RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO"

Transkrypt

1 1 RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO Cz Pierwsza Widzenie Rozdział I wiadomo Ojca Chod za mn, wiodcym głosem wiadomoci Ojca w centrum Twojej duszy, a Ja poprowadz Ci delikatnie naprzód i podnios Twoje myli na wysoko prawdy. Jestem wiatłem ycia w Tobie i wieciłem bez przerwy poprzez wszystkie ciemnoci wielu Twoich rónorodnych-dowiadcze, ale Twoja ciemno nie pojła mnie. Jestem take wiatłem wiata i sił, z której został on zbudowany. W przeciwie stwie do pozorów, nie jestem leniwym Bogiem, który stworzył wiat i spoczł, i wtedy odpoczywał dalej, nie rónic si od losu wielu dusz, które stworzyłem. Prawd jest, e zawsze jestem z Tob, niezalenie od tego, gdzie jeste - bo we mnie yjesz i ruszasz si, i masz swój byt. Gdyby stał si wiadomy mojej obecnoci, spójrz prosto w moj twarz; skieruj na mnie swój umysł i serce. Popatrz długo, starannie, swobodnie. A ja bd zewszd spogldał prosto na Ciebie moim wyrazistym wejrzeniem. Jeli popatrzysz na niebo, bdziesz wiedział, e jestem niebieski; jeli popatrzysz w noc, bdziesz wiedział, e je stem czarny; jeli popatrzysz na li - bdziesz wiedział, e jestem zielony. Jeli popatrzysz na południowe sło ce, olepi Ci moj jasnoci. Jeli popatrzysz w oczy swojego ma lub ony, zobaczysz jak migoc. Jeli popatrzysz na ziemi, na której stoisz, to bdziesz wiedział, e jest ona

2 2 wita. Kada czsteczka brudu pod Twoimi stopami jest manifestacj mojej wiadomoci przejawiajc si w materii - i w mikrokosmicznej strukturze tego brudu istnieje niezniszczalny wzorzec mojej uniwersalnej doskonałoci. Gdyby mógł spojrze na te czsteczki brudu poszerzonym spojrzeniem, zobaczyłby, e s one pełne wibracji mojego wiecznego wiatła. To promieniujce wiatło mojej obecnoci jest we wszystkich rzeczach, od skromnych chwastów po majestatyczne drzewa, a po najdalsze galaktyki rozpostarte szeroko w przestrzeni. Kot zwinity w kłbek na Twoim łonie jest tak samo czci mnie, jak dziecko na Twoich kolanach, i cokolwiek robisz najmniejszemu z tych stworze, robisz take mnie. Zwykle nie mylisz o mnie, kiedy Twoja uwaga jest skierowana na tak zwyczajne rzeczy jak chwasty, drzewa czy dzieci. Bardziej jeste skłonny myle o mnie, kiedy teleskopy spogldaj w głbie mojego niezmierzonego kosmosu i przynosz wieci o wzbudzajcych lk bogactwach gwiazd, galaktyk i kosmicznych obłoków, lub kiedy słyszysz tajemnicze wieci o innych wymiarach, innych rzeczywistociach. Dziecko lub chwast, lub drzewo - mówisz - to jest po prostu co uformowanego z ziemskiego pyłu. A przecie - czym jest ten ziemski pył, jeli nie czci tego wzbudzajcego lk kosmosu, który włanie przypomniał Ci o mnie? Czy wzbudza mniejsze zdumienie w dziecku ni w galaktyce gdy si oczywicie pominie rónice rozmiarów? By moe gdyby bra pod uwag rozmiary, to włanie dziecko byłoby najbardziej zdumiewajce, poniewa tyle mojego wiatła zostało umieszczone w tak małym kłbuszku. Kiedy czułe si zagubiony i zdesperowany, czekajc na znak ode mnie, byłe otoczony oznakami nadzwyczajnego pikna, wzrostu i koloru - a jednak nie rozpoznałe, e były one mn. Naprawd moja forma jest Ci znana, Widziałe j kadego dnia. Zbudowałem Twój wiat z mojego własnego Ducha i napełniłem go moj wszechprzenikajc obecnoci, eby był pewien, e we mnie yjesz, ruszasz si i masz swój byt. I w Tobie yj Ja, i ruszam si, i mam mój byt. Cigle szukasz mnie w tysicach rónych miejsc, znajdujc skrawki informacji o mnie wszdzie, gdzie patrzysz chocia wikszo z tych wieci okazuje si nierzeczywista, niekompletna i niewiele warta, nie pokazujc Ci drogi do bezporedniego uwiadomienia sobie mojej obecnoci. Twoja dusza jest mimo to niestrudzona, kae Ci jednak kontynuowa poszukiwania; głboko w Twoim sercu kryje si olbrzymia pewno, e Jedno ze mn moe by odnaleziona. A przecie cigle wydaje si uchodzi, pozostawał tu poza Twoim zasigiem, prowadzi Ci naprzód przez pewien czas, a potem opuszcza, pozostawiajc Ci w zmieszaniu i frustracji.

3 3 Cały czas jestem tak blisko Ciebie, e a niewidoczny przeoczony. Przyjłe, e jestem tak oczywisty i pewny, e w ko cu przestałe mnie rozpoznawa. Kiedy sigasz na zewntrz spodziewajc si mnie znale, ukrywam si w Twoim umyle, sercu, w wiadomoci wewntrz Ciebie. Gdy Ja jestem ródłem wód Twojego ycia, Twoim zasobem siły yciowej, i jeli nauczysz si korzysta z moich zasobów chtnie i rozwanie, wtedy zasoby te zwiksz si i pomno, a cała Twoja istota zostanie zamieniona w naczynie nieprzerwanie napełniane boskim wiatłem. Moja obecno jako Twoja wewntrzna wiadomo jest tak samo niesko czona, jak moja nie ko czca si obecno w kosmosie dookoła Ciebie. Jak lodowiec na morzu, z którego dziewi dziesitych jest niewidoczne, Ja yj w Tobie w formie umysłu, podczas gdy dziewi dziesitych czci mojego bytu skrywa si pod Twoj wiadomoci. Ekspansja góry lodowej pod wod jest tak samo realna jak jej wierzchołek wystajcy nad powierzchni. A ekspansja umysłu zanurzonego pod Twoj wiadomoci jest tak samo realna, jak powierzchowny umysł który słuy Ci do mylenia. Niewiadomy umysł jest jak zatopiony skarb, pełen cudów, czekajcych na to, aby je odkrył i doprowadził na powierzchni Twojej wiadomoci. Zazwyczaj ley on zaniedbany i nieuywany, pomimo i zawarłem w nim wszystkie moje siły, cał mdro, wszystkie prawdy kosmosu, wzorzec wszechwiata, wzorzec egzystencji, sił, która przyspiesza i doskonali, a take pokój, który przechodzi zrozumienie i miło, pokonujc wszystkie przeszkody na swej drodze. Ten niewiadomy umysł jest Twoim centrum boskiej mdroci, obszarem umysłu, który nie myli w normalnym tego słowa znaczeniu - on wie. Jego natura jest czysta i wita. Nigdy nie został dotknity przez ograniczone lub negatywne wierzenie, jest to yjca cz mnie. Kiedy nauczysz si podnosi ten zanurzony umysł na powierzchni i zintegrujesz go ze swoj wiadomoci, cała Twoja istota przyjmie jego wit natur. Odkryjesz, e - jak uczył Chrystus - nie ma nic złego w tym, e mona by na równi ze mn, ze swym Bogiem. Twój zanurzony umysł rozciga si do centralnego obszaru uczucia - serca. yj take w Twoim sercu jako rezerwuar niezmierzonej miłoci. Twoje nadzieje i sny, a take wysokie aspiracje pochodz z tego zbiornika uczucia; s one cechami mojego cigle słabego głosu, wybuchajc w Twoim powierzchownym umyle niczym dwiki muzyki wyłaniajce si z ciszy, cigle skłaniajc Ci do coraz lepsze ekspresji Twoich ukrytych zdolnoci i talentów. Niestety o wiele rzadziej ni nadzieje, sny oraz wysokie aspiracje rodzi si w Twoim centralnym rezerwuarze uczucie. Umysł i serce zawsze pracowały razem, aby uformowa potn sił. Kiedy myl łczy si z uczuciem, ich aktywno kreuje wiat rzeczywisty. Im bardziej intensywne uczucie tym wiksza jest jego aktywna siła.

4 4 To włanie z tego jednego powodu - chocia brzmi to tak prosto - powstało wiele rodzajów kłopotów, które s plag wiata. Moje dzieci le uyły swoich myli i uczu robic to oczywicie niewiadomie, nie zdajc sobie spraw z tego, jakie potne siły wprawiaj w ruch, kiedy myli łcz si z uczuciami. Jeli nie wiesz, powiem: to włanie z powodu tego niewłaciwego uycia myli i uczucia moja planeta - Ziemia - została zdeprawowana. A jest to doskonały wiat, który przygotowałem z czuł opiek i wypełniłem obficie moj obecnoci. Jednake poniewa myli i uczucia s yjcymi siłami, i moje dzieci pozwoliły, aby ich myli pogryły si na niedoskonałych poziomach, stało si tak, e przestrzegacie niedoskonałych, niedobrych warunków. Złe wzorce narzucono, niczym złowieszcz pajczyn, na moj pikn planet. Ta narzucona sie destrukcyjnych sił jest zaledwie sub-kreacj powierzchniowego umysłu, tej cile ludzkiej strony umysłu, która rozwinła si niezalenie od wiadomoci Ojca i pozostawiła skarbiec mojej mdroci pod poziomem wiadomoci. Chrystus nazywał t sie sub-kreacji pozorami. Wiedzc, e nie miały one podstawy w Rzeczywistoci, uczył ludzi, aby nie oceniali siebie i rzeczywistoci na podstawie pozorów. Wiedział, e siła sub-kreacji była niczym wicej jak tylko sił, któr powierzchniowe umysły zamieniały poprzez wiar w negatywne warunki i strach przed destrukcyjnymi siłami. Wiedział równie o tym zanurzonym centrum boskiej wszechwiedzy, które jest yjc czci kadej duszy na ziemi. Nazywał to centrum wiadomoci Ojca i uczył, e Ten, którego nosisz w sobie, jest silniejszy od jakiejkolwiek zewntrznej siły. Twórcza siła myli i uczucia powstajca w zanurzonym umyle jest dziesi tysicy razy wiksza, ni twórcza siła i myli, i uczu powstajcych w powierzchownym umyle. Z tego powodu destrukcyjne siły działajce w sub-kreacji mog by pokonane przez kadego, kto nauczy si, w jaki sposób integrowa powierzchowny umysł z bosk wiadomoci Ojca. Kiedy stworzyłem Ci na swój obraz i podobie stwo uczyniłem Ci doskonałym i umieciłem w doskonałym wiecie. Dałem Ci umysł, który jest Całoci, stanowi Jedno ze mn. W tym jednym umyle s jednak róne rodzaje wibracji, działajce na wielu poziomach wiadomoci. Na wierzchołku najwyszego poziomu ludzkiej wiadomoci s Drzwi, przez które moesz przej i by wolnym od wszelkich wpływów, które działaj na Ciebie w sub-kreacji. Rozdział II Sub-kreacja Nazwanie sieci ludzkiej sub-kreacji pozorami nie oznacza, e te pozory s

5 5 nierzeczywiste. Aktualnie s one rzeczywistoci; mona si o tym łatwo przekona, jak bolenie - czasem wrcz nieludzko - s realne i aktywne. W tej sieci kolektywnych sił zawartych jest wiele dowiadcze, które zostały zaakceptowane jako sposób ycia: wojny, konflikty, gwałty, walki i kłopoty w najrozmaitszej formie, bieda, choroby, staro, cykle mierci i odrodze, wysiłek ludzkoci, aby zrozumie siebie i wszechwiat. Od kiedy takie doskonałoci zostały zaakceptowane bez kwestionowania ich, bardzo niewiele z moich zagubionych dzieci usiłowało odnale doskonało przez zdanie sobie sprawy, e kademu dałem umysł, który zna wszystkie rzeczy i ma cał sił - sił yciow, która nie moe si zestarze, poniewa jest to esencja wiecznej młodoci. Zamiast osign ten punkt zrozumienia, niektóre z moich dzieci myl, e rzuciłem ich po to, aby zbierały one ziemskie dowiadczenia, tak eby nauczyły si stawia czoło problemom i y z nimi. Niektórzy myl, e jest to mój sposób karania ich za przeszłe grzechy. Inni myl, e przyczyn tego wszystkiego jest to, i zamierzam uformowa doskonałe istoty powolnymi metodami prób i błdów - kształtujc troch tu, zaokrglajc tam, odejmujc gdzie indziej, w procesie, który ma trwa tysice y; procesie, w którym kady zostanie doprowadzony do takiej postaci, o jak mu chodzi. Jeszcze inni wierz, e sprawdzam ich, aby zobaczy, czy zasługuj oni na to, eby po mierci znale si w niebie. Jeli oka si niewarci tego, głosi naiwna wiara, szatan dostanie ich dusz, zostanie ona pogrona po wsze czasy w jeziorze ognia i siarki. Wszystkie te opowieci s produktami powierzchniowego umysłu, fałszyw interpretacj mojego Słowa. Chrystus zszedł na ziemi, aby uwolni ludzi od takich wierze, eby dowiedzieli si, e tak, jak myl w swoich sercach, tacy włanie s. Jak Ty mylisz tam, w swoim sercu? Jaki jeste? Czy nie jest to rejon głbokiego uczucia, powszechnie znany jako podwiadomy umysł, który jest w pełni uwarunkowany przez przeszłe wydarzenia, lki i wtpliwoci, nieprzyjemne wspomnienia, mikstury zarówno dobra jak i zła, a w ko cu wikszo Twoich akcji i reakcji staje si automatycznymi nawykami? To serce jest bardzo wanym centrum do zrozumienia. Jest jak bogaty rezerwuar cigle wypełniany tym wszystkim, co wlewasz do niego przez Twój powierzchowny umysł. Jako idei w Twoim osobistym rezerwuarze determinuje jako Twoich akcji i reakcji. Jeli wypełniłe swój rezerwuar zaakceptowanymi ludzkimi wierzeniami, e istnieje cały szereg ogranicze, to rzeczywicie - jeste ograniczony we wszystkich swoich działaniach. Ale jeli chcesz opróni swoje serce i pozwoli mi napełni je wieczn prawd, dowiadczysz transformacji. Twoje serce jest Twoim twórczym centrum. Jest ono jak potne dynamo transmitujce myli i emocje, którymi je napełniasz, przekształcasz w zamanifestowan form. Na przykład, dlaczego rzeczy, których obawiał si Hiob spadły na niego? Cigle rozmylał on o swych lkach, i były one dla niego tak ywe,

6 6 tak intensywne - e złczyły si z jego uczuciami i wpadły do twórczego rezerwuaru, gdzie zostały przetransformowane w substancje wyobrae w jego powierzchownym umyle. To twórcze wyposaenie Twojego centrum serca nie jest dziwaczn wad w metodzie, jak si posłuyłem, aby Ci stworzy. Było moim zamiarem, aby pragnienia Twojego serca były zawsze spełnione. Przez prawidłowe uycie tego twórczego rezerwuaru wszystko, co posiada Ojciec, moe by zamanifestowane w Twoim yciu, jeli jeste stały w Twoich pragnieniach i Twoje proby s intensywne, mocno wyraane. Jednake, od kiedy stworzyłem tylko doskonało, nie chciałem, abycie wypełnili swoje umysły wyobraeniami zła, pozwalajc, eby te wyobraenia wpadły do twórczego rezerwuaru i wróciły do was zamanifestowane jako zewntrzne siły, nad którymi nie macie osobistej kontroli. Twoje zawsze aktywne centrum pracuje automatycznie. Projektuje ono form tak, jaka była przedtem, w moje swobodne duchowe elementy i ta forma przyjmuje kształt czegokolwiek, co było silnie wizualizowane w powierzchownym umyle. Centrum serca nie przesiewa dowiadcze i nie materializuje tylko tych, które s dla Ciebie dobre, poniewa powierzchowny umysł sam jest mistrzem, który przesiewa, i kiedy wyobraenie połczyło si z uczuciem i zostało tam ustalone, manifestacja odebranego wyobraenia staje si automatyczna. Dlatego te oprónienie Twojego powierzchownego umysłu jest podstawow rzecz, jak naley zrobi, aby mie zdolno do zrealizowania i dowiadczenia doskonałoci mojego kosmosu. Poniewa tworzenie jest cigłym procesem i Ja stworzyłem Ci w taki sposób, e moesz mie wszystko, co czujesz, e chcesz mie, moesz dowiadczy doskonałej Jednoci ze mn tak samo łatwo, jak przedtem dowiadczałe poczucia oddzielenia si ode mnie. Tajemnica polega na kontrolowaniu punktu, w jaki skierowana jest Twoja wiadomo. Wszystkie moje dzieci s bogami i posiadaj twórcze siły podobne do moich własnych i przez kontrolowanie punktu, na którym skupiona jest wiadomo, sub-kreacja moe by usunita tak samo łatwo, jak powstała. Nigdy nie cieszyło mnie, kiedy cierpiałe od nieprzyjemnych dowiadcze stworzonych przez błdne mylenie i nie ustanowiłem adnych surowych praw, które mówi, e musisz akceptowa konsekwencje Twoich błdów. Odwrotnie, usiłowałem powiedzie, e przebaczam grzechy natychmiast, usuwam wiele efektów negatywnego mylenia, przecigam was przez te Drzwi w umyle i zbieram was w cieniu moich opieku czych skrzydeł, gdy tylko wycigniesz swoj dło tak, ebym wiedział, e jeste gotów. Gdyby to nie było prawd, Chrystus byłby zmuszony przecie do odprawienia wielu ufajcych mu dusz, które przybyły do niego z wiar, e moe im pomóc. Prawdopodobnie powiedziałby Marii Magdalenie na przykład co takiego: Przykro mi, Mario, ale Ty rzeczywicie jeste rozpustn kobiet. Bdziesz musiała prdzej

7 7 czy póniej zebra to, co zasiała. Równie dobrze mogłyby ugodzi Ci kamienie i byłoby po wszystkim. Oczywicie nie mówił on takich rzeczy. Znał bardzo dobrze moj ch i sił do usunicia wszystkich niedoskonałych sił, które działaj. Wiedział dobrze, e Maria była moj ukochan córk, i chocia jej grzechy były jak szkarłat, Ja czekałem, aby uczyni j biał jak nieg. Tak samo jest z Tob. Zbierasz to, co zasiałe tak długo, jak Twój powierzchowny umysł dryfuje tu i tam pomidzy polami dobra i zła, a Twoje uczucia s zapładniane przez t powierzchown mikstur. Jełi tylko zaakceptujesz prawd mojej wiecznej doskonałoci i nauczysz si opanowywa swój powierzchowny umysł w ten sposób, kontrolujc swój rezerwuar uczucia, Twój poziom wiadomoci bdzie podniesiony do tego transcedentalnego wierzchołka, gdzie wszelkie złe warunki upadaj pod zwierzchnictwem mojego wiatła. Na tym wysokim poziomie wiadomoci ył Chrystus, po wewntrznej stronie tych Drzwi do zanurzonego umysłu. Korzystajc z tego wysokiego poziomu, był on zdolny do usuwania pozorów sub-kreacji i do przywracania doskonałoci moim schorowanym dzieciom. Nie tylko pokonał on mier swojego własnego ciała, ale take przywracał do ycia ciała innych, którzy ju zmarli. Łazarz był bardzo drogim przyjacielem i Jezus uczył jego, oraz Mari i Mart moich najcenniejszych prawd. Łazarz mógłby sam pokona mier, gdyby zaakceptował te prawdy wystarczajco starannie, aby uczyni je aktywnymi w jego własnym twórczym dynamie uczucia. Akceptował on te nauki swoim powierzchownym umysłem, ale nie stały si one u niego podwiadome, nie ogarnł poczucia prawdy wystarczajco głboko, aby dotarło ono do centrum jego serca i zostało zamanifestowane jako rzeczywisto jego dowiadczenia. Jego podwiadomo cigle utrzymywała stare wierzenie, e mier i grób s niezbdnymi stopniami na drodze do wiecznoci. Dlatego umarł tak, jak umieraj wszyscy, którzy trzymaj si tego wierzenia, odkd jest tak wiele przykładów jego działania. Jezus płakał, poniewa Łazarz był w posiadaniu prawdy, która uwalnia ludzi od ziemskiego prawa, ale nie był on zdolny porzuci starych wierze w sposób tak ostateczny, aby by gotowym przyj nowe. Łazarz zebrał to, co zasiał w swojej podwiadomoci, ziemskie prawo przyczyny i skutku dokonało swojej destrukcyjnej pracy. To jednak nie powstrzymało Jezusa. Moja siła wewntrz jest zawsze wiksza ni jakakolwiek zewntrzna siła. Kiedy Jezus powiedział: - Łazarzu, wsta! - prawo przyczyny i skutku zostało zniesione i nawet niszczejce komórki ciała odpowiedziały na jego niewypowiedziane rozpoznanie mojego wszechobecnego ycia. Zapytany kiedy o Galilejczyków, którzy zostali zniszczeni, Jezus odpowiedział: Przypuszczacie, e ci Galilejczycy byli grzesznikami wikszymi ni

8 8 inni Galilejczycy, poniewa cierpieli takie rzeczy? Mówi wam, nie byli wikszymi grzesznikami; ale jeli nie bdziecie ałowa, moecie tak samo upa. Jeli nie bdziecie ałowa - jeli nie popatrzycie dookoła, gdzie jestecie, jeli nie zmienicie swoich myli i uczu na pozytywne, wczesniej czy póniej efekty negatywnych reakcji sprowadz na was destrukcj. Jeeli nie chcesz by olepiony przez sie sub-kreacji, przesta uywa swoich zmieszanych sił mylowych, które podtrzymuj destrukcj - wtedy owa sie sub-kreacji rozpuci si przed Tob, najpierw indywidualnie, potem zbiorowo i bdziesz podniesiony w wolnoci do obiecanej krainy dobra. Wtedy bdziesz widział mnie takim, jakim jestem i bdziesz wiedział w ko cu, e nigdy nie chciałem, aby gotował si w takim arze ziemskiego zaduchu. Zawsze chtnie wierzyłe - czy nie? - w Boga, który ma cał mdro i cał sił? Wic dlaczego miałby by okłamywany mylc, e jestem niezdolny, aby uczyni Ci doskonałym, skoro Ci stworzyłem? Czy miałbym Ci zostawi na wpół sko czonego, jako wtłe i bezbronne stworzenie, czsto niezdolne poradzi sobie ze swoim otoczeniem? Prawd jest, e stworzyłem Ci na swój obraz i podobie stwo, i jeste przeznaczony do zrealizowania tej równoci w jej pełnej mierze. Brakujcym ogniwem w tej realizacji był powierzchowny umysł i jego tendencja pozostawania skupionym w złym kierunku. Stoj przy Drzwiach Twojej wiadomoci - pukajc w nie. Jesli tylko zwrócisz si w moim kierunku, opróniajc si, aby odebra mojego Ducha, Ja wlej tak wiele wiatła w rezerwuar Twojego serca, e bdzie ono promieniowa dobrem i łask przez wszystkie dni Twojego wiecznego ycia. Dziki sile tego wiatła Twój podwiadomy rezerwuar uczucia moe by podniesiony z powrotem do swojej oryginalnej czystoci, w ten sposób podnoszc Twoje reakcje, sprawiajc e włoysz yw koron istnienia, dostaniesz twarz i wzór nowej osoby, otworzysz Drzwi w wiadomoci, które dotd były dla Ciebie zamknite. Kiedy to si bdzie działo, stary porzdek ycia odejdzie, sie sub-kreacji - która wydawała si tak niezwyciona, jak zaciskajce si sztaby elaza - rozpuci si i zniknie przed Tob. To odnowienie nie zaley od czasu czy miejsca, ale głównie od Twojej akceptacji i zastosowania prawdy, e rzeczywicie zostałe stworzony na obraz i podobie stwo Twojego Boga. Rozdział III Wielki Kosmiczny byt Kiedy stworzyłem Ci na mój obraz i podobie stwo obdarzyłem Twój byt najwikszym darem, jaki mogłem da. Niestety! Ten najwikszy dar rzadko był rozumiany. Tak kochałem wiat, e oddałem mojego jedynego rodzonego syna. Niektórzy

9 9 z was słuchali nauk, e jeli wierzysz w to, i Jezus był jedynym synem Ojca, to nie zbłdzisz, czeka Ci wieczne ycie po mierci. Prawd za jest, e jedynym, zrodzonym z Ojca jest Wielka Kosmiczna Istota, doskonały mczyzna lub kobieta, promienny obraz ubrany w szaty ze lnicego wiatła, podobny Bogu ideał, dla którego Kosmos jest miejscem do zabawy, i który przychodzi i odchodzi z szybkoci myli; radosna istota, którj wibracja jest przyspieszona do poziomu mojej wibracji i której wiadomo jest tak rozpostarta jak moja - mój syn, yjcy Chrystus. Tak, jak kochałem wiat i wszystkie moje dzieci w nim, bo dałem kademu z was ten najwspanialszy dar - stworzyłem was na wzór yjcego Chrystusa. Moim jedynym poleceniem dla Ciebie było, aby w to wierzył i ył odpowiednio. Tak proste, tak łatwe. Mój obraz i podobie stwo umieszczone w kadym jako wasze jdro, wasz najgłbszy umysł i dusza; a wszystko, co potrzebujesz zrobi - to wierzy w Twoj własn prawdziw Ja. Jak długo jeszcze mam czeka na Ciebie, aby si tego nauczył? Och, moje dzieci, wszyscy moglicie przyłczy si do potnej kawalkady majestatycznych bogów, którzy nawet teraz przelatuj swoj drog, poprzez twarz głbi, piewajc chóralnie radosne modlitwy; ale Ty tego nie zrobisz. Nawet kiedy Duch i panna młoda mówi: chod, i ten, który słyszy, mógłby przyj, Ty nie zrobisz tego. Jeste zbyt zajty doczesn przeszłoci ziemskich zaj, eby usłucha wołania. Gdyby mógł by cichy wystarczajco długo, aby usłysze wołanie, najprawdopodobniej wahałby si, wtpic, mylc e to wszystko jest za dobre, eby było prawdziwe. Pomimo Twoich wtpliwoci ten zanurzony umysł boskiej witoci jest yjc czci Ciebie; Twój zanieczyszczony rezerwuar uczucia zawiera wystarczajc sił, aby przenosi góry; i mój obraz jest identyczny w Tobie, bo ja jestem naprawd Twoim wiatłem ycia. Jeli nie wierzysz moim słowom, spróbuj uwierzy w Wielk Kosmiczn Istot, spróbuj poczu jej identyczno w Tobie, a zobaczysz to sam dla siebie. Jest to oczywicie to, co robił Jezus i kiedy zostało Ci pokazane, w jaki sposób odkry w sobie ten sam umysł, który był równie w Jezusie Chrystusie, nikt nie mówi Ci, aby usiłował rozwija ten umysł lub go stwarza; po prostu podnie go na powierzchni i pozwól mu si przejawi. Kiedy Jezus dowiedział si, e boska wszechwiedza jest jdrem kadego, wiódł swoje ycie w pełnej modlitwy ciszy, dopóki nie stał si wiadomy mojej obecnoci, a wtedy zajł miejsce w mojej rezydencji i zaczł dowiadcza całej mdroci, całej miłoci, całej siły. Nie ma takich praw w przyrodzie, które mówi, e nie moesz zrobi tego samego. W rzeczywistoci moje wite prawa mówi, e moesz A ja czekam z wycignitymi ramionami, a to zrobisz. Wiem, e to wyglda jak sprzeczno w moich słowach. Jeli Jezus twierdził, e jest yjcym Chrystusem i stał si Wielk Kosmiczn Istot, która wie wszystkie

10 10 rzeczy i ma cał sił, dlaczego umarł tak bolesn mierci na krzyu? Co stało si z dobrem i łask, które obiecałem wla w byt kadego, kto obróci si ku mnie? Kto chce zrealizowa swoj bosko, kiedy wydaje si, e zwiksza to niebezpiecze stwa, jakim trzeba stawi czoło? S to rzeczywicie wartociowe pytania i zasługuj, aby na nie odpowiedzie. Jak si chtnie zgodzicie, Jezus był najwikszym odkrywc prawdy, jaki kiedykolwiek ył na ziemi. Nie, e był jedynym; były tysice innych, niektórzy yj nawet obecnie; ale on jest najlepszym przykładem. Uczynił on najwiksz ofiar ze wszystkich. Zrobił to chtnie, wiedzc co nadchodziło, powstrzymujc swoj ju przyspieszon wibracj na miertelnym poziomie i pozwalajc temu si zdarzy, a wszystko to z powodu jego wielkiej miłoci do was. Tak, Jezus kocha was tak, jak ja - pomimo, e tak trudno jest was uczy. Ludzka strona umysłu jest bardzo oporna jeli chodzi o zmian starych wierze na nowe, nawet jeli te nowe s rzecz, której si bardzo poszukuje. Gdyby tak nie było, ofiara dokonana przez Jezusa nie byłaby konieczna. W ogóle nie musiałby umiera. Mógłby po prostu powiedzie Ci, e dziki łasce witego Ducha oczekuj, e staniesz si mistrzem wszelkich elementów, swojego ciała, kadej swojej komórki do tego stopnia, e mógłby odnowi je nawet gdyby były w stanie rozkładu. Nie, trzeba było pokaza, e jest to moliwe, i Jezus przeszedł przez to chtnie, aby uzmysłowi to wiatu. Pomimo jego pełnej miłoci powiceniu, wielu przeoczyło to posłannictwo. Jezus był synem Boga, powiesz, urodzonym z dziewicy i to czyni go innym ni my. Ty byłe urodzony w zwykły sposób i nikt nie mógłby oczekiwa, e moesz dokona takich cudów, jakie robił Syn Boga. To daje ci doskonał wymówk, eby nie próbowa. Ale pozwalasz, aby pełne miłoci powicenie Twojego najwikszego nauczyciela poszło na marne. Za kadym razem, kiedy odwracasz si nie starajc si poj przykładu, który jest po to, abymy za nim poszli, przybijasz wicej gwodzi do krzya, krzyujc nie jego, ale swoj własn ja - cigle na nowo. Bo jeste tak samo synem Boga jak Jezus; dusza kadego z was jest yjc czci mnie. Jak tylko pozwolisz jej si w pełni przejawi, Twoje ciało bdzie tak samo niezniszczalne jak ciało Twojego najwikszego nauczyciela. Bdziesz mógł przychodzi i odchodzi jak wiatr i nikt nie bdzie wiedział skd ani dokd, tak jak to było z Jezusem, bo Twoje ciało zostanie przemienione w szybko wibrujcy organizm, który bdzie mógł przenie wysoki potencjał mojego witego Ducha. Gdyby wybrał powicenie si mierci, a potem zmartwychwstanie, aby pokaza prawd o wiecznym yciu, zostaniesz obficie wynagrodzony. Takie powicenie, dokonane w celu pokazania czego niewierzcym umysłom uwolni tak wiele miłoci w Twojej duszy, e mógłby przelecie cały system słoneczny na tej miłoci i cigle jeszcze wylewałaby si ona z Ciebie,

11 11 przenikajc niesko czone głbie dookoła. W czasie, którego by potrzebował, aby móc dokona tego powicenia, ludzki umysł ze swoim ograniczonym wzgldem, oceniajcy z pozorów, najpewniej czułby al, e doszedłe do tak marnego ko ca. Ludzki umysł ma tendencje do uwydatniania cierpienia, wskazujc jak wszyscy wici cierpieli, bdc kompletnie niewiadomym, e człowiek powoduje cierpienie swoim brakiem wiary. Take bdc niewiadomym, e mój Duch siedzi mu na ramieniu, z chmur niebia skich aniołów dokoła i czeka, aby hojnie rzuci nagrody na tego, który dokona powicenia, jakie inni mogliby odera jako znak. Opuszczamy scen razem, cieszc si z dobrej roboty, pewni w naszej wiedzy, e pewnego dnia cała ludzko przejrzy przez pozory, dostrzee i otrzyma moje wiatło. Ju teraz nowy wiek zrozumienia wita na mojej piknej planecie - Ziemi. Wiele przesdów i fałszywych interpretacji odpada po drodze, podczas gdy wiele umysłów porusza si w gór, w kierunku nowego poziomu wiadomoci, gdzie nie próbuj one ju dłuej atakowa i robi krzywd tym, którzy odkrywaj moj sił. Mog ich ignorowa i nie rozpoznawa słów prawdy, poniewa te słowa s tak proste - ale ta reakcja jest krokiem naprzód, podwigniciem z poziomu wiadomoci, na którym podchodzili do takiego człowieka z agresj. Najtrudniejsz rzecz, jakiej powierzchowny umysł musi stawi czoła, jeli chce on współpracowa z moj wol, jest zadanie oduczenia si idei powszechnie zaakceptowanych jako prawdziwe i przyjcia takich niepopularnych idei, jak wiara w nieograniczone wewntrzne siły i wieczne ycie dla wszystkich. Moje nieszczsliwe ziemskie dzieci powinny by pełne radoci, kiedy słysz dobre wieci, jakie zawiera posłannictwo Chrystusa. Mimo to niektórzy odrzucaj je, albo z powodu strachu czy wtpliwoci, albo z powodu troch zbyt duego umysłowego wysiłku, jaki jest potrzebny, aby wyprze stare opinie ze wiadomoci. A przecie to s włanie te stare wierzenia w mieszanin dobra i zła, które represjonowały Chrystusowego Ducha i powstrzymały Ci od tego, aby ju dawno mógł by podniesiony do mojego królestwa. Powiniene by zadowolony, kiedy pozwolisz tym wywiechtanym opiniom odpa, w takim celu, aby mogło zdarzy si co lepszego. S to te same opinie, z małymi rónicami tu i tam, do których przywizywano si mocno, i które przekazywano z pokolenia na pokolenie bez adnego głbszego zrozumienia. Istniał kiedy zwyczaj, aby akceptowa jakiekolwiek idee, na jakie byłe wystawiony, akceptowa zwyczaje przodków w wikszym czy mniejszym stopniu, i nigdy ich nie kwestionowa. Pomimo tego, e Jezus odkrył rewolucyjn drog łczenia Twoich sił mylowych z siłami stworzenia, nie jest to droga opanowania uniwersalnych praw, które działałyby dla Ciebie. Jest to droga wyjcia z wierze cywilizacji i połczenia

12 12 si z prdem Rzeki ycia Bardziej Obfitego, tak e Twoja wewntrzna niepowtarzalno ma szans przejawi si i wiecznie odkrywa. Historia daje wiadectwo faktowi, e niewielu z waszych przodków zrozumiało przesłanie wiecznego ycia. Dlaczego wic patrzysz na ich metody w oczekiwaniu, e dadz Ci wicej korzyci ni dały im? Czy nie wpadli oni razem w pułapk mierci, w kierunku której zmierzasz i Ty, skoro podasz ich ladem? Uwolnienie si od wierze cywilizacji jest pierwszym wanym krokiem, jeli chcesz przenie centrum swojej wiadomoci do wewntrz tych Drzwi w umyle, Drzwi prowadzcych do mojego królestwa, które otwieraj Ci rajski ogród Rzeczywistoci wród gwiazd. Wyobra sobie, jakim piknym miejscem bdzie ziemia, kiedy wszystkie moje dzieci naucz si prawdy o swoim stosunku do mnie i zaczn wprowadza go do kadej mojej myli i działania. Wyobra sobie, jak łatwo zmieni si ycia, jak łatwo gołb pokoju rozwinie swoje białe skrzydła i osiedli si na całej planecie. Pamitaj - czyni wszystkie rzeczy nowymi, łcznie z waszymi ciałami, moimi wityniami, które bd przemienione w niewidzialne wymiary, gdy zostan wypełnione moim Duchem. Bo ten Duch jest potny i aden pojedy czy oraganizm nie moe otworzy si, aby go przyj - i pozosta niezmienionym. aden kamie nie pozostanie taki sam tego wielkiego dnia, kiedy mój obraz i podobie stwo swobodnie bd zwiksza si na ziemi. Nawet teraz niektórzy z was zaczynaj rozumie swoj Wielk Kosmiczn Ja. Zostałe zapoznany ze Sob, kiedy studiowałe nauki mojego Słowa. Wziłe t niewypowiedzian rewelacj do swojego rezerwuaru uczucia, pielgnowałe j w złotej ciszy i chroniłe od wszystkich ciemnych sił, kiedy zaczła dojrzewa. I była to niedotykalna, nieopisywalna rzecz, wiatło w Twoim wntrzu, jak jasna gwiazda złapana wewntrz ciemnego tunelu, i nie byłe zdolny si tym dzieli, wiedzc bardzo dobrze, e nigdy nie moe by ona zredukowana do głupoty intelektualnych idei. Lecz kiedy bdziesz pielgnował t rewolucj, dziecko prawdy Chrystusa w Tobie, Ty równie dowiadczysz dziewiczych narodzin - a Ja dam Ci wtedy słowa, którymi wykrzyczysz moj wspaniał prawd z dachów wiata. Soczysty pomidor nigdy nie ukazałby si na Twoim stole, gdyby nie był uprzednio zasadzony, nawoony, podlewany, i gdyby nie pozwolono mu rosn swobodnie a do dnia zbioru. Potem wystarczył jeden moment, aby go zerwa. Pełna realizacja Twojej prawdziwej tosamoci, Twojego mistrzowskiego wzorca, nie wybucha w Tobie nagle; dopóki nasienie prawdy nie zostanie zasadzone, podlewane, pielgnowane, dopóki nie bdzie swobodnie rosn - a do dnia, kiedy dojrzeje do zerwania. Nie zabiera to tysicy lat, nie zabiera i setek, moe zaj tylko kilka krótkich lat, kilka miesicy, a moe i tygodni, zalec całkowicie od jakoci i

13 13 intensywnoci Twojego podejcia. Oczywicie rozumiesz, e Ja jestem tym, który dokonuje wypełnienia. Nie zamierzam da Ci do zrozumienia, e oczekuje si od Ciebie metamorfozy, której miałby dokona dziki jakiej nadludzkiej determinacji. Z Twojej strony wystarczy, aby pokazał, e chcesz powierzy mi swoj przyszło, chcesz, aby działa si moja wola, chcesz połczy Twoje cele z moimi przez przyjcie mojego Słowa i ciszenie Twojego serca. Moje Słowo ronie dynamicznie w Twojej wiadomoci, od kiedy znajduje tam ono dobry grunt. Jednak potrzebuje ono troch opieki, aby utrzyma je w zdrowiu. Potrzebuje by podlewane Twoj wiar, eby nie wyschło - lecz przecie odpowiada potnie, gdy jest odwieone Twoimi modlitwami. Jednake, kiedy stosujesz wiar i modlitw, musisz by cierpliwy i reszt zostawi mnie. Pomidor nie otrzymuje swojego wzrostu od farmera, który go podlewa. Wzrost pochodzi ode mnie. Moja prawda wewntrz Ciebie bdzie rosła i owocowała, nie dziki Twojej sile, lecz mojej. Dopóki wiadomie i podwiadomie nie zaakceptujesz dobrych wieci Chrystusa, bdziesz cigle uwiziony w sieci sub-kreacji podróujc w kole przyczyny i skutku, zmieszany szalonymi obrotami, zbyt zajty trzymaniem si wirujcych szprych, aby widzie moj rk nad Tob, sigajc do Ciebie, gotow podnie Ci z koła i uczyni wolnym. Kade ycie dane Ci przeze mnie jest now okazj, drug, trzeci i kolejn szans, w niesko czono, aby włoył swoj rk w moj, pozwolił mi podnie Twój umysł i ciało do tego podobnego bogom poziomu, gdzie posiadasz kontrol nad wszelkim, co bierzesz. Cały mój kosmos jest zrobiony w bardzo porzdny sposób. Wszystkie moje galaktyki stosuj si do tego samego ogólnego wzorca, chocia kiedy zaczniesz je eksplorowa odkryjesz, e nie ma dwóch podobnych we wszystkich szczegółach. Wszystkie moje sło ca s okrgłe, adne z nich nie jest kwadratowe. Wszystkie moje mikrokosmiczne ruchy stosuj si do podobnych najwaniejszych zasad. Taka sama boska perfekcja była przewidziana dla wszystkich moich dzieci. We wzorcu Twojej Istoty jest zawarta Twoja oryginalno i wolno, aby j przejawia. Ale najpierw musisz pokaza, e chcesz wypełni swoje Kosmiczne przeznaczenie i celowo zaj si zrozumieniem wiadomoci Twojego Ojca, zanim dowiadczysz jego uniwersalnej doskonałoci. Tak długo, jak zajmujesz si tylko celami swojej ludzkiej egzystencji, ludzkiego ja", sie sub-kreacji bdzie cigle rosn wokół Ciebie, zasłaniajc Ci wgld w Rzeczywistoci Kiedy nic ju nie bdzie dla Ciebie wane, z wyjtkiem mojej woli, wtedy bd wiedział, e jeste gotów włoy swoj rk w moj i podnios Ci z ziemi; wtedy przyjd i bd z Tob ta czył, wypełniajc Twoje ciało oczyszczajcymi ogniami, rozpuszczajc wszystkie Twoje grzechy, jak sło ce rozpuszcza cie - bd

14 14 zmieniał komórki Twojego ciała w moj doskonał duchow substancj. Tak długo, jak mylisz jeszcze o jutrze, nie osignłe poziomu wiadomoci, gdzie byłaby Ci potrzebna jedynie moja wola. Troska o jutro w jakiejkolwiek formie zdradza fakt, e cigle jeszcze zajty jeste ludzkimi celami swojej egzystencji. Troska o jutro take znaczy, i mi nie ufasz, e cigle patrzysz na siły sub-kreacji i usiłujesz działa na bazie dualizmów. Niech Twoje oczy widz tylko moj chwał - z cał wiar, na jak moesz si zdoby. Wtedy mog Ci zaufa, aby stał si moim Wielkim Kosmicznym Bytem, a Ty bdziesz ufał mi jako pomocnemu Ci niebieskiemu ojcu. Jezus powicił mi si kompletnie tamtego dnia na krzyu. Osobowo, ciało, pragnienie powierzchniowego umysłu - wszystko to poddało si mojej woli. Jego ukrzyowanie symbolizowało kompletne pozbycie si ja", o co musz prosi wszystkie moje dzieci. Ten, który traci swoje ycie dla mnie, znajdzie je w swojej boskiej jani. Twoja powierzchowna osobowo ma mał warto w moim królestwie, gdy Ty jeste jak nasienie pomidora, osobowoci bdc łupin, która nie jest ju dłuej potrzebna, skoro tylko jdro wyronie. To porzucenie Twojego powierzchniowego umysłu moe zabra duo wysiłku. Moe Ci to zaj sporo czasu, jeli jeste ofiar głboko zakorzenionego nawyku, jak to si dzieje z wikszoci moich ziemskich dzieci. Ale bdziesz obficie wynagrodzony, jeli zdołasz odci stare wzorce mylowe, stare nawyki wtpienia i utrzyma wyobraenie siebie jako yjcego Chrystusa tak mocno w oku Twojego umysłu, e uwaga nigdy nie wdruje i Twoje podwiadome uczucia nigdy nie przestaj reagowa zgodnie z t prawd. Nie ma potrzeby obwinia siebie za swoj słabo, jeli stare reakcje przeszkadzaj, z pocztku czynic wysiłek zmiany nawyków pozornie niemoliwym i bezowocnym. Ja nie bd obwiniał Ciebie. Po prostu pamitaj, e wszelkie rzeczy s moliwe dla tego, kto kocha Boga. A kiedy spróbujesz znowu, poprzedni wzór mylenia zniknie, natura Chrystusa wypłynie na powierzchni Twojego umysłu i całkiem naturalnie połczysz si z wysokim ideałem, który został zaszczepiony przez moje Słowo. Rozdział IV wite nasienie Podstawowe jdro, esencja Twojej istoty - to pozornie nieuchwytne centrum Chrystusowe, gdzie moja miło i mdro s złoone - jest o wiele łatwiej osigalne dla powierzchniowego umysłu, ni si przedtem wydawało. Nie stworzyłem adnych strasznych podziałów, aby trzyma ludzk natur oddzielon od boskiej natury. Z tego powodu dzielca nas bariera jest nierealna, nieistniejca, okazuje si, e istniej ona tylko z powodu masowej hipnozy, wiary powodujcej moimi dziemi,

15 15 przekonanymi, e s jedynie istotami ludzkimi, nikim wicej. Pozwólmy sobie wróci do nasienia, pomidora i przypatrzmy mu si bliej. Czy jest to dokładnie nasienie, mała kolekcja molekuł, które zebrały si razem w okrelony sposób, aby uformowa okrelony rodzaj materii? Gdyby nigdy wczeniej nie widział nasienia pomidora i nigdy wczeniej nie słyszał o pomidorach, nasienie prawdopodobnie wydałoby Ci si kawałkiem materii zdolnym tylko do krótkiej, bezproduktywnej egzystencji, po której nastpiłby rozkład. Gdyby kto powiedział Ci o nasieniu pomidora, wyjaniajc, e w tych pozornie nieaktywnych molekułach boski wzorzec czeka, chtny aby si przejawi, wzorzec pachncego, liciastego krzewu, który mógłby zakwitn i wyda smakowity owoc, trudno byłoby Ci w to uwierzy. Nie wiedzc nic o rzeczywistoci pomidorów, prawdopodobnie nie mógłby wyobrazi sobie tak niemoliwej rzeczy, jak jest duy zielony krzew z czerwonymi owocami, wyrastajcy z niezbyt interesujcego nasienia. Niewtpliwie głono miałby si z osobliwej idei, e wszystko, co miałby zrobi, to zagrzeba to nasienie w ziemi, podlewa je i czeka, a siły natury współdziałajce z nim spowoduj t zdumiewajc zmian formy. Kiedy mówi Ci si, e cała Twoja istota jest nasieniem zawierajcym wzorzec tak samo róny od tego, czym wydajesz si by, jak wzorzec nasienia pomidora jest róny od tego, czym wydaje si by - to ta idea jest tak samo trudna do wizualizacji. Ide pomidora moesz zaakceptowa wystarczajco łatwo, poniewa jest to bardzo zwykła rzecz, jaka dzieje si z pomidorami, a Ty to widziałe. Ale z ludzkimi istotami problem wyobraania sobie kompletnej zmiany formy jest znowu czym innym - nigdy osobicie nie znałe nikogo, kto przeszedłby tak radykaln przemian. Ludzkie istoty rodz si, rosn, myl, marz i tworz przez chwil, a potem umieraj. Jeli zawieraj wzorzec jakiego innego przeznaczenia, to nie jest on bardziej oczywisty dla Twojego powierzchniowego umysłu ni wzorzec w nasieniu pomidora jest oczywisty dla Twojego nic niewiedzcego spojrzenia. Gdzie w Tobie znajduje si ten Wielki Kosmiczny wzorzec? Gdzie jest jdro Twojego witego nasienia? Jak moesz poczu jego rzeczywisto, wierzy w jego obecno, zasadzi je, troszczy si o nie i pozwoli mu rosn? Jdrem tego witego nasienia jestt Twoja dusza. Twoja dusza nie jest nieuchwytnym dziedzictwem ukrywajcym si gdzie wewntrz. Twoja dusza to kolektywnie zorganizowana siła yciowa w kadym atomie, kaej molekule, kadej komórce Twojego ciała. Twoja dusza to totalna wiadomo Twojej istoty. Jest to wiadomo, która Ci oywia, która pozwala dowiadczy Ci ycia. Twoja dusza to wiatło, czyste wiatło, po prostu - wiatło ycia. Tak jak wzorzec krzewu w nasieniu pomidora jest zamknity w jego sile yciowej, oczekujc na odpowiednie warunki, które zapewniaj mu automatycznie przejawianie si, tak wzorzec Chrystusa w Tobie jest zawart w Twojej sile yciowej,

16 16 oczekujc na odpowiednie warunki do podobnego przejawienia si. W przypadku pomidora jego siła yciowa jest uwolniona, kiedy zostanie on zasadzony, i bdzie podlewany wystarczajco długo, aby wszedł w kontrakt z siłami natury, wykorzystał do swojej budowy niezbdne materiały odnalezione w jego otoczeniu. W Twoim przypadku siła yciowa jest uwolniona i zaczyna rosn korzystajc z materiałów dostarczonych przez natur, gdy nastawienie Twojego umysłu i serca zapewnia dobre warunki dla takiego wzrostu. Potrzebne do wzrostu materiały s dostpne dla Ciebie tak samo, jak dla pomidora; s one dostarczane przeze mnie i powinny by wbudowane w Ciebie łatwo i naturalnie, jeli Twoje nastawienie nie wytworzyło niekorzystnych dla tego wzrostu warunków. Twoja siła yciowa jest po wikszej czci niedoceniana przez Twój powierzchowny umysł. W pełni zdałe sobie spraw, e masz dusz i e jest to najprawdopodobniej wieczna dusza, która pewnego dnia bdzie miała szans przejawi si swobodniej - nie ograniczona fizycznym ciałem. Czy nie zastanawiałe si, po co jest to fizyczne ciało, dlaczego uwiziłem w nim Twoj dusz? Czy nasienie pomidora zastanawia si, dlaczego jego yciowa siła została uwiziona w molekułach tworzcych owo nasienie? Czy patrzyło w przyszło, w czas, kiedy umrze ze staroci i uwolni swoj yciow sił? Nie, zamiast tego ono zdało sobie spraw, e yciowa siła była w nim w pewnym okrelonym celu, e przez nasienie mogła wypracowa swoj drog do pełnej dojrzałoci, eby w pełni zaowocowa. Nasienie zdawało sobie spraw, e w nim samym był zawarty boski wzorzec. Jako człowiek jeste potrójn istot - składajc si z umysłu, ciała i duszy. Jeli jakiej czci brakuje, jeste nasieniem bezpłodnym. Jeli siła yciowa pomidora nie znajduje si w nasieniu, to nie moe ono wyrosn, aby spełni swoje przeznaczenie. Jeli siła yciowa człowieka jest bezcielesna, musi ona ubra si w substancje nowego ciała, zanim bdzie mogła wypełni swoje przeznaczenie. Dusza to wite nasienie, podczas gdy ciało to wehikuł, przez który ona si przejawia, w podobny sposób, jak mózg jest wehikułem, przez który przejawia si umysł. Twoja dusza jest yjc czci mnie i mojego wszechobecnego ycia. Twoja dusza cigle jest regenerowana i odwieana przez wielk esencj ycia, która istnieje poprzez mój kosmos. Ta yciowa siła dosiga wszystkiego, oywia wszystko, spajajc wszystkie rzeczy razem, w jeden dynamiczny strumie wiecznie płyncej, wiecznie odnawiajcej si wiadomoci. Ta nieopisywalna yciowa siła jest otrzymywana przez moje dzieci w rónych stopniach, które zale wyłcznie od waszych nastawie. Twoje ciało jest naczyniem, które je odbiera, Twój umysł kontroluje pochylenie naczynia, a Twoje serce okrela, jak wiele tej Rzeki ycia wpucisz do wewntrz. Rzeka przepływa wszdzie dookoła Ciebie, w niej yjesz i ruszasz si, masz

17 17 swój byt. Jest to dostawa znajdujca si w naturze, z której Twoje wite nasienie moe korzysta, aby odkry w sobie wzorzec Twojej Wielkiej Kosmicznej Jani. Twoje wite nasienie, Twoja iskierka ycia czeka tylko na współdziałanie Twojego całkowitego wyciszonego centrum serca. Kiedy rozpoczłe ju t współprac, wite nasienie zacznie rosn i spełnia swój kosmiczny wzorzec w miar, jak ludzka skorupa odpada i pozwala na uko czenie boskiej metamorfozy. Masz wiele do zyskania, uczc si docenia Twoj iskierk ycia. Koncentruj si na jej obecneci, czuj j, ciesz si jej aksamitnym przepływem w miar, jak wypływa z głbi Twojej duszy. Ta iskierka yciowa jest czym wicej ni, jak mylałe, ludzk wiadomoci. Ta iskierka ycia jest wiatłem Chrystusa, które ja zalubiłem Tobie, i od którego nie moesz by w aden sposób odłczony. Po prostu uczc si j akceptowa moesz spowodowa, e jej przepływ wzmoe si, a w ko cu wytrynie do góry i stanie si yjc fontann, która nie bdzie ju mogła by ograniczona. Z przeciwnym nastawieniem moesz zmniejszy jej przepływ. Moesz j prawie całkiem wyprze z Twojego ciała. Ale nie moesz jej zniszczy lub spowodowa, e oddzielisz si od witego Chrystusa, bo to włanie z tego wiatła ukształtowałem Twoj istot. Podstawow natur ycia jest przejawia si, szuka wicej i wicej ekspresji. To prawo wzrostu jest prawdziwe w Tobie tak samo, jak w kadym innym przejawie natury. ycie jest radosn, piewajc rzek, która zawsze płynie naprzód. Kiedy czujesz to i doceniasz, mały strumyczek znajdujcy wyjcie poprzez Twoj istot wytrynie mocniej, a stanie si potopem, kierujc Ci na pikn drog do Rzeki Bardziej Obfitego ycia. To włanie zdarza si, kiedy stajesz si yjcym Chrystusem. Nie stajesz si nagle kim innym lub czym innym, po prostu przejawiasz pełni tego, czym aktualnie jeste. Pozwalasz, aby wiatło ycia w Tobie zwikszało si. Pozwalasz duszy stan prosto i w pełni panowa nad królestwem Twojego ciała, Twojej osobistej duszy, której prawem jest mie pełne panowanie nad rzeczywistoci. Medytuj o yciu w Tobie, pielgnuj radosny jego przepływ. Wyobra sobie ten przepływ podwojony, potrojony, zwielokrotniony sto, tysic razy. To wspaniałe wiatło ycia odpowie na Twoj postaw i zacznie natychmiast wieci janiej. Smutnym błdem jest uwaa ycie za co nudnego, co trzeba przedłua, z wszystkimi jego trudnociami, dopóki mier nie przyjdzie, aby Ci uwolni. mier nie jest drog do wolnoci, ona powstrzyma Twój rozwój. yciowa siła w Twoim ciele jest kluczem do wolnoci, której poszukujesz. We stary, znany przykład gsienicy i motyla: gdyby gsienica rodziła si, yła troch, a potem umierała, gdzie byłby motyl? Dusza gsienicy jest witym nasieniem motyla. Wzorzec piknego motyla jest zawarty w gsienicy nawet wtedy, kiedy jest to niepozorny robak czołgajcy si na swoim brzuchu.

18 18 W tym przypadku przewidziałem, e motyl powstanie. Gsienica współpracuje ze mn na podstawie instynktu. Zamyka si w swoim kokonie. Naukowcy stwierdzili e fala determinacji" wydaje si rozpoczyna proces metamorfozy w ten spsób. Rzeczywicie tak si dzieje. Ta fala determinacji uwalnia hormon, przyspieszacz, z kilku małych komórek w mózgu gsienicy; te hormony stymuluj uwolnienie si innych hormonów z gruczołów w ciele gsienicy, i w sekrecie ciszy małego kokonu dopełnia si cud transformacji, wypełnia si wzorzec motyla. Kiedy jasno ubarwiony motyl wreszcie wylatuje, jest to całkiem inne stworzenie, swobodne, którego przeznaczeniem jest lata nad ziemi w całkiem nowym wymiarze. Co stało si ze skorup, która odpadła, z tym ograniczonym małym robaczkiem? U Ciebie wypełnienie nie jest zdeterminowane. Moesz y i umiera raz po razie, zanim prawda o Twoim witym nasieniu ycia zostanie przez Ciebie wiadomie zrozumiana i wreszcie podwiadomie zaakceptowana. Kiedy akceptujesz wiatło ycia w Tobie jako drog do wyszych wymiarów", fala determinacji bdzie uwolniona w Tobie i potrzebny rodzaj nastawienia moe by puszczony w ruch. Jak gsienica, albo nasienie pomidora zaczniesz si zmienia. To mdro duszy, kiedy zaczyna ona przejmowa kierownictwo, zna kady krok, jaki trzeba wykona, aby przetransformowa Twoje fizyczne ciało w udoskonalon oczyszczon substancj. Ta mdro duszy to ja, mieszkajca w Tobie wiadomo Ojca, wykonujca dla Ciebie potne prace, przebudowujca Ci substancjami ycia, które s obficie dostpne w naturze, w tej wiecznie płyncej Rzece, która wypełnia cały kosmos - w moim witym Duchu. Rozdział V wity Duch W miar, jak wiatło ycia wylewa si, aby pełniej przejawia swoj ekspresj, czyni Ci ono wiadomym Rzeczywistoci całkowicie przeoczonej przez Twój ograniczony, powierzchowny umysł. Spowoduje ono, e zrozumiesz, co Twój brat Jezus miał na myli, kiedy powiedział: Pocieszyciel, bdcy witym Duchem, którego Ojciec wyle w moim imieniu, nauczy was wszystkich rzeczy, i przypomni wam wszystko to, co Ja wam powiedziałem. Ten Pocieszyciel, wity Duch, jest wiecznie płync rzek, z której moesz wycign bardziej obfite ycie dla siebie. Uczyniłem to moliwym dla kadej duszy. Jak tylko Twój przestawiony powierzchowny umysł utworzy właciwe warunki, zostaniesz wypełniony pełn miar tego witego Ducha, a on otworzy przed Tob drzwi do innego wymiaru.

19 19 Proces otrzymywania zwikszonych porcji witego Ducha i zostania przez niego odnowionym został opisany jako powtórne narodziny. Musisz narodzi si powtórnie, jeli chcesz wkroczy w królestwo niebieskie, lub w nowy wymiar. Musisz by narodzony z ducha. Wiele moich dzieci bardzo chciało zrozumie znaczenie idei tak tajemniczej jak powtórne narodziny, ale ludzie rzadko sobie zdaj spraw, e powtórne narodziny zaczynaj si od prostego kroku, który polega na otworzeniu umysłu i serca, aby mógł odebra wiksz obfito yciowej siły, która oywiała Ci cały czas. Twoja iskierka ycia przyciga potrzebne substancje, by wzmóc swoj obfito w podobny sposób, jak nasienie pomidora przyciga potrzebne mu do wzrostu substancje lub jak gsienica przyciga materiały, z których potem buduje. W kadym przypadku pierwotnym ródłem tej substancji ycia jest Rzeka witego Ducha i kady pobiera z tego ródła zgodnie z własn natur i jej potrzebami. Dla staroytnych ta Rzeka była znana jako Duch wity, niewidzialna siła, która spadła na nich z nieba, dar, który przekazałem, kiedy zwrócili na mnie swoj uwag i zrobili wszystko w granicach ludzkich moliwoci, aby przygotowa dobrze swoje serce. Poniewa moje drogi s wieczne i niezmienne, tak samo teraz ludzie mog zosta wypełnieni witym Duchem, jak było to moliwe dawniej. Jest to nie tylko tak samo moliwe - obecnie jest to łatwiejsze, macie bowiem naukowe odkrycia potwierdzajce istnienie tego witego Ducha, podczas gdy w staroytnych czasach moja niewidoczna substancja była rzeczywicie duchowa i tylko silna wyobrania połczona z jeszcze silniejsz wiar mogła zaakceptowa ide rzeczywistoci witego Ducha. Obecnie okrelona gał naukowych poszukiwa koncentruje swoje wysiłki na studiowaniu kosmicznych promieni. Kosmiczne promienie, jak odkryto, pochodz z głbi kosmosu, wydajc si przybywa ze wszystkich kierunków i wiele ich rodzajów ma tak wysoki poziom energii, e niepowstrzymanie przenikaj przez atmosfer i bombarduj równo powierzchni całego globu. Podobne kosmiczne promienie, zwykle o niszych energiach, stale wydzielane s ze sło ca i wielkie ich dawki take padaj na moj pikn Ziemi. Promienie o niszej energii czsto wpadaj w kolizj z atomami z atmosfery, w ten sposób zmieniajc si w róne rodzaje czsteczek. Promienie o najwyszej energii pochodzce z głbi kosmosu s zdolne do przeniknicia bez adnych kolizji do poziomu gruntu. W tej superobfitoci kosmicznych substancji jest moliwe odnalezienie wszystkich podstawowych czstek, z których składaj si atomy. Gdyby człowiek miał odpowiedni technologiczn wiedz, mógłby łapa te promienie Ducha i łczy je w jakikolwiek rodzaj atomów niezbdnych do wykonania dowolnej

20 20 substancji, której by było potrzeba - zwierzcia, roliny czy minerału. To s te kosmiczne promienie, które zostały nazwane elementem matczynym, moim surowcem niewidzialnej substancji, sił ycia. Cyrkuluj one jak wielkie rzeki, przez cał przestrze i czas. Ich ródło jest absolutnie i wiecznie niewyczerpalne. Wypełniłem kosmos t cudown Rzek ycia w tak wanym celu, aby moje ukochane dzieci były zaopatrywane we wszystko, czego chc lub potrzebuj. Jeli wierzysz w nauk, to z pewnoci wierzysz w ten deszcz kosmicznych czstek z nieba, t duchow niewidoczn substancj, która bez przerwy penetruje wszystko na tej ziemi. Ten matczyny element został opisany jako wiatło, które zawiera wszystko i jest wszystkimi rzeczami dla wszystkich ludzi. Kiedy jeste urodzony z Ducha, stajesz si wiadomy obecnoci tego wiatła, wierzysz w nie i w powód, dla którego jest ono wysłane. Twoje wite nasienie ycia moe wtedy przyciga to wiatło i zawrze jego pełn miar bez szkody. A ono nie tylko zaspokoi kad Twoj potrzeb, bdzie take ródłem Twojej zwikszonej wiadomoci samego ycia, ródłem ycia bardziej obfitego, lub poczuciem mocno zwikszonej ywotnoci. Tak, jak mówi Ci moje Słowo, kiedy Twoje oko bdzie widzie tylko moj chwał, całe Twoje ciało wypełni si wiatłem. Na pocztku moe wydawa si niewiarygodne, e Twoje przepracowane, zuyte fizycznie ciało mogłoby by odbiornikiem tego dynamicznego, bdcego w ruchu wiatła. A jednak chtnie si zgodzisz, e Twoje ciało jest wityni Ducha. Jest to idea, któr zawsze słyszałe i akceptowałe. Gdy zdałe sobie spraw, e Duch mógłby by pewnego dnia odkryty, przebadany i powoli, lecz pewnie zrozumiany? I take, e tajemnicze ciało, jakim wydaje si dzi, ukazuje wiele sekretów poszukujcym naukowcom? Niebawem, pełna tajemnica tego, w jaki sposób ciało i wielka siła yciowa wi si ze sob, bdzie odkryta i dowiedziona. To, jak to si dzieje, e ciało jest wityni Ducha, stanie si zaakceptowan wiedz. Twoje ciało zostało uformowane z bardzo czułej Duchowej Substancji, w przeciwie stwie do powtarzanych idei, e jest ono uformowane z ziemskiego pyłu. Pyłem nigdy nie byłe. Moesz sta si pyłem, jeli oczywicie wybierzesz t drog, jeli łatwiej bdzie Ci uwierzy w mier ni w wieczne ycie. Ale wybór na pewno naley do Ciebie. Podczas pierwszych kilku tygodni Twojego ycia na ziemi, kiedy byłe niczym wicej ni małym embrionem o gwałtownie rozrastajcych si komórkach, byłe zamknity w wypełnionym płynem worku, w całkowicie prywatnym wiecie chronionym nawet przed ciałem Twojej matki. Krew matki nie wchodziła w kontakt z komórkami Twojego embrionu, adne nerwy nie łczyły Ci z jej fizycznym wiatem. Dopóki nie osignłe wieku

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System)

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) Charles Haanel, tłumaczenie: Wojciech Luciejewski System Uniwersalnego Klucza był fenomenem swego czasu, wznosząc autora Charlesa F. Haanela tak do wielkiej

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ. Spis treści SCOTT CUNNINGHAM

MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ. Spis treści SCOTT CUNNINGHAM SCOTT CUNNINGHAM MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ Spis treści Przedmowa.............................................................. 2 Wstęp..................................................................

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Mariusz Kapusta Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Jak zacząć działać i nie przestać. Spis treści Proaktywnie.pl

Bardziej szczegółowo

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej

Bardziej szczegółowo

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska Daphne K. 12 kroków z Jezusem osobista historia uzdrowienia tłumaczenie Ewa Sroczyńska S RAFIN Kraków 2012 Tytuł oryginału: wydania polskiego: Wydawnictwo Serafin, Kraków 2012 Redakcja Małgorzata Sękalska,

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela

Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela dr doreen virtue Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela Słuchaj radia Hay House na żywo: www.hayhouseradio.com Redakcja: Mariusz Warda Projekt okładki: Tomasz Piłasiewicz

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda?

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? William Branham JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA? (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 31 grudnia 1961 roku w Jeffersonville,

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA)

DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) 1. Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz, Wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz; Tylko Mu wierz,

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

DASANUDASA VANACARI MATHURA DAS POSITIVE VIBRATION. czyli TWÓRCZA MOC WIBRACJI DŹWIĘKOWEJ. Publikacja

DASANUDASA VANACARI MATHURA DAS POSITIVE VIBRATION. czyli TWÓRCZA MOC WIBRACJI DŹWIĘKOWEJ. Publikacja DASANUDASA VANACARI MATHURA DAS POSITIVE VIBRATION czyli TWÓRCZA MOC WIBRACJI DŹWIĘKOWEJ Publikacja Mayapur Bhaktivedanta Gurukula Music Department Faculty 1 Dedykujemy tę książkę Jego Boskiej Miłości

Bardziej szczegółowo