Realizacja nowoczesnych sieci dostępowych na przykładzie sieci B PON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja nowoczesnych sieci dostępowych na przykładzie sieci B PON"

Transkrypt

1 Grzegorz KUREK Instytut Systemów Łączności WAT Realizacja nowoczesnych sieci dostępowych na przykładzie sieci B PON STRESZCZENIE W artykule dokonano przeglądu obecnie eksploatowanych sieci dostępowych, którymi dysponują operatorzy telekomunikacyjni sieci PSTN oraz CATV. Szczególną uwagę skupiono na realizacji szerokopasmowej sieci dostępowej FITL zbudowanej z wykorzystaniem pasywnej sieci dystrybucyjnej (B PON). Pokazano perspektywy rozwoju światłowodowych sieci dostępowych. W artykule przedstawiono również sposób dostępu abonentów do sieci B PON, architekturę logiczną w/w sieci, jak również poruszono problemy w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych (szybka transmisja danych, dostęp do Internetu, dystrybucja sygnałów wideo). WSTĘP Intensywny rozwój wielu technologii w dziedzinie telekomunikacji, jak również wprowadzenie nowoczesnych systemów transportowych (takich jak SDH, ATM, ISDN i FITL) i sygnalizacyjnych (SS7), a także zarządzania i administrowania sieciami korzystnie wpływa na rozwój sieci dostępowych. Dotychczasowe klasyczne sieci dostępowe stanowiły tzw. wąskie gardło dla telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych, w związku z czym należało je modernizować. Nowoczesne realizacje sieci dostępowych zwiększają szerokość pasma przesyłanego sygnału i wykorzystują wszystkie znane media transmisyjne, począwszy od kabli miedzianych, poprzez łącza światłowodowe, na transmisji radiowej kończąc. Poniżej zostanie zaprezentowany krótki przegląd technologii stosowanych w sieciach dostępowych. W dalszej części artykułu zostanie omówiona szerokopasmowa sieć FITL zbudowana z wykorzystaniem pasywnej sieci dystrybucyjnej (B PON). 1 PRZEGLĄD TECHNOLOGII STOSOWANYCH W SIECIACH DOSTĘPOWYCH Pomimo przyznania wielu koncesji na prowadzenie usług telekomunikacyjnych obecnie tylko kilku operatorów rzeczywiście prowadzi swoją działalność, oferując podstawowe usługi telefoniczne. Obecnie sieciami dostępowymi dysponują operatorzy telekomunikacyjni sieci PSTN oraz operatorzy telewizji kablowej (CATV). Niestety żadna z w/w sieci w swojej klasycznej postaci nie może pretendować do miana nowoczesnej. Sieci PSTN realizują dwukierunkowe wąskopasmowe usługi komutowane, odpowiednie dla prostej komunikacji głosowej, a telewizja kablowa zapewnia abonentom bardzo szerokie pasmo, ale jednokierunkowe, bez możliwości interakcji. Konieczność zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkownika zmusiła operatorów do modernizacji istniejących sieci dostępowych. Sieci CATV były pierwotnie przeznaczone dla abonentów, którzy nie mogli osiągnąć zadawalającego odbioru programów telewizyjnych za pomocą fal radiowych. Obecnie znaczenie systemów telewizji kablowej jest zupełnie inne, ale skrót CATV jest nadal używany. Operatorzy telewizji kablowej modernizują swoje sieci poprzez wprowadzenie światłowodu w części magistralnej oraz wykorzystanie wolnego pasma (o szerokości kilkudziesięciu MHz) w zakresie niskich częstotliwości na potrzeby kanału zwrotnego. W ten sposób rozsiewcze sieci CATV zostają przekształcane w dwukierunkowe sieci

2 HFC (ang. Hybrid Fiber-Coax). Przykładowa architektura sieci HFC została przedstawiona na rysunku 1 [7]. Rys.1 Architektura sieci HFC [7] Sieci dwukierunkowe HFC oparte są na architekturze gwiazdy, pasywnym połączeniu optycznym pomiędzy stacją czołową a węzłem optycznym, obsługującym małe grupy abonentów. Centralnym punktem sieci telewizji kablowej jest stacja czołowa, w której sygnały telewizyjne odbierane z satelity lub naziemnych systemów radiowych są zwielokrotniane częstotliwościowo i przesyłane kablem do odbiorców telewizyjnych. W systemie HFC sieć dystrybucyjna składa się z trzech poziomów: sieci magistralnych, sieci rozprowadzających i sieci dosyłowych. Podstawową zaletą sieci HFC jest to, że każdy węzeł optyczny sieci obsługuje niewielką grupę abonentów, dzięki czemu pozwala na praktyczne wykorzystanie pasma zwrotnego (zwykle od 5 MHz do 40 MHz współdzielone przez wszystkich abonentów podłączonych do jednego węzła optycznego). Inna zaleta wynika z wykorzystania światłowodów, których zastosowanie zmniejsza koszty utrzymania sieci i zwiększa jakość transmisji przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu. Operatorzy sieci PSTN modernizują istniejące sieci telefoniczne wykorzystując technologie xdsl i FITL. Cyfrowe łącze abonenckie xdsl wykorzystuje naturalne pasmo przepustowe pary telefonicznej i pozwala na rozszerzenie pasma pary abonenckiej nawet do kilkudziesięciu Mbit/s (technika ADSL i VDSL). Zasadniczą cechą technologii ADSL jest dostawa cyfrowych usług szerokopasmowych przez istniejącą abonencką linię telefoniczną (skrętkę miedzianą), z zachowaniem ciągłości dotychczasowych analogowych usług telefonicznych klasy POTS. ADSL może być postrzegana jako technika FDM (ang. Frequency Division Multiplexing), w której dostępne pasmo jest podzielone na trzy części: pasmo podstawowej usługi telefonicznej POTS, pasmo zwrotne upstream i pasmo do użytkownika downstream (rys.2). Wynika z tego zróżnicowanie przepływności łącza w zależności od kierunku transmisji. W kierunku dosyłowym do abonenta (downstream) pasmo jest zwykle dziesięciokrotnie szersze niż w przeciwnym kierunku w stronę sieci (upstream). Jest to spowodowane dominacją usług o charakterze rozsiewczym nad stosunkowo niewielkim ruchem generowanym przez abonenta, a związanym z interakcją usług. Największym plusem tego rozwiązania jest to, że dwudrutowe linie telefoniczne doprowadzone są do każdego z 700 milionów abonentów telefonicznych na całym świecie. Tak więc ADSL, potrafi zmienić dotychczasową sieć dostępu ograniczoną do głosu, tekstu i grafiki niskiej rozdzielczości w ścieżkę komunikacyjną dla prawdziwych interaktywnych multimediów. Niestety technika ta ma również wady. Podstawową wadą jest duża zależność prędkości transmisji od długości i jakości przewodów łączących modemy ADSL. Do innych wad tej techniki należy zaliczyć stosunkowo wąskie pasmo zwrotne oraz niemożność świadczenia rozgłoszeniowych usług

3 wideo. Niewielki zasięg oraz podatność na zakłócenia cyfrowych linii xdsl ograniczają w rezultacie ich zastosowanie. Widmowa gęstość mocy Kanał upstream Kanał downstream POTS Pasmo w górę Pasmo w dół 3, Częstotliwość [khz] Rys. 2 Charakterystyka widmowa łącz ADSL Wady techniki xdsl i wciąż rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowe usługi transmisji danych wymuszają na operatorach telekomunikacyjnych rozpatrywanie jeszcze jednej alternatywy w obszarze abonenckim optycznej sieci dostępowej FITL (ang. Fibre in the Loop). Jedną z przyczyn powstania FITL jest zapotrzebowanie na większe pasmo transmisyjne dla transferu danych, a także dla nowych usług, takich jak np. VOD (ang. Video On Demand). Kolejną przyczyną jest możliwość przesyłania większej ilości sygnałów różnego typu w jednym medium transmisyjnym - obecnie coraz więcej różnego rodzaju kabli dołącza się do jednego abonenta. Ponadto światłowód zapewnia korzystniejsze warunki do transmisji m.in. ze względu na brak przesłuchów między włóknami, mniejszą tłumienność, brak możliwości podsłuchania. Sam w sobie nie stanowi też wartości dla złodziei złomu miedzianego, więc jego użycie obniża koszty. O celowości wykorzystania światłowodowej sieci dostępowej zadecydowały zalety światłowodów, a przede wszystkim to, że pojedyncze włókno światłowodowe zapewnia bardzo dużą przepustowość. Ograniczenia w tym systemie nie są spowodowane przez medium transmisyjne jakim jest światłowód, lecz wynikają z niedoskonałości elektronicznych i optycznych urządzeń współpracujących. System FITL wykorzystuje technikę światłowodową, która zakłada stosowanie nośników optycznych w magistralnej lub rozdzielczej części sieci telekomunikacyjnej. Zależnie od ulokowania optycznej jednostki sieciowej ONU (ang. Optical Network Unit) można wyróżnić trzy architektury sieci: FTTB (ang. Fibre To The Building), FTTC (ang. Fibre To The Curb) lub FTTH (Fibre To The Home). Nazwa architektury opisuje miejsce umieszczenie ONU. Światłowód doprowadzany jest do krawężnika (FTTC), gdy ONU instalowane jest w szafie ulicznej lub do budynku (FTTB), gdy ONU instalowane jest w budynku. Istnieje również możliwość doprowadzenia światłowodu do mieszkania lub biura (FTTH), gdy ONU instalowane jest w siedzibie abonenta. Spośród wymienionych architektur tylko ostatnie rozwiązanie FTTH charakteryzuje się tym, że cała sieć abonencka jest całkowicie oparta o światłowód. Jest to rozwiązanie najdroższe i jak na razie najrzadziej stosowane. 2 ARCHITEKTURA LOGICZNA SIECI B PON Szerokopasmowa sieć dostępowa FITL zbudowana z wykorzystaniem pasywnej sieci dystrybucyjnej PON jest często określana terminem B PON (ang. Broadband Passive Optical Network). Architektura logiczna szerokopasmowej sieci dostępowej B PON została pokazana na rysunku 3. U podstaw architektury logicznej sieci B PON leży założenie o współdzieleniu przez wielu abonentów podłączonych do zakończeń sieci optycznej ONU: pojedynczego zakończenia linii optycznej OLT (ang. Optical Line Termination); optycznej sieci dystrybucyjnej ODN (ang. Optical Distribution Network).

4 Architektura logiczna sieci B PON zawiera trzy podstawowe elementy: OLT zakończenie linii optycznej. To tutaj dostawcy usług telefonicznych, telewizja kablowa czy ISP łączą się z FITL. Inną nazwą jest HDT (ang. Host Digital Termination); ODN optyczna sieć dystrybucyjna, której zadanie polega na przekazywaniu sygnałów pomiędzy OLT i ONU; ONU zakończenie sieci optycznej, które odbiera sygnał optyczny z ODN i wykonuje konwersję do postaci odpowiedniej dla danej usługi. Z ONU poszczególne usługi są przenoszone do gniazdek sieciowych konkretnych abonentów. Projekt P306 Eurescom rozróżnia sześć klas ONU, od klasy 0 mającej dwa wyposażenia liniowe, do klasy 5 dysponującej 128 (klasy według ETSI minimalnie się różnią). Każda jednostka może zawierać jednostki usługowe, służące jako interfejs różnych usług do użytkownika. Obliczając pojemność ONU, należy pamiętać, że liczba wyposażeń liniowych odnosi się do telefonii. W przypadku innych usług wymagających większego pasma ONU może obsłużyć proporcjonalnie mniejszą liczbę abonentów. Ponieważ standardowy jest tylko styk z dostawcą usług, natomiast styk między OLT i ONU nie jest wyspecyfikowany, obydwa urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta. ONU OLT ODN ONU wideo POTS dane POTS ONU Rys.3 Architektura logiczna światłowodowej sieci dostępowej B - PON Część dystrybucyjna ODN sieci FITL może być realizowana w dwóch różnych wariantach, a mianowicie w postaci aktywnej (AON ang. Active Optical Network) lub pasywnej (PON ang. Passive Optical Network) sieci optycznej. W sieci pasywnej sygnał jest rozdzielany, ale nie wzmacniany. Prace standaryzacyjne kierują się raczej w kierunku drugiej techniki, nie wyklucza to jednak możliwości rozwoju aktywnych sieci dostępowych. Pasywna sieć optyczna PON jest najnowocześniejszą architekturą sieci abonenckiej, budowaną od podstaw na całej trasie od abonenta do węzłów sieci transportowej. Kosztowna w realizacji, jest bardzo elastyczna w późniejszym konfigurowaniu sieci abonenckiej. Sieci PON poprzez współdzielenie wyposażenia i infrastruktury dostępowej oferują znaczącą redukcję kosztów, szerokopasmowe sieci B PON stanowią wielousługowe medium transmisyjne dla dostarczanych przez sieć usług o różnej charakterystyce. Pasywne sieci optyczne PON zbudowane są z pasywnych elementów optycznych. Medium transmisyjnym jest światłowód jednomodowy. Sygnał optyczne przenoszony przez włókno światłowodowe jest rozdzielany na kilka wiązek w pasywnych rozgałęźnikach optycznych. Istotną zaletą stosowania pasywnych rozdzielaczy sygnału jest brak konieczności ich zasilania, co upraszcza budowę sieci dystrybucyjnej oraz redukuje koszty wykonania i utrzymania sieci dostępowej. Optyczna sieć dystrybucyjna może być wykonana zarówno w konfiguracji punkt punkt (gdzie łącze światłowodowe prowadzi od zakończenia linii optycznej OLT do ONU), jak też w konfiguracji punkt wielopunkt (gdzie element rozgałęziający sygnał, jakim jest symetryczny

5 rozgałęźnik optyczny, jest umieszczony wewnątrz sieci ODN i łączy optyczną jednostkę liniową OLT z wieloma ONU z wykorzystaniem pojedynczego włókna światłowodowego). Łączna liczba włókien światłowodowych instalowanych w sieci ODN nie może przekroczyć 32 [1]. Dwukierunkowa transmisja w sieci ODN jest realizowana z wykorzystaniem techniki WDM. Transmisja w kierunku do abonenta jest realizowana na długości fali świetlnej z zakresu 1,55 nm, natomiast w kierunku przeciwnym na długości fali z zakresu 1,31 nm. Sieć B PON występuje w dwóch wariantach symetrycznym, zapewniającym przepływność 155,52 Mbit/s w obydwu kierunkach oraz asymetrycznym o przepływność 622,08 Mbit/s do abonenta oraz 155,52 Mbit/s od abonenta. 3 MODEL WARSTWOWY SIECI B PON Wąskopasmowa sieć FITL została określona w zaleceniu ITU T G.982, natomiast szerokopasmowa sieć dostępowa B PON w zaleceniu ITU T G.983. Istnieje wiele analogii pomiędzy B PON i sieciami G.982, a przede wszystkim: fizyczne ograniczenie zasięgu, maksymalną liczbę optycznych jednostek sieci ONU w pojedynczej sieci oraz metody transmisyjne stosowane we włóknie światłowodowym. Przyjęto, że pasywna sieć dystrybucyjna B PON będzie wykorzystywać zwielokrotnienie w dziedzinie długości fali WDM. W warstwowym modelu odniesienia sieci B PON (rys. 4) można wyróżnić trzy podstawowe warstwy: warstwę fizyczną PML (ang. Physical Medium Layer) definiującą warunki styku systemu B PON z infrastrukturą światłowodową, a mianowicie zwielokrotnienie falowe WDM, konwersję elektryczno optyczną oraz parametry styków optycznych; warstwę zbieżności transmisji TCL (ang. Transmission Convergence Layer) odpowiadająca za bezbłędną transmisję komórek ATM przez pasywną sieć optyczną B PON. Warstwa TCL skupia dwie podwarstwy: sieci PON i adaptacji (ang. Adaptation Sublayer); warstwę ścieżki PL (ang. Path Layer) odpowiadająca warstwie ATM specyfikującej zakres funkcjonalny sieci ATM.. WARSTWA ŚCIEŻKI PL WARSTWA ZBIEŻNOŚCI TRANSMISJI TLC PODWARSTWA ADAPTACJI PODWARSTWA SIECI PON WARSTWA FIZYCZNA PML Rys.4 Model warstwowy sieci B - PON 4 PERSPEKTYWY ROZWOJU PASYWNYCH SIECI OPTYCZNYCH B - PON Pasywne sieci optyczne B PON są powszechnie uważane za rozwiązanie przyszłościowe w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych (szybka transmisja danych, dostęp do Internetu, dystrybucja sygnałów wideo). Biorąc pod uwagę fakt, że w chwili obecnej wszystkie usługi telekomunikacyjne są możliwe do zaimplementowania na bazie techniki ATM, należy spodziewać się szybkiej integracji sieci FITL z techniką ATM. Technikę ATM nie należy postrzegać w tym wypadku tylko jako protokół transportowy, lecz jako odrębną usługę.

6 Podstawą do uznania sieci B PON za perspektywiczne i przyszłościowe są daleko posunięte prace standaryzacyjne związane z sieciami B PON w konfrontacji z innymi systemami dostępowymi. Powszechnie wiadomo również, że wybór sieci B PON daje ogromne możliwości zarówno w dziedzinie powiększania, jak i wzbogacania sieci. Spośród wszystkich możliwych rozwiązań obejmujących architektury gwiazdy pojedynczej i podwójnej, pierścienia, magistrali i punkt punkt, najbardziej optymalnym i elastycznym rozwiązaniem wydaje się być architektura pojedynczej gwiazdy z zastosowaniem zwielokrotnienia długości fali WDM. Multipleksacja WDM polega na podziale dostępnego w określonym oknie pasma optycznego na kilka stałych rozłącznych podpasm. Każde z podpasm może być niezależnie wykorzystywane. Poniższa tabela przedstawia proponowany przez Eurescom scenariusz stosowania zwielokrotnienia dla sieci B PON. Rodzaj transmisji dwukierunkowej Liczba włókien Obszar długości fal Sposób zwielokrotnienia simplex nm w górę SDM 1310 nm w dół przyszły simplex nm w górę SDM 1550 nm w dół diplex nm w górę WDM 1550 nm w dół przyszły diplex nm w górę WDM nm w dół przyszły diplex nm w górę nm w dół WDM Tabela 1 Scenariusz zwielokrotnienia dla przyszłego B PON [1] Standaryzacją sieci B PON od kilku lat zajmuje się organizacja FSAN (ang. Full Service Access Network). Rezultaty prac organizacji FSAN zostały przyjęte przez ITU T w postaci trzech standardów G.983. Zgodnie z zaleceniem G przewiduje się zawężenie pasma przewidzianego dla transmisji sygnału dosyłowego, dzięki czemu zaoszczędzone pasmo może zostać wykorzystane w celu świadczenia usług rozgłoszeniowych wideo i transmisji danych. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu operatorzy sieci telekomunikacyjnych będą w stanie świadczyć szereg usług dodatkowych. Podział pasma optycznego w szerokopasmowych sieciach dostępowych według ITU T G przedstawiono na rysunku 5. Kanal dosylowy G Kanal dosylowy G Pasmo kanalu zwrotnego (G.983.1) B-PON B - PON WIDEO a Zarezerwowane dla a a a przyszlych prac ITU Zarezerwowane dla ITU brak danych zakres 1300 nm zakres nm zakres 1500 nm a - odstep miedzypasmowy Rys.5 Podział pasma optycznego w szerokopasmowych sieciach dostępowych wg ITU T G.983 Charakterystyczne dla tego rozwiązania jest to, że pasmo z zakresu nm zostało zmniejszone do pasma nm. Zwolnione dzięki temu pasmo powyżej 1500 nm może

7 zostać wykorzystane do rozsyłania cyfrowego sygnału wideo ( nm). W przypadku rozsyłania nie tylko sygnałów wideo, lecz również świadczenia dodatkowych usług, pasmo oznaczone na rys.4 terminem wideo może zostać poszerzone do pasma nm. W związku ze zmianami przydziału widma w systemach dostępowych uległa zmianie specyfikacja fizycznych styków odbiornika i nadajnika sieci B PON [5]. Rozwój światłowodowych sieci dostępowych możliwy jest dzięki zastosowaniu technik zwielokrotnienia falowego WDM. Wykorzystanie dodatkowych długości fal pozwala w prosty sposób zwiększyć przepływność sieci B PON. Obecnie asymetryczne sieci B PON pracują z przepływnością 622,08 Mbit/s w kierunku do abonenta i 155,52 Mbit/s od abonenta. Przewiduje się, że w wyniku intensywnych prac badawczych w najbliższym czasie przepływność symetrycznych sieci B PON wzrośnie do 622, 1244, a nawet 2488 Mbit/s [5]. Wyraźne poszerzenie pasma kanału zwrotnego w kierunku od abonenta może mieć szczególnie duże znaczenie w przypadku konkurowania przyszłych sieci B PON z innymi systemami dostępowymi (xdsl, HFC), których szerokość pasma zwrotnego jest ograniczona przeszkodami natury technicznej. 5 WNIOSKI Sieci dostępowe z zastosowaniem światłowodów FITL wychodzą naprzeciw stale rosnącym wymaganiom stawianym operatorom publicznych sieci telekomunikacyjnych. Oprócz zapewnienia podstawowych usług telekomunikacyjnych, takich jak łączność telefoniczna, coraz więcej mówi się o możliwości świadczenia usług wykraczających poza podstawowy zakres. Mowa tu między innymi o usługach multimedialnych, takich jak wideo na żądanie, wideokonferencje, szybki dostęp do sieci Internet, wirtualne sieci LAN, transmisja dźwięku jakości CD, elektroniczne zakupy i inne [6]. Mimo swoich zalet FITL nie jest bezkonkurencyjny na rynku technologii dostępowych. Pierwszy atak przypuścili operatorzy nowoczesnych systemów telewizji kablowej przekształcając swoje sieci rozsiewcze CATV w dwukierunkowe sieci HFC. Trudno się temu dziwić - skoro telefonia oferuje dodatkowo usługi telewizyjne, konkurencja musi rewanżować się w podobny sposób. Systemy HFC, jak sama nazwa wskazuje, również korzystają z technologii światłowodowej. W porównaniu z wcześniejszymi systemami telewizji kablowej z kanału zwrotnego o szerokości 40 MHz może korzystać mniejsza liczba użytkowników. Jest to spowodowane umieszczeniem węzłów dystrybucyjnych znacznie bliżej abonenta. Ponadto sieci kablowe w porównaniu z telefonią są na wcześniejszym etapie rozwoju i zamiana na nowszą technologię w postaci HFC mniej kosztuje. Można się zastanawiać, czy kolejne rozwiązanie jakim jest technologia xdsl uznać za rywala FITL. Z jednej strony mariaż xdsl i FTTC stanowiłby bardzo dobrą kombinację, z drugiej zaś wprowadzenie xdsl tymczasowo zaspokoiłoby potrzebę szerszego pasma, w związku z czym operatorzy chwilowo mogliby zrezygnować z FITL. Wydaje się, że powyższy fakt działałby na niekorzyść FITL - jako implementowane w niewielu miejscach sieci FITL byłyby nadal drogie w przeciwieństwie do coraz lepszego i tańszego xdsl. Niestety, bardzo prawdopodobny jest scenariusz, w którym FITL zostanie tylko częściowo wdrożony przez operatorów telefonicznych. Dostęp szerokopasmowy do domu każdego użytkownika przez odrębny światłowód będzie ciągle na horyzoncie, chociażby ze względu na przepustowość sieci szkieletowych, które raczej nie są przystosowane do szybkości 622 Mb/s dla każdego użytkownika. Wszyscy są jednak zgodni, że jest to rozwiązanie docelowe. BIBLIOGRAFIA [1] Praca zbiorowa pod redakcją Z. Papira Sieci dostępowe dla usług szerokopasmowych, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997 [2] ITU T Recommendation G.983.1: Broadband optical access systems based on Passive Optical Networks (PON), June 1999 [3] ITU T Recommendation G.983.2: ONT management and control interface specification for ATM - PON, 1999

8 [4] ITU T Recommendation G.983.3: Broadband optical access systems with increased service capability by wavelenght allocation, March 2001, pre published version [5] A. Lasoń, Z.Papir Światłowodowe sieci dostępowe B PON PTiWT 1/2002 [6] Networld wydanie specjalne Szerokopasmowe systemy dostępowe Warszawa 2001 [7] VECTOR Szerokopasmowe sieci dostępowe materiały firmowe,

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy FTTx. Sławomir Kula Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska. listopad 2014 r.

Sieci i systemy FTTx. Sławomir Kula Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska. listopad 2014 r. Sieci i systemy FTTx Sławomir Kula Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska listopad 2014 r. Sławomir Kula IT PW 2 Optyczne systemy dostępowe FTTx Warianty

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH AGENDA PROJEKT Cel projektu Podmioty projektu SIED ŚWAITŁOWODOWA

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne systemy dostępowe (przewodowe)

Telekomunikacyjne systemy dostępowe (przewodowe) Telekomunikacyjne systemy dostępowe (przewodowe) Sieć dostępowa - połączenie pomiędzy centralą abonencką a urządzeniem abonenckim. para przewodów miedzianych, przewody energetyczne, światłowód, połączenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja sieci hybrydowej HFC w kierunku sieci całkowicie optycznej

Modernizacja sieci hybrydowej HFC w kierunku sieci całkowicie optycznej Rafał KRÓLIKOWSKI Politechnika Wrocławska, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki Modernizacja sieci hybrydowej HFC w kierunku sieci całkowicie optycznej Streszczenie. W artykule omówiono zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi telekomunikacyjne świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej. Wrocław, 14.03.2013

Nowoczesne usługi telekomunikacyjne świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej. Wrocław, 14.03.2013 Nowoczesne usługi telekomunikacyjne świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej Wrocław, 14.03.2013 1 ADSL - ewolucja sieci miedzianej (kat.3). ADSL (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetryczna

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Interaktywne szerokopasmowe sieci multimedialne

Interaktywne szerokopasmowe sieci multimedialne Interaktywne szerokopasmowe sieci multimedialne Obecnie istnieje kilka technicznych rozwiązań służących dostarczaniu szerokopasmowych interaktywnych usług multimedialnych do odbiorców indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

GEPON Światłowód do domu

GEPON Światłowód do domu GEPON Światłowód do domu Rafał Kościelniak rafal.koscielniak@salumanus.com Agenda GEPON Światłowód do domu - Omówienie technologii - Zalety systemów GEPON - Prezentacja urządzeń - Przykładowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Grupa Technitel Siedziba w Łodzi Oddział Warszawa Oddział Kraków Firma Technitel została stworzona przez osoby posiadające bogate doświadczenie

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

coaxdata Coaxdata Homeplug i Coaxdata Gigabit 200 Mbps 700 Mbps

coaxdata Coaxdata Homeplug i Coaxdata Gigabit 200 Mbps 700 Mbps COAXDATA ADAPTER ETHERNET PRZEZ KABEL KONCENTRYCZNY QR-A00171 Coaxdata Homeplug i Coaxdata Gigabit Szerokość pasma kabla koncentrycznego pozwala na multipleksację innych usług, bez zakłócania dystrybuowanego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa Światłowody Telekomunikacja światłowodowa Cechy transmisji światłowodowej Tłumiennośd światłowodu (około 0,20dB/km) Przepustowośd nawet 6,875 Tb/s (2000 r.) Standardy - 10/20/40 Gb/s Odpornośd na działanie

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU. Katowice, 11 stycznia 2012 r. Wiesław Baług

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU. Katowice, 11 stycznia 2012 r. Wiesław Baług TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU Katowice, 11 stycznia 2012 r. Etapy realizacji projektów budowa sieci szerokopasmowych Tryb rozdzielny lub łączny zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

Małe jest piękne! Zastosowanie mini CMTS w sieciach dostępowych. Kamil Głuch Solution Engineer

Małe jest piękne! Zastosowanie mini CMTS w sieciach dostępowych. Kamil Głuch Solution Engineer Małe jest piękne! Zastosowanie mini CMTS w sieciach dostępowych Kamil Głuch Solution Engineer Agenda Ekosystem małych sieci Gdzie duży nie może - koncepcja C-DOCIS minicmts David vs. Goliat - podobieństwa

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemów GPON w różnych scenariuszach biznesowych. Marcin Ułasik

Wdrożenie systemów GPON w różnych scenariuszach biznesowych. Marcin Ułasik Wdrożenie systemów GPON w różnych scenariuszach biznesowych Marcin Ułasik AGENDA Trendy i wymagania Możliwości rozwoju Dlaczego GPON? Możliwe zastosowania Rozwiązania techniczne Podsumowanie Usługi w sieci

Bardziej szczegółowo

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks CHARAKTERYSTYKA SIECI ISDN Klasyczne publiczne sieci telekomunikacyjne świadczyły różne rodzaje usług (rys.1) Wady wielu

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS Tytuł pracy Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie znajdują się informacje dotyczące nowoczesnej technologii cyfrowego dostępu abonenckiego DSL (Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

Telewizja kablowa w strukturze sieci FTTH firmy OPTOMER

Telewizja kablowa w strukturze sieci FTTH firmy OPTOMER Telewizja kablowa w strukturze sieci FTTH firmy OPTOMER mgr inż. Tomasz Rogowski Dzięki niezrównanej jakości sygnału i rzeczywistej transmisji szerokopasmowej, struktura sieci FTTH jest idealna do dostarczania

Bardziej szczegółowo

Radiowe sieci dostępowe w realizacji usług multimedialnych

Radiowe sieci dostępowe w realizacji usług multimedialnych Waldemar Grabiec Instytut Systemów Łączności Wojskowa Akademia Techniczna Radiowe sieci dostępowe w realizacji usług multimedialnych STRESZCZENIE W artykule omówiono metody realizacji bezprzewodowych sieci

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Projekt NGA. Rozwój sieci NGA w Polsce (dokument konsultacyjny)

Projekt NGA. Rozwój sieci NGA w Polsce (dokument konsultacyjny) Rozwój sieci NGA w Polsce (dokument konsultacyjny) SPIS TREŚCI SKRÓTY I TERMINOLOGIA... 5 CZĘŚĆ I. ROZDZIAŁ 1 ASPEKT TECHNICZNY NGA... 6 1.1 INFORMACJE OGÓLNE... 6 1.2.GRANICA POMIĘDZY SIECIĄ NGA A SIECIĄ

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Metody dostępu do Internetu

Metody dostępu do Internetu Ryszard Myhan Metody dostępu do Internetu Metody dostępu do Internetu można podzielić ze względu na wykorzystywane medium na następujące grupy: Techniki oparte na kablach miedzianych: xdsl PLC HFC Ethernet

Bardziej szczegółowo

Pogoń za pasmem - niewykorzystany potencjał sieci HFC. Łukasz Cejmer Senior Solution Engineer, HFC

Pogoń za pasmem - niewykorzystany potencjał sieci HFC. Łukasz Cejmer Senior Solution Engineer, HFC Pogoń za pasmem - niewykorzystany potencjał sieci HFC Łukasz Cejmer Senior Solution Engineer, HFC Wpływ nowych usług na pojemność sieci Mb/s Time Wpływ nowych usług na pojemność sieci VECTRA 160 Mb/s UPC

Bardziej szczegółowo

pasywne elementy optyczne

pasywne elementy optyczne STR. 22 pasywne elementy optyczne 02 pasywne elementy optyczne Zwielokrotnienia optyczne Cyrkulator cr-3 Zwielokrotnienie falowe cr-4, cr-8 Multiplekser wdm Multiplekser fwdm Multiplekser brzegowy ewdm

Bardziej szczegółowo

Sieci PON (Passive Optical Network)

Sieci PON (Passive Optical Network) Sieci PON (Passive Optical Network) - przyszłość telekomunikacji stacjonarnej Wrocław, 12.04.2012 1 Przesłanki do budowy sieci PON Wzrost zapotrzebowania na pasmo transmisji danych Rozwiązanie problemu

Bardziej szczegółowo

Tańczący z falami. Stan obecny w optycznych sieciach dostępowych. Pasywny splitter. Włókno magistralne ONU. Włókno abonenckie ONU ONU ONU

Tańczący z falami. Stan obecny w optycznych sieciach dostępowych. Pasywny splitter. Włókno magistralne ONU. Włókno abonenckie ONU ONU ONU 1. Stan obecny w optycznych sieciach dostępowych Nie ulega wątpliwości, że czasy chwały miedzianych mediów transmisyjnych do budowy sieci telekomunikacyjnych, takich jak kabel koncentryczny bądź skrętka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Technologie ostatniego kilometra(mili)

Technologie ostatniego kilometra(mili) Zakład Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Technologie ostatniego kilometra(mili) Autor: Jarosław Durak ISDN EFM EPON XDSL CATV ISDN ISDN jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS 2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje o technologii HDSL....3 2. Idea stosowania technologii HDSL.....3 3. Zasada działania łącza HDSL....4 4. Kody liniowe.....5

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311 [37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[37]-02-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Światłowodowa sieć. kujawsko-pomorskiego

Światłowodowa sieć. kujawsko-pomorskiego Światłowodowa sieć dystrybucyjna województwa kujawsko-pomorskiego Antoni Zabłudowski Ciechocinek, 03.09.2009 r. Aktualny stan sieci K-PSI Tuchola Grudziądz Sępólno Krajeńskie Świecie Sieć szkieletowa Chełmno

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Akademia OSBRIDGE

Biuletyn Akademia OSBRIDGE Biuletyn Akademia OSBRIDGE Temat: Standard 802.11n w paśmie 2,4GHz nowe możliwości, które warto wykorzystać w praktycznych zastosowaniach Standard 802.11n Mimo został opracowany i może być stosowany dla

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające Lekcja 16 Temat: Linie zasilające Fider w technice radiowej, w systemach nadawczych i odbiorczych jest to fizyczne okablowanie przenoszące sygnał radiowy z nadajnika do anteny lub z anteny do odbiornika,

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN)

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid AGH 16 kwietnia 2015 Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezprzewodowa

Transmisja bezprzewodowa Sieci komputerowe Wykład 6: Media optyczne Transmisja bezprzewodowa Wykład prowadzony przez dr inż. Mirosława Hajdera dla studentów 3 roku informatyki, opracowany przez Joannę Pliś i Piotra Lasotę, 3 FD.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Ekspertyza. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wersja 3.2_rozszerzona Ekspertyza Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Warszawa, 2009 r. Wykonawca: Instytut Łączności Państwowy

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ Warszawa, 21 lipca 2014 KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE MIASTA PISZ Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx

A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx INFORMACJE PODSTAWOWE Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji światłowodowych sieci dostępowych

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz ...5 7 7 9 9 14 17 17 20 23 23 25 26 34 36 40 51 51 53 54 54 55 56 57 57 59 62 67 78 83 121 154 172 183 188 195 202 214... Skorowidz.... 4 Podręcznik Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

Transmisja w paśmie podstawowym

Transmisja w paśmie podstawowym Rodzaje transmisji Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być moŝe lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone.

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Norma na domowy kabel

Norma na domowy kabel 23 października 2012, Wydanie 01 Strona 1 z 6 Systemy okablowania strukturalnego, które sformalizowane zostały w postaci norm na początku lat dziewięćdziesiątych początkowo dedykowano dla przestrzeni biurowych.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług PORADNIKI ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług Omówienie ISDN Zwykle użytkownik jest połączony z siecią przez linie analogowe.sygnały są potem digitalizowane a wewnątrz sieci cała komunikacja jest cyfrowa,

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Małopolska Sieć Szerokopasmowa Agenda - czyli o czym będzie mowa Projekt MSS w skrócie Wykonawcy Studium Wykonalności Sieci szerokopasmowe czym są i czemu służą Cele projektu MSS Harmonogram Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX3-FO V4.06 Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX3-FO Dostępne dwa interfejsy RS-232/422/485 w wersji ze złączem śrubowym z wykorzystaniem łączy światłowodowych Urządzenie

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI 2 3 512 KB danych 4 Rozmiar 1440 na 14 000 punktów! 10 obiektów flash 14 MB danych 5 Ewolucja telewizji 6 icore 2 Duo, 2 GB

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W opracowaniu projektu technicznego należy uwzględnić wszystkie koszty w celu prawidłowego opracowania projektu tzn:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W opracowaniu projektu technicznego należy uwzględnić wszystkie koszty w celu prawidłowego opracowania projektu tzn: Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

NGA Sieci Dostępowe Następnej Generacji

NGA Sieci Dostępowe Następnej Generacji NGA Sieci Dostępowe Następnej Generacji mgr inż. Przemysław Góźdź Internet sukcesywnie, coraz szerzej, wkracza w nasze życie. Służy do pracy, nauki, komunikacji, zakupów, załatwienia spraw urzędowych,

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych Ethernet

Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych Ethernet Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych Ethernet Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia usług Transmisji

Bardziej szczegółowo

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko Topologie sieciowe mgr inż. Krzysztof Szałajko Graficzna prezentacja struktury sieci komp. Sieć komputerowa może być zobrazowana graficznie za pomocą grafu. Węzły grafu to urządzenia sieciowe i końcowe

Bardziej szczegółowo

Warstwa fizyczna. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa. Sieciowa.

Warstwa fizyczna. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa. Sieciowa. Warswa fizyczna Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezenacji Aplikacji Sesji Transporowa Sieciowa Transporowa Sieciowa przesłanie informacji przez nośnik fizyczny Łącza danych Fizyczna Dosępu do sieci Przegląd

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2 1 WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2 USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTU Koncepcja i model funkcjonowania regionalnych usług elektronicznych Projekt zakłada zbudowanie wdrożenie i utrzymanie dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury sieci

Budowa infrastruktury sieci Budowa infrastruktury sieci Zadania 1. Należy przygotować kabel skrośny długości około 1 metra zgodnie z ogólnie przyjętymi normami (EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B). Za pomocą urządzeń testowych należy wykazać

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Po co budować sieć szerokopasmową

Po co budować sieć szerokopasmową Po co budować sieć szerokopasmową Przysiek 10-06-2009 Andrzej Brzeziński C&C Partners Telecom Sieci szerokopasmowe definicja Sieć szerokopasmowa jest systemem, którego głównym zadaniem jest transmisja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Najwyższy standard usług w Państwa hotelu Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Jeden dostawca i wszystko, czego Państwo potrzebują UPC Biznes w Państwa hotelu to najwyższy standard rozrywki

Bardziej szczegółowo