Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami"

Transkrypt

1 GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW we współpracy z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO oraz ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY jako instytucja walidująca zaprasza do udziału w programie Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami

2 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami Szkolenie w formule Post-MBA Diploma, znanej i cenionej na świecie, jest po raz pierwszy oferowane w Polsce. Zajęcia odbywają się w gronie doświadczonych menedżerów, posiadaczy dyplomu MBA. Prowadzącymi są najlepsi trenerzy i doradcy GFKM, eksperci w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansowego. Uczestnicy Absolwenci programu MBA, którzy zamierzają rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa z poziomu kadry kierowniczej i zarządzającej. Cele programu Doskonalenie umiejętności strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami. Rozwinięcie praktycznej wiedzy i umiejętności zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zdobycie zaawansowanych umiejętności interpretacji wyników finansowych i podejmowania decyzji zarządczych. Rozwinięcie umiejętności podnoszenia wartości firmy poprzez restrukturyzację przedsiębiorstw. Doskonalenie umiejętności z zakresu wpływu decyzji strategicznych na wzrost wartości firmy. Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania fuzjami i przejęciami. Podniesienie kompetencji w zakresie narzędzi zarządzania strukturą kapitału. Aplikacja metod i narzędzi zarządzania ryzykiem. Poznanie praktycznych metod prewindykacyjnych i tworzenia procedur zarządzania wierzytelnościami. Korzyści dla uczestników Po zakończeniu programu Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami uczestnicy będą posiadać umiejętność: Kompleksowej analizy finansowej parametrów wpływających na wyniki przedsiębiorstwa. Podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych na podstawie informacji finansowych. Zarządzania działaniami wpływającymi na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Oceny rentowności poszczególnymi składników kapitału przedsiębiorstwa. Stosowania narzędzi zarządzania płynnością średnio- i długoterminową. Praktycznego zarządzania strukturą kapitału jako narzędziem wzrostu efektywności funkcjonowania firmy. Planowania i zarządzania procesami restrukturyzacyjnymi. Zarządzania fuzjami i przejęciami. Planowania i wykorzystywania Systemu Informacji Zarządczej. Wykorzystywania w praktyce narzędzi zarządzania ryzykiem. Stosowania praktycznych narzędzi i rozwiązań polityki windykacyjnej. Kompleksowej analizy finansowej i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Skutecznego komunikowania decyzji finansowych interesariuszom. 2

3 Dodatkowe informacje: Program składa się z sześciu modułów, z których każdy trwa dwa dni (razem 12 dni). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w weekend (sobota niedziela). Rozpoczęcie zajęć kwiecień 2014 rok. Miejsce zjazdów Katowice Koszt programu to 7600 zł plus 23% VAT. Przy liczbie osób od 2 z jednej firmy zniżka 10% dla każdego uczestnika. W ramach opłaty za studia słuchacze otrzymują Możliwość udziału we wszystkich zajęciach programowych. Pełen zestaw materiałów dydaktycznych. Kawę i napoje w trakcie sesji dydaktycznych. Po pomyślnym ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom Post-MBA podpisany przez: Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów Uniwersytet Śląski Rotterdam School of Management Metody realizacji programu Program realizowany jest w formie aktywnych warsztatów. Zasady, metody i narzędzia zarządzania finansowego są prezentowane w oparciu o przykłady rozwiązań w firmach polskich i zagranicznych. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zastosowanie poznanych technik i wypracowanie konkretnych rozwiązań. Każda sesja podsumowana jest analizą użyteczności i możliwości wdrożenia poznanych metod w zarządzaniu rezultatem przedsiębiorstwa. 3

4 Program zajęć 1. Warunki ekonomiczne działalności przedsiębiorstw 1.1. Wpływ trendów światowych na polską gospodarkę 1.2. Scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej 1.3. Działalność przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu gospodarczym 2. Zarządzanie wartością firmy 2.1. Zasady i metody zarządzania wartością przedsiębiorstwa Kalkulacja wartości firmy Nośniki wartości firmy Strategie zarządzania wartością 2.2. Zarządzanie kosztem kapitału Metody kalkulacji kosztów kapitału Strategie zarządzania kosztem kapitału Zarządzanie kosztem długu 2.3. Zarządzanie kosztami procesów Analiza głównych procesów biznesowych Definiowanie nośników działań Analiza poszczególnych jednostek biznesowych Kluczowe czynniki sukcesu 2.4. Rachunek kosztów działań Rachunek sterowany czasem TDABC Zasobowy rachunek kosztów (RCA) 2.5. Pomiar efektywności funkcjonowania System Informacji Zarządczej (SIZ) Cele i założenia systemu Cele strategiczne i operacyjne Wskaźniki wynikowe i sterujące Mapy strategii Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy celami SIZ w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 3.1. Przepływ kapitału w przedsiębiorstwie Typy przepływów w zależności od logiki branży Różnorodność przepływów wynikająca z przyjętej strategii finansowania działalności Odzwierciedlenie przepływu kapitału w sprawozdaniach finansowych 3.2. Cele finansowe firmy i ich kwantyfikacja. Wskaźniki i ich adekwatny dobór do logiki funkcjonowania firmy i strategii inwestorów Koszt kapitału i oczekiwana minimalna stopa zwrotu Ocena firmy w oparciu o wybrane wskaźniki: ROCE, ROOC, ROE, FLE, NCFF, NCFE Model finansowy firmy - zasady konstrukcji i możliwość wykorzystania w procesie budżetowania Analiza działań zarządczych skierowana na osiąganie wyznaczonych celów finansowych 3.3. Definiowanie systemów wspierających osiąganie celów finansowych inwestorów 3.4. Podejmowanie decyzji Produkować czy handlować Przyjąć zlecenie czy je odrzucić Remontować czy inwestować Modernizować czy wymienić na nowe Optymalny cykl wymiany środków trwałych Kupować czy wynajmować 4

5 4. Podejmowanie decyzji finansowych. Lean Six Sigma w strategii zarządzania kosztami 4.1. Wykorzystanie narzędzi statystycznych w podejmowaniu decyzji finansowych Analiza rozkładu zmiennych w procesach - analiza graficzna, analiza tendencji centralnej, analiza per centylowa, analiza zmienności, analiza skośności i ekscesu, wybrane rozkłady zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji Przykłady - analiza rozkładu błędów w dokumentach księgowych, analiza rozkładu płac, analiz rozkładu czasu wykonywania czynności w procesie Analiza i wykorzystanie modeli regresji - pojęcie korelacji i regresji, modele regresji jednej zmiennej, modele regresji wielu zmiennych, wykorzystanie modeli regresji do podejmowania decyzji Przykłady - modele regresji kosztów całkowitych i jednostkowych Statystyczna analiza ryzyk 4.2. Wykorzystanie metody Lean Six Sigma w strategii zarządzania kosztami Koncepcja Lean Six Sigma w zarządzaniu procesami (procesy zarządzania, procesy biznesowe, procesy wsparcia) Aspekt kosztowy w zarządzaniu procesami (kategorie kosztów, źródła kosztów, alokacja kosztów) Identyfikacja kosztów marnotrawstwa w procesach Metodyka Lean Six Sigma w redukcji i unikaniu kosztów złej jakości w procesach (organizacja projektów usprawniania jakości i redukcji kosztów, podejście DMAIC) 5. Strategie decyzji finansowych 5.1. Przygotowywanie strategicznych decyzji finansowych Financial - ekonomiczne decyzje vs zarządzania finansami Strategiczne decyzje finansowe a interesariusze Realne możliwości wyboru i wartość decyzji strategicznych Strategiczny wybór ekspozycji na ryzyko 5.2. Fuzje i przejęcia Wstęp, motywy, proces, przykłady praktyczne Przykład - Stanley połączenia z Black & Decker 5.3. Zarządzanie struktura kapitału Trade-off, pecking order i inne narzędzia Wielowymiarowe podejście do struktury kapitałowej Przykład - supermarkety 6. Łączenie i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Zarządzanie windykacyjne Łączenie i restrukturyzacja przedsiębiorstw aspekt finansowy Istota restrukturyzacji przedsiębiorstw Cele restrukturyzacji Procesy restrukturyzacyjne Przesłanki restrukturyzacji Warunki powodzenia i bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw Łączenie spółek kapitałowych jako element restrukturyzacji Przyczyny, metody i procedury łączenia spółek kapitałowych Plan połączenia i jego realizacja Zarządzenie procesem łączenia spółek Finansowanie środkami przejętego przedsiębiorstwa Analiza efektywności przejęć 5

6 Wpływ fuzji i przejęć na wartość firmy Skutki połączenia w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF 6.2. Determinanty sukcesu działań windykacyjnych w Polsce Wykluczenie społeczne i rynkowe dłużnika Macierz psychologicznych potrzeb dłużnika Pozostałe składowe ważnych działań windykacyjnych Metoda czarnego melonika jak ją wykorzystać na co dzień Alternatywne sposoby weryfikacji rynkowej potencjalnego klienta 6.3. Istota spirali (sprężyny) windykacyjnej jako baza tworzenia i zastosowania w firmie procedury windykacyjnej Etapy i narzędzia spirali windykacyjnej Korespondencja i komunikacja z dłużnikiem przykłady monitów Zasady prowadzenia profesjonalnej telewindykacji w firmie Analizy i wskaźnikowanie prowadzonych działań windykacyjnych 6.4. Sankcje windykacyjne Typologia sankcji Zasady stosowania sankcji Praktyczne cechy dobrych sankcji 6.5. Typologia dłużnika i praktyczne sposoby postępowania z dłużnikiem Dłużnik współpracujący, agresywny, depresyjny, z poczuciem mocy, tak-tak Jak rozpoznać dłużnika: oszust, ryzykant, biedak? Motywatory a nastawienie dłużnika na dążenie lub unikanie ; Kiedy dłużnik kłamie? jak rozpoznać rzeczywiste intencje Radzenie sobie z unikami dłużników 7. Zaawansowana analiza inwestycyjna 7.1. Zaawansowana analiza inwestycyjna Typy przepływów pieniężnych generowanych przez projekt rozwojowy Analiza nietypowych przepływów pieniężnych Bezwzględny i względny rachunek opłacalności Metody łańcuchów wymiany i ekwiwalentnego przepływu rocznego Ocena ryzyka w rachunkach opłacalności projektu Metody scenariuszowe Metody analizy wrażliwości Metody probabilistyczne Zawiera ocenę postępów i rekomendacje dalszych działań rozwojowych Gwarantuje orientację na konkretne rezultaty dla uczestników i firm Konsoliduje doświadczenie zawodowe, wskazuje nowe metody działania Promuje właściwą kulturę firmową przez rozwijanie kluczowych kompetencji DYPLOM POST-MBA STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI Kształtuje postawy, rozwija umiejętności, wzbogaca wiedzę Mobilizuje do działania poprzez praktyczne wnioski i narzędzia do wykorzystania Zachęca do rozwoju dzięki różnorodnym i atrakcyjnym metodom szkoleniowym Tworzy logiczną strukturę opartą na powiązanych modułach szkoleniowych szkoleniowym 6

7 Prowadzący: Dariusz Filar Profesor, członek Rady Gospodarczej przy Premierze, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach ,główny ekonomista Banku Pekao S.A. w latach Wchodził w skład Europejskiej Rady Ekonomistów. Członek rad nadzorczych banków i instytucji Finansowych. Specjalista w zakresie makroekonomii, zarządzania międzynarodowego i polityki pieniężnej. Lucjan Śledź Trener i konsultant w zakresie zarządzania Finansami przedsiębiorstwa, analizy finansowej, restrukturyzacji oraz analizy projektów inwestycyjnych. Autor raportów z wycen i analiz finansowych przedsiębiorstw, biznes planów oraz projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. Jaap Spronk Dziekan ds. Kształcenia programów MBA RSM Erasmus University, profesor zwyczajny RSM. Jest członkiem licznych zespołów doradczych w globalnych instytucjach finansowych i instytucjach rządowych oraz wykładowcą wielu prestiżowych szkół biznesu. Specjalizuje się w zarządzaniu finansowym i bankowości. Janusz Janczarski Menedżer, doradca zarządów spółek, trener i konsultant z zakresu zarządzania wartością firmy, controllingu oraz Value Based Management. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Ena Line, Oscar SA, Energa Operator. Obecnie Prezes Technical Service Gdańsk Sp. z o.o., trener i konsultant z zakresu rachunkowości zarządczej. Dominika Czechowska Ekspert w zakresie zarządzania wierzytelnościami, konsultant ds. wdrażania procedur windykacyjnych w przedsiębiorstwach. Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów i Marketingu Domu Finansowego QS. Twórca strategii komunikacji marketingowej firmy windykacyjnej. Józef Bielecki Specjalista w dziedzinie statystycznych metod zarządzania finansowego. Certyfikowany Six Sigma Master Black Belt. Ekspert międzynarodowy i menedżer projektów ONZ. Odpowiedzialny za wdrażanie systemów zarządzania projektami i jakością w firmach produkcyjnych i instytucjach finansowych. Marcin Pęksyk Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną Nr 5: Wycena Przedsiębiorstw dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 7

8 Informacje i zapisy Dyrektor Krystyna Połubińska Tel w. 358 Kom Koordynator merytoryczny Lucjan Śledź Kom Koordynator programu Halina Frątczak Tel w. 310 Kom Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Sesja z zagranicznym wykładowcą prowadzona jest w języku angielskim z możliwością tłumaczenia. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE! 8

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo