Warszawskie Spotkania Teatralne [30]/31 Warszawskie Spotkania Teatralne małych Warszawskich Spotkań Teatralnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 15.04.2011 Warszawskie Spotkania Teatralne [30]/31 Warszawskie Spotkania Teatralne małych Warszawskich Spotkań Teatralnych"

Transkrypt

1 Warszawskie Spotkania Teatralne są jednym z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce, organizowanym od 1965 roku. Reaktywowane po ośmioletniej przerwie w 2008 roku, stały się na powrótwielkimświętempolskiejkulturyizyskałyogromneuznaniepubliczności. [30]/31WarszawskieSpotkaniaTeatralnesąokazjądozainicjowaniamałychWarszawskichSpotkań Teatralnych, czyli przeglądu najważniejszych polskich przedstawień dla dzieci zrealizowanych w ostatnich sezonach. Festiwalu tak różnorodnego i demokratycznego, traktującego na równych prawach spektakle dla widzów w każdym wieku, prezentacje scen dramatycznych, plastycznych i lalkowych, prowincjonalnych i wielkomiejskich, jeszcze w Polsce nie było.jego formułę poszerzają Rekomendacjewarszawskie,wybórnajciekawszychprzedstawieńzrepertuarustołecznychteatrów. Warto zauważyć, że powstają w Polsce naprawdę ambitne, mądre i oszałamiające estetycznie spektakle dla najmłodszej publiczności. Teatr ten potrafi być odważny, bezkompromisowy iposzukujący.nieboisięmody,aleteżniestroniodfilozofii. Celem mwst jest zmiana optyki patrzenia na sztukę dla młodych widzów, próba odejścia od stereotypu postrzegania teatru dla dzieci jako gorszej dziedziny praktyki artystycznej, a przede wszystkimstworzenieszerokiej,atrakcyjnejiwartościowejpropozycjiprogramowejdlanajmłodszych widzówfestiwalu. małe Warszawskie Spotkania Teatralne to festiwal otwarty również na sztukę dla najmłodszych widzów w wieku od kilku miesięcy do trzech lat. Ruch teatru dla najnajmłodszych zapoczątkowało trzylatatemupoznańskiecentrumsztukidziecka.jesttonowadziedzinawpolsce,wnoszącawiele ciekawych aspektów artystycznych, estetycznych i komunikacyjnych. małe Warszawskie Spotkania Teatralnebędąpierwszymdużymfestiwalemwkraju,naktórymzostaniezaprezentowanycałyblok przedstawieńdlanajmłodszychodbiorców.propozycjadlamłodzieżytozkoleiczytanianajnowszych dramatówidyskusje.

2 małe Warszawskie Spotkania Teatralne to festiwal otwarty na wszystkie tematy, również te najtrudniejsze. W trakcie mwst odbędzie się konferencja i warsztaty, których uczestnicy będą zastanawiać się, jak rozmawiać z dziećmi poprzez sztukę o biedzie, śmierci, odmienności, alkoholizmie, antysemityzmie czy odrzuceniu tematach tabu, które podejmują zaproszone nafestiwalspektakle. WprogramiemałychWarszawskichSpotkańTeatralnychrównież:czytaniabajek,koncertyizabawy dla dzieci, warsztaty dla pedagogów i rodziców oraz Polish Children's Theatre Showcase dla kuratorów, producentów, dyrektorów festiwali i teatrów oraz krytyków teatralnych z całego świata. patronathonorowy:henrykakrzywonos STRYCHARSKA KobietaXX lecia kurator:alicjamorawska RUBCZAK koordynacja:agnieszkaszymańska organizator:instytutteatralnyim.zbigniewaraszewskiego organizatorwspółfinansujący:urządmiastastołecznegowarszawy,ministerstwokulturyidziedzictwa Narodowego szczegółoweinformacje:www.malewarszawskie.org teatralny.pl,

3 +NURTGŁÓWNY 1.Alicjapodrugiejstronielustra,TeatrMaska,Rzeszów 2.Brzechwa2.SzelmostwaLisaWitalisa,TeatrPolskiim.HieronimaKonieczki,Bydgoszcz 3.Naarceoósmej,TeatrBajPomorski,Toruń 4.Pod Grzybek,BiałostockiTeatrLalek 5.PanSatie,TeatrAtofri,Poznań 6.SłońTrąbibombi,TeatrAtofri,Poznań 7.Tyija,StudioTeatralneBLUM,Poznań +REKOMENDACJEWARSZAWSKIE 1.DolinaMuminkówwlistopadzie,TeatrOchotyiStudioTeatralneKoło 2.Kwiatpaproci,TeatrBaj 3.Opowiadaniadladzieci,TeatrNarodowy 4.Pinokio,TeatrPolski 5.ŚwiatGarmanna,TeatrBaj 6.Tygryski,TeatrLalka 7.Wszystkolatacomaskrzydła,TeatrGuliwer 8.Zaczarowanewycinanki,TeatrBaj 9.ZieloneZoo,TeatrPolonia(zrepertuaruOCH Teatru) +mwst PROGRAMTOWARZYSZĄCY 1.Czytaniebajek:Bajoczytanie 2.Koncerty:Piosenkidograniananosie,zespółTiger 3.Warsztaty:zHenrykąKrzywonos Strycharską,warsztatywokółspektakli +mwst DLAMŁODZIEŻYIDOROSŁYCH 1.Czytaniadramatów 2.Dyskusje:Szturmnaszkoły Porozmawiajmyobiedzie 3.Warsztaty:Otworzyćtabu.Teatralnyrecyklingtrudnychtematów 4.Konferencja:Ciii...totematniedladzieci 5.PolishChildren'sTheatreShowcase

4 +NURTGŁÓWNY LewisCarroll ALICJAPODRUGIEJSTRONIELUSTRA TeatrMaska,Rzeszów reżyseria:jacekmalinowski 14.04godz.11.00,17.00 TeatrnaWoli czastrwania:55min.bezprzerwy od5lat bilety:25zł/osoba HistoriaLewisaCarrollaodlatzachwycakolejnepokoleniadzieciniezwykłąatmosferąiprzedziwnymiperypetiamigłównejbohaterki.Alicja udajesięwpodróżdoświatasnu,gdzieodkrywakrainęprzypominającąwielkąszachownicę.jejmieszkańcytocząmiędzysobąnieustanne rozgrywki.dziewczynkapodejmujewyzwanieizostajepionkiemnaplanszy.gratoczysięodużąstawkę jeślialicjawygra,zostanie królową.niejesttojednakłatwezadanie,gdywszystko,jakwlustrzanymodbiciu,działanaopak,azasady,którychdziewczynkanauczyła sięwswoimdomu,nieobowiązują.spotykająckolejnedziwacznefigury,alicjamusimierzyćsięzabsurdemiprzewrotnymipomysłami planszowychprzeciwników. JacekMalinowski,uznawanyzajednegoznajciekawszychreżyserówlalkowychmłodegopokolenia,proponujedynamiczneiatrakcyjne formalnieprzedstawienie,którezyskałojużuznaniepozagranicamikraju. recenzje:www.e teatr.pl/pl/repertuar/38132,szczegoly.html stronateatru:www.teatrmaska.pl JanBrzechwa BRZECHWA2.SZELMOSTWALISTAWITALISA TeatrPolskiim.HieronimaKonieczki,Bydgoszcz reżyseria:łukaszgajdzis 8.04godz.16.00,19.00 TeatrPowszechny Scena300 czastrwania:1h15min.bezprzerwy od7lat bilety:25zł/osoba Sprytny,oszukującyswoichprzyjaciół,lisstajesięwbydgoskimspektakluikonąpopkultury.KlasycznytekstBrzechwywłożonyzostałw ponowoczesnąramęteatralną.twórcyczerpiązewspółczesnegojęzykaitworzązabawny,dynamiczny,aleiprzewrotnyspektakl,którykpi zespołeczeństwazanurzonegowkulturzemasowej.efektownewidowiskołączytradycjęmusicaluiwspółczesnąchoreografię,wktórej wykorzystanoelementyhip hopuibreakdance'u. ŁukaszGajdzistojedenznajbardziejutalentowanychmłodychreżyserówteatrudziecięcego.PosukcesiewystawionejwBydgoszczy Pchły Szachrajki,sięgnąłznowupotekstBrzechwy. recenzje:www.e teatr.pl/pl/repertuar/37574,szczegoly.html stronateatru:www.teatrpolski.pl

5 UlrichHub NAARCEOÓSMEJ Teatr BajPomorski,Toruń reżyseria:pawełaigner 11.04godz.14.00,17.00 TeatrnaWoli czastrwania:1h15min.bezprzerwy od6lat bilety:25zł/osoba NadchodzibiblijnyPotop,wszystkiezwierzętapróbująuciecnaArkęNoego.Chcątamteżtrafićtrzejprzyjaciele pingwiny.alenaarkę może dostać się tylko jedna para zwierząt z każdego gatunku. Co zrobić z Trzecim Pingwinem? Subtelna, poetycka i zarazem zabawna opowieść o przyjaźni, która zwycięża wszystkie przeszkody. Spektakl dotyka również tak ważnych kwestii jak tolerancja czy problem obecnościbogawświeciedziecka. PawełAignerjestcenionymreżyseremteatralnymśredniegopokolenia.Jegospektakledladzieciuznawanesązarealizacjeintrygującei nietypowe,wyróżniającesięintelektualnymmyśleniemomateriiteatruorazpoważnympodejściemdodziecięcegowidza.dramatulricha Huba NaArceoósmej tojedenznajważniejszychwspółczesnychtekstówscenicznychdladzieci,szczególniepopularnywniemczech, FrancjiiHolandii. recenzje:www.bajpomorski.art.pl/teatr.php?id=162 stronateatru:www.bajpomorski.art.pl MartaGuśniowska POD GRZYBEK BiałostockiTeatrLalek reżyseria:krzysztofrau 4.04godz.11.00,17.00 TeatrPowszechny Scena300 czastrwania:1hbezprzerwy od6lat bilety:25zł/osoba ŻycieStaregoiMłodegoLisaupływanarozmowach,ukrywaniusięprzedKłusownikiemibeztroskichzabawach,doczasu,gdyzdarzysię nieszczęście: Stary Lis zostanie śmiertelnie postrzelony. Młody Lis nie może pogodzić się ze śmiercią dziadka. Dzięki swojemu sprytowi razemznimtrafiadolisiegonieba.podobamusiętamtakbardzo,żeniechcejużwracaćnaziemię.zachwyttrwajednakdochwili,gdy przez dziurę w niebie widzi swój dom, przyjaciół i piękną lisicę. Historia dwóch lisów jest metaforyczną opowieścią oswajającą dzieci z trudnymtematemutratynajbliższejosoby.wzabawnyipełenciepłasposóbuczy,żenawszystko,nawetnaśmierć,przychodziwżyciu właściwyczas. ZwiązanizBiałostockimTeatremLalektwórcy:reżyserKrzysztofRau,dramatopisarkaMartaGuśniowskaiscenografAndrzejDworakowski, sięgnęliponiebanalnytekstośmierci,którawciążjestwteatrzedladziecitematemtabu. recenzje:www.e teatr.pl/pl/repertuar/37286,szczegoly.html stronateatru:www.btl.bialystok.pl

6 PRZEDSTAWIENIADLANAJMŁODSZYCHWIDZÓW: PANSATIE TeatrAtofri,Poznań reżyseriabeatabąblińska,monikakabacińska 11.04godz.9.00,11.00 TeatrBaj czastrwania:35min.bezprzerwy od1do5lat bilety:25zł/rodzic+dziecko Spokojna,melodyjnamuzykaEricaSatiezabierawidzówwświatskonstruowanywcałościzbiałegopapieru.Papierstajesięnietylko materiąbudującąscenografięczyposzczególnerekwizyty,aleteżinstrumentemipartneremdogry.przedstawieniekryjewsobieliczne tajemnice,któredziecirozwiązująwspólniezaktorami. Niezależna grupa teatralna Atofri powstała w 2008 roku w ramach Poznańskiej Fundacji Artystycznej. Swój repertuar kieruje do najmłodszychwidzówwwiekuod1do5lat.zarażaichmagiąteatruzapośrednictwemdźwięku,koloru,formy,ruchu,gestu.opowiadao otaczającym świecie w sposób prosty i poetycki. Na mwst zostały zaproszone dwa przedstawienia grupy: Pan Satie oraz Słoń Trąbibombi. recenzje:www.dziecipoznan.pl/index.php?menu=wiecej&more=1368&id=nws stronateatru:www.teatratofri.pl SŁOŃTRĄBIBOMBI TeatrAtofri,Poznań reżyseria:beatabąblińska,monikakabacińska 4.04godz.10.00,12.00 TeatrBaj czastrwania:35min.bezprzerwy od1do5lat bilety:25zł/rodzic+dziecko Czyżyrafamadługąszyję? CzykrokodylemieszkajątylkonadNilem?Pytatytułowysłoń,któryoprowadzawidzówpoafrykańskimświecie. Dziecipoznająegzotycznezwierzęta:żyrafę,kolorowepapugi,krokodyla,małpkęiwęża.InspirowanewierszamiJanaBrzechwywidowisko wzbogacarytmicznamuzykagrananażywowtrakciespektaklu. Niezależna grupa teatralna Atofri powstała w 2008 roku w ramach Poznańskiej Fundacji Artystycznej. Swój repertuar kieruje do najmłodszychwidzówwwiekuod1do5lat.zarażaichmagiąteatruzapośrednictwemdźwięku,koloru,formy,ruchu,gestu.opowiadao otaczającym świecie w sposób prosty i poetycki. Na mwst zostały zaproszone dwa przedstawienia grupy: Pan Satie oraz Słoń Trąbibombi. recenzje:www.dziecipoznan.pl/index.php?menu=wiecej&more=522&id=nws stronateatru:www.teatratofri.pl

7 TYIJA StudioTeatralneBLUM,Poznań reżyseria:lucynawinkel,katarzynapawłowska 3.04godz.10.00,12.00 InstytutTeatralny czastrwania:30min.bezprzerwy od0do4lat bilety:25zł/rodzic+dziecko Punktemwyjściadopowstaniaspektaklujestpodkreślenieznaczeniawłasnego JA wpostrzeganiuświata,azarazempokazaniezależności pomiędzy własnym JA a napotykanymi wokół innymi osobami. Odtwarzając świat dziecięcej wrażliwości, m.in. poprzez zabawę kolorowymipiłkami,aktorkiproponująteatr pierwotny,pełenbarw,dźwiękówiruchu. StudioTeatralneBLUMbyłopierwszymteatremwPolsce,którykilkalattemupodjąłryzykotworzeniaspektaklidlanajmłodszych.Swoje przedstawieniapokazywalinietylkopolskiej,alerównieżzagranicznejpubliczności,m.in.namiędzynarodowymfestiwaluteatruikultury dlanajmłodszychwbolonii. recenzje:www.e teatr.pl/pl/repertuar/38664,szczegoly.html stronateatru:http://free.art.pl/blum

8 +REKOMENDACJEWARSZAWSKIE wybórrekomendowanychspektaklizrepertuarustołecznychteatrów ToveJansson DOLINAMUMINKÓWWLISTOPADZIE TeatrOchotyiStudioTeatralneKoło reżyseria:igorgorzkowski 10.04godz godz.10.00,12.30 czastrwania:1h30min.bezprzerwy od7lat PrzyjacieleMuminkówwpadająnachwilędoichdomku,liczącna serdeczneprzyjęcie.tymczasemokazujesię,żemieszkańcy zniknęli.homek,filifionka,paszczak,włóczykij,mimblaiwujtruj będąmusielipokonaćwłasnesłabości,żebyprzywołaćpełnąciepła atmosferędomkumuminków. JózefIgnacyKraszewski KWIATPAPROCI TeatrBaj reżyseria:jacekmalinowski 12.04godz godz czastrwania:1h25min.zprzerwą od5lat Jasiek postanawia odnaleźć kwiat paproci, dzięki któremu będzie mógł zrealizować marzenie o szczęściu. Czy jednak w porę zrozumie,czymononaprawdęjest? zerwy od7lat IsaacBashevisSinger OPOWIADANIADLADZIECI TeatrNarodowy reżyseria:piotrcieplak 9.04godz godz czastrwania:2h30min.zprzerwą od7lat Siedem baśni noblisty, w których świat fantastyczny, biblijny i klimat dawnych żydowskich miasteczek mieszają się ze sobą. Spektakl o Bogu, stworzeniu świata i wędrówce w poszukiwaniu straconegoczasu. CarloCollodi PINOKIO TeatrPolski reżyseria:jarosławkilian 12.04godz godz czastrwania:2h20min.zprzerwą od6lat Historia nieposłusznego pajacyka Pinokia, którego największym marzeniem jest stać się prawdziwym chłopcem, to jednocześnie opowieść o magii teatru. Kto raz został nią dotknięty, ten zawsze będzietuwracał.

9 wedługstianahole'a ŚWIATGARMANNA TeatrBaj reżyseria:ewapiotrowska 1.04godz godz godz godz godz godz godz czastrwania:1hbezprzerwy od6lat Garmannapoznajemywchwili,kiedyzbliżasięjegopierwszydzień wszkoleikończybeztroskiedzieciństwo.wmiarędorastania chłopieczdobywanowedoświadczenia. MartaGuśniowskanamotywachwierszaJoannyPapuzińskiej TYGRYSKI TeatrLalka reżyseria:agatabiziuk 1.04godz godz czastrwania:50min.bezprzerwy od0do4lat Opowieść o małej dziewczynce obdarzonej wielką wyobraźnią. Spektakl odwołuje się do codzienności widzianej oczami dziecka, umacniajegowiaręwsiebieipoczuciewłasnejwartości. JakubKroftaiMarekZákostelecký WSZYSTKOLATACOMASKRZYDŁA TeatrGuliwer reżyseria:jakubkrofta 2.04godz godz.11.00, godz godz godz godz czastrwania:1hbezprzerwy od3lat Każdyznatouczuciesmutku,kiedykolorowybalonikurywasięze sznurka. Bohaterowie bajki postanawiają go odnaleźć i trafiają na Planetę Zagubionych Baloników, gdzie przeżywają niezwykłe przygody. IreneuszMaciejewski ZACZAROWANEWYCINANKI TeatrBaj reżyseria:ireneuszmaciejewski 14.04godz godz godz godz czastrwania:1h20min.zprzerwą od3lat SwojąformąprzedstawienienawiązujedokulturyDalekiego Wschodu.Toopowieśćochłopcu,któryotrzymałodzłotejrybki niezwykłydar:magicznenożyczkiwycinającezpapieruwszystko czegosięzapragnie. wedługjanabrzechwyiinnych ZIELONEZOO TeatrPolonia(zrepertuaruOCH Teatru) reżyseria:leszekbzdyl 9.04godz.11.00,13.15 czastrwania:1h30min.zprzerwą od3lat Miss Poziomka, Pan Wywoływacz i Dżelsominek zabierają publiczność do krainy humoru i wyobraźni. Dziecięcy pokój zamienia się w cyrk, cyrk w teatr, a teatr w plac zabaw pełen piosenekiwierszy.

10 mwst WYDARZENIATOWARZYSZĄCE +BAJOCZYTANIE 12.04godz.13.30,15.00 TeatrBaj DziecispotkająsięzpisarkąMalinąPrześlugą,którabędzieczytałaswojebajki.Wtrakcielekturysłuchaczepoznająm.in. MolaZbyszkaiRozczarowanegoRumakaRomualda bohaterówtekstówprześlugi.spotkanienawiązujedotradycji rodzinnegoczytaniabajek.projektprzygotowanywewspółpracyzteatrembajwwarszawie. czastrwania:40min. od4do6lat teatralny.plzdopiskiem bajoczytanie wstępwolny +PIOSENKIDOGRANIANANOSIE TeatrLalkiiAktoraPinokio,Łódź 9.04godz TeatrBaj Koncertmuzykiteatralnej,naktóryzłożąsiępiosenkistworzoneprzezkompozytoraPiotraKlimkaorazautoratekstów KonradaDworakowskiego.UtworypochodzązespektakligranychwteatrachwcałejPolsce: Pinokia zteatrulalkii Aktora Pinokio złodzi, PippiPończoszanki zteatrulalekpleciugawszczecinie, CzarnoksiężnikazOz zteatrudzieci ZagłębiawBędzinieoraz Ach,jakcudownajestPanama zteatrumaskawrzeszowie. czastrwania:1h od7lat bilety:25zł/osoba +KONCERTZESPOŁUTIGER 8.04godz InstytutTeatralny ZespółrockowyzałożonyprzezuczniówIVklasywarszawskiejSzkołyPodstawowejnr98 DIDASKO występowałjużna ŚwiątecznymFrymarkuTeatralnymwgrudniuubiegłegoroku,gdziezostałprzyjętyzogromnymentuzjazmemzarówno przezrówieśników,jakinajmłodszedzieci.ambitnearanżacjeiniebanalnainterpretacjagwarantujądoskonałąucztę muzyczną. teatralny.plzdopiskiem koncert wstępwolny +WARSZTATYWOKÓŁSPEKTAKLI Bezpośredniopowybranychprzedstawieniachodbywająsięzabawyidziałaniateatralne rozwijającewyobraźnięikreatywnośćdzieci.zajęcianawiązujądoproblemówporuszanych wspektaklachmwst. Dziurawienienieba.Teatralnezejścia,wejściaiprzejścia 4.04godz TeatrPowszechny Scena300 Poprzedstawieniu Pod grzybek od6lat Jakzostaćgwiazdą?Jakzostaćprezydentem?Teatralnypodręcznikszołmenaiszołmenki 8.04godz TeatrPowszechny Scena300 Poprzedstawieniu Brzechwa2.SzelmostwaLisaWitalisa od7lat PrzymiarkidoArki!Przymierze,przyjaźń,przymierzalnia 11.04godz TeatrnaWoli Poprzedstawieniu NaArceoósmej od6lat Drugastronalustrawpraktyce 14.04godz TeatrnaWoli Poprzedstawieniu Alicjapodrugiejstronielustra od5lat scenariusziprowadzeniewarsztatów:dorotapiwowarskaisebastianświąderzestowarzyszeniapedagogówteatru teatralny.plzdopiskiem warsztatspektakl wstępwolny

11 +WARSZTATYZHENRYKĄKRZYWONOS STRYCHARSKĄ 7.04.godz InstytutTeatralny Podziel się! Warsztaty związane tematycznie z książką Bieda. Przewodnik dla dzieci Hanny Gill Piątek i Henryki Krzywonos Strycharskiej.Performatywnaakcjateatralnaocharakterzespołecznym,któramanaceluzarównozabawę,jaki rozmowęnapoważnetematy.wtrakciespotkaniadziecibędąmogłyprzekazaćzabawki,zktórychwyrosły,nadziecięcy oddziałonkologicznywjednymzwarszawskichszpitali.prowadzenie:henrykakrzywonos StrycharskaiJustynaSobczykze StowarzyszeniaPedagogówTeatru. od6lat teatralny.plzdopiskiem warsztatbieda wstępwolny mwst DLAMŁODZIEŻYIDOROSŁYCH +SCENACZYTANA InstytutTeatralny 12.04godz godz godz InstytutTeatralny Czytanianajnowszychdramatówdlamłodzieży( Derby PiotraBulaka, Pacamambo WajdiegoMouawandy, Szczurzysyn jedenaktonienawiści RobertaJarosza)reżyserowaneprzezWaldemaraRaźniaka.Pokażdymznichodbędąsiędyskusje natematoczekiwańmłodychludziwobecteatruorazproblemówporuszanychwprezentowanychdramatach.cykl przygotowanyprzezpoznańskiecentrumsztukidzieckaspecjalniedlamwst. czastrwania:1h30min. od14do18lat teatralny.plzdopiskiem scena wstępwolny +SZTURMNASZKOŁY POROZMAWIAJMYOBIEDZIE 7.04godz InstytutTeatralny WzorempokoleniaMarca'68iKlubuPoszukiwaczySprzecznościmłodziorganizatorzychcąnamówićmłodzieżdodyskusjio aktualnychproblemachspołecznych,stworzyćatmosferęintelektualnegoniepokojuizaangażowania.spotkaniezhenryką Krzywonos Strycharskąidr.MaciejemGduląbędziedotyczyłoksiążki Bieda.Przewodnikdladzieci HannyGill Piąteki HenrykiKrzywonos Strycharskiej. od15do19lat teatralny.plzdopiskiem spotkanie wstępwolny +WARSZTATY OTWORZYĆTABU.TEATRALNYRECYKLINGTRUDNYCHTEMATÓW 6.04godz Instytut Teatralny WarsztatprzygotowanyprzezStowarzyszeniePedagogówTeatru,skierowanydoosóbpracującychnacodzieńzdziećmi. Uczestnicy zajęć zapoznają się z metodami pracy, które przez improwizację i zabawę umożliwiają oswojenie trudnych tematówokreślanychzazwyczajjako niedladzieci. dladorosłych teatralny.plzdopiskiem warsztattabu wstępwolny +KONFERENCJA CIIII...TOTEMATNIEDLADZIECI 6.04godz InstytutTeatralny Konferencjadotyczącatrudnychtematówwsztucedladzieci.Dyskusjateoretykówipraktykówpoświęconabędzie rozumieniupojęciatabuwprzedstawieniachzaproszonychnamałewarszawskiespotkaniateatralne.spotkanieotworzy HenrykaKrzywonos Strycharska. prowadzenie:katarzynastoparczyk dladorosłych teatralny.plzdopiskiem konferencja wstępwolny +POLISHCHILDREN'STHEATRESHOWCASE TowarzyszącemWSTspotkaniekuratorów,producentów,dyrektorówfestiwaliiteatróworazkrytykówteatralnychzcałego świata,naktórymzaprezentowanezostaniekilkanaścienajlepszychpolskichspektaklidladzieci.wydarzeniutowarzyszyć będziedyskusjaopolskimteatrzemłodegowidza,połączonazprezentacjądrmarzennywiśniewskiejnatemat współczesnychnurtówestetycznychwteatrzedladzieciorazwypowiedziąalicjimorawskiej Rubczakdotyczącanajnowszej dramaturgiidladzieciimłodzieży.

12 +Organizator: InstytutTeatralnyim.Z.Raszewskiego Festiwalwspółfinansują: UrządmiastastołecznegoWarszawy,MKiDN Partnerzy: InstytutAdamaMickiewicza,TeatrBaj,CentrumSztukiDziecka,StowarzyszeniePedagogówTeatru,Szturmna szkoły,novotel,cafekulturalna,freshmail Teatrypartnerskie: TeatrNaWoliim.TadeuszaŁomnickiego,TeatrPowszechnyim.ZygmuntaHübnera Partnerzymedialni: e teatr.pl e teatr.tv miesięcznikteatr GazetaWyborcza gazeta.pl e dziecko AMS cityinfo TOKFM Empik TVNWarszawa Bluszczyk GaGa miasto dzieci.pl qlturka.pl Oficjalnyprzewoźnikfestiwalu: PKPINTERCITY +BILETY REZERWACJAISPRZEDAŻ INTERNET: KASY: INSTYTUTTEATRALNY,ul.Jazdów1 kasaczynna: pon. pt sob e kasybiletowewkasachbileterikasachteatralnychwcentrachhandlowych(szczegółynawww.ticketonline.pl) UWAGA!BILETYNASPEKTAKLEREKOMENDOWANEDONABYCIAWYŁĄCZNIEWKASACHTEATRU,WKTÓRYMDANY SPEKTAKLJESTGRANY. Wszystkiespektaklesądostępnedlaosóbniepełnosprawnychruchowo.Abyułatwićorganizację,bardzoprosimyo powiadomienieoprzybyciunaspektaklwysyłające +ADRESYTEATRÓW TEATRBAJ ul.jagiellońska28 TEATRNAWOLIIM.TADEUSZAŁOMNICKIEGO ul.kasprzaka22 TEATRPOWSZECHNYIM.ZYGMUNTAHÜBNERA ul.zamoyskiego20 INSTYTUTTEATRALNY ul.jazdów1

Za Niebieskimi drzwiami - materiał dla nauczycieli i pedagogów:

Za Niebieskimi drzwiami - materiał dla nauczycieli i pedagogów: Za Niebieskimi drzwiami - materiał dla nauczycieli i pedagogów: Film Za niebieskimi drzwiami powstał z myślą o dzieciach od lat 8 i starszych. W szczególności skierowany do dzieci w wieku 9-13 lat. ArtSart

Bardziej szczegółowo

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W KWIETNIU 2013

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W KWIETNIU 2013 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W KWIETNIU 2013 05.04.GODZ.13.30- Woda- życie i żywioł - zajęcia 05.04. GODZ.15.00 - Opowieści o zwierzętach - zabawa literacko- plastyczna dla dzieci w wieku 5 7 lat

Bardziej szczegółowo

Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni

Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni Plan pracy Przedszkola nr 129 im. Małych Przyjaciół 2013/2014 Zatwierdzony uchwałą nr 2 /2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 13.06.2013r. Cele ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

4 7 LIPCA. WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) KLUB FESTIWALOWY HerbaBerba, budynek PAST-y (poziom -1)

4 7 LIPCA. WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) KLUB FESTIWALOWY HerbaBerba, budynek PAST-y (poziom -1) 4 7 LIPCA WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) Artystyczne wrzenie w Warszawie. INFORMACJA PRASOWA Już 4 lipca na patio budynku PAST-y przy Metrze Świętokrzyska startuje

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2012. 3.07.GODZ. 12.00-13.30 WAKACYJNE PODRÓŻE - zajęcia dla odważnych i ciekawych świata podróżników w wieku 5-10 lat

WAKACJE 2012. 3.07.GODZ. 12.00-13.30 WAKACYJNE PODRÓŻE - zajęcia dla odważnych i ciekawych świata podróżników w wieku 5-10 lat WAKACJE 2012 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE 2.07.GODZ.17.00-20.00 WARSZTATY WOKALNE 3.07.GODZ. 12.00-13.30 WAKACYJNE PODRÓŻE - zajęcia dla odważnych i ciekawych świata podróżników w wieku 5-10 lat

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel Artystyczne wakacje w Operze Leśnej Kreatywne zajęcia dla rodzin Artystyczne wakacje w Operze Leśnej Artystyczne wakacje w Operze leśnej to specjalnie przygotowany program teatralny dla dzieci, rodzin,

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas IV - VI MAŁA AKADEMIA TEATRALNA Proszę wyobrazić sobie 70-tkę dzieci, które przez dwie godziny bawią się w teatr: słuchają opowieści o historii teatru, oglądają

Bardziej szczegółowo

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 Sobota, 6 października Najmniejszy bal świata Teatr Baj Pomorski - Toruń 70 min 7 lat Teatr Powszechny Grajkółko Teatr Atofri/Poznańska

Bardziej szczegółowo

Baw się twórczo. Tematyka zajęć: 1. C jak cyrk

Baw się twórczo. Tematyka zajęć: 1. C jak cyrk Baw się twórczo Projekt Baw się twórczo to zajęcia edukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych podczas których dzieci i młodzież poprzez zabawę uczą się, nabywają nowych, przydatnych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Główne kierunki pracy: 1. Razem z książką wchodzę w świat Cel główny: Rozbudzanie u dzieci zainteresowań

Bardziej szczegółowo

TEATR BLIŻEJ DZIECKA

TEATR BLIŻEJ DZIECKA TEATR BLIŻEJ DZIECKA Wiemy nie od dziś, że dziecko uczy się kontaktu ze sztuką już od wczesnego dzieciństwa. Wrodzona wrażliwość pozwala mu żywo reagować na melodyjność głosu matki i śpiewane przez nią

Bardziej szczegółowo

Yoga Sound Art Celebration

Yoga Sound Art Celebration Yoga Sound Art Celebration I Edycja Park Śląski Rosarium 29 30 31 maja 2015 W dniach 29-31.05.2015 r. w Rosarium Parku Śląskiego odbędzie się. Będzie to pierwsza edycja Międzynarodowego, społecznie zaangażowanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Festiwal VI Koszalińskie Konfrontacje Młodych m teatr 10-14.06.2015

OFERTA SPONSORSKA. Festiwal VI Koszalińskie Konfrontacje Młodych m teatr 10-14.06.2015 OFERTA SPONSORSKA Festiwal VI Koszalińskie Konfrontacje Młodych m teatr 10-14.06.2015 Dyrekcja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie zwraca się z propozycją o współorganizację

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2 0 1 5. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie H A R M O N O G R A M I M P R E Z

Akcja Lato 2 0 1 5. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie H A R M O N O G R A M I M P R E Z Akcja Lato 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie H A R M O N O G R A M I M P R E Z Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator Podróże po literaturze 29 czerwca 28 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Kreatywny Animator. Podzamcze k/ogrodzieńca Kwiecień 2017

SZKOLENIE. Kreatywny Animator. Podzamcze k/ogrodzieńca Kwiecień 2017 SZKOLENIE Kreatywny Animator Podzamcze k/ogrodzieńca Kwiecień 2017 Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Fundacja Stara Szkoła zapraszają do udziału w szkoleniu Kreatywny Animator. Kreatywny Animator

Bardziej szczegółowo

Zaczarowany teatralny weekend dla małych dużych. Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowyc. na Rynku Nowego Miasta w Warszawie

Zaczarowany teatralny weekend dla małych dużych. Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowyc. na Rynku Nowego Miasta w Warszawie Zaczarowany teatralny weekend dla małych dużych. Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych już 16-17 lipca na Rynku Nowego Miasta w Warszawie Fot. Lalka na scenie - Festiwal 2016 [1] Fot. Lalka na scenie -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 LP. NAZWA IMPREZY CEL IMPREZY TERMIN UWAGI 1. I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie - rozbudzenie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie sportu

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2 0 1 5. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator

Akcja Lato 2 0 1 5. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator Akcja Lato 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie H A R M O N O G R A M I M P R E Z Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator Podróże po literaturze 29 czerwca 28 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2 0 1 5. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Historia drewnianego pajacyka

Akcja Lato 2 0 1 5. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Historia drewnianego pajacyka Akcja Lato 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie H A R M O N O G R A M I M P R E Z Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator Podróże po literaturze 29 czerwca 28 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych G upa Laokoona Tadeusz Różewicz Opowieść o sztuce, polityce i głupocie, a wszystko to w popkulturowej oprawie. Zremasterowana oraz zaktualizowana wersja spektaklu z 2007 roku. Nowa przestrzeń, nowe obrazki,

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest ImproFest to jeden z pierwszych w Polsce festiwali, na którym prezentują się najstarsze i najlepsze grupy improwizatorów z całego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka.

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka. Naszym celem jest wykorzystanie tych sposobów uczenia się czyli analizowanie stylów uczenia się każdego dziecka i ustalenie indywidualnego sposobu nauczania. Wszystko, co robimy sprowadza się do tego by

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest 1) Wersja oficjalna, średnio długa III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest ImproFest to jeden z pierwszych w Polsce festiwali, na którym prezentują się najstarsze i najlepsze grupy

Bardziej szczegółowo

Teatr Wielkie Koło OFERTA

Teatr Wielkie Koło OFERTA Teatr Wielkie Koło OFERTA wielkie koło- teatr im. Jacka Łabacza Sznurkowe Skrzaty scen. i reż.: J. Łabacz muzyka: Paweł Wlazło, Paweł Pelczar czas trwania 60 min. Sznurkowe skrzaty - to gwarancja interaktywnej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDARZEŃ NA DEPTAKU 2015

PLAN WYDARZEŃ NA DEPTAKU 2015 2015-15095 PLAN WYDARZEŃ NA DEPTAKU 2015 LP. DATA GODZINA NAZWA OPIS WYDARZENIA CZAS TRWANIA PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJĘ 1 10.04 piątek FINAŁ III RYBNICKIEGO DZIECIĘCEGO FESTIWALU TEATRALNEGO

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2016 W RADOMIU OFERTA PLACÓWEK KULTURY

FERIE ZIMOWE 2016 W RADOMIU OFERTA PLACÓWEK KULTURY FERIE ZIMOWE 2016 W RADOMIU OFERTA PLACÓWEK KULTURY Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Janusza Kusocińskiego 13, tel. 48 360 72 77, 48 364 04 51 e-mail: f-6.mbpradom@wp.pl godz.11.00 12.00

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania

Bardziej szczegółowo

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży O RADZIE Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

ZABAWY TEATRALNE W EDUKACJI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

ZABAWY TEATRALNE W EDUKACJI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ZABAWY TEATRALNE W EDUKACJI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Edukacja teatralna w przedszkolu zawsze cieszy dzieci, przełamuje w nich uczucie tremy oraz pobudza do twórczego działania. Dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Zajęcia otwarte dla chętnych w czasie ferii i wakacji.

Zajęcia otwarte dla chętnych w czasie ferii i wakacji. Zajęcia otwarte dla chętnych w czasie ferii i wakacji. Zajęcia artystyczne w kołach zainteresowań działające przez cały rok: piosenka, muzyka, taniec, fotografia, teatr, recytacja, plastyka, reportaż.

Bardziej szczegółowo

Akcja Ferie 2014r. MDK ul. Słowackiego 17

Akcja Ferie 2014r. MDK ul. Słowackiego 17 Akcja Ferie 2014r. MDK ul. Słowackiego 17 1 PARTER Sala 8 Sala muzyczna Iwona Skwarek, Iwona Skwarek, Fryderyk Fryderyk Koziak Koziak Nagrania materiału Nagrania materiału muzycznego zespołu muzycznego

Bardziej szczegółowo

Odkryjmy bogactwo książek WIZYTA PARTNERSKA W RAMACH PROGRAMU COMENIUS

Odkryjmy bogactwo książek WIZYTA PARTNERSKA W RAMACH PROGRAMU COMENIUS Odkryjmy bogactwo książek WIZYTA PARTNERSKA W RAMACH PROGRAMU COMENIUS Polski dzień 25.10.2010 Poniedziałek 1.Tego dnia, gości z Turcji i Hiszpanii,przywitały dzieci z gr. Skrzatów polskim tańcem narodowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup książek dla nauczyciela, w ramach Zadania nr 1 : Utworzenie 2 nowych grup przedszkolnych dla 48 dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Październik - Opowieści z leśnej polany - przedstawienie muzyczne - Fabryka krówek - do Milanówka grupa IV i V - uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka grupa I - wycieczka na pocztę

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Rozstrzygnięcia i wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2010 r. Kultura i sztuka - lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Gliwice

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 ORGANIZATORZY: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 Festiwal

Bardziej szczegółowo

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 01.06. DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO godz.17.00- OD JUNIORA DO SENIORA - zabawy rekreacyjne godz.17.15- MÓJ PRZYJACIEL KONIK - przedstawienie w wykonaniu aktorów

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 19-20 LISTOPADA 2014 21 LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA Od środy do piątku byliśmy świadkami barwnego i porywającego Przeglądu Twórczości Artystycznej

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Instrukcja dla ucznia: A B C D B C D 2014. B C D Powodzenia! Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Teatr - 1 - - 3 4 5 -

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA. grudzień 2011

E-KRONIKA. grudzień 2011 E-KRONIKA grudzień 2011 Celem imprezy było: integracja i kształtowanie postaw akceptacji, tolerancji oraz współodpowiedzialności za drugiego człowieka przełamywanie barier międzyludzkich i stereotypów

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE OFERTA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W KONINIE ROKU SZKOLNYM 2013/2014

FERIE ZIMOWE OFERTA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W KONINIE ROKU SZKOLNYM 2013/2014 FERIE ZIMOWE OFERTA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W KONINIE ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Dzień tygodnia Godziny Poniedziałek 03.02.2014 Formy zajęć Piosenka jest dobra na wszystko Miasto zimą

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Festiwal Teatralnych Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych PROSCENIUM. Siemianowice Śląskie 2015 REGULAMIN

I Wojewódzki Festiwal Teatralnych Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych PROSCENIUM. Siemianowice Śląskie 2015 REGULAMIN I Wojewódzki Festiwal Teatralnych Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych PROSCENIUM Siemianowice Śląskie 2015 REGULAMIN I Organizator Organizatorem I Wojewódzkiego Festiwalu Teatralnych Zespołów Dziecięcych

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny. Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus

Projekt innowacyjny. Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus Projekt innowacyjny Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus - budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne oraz wyeksponowany i atrakcyjny kącik książek

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W ŁOWICZU 2013

WAKACJE W ŁOWICZU 2013 WAKACJE W ŁOWICZU 2013 Data Dzień Godz. Wydarzenie, Impreza, Zajęcia Miejsce 1.07.2013 Poniedziałek 19.00 FITNESS W PLENERZE. 02.07.2013 Wtorek 03.07.2013 Środa 10.00 Coś z niczego zajęcia plastyczne dla

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Nowy Świat. w Legnicy

Ośrodek Nowy Świat. w Legnicy Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Ośrodek Nowy Świat w Legnicy Ośrodek Nowy Świat to miejsce zderzenia różnych kultur, miejsce spotkań młodych ludzi stąd i stamtąd, z daleka i z bliska.

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MOIM PRZYJACIELEM

BIBLIOTEKA MOIM PRZYJACIELEM FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ I FILIACH BIBLIOTECZNYCH (20.01.14 r. - 31.01.14 r. ) PLAN ZAJĘĆ I ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY p.n. BIBLIOTEKA MOIM PRZYJACIELEM BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTKU 20

Bardziej szczegółowo

Na wszystkie zajęcia wstęp jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.

Na wszystkie zajęcia wstęp jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. LATO W MIEŚCIE Na wszystkie zajęcia wstęp jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. 01.07 piątek, godz. 10:30 Karawana Opowieści Spotkanie z bajarzem Szymonem Góralczykiem. Opowieści z akompaniamentem muzycznym.

Bardziej szczegółowo

Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki poleca i zaprasza w styczniu 2014

Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki poleca i zaprasza w styczniu 2014 Imprezy, spektakle, koncerty! Data Godz. Wydarzenie Miejsce/Organizator 7 9.30 Cykl młodzi w obiektywie spotkanie połączone z projekcją filmu: Ślepaki 9 Co tu jest grane? z autorskim programem pełnym wirtuozerii

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI Białoborskie Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI zostało założone 30 października 2008 r. PRZEZ OPIEKUNÓW ŚWIETLIC. Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI Powodem założenia stowarzyszenia były

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDU-ART. Fundacja im. Zofii Kossak Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków. Oferta edukacyjna i warsztatowa dla grup zorganizowanych.

OFERTA EDU-ART. Fundacja im. Zofii Kossak Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków. Oferta edukacyjna i warsztatowa dla grup zorganizowanych. OFERTA EDU-ART Fundacja im. Zofii Kossak Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków Oferta edukacyjna i warsztatowa dla grup zorganizowanych. OFERTA EDUKACYJNA OFERTA WARSZTATOWA W MAGICZNYM ŚWIECIE KACPERKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNE FERIE 2016

PROGRAM BEZPIECZNE FERIE 2016 PROGRAM BEZPIECZNE FERIE 2016 DATA GODZINA NAZWA ZAJĘĆ INFORMACJE DODATKOWE 18.01.2016 r. PONIEDZIAŁEK 10.00 Otwarcie Bezpiecznych Ferii Spektakl pt. Opowieść Wigilijna 10.00-13.00 ''WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO",

Bardziej szczegółowo

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz 1 BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie w miastach woj. łódzkiego: 2 KUTNO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne działalności. Fundacji "Szafa Kultury" w roku 2013

Sprawozdanie merytoryczne działalności. Fundacji Szafa Kultury w roku 2013 Sprawozdanie merytoryczne działalności I. Informacje ogólne: 1.) Nazwa i adres organizacji Fundacja "Szafa Kultury" Fundacji "Szafa Kultury" w roku 2013 Województwo : mazowieckie powiat : m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Projekt realizowany jest w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r.

LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r. Klub Pinokio, ul. Goławicka 1 Tel: 22 679 78 72 LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r. 29.06.15 r. Poniedziałek 8:00-16:00 08.00-09.00 Spotkanie z dziećmi i ich opiekunami w celu omówienia programu akcji Lato w

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA PAWŁOWSKA. 1993 - premiera spektaklu Psy Teatru Porywacze Ciał (scenariusz, reżyseria, aktorka)

KATARZYNA PAWŁOWSKA. 1993 - premiera spektaklu Psy Teatru Porywacze Ciał (scenariusz, reżyseria, aktorka) KATARZYNA PAWŁOWSKA 1987- członek amatorskiego zespołu teatralnego Penetracje pod opieką reż. Marka Chojnackiego 1988 - rozpoczęcie studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Kobylinie na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku ZADANIE I. PRZEZ ODPOWIEDNIĄ

Bardziej szczegółowo

WITAM SERDECZNIE. Zanim jednak przejdziemy do meritum kilka informacji o mnie PROSCENIUM, CZYLI RYS HISTORYCZNY

WITAM SERDECZNIE. Zanim jednak przejdziemy do meritum kilka informacji o mnie PROSCENIUM, CZYLI RYS HISTORYCZNY WITAM SERDECZNIE Nazywam się Katarzyna Pawela. Zwracam się do Państwa z propozycją warsztatów teatralnych, które z chęcią poprowadzę w Państwa placówce. Zanim jednak przejdziemy do meritum kilka informacji

Bardziej szczegółowo

IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 27 listopada 2013

IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 27 listopada 2013 IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 27 listopada 2013 W dniu 27 listopada 2013 roku na scenie Starej Prochowni SCEK odbył się IX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Dom Kultury Rembertów.

Dom Kultury Rembertów. Dom Kultury Rembertów. 7 października 2015 r. godz. 17:30 Poczytaj mi ciociu bajki dla dzieci czyta Grażyna Majkowska, wykładowca UW. 8 października 2015 r. godz. 16:00 Jesienne róże z kolorowych liści

Bardziej szczegółowo

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Pod patronatem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ul. Świtezianki 2, 10-465 Olsztyn, tel. 89 533 72 52 SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WAKACJE Z TEATREM 2010

WAKACJE Z TEATREM 2010 WAKACJE Z TEATREM 2010 WAKACYJNE WARSZTATY TEATRALNE DLA DOROSŁYCH (18+) Obrazki z Baudelair a 2-6 sierpnia 2010 Warsztat Obrazki z Baudelair a to propozycja spotkania z poezją w ruchu. Teksty Baudelair

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych Wałbrzycha oraz placówek zrzeszonych w Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia Uczniowskie!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych Wałbrzycha oraz placówek zrzeszonych w Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia Uczniowskie! Wałbrzych, 30. 03. 2016r. Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych Wałbrzycha oraz placówek zrzeszonych w Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia Uczniowskie! Społeczność Publicznego Gimnazjum nr 7

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE TPD GDK

FERIE W MIEŚCIE TPD GDK FERIE W MIEŚCIE TPD GDK PÓŁKOLONIE ZIMOWE 16.01 27.01.2006 KIEDY GODZ. CO DLA KOGO KOSZT GDZIE ORGANIZATOR 16-27.I.2006 dni powszednie 9 00-15 00 Półkolonie zimowe o Zajęcia w pracowniach GDK o Zajęcia

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Tajemnicza Irma Vep. Charles Ludlam. Polska Premiera: 25 lipca Scena Letnia Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw)

Tajemnicza Irma Vep. Charles Ludlam. Polska Premiera: 25 lipca Scena Letnia Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw) Tajemnicza Irma Vep Charles Ludlam Mandacrest, siedziba angielskiego rodu Hillcrestów. Służba szykuje kolację, lady i lord prowadzą dystyngowaną rozmowę. Mroczne sekrety, tajemnice przeszłości, miłość,

Bardziej szczegółowo

Noce Naukowców i Festiwale Nauki, czyli sposób na komunikację ludzi nauki z otoczeniem i popularyzacja nauki

Noce Naukowców i Festiwale Nauki, czyli sposób na komunikację ludzi nauki z otoczeniem i popularyzacja nauki Noce Naukowców i Festiwale Nauki, czyli sposób na komunikację ludzi nauki z otoczeniem i popularyzacja nauki Edyta Kosik Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE. Dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci, płyt

Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE. Dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci, płyt EDUKACJA, KULTURA (projekty ogolnodzielnicowe i lokalne) DATA: 7 marca br. (wtorek), początek o godz. 17.00 MIEJSCE: PaństwoMiasto, ul. gen. Wł. Andersa 29 Lp. Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Biblioteczny Pakiet Warsztatowy ZIMA 2017

Biblioteczny Pakiet Warsztatowy ZIMA 2017 Biblioteczny Pakiet Warsztatowy ZIMA 2017 STYCZEŃ - LUTY- MARZEC 2017 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7 Zimowy Pakiet Biblioteczny to cykl warsztatów, skierowanych do dzieci w wieku

Bardziej szczegółowo

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem:

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem: Minęło pięć lat od chwili, gdy w Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu rozpoczął swoją działalność Klub Twórczych Rodziców. Jego powstanie zainicjowała dyrektor Barbara Kałka wraz z gronem pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA DODATKOWE:

ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA DODATKOWE: ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA DODATKOWE: TERMIN ZAJĘĆ NAZWA ZAJĘĆ KLASA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY 12.00-13.00 Zajęcia muzyczne - Nauka gry na flecie prostym. III a Anna Szynkiewicz (Na zajęciach muzycznych uczestnicy

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL

KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL Program edukacji czytelniczej Katarzyna Buczak, Katarzyna Wojniak Przedszkole w Strzeszowie WSTĘP Obecne czasy to wszechobecna komputeryzacja, przez którą książka została odsunięta

Bardziej szczegółowo

Stacja Bajek. wrzesień-grudzień 2015

Stacja Bajek. wrzesień-grudzień 2015 Stacja Bajek wrzesień-grudzień 2015 Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z podopiecznymi do udziału w kolejnej odsłonie spotkań teatralnych dla najmłodszych widzów pod nazwą Stacja Bajek

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie przygotowała dla dzieci i młodzieży atrakcyjny program spędzenia ferii z książka i zabawą

Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie przygotowała dla dzieci i młodzieży atrakcyjny program spędzenia ferii z książka i zabawą Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie przygotowała dla dzieci i młodzieży atrakcyjny program spędzenia ferii z książka i zabawą Poniżej prezentujemy programy zajęć w filiach bibliotecznych. Zajęcia dla

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Zał.2 do protokołu RP z dnia 29.08.2014r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013 / 2016

Zał.2 do protokołu RP z dnia 29.08.2014r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013 / 2016 Zał.2 do protokołu RP z dnia 29.08.2014r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013 / 2016 PODSTAWA PRAWNA Koncepcja Pracy Przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Bardziej szczegółowo

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA

Bardziej szczegółowo

,,Jestem aktorem - innowacja pedagogiczna w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zamościu

,,Jestem aktorem - innowacja pedagogiczna w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zamościu ,,Jestem aktorem - innowacja pedagogiczna w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zamościu Autor: mgr Małgorzata Nowacka Rodzaj innowacji: programowo- metodyczna Termin realizacji: od 1 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej na rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej na rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Edukacji Kulturalnej na rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Edukacji Kulturalnej został opracowany w oparciu o założenia Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, który to jest programem

Bardziej szczegółowo

ul. Masarska 14, Nr telefonu

ul. Masarska 14, Nr telefonu BIBLIOTEKI Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie www.biblioteka.podgorska.krakow.pl, ul. Powroźnicza 2, 12 267-28-25 W filiach bibliotecznych organizowane będą akcje Głośnego Czytania, prezentacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup książek do codziennego głośnego czytania dzieciom, w ramach Zadania nr 1 : Utworzenie 2 nowych grup przedszkolnych dla 48 dzieci w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

"Dziecko w sytuacji" spektakle, warsztaty, edukacja teatralna

Dziecko w sytuacji spektakle, warsztaty, edukacja teatralna "Dziecko w sytuacji" spektakle, warsztaty, edukacja teatralna Sezon 2015/2016 Teatr Powszechny w Łodzi Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy w sezonie teatralnym 2015/2016 dzieci oraz młodzież wraz z

Bardziej szczegółowo

GRUPA TEATRALNA. Działalność grupy teatralnej jest rejestrowana w postaci kroniki, nagrań CD i prezentacji multimedialnych.

GRUPA TEATRALNA. Działalność grupy teatralnej jest rejestrowana w postaci kroniki, nagrań CD i prezentacji multimedialnych. GRUPA TEATRALNA WYZWALANIE INWENCJI TWÓRCZEJ W ZAKRESIE EDUKACJI TEATRALNEJ DZIECI 5 -,6 LETNICH POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH FORMACH ZABAW TEATRALNYCH GRUPA TEATRALNA Działalność grupy teatralnej jest

Bardziej szczegółowo

pełen sztuki i edukacji artystycznej zaprasza na wyjątkowe zajęcia włączające wyobraźnię!

pełen sztuki i edukacji artystycznej zaprasza na wyjątkowe zajęcia włączające wyobraźnię! pełen sztuki i edukacji artystycznej zaprasza na wyjątkowe zajęcia włączające wyobraźnię! ARTOLUDKI Historia sztuki MOCARTE Sztuki plastyczne TAŃCE KATALAŃCE Taniec z elementami języka hiszpańskiego BAJKI

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FERII ZIMOWYCH W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

PROGRAM FERII ZIMOWYCH W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM PROGRAM FERII ZIMOWYCH W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM PONIEDZIAŁEK, 20 STYCZNIA 2014 R. Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Wit-Wit Cz. 1 - ćwiczenia buzi i języka, ćwiczenia oddechowe oraz

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo