Protokól Nr XLIV /2009. z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 30 kwietnia 2009 r. w sali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokól Nr XLIV /2009. z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 30 kwietnia 2009 r. w sali"

Transkrypt

1 Protokól Nr XLIV /2009 z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 30 kwietnia 2009 r. w sali Ad.l. konfencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala o godz otworzyl XLIV Sesje Rady Gminy Ksawerów i powital wszystkich obecnych. Nastepnie stwierdzil, ze zgodnie z lista obecnosci.. w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego skladu Rady wynoszacego 15 osób jest zachowane kworum wladne do podejmowania prawomocnych uchwal. O terminie sesji radni i soltysi zostali powiadomieni pisemnie. Projekty uchwal przeslano radnym i soltysom wraz z zaproszeniem na sesje. Lista obecnosci radnych i soltysów stanowi zalacznik do niniejszego protokolu. Ponadto w sesii uczestniczyli: -Wójt Gminy -Maria Kopczewska, - Zastepca Wójta - Rafal Tustanowski -Skarbnik Gminy-Robert Zwierzynski, -Kierownik GOPS- Janina Gbiorczyk, -Soltysi Gminy Ksawerów. Ad.2. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala -zapytal czy sa wnioski w sprawie proponowanego porzadku obrad? Wójt Gminy-Maria Kopczewska -wniosla o wprowadzenie do porzadku obrad nastepujacych projektów uchwal: w w sprawie dokonania darowizny rzeczowej. w-7.i3. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok( II 444zl.,20 OOOzl.) w-7.i4. w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok (zmiana nazwy). w w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok (zal. nr 13). Wobec braku innych glosów w tym punkcie Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala postawil wniosek o przyjecie wniosku Pani Wójt. Innych wniosków nie zgloszono. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ~zeza przyjeciem proponowanego porzadku obrad wraz z przyjeta poprawka -glosowalo 15 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujacych nie stwierdzono. l. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów. 2. Zatwierdzenie porzadku obrad. 3.Powolanie Komisji Uchwal i Wniosków. 4.Interpelacje i zapytania radnych oraz zaproszonych gosci. 5.Informacja Wójta. 6.Informacja Przewodniczacego Rady.

2 7.Podjecie uchwal: 7.1. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów, 7.2. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Ksawerów, 7.3. w sprawie ustalenia górnych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy Ksawerów, 7.4. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrebie Ksawerów, 7.5. w sprawie uzyczenia na rzecz Ochotniczej Strazy Pozarnej dzialki nr ew. 360/4 polozonej w Woli Zaradzynskiej, 7.6. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie okreslenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmine Ksawerów, 7.7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu, 7.8. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok, 7.9.w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim, w sprawie zm ian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok.( zl.), w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok w sprawie dokonania darowizny rzeczowej w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok( zl.,20 OOOzl.) 7.14.w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok (zmiana nazwy) w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok (zal. nr 13). 8. Zatwierdzenie protokólów: - z XLII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 marca 2009 r. - z XLIII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 marca2009 r. 9. Wolne wnioski i sprawy rózne. 10.Zamkniecie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów. Ad.3 Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala stwierdzil, ze nie bylo chetnych do zabrania glosu w tym punkcie. AdA. Do Komisji Uchwal i Wniosków zaproponowano kandydatury radnego Bogumila -Niewiadomego i radnego Henryka Nowaka, którzy wyrazili zgode. Za przyjeciem Komisji Uchwal i Wniosków w przedstawionym skladzie glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie bylo. Ad.5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Ksawerów : I Zarzadzenia Wójta -w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko mlodszego referenta w Referacie finansowym Urzedu Gminy Ksawerów

3 -w sprawie ogloszenia konkursu na stanowiska specjalisty ds. srodków unijnych w Referacie komunalnym Urzedu Gminy Ksawerów -w sprawie windykacji naleznosci z tytulu podatków i oplat w Urzedzie Gminy Ksawerów - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w zakresie zamówienia publicznego pn: Swiadczenia uslug oswietlenia ulic oraz w zakresie konserwacji instalacji oswietlenia dróg na terenie Gminy Ksawerów - w sprawie przyjecia trybu windykacji naleznosci pienieznych Gminy Ksawerów - w sprawie pieczeci urzedowej stosowanej przez Gmine Ksawerów.. w sprawie upowaznienia pracownika GOPS ( do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych) w sprawie powolania w Urzedzie Gminy Ksawerów Komosji Przetargowej do przeprowadzania postepowania w zakresie zamówienia publicznego pn: Przebudowa drogi z odwodnieniem ul. Sienkiewicza w Ksawerowie w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko mlodszego referenta w Referacie Finansowym Urzedu Gminy Ksawerów 4 zarzadzenia w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na rok 2009 II Wazniejsze spotkania i narady: spotkanie z uczestnikami Programu " Comenius" przybylymi w ramach wymiany do Gimnazjum w Ksawerowie. Goscmi byly delegacje ze Szwecji, Rumunii, Turcji spotkanie z przedsiebiorcami z ul. Cegielnianej w sprawie wspólnego finansowania pokrycia destruktem asfaltowym nawierzchni ulicy udzial w premierze" Panoramy Budowlanej" na terenie bylego" Rynku Rolnego" w Widzewie spotkanie z zarzadem Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa w sprawie wspólpracy. Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Wizja przy udziale policji w sprawie gospodarki sciekowej(nieszczelne szambo) w ul. Handlowej Zawarcie umowy na konserwacji e Cieku Gadka i utrzymanie urzadzen melioracji wodnych na terenie gminy z firma PPHU"Trans- Sprzet" Ksawerów, ul. Zachodnia 20 Wizja w sprawie gospodarki wodnej na ul. Polnej w Nowej Gadce Sprawozdanie z dzialalnosci Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów od dnia do dnia roku

4 Zrealizowano: 1. Wydano warunki techniczne na 7 przylaczy wodociagowych inwestorom indywidualnym( ul. Rataja, ul. Skromna, ul. Skromna)oraz warunki na 7 przylaczy kanalizacyjnych( ul. Rataja, ul. Skromna, ul. Skromna) 2. Wydano wytyczne projektowe na 'wykonanie 2 przylaczy wodociagowych(ul. Sucha i ul. Wschodnia) oraz 2 na wykonanie przylaczy kanalizacyjnych(ul.sucha i ul. Wschodnia) 3. Odebrano 8 przylaczy wodociagowych(ul. mjr. Hubala, ul. Zacisze, UL. Zachodnia, ul. Bajkowa) oraz 18przylaczy kanalizacyjnych(ul. Bereniki, ul. Bajkowa, ul. Zacisze, ul. Zachodnia) 4. Usunieto awarie rurociagu tlocznego w ul. Wschodniej którego przyczyna jest wzmozony ruch drogowy o którym zostal powiadomiony Starosta Powiatu Pabianickiego oraz Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach 5. usunieto awarie sieci wodociagowej oraz przylaczy wodociagowych w ul. Wschodniej 6. wymieniono zdewastowany zdrój w ul. Sienkiewicza 7. zlecono przeglad pomp sciekowych pracujacych w przepompowniach scieków w ul. Wschodniej i ul. Sienkiewicza prac w referacie podatków i oplat Informacja w zakresie wydanych pism oraz wykonanych w okresie od 26 marca 2009r do 29 kwietnia 2009 Ksiegowosc podatkowa 1. Wypisywanie kwitów i ksiegowanie wplat w zakresie podatku od srodków transport., zobowiazan pienieznych- osoby fizyczne i prawne./na dzien 29 kwietnia2009r./: - zobowiazanie pieniezne (wplaty biez. Izalegle) zl - podatek od nieruch.- osoby prawne ;l - podatek od srodków transp zl 1. W zakresie podatku od srodków transportowych: a)postepowanie w sprawach opodatkowania pojazdów oraz uregulowania naleznosci: wezwania do zlozenia deklaracji DT-1 na rok szt. decyzje okreslajace zaleglosc-2 szt. na kwote 2.440,00z1. upomnienia- 5 szt. na kwote30.341,60 zl tytuly wykonawcze- 13szt. na kwote zl b) decyzje organu podatkowego w sprawie rozlozenia zaleglosci na raty: 2 szt.-kwota 6.523,00zl., odsetki za zwloke- kwota zl., oplata prolongacyj nakwota156,00zl Na zakonczenie Pani Wójt poinformowala, ze w dniu r. o godz odbedzie SIe w urzedzie spotkanie z mieszkancami ul. arkana.

5 ,- Przewodniczacy Rady zapytal czy chetni do zabrania glosu w tym punkcie? Radny Stefan Jedraszek zglosil uszkodzenie zdroju ulicznego przy ul. Handlowej. Ad.6. Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala poinformowal, iz miedzy sesjami uczestniczyl miedzy mnymi: w otwarciu nowego obiektu Domu Pomocy Spolecznej w Pabianicach, w otwarciu Panoramy Budowlanej przy ul. Szkolnej 14 w Ksawerowie. Do Rady Gminy Ksawerów wplynelo zaproszenie na obchody X-lecia Powiatu Pabianickiego w dniu r. oraz na uroczyste poswiecenie sztandaru Powiatu Pabianickiego, które nastapi podczas obchodów Swieta Konstytucji 3 Maja Ad.7.1. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala odczytal projekt uchwaly nr XLIV/308/2009 Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów i poprosil o zabranie glosu Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej: Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej - Bozena Ziólkowska odczytala nastepujace dokumenty: 1) protokól pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów z dnia 15 kwietnia 2009 r. Przedmiotem kontroli byla analiza sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Ksawerów za 2008 rok zgodnie z Zarzadzeniem Nr 16/2009 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 20 marca 2009 r. oraz kontrola dokumentów. 2) Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za 2008 rok. 3) Uchwale nr I/65/2009 Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ksawerów z wykonania budzetu za 2008 rok. 4) Uchwale nr I/66/2009 Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za wykonanie budzetu roku Wobec braku pytan w sprawie przedmiotowego projektu uchwaly Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala postawil wniosek o podjecie uchwaly nr XLIV/308/2009 Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV /308/2009 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów - glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono.

6 Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta. Wójt Gminy -Maria Kopczewska podziekowala za udzielone Jej absolutorium z wykonania budzetu za 2008 rok i powiedziala, ze jest to wspólne dzielo pracowników urzedu, radnych i soltysów. W tym miejscu Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala pogratulowal Pani Wójt sukcesów w realizacji budzetu i zyczyl takich samych osiagniec na przyszlosc. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly Nr XLIV/309/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Ksawerów, i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly li XLIV/309/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Ksawerów - glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych Ad nie stwierdzono. Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV Rady Gminy Ksawerów w sprawie ustalenia górnych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy Ksawerów,i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala stwierdzil, ze za' podjeciem uchwaly li XLIV Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy Ksawerów- glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych Ad nie stwierdzono. Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV /311/2009 Rady Gminy Ksawerów w sprawie nadania nazwy ulicy w obrebie Ksawerów, i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV 1311/2009 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrebie Ksawerowie - glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV 1312/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uzyczenia na rzecz Ochotniczej Strazy Pozarnej dzialki nr ew. 360/4 polozonej w Woli

7 Zaradzynskiej, i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV 13] ]/2009 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrebie Ksawerowie glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLlV/313/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmiany uchwaly w sprawie okreslenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmine Ksawerów,i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV 13] 3/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie okreslenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmine Ksawerów - glosowalo 14 radnych, glosów przeciwnie bylo, l radny wstrzymal sie od glosu. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLlV/3 ]4109 Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLlV/314/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu glosowalo glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLlV/315/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV 1315/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLlV/3]6/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim, i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLlV/316/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim glosowalo 11 radnych, glosów przeciw nie bylo, 4 radnych wstrzymalo sie od glosu. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok.( zl.),i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly.

8 Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV/3,17/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok.- glosowalo 12 radnych, glosów przeciw nie bylo, 3 radnych wstrzymalo sie od glosu. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV/318/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV/318/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV Rady Gm iny Ksawerów w sprawie dokonania darowizny rzeczowej i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV/ Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonania darowizny rzeczowej - glosowalo 12 radnych, glosów przeciw nie bylo, 3 radnych wstrzymalo sie od glosu. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV/ Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok( zl.,20 OOOzl.)i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. ; Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly Nr XLIV/ Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rokglosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV/ Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok ( zmiana nazwy)i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV/321/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rokglosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal projekt uchwaly Nr XLIV/322/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok ( zal. nr 13) i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV/322/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009

9 rok - 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad 8. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala zapytal czy sa uwagi i zastrzezenia do tresci protokólów z XLII i XLIII Sesji Rady Gminy Ksawerów? Przewodniczacy Rady stwierdzil, ze nikt z radnych nie wniósl uwag i zastrzezen do tresci przedstawionych protokólów i postawil wniosek o zatwierdzenie ich tresci. Za zatwierdzeniem tresci protokólów z XLII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 marca 2009 r.i z XLIII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 marca 2009 r.-glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych Ad.9. nie stwierdzono. Soltys Antoni Archman -zglosil problem zwiazany z brakiem oswietlenia na ulicach: Poludniowej Chmielnej. Mieszkallcy twierdza, ze nic sie nie robi w celu utwardzenia ul. Chmielnej. Wójt Gminy Ksawerów -odpowiedziala, ze takich ulic jest wiele w Gminie. Ulica Chmielna nie ma wody i infrastruktury. Podtrzymujemy zasade wspólnego finansowania i zapraszamy mieszkallców do rozmów. Na dzisiaj mozliwa jest tylko biezaca naprawa. Jesli chodzi o modernizacje oswietlenia to prowadzilismy rozmowy z Zakladem Energetycznym. W tym roku mielismy miec opracowana dokumentacje na cala Gmine ale ze wzgledu na ciecia budzetowe ten termin sie wydluzy. Soltys Bogumila Szczepanska - zadala Pani Wójt nastepujace pytania: - czy Pani Wójt wie co sie stalo z destruktem, który byl na ul.lódzkiej? Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziala, ze destrukt byl wlasnoscia GDDKiA w Lodzi. -czy beda obciete galezie na ul. Zeromskiego? Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziala, ze bedzie prowadzona biezaca pielegnacja. -kto powinien sprzatac miedzy rowem a przystankiem np.: po kolizjach samochodowych? Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziala, ze zarzadca drogi powinien posprzatac ten odcinek. Na zakonczenie Soltys Bogumila Szczepanska wnioskowala o odnowienie przystanku Teklin l o przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ulicach: "Nowa" i "Ludowa". Radna Anna Szczesniak -Rydz zapytala, jaki jest koszt polozenia nawierzchni destruktu z podbudowa? Wójt Gminy Ksawerów za l tone placilismy 50 zl. Po niedzieli bede wiedziala, jakie teraz sa ceny bedziemy robic symulacje kosztów. Koszt polozenia destruktu na ul. Cichej, Spóldzielczej i Zytniej kosztowalo -po zl. Radny Zbigniew Pluta zapytal czy bedzie poprawiona ul.zytnia i powiedzial, ze na ul. Zytniej plynie woda. Wójt Gminy - Maria Kopczewska odpowiedziala, ze mieszkancy wylewaja wode na destrukt i stad jest problem. Na ul.zytniej destrukt byl kladziony w pazdzierniku i to nie byl dobry czas i zostanie poprawiona. Radny Zbigniew Pluta zapytal czy Pani Wójt widziala, jak wyglada murawa na boisku w Woli ZaradzYllskiej? Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziala, ze byla tam z wykonawca..jest okres gwarancyjny-od bedzie natlenianie. Prowadzone sa równiez prace pielegnacyjne.

10 12.05.bedzie natlenianie. Prowadzone sa równiez prace pielegnacyjne. Radny Zbigniew Pluta zapytal czy podejmowalismy uchwale, ze mamy przejac mieszkanców z budynków w Chlopki. Wójt Gminy - Maria Kopczewska odpowiedziala, ze temat byl omawiany na kilku sesjach. PaÓstwo Radni podejmowaliscie uchwale, w której bylo porozumienie z GS "Samopomoc Chlopska" w Pabianicach Na mocy tej uchwaly bylam upowazniona do podpisania porozumienia. Soltys Urszula Górczynska - zapytala kiedy bedzie robiona ul. Sucha? Wójt Gminy - Maria Kopczewska odpowiedziala, ze na pewno jest realizacja w 2009 r. (warunek mieszkanców). Radna Urszula Swiatkowska - jaki byl udzial mieszkanców w kosztach utwardzenia ulicy? Wójt Gminy - Maria Kopczewska odpowiedziala, ze na ulicach: Zytnia,Cicha i Pomorska -mieszkaócy przekazali po zl. Przewodniczaca Helena Rusak zwolala posiedzenie Komisji Samorzadowo-Spolecznej na dzieó r. na godz Komisja Uchwal i Wniosków powolana na XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów zanotowala nastepujace wnioski: l) Odnowienie przystanku Teklin. 2) Zlozenie wniosku do Zarzadu Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ulicach: "Nowa" i "Ludowa". Za przyjeciem ww wniosków glosowalo 15 radnych, glosów przeciw stwierdzono. Ad.lO. wstrzymujacych me Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala o godz zamknal obrady XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów. Obradom XLIV Sesji Protokól sporzadzila: raza Iwon«IN~OR (UlCZYn.ha ~- l. Lista obecnosci radnych. 2. Lista soltysów. 3. Projekty uchwal na XLIV Sesje Rady Gminy Ksawerów.

Protokól Nr XXXIX/2008

Protokól Nr XXXIX/2008 ~ f Protokól Nr XXXIX/2008 z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 29 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad.l. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

z obrad XLV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 29 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów.

z obrad XLV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 29 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Protokól Nr XLV/2009 z obrad XLV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 29 maja 2009 r. w sali Ad.l. konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala o godz. lla5. otworzyl

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które sie odbylo w dniu 15 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 lipca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr l /2006. z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku.

Protokól Nr l /2006. z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku. Protokól Nr l /2006 z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku. Pierwsza w VI kadencji Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia rozpoczela sie o godz. 13:05, zakonczyla

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr XL z obrad XL Sesji Rady Gminy Ksawerów, która sie odbyla w dniu 28 stycznia 2009 r.

Protokól Nr XL z obrad XL Sesji Rady Gminy Ksawerów, która sie odbyla w dniu 28 stycznia 2009 r. r Protokól Nr XL12009 z obrad XL Sesji Rady Gminy Ksawerów, która sie odbyla w dniu 28 stycznia 2009 r. Ad. l. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Rady Tadeusz Grala o godz. 10.00. otworzyl XL

Bardziej szczegółowo

z obrad LXXI Sesji Rady Gminy Ksawerów,

z obrad LXXI Sesji Rady Gminy Ksawerów, Protokól Nr LXXI/2010 z obrad LXXI Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Ad. l. Rady Tadeusz Grala o godz. 11:30 otworzyl LXXI Sesje Rady Gminy Ksawerów

Bardziej szczegółowo

l. Otwarcie posiedzenia KGOSiR.

l. Otwarcie posiedzenia KGOSiR. Protokól z posiedzenia Komisji Gospodarki Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 16 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad. l. Przewodniczacy

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji

Bardziej szczegółowo

z obrad LVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 11 marca 2010 r. w sali konferencyjnej.

z obrad LVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 11 marca 2010 r. w sali konferencyjnej. Protokól Nr LVII/2010 z obrad LVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 11 marca 2010 r. w sali konferencyjnej. Ad. l. Rady Tadeusz Grala o godz. 12.00 otworzyl LVII Sesje Rady Gminy Ksawerów

Bardziej szczegółowo

z obrad LXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 28 sierpnia 2010 r. w sali konferencyjnej

z obrad LXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 28 sierpnia 2010 r. w sali konferencyjnej Protokól Nr LXVII/2010 z obrad LXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 28 sierpnia 2010 r. w sali konferencyjnej Ad. l. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala o godz. 11:00 otworzyl LXVII Sesje

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 1/2010. z obrad I Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie

Protokól Nr 1/2010. z obrad I Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie Protokól Nr 1/2010 z obrad I Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 2 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów Pierwsza sesje Rady Gminy Ksawerów zgodnie z ustawa o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z IX Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów. Ad.1.

Protokół z IX Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów. Ad.1. Protokół z IX Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów. Ad.1. Przewodniczący Rady Tadeusz Grala o godz. 10.30 otworzył IX Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 111/2010. z obrad III Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 13 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej

Protokól Nr 111/2010. z obrad III Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 13 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Protokól Nr 111/2010 z obrad III Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 13 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Ad. l. Rady Maria Wróbel o godz. 11: 15 otworzyla III Sesje Rady Gminy Ksawerów

Bardziej szczegółowo

Protokól. ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, odbylo w dniu 29 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów.

Protokól. ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, odbylo w dniu 29 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które sie odbylo w dniu 29 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji [ Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 28 stycznia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r.

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. - - PROTOKÓL z XIX Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 13 radnych. Nieobecny Radny

Bardziej szczegółowo

z obrad L Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej.

z obrad L Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej. & / Protokól Nr L/2009 z obrad L Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej. \d.1. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala o godz. 11.15 otworzyl L Sesje

Bardziej szczegółowo

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Interpelacje i zapytania Radnych. Protokol nr XVIII Sesji Rady Powiatu V Kadencji z dnia 9 wrzesnia 2016r. OR.OOO2.6.2O16r. Sesja odbyla sie. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Slawnie rozpoczeta sic o godzinie 10:00. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokól. które odbylo sie w dniu 25 lutego 2010 r.

Protokól. które odbylo sie w dniu 25 lutego 2010 r. Protokól z posiedzenia Komisji Samorzadowo - Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 25 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad. 1. Przewodniczaca Helena Rusak o

Bardziej szczegółowo

Protokól. z posiedzenia Komisji Samorzadowo-Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które sie

Protokól. z posiedzenia Komisji Samorzadowo-Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które sie Protokól z posiedzenia Komisji Samorzadowo-Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które sie odbylo w dniu 12 maja 2008 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad.l. Przewodniczaca Komisji Helena Rusak

Bardziej szczegółowo

Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej "Mlody Energetyk"

Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej Mlody Energetyk Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej "Mlody Energetyk" Wroclaw, 15 maj 2013 r. Spóldzielnia Mieszkaniowa..Mlody Energetyk" Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r.

PROTOKÓL. z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r. PROTOKÓL z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r. Sesja odbyla sie w sali konferencyjnej Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 15 radnych. Spoza Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku RADA MIA.STf\ fvl/>,ri< I AI. J. Pilsudskiego 95 05-270 rv1af\ KI te l.: 22 7811003 woj. Mazowieck ie PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja 2011 roku

PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja 2011 roku RADA i\i \T \ MARKI AI I Pi! ~C.' (1095 05'':'':'.7:> tel. MARKI ) ~ l1 10-03 a : 7b1-13-78 WG). Mazowieckie PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokól. 5. Ustalenie Planu Pracy Komisji Samorzadowo-Spolecznej Rady Gminy Ksawerów na 2008 rok.

Protokól. 5. Ustalenie Planu Pracy Komisji Samorzadowo-Spolecznej Rady Gminy Ksawerów na 2008 rok. \ Protokól z posiedzenia Komisji Samorzadowo-Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 6 lutego 2008 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ad.l. Przewodniczaca Helena Rusak o godz. 15.10.

Bardziej szczegółowo

3. Ocena stanu przygotowan placówek oswiatowych do rozpoczecia roku szkolnego 2010/ 2011

3. Ocena stanu przygotowan placówek oswiatowych do rozpoczecia roku szkolnego 2010/ 2011 / Protokól z posiedzenia wyjazdowej Komisji Samorzadowo- i Komisji Gospodarki Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Spolecznej Rady Gminy Ksawerów w dniu 26 sierpnia 2010 r. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Sarnorzadowo-

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

z obrad LVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 25 marca 2010 r. w sali konferencyjnej

z obrad LVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 25 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Protokól Nr LVIII/2010 z obrad LVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 25 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Ad. l. Rady Tadeusz Grala o godz. 11 :00 otworzyl LVIII Sesje Rady Gminy Ksawerów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/173/2017 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 23 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/173/2017 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 23 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/173/2017 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy oraz komisji stałych na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UGR LA Rząśnia, dnia r. Pan/i

UGR LA Rząśnia, dnia r. Pan/i UGR.0002.5.2016.LA Rząśnia, dnia 09.06.2016 r. Pan/i.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XIX sesję VII kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Przewodnicz ca Komisji Helena Rusak Ad Otwarcie wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów. 2. Zatwierdzenie porz

Ad.1. Przewodnicz ca Komisji Helena Rusak Ad Otwarcie wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów. 2. Zatwierdzenie porz Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbyły się w dniu 13 lutego 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów Wspólnemu posiedzeniu Stałych Komisji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/514/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/514/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XL/514/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji na 2014 rok Na podstawie art.21 ust. 3 i art.22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków.

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. Protokół Nr III /2010 z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. W posiedzeniu uczestniczyli: radni Rady Miejskiej w Strykowie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Wnioski Burmistrza o zamieszczenie projektów uchwał w porządku obrad XXXV sesji stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do nin. protokołu.

Wnioski Burmistrza o zamieszczenie projektów uchwał w porządku obrad XXXV sesji stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do nin. protokołu. Protokół nr 35/2017 z obrad XXXV sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się 25 maja 2017 roku w siedzibie Rady Miasta, przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1, Ad.l Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/406/2010 RADY GMINY WYRY z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Wyry na 2010 rok

UCHWAŁA NR XLI/406/2010 RADY GMINY WYRY z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Wyry na 2010 rok UCHWAŁA NR XLI/406/2010 RADY GMINY WYRY w sprawie planów pracy Komisji stałych na 2010 rok Na podstawie art.18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst Jednolity:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2015 roku

Protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2015 roku Protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2015 roku Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy Celestynów. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/III/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 16/III/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 16/III/14 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r.

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. " Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00 19.00.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL NR XXXVII/05 z Sesji Rady Gminy Nowa Wies Leborska z dnia 1 grudnia 2005 roku

PROTOKÓL NR XXXVII/05 z Sesji Rady Gminy Nowa Wies Leborska z dnia 1 grudnia 2005 roku PROTOKÓL NR XXXVII/05 z Sesji Rady Gminy Nowa Wies Leborska z dnia 1 grudnia 2005 roku W dniu 1 grudnia 2005 roku w sesji uczestniczylo 12 radnych. Lista obecnosci radnych stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami Protokół nr 22/16 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 15 kwietnia 2016r. Przewodnicząca Komisji Jolanta Trytko- Warczak o godzinie 13:00 otworzyła 22 posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa. Udział

Bardziej szczegółowo

Protokól. w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów.

Protokól. w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. - Protokól z posiedzenia Komisji Samorzadowo - Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad. l. Przewodniczaca Helena Rusak

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r.

z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r. ,. PROTOKÓL Nr XLIII/2014 z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r. Obrady rozpoczeto o godz. 10.00 zakonczono

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIV/111/2015 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

- XVII Sesji Rady Powiatu w.slawnie z dnia 25 listopada 2011 r. - XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Slawnie z dnia 5 grudnia 2011 r.

- XVII Sesji Rady Powiatu w.slawnie z dnia 25 listopada 2011 r. - XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Slawnie z dnia 5 grudnia 2011 r. Protokol z XIX Sesji Rady Powiatu w Slawnie IV kadencji z dnia 20 grudnia 2011 r. Sesja odbyia sie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Slawnie przy ul. Sernpolowskiej 2a, rozpoczela si? o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXV/13. z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 25 czerwca 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXV/13. z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 25 czerwca 2013 r. PROTOKÓŁ NR XXXV/13 z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 25 czerwca 2013 r. Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 10.30. W

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r.

Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo