WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH SZANSE, ZAGROŻENIA, TRENDY PARTNER WYDANIA

2 REDAKCJA Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel , faks SPIS TREŚCI REDAKTOR NACZELNY Dominik Błaszczykiewicz REDAKTOR PROWADZĄCY Władysław Kasicki ZESPÓŁ Władysław Kasicki Konrad Karczewski Jerzy Krupiński Marcin Marciniak Piotr Pietruszyński Danuta Sass WSPÓŁPRACOWNICY Andrzej Gontarz, Sławomir Kosieliński, Piotr Kowalski, Bogdan Pilawski, Piotr Rutkowski KONFERENCJE COMPUTERWORLD Sebastian Watras Magdalena Szczodrońska Katarzyna Kania Łukasz Grabczyński Renata Grabowiec Aleksandra Zygarska CUSTOM PUBLISHING Paweł Choiński OPRACOWANIE GRAFICZNE Sławomir Krajewski Marcin Rosiczka BIURO REKLAMY I MARKETINGU Recepcja Marcin Renduda Wojciech Bem Włodzimierz Duszyk Agata Goździk Magdalena Mieczkowska Beata Michalak Grażyna Skibniewska Łukasz Żakowski Daniel Rosiczka PRODUKCJA Marzena Samsel kierownik Małgorzata Majer DZIAŁ PRENUMERATY Tel lub Prenumerata realizowana przez: Garmond Press SA Tel./faks Prenumerata realizowana przez RUCH SA Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio, na stronie: lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: lub czynne w godzinach Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzegając sobie prawo ich skracania i opracowywania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Adresy poczty elektronicznej pracowników redakcji i wydawnictwa IDG Poland SA tworzone są według wzoru: WYDAWNICTWO International Data Group Poland SA PREZES ZARZĄDU Piotr Wtulich WYDAWCA Jerzy Michalski 4 Uczestnicy badania W badaniu Computerworld przeprowadzonym na zlecenie PiLab udział wzięło 156 firm instytucji publicznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji, w większości liderów lub kluczowych graczy w swojej branży. Wśród ankietowanych znaleźli się przedstawiciele wszystkich najważniejszych sektorów gospodarki. 7 Wykorzystanie narzędzi analitycznych Zdecydowana większość firm jest zadowolona z używanego w firmie systemu analitycznego BI. Systemy tej klasy wdrażane są w dość szerokim zakresie, choć, niestety, wiele obszarów funkcjonalnych zostaje wypełnionych jedynie w podstawowym stopniu. W jaki sposób wykorzystywane są narzędzia analityczne i co o raportach opartych na zapytaniach SQL sądzą ankietowane osoby? O tym w tej części raportu. 2 kwiecień Wiedza na temat rozwiązań BI Zdecydowana większość respondentów twierdzi, że rozwiązania analityczne są bardzo ważne dla funkcjonowania ich firmy, nie obawiają się jednak chaosu w danych. Być może wynika to z dużej wiedzy na temat systemów BI, którą pozyskują z konferencji tematycznych, od firm oferujących tego typu rozwiązania oraz kolegów z branży. Najpierw jednak sprawdźmy, co ankietowane osoby wiedzą o Big Data. 16 Trendy i perspektywy W bieżącym roku 75% przedsiębiorstw zamierza wdrażać nowe rozwiązania i modyfikacje w obszarze BI. Najwięcej zainteresowania wśród ankietowanych osób wzbudzają mechanizmy wizualizacji danych oraz zaawansowane analizy, ale do rozwiązań BI w technologii chmurowej respondenci podchodzą z ogromnym dystansem.

3 WSTĘP ZŁOTE CZASY OPROGRAMOWANIA BUSINESS INTELLIGENCE W POLSCE? Artur Pęczak redaktor prowadzący Z systemów klasy Business Intelligence korzysta w Polsce 78% liderów i 70% firm, które są jednym z najważniejszych podmiotów w branży. Dla porównania, wśród przedsiębiorstw, które nie mają wdrożonego systemu analitycznego, aż 57% nie należy do kluczowych graczy w swojej kategorii. To najlepszy dowód na to, że system BI stanowi ważne narzędzie w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Oddajemy w Państwa ręce raport, który stanowi syntezę wiedzy na temat sposobu i zakresu wykorzystania narzędzi analitycznych w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku. Z badania wynika, że zdecydowana większość firm jest zadowolona z używanego w firmie systemu analitycznego BI, a rozwiązania tej klasy wdrażane są w dość szerokim zakresie, choć niestety wiele obszarów funkcjonalnych zostaje wypełnionych jedynie w podstawowym stopniu. Pozytywne jest natomiast to, że aż 75% ankietowanych przedsiębiorstw nie zamierza spoczywać na laurach, planując w bieżącym roku inwestycje w nowe rozwiązania i modyfikacje w obszarze BI. Zawartość raportu Badanie przeprowadzone przez redakcję Computerworld we współpracy z firmą PiLab miało na celu nakreślenie głównych trendów rynku Business Intelligence w Polsce. Badaniem objęto zarówno analityków i specjalistów przetwarzania dużej ilości nieuporządkowanych danych (data scientists), jak i użytkowników danych pochodzących z systemów BI, zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych. W niniejszym raporcie analizie poddano: wartość zapytań SQL do generowania raportów biznesowych, sposób wykorzystania narzędzi analitycznych w przedsiębiorstwach, zakres wdrożeń systemów BI w firmach, sposób postrzegania rozwiązań BI w organizacjach, źródła, skąd ankietowani czerpią informacje na temat systemów, perspektywy inwestycji w obszarze BI oraz bariery rozwoju systemów tej klasy. Ankietowane organizacje reprezentowały szeroki przekrój sektorów gospodarki oraz wielkości, co gwarantuje wiarygodność zaprezentowanych w raporcie wyników. kwiecień

4 USŁUGI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI Uczestnicy badania W badaniu Computerworld przeprowadzonym na zlecenie PiLab udział wzięło 156 firm instytucji publicznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji, w większości liderów lub kluczowych graczy w swojej branży. Wśród ankietowanych znaleźli się przedstawiciele wszystkich najważniejszych sektorów gospodarki. Dla ustalenia podstawowych informacji o badanych przedsiębiorstwach zapytaliśmy ankietowane osoby o wielkość zatrudnienia, strukturę własnościową, przychody firmy oraz jej pozycję na tle branży. Tak przygotowane pytania pozwoliły ustalić co najmniej ogólny profil firmy niezbędny do zrozumienia wyników analiz zaprezentowanych w trzech kolejnych częściach raportu. Skala wielkości przedsiębiorstw W ujęciu według wielkości przedsiębiorstwa najliczniej reprezentowaną grupą były duże firmy i korporacje. Do tej kategorii przyporządkowanych zostało 86 firm, co stanowi 55% próby. Sektor MŚP, a więc firmy zatrudniające do 250 osób, reprezentuje w raporcie 66 organizacji, których udział w gronie badanych wynosi 42%. W przypadku 4 firm (3%) nie udało się ustalić wielkości zatrudnienia. Najliczniej reprezentowaną w badaniu grupą okazały się małe i średnie firmy o przychodach mln zł rocznie (21%) oraz mln zł rocznie (29%). Zaprezentowane tutaj udziały procentowe odnoszą się jedynie do przedsiębiorstw, które zdecydowały się udzielić odpowiedzi na pytanie o przychody. Dodajmy, że w 11 firmach (13%) roczne przychody przekroczyły 1 mld zł. Ciekawie przedstawia się struktura własnościowa badanych organizacji. Grupę przedsiębiorstw z przewagą kapitału krajowego reprezentuje 81 firm (52%), podczas gdy kolejne 53 organizacje znajdują się w rękach zagranicz- 4 kwiecień 2015

5 Skala wielkości przedsiębiorstw biorących udział w badaniu Pozycja firmy na tle branży Kto jest klientem firmy? 3% 22% 3% 9% 42% 42% 52% 34% 57% 52% 55% 26% MŚP Duże firmy i korporacje Brak danych Jeden z najważniejszych podmiotów Lider Firma nie należy do kluczowych graczy Zarówno klienci biznesowi, jak i indywidualni Klienci instytucjonalni Klienci indywidualni nego kapitału (34%). Pozostałe 22 podmioty to jednostki administracji publicznej, co stanowi 14% próby. Udział przedsiębiorstw z przewagą kapitału krajowego wynosi 56% w sektorze firm MŚP oraz 49% w odniesieniu do największych firm i korporacji. Dla porównania, w przypadku przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego odsetek ten wynosi odpowiednio 26% oraz 41%. Ujęcie sektorowe W podziale na sektory gospodarki najliczniej reprezentowane były firmy z branży ITC (27% ogółu firm), przemysłu i produkcji (21%), finansów, bankowości i ubezpieczeń (11%) oraz konsultingu i audytu (7%). Badaniem objęto także organizacje finansowane z budżetu państwa, a więc jednostki administracji publicznej i służb mundurowych (4%) oraz służby zdrowia i opieki społecznej (2%, łącznie z branżą farmaceutyczną). Pozostałe organizacje prezentują szeroki przekrój branżowy, co ilustruje tabela. Poprosiliśmy ankietowanych o wskazanie pozycji firmy na tle branży. 52% respondentów twierdzi, że reprezentowana przez nich organizacja jest jednym z najważniejszych podmiotów na rynku, na którym działa. 40 osób, co stanowi 26% próby, ma szansę pracować dla liderów w branży. Pozostałe 22% organizacji nie należy do kluczowych graczy na rynku, przy czym odsetek ten jest zdecydowanie wyższy w przypadku firm sektora MŚP (36%) niż największych przedsiębiorstw i korporacji (13%). Skala wielkości przedsiębiorstw według przychodów Przychody Struktura własnościowa ankietowanych organizacji Procent Mniej niż 1 mln zł 5% 1 mln 10 mln zł 15% 10 mln 50 mln zł 21% 50 mln 250 mln zł 29% 250 mln 500 mln zł 12% 500 mln 1 mld zł 5% Powyżej 1 mld zł 13% * Jako procent firm, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie Struktura własnościowa Liczba Procent Jednostka administracji publicznej 22 14% Przedsiębiorstwo z przewagą kapitału krajowego 81 52% Przedsiębiorstwo z przewagą kapitału zagranicznego 53 34% Struktura własnościowa ankietowancyh organizacji według ich wielkości Jednostka administracji publicznej Przedsiębiorstwo z przewagą kapitału krajowego Przedsiębiorstwo z przewagą kapitału zagranicznego Duże firmy i korporacje 57% firm biorących udział w badaniu obsługuje klientów biznesowych oraz indywidualnych jednocześnie, ale pozostałe 34% przedsiębiorstw skupia się na dostarczaniu produktów i usług wyłącznie dla klientów instytucjonalnych. Oferta jedynie 9% organizacji skierowana jest wyłącznie do osób indywidualnych. MŚP brak danych 10% 18% 5% 49% 56% 2% 41% 26% 2% 94% przedsiębiorstw branży finansowo- -ubezpieczeniowej obsługuje klientów indywidualnych i biznesowych. Do organizacji, które skupiają swój biznes wyłącznie na klientach instytucjonalnych, należą firmy z sektora ITC (57%), produkcji i przemysłu (48%) oraz konsultingu i doradztwa (45%). kwiecień

6 USŁUGI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI Uczestnicy badania według zajmowanego stanowiska 42% 3% Rola respondentów względem rozwiązań BI Rola respondentów w procesie zakupowym systemu BI % % 46% 17% 25% % 38% 26% 26% właściciel/członek zarządu/dyrektor generalny dyrektor /kierownik specjalista/pracownik Ankietowane firmy w ujęciu branżowym Branża Analityk / Data scientist Specjalista IT wspierający rozwiązania BI wykorzystująca informacje pochodzące z BI Pozostali Pozycja firmy na tle branży według wielkości organizacji Procent IT firmy informatyczne 27% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 21% Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 11% Konsulting/Doradztwo/Prawo/Audyt 7% Edukacja/Szkolenia/Nauka 6% Telekomunikacja/Internet/TV kablowa 5% Transport/Spedycja/Logistyka 4% Administracja publiczna/służby mundurowe 4% FMCG/Dystrybucja/Handel 3% Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 3% Media/Reklama/Wydawnictwa/Drukarnie 3% Budownictwo/Nieruchomości 2% Farmacja/Służba zdrowia/opieka społeczna 2% Brak danych 2% Turystyka/Gastronomia/Hotelarstwo/Rozrywka 1% Duże firmy i korporacje Firma nie należy do kluczowych graczy 13% 36% * jako procent firm danej kategorii (wielkości) MŚP Jeden z najważniejszych podmiotów 56% 44% Lider 31% 20% Kto jest klientem firmy? - ujęcie wg branży respondenta Klienci indywidualni Klienci instytucjonalni Zarówno klienci biznesowi, jak i indywidualni IT firmy informatyczne 10% 57% 33% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 6% 48% 45% Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 0% 6% 94% Konsulting/Doradztwo/Prawo/Audyt 9% 45% 45% Pozostałe 13% 13% 74% * Jako procent firm danej branży decyzyjna wpływająca na decyzję oceniająca rozwiązania Nie pełnię żadnych ról w tym procesie Profil respondenta Informacje zebrane z ankiet pozwoliły nam nakreślić dość szczegółowy profil respondenta. 56% osób, które zdecydowały się wziąć udział w badaniu, piastuje funkcje kierownicze. To najliczniej reprezentowana grupa ankietowanych. Kolejne 42% odpowiedzi pochodzi od osób zatrudnionych na stanowisku specjalisty, z których duża grupa jest bezpośrednio związana z analizą i przetwarzaniem danych oraz wsparciem systemów BI. Najmniej liczne, bo tylko czteroosobowe grono respondentów stanowią właściciele firm i członkowie zarządu, przy czym aż trzech z nich reprezentuje najmniejsze firmy, zatrudniające do 50 osób. Ankietę wypełniały osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych oraz specjalistycznych, wspierające rozwiązania BI na etapie wyboru, wdrożenia i eksploatacji systemu (46%), osoby korzystające z informacji pochodzących z narzędzi analitycznych (17%) oraz odpowiedzialne za analizę i przetwarzanie danych (13%). W ostatniej grupie znaleźli się analitycy danych oraz osoby zatrudnione na stanowisku data scientist, które jest związane z wydobywaniem, przetwarzaniem i sposobem wykorzystania nieuporządkowanych danych, w tym Big Data. W gronie 156 ankietowanych znalazło się 16 osób decydujących o wyborze systemu BI w organizacji (10% próby) oraz 59 osób mających istotny wpływ na decyzje w procesie zakupowym (38%). Licznie reprezentowana była także grupa osób oceniających proponowane rozwiązania na etapie wyboru narzędzi analitycznych (26%). 6 kwiecień 2015

7 USŁUGI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI Wykorzystanie narzędzi analitycznych Zdecydowana większość firm jest zadowolona z używanego w firmie systemu analitycznego BI. Systemy tej klasy wdrażane są w dość szerokim zakresie, choć, niestety, wiele obszarów funkcjonalnych zostaje wypełnionych jedynie w podstawowym stopniu. W jaki sposób wykorzystywane są narzędzia analityczne i co o raportach opartych na zapytaniach SQL sądzą ankietowane osoby? O tym w tej części raportu. 37% badanych organizacji zatrudnia powyżej 10 osób zajmujących się analizą danych. Co zrozumiałe, w przypadku dużych firm i korporacji odsetek ten jest zdecydowanie wyższy (50%) niż w wśród MŚP, które na stanowiskach analitycznych zatrudniają najczęściej od jednego do trzech pracowników. Z drugiej strony, aż 11 respondentów (7%) zadeklarowało, że w ich firmie nie ma żadnej osoby, która odpowiadałaby za ten obszar, przy czym tylko 3 wskazania z tej grupy dotyczą najmniejszych firm (do 50 pracowników). Raportowanie w SQL Język SQL umożliwia tworzenie, modyfikowanie, umieszczanie oraz pobieranie danych z baz danych. To podstawowe narzędzie programistów baz danych oraz analityków, którzy mogą bezpośrednio odwoływać się do danych zgromadzonych w systemach biznesowych przedsiębiorstwa. Z wyników badania wyłania się zaskakująco niska znajomości języka SQL wśród osób zajmujących się analizą danych. Aż 40% respondentów deklaruje, że mniej niż co czwarty analityk w firmie zna SQL-a. Liczba zatrudnionych w firmie osób, które zajmują się analizą danych ujęcie według wielkości organizacji Duże firmy i korporacje MŚP % 39% % 30% Więcej niż 10 50% 18% Nie ma takich osób 3% 12% Warto zwrócić uwagę, że wraz z wielkością firmy rośnie liczba osób zatrudnionych na stanowiskach analitycznych, które aktywnie korzystają z SQL-a. W przypadku MŚP zanotowaliśmy aż 9 firm (16% wskazań w grupie), w których żaden analityk nie potrafi używać tego języka. Dla porównania, 30% respondentów wywodzących się z dużych przedsiębiorstw deklaruje, że na stanowiskach analitycznych zatrudniono 26 75% osób ze znajomością SQL-a, a 28% ankietowanych z tej grupy jest przekonanych, że w ich firmie co najmniej Liczba zatrudnionych w firmie osób, które zajmują się analizą danych 26% 7% Więcej niż 10 Nie ma takich osób 38% 29% trzech na czterech analityków potrafi sprawnie posługiwać się tym językiem. Ankietowanym zadaliśmy przewrotne pytanie: po jakim czasie otrzymywane są kwiecień

8 USŁUGI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI Liczba osób zajmujących się analizą danych ze znajomością języka SQL ujęcie według wielkości organizacji Duże firmy i korporacje MŚP Nikt 2% 16% do 25% 40% 43% 26% 75% 30% 22% Czas, po jakim zazwyczaj otrzymywane są wyniki, gdy zachodzi potrzeba wykonania raportu na podstawie zapytania SQL 18% 1% Powyżej 75% 28% 19% 42% Czas, po jakim zazwyczaj otrzymywane są wyniki, gdy zachodzi potrzeba wykonania raportu na podstawie zapytania SQL ujęcie według roli respondentów względem rozwiązań analitycznych 39% W ciągu kilku minut W ciągu kilku godzin W ciągu kilku dni W ciągu kilku tygodni Analityk / Data scientist 25% 56% 19% 0% wykorzystująca informacje pochodzące z BI Specjalista IT wspierający rozwiązania BI 48% 24% 29% 0% 44% 41% 13% 2% Czas przejścia od początkowych ustaleń do uzyskania konkretnych wyników i analiz w trakcie ostatniego wdrożenia BI lub innego narzędzia analitycznego ujęcie według wielkości firmy Duże firmy i korporacje MŚP Poniżej 1 miesiąca 16% 9% 1 3 miesiące 19% 26% 3 6 miesięcy 22% 44% 6 12 miesięcy 24% 15% 1 2 lata 10% 6% Powyżej 2 lat 7% 0% wyniki, jeśli zachodzi potrzeba wykonania raportu zbudowanego na podstawie zapytania SQL? Uzyskane w ten sposób skrajne odpowiedzi wynikają z różnej możliwości interpretacji tego pytania, ale stanowią także doskonałe źródło do dalszej analizy. 42% respondentów odpowiedziało, że wyniki zapytania dostępne są w ciągu kilku minut. Jest więc grupa, która korzysta z predefiniowanych zapytań SQL w formie widoku (perspektywie) bazy danych lub zapytań zaszytych na stałe w raporcie aplikacji biznesowej. Uruchomienie takiego zapytania zajmuje kilka, może kilkanaście sekund i w praktyce polega na odświeżeniu danych przy (opcjonalnym) wskazaniu dodatkowych parametrów wykonania. Z drugiej strony, 39% ankietowanych twierdzi, że wykonanie raportu na podstawie zapytania SQL trwa kilka godzin, a 18% osób musi poczekać na wyniki nawet kilka dni. Powodem może być konieczność samodzielnego przygotowania i przetestowania zapytania lub potrzeba zwrócenia się z taką prośbą do lokalnego informatyka, programisty czy analityka. Nawet prosta modyfikacja W ciągu kilku minut W ciągu kilku godzin W ciągu kilku dni W ciągu kilku tygodni sposobu agregacji lub filtrowania danych wymaga choćby podstawowej znajomości języka SQL, a z tym wśród pracowników jak już wiemy bywa różnie. Ta grupa osób ma duży problem, bo potrzebne dane nie są dostępne od razu. W dłuższej perspektywie czasu podobne mechanizmy raportowania nie mogą służyć do sprawnego podejmowania decyzji biznesowych. Taka interpretacja zagadnienia ma uzasadnienie, jeśli weźmiemy pod uwagę odpowiedzi osób według ich roli względem rozwiązań analitycznych. Pracownicy korzystający z informacji pochodzących z systemu BI (48% wskazań) oraz specjaliści wspierający rozwiązania tej klasy (44%) twierdzą, że otrzymują wynik raportu wykonanego na podstawie zapytania SQL zaledwie w kilka minut. W tej kwestii bardziej zachowawczy okazali się analitycy danych oraz osoby zatrudnione na stanowisku data scientist. W tej grupie widać wyraźną przewagę osób, które spodziewają się otrzymać gotowe wyniki dopiero po kilku godzinach. Być może wynika to z faktu, że każde takie zapytanie musi zostać przygotowane i przetestowane od podstaw. Wiarygodność zapytań SQL Zostańmy jeszcze przy samym SQL-u, który odpowiednio opakowany w formie gotowych zapytań i raportów stanowi dla wielu 8 kwiecień 2015

9 W przeważającej większości na poziomie zaawansowanym wdrażano jedynie obszary statycznych raportów (61% wskazań w porównaniu z 39% wdrożeń na poziomie podstawowym) i mechanizmy hurtowni danych (58% vs. 42%). W odniesieniu do pozostałych dziewięciu analizowanych obszarów funkcjonalnych widać wyraźną przewagę wdrożeń na poziomie podstawowym. Firmy, które obecnie korzystają z narzędzi analitycznych Business Intelligence (BI) ujęcie według pozycji rynkowej Lider Jeden z najważniejszych podmiotów Firma nie należy do kluczowych graczy Tak 78% 70% 43% Nie 23% 30% 57% Osoby, które w pracy zawodowowej korzystają z narzędzia do analizy danych klasy BI (wyłączając Excela)? Data scientists 23% Analitycy danych 71% Użytkownicy biznesowi 55% Kadra zarządzająca 64% Kto w Państwa firmie wykorzystuje narzędzia do analizy danych klasy BI (wyłączając Excela)? ujęcie według liczby wskazań Liczba wskazań Liczba firm, które wybrały taką liczbę odpowiedzi 1 30% 2 39% 3 18% 4 13% firm bez wdrożonego BI podstawowe narzędzie analityczne. Z jednej strony, łatwo zauważyć trudności z przygotowaniem i modyfikowaniem zapytań SQL, z drugiej zaś strony, pewny brak zaufania w stosunku do otrzymywanych wyników. Raptem 29% respondentów jest przekonanych, że wyniki uzyskane w wyniku wykonania raportu zbudowanego przy pomocy zapytania SQL są ZAWSZE poprawne i prawdziwe. Przeważająca większość ankietowanych (68%) uważa, że ZAZWYCZAJ otrzymuje wiarygodne wyniki, a więc dopuszcza sytuację, w której otrzymany raport może przedstawiać zafałszowany obraz sytuacji. Z czego wynika ten brak zaufania? Tworzenie złożonych raportów, opierając się na zapytaniu SQL wymaga niezłej znajomości samego języka, struktury bazy danych i sposobu przechowywania w niej informacji biznesowej. Nieumiejętnie przygotowane zapytanie może dostarczać niepełne lub fałszywe wyniki, które są trudne do zweryfikowania. Dopiero dokładna analiza samego zapytania i uzyskiwanych wyników pozwala stwierdzić, czy dany raport jest poprawny i pełnowartościowy. Podobną opinię wykazują wszystkie ankietowane osoby, niezależnie od tego, jaką pełnią funkcję i w jaki sposób korzystają z narzędzi analitycznych. W odniesieniu do analityków i pracowników data scientists Gdy otrzymują Państwo raport zbudowany przy pomocy zapytania SQL, czy są Państwo pewni, że wyniki są poprawne i prawdziwe? Zawsze Zazwyczaj 68% 3% Czasami 29% można jednak wymagać większego przekonania, że budowane przez nich zapytania są prawidłowe. Wdrożenia BI Wdrożenie BI to skomplikowany proces, który obejmuje analizę potrzeb przedsiębiorstwa, Czas przejścia od początkowych ustaleń do uzyskania konkretnych wyników i analiz w trakcie ostatniego wdrożenia BI lub innego narzędzia analitycznego 20% 10% Poniżej 1 miesiąca 1 3 miesiące 3 6 miesiące 5% 30% 14% 21% 6 12 miesiące 1 2 lata Powyżej 2 lat wybór systemu, jego konfigurację i kastomizację do wymagań projektu. Według naszych ankietowanych, aż 85% ostatnich wdrożeń BI lub innego narzędzia analitycznego udało się zrealizować w ciągu roku. 31 firmom, spośród 103 korzystających obecnie z BI, przejście od początkowych kwiecień

10 USŁUGI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI Obszary funkcjonalne systemu analitycznego (BI) wdrożone w firmie Podstawowe, statyczne raporty (basic static reporting) Nie Tak 8% 92% Zapytania ad hoc 18% 82% Panel do zarządzania danymi (dashboard) 24% 76% Hurtownia danych 24% 76% Wizualizacja (narzędzia typu data discovery) Analizy przewidujące (predictive analytics) 26% 74% 30% 70% Analizy OLAP 32% 68% Samoobsługowy BI 36% 64% Zarządzanie danymi (MDM) 37% 63% Narzędzia do czyszczenia danych (data cleansing tools) 41% 59% Analizy Big Data i/lub Hadoop 54% 46% Poziom wdrożenia poszczególnych obszarów funkcjonalnych systemu analitycznego (BI) w firmie Podstawowe, statyczne raporty (basic static reporting) Podstawowy Zaawansowany 39% 61% Zapytania ad hoc 55% 45% Analizy przewidujące (predictive analytics) 74% 26% Panel do zarządzania danymi (dashboard) 68% 32% Wizualizacja (narzędzia typu data discovery) 64% 36% Analizy Big Data i/lub Hadoop 74% 26% Analizy OLAP 54% 46% Samoobsługowy BI 70% 30% Hurtownia danych 42% 58% Narzędzia do czyszczenia danych (data cleansing tools) 61% 39% Zarządzanie danymi (MDM) 66% 34% ustaleń do uzyskania konkretnych wyników i analiz zajęło 3 6 miesięcy, a 22 przedsiębiorstwa potrzebowały na to przedsięwzięcie jedynie 1 3 miesięcy. W zestawieniu znalazło się także 14 podmiotów, które zrealizowały wdrożenie w ekspresowym tempie poniżej miesiąca, choć można przypuszczać, że okres ten nie obejmował prac przygotowawczych, wyboru systemu itd. Z zebranych danych wynika, że wdrożenia szybciej przebiega w MŚP niż w dużych korporacjach. W 44% małych i średnich firmach wdrożenie BI trwało 3 6 miesięcy. To zrozumiałe procesy są prostsze, danych jest mniej, a koszty należy trzymać w ryzach. W przypadku największych przedsiębiorstw rozkład ten jest bardziej równomierny. Na rynku znajdziemy więc firmy, które ukończyły projekty BI w mniej niż miesiąc (11 podmiotów), ale i takie, w których wdrożenie narzędzi analitycznych przeciągnęło się ponad 2 lata (7 podmiotów). Wykorzystanie BI w firmach 66% badanych organizacji korzysta z narzędzi analitycznych klasy Business Intelligence (BI), a pozostałe 34% firm nie dojrzało jeszcze do zakupu i wdrożenia takiego systemu. Skąd taka brutalna opinia? Z systemu BI korzysta aż 78% liderów i 70% firm, które są jednym z najważniejszych podmiotów w branży. Dla porównania, 57% firm, które nie należą do kluczowych graczy w swojej kategorii, nie ma wdrożonego systemu analitycznego tej klasy. Czy potrzeba lepszego dowodu, aby stwierdzić, że BI ułatwia podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym i strategicznym, aby budować trwałą przewagę konkurencyjną? 54% firm nie korzysta z systemu BI do analizy Big Data, 46% organizacji deklaruje implementację tego obszaru funkcjonalnego w firmowym systemie BI, ale jedynie 26% wdrożeń z tej grupy zostało przeprowadzonych na poziomie zaawansowanym. 10 kwiecień 2015

11 Aby uzupełnić profil respondenta dodajmy, że 56% spośród ankietowanych osób pracuje w dziale, w którym korzysta się z BI. Pozostałych 44% firm ma wdrożone narzędzia tej klasy, ale używają z nich pracownicy innych działów. Zapytaliśmy respondentów, kto i w jaki sposób korzysta w firmie z narzędzi klasy BI. Podkreślmy jednak, że nie chodzi o rozwiązania budowane na bazie Excela. Najczęściej są to analitycy danych (71%), kadra zarządzająca (64%) oraz użytkownicy biznesowi (55%). Dla odniesienia, mniej niż co czwarta osoba zatrudniona na stanowisku data scientist używa BI w pracy, co pokazuje, że systemy tej klasy są narzędziem skierowanym raczej do końcowych odbiorców informacji niż pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu, analizowaniu i czyszczeniu danych. Niewielka liczba próbki dla tej grupy zawodowej nie pozwala jednak wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Na tak postawione pytanie ankietowani wskazywali przeciętnie 2,14 odpowiedzi. W 30% firm z narzędzi do analizy danych klasy BI (wyłączając Excela) korzysta jedna grupa osób, a w przypadku kolejnych 39% organizacji co najmniej dwie grupy odbiorców grupy. Dane te pokazują, że systemy BI skierowane są z jednej strony do użytkowników końcowych, aby ułatwić im podejmowanie decyzji, a z drugiej strony do analityków, którzy korzystają z narzędzi analitycznych do przygotowywania różnego rodzaju zestawień i raportów na potrzeby zarządu czy odbiorców biznesowych. Zakres wdrożeń BI w firmach Analiza zakresu wdrożenia BI pozwala odpowiedzieć na pytanie, które obszary funkcjonalne systemu analitycznego są wykorzystywane w przedsiębiorstwach i w jakim stopniu. W badanych firmach najczęściej wdrażano: podstawowe, statyczne raporty (92% wskazań), zapytania ad hoc (82%), panel do zarządzania danymi (76%), mechanizmy hurtowni danych (76%), mechanizmy wizualizacji, a więc różnego rodzaju narzędzia typu data discovery (74%), analizy przewidujące (70%), analizy OLAP (68%), samoobsługowy BI (64%), mechanizmy zarządzania danymi MDM (63%) oraz narzędzia do czyszczenia danych (59%). Tak duża liczba wskazań świadczy o tym, że w badanych firmach systemy BI były 54% firm nie korzysta z systemu BI do analizy dużych zbiorów danych (Big Data). Tylko 46% organizacji deklaruje implementację tego obszaru funkcjonalnego w firmowym systemie BI, ale jedynie 26% wdrożeń z tej grupy zostało przeprowadzonych na poziomie zaawansowanym. wdrażane w dość szerokim zakresie, choć, niestety, wiele z tych obszarów zostało wypełnionych jedynie w podstawowym stopniu. Można przypuszczać, że niektóre funkcjonalności systemu BI zostały zaimplementowane niejako przy okazji wdrożenia i nie są w pełni wykorzystywane do zaspokajania potrzeb organizacji w zakresie przetwarzania i udostępniania danych biznesowych. Widać to wyraźnie, jeśli zestawiamy ze sobą informacje o stopniu wdrożenia poszczególnych obszarów funkcjonalnych systemu BI w firmie. W przeważającej większości na poziomie zaawansowanym wdrażano jedynie obszary statycznych raportów (61% wskazań w porównaniu z 39% wdrożeń na poziomie podstawowym) oraz mechanizmy hurtowni danych (58% vs. 42%). W odniesieniu do pozostałych dziewięciu analizowanych obszarów funkcjonalnych można zauważyć wyraźną przewagę wdrożeń na poziomie podstawowym. Z zebranych danych wynika, że po macoszemu firmy podchodzą do analiz przewidujących (74% wdrożeń tylko w stopniu podstawowym), analiz Big Data/Hadoop (74%) oraz samoobsługowego BI (70%). Z badania wyłania się jeszcze jeden obraz. 54% firm nie korzysta z systemu BI do analizy dużych zbiorów danych (Big Data), a więc przede wszystkim nieustandaryzowanych informacji pochodzących z różnych systemów i źródeł. Tylko 46% organizacji deklaruje implementację tego obszaru funkcjonalnego w firmowym systemie BI, ale jedynie 26% wdrożeń z tej grupy zostało przeprowadzonych na poziomie zaawansowanym. BI zaspokaja potrzeby firm To wszystko ujęte razem pozwala sądzić, że choć firmy chętnie korzystają z narzędzi BI, to nie w pełni wykorzystują możliwości analityczne tej klasy systemów. Analiza odpowiedzi na kolejne pytanie pozwala jednak stwierdzić, że potrzeby biznesowe w zakresie BI zostają w dużej mierze zaspokojone. 86% ankietowanych deklaruje zadowolenie z posiadanych narzędzi, podczas gdy jedynie 14% osób przejawia negatywne odczucia w stosunku do wdrożonego rozwiązania. Tak przynajmniej można stwierdzić na podstawie odpowiedzi na pytanie o poziom zadowolenia z rozwiązań firmowego BI oraz jego możliwości analitycznych. 86% ankietowanych deklaruje zadowolenie z posiadanych narzędzi, podczas gdy jedynie 14% osób przejawia negatywne odczucia w stosunku do wdrożonego rozwiązania. Mamy więc obraz przedstawiający w korzystnym świetle jakość dostarczanego oprogramowania BI oraz usług integracyjnych, które są kluczowe dla sukcesu wdrożenia. Zadowolenie z rozwiązania BI funkcjonującego w organizacji i jego możliwości analitycznych 12% 2% 73% 14% Jestem bardzo zadowolony Jestem raczej zadowolony Nie jestem zadowolony Jestem bardzo rozczarowany kwiecień

12 USŁUGI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI Wiedza na temat rozwiązań BI Zdecydowana większość respondentów twierdzi, że rozwiązania analityczne są bardzo ważne dla funkcjonowania ich firmy, nie obawiają się jednak chaosu w danych. Być może wynika to z dużej wiedzy na temat systemów BI, którą pozyskują z konferencji tematycznych, od firm oferujących tego typu rozwiązania oraz kolegów z branży. Najpierw jednak sprawdźmy, co ankietowane osoby wiedzą o Big Data. pojęcie Big Data i wie, do czego ono się odnosi. Czyżby o Big Data powiedziano już tyle, że nie warto do tego wracać? Być może. Termin Big Data, który na dobre wszedł do słownika branży ITC, odnosi się do mechanizmów gromadzenia, przetwarzania i analizy dużych, zmiennych zbiorów danych, które pochodzą z różnych źródeł. Korelacja ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych pozwala przekształcić pojedyncze informacje w wiedzę użyteczną, której nie udałoby się pozyskać w tradycyjny sposób, wykonując zapytanie SQL do bazy danych firmowej aplikacji. 83% ankietowanych deklaruje, że wie, co dokładnie oznacza termin Big Data, przy czym wśród osób profesjonalnie zajmujących się przetwarzaniem i analizą danych, a więc analityków i osób zatrudnionych na stanowisku data scientist, znajomość tych zagadnień kształtuje się na poziomie 95%. To naturalne w kontekście ich zawodowych zainteresowań. Termin Big Data jest w pełni zrozumiały także dla specjalistów IT wspierających rozwiązania BI (86% wskazań) oraz osób wykorzystujących informacje pochodzące z BI (81%). W odniesieniu do respondentów, którzy pełnią rolę w procesie zakupowym systemu BI, znajomość zagadnień związanych z Big Data najczęściej deklarują osoby wpływające na decyzje (90% wskazań) oraz osoby oceniające rozwiązania (83%). Zaskakujący jest natomiast fakt, że aż 75% ankietowanych, którzy odpowiedzieli, że nie mają nic wspólnego z systemami Bi, zna BI ważne dla firmy Zapytaliśmy ankietowanych o przemyślenia na temat stosowanych rozwiązań analitycznych, ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz metod przekształcania zgromadzonych danych w wiedzę użyteczną. 52% respondentów jest przekonanych, że rozwiązania BI oraz inne narzędzia analityczne są ważne dla ich firmy, a kolejne 31% osób nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Z tym stwierdzeniem w największym stopniu zgadzają się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach analitycznych, choć najwięcej odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się zarejestrowaliśmy wśród osób wykorzystujących informacje pochodzące z BI (50% wskazań). Wyniki te potwierdzają wysokie zadowolenie użytkowników z wdrożonych systemów BI, które pozwalają na wygodniejsze i szybsze pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie firmowych danych w porównaniu z innymi narzędziami analitycznymi, w szczególności z Excelem. Ankietowane osoby są niemal tak samo mocno przekonane, że kadra zarządzająca wierzy w przydatność narzędzi analitycznych w trakcie podejmowania decyzji, które są istotne dla funkcjonowania firmy. Blisko co czwarty pracownik bezpośrednio korzystający z systemu BI nie ma jednak wyrobionego zdania na ten temat. 12 kwiecień 2015

13 Czy wiedzą Państwo, co dokładnie oznacza termin "Big Data? 17% Respondenci, którzy dokładnie wiedzą, co oznacza termin Big Data? ujęcie według roli ankietowanego w systemie BI Analityk / Data scientist 95% 5% Specjalista IT wspierający rozwiązania BI 86% 14% wykorzystująca informacje pochodzące z BI 81% 19% Nie mam nic wspólnego z systemami BI 74% 26% Tak Nie Respondenci, którzy dokładnie wiedzą, co oznacza termin Big Data? ujęcie według roli ankietowanego w procesie zakupowym systemu BI 83% Tak Nie Tak Nie wpływająca na decyzję 90% 10% oceniająca rozwiązania 83% 18% decyzyjna 81% 19% Nie pełnię żadnych ról w tym procesie 76% 24% Wynik ten może wskazywać, że nie wszyscy menedżerowie w firmach mają dostęp do systemów BI i/lub chcą z nich aktywnie korzystać. Chaos danych 60% respondentów kategorycznie odrzuca stwierdzenie, że w firmowych danych panuje chaos. Spośród wszystkich 156 ankietowanych innego zdania jest: trzech analityków, jedenastu specjalistów wspierających rozwiązania IT, pięć osób korzystających z informacji pochodzących z narzędzi analitycznych i tyle samo ankietowanych, którzy z systemami BI nie mają nic wspólnego. I choć to mniej więcej 15% próby, przeprowadzone badanie pokazuje, że nadal istnieje grupa firm, w których wdrożenie lub usprawnienie narzędzi klasy BI pozwoliłoby uporządkować oraz udostępnić informacje przechowywane w firmowych bazach danych. Przemyślenia ankietowanych na temat następujących twierdzeń Myślę, że rozwiązania BI / narzędzia analityczne są bardzo ważne dla mojej firmy Myślę, że kadra zarządzająca wierzy, że rozwiązania BI i narzędzia analityczne są bardzo ważne dla mojej firmy Koncepcja analiz grafowych Analiza grafowa to nowe narzędzie, które umożliwia wizualną analizę powiązań (korela- Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Nie zgadzam się Nie wiem 31% 52% 6% 11% 23% 48% 6% 22% W danych mojej firmy panuje chaos 3% 13% 60% 24% Jestem zaznajomiony z koncepcją analiz grafowych Źródła, z których najczęściej korzystają ankietowani, aby być na bieżąco z nowościami w zakresie BI 6% 22% 45% 27% Konferencje 55% Firmy oferujące rozwiązania BI 52% Koledzy z branży 44% Firmy consultingowe (np. Gartner Group, IDC, 451, itp.) 34% Blogi 28% Grupy użytkowników 23% Portale społecznościowe (np. LinkedIn) 16% Inne 2% Żadne, nie śledzę nowości BI - Źródła, z których najczęściej korzystają ankietowani, aby być na bieżąco z nowościami w zakresie BI ujęcie według roli ankietowanego względem systemu BI Analityk / Data scientist Specjalista IT wspierający rozwiązania BI wykorzystująca informacje pochodzące z BI Nie mam nic wspólnego z systemami BI Firmy oferujące rozwiązania BI 19% 23% 20% 10% Firmy consultingowe (np. Gartner Group, IDC, 451, itp.) 15% 14% 13% 10% Blogi 15% 10% 9% 10% Grupy użytkowników 13% 8% 7% 10% Koledzy z branży 17% 13% 20% 33% Konferencje 15% 22% 30% 20% Portale społecznościowe (np. LinkedIn) 6% 8% 0% 8% Inne 0% 1% 0% 0% kwiecień

14 USŁUGI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI Myślę, że rozwiązania BI / narzędzia analityczne są bardzo ważne dla mojej firmy Zdecydowanie się zgadzam Analityk Specjalista IT wspierający rozwiązania BI wykorzystująca informacje pochodzące z BI Nie mam nic wspólnego z systemami BI 20% 38% 50% 13% Zgadzam się 75% 48% 35% 59% Nie zgadzam się 0% 3% 4% 15% Nie wiem 5% 11% 12% 13% Myślę, że kadra zarządzająca wierzy, że rozwiązania BI i narzędzia analityczne są bardzo ważne dla mojej firmy Zdecydowanie się zgadzam Analityk Specjalista IT wspierający rozwiązania BI wykorzystująca informacje pochodzące z BI Nie mam nic wspólnego z systemami BI 20% 25% 38% 10% Zgadzam się 65% 49% 35% 46% Nie zgadzam się 0% 4% 4% 15% Nie wiem 15% 21% 23% 28% W danych mojej firmy panuje chaos Zdecydowanie się zgadzam Analityk Specjalista IT wspierający rozwiązania BI Jestem zaznajomiony z koncepcją analiz grafowych wykorzystująca informacje pochodzące z BI Nie mam nic wspólnego z systemami BI 0% 6% 0% 0% Zgadzam się 15% 10% 19% 13% Nie zgadzam się 65% 61% 50% 64% Nie wiem 20% 24% 31% 23% Zdecydowanie się zgadzam Analityk Specjalista IT wspierający rozwiązania BI wykorzystująca informacje pochodzące z BI Nie mam nic wspólnego z systemami BI 0% 6% 15% 3% Zgadzam się 20% 28% 15% 18% Nie zgadzam się 50% 39% 46% 51% Nie wiem 30% 27% 23% 28% cji) między danymi. Zrozumienie tego, jak poszczególne dane odnoszą się względem siebie, pozwala przekształcić zbiór pojedynczych informacji w wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów, np. wykrywania oszustw na rynkach finansowych. Analiza grafowa pozwala użytkownikom biznesowym, którzy nie są specjalistami IT, zobaczyć, zrozumieć i wykorzystać dane w celu tworzenia efektywnych, wiarygodnych analiz. Obecnie ankietowani nie znają w wystarczającym stopniu analizy grafowej, choć na rynku są dostępne narzędzia analityczne, które wypełniają ten obszar. 72% ankietowanych nie wie nic lub wie niewiele na temat analiz grafowych. Wśród osób zaznajomionych z tą koncepcją przeważają specjaliści wspierający rozwiązania BI (34% wskazań) oraz osoby wykorzystujące informacje pochodzące z BI (30%). Dziwić może niewielka liczba osób (20%) zawodowo zajmujących się przetwarzaniem danych (analitycy, data scientists), które rozumiałyby i potrafiły wykorzystywać analizy grafowe w praktyce oraz przekazywać tę wiedzę użytkownikom biznesowym. Nowości w branży BI Większość osób zawodowo zajmujących się danymi deklaruje, że śledzi nowości w zakresie systemów BI. Robi tak 100% analityków i specjalistów data scientists. Niewiele gorzej wypadają specjaliści wspierający rozwiązania analityczne (89% odpowiedzi na tak) oraz użytkownicy systemów BI (85%). Wśród ogółu ankietowanych 78% śledzi nowości dotyczące BI. Analitycy i specjaliści data scientist informacje o nowościach w branży BI najczęściej pozyskują z firm oferujących tego typu rozwiązania (19% wskazań) oraz od kolegów z branży (17%). Ta grupa osób chętnie korzysta także z raportów firm konsultingowych, takich jak: Gartner Group, IDC czy 451 (15%), konferencji (15%), blogów (15%) oraz grup użytkowników (13%). Specjaliści wspierający rozwiązania BI wiadomości na ten temat najczęściej czerpią od współpracujących firm dostarczających rozwiązania BI (23% osób z tej grupy wybrało taką odpowiedź) oraz z konferencji branżowych (22%). Z kolei użytkownicy biznesowi systemów BI śledzą nowości przez uczestnictwo w konferencjach (30%). Wiele informacji na ten temat dociera do nich od kolegów z branży (20%) oraz firm oferujących systemy BI (20%). To zrozumiałe z uwagi na fakt, że wiele z tych osób bezpośrednio współpracuje z firmami oferującymi tego typu rozwiązania. Co warte odnotowania, nowości ze świata BI docierają także do osób (44%), które nie mają Nowości ze świata BI docierają także do osób (44%), które nie mają bezpośrednio nic wspólnego z tego typu rozwiązaniami. Pracownicy ci najczęściej pozyskują informacje o systemach BI od kolegów z branży (33% wskazań) oraz poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach (20%). 14 kwiecień 2015

15 Większość osób zawodowo zajmujących się danymi deklaruje, że śledzi nowości na temat systemów BI. Robi tak 100% analityków i specjalistów data scientists. Niewiele gorzej wypadają specjaliści wspierający rozwiązania analityczne (89% odpowiedzi na tak) i użytkownicy systemów BI (85%). Wśród ogółu ankietowanych 78% śledzi nowości dotyczące BI. bezpośrednio nic wspólnego z tego typu rozwiązaniami. Pracownicy ci najczęściej pozyskują informacje o systemach BI od kolegów z branży (33% wskazań) oraz poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach (20%). Zainteresowanie portalami społecznościowymi Raptem 37% ankietowanych odwiedza portale społecznościowe, aby być na bieżąco z nowościami w branży oraz śledzić oferty firm zajmujących się rozwiązaniami BI. Z tego typu serwisów najczęściej korzystają osoby związane z przetwarzaniem i analizą danych (45% wskazań z tej grupy) oraz specjaliści wspierający rozwiązania IT w firmie (46%). Największym uznaniem wśród ankietowanych cieszą się LinkedIn oraz rodzimy GoldenLine. Oba te serwisy, wskazywane odpowiednio przez 79% oraz 45% ankietowanych, którzy zadeklarowali śledzenie nowości BI w portalach społecznościowych, pozwalają na budowę relacji biznesowych oraz wymianę opinii z kolegami z branży. Mniejszą wartość dla respondentów przejawiają informacje technologiczne i produktowe publikowane na Facebooku i Twitterze zarówno przez dostawców, jak i integratorów rozwiązań BI, ale także niezależnych ekspertów i blogerów. Korzystanie z tych serwisów społecznościowych deklaruje odpowiednio 28 i 10% osób, które w ten sposób pozyskują wiedzę o nowościach BI. Liczba ankietowanych, którzy śledzą nowości w zakresie BI ujęcie według roli ankietowanego względem rozwiązań BI NIE 11% TAK TAK TAK 100% Analityk Data scientist Specjalista IT wspierający rozwiązania BI 100% 89% Analityk wykorzystująca informacje pochodzące z BI NIE 15% TAK 85% NIE 56% TAK 44% wykorzystująca informacje pochodzące z BI Nie mam nic wspólnego z systemami BI Portale społecznościowe używane przez ankietowanych do śledzenia nowości w branży oraz oferty firm zajmujących się rozwiązaniami BI LinkedIn 79% GoldenLine 45% Facebook 28% Twitter 10% Liczba osób, które korzystają z portali społecznościowych do śledzenia nowości w branży oraz oferty firm zajmujących się rozwiązaniami BI ujęcie według zajmowanego stanowiska NIE 55% NIE 73% TAK TAK TAK TAK 45% 27% 46% 23% NIE 54% NIE 77% Specjalista IT wspierający rozwiązania BI Nie mam nic wspólnego z systemami BI kwiecień

16 USŁUGI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI Trendy i perspektywy W bieżącym roku 75% przedsiębiorstw zamierza wdrażać nowe rozwiązania i modyfikacje w obszarze BI. Najwięcej zainteresowania wśród ankietowanych osób wzbudzają mechanizmy wizualizacji danych oraz zaawansowane analizy, ale do rozwiązań BI w technologii chmurowej respondenci podchodzą z ogromnym dystansem. W tej części raportu analizujemy odpowiedzi na temat przewidywanych inwestycji w obszarze BI. Na kolejnych stronach sprawdzamy, jakie trendy i technologie BI skupiają uwagę ankietowanych osób i jak ma się do tego chmura obliczeniowa. Ilu z nich jest skłonnych już dzisiaj przenieść firmowe dane do chmury? Inwestycje w BI 75% firm zamierza jeszcze w tym roku wdrożyć znaczące nowe rozwiązania lub modyfikacje w zakresie systemu BI, przy czym odsetek ten jest nieco wyższy w przypadku dużych przedsiębiorstw i korporacji (77%) niż MŚP (71%). Co druga firma zamierza rozwijać system BI w zakresie wizualizacji danych (narzędzia typu data discovery). Wśród pozostałych odpowiedzi ankietowani najczęściej wymieniali analizy prognostyczne (38% wskazań), podstawowe raporty statyczne (35%), panel do zarządzania danymi (34%) oraz hurtownie danych (33%). Dopiero na końcu znalazły się analizy OLAP (18%) oraz rozwiązania w zakresie samoobsługowego BI (18%). 53% ankietowanych deklaruje, że wydatki na BI będą mniej więcej na tym samym poziomie co w roku poprzednim, a 13% osób z tej grupy przewiduje wzrost nakładów na narzędzia analityczne w firmie. Dobrym prognostykiem może być fakt, że znaczące zwiększenie wydatków na BI planują osoby decyzyjne (36%), a więc te, które bezpośrednio odpowiadają za alokacje środków w budżetach IT. Dla uzupełnienia dodajmy, że 18% ankietowanych przewiduje znaczący spadek wydatków na oprogramowanie BI w odniesieniu 16 kwiecień 2015

17 Stosunek ankietowanych do rozwiązań BI w technologii chmurowej? Które twierdzenie najlepiej opisuje przewidywane wydatki firmy na oprogramowanie BI? 33% 13% Wydatki na BI będą znacznie niższe niż w roku poprzednim 18% Wydatki na BI będą nieznacznie niższe niż w roku poprzednim 7% Wydatki na BI będą mniej więcej na tym samym poziomie co w roku poprzednim 53% Wydatki na BI będą nieznacznie wyższe niż w roku poprzednim 12% Wydatki na BI będą znacząco wyższe niż w roku poprzednim 11% 35% Które z poniższych twierdzeń najlepiej opisuje przewidywane wydatki firmy na oprogramowanie BI? ujęcie względem roli ankietowanego w procesie zakupowym systemu BI 19% decyzyjna wpływająca na decyzję oceniająca rozwiązania Nie pełnię żadnych ról w tym procesie Nie miałbym problemu z umieszczeniem moich danych analitycznych w chmurze Nie umieściłbym moich danych analitycznych w chmurze Nie wiem, czy chciałbym umieszczać moje dane analityczne w chmurze Nie mam zdania do ubiegłego roku. Prawdopodobnie jest to pochodna wdrożeń zakończonych w poprzednich miesiącach. Wydatki na BI będą znacznie niższe niż w roku poprzednim Wydatki na BI będą nieznacznie niższe niż w roku poprzednim Wydatki na BI będą mniej więcej na tym samym poziomie co w roku poprzednim Wydatki na BI będą nieznacznie wyższe niż w roku poprzednim Wydatki na BI będą znacząco wyższe niż w roku poprzednim 9% 20% 15% 21% 0% 7% 8% 11% 36% 52% 58% 58% 18% 13% 12% 5% 36% 9% 8% 5% Trendy i technologie Ankietowane osoby są najbardziej zainteresowane mechanizmami wizualizacji danych (91% wskazań) i zaawansowanymi analizami (83%). W grupie analityków oraz osób korzystających z informacji pochodzących z BI odsetek ten wyniósł 100%. Nie oznacza to jednak, że inne trendy i technologie analityczne są mniej ważne. Każdy z pozostałych siedmiu wymienionych w badaniu obszarów BI był wskazywany co najmniej przez połowę respondentów jako interesujący lub bardzo interesujący. Za najmniej ciekawe rozwiązania ankietowani uznali BI w chmurze (47% wskazań na nie), analizy BI na urządzeniach mobilnych (45%) oraz internet rzeczy, a więc mechanizmy, które pozwalają pobierać i analizować dane pobierane z inteligentnych urządzeń, np. sprzętu AGD czy chipów zaszytych w kurtce (44%). Łatwo więc zauważyć dość konserwatywne podejście respondentów i samego biznesu do oczekiwań stawianych obecnie przed systemami BI. Można jednak przypuszczać, że wraz z upływem czasu każdy z tych trendów i technologii będzie odgrywał coraz większą rolę, co przełoży się na wzrost zainteresowania nimi wśród użytkowników. Zainteresowania ankietowanych osób trendami i technologiami BI Bardzo zainteresowany Raczej zainteresowany Nie interesuje mnie to BI w chmurze 22% 30% 47% Big Data i/lub Hadoop 23% 37% 40% Wizualizacja danych 33% 58% 9% Zaawansowane analizy 37% 47% 17% Internet rzeczy (dane pobierane z urządzeń) 15% 40% 44% Samoobsługowe BI 18% 44% 38% Analiza tekstu 17% 39% 44% Analizy (BI) na urządzeniach mobilnych 14% 41% 45% Zarządzanie danymi (MDM) 17% 45% 38% Wyniki powyższych analiz okazały się szczególnie ciekawe, jeśli pod uwagę weźmiemy rolę ankietowanych względem systemu BI. Najwięcej zainteresowania rozwiązaniami BI w chmurze wykazują analitycy. Być może wizja przeniesienia danych do chmury pozwala im myśleć o systemach BI, które są zdolne do jeszcze szybszego przetwarzania danych. Informatycy wspierający rozwiązania IT jako najbardziej interesujące najczęściej wskazywali mechanizmy Big Data/Hadoop (łącznie 70% odpowiedzi na tak w tej grupie), internet rzeczy (61%), samoobsługowe BI (76%) oraz funkcje związane z analizą tekstu (63%). Wyniki stanowią podstawę, aby twierdzić, że to właśnie te obszary systemu BI są lub kwiecień

18 USŁUGI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI Zainteresowanie ankietowanych osób trendami i technologiami BI ujęcie według roli ankietowanych względem systemów BI Analityk / Data scientist wykorzystująca informacje pochodzące z BI Specjalista IT wspierający rozwiązania BI Nie mam nic wspólnego z systemami BI Bardzo zainteresowany 35% 23% 23% 15% BI w chmurze Raczej zainteresowany 35% 31% 28% 31% Nie interesuje mnie to 30% 46% 49% 54% Bardzo zainteresowany 35% 19% 27% 13% Big Data i/lub Hadoop Raczej zainteresowany 25% 42% 44% 28% Nie interesuje mnie to 40% 38% 30% 59% Bardzo zainteresowany 30% 50% 37% 18% Wizualizacja danych Raczej zainteresowany 70% 50% 56% 59% Nie interesuje mnie to 0% 0% 7% 23% Bardzo zainteresowany 40% 35% 46% 18% Zaawansowane analizy Raczej zainteresowany 55% 58% 46% 36% Nie interesuje mnie to 5% 8% 7% 46% Bardzo zainteresowany 15% 19% 13% 18% Internet rzeczy (dane pobierane z urządzeń) Raczej zainteresowany 35% 35% 48% 33% Nie interesuje mnie to 50% 46% 39% 49% Bardzo zainteresowany 35% 15% 23% 3% Samoobsługowe BI Raczej zainteresowany 25% 46% 54% 33% Nie interesuje mnie to 40% 38% 24% 64% Bardzo zainteresowany 10% 15% 25% 5% Analiza tekstu Raczej zainteresowany 50% 42% 38% 33% Nie interesuje mnie to 40% 42% 37% 62% Bardzo zainteresowany 15% 23% 14% 8% Analizy (BI) na urządzeniach mobilnych Raczej zainteresowany 45% 42% 45% 31% Nie interesuje mnie to 40% 35% 41% 62% Bardzo zainteresowany 25% 19% 17% 10% Zarządzanie danymi (MDM) Raczej zainteresowany 35% 50% 51% 36% Nie interesuje mnie to 40% 31% 32% 54% 18 kwiecień 2015

19 Opinia respondentów o najczęstszych barierach użytkowania i adaptacji narzędzi BI - ujęcie według roli ankietowanych względem systemu BI Wysokie koszty Trudności w obsłudze Zbyt długie wdrożenie Nie spełnia potrzeb Korzystanie z narzędzi wymaga zbyt dużej wiedzy specjalistycznej Nie można wyliczyć zwrotu z inwestycji lub zarząd nie widzi w niej wartości Nasze dane są nieusystematyzowane, nie można ich efektywnie analizować Nie wiem, jakich analiz potrzebuję Analityk / Data specialist 55% 25% 65% 10% 40% 35% 10% 0% wykorzystująca informacje pochodzące z BI Specjalista IT wspierający rozwiązania BI Nie mam nic wspólnego z systemami BI 54% 31% 31% 8% 31% 19% 19% 8% 58% 24% 25% 14% 18% 34% 15% 7% 64% 23% 33% 18% 33% 15% 5% 23% wkrótce będą intensywnie rozwijane w przedsiębiorstwach. Z kolei wśród osób korzystających z systemów BI na co dzień najwięcej uwagi przykuły analizy BI na urządzeniach mobilnych (65%) oraz mechanizmy zarządzania danymi MDM (69%), a więc synchronizacja i konsolidacja kluczowych danych z najważniejszych źródeł w firmie. To doskonała odpowiedź na pytanie, czym dzisiaj się interesują oraz czego oczekują użytkownicy biznesowi systemów Business Intelligence. Bariery rozwoju BI W kontekście barier użytkowania i adaptacji narzędzi BI w przedsiębiorstwach ankietowani najczęściej wskazywali wysokie koszty (58% odpowiedzi łącznie), zbyt długi czas potrzebny na wdrożenie systemu w organizacji (33%) oraz fakt, że korzystanie z tego typu rozwiązań wymaga zbyt dużej wiedzy specjalistycznej (27%). Na wysokie koszty szczególną uwagę zwracają wszyscy ankietowani, niezależnie od roli, jaką pełnią oni względem systemu BI. Wśród analityków panuje przekonanie, że barierą adaptacji tych rozwiązań jest także zbyt długie wdrożenie (65% wskazań w tej grupie osób), konieczność posiadania dużej wiedzy, aby móc korzystać z narzędzi BI (40%) oraz brak możliwości wyliczenia zwrotu z inwestycji lub zarząd nie widzi w niej wartości (35%). Ten ostatni argument przytacza także 34% informatyków wspierających rozwiązania BI w swoich przedsiębiorstwach. Z kolei niemal co trzecia osoba, będąca użytkownikiem systemów BI, zwraca uwagę na trudności w ich obsłudze tego typu oprogramowania. Opinia respondentów o najczęstszych barierach użytkowania i adaptacji narzędzi BI ujęcie według roli ankietowanych względem systemu BI Wysokie koszty 58% Zbyt długie wdrożenie 33% Korzystanie z narzędzi wymaga zbyt dużej wiedzy specjalistycznej 27% Nie można wyliczyć zwrotu z inwestycji lub zarząd nie widzi w niej wartości 27% Trudności w obsłudze 25% Nie spełnia potrzeb 13% Nasze dane są nieusystematyzowane, nie można ich efektywnie analizować 13% Nie wiem, jakich analiz potrzebuję 10% Stosunek ankietowanych do rozwiązań BI w technologii chmurowej? ujęcie według roli respondenta w procesie zakupowym BI Nie miałbym problemu z umieszczeniem moich danych analitycznych w chmurze Nie umieściłbym moich danych analitycznych w chmurze Nie wiem, czy chciałbym umieszczać moje dane analityczne w chmurze decyzyjna wpływająca na decyzję oceniająca rozwiązania Nie pełnię żadnych ról w tym procesie 6% 17% 13% 10% 50% 34% 35% 32% 25% 24% 18% 12% Nie mam zdania 19% 25% 35% 46% BI w chmurze 50% osób decyzyjnych jednoznacznie stwierdziło, że nie umieści danych analitycznych w chmurze. Osoby wpływające na decyzje i oceniające rozwiązania BI są w tej kwestii bardziej liberalne tylko co trzeci z nich wzbrania się przez korzystaniem z chmury, a odpowiednio 17% i 13% z tej grupy nie miałoby problemu z wyniesieniem informacji analitycznych poza firmowe centrum danych. Zaskakujący jest natomiast fakt, że aż 35% ankietowanych, którzy w procesie zakupowym systemów BI mają oceniać proponowane rozwiązania, nie ma zdania na temat BI w technologii chmurowej, a 18% z tej grupy nie wie, czy chciałoby umieszczać dane w chmurze. Nasz raport zakończmy retorycznym pytaniem: kto, jeśli nie oni, ma wiedzieć, co jest dobre dla firmy?. kwiecień

MONITORING PRACY SYSTEMÓW IT W POLSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

MONITORING PRACY SYSTEMÓW IT W POLSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH MONITORING PRACY SYSTEMÓW IT W POLSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO PRZEZ COMPUTERWORLD W PARTNERSTWIE Z IBM WWW.COMPUTERWORLD.PL designed by Freepik.com PARTNER

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

MEDIAKIT. Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2. Biuro Reklamy:

MEDIAKIT. Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2. Biuro Reklamy: MEDIAKIT Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2 Biuro Reklamy: Marcin Renduda Dyrektor Biura Reklamy IDG Poland, +48 22 321 79 15/ +48 606 792 773 Wojciech

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? R A P O R T Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? Positive Power Sp. z o.o. www.positive-power.pl 1 Wstęp Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozwój sektora Business to Business.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI ZAMÓWIENIA GIS BY CTI 1. Opis produktu. GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony z myślą

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Maciej Kiewra Prezentacja wygłoszona na konferencji BI vs Big Data podczas Kongresu GigaCon Warszawa, 16.04.2014 r.

dr inż. Maciej Kiewra Prezentacja wygłoszona na konferencji BI vs Big Data podczas Kongresu GigaCon Warszawa, 16.04.2014 r. dr inż. Maciej Kiewra Prezentacja wygłoszona na konferencji BI vs Big Data podczas Kongresu GigaCon Warszawa, 16.04.2014 r. Big Data w praktyce, z perspektywy konsultanta Business Intelligence Parę słów

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ankiety poprzez e-mail były kierowane do specjalistów

Ankiety poprzez e-mail były kierowane do specjalistów Raport z badania Narzędziowa sfera controllingu w Polsce Na zlecenie miesięcznika Controlling i Rachunkowość Zarządcza zostały przeprowadzone badania rynku narzędzi wspomagających prowadzenie controllingu

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Outplacement Wyniki ankiety

Outplacement Wyniki ankiety Outplacement Wyniki ankiety Informacje o ankiecie CEL przeprowadzenia ankiety: Zweryfikowanie oczekiwań klientów wobec programów outplacement Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 kwietnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie Agenda O firmie Wstęp Ksavi Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor Podsumowanie O firmie Na rynku od 2001 roku 60 zatrudnionych pracowników Dogłębna znajomość branży Projekty informatyczne dla największych

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W OBSZARZE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH MSP REGIONU ŁÓDZKIEGO

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W OBSZARZE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH MSP REGIONU ŁÓDZKIEGO WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W OBSZARZE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH MSP REGIONU ŁÓDZKIEGO Irena JAŁMUŻNA, Anna WALASZCZYK, Marek SEKIETA Streszczenie: Zarządzanie dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Warto pamiętać, że to, jak bardzo dane

Warto pamiętać, że to, jak bardzo dane Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne BI 10fe8796-2308-426a-840f-595f20370970 Edyta Szarska partner w firmie Controlling Partner, delegat krajowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

FreecoNet już w każdej branży

FreecoNet już w każdej branży komunikat prasowy 8 maja 2012 r. FreecoNet już w każdej branży Raport z badania opinii klientów biznesowych FreecoNet Właściciel małej firmy pracujący mobilnie w branży IT, korzystający głównie z połączeń

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przełom w zakupach infrastruktury IT. Jak działy biznesowe firm przechodzą do chmury

Przełom w zakupach infrastruktury IT. Jak działy biznesowe firm przechodzą do chmury Przełom w zakupach infrastruktury IT Marzec 2015 Na rynku IT pojawił nowy rodzaj nabywców: działy biznesowe firm Ten nabywca technologii jest z reguły dyrektorem lub menedżerem Z budżetów działów biznesowych

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów 5 krytycznych punktów strony www, w których klient decyduje: zostawiam im swój email i numer telefonu, lub zamykam

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Audyt finansowy badanie ican Research

Audyt finansowy badanie ican Research badanie ican Research Audyt finansowy 2013 Zmiana charakteru audytu z pasywnego na aktywnodoradczy, podniesienie jakości współpracy i poprawa wizerunku to kierunki, w których powinien podążać współczesny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

NOWY. Businessman.pl jest niezbędnym narzędziem w rękach każdego przedsiębiorcy przewodnikiem, poradnikiem, po który warto

NOWY. Businessman.pl jest niezbędnym narzędziem w rękach każdego przedsiębiorcy przewodnikiem, poradnikiem, po który warto NOWY Businessman.pl jest magazynem skierowanym do osób przedsiębiorczych, kreatywnych, ambitnych; do ludzi, którzy nie boją się wychodzić na przeciw wyzwaniom. Businessman.pl jest niezbędnym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Social Media Część 1 Trendy w korzystaniu. Luty 2017

Social Media Część 1 Trendy w korzystaniu. Luty 2017 Social Media 2016 Część 1 Trendy w korzystaniu Luty 2017 Wprowadzenie O badaniu Social Media 2016 to czwarta edycja podsumowania mediów społecznościowych w Polsce realizowana przez agencję badawczo-analityczną

Bardziej szczegółowo

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców O badaniu Raport przedstawia stosunek polskich przedsiębiorców do pracy zdalnej. Można się z niego dowiedzieć m.in: ile firm na rynku polskim zatrudnia

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawaj w tyle

Nie pozostawaj w tyle maj 2015 Streszczenie Akceptacja chmury rośnie, ale stosunkowo niewiele firm ma nowoczesne strategie korzystania z chmury Osiągnięcie wyższych poziomów akceptacji chmury umożliwia firmom znacznie lepszą

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Analityka biznesowa. Instytut Ekonomii i Informatyki

Prezentacja kierunku Analityka biznesowa. Instytut Ekonomii i Informatyki Prezentacja kierunku Analityka biznesowa Instytut Ekonomii i Informatyki Potrzeba (1) Raport McKinsey Global Institute (grudzień 2016) Z szacunków McKinsey wynika, że o ile globalnie liczba absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa kolejowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku budownictwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 2015 1.1. Polski przedsiębiorca cyfrowy czy analogowy? Jak podaje Konfederacja Lewiatan, aż 26% mikro i 9% firm małych przyznaje, że nie korzysta

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU Nazwa powstałego projektu: UCZESTNIK: 1. IMIĘ... 2. NAZWISKO. 3. NR INDEKSU. Data i miejsce opracowania: STRESZCZENIE/ZAŁOŻENIA Proszę opisać w kilku

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A G r u d z i e ń 20 24. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

ROLA CONTROLLERA I ROZWÓJ TECHNOLOGII

ROLA CONTROLLERA I ROZWÓJ TECHNOLOGII Efektywność to realizacja właściwych działań we właściwy sposób. Peter F. Drucker Trzy kroki do zwiększenia efektywności w controllingu 1 2 3 Controlling Automation - usprawnij podstawowe procesy controlingowe

Bardziej szczegółowo