Podbicie zmienności na koszyku EUR str.3. JPY w dół na wszystkich zestawieniach. Zakończenie 4-tygodniowego trendu wzrostowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podbicie zmienności na koszyku EUR str.3. JPY w dół na wszystkich zestawieniach. Zakończenie 4-tygodniowego trendu wzrostowego"

Transkrypt

1 piątek, 9 grudnia 2016 PLN i waluty EM PLN pozostaje słaby str.2 Raport przygotowali: EUR Podbicie zmienności na koszyku EUR str.3 USD Dolar silny słabością euro str.4 JPY JPY w dół na wszystkich zestawieniach str.6 CHF CHF na drugim planie str.6 Konrad Ryczko Analityk walutowy GBP Waluty surowcowe Waluty skandynawskie Zakończenie 4-tygodniowego trendu wzrostowego NZD mocniejszy po sygnałach z RBNZ Riksbank mniej gołębio str.7 str.8 str.9 Surowce energetyczne Korekta spadkowa cen ropy naftowej str.10 Miedź Wzrost importu miedzi do Chin str.11 Dorota Sierakowska Analityk surowcowy Metale szlachetne Zboża Delikatne odbicie cen złota i srebra w górę Duża produkcja pszenicy w Australii i Kanadzie str.12 str.13 Soft commodities Kontynuacja zniżki cen kakao str.14 Nota prawna: Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzeni e Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolw iek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacj e zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą staranności ą oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 1 / 14

2 Złoty i waluty EM: PLN pozostaje słaby PLN: Miniony tydzień charakteryzował się podwyższoną zmiennością na wycenie złotego. Fakt ten utrzymany został aż do piątkowego zamknięcia. Początkowo obserwowaliśmy odreagowanie słabości PLN z ubiegłego tygodnia, jednak od czwartku (i wydarzeń rynkowych po EBC) złoty znów powrócił do spadków. Sam bilans tygodnia wypada jednak nieznacznie pozytywnie. Lokalne czynniki w postaci działań agencji ratingowych zostały zepchnięte na dalszy plan. Przypomnijmy, iż w miniony piątek agencja S&P zdecydowała się podwyższyć perspektywę krajowego ratingu do stabilnej. Na próżno jednak doszukiwać się wyraźnego, pozytywnego wpływu tych wydarzeń, gdyż PLN reagował głównie na wydarzenia na szerokim rynku, w tym zmiany na wycenie dolara amerykańskiego. W konsekwencji nawet późniejsze obniżenie prognoz gospodarczych m.in. przez agencję Moody s nie spotkało się z większą reakcją rynku. PLN pozostaje relatywnie słaby, zarówno na tle głównych walut jak i innych składowych koszyka EM. Fakt ten jest o tyle ciekawy, iż miniony tydzień był niezwykle udany dla krajowego rynku kasowego, co częściowo przeniosło się również na wyceny FI. Z punktu widzenia FX, PLN w dalszym ciągu podlega przede wszystkim zmianom wynikającym z kwotowań USD. Słabość PLN można po części tłumaczyć kaskowym obniżaniem prognoz makroekonomicznych przez instytucje. Wcześniej rynek spodziewał się wzrostu w 2016r. na poziomie 3-3,4%. Aktualnie większości projekcji zrewidowana została do 2,5-2,8%. Warto również wspomnieć o unikniecie ryzyka podaży na EUR/PLN z uwagi na transakcje nabycia Pekao przez PZU/PFR. Unicredit ostatecznie otrzyma PLN, które wymieni poza rynkiem w BGK. Turecka lira: To był relatywnie ciekawy tydzień na wycenie tureckiej liry, która odrobiła część strat z wcześniejszych lawinowych spadków. Trudno jednak mówić o jakiejkolwiek poprawie nastrojów wokół TRY z uwagi na utrzymanie agresywnej retoryki ze strony T. Erdogana. Prezydent Turcji wezwał naród do obrony kursu TRY poprzez wyprzedawanie dewiz i przewalutowanie oszczędności na TRY lub złoto. Dodał również, iż świadom jest istnienia interest rates lobby, które korzysta na tzw. carry trade na TRY, stąd zalecił ostrożność w działaniach banku centralnego. Samo odreagowanie na TRY traktować należy jedynie jako lekkie podbicie kursu w trendzie deprecjacyjnym, gdyż wydaje się, iż docelowo w Turcji wprowadzona zostanie kontrola kapitału, w tym operacji dewizowych, co przełoży się na skokowy spadek wyceny TRY oraz powstanie lokalnego, czarnego rynku. Region CEE: Z punktu widzenia innych walut regionu zakończony tydzień również okazał się być okres em podwyższonej zmienności. HUF generalnie naśladował zmiany PLN z nieznacznie lepszym zachowaniem pod koniec tygodnia. Warto jednak bliżej przyjrzeć się tematowi korony czeskiej CZK. W minionym tygodniu na rynku pojawiły się informacje, iż w listopadzie tamtejszy bank centralny (CNB) zmuszony został do największych interwencji walutowych w celu obrony 27,00 EUR/CZK od czasu wprowadzenia cap a (czyli w 2013r.). Oznacza to, iż pomimo kursu sztywnego inwestorzy w dalszym ciągu nabywają CZK licząc na umocnienie waluty w momencie zawieszenia obrony kursu. Co ciekawe nawet sam bank centralny wskazuje, iż scenariusz ten może zostać zrealizowany w połowie 2017r. Inwestorzy szacują, iż decyzja ta może przynieść podbicie kursu CZK o ok. 5%. W konsekwencji należy założyć, iż CNB przed podjęciem decyzji o zniesieniu cap a będzie zmuszony wprowadzić inne obostrzenia w celu przeciwdziałania umocnienia CZK (mówi się o doraźnych interwencjach lub dalszych operacjach na stopach). 2 / 14

3 Wykres dzienny BOSSA PLN 3 / 14

4 Euro: Podbicie zmienności na koszyku EUR Wykres dzienny BOSSA EUR To był zdecydowanie tydzień kiedy oczy wszystkich inwestorów koncentrowały się na wydarzeniach związanych z EUR. Początkowo wspólna waluta traciła na bazie włoskiego Nie w tamtejszym referendum konstytucyjnym. Spadki ograniczył się jednak tylko do obrotu w Azji, a początek handlu w Europie przyniósł odreagowanie z okolic 1,05 powyżej 1,07 EUR/USD. Dynamiczne odbicie tłumaczone było później faktem, iż europejscy graczy wyceniali już fiasko zmian zaproponowanych przez Renziego, a blisko posiedzenia EBC spowodowała konieczność szybkiego pozycjonowania się pod ewentualne działania stabilizacyjne EBC. Jak się okazał stanowisko M. Draghiego nie tylko nie uspokoiło rynków, ale dodatkowo podbiło zmienność. Zgodnie z oczekiwaniami program QE został przedłużony (z tymże o 9 miesięcy, a nie o 6). Pewnym zaskoczeniem było jednak zmniejszenie wartości co-miesięcznych zakupów do 60 mld EUR (z 80 mld EUR), co potraktowano jako tzw. tappering. Szybko jednak inwestorzy podliczyli, iż zagregowana suma bilansowa takiego scenariusza jest wyższa, a wiec mamy do czynienia z dalszym luzowanie. W konsekwencji wycena EUR znów spadła w okolice 1,05 USD, a piłeczka jest obecnie po stronie FED. 4 / 14

5 Dolar: Dolar silny słabością euro Miniony tydzień możemy podsumować stwierdzeniem, iż inwestorzy chcieli zrealizować zyski na wycenie dolara, jednak ponowna słabość euro znów podbiła wycenę koszyka USD w okolice historycznych maksimów. Dodatkowo, pomimo luzowania ze strony EBC, znów obserwowaliśmy wzrosty rentowności na bazowych rynkach długu, co sugeruje fundamentalną zmianę na tej klasie aktywów i wspiera wycenę USD. Oczy inwestorów kierują się obecnie na najbliższe posiedzenie FED w dniach grudnia. Scenariusz bazowy zakłada oczywiście wyczekiwaną podwyżkę stóp, a dotychczasowe zachowanie FOMC sugeruje, iż J. Yellen nie zależy na dodatkowym podbijaniu zmienności. Reakcja rynków zalezec będzie jednak od innych czynników, a mianowicie projekcji makro oraz perspektyw na podwyżki stóp w 2017r. Tutaj inwestorzy spodziewają się 2-3x ruchów o 25pb. Ewentualne mniej jastrzębie stanowisko FED mogłoby zostać wykorzystane jako pretekst do długo wyczekiwanej korekty spadkowej na wycenie USD. Wykres tygodniowy BOSSA USD 5 / 14

6 Jen: JPY w dół na wszystkich zestawieniach Zakończony tydzień przyniósł dalszej spadki na wycenie japońskiego jena, który stracił wobec wszystkich głównych walut. Początek tygodnia przyniósł nam układ risk-off za sprawą dynamicznych zwyżek eurodolara. W połowie tygodnia EBC dodatkowo (ostatecznie) zapowiedział dalsze luzowanie czym utrzymał propopytowe nastroje. Ewentualne lokalne transfery w kierunku bardziej bezpiecznych walut koncentrowały się głównie na USD. Dodatkowo inwestorzy mają świadomość, iż spadek wyceny JPY jest pozytywnie odbierany przez BoJ, który swobodnie może tłumaczyć zachowania kursu USD/JPY czynnikami globalnym i. Diagram stóp zwrotu dla par z JPY za okres , źródło: BOSSA FX 6 / 14

7 Frank: CHF na drugim planie Podobnie jak japoński jen również CHF pozostawał poza celownikiem inwestorów w zakończonym tygodniu handlu. Kurs EUR/CHF dość wyraźnie naśladował zmiany na głównej parze walutowej. Inwestorzy niejako przestali interesować się tematem CHF i innych safe haven po tym jak duże pozycje pod wybory prezydenckie w USA zostały pozamykane w najlepszym razie na poziomach neutralnych. Szansą na powrót kapitału w kierunku CHF jest oczywiście realizacja scenariusza stanowiącego zagrożenie dla stabilności jednym za takich wydarzeń mogą być ewentualne wybory we Włoszech i ich wpływ na sytuację tamtejszego sektora bankowego. Diagram stóp zwrotu dla par z CHF za okres , źródło: BOSSA FX 7 / 14

8 Funt: Zakończenie 4-tygodniowego trendu wzrostowego To był relatywnie ciekawy tydzień na kwotowaniach GBP, który podlegał zmianom zarówno z powodu zachowania USD jak i czynników lokalnych. Początkowo obserwowaliśmy mocniejszego funta na bazie założeń, iż w dalszym ciągu bazowy scenariusz zakłada tzw. soft brexit. Ostatecznie jednak na rynku pojawiły się informacje, ze brytyjski rząd szuka możliwość podważenia ostatniej decyzji Wysokiego Trybunału. Dodatkowo wedle źródeł rządowych T. May nie zmienia domyślnego timeline u w zakresie uruchomienia podpunktu 50 europejskiego traktatu. Od początku podania informacji o przegłosowaniu tzw. Brexit u w brytyjskim referendum GBP stracił już 15% wobec USD oraz ok. 10% w relacji do EUR. Ostatecznie niższe zamkniecie tygodnia oznacza koniec passy (4-tygodniowej) wzrostu na GBP. Wykres dzienny GBP/USD 8 / 14

9 Waluty surowcowe: NZD mocniejszy po sygnałach z RBNZ AUD: Bilans tygodnia na AUD jest lekko wzrostowy, aczkolwiek zwyżka została wyraźnie ograniczona pod koniec tygodnia. W szerszym ujęciu działania podjęte przez EBC potraktowane zostały przez inwest orów jako korzystne dla walut typu carry trade, w tym AUD. Z lokalnego punktu widzenia dane makro z Australii pozostają relatywnie słabe, jednak wycenę AUD podtrzymują wzrostowe trendu na rynku metali. NZD: Dolar Nowozelandzki był jedną z najciekawszych walut surowcowych w minionym tygodniu. NZD zachowywał się lepiej na większości zestawień z uwagi na zmianę perspektywy co do przyszłych działań RBNZ. Instytucja niedawno zasugerowała zakończenie cyklu luzowania, z ostatniego wywiadu G. Wheelera wynika, iż w 2017r. może dojść do podwyżek stóp procentowych. CAD: To był kolejny udany tydzień dla kanadyjskiej waluty, która korzystała z wysokich cen ropy na światowych rynkach. Co ciekawe CAD umocnił się do 7-tygodniowych maksimów (wobec USD), pomimo sygnałów z BoC, który niepokoi się o tamtejszą gospodarkę. Waluty skandynawskie: Riksbank mniej gołębio Korona szwedzka: Miniony tydzień przyniósł nieznacznie mocniejszego SEK a z uwagi na komentarze z Riksbanku, gdzie decydenci zwracali uwagę na pozytywne oczekiwania co do przysz łej inflacji oraz danych makroekonomicznych. Korona norweska: Zakończony tydzień okazał się być relatywnie neutralnym dla korony norweskiej, która reagowała głównie na zmiany na wycenach podstawowych walut. Przyszłotygodniowe posiedzenie Norges Banku nie powinno przynieść większych emocji, gdyż inwestorzy zakładają dłuższą stabilizację stóp. 9 / 14

10 zzkiki Surowce energetyczne: Korekta spadkowa cen ropy naftowej Ropa naftowa: Ceny ropy naftowej WTI spadały w pierwszej połowie minionego tygodnia, korygując nieznacznie wcześniejszą sporą zwyżkę. Jednak w czwartek i piątek na rynku ropy z powrotem przeważała strona popytowa. Na koniec tygodnia notowania tego gatunku ropy utrzymały się w okolicach poziomu 51 USD za baryłkę. Amerykański Departament Energii podał, że w minionym tygodniu zapasy ropy naftowej w USA spadły o 2,4 mln baryłek przy oczekiwaniach zakładających ich zniżkę o milion baryłek. W listopadzie średnia dzienna produkcja ropy w Rosji wyniosła 11,21 mln baryłek, co oznacza rekord od czasu upadku ZSRR. Reuters zaprezentował wstępne dane dotyczące produkcji ropy naftowej w OPEC, która prawdopodobnie była rekordowa i w listopadzie wyniosła 34,19 mln baryłek dziennie. Kraje OPEC liczą na dołączenie do porozumienia państw spoza kartelu. Gaz ziemny: o Notowania gazu ziemnego w USA w minionym tygodniu kontynuowały wzrosty, przekraczając poziom 3,70 USD za mln BTU. o Departament Energii podał, że w minionym tygodniu zapasy gazu ziemnego w USA spadły o 42 mld stóp sześciennych. Zapasy gazu w USA tym samym dotarły do poziomu 3,953 bln stóp sześciennych. Naszym zdaniem: Nadzieje na rozszerzenie porozumienia ws. ograniczenia produkcji ropy naftowej o kraje spoza OPEC sprawia, że notowania ropy utrzymują się na wysokim poziomie. Prawdopodobnie jednak to wydarzenie będzie miało jedynie krótkoterminowe przełożenie na ceny tego surowca, ponieważ nie zmienia ono wiele pod kątem fundamentalnym. Tymczasem ceny gazu ziemnego są w dużym stopniu uzależnione od pogody w USA ostatnio tamtejsze temperatury są niższe niż zazwyczaj w tym czasie w roku, co generuje większy popyt na gaz ziemny w celach grzewczych. Wykres dzienny cen ropy naftowej WTI. Ważne dane w kolejnym tygodniu: Wtorek: Raport Amerykańskiego Instytutu Paliw dot. zapasów paliw w USA. Środa: Raport Departamentu Energii dot. zapasów paliw w USA. Czwartek: Raport Departamentu Energii dot. zapasów gazu ziemnego w USA 10 / 14

11 Miedź: Wzrost importu miedzi do Chin Notowania miedzi rozpoczęły miniony tydzień od wyraźnej zwyżki, jednak w kolejnych dniach delikatnie korygowały ten ruch, osuwając się na południe i kończąc tydzień w miarę neutralnie. Cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych na koniec tygodnia dotarła do okolic 2,64-2,65 USD za funt. Z technicznego punktu widzenia, zmieniła się ogólna tendencja cenowa na rynku miedzi: wybicie się górą z konsolidacji daje szansę na wyrwanie się cen tego metalu z długoterminowego trendu spadkowego i kontynuację wzrostów w średnio- i długoterminowej perspektywie. Dane makroekonomiczne, które pojawiły się w Chinach w minionym tygodniu, zaskoczyły pozytywnie. W poniedziałek lepszy od oczekiwań był odczyt indeksu PMI dla usług za listopad, liczony przez Markit, który znalazł się na poziomie 53,1 pkt. wobec oczekiwanych 52,7 pkt. Piątkowe odczyty inflacji CPI i PPI za listopad także były większe od oczekiwań. Według czwartkowych danych, import miedzi do Chin w listopadzie wzrósł aż o 31% w porównaniu do października. Wynika to z dużego popytu na miedź w branży budowlanej. Naszym zdaniem: Gwałtowność ruchu wzrostowego z listopada i podwyższona zmienność cen miedzi wciąż wiążą się z podwyższonym prawdopodobieństwem stromej korekty spadkowej notowań tego metalu w krótkoterminowej perspektywie. Jednak średnioterminowa perspektywa na tym rynku poprawiła się za sprawą wyjścia cen miedzi górą z konsolidacji. Scenariusz rozpoczynającego się długoterminowego trendu wzrostowego mogłaby zaburzyć jednak przyszłoroczna nadwyżka miedzi, jeśli okazałaby się ona spora. Wykres dzienny cen miedzi w USA. Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek: Dane dotyczące dynamiki produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz inwestycji w aglomeracjach miejskich w Chinach za listopad 11 / 14

12 Metale szlachetne: Delikatne odbicie cen złota i srebra w górę Złoto: o o o Notowania złota w minionym tygodniu utrzymywały się pod presją podaży. Wprawdzie cena tego kruszcu delikatnie odbiła w górę, jednak siła amerykańskiego dolara zniwelowała tę zwyżkę. W rezultacie, notowania złota naruszyły wsparcie w rejonie USD za uncję, wyznaczonej przez zniesienie Fibonacciego na poziomie 61,8% ruchu wzrostowego rozpoczętego w grudniu ub.r. i trwającego przez pół roku. W średnioterminowej perspektywie, stronie podażowej na rynku złota sprzyja utrzymująca się obecnie siła amerykańskiego dolara, którego wartość jest odwrotnie skorelowana z cenami kruszcu. Na rynku złota wyczekiwana jest grudniowa decyzja Fed ws. stóp procentowych obecnie bazowym scenariuszem jest podwyżka stóp, która jest już uwzględniona w cenach kruszcu. Pozostałe metale szlachetne: o Notowania srebra w minionym tygodniu odbiły w górę, przekraczając na chwilę poziom 17 USD za uncję i kończąc tydzień w jego okolicach. o Cena platyny w minionym tygodniu poruszała się w konsolidacji, kończąc tydzień w okolicach 930 USD za uncję. o Notowania palladu spadały w pierwszej połowie minionego tygodnia, jednak po dotarciu do poziomu wsparcia w okolicach 724 USD za uncję, w czwartek i piątek na wykresie tego surowca przeważała strona popytowa. Naszym zdaniem: W krótkoterminowej perspektywie na rynku metali szlachetnych kluczowa będzie reakcja inwestorów na decyzję Fed w sprawie stóp procentowych. Nawet zgodne z oczekiwaniami podwyższenie stóp mogłoby wywołać odreagowanie spadkowe na USD. Niemniej, w średnioterminowej perspektywie notowania metali szlachetnych pozostają pod negatywnym wpływem sytuacji na rynkach walutowych, czyli perspektywy dalszego umacniania się amerykańskiego dolara. Wykres dzienny cen złota. Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek-piątek: Dane makro w USA i wypowiedzi przedstawicieli Fed, mogące wpłynąć na wartość USD i pośrednio na złoto. 12 / 14

13 Zboża: Duża produkcja pszenicy w Australii i Kanadzie Kukurydza: Notowania kukurydzy wzrosły na początku minionego tygodnia, jednak już w drugiej części tygodnia znalazły się pod presją podaży. Cena tego surowca poruszała się w ostatnich dniach w rejonie 3,50-3,60 USD za buszel. Stronę podażową na rynku tego zboża wspierały ostatnio prognozy dużej globalnej podaży kukurydzy w bieżącym sezonie. W minionym tygodniu podano, że zasiewy kukurydzy w Brazylii są już niemalże ukończone, a na podstawie ich tempa oczekuje się rekordowej produkcji tego zboża w tym południowoamerykańskim kraju. Soja: Notowania soi w Stanach Zjednoczonych zakończyły miniony tydzień praktycznie neutralnie. Cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych utrzymała się powyżej technicznego wsparcia na poziomie 10,23 USD za buszel. Stronę podażową wspierają prognozy dużej produkcji soi w Ameryce Południowej. Produkcja w Brazylii może być rekordowa, natomiast w Argentynie ostatnio poprawiły się warunki pogodowe, co również zwiększa prawdopodobieństwo dużej podaży soi w tym kraju. Pszenica: W minionym tygodniu notowania pszenicy niezmiennie poruszały się w granicach kilkumiesięcznej konsolidacji. Cena tego zboża w Stanach Zjednoczonych utrzymała się tuż powyżej poziomu 4 USD za buszel. Presja podaży na rynku pszenicy w ostatnich dniach wynikała przede wszystkim z oczekiwań dużej globalnej produkcji tego zboża. Prognozy rekordowych zbiorów pojawiły się w Australii, jak również wyraźnie podniesione zostały szacunki produkcji pszenicy w Kanadzie. Naszym zdaniem: Notowania zbóż w Stanach Zjednoczonych pozostają pod presją podaży. Sprzedającym wciąż sprzyjają fundamenty w postaci dużej podaży zbóż w różnych częściach świata. Zakończone żniwa w USA i w rejonie Morza Czarnego oraz prognozy obfitych zbiorów w Ameryce Południowej generują dodatkową presję na spadek cen. Wykres dzienny cen pszenicy w USA. Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek: Statystyki Departamentu Rolnictwa dot. rynku pszenicy Czwartek: Raport Departamentu Rolnictwa dot. eksportu zbóż z USA 13 / 14

14 Soft commodities: Kontynuacja zniżki cen kakao Cukier: W minionym tygodniu notowania cukru pozostawały pod presją podaży. W rezultacie, cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych utrzymała się w okolicach 19 centów za funt. Ostatnie spadki notowań cukru są wywołane pogarszającą się sytuacją fundamentalną na tym rynku: wprawdzie w sezonie 2016/2017 deficyt ma się utrzymać, jednak ma być on nieco mniejszy niż początkowo prognozowano firma INTL FCStone wczoraj obcięła prognozę tegorocznego deficytu na globalnym rynku cukru o 2,2 mln ton do poziomu 7,5 mln ton. Dodatkowo, według najnowszych prognoz, w sezonie 2017/2018 na globalnym rynku tego surowca z powrotem będziemy mieć do czynienia z nadwyżką. Ma ona być efektem wzmożonej produkcji cukru po wzroście cen tego surowca w ostatnim roku. Bawełna: W minionym tygodniu sytuacja na rynku bawełny nie zmieniła się istotnie. Notowania tego surowca kontynuowały wąską konsolidację w okolicach 71,00-71,50 centów za funt, co z technicznego punktu widzenia wciąż oznacza na tym rynku możliwość dalszych zwyżek. Sytuacja fundamentalna w długim terminie wciąż sprzyja kupującym, za co odpowiada rosnąca konsumpcja bawełny i zapowiedzi jej deficytu na globalnym rynku. Kakao: Notowania kakao w minionym tygodniu wyraźnie spadły schodząc poniżej poziomu 2300 USD za tonę. Presja podaży na tym rynku wynika z prognoz rekordowej globalnej produkcji tego surowca w bieżącym sezonie i nadwyżki na światowym rynku, po deficytowym poprzednim sezonie. Pierwsze dane dotyczące produkcji potwierdzają oczekiwania sporej podaży tego surowca. Naszym zdaniem: Notowania bawełny poruszają się w średnioterminowym trendzie wzrostowym, co stanowi wsparcie dla kupujących. Z kolei na rynku cukru pogorszyła się sytuacja fundamentalna, co wskazuje na możliwość kontynuacji spadków aczkolwiek ważnym wsparciem są okolice 18,70 centów za funt. Natomiast notowania kakao w Stanach Zjednoczonych ostatnio zostały mocno przecenione, co teraz stwarza bazę do odreagowania wzrostowego. Wykres dzienny cen kakao w USA. Ważne dane w kolejnym tygodniu: Czwartek: Prognozy Departamentu Rolnictwa dot. rynku cukru Piątek: Raport Departamentu Rolnictwa dot. światowego rynku kawy 14 / 14

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 25 lipca :58 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 25 lipca :58 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 25 lipca 2017 10:58 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: CHINY: Prezydent Xi stwierdził, że gospodarka w I półroczu pozostawała na ścieżce wzrostowej,

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Wartość indeksu CRB mocno

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 12 października :55 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. środa, 12 października :55 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy środa, 12 października 2016 10:55 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Wielka Brytania: Premier Theresa May zapowiedziała,

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

Wyhamowanie wzrostu PLN. Dane wsparły korektę wzrostową na USD. Presja mocniejszego USD. Brak większych zmian. Wzrost eksportu ropy naftowej z OPEC

Wyhamowanie wzrostu PLN. Dane wsparły korektę wzrostową na USD. Presja mocniejszego USD. Brak większych zmian. Wzrost eksportu ropy naftowej z OPEC piątek, 4 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Wyhamowanie wzrostu PLN str.2 Raport przygotowali: EUR EUR/USD najwyżej od 2,5-roku str.3 USD Dane wsparły korektę wzrostową na USD str.4 JPY Brak większych

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 21 listopada :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. poniedziałek, 21 listopada :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy poniedziałek, 21 listopada 2016 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: W wywiadzie dla niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w grudniu do 56,1 pkt. wobec 53,6 pkt. po korekcie z 53,4 pkt. w listopadzie (szacowano 53,3 pkt.).

Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w grudniu do 56,1 pkt. wobec 53,6 pkt. po korekcie z 53,4 pkt. w listopadzie (szacowano 53,3 pkt.). wtorek, 3 stycznia 2017 11:19 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Indeks PMI dla przemysłu liczony przez

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 24 października :58 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 24 października :58 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 24 października 2017 10:58 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Prezydent Donald Trump powiedział wczoraj reporterom w Białym Domu, że

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 20 lipca :14 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 20 lipca :14 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 20 lipca 2017 11:14 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Prezydent Trump poinformował o spotkaniu z 49 senatorami Partii Republikańskiej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 22 listopada :25 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. wtorek, 22 listopada :25 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy wtorek, 22 listopada 2016 11:25 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Odnotowano silne trzęsienie ziemi

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja na PLN. Słabe dane ograniczają spekulacje pod podwyżki. Zakończenie serii wzrostów NZD. Oczekiwane umocnienie SEK i NOK

Konsolidacja na PLN. Słabe dane ograniczają spekulacje pod podwyżki. Zakończenie serii wzrostów NZD. Oczekiwane umocnienie SEK i NOK piątek, 7 lipca 2017 PLN i waluty regionu Konsolidacja na PLN str.2 Raport przygotowali: EUR Jastrzębie minutes str.3 USD Obawy o inflację str.4 JPY BoJ luzuje str.5 CHF CHF bez zmian str.6 Konrad Ryczko

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 12 sierpnia :24 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 12 sierpnia :24 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 12 sierpnia 2016 11:24 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Australia: Indeks zaufania konsumentów ANZ/Roy Morgan wzrósł we wrześniu o 0,3 proc. m/m (wcześniej 2,0 proc. m/m).

Australia: Indeks zaufania konsumentów ANZ/Roy Morgan wzrósł we wrześniu o 0,3 proc. m/m (wcześniej 2,0 proc. m/m). środa, 14 września 2016 11:27 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Eurostrefa: Zdaniem przemawiającej wczoraj

Bardziej szczegółowo

EUROSTREFA: PMI dla przemysłu za maj potwierdził wcześniejsze szacunki rynku na poziomie 57 pkt.

EUROSTREFA: PMI dla przemysłu za maj potwierdził wcześniejsze szacunki rynku na poziomie 57 pkt. czwartek, 1 czerwca 2017 10:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: WIELKA BRYTANIA: Opublikowany wczoraj po południu sondaż Kantar Public pokazał 10

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 22 października :38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 22 października :38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 22 października 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Szwecja: W środę 28 października zaplanowane

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30. Zapiski FED bez znaczenia

Raport dzienny FX. Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30. Zapiski FED bez znaczenia Raport dzienny FX Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30 Zapiski FED bez znaczenia GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Wygląda na to, że istotniejsze dla rynków mogą

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria: Stopa bezrobocia w lipcu pozostała na poziomie 3,3 proc. (jak oczekiwano).

Szwajcaria: Stopa bezrobocia w lipcu pozostała na poziomie 3,3 proc. (jak oczekiwano). wtorek, 9 sierpnia 2016 11:21 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

PLN i CEE stabilne, EM pod presją. Wspólna waluta bez większych zmian. USD Rynek czeka na FED str.4. Jen w dół w ślad za wzrostem Nikkei

PLN i CEE stabilne, EM pod presją. Wspólna waluta bez większych zmian. USD Rynek czeka na FED str.4. Jen w dół w ślad za wzrostem Nikkei poniedziałek, 14 września 2015 PLN i waluty regionu PLN i CEE stabilne, EM pod presją str.2 Raport przygotowali: EUR Wspólna waluta bez większych zmian str.3 USD Rynek czeka na FED str.4 JPY Jen w dół

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10. Dolar wygrzebuje się z dołka

Raport dzienny FX. Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10. Dolar wygrzebuje się z dołka Raport dzienny FX Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10 Dolar wygrzebuje się z dołka GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Wprawdzie wiceprezes FED, William Dudley dał

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 14 maja :49

Raport walutowy. czwartek, 14 maja :49 czwartek, 14 maja 2015 11:49 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Dolar cały czas słaby nadal widać echa wczorajszych słabych danych nt. kwietniowej sprzedaży detalicznej w USA (0,0

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16. Hilsenrath wpływa na dolara

Raport dzienny FX. Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16. Hilsenrath wpływa na dolara Raport dzienny FX Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16 Hilsenrath wpływa na dolara GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Artykuł wpływowego Jona Hilsenratha w Wall

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy poniedziałek, 6 listopada :47 Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy poniedziałek, 6 listopada :47 Kluczowe informacje z rynków: poniedziałek, 6 listopada 2017 10:47 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA/ FED: Prasa podała, że William Dudley z oddziału FED w Nowym Jorku, mający

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym przebiega bardzo spokojnie. Mamy do czynienia z niewielką zmiennością cen. Mocno ograniczoną aktywność

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 27 kwietnia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. środa, 27 kwietnia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy środa, 27 kwietnia 2016 11:02 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Yellen przed Kongresem str miesięczne maksima na EUR/CHF str.6. Carry trade na AUD. SEK na 4-miesięcznych szczytach

Wystąpienie Yellen przed Kongresem str miesięczne maksima na EUR/CHF str.6. Carry trade na AUD. SEK na 4-miesięcznych szczytach piątek, 14 lipca 2017 PLN i waluty EM Brak nowych impulsów str.2 Raport przygotowali: EUR Zamieszanie wokół EBC str.3 USD Wystąpienie Yellen przed Kongresem str.4 JPY JPY bez większych ruchów str.5 CHF

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Australia: Indeks PMI sporządzany przez AIG wzrósł w maju do 51,5 pkt. z 49,7 pkt. po raz pierwszy od 3 miesięcy

Australia: Indeks PMI sporządzany przez AIG wzrósł w maju do 51,5 pkt. z 49,7 pkt. po raz pierwszy od 3 miesięcy piątek, 3 czerwca 2016 10:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r.

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. Tomasz Szecówka, Michał Wojciechowski Analitycy Rynku Walutowego tel. 071 79 59 026 e-mail: tomek.szecowka@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. mwojciechowski@ambconsulting.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 28 października :21 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 28 października :21 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 28 października 2016 11:21 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Inflacja CPI spadła we wrześniu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 22 czerwca :13 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 22 czerwca :13 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 22 czerwca 2017 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Trwa dyskusja wśród członków FED nt. terminu rozpoczęcia zapowiadanej redukcji

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 3 października :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 3 października :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 3 października 2017 11:15 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Opublikowany wczoraj po południu indeks ISM dla przemysłu za wrzesień wyniósł

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Chiny: Dynamika zysków firm wyhamowała w kwietniu do 14 proc. r/r z 23,8 proc. r/r wcześniej

Chiny: Dynamika zysków firm wyhamowała w kwietniu do 14 proc. r/r z 23,8 proc. r/r wcześniej poniedziałek, 29 maja 2017 11:03 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Szczyt G-7: Przywódcy podtrzymali dotychczasowe ustalenia zakładające eliminację

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08. Brakuje pesymistów

Raport dzienny FX. Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08. Brakuje pesymistów Raport dzienny FX Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08 Brakuje pesymistów GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy tel: (022)504-33-26 e-mail: m.rogalski@bossa.pl Według ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-09-2006r.) Poniedziałek na rynku walutowym przyniósł dosyć spore zmiany, choć bardziej była to reakcja na dynamiczne wahania z końcówki tygodnia, aniżeli na konkretne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Słaby tydzień na PLN. Lepsze nastroje na globalnych rynkach to słabszy CHF. Zyskuje, bo rynki mniej boją się Brexitu

Słaby tydzień na PLN. Lepsze nastroje na globalnych rynkach to słabszy CHF. Zyskuje, bo rynki mniej boją się Brexitu piątek, 22 kwietnia 2016 PLN i waluty regionu Słaby tydzień na PLN str.2 Raport przygotowali: EUR Podbicie zmienności pod EBC str.3 USD Kontynuacja odreagowania na USD str.4 JPY Czekamy na decyzję Banku

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Dane nt. PKB za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Podczas wczorajszego wystąpienia w Klubie

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29. Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe

Raport dzienny FX. czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29. Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe Raport dzienny FX czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29 Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe Warto będzie poświęcić więcej uwagi odczytom indeksów NY FED Mfg. i Philly FED za marzec, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (12-05-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (12-05-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (12-05-2006r.) Miniony tydzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem środowej decyzji FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Decyzja okazała się zgodna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) Wczorajszy dzień nie przyniósł na głównych parach jakichś większych zmian. Spokojne wahania zawdzięczamy w dużej mierze temu, iż nie przewidziano żadnych

Bardziej szczegółowo

Złoty wypadł najgorzej w regionie. Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB

Złoty wypadł najgorzej w regionie. Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB piątek, 11 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Złoty wypadł najgorzej w regionie str.2 Raport przygotowali: EUR Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB str.3 USD Wsparła

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym okazał się w miarę ciekawy. Patrząc tylko na kalendarz danych makro, można się było spodziewać, że niewiele będzie się

Bardziej szczegółowo

Czy spadki powrócą? Rys. 1 Zapasy ropy w USA Źródło: DOE, Bloomberg

Czy spadki powrócą? Rys. 1 Zapasy ropy w USA Źródło: DOE, Bloomberg Data publikacji: 16 lutego 2015 Czy spadki powrócą? Ubiegły tydzień był już trzecim z rzędu wzrostowym dla notowań ropy. Od dołka z końca stycznia zwyżki wynoszą już około 20 proc. Obecnie ropa WTI znajduje

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (16-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (16-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (16-06-2006r.) Miniony tydzień, w porównaniu do poprzedniego, był bardzo spokojny. Na głównych parach praktycznie nic się nie działo. W środę udało się zatrzymać falę

Bardziej szczegółowo

Zastanawiające zachowanie rubla. Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu. Nie tak słaby, jakby można było się tego obawiać

Zastanawiające zachowanie rubla. Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu. Nie tak słaby, jakby można było się tego obawiać piątek, 18 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Zastanawiające zachowanie rubla str.2 Raport przygotowali: EUR Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu str.3 USD Nie tak słaby, jakby

Bardziej szczegółowo

Nowa Zelandia: Bilans handlowy we wrześniu zwiększył się do mln USD z mln USD (oczekiwano poprawy do mln USD).

Nowa Zelandia: Bilans handlowy we wrześniu zwiększył się do mln USD z mln USD (oczekiwano poprawy do mln USD). czwartek, 27 października 2016 11:46 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Eurostrefa: Wczoraj po południu agencja

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 21 kwietnia :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 21 kwietnia :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 21 kwietnia 2016 11:15 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni

Bardziej szczegółowo

Lira z perspektywami? Pojawiają się plotki o zmianie podejścia BOJ w 2017 r. SNB nadal pozostaje gotowy do działań

Lira z perspektywami? Pojawiają się plotki o zmianie podejścia BOJ w 2017 r. SNB nadal pozostaje gotowy do działań piątek, 16 grudnia 2016 PLN i waluty regionu Lira z perspektywami? str.2 Raport przygotowali: EUR Pod nieznaczną presją spadkową str.3 USD FED uderzył w jastrzębie tony str.4 JPY Pojawiają się plotki o

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 28 października 2015 r.

Data publikacji: 28 października 2015 r. Data publikacji: 28 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego dokonały silnego wzrostowego odbicia i podeszły dynamicznie pod opadającą

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) Miniony tydzień stał w zasadzie pod znakiem jednego wydarzenia. Była nim czwartkowa decyzja FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Okazało się, że chociaż

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 24 lutego :03 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 24 lutego :03 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 24 lutego 2017 11:03 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: W wypowiedzi opublikowanej wczoraj po

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 10 grudnia 2015 11:47 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. czwartek, 10 grudnia 2015 11:47 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl czwartek, 10 grudnia 2015 11:47 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Nowa Zelandia: Bank centralny zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Lira nadal w defensywie. Włochy i ECB to główne punkty na mapie ryzyka. Silny frank jednak nie służy gospodarce. Rynek liczy na łagodny proces Brexitu

Lira nadal w defensywie. Włochy i ECB to główne punkty na mapie ryzyka. Silny frank jednak nie służy gospodarce. Rynek liczy na łagodny proces Brexitu piątek, 2 grudnia 2016 PLN i waluty regionu Lira nadal w defensywie str.2 Raport przygotowali: EUR Włochy i ECB to główne punkty na mapie ryzyka str.3 USD Szuka lokalnego szczytu str.5 JPY Nadal słaby

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) Wczorajszy dzień na krajowym rynku walutowym upłynął pod znakiem presji wzrostu wartości krajowej waluty. Można to było wiązać z nieznacznym osłabieniem dolara

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r.

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Sytuacja techniczna od zeszłego tygodnia nie uległa zmianie. Notowania Indeksu Dolarowego pozostają

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA: Indeks PMI dla przemysłu nieoczekiwanie spadł w grudniu do 56,3 pkt. z 58,2 pkt. (szacowano 58,0 pkt.).

WIELKA BRYTANIA: Indeks PMI dla przemysłu nieoczekiwanie spadł w grudniu do 56,3 pkt. z 58,2 pkt. (szacowano 58,0 pkt.). wtorek, 2 stycznia 2018 10:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: CHINY: Indeks PMI dla przemysłu (rządowy) wyniósł w grudniu 51,6 pkt. (jak oczekiwano),

Bardziej szczegółowo

Złoty znów liderem w regionie. Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie. Risk-on nie pomógł japońskiej walucie. Silny spadek notowań NZD

Złoty znów liderem w regionie. Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie. Risk-on nie pomógł japońskiej walucie. Silny spadek notowań NZD piątek, 25 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Złoty znów liderem w regionie str.2 Raport przygotowali: EUR Rynek czeka na słowa Draghiego str.3 USD JPY Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie Risk-on

Bardziej szczegółowo

AUSTRALIA: Liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła we wrześniu o 2,3 proc. (szacowano wzrost o 2,0 proc.).

AUSTRALIA: Liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła we wrześniu o 2,3 proc. (szacowano wzrost o 2,0 proc.). czwartek, 9 listopada 2017 11:05 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Demokraci wygrali wybory na gubernatorów stanów w Wirginii (Ralph Northam),

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo