1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego"

Transkrypt

1 Znak sprawy: PCPR.POKL Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2012r. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie różnotematycznych KURSÓW ZAWODOWYCH dla 10 osób w tym: 1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego - dla jednej osoby. 2. Sprzedawca z obsługą komputera oraz kasy fiskalnej - dla dwóch osób. 3. Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej- dla trzech osób. 4. Barman- kelner z obsługą kasy fiskalnej oraz podstawami języka angielskiego - dla jednej osoby. 5. Magazynier z obsługą komputera + programy magazynowe + obsługa kasy fiskalnej z elementami języka angielskiego - dla jednej osoby. 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi HR - dla jednej osoby. 7. Kurs fryzjerski - dla jednej osoby. Każdy z kursów zostanie przeprowadzony w zakresie i w sposób niżej określony: 1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Łącznie 145 godz. szkolenia dla 1 osoby 65 godz. teorii 80 godz. praktyki Program kursu powinien być podzielony na część teoretyczną oraz indywidualną część praktyczną zgodnie ze standardami kwalifikacji zawodów zaakceptowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz dający uprawnienia do wykonywania w/w zawodu. Program kursu powinien zawierać bloki tematyczne wymagane na państwowym egzaminie Urzędu Dozoru Technicznego.

2 Program kursu powinien zawierać m.in.: Moduł 1: magazynier z obsługą komputera: 80 godzin dla jednej uczestniczki, w tym: 40 godzin teorii, 40 godzin ćwiczeń na komputerze; Moduł 2: obsługa programów magazynowych: obsługa komputerowych programów użytkowych w magazynie, hurtowni 30 godz., w tym: 10 godz. teorii, 20 godz. praktyki; Moduł 3: operator wózków widłowych składa się z części teoretycznej i praktycznej 35 godz. (teoria 15 godz., praktyka 20 godzin indywidualnej praktycznej nauki obsługi wózka widłowego w czasie 1 godziny praktycznej nauki obsługi wózka instruktor pracuje z 1 kursantem + 1 wózek widłowy). Modułu Nr 1: magazynier z obsługą komputera: ma obejmować między innymi zagadnienia: 1) Obsługa komputera: Ogólne informacje o komputerze i jego użytkowaniu, Budowa komputera, Profilaktyka antywirusowa, System operacyjny Windows, Wykorzystanie aplikacji wbudowanych w system Windows, Obsługa podstawowych programów pakietu Microsoft Office, Obsługa arkusza kalkulacyjnego. 2) Gospodarka magazynowa: Przepisy i normy w magazynowaniu, Organizacja gospodarki magazynowej, Prowadzenie dokumentacji: obieg dokumentów i towarów, Systemy ewidencji zapasów, Obrót magazynowy, w tym przyjmowanie i wydawanie towaru, Inwentaryzacja zasobów magazynowych, Zadania i odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych, Gospodarka opakowaniami, Elementy zbytu, Zagospodarowanie magazynu i techniki magazynowania. Tematyka szkolenia w zakresie Modułu Nr 2: obsługa programów magazynowych ma obejmować między innymi zagadnienia: obsługa i prezentacja komputerowych programów użytkowych w magazynie, hurtowni. Tematyka szkolenia w zakresie Modułu Nr 3: operator wózków widłowych ma obejmować między innymi zagadnienia: typy stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózka widłowego (przed podjęciem pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy), wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP w zawodzie, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem. 2.Sprzedawca z obsługą komputera oraz kasy fiskalnej Łącznie 120 godz. szkolenia dla 1 osoby 30 godz. teorii 90 godz. praktyki w tym 30 godz. obsługa komputera, 30 godz. obsługi kasy fiskalnej oraz 30 godz. obsługi komputera przydatnej w pracy handlowca Program kursu obejmować będzie m.in. następujące moduły tematyczne: - Wprowadzenie do zagadnienia sprzedaży, - Źródła pozyskiwania klientów, - Prawne aspekty sprzedaży, - Dokumentowanie sprzedaży, - Profesjonalna obsługa klienta, - Techniki sprzedaży,

3 - Korespondencja handlowa, - Negocjacje handlowe, - Obsługa komputera min. 30 godzin, - Komputer w pracy handlowca min. 30 godzin, - Obsługa kasy fiskalnej min. 30 godzin. 3. Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej Łącznie 150 godz. szkolenia dla 1 osoby 30 godz. teorii 120 godz. praktyki w tym min. 20 godz. obsługi kasy fiskalnej Szkolenie winno rozpocząć się po wykonaniu badań lekarskich: profilaktycznych i specjalistycznych dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia zgodnie z rodzajem zawodu i obowiązującymi przepisami prawa. Koszt badań lekarskich w całości pokryje Wykonawca. Program kursu powinien zawierać m.in.: dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w małej gastronomii; dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii; przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w małej gastronomii; przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w małej gastronomii; dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii; sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii; planowanie posiłków i układanie prostego menu w małej gastronomii; porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w małej gastronomii; organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w małej gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w małej gastronomii; ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półproduktów w małej gastronomii; ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobów gotowych małej gastronomii; maszyny, urządzenia i wyposażenie zakładów gastronomicznych; podstawy żywienia człowieka; przygotowanie stanowiska pracy; przygotowywanie potraw zgodnie z rodzajem przyjęcia; dekoracja potraw, kształcenie umiejętności planowania przygotowywania potraw, do wykonywania pracy w zakresie organizacji usług cateringowych, nabycie wiadomości z zakresu rodzajów napojów oraz technik ich sporządzania, zapoznanie z różnorodnymi formami obsługi konsumenta, przygotowywanie potraw, przekąsek, podawanie potraw, organizację pracy w małej gastronomii, organizację imprez okolicznościowych, dekoracje stołu, prawo spożywcze, podstawowe zagadnienia sanitarno - epidemiologiczne, etykę zawodową, wdrażanie zasad utrzymania czystości (elementy systemu HACCP).

4 Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w komplet odzieży ochronnej, na który składają się: obuwie, spodnie, fartuch ochronny, czepek ochronny, rękawice zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dla danego rodzaju zawodu, w tym każdy uczestnik szkolenia potwierdza odebranie w/w odzieży własnoręcznym podpisem. Wykonawca dostarczy protokół do siedziby zamawiającego w terminie 5 dni po wydaniu odzieży. Po zakończeniu szkolenia komplet odzieży ochronnej staje się własnością uczestniczki kursu. 4. Barman-kelner z obsługą kasy fiskalnej oraz podstawami języka angielskiego. Łącznie 120 godz. szkolenia dla jednej osoby Język obcy zawodowy - j. angielski 40 godz. Zagadnienia praktyczne 80 godz. w tym min. 30 godz. obsługa kasy fiskalnej Program kursu powinien zawierać m.in.: - Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych - Praca kasjera (barmana) -obsługa kasy fiskalnej - Programowanie kas fiskalnych - Systemy rozliczeń kelnerskich oraz sposoby załatwiania skarg i wniosków - Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego - Wyposażenie części handlowej i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego w podstawowy sprzęt potrzebny do obsługi konsumentów - Rodzaje stanowisk pracy w części handlowej i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego - Systemy obsługi w zakładach gastronomicznych - Czynności porządkowe wykonywane w części handlowe i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego - Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi konsumenta - Poziom i kultura obsługi konsumenta w zakładzie gastronomicznym - Bufet i jego rola w zakładzie gastronomicznym - Technika noszenia naczyń i tac - Ogólne zasady serwowania dań w zakładzie gastronomicznym (serwis a la carle) - Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu przekąsek - Technika podawania potraw - Sposoby podawania deserów - Technika podawania napojów bezalkoholowych gorących i zimnych - Technika podawania napojów alkoholowych - Organizacja przyjęć - bankietów w zakładach gastronomicznych - Kuchnie różnych narodów - Koktajlbar i jego rola w zakładzie gastronomicznym - Obsługa gości hotelowych w zakładach gastronomicznych

5 5. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + obsługa kasy fiskalnej z elementami języka angielskiego Łącznie 150 godz. szkolenia dla jednej osoby. Program kursu powinien zawierać m.in.: Moduł 1: magazynier z obsługą komputera: 70 godzin dla jednej uczestniczki, w tym: 30 godzin teorii, 40 godzin ćwiczeń na komputerze; Moduł 2: obsługa programów magazynowych: obsługa komputerowych programów użytkowych w magazynie, hurtowni 30 godz., w tym: 10 godz. teorii, 20 godz. praktyki; Moduł 3: obsługa kasy fiskalnej 20 godz.; Moduł 4: podstawy języka angielskiego 30 godz. Modułu Nr 1: magazynier z obsługą komputera: ma obejmować między innymi zagadnienia: 1) Obsługa komputera: ogólne informacje o komputerze i jego użytkowaniu, budowa komputera, profilaktyka antywirusowa, system operacyjny Windows, wykorzystanie aplikacji wbudowanych w system Windows, obsługa podstawowych programów pakietu Microsoft Office, obsługa arkusza kalkulacyjnego. 2) Gospodarka magazynowa: przepisy i normy w magazynowaniu, organizacja gospodarki magazynowej, prowadzenie dokumentacji: obieg dokumentów i towarów, systemy ewidencji zapasów, obrót magazynowy, w tym przyjmowanie i wydawanie towaru, inwentaryzacja zasobów magazynowych, zadania i odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych, gospodarka opakowaniami, elementy zbytu, zagospodarowanie magazynu i techniki magazynowania. Tematyka szkolenia w zakresie Modułu Nr 2: obsługa programów magazynowych ma obejmować między innymi zagadnienia: obsługa i prezentacja komputerowych programów użytkowych w magazynie, hurtowni 30 godz. Tematyka szkolenia w zakresie Modułu Nr 3: obsługa kasy fiskalnej zajęcia praktyczne Tematyka szkolenia w zakresie Modułu Nr 4: podstawowy języka angielskiego wykorzystywane w pracy. 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi HR Łącznie 80 godz. szkolenia dla jednej osoby Program kursu powinien zawierać m.in.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji: Sposoby wzmacniania pozycji działu zasobów ludzkich; Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; Organizacja ucząca się w podnoszeniu konkurencyjności firmy; Self management zarządzane swoją karierą. Zarządzanie karierą: Definicja rozwoju i kariery, Dobre praktyki zarządzania karierą, Kontrakt psychologiczny, Programy dla talentów jako skuteczna forma zwiększania przewagi konkurencyjnej - korzyści i zagrożenia programów, dobre praktyki, przykłady programów,,kultura organizacyjna, polityka wizerunek firmy jako kluczowe elementy przyciągania i utrzymania talentów, Programy sukcesji. Budowanie systemów kompetencyjnych: Cele, zalety i wady systemów, Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki, Definiowanie kompetencji - wskaźniki behawioralne, poziomy spełnienia, Zastosowanie systemów kompetencyjnych.

6 Rekrutacja i selekcja: Sytuacja na rynku pracy a procesy rekrutacyjne w firmach dyskusja, Rekrutacja zewnętrzna vs wewnętrzna - wady i zalety; Sporządzanie opisu stanowiska pracy - metodologia, specyfikacja kompetencji, standaryzacja itp.: Tworzenie ogłoszeń pracy i poszukiwanie kandydatów, Wybrane metody selekcyjne: trafność i dobór narzędzi, korzyści i zagrożenia: wywiadów kompetencyjnych; testów i kwestionariuszy; ośrodków oceny(ac); analizy CV i referencji, Outplacement jako efektywna forma restrukturyzacji w firmie - kryteria doboru pracowników do zwolnień, komunikacja procesu w firmie, działania osłonowe (szkolenia, pomoc psychologiczna, współpraca z PUP). Ocena okresowa pracowników: definicja, zalety i wady systemu, zarządzanie przez cele (MBO) - kaskadowanie celów, definiowanie celów (SMART), rozliczanie efektów, wyznaczanie i ocena kompetencji, narzędzia zwiększające obiektywizm oceniania, przeprowadzanie rozmowy okresowej, wyznaczanie kompetencji do rozwoju, ocena okresowa, a polityka wynagrodzeń. Ocena 360 : definicja, zalety i wady systemu oceny wdrażanie systemu, a kultura organizacyjna firmy, w jakich okolicznościach stosować ocenę 360, informacja zwrotna dla ocenianych, wykorzystanie wyników oceny w działaniach rozwojowych. Zarządzanie szkoleniami: Definicja - prezentacja, dyskusja, Stosunek do szkoleń w firmach analiza polityki szkoleniowej, Badanie potrzeb szkoleniowych metodologia, Funkcje szkoleniowe i metody szkoleniowe prezentacja, dyskusja, Metody badania efektywności szkoleń - prezentacja, przykłady, ćwiczenia, Tworzenie planu szkoleń (strategia firmy a plan szkoleń, tworzenie budżetu, realizacja i monitoring),procedura szkoleniowa - elementy i korzyści, Współpraca z firmami szkoleniowymi oraz podstawowe zagadnienia prawa pracy. Łącznie 120 godz. szkolenia dla jednej osoby Praktyka 100 godz. Teoria 20 godz. 7. KURS FRYZJERSKI Uczestniczki otrzymają niezbędny sprzęt oraz narzędzia tj. główki fryzjerskie, zestawy kosmetyków oraz narzędzi Program kursu powinien zawierać m.in.: 1. Wiadomości wstępne - specyfika zawodu fryzjera - higiena w miejscu pracy, dezynfekcja i sterylizacja - kontakt z klientem wywiad, diagnoza, porada - choroby zawodowe - Zasady BHP - historia sztuki fryzjerskiej doceniaj. 2. Kosmetyka, struktura i właściwości włosa - powierzchnia włosa - wewnętrzna budowa włosa, choroby - rodzaje włosów właściwości

7 - budowa i funkcje skóry głowy - określanie jakości i stanu włosów - rodzaje uszkodzeń, zmiany - diagnoza stanu włosów i skóry głowy - nieprawidłowości i uszkodzenia skóry głowy i włosów - mycie włosów i masaż skóry głowy - nakładanie odżywki i preparatów pielęgnacyjnych 3. Strzyżenie - omówienie narzędzi fryzjerskich - analiza kształtów twarzy i głowy - typy i style fryzur - formy i linie fryzury - geometryczne elementy stylizacji - linie profilu, kontury - symetria i asymetria - podział głowy na sekcje - podstawowe linie fryzury: profile, symetrie i asymetrie - strzyżenie włosów długi, średnich i krótkich - podstawowe techniki strzyżeń nadawanie zarysów - cięcie na tępo - punktowanie - strzyżenie niestopniowane - cieniowanie - zdejmowanie objętości z końcówek (sleading, efilage) - pikowanie - separowanie - stopniowanie - strzyżenie nożem chińskim 4. Koloryzacja - naturalne kolory włosów - podstawy koloroskopii, analiza kolorystyczna - kolory podstawowe, pochodne, dopełniające - porada kolorystyczna - baza włosów - omówienie preparatów do koloryzacji - utlenianie, tonowanie, farbowanie - odbarwianie włosa - procesy zachodzące we włosie podczas farbowania - rozjaśnianie włosów - przyciemnianie włosów - neutralizacja włosów - technika farbowania włosów siwych - koloryzacja powierzchniowa - technika nakładania farby - technika nakładania baleyage - farbowanie odrostów 5. Ondulacja - trwała zmiana kształtu włosa

8 - rodzaje preparatów do trwałej ondulacji - techniki nawijania włosów - przeprowadzenie zabiegu trwałej ondulacji - ondulacja częściowa - ondulacja końcówek i odrostów 6. Stylizacja - omówienie preparatów do stylingu - modelowanie, suszenie bez użycia szczotki - modelowanie tradycyjne i modelowanie na prosto - nawijanie włosów na wałki - układanie fal - tapirowanie - koki, fantazyjne upięcia z włosów długich i krótkich. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia: 1. Zorganizowanie i prowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w obiekcie/obiektach zapewniających, że zajęcia przeprowadzone zostaną w dostosowanych pomieszczeniach, wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, spełniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, 2. W przypadku konieczności posiadania przez uczestniczki badań lekarskich, przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do ich skierowania na badania lekarskie na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu oraz do sfinansowania tych badań i zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu. 3. W przypadku braku wskazań do uczestniczenia w przedmiotowym szkoleniu wynikającego z przeprowadzonych badań lekarskich Wykonawca otrzyma tylko wynagrodzenie za wykonane badania lekarskie 4. Zwrot kosztów dojazdu z miejscowości zamieszkania uczestnika lub uczestniczki kursu do miejsca w którym prowadzony jest kurs (w obie strony - wszyscy uczestnicy zamieszkują na terenie Powiatu Łęczyńskiego) 5. Ubezpieczenie uczestniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie powinno obejmować okres trwania kursu, na kwotę nie niższą niż zł na jedną osobę. 6. Wykonawca przez jedną godzinę powinien rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy, przy czym długość przerwy może być ustalona w sposób elastyczny 7. Wykonawca na zajęciach związanych z obsługą komputera, kasy fiskalnej, wózka widłowego, innych urządzeń zapewnia, aby przy jednym urządzeniu pracowała jedna osoba. 8. Wykonawca, któremu zostanie powierzone wykonanie zamówienia, jest zobowiązany opracować i przedstawić Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego kursu: 1) autorski program kursów zawierający niezbędne opisane minimum rozszerzając dowolnie zakres poszczególnych zagadnień oraz dodając własne moduły tematyczne, 2) harmonogram zajęć.

9 9. Wykonawca ma obowiązek informować uczestniczki kursu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej oraz oznaczyć drzwi pomieszczeń, w których odbywać się będą kursy informacją o źródle finansowania szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego, z logo Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kursy zgodnie ze szczegółowym autorskim programem kursów zawierającym zakres poszczególnych zagadnień i moduły tematyczne oraz zgodnie z harmonogramem, opracowanymi przez Wykonawcę i przedstawionymi Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego kursu. 11. Kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiednich do prowadzenia kursów w w/w zakresie. 12. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursów. 13. Wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć (Wykonawca zobowiązany jest przekazać indywidualnie dla każdego uczestnika materiały szkoleniowe (co najmniej opracowania wykładowców zebrane w skrypt, teczka, notatnik, długopis, zakreślacz) oraz dodatkowe materiały/gadżety, w tym jeden komplet dla każdego z uczestników kursów i 1 komplet do dokumentacji projektu. Dodatkowe materiały/gadżety muszą być związane z tematyką kursu. Materiały dydaktyczne muszą zawierać informację o źródle finansowania zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego, z logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wzory materiałów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursów. 14. Serwis kawowy uzupełniany w trakcie zajęć, obejmujący kawę sypaną i rozpuszczalną oraz herbatę zwykłą, cukier, śmietankę lub mleko do kawy, cytrynę oraz wodę mineralną, soki owocowe, ciastka, owoce. 15. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu kursu, w formie dziennika. Dziennik musi zawierać: tytuł, listę osób biorących udział w kursie, z podaniem imienia i nazwiska oraz datę urodzenia, rejestr tematów realizowanych w każdym dniu kursu, z podaniem daty, tematu głównego, wykazu zagadnień omówionych w ramach tematu głównego, ilość godzin dydaktycznych zrealizowanych w danym dniu oraz czytelny podpis wykładowcy. Ponadto do dziennika należy dołączyć listę obecności podpisywaną przez uczestniczki każdego dnia realizacji. 16. Umożliwienie wizytowania kursu i przeprowadzania kontroli zarówno przez pracownika Zamawiającego jak i przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, w zakresie prawidłowej realizacji projektu oraz udostępnienie do wglądu wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 17. Wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oryginały zaświadczeń zostaną wydane przez Wykonawcę dla każdego uczestnika i uczestniczki na ostatnich zajęciach za ich pokwitowaniem. Natomiast ich kserokopie będą potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i przekazane do Zamawiającego w terminie o którym mowa w pkt 18. Zaświadczenia będą zawierać informację o źródle finansowania kursu z Europejskiego Funduszu Społecznego, z logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 18. Każdy kurs Wykonawca zakończy egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować egzamin ze zdobytej wiedzy oraz sporządzić protokół z egzaminu. Wykonawca w terminie 5 dni po egzaminie winien dostarczyć Zamawiającemu protokół z egzaminu, kopię wydanych zaświadczeń zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz kopię rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji przez beneficjentów ostatecznych po pozytywnie zdanym egzaminie. Wykonawca powiadamia Zamawiającego, na 7 dni wcześniej o dacie, miejscu i godzinie egzaminu każdego etapu szkolenia uczestników szkolenia. Czas trwania egzaminu nie wlicza się w czas trwania szkolenia. Kod przedmiotu zamówienia według CPV: usługi szkoleniowe, usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Umowa (wzór) zawarta w dniu r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)..., 2) , zwanym dalej Zamawiającym, a

Umowa (wzór) zawarta w dniu r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)..., 2) , zwanym dalej Zamawiającym, a Znak sprawy: PCPR.POKL.342.08.2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu. 2012 r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)......., 2).. -...., zwanym dalej Zamawiającym, a.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) dla zadania nr 1. zawarta w dniu r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)..., 2) , zwanym dalej Zamawiającym, a

Umowa (wzór) dla zadania nr 1. zawarta w dniu r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)..., 2) , zwanym dalej Zamawiającym, a Znak sprawy: PCPR.POKL.LJ.222.02.2013 Załącznik nr 7.1 do SIWZ Umowa (wzór) dla zadania nr 1 zawarta w dniu. 2013 r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)......., 2).. -...., zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r.

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r. H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia ul. Duża 8 25-304 Kielce nazwa szkolenia Fryzjer Data i miejsce 04 lipca 07 września 2011r.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) dla zadania nr 2. zawarta w dniu r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)..., 2) , zwanym dalej Zamawiającym, a

Umowa (wzór) dla zadania nr 2. zawarta w dniu r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)..., 2) , zwanym dalej Zamawiającym, a Znak sprawy: PCPR.POKL.LJ.222.02.2013 Załącznik nr 7.2 do SIWZ Umowa (wzór) dla zadania nr 2 zawarta w dniu. 2013 r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)......., 2).. -...., zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE Załącznik nr3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Znak sprawy: VII.4124. 14.2015/ST Poznań, dnia 24.07.2015 r. (adres

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: PCPR.POKL.342.08.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pn. Zawodowe Warsztaty Aktywizujące w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj. Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy przygotowania i przeprowadzenia szkolenia: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini w ramach projektu systemowego Zielone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie SZKOLENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie SZKOLENIA Znak sprawy: PCPR.POKL.TSII.222.01.2013 Załącznik nr 1.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2 Znak sprawy: PCPR.POKL.TSII.222.01.2014 Załącznik nr 1.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - KURS FRYZJERSKI Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu o nazwie Kurs fryzjerski dla 4 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, 08.04.04r Dotyczy: Zad. 3.0. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II I. Nazwa i adres Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe. Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe. Ustalenia wstępne a) Szkolenia/kursy zawodowe o charakterze zawodowym dla 23 uczestników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R.

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój ul. Różana 2 tel. 378-30-54 fax. 370-91-20 PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. Lp. azwa i zakres szkolenia Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kamienna Góra, dn. 28.11.2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie: Jastarnia, dnia 14.01.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia projektu systemowego Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej usługi: W niniejszym zapytaniu pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH:

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: SEMESTR III- CZAS TRAWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE W wyniku

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. 90 godz. lekcyjnych. lekcyjnych

Liczba godzin. 90 godz. lekcyjnych. lekcyjnych Kolbuszowa, dnia 15.04.2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej ogłasza Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232583 2014 z dnia 2014 11 05 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) dla zadania nr 1. zawarta w dniu. 2013r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)..., 2) , zwanym dalej Zamawiającym, a

Umowa (wzór) dla zadania nr 1. zawarta w dniu. 2013r. w Łęcznej pomiędzy:... reprezentowanym przez: 1)..., 2) , zwanym dalej Zamawiającym, a Znak sprawy: PCPR.POKL.TSII.222.01.2013 Załącznik nr 8.1 do SIWZ Umowa (wzór) dla zadania nr 1 zawarta w dniu. 2013r. w Łęcznej pomiędzy:.... reprezentowanym przez: 1)......., 2).. -...., zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących kursów zawodowych: Lp Rodzaj kursu zawodowego

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących kursów zawodowych: Lp Rodzaj kursu zawodowego Chodel, dnia 20.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -02/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2015 Chorzów dnia: 2015/03/02 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach projektu systemowego Otwórz się na siebie. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH Kołobrzeg, dnia 15.04.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn Kętrzyn: Kurs i szkolenia zawodowe

Bardziej szczegółowo

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej: Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro pn. Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej"

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 2. Miejsce szkolenia: 3. Termin przeprowadzenia szkolenia: 4. Czas trwania szkolenia:

Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 2. Miejsce szkolenia: 3. Termin przeprowadzenia szkolenia: 4. Czas trwania szkolenia: Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie. 2. Miejsce szkolenia: miasto Złotów. 3. Termin przeprowadzenia szkolenia: od dnia 09

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej związanej z realizacją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: BPŚ.271.16.2014 OPS.POKL.ZP.3.2014 Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie szkoleń kursów z zakresu przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poniższych części: Część I Podstawy obsługi komputera Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zorganizowanie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 8 osób. 2. Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR I Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UE.43000.24.2013 Załącznik nr 9a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących form szkoleniowych: Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Mielec: Usługa szkolenia zawodowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mielec: Usługa szkolenia zawodowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PZ.3410-2-GK/08 Mielec: Usługa szkolenia zawodowego Numer ogłoszenia: 99557-2008; data zamieszczenia: 13.05.2008

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 05.06.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAWIAM NA SIEBIE! WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAWIAM NA SIEBIE! WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Siedlce: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAWIAM NA SIEBIE! WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Numer ogłoszenia: 293450-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014 W związku z realizacją projektu,,wojcieszków Aktywna integracja w ramach Podziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Poddębice, 19.01.2015 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: D.0321.5.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

RP. 4242/03/AM/17 Krasnystaw, 04 październik 2017 r. Zapytanie ofertowe

RP. 4242/03/AM/17 Krasnystaw, 04 październik 2017 r. Zapytanie ofertowe RP. 4242/03/AM/17 Krasnystaw, 04 październik 2017 r. Zapytanie ofertowe Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia następujących usług szkoleniowych: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań II, III i IV

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań II, III i IV POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2. Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone w zakresie oraz w sposób niżej opisany.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2. Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone w zakresie oraz w sposób niżej opisany. Znak sprawy: PCPR.POKL.LJ.222.01.2014 Załącznik nr 1.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 45 osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 204662-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ URZĄD PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Wspierajmy bezrobotnych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Część E - Magazynier z uprawnieniami operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - Koszalin

Część E - Magazynier z uprawnieniami operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - Koszalin Część E - Magazynier z uprawnieniami operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - Koszalin 1) Organizacja szkolenia: a) Szkolenie odbędzie się dla 8 osób, rozpocznie się w terminie 11.04.2016-06.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - KURS FRYZJERSKI Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu o nazwie Kurs fryzjerski dla 4 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. BOPS.271.1.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. 1. Trwa minimum 41godzin zajęć grupowych i średnio 3 godziny zajęć indywidualnych na osobę. 1) Grupowe

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zorganizowanie i przeprowadzenie poniżej wskazanych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Wyrównajmy szanse wg podziału:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zorganizowanie i przeprowadzenie poniżej wskazanych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Wyrównajmy szanse wg podziału: Projekt Wyrównajmy szanse współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mogilno, dnia 29.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Pierzchnica, dn. 05.06.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo