DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/277/16 RADY MIASTA KUTNO w sprawie regulaminów korzystania z przyszkolnych obiektów sportowych Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Kutno uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się Regulaminy korzystania z przyszkolnych obiektów sportowych usytuowanych na terenie Miasta Kutno w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.: 1) Regulamin kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, stanowiący załącznik nr 1; 2) Regulamin boiska sportowego wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie, stanowiący załącznik nr 2; 3) Regulamin boiska sportowego wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kutnie, stanowiący załącznik nr 3; 4) Regulamin kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie, stanowiący załącznik nr 4; 5) Regulamin kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, stanowiący załącznik nr 5; 6) Regulamin boiska sportowego wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Gimnazjum Nr 2 im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Kutnie, stanowiący załącznik nr 6; 7) Regulamin boiska sportowego Blisko-boisko zlokalizowanego przy Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, stanowiący załącznik nr 7; 8) Regulamin kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik nr 1 REGULAMIN KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO ORLIK 2012 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KUTNIE 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, zwanego dalej kompleksem boisk. 2. Wejście na teren kompleksu boisk jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 3. Administratorem kompleksu boisk jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie. 4. Przedstawicielem Administratora na terenie obiektu, jest animator sportu, zwany dalej animatorem lub inna osoba upoważniona. 5. Kompleks boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012, jest obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym dla wszystkich mieszkańców Miasta Kutno. 6. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z kompleksu boisk, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 7. W dni nauki szkolnej, w godzinach do 8.00 do 14.30, kompleks boisk wykorzystywany jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły. 8. Poza godzinami lekcyjnymi kompleks boisk jest ogólnie dostępny w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 listopada do 31 marca zgodnie z harmonogramem pracy animatora sportu. 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia całego kompleksu boisk lub jego części ze względu na złe warunki atmosferyczne, stan techniczny lub inne okoliczności. O swojej decyzji Administrator poinformuje najpóźniej w dniu zamknięcia kompleksu boisk, poprzez wywieszenie informacji przy wejściu na kompleks boisk. 10. Kompleks boisk może być wyłączony z eksploatacji celem poddania go zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacji. 11. Korzystające z kompleksu boisk dzieci do lat 10 mogą przebywać i korzystać z niego wyłącznie opieką osoby dorosłej lub opiekuna. 12. Korzystający z kompleksu boisk są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń animatora sportu. 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu boisk. 14. Animator ma prawo odmówić wstępu na teren kompleksu boisk lub wydać polecenie opuszczenia terenu kompleksu boisk osobom: b) wprowadzającym i użytkującym sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem kompleksu boisk, c) niszczącym urządzenia sportowe i nawierzchnię boisk, f) zaśmiecającym teren kompleksu boisk, g) wnoszącym na teren kompleksu boisk materiały i przedmioty niebezpieczne,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Teren kompleksu boisk objęty jest ciągłym monitoringiem. 16. Skargi i wnioski należy składać u Administratora kompleksu boisk pod nr tel W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z następujących 18. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa. Załącznik nr 2 REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KUTNIE 1. Regulamin określa zasady korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kutnie, zwanego dalej boiskiem. 2. Wejście na boisko jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 3. Administratorem boiska jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie. 4. Boisko jest ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Miasta Kutno. 5. Osoba prowadząca zajęcia czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z boiska, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 6. W dni nauki szkolnej, w godzinach do 8.00 do 18.00, boisko wykorzystywane jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły. 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia boiska ze względu na złe warunki atmosferyczne, stan techniczny lub inne okoliczności. O swojej decyzji Administrator poinformuje najpóźniej w dniu zamknięcia boiska, poprzez wywieszenie informacji przy wejściu na boisko. 8. Boisko może być wyłączone z eksploatacji celem poddania go zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacji. 9. Korzystające z boiska dzieci do lat 10 mogą przebywać i korzystać z niego wyłącznie opieką osoby dorosłej lub opiekuna. 10. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń Administratora. 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 12. Administrator ma prawo odmówić wstępu na teren boiska lub wydać polecenie opuszczenia boiska osobom:

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz b) wprowadzającym i użytkującym sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem boiska, c) niszczącym urządzenia sportowe i nawierzchnię boiska, f) zaśmiecającym teren boiska, g) wnoszącym na teren boiska materiały i przedmioty niebezpieczne, 13. Teren kompleksu boiska objęty jest ciągłym monitoringiem. 14. Skargi i wnioski należy składać u Administratora boiska pod nr tel W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z następujących 16. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa. Załącznik nr 3 REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KUTNIE 1. Regulamin określa zasady korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kutnie, zwanego dalej boiskiem. 2. Wejście na boisko jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 3. Administratorem boiska jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Kutnie. 4. Boisko jest ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Miasta Kutno. 5. W dni nauki szkolnej, w godzinach do 8.00 do 16.00, boisko wykorzystywane jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły. 6. Poza godzinami lekcyjnymi boisko jest ogólnie dostępne w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 listopada do 31 marca. 7. Osoba prowadząca zajęcia czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z boiska, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniona jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia boiska ze względu na złe warunki atmosferyczne, stan techniczny lub inne okoliczności. O swojej decyzji Administrator poinformuje najpóźniej w dniu zamknięcia boiska, poprzez wywieszenie informacji przy wejściu na boisko.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Boisko może być wyłączone z eksploatacji celem poddania go zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacji. 10. Korzystające z boiska dzieci do lat 10 mogą przebywać i korzystać z niego wyłącznie opieką osoby dorosłej lub opiekuna. 11. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń Administratora. 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 13. Administrator ma prawo odmówić wstępu na teren boiska lub wydać polecenie opuszczenia boiska osobom: b) wprowadzającym i użytkującym sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem boiska, c) niszczącym urządzenia sportowe i nawierzchnię boiska, f) zaśmiecającym teren boiska, g) wnoszącym na teren boiska materiały i przedmioty niebezpieczne, 14. Teren boiska objęty jest ciągłym monitoringiem. 15. Skargi i wnioski należy składać u Administratora boiska pod nr tel W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z następujących 17. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa. Załącznik nr 4 REGULAMIN KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO ORLIK 2012 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KUTNIE 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie, zwanego dalej kompleksem boiskiem. 2. Wejście na teren kompleksu boisk jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 3. Administratorem kompleksu boisk jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie. 4. Przedstawicielem Administratora na terenie kompleksu boisk, jest animator sportu, zwany dalej animatorem lub inna osoba upoważniona.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Kompleks boisk w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012, jest ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich mieszkańców Miasta Kutno. 6. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z kompleksu boisk, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 7. W dni nauki szkolnej, w godzinach do 8.00 do 15.00, kompleks boisk wykorzystywany jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły. 8. Poza godzinami lekcyjnymi kompleks boisk jest ogólnie dostępny w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 listopada do 31 marca zgodnie z harmonogramem pracy animatora sportu. 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia całego kompleksu boisk lub jego części ze względu na złe warunki atmosferyczne, stan techniczny lub inne okoliczności. O swojej decyzji Administrator poinformuje najpóźniej w dniu zamknięcia kompleksu boisk, poprzez wywieszenie informacji przy wejściu na kompleks. 10. Kompleks boisk może być wyłączony z eksploatacji celem poddania go zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacji. 11. Korzystające z kompleksu boisk dzieci do lat 10 mogą przebywać i korzystać z niego wyłącznie opieką osoby dorosłej lub opiekuna. 12. Korzystający z kompleksu boisk są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń animatora sportu. 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu boisk. 14. Animator ma prawo odmówić wstępu na teren kompleksu boisk lub wydać polecenie opuszczenia terenu kompleksu boisk osobom: b) wprowadzającym i użytkującym sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem kompleksu boisk, c) niszczącym urządzenia sportowe i nawierzchnię boisk, f) zaśmiecającym teren kompleksu boisk, g) wnoszącym na teren kompleksu boisk materiały i przedmioty niebezpieczne, 15. Teren kompleksu boisk objęty jest ciągłym monitoringiem. 16. Skargi i wnioski należy składać u Administratora kompleksu boisk pod nr tel W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z następujących 18. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Załącznik nr 5 REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W KUTNIE 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, zwanego dalej boiskiem, za wyjątkiem kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012, który objęty jest odrębnym regulaminem. 2. Każdy korzystający z boiska jest zobowiązany do: a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania, b) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych lub pracownika zatrudnionego na boisku, c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie boiska, d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia boiska zgodnie z jego przeznaczeniem. 3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny wyposażenia boiska, a ich usterki zgłaszać administratorowi. 4. Boisko czynne jest w godzinach od 7.00 do Po godz obowiązuje cisza nocna. 5. Boisko administrowane jest przez Szkołę Podstawową nr 9 w Kutnie, zwaną dalej SP nr W skład boiska wchodzą strefy: 1) zespół boisk Moje boisko Orlik 2012 ; 2) obiekt lekkoatletyczny; 3) boisko wielofunkcyjne piłkarsko-baseballowe; 4) urządzenia rekreacyjno-sportowe. 7. Boisko, co do zasady, jest ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Miasta Kutno. 8. Na czas konieczny do organizacji treningów, zgrupowań, a także zawodów przewiduje się okresowe ograniczenia dostępu do poszczególnych stref boiska oraz możliwość wprowadzenia opłat. 9. W przypadku organizowania imprez sportowych SP nr 9 ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć na całym boisku lub w poszczególnych jego strefach. 10. Boisko przeznaczone jest do zabaw, wypoczynku, organizowania zawodów, zajęć, imprez o charakterze: sportowym, rekreacyjnym, artystyczno-rozrywkowym, edukacyjnym. 11. Na boisku mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. 12. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody SP nr Z boiska mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo. 14. Za bezpieczeństwo i porządek podczas zawodów, zajęć, imprez odbywających się na boisku odpowiada ich organizator lub osoba reprezentująca grupę zorganizowaną. 15. Grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z boiska za zgodą upoważnionych osób z obsługi boiska.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz W przypadku osób małoletnich korzystanie z boiska odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo. 17. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na boisku wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej. 18. Administrator ma prawo odmówić wstępu na teren boiska lub wydać polecenie jego opuszczenia osobom: a) w butach piłkarskich na wysokich i metalowych korkach, b) wprowadzającym i użytkującym sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem boiska lub bieżni, c) niszczącym urządzenia sportowe i nawierzchnię boiska lub bieżni, f) zaśmiecającym teren boiska, g) wnoszącym na teren boiska materiały i przedmioty niebezpieczne, i) wprowadzającym zwierzęta, j) rozkładającym sprzęt sportowy bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie, k) wjeżdżającym pojazdami na teren boiska, bez zezwolenia osoby zatrudnionej na obiekcie, l) rozniecającym ogień. 19. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia dla zdrowia i życia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie pracującej na boisku. 20. Zarządzający boiskiem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z boiska. 21. Na boisku nie prowadzi się depozytu. SP nr 9 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 22. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu boiska. 23. Skargi i wnioski należy składać u Administratora boiska pod nr tel W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z następujących

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Załącznik nr 6 REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 IM. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KUTNIE 1. Regulamin określa zasady korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Kutnie, zwanego dalej boiskiem. 2. Wejście na boisko jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 3. Administratorem boiska jest Gimnazjum nr 2 w Kutnie. 4. W dni nauki szkolnej, w godzinach do 8.00 do 16.00, boisko wykorzystywane jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły. 5. Poza godzinami lekcyjnymi boisko jest ogólnie dostępne w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 listopada do 31 marca. 6. Boisko jest ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Miasta Kutno. 7. Osoba prowadząca zajęcia czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z boiska, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniona jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia boiska ze względu na złe warunki atmosferyczne, stan techniczny lub inne okoliczności. O swojej decyzji Administrator poinformuje najpóźniej w dniu zamknięcia boiska, poprzez wywieszenie informacji przy wejściu na boisko. 9. Boisko może być wyłączone z eksploatacji celem poddania go zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacji. 10. Korzystające z boiska dzieci do lat 10 mogą przebywać i korzystać z niego wyłącznie opieką osoby dorosłej lub opiekuna. 11. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń Administratora. 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 13. Administrator ma prawo odmówić wstępu na teren boiska lub wydać polecenie opuszczenia boiska osobom: b) wprowadzającym i użytkującym sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem boiska, c) niszczącym urządzenia sportowe i nawierzchnię boiska, f) zaśmiecającym teren boiska, g) wnoszącym na teren boiska materiały i przedmioty niebezpieczne, 14. Teren boiska objęty jest ciągłym monitoringiem. 15. Skargi i wnioski należy składać u Administratora boiska pod nr tel

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z następujących 17. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa. Załącznik nr 7 REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO BLISKO-BOISKO PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KUTNIE 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego Blisko-boisko przy Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, zwanego dalej boiskiem. 2. Wejście na boisko jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 3. Boisko jest ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Miasta Kutno. 4. Administratorem boiska jest Gimnazjum nr 3 w Kutnie. 5. W dni nauki szkolnej, w godzinach do 8.00 do 16.00, boisko wykorzystywane jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły. 6. Poza godzinami lekcyjnymi boisko jest ogólnie dostępne w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 listopada do 1 marca. 7. Osoba prowadząca zajęcia czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z boiska, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniona jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia boiska ze względu na złe warunki atmosferyczne, stan techniczny lub inne okoliczności. O swojej decyzji Administrator poinformuje najpóźniej w dniu zamknięcia boiska, poprzez wywieszenie informacji przy wejściu na boisko. 9. Boisko może być wyłączone z eksploatacji celem poddania go zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacji. 10. Korzystające z boiska dzieci do lat 10 mogą przebywać i korzystać z niego wyłącznie opieką osoby dorosłej lub opiekuna. 11. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń Administratora. 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 13. Administrator ma prawo odmówić wstępu na teren boiska lub wydać polecenie opuszczenia boiska osobom: b) wprowadzającym i użytkującym sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem boiska, c) niszczącym urządzenia sportowe i nawierzchnię boiska,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz f) zaśmiecającym teren boiska, g) wnoszącym na teren boiska materiały i przedmioty niebezpieczne, 14. Teren boiska objęty jest ciągłym monitoringiem. 15. Skargi i wnioski należy składać u Administratora boiska pod nr tel W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z następujących 17. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa. Załącznik nr 8 REGULAMIN KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO ORLIK 2012 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W KUTNIE 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, zwanego dalej kompleksem boisk. 2. Wejście na teren kompleksu boisk jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 3. Administratorem kompleksu boisk jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie. 4. Przedstawicielem Administratora na terenie kompleksu boisk, jest animator sportu, zwany dalej animatorem lub inna osoba upoważniona. 5. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z kompleksu boisk, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 6. Kompleks boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012, jest obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym dla wszystkich mieszkańców Miasta Kutno. 7. W dni nauki szkolnej, w godzinach do 8.00 do 15.00, kompleks boisk wykorzystywany jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły. 8. Poza godzinami lekcyjnymi kompleks boisk jest ogólnie dostępny w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz w godzinach od 8.00 do w okresie od 1 listopada do 31 marca zgodnie z harmonogramem pracy animatora sportu.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia całego kompleksu boisk lub jego części ze względu na złe warunki atmosferyczne, stan techniczny lub inne okoliczności. O swojej decyzji Administrator poinformuje najpóźniej w dniu zamknięcia kompleksu boisk, poprzez wywieszenie informacji przy wejściu na kompleks. 10. Kompleks boisk może być wyłączony z eksploatacji celem poddania go zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacji. 11. Korzystające z kompleksu boisk dzieci do lat 10 mogą przebywać i korzystać z niego wyłącznie opieką osoby dorosłej lub opiekuna. 12. Korzystający z kompleksu boisk są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń animatora sportu. 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu boisk. 14. Animator ma prawo odmówić wstępu na teren kompleksu boisk lub wydać polecenie opuszczenia terenu kompleksu boisk osobom: b) wprowadzającym i użytkującym sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem kompleksu boisk, c) niszczącym urządzenia sportowe i nawierzchnię boisk, f) zaśmiecającym teren kompleksu boisk, g) wnoszącym na teren kompleksu boisk materiały i przedmioty niebezpieczne, 15. Teren kompleksu boisk objęty jest ciągłym monitoringiem. 16. Skargi i wnioski należy składać u Administratora kompleksu boisk pod nr tel W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z następujących 18. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 2649 UCHWAŁA NR XXXII/143/2013 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 5690 UCHWAŁA NR XL/307/2013 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LVII/380/10 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 28 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 28 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Hali widowiskowo-sportowej oraz regulaminu korzystania z kompleksu sportowego Moje boisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 725 UCHWAŁA NR XXIII/116/16 RADY GMINY LUTOMIERSK w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych usytuowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 726 UCHWAŁA NR XXIII/117/16 RADY GMINY LUTOMIERSK w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z przyszkolnej hali sportowej i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ /13

UCHWAŁA NR XXXVI/ /13 UCHWAŁA NR XXXVI/ /13 Projekt-druk Nr 404 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, obiektów sportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia w sprawie regulaminów korzystania z kompleksów boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" stanowiących gminne obiekty użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pasłęk.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 2961 UCHWAŁA NR XXIV/278/16 RADY MIASTA KUTNO w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina

UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 17 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 17 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z kompleksów sportowych położonych na terenie gminy Swarzędz. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Mieścisko z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Mieścisko z dnia... UCHWAŁA Nr..... w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012, będących własnością Gminy Mieścisko. Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 3438 UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 17 maja 2016 r.

Poznań, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 3438 UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 17 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 3438 UCHWAŁA NR XXIII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z kompleksów sportowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 17 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 17 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6202 UCHWAŁA NR XVII.122.2016 RADY GMINY STROMIEC w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, boisk

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 20 marca 2015 roku

Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 20 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 10 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 3091 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z Hali

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Sadkowice Na podstawie art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane Projekt z dnia 17 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 22 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 22 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu

Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu Mając na uwadze, że: 1. Gminna Hala Sportowa została wybudowana aby stworzyć dodatkową możliwość aktywnego uprawniania sportu dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 2399 UCHWAŁA NR XLV/318/14 RADY GMINY SŁAWNO w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/109/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała Nr XIX/109/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała Nr XIX/109/16 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, stadionu i boisk sportowych oraz siłowni na świeżym powietrzu, będących własnością Gminy Mieścisko. Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 10260 UCHWAŁA Nr 185/XVIII/12 RADY GMINY GOZDOWO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej przekazanej w administrowanie Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim przy

Bardziej szczegółowo

Moje Boisko ORLIK 2012

Moje Boisko ORLIK 2012 Moje Boisko ORLIK 2012 GODZINY OTWARCIA Kompleks sportowy jest czynny w następujących terminach: a) planowane zajęcia dla uczniów ze szkół miasta Pilzna w okresie roku szkolnego: poniedziałek piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OK Wójta Gminy Siennica z dnia 27 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr OK Wójta Gminy Siennica z dnia 27 marca 2013 r. Zarządzenie Nr OK.0050.14.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: regulaminu porządkowego korzystania z Zespołu boisk sportowych Orlik 2012. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/62/15 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/62/15 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/62/15 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych oraz siłowni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L\327\2010 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH. z dnia 17 września 2010 r.

UCHWAŁA NR L\327\2010 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH. z dnia 17 września 2010 r. UCHWAŁA NR L\327\2010 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego w Małomicach i Stadionu Piłkarskiego w Janowcu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r. OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/570/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r.

Uchwała Nr L/570/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r. Uchwała Nr L/570/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: regulaminu korzystania z kompleksu boisk ''Moje boisko-orlik 2012'' przy ul. Szczuczyńskiej w Szamotułach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 26 września 2013 r.

Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/353/2017. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/353/2017. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2378 UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2378 UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2378 UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY GMINY LUBICZ w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 28 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/08 WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/08 WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 czerwca 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 29/08 WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych w Hucie Krzeszowskiej i Krzeszowie Górnym. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/153/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XXI/153/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XXI/153/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria. Na podstawie art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/63/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/63/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/63/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw w Krupskim Młynie i Potępie-Odmuchowie oraz ze strefy sportu i rekreacji w Potępie Na podstawie art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY korzystania z boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012

REGULAMIN PORZĄDKOWY korzystania z boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 REGULAMIN PORZĄDKOWY korzystania z boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 Zespół boisk sportowych ORLIK 2012 służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego, młodzieżowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5606 UCHWAŁA NR XXXVII/208/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5606 UCHWAŁA NR XXXVII/208/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5606 UCHWAŁA NR XXXVII/208/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/359/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR LI/359/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU UCHWAŁA NR LI/359/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego w Starych Pieścirogach. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7 REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7 1. Hala sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mochach, ul. Szkolna 7, tel. 65 54-90-023 2. Hala sportowa otwarta jest: od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/84/2015 RADY GMINY INOWROCŁAW. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/84/2015 RADY GMINY INOWROCŁAW. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/84/2015 RADY GMINY INOWROCŁAW w sprawie zasad i trybu korzystania z Wiejskich Boisk Sportowych i Wiejskich Placów Zabaw dla Dzieci stanowiących własność Gminy, usytuowanych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009 UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Oława oraz określenia wzorów umów i cennika opłat Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta i Gminy, usytuowanych na terenie sołectw

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/82/2015 RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/82/2015 RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2224 UCHWAŁA NR VI/82/2015 RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY w sprawie: przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/ 213 /2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXVII/ 213 /2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. Uchwała Nr XXVII/ 213 /2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012" Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie Regulamin korzystania z obiektów sportowych przy ZSPiG w Sulikowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin. 2. ZSPiG należy przez to rozumieć Zespół

Bardziej szczegółowo

RA3A MEJSIG W MOSNE. * 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

RA3A MEJSIG W MOSNE. * 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa RA3A MEJSIG W MOSNE UCHWAŁA NR LV/390/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 22 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII / 46 /15 RADY MIASTA SANOKA. z dnia 7 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 22 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII / 46 /15 RADY MIASTA SANOKA. z dnia 7 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR VII / 46 /15 RADY MIASTA SANOKA z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z "Boisk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/141/2011 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/141/2011 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/141/2011 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KUTNO w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BOISKO TRENINGOWE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z FUNKCJAMI LEKKOATLETYCZNYMI REGULAMIN

BOISKO TRENINGOWE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z FUNKCJAMI LEKKOATLETYCZNYMI REGULAMIN Grafika : drukuj / nie drukuj ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice BOISKO TRENINGOWE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z FUNKCJAMI LEKKOATLETYCZNYMI REGULAMIN 1. Zarządcą obiektu sportowego jest Stadion

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Vk/IV/40/2007. Rada Miasta Wejherowa

Uchwała Nr Vk/IV/40/2007. Rada Miasta Wejherowa Uchwała Nr Vk/IV/40/2007 Rady w sprawie przyjęcia wzorów regulaminów korzystania z gminnych obiektów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Na podstawie art.40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE 1 I. Hala sportowa służy do prowadzenia zajęć, rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1985 UCHWAŁA NR XLIV/370/14 RADY GMINY W DRWINI. z dnia 27 marca 2014 roku

Kraków, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1985 UCHWAŁA NR XLIV/370/14 RADY GMINY W DRWINI. z dnia 27 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1985 UCHWAŁA NR XLIV/370/14 RADY GMINY W DRWINI z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 4171 UCHWAŁA NR XIII/155/15 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO w sprawie regulaminów określających zasady korzystania z parków,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r. Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek i opłat za korzystanie z Hali sportowo-widowiskowej w Gołuchowie Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO ZAJAZD NADRZECZE CENTRUM SPORTU O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO ZAJAZD NADRZECZE CENTRUM SPORTU O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ I. CZĘŚĆ OGÓLNA R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO ZAJAZD NADRZECZE CENTRUM SPORTU O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Boisko jest administrowane przez F.H. HENEX Henryk Dąbrowiecki. 2. Obiekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS W LUBLINIE PRZY UL. LANGIEWICZA 22

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS W LUBLINIE PRZY UL. LANGIEWICZA 22 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS W LUBLINIE PRZY UL. LANGIEWICZA 22 I. ZASADY OGÓLNE 1. Pływalnia Centrum Kultury Fizycznej UMCS (zwana dalej pływalnią CKF ) jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ I KRĘGIELNI W LUBSKU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ I KRĘGIELNI W LUBSKU REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ I KRĘGIELNI W LUBSKU ZARZĄDZANIE HALĄ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ WRAZ Z KRĘGIELNIĄ 1 Administratorem Gminnej Hali wraz z Kręgielnią na mocy Uchwały Nr XV/103/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia r. Projekt z dnia 1sierpnia 2014r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. w sprawiew przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 40,

Bardziej szczegółowo

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r.

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r. DRUK NR UCHWAŁA NR / /2014 z dnia 2014 r. Projekt w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Rokietnica oraz upoważanienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 10 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z płyty boiska piłkarskiego (nawierzchnia sztuczna) przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 176 UCHWAŁA NR XIX/183/2016 RADY GMINY GRYBÓW. z dnia 29 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 176 UCHWAŁA NR XIX/183/2016 RADY GMINY GRYBÓW. z dnia 29 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 176 UCHWAŁA NR XIX/183/2016 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z placów zabaw i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Ryki Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA OSÓB I ZESPOŁÓW KORZYSTAJĄCYCH Z HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 w Warszawie

REGULAMIN DLA OSÓB I ZESPOŁÓW KORZYSTAJĄCYCH Z HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 w Warszawie REGULAMIN DLA OSÓB I ZESPOŁÓW KORZYSTAJĄCYCH Z HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 w Warszawie 1 1. Hala sportowa służy do prowadzenia programowych lekcji wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /20 14 Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr /20 14 Rady Miejskiej w Mosinie Uchwała Nr /20 14 Rady Miejskiej w Mosinie samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwała co następuje: Ustala się regulaminy określające zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZERZAWACH W DNIU R.

REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZERZAWACH W DNIU R. REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZERZAWACH W DNIU 04.06.2017 R. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, szatni, magazynku sportowego SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W BYDGOSZCZY

Regulamin sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, szatni, magazynku sportowego SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W BYDGOSZCZY Strona1 Regulamin sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, szatni, magazynku sportowego SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W BYDGOSZCZY Z sali gimnastycznej mogą korzystać uczniowie szkoły w ramach zajęć wychowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU I UŻYCZANIA SALI GIMNASTYCZNEJ w Zespole Szkolno Przedszkolnym we Wtórku

REGULAMIN WYNAJMU I UŻYCZANIA SALI GIMNASTYCZNEJ w Zespole Szkolno Przedszkolnym we Wtórku Załącznik do zarządzenia Nr 07/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku z dnia 16 stycznia 2017r. REGULAMIN WYNAJMU I UŻYCZANIA SALI GIMNASTYCZNEJ w Zespole Szkolno Przedszkolnym we

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach 1. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń szkolnych bezwzględnie przestrzegają regulaminów obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXIX/7/16 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 29 września 2016 r.

Wrocław, dnia 18 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXIX/7/16 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 października 2016 r. Poz. 4702 OBWIESZCZENIE NR XXIX/7/16 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/82/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/82/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/82/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LODOWISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LODOWISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Z/15/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LODOWISKA 1. Lodowisko w Świdnicy przy ul. Śląskiej 33 znajduje się pod zarządem Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy. 2. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/VII/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 16 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR 48/VII/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR 48/VII/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM w sprawie Regulaminu placu zabaw, Regulaminu Miasteczka Ruchu Drogowego, Regulaminu korzystania z fontanny w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz. 1720 UCHWAŁA NR V/31/15 RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw w Gruszczycach i Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej Regulamin korzystania z sali gimnastycznej 1) Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych. 2) Za bezpieczeństwo ćwiczących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych Gminy Sierakowice

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych Gminy Sierakowice Projekt do pkt 15 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych Gminy Sierakowice Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY 1 1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 188 UCHWAŁA NR XI/73/2016 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 25 stycznia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 188 UCHWAŁA NR XI/73/2016 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 25 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 188 UCHWAŁA NR XI/73/2016 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 896 UCHWAŁA NR XLIII/502/2017 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 896 UCHWAŁA NR XLIII/502/2017 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 896 UCHWAŁA NR XLIII/502/2017 RADY MIASTA GORZOWA WLKP z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/293/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/293/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/293/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stanicy żeglarskiej "Neptun" będącej własnością gminy Barcin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SANITARNO-SOCJALNYMI PRZY UL. AL. WOJSKA POLSKIEGO 56

REGULAMIN BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SANITARNO-SOCJALNYMI PRZY UL. AL. WOJSKA POLSKIEGO 56 załącznik nr 3 do Regulaminu obiektów MOSRiW w Żarach REGULAMIN BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SANITARNO-SOCJALNYMI PRZY UL. AL. WOJSKA POLSKIEGO 56 1.Właścicielem boiska piłkarskiego wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 4164 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali

Bardziej szczegółowo

Informacja o udostępnieniu otwartych obiektów sportowych dzieciom i młodzieży z terenu Lublina w okresie wakacyjnym.

Informacja o udostępnieniu otwartych obiektów sportowych dzieciom i młodzieży z terenu Lublina w okresie wakacyjnym. Informacja o udostępnieniu otwartych obiektów sportowych dzieciom i młodzieży z terenu Lublina w okresie wakacyjnym. Nazwa szkoły Adres Szkoły Telefon Rodzaj obiektu Godziny otwarcia Uwagi Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 187/X/2015 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 187/X/2015 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 7884 UCHWAŁA NR 187/X/2015 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Widowiskowo-Sportowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 419/XXIX/2017 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 419/XXIX/2017 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3301 UCHWAŁA NR 419/XXIX/2017 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 262/XXX/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 8 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 262/XXX/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 8 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 262/XXX/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz nadania regulaminów dla gminnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY Rozdział 1 Podstawy prawne 1 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992

Bardziej szczegółowo