Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania."

Transkrypt

1 P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A

2 Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz mniej zależą od decyzji podejmowanych w oparciu o rekomendacje wywodzące się ze znanej, szeroko dostępnej wiedzy oraz analizy zjawisk przeprowadzonych z wykorzystaniem powszechnie stosowanych narzędzi do diagnozowania rzeczywistości. W erze globalizacji i Internetu wiedza jest łatwo dostępna dla wszystkich, a większość absolwentów posiada wykształcenie, na które składają się te same teorie, narzędzia, zbiory przyjętych prawd, zdefiniowanych zasad i wyznaczonych procedur. Pożądane cechy przywódcy: wizjonerstwo, odwaga w podejmowaniu decyzji, determinacja oraz umiejętności takie jak: krytycyzm, kreatywność wymagają formowania, kształtowania, rozwijania. Do tego potrzebne jest środowisko, w którym można te cechy rozwijać. Studia Executive MBA prowadzone przez POU poszerzają horyzonty myślenia i uczą wychodzenia poza utarte schematy działania. Pozwalają na spoglądanie na te same sytuacje z różnych punktów widzenia. Inspirują, wskazują ciekawe ścieżki rozwiązań, rozwijają interdyscyplinarną wiedzę, kształtują nowe postawy tak ważne przy podejmowaniu strategicznych decyzji. W Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University nie dajemy recept. Uczymy jak nawigować wśród praktyki i teorii zarządzania, problemów strategicznych, z którymi spotykają się współcześni menedżerowie. Jeżeli są Państwo gotowi do podjęcia tych wyzwań, gorąco zapraszam na studia Executive MBA w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University. Dr Zuzanna Kalisiak Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University

3 Program studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University posiada akredytację i walidację Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania) oraz akredytację Association od MBAs. AKREDYTACJE Executive MBA w POU to unikalne studia dostosowane do potrzeb polskich menedżerów, które posiadają akredytację dwóch zewnętrznych, niezależnych instytucji: Association of MBAs instytucji zrzeszającej najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, prowadzące studia MBA Oxford Brookes University z Wielkiej Brytanii Association of MBAs (Londyn) to renomowana międzynarodowa komisja akredytująca programy MBA. POU jest pierwszą polską uczelnią, która została członkiem tego stowarzyszenia i tym samym dołączyła do grona najlepszych szkół biznesu na świecie Członkostwo w Association of MBAs dla absolwentów i słuchaczy POU oznacza: Przynależność do społeczności najlepiej wykształconych liderów biznesu Możliwość komunikowania się i współpracy z wspierającymi się członkami klubu Association of MBAs Pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej poprzez ułatwienie wyboru i dostępu do najlepszych firm rekrutacyjnych i szkoleniowych na świecie Możliwość udziału na preferencyjnych warunkach w licznych seminariach i konferencjach

4 Oznacza to, że absolwenci POU otrzymują dwa dyplomy MBA: polski wydawany przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University brytyjski wydawany przez Oxford Brookes University Oxford Brookes University od lat zajmuje czołowe miejsca w brytyjskich rankingach w grupie tzw. nowych uniwersytetów. DWA DYPLOMY M B A

5 6 unikalnych cech wyróżniających studia Executive MBA w POU UNIKALNE CECHY 1zintegrowane podejście do wiedzy Program studiów EMBA został tak skonstruowany, aby ściśle korespondował z rzeczywistością biznesową oraz zadaniami, które musi realizować funkcjonujący w niej menedżer. Umożliwia zatem zdobycie gruntownej wiedzy w wielu dziedzinach zarządzania, przy jednoczesnym wskazywaniu wzajemnych powiązań, które muszą być brane pod uwagę na etapie podejmowania decyzji menedżerskich. przepływ wiedzy między biznesem a światem akademickim (warsztaty strategiczne) Doświadczenie praktyków biznesu jest tak samo ważne, jak wiedza akademicka. Wielką zaletą POU jest umiejętność połączenia tych światów.2

6 inspiracja atmosfera zrób to sam 3 Wykładowcy POU to specjaliści doskonale przygotowani, zarówno pod względem merytorycznym, jak i w zakresie umiejętności dydaktycznych. Motywowanie i budowanie zaangażowania studentów oraz tworzenie inspirującej atmosfery, to tylko niektóre sprawdzone sposoby wychodzenia poza utarte schematy i standardowe rozwiązania. POU nie uczy prostych reguł i teorii. Wykorzystuje potencjał studentów, ich kreatywność oraz doświadczenie. Wykładowcy POU są przewodnikami i doradcami, a nie tradycyjnymi nauczycielami akademickimi. 4narzędzia on-line POU od wielu lat tworzy i wdraża specjalistyczne narzędzia dydaktyczne, wykorzystujące najnowsze technologie informatyczne. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi on-line dotyczą analizy zagadnień gospodarczych i zjawisk ekonomicznych. Pozwalają na współpracę z najlepszymi teoretykami oraz praktykami ekonomii i biznesu. międzynarodowa 5 kadra Wybrane warsztaty, seminaria strategiczne oraz zajęcia on-line prowadzone są przez wykładowców oraz specjalistów z zagranicy. 6Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim. angielski język biznesu

7 DLACZEGO WARTO? Dlaczego warto wybrać studia Executive MBA w POU? Odpowiadają na potrzeby firm wiedza pozyskiwana podczas studiów jest bezpośrednio przekładana na konkretne rozwiązania praktyczne. Dzięki temu inwestycja w studia Executive MBA jest opłacalna również z punktu widzenia pracodawców. Uczestnicy zyskują konkretne umiejętności projektowania i wdrażania nowych rozwiązań, które zwiększają efektywność ich firm. Pomagają uczestnikom spojrzeć na firmy, w których pracują z szerszej, strategicznej perspektywy. Pozwalają na dogłębne zrozumienie wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania firmy. Poszerzają horyzonty i uczą wychodzenia poza utarte schematy działania. Oparte są na autorskim programie POU, dostosowanym do realiów polskiej gospodarki. Warsztaty prowadzone są zarówno przez praktyków biznesu, jak i przez nauczycieli akademickich, którzy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dydaktycznemu pełnią rolę doradców. Charakteryzują się indywidualnym podejściem do uczestników zajęć.

8 Studia Executive MBA adresowane są do: właścicieli firm, członków zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz efektywnym zarządzaniu ludźmi menedżerów zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes osób zarządzających firmami bez formalnego wykształcenia menedżerskiego (specjalistów innych dziedzin, np. inżynierów, lekarzy) młodszych menedżerów dynamicznie rozwijających swoją karierę zawodową Osoby nieposiadające tytułu magistra mogą w trakcie studiów Executive MBA realizować studia magisterskie na Specjalności Zarządzanie Biznesem. Proces kwalifikacji na studia magisterskie przebiega oddzielnie, niezależnie od kwalifikacji na studia Executive MBA. DLA KOGO?

9 Studia Executive MBA w POU są podzielone na dwa poziomy: PROGRAM STUDIÓW Pierwszy daje możliwość gruntownego poznania aktualnych problemów zarządzania, rozwija zdolności analityczne i kompetencje menedżerskie Na drugim poziomie dominuje problematyka strategii, omawiane są procesy podejmowania decyzji strategicznych i wprowadzania zmian w organizacjach semestr I Zarządzanie Organizacją Globalne Środowisko Ekonomiczne semestr III Komunikacja Strategiczna Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw Przywództwo a Zmiana Dysertacja poziom 1 PK 30* 10* poziom 2 PK 10* 10* 10* semestr II Projekt Innowacyjny Strategie Przedsiębiorstw semestr IV IT a Wartość Przedsiębiorstwa Moduł(y) do wyboru: Dysertacja moduły do wyboru Planning for New Business Ventures (w jęz. angielskim) (realizacja modułu w Oxford Brookes University) Dynamika Rynków Wschodzących Odpowiedzialne Zarządzanie w Warunkach Globalizacji PK 20* 20* PK 10* 20* lub 10* 40* PK 20* 20* 10* Marketing Strategiczny Finanse Strategiczne Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Strategiczne Zarządzanie Operacjami 10* 10* 10* 10* * punkty kredytowe

10 Opisy modułów Zarządzanie Organizacją Współczesne zarządzanie jest nierozerwalnie związane z uwzględnianiem wpływu wysoce konkurencyjnego i zmiennego otoczenia. Stawia to wyzwania tradycyjnym standardom i praktykom w planach i działaniach organizacji. Tradycyjnie biznes organizowano i zarządzano nim w oparciu o takie obszary funkcjonalne jak: finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie operacyjne, systemy informacyjne itd. Stąd celem modułu jest zrozumienie tych podstawowych funkcji. Z drugiej zaś strony, nowe standardy zarządzania podkreślają znaczenie procesów w działalności biznesowej. Dlatego też dyskutowane są szczegółowo problemy i wyzwania związane z zarządzaniem procesowym. Moduł dostarcza wiedzy i umiejętności umożliwiających menedżerom ocenę potencjału przedsiębiorstwa oraz zrozumienie procesu opracowania i wdrożenia strategii, w kontekście wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji. Wiedza z tego modułu daje solidne podstawy (bez względu na charakter wcześniejszych doświadczeń słuchaczy w biznesie) do gruntownego poznania problematyki zarządzania strategicznego. Program modułu Marketing Przewaga konkurencyjna, redefinicja marketingu Nowe podejście do strategii marketingowej oraz doskonałości marketingowej Marketing relacji Twarde i miękkie aspekty rynku (klientów, konkurencji) Zarządzanie rozszerzonym marketingiem mix Rola i funkcja marki Znaczenie Public Relations w tworzeniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa OPISY MODUŁÓW

11 Finanse Sprawozdawczość finansowa: analiza oraz interpretacja sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Budżet i kontrola budżetowa Rachunek kosztów (struktura kosztów, koszty ogólne, koszty marginalne, koszty standardowe) Analiza punktu zrównania Źródła finansowania Ocena inwestycji i szacowanie ryzyka Zarządzanie zasobami ludzkimi PROGRAM STUDIÓW Główne trendy w ZZL Rozwój ZZL przyczyny tworzenia nowych modeli i teorii Kultura organizacji (typologia, tworzenie) Główne funkcje ZZL (rekrutacja i selekcja, rozwój pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami, w tym finansowe i pozafinansowe elementy wynagrodzeń, ocena pracowników, zarządzanie wynikami) Planowanie zasobów ludzkich (rozwój i wykorzystanie zasobów ludzkich, elastyczne metody zatrudnienia) Zarządzanie kapitałem intelektualnym Zarządzanie operacyjne Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Zarządzanie procesami biznesowymi organizacji Zależność między strukturą organizacji, a efektywnością operacyjną Zarządzanie produktywnością Łańcuch wartości Tworzenie wartości dodanej w organizacji Zarządzanie strategiczne Przegląd głównych koncepcji i modeli zarządzania strategicznego Zmienne otoczenie organizacji: czynniki ekonomiczne, społeczne, polityczne i technologiczne oraz zmiany struktury przemysłu i rynku Potencjał organizacji: analiza zasobów i potencjału strategicznego, kluczowe kompetencje, misja i cele organizacji, kultura i wartości organizacji Źródła przewagi konkurencyjnej Formułowanie strategii: techniki i modele służące tworzeniu i ocenie strategii, analizo-

12 wanie opcji strategicznych, proces podejmowania decyzji strategicznych Wdrażanie strategii: zarządzanie zasobami oraz ich kontrola, monitorowanie osiągnięć i wpływu struktury i systemów organizacyjnych na strategię Strategie Przedsiębiorstw Moduł rozpoczyna się od przeglądu teorii dotyczących strategii przedsiębiorstw i zarysowania racjonalnego modelu strategii, który jest często stosowany w praktyce organizacji. Tradycyjne planowanie strategiczne, zakładające przewidywalne zmiany w otoczeniu i konkurencji nie jest już skuteczne w obecnych warunkach. Jednak w warunkach polskich, gdzie umiejętności zarządzania strategicznego są jeszcze dość rzadkie, ten prosty, racjonalny model strategii jest ciągle przydatny. Tworzy on bowiem podstawowe ramy umożliwiające integrację poznanych już obszarów wiedzy i doskonalenie myślenia strategicznego. Kolejnym celem modułu jest dokonanie przeglądu wyzwań wynikających z burzliwego rozwoju otoczenia biznesowego i powiązanie ich z praktyką zarządzania strategicznego. Oznacza to m.in. krytyczne podejście do istniejących modeli i narzędzi służących do analizy i wyboru opcji strategicznych. Strategie przedsiębiorstw są rozważane w kontekście polskim, europejskim i globalnym. Program modułu Specyfika zarządzania na poziomie strategicznym Modele i teorie zarządzania strategicznego Źródła przewagi konkurencyjnej Identyfikacja szans i zagrożeń rozwoju branży i firmy Przyczyny porażek i sukcesów strategicznych, strategie naprawcze Dobór rozwiązań strategicznych dla firm o różnym potencjale Społeczna odpowiedzialność biznesu Globalne alianse strategiczne i joint ventures PROGRAM STUDIÓW

13 Projekt Innowacyjny Moduł umożliwia słuchaczom tworzenie i ocenę projektów jako przedsięwzięć, których celem jest wprowadzenie znaczących i innowacyjnych zmian w organizacji. Formułowanie praktycznie zorientowanych strategii zmian odbywa się w ramach pracy specjalnie w tym celu powołanych zespołów. Grupy składają się z nie więcej niż pięciu osób, dobranych losowo. Ich pierwszym zadaniem jest wynegocjowanie takich zasad, które umożliwią powstanie wspólnoty działań i celów oraz stworzenie zaangażowanego zespołu. PROGRAM STUDIÓW Każdy słuchacz pracuje nad koncepcją i realizacją swojego projektu, starając się wykorzystać inwencję i kompetencje pozostałych członków zespołu. Stwarza to warunki do poznania złożoności i specyfiki pracy grupowej, której celem jest poprawa efektywności realizacji celów indywidualnych poprzez wykorzystanie efektu synergii. Wykładowca przekazuje słuchaczom niezbędne instrukcje ogólne, dając im tym samym swobodę budowania struktury i kreowania twórczych koncepcji. Podstawowym celem każdego zespołu jest stworzenie warunków, wyzwalających maksymalną wydajność i zapewniających najlepsze wyniki, dzięki kreatywności i niekonwencjonalnemu myśleniu. Program modułu Projekt a strategia definicje, ustalanie celów, kreowanie efektu synergii w ramach pracy zespołowej, ocena wyników i ich weryfikacja Stymulowanie kreatywności; znaczenie innowacyjności i wprowadzania zmian Zarządzanie informacją (zbieranie i analiza danych) Dynamika pracy grupowej Zarządzanie procesem planowania, przydziału zasobów i realizacją projektu

14 Komunikacja Strategiczna We współczesnym świecie stale zwiększa się rola komunikacji. Zróżnicowane oczekiwania i nowe technologie wymuszają weryfikację tradycyjnego modelu komunikacji w celu sprostania nowym wyzwaniom. Profesjonalista w zakresie komunikacji musi analizować oczekiwania odbiorców i rozumieć wady i zalety sposobów komunikacji. Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z elementami teoretycznymi oraz rozwinięcie umiejętności ułatwiających planowanie, wdrażanie i zarządzanie strategiami komunikacji w kontekście lokalnym i międzynarodowym. Program modułu Teoria komunikacji Korporacyjne strategie komunikacji Funkcje komunikacji korporacyjnej Zarządzanie wizerunkiem, tożsamością i reputacją Zarządzanie reklamą korporacyjną Zarządzanie relacjami z mediami Komunikacja z pracownikami Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych Przywództwo a Zmiana Typową reakcją na niepewność, kryzys lub potrzebę radykalnej zmiany jest zwiększenie kontroli, koncentracja na szczegółach oraz centralizacja przywództwa. Celem tego modułu jest pokazanie innego spojrzenia na te kwestie, z uwzględnieniem szczególnej roli przywództwa, rozumianego jako proces wsparcia i wykorzystania istniejących strategicznych możliwości rozwoju, potencjału pracowników i całej firmy. Wdrożenie i realizacja strategii traktowane jest jako zintegrowany dwukierunkowy proces, w którym struktura organizacyjna i jej interakcje z otoczeniem są postrzegane jako czynniki krytyczne. W ramach tego modułu skupiono uwagę na ludzkim aspekcie procesu zmian tj. na podejściu pracowników do zmian, umiejętności dostosownia się do nowych rozwiązań i uczenia się oraz na kwestii dopasowanego do danej sytuacji przywództwa. PROGRAM STUDIÓW

15 Program modułu Główne teorie i koncepcje zmian w organizacjach Przegląd i ocena metod stosowanych w procesie wdrażania zmian Problemy i wyzwania związane z zarządzaniem zmianami w różnego typu strukturach organizacyjnych Rola liderów w procesie zmian wykorzystywanie potencjału ludzi i organizacji; pokonywanie ograniczeń Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw PROGRAM STUDIÓW Organizacje mogą się rozwijać i przetrwać tylko wtedy, gdy tworzą wartość dla udziałowców (shareholders) i innych interesariuszy (stakeholders). W programie modułu dokonano połączenia najnowszych teorii z analizą przypadku w celu określenia czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa. Prezentowane zagadnienia koncentrują się na: zrozumieniu czynników kształtujących wartość biznesu dla klientów, związku budowania wartości z realizowaną strategią, pomiaru wartości dla interesariuszy i udziałowców. Analiza koncentruje się na identyfikowaniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających znaczenie dla budowania wartości i biznesu. Dotyczy zasobów, procesów oraz produktów. Moduł wymaga od słuchaczy interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu strategii, rachunkowości i negocjacji. Program modułu Zasady tworzenia wartości dla udziałowców Czynniki tworzące wartości na poziomie organizacji, poszczególnych obszarów biznesowych oraz operacyjnym i strategicznym Zarządzanie wartościami strategicznymi Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa Modele wyceny EVA i MVA Wartość rynkowa i jej determinanty Dopasowanie procesów wewnętrznych organizacji do wymagań rynkowych Procesy podejmowania decyzji przez menedżerów, wierzycieli, inwestorów, udziałowców, dostawców, konsultantów, doradców finansowych

16 IT a Wartość Przedsiębiorstwa Wzajemne powiązania pomiędzy IT a strategią organizacji wydają się już dzisiaj oczywiste. Technologia informacyjna nie tylko wspiera strategię przedsiębiorstwa, lecz może również tworzyć strategię i wybory strategiczne. Odgrywa także główną rolę w tworzeniu nowych kanałów dystrybucji, zwiększaniu efektywności łańcuchów dostaw oraz rozwoju rynków elektronicznych. Doświadczenie jednak wskazuje, że skuteczne wykorzystanie IT w tym zakresie może być trudne. W trakcie studiowania modułu słuchacze dowiedzą się, dlaczego tak się dzieje oraz jak konstruktywnie podchodzić do tych kwestii. Moduł dotyczy nie tyle istoty technologii IT, co korzyści biznesowych, które technologia pozwala uzyskiwać. Program modułu IT jako strategiczny zasób organizacji Potencjalna wartość IT Powiązanie strategii IT ze strategią biznesową Transformacja wartości IT: wdrożenia, cele, korzyści i ryzyko Koncentracja na wynikach Zarządzanie portfolio IT Ład korporacyjny w obszarze IT Przywództwo i zarządzanie w obszarze IT PROGRAM STUDIÓW

17 Moduły do wyboru Planning for New Business Ventures Moduł z programu studiów MBA w Oxford Brookes University, który można studiować w Oxfordzie The dynamic and competitive business environment managers operate in today means that they are likely to change their employment several times throughout their careers. Many may choose to set up their own businesses, whilst others will be involved in the restructuring process of their organisation. PROGRAM STUDIÓW This module has been developed to meet the needs of managers who may be required to set up a new business start-up, or a new division within an established organisation. Business planning is an essential skill for business students and this module gives the opportunity to put the theory learned on the programme into practice. The main aim of this module is to take students through the whole process of transposing a business idea into a viable project via all the necessary intermediate stages. Indicative Content: Creativity. This will revolve around the brainstorming of business ideas based on preset business areas Why Business Plan. This explains what is a business plan and why it is helpful to individuals and businesses Business Planning Principles. An understanding of the link between business planning and strategy Preparing the Business Plan. An understanding of what is required and expected in a robust business plan Evaluating and Implementing the Business Plan. An understanding of how business proposals are evaluated. In particular the criteria against which financials decide whether or not at agree funding for a business venture

18 Dynamika Rynków Wschodzących Moduł dotyczy politycznych, prawnych, ekonomicznych, marketingowych, finansowych i kulturowych uwarunkowań podejmowania decyzji biznesowych na rynkach wschodzących, głównie Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreśla znaczenie dostrzegania przez liderów biznesu i inwestorów podobieństw występujących na tych rynkach oraz, co równie istotne, potrzebę zrozumienia różnic w działalności biznesowej w poszczególnych krajach tego regionu. Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w narzędzia i wiedzę niezbędne do przeprowadzenia analiz strategicznych, a zwłaszcza: analizy konkurencji w celu określenia potencjału rynku; wyboru krajów najbardziej odpowiednich dla planowanych działań; oceny czynników ryzyka inwestycyjnego oraz wyboru metod jego zmniejszenia. Program modułu Rynki wschodzące we współczesnym świecie Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach wschodzącego rynku Finanse rynków wschodzących Praktyczne aspekty podejmowania decyzji o inwestycjach bezpośrednich Konkurencyjna przewaga narodów a rola klastrów przemysłowych Odpowiedzialne Zarządzanie w Warunkach Globalizacji Moduł składa się z dwóch części. Pierwsza część koncentruje się na indywidualnym procesie podejmowania decyzji oraz stosowaniu zasad etyki w organizacji. Część druga skupia się na procesie wprowadzania etyki do strategii organizacji, jako przejaw odpowiedzialności za i wobec interesariuszy. PROGRAM STUDIÓW Program modułu Teorie ładu korporacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu Modele wspierające etyczne podejmowanie decyzji Kodeksy dobrych praktyk na świecie Odpowiedzialność społeczna, zrównoważony rozwój oraz obywatelstwo korporacyjne Wpływ kultury na etykę

19 Marketing Strategiczny Marketing jako funkcja zarządzania jest kluczowy dla każdego typu organizacji. Rozwój międzynarodowego środowiska biznesu stworzył firmom nowe, unikalne możliwości szybkiego wzrostu, a nową generację polskich menedżerów skłonił do podjęcia wyzwania jakim jest praca w takim otoczeniu. Moduł przedstawia istotę marketingu strategicznego i jego rolę w kontekście gwałtownie zmieniającego się środowiska konkurencyjnego. Pokazuje proces marketingu strategicznego, jako ciągłe poszukiwanie przewagi strategicznej i próby odnalezienia dróg tworzenia wartości dodanej dla firmy. PROGRAM STUDIÓW Program modułu Istota marketingu strategicznego Analiza sytuacji Przygotowanie strategii marketingowej Strategie marketingowe dla różnych środowisk Przygotowanie programu marketingowego Implementacja strategii i zarządzanie marketingiem strategicznym Finanse Strategiczne Każdy aspekt zarządzania wymaga od menedżerów analizy i sporządzania sprawozdań z wyników finansowych. Zdolność do interpretacji, przetwarzania i wdrażania danych finansowych wpływa na umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Moduł koncentruje się na zagadnieniach strategicznych związanych z finansowymi konsekwencjami funkcjonowania organizacji. Program modułu Moduł dotyczy trzech powiązanych ze sobą części: źródeł finansowania, zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji inwestycyjnych i obejmuje: Rynek kapitałowy. Racjonalne i nieracjonalne zachowania uczestników rynków finansowych, strategie finansowania, źródła informacji Długoterminowe źródła finansowania. Determinanty wyboru struktury kapitału,

20 koszt kapitału, dźwignia finansowa, leasing i leasing zwrotny, oczekiwania akcjonariuszy, teorie dywidendy, finansowanie fuzji i przejęć Fuzje i przejęcia. Motywy i skutki. Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstwa Zarządzanie ryzykiem. Hedging, transakcje terminowe forward i futures, opcje, ubezpieczenie, dopasowanie aktywów i pasywów pod względem czasu trwania i waluty, transakcje swapowe, podatki, dywersyfikacja Zarządzanie portfelowe, inwestycje międzynarodowe Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Moduł obejmuje kluczowe zagadnienia z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Centralnym zagadnieniem jest tworzenie strategii wpływających na wzrost kapitału ludzkiego organizacji, osiągany poprzez rozwój kompetencji oraz zaangażowania pracowników i elastyczne wykorzystywanie posiadanych zasobów ludzkich. Głównym celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i narzędzi do rozpoznawania czynników determinujących skuteczność strategii ZZL, a także przygotowanie do stosowania w praktyce koncepcji i modeli, służących do realizowania funkcji personalnych, które umożliwiają skuteczne reagowanie na zmiany i efektywne funkcjonowanie organizacji w dynamicznym otoczeniu. Program modułu Współczesne rozumienie roli SZZL Koncepcje przewodnie dla strategii personalnych Analiza strategii personalnej według wybranych modeli Elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi (outsourcing, wirtualne firmy, organizacje projektowe) Zaangażowanie pracowników w proces i wyniki pracy; jego znaczenie i źródła; rola zasobów ludzkich i zaangażowania pracowników w warunkach zmian PROGRAM STUDIÓW

21 Kadra dydaktyczna Na studiach Executive MBA, oprócz guest speakers wykładają m.in.: Dr Bogdan Gorczyca KADRA DYDAKTYCZNA Dyrektor ds. Standardów Kształcenia POU. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pracuje w POU od 1991 roku. Brał udział i kierował wieloma międzyuczelnianymi projektami (TVU, London; Free University of Brussels, Universidade Aberta, Lizbona; Educational Technological Institute, Larissa), których celem było doskonalenie wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu i dydaktyce oraz tworzenie nowych programów studiów. Specjalizuje się w zakresie analizy systemów i zarządzania projektami. Od 1997 roku sprawuje nadzór nad realizacją programów studiów I i II stopnia. Odpowiada za system zapewnienia jakości kształcenia, w tym za systematyczne kontakty z Oxford Brookes University i Association of MBAs. Uczestniczy w tworzeniu programów studiów podyplomowych i szkoleń. MBA Gregory Ward Gregory Ward completed an undergraduate degree in Political Science and a Masters of International Business Administration. Gregory began his career in real estate development and property management and obtained GRI certification from the National Association of Realtors, headquartered in Washington D.C. He went on to work as a consultant to the Rassemblement Pour La Republique (RPR) for five years, in the field of direct marketing and campaign contribution solicitation, and traveled to Washington D.C. on behalf of the RPR to do a study of political communication practices. He later served as a Client Service Director in the Publicis Group, before founding the advertising agency, VA Strategic Communications and the interactive marketing company, Genero. Prof. dr hab. Roman Skarżyński Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania w POU, wykładowca na studiach Executive MBA.

22 W latach pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Był odpowiedzialny za nadzorowanie statystyki pieniężnej dla grupy krajów z Europy, Afryki i Azji. Prowadził indywidualne misje dla wdrożenia metodologii statystyki pieniężno-kredytowej dla centralnych banków Gruzji (2009), Mołdawii (2008), Rosji (2007), Białorusi (2000, 2005), Nigerii (2001, 2006, 2007), Namibii (2003, 2005), Mauritiusa (2002, 2006), Mongolii (2001), Lesoto (2000), Brunei Darussalam (1998), Tajlandii (1998 i 1999), Chin (1997). Prowadził kursy Monetary and Financial Statistics w IMF Institute w Waszyngtonie, w Joint Vienna Institute w Wiedniu, CEMLA na Arubie, Arab Montary Fund w Abu Dhabi, STI w Singapurze i wiele innych. Był członkiem zespołów przygotowujących raporty o przestrzeganiu standardów rozpowszechniania danych (ROSC) w Namibii, Polsce, Mongolii, Kenii, na Mauritiusie i Białorusi. Wcześniej w Wydziale Finansów Publicznych MFW nadzorował statystykę fiskalną oraz pracował jako ekspert przy wdrożeniach metodologii fiskalnej dla Ministerstw Finansów Polski, Rosji, Słowacji, Czech i Mongolii. Do 1989 pracował jako docent w Instytucie Finansów w Warszawie. Dr Ryszard Gambin Doktor nauk organizacji i zarządzania. Pracownik naukowy Centralnego Ośrodka Badawczego Normalizacji, Centralnego Biura Jakości Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Założyciel i prezes Centrum Badań Rynku Fundacji Twojego Stylu oraz Konsumenckiego Instytutu Jakości. Autor wielu haseł do Wielkiej Encyklopedii PWN na temat zarządzania. Mgr Jacek Barcikowski Absolwent Wydziału Elektroniki PW oraz podyplomowych studiów w Wydziale Socjologii i Filozofii UW. W latach współwłaściciel oraz KADRA DYDAKTYCZNA

23 KADRA DYDAKTYCZNA V-ce Prezes Zarządu grupy kapitałowej S.D. Pack Plast International (spółki w Polsce i Czechach prowadzące działalność w zakresie dystrybucji FMCG, produkcji oraz usług logistycznych, księgowych i doradztwa finansowego). Od 2003 roku właściciel firmy doradczej PRAXE zajmującej się usprawnianiem procesów biznesowych, optymalizacją źródeł i struktury finansowania przedsiębiorstw. W latach m.in. jako doradca Zarządu Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. kierował szeregiem projektów związanych z optymalizacją rachunkowości zarządczej, kontrolingu, restrukturyzacją źródeł finansowania, analizą efektywności inwestycji i ryzyka. W latach przewodniczył zespołom specjalistów spółek obrotu Polskiej Grupy Energetycznej biorących udział w konsolidacji PGE (optymalizacja efektywności kosztowej, informacji zarządczej, analiza korzyści wynikających z procesu konsolidacji spółek obrotu). Od kilku lat prelegent szeregu konferencji dla kadry menedżerskiej. Prof. dr hab. Krzysztof Bartosik Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych POU. Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH). Doktor habilitowany nauk ekonomicznych i pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Wykładowca mikroekonomii i makroekonomii. Specjalizuje się w problematyce rynku pracy i makroekonomii, w szczególności w międzynarodowych uwarunkowaniach funkcjonowania rynku pracy. W INE PAN jest kierownikiem zespołu przygotowującego cykliczny raport Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie. Raport zawiera prognozy najważniejszych wskaźników makroekonomicznych oraz przedstawia sytuację gospodarczą Polski, zawiera analizy uwarunkowań międzynarodowych oraz analizy kondycji poszczególnych sektorów tworzących dochód narodowy. Autor książki Handel międzynarodowy a zatrudnienie i płace. Teoria i polskie doświadczenia (2006). Dr Agnieszka Knap-Stefaniuk Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Dziekan Oddziału

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo