Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego"

Transkrypt

1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

2 Urząd Miejski - do użytku zewnętrznego w Stargardzie Szczecińskim MK. w. 2,3/ /2011 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 22 marca 2011 roku do 30 marca 2011 roku przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego oraz inspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, działających na podstawie upoważnienia nr 18/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego do przeprowadzenia kontroli problemowej. Zakres kontroli : 1. Realizacja zadań wynikających z Regulaminu organizacyjnego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z uwzględnieniem prowadzenia postępowań wyjaśniających i dowodowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego. 2. Funkcjonowanie i organizacja Urzędu Stanu Cywilnego. Kontrolą objęto okres 2010 roku. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim jest Henryk Kędzierawski powołany Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXIV/421/94 z dnia 11 stycznia 1994 roku. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 1. Henryk Kędzierawski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 2. (ochrona danych) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 3. (ochrona danych) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2

3 1. Realizacja zadań wynikających z Regulaminu organizacyjnego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z uwzględnieniem prowadzenia postępowań wyjaśniających i dowodowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego. Kontrolą objęto zasadność, terminowość oraz prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających i dowodowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w następujących sprawach: odtworzenia akt stanu cywilnego, wpisu do miejscowych ksiąg stanu cywilnego, aktu cywilnego sporządzonego za granicą, sporządzania aktów stanu cywilnego dla zdarzeń zaistniałych za granicą i nie zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego, sprostowania lub uzupełnienia akt stanu cywilnego, zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego okresu oczekiwania, zmiany imion i nazwisk. Decyzje administracyjne, postanowienia wydawane są na podstawie ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (jt.: Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz ze zm.). Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik USC lub jego zastępcy w trybie art. 6 pkt. 1 w/w ustawy. Pracownicy przygotowujący pisma, w tym decyzje administracyjne, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony. Aby otrzymać decyzję administracyjną należy złożyć następujące dokumenty: wniosek zwykłe podanie, dowód osobisty lub paszport, załączniki: dokumenty uzasadniające wniosek np.: odpis aktu urodzenia, karta zgonu, oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem. Termin załatwienia sprawy zgodnie z terminami przewidzianymi w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jt.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz ze zm.). Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz ze zm.) wnioskodawca wnosi również opłatę skarbową w wysokości ustalonej w załączniku ( Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia ) do ustawy za poszczególne czynności urzędowe. Wnioskodawcy w trybie art. 127 KPA przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie. 1.1 Odtworzenie treści aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą. Decyzje wydawane są na podstawie art. 70 i 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego. W 2010 roku wydano łącznie 14 decyzji, które dotyczyły zarejestrowania zgonu, sporządzenia polskiego aktu urodzenia lub zarejestrowania małżeństwa. Trzy sprawy (21,43%) opisano szczegółowo i skontrolowano prawidłowości ich wydania. 3

4 1) sprawa USC.2.Z/5152-1/10 dotycząca zarejestrowania zgonu: r. wniosek o zarejestrowaniu zgonu (Szwecja); r. opłata za odtworzenie aktu zgonu w kwocie 39,- zł; r. decyzja. Pozostałe sprawdzone decyzje, znak: USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10. 2) sprawa USC.2.Z/5152-5/10 dotycząca sporządzenia polskiego aktu urodzenia: r. wniosek o sporządzenie polskiego aktu urodzenia (Szwecja); r. opłata za sporządzenie aktu urodzenia w kwocie 39,- zł; r. decyzja. Pozostałe sprawdzone decyzje, znak: USC.2.Z/ /10. 3) sprawa USC.2.Z/5152-8/10 dotycząca zarejestrowania małżeństwa: r. wniosek o zarejestrowanie małżeństwa (Szwecja); r. opłata za rejestrację małżeństwa w kwocie 39,- zł; r. decyzja. Pozostałe sprawdzone decyzje, znak: USC.2.Z/5152-9/10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10. Nieprawidłowości nie stwierdzono Wpis do miejscowych ksiąg stanu cywilnego, aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. Decyzje wydawane są na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. W 2010 roku wydano łącznie 189 decyzji, które dotyczyły umiejscowieniu i uzupełnieniu aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu. Dwanaście spraw (6,35%) opisano szczegółowo i skontrolowano prawidłowości ich wydania. 1) sprawa USC.2.Z/5150-6/10 dotycząca uzupełnienia aktu zgonu: r. wniosek o umiejscowienie i uzupełnienie aktu zgonu (Hiszpania); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu zgonu w kwocie 89,- zł; r. decyzja; USC.2.Z/ /10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia 2) sprawa USC.2.Z/ /10 dotycząca uzupełnienia aktu zgonu: r. wniosek o umiejscowienie i uzupełnienie aktu zgonu (USA); r. opłata za wpisanie aktu zgonu w kwocie 50,- zł; r. decyzja. 4

5 3) sprawa USC.2.Z/ /10 dotycząca uzupełnienia aktu zgonu: r. wniosek o umiejscowienie i uzupełnienie aktu zgonu (Dania); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu zgonu w kwocie 89,- zł; r. decyzja; USC.2.Z/ /10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia 4) sprawa USC.2.Z/ /10 dotycząca uzupełnienia aktu zgonu: r. wniosek o umiejscowienie i uzupełnienie aktu zgonu (USA); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu zgonu w kwocie 89,- zł; r. decyzja; USC.2.Z/ /10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia Pozostałe sprawdzone decyzje, znak: USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10,USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10. 5) sprawa USC.2.Z/5150-1/10 dotycząca umiejscowienia i uzupełnienia aktu urodzenia: r. wniosek o umiejscowieniu i uzupełnieniu aktu urodzenia (Wielka Brytania); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu urodzenia w kwocie 89,00 zł; r. decyzja; USC.2.Z/5135-2/10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia 6) sprawa USC.2.Z/ /10 dotycząca umiejscowienia i uzupełnienia aktu urodzenia: r. wniosek o umiejscowieniu i uzupełnieniu aktu urodzenia (Irlandia); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu urodzenia w kwocie 89,- zł; r. decyzja; USC.2.Z/ /10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia 7) sprawa USC.2.Z/ /10 dotycząca umiejscowienia i uzupełnienia aktu urodzenia: r. wniosek o umiejscowieniu i uzupełnieniu aktu urodzenia (Norwegia); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu urodzenia w kwocie 89,- zł; r. decyzja; USC.2.Z/ /10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia 5

6 8) sprawa USC.2.Z/ /10 dotycząca umiejscowienia i uzupełnienia aktu urodzenia: r. wniosek o umiejscowieniu i uzupełnieniu aktu urodzenia (Hiszpania); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu urodzenia w kwocie 89,- zł; r. decyzja; USC.2.Z/ /10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia Pozostałe sprawdzone decyzje, znak: USC.2.Z/5150-2/10, USC.2.Z/5150-5/10, USC.2.Z/5150-7/10, USC.2.Z/5150-9/10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10. 9) sprawa USC.2.Z/5150-3/10 dotycząca umiejscowienia i uzupełnienia aktu małżeństwa: r. wniosek o umiejscowieniu i uzupełnieniu aktu małżeństwa (Niemcy); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu małżeństwa w kwocie 89,- zł; r. decyzja; USC.2.Z/5135-6/10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia 10) sprawa USC.2.Z/ /10 dotycząca umiejscowienia i uzupełnienia aktu małżeństwa: r. wniosek o umiejscowieniu i uzupełnieniu aktu małżeństwa (Dania); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu małżeństwa w kwocie 89,- zł; r. decyzja; USC.2.Z/ /10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia 6

7 11) sprawa USC.2.Z/ /10 dotycząca umiejscowienia i uzupełnienia aktu małżeństwa: r. wniosek o umiejscowieniu i uzupełnieniu aktu małżeństwa (Turcja); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu małżeństwa w kwocie 89,- zł; r. decyzja; USC.2.Z/ /10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia 12) sprawa USC.2.Z/ /10 dotycząca umiejscowienia i uzupełnienia aktu małżeństwa: r. wniosek o umiejscowieniu i uzupełnieniu aktu małżeństwa (Republika Mauritius); r. opłata za wpisanie i uzupełnienie aktu małżeństwa w kwocie 89,- zł; r. decyzja; USC.2.Z/ /10 postępowanie w sprawach sprostowania i uzupełnienia Pozostałe sprawdzone decyzje, znak: USC.2.Z/5150-4/10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10, USC.2.Z/ /10. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 1.3 Wydane zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego okresu oczekiwania decyzje wydawane są na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). W 2010 roku wydano łącznie 61 decyzji, które dotyczyły skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego. Siedem spraw (11,48%) opisano szczegółowo i skontrolowano prawidłowości ich wydania. 1) sprawa USC.1.Z/ /10 dotycząca skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego: r. wniosek przyczyna wykupienie mieszkania, pożycie od 8 lat; r. opłata za skrócenie terminu w kwocie 39,- zł; r. decyzja. 2) sprawa USC.1.Z/ /10 dotycząca skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego: r. wniosek pobyt za granicą w Norwegii, pożycie od 9 lat; r. opłata za skrócenie terminu w kwocie 39,- zł; r. decyzja. 3) sprawa USC.1.Z/ /10 dotycząca skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego: r. wniosek przyczyna wyjazd służbowy do Irlandii; 7

8 r. opłata za skrócenie terminu w kwocie 39,- zł; r. decyzja. 4) sprawa USC.1.Z/ /10 dotycząca skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego: r. wniosek wyjazd żołnierza na misję do Afganistanu; r. opłata za skrócenie terminu w kwocie 39,- zł; r. decyzja. 5) sprawa USC.1.Z/ /10 dotycząca skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego: r. wniosek przyczyna praca za granicą; r. opłata za skrócenie terminu w kwocie 39,- zł; r. decyzja. 6) sprawa USC.1.Z/ /10 dotycząca skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego: r. wniosek przyczyna choroba, leczenie poza granicami kraju; r. opłata za skrócenie terminu w kwocie 39,- zł; r. decyzja. 7) sprawa USC.1.Z/ /10 dotycząca skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego: r. wniosek przyczyna półroczny kontrakt zagraniczny; r. opłata za skrócenie terminu w kwocie 39,- zł; r. decyzja. Pozostałe sprawdzone decyzje, znak: USC.1.Z/ /10, USC.1.Z/ /10, USC.1.Z/ /10, USC.1.Z/ /10, USC.1.Z/ /10, USC.1.Z/ /10. Nieprawidłowości nie stwierdzono Wydane decyzje w sprawie ustalenia pisowni imion i nazwisk. Sprawdzono zasadność wniosków, wysokość wnoszonej opłaty skarbowej, podstawę prawną wydanej decyzji, treść decyzji, jej uzasadnienie, wzmiankę o odwołaniu od wydanej decyzji, terminowość załatwianych spraw, sposób doręczenia. W 2010 roku wydano 51decyzji, sprawdzono wszystkie (100%) sprawy, szczegółowo opisano 5 z nich, tj.: - decyzja USC 3Z/ /10 z dnia r. wydana na podstawie: art. 4, art. 8 ust 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia r. Kodeks Postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia r., wniesiona opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł, odbiór decyzji osobisty w dniu r.; - decyzja USC 3Z/ /10 z dnia r. wydana na podstawie: art. 4, art. 9 ust. 2 cyt. ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz art. 104 cyt. ustawy Kodeks Postępowania 8

9 Administracyjnego, na wniosek z dnia r., wniesiona opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł, odbiór decyzji osobisty w dniu r.; - decyzja USC 3Z/ /10 z dnia r. wydana na podstawie: art. 4, art. 7 cyt. ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz art. 104 cyt. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, na wniosek z dnia r., wniesiona opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł, odbiór decyzji osobisty w dniu r.; - decyzja USC 3Z/ /10 z dnia r. wydana na podstawie: art. 4, art. 7 cyt. ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz art. 104 cyt. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, na wniosek z dnia r., wniesiona opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł, odbiór decyzji osobisty w dniu r.; - decyzja USC 3Z/ /10 z dnia r. wydana na podstawie: art. 4, art. 7 cyt. ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz art. 104 cyt. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, na wniosek z dnia r., wniesiona opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł, odbiór decyzji osobisty w dniu r.; - decyzja USC 3Z/ /10 z dnia r. wydana na podstawie: art. 4, art. 7 cyt. ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz art. 104 cyt. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, na wniosek z dnia r., wniesiona opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł, odbiór decyzji osobisty w dniu r.; We wszystkich sprawdzonych decyzjach w trybie art KPA odstąpiono od uzasadnienia, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony, oraz na podstawie art KPA decyzja podlegała wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony. Nie stwierdzono nieprawidłowości załatwianych spraw Postępowanie i wydane decyzje w sprawach sprostowania i uzupełnienie akt stanu cywilnego. Sprawdzono zasadność wniosków, wysokość wnoszonej opłaty skarbowej, podstawę prawną wydanej decyzji, treść decyzji, jej uzasadnienie, wzmiankę o odwołaniu od wydanej decyzji, terminowość załatwianych spraw, sposób doręczenia. W 2010 roku wydano w/w sprawach 254 decyzji, sprawdzono 26 (10%) sprawy, szczegółowo opisano 10 z nich, tj.: - decyzja USC 2Z/ /10 z dnia r. w sprawie uzupełnienia aktu urodzenia, wydana na podstawie art. 36 i 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego na wniosek z dnia r., opłata skarbowa w wysokości 89,00 zł.; - decyzja USC 2Z/ /10 z dnia r. w sprawie uzupełnienia aktu urodzenia, wydana na podstawie art. 36 i 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego na wniosek Ambasady RP w Berlinie z dnia r.; - decyzja USC 2Z/ /10 z dnia r. w sprawie uzupełnienia aktu urodzenia, wydana na podstawie art. 36 i 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego na wniosek z dnia r., opłata skarbowa w wysokości 89,00 zł.; 9

10 - decyzja USC 2Z/ /10 z dnia r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego, wydana na podstawie art. 28 i 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego na wniosek z dnia r., zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; - decyzja USC 2Z/ /10 z dnia r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego, wydana na podstawie art. 28 i 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego na wniosek z dnia r., zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; - decyzja USC 2Z/ /10 z dnia r. w sprawie uzupełnienia aktu zgonu, wydana na podstawie art. 36 ustawy z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego na wniosek z dnia r., opłata skarbowa w wysokości 89,00 zł.; - decyzja USC 2Z/ /10 z dnia r. w sprawie uzupełnienia aktu urodzenia, wydana na podstawie art. 36 ustawy z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego na wniosek z dnia r., opłata skarbowa w wysokości 89,00 zł.; - decyzja USC 2Z/ /10 z dnia r. w sprawie uzupełnienia danych w akcie małżeństwa, wydana na podstawie art. 36 i 28 ustawy z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego na wniosek z dnia r., opłata skarbowa w wysokości 89,00 zł.; - decyzja USC 2Z/ /10 z dnia r. w sprawie uzupełnienia aktu urodzenia oraz uzupełnienia oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego wydana na podstawie art. 28, 36, 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego na wniosek z dnia r., opłata skarbowa w wysokości 39,00 zł.; - decyzja USC 2Z/ /10 z dnia r. w sprawie uzupełnienia aktu urodzenia, wydana na podstawie art. 36 ustawy z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego na wniosek złożony za pośrednictwem Ambasady RP w Oslo; - pozostałe sprawdzone sprawy, znak: USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10, USC 2Z/ /10. We wszystkich sprawdzonych decyzjach odstąpiono od uzasadnienia, w trybie art KPA, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony, oraz na podstawie art KPA decyzja podlegała wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony. Nie stwierdzono nieprawidłowości załatwianych spraw. 10

11 2. Funkcjonowanie i organizacja Wydziału. Urząd Stanu Cywilnego działa w strukturze Urzędu Miejskiego na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego Nr 59/2010 z dnia 04 lutego 2010 roku i realizuje zadania Prezydenta. Na podstawie 44 cyt. Regulaminu stanowi się, że do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności: 1) przyjmowanie w uroczystej formie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński; 2) przyjmowanie oświadczeń: a) wyborze imienia (imion) dla dziecka, b) zmianie imienia (imion) dziecku, c) uznaniu ojcostwa, d) nadaniu dziecku nazwiska w trybie art k.r.o, e) małżonka rozwiedzionego, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa; 3) sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów oraz skorowidzów alfabetycznych tych aktów; 4) wystawianie odpisów z aktów stanu cywilnego lub zaświadczeń na wniosek uprawnionych osób i organów; 5) aktualizacja ksiąg stanu cywilnego; 6) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego; 7) przekazywanie ponad 100 letnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego; 8) prowadzenie postępowań wyjaśniających i dowodowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: a) odtworzenia akt stanu cywilnego, b) wpisu do miejscowych ksiąg stanu cywilnego, aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, c) sporządzania aktów stanu cywilnego dla zdarzeń zaistniałych za granicą i nie zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego, d) sprostowania lub uzupełnienia akt stanu cywilnego, e) zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego okresu oczekiwania, f) zmiany imion i nazwisk, 9) wydawanie zaświadczeń: a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej, b) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały w Polsce, nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą, 10) powiadamianie właściwych organów ewidencji ludności oraz organów, które wydały dowód osobisty o zarejestrowanych urodzeniach, małżeństwach i zgonach oraz innych zmianach stanu cywilnego; 11) potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych osobom, których akty urodzenia lub małżeństw sporządzone zostały w Urzędzie; 12) sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych z tych okazji; 11

12 13) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez jednostki kościoła lub związki wyznaniowe; 14) powiadamianie właściwych urzędów stanu cywilnego o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach, celem sporządzenia przypisków pod aktem urodzenia i małżeństwa; 15) powiadamianie sądów opiekuńczych o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu; 16) prowadzenie i przekazywanie właściwemu Urzędowi Statystycznemu sprawozdawczości statystycznej w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów; 17) sporządzanie testamentów alograficznych; 18) powiadamianie właściwych zagranicznych urzędów stanu cywilnego miejsca urodzenia o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach; 19) powiadamianie właściwych konsulatów państw obcych o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach obcokrajowców; 20) zawiadamianie o zmianie imienia lub nazwiska: a) urzędów stanu cywilnego właściwych ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy, oraz miejsca sporządzenia aktów urodzenia jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na te dzieci, b) właściwych organów ewidencji ludności, c) organów, które wydały dowód osobisty. Nadzór nad Urzędem sprawuje Sekretarz Miasta. Urzędem kieruje Kierownik USC, któremu bezpośrednio podlega dwóch jego zastępców oraz dwóch pracowników. Zadania poszczególnych stanowisk pracy w USC określone są w zakresach czynności zatrudnionych urzędników. Zakresy są sporządzone na piśmie, posiada je każdy pracownik (kopia umieszczona w regulaminie USC), opatrzone datą przyjęcia i podpisane przez pracownika oraz kierownika. Zakresy czynności oraz obowiązujący regulamin organizacyjny, na dzień kontroli wymagają aktualizacji. W USC zatrudnionych jest 5 osób z wykształceniem wyższym co stanowi 100% wszystkich osób zatrudnionych. W 2010 roku 2 pracowników skorzystało z dodatkowego szkolenia organizowanego w celu doskonalenia zawodowego oraz wzrostu umiejętności pracowników (temat szkolenia: Rejestr stanu cywilnego ). 29 września 2009 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 310/2009 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego została przeprowadzona okresowa ocena pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Średnia ocena pracowników Urzędu Stanu Cywilnego ukształtowała się na poziomie oceny bardzo dobrej. Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Urzędu Stanu Cywilnego określa: 1) strukturę organizacyjną USC, 2) zadania, 3) podział zadań na poszczególne stanowiska pracy, 12

13 4) zasady zastępstw pracowników USC, 5) zasady podpisywania pism, 6) postanowienia końcowe. Stosownie do regulaminu podstawowymi zadaniami USC są: 1. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, które w szczególności polega na: 1) sporządzaniu w księgach stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów, 2) dokonywaniu w już sporządzonych aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych o zdarzeniach, które nastąpiły po ich sporządzeniu i mają wpływ na treść lub ważność tych aktów, 3) zamieszczaniu pod treścią aktów stanu cywilnego przypisków zawierających informację o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby, 4) prowadzeniu dla aktów stanu cywilnego akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, 5) przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji ksiąg stanu cywilnego w archiwum USC, 6) prowadzeniu skorowidzów alfabetycznych dla poszczególnych rodzajów aktów stanu cywilnego. 2. Rejestracja stanu cywilnego, a w szczególności sprawy: 1) przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób, 2) wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego, 3) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego, 4) współdziałanie z innymi organami administracji samorządowej i państwowej oraz sądami w sprawach wiążących się z rejestracją stanu cywilnego. 3. Zmiana imion i nazwisk. 4. Współdziałanie z organami gmin właściwymi do sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych. 5. Współdziałanie z sądami w realizacji zasady powszechności opieki dla każdego dziecka. Do zadań wspólnych pracowników USC należą: 1. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 2. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, dostępem osób trzecich oraz kradzieżą ksiąg stanu cywilnego i ich akt zbiorowych przechowywanych w archiwum USC. 3. Zabezpieczenie przed kradzieżą pieczęci urzędowych (szczególnie okrągłych metalowych), stempli i pieczątek. 4. Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. a w szczególności po zakończonej pracy, należy wyłączyć komputery, uprzątnąć stanowiska pracy, (księgi i akta stanu cywilnego, inne dokumenty, pieczęcie przenieść do archiwum USC), zamknąć archiwum, biurka i szafy. W strukturze organizacyjnej wymieniono następujące stanowiska pracy: 1. USC.1 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 2. USC.2 I Zastępca Kierownika USC. 3. USC.3 II Zastępca Kierownika USC. 13

14 4. USC.4 Stanowisko ds. rejestracji urodzeń. 5. USC.5 Stanowisko ds. obsługi korespondencji. 6. USC.6 Archiwista USC. Informacja z zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego za 2010 rok LP Informacja z zadań Ilość 1. Ilość sporządzonych aktów urodzeń Ilość sporządzonych aktów małżeństw Ilość sporządzonych aktów zgonów Ilość wydanych decyzji administracyjnych na podstawie art.28 ustawy Prawo o asc Ilość wydanych decyzji administracyjnych na podstawie art.35 ustawy Prawo o asc 1 6. Ilość wydanych decyzji administracyjnych na podstawie art.36 ustawy Prawo o asc Ilość wydanych decyzji administracyjnych na podstawie art.70 ustawy Prawo o asc Ilość wydanych decyzji administracyjnych na podstawie art.73 ustawy Prawo o asc Ilość wydanych decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska Ilość wydanych odpisów skróconych Ilość wydanych odpisów zupełnych Ilość wydanych zaświadczeń o wpisach lub ich braku w księgach Ilość wydanych zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego Ilość wydanych odpisów skróconych na drukach wielojęzycznych Ilość przyjętych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński Ilość wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 277 małżeństwa 17. Ilość wydanych zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski może zawrzeć 61 małżeństwo za granicą 18. Ilość wydanych zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu Ilość przyjętych oświadczeń o uznaniu dziecka Ilość przyjętych oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki Ilość przyjętych oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa 27 W bieżącej pracy USC wykorzystywane jest oprogramowanie - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego dla Urzędów Stanu Cywilnego zwanego Programem na komputerach klasy PC w wersji 6-stanowiskowej. Logowanie do systemu na podstawie indywidualnego hasła dostępu. Archiwum zabezpieczone dostatecznie. W okresie 2010 r. nie stwierdzono skarg obywateli na pracę USC. 14

15 Na tym czynności kontrolne zakończono. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Henryk Kędzierawski został poinformowany o przysługującym mu na podstawie Zarządzenia nr 386/2008 z dnia 22 października 2008 roku Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (w tym jeden w wersji elektronicznej) jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. W treści protokołu dokonano następujących poprawek: Protokół podpisano bez zastrzeżeń /z zastrzeżeniami co do: , które włączono do protokołu. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją.... Stargard Szczeciński, dnia roku. 15

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 822/USC/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 822/USC/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 822/USC/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 518/USC/ 2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 518/USC/ 2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 kwietnia 2018 r. Zarządzenie Nr 518/USC/ 2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 1/USC

KARTA USŁUG NR 1/USC KARTA USŁUG NR 1/USC Nazwa usługi: Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/USC/ 2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 5 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 7/USC/ 2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 5 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 7/USC/ 2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 WÓJTA GMINY TARNÓWKA z dnia 24 października 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice

Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice WOJEWODA POMORSKI SO-II.431.1.2014.JF Gdańsk, dnia 4 marca 2014 r. Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cewicach, ul. Witosa 16, 84 312 Cewice,

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego 2013-03-05 08:03:13 Urząd Miasta i Gminy ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy BS Piotrków Kujawski 72955100020000010120030005 Więcej informacji można

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC KARTA USŁUG NR 11 OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC 1. Wniosek (do pobrania na miejscu) 2. Koniecznie jest

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Załatw Sprawę 1. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownictwem Urzędu Stanu Cywilnego). 2. Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia http://bip.um.wroc.pl/artykul/227/3173/urzad-stanu-cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Treść Sekretariat 50-072 Wrocław ul. P. Włodkowica 20 II piętro,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 441/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 441/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 441/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 marca 2006 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA ZGONÓW Podstawa prawna : art ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.Nr 36, poz.180 z póź.

REJESTRACJA ZGONÓW Podstawa prawna : art ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.Nr 36, poz.180 z póź. Zadania : 1. przyjmowanie oświadczeń o : 1. wstąpieniu w związek małżeński, 2. braku okoliczności wyłączających małżeństwo, 3. wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 11 sierpnia 2014 r. WK-R.431.5.1.2014 Pan Krzysztof Murawski Wójt Gminy Wolanów Urząd Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20 26 625 Wolanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 689/USC/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 lipca 2007 r.

Zarządzenie Nr 689/USC/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 lipca 2007 r. Zarządzenie Nr 689/USC/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 lipca 2007 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

... (Nazwisko i imię osoby / osób składającej /składających wniosek) ... (Adres do korespondencji)... (Telefon)

... (Nazwisko i imię osoby / osób składającej /składających wniosek) ... (Adres do korespondencji)... (Telefon) ... (Nazwisko i imię osoby / osób składającej /składających wniosek)... (Adres do korespondencji)... (Telefon) USC- IXu Piaski, dnia. Urząd Stanu Cywilnego ul. 6 Stycznia 1 63-820 Piaski WNIOSEK o wpisanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Olsztyn, 1 kwietniaa 2019 r. SO-III.431.3.2019 Pan Marek Wolszczak Wójt Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

... (Nazwisko i imię osoby / osób składającej /składających wniosek) ... (Adres do korespondencji)

... (Nazwisko i imię osoby / osób składającej /składających wniosek) ... (Adres do korespondencji) ... (Nazwisko i imię osoby / osób składającej /składających wniosek)... (Adres do korespondencji)... (Telefon)... USC IXm Piaski, dnia Urząd Stanu Cywilnego ul. 6 Stycznia 1 63-820 Piaski WNIOSEK o wpisanie

Bardziej szczegółowo

USC-Xm. Zwracam/y się z wnioskiem o rejestracje małżeństwa, które miało miejsce

USC-Xm. Zwracam/y się z wnioskiem o rejestracje małżeństwa, które miało miejsce USC-Xm... (Nazwisko i imię osoby / osób składającej /składających wniosek) Piaski, dnia... (Adres do korespondencji)... (Telefon) Urząd Stanu Cywilnego ul. 6 Stycznia 1 63-820 Piaski Znak sprawy... WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Fijołek Wójt Gminy Brochów

Pan Andrzej Fijołek Wójt Gminy Brochów WOJEWODA MAZOWIECKI WKA.I.0932 26/09 Warszawa, 21 maja 2010 r. Pan Andrzej Fijołek Wójt Gminy Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/6/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr I/6/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr I/6/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr I/6/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie nadania Urzędowi

Bardziej szczegółowo

USC-IXz. WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu zgonu sporządzonego za granicą

USC-IXz. WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu zgonu sporządzonego za granicą USC-IXz... (Nazwisko i imię osoby / osób składającej /składających wniosek) Piaski,, dnia... (Adres do korespondencji)... (Telefon) Urząd stanu Cywilnego ul. 6 Stycznia 1 63-820 Piaski Znak sprawy... WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO URZĄD STANU CYWILNEGO LISTA SPRAW Wydanie dokumentu z ksiąg stanu cywilnego Zgłoszenie urodzenia dziecka Zawarcie związku małżeńskiego Zgłoszenie zgonu Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WSOC.I.431.19.2014.EM Bydgoszcz, dnia stycznia 2015r.

WSOC.I.431.19.2014.EM Bydgoszcz, dnia stycznia 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.19.2014.EM Bydgoszcz, dnia stycznia 2015r. Pan Paweł Grzybowski Burmistrz Miasta Rypin 87-500 Rypin ul. Warszawska 40 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.11.2014.EM Bydgoszcz, września 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.11.2014.EM Bydgoszcz, września 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.11.2014.EM Bydgoszcz, września 2014 r. Pan Czesław Woliński Burmistrz Nowego 86-170 Nowe Plac św. Rocha 5 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.46 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę nazwiska

Wniosek o zmianę nazwiska ... Trzebnica, dnia... /imię i nazwisko wnioskodawcy/... /adres korespondencyjny wnioskodawcy/... Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy I. Dane osoby, której zmiana dotyczy: Wniosek o zmianę nazwiska 1. imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO *SKRÓCONEGO ZUPEŁNEGO SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO *AKTU URODZENIA SZTUK MAŁŻEŃSTWA SZTUK ZGONU SZTUK

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO *SKRÓCONEGO ZUPEŁNEGO SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO *AKTU URODZENIA SZTUK MAŁŻEŃSTWA SZTUK ZGONU SZTUK Nr sprawy: WSO-USC.5362... (imię i nazwisko wnioskodawcy).... (adres). Trzebnica, dnia.. Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO *SKRÓCONEGO ZUPEŁNEGO SKRÓCONEGO

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE kierownik SO-II.431.11.2016.MR Gdańsk, dnia 28 lipca 2016 r. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Urząd Stanu Cywilnego w Gniewie Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Olsztyn, 25 października 2017 r. SO-III.431.10.2017 Pani Ewa Jurkowska-Kawałko Wójt Gminy Stare Juchy Plac 500-lecia 4 19-330 Stare Juchy Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego

Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Międzyborzu Urząd Stanu Cywilnego w MIĘDZYBORZU Kierownik USC Lucyna Kucharczyk adres: 56-513

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3966/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3966/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3966/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-31 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę imienia

Wniosek o zmianę imienia ... Trzebnica, dnia... /imię i nazwisko wnioskodawcy/... /adres korespondencyjny wnioskodawcy/... Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy Wniosek o zmianę imienia I. Dane osoby, której zmiana dotyczy: 1. imię

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1617/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 21 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 1617/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 21 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 1617/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 21 lipca 2009 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego ul. Radomska 45 27-200 Starachowice Pokój: 29, 30, 31 (parter) tel.: 041-273-83-21; 273-83-85 kierownik : (41) 273-83-49 email: usc@starachowice.eu fax: 0-41- 273-82-19 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI SO-I.431.24.2013.MLub Gorzów Wlkp., 24 kwietnia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój https://bip.jastrzebie.pl/sprawa-do-zalatwienia/24247/dokonanie-zmiany-imienia-imion-dziecka Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka Szczegóły Kategoria

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica

Szanowny Pan Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO.IV.431-5-11 Kraków, 5 maja 2011 r. Szanowny Pan Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą ... Trzebnica, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów... /adres/...... /telefon/ Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą

WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą ... Trzebnica, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów... /adres/...... /telefon/ Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą

WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą ... Trzebnica, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów... /adres/...... /telefon/ Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy WNIOSEK o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ Sprawy ludności i stanu cywilnego WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986r.Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986r.Nr 36,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

W N I O S E K o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą ... Trzebnica, dnia... /imię i nazwisko wnioskodawcy/... /adres/... Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy W N I O S E K o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Proszę

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

W N I O S E K o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą ... Trzebnica, dnia... /imię i nazwisko wnioskodawcy/... /adres/... Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy W N I O S E K o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Proszę

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne

Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Sobota, 19 grudnia 2015, 17:31 Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne Wszystkie informacje na temat rejestracji stanu cywilnego znajdziesz także na stronie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych. 1 Katalog zadań obowiązujący od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Dawidek Wójt Gminy Siemień

Pan Stanisław Dawidek Wójt Gminy Siemień Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie DELEGATURA w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 SO-BP.431.4.2012 Biała Podlaska dn. 19 czerwca 2012 r. Pan Stanisław Dawidek Wójt Gminy Siemień WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA / NAZWISKA

WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA / NAZWISKA ... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Płock, dnia...... (adres zamieszkania)... (obywatelstwo)... (nr PESEL) KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W PŁOCKU... (telefon) WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA / NAZWISKA Zwracam

Bardziej szczegółowo

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego czyli transkrypcja Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców. 2. OSO-I Wybory do Parlamentu Europejskiego

1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców. 2. OSO-I Wybory do Parlamentu Europejskiego Załącznik nr 1 Radziemice Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Lp. Oznaczenie teczki Ewidencja Ludności 2014 Tytuł teczki 1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców

Bardziej szczegółowo

Anna Maciąg. Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Administracyjnych.

Anna Maciąg. Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Administracyjnych. Anna Maciąg Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Administracyjnych http://administratywistka.pl Stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPRAW ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAROCINIE

ZESTAWIENIE SPRAW ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAROCINIE Lp. 1. 2. 3. 4. Rodzaj załatwianej sprawy ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO SPROSTOWANIE ZEZWOLENIE W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU OCZEKIWANIA NA ŚLUB. ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO. TRANSKRYPCJA

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starachowicach: Zofia Hallmann Pokój: 31 Tel. 41-273-83-49 e-mail: zofia.hallmann@starachowice.eu Agnieszka Garbarczyk-Pożoga Stanowisko: Zastępca Kierownika USC Pokój:

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 września 2017 r. NK-KE KL WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 września 2017 r. NK-KE KL WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 września 2017 r. NK-KE.431.24.2017.KL Pan Mirosław Markiewicz Burmistrz Leśnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 10-11 sierpnia 2017 r., na podstawie art. 6 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności: Wiadomości Czwartek, 24 lipca 2008 Urząd Stanu Cywilnego ul. Powstania Warszawskiego 1 Budynek B, pok. 2 tel. 12 26 34 113 e-mail: usc@wieliczka.eu KIEROWNIK - Elżbieta Bujas / tel. 12 26 34 113 Do podstawowych

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) TOŻSAMOŚĆ Administratorami są: 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 odpowiada

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Olsztyn, 28 grudnia 2017 r. SO-III.431.13.2017 Pan Sebastian Cichocki Wójt Gminy Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osad Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Z administratorem Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) TOŻSAMOŚĆ Administratorami są: 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 odpowiada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dowody Osobiste Ewidencja ludności Urząd Stanu Cywilnego... 7

Spis treści. Dowody Osobiste Ewidencja ludności Urząd Stanu Cywilnego... 7 Spis treści Dowody Osobiste... 2 Ewidencja ludności... 4 Urząd Stanu Cywilnego... 7 Dowody Osobiste (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) TOŻSAMOŚĆ Administratorami

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG czyli jak załatwić sprawę krok po kroku w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny

KARTA USŁUG czyli jak załatwić sprawę krok po kroku w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny USC Podstawa prawna Komórka odpowiedzialna KARTA USŁUG czyli jak załatwić sprawę krok po kroku w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny Wpisanie (transkrypcja) treści zagranicznego aktu stanu cywilnego Art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA z dnia 31 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.9.2017 BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Krościenko nad Dunajcem. Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO. Lp. Oznaczenie Tytuł teczki

Załącznik nr 1 Krościenko nad Dunajcem. Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO. Lp. Oznaczenie Tytuł teczki Załącznik nr 1 Krościenko nad Dunajcem Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Lp. Oznaczenie Tytuł Ewidencja Ludności 2015 1. 530 Wyjaśnienia, interpretacje, akty prawne dot. ewidencji

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Wildze ul. Warszawska Wilga

Urząd Gminy w Wildze ul. Warszawska Wilga Warszawa, 15 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.1.2016 Pan Robert Chychłowski p.o. Wójta Gminy Wilga Urząd Gminy w Wildze ul. Warszawska 38 08-470 Wilga WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SO-III Łódź, dnia 20 sierpnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III Łódź, dnia 20 sierpnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.15.2013 Łódź, dnia 20 sierpnia 2013 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska (po rozwodzie) noszonego przed zawarciem małżeństwa. Akt małżeństwa sporządzono dnia..

Proszę o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska (po rozwodzie) noszonego przed zawarciem małżeństwa. Akt małżeństwa sporządzono dnia.. Proszę o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska (po rozwodzie) noszonego przed zawarciem małżeństwa. Akt małżeństwa sporządzono dnia. w USC w (podpis) - 11 zł. przyjęcie oświadczenia do protokołu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja zgonów sporządzenie aktu zgonu 1. Co powinienem wiedzieć? Zgon należy zarejestrować natychmiast po otrzymaniu od lekarza karty

Bardziej szczegółowo

... Trzebnica, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów WNIOSEK

... Trzebnica, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów WNIOSEK ... Trzebnica, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów... adres...... telefon kontaktowy Urząd Stanu Cywilnego w Trzebnicy WNIOSEK O UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R. W PAŃSTWACH

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE r. Olsztyn, 12 października 2017 SO-III.431.9.2017 Pani Barbara Mazurczyk Wójt Gminy Miłki ul. Mazurska 2 11-513 Miłki Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy URZĄD GMINY CZARNA WU - 04 WPISANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej pokój nr 12 tel. 17-226-22-21 e-mail: usc@gminaczarna.pl

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2014 Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Miasta Wyszkowa Urząd Miejski w Wyszkowie ul. Aleja Róż 2 07-200 Wyszków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Łubniany

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Łubniany Łubniany, dnia 18 marca 2019 r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Łubniany Wójt Gminy Łubniany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Ksepka Wójt Gminy Łyse Urząd Gminy Łyse ul. Ostrołęcka Łyse

Pan Jerzy Ksepka Wójt Gminy Łyse Urząd Gminy Łyse ul. Ostrołęcka Łyse Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.24.2018 (WK-I.431.1.3.2018) Pan Jerzy Ksepka Wójt Gminy Łyse Urząd Gminy Łyse ul. Ostrołęcka 2 07-437 Łyse WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego

WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego . (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, jeżeli inny)...... (imię i nazwisko pełnomocnika wnioskodawcy) (nr dow. os. lub paszportu) (nr telefonu) Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Olsztyn, 22 lutego 2019 r. SO-III.431.1.2019 1 Pan Wiesław Jan Tkaczuk Wójt Gminy Kiwity 11-106 Kiwity 28 Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE.431.33.2016.IJ Wrocław, dnia grudnia 2016 r. Pan Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 6-7 października 2016 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 1/2018.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 1/2018. Olsztyn, 2 sierpnia 2018 r. SO-III.431.1.2018 Pan Łukasz Kuliś Wójt Gminy Banie Mazurskie ul. Konopnickiej 26 19-520 Banie Mazurskie Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

do ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lutego 2019 r. NK-KE WK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lutego 2019 r. NK-KE WK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lutego 2019 r. NK-KE.431.41.2018.WK Pan Wiesław Cepielik Wójt Gminy Marciszów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 3 do 5 grudnia 2018 r., na podstawie art. 6 ust. 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SULECHOWA. z dnia 31 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SULECHOWA. z dnia 31 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120.11.2015 BURMISTRZA SULECHOWA z dnia 31 lipca 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Sulechów Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

12. Test z ustawy z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064)

12. Test z ustawy z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064) 12. Test z ustawy z 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064) Nr Treść pytania Odp. Źródło 1. Stanem cywilnym jest: a) sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 13 listopada 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.5.1.2013 Pan Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek Urząd Gminy w Pomiechówku ul. Szkolna 1a 05 180 Pomiechówek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 listopada 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.3.2014 Pan Krzysztof Ziółkowski Wójt Gminy Lubowidz Urząd Gminy w Lubowidzu ul. Zielona 10 09-304 Lubowidz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dowody Osobiste Ewidencja ludności Urząd Stanu Cywilnego... 8

Spis treści. Dowody Osobiste Ewidencja ludności Urząd Stanu Cywilnego... 8 Spis treści Dowody Osobiste... 2 Ewidencja ludności... 4 Urząd Stanu Cywilnego... 8 Dowody Osobiste (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) TOŻSAMOŚĆ Administratorami

Bardziej szczegółowo

Realizowane procedury

Realizowane procedury Realizowane procedury Sprawy prowadzone z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 1. Rejestracja urodzeń 2. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja 3. Załatwienie spraw związanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 kwietnia 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 kwietnia 2018 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 kwietnia 2018 r. NK-KE.431.6.2018.KL Pani Zuzanna Bielawska Burmistrz Piławy Górnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 5-7 marca 2018 r., na podstawie art. 6 ust. 4

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 158/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 czerwca 2015 roku

ZARZADZENIE Nr 158/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 czerwca 2015 roku ZARZADZENIE Nr 158/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Akty stanu cywilnego

Prawo administracyjne. Akty stanu cywilnego Prawo administracyjne Akty stanu cywilnego Stan cywilny Poprzez stan cywilny rozumie się sytuację prawną osoby wyrażoną przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowaną przez zdarzenia naturalne, czynności

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE IJ Wrocław, dnia 1 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE IJ Wrocław, dnia 1 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE.431.21.2016.IJ Wrocław, dnia 1 września 2016 r. Pan Wiesław Wabik Burmistrz Gminy Polkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 16-17 czerwca 2016 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 maja 2017 r. NK-KE KL WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 maja 2017 r. NK-KE KL WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 maja 2017 r. NK-KE.431.4.2017.KL Pan Krzysztof Świątek Burmistrz Miasta Kamienna Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 14-15 marca 2017 r., na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Olsztyn, 8 stycznia 2019 r. SO-III.431.11.2018 Pan Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ul. A. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Śmigla https://bip.smigiel.pl/sprawa-do-zalatwienia/987/zawarcie-malzenstwa-przed-kierownikiem-- rzedu-stanu-cywilnego Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CZARNA WYDANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO WU - 05 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

URZĄD GMINY CZARNA WYDANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO WU - 05 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA WU - 05 WYDANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej pokój nr 12 tel. 17-226-22-21 e-mail: usc@gminaczarna.pl WYMAGANE

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Zbigniew Wilk Prezydent Miasta Żyrardowa

Pan Andrzej Zbigniew Wilk Prezydent Miasta Żyrardowa WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.0931 1 1/11 Warszawa, dnia 20 maja 2011 r. Pan Andrzej Zbigniew Wilk Prezydent Miasta Żyrardowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

SO-III Łódź, dnia 9 grudnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III Łódź, dnia 9 grudnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.23.2013 Łódź, dnia 9 grudnia 2013 r. Pan Rafał Zagozdon Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 29 stycznia 2014 r. WK-C.431.1.3.2013 Pan Michał Walerysiak Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą Urząd Gminy w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16 09 150 Czerwińsk nad

Bardziej szczegółowo

SO.5322 Poświadczenia pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu SO.5340 Obywatelstwo

SO.5322 Poświadczenia pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu SO.5340 Obywatelstwo Załącznik nr 1 Gmina OLKUSZ Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Ewidencja Ludności 1SO.5313 Repatrianci SO.5322 Poświadczenia pozostawiania osoby przy życiu lub

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Sprawy meldunkowe (zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego automatycznie).

Sprawy meldunkowe (zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego automatycznie). Załącznik nr 1 Łużna Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Lp. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste 2014 r. Hasło klasyfikacyjne JRWA 1 2011 Otrzymane od organów

Bardziej szczegółowo