REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO"

Transkrypt

1 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

2 Spis treści: Procedura wydawania licencji... 3 Regulamin uzyskiwania certyfikatu i licencji RN... 7 Regulamin uzyskiwania licencji R co-driver... 9 Regulamin uzyskiwania licencji R Regulamin uzyskiwania certyfikatu i licencji B,C, B,C Junior oraz C Junior Załączniki do niniejszego regulaminu: Wzór zaświadczenie z egzaminu Wniosek o przyznanie certyfikatu sportu samochodowego Wniosek o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny - sport samochodowy Załącznik P-3 do wniosku o przyznanie licencji Dane osobowe Wzór orzeczenia psychologicznego do sportu samochodowego Standardy wykonywania badań psychologicznych do sportu samochodowego Używane skróty: MKS Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA ZG PZM Zarząd Główny PZM ZO PZM Zarząd Okręgowy PZM BSiT PZM Biuro Sportu i Turystyki PZM GKSS PZM Głowna Komisja Sportu Samochodowego PZM OKSS PZM Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM KJS Konkursowa Jazda Samochodem TIS Terenowa Impreza Sportowa RO Rajdy Okręgowe RPP Rajdowy Puchar Polski RSMP Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski RPPST Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych RMPST Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych GSMP Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski WSMP Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Str. 2

3 Procedura wydawania licencji 1. Ustalenia ogólne 1.1. Licencje zawodnicze w zależności od ich stopnia wydawane są w Biurze Sportu i Turystyki ZG PZM lub w siedzibach ZO PZM O wydanie licencji może wnioskować każda osoba spełniająca warunki jej uzyskania, stosownie do regulaminów uzyskiwania licencji odpowiedniego stopnia opisanych w niniejszym regulaminie Wszyscy posiadacze licencji otrzymują zgodnie z MKS licencję zawodnika/kierowcy. 2. Stopnie licencji, opłaty i stawki ubezpieczenia 2.1 Ustala się następujące opłaty za wydanie licencji, obejmujące ubezpieczenie NNW w 2015: Stopień licencji / typ dokumentu Suma ubezpieczenia NNW Opłaty [PLN] za przedłużenie w terminie do Opłaty [PLN] za przedłużenie w terminie od Opłaty [PLN] za wydanie nowego dokumentu Wydaje R R co-driver B,C B,C Junior C Junior RN ,- zł 500,- 250,- 520,- ZG PZM ,- zł 800,- 400,- 820,- ZG PZM ,- zł 1200,- 600,- 1220,- ZG PZM ,- zł 400,- 200,- 420,- ZO PZM ,- zł 700,- 350,- 720,- ZO PZM Jednorazowa ,- zł ,- ZG PZM Sponsorska ,- ZG PZM Duplikat ,- MKZ 200,- ZG lub ZO PZM 2.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony poprzez zniesienie udziału własnego (nie dotyczy licencji stopnia RN ). Po opłaceniu dodatkowej składki Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA S.A. będzie ponosić w ubezpieczeniu NNW odpowiedzialność także w przypadku, gdy wartość szkody nie przekracza 5% sum ubezpieczenia a ponadto wysokość odszkodowania w każdej szkodzie nie zostanie pomniejszona o 5 % sumy ubezpieczenia. Stopień licencji Suma ubezpieczenia NNW Opłata [PLN] za zniesienie 5% udziału własnego R R co-driver B,C B,C Junior C Junior ,- zł 210,- / dla lic. R, R co-driver 220, ,- zł 420,- / dla lic. R, R co-driver 440, ,- zł 840,- / dla lic. R, R co-driver 880,- Jednorazowa ,- zł 126,- / dla lic. R, R co-driver 132, Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia zawodników/kierowców biorących udział (za zgodą ZG PZM) w zawodach międzynarodowych za granicą, wg poniższych składek: Zakres dodatkowego ubezpieczenia zagranicznego Suma ubezpieczenia Składka jednorazowa Składka roczna od 1 do 3 dni do 6 dni do 9 dni należy wpłacić równowartość w PLN wg kursu NBP Koszty leczenia Koszty transportu Razem: Wszystkie licencje sportu samochodowego będą wydawane w terminie do 15 dni roboczych od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników. Istnieje możliwość rozpatrzenia przez BSiT ZG PZM wniosku dot. wydania licencji w trybie przyspieszonym, w takim przypadku odpowiedz/rozpatrzenie/wydanie dokumentu następuje: Str. 3

4 Procedura wydawania licencji w ciągu 3 dniu roboczych (78 godzin od momentu wpłynięcia kompletu dokumentów do sekretariatu ZG PZM) po opłaceniu kosztów dodatkowej obsługi - 100,- PLN, w ciągu 1 dnia roboczego (24 godziny od momentu wpłynięcia kompletu dokumentów do sekretariatu ZG PZM) po opłaceniu kosztów dodatkowej obsługi - 200,- PLN. Wszystkie podane terminy nie obejmują czasu potrzebnego na dostarczenie dokumentów do zainteresowanego. 3. Procedura wydawania/wznawiania licencji 3.1 Niezwłocznie po otrzymaniu certyfikatu sportu samochodowego każdy zawodnik ma obowiązek rejestracji w serwisie Inside PZM, gdzie należy umieścić obustronne, kolorowe skany swoich dokumentów, takich jak m.in.: licencje zawodnika / kierowcy / pilota / zawodnika osoby prawnej, prawo jazdy kierowcy kat. B, międzynarodową kartę zdrowia (MKZ) z aktualnymi badaniami lekarskimi, ważne orzeczenie psychologiczne, opcjonalnie dokumenty samochodu (dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa), druk danych osobowych. Ww. dokumenty (za aktualizację których przed każdymi zawodami odpowiada zawodnik) wykorzystywane będą przez Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM oraz zostaną udostępnione organizatorom zawodów PZM w celu ich weryfikacji w związku z organizowanymi zawodami. 3.2 Dokumenty wymagane do wznawiania licencji sportu samochodowego na dany sezon to: pismo przewodnie potwierdzające przynależność klubową z Automobilklubu lub Klubu dot. wznowienia licencji wraz z informacją o adresie i sposobie jej odesłania, potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z tabelą w art. 2, z zaznaczaniem wybranej stawki ubezpieczenia przez zainteresowanego, licencja z ubiegłego sezonu, MKZ jeżeli jest potrzeba uwierzytelnienia badań lekarskich, aktualny druk danych osobowych, jeżeli poprzednie uległy zmianie, kopia ważnego orzeczenia psychologicznego, jeżeli poprzednie straciło ważność, aktualizacja dokumentów oraz danych umieszczonych w serwisie Inside PZM. UWAGA: Tylko kompletne dokumenty skutkować będą wydaniem licencji Dowodem aktualności/ważności licencji w roku 2015 jest posiadanie licencji wydanej na nowym wzorze z rokiem 2015, wpisanym na rewersie licencji. Od sezonu 2016 dowodem aktualności/ważności licencji na dany rok kalendarzowy będzie hologram z rokiem i logiem PZM. 4. Ustalenia dot. innych rodzajów licencji 4.1 Licencja Sponsorska będąca jednocześnie licencją zawodnika jest wydawana przez ZG PZM, podmiotom prawnym na ich pisemny wniosek. Licencja ta upoważnia jej posiadacza do zgłoszenia swoich kierowców/załóg do zawodów oraz upoważnia do umieszczania nazwy zespołu na wszystkich oficjalnych dokumentach zawodów Jeżeli licencja zawodnika/sponsorska zawiera nazwę producenta marki lub oficjalnego importera marki samochodowej na terenie RP w nazwie zespołu, to posiadacz licencji upoważniony jest do zgłoszenia zespołu w klasyfikacji producentów Posiadacz licencji zawodnika/sponsorskiej upoważniony jest także do zgłoszenia zespołu w klasyfikacji sponsorskiej złożonego z załóg/kierowców, które sam zgłosił do zawodów Licencja jednorazowa, jest wydawana na wniosek zainteresowanego na jedne zawody. Licencja jednorazowa jest wydawana przez ZG PZM tylko posiadaczom licencji stopnia R, R co-driver, B,C, B,C Junior, C Junior maksymalnie dwa razy w sezonie Licencja pod pseudonimem zostanie wydana przez ZG PZM i/lub ZO PZM tylko na pisemny wniosek zainteresowanego. Licencja jednorazowa pod pseudonimem zostanie wydana tylko w momencie posiadania w ubiegłym sezonie pełnej licencji wydanej pod pseudonimem Licencja osoby ze specjalną sprawnością (Special abilities licence) zostanie wydana zainteresowanym osobom po spełnieniu przez nich wymogów uzyskiwania licencji sportu samochodowego oraz po corocznym okazaniu specjalistycznego zaświadczenia lekarskiego Zawodnicy/kierowcy niepełnoletni ubiegający się o wydanie licencji stopnia juniorskiego, zobowiązani są okazać coroczną zgodę opiekunów prawnych na uprawianie przez małoletniego dyscypliny sport samochodowy. Str. 4

5 Procedura wydawania licencji 5. Inne postanowienia 5.1. Każdy posiadacz licencji może, w trakcie sezonu wystąpić o wydanie licencji stopnia wyższego po spełnieniu warunków jej wydania zawartych w regulaminach uzyskiwania licencji sportu samochodowego. Nie zwalnia to z uiszczenia pełnych opłat, zgodnie z tabelą podaną w art Zawodnik/kierowca/pilot który nie aktualizował swojej pełnej licencji przez okres 10 lat: w przypadku licencji rajdowej - musi zdać egzamin teoretyczny z obowiązujących przepisów sportu samochodowego pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w art. 3.1, 3.3, 3.4 oraz 4. regulaminu uzyskiwania certyfikatu i licencji RN, w przypadku licencji wyścigowej - musi zdać egzamin teoretyczny z obowiązujących przepisów sportu samochodowego pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w art. 3.1, 3.3, 3.4 oraz 4. regulaminu uzyskiwania certyfikatu i licencji B,C, "B,C Junior" oraz "C Junior" W uzasadnionych przypadkach GKSS będzie rozpatrywać indywidualne wnioski posiadaczy licencji sportu samochodowego o ich przekwalifikowanie W szczególnych przypadkach GKSS może podjąć decyzję o odmowie przedłużenia licencji, powiadamiając o tym fakcie Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM oraz macierzysty Automobilklub lub Klub posiadacza licencji Wszelkie kwestie związane z posiadaniem certyfikatu i licencji sportowej zawodnika/ kierowcy regulują przepisy Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA oraz odpowiednie Uchwały ZG PZM Licencje odpowiedniego stopnia, uprawniają ich posiadaczy do udziału w: RAJDY SAMOCHODOWE RSMP RO kierowca R, jednorazowa pilot R, R co-driver, jednorazowa kierowca RN pilot R, R co-driver, RN, B,C, jednorazowa RAJDY SAMOCHODÓW TERENOWYCH kierowca R, jednorazowa RMPST pilot R, R co-driver, jednorazowa kierowca RN RPPST pilot R, R co-driver, RN, B,C, jednorazowa WYŚCIGI GÓRSKIE GSMP kierowca B,C, R, RN, jednorazowa WYŚCIGI TOROWE WSMP kierowca B,C, B,C Junior, jednorazowa RCC RALLYCROSS kierowca B,C, B,C Junior, C Junior, jednorazowa PPJB kierowca B,C, B,C Junior, C Junior, jednorazowa Str. 5

6 Procedura wydawania licencji 5.7. Postanowienia dotyczące wymiany licencji zostały opisane w tabeli poniżej: System wymiany licencji L I C E N C J E R R co-driver LICENCJE 2015 R R co-driver RN B,C X X R1 X X R2 X* X** X P X** X Rcc X B,C X*** X* X B,C Junior B1,C1 X**** X B2,C2 C3 X X C Junior * 6 rajdów/wyścigów jako kierowca *** 6 wyścigów jako kierowca i 3 rajdy jako pilot ** 6 rajdów jako pilot **** gdy w 2015 ukończy 18 lat Uczestnik RPPST sklasyfikowany na koniec sezonu 2013 lub 2014 może po wypełnieniu art. 3.1, 3.3, 3.4 regulaminu uzyskiwania certyfikatu i licencji rajdowej stopnia RN wystąpić z wnioskiem o licencję RN lub R Uczestnik KJS sklasyfikowany jako kierowca w sezonach 2013/2014 przynajmniej w 6 imprezach KJS może po wypełnieniu art. 3.1, 3.3, 3.4 i 4 regulaminu uzyskiwania certyfikatu i licencji rajdowej stopnia RN wystąpić o licencję RN 5.8. Niniejszy regulamin licencji sportu samochodowego został zatwierdzony przez GKSS i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia Zatwierdzono wraz z załącznikami przez GKSS w dniu 19 grudnia 2014 r. Str. 6

7 Licencja stopnia RN REGULAMIN UZYSKIWANIA CERTYFIKATU I LICENCJI RAJDOWEJ STOPNIA RN 1. Certyfikat i licencję rajdową stopnia RN może uzyskać kierowca posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdu (ważne prawo jazdy kategorii B), będący członkiem Automobilklubu lub Klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym. 2. Licencja rajdowa stopnia RN jest licencją narodową, wydawaną przez ZO PZM, uprawniającą jej posiadacza do startu w zawodach organizowanych na terenie Polski pod nadzorem PZM w konkurencjach: rajdy samochodowe, rajdy samochodów terenowych, wyścigi górskie Wszyscy posiadacze licencji rajdowej stopnia RN otrzymują narodową licencję zawodnika/kierowcy. 3. Warunkiem uzyskania licencji rajdowej stopnia RN jest: 3.1. Przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Zaświadczenie lekarskie musi znajdować się na wniosku o przyznanie licencji stopnia RN oraz na wniosku o przyznanie certyfikatu Ukończenie, w charakterze kierowcy, co najmniej 6 imprez KJS lub TIS, na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów, co należy potwierdzić na druku P-3 będącym załącznikiem do wniosku o przyznanie licencji. Ubiegający się o licencję osobiście odpowiada za prawidłowe wypełnienie wszystkich pozycji wniosku i załącznika P-3 oraz ich właściwe sygnowanie przez osoby upoważnione Odbycie szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne w zakresie znajomości regulaminów sportu samochodowego, obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz znajomości opisów nawigacyjnych. Szkolenia organizują Automobilkluby i Kluby we własnym zakresie. Szkolenia mogą prowadzać trenerzy i instruktorzy sportu samochodowego oraz sędziowie sportu samochodowego z licencją klasy I Zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną OKSS PZM i otrzymanie stosownego zaświadczenia. Zaświadczenie ważne jest przez okres 3 lat od daty jego wystawienia, po tym okresie ubiegający się o licencję winien zdać ponownie egzamin teoretyczny z obowiązującego materiału. Przed przystąpieniem do egzaminu należy spełnić warunki wymienione w art. 3.1, 3.2, Komisja egzaminacyjna składa się z minimum trzech osób zatwierdzonych przez OKSS PZM. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej musi posiadać uprawnienia trenera lub instruktora sportu samochodowego Komisja egzaminacyjna odpowiada za weryfikację czy zdający egzamin wypełnił wszystkie warunki zawarte w art. 3.1, 3.2, Po spełnieniu warunków art. 3 kompletne wnioski wraz z załącznikami zostaną przesłane przez Automobilklub/Klub do ZO PZM, gdzie dokonana zostanie rejestracja w kartotece zawodników sportu samochodowego na Inside PZM, a następnie wystawiony certyfikat, licencja rajdowa stopnia RN oraz Międzynarodowa Karta Zdrowia (MKZ) Do wniosku o przyznanie licencji stopnia RN należy dołączyć wymagane dokumenty: załącznik P-3, potwierdzający wymaganą ilość ukończonych zawodów, zgodnie z art wniosek o przyznanie certyfikatu sportu samochodowego, zaświadczenie z egzaminu na certyfikat i licencję rajdową stopnia RN, wypełniony druk danych osobowych zawierający zgodę na skanowanie podpisu, aktualne trzy zdjęcia, kopię ważnego orzeczenia psychologicznego, kopię prawa jazdy kategorii B, potwierdzenie dokonania opłaty za licencję. Str. 7

8 Licencja stopnia RN 4.2. Ubiegający się o licencję osobiście odpowiada za prawidłowe wypełnienie wszystkich pozycji wniosku wraz z załącznikami i ich właściwe sygnowanie przez osoby upoważnione. Automobilklub/Klub swoim podpisem potwierdza prawidłowość dokumentów i przynależność klubową. 5. Ubezpieczenie NNW licencji stopnia RN będzie wznawiane na kolejny sezon, po wniesieniu opłaty przedłużającej ważność licencji. Opłatę za wydanie licencji w wysokości corocznie ustalanej przez GKSS PZM należy wpłacić na konto ZO PZM. Obowiązujące opłaty oraz stawki ubezpieczenia podane są w art. 2. procedury wydawania licencji. 6. Licencja stopnia RN upoważnia do: 6.1. Udziału w charakterze kierowcy w rajdach RO, RPPST oraz w GSMP i ich odpowiednikach na terenie krajów UE Udziału w charakterze pilota w rajdach RO oraz RPPST. 7. Postanowienia dotyczące wymiany licencji: 7.1. Posiadacze dotychczasowych licencji stopnia: R1, R2, P mogą złożyć wniosek do odpowiedniego ZO PZM o wydanie przysługującej im licencji stopnia RN Uczestnicy: kierowca/pilot RPPST, którzy zostali sklasyfikowani w sezonie 2013/2014 mogą ubiegać się o licencję rajdową stopnia RN pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w art. 3.1, 3.3, 3.4, Zawodnicy posiadający certyfikat i licencję wyścigową stopnia B,C mogą wystąpić do właściwego ZO PZM o wydanie licencji rajdowej stopnia RN po uzyskaniu na załączniku P-3 do wniosku o licencję, potwierdzeń o ukończeniu minimum 6 zawodów w swojej konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów. Wymogiem uzyskania licencji jest spełnienie warunków opisanych w art. 3.1, 3.3, 3.4. i 4. Str. 8

9 Licencja stopnia R co-driver REGULAMIN UZYSKIWANIA LICENCJI RAJDOWEJ STOPNIA R co-driver 1. Licencję rajdową stopnia R co-driver może uzyskać kierowca posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdu (ważne prawo jazdy kategorii B), będący członkiem Automobilklubu lub Klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym, posiadający licencję zawodnika/kierowcy. 2. Licencja rajdowa stopnia R co-driver, wydawana przez ZG PZM, jest licencją międzynarodową pilota, uprawniającą jej posiadacza do startu w charakterze pilota w zawodach wpisanych do kalendarza FIA oraz w zawodach organizowanych na terenie Polski pod nadzorem PZM w konkurencjach: rajdy samochodowe, rajdy samochodów terenowych Wszyscy posiadacze licencji rajdowej stopnia R co-driver otrzymują międzynarodową licencję pilota. 3. Warunkiem uzyskania licencji rajdowej stopnia R co-driver jest: 3.1. Przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny - sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Zaświadczenie lekarskie musi znajdować się na wniosku o przyznanie licencji stopnia R co-driver lub w przypadku posiadania aktualnych badań w MKZ, uwierzytelniona kopia tych badań Ukończenie, w charakterze pilota, co najmniej 6 zawodów RO lub RPPST, na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów, co należy potwierdzić na druku P-3 będącym załącznikiem do wniosku o przyznanie licencji. Ubiegający się o licencję osobiście odpowiada za prawidłowe wypełnienie wszystkich pozycji wniosku i załącznika P-3 oraz ich właściwe sygnowanie przez osoby upoważnione. 4. Po spełnieniu warunków art. 3 kompletne wnioski wraz z załącznikami zostaną przesłane przez Automobilklub/Klub do ZG PZM, gdzie dokonana zostanie rejestracja w kartotece zawodników sportu samochodowego na Inside PZM, a następnie wystawiona licencja rajdowa stopnia R co-driver Do wniosku o przyznanie licencji stopnia R co-driver należy dołączyć wymagane dokumenty: załącznik P-3, potwierdzający wymaganą ilość ukończonych zawodów, zgodnie z art kopię posiadanego certyfikatu sportu samochodowego, kopię posiadanej licencji zawodnika/kierowcy, wypełniony druk danych osobowych zawierający zgodę na skanowanie podpisu, aktualne dwa zdjęcia, kopię ważnego orzeczenia psychologicznego, kopię prawa jazdy kategorii B, potwierdzenie dokonania opłaty za licencję Ubiegający się o licencję osobiście odpowiada za prawidłowe wypełnienie wszystkich pozycji wniosku wraz z załącznikami i ich właściwe sygnowanie przez osoby upoważnione. Automobilklub/Klub swoim podpisem potwierdza prawidłowość dokumentów i przynależność klubową. 5. Ubezpieczenie NNW licencji rajdowej stopnia R co-driver będzie wznawiane na kolejny sezon, po wniesieniu opłaty przedłużającej ważność licencji. Opłatę za wydanie licencji w wysokości corocznie ustalanej przez GKSS PZM należy wpłacić na konto ZG PZM. Obowiązujące opłaty oraz stawki ubezpieczenia podane są w art. 2. procedury wydawania licencji. 6. Licencja rajdowa stopnia R co-driver upoważnia do udziału w charakterze pilota w rajdach RSMP, RMPST, RPPST oraz RO. 7. Postanowienia dotyczące wymiany licencji: 7.1. Posiadacze dotychczasowych licencji stopnia: R2, P, pod warunkiem sklasyfikowania w min. 6 rajdach RO na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów w charakterze pilota, mogą złożyć wniosek do ZG PZM o wydanie przysługującej im licencji stopnia R co-driver. 8. Zawodnicy posiadający certyfikat i licencję wyścigową stopnia B,C mogą wystąpić do ZG PZM o wydanie licencji rajdowej stopnia R co-driver po uzyskaniu na załączniku P-3 do wniosku o przyznanie licencji, potwierdzeń o ukończeniu na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów minimum 6 zawodów w swojej konkurencji oraz 3 rajdów w charakterze pilota. Wymogiem uzyskania licencji rajdowej stopnia R co-driver jest spełnienie warunków opisanych w art. 3.1, 3.3. i 3.4. regulaminu uzyskiwania licencji rajdowej stopnia RN. Str. 9

10 Licencja stopnia R REGULAMIN UZYSKIWANIA LICENCJI RAJDOWEJ STOPNIA R 1. Licencję rajdową stopnia R może uzyskać kierowca posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdu (ważne prawo jazdy kategorii B), będący członkiem Automobilklubu lub Klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym. 2. Licencja rajdowa stopnia R jest licencją międzynarodową, wydawaną przez ZG PZM, uprawniającą jej posiadacza do startu w zawodach organizowanych na terenie Polski pod nadzorem PZM oraz w zawodach wpisanych do kalendarza FIA w konkurencjach: rajdy samochodowe, rajdy samochodów terenowych, wyścigi górskie Wszyscy posiadacze licencji rajdowej stopnia R otrzymują międzynarodową licencję zawodnika/kierowcy. 3. Warunkiem uzyskania licencji rajdowej stopnia R jest: 3.1. Przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny - sport samochodowy, przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Zaświadczenie lekarskie musi znajdować się na wniosku o przyznanie licencji stopnia R lub w przypadku posiadania aktualnych badań w MKZ, uwierzytelniona kopia tych badań Ukończenie, w charakterze kierowcy, co najmniej 6 zawodów RO lub RPPST, na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów, co należy potwierdzić na druku P-3 będącym załącznikiem do wniosku o przyznanie licencji. Ubiegający się o licencję osobiście odpowiada za prawidłowe wypełnienie wszystkich pozycji wniosku i załącznika P-3 oraz ich właściwe sygnowanie przez osoby upoważnione. 4. Po spełnieniu warunków art. 3 kompletne wnioski wraz z załącznikami zostaną przesłane przez Automobilklub/Klub do ZG PZM, gdzie dokonana zostanie rejestracja w kartotece zawodników sportu samochodowego na Inside PZM, a następnie wystawiona licencja rajdowa stopnia R Do wniosku o przyznanie licencji stopnia R należy dołączyć wymagane dokumenty: załącznik P-3, potwierdzający wymaganą ilość ukończonych zawodów, zgodnie z art kopię posiadanego certyfikatu sportu samochodowego, wypełniony druk danych osobowych zawierający zgodę na skanowanie podpisu, aktualne dwa zdjęcia, kopię ważnego orzeczenia psychologicznego, kopię prawa jazdy kategorii B, potwierdzenie dokonania opłaty za licencję Ubiegający się o licencję osobiście odpowiada za prawidłowe wypełnienie wszystkich pozycji wniosku wraz z załącznikami i ich właściwe sygnowanie przez osoby upoważnione. Automobilklub/Klub swoim podpisem potwierdza prawidłowość dokumentów i przynależność klubową. 5. Ubezpieczenie NNW licencji rajdowej stopnia R będzie wznawiane na kolejny sezon, po wniesieniu opłaty przedłużającej ważność licencji. Opłatę za wydanie licencji w wysokości corocznie ustalanej przez GKSS PZM należy wpłacić na konto ZG PZM. Obowiązujące opłaty oraz stawki ubezpieczenia podane są w art. 2. procedury wydawania licencji. 6. Licencja rajdowa stopnia R upoważnia do: 6.1. Udziału w charakterze kierowcy w rajdach RSMP, RMPST oraz GSMP Udziału w charakterze pilota w rajdach RSMP, RMPST, RPPST oraz RO. 7. Postanowienia dotyczące wymiany licencji: 7.1. Posiadacze dotychczasowych licencji stopnia: R1, R2 (pod warunkiem sklasyfikowania, w charakterze kierowcy, w min. 6 rajdach RO na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów), mogą złożyć wniosek do ZG PZM o wydanie przysługującej im licencji rajdowej stopnia R Posiadacze licencji stopnia Rcc oraz uczestnicy: kierowca/pilot RPPST, którzy zostali sklasyfikowani w sezonie 2013/2014 (pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w art. 3.1, 3.3. i 3.4. regulaminu uzyskiwania licencji rajdowej stopnia RN ), mogą złożyć wniosek do ZG PZM o wydanie licencji rajdowej stopnia R. Str. 10

11 Licencje stopnia B,C ; B,C Junior ; C Junior REGULAMIN UZYSKIWANIA CERTYFIKATU I LICENCJI WYŚCIGOWYCH STOPNIA B,C, B,C Junior oraz C Junior 1. Certyfikat i licencję wyścigową stopnia B,C, B,C Junior lub C Junior może uzyskać każda osoba będąca członkiem Automobilklubu lub Klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym. 2. Licencja stopnia B,C, B,C Junior lub C Junior jest licencję międzynarodową, wydawaną przez ZG PZM, uprawniającą jej posiadacza do startu w zawodach organizowanych na terenie Polski pod nadzorem PZM oraz w zawodach wpisanych do kalendarza FIA w konkurencjach: wyścigi torowe, wyścigi górskie, rallycross Wszyscy posiadacze licencji stopnia B,C, B,C Junior lub C Junior otrzymują międzynarodową licencję zawodnika/kierowcy. Posiadacz licencji musi osiągnąć wymagany wiek w danym roku kalendarzowym Licencja wyścigowa stopnia: B,C upoważnia do udziału w charakterze kierowcy w konkurencjach: wyścigi torowe, wyścigi górskie, rallycross oraz w charakterze pilota w rajdach okręgowych, pucharze rajdów terenowych i jest kierowana do osób, które w danym roku kalendarzowym ukończą bądź mają ukończone 18 lat. B,C Junior upoważnia do udziału w charakterze kierowcy w konkurencjach: wyścigi torowe, rallycross, z zastrzeżeniem, że: posiadacz licencji mający 17/16 lat będzie mógł startować samochodem zgłoszonym w klasie o pojemności silnika do 2000 cm 3 włącznie, (licencja oznaczona hologramem z symbolem 2000cc) posiadacz licencji mający 15 lat będzie mógł startować samochodem zgłoszonym w klasie o pojemności silnika do 1600 cm 3 włącznie, (licencja oznaczona hologramem z symbolem 1600cc) C Junior upoważnia jej posiadacza, mającego 14 lat, do udziału w charakterze kierowcy w konkurencji rallycross, pojazdem o pojemności silnika do 1400 cm 3 włącznie, (licencja oznaczona hologramem z symbolem 1400cc). 3. Warunkiem uzyskania licencji stopnia B,C, B,C Junior lub C Junior jest: 3.1. Przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny - sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Zaświadczenie lekarskie musi znajdować się na wniosku o przyznanie licencji odpowiedniego stopnia oraz na wniosku o przyznanie certyfikatu Ukończenie kursu obejmującego minimum 3 godziny jazdy na torze oraz zajęcia praktyczne. Program kursu zatwierdzany jest przez GKSS PZM Odbycie szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne w zakresie znajomości regulaminów sportu samochodowego, obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Szkolenia organizują Automobilkluby i Kluby we własnym zakresie. Szkolenia mogą prowadzać trenerzy i instruktorzy sportu samochodowego oraz sędziowie sportu samochodowego z licencją klasy I Zdanie egzaminu, składającego się z części teoretycznej i praktycznej, przed komisją egzaminacyjną PZM i otrzymanie stosownego zaświadczenia. Zaświadczenie ważne jest przez okres 3 lat od daty jego wystawienia, po tym okresie ubiegający się o licencję winien zdać ponownie egzamin teoretyczny z obowiązującego materiału. Przed przystąpieniem do egzaminu należy spełnić warunki wymienione w art. 3.1, 3.2, Komisja egzaminacyjna składa się z minimum trzech osób zatwierdzonych przez GKSS PZM. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej musi posiadać uprawnienia trenera lub instruktora sportu samochodowego Komisja egzaminacyjna odpowiada za weryfikację czy zdający egzamin wypełnił wszystkie warunki zawarte w art. 3.1, 3.2, 3.3. Str. 11

12 Licencje stopnia B,C ; B,C Junior ; C Junior 4. Po spełnieniu warunków art. 3 kompletne wnioski wraz z załącznikami zostaną przesłane przez Automobilklub/Klub do ZG PZM, gdzie dokonana zostanie rejestracja w kartotece zawodników sportu samochodowego na Inside PZM, a następnie wystawiony certyfikat, licencja wyścigowa odpowiedniego stopnia oraz Międzynarodowa Karta Zdrowia (MKZ) Do wniosku o przyznanie certyfikatu i licencji wyścigowej odpowiedniego stopnia należy dołączyć wymagane dokumenty: coroczną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dotyczy kandydatów poniżej 18 roku życia, wniosek o przyznanie certyfikatu sportu samochodowego, zaświadczenie z egzaminu na certyfikat i licencję wyścigową odpowiedniego stopnia, wypełniony druk danych osobowych zawierający zgodę na skanowanie podpisu, aktualne trzy zdjęcia, kopię ważnego orzeczenia psychologicznego, potwierdzenie dokonania opłaty za licencję Ubiegający się o licencję osobiście odpowiada za prawidłowe wypełnienie wszystkich pozycji wniosku wraz z załącznikami i ich właściwe sygnowanie przez osoby upoważnione. Automobilklub/Klub swoim podpisem potwierdza prawidłowość dokumentów i przynależność klubową. 5. Ubezpieczenie NNW licencji wyścigowej stopnia B,C, B,C Junior oraz C Junior będzie wznawiane na kolejny sezon, po wniesieniu opłaty przedłużającej ważność licencji. Opłatę za wydanie licencji w wysokości corocznie ustalanej przez GKSS PZM należy wpłacić na konto ZG PZM. Obowiązujące opłaty oraz stawki ubezpieczenia podane są w art. 2. procedury wydawania licencji. 6. Postanowienia dotyczące wymiany licencji: 6.1. Posiadacze dotychczasowych licencji stopnia: B1,C1, B2,C2, C3 mogą złożyć wniosek do ZG PZM o wydanie przysługującej im licencji stopnia B,C Junior. Str. 12

13 Wzór zaświadczenia z egzaminu miejscowość, dzień, miesiąc, rok Z A Ś W I A D C Z E N I E WZÓR WZÓR Komisja Egzaminacyjna po przeprowadzeniu egzaminu na certyfikat i licencję sportu samochodowego zaświadcza, że: Pan/Pani... DRUKU DRUKU Urodzony/a dnia... w... Zamieszkały/a ul.... kod, miejscowość... Tel Zdał/a egzamin z wynikiem pozytywnym oraz uzyskał/a prawo do otrzymania certyfikatu i licencji sportu samochodowego stopnia * zgodnie z regulaminem licencji sportu samochodowego. Komisja w składzie: Przewodniczący - lic. instruktora sportu samochodowego nr podpis Członek - lic. sędziego sportu samochodowego nr podpis Członek lic. sędziego sportu samochodowego nr podpis Zaświadczenie ważne jest przez okres 3 lat od daty jego wystawienia, po tym okresie ubiegający się o licencje winien zdać ponownie egzamin teoretyczny z obowiązującego materiału. * należy wpisać odpowiedni stopień licencji np.: B,C, B,C Junior, C Junior, RN Str. 13

14 Wniosek o przyznanie certyfikatu WZÓR WZÓR DRUKU DRUKU Str. 14

15 Wniosek o przyznanie licencji sportu samochodowego WZÓR WZÓR DRUKU DRUKU Str. 15

16 Załącznik P-3 do wniosku o przyznanie licencji WZÓR WZÓR DRUKU DRUKU Str. 16

17 Druk danych osobowych WZÓR WZÓR DRUKU DRUKU Str. 17

18 Wzór orzeczenia psychologicznego WZÓR WZÓR DRUKU DRUKU Str. 18

19 Standardy wykonywania badań psychologicznych do sportu samochodowego WZÓR WZÓR DRUKU DRUKU Str. 19

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 20 marca 2015 REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Procedura wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO 2014 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Procedura wydawania licencji 1. Ustalenia ogólne. 1.1 Licencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO Tekst jednolity z dnia 15 marca 2016 REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO 2016 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Procedura wydawania licencji... 3 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 24 stycznia 2013 REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO 2013 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Procedura wydawania licencji 1. Ustalenia ogólne. 1.1 Licencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO 2012 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Procedura wydawania licencji 1. Ustalenia ogólne. 1.1 Licencje kierowcy lub pilota w

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY LICENCJI W SPORCIE SAMOCHODOWYM

REGULAMINY LICENCJI W SPORCIE SAMOCHODOWYM Stan prawny na dzień 08 stycznia 2010 r. REGULAMINY LICENCJI W SPORCIE SAMOCHODOWYM 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne. 1.1 kierowcy lub pilota

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDAWANIA LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO Na rok 2010

PROCEDURA WYDAWANIA LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO Na rok 2010 PROCEDURA WYDAWANIA LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO Na rok 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne. 1.1 Licencje kierowcy lub a w zależności od jej

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

BS/M/Ż/S/K 22.12.2014 r.

BS/M/Ż/S/K 22.12.2014 r. BS/M/Ż/S/K 22.12.2014 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników, kierowców, pilotów, sędziów/komisarzy

Bardziej szczegółowo

BS/M/Ż/S/K 22.12.2015 r.

BS/M/Ż/S/K 22.12.2015 r. BS/M/Ż/S/K 22.12.2015 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników, kierowców, pilotów, sędziów/komisarzy

Bardziej szczegółowo

Wpłaty muszą być dokonywane z podaniem nazwiska ubezpieczanych. W przypadku ich braku ubezpieczenie nie będzie mogło być zawarte.

Wpłaty muszą być dokonywane z podaniem nazwiska ubezpieczanych. W przypadku ich braku ubezpieczenie nie będzie mogło być zawarte. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników (w sporcie samochodowym przez zawodnika rozumie się kierowcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 28 kwietnia 2014 REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO 2014 Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wpłaty muszą być dokonywane z podaniem nazwiska ubezpieczanych. W przypadku ich braku ubezpieczenie nie będzie mogło być zawarte.

Wpłaty muszą być dokonywane z podaniem nazwiska ubezpieczanych. W przypadku ich braku ubezpieczenie nie będzie mogło być zawarte. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników ( w sporcie samochodowym przez zawodnika rozumie się kierowcę

Bardziej szczegółowo

BS/M/Ż/S/K r.

BS/M/Ż/S/K r. BS/M/Ż/S/K 15.12.2009 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników (w sporcie samochodowym przez zawodnika

Bardziej szczegółowo

- do kasy ZO PZM lub załączeniem dowodu wpłaty na konto właściwego Zarządu Okręgowego PZM.

- do kasy ZO PZM lub załączeniem dowodu wpłaty na konto właściwego Zarządu Okręgowego PZM. BS/M/Ż/S/K 22.12.2015 r. 7.03.2016 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników, kierowców, pilotów,

Bardziej szczegółowo

BS/M/Ż/S/K 19.12.2013 r.

BS/M/Ż/S/K 19.12.2013 r. BS/M/Ż/S/K 19.12.2013 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników (w sporcie samochodowym przez zawodnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO Stan prawny na dzień 10 stycznia 2012 REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO 2012 Polski Zwiazek Motorowy www.pzm.pl I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO 1. Obowiązki i prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO Tekst jednolity wg stanu na dzień 11 lipca 2017 REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO 2017 Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

BS/M/Ż/S/K 22.12.2011 r.

BS/M/Ż/S/K 22.12.2011 r. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ZARZĄD GŁÓWNY Członek Międzynarodowych Federacji: FIA, FIM, FICC, FIVA, UEM BS/M/Ż/S/K 22.12.2011 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

- do kasy ZO PZM lub załączeniem dowodu wpłaty na konto właściwego Zarządu Okręgowego PZM.

- do kasy ZO PZM lub załączeniem dowodu wpłaty na konto właściwego Zarządu Okręgowego PZM. BS/M/Ż/S/K 21.12.2016 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników, kierowców, pilotów, sędziów/komisarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 2016 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80 307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3

Bardziej szczegółowo

Komunikat Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 3/2017 z dnia

Komunikat Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 3/2017 z dnia Komunikat Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 3/2017 z dnia 27.03.2017 ERRATA NR 2/2017 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM podjęła decyzję o wydaniu erraty nr 2/2017 wprowadzającej zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2017

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2017 2017 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2017 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80-307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81-383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2014" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2014" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO (TURYSTYKA CARAVANINGOWA) NA ROK 2016

REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO (TURYSTYKA CARAVANINGOWA) NA ROK 2016 REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO (TURYSTYKA CARAVANINGOWA) NA ROK 2016 STYCZEŃ 2016 r. 1 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016" Automobilklubu Bieckiego ul. Kazimierza Wielkiego 31 38-340 Biecz 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016 REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016 1 Spis treści 1. Ustalenia ogólne 2. Wpisowe, zgłoszenia, reklama 3. Pojazdy dopuszczone do startu, podział na klasy, kolejność startu 4. Władze imprezy 5. Klasyfikacja w rundach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2015" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2015" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i licencjonowania Polskiego Związku Jeździeckiego, obowiązujący od 01.01 2015 roku

Regulamin rejestracji i licencjonowania Polskiego Związku Jeździeckiego, obowiązujący od 01.01 2015 roku Rejestracja w PZJ oraz wydawanie przyznawanie licencji dla klubów, zawodników i koni Biuro PZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem w ciągu 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny.

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny. 1 REGULAMIN LICENCYJNY PZTO 1 Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny. 2 Uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym i prowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Judo informuje, że w 2017 roku obowiązują opłaty: Tabela opłat: Rodzaj składki Kwota Termin Po terminie

Polski Związek Judo informuje, że w 2017 roku obowiązują opłaty: Tabela opłat: Rodzaj składki Kwota Termin Po terminie Informacje dotyczące licencji w 2017 r. Uchwałą Zarządu nr 03/02/2012 z dnia 02.12.2012r. Zarząd Polskiego Związku Judo nie może dokonać zmian kwot opłat licencyjnych zgodnie z zapisem w statucie Polskiego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały ZG PZM nr 115 /2008 z dnia 29.03.2008 r. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej Kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym, sporcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM Stan prawny na dzień 21 stycznia 2016 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM 2016 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Mistrzostwa Okręgu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące licencji w 2015 r.

Informacje dotyczące licencji w 2015 r. Informacje dotyczące licencji w 2015 r. Polski Związek Judo informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 03/02/2012 z dnia 02.12.2012 wysokości niżej wymienionych składek rocznych wynoszą: Rodzaj składki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM www.pzm.pl Warszawa 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu

Bardziej szczegółowo

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM.... dnia... ORZECZENIE LEKARSKIE. Zawodnik...nr start... Klub Sportowy...

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM.... dnia... ORZECZENIE LEKARSKIE. Zawodnik...nr start... Klub Sportowy... DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM Załącznik nr 1... dnia... godz. upadku... ORZECZENIE LEKARSKIE Zawodnik...nr start.... Klub Sportowy...... - zdolny (niezdolny) do dalszych startów po upadku w biegu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS Stan prawny na dzień 5 marca 2015 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1. Nadzór nad przebiegiem Mistrzostw Okręgu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego

R E G U L A M I N egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego R E G U L A M I N egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego Na podstawie Art.10.b. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz.549

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie 8 pkt 4 i 5 Statutu PZŻ oraz: art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz rozporządzeń wykonawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego.

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego NR: 265/XIX/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM www.pzm.pl Warszawa 2012 I. Postanowienia ogólne 1. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego 1. Ustalenia ogólne 1.1. Imprezy samochodowe z cyklu Grudziądzki Mistrz Kierownicy

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO www.pztaekwondo.pl POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO REGULAMIN NADAWANIA STOPNI UCZNIOWSKICH I STOPNI MISTRZOWSKICH Warszawa listopad 2013 Regulamin zmodyfikowany dnia 2014.03.01 REGULAMIN NADAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Koszalin / Konikowo, 26. 08. 2012r. I. Organizator: Koszalińskie Towarzystwo Sportowe MX Koszalin Adres: 75-360 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania licencji sędziowskich w ZPRP (zatwierdzony uchwałą nr 43/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.)

REGULAMIN wydawania licencji sędziowskich w ZPRP (zatwierdzony uchwałą nr 43/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) REGULAMIN wydawania licencji sędziowskich w ZPRP (zatwierdzony uchwałą nr 43/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienie wstępne 1 Zakres przedmiotowy Regulaminu Regulamin wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przynależności klubowej zawodników

Regulamin przynależności klubowej zawodników Regulamin przynależności klubowej zawodników 1 Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO Na podstawie art.13

Bardziej szczegółowo

Regulamin PZN. Rozdział I. Przepisy ogólne

Regulamin PZN. Rozdział I. Przepisy ogólne Regulamin PZN Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zwany dalej PZN ustanawia Regulamin dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Szuter Cup Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą Kraków

REGULAMIN RAMOWY Szuter Cup Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą Kraków REGULAMIN RAMOWY Szuter Cup 2016 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków Szuter Cup 2016 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. Automobilklub Podlaski. Białystok, luty 2017 r. Organizator: Automobilklub Podlaski

REGULAMIN RAMOWY. Automobilklub Podlaski. Białystok, luty 2017 r. Organizator: Automobilklub Podlaski REGULAMIN RAMOWY Automobilklub Podlaski Białystok, luty 2017 r. Organizator: Automobilklub Podlaski ul. Branickiego 19, 15-085 Białystok, Tel, fax (85) 732-76-85, Strona cyklu: www.smbap.pl, Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB INSTRUKTORA W SPORTACH MOTOROWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB INSTRUKTORA W SPORTACH MOTOROWYCH Załącznik do uchwały Nr18 / 2006 ZG PZM REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB INSTRUKTORA W SPORTACH MOTOROWYCH W związku z Art. 12, ust. 1, pkt. 8 i Art. 45 oraz Art.46,ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Rundy INTERBELL Mistrzostw Okręgu Poznańskiego w motocrossie Nekla, 5 sierpnia 2012r. I. Organizator Organizatorem zwodów, na zlecenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Klasy: Mistrzostwa Strefy Data zawodów: Miejsce zawodów: Dojazd: Droga szybkiego ruchu Droga krajowa Najbliższy szpital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1. USTALENIA OGÓLNE REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1.1.Puchar BMW cup PL jest inicjatywą społeczną zawodników PZM zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kierowców BMW cup PL. Powstał w celu rozwijania i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

FORM KATA: NAGE-NO-KATA

FORM KATA: NAGE-NO-KATA KOMISJA KYU I DAN PZ JUDO XI MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK I SENIORÓW FORM KATA: NAGE-NO-KATA, KATAME-NO-KATA, KODOKAN GOSHIN JUTSU VII MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW FORM KATA: NAGE-NO-KATA KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym.

W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. UWAGA: wniosek należy wypełnić dużymi literami czytelnie. W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. Pełna nazwa klubu sportowego zgodna ze statutem klubu: Adres

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY REJESTRACYJNO-LICENCYJNE OPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

PRZEPISY REJESTRACYJNO-LICENCYJNE OPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO PRZEPISY REJESTRACYJNO-LICENCYJNE OPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO ( Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2/2008 Zarządu OZJ) obowiązuje od dnia 1.01.2009 r z późniejszymi zmianami Polski Związek Jeździecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VII Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Szczecin / Rosówek, 13 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VII Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Szczecin / Rosówek, 13 sierpnia 2017 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Szczecin / Rosówek, 13 sierpnia 2017 r. I. Organizator: Klub Motorowy Pro RacingTeam 70-795 Szczecin, ul. Kurza 4, www.proracingteam.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r.

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

5. Minimalne zabezpieczenie medyczne treningów w szkółkach żużlowych w klasach 500cc ( Ż ), 250cc, 125cc, cc - 1 ambulans typu P.

5. Minimalne zabezpieczenie medyczne treningów w szkółkach żużlowych w klasach 500cc ( Ż ), 250cc, 125cc, cc - 1 ambulans typu P. REGULAMIN SZKOLENIA W SPORCIE ŻUŻLOWYM Część I Nabór i szkolenie 1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują w zakresie: 1) naboru i szkolenia adeptów w szkółkach żużlowych w klasach 500cc ( Ż ), 250cc,

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. 1. Organizator Klub Stowarzyszenie Grupa 4x4 Adres klubu 33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków

Bardziej szczegółowo

E G Z A M I N N A P A T E N T S T R Z E L E C K I

E G Z A M I N N A P A T E N T S T R Z E L E C K I E G Z A M I N N A P A T E N T S T R Z E L E C K I Tematy egzaminu teoretycznego 1. Budowa broni długiej i krótkiej 2. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie broni 3. Budowa amunicji sportowej 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/539/14. Rady Miasta Zielonka. z dnia 23 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych

Uchwała Nr L/539/14. Rady Miasta Zielonka. z dnia 23 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych Uchwała Nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych Na podstawie art. 31 ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów SMOK na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy Wymiana prawa jazdy 100,50 zł opłata administracyjna + opłata ewidencyjna - kserokopia posiadanego prawa jazdy, - fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy półprofil - orzeczenie lekarskie wystawione

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 30.09.2017 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 37 poz.432 z 2001r., art.24 ust.3 Ustawy o Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCJI INSTRUKTORSKICH I TRENERSKICH W DYSCYPLINIE ALPINIZM JASKINIOWY

REGULAMIN LICENCJI INSTRUKTORSKICH I TRENERSKICH W DYSCYPLINIE ALPINIZM JASKINIOWY REGULAMIN LICENCJI INSTRUKTORSKICH I TRENERSKICH W DYSCYPLINIE ALPINIZM JASKINIOWY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu zwany dalej PZA ustanawia Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

XI Otwarty Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 10 12 czerwca 2011 r., Gdynia

XI Otwarty Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 10 12 czerwca 2011 r., Gdynia Polski Związek Karate Tradycyjnego zrzeszony w 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 International Traditional Karate Federation ITKF tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59 European Traditional Karate

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI MENADŻERA W SPORCIE ŻUŻLOWYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI MENADŻERA W SPORCIE ŻUŻLOWYM Załącznik do uchwały ZG PZM nr 378/2015 z dnia 30.05.2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI MENADŻERA W SPORCIE ŻUŻLOWYM Na podstawie z Art. 13 ust. 1 pkt. 2 oraz Art. 41 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT FINANSOWO - ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2012 ROK

KOMUNIKAT FINANSOWO - ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2012 ROK KOMUNIKAT FINANSOWO - ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2012 ROK Dotyczy opłat regulaminowych oraz wymagań szczególnych (zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 17.12.2011r) Od 01.01.2011 wszelkie opłaty wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY JAZDY NA REGULARNOŚĆ W WYŚCIGACH GÓRSKICH

REGULAMINY JAZDY NA REGULARNOŚĆ W WYŚCIGACH GÓRSKICH Stan prawny na dzień 28 lutego 2017 REGULAMINY JAZDY NA REGULARNOŚĆ W WYŚCIGACH GÓRSKICH 2017 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią 4. i 5. Rundę Rallycross Cup 2013 2. Niniejsze zawody organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I PROCEDURY HOMOLOGACYJNEJ OKAZJONALNYCH TRAS SAMOCHODOWYCH WYŚCIGÓW GÓRSKICH ZESPÓŁ TORÓW I TRAS PZM 2015

REGULAMIN WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I PROCEDURY HOMOLOGACYJNEJ OKAZJONALNYCH TRAS SAMOCHODOWYCH WYŚCIGÓW GÓRSKICH ZESPÓŁ TORÓW I TRAS PZM 2015 Warszawa, styczeń 2015 REGULAMIN WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I PROCEDURY HOMOLOGACYJNEJ OKAZJONALNYCH TRAS SAMOCHODOWYCH WYŚCIGÓW GÓRSKICH ZESPÓŁ TORÓW I TRAS PZM 2015 Na podstawie ustawy o sporcie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz III Runda Mistrzostw Okręgu Poznańskiego w motocrossie Ostrów Wlkp., 16 lipca 2017r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Posadowo, 18.08.2012 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Posadowo, 18.08.2012 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country Posadowo, 18.08.2012 r. I. Organizator Motoklub UNIA 61-858 Poznań, ul. Grobla 30, Tel. (61) 852 30 02, www.motoklubunia.pl

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r.

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIII i XIV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCYKLOWYCH RAJDACH CROSS COUNTRY Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. 1. Organizator Klub Motorowy Szczecin Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017

Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017 Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017 Automobilklub Ziemi Tyskiej www.azt.tychy.pl 1. Ustalenia Ogólne Samochodowe Mistrzostwa Tychów 2017 nazywane dalej SMT 2017 są własnością Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 1. Organizator: KLUB MOTOROWY WISŁA ul. Toruńska 14 86-200 CHEŁMNO 56/ 686 04 52 607 309 033 kmwislachelmno@o2.pl

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY. VII i VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII i VIII RUNDA PUCHARU POLSKI W CROSS COUNTRY

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY. VII i VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII i VIII RUNDA PUCHARU POLSKI W CROSS COUNTRY REGULMIN UZUPELNIAJĄCY VII i VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII i VIII RUNDA PUCHARU POLSKI W CROSS COUNTRY 1. Organizator: Klub Motoklub UNIA Adres klubu 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel/fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego

R E G U L A M I N egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego R E G U L A M I N egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego Na podstawie Art.10.b. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz.549

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizatorów Sportu Popularnego PZM 2016 r. REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

Regulamin Organizatorów Sportu Popularnego PZM 2016 r. REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO REGULAMIN ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO 2016 www.pzm.pl Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Obowiązki i prawa Organizatora Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 WARSZAWA STYCZEŃ 2015 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A: gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 3 ORFIN INFO WAŁBRZYSKI MISTRZ KIEROWNICY

REGULAMIN RAMOWY 3 ORFIN INFO WAŁBRZYSKI MISTRZ KIEROWNICY REGULAMIN RAMOWY 3 ORFIN INFO WAŁBRZYSKI MISTRZ KIEROWNICY DEFINICJA KONKURSU Konkurs Samochodowy o nazwie 3 Orfin info wałbrzyski Mistrz Kierownicy zostanie zorganizowany w dniu 25.06.2017 r. na zamkniętym

Bardziej szczegółowo