DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A."

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. Debiut na NewConnect 18 stycznia 2011r.

2 Profil spółki TMS Brokers S.A. Pośrednik w obrocie instrumentami finansowymi na rynku FOREX oraz instrumentami pochodnymi dla rynków akcji, indeksów giełdowych oraz surowców i kruszców. Doradca klienta korporacyjnego w zakresie ryzyka walutowego. Partner transakcji kupna / sprzedaży par walutowych, kruszców i surowców realizowanych przez klienta masowego (market-maker). Detaliczny rynek FOREX Szybko rosnący rynek na relatywnie wczesnym stadium rozwoju, zarówno w Polsce jak i na świecie. Alternatywa inwestycyjna wobec giełdowego obrotu akcjami w sytuacji bessy lub braku wyraźnych trendów rynkowych. Polski detaliczny rynek FOREX zdominowany przez dwa podmioty: X Trade Brokers i TMS Brokers. Relatywnie niewielki udział rynkowy nowej konkurencji. Jeden z liderów na polskim rynku FOREX Wyniki Spółki w latach i w H Usługi maklerskie i doradcze od 1997 roku. Pierwszy licencjonowany podmiot na polskim rynku FOREX licencja maklerska od 2004 roku. Pierwszy podmiot na polskim rynku obsługujący dwie niezależne platformy inwestycyjne (TMS Direct, GO4X). Liczne nagrody za najlepszy produkt finansowy w swojej kategorii, globalne uznanie w zakresie trafności wydawanych rekomendacji. 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 CAGR : 84% CAGR : 109% 2 9,5 15,2 32,4 18,8 4,0 5,8 17,5 9, H Przychody (mln PLN) Zysk Netto (mln PLN) 2

3 Obszary działalności Postępująca dywersyfikacja działalności TMS Brokers w obszarze rynku FOREX oraz pozagiełdowego rynku instrumentów pochodnych (towarowych i giełdowych). Obszary działalności TMS Brokers Wykonywanie zleceń Doradztwo walutowe Market Maker Obsługa platform transakcyjnych umożliwiających zawieranie transakcji w zakresie instrumentów pochodnych przez inwestorów indywidualnych i korporacyjnych. Opracowywanie strategii zabezpieczających klienta korporacyjnego przed ryzykiem kursowym, rekomendacji wspomagających decyzje w zakresie działań na rynku walutowym oraz prognoz i analiz rynkowych. Kojarzenie zleceń i pozostawanie stroną transakcji kupna / sprzedaży par walutowych, kruszców i surowców, realizowanych przez mniej doświadczonych klientów indywidualnych (klient masowy). 3

4 Charakterystyka rynku - Polska Szybki rozwój polskiego rynku walutowych instrumentów pochodnych średnie dzienne obroty w 2008 roku na poziomie 3,5 mld PLN względem 1,4 mld PLN w roku 2004 (wzrost o niemal 150%). Czynniki wzrostu detalicznego rynku FOREX: Większe zapotrzebowanie na hedging walutowy ze strony polskich firm po akcesji Polski do UE w 2005 roku. Migracja inwestorów z innych form inwestowania: wyższe stopy zwrotu na rynku FOREX, wsparcie trendu przez operatorów rynku FOREX działania edukacyjne i intensywny marketing, działania regulatorów (dyrektywa MiFiD), szybszy i wygodniejszy handel rozwój technologii internetowych i mobilnych, łatwiejsze w obsłudze platformy transakcyjne. Lepsza płynność rynku w związku z pojawianiem się nowych graczy. Średni dzienny wolumen obrotu na polskim rynku FOREX w latach (wg. szacunków Spółki) i średni dzienny wolumen obrotu TMS Brokers w latach ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,4 1,6 1,8 2,9 3,5 4 0,2 0,4 1,4 Średni dzienny wolumen obrotu instrumentami FX zrealizowany przez TMS Brokers (mld PLN) Średni dzienny wolumen obrotu na polskim rynku FOREX (mld PLN)

5 Charakterystyka rynku - Świat Rynek walutowy (FOREX): Największy segment rynku finansowego wielkość dziennych obrotów znacznie przekraczająca łączne dzienne obroty na rynkach akcji i obligacji. Segment detaliczny rynku FOREX: Dynamicznie rosnący rynek na relatywnie wczesnym stadium rozwoju. Do niedawna rynek walutowy zdominowany przez duże instytucje finansowe, obecnie dzięki internetowym platformom transakcyjnym coraz większy udział inwestorów detalicznych. Rosnące uznanie jako alternatywy inwestycyjnej wobec giełdowego obrotu instrumentami finansowymi, zwłaszcza w sytuacji bessy lub braku wyraźnych trendów rynkowych. Średni dzienny wolumen obrotu w segmencie detalicznym rynku FOREX (mld USD) i udział w całkowitych dziennych obrotach rynku FOREX (%) ,7% 11 1,3% 32 1,9% 77 2,3% ,4% Q 2009 Średni dzienny wolumen (mld USD) Udział sektora detalicznego w całkowitych obrotach na rynku FOREX

6 Przewagi konkurencyjne Najbardziej kompleksowa oferta produktów i usług na polskim rynku FOREX obszary biznesowe kierowane do odrębnych grup klientów: Pośrednictwo transakcyjne (TMS Direct) największe doświadczenie na polskim rynku, brak faktycznej konkurencji. Doradztwo walutowe stabilne źródło przychodów. Rynek masowy (GO4X) bardzo duży potencjał wzrostu wartości Spółki. Silna pozycja w każdym z obszarów produktowych - rosnąca baza klientów korporacyjnych i indywidualnych, w tym w dynamicznie rozwijającym się segmencie klienta masowego. Systematyczna rozbudowa oferty nastawiona na innowacyjność zarówno w obszarze wprowadzanych produktów, jak również w obszarze narzędzi transakcyjnych. Profesjonalna kadra dysponująca specjalistycznym doświadczeniem zdobytym na międzynarodowym i krajowym rynku finansowym. Wiedza i technologie zdobyte w wyniku aktywnego działania na rynkach finansowych (kontakty z brokerami walutowymi, współpraca z zagranicznymi i krajowymi instytucjami finansowymi, sprawdzone i stale unowocześniane rozwiązania informatyczne). 6 trzy

7 Strategia rozwoju - działania Dalszy rozwój oferty produktów dostępnych na platformach transakcyjnych: Intensywna rozbudowa oferty produktowej na platformie GO4X (klient masowy). Pozyskanie klientów profesjonalnych (indywidualnych i korporacyjnych) poprzez wprowadzanie nowych funkcjonalności produktów już dostępnych. Rozbudowa technologiczna istniejących platform. Działania marketingowe i edukacyjne mające na celu rozbudowę bazy klientów. Krótkoterminowe Ekspansja na rynki europejskie poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje mniejszych podmiotów. Średnioterminowe 7

8 Przewagi konkurencyjne Krajowe uznanie dla rekomendacji TMS Brokers. TMS Brokers zwycięża w rankingu Pulsu Biznesu za rok March 2010 June 2010 # Company # Company 1 TMS Brokers 1 TMS Brokers 2 Lloyds TSB 2 Thomson Reuters - IFR 3 SEB 3 Saxo Bank 4 FXCM 4 Standard Chartered 5 Westpac 5 SEB 6 Saxo Bank 6 4Cast 7 4Cast 7 Credit Agricole CIB 8 Rabobank 8 Royal Bank of Scotland 9 Gain Capital 9 National Australia Bank 10 UBS 10 Rabobank 11 Thomson Reuters - IRS 11 Informa Global Markets 12 Barclays Capital 12 RBC Capital Markets 13 Standard Chartered 13 UniCredit MIB 14 Informa Global Markets 14 TD Securities 15 BNP Paribas 15 Wells Fargo 16 BoA Merill Lynch 16 Gain Capital 17 Bank of Australia 17 Scotia Capital 18 Citi 18 Aspen Trading 19 Aspen Trading 19 HSBC 20 Royal Bank of Scotland 20 Bank of China Międzynarodowe uznanie dla rekomendacji wydawanych przez TMS Brokers - wielokrotnie oceniane jako jedne z najtrafniejszych, w rankingach często przed globalnymi bankami inwestycyjnymi (Barclays Capital, UBS, ML). Pozycja FX Week 2009 Total 1. miejsce miejsce miejsce 6 Pozycja Puls Biznesu 2010 Total 1. miejsce miejsce 4 3. miejsce 3 Total % 14% 17% 2% Category Waluty Waluty Waluty

9 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ