INWESTOWANIE FOREX NA PLATFORMIE SAXOTRADER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTOWANIE FOREX NA PLATFORMIE SAXOTRADER"

Transkrypt

1 INWESTOWANIE FOREX NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank A/S Headquarters Philip Heymans Allé 15 DK Hellerup, Denmark Phone: Saxo Bank Polska 4000 Fax: Nowy +45 Świat 39777/ Web: , Warszawa Phone: For more information contact our office in Cyprus Phone:

2 JAK OBRACAĆ WALUTAMI/FX ZA POMOCĄ PLATFORMY SAXOTRADER Aby uzyskać pomoc, naciśnij F1 na swojej klawiaturze 1. Najpierw, wyczyść swój obszar roboczy poprzez kliknięcie Plik>Widok>Dodaj widok. 2. Teraz kliknij na Zawieranie Transakcji>Moduły Transakcyjne>Transakcje FX. 2

3 3. W nowo otwartym okienku Transakcje FX wybierz parę walutową (np.: EURPLN) i wybierz Kwotę. 4. Kliknij Kupno aby otworzyć długą pozycję w Euro (zakup EUR i jednocześnie sprzedaj PLN) i kliknij na Sprzedaż by sprzedać Euro (kupujesz złotówki). Jak widzisz, dwa okna cenowe po lewej stronie są zielone. Kolor okien odnosi się do cen. Na Forexie w większociczasu kolor pozostaje zielony za wyjątkiem sytuacji, gdy kwota do transakcji jest zbyt duża wówczas okno zamieni się w żółte i należy zapytać się o kwotowanie, poprzez klikniecie linku Cena live w oknie transakcyjnym. Okna z zieloną ceną: Ceny, które widzisz są dokładnymi cenami, po których możesz obecnie kupić lub sprzedać Transakcje zostaną natychmiast wykonane. Okna z żółtą ceną: Ceny, które widzisz są orientacyjne, a egzekucja transakcji zależy od płynności rynku. Okna z fioletową ceną: Widoczne ceny są cenami wskazującymi gdzie minął przynajmniej jakiś czas od wykonania ostatniej transakcji na danym instrumencie. Może tez oznaczać, że dany rynek jest zamknięty lub jest niewiele instrumentów. 5. Jeżeli Twoje zlecenie zostało wykonane pojawi się okienko z potwierdzeniem, jak poniżej. Saxo Bank Polska Τel: Web Site: 3

4 ZESTAWIENIE RACHUNKU Klikając na Rachunek>Stan Rachunku możesz zobaczyć pozycje otwarte na Twoim koncie: WAŻNE Można składać zlecenia powiązane do otwartych pozycji, bezpośrednio z zestawienia rachunku Zamknij pozycje Kliknij ikonę Zamknij pozycje aby ją zamknąć Zlecenie Limit Kliknij ikonę Limit aby złożyć zlecenie powiązane Limit pobranie zysku Zlecenie Stop Kliknij ikone Zlecenie Stop aby założyc zlecenie powiązane typu stop minimalizacja strat Pozycja zbilansowana / kwadratowa Kliknij ikone squared/kwadratowe aby zbilansować pozycje 4

5 6. Klikając jedną z ikonek możesz złożyć odpowiednio zlecenia powiązane Limit oraz Stop Loss. Po wpisaniu cen, potwierdź klikając na Złóż zlecenie(a). 7. Aby zobaczyć otwarte zlecenia (te które jeszcze nie zostały zrealizowane) w zakładce Zawieranie transakcji kliknij Złożone zlecenia. Klikając na zlecenie możesz je anulować, zmienić lub zamienić na zlecenie rynkowe. Saxo Bank Polska Τel: Web Site: 5

6 8. Inny sposób wglądu do wszystkich otwartych pozycji: kliknij Zawieranie Transakacji > Zestawienie pozycji. Z tego modułu istnieje możliwość zamknięcia otwartej pozycji, złożenia zleceń powiązanych typu Stop Loss i Limit (Take Profit). Kliknij żeby zobaczyć wszystkie otwarte pozycje kliknij żeby złożyć zlecenie powiązane typu Stop Loss Kliknij żeby złożyc zlecenie powiązane typu Limit Wybrana cena zlecenia powiązanego jest wyświetlana z widoczną odległością do rynku. W miarę zmniejszania odległości pole staje się zielone. MODUŁ WYKRESÓW 9. Aby otworzyć moduł wykresów kliknij Zawieranie Transakcji>Nowy wykres. Wybierz interesujący Cię instrument. Dodatkowo na wykresie znajdują się ikonki pokazujące otwarte pozycje oraz zlecenia powiązane do danego instrumentu. 6

7 10. Aby złożyć trzy-stronne zlecenie powiązane, przejdź do Zawieranie transakcji > Zlecenia > Zlecenia forex. Zlecenia trzy-stronne składają się ze zlecenia pierwotnego, które zostanie zrealizowane jak tylko warunki na rynku na to pozwolą oraz dwóch zleceń drugorzędnych które zostaną aktywowane wówczas gdy pierwsze zlecenie zostanie wykonane. Zlecenia drugorzędne są ze sobą powiązane jako OCO (One Cancels the Other Jedno anuluje drugie), pozwalając na założenie zleceń Stop Loss i Take Profit wokół jednej pozycji. Para Walutowa: Wybierz parę walutową, którą chcesz obracać Kupno/Sprzedaż: Kupuj lub sprzedawaj Kwota: Wybierz kwotę Typ: Wybierz rodzaj zlecenia; Limit, Po cenie rynkowej, Stop if bid, Stop if offered Cena: Wybierz cenę, po której chcesz kupić/sprzedać Okres Ważności: Okres ważności zlecenia Zlecenie(a) powiązane: Wybierz If done w celu złożenia zleceń powiązanych. Złóż zlecenia powiązane typu pobierz zysk: Zlecenie drugorzędne powiązane z pierwotnym zleceniem Złóż zlecenie powiązane typu stop loss: Zlecenie drugorzędne powiązane z pierwotnym zleceniem Bid: Cena rynkowa, po której możesz sprzedać parę walutowa Ask: Cena rynkowa, po której możesz kupić parę walutową Saxo Bank Polska Τel: Web Site: 7

8 TYPY ZLECEŃ FOREX Po cenie rynkowej Zlecasz kupno lub sprzedaż określonego instrumentu tak szybko jak możliwe po cenie rynkowej. Zlecenia Limit są powszechnie używane do wejścia na rynek i do realizacji zysku po określonych uprzednio poziomach. Zlecenia limit do kupna są umieszczane poniżej obecnej ceny rynkowej i są realizowane w momencie, gdy Cena Ask osiągnie lub przekroczy określony poziom cenowy, (jeśli zlecenie zostanie umieszczone powyżej ceny rynkowej, zostanie natychmiast zrealizowane po najlepszej dostępnej cenie poniżej lub na poziomie ceny-limit). Zlecenie Limit (lub Take Profit) Zlecenia limit do sprzedaży są umieszczane powyżej obecnej ceny rynkowej i są realizowane, kiedy Cena Bid osiągnie lub przekroczy określony poziom cenowy, (jeśli zlecenie zostanie umieszczone poniżej ceny rynkowej, zostanie natychmiast zrealizowane po najlepszej dostępnej cenie powyżej lub na poziomie cenylimit). Kiedy cena limit jest aktywowana, jest realizowana natychmiast po cenie rynkowej. Zważ, że cena, po której Twe zlecenie jest realizowane, może być odmienna od ceny, którą ustawiłeś w zleceniu, jeśli rynkowa cena otwarcia jest lepsza niż Twoja cena limit. W przypadku kontraktów futures, zlecenie będzie zrealizowane, jeśli to możliwe, a jakikolwiek pozostały wolumen pozostanie na rynku jako zlecenie limit W przypadku CFD s, zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli możliwe, a jakikolwiek pozostały wolumen pozostanie na rynku jako zlecenie limit. Zlecenia FX Stop są powszechnie używane, aby wyjść z pozycji i by ochronić inwestycje w przypadku, gdy rynek porusza się przeciwko otwartym pozycjom. Zlecenie Stop Zlecenia Stop do sprzedaży umieszczane są poniżej obecnego poziomu rynkowego i są wykonywane, gdy cena Bid osiąganie lub przekroczy określony poziom cenowy Zlecenia Stop do kupna umieszczane są powyżej obecnego poziomu rynkowego i są wykonywane, gdy cena Ask osiągnie lub przekroczy określony poziom cenowy. Zlecenia Stop if Bid są powszechnie stosowane by kupić dany instrument na rosnącym rynku. Jeśli poziom cenowy określony uprzednio jest osiągnięty przez cenę Bid na rynku, zlecenie będzie zrealizowane po cenie żądanej przez bank. Zlecenie Stop if Bid Na przykład, jeśli sprzedałeś GBPUSD po , ze STOP Bid przy , pozycja zostanie zamknięta (GB- PUSD będzie kupione), jeśli cena Bid dotknie lub przejdzie Zalecamy używanie zleceń Stop if Bid tylko do kupowania pozycji FX. Użycie. Stop If Bid by sprzedać pozycje FX może zaowocować przedwczesnym zamknięciem pozycji, jeśli wydarzenia rynkowe spowodują rozszerzenie na krótką chwilę spreadu między cenami Bid i Ask. Zlecenia Stop if Offered są powszechnie stosowane by sprzedać dany instrument na spadającym rynku. Jeśli poziom cenowy określony uprzednio jest faktycznie oferowany na rynku, zlecenie będzie zrealizowane po cenie licytowanej przez bank. Zlecenie Stop if Offered Na przykład, kupiłeś USDJPY po , ze STOP Offer przy , wówczas pozycja zostanie zamknięta (USDJPY będzie sprzedane), jeśli cena Offer dotknie lub przejdzie (innymi słowy, jeśli jest oferowane). Zalecamy używanie zleceń Stop if Offered tylko do sprzedawania pozycji FX. Użycie Stop If Offered by kupić pozycje FX może zaowocować przedwczesnym zamknięciem pozycji, jeśli wydarzenia rynkowe spowodują rozszerzenie na krótką chwilę spreadu między cenami Bid i Ask. Zlecenie Trailing Step Stop Kroczący Zlecenie Trailing Step jest zleceniem stop, które ma cenę aktywacji zmieniającą się wraz z ceną spot. Gdy rynek rośnie (przy długich pozycjach), cena stop rośnie zgodnie z proporcją ustawioną przez użytkownika, ale jeśli cena rynkowa spada, cena stop pozostaje niezmieniona. Ten rodzaj zlecenia stop pomaga inwestorowi ustawić limit maksymalnej możliwej straty bez ograniczania maksymalnego możliwego zysku na pozycji. To również redukuje potrzebę ciągłego monitorowania cen rynkowych otwartych pozycji. 8

9 Kategoria Risk Ryzyko Specyfikacja & Aktywo bazowe Zielona Obligacje Obligacje Obligacje korporacyjne notowane na rynku regulowanym Akcje Certyfikaty Gwarantowane Akcje notowane na rynku regulowanym Nie dotyczy Certyfikaty Certyfikaty funduszy typu mutual fund Stowarzyszenia specjalnego przeznaczenia Czerwona Akcje Akcje nienotowane na rynku regulowanym, na wielostronnej placówce obrotu lub na rynku alternatywnym Obligacje Obligacje korporacyjne nienotowane na rynku regulowanym, na wielostronnej placówce obrotu lub na rynku alternatywnym Obligacje strukturyzowane Certyfikaty Opcje, kontrakty futures i forwards FX Spot Forex Akcje Obligacje Stopy procentowe Indeksy Towary Pary walutowe Swaps CFD ETC ETF Towary Forex Akcje Obligacje Stopy procentowe Indeksy RYZYKO PRODUKTOWE: Zgodnie z Nakazem Wykonawczym o Kategoryzacji Ryzyka Produktów Inwestycyjnych, przedsięwzięcia finansowe w Danii mają obowiązek kategoryzacji produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym, na kategorie zieloną, żółtą i czerwoną. Kategoryzacja jest dokonywana zgodnie ze stopniowaniem stworzonym przez Duński Nadzór Finansowy, która odzwierciedla ryzyko utraty depozytu. Tabela pokazuje produkty dostępne do obrotu przez telefon lub na platformie transakcyjnej w ramach Grupy Saxo Bank. Generalne zwolnienie z odpowiedzialności: Żadna z informacji tutaj zawartych nie stanowi oferty (lub propozycji oferty) kupna lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty, produktu lub instrumentu finansowego albo uczestnictwa w jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Materiał niniejszy jest stworzony wyłącznie w celach marketingowych i/lub informacyjnych a Saxo Bank A/S i jego właściciele, subsydariusze i partnerzy czy to działający bezpośrednio czy też przez biura lokalne ( Saxo Bank ) nie czynią reprezentacji lub gwarancji i nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za dokładność lub pełność podanych tutaj informacji. Zapewniając niniejszy materiał Saxo nie brał pod uwagę celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej czy specyficznych potrzeb i wymagań żadnego konkretnego odbiorcy, i żaden element tutaj zawarty nie jest uważany jako rekomendacja dla odbiorcy by inwestować lub dywestować w jakiś szczególny sposób. Saxo Bank nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za stratę w inwestowaniu poniesioną przez odbiorcę tego przekazu z powodu rzekomej lub postrzeganej przez niego rekomendacji. Wszystkie inwestycje zawierają w sobie ryzyko i mogą skutkować tak zyskiem jak i stratą. W szczególności inwestycje w produkty lewarowane, takie jak, ale nie ograniczone do FX, instrumenty pochodne czy towary mogą mieć bardzo spekulacyjny charakter a zyski i straty mogą doświadczać zarówno gwałtownej jak i bardzo szybkiej fluktuacji. Obrót spekulacyjny nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów i wszyscy odbiorcy powinni uważnie rozważyć swoją sytuację finansową i skonsultować się ze swoimi doradcami finansowymi by zrozumieć produkty i ryzyko z nimi związane. Pełen tekst na com/disclaimer Saxo Bank Polska Τel: Web Site: 9

10 Saxo Bank Polska Nowy Świat 7/ , Warszawa Phone: