Plan działania. dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego. na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania. dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego. na lata 2008-2009"

Transkrypt

1 Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego na lata Styczeń 009

2 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań obligatoryjnych Celem działań zawartych w Planie działania KSOW jest właściwe a zarazem skuteczne dotarcie do partnerów KSOW, pobudzenie integracji wśród potencjalnych partnerów do wzięcia udziału w zaplanowanych działaniach, poprzez nakreślenie korzyści wynikających z uczestnictwa w KSOW, a w szczególności rozpropagowanie kolejnej inicjatywy w ramach rozwoju obszarów wiejskich.. Działania.. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Działanie Sposób realizacji Uwagi Regionalny konkurs na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych ) Przygotowanie bazy zrealizowanych projektów w zakresie infrastruktury na podstawie otrzymanych zgłoszeń ) Ogłoszenie konkursu ) Powołanie zespołu ds. oceny projektów ) Praca zespołu spotkania, wizje lokalne, prezentacje zgłoszonych projektów - wg potrzeby ) Wyłonienie zwycięzcy/-ów i nominacja do etapu centralnego (uroczyste wręczenie podczas konferencji wieńczącej konkurs) 6) Publikacja artykułu sponsorowanego w prasie o zasięgu regionalnym 7) Przygotowanie dyplomów dla laureatów i przekazanie nagród laureatom I etap regionalny wyłonienie laureatów do etapu centralnego II etap centralny Realizacja zgodnie z harmonogramem i regulaminem SC KSOW Przygotowanie i aktualizacja bazy wzorów projektów (różne) na poziomie regionalnym ) Pozyskanie informacji do bazy danych ) Opracowanie bazy ) Umieszczenie bazy na stronie internetowej o zasięgu co najmniej regionalnym ) Aktualizacja bazy danych Przygotowanie i aktualizacja bazy danych o uczestnikach regionalnych KSOW, gospodarstwach ekologicznych, agroturystycznych, produktach regionalnych i tradycyjnych ) Pozyskanie informacji do bazy danych ) Stworzenie bazy danych ) Umieszczenie bazy na stronie internetowej o zasięgu co najmniej regionalnym ) Aktualizacja bazy danych Udział w krajowych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich Polagra Farma ) zamówienie stoiska wystawienniczego, zakup powierzchni wystawienniczej i jego zabudowa ) Wybór partnerów promujących województwo na targach (gmin z regionu)

3 Działanie Sposób realizacji Uwagi ) Wyposażenie stoiska, w tym zakupy materiałów / sprzętu potrzebnego do przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości zwiedzających stoisko ) Pokrycie kosztów opłat związanych z uczestnictwem w targach (m.in. wejściowych oraz wjazdowych i parkingowych) ) Transport uczestników targów i wyposażenia stoiska 6) Noclegi i wyżywienie uczestników targów 7) Zakup artykułów spożywczych, w tym produktów tradycyjnych, w celu degustacji i przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości zwiedzających stoisko Udział w regionalnych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich Opolagra Zakres współpracy - rodzaj zadań i kosztów na podstawie porozumienia / umowy zawartej ze współorganizatorem Współpraca z DLG AgroFood Poznań Uczestnictwo w innych krajowych targach promujących produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne Uczestnictwo w innych zagranicznych targach promujących produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne Organizacja konferencji Co to jest KSOW? Organizacja szkoleń dla rolników z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie ubezpieczenia w rolnictwie roślin energetycznych w rolnictwie Uczestnictwo wg oferty, m.in. w EKOGALA Rzeszów ) Zakup powierzchni wystawienniczej, pokrycie opłat za uczestnictwo (wg potrzeb) ) Zabudowa stoiska wystawienniczego ) Wydatki związane z wyposażeniem stoiska w materiały promocyjne oraz potrzebne do przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości zwiedzających stoisko ) Transport uczestników i wyposażenia stoiska ) Noclegi i wyżywienie uczestników targów Uczestnictwo wg oferty ) Zakup powierzchni wystawienniczej, pokrycie opłaty za uczestnictwo (wg potrzeb) ) Zabudowa stoiska wystawienniczego ) Wydatki związane z wyposażeniem stoiska w materiały promocyjne oraz potrzebne do przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości zwiedzających stoisko ) Transport uczestników i wyposażenia stoiska ) Noclegi i wyżywienie uczestników targów ) Organizacja kilku konferencji w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców ) Zapewnienie moderatorów, ekspertów i wykładowców ) Zapewnienie poczęstunku / catering ) Zapewnienie sali, wykładowców, ekspertów ) Przygotowanie materiałów szkoleniowych ) Poczęstunek / catering Minimum jedna konferencja na szczeblu regionalnym i w układzie LGD

4 Działanie Sposób realizacji Uwagi biogazownii nowych technologii w produkcji roślinnej organizacji grup producenckich Organizacja szkoleń dla rolników w zakresie: - problematyki rolnictwa ekologicznego - gospodarowania rolniczego na obszarach prawnie chronionych, - prawnych formy ochrony przyrody - podstaw agroturystyki - certyfikacji produktów żywnościowych - promocji grup producentów rolnych - integracji na rynku rolnospożywczym - tworzenia klastrów rolnospożywczych - małej przedsiębiorczości ) Zapewnienie sali, wykładowców, ekspertów ) Przygotowanie materiałów szkoleniowych ) Poczęstunek / catering.. Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how Działanie Sposób realizacji Uwagi Konferencje i seminaria Regionalna konferencja podsumowująca konkurs na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych Ogólnopolska konferencja dotycząca wymiany doświadczeń pomiędzy regionami należącymi do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDK) Organizacja konferencji Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom oraz nominacji do etapu centralnego Zapewnienie sali, wykładowcy, moderatora, poczęstunek / catering Organizacja konferencji zapewnienie sali, wykładowców, moderatorów i ekspertów poczęstunek / catering wykonanie gadżetów promocyjnych / materiałów promujących ESRDK i KSOW Współorganizacja z Izbą Rolniczą w Opolu, podział zadań i kosztów na podstawie zawartej umowy / porozumienia Organizator, Zapewnienie sali, wykładowców, moderatorów, ekspertów i tłumaczy Zapewnienie materiałów konferencyjnych Poczęstunek / catering Regionalna wystawa zwierząt hodowlanych Izba Rolnicza Konferencja poświęcona wymianie doświadczeń w zakresie wdrażania idei odnowy wsi połączona z wizytami studyjnymi Program TV o zasięgu regionalnym poświęcony tematyce rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich promocja dobrych praktyk i rozwiązań Minimum raz na kwartał

5 Działanie Sposób realizacji Uwagi Konferencja dla grup producentów rolnych wymiana doświadczeń Konferencja podsumowująca działania gospodarstw ekologicznych Konferencja Energia odnawialna szansą dla rozwoju obszarów wiejskich Dobre praktyki w zakresie rozwoju OZE podsumowanie działań w 009 r. Konferencja z cyklu Konie dają pracę, w tym podsumowanie konkursu dla gospodarstw agroturystycznych Organizator zapewnienie sali, wykładowców, moderatorów, ekspertów Poczęstunek / catering podział zadań i kosztów na podstawie porozumienia / umowy Organizator Zapewnienie sali, wykładowców, moderatorów, ekspertów, tłumacza (wg potrzeb), poczęstunek/catering Organizator Zapewnienie sali, wykładowców, moderatorów, ekspertów, tłumacza (wg potrzeb), poczęstunek / catering podział zadań i kosztów na podstawie porozumienia / umowy Współpraca z ARI- MR, ARR i WIJAR Współpraca z Ludowym Klubem Jeździeckim Lewada Konferencja dotycząca funkcjonowania i możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych - wymiana doświadczeń, dyskusja Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie leśnictwa i łowiectwa oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego Publikacja i dystrybucja materiałów 6 Najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych Materiał promocyjny Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Materiał informacyjno-promocyjny dot produktów tradycyjnych i regionalnych Śląska Opolskiego Katalog wystawców zwierząt hodowlanych Materiał informacyjno-promocyjny prezentujący grupy producentów rolnych w regionie i ich potencjał Dobre praktyki odnowy wsi w województwie opolskim publikacja informacyjno-promocyjna w języku polskim Organizator Zapewnienie sali, wykładowców, moderatorów, ekspertów, poczęstunek / catering Między innymi organizacja szkoleń tematycznych, spotkań, konferencji, paneli dyskusyjnych, przygotowanie materiałów konferencyjnych Zebranie informacji do folderu Wykonanie / zakup dokumentacji fotograficznej Skład i wydruk Zebranie informacji, wykonanie / zakup dokumentacji fotograficznej; skład i wydruk materiału informacyjno-promocyjnego Zebranie informacji, wykonanie / zakup dokumentacji fotograficznej; skład i wydruk materiału informacyjno-promocyjnego Zebranie informacji do publikacji Wykonanie / zakup dokumentacji fotograficznej Skład i wydruk katalogu Zebranie informacji o wystawcach Wykonanie / zakup dokumentacji fotograficznej Skład i wydruk materiału Zebranie informacji Wykonanie / zakup dokumentacji fotograficznej Skład i wydruk publikacji 7 Album wsi opolskiej We współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej w foldery Opolskie Specjały oraz Produkty tradycyjne Śląska Opolskiego

6 Działanie Sposób realizacji Uwagi 8 Materiał informacyjno-promocyjny z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) Bierkowicach podział zadań i kosztów na podstawie zawartej umowy / porozumienia Zebranie informacji do albumu Wykonanie / zakup dokumentacji fotograficznej Skład i wydruk publikacji publikacje dotyczące różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii Zebranie informacji, wykonanie / zakup dokumentacji fotograficznej; skład i wydruk materiału informacyjno-promocyjnego.. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania Działanie Sposób realizacji Uwagi Przygotowanie programu szkoleniowego oraz organizacja szkolenia dla LGD w zakresie: badania i analiz obszarów, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, prawno-finansowych aspektów prowadzenia stowarzyszeń, zarządzania projektami, zarządzania finansami (w tym konstruowania budżetów własnych), pozyskiwania środków z różnych programów na realizację inicjatyw lokalnych, Etapy, zapewnienie materiałów szkoleniowych, wykładowców i ekspertów, zapewnienie wyżywienia i noclegów przygotowania projektów współpracy, procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy, procedur wyboru projektów, prowadzenia działań informacyjnopromocyjnych i marketingu regionalnego rozliczania projektów ustawy o rachunkowości realizacja innych wybranych tematów szkoleń wskazanych przez LGD Wymiana doświadczeń między LGD: spotkania, wyjazdy robocze, studyjne określenie potrzeb szkoleniowych LGD, harmonogramu spotkań i planu działania na 009 r. Organizacja spotkań i wyjazdów studyjnych (minimum dwa wyjazdy) 6

7 .. Zarządzanie siecią Działanie Sposób realizacji Uwagi Uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW Wyjazdy krajowe związane z udziałem pracowników departamentów urzędu w spotkaniach i imprezach regionalnych i lokalnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich (targi, konferencje itd.) Wyjazdy zagraniczne z udziałem pracowników departamentów urzędu w spotkaniach i imprezach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich (targi, konferencje itd.) Działania informacyjno-promocyjne KSOW Dystrybucja materiałów informacyjnopromocyjnych KSOW po otrzymaniu od SC KSOW Materiały promocyjne SR KSOW (teczki, długopisy, notesy, kalendarze, inne gadżety reklamowe) Wkładka na temat KSOW w dzienniku regionalnym Spot radiowy i telewizyjny zapraszający do przyłączenia się do KSOW Wykonanie systemów informacji wizualnej KSOW Monitorowanie i ocena KSOW Monitoring funkcjonowania RS KSOW: wg oferty zewnętrznej i zadań własnych samorządu wg oferty zewnętrznej i zadań własnych samorządu Wykonanie materiałów służących promocji i informacji KSOW na spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, targach, wyjazdach studyjnych etc. organizowanych przez samorząd województwa oraz członków Sieci, lub w których uczestniczą przedstawiciele samorządu województwa lub członkowie Sieci Między innymi ścianka wystawiennicza, banery, roll-up y, stojaki na materiały promocyjne etc. Zestawienia miesięczne / kwartalne / półroczne / roczne wg potrzeb W tym pracownicy SR KSOW W tym pracownicy SR KSOW Wg ustalonego kryterium przez SC KSOW.. Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i transnarodowej Działanie Sposób realizacji Uwagi Organizacja wizyt studyjnych zagranicznych mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Organizacja podróży m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, odnowy wsi, podejścia Leader, produktu tradycyjnego i regionalnego Zapewnienie m.in. transportu, wyżywienia, noclegów, opieki merytorycznej Pokrycie kosztów opłat wstępu (wg potrzeb) 7

8 Działanie Sposób realizacji Uwagi Organizacja wyjazdów studyjnych na terenie kraju mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Organizacja podróży między innymi z zakresu odnawialnych źródeł energii, odnowy wsi, podejścia Leader, produktu tradycyjnego i regionalnego Zapewnienie m.in. transportu, wyżywienia, noclegów, opieki merytorycznej, materiałów promocyjnych Pokrycie kosztów opłat wstępu (wg potrzeb).6 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej Działanie Sposób realizacji Uwagi Współpraca międzyinstytucjonalna Organizacja spotkań koordynacyjnych.7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Działanie Sposób realizacji Uwagi Współpraca ze szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi i doradztwem rolniczym, podmiotami zainteresowanymi rozwojem obszarów wiejskich (spotkania tematyczne ekspertów, doradców, przygotowanie opracowań, analiz itp.) Współpraca ze szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi i pozostałymi partnerami w zakresie OZE: spotkania podmiotów zainteresowanych rozwojem OZE, ekspertów, wykonanie ekspertyzy na potrzeby Strategii rozwoju OZE, panele dyskusyjne, tematyczne grupy robocze, sympozja w układzie LGD Organizacja spotkań tematycznych grup roboczych i opracowanie analiz, ekspertyz - wg potrzeb Organizacja spotkań tematycznych grup roboczych i opracowanie analiz, ekspertyz - wg potrzeb Ramowy harmonogram dla działań Nazwa zadania I II III IV I II III IV Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Regionalny konkurs na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych Przygotowanie i aktualizacja bazy wzorów projektów (różne) na poziomie regionalnym 8

9 Nazwa zadania Przygotowanie i aktualizacja bazy danych o uczestnikach regionalnych KSOW, gospodarstwach ekologicznych, agroturystycznych, produktach regionalnych i tradycyjnych Udział w krajowych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich Polagra Farma Udział w regionalnych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich Opolagra Uczestnictwo w innych krajowych targach promujących produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne Uczestnictwo w zagranicznych targach promujących produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne Organizacja konferencji Co to jest KSOW? Organizacja szkoleń dla rolników z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie ubezpieczenia rolnictwie roślin energetycznych w rolnictwie biogazowni nowych technologii w produkcji roślinnej organizacji grup producenckich Organizacja szkoleń dla rolników w zakresie: - problematyki rolnictwa ekologicznego - gospodarowania rolniczego na obszarach prawnie chronionych, - prawnych formy ochrony przyrody - podstaw agroturystyki - certyfikacji produktów żywnościowych - promocji grup producentów rolnych - integracji na rynku rolnospożywczym, tworzenia klastrów rolno-spożywczych, małej przedsiębiorczości I II III IV I II III IV Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how Regionalna konferencja podsumowująca konkurs na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych 9

10 Nazwa zadania Ogólnopolska konferencja dotycząca wymiany doświadczeń pomiędzy regionami należącymi do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDK) Regionalna wystawa zwierząt hodowlanych Konferencja poświęcona wymianie doświadczeń w zakresie wdrażania idei odnowy wsi (połączona z wizytami studyjnymi) Program TV o zasięgu regionalnym poświęcony tematyce rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich promocja dobrych praktyk i rozwiązań Konferencja dla grup producentów rolnych wymiana doświadczeń Konferencja podsumowująca działania gospodarstw ekologicznych Konferencja Energia odnawialna szansą dla rozwoju obszarów wiejskich Dobre praktyki w zakresie rozwoju OZE podsumowanie działań w 009 r. Konferencja z cyklu Konie dają pracę, w tym podsumowanie konkursu dla gospodarstw agroturystycznych Konferencja dotycząca funkcjonowania i możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych - wymiana doświadczeń, dyskusja Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie leśnictwa i łowiectwa oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego Publikacja i dystrybucja materiałów Najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych Materiał promocyjny Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Materiał informacyjno-promocyjny dot produktów tradycyjnych i regionalnych Śląska Opolskiego Katalog wystawców zwierząt hodowlanych Materiał informacyjno-promocyjny prezentujący grupy producentów rolnych w regionie i ich potencjał I II III IV I II III IV 0

11 6 Nazwa zadania Dobre praktyki odnowy wsi w województwie opolskim publikacja informacyjno-promocyjna w języku polskim 7 Album wsi opolskiej I II III IV I II III IV Materiał informacyjno-promocyjny z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania w procesie tworzenia Przygotowanie programu szkoleniowego oraz organizacja szkolenia dla LGD w zakresie: badania i analiz obszarów, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, prawno-finansowych aspektów prowadzenia stowarzyszeń, zarządzania projektami, zarządzania finansami (w tym konstruowania budżetów własnych), pozyskiwania środków z różnych programów na realizację inicjatyw lokalnych, przygotowania projektów współpracy, procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy, procedur wyboru projektów, prowadzenia działań informacyjnopromocyjnych i marketingu regionalnego rozliczania projektów. ustawy o rachunkowości realizacja innych wybranych tematów szkoleń wskazanych przez LGD Wymiana doświadczeń między LGD: spotkania, wyjazdy robocze, studyjne Zarządzanie siecią Wyjazdy krajowe związane z udziałem pracowników departamentów urzędu w spotkaniach i imprezach regionalnych i lokalnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich (targi, konferencje itd.)

12 6 7 Nazwa zadania Wyjazdy zagraniczne z udziałem pracowników departamentów urzędu w spotkaniach i imprezach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich (targi, konferencje itd.) Dystrybucja materiałów informacyjnopromocyjnych KSOW po otrzymaniu od SC KSOW Materiały promocyjne SR KSOW (teczki, długopisy, notesy, kalendarze, inne gadżety reklamowe) Wkładka na temat KSOW w dzienniku regionalnym Spot radiowy i telewizyjny zapraszający do przyłączenia się do KSOW Wykonanie systemów informacji wizualnej KSOW I II III IV I II III IV 8 Monitoring funkcjonowania RS KSOW Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i transnarodowej Organizacja wizyt studyjnych zagranicznych mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Organizacja wyjazdów studyjnych na terenie kraju mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej Współpraca międzyinstytucjonalna Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Współpraca ze szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi i doradztwem rolniczym, podmiotami zainteresowanymi rozwojem obszarów wiejskich (spotkania tematyczne ekspertów, doradców, przygotowanie opracowań, analiz itd.)

13 Nazwa zadania Współpraca ze szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi i pozostałymi partnerami w zakresie OZE: spotkania podmiotów zainteresowanych rozwojem OZE, ekspertów, wykonanie ekspertyzy na potrzeby Strategii rozwoju OZE, panele dyskusyjne, tematyczne grupy robocze, sympozja w układzie LGD I II III IV I II III IV Indykatywny budżet Na działania w oparciu o Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przeznaczone zostaną środki w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW Nazwa zadania Koszt (zł) Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Regionalny konkurs na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych Przygotowanie i aktualizacja bazy wzorów projektów (różne) na poziomie regionalnym Przygotowanie i aktualizacja bazy danych o uczestnikach regionalnych KSOW, gospodarstwach ekologicznych, agroturystycznych, produktach regionalnych i tradycyjnych Udział w krajowych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich Polagra Farma Udział w regionalnych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich - Opolagra Uczestnictwo w innych krajowych targach promujących produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne Uczestnictwo w zagranicznych targach promujących produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne Organizacja konferencji Co to jest KSOW? Organizacja szkoleń dla rolników z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie ubezpieczenia w rolnictwie roślin energetycznych w rolnictwie biogazowni nowych technologii w produkcji roślinnej organizacji grup producenckich 0 Organizacja szkoleń dla rolników w zakresie: - problematyki rolnictwa ekologicznego - gospodarowania rolniczego na obszarach prawnie chronionych, - prawnych formy ochrony przyrody - podstaw agroturystyki 000

14 Nazwa zadania - certyfikacji produktów żywnościowych - promocji grup producentów rolnych - integracji na rynku rolno-spożywczym - tworzenia klastrów rolno-spożywczych - małej przedsiębiorczości Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how Konferencje i seminaria Regionalna konferencja podsumowująca konkurs na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych Ogólnopolska konferencja dotycząca wymiany doświadczeń pomiędzy regionami należącymi do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDK) Koszt (zł) Regionalna wystawa zwierząt hodowlanych Konferencja poświęcona wymianie doświadczeń w zakresie wdrażania idei odnowy wsi połączona z wizytami studyjnymi Program TV o zasięgu regionalnym poświęcony tematyce rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich promocja dobrych praktyk i rozwiązań Konferencja dla grup producentów rolnych wymiana doświadczeń Konferencja podsumowująca działania gospodarstw ekologicznych Konferencja Energia odnawialna szansą dla rozwoju obszarów wiejskich Dobre praktyki w zakresie rozwoju OZE podsumowanie działań w 009 r Konferencja z cyklu Konie dają pracę, w tym podsumowanie konkursu dla gospodarstw agroturystycznych Konferencja dotycząca funkcjonowania i możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych - wymiana doświadczeń, dyskusja Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie leśnictwa i łowiectwa oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego Publikacja i dystrybucja materiałów Najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych 000 Materiał promocyjny Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 000 Materiał informacyjno-promocyjny dot produktów tradycyjnych i regionalnych 000 Śląska Opolskiego Katalog wystawców zwierząt hodowlanych Materiał informacyjno-promocyjny prezentujący grupy producentów rolnych w regionie i ich potencjał Dobre praktyki odnowy wsi w województwie opolskim publikacja informacyjnopromocyjna w języku polskim Album wsi opolskiej Materiał informacyjno-promocyjny z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania 6 000

15 Nazwa zadania Przygotowanie programu szkoleniowego oraz organizacja szkolenia dla LGD w zakresie: badania i analiz obszarów, Koszt (zł) prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, prawno-finansowych aspektów prowadzenia stowarzyszeń, zarządza projektami, zarządzania finansami (w tym konstruowania budżetów własnych), pozyskiwania środków z różnych programów na realizację inicjatyw lokalnych, przygotowania projektów współpracy, procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy, procedur wyboru projektów, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i marketingu regionalnego, rozliczania projektów. ustawy o rachunkowości realizacja innych wybranych tematów szkoleń wskazanych przez LGD Wymiana doświadczeń między LGD: spotkania, wyjazdy robocze, studyjne Zarządzanie siecią 000 Wyjazdy krajowe związane z udziałem pracowników departamentów urzędu w spotkaniach i imprezach regionalnych i lokalnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich (targi, konferencje itd.) Wyjazdy zagraniczne z udziałem pracowników departamentów urzędu w spotkaniach i imprezach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich (targi, konferencje itd.) Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych KSOW po otrzymaniu od SC KSOW 0 Materiały promocyjne SR KSOW (teczki, długopisy, notesy, kalendarze, inne gadżety reklamowe) Wkładka na temat KSOW w dzienniku regionalnym Spot radiowy i telewizyjny zapraszający do przyłączenia się do KSOW Wykonanie systemów informacji wizualnej KSOW Monitoring funkcjonowania RS KSOW 000 Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i transnarodowej Organizacja wizyt studyjnych zagranicznych mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Organizacja wyjazdów studyjnych na terenie kraju mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej Współpraca międzyinstytucjonalna Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 0 000

16 Nazwa zadania Współpraca ze szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi i doradztwem rolniczym, podmiotami zainteresowanymi rozwojem obszarów wiejskich (spotkania tematyczne ekspertów, doradców, przygotowanie opracowań, analiz itp.) Współpraca ze szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi i pozostałymi partnerami w zakresie OZE: spotkania podmiotów zainteresowanych rozwojem OZE, ekspertów, wykonanie ekspertyzy na potrzeby Strategii rozwoju OZE, panele dyskusyjne, tematyczne grupy robocze, sympozja w układzie LGD Koszt (zł) Razem:

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 008-009 Kwiecień 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań Celem działań

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata

Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik do Uchwały Nr.../.../... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia... Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2012

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata

Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik do Uchwały Nr.../.../... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia... Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2012

Bardziej szczegółowo

I. Działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2008-2009

I. Działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2008-2009 I. Działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2008-2009 1. CELE DZIAŁAŃ Celem działań przedstawionych w tym Planie działania

Bardziej szczegółowo

Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2015

Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2015 Załącznik do Uchwały Nr 51/686/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 października 2013 r. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Lubuskiego na lata 2010-2011 Wrzesieo 2009 Strona 1 Celem działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w latach 2010

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat ` Załącznik do uchwały Nr 190/2899/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 października 2009 r. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 PROJEKT

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 PROJEKT Załącznik nr 1 do informacji nt zmiany Planu działania KSOW na lata 2010-2011 PROJEKT Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Załącznik do uchwały nr / /13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn.... 2013 r. Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Załącznik do uchwały Nr 239/3711/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 lipca 2010 r. Aktualizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Załącznik do uchwały nr./../14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia. lipca 2014r. Załącznik do uchwały nr./../13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn.. 2013 r. Plan działania Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji

Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmiosko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Plan Działania KSOW na lata stan realizacji

Plan Działania KSOW na lata stan realizacji Plan Działania KSOW na lata 2010-2011 - stan realizacji Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmiosko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

przekazanie informacji na ich temat

przekazanie informacji na ich temat zeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów przekazanie informacji na ich temat Załącznik do Uchwały Nr 522/47/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. Plan działania SR

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata Załącznik do uchwały ZWM Nr 767/14 z dnia 10.07.2014 PROJEKT Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2014-2015 Kraków, dnia 10 lipca

Bardziej szczegółowo

Plan działania SR KSOW na lata

Plan działania SR KSOW na lata iesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów kazanie informacji na ich temat Załącznik do Uchwały Nr 32/9/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. Plan działania SR KSOW na

Bardziej szczegółowo

Wstępny Projekt. Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2008-2009

Wstępny Projekt. Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2008-2009 Wstępny Projekt Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2008-2009 Październik 2008 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Struktura Planu Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how 7.2. Propozycja działań obowiązkowych i fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji -2009 r. Działania Planowana realizacja Koszt 1. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk III Mazowiecki Kongres

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Planu Działania w 2010 roku

Projekty realizowane w ramach Planu Działania w 2010 roku Projekty realizowane w ramach Planu Działania w 2010 roku Priorytety: 1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008-2009 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 1. Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)... 6 2. Struktury niezbędne do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Konferencja poświęcona podsumowaniu wdraŝania PROW 2007-2013 w województwie opolskim

Tytuł projektu. Konferencja poświęcona podsumowaniu wdraŝania PROW 2007-2013 w województwie opolskim Realizacja Planu Działania KSOW 2013 Działanie I DZIAŁANIE I: Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego Up. Ministra Rolni«>»w«i Ko%sv«)fu Wsi PODSEKRETARZ STANU 1. Cele Działań L zalczyk Cel główny ^.[A'U>if^

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania a Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Paweł Pacek Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalne Grupy Działania a Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Paweł Pacek Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalne Grupy Działania a Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Paweł Pacek Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Co to jest KSOW? Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest nową

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008-2009 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 1. Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)... 6 2. Struktury niezbędne do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Posiedzenie inaugurujące działalność Poznań 26 marca 2013 roku Plany Działania KSOW 2008-2009, 2010-2011,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Aktualizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2013 działającego w ramach PROW 2007-2013 Identyfikacja i analiza możliwych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja informacji w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Prezentacja informacji w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Prezentacja informacji w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Alicja Brychcy Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie III Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 2013 dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2014 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie KSOW dla rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa, dnia 17 listopada 2010 r.

Rola i znaczenie KSOW dla rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa, dnia 17 listopada 2010 r. Rola i znaczenie KSOW dla rozwoju obszarów wiejskich Warszawa, dnia 17 listopada 2010 r. Podstawy prawne KSOW w Polsce art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 3 do Wniosku o płatność do umowy Nr L/02/071/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowany http://www.daleszyce.pl/leader) w dniu: 14,04,2007 PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE PROJEKT

SPRAWOZDANIE ROCZNE PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr 99/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku PROJEKT SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008-2009,

Bardziej szczegółowo

Projekty sieciujące w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stan realizacji Paweł Pacek Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekty sieciujące Projekty

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2015 Maj 2014 www.zachodniopomorskie.ksow.pl SPIS TREŚCI 1. Priorytety....3 2. Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2010-2011 ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2010

Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2010-2011 ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2010 Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2010-2011 ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2010 Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 1. Wspieranie wymiany doświadczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata

Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2014 Grupy Roboczej ds. KSOW w województwie wielkopolskim z dnia 4 lipca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. Część I. Sprawozdanie merytoryczne

SPRAWOZDANIE ROCZNE. Część I. Sprawozdanie merytoryczne SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008 -, sporządzonego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie Wielkopolskim w okresie od 15.10.2008 r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW NA 2010 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW NA 2010 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2010 r. Sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2010 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Leader szansązrównoważonego rozwoju Wielkopolski. Plan Działania KSOW na rok Rokosowo, czerwca 2011 r

Leader szansązrównoważonego rozwoju Wielkopolski. Plan Działania KSOW na rok Rokosowo, czerwca 2011 r Leader szansązrównoważonego rozwoju Wielkopolski Plan Działania KSOW na rok 2011 Rokosowo, 03-04 czerwca 2011 r Cele KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje: wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata dla województwa podlaskiego z dnia 29 listopada 2011 r.

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata dla województwa podlaskiego z dnia 29 listopada 2011 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa podlaskiego z dnia 29 listopada 2011 r. Identyfikacja i analiza

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW Załącznik do Uchwały NR 95/1686/09 Zarządu z dnia 29 grudnia 2009 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 rok Sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- w Toruniu 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego ksow promuje 1. KSOW: cele i efekty Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Kraków, 12 stycznia 2017 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Kraków, 12 stycznia 2017 r. SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Kraków, 12 stycznia 2017 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4899/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4899/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4899/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 3933/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie przyjęcia Planu

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2008 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o Programie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2013 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2013 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2013 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r.

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r. UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r. W SPRAWIE: Przyjęcie uaktualnionego Rocznego planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 na rok 2010 sporządzonego dla Samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. W sprawie: Przyjęcia Planu operacyjnego na lata 2014 2015 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016 do UMOWY R.U.DOW-IV z 21 kwietnia 2016 r.

Aneks nr 1/2016 do UMOWY R.U.DOW-IV z 21 kwietnia 2016 r. Załącznik do Uchwały 2497/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16.08.2016 r. Aneks nr 1/2016 do UMOWY R.U.DOW-IV.042.2.17.2016 z 21 kwietnia 2016 r. - projekt - zawarty w dniu... 2016 r. w Opolu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Marek Sawicki. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo! Marek Sawicki. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szanowni Państwo! Pragnę zaprezentować Państwu informacje na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce, której budowa rozpoczęła się już w 2007 roku na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/027/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.leader5.org.pl) w dniu: 14 maja 2007 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim

Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim Zasmakuj w Małopolsce - promocja małopolskich produktów regionalnych podczas cyklu

Bardziej szczegółowo

I. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

I. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Plan działania KSOW 2012 I. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Nazwa działania Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz działań wybranych do refundacji na kwotę łączna do 5 000 000,00 zł netto. Lp. Działanie Wnioskowana kwota do Wnioskodawca

Wykaz działań wybranych do refundacji na kwotę łączna do 5 000 000,00 zł netto. Lp. Działanie Wnioskowana kwota do Wnioskodawca Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zarządu z dnia.. Wykaz działań wybranych do refundacji na kwotę łączna do 5 000 000,00 zł netto Lp. Działanie Wnioskowana kwota do Wnioskodawca refundacji w zł netto 1. Udział

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/173/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany stronie www.mogilno.pl) w dniu:16.06.2008 r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze Limanowa, 4-54 5 marca 2011 r. Czym jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich? - operacją w ramach Pomocy Technicznej, Schemat III,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

I. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

I. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Plan działania KSOW 2012-2013 Załącznik 1 do informacji na Zarząd Województwa Opolskiego I. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30 września 2010r. www.klaster-eei.pl. Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Piotr Chrobak

Wrocław, 30 września 2010r. www.klaster-eei.pl. Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Piotr Chrobak Piotr Chrobak Wybuduj odnawialne źródło energii na www.klaster-eei.pl Historyczne kamienie milowe rozwoju : 2004 2006 Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Sieć naukowo gospodarcza ENERGIA 2006

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W 2016 R.

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W 2016 R. KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W 2016 R. Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA ORGANIZATOR LUTY 1 Konferencja: Profesjonalna uprawa rzepaku ozimego i zbóż OODR Łosiów

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 983/388/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 września 2014 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 OKRES: 1 STYCZNIA 2015-31 LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt studyjno szkoleniowych wspierających proces wdrażania Programu na lata 2007 2013. Każda wizyta stanowi osobny

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2014 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: Promocja PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5094/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr 5094/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. UCHWAŁA Nr 5094/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 Na

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 736/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia list ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa w naborze nr

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Kraków, 15 stycznia 2018 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Kraków, 15 stycznia 2018 r. SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Kraków, 15 stycznia 2018 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Targi Aktywnych Form Pomocy Minister Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY Nr PL-SK/TAT/IPP/III/172 WARSZTATY Nowy Targ 2013-10-28 Cel główny: Wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu Tatry w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW

Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku Pakiet usług Regionalnej Izby Gospodarczej w 2013 roku GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA FIRM CZŁONKOWSKICH Udział w spotkaniu inicjującym współpracę z Izbą połączonym z prezentacją działalności

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo