PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS"

Transkrypt

1

2 PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS Międzyzdroje sierpnia 2009r r. (niedziela) Przyjazd i zakwaterowanie od godz w Hotelu Rybak w Międzyzdrojach DZIEŃ PIERWSZY; r. (poniedziałek) Śniadanie Powitanie, podział na grupy, rozpoczęcie zajęć Wykłady do wyboru; (wykłady- czas trwania- 1,5 godziny zegarowej) A) WYKŁAD (do wyboru); System przeciwdziałania przemocy w rodzinie- w prawie i praktycemgr Renata Durda B) WYKŁAD (do wyboru); Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie (dorosły sprawca) przed sprawcą- mgr Alina Prusinowska- Marek Warsztaty do wyboru; (warsztaty- czas trwania 2,5 godziny zegarowej) A) WARSZTAT (do wyboru); Interdyscyplinarność- korzyści z pracy zespołowej- mgr Renata Durda B) WARSZTAT (do wyboru); Realizacja procedury Niebieska Karta w pomocy społecznej- mgr Alina Prusinowska-Marek OBIAD Czas wolny Kawa, herbata Warsztaty do wyboru; godz A) WARSZTAT (do wyboru); Procedury i standardy pomocne w przypadkach przemocy- mgr Renata Durda B) WARSZTAT (do wyboru); Zasada zapewnienia bezpieczeństwa klientowi doświadczającemu przemocy wyzwanie dla osób realizujących procedurę Niebieska Karta - mgr Alina Prusinowska- Marek od Regionalna kolacja integracyjna, później dyskoteka z karaoke DZIEŃ DRUGI; r. (wtorek) Śniadanie Wykład dla wszystkich WYKŁAD; Rola środków psychoaktwynych i ich wpływ na przemoc - mgr Lidia Woć Warsztaty do wyboru; (warsztaty- czas trwania- 2,5 godziny zegarowej) A) WARSZTAT (do wyboru); Warsztat skutecznej komunikacji interpersonalnej i nawiązywania kontaktu z klientem- ofiarą przemocy- mgr Marta Kostecka- Korbiel B) WARSZTAT (do wyboru); Przyczyny problemu - przyzwolenie społeczne na uŝywanie środków psychoaktywnych - zmianę zaczynamy od siebie!- mgr Lidia Woć 2

3 DZIEŃ DRUGI; r. (wtorek)- ciąg dalszy OBIAD Czas wolny Kawa, herbata Warsztaty do wyboru; godz A) WARSZTAT (do wyboru); Warsztat rozwoju inteligencji emocjonalnej, empatii "pomagacza" oraz pracy z oporem klienta - ofiary przemocy- Marta Kostecka-Korbiel B) WARSZTAT (do wyboru); WARSZTAT - Niedostosowanie społeczne przyczyną uŝywania środków psychoaktywnych oraz problemu stosowania przemocy - mgr Lidia Woć od Kolacja uroczysta połączona z dyskoteką z konkursami DZIEŃ TRZECI; r. (środa) DZIEŃ TRZECI Śniadanie Warsztaty do wyboru; (warsztaty- czas trwania- 2,5 godziny zegarowej) A) WARSZTAT (do wyboru); Warsztat pracy nad poczuciem własnej wartości, kontroli nad własnym Ŝyciem i ochrony własnych granic dla osób pracujących z ofiarami przemocy- mgr Marta Kostecka- Korbiel B) WARSZTAT (do wyboru); Diagnoza niedostosowania społecznego. Plan pomocy rodzinie z problemem niedostosowania społecznego- mgr Lidia Woć Podsumowanie I Szkoły Letniej SPS, wręczenie certyfikatów ukończenia, zakończenie od Obiad ORGANIZATOR I SZKOŁY LETNIEJ SPS: Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, Kraków tel.: , fax: , , Kierownik Organizacyjny Szkoły Letniej: Agnieszka Dudek tel: lub CAŁOŚCIOWY KOSZT UDZIAŁU W I SZKOLE LETNIEJ SPS WYNOSI: 840,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE: - materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, - zakwaterowanie wraz z wyŝywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne - certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE 3

4 Szanowni Państwo! PROGRAM SZCZEGÓŁOWY I SZKOŁY LETNIEJ SPS Międzyzdroje sierpnia 2009r. Serdecznie zapraszamy do udziału w I Szkole Letniej SPS. Zajęcia odbywać się będą w przepięknie połoŝonym hotelu Rybak w Międzyzdrojach, w dniach r. Adres Hotelu Rybak : ul. Promenada Gwiazd 36, Międzyzdroje (www.hotelrybak.pl) Prosimy o nadsyłanie Karty Zgłoszenia do dnia 10 sierpnia 2009 r. Osoby, które będą ubiegać się dofinansowanie z lokalnych środków mogą otrzymać inne zaproszenie. JeŜeli liczba zgłoszeń przekroczy nasze moŝliwości organizacyjne, pierwszeństwo w zakwalifikowaniu będą miały osoby, które najwcześniej nadeślą Karty Zgłoszenia. PoniŜej przedstawiamy Państwu szczegółowy program zajęć w ramach I Szkoły Letniej SPS wraz z proponowanymi zajęciami. Informujemy, Ŝe kaŝdy uczestnik szkolenia ma moŝliwość dokonywania dowolnego wyboru wykładów oraz zajęć warsztatowych (A lub B) Pozdrawiamy i do zobaczenia w Międzyzdrojach! Organizatorzy Szkoły Letniej SPS Zajęcia prowadzone przez mgr Renatę Durdę: mgr Renata Durda- kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (www.niebieskalinia.pl), placówki Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez 12 lat pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym 5 na stanowisku zastępcy dyrektora), współtwórczyni kampanii "Powstrzymać przemoc domową" w 1997 roku (rozpoznawalna jako kampania "Bo zupa była za słona") oraz kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" w 2001 roku, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktor naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia" poświęconego problematyce przemocy (www.pismo.niebieskalinia.pl), Warszawa Wykład A)- System przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w prawie i praktyce. (1,5 godz.) 1. Słuchacze uzyskają podstawy do konkretnego działania w przypadkach przemocy w rodzinie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 2. Zapoznają się z planowanymi, zgłoszonymi przez rząd do Sejmu, propozycjami zmian w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 3. Poznają wartość tworzenia i wdraŝania procedur i standardów w oparciu o lokalne zasoby. 4

5 Zajęcia prowadzone przez mgr Renatę Durdę- ciąg dalszy: Warsztaty: Warsztat A)- Interdyscyplinarność - korzyści z pracy zespołowej (2,5 godz.) 1. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z zasadami i korzyściami pracy w zespołach interdyscyplinarnych. 2. Zdobędą umiejętności w zakresie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. 3. Przetrenują i utrwalą sobie praktyczne korzyści z pracy zespołowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warsztat A)- Procedury i standardy pomocne w przypadkach przemocy (2,5 godz.). 1. Uczestnicy warsztatu zdobędą umiejętności wdraŝania procedur w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy. 2. Poznają i nauczą się korzystania ze standardów w celu efektywniejszej pracy z osobami doznającymi przemocy oraz ochrony osób pomagających. 3. Sprawdzą w praktyce wartość procedur i standardów dla efektywniejszej pracy w przypadkach przemocy w rodzinie Zajęcia prowadzone przez mgr Alinę Prusinowską-Marek: mgr Alina Prusinowska-Marek- absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy) w ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej w Instytucie Psychologii Zdrowia, ukończyła szkolenie Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy - Poziom specjalistyczny Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej + seminarium dotyczące standardów i procedur postępowania w przypadkach przemocy. Kurator zawodowy w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, Kierownik V Zespołu Kuratorskiej SłuŜby Sądowej, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Zespołu opracowującego dla NIEBIESKIEJ AKADEMII WARSZAWSKIEJ standardy i procedury udzielania pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc, trener NAW (seminarium dot. standardów i procedur), Warszawa Wykład B)- Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie (dorosły, małoletni) przed sprawcą. (1,5 godz.) Słuchacze uzyskają informacje dotyczące: 1. podstaw prawnych do rozpoczęcia interwencji prawnej w sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przed dalszą przemocą 2. moŝliwości odizolowania sprawcy przemocy od osób, wobec których stosowana jest przemoc 3. procedury ochrony małoletnich dzieci doświadczających przemocy lub będących świadkami przemocy w rodzinie 4. moŝliwości współpracy OPS z Prokuraturą, Sądem Opiekuńczym i Karnym oraz kuratorami sądowymi w zakresie ochrony osób pokrzywdzonych i skutecznego oddziaływania na sprawcę przemocy w ramach realizacji procedury Niebieska Karta Warsztaty: Warsztat B)- Realizacja procedury Niebieska Karta w pomocy społecznej (2,5 godz.) 1. uczestnicy będą doskonalić swe kompetencje w zakresie diagnozowania przemocy w rodzinie 2. uczestnicy nauczą się tworzyć plan pomocy z uwzględnieniem obowiązujących standardów pomagania w sytuacji przemocy oraz moŝliwości klienta i zasobów lokalnych 3. uczestnicy poznają kompetencje działających lokalnie słuŝb, instytucji i organizacji, które mogą wspomagać realizację planu pomocy Warsztat B)- Zasada zapewnienia bezpieczeństwa klientowi doświadczającemu przemocy wyzwanie dla osób realizujących procedurę Niebieska Karta (2,5 godz.) 1. uczestnicy poznają moŝliwości spowodowania odizolowania sprawcy przemocy w świetle obowiązującego prawa 2. uczestnicy zapoznają się z moŝliwościami udzielenia osobie doznającej przemocy schronienia i specjalistycznego wsparcia (schroniska, hostele, Ośrodki Interwencji Kryzysowej) 3. Mały świadek/ofiara ochrona małoletnich uwikłanych w przemoc w rodzinie 4. tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praca w zespołach interdyscyplinarnych na rzecz małoletniej ofiary 5

6 Zajęcia prowadzone przez mgr Lidię Woć: Mgr Lidia Woć- członek Niebieskiej Linii, absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy) w ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej w Instytucie Psychologii Zdrowia, ukończyła szkolenie Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy - Poziom specjalistyczny Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej + seminarium dotyczące standardów i procedur postępowania w przypadkach przemocy. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje prof. n. Jerzy Mellibruda, kierownik Katedry Psychologii UzaleŜnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS. Nadkomisarz wspp. Komendy Głównej Policji- Biuro SłuŜby Prewencyjnej (ekspert w zakresie narkomanii) oraz w Biurze do Walki z Przestępczością Narkotykową, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator społeczny, Warszawa Wykład: Rola środków psychoaktywnych i ich wpływ na przemoc. (1,5 godz.) 1. słuchacze uzyskają informacje na temat współczesnych legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych, dopalaczy, środków zastępczych. 2. poznają przepisy prawa w tym zakresie - aktualny stan prawny Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii. 3. poznają nowe podejście do profilaktyki uzaleŝnień. Warsztaty: Warsztat B)- Przyczyny problemu- przyzwolenie społeczne na uŝywanie środków psychoaktywnych -zmianę zaczynamy od siebie! (2,5 godz.) 1. uczestnicy poznają przyczyny uŝywania środków psychoaktywnych. 2. zdobędą umiejętności w zakresie interwencji uŝywania środków psychoaktywnych 3. poznają róŝnice etapów uŝywania środków psychoaktywnych i moŝliwości interwencji w kaŝdym etapie. Warsztat B)- Niedostosowanie społeczne przyczyną uŝywania środków psychoaktywnych oraz problemu stosowania przemocy (2,5 godz.) 1. uczestnicy poznają przyczyny niedostosowania społecznego i wpływ na stosowanie przemocy 2. zdobędą umiejętność diagnozy przyczyn oraz układania planu pomocy osobom z problemem 3. zrozumieją problem eurosieroctwa, jako przyczynę niedostosowania społecznego. Warsztaty prowadzone przez mgr Martę Kostecką-Korbiel: Mgr Marta Kostecka-Korbiel- psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, wykładowca akademicki. Ukończone Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Krótkoterminowej ukierunkowanej na rozwiązanie problemu, (praca na zasobach klienta). Uczestniczka warsztatów firmowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: "Psychoedukacyjne programy profilaktyczne w środowisku", "Socjoterapia i psychoterapia w profilaktyce", "Pomoc psychologiczna w środowisku pracy i rodzinnym", "Szkolenie jako kluczowy czynnik jakości programów psychoedukacyjnych", absolwentka Szkoły Trenerów "Metrum" w Katowicach rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi metodami wykładowymi i warsztatowymi w Akademii Pedagogicznej oraz w WyŜszej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi nabyte w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla dzieci i młodzieŝy (diagnoza dzieci w wieku wczesnoszkolnym i adolescencyjnym, m.in. treningi twórczego myślenia dla dzieci i młodzieŝy, psychoedukacja dla rodziców i nauczycieli- profilaktyka narkomanii, prawidłowości i trudności rozwojowe wieku dorastania, komunikacja z dzieckiem) Autorka warsztatów m.in. "Skutecznej komunikacji" w tym "porozumienia bez Przemocy" (równieŝ w komunikacji wewnątrz organizacji), "Komunikacji w sytuacji pomagania i udzielania wsparcia", "Samowiedzy, samoświadomości i inteligencji emocjonalnej, samowiedzy "pomagaczy", "Radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym", "Zasad motywowania", Kraków Warsztaty: Warsztat A)- Warsztat skutecznej komunikacji interpersonalnej i nawiązywania kontaktu z klientem (2,5 godz.) W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli moŝliwość: Warsztat komunikacji interpersonalnej to warsztat poświęcony podstawowemu narzędziu pracy, wszystkich tych, którzy pracują w kontakcie z drugim człowiekiem komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) 6

7 Warsztaty prowadzone przez mgr Martę Kostecką-Korbiel- ciąg dalszy: Uczestnicy w trakcie warsztatu będą mieli okazje ćwiczyć i uczyć się: 1. Aktywnego słuchania (elementarnej kompetencji wszystkich pracujących w kontakcie z drugim człowiekiem) 2. Rozpoznawania u siebie barier utrudniających aktywne słuchanie i eliminowania ich z komunikacji praca nad swoimi własnymi nawykowymi schematami komunikacyjnymi, 3. Diagnozowania u siebie samego i u swoich klientów transakcji w komunikowaniu samoświadomości swoich stanów emocjonalnych, których doświadczamy w komunikowaniu się i od współbrzmienia, których, zaleŝy skuteczność komunikacji 4.Komunikowania perswazyjnego wywieranie wpływu, umiejętnego wykorzystanie mocy zadawanych pytań itp. Efekty uczestnictwa w warsztacie: 1. Zwiększona samoświadomość komunikacyjna w kontakcie z klientem 2. Mniejsza ilość popełnianych błędów w nawiązywaniu kontaktu z klientem a tym samym większa skuteczność i efektywność w udzielaniu pomocy/interweniowaniu 3. Celowe wykorzystanie dla budowy kontaktu z klientem, róŝnych strategii komunikacyjnych Warsztat A)- Warsztat rozwoju inteligencji emocjonalnej, empatii "pomagacza" oraz pracy z oporem klienta (2,5 godz.) Warsztat ten poświęcony jest waŝnej funkcji kontaktu z drugim człowiekiem-klientem, jakim są emocje. Emocjami "pracuje" pomagacz, emocje (czasem silne) pojawiają się u klienta w kontakcie z pomagaczem, mogą pomagać w budowaniu relacji, a tym samym wspomagać proces udzielania pomocy, ale mogą teŝ utrudniać pracę pomagaczowi. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję: 1. Pracy nad samoświadomością, samokontrolą i ujawnianiem własnych emocji (inteligencja emocjonalna), a szczególnie tych, które wzbudzają się w relacji pomagania w kontakcie z klientem. 2. Poprzez aktywne formy pracy w trakcie warsztatu (symulacje, ćwiczenia), uczestnicy będą mieli okazję "wejść" w świat emocji swoich klientów, a tym samym popracować nad umiejętnością empatii. 3. Zapoznać się i doświadczyć zjawiska oporu, jako naturalnej reakcji w relacjach z ludźmi, z klientami (podopiecznymi), będącej najczęściej objawem lęku i utraty poczucia bezpieczeństwa (równieŝ w sytuacji kontaktu klienta z pomagaczem / instytucją pomocową) Efekty uczestnictwa w warsztacie: 1. Nabycie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z klientem, przy pełnej świadomości działających mechanizmów emocji, u siebie samego i u klienta (podopiecznego), nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami u siebie samego, w kontakcie z klientem, ale teŝ radzenia sobie z trudnymi emocjami klienta (złością, agresją, smutkiem itp.). 2. Nabycie umiejętności (lub jej pogłębienie) empatii, pozwalającej na pełniejsze wyobraŝenie sobie świata przeŝyć klienta, a przez to udzielenie mu wsparcia w pełni adekwatnie do jego emocjonalnych potrzeb 3. Nabycie umiejętności uświadamiania sobie i radzenia sobie z oporem klienta, bez bezpośredniego ataku na opór, będącego nieskuteczną strategią. Nabycie umiejętności radzenia sobie z własnym oporem, który moŝe pojawiać się w kontakcie z trudnym klientem Warsztat A)- Warsztat pracy nad poczuciem własnej wartości, kontroli nad własnym Ŝyciem i ochrony własnych granic dla osób pracujących z ofiarami przemocy i współuzaleŝnionymi (2,5 godz.) Warsztat ten poświęcony jest pracy nad obrazem własnej osoby, samooceną i świadomością oraz ochroną własnych granic, czyli nad tymi właściwościami funkcjonowania człowieka, które są konieczne do zdrowego i przystosowawczego funkcjonowania, a które są naruszone u osób przeŝywających kryzysy (współuzaleŝnieni, wychodzący z uzaleŝnienia), będących ofiarami traumatycznych zdarzeń (przemoc), ale równieŝ u tych, którzy pracując w obszarze pomagania, doświadczają poczucia bezradności wobec swoich klientów, lub teŝ czują się wypaleni itp. 7

8 Warsztaty prowadzone przez mgr Martę Kostecką-Korbiel- ciąg dalszy: Uczestnicy będą w trakcie warsztatu mogli: 1.Uzupełnić obraz własnej osoby jako "pomagacza", dokonać samooceny i uświadomić sobie zakres własnych granic, oraz zaplanować ich uporządkowanie 2. Opracować program pracy nad poczuciem własnej wartości u swoich klientów, oraz nad procesem odzyskiwania kontroli nad własnym Ŝyciem (szczególnie u współuzaleŝnionych i ofiar przemocy) 3. Przećwiczyć w oparciu o symulowane sytuacje, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem, w których dochodzi do naruszania granic pomagacza lub klienta - asertywna ochrona własnych granic Efekty uczestnictwa w warsztacie 1. Większy zakres samoświadomości dotyczącej własnych kompetencji jak pomagacz - znajomość własnych moŝliwości i ograniczeń 2. Nabyta umiejętność ochrony własnych granic i respektowania granic klienta(podopiecznego) 3. Nabycie umiejętności wspierania klienta w pracy nad poczuciem własnej wartości i odzyskiwaniem kontroli nad własnym Ŝyciem Warsztat A)- "Wakacyjny" warsztat odkrywania własnego potencjału dla pomagaczy (2,5 godz.) Warsztat adresowany jest do tych wszystkich pomagaczy, którzy odczuwają potrzebę samorozwoju w roli, którą pełnią ale równieŝ jako ludzie w Ŝyciu prywatnym. Praca w trakcie tego warsztatu będzie dotyczyła niektórych cech, właściwości, zasobów i "niedoborów", zgłoszonych przez samych uczestników. W grupowej pracy, stworzymy indywidualny dla kaŝdego plan rozwoju, doskonalenia róŝnych swoich umiejętności i "cnót". Warsztat będzie równieŝ okazją do zatroszczenia się o siebie samego i moŝliwością nauczenia się róŝnych strategii, chroniących nas przed poczuciem wyczerpania w pracy zawodowej, zwanym wypaleniem zawodowym. ORGANIZATOR I SZKOŁY LETNIEJ SPS: Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, Kraków tel.: , fax: , , Kierownik Organizacyjny Szkoły Letniej: Agnieszka Dudek tel.: lub CAŁOŚCIOWY KOSZT UDZIAŁU W I SZKOLE LETNIEJ SPS WYNOSI: 840,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE: - materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, - zakwaterowanie wraz z wyŝywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne - certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE 8

9 ... dnia KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NAZWA FORMY DOSKONALENIA: I Szkoła Letnia SPS- Poszukiwanie efektywnych rozwiązań w codziennych dylematach pomagacza - przemoc, uzaleŝnienia, niedostosowanie społeczne Rzeczywiste dylematy interwenta - jak zapobiegać, pomagać, interweniować TERMIN I MIEJSCE: r. Hotel Rybak w Międzyzdrojach (www.hotelrybak.pl) Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd 36 L.p. Imię i nazwisko (dane prosimy wpisywać drukowanymi literami) Funkcja TEL. KONTAKTOWY: ADRES E- MAIL: FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ NA: ADRES:... NIP: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, dla potrzeb zgłoszonego szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz..883) Pieczęć i podpis zgłaszającego się lub dyrektora placówki Całkowity koszt szkolenia wynosi 840,00 zł. od osoby Cena obejmuje: wykłady i warsztaty połączone z konsultacjami, materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne, serwis kawowy Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:(012) lub (012) do dnia r. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. NaleŜność za udział w szkoleniu naleŝy przesłać do dnia r. na konto: Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 9

10 Fortis Bank Polska S. A. II O/ Kraków, nr rachunku WaŜne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niŝ 10 dni od daty rozpoczęcia szkolenia, instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, tj. 420,00zł- niezaleŝnie od powodów rezygnacji 10

Szkolenie prowadzą specjaliści z wybranych dziedzin

Szkolenie prowadzą specjaliści z wybranych dziedzin SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu Prawo w praktyce : Prawne oraz psychologiczne aspekty przeciwdziałania przemocy, rola mediacji w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych -

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki w pracy GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych

Zadania i obowiązki w pracy GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu Lato w Komisjach Zadania i obowiązki w pracy GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych - Co każdy członek komisji powinien wiedzieć? wybrane

Bardziej szczegółowo

Dialog motywujący w pracy z klientem pomocy społecznej- niezmotywowanym do zmiany. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dialog motywujący w pracy z klientem pomocy społecznej- niezmotywowanym do zmiany. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie Studio Profilaktyki Społecznej zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Prawo w praktyce : Dialog motywujący w pracy z klientem pomocy społecznej- niezmotywowanym do zmiany. Prawne aspekty przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie poprowadzą: Szkolenie prowadzą specjaliści z wybranych dziedzin

Szkolenie poprowadzą: Szkolenie prowadzą specjaliści z wybranych dziedzin SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu Jesień w Komisjach Nowe zasady tworzenia gminnego programu PiRPA oraz nowe wytyczne do funkcjonowania komisji w 2017 roku. Najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń i finansowania ich za pomocą środków z KFS. Szkolenie odbędzie się w dniach:

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń i finansowania ich za pomocą środków z KFS. Szkolenie odbędzie się w dniach: SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu Wiosna w Komisjach Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Interdyscyplinarne Zespoły ds. Przeciwdziałania Przemocy - rola samorządów

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH RODZINNYCH 10-12 grudnia 2007r. SZCZYRK

P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH RODZINNYCH 10-12 grudnia 2007r. SZCZYRK KCSK 141-92/ 07 P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH RODZINNYCH 10-12 grudnia 2007r. SZCZYRK Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Przemoc w rodzinie prawda i mity. Postawy wobec

Bardziej szczegółowo

Kompetencje KRPA w 2016r. - praktyczne i prawne aspekty postępowania w walce z uzależnieniami

Kompetencje KRPA w 2016r. - praktyczne i prawne aspekty postępowania w walce z uzależnieniami SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu Wiosna w Komisjach Kompetencje KRPA w 2016r. - praktyczne i prawne aspekty postępowania w walce z uzależnieniami Adresat szkolenia: : program

Bardziej szczegółowo

Szkolenie prowadzą: Szkolenie prowadzą specjaliści z wybranych dziedzin

Szkolenie prowadzą: Szkolenie prowadzą specjaliści z wybranych dziedzin SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu Profilaktyka w praktyce : Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- aspekt prawny, psychologiczny oraz praktyka mediacyjna w sporach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń i finansowania ich za pomocą środków z KFS. Szkolenie odbędzie się w dniach:

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń i finansowania ich za pomocą środków z KFS. Szkolenie odbędzie się w dniach: SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu Wiosna w Komisjach "Nowe zadania w pracy KRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych w 2017r.- najważniejsze zagadnienia organizacyjno-prawne a

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania w pracy KRPA w 2016r.- najważniejsze zagadnienia organizacyjno-prawne a praktyka działania wobec obowiązujących zmian

Nowe zadania w pracy KRPA w 2016r.- najważniejsze zagadnienia organizacyjno-prawne a praktyka działania wobec obowiązujących zmian SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu Wiosna w Komisjach Nowe zadania w pracy KRPA w 2016r.- najważniejsze zagadnienia organizacyjno-prawne a praktyka działania wobec obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy związane z dopalaczami i narkomanią - praktyczne oraz psychologiczne aspekty

Współczesne problemy związane z dopalaczami i narkomanią - praktyczne oraz psychologiczne aspekty SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu Profilaktyka w praktyce : Współczesne problemy związane z dopalaczami i narkomanią - praktyczne oraz psychologiczne aspekty - Dopalacze-

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) Edycja wiosenna w Sopocie. "Szkolenie adresowane jest do osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Prawo jednostek sektora finansów publicznych w praktyce

Prawo jednostek sektora finansów publicznych w praktyce CSKiS Suprema Lex zaprasza serdecznie na szkolenie z cyklu Prawo w praktyce : Prawo jednostek sektora finansów publicznych w praktyce Skutki nowelizacji zamówień publicznych dla wójtów, burmistrzów, prezydentów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Programu. Realizatorzy i Partnerzy realizacji. Cele szczegółowe Zadania Realizacja/Działania Wskaźniki osiągnięcia celu

Harmonogram realizacji Programu. Realizatorzy i Partnerzy realizacji. Cele szczegółowe Zadania Realizacja/Działania Wskaźniki osiągnięcia celu Harmonogram realizacji Programu. Załącznik Nr 1 do Programu ochrony ofiar w Bielsku-Białej na lata Cel ogólny: ochrona ofiar, przeciwdziałanie i zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom dotkniętym tym

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH czy Ośrodki Pomocy Społecznej są gotowe na wejście w życie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)?

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH czy Ośrodki Pomocy Społecznej są gotowe na wejście w życie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)? Studio Profilaktyki Społecznej zaprasza na szkolenie z cyklu Prawo w praktyce : OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH czy Ośrodki Pomocy Społecznej są gotowe na wejście w życie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie

Bardziej szczegółowo

Praca Komisji RPA bez tajemnic - skuteczna profilaktyka, trafna diagnoza i efektywne leczenie uzależnień.

Praca Komisji RPA bez tajemnic - skuteczna profilaktyka, trafna diagnoza i efektywne leczenie uzależnień. SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu Lato w Komisjach Praca Komisji RPA bez tajemnic - skuteczna profilaktyka, trafna diagnoza i efektywne leczenie uzależnień. Termin: 2-5 lipca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/378/14 w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych 2015/2016 Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych 2015/2016 Kontakt z osobą doznającą przemocy - motywowanie do podjęcia zmiany 1. Pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy: a. diagnoza problemu - formy przemocy

Bardziej szczegółowo

I. PORADNICTWO PRAWNE

I. PORADNICTWO PRAWNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w roku 2017 zaprasza do współpracy: - radcę prawnego (osoba może prowadzić własną działalność gospodarczą) - psychologa

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych STRATEGIA

Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych STRATEGIA Edukujemy i szkolimy, przekazując wiedzę jak cenny dar Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych STRATEGIA Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów uzależnień

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2016/2017

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2016/2017 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

CSKiS Suprema Lex zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Rachunkowość w praktyce :

CSKiS Suprema Lex zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Rachunkowość w praktyce : CSKiS Suprema Lex zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Rachunkowość w praktyce : Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Realizacja niebieskich kart - Adresaci usługi szkoleniowej Szkolenie dedykowane jest pracownikom ośrodków pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Beata Kastelaniec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne ECB Firma Doradczo - Consultingowa Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. OkręŜna 7 tel. (0-22) 724 14 77, 604 264 524 fax (0-22) 724 14 77 www.ecbconsulting.pl e-mail: biuro@ecbconsulting.pl NIP: 534-207-07-04

Bardziej szczegółowo

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU Dział Wspierania Rodziny i Interwencji Kryzysowej Zespół ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 Opracowała: Olga Kuc psycholog szkolny 1 Motto: Psychologiem jest każdy kto potrafi rozmawiać

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku Uchwała Nr IX/116/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu TU I TERAZ - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA DLA:

OFERTA PROGRAMOWA DLA: Warszawa, dn. 10.10.2011r. Aleksandra Szygendowska Centrum Treningu i Rozwoju Psychologicznego NIP: 525 220 01-74 REGON:145231537 www.ctirp.pl Tel.: 694 49 93 77 OFERTA PROGRAMOWA DLA: Samorządów, gmin,

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych:

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych: W ramach niniejszego projektu oferujemy: poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne telefon zaufania - 32 426 00 33 wew. 11 program psychoedukacyjny dla rodziców i opiekunów prawnych,,szkoła dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. NOWOŚĆ: Superwizja Trening umiejętności interpersonalnych Treningu umiejętności komunikacyjnych

Szanowni Państwo. NOWOŚĆ: Superwizja Trening umiejętności interpersonalnych Treningu umiejętności komunikacyjnych Szanowni Państwo Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR oferuje Państwu szkolenia które mają na celu zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników Domów Pomocy Społecznej jak i Środowiskowych Domów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015-2017

Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015-2017 Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny na lata 2015-2017 Konin, luty 2015 2 Wprowadzenie Rodzina jest podstawową i najwaŝniejszą komórką

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2009-2013 1 I. WPROWADZENIE Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstał w oparciu o diagnozę środowiska przedstawioną w Gminnej Strategii

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty

Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty Miejsce: Warszawa Termin: 02-03.03.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (09.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Beata Kastelaniec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

CSKiS Suprema Lex zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Prawo w praktyce :

CSKiS Suprema Lex zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Prawo w praktyce : CSKiS Suprema Lex zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu Prawo w praktyce : Zadania i kompetencje rad gmin i powiatów w 2017 roku określonych w nowych regulacjach ustrojowych oraz zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Praktyczna psychologia motywacji.

Praktyczna psychologia motywacji. Praktyczna psychologia motywacji. Wyniki badań eksperymentalnych a praktyka w szkole. Diagnoza własnej samooceny, samokontroli i stylu motywacyjnego. Szkolenie jest prezentacją podstaw praktycznych aspektów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 lipca 2017 r.

Warszawa, 18 lipca 2017 r. Warszawa, 18 lipca 2017 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Wojska Polskiego 5A/12 11-700 Mrągowo Mrągowo, dnia 22 października 2014r. Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Wojska Polskiego 5A/12 11-700 Mrągowo Mrągowo, dnia 22 października 2014r. Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Wojska Polskiego 5A/12 Mrągowo, dnia 22 października 2014r Zapytanie ofertowe Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!! Zdrowa psychika to wydajniejsza praca!!!

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!! Zdrowa psychika to wydajniejsza praca!!! UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!! Zdrowa psychika to wydajniejsza praca!!! Radź sobie skutecznie ze stresem i walcz z objawami wypalenia zawodowego oraz dotrwaj psychicznie do emerytury!!! Niska motywacja, pogarszające

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

24 maja 2016r. Aula Centrum Transferu Wiedzy CTW-302 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

24 maja 2016r. Aula Centrum Transferu Wiedzy CTW-302 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Aula Centrum Transferu Wiedzy CTW-302 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 24 maja 2016r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo Warsztatowa Standardy pracy z rodziną w rozpadzie Organizator Katedra

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szanowni Państwo Uczniowie, nauczyciele i rodzice Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE TERAPII : Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Stary Folwark Tumiany 7, 11 010 Barczewo ( k. Olsztyna) ( www. staryfolwark.com.

MIEJSCE TERAPII : Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Stary Folwark Tumiany 7, 11 010 Barczewo ( k. Olsztyna) ( www. staryfolwark.com. KOMPPLEKSSOWA TERAPPIIA NA WARMIIII II MAZURACH DLA DZIIECII,, MŁODZIIEśY II DOROSSŁYCH Z PPROBLEMEM JJĄKANIIA OSOBY PROWADZĄCE : KATARZYNA WANDA - absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują. John Powell SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Warsztat doskanalający kompetencje pracowników Szanowni Państwo Niniejszą ofertę szkolenia dedykujemy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Profesjonalna obsługa klienta! Cele szkolenia: Zwiększenie profesjonalizmu w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska za rok 2009

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska za rok 2009 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska za rok 2009 I Informacje ogólne 1.Wprowadzenie zmian w Miejskim Systemie Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: UMIEJĘTNOŚCI: ODWAGA I RYZYKO W PROCESIE DOKONY- WANIA ZMIAN ROZWOJOWYCH I ORGANIZACYJNYCH W FIRMIE Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓ RYCH MÓŻ NA UŻYSKAC PÓMÓC NA TERENIE M.ST. WARSŻAWY.

MIEJSCA, W KTÓ RYCH MÓŻ NA UŻYSKAC PÓMÓC NA TERENIE M.ST. WARSŻAWY. WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Nazwa ośrodka Adres ośrodka Formy Dział Interwencji Kryzysowej Punkt Interwencyjny Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. 6 Sierpnia 1/5 02-843

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. (placówki miejskie oraz organizacje pozarządowe realizujące w 2017 r. zadania zlecone przez m.st. Warszawa) WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZKOLENIA DLA ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH DLA DOROSŁYCH I RODZINNYCH

P R O G R A M SZKOLENIA DLA ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH DLA DOROSŁYCH I RODZINNYCH KCUS - 1410-11/08 P R O G R A M SZKOLENIA DLA ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH DLA DOROSŁYCH I RODZINNYCH TEMATYKA SZKOLENIA: 1) Uprawnienia i ograniczenia zawodowych kuratorów sądowych w świetle ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii wynika z Miejskiej

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Stowarzyszenie Niebieska Linia zaprasza na bezpłatne zajęcia Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ROPS-PSO/3321/7/11 Katowice, 11 marca 2011 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świadczenie usług szkoleniowych pod nazwą Interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie (Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo