Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport"

Transkrypt

1 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School

2 Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację emisji dwutlenku węgla. Niniejszy raport został wydrukowany na papierze z certyfikatem FSC, zgodnym z najwyższymi na rynku standardami społecznymi i środowiskowymi Amadeus IT Group Projekt: Design Chambers Druk: Rivington Press Ltd

3 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 1 Spis treści Biografia autora 2 Słowo wstępne 3 Streszczenie 4 Wprowadzenie 5 Elementy składowe Big Data 6 Korzyści płynące z wykorzystania Big Data w branży turystycznej 10 Wyzwania stojące przed branżą turystyczną w związku z Big Data 14 Wykorzystanie i możliwości Big Data w procesach typowych dla branży turystycznej 16 Podsumowanie i zalecenia 25 Lista firm, które wzięły udział w badaniu 26 Źródła i sugerowana dalsza lektura 27 Informacje o firmie Amadeus 28

4 2 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Biografia autora Thomas H. Davenport jest profesorem wizytującym w Harvard Business School. Jest też wybitnym profesorem na wydziale technologii informatycznych i zarządzania informacją w Babson College, pracownikiem naukowym Center for Digital Business przy MIT, współzałożycielem ośrodka International Institute for Analytics i starszym doradcą Deloitte Analytics. Jest autorem, współautorem lub redaktorem pięciu książek na temat analiz i podejmowania decyzji, w tym bestsellera zatytułowanego Competing on Analytics. Napisał i zredagował 11 książek dotyczących innych zagadnień związanych z informacjami i zarządzaniem. Opublikował również ponad 100 artykułów w takich czasopismach jak Harvard Business Review, Sloan Management Review, Financial Times i wiele innych. Jego strona internetowa jest dostępna pod adresem Wszelkie opinie przedstawione w niniejszym dokumencie są przekonaniami autora i nie muszą być opiniami firmy Amadeus IT Group.

5 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 3 Słowo wstępne Big Data zmienia branżę z korzyścią dla wszystkich Nie można chyba przecenić potencjału transformacyjnego wielkich zbiorów danych w branży turystycznej. To zapewne największa od kilkudziesięciu lat szansa dla całego sektora na wykorzystanie zmieniającej się struktury danych i maksymalizację ich użycia. Big Data może przyczynić się do wprowadzenia dużych zmian we wszystkich firmach z branży turystycznej, umożliwiając im zarówno usprawnienie własnej działalności, jak i udoskonalenie doświadczeń swoich klientów. Jednak tak jak w przypadku każdej pokoleniowej zmiany technologicznej, możliwości wiążą się z potencjalnymi problemami, co oznacza oczywiście wiele wyzwań w aspekcie konkurencyjności i kreatywności, które branża musi wziąć pod uwagę. Firma Amadeus dąży do lepszego zrozumienia wpływu najważniejszych trendów pojawiających się w sektorze turystycznym i ożywienia dyskusji na temat zagadnień o największym potencjale. Prezentowane niezależne badanie, którego autorem jest profesor Thomas H. Davenport, dowodzi, że w kwestii Big Data branża stoi na rozdrożu: duże, złożone i nieusystematyzowane zbiory danych zaczynają zmieniać jej kształt, a w związku z tym podejmowanie inicjatyw w tej dziedzinie staje się dziś priorytetem dla wielu firm. Co sprawia, że wielkie zbiory danych odgrywają tak dużą rolę? Po pierwsze, dostarczają one informacji, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą zapewnić klientom inteligentniejsze możliwości podróżowania niż kiedykolwiek dotąd. Usystematyzowane dane były dotychczas dzielone na odrębne zbiory, np. systemy czy firmy. Wykorzystanie zarówno nieusystematyzowanych, jak i usystematyzowanych informacji pozwala jednak uzyskać spójniejszy wgląd w sytuację całej branży, umożliwiając firmom z sektora turystycznego optymalizację procesów, wdrażanie innowacji i budowanie lepszych relacji z klientami. Po drugie, Big Data może pomóc zwiększyć elastyczność podróżowania oraz skoncentrować się na potrzebach i preferencjach pasażerów. To ponowne powiązanie podróży z przyjemnością stanowi kluczową kwestię dla poprawienia doświadczeń pasażerów. Jak podkreślono w prezentowanym badaniu, Big Data może być podstawą większych innowacji w całej branży. Wymaga to jednak pomysłów na wielką skalę, a także odwagi do ich realizacji. Zarządzanie danymi i ich analizowanie nie jest już wyłącznie problemem działów IT, stało się bowiem kwestią definiującą działalność całych firm. Oczywiście Big Data stawia też przed branżą turystyczną liczne wyzwania, takie jak złożoność technologiczna, dokładność danych i prawa do ich użytkowania, zgranie aspektów biznesowych i technologicznych oraz konieczność współpracy ze specjalistami w dziedzinie informacji. Będą to kluczowe wyzwania, którym należy sprostać, jeśli chcemy wykorzystać pełne możliwości Big Data. Potencjalne korzyści są tak duże, że branża powinna czuć się zmotywowana do pracy nad osiągnięciem tego celu. Wielkie zbiory danych oznaczają wielkie szanse nie tylko teraz, lecz także w przyszłych dziesięcioleciach. Firma Amadeus ma nadzieję, że będzie mogła wesprzeć branżę turystyczną w ewolucji pod znakiem Big Data. Herve Couturier Dyrektor ds. badań i rozwoju w Amadeus IT Group

6 4 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Streszczenie W niniejszym, niezależnym badaniu przeanalizowano wpływ dużych ilości nieusystematyzowanych danych określanych mianem Big Data na globalną branżę turystyczną. W raporcie zarysowano potencjał Big Data w zakresie wprowadzenia zmian w firmach z tego sektora i wrażeniach podróżujących. Analizy oparto na opiniach czołowych ekspertów branżowych, którzy nierzadko zajmują kierownicze stanowiska w największych przedsiębiorstwach z branży turystycznej na świecie. Badanie wykazało, że w kwestii Big Data firmy z sektora turystycznego stoją na rozdrożu. Wielkie zbiory danych mają do odegrania kluczową rolę w usprawnieniu podróżowania i dostosowaniu usług do indywidualnych potrzeb klientów z korzyścią zarówno dla firm z branży turystycznej, jak i pasażerów. Wykorzystanie potencjału tych zasobów w sektorze turystycznym w dalszym ciągu ogranicza się jednak do pierwszych wdrożeń. Prezentowane badanie zachęca całą branżę do przyjrzenia się nowym technologiom Big Data, które mogą otworzyć przed przedsiębiorstwami olbrzymie możliwości. Big Data oferuje istotne korzyści wszystkim firmom z branży turystycznej W badaniu przeanalizowano korzyści płynące z wykorzystania Big Data przez przedstawicieli branży turystycznej i podróżujących. Obejmują one: Lepsze wsparcie w procesie podejmowania decyzji Nowe produkty i usługi Lepsze relacje z klientami Tańsze i szybsze przetwarzanie danych Z Big Data korzystają już pierwsze firmy z branży turystycznej Aby w pełni wykorzystać potencjał Big Data, trzeba sprostać pewnym wyzwaniom Badanie wskazuje na wyzwania techniczne i operacyjne związane z wykorzystaniem Big Data w branży, takie jak: Stworzenie zintegrowanego źródła danych Praca w hybrydowym środowisku technologicznym Brak pracowników wyspecjalizowanych w dziedzinie danych (to problem we wszystkich sektorach wykorzystujących technologię Big Data) Utrzymanie przewagi nad konkurencją Maksymalizacja możliwości oferowanych przez Big Data wymaga podjęcia działań Badanie przedstawia również szereg zaleceń dla firm z branży turystycznej, które przygotowują się do pracy z Big Data: Badanie wielkich zbiorów danych Stworzenie strategii w zakresie Big Data Niepoprzestawanie na samej technologii Big Data, lecz także uwzględnienie koniecznych zmian w procesach biznesowych i operacyjnych Gromadzenie kompetencji w dziedzinie Big Data Współpraca z partnerami W treści raportu zaprezentowano przykłady wdrożeń technologii Big Data. Autor badania przyjrzał się różnorodnym sposobom wykorzystania Big Data przez pierwsze firmy z branży turystycznej, koncentrując się przy tym na takich aspektach jak: Optymalizacja zarządzania przychodami Personalizacja usług turystycznych Transformacja podróży służbowych Optymalizacja operacji wewnętrznych Poprawa wyników finansowych

7 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 5 Wprowadzenie Koncepcja Big Data pojawiła się w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Idea ta obejmowała szereg atrybutów danych zbyt dużych ilościowo, zbyt mocno nieusystematyzowanych i zbyt szybko podlegających zmianom, aby można było w ich przypadku zastosować tradycyjne metody zarządzania danymi. Pierwsze przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wdrożenie tych technologii, to firmy internetowe i startupy. U podstaw takich firm jak Google, ebay, LinkedIn czy Facebook od samego początku leżały prawdopodobnie wielkie zbiory danych. Działały one na olbrzymich ilościach informacji w nowych, nie do końca usystematyzowanych formatach, takich jak ciągi kliknięć, dzienniki serwerów WWW, relacje w sieciach społecznościowych i wyniki kontrolowanych eksperymentów. Firmy te nie miały więc innego wyboru, jak tylko wdrożyć nowe technologie i sposoby zarządzania tymi danymi. Również w branży turystycznej większość przedsiębiorstw od wielu lat ma dostęp do olbrzymich ilości danych. Każda rezerwacja biletu lotniczego czy kolejowego, pobytu w hotelu czy wypożyczenia samochodu pozostawia po sobie ślad w postaci informacji. Razem tworzą one setki terabajtów lub petabajtów usystematyzowanych danych transakcyjnych zapisanych w tradycyjnych bazach danych, stanowiących wedle każdej definicji wielkie zbiory danych, czyli Big Data. Big Data to jednak nie tylko objętość. Chodzi tu również o różnorodność danych i szybkość napływu informacji. Coraz częściej kwestie związane z organizacją podróży są omawiane w dyskusjach internetowych na forach i blogach, oceniane pozytywnie lub negatywnie w serwisach społecznościowych oraz chwalone lub krytykowane w rozmowach z call center. Dane napływają tu znacznie szybciej niż tradycyjne, usystematyzowane informacje. Aby zrozumieć doświadczenia klientów, firma musi więc dodać do swojego repertuaru nowe formy danych. Jeśli branża turystyczna chce wykorzystać Big Data, musi uwzględnić przy tym nieusystematyzowane dane w różnych formach oraz dane, które nieprzerwanie napływają. Musi też przekształcić nieusystematyzowane informacje do postaci, w której będzie można poddać je badaniom, a potem nieprzerwanie je analizować. Co najważniejsze, opierając się na pozyskanych danych firmy muszą podejmować decyzje i działania w czasie rzeczywistym. Takie działania są już podejmowane w kanałach branżowych online, w tym w internetowych biurach podróży, wyszukiwarkach metadanych oraz niektórych firmach dostarczających informacje o dystrybucji usług turystycznych. Inne przedsiębiorstwa, takie jak linie lotnicze czy hotele, są na wcześniejszym etapie rozwoju w kierunku Big Data, jednak również one w coraz większym stopniu korzystają z dużych wolumenów usystematyzowanych danych generowanych wewnątrz ich organizacji. Wykorzystanie informacji zawsze stanowiło cenny kapitał branży turystycznej jako jedna z pierwszych zaczęła ona posługiwać się danymi w celu uzyskania przewagi nad konkurencją. Linie lotnicze zapoczątkowały analizy optymalizacji cen, podobne narzędzia z powodzeniem wdrożyły również hotele. Przewoźnicy zoptymalizowali też szczegóły planowania pracy załóg i tras. Branża turystyczna jako jedna z pierwszych stworzyła i wykorzystała programy lojalnościowe. Dziś sektor turystyczny stoi na rozdrożu w kwestii Big Data. Inne branże prześcignęły turystykę w zakresie wykorzystania danych w programach analitycznych i optymalizacji wyników. Mimo innowacji wprowadzanych przez niektóre internetowe firmy z branży turystycznej, doświadczenia pasażerów często nie są ani spersonalizowane, ani wyjątkowe. Koncepcja Big Data może stać się potężną siłą przekształcającą branżę. Pierwsze wdrażające ją firmy prowadzą już ważne inicjatywy w tej dziedzinie. Big Data może wywrzeć na turystykę największy wpływ od czasu wprowadzenia internetowych rezerwacji online. W prezentowanym raporcie po przedstawieniu komponentów Big Data opisujemy szczegółowo, jak zasoby tego typu mogą zmienić branżę turystyczną i w jaki sposób korzystają z nich pierwsze firmy, które zdecydowały się na wdrożenie tej technologii. Zastanawiamy się również, jak można poprawić obsługę klienta i efektywność operacyjną w poszczególnych sektorach branży. Przedstawiamy zarówno sytuację obecną, jak i prawdopodobny przyszły scenariusz dla Big Data w turystyce. W całym dokumencie prezentujemy również przykłady wdrożeń technologii Big Data, które są już w toku. Informacje na temat badania Aby przyjrzeć się koncepcji Big Data w branży turystycznej, przeprowadzono ankiety z udziałem przedstawicieli tego sektora, w tym kierownictwa linii lotniczych, hoteli, przewoźników kolejowych, internetowych biur podróży i firm zajmujących się zarządzaniem podróżami. W badaniu wzięło udział 21 przedsiębiorstw. Wszystkie ankiety przeprowadzono telefonicznie, a ich opisy zostały przekazane uczestnikom do zatwierdzenia. Podczas prac nad prezentowanym raportem wykorzystano również szereg źródeł internetowych oraz wcześniejsze badania i teksty autora dotyczące Big Data i analiz. Firma Amadeus jest sponsorem badania, nie wywierała jednak wpływu na jego strukturę ani zawartość. Amadeus był jednym z uczestników przeprowadzonej ankiety.

8 6 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Elementy składowe Big Data W świecie Big Data nowością są nie tylko same dane, ale także wiele technologii do zarządzania nimi i ich analizowania (patrz Schemat 1). W przypadku wielkich zbiorów danych nowością jest przede wszystkim fakt, że nie można ich skutecznie wykorzystać za pomocą tradycyjnego oprogramowania baz danych ani pojedynczych serwerów. Tradycyjne, relacyjne bazy porządkują dane w równe wiersze i kolumny. Natomiast wielkie zbiory danych, czyli Big Data, obejmują szereg zróżnicowanych formatów. Dlatego pojawiła się nowa generacja narzędzi i inteligentnych programów do przetwarzania rozproszonego, które umożliwiają ich obsługę. Użytkownicy Big Data często stosują platformę Hadoop zestaw oprogramowania open source opartego na platformie MapReduce do dzielenia danych na wiele komputerów. Jeśli chodzi o branżę turystyczną, kilka firm korzysta już z platformy Hadoop, zwykle jednak na zasadzie wstępnych prób. Schemat 1 Big Data Inteligentne oprogramowanie Uczenie maszynowe Przetwarzanie języka naturalnego Testy A/B Big Data Skalowanie infrastruktury Rozproszenie na dużą skalę Skalowalność liniowa Standardowy sprzęt dostępny na rynku Wielkie zbiory danych Nieusystematyzowane lub częściowo usystematyzowane Nieprzerwany napływ informacji Wolumeny sięgające wielu tera- i petabajtów

9 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 7 Wolumen wielkich zbiorów danych sprawia, że nie można przetworzyć ich szybko na jednym komputerze niezależnie od tego, jak bardzo byłby on zaawansowany. Na szczęście wzrost znaczenia Big Data zbiega się ze wzrostem popularności niedrogich serwerów opartych na standardowym, dostępnym masowo sprzęcie, udostępniających wiele procesorów (czasem nawet tysiące). Jeden proces przetwarzania danych można podzielić na wiele takich niedrogich serwerów, a potem połączyć wyniki ich pracy. Te nowe technologie nie są jedynymi, które firmy muszą wziąć pod uwagę w związku z Big Data. Środowisko to uległo znacznej zmianie w ciągu ostatnich kilku lat, przy czym można spodziewać się, że to jeszcze nie koniec. Powstały nowe formy baz danych (np. tzw. bazy kolumnowe lub pionowe ), nowe języki programowania (szczególnie popularne w przypadku Big Data są interaktywne języki skryptowe, takie jak Python, Pig czy Hive) i nowe architektury sprzętowe do przetwarzania danych (np. specjalne urządzenia do obsługi Big Data i analiz przeprowadzanych w pamięci operacyjnej). Istnieje jeszcze jeden kluczowy aspekt środowisk technologicznych Big Data, odróżniający je od tradycyjnego zarządzania informacjami. Dawniej celem analizy danych było posegregowanie informacji do odrębnej puli w celu ich przeanalizowania zwykle hurtowni danych (która zawierała różnorodne zbiory danych dotyczących różnych obszarów i tematów) lub zbiorczej bazy danych (która zawierała zwykle mniejszą ilość danych związanych z konkretnym zastosowaniem lub obszarem biznesowym, np. kwestią lojalności klientów). Wolumen i tempo napływu danych należy pamiętać, że jest to szybki strumień informacji, który nigdy się nie zatrzymuje sprawił jednak, że każda metoda segregacji szybko staje się bezużyteczna. Dlatego w środowisku technologicznym Big Data wiele firm korzysta z platformy Hadoop i podobnych technologii, aby przez krótki czas przechowywać duże ilości informacji, a potem zwalniać miejsce dla nowych partii. Trwałość danych wystarcza jedynie do przeprowadzenia określonych (często elementarnych) analiz na ich podstawie. Takie podejście do zarządzania danymi nie zastąpi zapewne korporacyjnej hurtowni danych, ma jednak szansę co najmniej ją uzupełnić. Należy też zwrócić uwagę na aspekt, który w przypadku Big Data nie jest nowością chodzi o sposób analizowania danych. Opisane dotychczas technologie są stosowane do przechowywania wielkich wolumenów danych lub przekształcania ich z formatu nieusystematyzowanego lub usystematyzowanego tylko w pewnym stopniu na typowe wiersze i kolumny liczb. Po przekonwertowaniu danych do tego formatu mogą one być analizowane w taki sposób, jak każdy inny zbiór danych, choć o większej objętości. Takie metody konwersji nieusystematyzowanych danych w usystematyzowane liczby również nie są całkiem nowe. Odkąd zaczęliśmy analizować choćby tekst, głos i dane wideo, musimy konwertować je na liczby umożliwiające przeprowadzanie analiz. Liczby mogą informować na przykład, jak często w określonych danych występuje konkretny łańcuch słów lub pikseli albo czy dany tekst lub głos reprezentuje nastawienie pozytywne czy negatywne. Jedynym aspektem, który jest nowością w tym przypadku, jest szybkość i koszt takiej konwersji. Należy jednak pamiętać, że żadna konwersja danych nie będzie użyteczna do momentu podsumowania, przeanalizowania i skorelowania danych za pomocą narzędzi analitycznych. Narzędzia stosowane przez firmy do analizy wielkich zbiorów danych nie różnią się od rozwiązań używanych w przeszłości dotyczy to nie tylko branży turystycznej. Obejmują one podstawowe przetwarzanie statystyczne za pomocą programów zastrzeżonych (SAS, SPSS) lub open source (R). Zamiast tradycyjnego podejścia do analiz statystycznych opartego na hipotezach, w ramach którego analityk lub decydent stawia hipotezę, a potem testuje dane pod jej kątem, w analizie Big Data częściej stosowane jest jednak podejście nazywane uczeniem maszynowym. Metoda ta, określana również automatycznym modelowaniem, dopasowuje do danych szeroką gamę modeli, aby uzyskać maksymalną zgodność. Zaletą uczenia maszynowego jest możliwość bardzo szybkiego generowania modeli wyjaśniających i przewidujących relacje w szybko napływających danych. Wadą takich systemów jest z kolei fakt, że prowadzą one zwykle do wyników, które dość trudno jest zinterpretować i objaśnić. Wiemy tylko, że program komputerowy stwierdził, iż określone

10 8 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania zmienne są ważne w modelu, możemy mieć jednak problem ze zrozumieniem, dlaczego. Mimo to tempo napływu i wolumen informacji w wielkich zbiorach danych sprawia, że w niektórych sytuacjach zastosowanie uczenia maszynowego jest kluczowe. Metoda ta jest szczególnie popularna w środowisku internetowych biur podróży, w którym firmy, takie jak Orbitz i KAYAK szybko opracowują w ten sposób modele predykcyjne, pozwalające stwierdzić, które spersonalizowane wyniki wyszukiwania hoteli i rankingi pokazać klientom (patrz analiza przypadku firmy KAYAK). Ta nowa choć nie zawsze technologia oznacza dobrą i złą wiadomość dla branży turystycznej. Dobra wiadomość jest taka, że wiele technologii związanych z Big Data to rozwiązania bezpłatne (oprogramowanie open source) lub niedrogie (serwer działający na standardowym, powszechnie dostępnym sprzęcie). Technologia ta jest też często dostępna w chmurze i może być kupowana w wybranym zakresie w stosunkowo niskiej cenie. Zła wiadomość jest natomiast taka, że technologie związane z Big Data wiążą się ze stosunkowo dużym nakładem pracy przy ich projektowaniu i programowaniu. Wymagają również wiele uwagi ze strony specjalistów ds. technologii, a czasem nawet kierownictwa wyższego szczebla. Dawniej większość firm przechowywała dane w taki sam sposób w relacyjnej bazie danych w systemie mainframe. Dziś i w najbliższej przyszłości można wybierać spośród wielu rozwiązań, a samo dokonanie wyboru wymaga sporo planowania i analiz.

11 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 9 Analiza przypadku: KAYAK KAYAK to wyszukiwarka oferty lotniczej i hotelowej, którą niedawno przejęła firma Priceline. Przedsiębiorstwo intensywnie korzysta z Big Data i analiz zarówno podczas podejmowania decyzji wewnętrznych, jak i wyszukiwania ofert dla klientów. Stosuje przy tym szeroką gamę technologii. Firma wykonuje miliard wyszukiwań w ciągu roku, ma więc mnóstwo danych do analiz. W przypadku ofert wyszukiwanych przez klientów, wymagane jest znacznie więcej analiz w zakresie wyszukiwania i rankingów hoteli. W przeciwieństwie do wyników dla linii lotniczych, które są zwykle wyświetlane według cen, rankingi hoteli uwzględniają takie zmienne, jak odległość od punktu podanego przez klienta, wyposażenie oraz cena w porównaniu z innymi opcjami. Podczas wyszukiwania lotów KAYAK stosuje modele analityczne, aby mieć pewność, że ceny wyświetlane przez wyszukiwarkę zgadzają się z cenami podanymi na stronach internetowych, ponieważ czasem pojawiają się tu pewne problemy z synchronizacją między źródłami danych. Niedawno firma KAYAK wprowadziła też prognozy cen biletów lotniczych, które przewidują, czy cena określonego lotu wzrośnie, czy też spadnie w ciągu najbliższych siedmiu dni. Wyszukiwarka wyświetla również poziom ufności statystycznej związany z prognozą. W swoich operacjach wewnętrznych KAYAK w dużej mierze wykorzystuje randomizowane testy decyzji podejmowanych przez firmę w związku z jej stroną WWW (to tzw. testy A/B). Każdego dnia od 30 do 50% użytkowników bierze udział w jakimś typie testu. Są one jedynym sposobem na określenie związku przyczynowo-skutkowego, pozwalającego stwierdzić, które elementy strony prowadzą do uzyskania lepszych wyników. KAYAK stosuje szeroką gamę narzędzi i funkcji związanych z Big Data. Ze względu na ilość danych przetwarzanych i analizowanych przez firmę, intensywnie korzysta ona z platformy Hadoop, która okazała się znacznie szybsza i tańsza niż alternatywne technologie. Gdy Giorgos Zacharia, kierownik ds. badań w firmie KAYAK, rozpoczynał swoją pracę w tym przedsiębiorstwie, stworzenie szkoleniowego zestawu danych dla algorytmu do personalizacji trwało od trzech do czterech dni. Dziś, dzięki klastrowi Hadoop, potrzeba na to zaledwie kilku minut. Firma obsługuje wielkie zbiory danych za pomocą języków skryptowych oraz różnorodnych statystycznych narzędzi open source do przeprowadzania analiz. KAYAK dysponuje również doświadczoną grupą specjalistów ds. pracy z danymi. Kilku z nich, jak choćby Giorgos Zacharia, ma stopień naukowy doktora. Sam Zacharia zdobył doktorat w dziedzinie informatyki na MIT i trzy inne tytuły na tej uczelni. Również prezes firmy Steve Hafner kładzie duży nacisk na analizy zarządza całym przedsiębiorstwem za pomocą szczegółowego arkusza kalkulacyjnego.

12 10 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Korzyści płynące z wykorzystania Big Data w branży turystycznej Jakie są korzyści płynące z zastosowania wielkich zbiorów danych w branży turystycznej? Istnieje kilka potencjalnych profitów, przy czym większość z nich oprócz technologii Big Data wymaga również wprowadzenia zmian biznesowych. Korzyści te są podobne do zalet wcześniejszych technologii informatycznych, jednak konkretne aplikacje do pracy z wielkimi zbiorami danych są oczywiście inne niż w przeszłości. Oto najistotniejsze korzyści: Lepsze wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Wiele firm z branży turystycznej korzysta z Big Data nie tylko w celu przyspieszenia procesu podejmowania decyzji i przetwarzania danych, lecz także z myślą o optymalizacji decyzji podejmowanych wewnętrznie i w związku z klientami. Nierzadko firmy czerpią również korzyści z szybszego przetwarzania wielkich zbiorów danych za pomocą nowych technologii. W wielu przypadkach istotne są dane wewnętrzne. Systemy zawierają na przykład zróżnicowane dane klientów, które można wykorzystać do optymalizacji procesów marketingowych i obsługi (patrz analiza przypadku firmy British Airways). Wielkie zbiory danych zewnętrznych umożliwiają z kolei udoskonalenie innych procesów decyzyjnych w branży turystycznej, pozwalając na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa. Prognozowanie popytu ze strony konsumentów można na przykład poprawić dzięki analizie danych makroekonomicznych i pogodowych. Kilku ankietowanych członków kadry kierowniczej linii lotniczych wskazało na możliwość zastosowania prewencyjnego serwisu samolotów, silników i innych urządzeń bazując na danych z czujników, choć nie korzystają oni jeszcze z takich rozwiązań. Firmy takie jak GE pracują już jednak nad większymi projektami, których celem jest analizowanie danych z czujników na potrzeby konserwacji i serwisowania silników odrzutowych i lokomotyw. Za jakiś czas zostaną one zapewne wdrożone przez klientów GE z branży turystycznej i mogą nie tylko obniżyć koszty serwisowe, ale także zwiększyć bezpieczeństwo. Nowe produkty i usługi dla klientów. Jedną z najbardziej atrakcyjnych korzyści płynących z zastosowania Big Data jest możliwość tworzenia nowych produktów i usług dla klientów. Również poza branżą turystyczną zaleta ta jest intensywnie wykorzystywana przez takie firmy, jak Google, LinkedIn czy Facebook. W sektorze turystycznym najbardziej prawdopodobnymi twórcami produktów i usług opartych na danych są internetowe biura podróży, wyszukiwarki turystyczne i wiodący dostawcy technologii. Firma Amadeus stworzyła na przykład dla swoich klientów funkcje Featured Results ( polecane wyniki ) i Extreme Search ( wyszukiwanie ekstremalne ), aby zoptymalizować wyniki wyszukiwania. Internetowa wyszukiwarka Hipmunk opracowała z kolei nowe funkcje, takie jak Agony Index ( indeks uciążliwości ) do oceny lotów czy Ecstasy Index ( indeks wygody ) do wyszukiwania hoteli. W wyszukiwarce metadanych KAYAK wprowadzono natomiast funkcję przewidywania cen (patrz analizy przypadków obu firm). Dystrybucja usług turystycznych to jeden z aspektów branży, który wymaga najwięcej danych, dlatego można się spodziewać, że Big Data pozwoli stworzyć wiele produktów i usług powiązanych z tym procesem. Nie można też jednak wykluczyć, że produkty i usługi bazujące na danych, stworzone z myślą o procesach operacyjnych firm z branży, będą oferowane przez dostawców zewnętrznych. Sprzedawcy części zamiennych do samolotów mogą świadczyć usługi serwisu prewencyjnego. Dostawcy systemów do zarządzania energią dla branży hotelarskiej mogą gromadzić i monitorować dane budynków inteligentnych, a na ich podstawie optymalizować zużycie energii. Dostawcy usług zarządzania podróżami mogą natomiast oferować nowe, oparte na danych produkty i usługi dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

13 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 11 Analiza przypadku: Amadeus W miarę jak podróże stają się coraz popularniejsze i bardziej złożone, klienci potrzebują więcej pomocy przy poruszaniu się wśród dostępnych propozycji. Dlatego firma Amadeus skoncentrowała się na uproszczeniu procesu wyszukiwania i dostarczeniu swoim klientom rozwiązań, które pozwolą im prezentować konsumentom opcje dopasowane do ich preferencji innowacyjne produkty i usługi oparte na Big Data. Jedną z takich ofert jest funkcja Extreme Search ( wyszukiwanie ekstremalne ), w której klient wprowadza takie informacje, jak budżet, liczba uczestników, czas przeznaczony na wycieczkę i minimalna temperatura w miejscu docelowym. Funkcja Extreme Search podaje propozycje wycieczek spełniających określone kryteria. Amadeus analizuje również życzenia klientów i współpracuje z touroperatorami, aby zintegrować powiązane usługi w pakiety. Firma Amadeus stworzyła też dla swoich klientów usługę o nazwie Featured Results ( polecane wyniki ). W związku z coraz istotniejszym wyzwaniem biznesowym, jakim jest szybko rosnący wskaźnik look to book, czyli liczba zapytań internetowych przypadających na każdą rezerwację biletu lotniczego, firma Amadeus chciała umożliwić dystrybutorom usług turystycznych kierowanie do klientów atrakcyjnych ofert. Wykorzystując informacje z różnych baz danych funkcja Featured Results prezentuje cztery możliwe plany podróży, które mogą szczególnie zainteresować klienta. Dział IT w firmie Amadeus wdraża również technologie dla operacji wewnętrznych nierelacyjne bazy danych, narzędzia open source do zarządzania danymi i rozproszone architektury serwerów zainstalowanych na standardowym, powszechnie dostępnym sprzęcie aby obniżyć koszty i skrócić czas reakcji na zapytania konsumentów. Amadeus współpracuje też ze swoimi klientami czyli firmami z branży turystycznej nad udoskonaleniem procesu podejmowania decyzji. Firma pracuje na przykład z liniami lotniczymi nad optymalizacją ich stron internetowych poprzez testowanie różnych wersji i określanie preferencji klientów w zakresie poszczególnych kanałów rezerwacji, porównywanie stanowisk automatycznych z wydajnością pracowników na lotniskach, a także analizowanie czasów nadawania bagażu i wielu innych kwestii.

14 12 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Big Data pomaga firmom z branży turystycznej w budowaniu bardziej owocnych relacji z klientami. Relacje z klientami były w przeszłości podzielone i rozłożone na wiele systemów i baz danych. Agregacja danych powinna więc pomóc w ukształtowaniu lepszej współpracy z klientami i wygenerowaniu większych przychodów dzięki lepiej ukierunkowanym produktom i usługom. Przez analizę predykcyjną dla każdego pasażera można określić ulubione lokalizacje docelowe, preferencje w zakresie noclegów i wyżywienia, potrzeby dotyczące usług dodatkowych oraz doświadczenia turystyczne. Internetowe usługi analityczne, takie jak prognozowanie cen i rankingi popularności, mogą zwiększyć prawdopodobieństwo dokonania zakupu. Najbardziej zaawansowane metody targetowania obejmują różne formy reklam w Internecie. Biura podróży online, agregatorzy i strony z recenzjami wszystkie te podmioty pracują nad targetowaniem reklam bazując na zachowaniach klientów. Większość dostawców z branży turystycznej zamieszcza swoje reklamy internetowe, korzystając z jakiegoś pośrednika, np. serwisu Criteo lub Facebook. W przypadku serwisu Criteo zauważono, że gdy wyświetlana jest spersonalizowana reklama dostosowana do klienta, klikalność banerów wzrasta ośmiokrotnie w stosunku do reklamy nieukierunkowanej, a konsumenci osiem razy częściej przechodzą przez reklamę do kupna biletu lub pakietu. Criteo korzysta z algorytmu zbiorczego filtrowania, który umożliwia firmie przewidywanie najbardziej atrakcyjnego pakietu wycieczkowego, trasy przelotu lub hotelu. Stosunkową nowością w segmencie reklam internetowych w branży turystycznej jest reklama w mediach społecznościowych. Portale, takie jak Facebook, mają nie tylko bardzo dużą liczbę użytkowników, ale także są w stanie targetować reklamy w sieciach społecznościowych (patrz analiza przypadku serwisu Facebook). Tańsze i szybsze przetwarzanie danych. Nowe generacje technologii informatycznych zawsze były wdrażane między innymi dlatego, że oferują lepszy stosunek ceny do wydajności. Biorąc pod uwagę olbrzymie ilości danych, jakie muszą przetworzyć firmy z sektora turystycznego, oraz stosunkowo niskie marże w branży, dążenie do uzyskania tańszych i szybszych technologii do obsługi Big Data jest oczywiste. Klastry serwerów stworzone ze standardowych, powszechnie dostępnych komputerów z zainstalowaną platformą Hadoop lub innym oprogramowaniem open source mogą przetwarzać dane przy kosztach od 15 do 20 razy niższych niż poprzednie generacje technologii hurtowni danych. Dla branży turystycznej takie teoretyczne korzyści nie są łatwe do wdrożenia przynajmniej poza działalnością online. Przykładowo, linie lotnicze i sieci hoteli stosują Big Data w swojej działalności operacyjnej, a architektury oparte na platformie Hadoop nie są tak niezawodne i bezpieczne jak poprzednie generacje technologii. Co więcej, integracja architektur bazujących na platformie Hadoop z istniejącymi architekturami technologicznymi starszej generacji może być trudna. Mimo to niektóre duże firmy z sektora turystycznego, takie jak Air France- -KLM, rozpoczęły eksperymenty z tymi technologiami i zamierzają wykorzystać je w aplikacjach produkcyjnych. Poszukiwanie wielorakich korzyści. Wiele firm dąży od wydobycia z Big Data jednej, określonej korzyści, jednak istnieją też firmy, które chcą wykorzystać wszystkie atuty tych zasobów i to nierzadko równocześnie. Era Big Data dopiero się rozpoczyna. W przypadku większości linii lotniczych jest więc jeszcze zbyt wcześnie na realizację wieloaspektowych inicjatyw w tej dziedzinie. Jednak najodważniejsze sieci hoteli już podejmują kroki w tym zakresie (patrz analiza przypadku firmy Marriott).

15 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 13 Analiza przypadku: Facebook W 2012 r. firma Facebook skoncentrowała się na kilku konkretnych branżach, w tym na branży turystycznej, w celu udostępnienia reklamodawcom z tego sektora możliwości targetowania reklam i marketingu społecznościowego w serwisie. Z platformy reklamowej Facebooka korzystają internetowe biura podróży, instytucje turystyczne, linie lotnicze i hotele. Wrażenia z podróży są często opisywane przez turystów w sieciach społecznościowych, dlatego marketing w tych serwisach jest dla branży turystycznej w oczywisty sposób atrakcyjny. Facebook ma ponad 1,1 mld użytkowników. Każda analiza ich danych dotyczy więc bez wątpienia Big Data. Algorytmy targetowania uwzględniają słowa kluczowe w profilach użytkowników i inne hasła społecznościowe. Są przy tym nieprzerwanie dostosowywane pod kątem lepszego targetowania. Facebook optymalizuje też targetowanie za pomocą danych innych firm, takich jak Axciom czy Epsilon. Ostatnio Facebook opracował nowe narzędzie o nazwie Custom Audiences, które umożliwia przedsiębiorstwom z sektora turystycznego używanie własnych list obecnych lub potencjalnych klientów i kierowanie do nich reklam w serwisie, z uwzględnieniem zasad ochrony prywatności. Inne nowe narzędzie to Facebook Exchange, które pozwala reklamodawcom uczestniczyć w aukcjach i zamieszczać reklamy odpowiednio dostosowane do oczekiwań klienta w czasie rzeczywistym. Jedną z firm z branży turystycznej, które intensywnie korzystają z usług reklamowych na Facebooku, jest MGM Resorts. Firma stworzyła w serwisie swój profil, przygotowała ukierunkowane oferty dla swoich znajomych i korzysta z funkcji Custom Audiences i Facebook Exchange, a także z historii sponsorowanych na kanale aktualności znajomych użytkowników, którzy przyjęli złożone im oferty. MGM szacuje, że zwrot z wydatków na reklamę za pośrednictwem zróżnicowanych produktów reklamowych i narzędzi Facebooka jest od 3 do 15 razy większy. Lee McCabe, dyrektor ds. branży turystycznej w dziale globalnego marketingu branżowego w firmie Facebook, stwierdził, że największą przeszkodą na drodze do wykorzystania Facebooka przez branżę turystyczną są kwestie organizacyjne. Zauważa on, że: Gdy firmy traktują marketing społecznościowy jako odrębne zagadnienie i łączą go jedynie z działaniami PR, jego skuteczność jest ograniczona. Klienci, którzy odnoszą największe sukcesy, integrują marketing społecznościowy z innymi narzędziami handlowymi i marketingowymi, takimi jak CRM, wizerunek marki i reklama.

16 14 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Wyzwania stojące przed branżą turystyczną w związku z Big Data Wiele konkretnych wyzwań związanych z Big Data w branży turystycznej wynika z faktu, że firmy od wielu lat obsługują swoje najważniejsze procesy za pomocą systemów informatycznych. Jedną z konsekwencji tej sytuacji jest fragmentacja kluczowych danych i ich rozmieszczenie w różnych działach i jednostkach. Przykładowo, dane linii lotniczych dotyczące wrażeń pasażerów są podzielone między bazy danych dotyczące lotu, bagażu, programów lojalnościowych i reklamacji oraz źródła zewnętrzne, takie jak media społecznościowe. Aby podejmować skuteczne decyzje o sposobie promowania ofert dla klientów i odbudowywać wizerunek firmy po awariach, linie lotnicze muszą połączyć wszystkie te informacje w jedną hurtownię danych i zastosować jeden zestaw algorytmów. Wymagałoby to znacznych inwestycji, choć niektóre firmy z branży, takie jak British Airways, zdecydowały się na taki projekt. Stworzenie zintegrowanego źródła danych dotyczących klientów jest nie tylko drogie, ale także trudne, niezależnie od wielkości dostępnego budżetu. Oczywiście wyzwaniem będzie tu również uwzględnienie kwestii ochrony prywatności. Każdy z klientów ma zwykle kilka różnych tożsamości w poszczególnych systemach. Szczególnie trudno jest połączyć dane z serwisów internetowych lub z mediów społecznościowych z danymi z wewnętrznych systemów transakcyjnych. Wyspecjalizowane firmy dostarczające dane mogą jednak pomóc w zakresie integracji. Innym skutkiem wieloletniego korzystania z systemów informatycznych w dużych firmach o ugruntowanej pozycji w branży turystycznej jest fakt, że architektury technologii Big Data będą musiały współdziałać z dotychczasowym sprzętem, oprogramowaniem i bazami danych. Starsze narzędzia i zawarte w nich dane są w dalszym ciągu niezbędne i będą przydatne podczas analizowania i optymalizacji działalności firmy oraz relacji z klientami. Technologie Big Data mogą być jedynymi rozwiązaniami w przypadku startupów i przedsiębiorstw działających wyłącznie w Internecie. Duże firmy będą jednak musiały pracować przez dłuższy czas w środowisku hybrydowym. Prowadzi to do problemów związanych ze spójnością architektury informatycznej i wydajnym funkcjonowaniem wszystkich nowych i starych systemów. Ponadto wiele firm z branży turystycznej stosuje działające w czasie rzeczywistym architektury TPF (Transaction Processing Facility), które nie mogą działać na platformie Hadoop ani w innych środowiskach open source. Zostały one stworzone przez IBM w latach 60. i 70. XX w. i są nieprzerwanie udoskonalane. Niektóre przedsiębiorstwa, takie jak Amadeus (patrz analiza przypadku firmy Amadeus), wycofują systemy TPF z eksploatacji, a zamiast nich wdrażają rozwiązania open source, jednak wiele linii lotniczych i część hoteli w dalszym ciągu korzysta z rozwiązań TPF. Systemów tych nie można połączyć z platformą do obsługi Big Data musiałyby zostać całkowicie zastąpione nowym rozwiązaniem. Na Schemacie 2 przedstawiono zmiany niezbędne do przeprowadzenia podczas migracji na platformę technologiczną do obsługi Big Data, która byłaby w stanie przetwarzać petabajty i więcej informacji. TPF to przykład tradycyjnego środowiska OLTP (Online Transaction Processing) z architekturą SMP (Symmetric Multi-Processing przetwarzanie symetryczne), która obejmuje wiele procesorów używających pamięci głównej tak jak to było przez dziesięciolecia w komputerach mainframe. Większość nowoczesnych systemów analitycznych korzysta z dużej hurtowni danych (która w dalszym ciągu opiera się na modelu relacyjnej bazy danych) i przetwarzania równoległego na dużą skalę (Massively Parallel Processing MPP) na danych podzielonych między procesory i pamięć masową na części, które można z powrotem złożyć w jedną całość. Nieusystematyzowane wielkie zbiory danych są często przechowywane w rozproszonym środowisku OLTP (DOLTP) z użyciem modelu NoSQL, w którym do tworzenia zapytań i pobierania danych przechowywanych w tabelach relacyjnych stosowany jest nie tylko język SQL. Przetwarzanie wielkich zbiorów danych odbywa się często za pomocą architektury przedstawionej w dolnej części Schematu 2. Platforma MapReduce korzysta z rozproszonych mechanizmów analitycznych, aby rozłożyć problem na fragmenty, przetworzyć go za pomocą wielu rozproszonych procesorów i urządzeń pamięci masowej, a następnie ponownie złożyć w całość po zakończeniu pracy nad danym zagadnieniem. Hadoop to najbardziej popularna wersja tej platformy. Inne wyzwania związane z Big Data nie są typowe dla branży turystycznej, stanowią jednak przeszkody dla przedsiębiorstw z tego sektora, które chcą realizować inicjatywy w tej dziedzinie. Jednym z takich wyzwań jest niedobór pracowników specjalizujących się w pracy z Big Data. Bywają oni nazywani badaczami danych (ang. data scientists). Dysponują nie tylko umiejętnościami w dziedzinie zarządzania danymi i programowania, ale także potrafią analizować dane i rozumieją problemy związane z procesami biznesowymi. W przeszłości nie istniały dedykowane programy na uczelniach dla takich specjalistów, dlatego wiele osób zajmujących się tą dziedziną ma inne najczęściej techniczne wykształcenie i doktorat. Znalezienie takich osób jest trudne, zwłaszcza że nierzadko wolą one pracować w firmach internetowych i przedsiębiorstwach realizujących interesujące je przedsięwzięcia niż w dużych instytucjach turystycznych o ugruntowanej pozycji.

17 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 15 Choć w największych firmach z branży pracują specjaliści z doświadczeniem analitycznym, np. w obszarze zarządzania przychodami, mogą oni nie znać metod analizy wielkich zbiorów danych. Analizy te obejmują często uczenie maszynowe, analizy wizualne i przetwarzanie tekstu a więc umiejętności, których raczej nie stosuje się na przykład w zarządzaniu przychodami. Ostatnim wyzwaniem dla firm z sektora turystycznego, a także ogólnie dla wszystkich przedsiębiorstw, jest utrzymanie trwałej przewagi nad konkurencją pozyskanej dzięki Big Data. Schemat 2 Środowisko bazy danych Niektóre amerykańskie linie lotnicze szybko zdobyły przewagę w takich dziedzinach, jak zarządzanie przychodami czy analiza lojalności klienta. Dziś takie programy są jednak powszechne w całej branży lotniczej, a także w hotelach i wśród przewoźników kolejowych. Utrzymanie przewagi nad konkurencją wymaga nieprzerwanej innowacyjności, unikalnych danych i eksperymentowania z nowymi technologiami. Niewielki wolumen Dane usystematyzowane 1TB OLTP RDBMS Model relacyjny Przechowywanie bazujące na wierszach Architektura SMP OLTP NoSQL Model nierelacyjny Przechowywanie bazujące na kluczach/wartościach lub kolumnach Fragmentacja danych Hurtownie danych Model relacyjny Przechowywanie w oparciu o wiersze lub kolumny Architektura MPP Fragmentacja danych 100TB Rozproszone systemy analityczne (MapReduce) Model nierelacyjny Przechowywanie nieusystematyzowane lub w oparciu o kolumny 1PB Duży wolumen Dane nieusystematyzowane

18 16 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Wykorzystanie i możliwości Big Data w procesach typowych dla branży turystycznej Niniejszy rozdział będzie dotyczył tego, w jaki sposób najwięksi gracze z branży turystycznej korzystają dziś z Big Data. Zagadnienie to zostało podzielone według najważniejszych procesów, takich jak: zarządzanie przychodami, dystrybucja, zarządzanie podróżami, operacje wewnętrzne oraz zarządzanie wynikami finansowymi. Wiele segmentów branży dopiero rozpoczyna swoją przygodę z Big Data, dlatego w rozdziale tym znajdą się nie tylko informacje dotyczące aktualnego wykorzystania tych zasobów, lecz także niektóre możliwości zastosowania Big Data w ramach określonego procesu w najbliższej przyszłości. Zarządzanie przychodami Zarządzanie przychodami. W branży turystycznej zoptymalizowany cennik dla oferowanych produktów z ograniczonym terminem użyteczności, takich jak miejsca w samolocie czy pokoje hotelowe, to jeden z najpopularniejszych obszarów zastosowania analiz. W przeszłości dane stosowane przez aplikacje do zarządzania przychodami miały stosunkowo niewielki wolumen i cechowały się usystematyzowaniem. Pojawił się jednak trend włączania w proces zarządzania przychodami coraz większych ilości danych, również ze źródeł zewnętrznych. W analizie przypadku firmy Marriott wymieniamy kilka nowych źródeł danych, takich jak wydatki na żywność i napoje, które są uwzględniane w systemach zarządzania przychodami. Systemy do zarządzania przychodami w liniach lotniczych są powszechnie używane w całej branży. Może się nawet wydawać, że ze względu na ich popularność zdobycie przewagi nad konkurencją lub większego udziału w rynku będzie tu raczej trudne. Linie lotnicze znalazły jednak sposoby na wykorzystanie potencjału Big Data. Oto kilka przykładów: Firmie Swiss International Airlines udało się osiągnąć znaczny wzrost przychodów i marż dzięki systemowi do zarządzania przychodami, zwłaszcza na rynku europejskim, na którym brak umów code-share (dzielenia jednego kodu lotu przez kilka linii lotniczych) i sojuszy umożliwia większą elastyczność cenową. Sukces przewoźnika w zakresie zarządzania przychodami to efekt dwóch rozwiązań, które firma opracowała na początku 2003 r. Z jednej strony dwa procesy organizacyjne, które wchodzą w skład zarządzania przychodami zarządzanie cenami i wydajnością połączono w jeden zintegrowany proces. Tym samym firma wprowadziła do swojego algorytmu zarządzania przychodami wszystkie istotne aspekty cenników. Z drugiej strony przedsiębiorstwo zadbało o możliwość szybkiego zmieniania cen. Nowa cena jest wprowadzana do narzędzia internetowego i natychmiast widoczna dla klientów we wszystkich kanałach. Natomiast gdy linie otrzymają zamówienie na bilet lotniczy od biura podróży lub ze strony internetowej, w czasie rzeczywistym podejmują natychmiastową decyzję co do naliczanej ceny i informują o dostępności rezerwacji. Holding Air France-KLM korzysta ze swoich możliwości, aby stworzyć nowy, całościowy system zarządzania przychodami. Prace nad rozwiązaniem weszły w etap końcowy. System obejmuje znacznie więcej danych niż poprzednie narzędzia, w tym wszystkie istotne informacje dotyczące pasażerów z ostatnich dwóch lat. Rozwiązanie oblicza i optymalizuje przychody dla planów podróży zdefiniowanych przez miejsce wylotu i port docelowy, opierając ceny na profilach pasażerów. Szacuje również prawdopodobieństwo anulowania rezerwacji lub niestawienia się do odprawy, aby określić, jak duży overbooking jest dopuszczalny. Rozwiązanie opiera się na systemie operacyjnym do obsługi Big Data Hadoop i jest to pierwsze większe wykorzystanie tej technologii w tym przedsiębiorstwie. Z wcześniejszych testów wynikało, że ze względu na ilość danych i funkcjonalność systemu tradycyjne technologie byłyby tu całkiem niepraktyczne. Pierwsze analizy wskazują na znaczną poprawę wydajności zarządzania przychodami w porównaniu z systemami stosowanymi dotychczas. Również Lufthansa testuje technologię Big Data w swoim systemie do zarządzania przychodami. Obecnie firma jest na etapie weryfikacji koncepcji z wykorzystaniem technologii przetwarzania w pamięci operacyjnej in-memory (system SAP HANA). Technologia in-memory umożliwia firmom wprowadzanie większej ilości danych i funkcji aplikacji do pamięci operacyjnej zamiast zapisywać je na dysku, co znacznie zwiększa wydajność aplikacji. Obliczenia optymalizujące przychody można wtedy przeprowadzać w czasie rzeczywistym, a nie w trybie wsadowym Frontier Airlines, stosunkowo niewielki przewoźnik z siedzibą w Denver w amerykańskim stanie Colorado, musi sprawnie zarządzać swoimi przychodami, aby stawić czoła konkurencji znacznie większych linii lotniczych. Gregory Aretakis, który kieruje zarządzaniem przychodami, a także kilkoma innymi obszarami w tej firmie, przekonuje, że na przewagę nad konkurencją składają się posiadane informacje, możliwości naszego mózgu i zdolność wyczuwania informacji, a także umiejętność zrozumienia konkurencji. Jego grupa próbuje stworzyć krótkotermi-

19 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 17 nowe, atrakcyjne cenowo wykorzystując wiedzę na temat terminów, które nie interesują konkurencji. Przedsiębiorstwo wyznacza nowe ceny, które obowiązują jedynie przez krótki czas, zanim konkurencja je dostrzeże i zdąży na nie zareagować. W przyszłości można się spodziewać, że algorytmy zarządzania przychodami będą uwzględniać liczne, nowe źródła danych i na ich podstawie podejmować decyzje w czasie rzeczywistym. Dane te mogą obejmować szereg czynników zewnętrznych wpływających na popyt ze strony klientów, takich jak pogoda, ceny innych towarów i usług oraz zaufanie klienta. Cenniki mogą w większym stopniu uwzględniać zachowania poszczególnych konsumentów, takie jak lojalność i wartość w okresie całej relacji, kupowane wcześniej usługi dodatkowe i aktywność zakupowa w Internecie. Również w takim przypadku rozszerzonego wykorzystania danych konsumentów istotne będą kwestie ochrony prywatności. Tradycyjne cenniki będą łączone z alternatywnymi sposobami pozbywania się zapasów zbliżających się do końca swojego terminu użyteczności, takimi jak niestandardowe oferty dla klientów i aukcje. Niektóre linie lotnicze już teraz stosują oprogramowanie do licytowania dostępnych miejsc, jeśli prognozują, że nie sprzedadzą wszystkich biletów za pośrednictwem tradycyjnych metod cenowych. Dystrybucja Dystrybucja od dawna jest obszarem branży, w którym komputery, dane i analizy są najbardziej zaawansowane. Będzie również zapewne dziedziną, na którą wielkie zbiory danych wywrą największy wpływ. Jednym z kluczowych trendów, widocznych w procesie dystrybucji, jest personalizacja. Niektóre oferty dystrybucyjne określonych dostawców zostały już częściowo spersonalizowane, bazując na lojalności i dotychczasowych zachowaniach klientów, choć większość ofert jest w najlepszym razie umiarkowanie dopasowana do ich oczekiwań. W niektórych wyszukiwarkach internetowych algorytm wyszukiwania buduje się na podstawie dotychczasowej aktywności użytkownika. Istnieje jednak wiele sposobów na zwiększenie stopnia personalizacji, które mogą zostać pozytywnie odebrane przez podróżujących: Personalizacja bazująca na zachowaniach klienta lub ich braku ( Przez 12 tygodni z rzędu mieliśmy przyjemność towarzyszyć Ci podczas lotu z Dallas do Chicago. Szkoda, że nie było Cię z nami tym razem! ) Personalizacja oparta na relacjach w mediach społecznościowych ( Kilku Twoich znajomych z Facebooka odwiedziło niedawno Bermudy, mamy więc dla Ciebie 20-procentową zniżkę na wycieczkę w te rejony ) Personalizacja w zakresie sprzedaży usług dodatkowych ( Wiemy, że należysz do gości naszej znakomitej restauracji, dlatego oferujemy Ci kupon na bezpłatną przystawkę do wykorzystania podczas przyszłotygodniowej wizyty w tym lokalu ) Personalizacja obejmująca całą podróż, a nie tylko jej część ( Mamy nadzieję, że Twój przyszłotygodniowy lot do Phoenix będzie przyjemny. Może zainteresuje Cię nocleg w hotelu Scottsdale Princess za 199 USD? Przejazd limuzyną w cenie! ) Personalizacja powiązana z lokalizacją ( Widzimy, że właśnie przyjechałeś na lotnisko we Frankfurcie, a zmierzasz do Heidelbergu. Czy wiesz, że dostępne jest połączenie kolejowe Deutsche Bahn, którym możesz dotrzeć na miejsce w ciągu 45 minut? ) Personalizacja związana z zakłóceniami w planie podróży ( Z przykrością stwierdzamy, że prawdopodobnie spóźnisz się na swój samolot. Czy chcesz zarezerwować miejsce w pierwszej klasie na następny lot o 15:15? ) Oczywiście obecnie nikt jeszcze nie personalizuje swojej obsługi klienta w takim stopniu, mimo że z technicznego punktu widzenia byłoby to możliwe. Należy tu zauważyć, że choć taki poziom personalizacji budzi powszechne zainteresowanie mediów czy urzędów regulacyjnych, może być również odebrany przez konsumentów jako naruszający ich poczucie dobrego smaku, o ile sami nie wyrażą na to zgody, a sam przekaz nosić będzie wszelkie znamiona przejrzystości i delikatności. Biorąc pod uwagę fakt, że pasażerowie podczas podróży są widzami/słuchaczami mimo woli, interesującą opcją są również spersonalizowane oferty produktów i rozrywek w trakcie lotu/przejazdu oraz oferty dotyczącej dalszej podróży i dostępnych udogodnień. W przypadku ofert dystrybucyjnych i wyników wyszukiwania wyświetlanych podczas podróży a często nawet wtedy, gdy klienci są w domu kanał mobilny staje się tym preferowanym. Dla generacji Y kanały mobilne i społecznościowe są tymi, które dominują w ich życiu. Jak wynika z badania przeprowadzonego w tej grupie przez portale Tnooz i American Express Insights, cechuje się ona następującymi atrybutami: Zanim jej przedstawiciele dokonają zakupu, odwiedzają 10,4 źródeł informacji online

20 18 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 75% ma profil w serwisie społecznościowym 83% śpi z telefonem komórkowym obok łóżka 84% twierdzi, że treść zamieszczona przez użytkowników ma realny wpływ na ich decyzje dotyczące wyjazdów 57% aktualizuje swój profil w mediach społecznościowych każdego dnia podróży Sugeruje to, że strategia dystrybucji, która nie kładzie nacisku na kanały społecznościowe i mobilne oraz na analizę pozyskanych dzięki nim wielkich zbiorów danych nie odniesie sukcesu. Dostawcy usług turystycznych mogą oferować personalizację na podstawie własnych danych dotyczących klientów, a także skorzystać z pomocy innych firm, które gromadzą informacje związane z podróżami, obejmując przy tym wiele wycieczek, przejazdów i dostawców. Firma Sojern współpracuje na przykład z licznymi dostawcami danych o podróżach, aby tworzyć ponad 100 mln profili podróżujących i miliardy punktów danych ich zamiarów, czyli cyfrowego przedstawienia planu odbycia przez klienta podróży do określonej lokalizacji. Analiza przypadku: British Airways W obliczu konkurencji tanich przewoźników z jednej strony i krajowych linii lotniczych wspieranych przez władze państwowe z drugiej, linie British Airways (BA) skoncentrowały się na wypracowaniu przewagi nad rywalami, wykorzystując w pełni informacje na temat klientów. Firma zgromadziła znaczną ilość danych w swoim programie lojalnościowym Executive Club i na swojej stronie internetowej, a następnie włączyła zebrane informacje do hurtowni danych klientów z myślą o przeprowadzeniu analiz. Niedawno przedsiębiorstwo zdecydowało się wykorzystać Big Data w swoim programie Know Me. Dzięki niemu BA chce zrozumieć konsumentów lepiej niż jakikolwiek inny przewoźnik i z korzyścią dla klienta wykorzystać wiedzę pozyskaną dzięki dziesiątkom milionów punktów kontaktu. Zespół analityczny BA udoskonala swój program dotyczący Big Data przy wsparciu firmy Opera Solutions, specjalizującej się w analizie takich zasobów. Przewoźnik zestawia dane z decyzjami podejmowanymi przez klientów. Program Know Me obejmuje przy tym trzy filary: Osobiste uznanie ten aspekt programu Know Me przewiduje docenianie klientów za lojalność wobec BA i wyrażanie wdzięczności w formie określonych korzyści i działań. Doskonała jakość usług i praca nad wizerunkiem BA będzie monitorować świadczone przez siebie usługi i starać się, aby zawsze były one na wysokim poziomie. W związku z tym, że podczas lotów zdarzają się problemy, BA chce również zrozumieć, z jakimi trudnościami borykają się klienci, i dołożyć wszelkich starań, aby wywierać na pasażerach pozytywne wrażenia ogólne. Oferty, które inspirują i motywują klienci BA to zapracowani ludzie, którzy nie mają czasu na niepotrzebne im oferty. Ten filar programu analizuje więc dane dotyczące klientów, aby tworzyć dla nich odpowiednie, ukierunkowane propozycje. BA chce, aby klienci postrzegali Know Me bardziej jako usługę niż program marketingowy. Informacje wspomagające realizację tych celów są zintegrowane w wielu systemach i stosowane w czasie rzeczywistym w trakcie interakcji z klientami podczas odprawy i w salonikach lotniskowych. Nawet w samolotach BA personel jest wyposażony w ipady, na których może wyświetlić informacje dotyczące klienta i autoryzowane oferty. Niektóre aspekty programu Know Me zostały już wdrożone, prace nad innymi wciąż trwają. Pierwsze wyniki są bardzo pozytywne klienci są zadowoleni, że BA rozumie ich potrzeby związane z podróżami samolotem.

21 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 19 Analiza przypadku: Marriott Marriott to jedna z pierwszych sieci hoteli, które zaczęły korzystać z analiz w zarządzaniu przychodami już ok. 25 lat temu. Zarządzanie przychodami to proces, za pomocą którego hotel określa optymalną cenę za swoje pokoje czyli produkty w tej branży. Jeśli hotel potrafi przewidzieć optymalną cenę, w ramach której jest w stanie zapełnić wszystkie pokoje, zarobi więcej pieniędzy. A jeśli firma zarządzająca hotelami, takimi jak Marriott, umie przekonać właścicieli nieruchomości, że wygenerują wyższe przychody pod szyldem tej marki niż u konkurencji, chętnie będą nawiązywać z nią współpracę. Aby zoptymalizować swoje możliwości w dziedzinie zarządzania przychodami, sieć Marriott połączyła dwa odrębne systemy, udostępniła narzędzia do zarządzania przychodami w Internecie oraz poprawiła algorytmy zarządzania przychodami. Przyspieszyła także działanie systemu, aby umożliwić częstszą optymalizację przychodów, i rozszerzyła zarządzanie przychodami na restauracje, catering i sale konferencyjne. Z funkcji tych korzysta globalny zespół korporacyjnych, regionalnych i lokalnych liderów zajmujących się przychodami, którzy dysponują narzędziami pozwalającymi im mierzyć efektywność podejmowanych decyzji i zmieniać rekomendacje systemu, jeśli pojawią się czynniki lokalne, których nie można było przewidzieć. Marriott stosuje też metody analityczne w zakresie ofert składanych swoim częstym gościom. Próbuje przewidzieć, z jakim prawdopodobieństwem zatrzymają się oni w Marriotcie lub przejdą do konkurencji. Firma była jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które wdrożyły analizy internetowe. Stosuje też testy A/B i testy wielowymiarowe w celu zoptymalizowania swojej strony internetowej. Sieć Marriott od kilku lat eksperymentuje również z licznymi opcjami personalizacji dla internautów wchodzących na jej stronę WWW, skierowaną zarówno do lojalnych klientów, jak i szerszej grupy użytkowników. To jej pierwsze kroki w świecie Big Data. Ostatnio sieć Marriott zaczęła analizować wielkie zbiory danych bazujące na dziennikach aktywności na swojej stronie internetowej, aby stworzyć zaawansowany model atrybucji do celów marketingowych. Firma chce sprawdzić, które działania handlowe i marketingowe rzeczywiście przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży.

22 20 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Analiza przypadku: Hipmunk Hipmunk to internetowe biuro podróży, którego współzałożycielem jest Steve Huffman, jeden z twórców serwisu Reddit. Opierając się na szeregu różnych kryteriów, strona przeszukuje i segreguje loty, opcje noclegowe, apartamenty i pokoje do wynajęcia, a także połączenia kolejowe w Ameryce. Wykorzystuje Big Data zarówno do tworzenia ofert skierowanych do klientów, jak i w ramach operacji wewnętrznych, w sposób typowy dla innowacyjnych kultur start-upów internetowych z branży turystycznej. W obszarze ukierunkowanym na klienta serwis Hipmunk stworzył zastrzeżone algorytmy klasyfikowania lotów i hoteli według określonych kryteriów i cen. Linie lotnicze są na przykład segregowane według tzw. Agony Index ( indeksu uciążliwości ), który uwzględnia czas trwania lotu i liczbę przesiadek. W przypadku rankingów hoteli Hipmunk stosuje algorytm Ecstasy Index ( indeks wygody ), który łączy cenę noclegu, udogodnienia i oceny klientów. Takie kryteria stosowane do tworzenia rankingów wyróżniają Hipmunk na tle wielu innych wyszukiwarek. W obszarze operacji wewnętrznych najważniejszym zastosowaniem Big Data jest przeprowadzanie testów, aby zrozumieć zachowania użytkowników na stronie internetowej. Hipmunk rejestruje każde kliknięcie użytkownika i cały ciąg klikniętych stron. Pozwala to wyjść poza zwykłe testy A/B i zrozumieć pełne środowisko internetowe, które wpływa na zachowania internautów. Firma przeprowadziła na przykład eksperymenty, aby stwierdzić, jak duże powinny być wyświetlane ceny podróży okazało się, że dla pozyskiwania klientów jest to stosunkowo nieistotny czynnik. Niektóre eksperymenty prowadzą do niewielkich zmian, takich jak nieznaczne zwiększenie określonego przycisku na stronie WWW. Inne prowadzą do sporych przełomów, jak choćby odkrycie, że klasa użytkowników, która wykonywała jedno wyszukiwanie i nigdy nie rezerwowała lotu, była w rzeczywistości złośliwym botem hakerów. Serwis Hipmunk zaangażował się w testy na tyle, że stworzył własne oprogramowanie do testowania, jednak na rynku istnieją też przydatne rozwiązania komercyjne.

23 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 21 Zarządzanie podróżami służbowymi Zarządzanie podróżami służbowymi biznes związany z rezerwowaniem podróży służbowych pracowników korporacji czy dużych organizacji nie korzystał dotychczas zbyt powszechnie z wielkich zbiorów danych. Jednak istniejące możliwości korzystania z danych i ich analiza mogą przekształcić cały ten proces. Niektóre firmy zajmujące się zarządzaniem podróżami zaczynają przyglądać się dostępnym rozwiązaniom. Przedstawiciel wyższej kadry kierowniczej w jednej z największych globalnych firm z tego segmentu skomentował w wywiadzie rosnącą popularność technologii Big Data w następujących słowach: Klienci, którzy przykładają do analiz największą wagę, są coraz bardziej zainteresowani nie tylko generowaniem raportów dotyczących przeszłości, ale także modelami predykcyjnymi i prognozami zachowań swoich pracowników. Nie wiemy, jak szybko nastąpi wdrożenie wielkich zbiorów danych, widać jednak, że są one niezbędne do skutecznego zarządzania podróżami służbowymi. W jaki sposób wielkie zbiory danych mogą wpłynąć na zarządzanie podróżami? Wyobraźmy sobie następujący scenariusz z przyszłości: Jest marzec 2016 r. Lynda Peters, architekt rozwiązań informatycznych w firmie ubezpieczeniowej Tranquilife, zamierza pojechać na konferencję biznesową. Po zarejestrowaniu się na wydarzenie, wszelkie aspekty logistyczne miasto, hotel, terminy rozpoczęcia i zakończenia są automatycznie pobierane przez aplikację zawierającą harmonogram pracy Lyndy. Następnie informacje te są przesyłane również automatycznie do wybranego przez Tranquilife systemu zarządzania podróżami. Bez jakichkolwiek działań ze strony Lyndy otrzymuje ona proponowany plan podróży zawierający następujące elementy: Lot ulubioną linią lotniczą, z uwzględnieniem aktualizacji w programie lojalnościowym Rezerwację pokoju hotelowego na wszystkie noclegi w czasie trwania konferencji Rezerwację samosterującego samochodu z wypożyczalni przy lotnisku (hotel, w którym odbywa się konferencja, znajduje się w odległości kilkudziesięciu kilometrów, a aplikacja do zarządzania podróżami porównała aktualne koszty przejazdu taksówką, limuzyną i wynajęcia samochodu dla tej odległości) Rezerwację w najlepszej włoskiej restauracji w mieście (to ulubiony typ restauracji Lyndy) na wolny wieczór w trakcie konferencji, a także trzy propozycje osób towarzyszących (i trzy propozycje alternatywne) spośród cenionych przez Lyndę członków jej sieci społecznościowej, a zarazem uczestników konferencji. Aby zaprosić wybrane osoby, Lynda musi jedynie dotknąć ekranu swojego tabletu Wypożyczony przez Lyndę samosterujący samochód zawozi ją bez problemu do hotelu. System do zarządzania podróżami przesłał mu wcześniej jej adres docelowy, preferowaną temperaturę klimatyzacji i ulubioną stację radiową. Jedynym zastrzeżeniem zgłoszonym przez Lyndę co do wypożyczanego auta był fakt, że przestarzałe regulacje zmusiły ją do siedzenia w fotelu kierowcy, co ograniczało jej dostęp do tabletu. W drodze na konferencję Lynda zauważa na swoim tablecie, że jedna z osób zaproszonych na jej kolację nie będzie w stanie wziąć udziału w konferencji. Aplikacja do zarządzania podróżami zaleca więc zaproszenie pierwszej osoby z listy alternatywnej. Konferencja jest udana. Po powrocie do pracy Lynda otrzymuje z systemu do zarządzania podróżami wiadomość z informacją, że wszystkie jej wydatki podróżne nawet szacunkowe napiwki w hotelu zostały przekazane do pokrycia przez firmę. Być może takie funkcje staną się rzeczywistością nieco później niż w 2016 r., jednak nie są one całkiem nierealne. Google opisuje samosterujący samochód jako projekt z dziedziny Big Data, tym bardziej warto więc uwzględnić go w tym scenariuszu. A choć branża turystyczna nie poczyniła większych postępów w kierunku usprawnienia podróży za pośrednictwem różnych środków transportu, niektóre organizacje, w tym lotniska, zamierzają zająć się tą kwestią (patrz analiza przypadku lotniska w Monachium).

24 22 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Analiza przypadku: Lotnisko w Monachium Port lotniczy w Monachium to drugie najbardziej ruchliwe lotnisko w Niemczech i centrum przesiadkowe Lufthansy. Celem kierownictwa lotniska jest usprawnienie podróży pasażerów. Jako że są oni klientami linii lotniczych i w zasadzie nie są znani lotnisku, a niemal połowa przychodów portu pochodzi ze sprzedaży detalicznej, żywności i napojów oraz parkingów, lotnisko uznało, że przydałoby mu się więcej informacji o pasażerach, aby móc im zapewnić zindywidualizowaną obsługę. W ten sposób mógłby powstać program lojalnościowy dla klientów lotniska. Port lotniczy w Monachium pełni funkcję zarówno centrum lotniczego, jak i centrum usług kolejowych i motoryzacyjnych. Michael Zaddach, dyrektor ds. informatycznych na lotnisku w Monachium, dąży do zintegrowania informacji dotyczących planów podróży obejmujących różne środki transportu. Lotnisko ma nadzieję, że będzie w stanie zaoferować pasażerom nawigację od drzwi ich domu do samego terminalu lub z terminalu do kolejnego środka transportu. Inicjatywy te są w planach, jednak nie zostały jeszcze wdrożone. Każda podróż, która rozpoczyna się w porcie lotniczym, kończy się oczywiście na innym lotnisku. Dziś każdy port lotniczy tworzy własne aplikacje na smartfony. Lotnisko w Monachium chciałoby opracować rozwiązania, które mogłyby być stosowane w innych miastach lub środkach transportu. W tym celu wspólnie z innymi portami lotniczymi pracuje nad stworzeniem standardów informacji o pasażerach i podróżach. Lotnisko współpracuje również z Lufthansą i firmą Amadeus, aby przyjrzeć się metodom udostępniania danych statystycznych.

25 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 23 Operacje wewnętrzne Inną kategorią zastosowania Big Data w branży turystycznej jest efektywniejsza i wydajniejsza realizacja operacji wewnętrznych. Tak jak w przypadku innych przykładów, wykorzystanie danych i analiz w operacjach wewnętrznych nie jest niczym nowym. Linie lotnicze jako pierwsze stosowały analizy do określania tras, harmonogramu pracy załogi i podejmowania decyzji dotyczących logistyki serwisowej. Z kolei hotele jako pierwsze instalowały systemy do zarządzania energią. Nie można jednak zaprzeczyć, że dostępność wielkich zbiorów danych doprowadzi do powstania nowej generacji aplikacji pozwalających zmienić działalność całych przedsiębiorstw. Pierwszą transformację działalności opartą na Big Data przyniosą być może czujniki zainstalowane w dużych urządzeniach transportowych. GE umieszcza na przykład dużo czujników w silnikach odrzutowych, licząc na to, że pochodzące z nich dane umożliwią zwiększenie wydajności działania i terminowości serwisu. Koncern ma nadzieję, że zarejestrowane dane pozwolą mu zoptymalizować własne kontrakty serwisowe i działalność swoich klientów z branży turystycznej. Nawet niewielkie korzyści zapewniają duży zwrot, gdy są wdrażane na dużą skalę. GE szacuje, że obniżenie zużycia paliwa o 1% dzięki wielkim zbiorom danych dotyczących silników samolotów przyniosłoby w branży lotów komercyjnych oszczędności na poziomie 30 mld USD w ciągu 15 lat. Zużycie energii jest z kolei ważnym aspektem zastosowania Big Data w hotelach. Dzięki rosnącej popularności inteligentnych sieci energetycznych i nowych dostawców usług do zarządzania zużyciem energii, pojawiają się nowe możliwości. Dwa hotele San Francisco Intercontinental korzystają już na przykład z narzędzi firmy Stem, młodego przedsiębiorstwa zajmującego się Big Data na potrzeby zarządzania zużyciem energii. Oprogramowanie Stem gromadzi dane z ponad 50 różnych źródeł w tym dane pogodowe, ceny energii elektrycznej i zużycie energii przez budynek aby stworzyć kompleksowy profil energetyczny obiektu. Za pomocą opartego na chmurze predykcyjnego algorytmu analitycznego oprogramowanie może określić, czy zasilanie pochodzi z sieci, czy z modułu akumulatora. Kierownictwo hoteli Intercontinental liczy na obniżenie kosztów energii o 10-15%. Choć branża turystyczna rozpoczęła korzystanie z analiz do tworzenia planów pracy załóg, istnieją inne obszary analiz w dziedzinie kadr, które nie zostały jeszcze przebadane. Niektóre inne branże próbują na przykład dopasować cechy charakteru pracowników do zadania (np. sprzedaż) albo przypuszczalnych lub zaobserwowanych cech klienta (np. trudny lub rozgniewany). Innym celem jest identyfikowanie atrybutów potencjalnych pracowników, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokiej wydajności, lub wskazywanie osób, które zapewne odejdą z firmy. Turystyka to branża zorientowana na usługi, dlatego można się spodziewać, że tego typu analizy poprawią poziomy usług i zadowolenie klientów. Zarządzanie wynikami finansowymi i inwestycjami Ostatnim procesem, w którym można wykorzystać wielkie zbiory danych i analizy, jest zarządzanie wynikami finansowymi i ocena inwestycji. Branża turystyczna w szczególności hotele i kurorty jako jedna z pierwszych wdrożyła analizy do oceny czynników wpływających na wyniki finansowe. Dotychczas wolumen danych wykorzystywanych w tych projektach był stosunkowo niewielki, a same dane usystematyzowane. Możliwe jednak, że w istniejące modele można będzie włączyć inne źródła Big Data. W połowie lat 90. XX w. badacze naukowi i kierownicy firm z branży usługowej zaczęli przyglądać się modelowi typu service-profit chain (obsługa-zyski). Model ten sugeruje, że gdy firma inwestuje w satysfakcję i szkolenia pracowników, lepiej obsługują oni klientów. Ci z kolei rewanżują się wyższym poziomem zadowolenia i większymi zakupami, co prowadzi do pozyskania większych zasobów inwestycyjnych każda korzyść generuje tym samym kolejne. Jeden z badaczy, Gary Loveman, został prezesem firmy Harrah s Entertainment (obecnie Caesars Entertainment) i wdrożył w niej łańcuch obsługa-zyski i inne projekty analityczne, aby zapewnić firmie pozycję największego przedsiębiorstwa gier hazardowych na świecie. Firma Caesars uważnie monitorowała zadowolenie pracowników i klientów, skoncentrowała się też w dużej mierze na lojalności. Za pomocą tych zmiennych przedsiębiorstwo było w stanie precyzyjnie przewidzieć wzrost swojego udziału w rynku, przychodów i zysków, a nawet cenę swoich akcji.

26 24 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Mniej więcej w tym samym czasie, gdy opublikowano koncepcję łańcucha obsługa-zyski, inni badacze zaczęli pisać o zrównoważonej karcie wyników (ang. balanced scorecard), zgodnie z którą firmy powinny starać się zrozumieć, które czynniki wpływają na wydajność organizacyjną, i ujmować je w raportach w formie prostej karty wyników. Niektóre z pomiarów objętych raportowaniem przypominają te z łańcucha obsługa-zyski, zwłaszcza w przypadku firm usługowych. Hotele Hilton należały do odważniejszych użytkowników zrównoważonej karty wyników trafiły nawet do zestawienia Balanced Scorecard Hall of Fame jako firma promująca tę koncepcję. Jeden z przełomowych rezultatów był tu podobny do sytuacji firmy Caesars. Poprzez kilkuletnią korelację czynników na karcie firmie udało się wskazać istotne współzależności między zadowoleniem klientów a zachowaniem lojalnych gości. Analiza danych z 42 hoteli Hilton zebranych w ciągu pięciu lat wykazała, że 5-procentowy wzrost lojalności klientów w określonym roku prowadzi w typowej nieruchomości do wzrostu o średnio 1,1% w kolejnym roku. Tego typu pomiary i relacje mogą być bardzo przydatne dla kierownictwa podczas planowania sposobów na stopniowe zwiększanie wyników finansowych. Wraz z rosnącą dostępnością wielkich zbiorów danych ze źródeł zewnętrznych, firmy z branży turystycznej mogą zacząć stosować inne narzędzia do pomiaru popytu ze strony klientów, aby udoskonalić swoje modele predykcyjne. Nasz zespół kierowniczy nie ma problemów z obsługą systemu Test and Learn i ma do niego pełne zaufanie w procesie podejmowania decyzji. Dzięki temu podnieśliśmy tempo wprowadzania innowacji w IHG i korzystamy ze spójnej platformy do realizowania dużych inwestycji w całej firmie. Z informacji firmy Applied Predictive Technologies, dostawcy oprogramowania Test and Learn, wynika, że z narzędzi tych korzysta 13 z 25 największych marek hoteli na świecie. Opisane techniki testów randomizowanych to takie same metody jak narzędzia stosowane do testowania różnych wersji stron internetowych, znanych w tym obszarze jako testy A/B. W przyszłości, gdy technologie Big Data nabiorą dojrzałości, zobaczymy zapewne testy różnorodnych kombinacji działań marketingowych i inwestycji. Kolejny zestaw technik analitycznych można wykorzystać do określenia, które typy inwestycji są opłacalne. Podejście to, nazywane testami randomizowanymi lub metodą testuj i ucz się, polega na inwestowaniu w grupach testowych, lecz nie w grupach kontrolnych. Branża hotelarska dobrze nadaje się do wykorzystania tej metody ze względu na wiele odrębnych lokalizacji, które mogą posłużyć jako obiekty testowe i kontrolne. Sektor ten rozpoczął również wdrażanie tej koncepcji w szerszym zakresie. Metoda ta umożliwia testowanie takich inwestycji jak zmiany wyglądu, obiekty konferencyjne, nowe formaty restauracji, a nawet kolory ścian a wszystko to na stosunkowo niewielką skalę. Pełne wdrożenie testowanych elementów następuje tylko wtedy, gdy grupa testowa wypadnie znacznie lepiej niż grupa kontrolna. Dyrektor ds. marketingu w grupie Intercontinental Hotels (IHG) stwierdził:

27 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 25 Podsumowanie i zalecenia Koncepcja Big Data już teraz wywiera znaczny wpływ na kluczowe procesy w branży turystycznej to jednak dopiero początek. Niektóre sektory i firmy testują lub używają już wielkich zbiorów danych w systemach produkcyjnych, podczas gdy wiele innych musi dopiero zrobić pierwszy krok w tym kierunku. Spośród wszystkich firm, które wzięły udział w badaniu, żadna nie zaprzeczyła hipotezie, że Big Data może zdecydowanie zmienić kształt branży. Kluczem jest teraz oczywiście przejście od potencjału do rzeczywistości choćby w małej skali. Aby osiągnąć ten cel, firmy z branży turystycznej powinny oprzeć się na pięciu kierunkach działań: 1. Badanie Big Data. To minimum. Każda firma z branży turystycznej powinna zacząć badać i śledzić ruch wielkich zbiorów danych. Czy konkurencja stosuje tę technologię? Czy klienci zaczynają jej używać? Jak wygląda proces wdrażania Big Data i korzystania z nich w danym segmencie branży? A co najważniejsze czy firma może pozwolić sobie na przyjęcie roli obserwatora, a nie lidera w tej dziedzinie? 2. Stworzenie strategii w zakresie Big Data. Kierownictwo musi się zastanowić, co dzieje się z wielkimi zbiorami danych w branży i jaką rolę firma może odegrać w obowiązujących trendach. W których obszarach przedsiębiorstwa potrzebne są znacznie lepsze dane i lepsze decyzje? Gdzie dostępne są ignorowane obecnie dane, które mogą przydać się wewnątrz firmy lub we współpracy z klientami? Staranne przemyślenie tych dwóch kwestii umożliwia stworzenie planu działania dla Big Data. 3. Niepoprzestawanie na samej analizie technologii Big Data. Tak jak w przypadku innych potencjalnie rewolucyjnych technologii, dostrzeżenie potencjału wielkich zbiorów danych nie polega jedynie na wdrożeniu określonych rozwiązań. Aby skutecznie wykorzystać Big Data, firmy będą musiały popracować nad całymi procesami biznesowymi i operacyjnymi, stylem podejmowania decyzji, umiejętnościami pracowników i kulturą korporacyjną. Ciągły napływ danych wymaga na przykład nieprzerwanego procesu podejmowania decyzji. Poziom zmian może być ogromny, to samo dotyczy jednak potencjalnych korzyści. 4. Gromadzenie pracowników dysponujących kompetencjami w dziedzinie Big Data. Obecnie nie ma zbyt wielu specjalistów w tej dziedzinie, dlatego firmy muszą zacząć starać się o nich już teraz. Jeśli przedsiębiorstwo nie chce zatrudniać takiego profesjonalisty, warto rozejrzeć się, jacy dostawcy lub firmy doradcze mogą ich udostępnić. Należy się przy tym upewnić, że wybrani eksperci mają doświadczenie w zarządzaniu danymi, analizach oraz rozwiązywaniu problemów i komunikacji w tym zakresie. Jeśli w celu zgromadzenia wszystkich tych kwalifikacji trzeba zatrudnić cały zespół, należy się upewnić, że jego członkowie będą dobrze ze sobą współpracować. 5. Współpraca z partnerami. Potrzeby dzisiejszych klientów branży turystycznej obejmują różne środki transportu, kraje i interaktywność. Żaden pojedynczy dostawca usług turystycznych nie zaspokoi potrzeb klientów w zakresie płynnej podróży. Warto już teraz rozpocząć współpracę z innymi firmami, aby zapewnić klientom obsługę, jakiej potrzebują w oparciu o Big Data.

28 26 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Lista firm, które wzięły udział w badaniu Air France-KLM Amadeus Applied Predictive Technologies Bangkok Airways British Airways Caesars Entertainment Cathay Pacific Criteo Eurostar Facebook Fairmont Raffles Frontier Airlines Hipmunk InterContinental Hotels Group KAYAK Lufthansa Marriott Lotnisko w Monachium Opera Solutions Swiss International Airlines Thai Airways

29 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania 27 Źródła i sugerowana dalsza lektura Davenport, Thomas H., How to Design Smart Business Experiments (Jak projektować inteligentne eksperymenty biznesowe) Harvard Business Review, luty 2009 r. Davenport, Thomas H., Paul Barth i Randy Bean, How Big Data Is Different (Co wyróżnia wielkie zbiory danych) MIT Sloan Management Review, jesień 2012 r. Davenport, Thomas H. i Jill Dyche, Big Data in Big Companies (Big Data w wielkich firmach) Raport z badania International Institute for Analytics Davenport, Thomas H. i Jeanne G. Harris, Competing on Analytics: The New Science of Winning (Rywalizowanie za pomocą analiz nowa nauka wygrywania) (Boston: Harvard Business Review Press, 2007 r.) Davenport, Thomas H. i D.J. Patil, Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century (Specjalista ds. danych: najatrakcyjniejszy zawód XXI w.) Harvard Business Review, październik 2012 r. Manyika, James et al, Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity (Big Data: kolejna granica dla innowacyjności, rywalizacji i produktywności) McKinsey Global Institute Report, maj 2011 r. Mayer-Schonberger, Viktor i Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution that Will Transform How We Live, Work, and Think (Big Data: rewolucja, która zmieni nasz styl życia, pracy i myślenia) (Houghton Mifflin Harcourt, 2013 r.) McAfee, Andrew i Erik Brynjolffson, Big Data: The Management Revolution (Big Data: rewolucja w zarządzaniu) Harvard Business Review, październik 2012 r. SOCAP International, Now Arriving: Big Data in the Hospitality, Travel, and Tourism Sector (Już nadchodzą: wielkie zbiory danych w sektorze hotelarskim, podróżniczym i turystycznym) 23 kwietnia 2013 r. Vivion, Nick, Mission Millennials: Capturing a Lucrative Cohort for Life (Misja Pokolenie Y - lukratywni klienci na całe życie) Strona internetowa Tnooz,

30 28 Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Informacje o firmie Amadeus Amadeus to wiodący dostawca usług przetwarzania danych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla światowej branży turystycznej. Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, operatorzy kolejowi, armatorzy itp.), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) oraz ich nabywcy (korporacje i podróżni indywidualni). Centralne ośrodki firmy Amadeus znajdują się w Madrycie (siedziba główna), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny centrum przetwarzania danych). Firma ma również biura regionalne w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Na poziomie rynkowym Amadeus współpracuje z klientami za pośrednictwem 73 lokalnych jednostek handlowych obejmujących 195 krajów. Firma Amadeus jest notowana na giełdzie w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji (AMS.MC). Wchodzi w skład indeksów IBEX 35, STOXX Europe 600 i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). W 2012 r. przedsiębiorstwo odnotowało przychody w ujęciu LfL na poziomie 2910,3 mln EUR i zysk EBITDA w wysokości 1107,7 mln EUR. Grupa Amadeus zatrudnia na całym świecie ok. 10 tys. pracowników, którzy reprezentują 123 narodowości. Więcej informacji na temat firmy Amadeus można znaleźć na stronie Centrum relacji z inwestorami firmy Amadeus jest dostępne pod adresem Egzemplarz raportu można pobrać ze strony

31

32 Wcześniejsze publikacje Amator-Ekspert w podróży Trzy istotne trendy w turystyce, które nasilą się pod wpływem recesji Od chaosu do współpracy Innowacje technologiczne zapowiadają nową erę w podróżowaniu chaos%20to%20collaboration.pdf Oszczędny Podróżny Wpływ redukcji wydatków korporacji na branżę hotelarską Opracowanie: Economist Intelligence Unit Open For Business Zalety oprogramowania open source w przetwarzaniu transakcji for_business_ pdf Future Traveller Tribes Raport dla branży turystycznej Opracowanie: Henley Centre HeadLightVision we współpracy z Amadeus Gorączka złota w branży turystycznej 2020 Pionierskie spojrzenie na rozwój oraz wzrost rentowności w sektorze podróży Opracowane przez Oxford Economics we współpracy z firmą Amadeus ments/corporate/travel-gold-rush EN.pdf

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Program szkolenia Informacje o szkoleniu. Reklamowe możliwości Facebooka uznawane są za jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie. W łatwy sposób można

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

O nas. Dlaczego warto kupić nasze bazy?

O nas. Dlaczego warto kupić nasze bazy? O nas TUR-INFO.PL to lider wśród turystycznych internetowych serwisów informacyjnych dla branży. To serwis skierowany do osób zawodowo związanych z turystyką właścicieli i pracowników biur turystycznych,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

WorldBOX. sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick

WorldBOX. sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick O to sklep oferujący unikatowe kolekcje odzieży, akcesoriów i obuwia najlepszych marek, takich jak Adidas czy Nike. Dostępne produkty łączą

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty 5.10.2017 Copyright Sollers Consulting 2017 Jak być zgodnym z regulacją? Ale nie o tym jest ta prezentacja

Bardziej szczegółowo

Podróżnicy. i ścieżki zakupu. Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej. tradedoubler.com

Podróżnicy. i ścieżki zakupu. Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej. tradedoubler.com Podróżnicy i ścieżki zakupu Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej tradedoubler.com Europejczycy chcą wybierać hotele, loty i oferty wakacyjne na swoich własnych

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2300 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce na najbliższe lata? Jaka jest pozycja

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI -

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com Media project group Agencja Interaktywna Media Project Group Oferta skierowana

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany.

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. 1 Czy retargeting jest mi potrzebny? Jak zaangażować pozostałe 98% aby dokonali zakupu? 2% klientów kupuje podczas pierwszej wizyty w sklepie. 2 Czy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Prezentacja FusionSystem

Prezentacja FusionSystem Prezentacja FusionSystem sierpień 2014 1 O systemie System zarządzania marketingiem FusionSystem powstał jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie firm na usługi reklamy w Internecie. Połączenie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation producentem systemu SALESmanago, jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation, z której korzysta ponad 3500 firm w 40 krajach. Zespół SALESmanago tworzą najwyższej klasy specjaliści

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Oferta KEO dla Biznesu

Oferta KEO dla Biznesu Oferta KEO dla Biznesu Tworzenie stron internetowych Mottem przewodnim naszej pracy są estetyczne i miłe dla oka strony. Tworzone przez nas witryny są oparte na najnowszych technologiach i odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Jacuzzi Original Wellness Hotel

Jacuzzi Original Wellness Hotel Jacuzzi Original Wellness Hotel Światowy Program dla HOTELI HERBEĆ - dystrybucja Jacuzzi w Polsce od 1995 roku 602-33-22-33 Jacuzzi Original Wellness Hotel Oferta zapewnienie wartości dodanej wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC _www.ttpsc.pl _iot@ttpsc.pl Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Łódź, Piotrkowska 276, 90-361 tel.: +48 42 664 97 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość detalicznego rynku odzieży i obuwia w Polsce? Które kanały dystrybucji dominują

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera.

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera. Przedstawmy się! Jesteśmy energicznym i doświadczonym zespołem. Cenimy sobie przedewszystkim lojalność, efektywność i precyzję. Realizując potrzeby i cele naszych klientów nie stawiamy sobie żadnych barier.

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

Agenda. Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań. Co to jest Aleo i do czego służy? Case study

Agenda. Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań. Co to jest Aleo i do czego służy? Case study Agenda Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań Co to jest Aleo i do czego służy? Case study 1 Osoby fizyczne zdecydowanie częściej wykorzystują internet do zakupów (lub sprzedaży) niż firmy

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo

Kazar zwiększył sprzedaż. o ponad 1600%!

Kazar zwiększył sprzedaż. o ponad 1600%! zwiększył sprzedaż o ponad 1600%! O to marka prezentująca modę i trendy na światowym poziomie. Kolekcje obuwia marki są wyjątkowe i stanowią idealne dopełnienie współczesnego aktywnego stylu życia kobiety

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych wykład 5

Hurtownie danych wykład 5 Hurtownie danych wykład 5 dr Sebastian Zając SGH Warszawa 7 lutego 2017 1 Współbieżność i integracja Niezgodność impedancji 2 bazy danych Współbieżność i integracja Niezgodność impedancji Bazy relacyjne

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo