ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY?"

Transkrypt

1 ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY?

2 2014 wydatki dochody edukacja PLN budynki i lokale PLN administracja PLN dochody własne dzielnicy PLN (m.in. podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż lokali) pomoc społeczna i zdrowie PLN kultura PLN sport i wypoczynek PLN zieleń i czystość PLN dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy PLN (m.in. subwencja oświatowa, dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z podatków PIT i CIT) drogi i chodniki PLN PLN PLN PLN

3 PRZYKŁADOWE WYDATKI Remont ogrodzenia Gimnazjum nr 17 ul. Powstańców Wielkopolskich PLN 8 Przebudowa dachu budynku Przedszkola nr 59 ul. Pruszkowska PLN Modernizacja mini boiska przy Przedszkolu nr 176 ul. Trzech Budrysów PLN Remont elewacji w pawilonie dzieci młodszych w Szkole Podstawowej nr 175 ul. Trzech Budrysów PLN Renowacja pokrycia dachu w Przedszkolu nr 241 ul. Trojdena PLN Remont ścian zewnętrznych Liceum Ogólnokształcącego nr XLVIII ul. Szczęśliwicka 50/ PLN Modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 23 ul. Wawelska PLN Naprawa ogrodzenia boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 280 ul. Gorlicka PLN 74% PLN Wynagrodzenia oraz świadczenia dla nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych Remont sali komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym nr VII ul. Wawelska PLN Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 23 ul. Wawelska PLN Remont dachu i elewacji Szkoły Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego PLN Remont ogrodzenia i sufitu sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 16 ul. Skarżyńskiego PLN Remont kapitalny dachu Przedszkola nr 111, ul. Bł. Ładysława 9/ PLN Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kolejówka, ul. Szczęśliwicka PLN 22% 4% PLN PLN Pozostałe koszty utrzymania placówek oświatowych Wydatki inwestycyjne (przyszkolne boiska i sale gimnastyczne, przedszkolne place zabaw - budowy, remonty, modernizacje) Koszt wydatków na ucznia w placówkach publicznych: Przedszkole: Szkoła podstawowa: Gimnazjum: Liceum ogólnokształcące: Szkoła zawodowa: Średnie stypendium za wyniki w nauce: Średnie stypendium socjalne: PLN PLN PLN PLN PLN 160 PLN 73 PLN PLN

4 PRZYKŁADOWE WYDATKI Remont podwórka ul. Tarczyńskia PLN 20 Remont lokalu Monaru ul. Powstańców Wielkopolskich PLN Remont podwórka ul. Tarczyńskia PLN Remont podwórka przy ul. Grójeckiej 46/50, Kaliskiej 1A, Kopińskiej 2/ PLN Remont lokalu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Częstochowska 11/ PLN Remont lokalu Stowarzyszenia WISE ul. Lelechowska PLN 88% PLN Mieszkaniowy zasób komunalny (eksploatacja, remonty, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi) Remont podwórka przy ul. Filtrowej PLN Modernizacja placu Pod Skrzydłami PLN Remont lokalu Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego Krokus ul. Sękocińska PLN Remont lokalu Fundacji D.O.M. ul. Grójecka 20B PLN 8% 4% PLN PLN Wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku Teatru Ochoty) Inne PLN 4560 PLN mieszkania komunalne remontów na jednego najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego 155 PLN mieszkania socjalne 481 PLN

5 PRZYKŁADOWE WYDATKI Centrum Samopomocy Mieszkańców Sami Sobie ul. Tarczyńska PLN Targi Pracy Z Ochotą do pracy ul. Nowowiejska 37B PLN Rodzinny Piknik Integracyjny Targi Organizacji Pozarządowych Park Szczęśliwicki PLN Konferencja Ochocka Akademia Wspierania Rodziny ul. Szczęśliwicka PLN Warsztaty dla rodziców Pracownia dobrych rodziców ul. Tarczyńska PLN Szkolenie dla rodziców Wychować i nie zwariować ul. Białobrzeska PLN 91% PLN Pomoc społeczna: Koncert Świąteczny dla mieszkańców Ochoty pl. Narutowicza PLN Profilaktyczne warsztaty twórcze dla rodzin z małymi dziećmi ul. Radomska 13/ PLN Program dla dzieci Bezpieczny przedszkolak wszystkie ochockie przedszkola PLN 8% 1% PLN PLN Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej na jednego uczestnika 7 PLN Koszt 1 gorącego posiłku dla podopiecznych Średnia wartość zasiłku w zakresie dożywiania 189 PLN PLN Koszt godziny 119 PLN usług specjalistycznych opiekuńczych usług opiekuńczych 10 PLN 19 PLN

6 KULTURA PRZYKŁADOWE WYDATKI Warsztaty ikonograficzne przy Muzeum Ikon ul. Lelechowska PLN 39 Dzień Bajki Baśniowe Czary ul. Baśniowa PLN Ochota na Piknik pl. Narutowicza PLN Ochota na Kino park Szczęśliwicki PLN Cykl spektakli teatralnych Ochockie Lato Teatralne ul. Wiślicka PLN Cykl imprez Jesień na pl. Narutowicza PLN Cykl spektakli teatralnych Teatralna Jesień ul. Szczęśliwicka PLN Bajkowi przyjaciele ul. Nowowiejska 37b PLN 53% 38% PLN PLN Biblioteki Ośrodek Kultury Ochoty Cykl imprez Bajanie na polanie park Szczęśliwicki PLN Majówka Tradycyjnie na ludowo park Szczęśliwicki PLN Spotkanie autorskie w bibliotece ul. Grójecka PLN Warsztaty Poezja czy to już pisarstwo ul. Grójecka PLN 2% PLN Wydatki inwestycyjne (iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione) 45 Ścieżka edukacyjna im. R. Kapuścińskiego Pole Mokotowskie PLN 7% PLN Pozostała działalność kulturalna dzielnicy przedsięwzięcia artystycznego PLN Średni roczny koszt zajęć w domu kultury na jednego uczestnika Średni roczny koszt obsługi jednego czytelnika PLN 73 PLN 154 PLN

7 sport i wypoczynek PRZYKŁADOWE WYDATKI Remont oświetlenia i rekonstrukcja podświetlanych modułów informacyjnych na Polu Mokotowskim PLN 47 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szczęśliwickiej (odcinek Dickensa Bitwy Warszawskiej 1920r.) PLN Budowa ścieżki rowerowej w parku Szczęśliwickim (odcinek Korotyńskiego pętla autobusowa) PLN Plac zabaw Al. Jerozolimskie 147/ Kaliska PLN Plac zabaw ul. Białobrzeska 31/ PLN Plac zabaw ul. Szczęśliwicka PLN Plac zabaw ul. Baśniowa PLN 91% 9% PLN PLN Ośrodek Sportu i Rekreacji Pozostała działalność z zakresu sportu i rekreacji Lato w Mieście 2013 : 470 uczestników Zima w Mieście 2013 : 354 uczestników ,79 PLN ,24 PLN Średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego: PLN PLN przedsięwzięcia sportowego imprezy rekreacjno-sportowej PLN PLN

8 zieleń i czystość PRZYKŁADOWE WYDATKI Remont alei obwodowej w parku Malickiego PLN 60 Modernizacja zieleni ulicy Nowogrodzkiej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Nowogrodzkiej PLN 39% Utrzymanie porządku i czystości Zagospodarowanie parku Malickiego remont alejek przy alei obwodowej PLN Zagospodarowanie parku Malickiego wyposażenie alei obwodowej w kosze, ławki oraz nasadzenia zieleni PLN Zakup i montaż lampy solarnej w parku Malickiego PLN Remont alejek w parku Malickiego PLN Zagospodarowanie wybranych fragmentów terenu wzdłuż ulic gminnych (Radomska, Joteyki, Tarczyńska, Niemcewicza, Spiska) PLN Utwardzenie przedeptów w parku Szczęśliwickim PLN Remont alejek w parku Szczęśliwickim PLN Montaż słupków w parku Szczęśliwickim PLN 38% 18% Utrzymanie terenów zielonych Wydatki inwestycyjne (ścieżka rowerowa w parku Szczęśliwickim) Remonty nawierzchni alejek w parku Opaczewskim (obecnie skwer Dobrego Maharadży) oraz remont z częściowym odtworzeniem muru oporowego w parku M. Skłodowskiej-Curie PLN Modernizacja zieleni ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Raszyńskiej PLN Zagospodarowanie wybranych fragmentów terenu wzdłuż ulic gminnych (Tarczyńska, Mołdawska, Mianowskiego, Mochnackiego, Częstochowska, Baśniowa, Kurhan, Opaczewska, Uniwersytecka, Łęczycka, pl. Starynkiewicza, Oczki, Daleka, Ks. Trojdena, Gorlicka, Bohdanowicza, Pruszkowska) PLN 2% 3% Inne Remonty, utrzymanie studni oligoceńskich Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej: Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku: koszenia 1 ha: 995 PLN PLN PLN Koszt 1 krzewu ok. 14 PLN Koszt 1 drzewa ok. 184 PLN Koszt zakupu 1 ławki 773 PLN zimowego oczyszczania m2 dróg: Koszt PLN zakupu 1 kosza na śmieci 551 PLN 485 PLN PLN letniego oczyszczania m2 dróg:

9 drogi i chodniki PRZYKŁADOWE WYDATKI Remont i przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie PLN 67 Remont ulicy Kaliskiej PLN Remont ulicy Lutniowej PLN Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi między ul. Grójecką a ul. Majewskiego PLN Remont drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Mątwicką a ul. Orzeszkowej PLN 43% PLN Utrzymanie i remonty dróg Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej PLN Przestawienie 3 latarni oświetleniowych ul. Pruszkowska PLN 57% PLN Wydatki inwestycyjne (przebudowa ul. Włodarzewskiej) 126 PLN budowy 1m2 powierzchni chodnika Średni koszt budowy 1 m2 ścieżki rowerowej PLN bieżącego utrzymania 1m2 dróg 4 PLN 1 m2 nawierzchni dróg PLN asfalt 350 PLN

10 MAPA PRZYKŁADOWYCH INWESTYCJI I PROJEKTÓW edukacja zieleń i czystość 68 drogi i chodniki pomoc społeczna i zdrowie budynki i lokale kultura sport i wypoczynek

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO Zły stan dróg, chodników i przejść pieszych, potrzeba kapitalnego remontu. Brak połączenia Mysłowic z DTŚ. Brak obwodnicy miasta na kierunku Kraków

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA.

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. Lp. 1 Plac zabaw dla dzieci przy ul.sandomierskiej 160 220 000,00 220 000,00 zadanie dopuszczone do głosowania 2 Budowa ulicy Działkowej na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012?

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012? Bezpłatny biuletyn informacyjny U rzędu Miasta Sokołów P odlaski Kurier Miejski grudzień 2012 Jaki był rok 2012? Bogusław Karakula Mijający rok zdominowały prace projektowe inwestycji kluczowych dla miejskiego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU SPRWOZDNIE Z RELIZJI ZDŃ Z LIPIE 2014 ROKU Lp. 1. 2. Numer i nazwa G0043 Zakup aparatu EEG dla Miejskiej Przychodni Dąbrowa G0039 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie)

Bardziej szczegółowo

Program Stowarzyszenia Nasz Targówek

Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Opisane poniżej przedsięwzięcia, związane ze zrównoważonym rozwojem Dzielnicy Targówek, nie są czymś nowatorskim w świetle blisko dwudziestopięcioletniej działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prawdziwej solidarności

Potrzeba prawdziwej solidarności www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 8/162 WRZESIEŃ 2005 Potrzeba prawdziwej solidarności W numerze: Wkładka prezentująca DIONIZJE i Rajd Warszawski Co się dzieje na ulicy Komunalnej Rajdy rowerowe, czyli

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo