TEMAT: Bezrobocie Przyczyny bezrobocia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT: Bezrobocie 12. 11. Przyczyny bezrobocia:"

Transkrypt

1 TEMAT: Bezrobocie Przyczyny bezrobocia: wysoki przyrost naturalny; wyczerpywanie zasobów naturalnych; automatyzacja i komputeryzacja procesów produkcji; brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych; niedorozwój gospodarczy; wadliwa organizacja rynku pracy; zły przepływ informacyjny o wolnych miejscach pracy oraz wolnej sile roboczej; niskie stawki płacy; korzystne zasiłki dla bezrobotnych. 12. Rodzaje bezrobocia: jawne charakterystyczne dla gospodarki wolnorynkowej; ukryte gdzie zmniejszenie liczby pracowników w przedsiębiorstwie nie wpływa na zmniejszenie produkcji. Sytuacja charakterystyczna w gospodarce centralnie planowanej. 13. Typy bezrobocia: bezrobocie frykcyjne (frykcja = niedopasowanie) - występuje w sytuacji ciągłego tworzenia i likwidowania miejsc pracy, napływu i odpływu siły roboczej szukającej lepszych warunków pracy. Na skutek nieodpowiedniej informacji bezrobotni tracą czas na znalezienie czekającej pracy; 12 Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy pomimo podjętych poszukiwań. Raport ONZ z dnia r podaje, ze ponad 185 mln osób (około 6,2 %) spośród 2 mld 984 mln zdolnych do pracy w skali światowej jest bezrobotnych. Ponad 14 % stanowią ludzie młodzi. W Polsce wg. Głównego Urzędu Statystycznego (XII.2003 r.) liczba bezrobotnych wyniosła około 3 mln 178 tyś. osób.

2 bezrobocie strukturalne pojawia się na skutek upadku lub rozwoju pewnych branż i gałęzi gospodarczych. Wymaga od bezrobotnych zmiany zawodu, kwalifikacji czy miejsca zamieszkania; bezrobocie koniunkturalne załamanie produkcji i aktywności gospodarczej w kraju; bezrobocie technologiczne wynika z postępu technicznego (maszyny zastępują pracę człowieka); bezrobocie sezonowe pojawia się na skutek różnic aktywności gospodarczej w poszczególnych porach roku; bezrobocie globalne - charakteryzujące się nadwyżką podaży siły roboczej nad popytem na siłę roboczą. 14. Następstwa bezrobocia: niewykorzystanie potencjału siły roboczej; niższa produkcja w gospodarce; pogorszenie poziomu życia bezrobotnych; marginalizacja odsunięcie od życia społecznego; kryzys psychiczny; utrwalanie patologii społecznych; popadanie w konflikt z prawem 13 ; frustracja i niezadowolenie społeczne; niechęć wobec rządzących; migracja. 15. Inne zagrożenia: brak godziwej pracy pozbawienie pracownika bezpiecznych warunków pracy oraz wystarczającej zapłaty 14 ; 13 Badania przeprowadzone na zamówienie Parlamentu Europejskiego dowodzą, że absolwenci pozostający ponad 2 lata bez pracy aż w 38 % popadają w konflikt z prawem, a co 8 nigdy nie podejmuje trwałego zarobkowania oraz ma kłopoty z założeniem rodziny (K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Społeczeństwo i polityka, Warszawa 2003, str Raport z 2001 roku przygotowany przez dyrektora generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy Juana Somavię podaje, że na świecie jest 1 mld 200 mln ludzi żyjących za mnij niż 1 $ dziennie

3 zatrudnienie w oparciu o niepisany kontrakt (umowa ustna, nielegalna) mniejsze koszty utrzymania pracownika; płace niższe w stosunku do poziomu wyznaczonego przez czynniki rynkowe, pracownik pozbawiony wszystkich świadczeń wynikających z umowy o pracę (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne); mobbing rodzaj terroru psychicznego 15, stosowanego przez jedną lub kilka osób przeciwko jednej osobie, rzadziej grupie osób celem zepsucia opinii, reputacji czy wyeliminowania z pozycji jaką zajmuje ofiara. Osoba wobec której stosuje się mobbing pozbawiona jest możliwości obrony. a) przyczyny mobbingu: społeczne bezrobocie, zagrożenie utratą pracy, zatrudnienie na czas określony lub na umowę zlecenie, czy umowę o dzieło, nadużywanie pozycji przełożonego wobec pozbawionego pewności i stabilności pracownika; cechy zarządzającego organizacją sprawowanie władzy z pozycji siły, obarczenie pracownika dużą odpowiedzialnością, pozostawienie krótkiego czasu dla wykonania pilnych zadań, brak koleżeńskich zachowań, naciski na pracowników posiadających własne zdanie. Przełożony oprawca ma wyolbrzymione poczucie własnej wartości, przecenia własne umiejętności i wiedzę, nie przyjmuje krytyki. Nie jest zdolny do współdziałania, nie ufa nikomu, choć posiada pracowników informatorów czerpiących korzyści za lojalność wobec jego osoby (np. premie nagrody); szczególna pozycja społeczna ofiary często inny kolor skóry ofiary, inna narodowość, czy krąg kulturowy. Na pojawienie się mobbingu wpływa także: orientacja seksualna, odmienna hierarchia wartości, inne przekonania religijne, czy też niepełnosprawność. 15 Z przemocą psychiczną spotykamy się tam, gdzie ludzie przebywają ze sobą w grupie przez dłuższy czas np. szkoła, miejsce pracy, rodzina itp. Badania Fundacji Dublińskiej wykazały, że w krajach UE mobbingowi w miejscu pracy, w ciągu ostatniego roku, poddanych zostało około 12 mln osób. Dane niemieckich organizacji pracowniczych i związków zawodowych podają, że około 1,5 mln pracowników codziennie przeżywa nękanie psychiczne uznane za mobbing.

4 b) narzędzia mobbingu: szykany; zwodzenie; podstęp; intryga; kłamstwa; plotki; oszczerstwa; zachowania sadystyczne. 16. Przeciwdziałanie bezrobociu: nowe miejsca pracy w sektorze państwowym roboty publiczne; dotacje (subsydia) w sektorze prywatnym np. ulgi podatkowe, zwolnienie pracodawcy od opłat ubezpieczeń społecznych w przypadku zatrudnienia absolwentów szkół; wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracy na własny rachunek; poprawa warunków BHP na stanowiskach uciążliwych; prowadzenie poradnictwa zawodowego i poradnictwa pracy; dokształcanie, kształcenie i przekwalifikowanie bezrobotnych; pomoc finansowa np. wypłacanie zasiłków szkoleniowych, dodatków wyrównawczych, przyznanie pożyczek ze środków Funduszu Pracy; redukcja nadgodzin; zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy; kierowanie do pracy za granicą; dłuższy czas kształcenia młodzieży; wcześniejsze emerytury.

5 FOLIOGRAMY Bezrobocie.

6 Rodzaje bezrobocia RODZAJE BEZROBOCIA Jawne Ukryte Gospodarka wolnorynkowa Gospodarka centralnie planowana

7 Przyczyny bezrobocia PRZYCZYNY BEZROBOCIA Wysoki przyrost naturalny Automatyzacja produkcji Brak kwalifikacji bezrobotnych Niedorozwój gospodarczy Zła organizacja rynku pracy Niewłaściwy przepływ informacji Niskie stawki płacy Korzystne zasiłki dla bezrobotnych

8 Następstwa bezrobocia NASTĘPSTWA BEZROBOCIA Niewykorzystana siła robocza Niższa produkcja Pogorszenie poziomu życia bezrobotnych Marginalizacja Kryzys psychiczny Patologie społeczne Konflikt z prawem Frustracje i niezadowolenie społeczne Niechęć wobec rządzących Migracja

9 Klasyfikacja bezrobocia Bezrobocie frykcyjne Bezrobocie strukturalne Bezrobocie koniunkturalne KLASYFIKACJA BEZROBOCIA Bezrobocie technologiczne Bezrobocie sezonowe Bezrobocie globalne

10 Bezrobocie na świecie BEZROBOCIE NA ŚWIECIE KRAJ LUDNOŚĆ BEZROBOCIE w tysiącach na 2002 rok % LUDNOŚCI BEZROBOTNEJ Indie ,07 Stany Zjednoczone ,88 Rosja ,38 Japonia ,81 Polska ,97 Niemcy ,08 Ukraina ,15 Francja ,81 Włochy ,76 Hiszpania ,17 Źródło: Rocznik statystyczny 2003, str. 647.

11 Inne zagrożenia pracy INNE ZAGROŻENIA PRACY Brak godziwej pracy Niepisany kontrakt Mobbing Nieodpowiednie warunki pracy Niewystarczająca zapłata Niższa płaca Brak świadczeń pracowniczych Terror psychiczny

12 Mobbing PRZYCZYNY MOBBINGU Społeczne Cechy zarządzającego organizacją Pozycja społeczna ofiary

13 Narzędzia mobbingu SZYKANY ZWODZENIE SADYZM OSZCZERSTWA NARZĘDZIA MOBBINGU PODSTĘP INTRYGA PLOTKI KŁAMSTWA

14 Przeciwdziałanie bezrobociu PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU Nowe miejsca pracy Dotacje w sektorze prywatnym Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw Poprawa BHP Redukcja nadgodzin Praca za granicą Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin Pomoc doradczo-szkoleniowa Pomoc finansowa Wcześniejsza emerytura Dłuższy czas edukacji młodzieży

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie

Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie 728 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Bogusława Puzio-Wacławik Katedra Mikroekonomii Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie 1. Deregulacja rynku pracy w krajach Unii

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Stanisława Borkowska RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM POZAZAWODOWYM. 1. Jakość pracy i życia sprzężenie zwrotne

Stanisława Borkowska RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM POZAZAWODOWYM. 1. Jakość pracy i życia sprzężenie zwrotne A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 240, 2010 RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM POZAZAWODOWYM 1. Jakość pracy i życia sprzężenie zwrotne Jakość pracy stanowi część ogólnej

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4

! #$ %&' $ # +$+  ! #$ %&' # #   )-- ! #$ $ # +$+* ;  ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4 3.1. LICZBA PRACUJĄCYCH Do pracujących, oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Urząd Statystyczny zalicza również pracodawców i pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Funkcjonowanie osób bezrobotnych ISBN: 978-83-62508-01-3 Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy. Patron

Młodzi na rynku pracy. Patron Młodzi na rynku pracy Pod lupą Patron 2014 Młodzi na rynku pracy Pod lupą Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP Patron 2 młodzi na rynku pracy Rozdział piąty Spis

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Redakcja naukowa: prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska Warszawa 2008 r. dyskryminacja bookman.indd 1 2008-09-24 11:18:01

Bardziej szczegółowo

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Badania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor

Bardziej szczegółowo

Leandra Korczak, 2008 115

Leandra Korczak, 2008 115 УДК 331.571 (438) Leandra Korczak (Польща) BEZROBOCIE A POTRZEBA UPOWSZECHNIANIA DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH W artykule zostały przeanalizowane przyczyny i skutki bezrobocia jako zjawiska społecznego.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo