MR2011BVxx IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY. MR2011BV mA MR2011BV mA MR2011BV mA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MR2011BVxx IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY. MR2011BV mA MR2011BV mA MR2011BV mA"

Transkrypt

1 IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY MR2011BV mA MR2011BV mA MR2011BV mA 1.Charakterystyka: Napięcie zasilania: 10 25VDC (1) Ciągły prąd wyjściowy: - V mA - V mA - V mA Dokładność regulacji prądu: ±1% Topologia pracy: step-up (PWM) Maksymalna moc wyjściowa: 70Wat Sprawność: - V15 U F LED=23,8V (2) - V30 U F LED=21,7V (2) Pobór prądu: - SHDN: 25µA (2) - PWM DIS: 2,6mA (3) Zabezpieczenia: - odwrotnej polaryzacji zasilania - odporność na zwarcie w obwodzie zasilania diody - odporność na rozwarcie obwodu zasilania diody ON - wejście sterowania kontaktronem NTC - wejście kontroli temperatury diody PWM - wejście cyfrowej regulacji PWM Przewody podłączeniowe - długość 15 cm Temperatura pracy: 0 65 C Wymiary płytki pcb: ø =44, h=12mm Wykonanie w technologii przyjaznej dla środowiska (RoHS 2002/95/WE) 2.Zastosowanie: Impulsowy zasilacz stało-prądowy pracujący w topologii STEP-UP dedykowany jest do zastosowania w aplikacjach zasilania i sterowania modułami oraz diodami LED mocy o napięciach przewodzenia U F większych od dostępnego napięcia zasilania. Do rodziny takich diod należą m.in.: - CREE CXA2011, MP-L, XM-L HVW, SERIE XP, XT - CITIZEN CL-L233, CL-L330, CL-L340, CL-L030 - MR68SNTC7XML, MR42S12XPG itp. 3.Opis: Użycie wysokiej jakości komponentów renomowanych producentów zapewnia wysoką sprawność zasilacza, zapewniając długą bezawaryjną pracę. Zaawansowany układu stabilizacji prądu pracujący w trybie PWM zapewnia wysoką stabilność prądu wyjściowego niezależenie od zmian napięcia wejściowego oraz napięcia przewodzenia diod. Umożliwia zasilanie szeregowo łączonych zespołów diod o spadku napięcia przewodzenia U F w zakresie od 15 45VDC. Wejście NTC regulacji analogowej umożliwia podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury lub potencjometru regulacyjnego. Wejście PWM cyfrowej regulacji umożliwia podłączenie zewnętrznych sterowników PWM celem realizacji funkcji sterowania jasnością diod. Driver został wyposażony w szereg wbudowanych zabezpieczeń: - zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji zasilania - zabezpieczenie niskiego poziomu zasilania - zabezpieczenie rozwarcia w obwodzie LED - zabezpieczenie zwarcia w obwodzie LED - wejście kontroli temperatury diody zapobiega uszkodzeniu modułu LED w przypadku słabego odprowadzenia ciepła (1) Zależne od wartości UF LED (2) UIN=12VDC UPWM=0V (3) UIN=12VDC UPWM=0V ul. Bociania 8, Pszczyna 1 Lipiec 2012 rev1.0

2 4.Typowa przykładowa aplikacja: MR2011BVxx Schemat 1. Schemat podłączenia zasilacza LED (sterowanie kontaktronem) 5.Zasilanie: Sterownik został wyposażony w przewodu podłączeniowe o długości 15cm w kolorach: czerwony (dodatni biegun zasilania) czarny (ujemny biegun zasilania) Przewody zasilające należy podłączyć zgodnie z polaryzacją źródła zasilana(sch.1). napięcia zasilania U ZAS uzależniona jest od spadku napięcia przewodzenia U F LED podłączonego zespołu diod. Do zapewnienia prawidłowej pracy i uzyskania wymaganych parametrów wyjściowych zasilacza wartość zasilania należy dobrać zgodnie z tabelą nr 1: U F LED [V] MR2011BV15 MR2011BV28 MR2011BV30 U ZAS [V] U F LED [V] U ZAS [V] U F LED [V] U ZAS [V] Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks U F U F U F Tabela nr 1. Zakresy napięć zasilania w zależności od napięcia przewodzenia LED Do prawidłowej pracy wydajność prądowa źródła musi zostać dobrana wg wzoru: Wydajność impulsowa źródła zasilania: 150% x I ZAS napięcia zasilania monitorowana jest poprzez układ zabezpieczenia UVP. Gdy jego wartość spadnie poniżej określonej wartości nastąpi wyłączenie sterownika zabezpieczając układ przed nadmiernym wzrostem prądu w obwodzie zasilania. Dodatkowo sterownik zabezpieczony jest przed odwrotną polaryzacją. W przypadku niewłaściwej polaryzacji zasilania sterownik odłączony jest od źródła zasilania. W przypadku gdy napięcie zasilania przekroczy napięcie przewodzenia U F powodując dwukrotny wzrost prądu przewodzenia I F LED nastąpi wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego OCP oraz wygaszenie modułów LED. Szczegółowe dane na temat zabezpieczeń zostały rozpisane w punkcie nr 9 niniejszej instrukcji obsługi. 6.LED: W CELU UNIKNIĘCIA USZKODZENIA MODUŁÓW LUB DIOD LED ZABRANIA SIĘ: - PODŁĄCZENIA MODUŁÓW LUB DIOD LED O PRĄDZIE ZNAMIONOWYM MNIEJSZYM OD PRĄDU WYJŚCIOWEGO STEROWNIKA - PODŁĄCZANIA DIOD LED PRZY ZAŁĄCZONYM ZASILANIU - PODŁĄCZANIA NIEZGODNEGO Z OZNACZONĄ POLARYZAJCĄ - WYKONANIA MONTAŻU STEROWNIKA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ (pkt.10) Sterownik został wyposażony w przewody podłączeniowe o długości 15cm w kolorach: żółty L+ (anoda zespołu diod) zielony L- (katoda zespołu diod) Przewody zasilające należy podłączyć zgodnie z polaryzacją zestawu diod (sch.1). Wersja zasilacza Jednostka MR2011BV15 MR2011BV28 MR2011BV30 Minimalny prąd przewodzenia I F LED [ma] Napięcie przewodzenia U F LED [V] Tabela nr 2. Parametry zespołu diod LED ul. Bociania 8, Pszczyna 2 Lipiec 2012 rev1.0

3 7. OPIS ZŁĄCZA SYGNAŁOWEGO NTC I PWM: - NTC: Wejście kontroli temperatury diody. Pomiar temperatury dokonywany jest za pomocą czujnika NTC 100kΩ/25 C który należy podłączyć między wejście NTC i GND według schematu (sch.1). Przy przekroczeniu temperatury 45 C układ automatycznie rozpoczyna ograniczanie prądu płynącego przez diodę przy dalszym wzroście temperatury. W temperaturze 100 C prąd diody spada do 25% wartości prądu znamionowego I OUT. Rysunek 1. Typowa charakterystyka regulacji prądu W przypadku niewykorzystania funkcji kontroli temperatury diody wejście NTC może zostać wykorzystane do zewnętrznej regulacji prądu wyjściowego w zakresie %. W tym celu należy pod wejście podłączyć potencjometr regulacyjny o wartości 50kΩ/A według schematu 2. W celu realizacji funkcji miękkiego startu oświetlenia można dołączyć równolegle do potencjometru dodatkowy kondensator Css. Schemat 2. Realizacja funkcji zewnętrznej regulacji prądu i soft-startu - PWM: Wejście liniowej, cyfrowej regulacji natężenia świecenia diody. Podciągnięte wewnętrznie do plusa zasilania +7,6V poprzez rezystor R PULL-UP=33kΩ. Aby zrealizować funkcję regulacji należy do układu podać sygnał o regulowanym wypełnieniu PWM. Sygnał sterujący musi spełniać następujące warunki: Parametry sygnału PWM: 1. Częstotliwość sygnału PWM f<1khz 2. Wypełnienie sygnału D= 0-100% 3. Poziomy wejściowe: - maks. poziom sygnału 5,5V - stan wysoki V IH > 2,0V (włączenie diody) - stan niski V IL < 0,8V (wyłączenie diody) Przy zastosowaniu sterownika z wyjściem niespełniającym parametrów sygnał PWM należy doprowadzić poprzez układ dopasowujący poziomy sygnałów. Wejście PWM można łączyć równoległe z wejściem sterowników z serii: - MR2007, MR2010, MR2012 W przypadku nieużywania tej funkcji, wejście pozostawiamy niepodłączone. ul. Bociania 8, Pszczyna 3 Lipiec 2012 rev1.0

4 8.Zabezpieczenia: Driver został wzbogacony o szereg wbudowanych zabezpieczeń: - URP zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji zasilania Zabezpiecza sterownik przed uszkodzeniem w przypadku niewłaściwego podłączenia zasilania. Maksymalna wartość napięcia U Rmax=25V. W zabezpieczeniu wykorzystano tranzystor unipolarny typu MOSFET o niskiej wartości rezystancji R DS ON. Wykorzystanie tego typu zabezpieczenia umożliwia uzyskanie niskich strat mocy w porównaniu do analogicznych rozwiązań z wykorzystaniem diod SCHOTTKY. - UVP zabezpieczenie niskiego poziomu zasilania Zabezpiecza sterownik i źródło zasilania przed nadmiernym wzrostem prądu w przypadku spadku poziomu napięcia zasilania wyłączając sterownik. Ponowne włączenie nastąpi gdy wartość napięcia zasilania wzrośnie o 1V. zabezpieczenia UVP SHDN fabrycznie ustawiona jest na 7,0V. - OVP zabezpieczenie rozwarcia w obwodzie LED W przypadku zaniku ciągłości w obwodzie LED sterownik automatycznie wykrywa awarię zabezpieczając wyjście sterownika przed wzrostem napięcia wyjściowego powyżej określonej wartości: Wersja zasilacza OPIS MR2011BV15 MR2011BV28 MR2011BV30 Próg wyzwolenia OVP 50V 28,5V 25V Tabela nr 3. Typowy próg wyzwolenia OVP Wyzwolenie zabezpieczenia powoduje całkowite wyłączenie sterownika oraz odłączenie wyjścia. Przywrócenia do trybu pracy nastąpi po ponownym włączeniu zasilania. - OCP zabezpieczenie zwarcia w obwodzie LED W przypadku wystąpienia zwarcia lub przekroczenia maksymalnego prądu (200% I OUT) w obwodzie diody LED sterownik automatycznie odłącza moduły LED w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Sterownik przejdzie w tryb pracy po ponownym włączeniu zasilania. 9.Montaż: Przeznaczenie, sposób i schemat podłączenia sterownika określono w niniejszej instrukcji. Możliwość stosowania go w innych aplikacjach uzależniona jest od aktualnych przepisów i obowiązujących norm. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania zgodnie z obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do montażu należy: - zapoznać się z instrukcją obsługi i funkcjami sterownika. - sprawdzić stan urządzenia - widoczne uszkodzenia mechaniczne, deformacja lub brak części dyskwalifikują urządzenie z użytkowania. DOLNA CZĘŚĆ DRIVERA POSIADA ELEKTRYCZNE POŁĄCZENIE Z UJEMNYM BIEGUNEM ZASILANIA. ZABRANIA SIĘ BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU NA POWIERZCHNIACH BĘDĄCYCH POD INNYM POTENCJAŁEM. - oczyścić i odtłuścić powierzchnię miejsca montażu - usunąć papier ochronny taśmy klejącej - przykleić driver równomiernie dociskając do powierzchni - podłączyć przewody zasilające LED+, LED- zgodnie z polaryzacją modułów LED - podłączyć przewody do wejść sterujących NTC i PWM. - podłączyć przewody zasilające Vin, GND zgodnie z polaryzacją źródła zasilania. - sprawdzić poprawność podłączeń i załączyć obwód zasilania. - w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenie należy sprawdzić poprawność montażu, jeżeli usterka występuje nadal urządzenie należy zdemontować i odesłać do producenta. Celem zmniejszenia strat mocy należy stosować jak najkrótsze połączenia elektryczne. Przekrój przewodów połączeniowych musi zostać dobrany odpowiednio do prądów płynących w wejściowym obwodzie zasilania oraz wyjściowym diody. W celu minimalizacji zakłóceń sygnałów sterujących należy do przesyłu sygnału wykorzystać tzw skrętkę oraz stosować osobne podłączenie masy sygnału. W przypadku stosowania sterownika w miejscach o małym przepływie powietrza dodatkowo narażonym na występowanie podwyższonej temperatury sterownik należy zamontować na powierzchni mogącej odprowadzić nadmiar ciepła. Ilość wydzielanego ciepła uzależniona jest od konfiguracji w jakiej pracuje dany sterownik. ul. Bociania 8, Pszczyna 4 Lipiec 2012 rev1.0

5 10.Parametry elektryczne: SEKCJA 1. MAKSYMALNE PARAMETRY PRACY MR2011BVxx SYMBOL PARAMETR MIN. TYP. MAKS. JEDNOSTKA WARUNEK U IN MAX Maksymalne napięcie zasilania V Napięcie stałe U IN MIN Minimalne napięcie zasilania V Napięcie stałe U R MAX Maks. napięcie wsteczne zabezpieczenia URP V Napięcie stałe T maks Maks. Temperatura pracy C --- Praca w warunkach poza określonymi wartościami w tej tabeli może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Podane parametry w tej sekcji dotyczą tylko krótkotrwałych wartości pracy w stresie. Narażenie urządzenia na ciągłą pracę w tych warunkach może mieć wpływ na jego prawidłową pracę,niezawodność oraz parametry techniczne. Prawidłowe wartości warunków pracy określone są w sekcji nr.2 SEKCJA 2. PARAMETRY PRACY ON PWM NTC SYMBOL PARAMETR MIN. TYP. MAKS. JEDNOSTKA WARUNEK U IN Napięcie zasilania V Napięcie stałe UVP SHDN Poziom napięcie wyłączenia 7,0-7,5 V UVP ON Poziom napięcia włączenia V T amb Zakres temperaturowy pracy 0-65 C --- f OSC Częstotliwość pracy khz --- I IN Maksymalny pobór prądu - - 7,2 A MR2011BV15, ad1 I IN Maksymalny pobór prądu - - 7,2 A MR2011BV30, ad2 I PWM D Pobór prądu w trybie PWM DISABLE - 2,6 - ma ad3, ad4 I SHDN Pobór prądu w trybie wyzwolenia UVP SHDN 2-2,1 ma ad5 P OUT MAX Maksymalna moc wyjściowa W U F LED Maksymalne napięcie przewodzenia diod LED - Tab.2 - V --- OVP Maksymalne napięcie wyjściowe - Tab.3 - V --- I OUT Prąd wyjściowy ma MR2011BV15 I OUT Prąd wyjściowy ma MR2011BV28 I OUT Prąd wyjściowy ma MR2011BV30 ΔI OUT Dokładność regulacji prądu wyjściowego - ±1 - % --- I F LED Minimalny prąd przewodzenia diod LED - Tab.3 - V --- OCP Poziom wyzwolenia zabezpieczenia prądowego - 2*I OUT - A --- U ON Napięcie wejściowe sterowania kontaktronem 5-25 V I ON IN Prąd wejściowy sterowania kontaktronem μa ad3 T ON Czas włączenia μs PWM L - H T OFF Czas wyłączenia μs PWM H - L U IH Stan wysoki 2,0-5,5 V --- U IL Stan niski 0-0,8 V --- R PULL UP Rezystancja wewnętrzna wejścia PWM kω Wewnętrznie do 7,6V f PWM Częstotliwość sygnału PWM 0-1 khz --- D PWM Wypełnienie sygnału PWM % --- R PULL UP Rezystancja wewnętrzna wejścia kω Wewnętrznie do 1,25V U DIM Napięcie wejściowe regulacji prądu 0-1,25 V U IN=10V, T amb=25 C, U F LED=44,2V 2. U IN=10V, T amb=25 C, U F LED=21,7V 3. U IN=12V, T amb=25 C 4. PWMD=0V 5. U IN<10V, T amb=25 C ul. Bociania 8, Pszczyna 5 Lipiec 2012 rev1.0

6 100 90,5 91,8 92,6 93,1 93,7 94,1 94,3 94,5 94,9 95,0 95,3 95,3 95,3 95,9 94, ,5 90,4 91,8 92,1 93,5 94,1 94,5 95,2 95,5 95,7 95,7 95,7 95,7 95,0 10 4,95 4,34 3,87 3,50 3,19 2,93 2,71 2,53 2,36 2,22 2,09 1,98 1,88 1,78 1, ,20 8,00 7,09 6,37 5,80 5,32 4,92 4,56 4,26 4,00 3,78 3,58 3,40 3, Uin [V] MR2011BV mA U F LED=23,8V I F LED=1,5A T AMB=25 C Uin [V] MR2011BV mA U F LED=23,8V I F LED=3,0A T AMB=25 C legenda: η [%] Pin [W] Pout [W] Iin [A] Iout [A] Rysunek 2. Wykresy podstawowych parametrów w funkcji napięcia wejściowego U IN 11.Wymiary: ul. Bociania 8, Pszczyna 6 Lipiec 2012 rev1.0

MR2012Vxx IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY. MR2012V05 500mA MR2012V07 700mA MR2012V mA MR2012V mA MR2012V mA

MR2012Vxx IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY. MR2012V05 500mA MR2012V07 700mA MR2012V mA MR2012V mA MR2012V mA .Charakterystyka: Napięcie zasilania : 28VDC Ciągły prąd wyjściowy regulowany: - V5 5mA - V7 7mA - V ma - V2 2mA - V4 4mA Dokładność regulacji prądu: ±% Topologia pracy: step-up (PWM) Maksymalna moc wyjściowa:

Bardziej szczegółowo

MR2012Vxx. tel: , ul. Bociania 8, Pszczyna 1 Luty 2012 rev1.1

MR2012Vxx. tel: , ul. Bociania 8, Pszczyna 1 Luty 2012 rev1.1 IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY MR2012V05 500mA MR2012V07 700mA MR2012V10 1000mA MR2012V12 1200mA MR2012V14 1400mA 1.Charakterystyka: * Napięcie zasilania : 10 25VDC * Ciągły prąd wyjściowy regulowany:

Bardziej szczegółowo

Wysokiej jakości elementy renomowanych producentów takich jak WURTH, VISHAY, IR, MURATA zapewniają długą bezawaryjną pracę.

Wysokiej jakości elementy renomowanych producentów takich jak WURTH, VISHAY, IR, MURATA zapewniają długą bezawaryjną pracę. 1.Charakterystyka: * Napięcie zasilania : 4,5-38VDC * Ciągły prąd wyjściowy: 350-5000mA * Topologia pracy: step-down (PFM) * Całkowita maksymalna moc strat: - V10 P TOT =0,8W (1) - V15 P TOT =1,1W (1)

Bardziej szczegółowo

MR2011BVxx-Mx. IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY MR2011BV15-Mx 1500mA MR2011BV28-Mx 2800mA MR2011BV30-Mx 3000mA

MR2011BVxx-Mx. IMPULSOWY ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY MR2011BV15-Mx 1500mA MR2011BV28-Mx 2800mA MR2011BV30-Mx 3000mA 1.Charakterystyka: Napięcie zasilania: 9 25VDC (1) Ciągły prąd wyjściowy: - V15 1500mA - V28 2800mA - V30 3000mA Dokładność regulacji prądu: ±2% Topologia pracy: STEP-UP (PWM) Maksymalna moc wyjściowa:

Bardziej szczegółowo

Prosty montaż i małe gabaryty umożliwiają zastosowanie modułu LED w różnych aplikacjach od zastosowań latarkowych po systemy oświetleniowe.

Prosty montaż i małe gabaryty umożliwiają zastosowanie modułu LED w różnych aplikacjach od zastosowań latarkowych po systemy oświetleniowe. 1.Charakterystyka: Typ diod LED 3 x CREE XLAMP XM-L Wysoki strumień świetlny do 3000lm (1) Topologia pracy BUCK PFM Napięcie zasilania typ. 12 16VDC Niski pobór prądu w trybie SLEEP I q

Bardziej szczegółowo

Prosty montaż i małe gabaryty umożliwiają zastosowanie modułu LED w różnych aplikacjach od zastosowań latarkowych po systemy oświetleniowe.

Prosty montaż i małe gabaryty umożliwiają zastosowanie modułu LED w różnych aplikacjach od zastosowań latarkowych po systemy oświetleniowe. 1.Charakterystyka: Typ diod LED 3 x CREE XLAMP XP-G Wysoki strumień świetlny do 1390lm (1) Topologia pracy BUCK PFM Napięcie zasilania typ. 12 16VDC Niski pobór prądu w trybie SLEEP I q

Bardziej szczegółowo

LE20XPG-xx-Mx KOMPAKTOWY MODUŁ ŚWIETLNY LED LIGHT ENGINE. 1.Charakterystyka:

LE20XPG-xx-Mx KOMPAKTOWY MODUŁ ŚWIETLNY LED LIGHT ENGINE. 1.Charakterystyka: 1.Charakterystyka: Typ diod LED 3 x CREE XLAMP XP-G Wysoki strumień świetlny min. 1380lm (1)(2) Topologia pracy BOOST PWM Napięcie zasilania typ. 6 9,3VDC Niski pobór prądu w trybie SLEEP I q

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED Właściwości: Do 91% wydajności układu scalonego z elektroniką impulsową Szeroki zakres napięcia wejściowego: 9-40V AC/DC Działanie na prądzie stałym

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205208 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366652 (51) Int.Cl. G06F 1/28 (2006.01) H02H 3/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

ATX 2005 POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR

ATX 2005 POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR Układ scalony kontroli zasilacza PWM (z modulacją szerokości impulsu) Specyfikacja (wersja polska) Wersja 1.0 Luty 2005 Tłumaczenie z chińskiego DSC Andrzej Józef Majewski,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY PWM EC-10. Dla oświetlenia LED RGB. wersja oprogramowania: 1.7

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY PWM EC-10. Dla oświetlenia LED RGB. wersja oprogramowania: 1.7 STEROWNIK MIKROPROCESOROWY PWM EC-10 Dla oświetlenia LED RGB wersja oprogramowania: 1.7 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik EC-10 to zmontowana i uruchomiona płytka PCB, zawierająca poza elektroniką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR Przeznaczenie: KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR 070-08 zasilanie układów sterowniczych lasera, zasilanie i stabilizacja pracy diody laserowej, zasilanie i regulacja prądu diody

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy konwerter 0-10V na PWM EC-10V

Cyfrowy konwerter 0-10V na PWM EC-10V instrukcja obsługi Cyfrowy konwerter 0-10V na PWM EC-10V Z programowalnym opóźnieniem wersja 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter EC-10V to niewielkie urządzenie zamieniające analogowy sygnał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MLD 24 mini LED driver LED V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. MLD 24 mini LED driver LED V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi MLD 24 mini LED driver LED V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15,

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, UDCD-1 UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, Zaawansowany, nawrotny regulator obrotów silnika prądu stałego www.siltegro.com Opisywany sterownik UDCD-1 nie może być traktowany jako urządzenie bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6 d&d Labo e-mail: ddlabo_info@op.pl Przeznaczenie, działanie: Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Moduł Chargerbateryv.03 przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne Ładowarka UAC-01 Przeznaczenie Ładowarka UAC - 01 jest nowoczesnym mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do ładowania wszystkich typów lamp górniczych produkowanych przez FASER S.A. w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-02

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...2 1.1. Dane techniczne...3 1.2 Instalacje

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMC104

Instrukcja obsługi SMC104 Instrukcja obsługi SMC104 Sterownik silnika krokowego o prądzie do 3,8A P.P.H. WObit E.J.K. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 Tel. 61 22 27 422 Fax. 61 22 27 439 wobit@wobit.com.pl http://www.wobit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego. Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego. Zadanie 1 Na rysunku 1 przedstawiono schemat sterownika dwukolorowej diody LED. Należy obliczyć wartość natężenia prądu płynącego przez diody D 2 i D 3

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik 1 Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik Znajdź usterkę oraz wskaż sposób jej usunięcia w zasilaczu napięcia stałego 12V/4A, wykonanym w oparciu o układ scalony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

1 Badanie aplikacji timera 555

1 Badanie aplikacji timera 555 1 Badanie aplikacji timera 555 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi aplikacjami układu 555 oraz jego działaniem i właściwościami. Do badania wybrane zostały trzy podstawowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń. ZASTOSOWANIE. Przekaźnik RCW-3 przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodów wyłączających i sygnalizacji jej braku. Przekaźnik może kontrolować ciągłość w jednym, dwóch lub trzech niezależnych obwodach

Bardziej szczegółowo

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED)

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED) Temat ćwiczenia: Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED) - - ` Symbol studiów (np. PK10): data wykonania ćwiczenia - godzina wykonania ćwiczenia. Nazwisko i imię*: 1 Pluton/Grupa

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie... 2 2. Zestaw sterownika... 2 3. Dane techniczne... 2 4. Kod wykonań... 3

Bardziej szczegółowo

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 16 A SERIA 80 80.11 Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania 80.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy tel. 48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPU-2 STEROWNIK DMX-512 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE 2

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

USZH12/24 Uniwersalny sterownik z histerezą wersja 12/24*

USZH12/24 Uniwersalny sterownik z histerezą wersja 12/24* USZH12/24 Uniwersalny sterownik z histerezą wersja 12/24* * wersja 12 lub 24V do wyboru podczas zakupu Instrukcja obsługi RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie akumulatora Li-Poly

Zabezpieczenie akumulatora Li-Poly Zabezpieczenie akumulatora Li-Poly rev. 2, 02.02.2011 Adam Pyka Wrocław 2011 1 Wstęp Akumulatory litowo-polimerowe (Li-Po) ze względu na korzystny stosunek pojemności do masy, mały współczynnik samorozładowania

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED Touch button module Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED 1 S t r o n a 1. Opis ogólny Moduł dotykowy został zaprojektowany jako tania alternatywa dostępnych przemysłowych przycisków dotykowych.

Bardziej szczegółowo

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne Regulatory mocy ACI ACI regulatory mocy są przeznaczone do bardzo dokładnej regulacji temperatury w obwodach grzejnych lub do łagodnego załączania transformatorów. Wbudowany mikroporocesor umożliwia pracę

Bardziej szczegółowo

d&d Labo Chargerbatery v.02 Zasilacz awaryjny Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

d&d Labo Chargerbatery v.02 Zasilacz awaryjny Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6 d&d Labo e-mail: ddlabo_info@op.pl Chargerbatery v.02 Zasilacz awaryjny Przeznaczenie, działanie: Moduł Chargerbateryv.02 przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju układach, w których po zaniku

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 5 Temat: STABILIZATORY NAPIĘCIA Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOLUMNY SYGNALIZACYJNEJ KS-Ad

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOLUMNY SYGNALIZACYJNEJ KS-Ad INSTRUKCJA OBSŁUGI KOLUMNY SYGNALIZACYJNEJ KS-Ad Kolumna sygnalizacyjna KS-Ad poprzez wbudowany układ sterowania umożliwia generowanie sygnałów optycznych oraz akustyczno-optycznych, takich jak: - światło

Bardziej szczegółowo

Katalog. KOLUMNA SYGNALIZACYJNA WS-Ad

Katalog. KOLUMNA SYGNALIZACYJNA WS-Ad Katalog Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu są przeznaczone głównie do sygnalizowania stanu pracy maszyn, poprzez sygnalizację optyczną, akustyczną lub akustyczno-optyczną. Wyroby te znajdą zastosowanie

Bardziej szczegółowo

FOGO III autonomiczny moduł LED

FOGO III autonomiczny moduł LED Strona 1/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA to przystosowany do tradycyjnych opraw halogenowych. Uniwersalne wymiary modułu (Ø 5mm) pozwalają na stosowanie modułu również w wielu innych oprawach oświetlenia wnętrz,

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

Liniowe stabilizatory napięcia

Liniowe stabilizatory napięcia . Cel ćwiczenia. Liniowe stabilizatory napięcia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości stabilizatora napięcia zbudowanego na popularnym układzie scalonym. Zakres ćwiczenia obejmuje projektowanie

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting INSTRUKCJA OBSŁUGI SDA-2C DRIVER DMX: 2 x OUT 0/4-20mA,

Bardziej szczegółowo

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX147 LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementu świecącego... 2 3.1. Moduł do zabudowy... 2 3.2. Moduł z uchwytem... 3 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych

Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych Temat ćwiczenia: Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych - - ` Symbol studiów (np. PK10): data wykonania ćwiczenia - Dzień tygodnia: godzina wykonania ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię*: 1 Pluton/Grupa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie

Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie LABORATORIUM ZASILANIE URZĄDZEŃ ELETRONICZNYCH Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie Opracował: Tomasz Miłosławski Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Budowa, parametry i zasada działania

Bardziej szczegółowo

Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady

Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady Przetwornica SEPIC Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety Wady 2 C, 2 L niższa sprawność przerywane dostarczanie prądu na wyjście duże vo, icout

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588B

MULTIMETR CYFROWY AX-588B MULTIMETR CYFROWY AX-588B Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA 2 (EZ1C500 055) BADANIE DIOD I TRANZYSTORÓW Białystok 2006

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 3. Parametry i charakterystyki tranzystorów

Ćwiczenie - 3. Parametry i charakterystyki tranzystorów Spis treści Ćwiczenie - 3 Parametry i charakterystyki tranzystorów 1 Cel ćwiczenia 1 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Tranzystor bipolarny................................. 2 2.1.1 Charakterystyki statyczne

Bardziej szczegółowo

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V KOD: TYP: HPSB 11A12D v.1.0/vii HPSB 13,8V/10A/ Zasilacz buforowy, impulsowy PL Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 13,8V/10A* miejsce na akumulator / szeroki zakres

Bardziej szczegółowo

Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1

Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1 Aplikacja sterownika LED RGB UNIV 1.0.8.1 1. Cechy Trzykanałowy sterownik napięciowy o mocy do 120VA dla każdego kanału. Regulacja napięcia poprzez PWM (modulację szerokości impulsu) Sterownik służy do

Bardziej szczegółowo

3 x 1W Lamp LED RJ 45

3 x 1W Lamp LED RJ 45 PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis optoizolatora

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis optoizolatora 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Obrabiarki sterowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT,

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, 4 wejściami optoizolowanymi i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. P.P.H.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo