KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Póbna Matua z OPERONEM Chemia Poziom ozszezony Listopad W niniejszym schemacie oceniania zadań otwatych są pezentowane pzykładowe popawne odpowiedzi. W tego typu ch należy ównież uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sfomułowane, ale ich sens jest zgodny z podanym schematem, oaz inne popawne odpowiedzi w nim niepzewidziane.. Popawna odpowiedź: Symbol piewiastka X: Ca atomowa piewiastka X: pkt popawne podanie symbolu oaz liczby atomowej piewiastka pkt niepopawna odpowiedź lub bak odpowiedzi. Popawna odpowiedź: s s p 6 s p 6 4s pkt popawne podanie konfiguacji elektonowej pkt niepopawne podanie konfiguacji elektonowej lub bak odpowiedzi. Popawna odpowiedź: kwantowa Elekton Elekton n 4 4 l m m s + - pkt popawne podanie stanu dwóch elektonów walencyjnych pkt popawne podanie stanu jednego elektonu walencyjnego, niepopawne podanie stanu dwóch elektonów walencyjnych lub bak odpowiedzi 4. Popawna odpowiedź: 8 pkt popawne podanie liczby atomowej piewiastka pkt niepopawne podanie liczby atomowej piewiastka lub bak odpowiedzi

2 5. Pzykład popawnej odpowiedzi: Czas [lata] Pozostała masa [g] 6,5,5 4,5,5,5,5 486,5,5,5,5 648,5,5,5,65 Odpowiedź: Z póbki o masie g tego izotopu pozostanie,65 g po 648 latach. pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, popawne wykonanie obliczeń, podanie popawnego wyniku waz z jednostką pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędów achunkowych, powadzących do błędnego wyniku lub podanie wyniku z błędną jednostką, lub bak wyniku pkt zastosowanie niepopawnej metody obliczeń lub bak obliczeń 6. Pzykład popawnej odpowiedzi: k k v N H N 7 H [ ] [ ] [ ],5 v k [ N ] [ H ] k [ N ] [ H ] Odpowiedź: Szybkość eakcji wzośnie,5 aza. pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, popawne wykonanie obliczeń oaz podanie popawnego wyniku pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń i popełnienie błędów achunkowych powadzących do błędnego wyniku liczbowego pkt zastosowanie niepopawnej metody obliczeń lub bak odpowiedzi 7. Pzykład popawnej odpowiedzi: ZnS + HNO $ Zn(NO ) + H S Zn(NO ) + NaOH $ Zn(OH) + NaNO Zn(OH) + NaOH $ Na [Zn(OH) 4 ] pkt popawne zapisanie tzech ównań eakcji pkt popawne zapisanie dwóch ównań eakcji pkt popawne zapisanie jednego ównania eakcji pkt bak popawnie zapisanych ównań eakcji lub bak odpowiedzi 8. Popawna odpowiedź: Pobówka I: zasadowy Pobówka II: obojętny Pobówka III: kwasowy pkt popawne podanie odczynu w tzech pobówkach pkt popawne podanie odczynu w dwóch lub w jednej pobówce, bak popawnie podanego odczynu lub bak odpowiedzi 9. Popawna odpowiedź: Pobówka I: CH COO + H O m CH COOH + OH Pobówka II: hydoliza nie zachodzi + Pobówka III: NH 4 + H O m NH +H O + pkt popawne zapisanie dwóch ównań eakcji oaz zaznaczenie, że eakcja nie zachodzi dla jednej pobówki pkt bak popawnej odpowiedzi lub bak odpowiedzi

3 . Pzykład popawnej odpowiedzi: MnO 4 + NO + OH $ MnO 4 + NO + H O MnO 4 + e $ MnO 4 NO + OH $ NO + H O + e MnO 4 + NO + OH $ MnO 4 + NO + H O pkt popawne zapisanie dwóch ównań połówkowych oaz popawne zapisanie zbilansowanego ównania eakcji w fomie skóconej jonowej pkt popawne zapisanie dwóch ównań połówkowych oaz niepopawne zapisanie zbilansowanego ównania eakcji w fomie skóconej jonowej pkt popawne zapisanie jednego z dwóch ównań połówkowych oaz niepopawne zapisanie zbilansowanego ównania eakcji w fomie skóconej jonowej pkt niepopawne zapisanie dwóch ównań połówkowych lub bak odpowiedzi. Popawna odpowiedź: Utleniacz: MnO 4 Redukto: NO pkt popawne wskazanie utleniacza i eduktoa pkt niepopawne wskazanie utleniacza lub eduktoa, lub bak odpowiedzi. Popawna odpowiedź: K() 4 Ag + + 4e $ 4 Ag A(+) H O $ O + 4 H e pkt popawne zapisanie dwóch ównań eakcji elektodowych pkt popawne zapisanie jednego z ównań eakcji elektodowych, bak popawnej odpowiedzi lub bak odpowiedzi. Pzykład popawnej odpowiedzi: W waunkach nomalnych w,4 O znajdują się g tego gazu. Stąd w 56 cm znajduje się,8 g. Reakcja zachodząca na anodzie: H O $ O + 4 H e Z ównania eakcji wynika, że w eakcji bioą udział 4 e elektonów, stąd ładunek q, któy pzepłynął pzez elektodę, jest ówny 86 C. Obliczenie watości ładunku potzebnego do otzymania,8 g tlenu: g tlenu 86 C,8 g tlenu x & x 965 C Obliczenie watości natężenia pądu: q 965 C q I t I, A A t s Odpowiedź: Natężenie pądu powinno być ówne, A. pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, popawne wykonanie obliczeń, podanie popawnego wyniku waz z jednostką pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędów achunkowych, powadzących do błędnego wyniku lub podanie wyniku z błędną jednostką, lub bak wyniku pkt zastosowanie niepopawnej metody obliczeń lub bak obliczeń

4 4. Pzykład popawnej odpowiedzi: Schemat doświadczenia: stężony kwas azotowy(v), stężony kwas siakowy(vi) I II Odczynniki: stężone oztwoy kwasu azotowego(v) i kwasu siakowego(vi) Obsewacje: pobówka z benzenem zaobsewowano żółte zabawienie oztwou i pojawienie się zapachu gozkich migdałów; pobówka z cykloheksanem nie zaobsewowano zmian Wnioski: W piewszej pobówce znajdował się benzen, w dugiej cykloheksan. pkt popawne naysowanie schematu doświadczenia, popawne zapoponowanie odczynnika identyfikacyjnego oaz popawne zapisanie obsewacji i wniosków pkt popawne naysowanie schematu doświadczenia, popawne zapoponowanie odczynnika identyfikacyjnego oaz popawne zapisanie obsewacji i niepopawne zapisanie wniosków pkt popawne naysowanie schematu doświadczenia, niepopawne zapoponowanie odczynnika identyfikacyjnego oaz niepopawne zapisanie obsewacji i wniosków pkt niepopawne naysowanie schematu doświadczenia lub bak odpowiedzi 5. Pzykład popawnej odpowiedzi: O C O O Cl Ca + H H Cl pkt popawne naysowanie tzech wzoów pkt popawne naysowanie dwóch wzoów pkt popawne naysowanie jednego wzou pkt bak popawnej odpowiedzi lub bak odpowiedzi 4

5 6. Pzykład popawnej odpowiedzi: n Cm n Cm V 75, 5,, 5 a V M HNO 6, g ms g n ms n M, 5 a 6, 79, g M ms ms % 79, g % Cp % m 9, g m C 65% d m m,9g V V g d,4 cm p 779, cm Odpowiedź: Należy oiezyć 7,79 cm oztwou kwasu azotowego(v). pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, popawne wykonanie obliczeń, podanie popawnego wyniku waz z jednostką pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędów achunkowych, powadzących do błędnego wyniku lub podanie wyniku z błędną jednostką lub bak wyniku pkt zastosowanie niepopawnej metody obliczeń lub bak obliczeń 7. Popawna odpowiedź: Cu + + Zn $ Zn + + Cu pkt popawne zapisanie eakcji pkt niepopawne zapisanie eakcji lub bak odpowiedzi 8. Popawna odpowiedź: (-) Zn Zn + Cu + Cu (+) pkt popawne zapisanie schematu ogniwa pkt niepopawne zapisanie schematu ogniwa lub bak odpowiedzi 9. Popawna odpowiedź: SEM E k - E a,4 V - (-,76 V), V Odpowiedź: Siła elektomotoyczna ogniwa wynosi, V. pkt popawne obliczenie SEM pkt niepopawne obliczenie SEM lub bak odpowiedzi. Popawna odpowiedź: Zlewka : niebieski Zlewka : czewony pkt popawne podanie kolou uniwesalnego papieka wskaźnikowego w dwóch zlewkach pkt popawne podanie kolou uniwesalnego papieka wskaźnikowego w jednej zlewce, bak popawnej odpowiedzi lub bak odpowiedzi 5

6 . Pzykład popawnej odpowiedzi: Zlewka : NH + H O + NH 4 + OH nnh cnh VNH,5, 5,5 a NH nnh,5 a cnh,5 V,5 c K NH bnh a K,5 857 > 4 5,75 bnh c NH,75,5 NH 5 5, 87, 4 [OH ] a c, 87,5 95, 4 Zlewka : NH + HNO NHNO 4 nnh cnh VNH,5,5,5 anh nhno chno VHNO,5, 5, a HNO Po eakcji: n NH n c HNO HNO 5,,5,75 a nhno,75 a,5 V,5 H,5 + c HNO 4 OH 6,67 + H 4 Odpowiedź: Stężenie jonów hydoksylowych z zlewce wynosi 9,5 4 /. lub: Stężenie jonów hydoksylowych z zlewce wynosi 6,67 4 /. pkt popawne obliczenie stężenia jonów hydoksylowych w dwóch oztwoach pkt popawne obliczenie stężenia jonów hydoksylowych w jednym oztwoze pkt bak popawnej odpowiedzi lub bak odpowiedzi. Pzykład popawnej odpowiedzi: SPbSO I 5, 4 4 SPbCO I 7 4, 4 Odpowiedź: Siaczan(VI) ołowiu(ii) ma wyższą ozpuszczalność, jest zatem lepiej ozpuszczalny. Możliwe jest pzepowadzenie soli tudno ozpuszczalnych w tudniej ozpuszczalne, zatem pzedstawiona eakcja zajdzie w pawo. pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, popawne wykonanie obliczeń, podanie popawnej odpowiedzi pkt zastosowanie niepopawnej metody obliczeń lub bak obliczeń 6

7 . Popawna odpowiedź: I. H S + H O m HS + H O + II. HS + H O m S + H O + pkt popawne podanie dwóch eakcji dysocjacji pkt popawne podanie jednej eakcji dysocjacji, bak popawnej odpowiedzi lub bak odpowiedzi 4. Popawna odpowiedź: + [HS ] [HO ] Ka [HS] + [S ][HO ] Ka [HS ] pkt popawne podanie dwóch wyażeń na stałe dysocjacji pkt popawne podanie jednego wyażenia na stałą dysocjacji, bak popawnej odpowiedzi lub bak odpowiedzi 5. Popawna odpowiedź: [H O + ] > [HS ] > [S ] pkt popawne uszeegowanie pkt niepopawne uszeegowanie lub bak odpowiedzi 6. Popawna odpowiedź: a) w pawo b) w lewo c) w lewo d) nie wpłynie pkt popawna odpowiedź w czteech podpunktach pkt popawna odpowiedź w tzech podpunktach pkt popawna odpowiedź w dwóch lub jednym podpunkcie, bak popawnej odpowiedzi lub bak odpowiedzi 7. Pzykład popawnej odpowiedzi: 5 pv Pa 5, m pv nrt n,a RT J 8,4 9 K K 8 g Ca(NO ) 4 e NO x, a NO & x 7, g Ca(NO ) Odpowiedź: Należy odważyć 7, g azotanu(v) wapnia. pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, wykonanie popawnych obliczeń i podanie popawnego wyniku waz z jednostką pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, popawne wykonanie obliczeń, podanie popawnego wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki pkt zastosowanie niepopawnej metody obliczeń lub bak obliczeń 8. Pzykład popawnej odpowiedzi: CH CH C CH CH CH CH CH CH Nazwa systematyczna:,,4timetyloheksan pkt popawne naysowanie związku oaz popawne podanie nazwy systematycznej pkt popawne naysowanie związku, ale niepopawne podanie nazwy systematycznej, niepopawne naysowanie związku lub bak odpowiedzi 7

8 9. CH + 4O CO + H O 4(g) (g) (g) (g) CH C + H 4(g) (s) DH (g) CO O CO (g) + (g) (g) DH C O (s) + (g) CO(g) DH HO H O DH (c) (g) 5 H + O H O DH (g) (g) (c) 4 DH DH + DH + DH + DH5 + DH4 kj 945, 8 Odpowiedź: Entalpia eakcji całkowitego spalania popynu wynosi 945,8 kj/. pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, wykonanie popawnych obliczeń i podanie popawnego wyniku waz z jednostką pkt zastosowanie popawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędów achunkowych, podanie błędnego wyniku lub bak wyniku pkt zastosowanie niepopawnej metody obliczeń, błędne wykonanie obliczeń lub bak obliczeń. Popawna odpowiedź: Wewnątz miceli znajduje się cząstka polana. Wewnątz miceli znajduje się cząstka niepolana. pkt popawne uzupełnienie dwóch zdań pkt popawne uzupełnienie jednego zdania, bak popawnej odpowiedzi lub bak odpowiedzi. Pzykład popawnej odpowiedzi: Mleko zabawia się na kolo żółty. pkt popawne podanie obsewacji pkt niepopawna odpowiedź lub bak odpowiedzi 8

9 . Pzykład popawnej odpowiedzi: Doświadczenie: Cu(OH) (s) aldehyd cynamonowy Obsewacje: wytącił się ceglastoczewony osad Równanie eakcji: H OH HC CH C O C O T + Cu(OH) HC CH + Cu O + H O pkt popawne naysowanie schematu doświadczenia, popawne zapisanie obsewacji oaz popawne zapisanie ównania eakcji chemicznej pkt popawne naysowanie schematu doświadczenia, popawne zapisanie obsewacji oaz niepopawne zapisanie ównania eakcji chemicznej pkt popawne naysowanie schematu doświadczenia, niepopawne zapisanie obsewacji oaz niepopawne zapisanie ównania eakcji chemicznej pkt niepopawne naysowanie schematu doświadczenia lub bak odpowiedzi. Pzykład popawnej odpowiedzi: Doświadczenie: CO H O + oanż metylowy Obsewacje: oztwó zabawił się na czewono Wnioski: woda nasycona tlenkiem węgla(iv) wykazuje odczyn kwasowy pkt popawne naysowanie schematu doświadczenia, popawne zapisanie obsewacji oaz popawne zapisanie wniosków pkt popawne naysowanie schematu doświadczenia, popawne zapisanie obsewacji oaz niepopawne zapisanie wniosków pkt popawne naysowanie schematu doświadczenia, niepopawne zapisanie obsewacji oaz niepopawne zapisanie wniosków pkt niepopawne naysowanie schematu doświadczenia lub bak odpowiedzi 9

10 4. Popawna odpowiedź: O NH C CH O CH pkt popawne naysowanie wzou pkt niepopawne naysowanie wzou lub bak odpowiedzi 5. Popawna odpowiedź: a) OH O CO CH HSO CH CH COOH + CH COOH 4 CH CH COOH + H O b) OH OH HSO CH CH COOH + CH OH 4 CH CH COOCH + H O c) OH OH CH CH COOH + NaOH CH CH COONa + H O pkt popawne zapisanie ównań eakcji w tzech pzypadkach pkt popawne zapisanie ównań eakcji w dwóch pzypadkach pkt popawne zapisanie ównań eakcji w jednym pzypadku pkt niepopawne zapisanie ównań eakcji tzech pzypadkach lub bak odpowiedzi 6. Popawna odpowiedź: Wzó aldehydu: CH CH CH CHO Reakcja : CH CH Pt CH CH CHO + H CH CH CH OH Reakcja : CH CH Al O CH CH CH OH CH CCH + H O pkt popawne podanie wzou związku oaz popawne zapisanie dwóch ównań eakcji pkt popawne podanie wzou związku oaz popawne zapisanie jednego ównania eakcji pkt popawne podanie wzou związku oaz niepopawne zapisanie ównań eakcji w dwóch pzypadkach pkt niepopawne podanie wzou związku lub bak odpowiedzi

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Lp. Odczynnik Równanie reakcji Efekt działania Rozpuszczalność osadu. osad,

Lp. Odczynnik Równanie reakcji Efekt działania Rozpuszczalność osadu. osad, Pierwsza grupa analityczna CHARAKTERYSTYKA GRUPY Kationy I grupy wytrącają chlorki trudno rozpuszczalne w wodzie i w rozcieńczonych kwasach. Rozpuszczalność chlorków jest różna. Maleje w szeregu: Pb 2,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) ze Zbioru zadañ z cheii... Zakres rozszerzony Krzysztofa. Pazdry i Anny Roli-Noworyty 1.4. 1:,75=4:11 4+11>14 1.85. 0 FeS + 45 O 10 Fe O + 0 SO 10 Fe O + 15 C 0 Fe + 15

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych OZNACZANIE ODCZYNU GLEBY (ph) Do dwóch zlewek na 100 ml naważkami po 10 g gleby do każdej wlewamy po 25

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń. Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) Zakwaszanie opadu

Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń. Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) Zakwaszanie opadu Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) CO H 2 H2O H2CO3-2CO3 H HCO3 - HCO3 H CO Zakwaszanie opadu SO 2SO SO 2-3 2 H2O H2SO 3 2 O2 2SO

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 13/1 dr hab. W. Makowski

Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 13/1 dr hab. W. Makowski !"#$% &%'( )'%!"#$ ( *('+( ',"("%-%'(.& *('+( ',"("%-%'( /014516 7689:6;9:9?@;60 A4B11 1 65671< =6C9D1904= :4?E FE G414:H I

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl ul. Ingardena 3, 30060 Kraków Temat lekcji : Teorie kwasów i zasad Program nauczania: DKOS 5002 12/07 (lekcja 91) Liceum poziom rozszerzony Lekcja bieżąca 45 minut Uwaga: Komentarz zapisany kursywą (kolorem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej ĆWICZENIE 2 Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej Alkohole R-H, fenole Ar-H Pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające grupę H połączoną z atomem węgla o hybrydyzacji sp 3, nazywa się alkoholami,

Bardziej szczegółowo

Miareczkowanie kwasów i zasad w środowisku niewodnym. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012

Miareczkowanie kwasów i zasad w środowisku niewodnym. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012 Miareczkowanie kwasów i zasad w środowisku niewodnym Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012 1 Analiza ilościowa klasyczna (miareczkowa) WSTĘP 2 Alkacymetria Opiera się na reakcjach związków o charakterze

Bardziej szczegółowo

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów)

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów) Związki kompleksowe Podstawy chemii kompleksów stworzył Alfred Werner na początku XX wieku, gdy zajmował się grupą bardzo trwałych związków, jakie tworzy amoniak z CoCl 3. - Zaproponował dla nich poprawne

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (KARTY PRACY) SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya.

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya. ELEKTROLIZA Cel ćwiczenia Oznaczenie równoważnika elektrocheicznego iedzi oraz stałej Faradaya. Zakres wyaganych wiadoości. Elektroliza i jej prawa.. Procesy elektrodowe. 3. Równoważniki cheiczne i elektrocheiczne.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo