CF 35, CF 40, CF 50, CF 60

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CF 35, CF 40, CF 50, CF 60"

Transkrypt

1 _CF_35_60_PL.book Seite 1 Montag, 13. Februar :48 09 CF 60 CF 50 CF 35 CF 40 CF 35, CF 40, CF 50, CF 60 PL Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi

2 _CF_35_60_PL.book Seite 2 Montag, 13. Februar : CF 35, CF ON OFF POWER ERROR SET UP + DOWN CF 35, CF 40, CF 50, CF 60 2

3 _CF_35_60_PL.book Seite 3 Montag, 13. Februar : V~AC 12/24V DC FUSE

4 _CF_35_60_PL.book Seite 4 Montag, 13. Februar : A B CF 50, CF

5 _CF_35_60_PL.book Seite 5 Montag, 13. Februar :48 09 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie odsprzedaży urządzenia należy przekazać ją kolejnemu nabywcy. Spis treści 1 Uwagi dotyczące korzystania z instrukcji Zasady bezpieczeństwa Podstawowe zasady bezpieczeństwa Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia Zakres dostawy Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Opis funkcji Zakres funkcji Elementy obsługi i wskaźników Obsługa Przed pierwszym użyciem Rady dotyczące oszczędzania energii Podłączanie lodówki Użycie czujnika ochrony akumulatora Eksploatacja przenośnej lodówki Ustawianie temperatury Wyłączanie lodówki przenośnej Odszranianie lodówki przenośnej Wymiana bezpiecznika urządzenia Wymiana bezpiecznika wtyczki (12/24 V) Wymiana żarnika Czyszczenie Gwarancja Usuwanie usterek Utylizacja Dane techniczne

6 _CF_35_60_PL.book Seite 6 Montag, 13. Februar :48 09 Uwagi dotyczące korzystania z instrukcji 1 Uwagi dotyczące korzystania z instrukcji W instrukcji obsługi wykorzystano następujące symbole: a Uwaga! Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych i zakłóceń w pracy produktu. e Uwaga! Wskazówka bezpieczeństwa, która informuje o zagrożeniach związanych z prądem lub napięciem elektrycznym: Nieprzestrzeganie może spowodować szkody materialne i zakłócenia w pracy urządzenia. I Wskazówka Informacje uzupełniające dot. obsługi urządzenia. Obsługa: Ten symbol wskazuje, że użytkownik musi podjąć jakieś działanie. Wymagane działania są opisywane krok po kroku. Ten symbol opisuje wynik działania. Rys. 1 5, strona 3: Ten odnośnik wskazuje element na rysunku, w tym przypadku Pozycję 5 na rysunku 1 na stronie 3. 2 Zasady bezpieczeństwa Producent nie odpowiada za szkody spowodowane: uszkodzeniem produktu w sposób mechaniczny lub spowodowany przeciąźeniami elektrycznymi zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraźnej zgody producenta użytkowaniem w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji 6

7 _CF_35_60_PL.book Seite 7 Montag, 13. Februar : Podstawowe zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa e Ostrzeżenie zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem! Zastosowanie na łodziach: W przypadku zasilania sieciowego należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie zasilania bezpiecznikiem FI. Należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej z dostępnym źródłem zasilania. Urządzenie można podłączać tylko: za pomocą dołączonego przewodu przyłączeniowego (rys. 1 2, strona 2) do zapalniczki lub innego gniazda 12/24 V w pojeździe lub za pomocą dołączonego przewodu przyłączeniowego (rys. 1 3, strona 2) do sieci prądu przemiennego V. W przypadku uszkodzenia przewodu przyłączeniowego należy go zastąpić specjalnym przewodem, który można zamówić u producenta lub w dziale serwisowym. Zabronione jest wyciąganie wtyczki z gniazda zapalniczki samochodowej ani gniazda wtykowego, pociągając za przewód przyłączeniowy. Przewód przyłączeniowy należy wyciągnąć: przed każdym czyszczeniem i konserwacją po każdym użyciu przed wymianą bezpiecznika Przed ładowaniem akumulatora za pomocą ładowarki należy odłączyć od niego urządzenie lub inne odbiorniki prądu. Przepięcia mogą uszkodzić elektronikę urządzeń. a Osoby, które z powodu swych ograniczonych zdolności fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych albo niedoświadczenia bądź niewiedzy nie są w stanie bezpiecznie używać przenośnej lodówki, nie powinny tego robić bez nadzoru odpowiedzialnej osoby. Urządzenia elektryczne nie są zabawkami dla dzieci! Urządzenie należy użytkować i przechowywać poza zasięgiem dzieci. Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. 7

8 _CF_35_60_PL.book Seite 8 Montag, 13. Februar :48 09 Zasady bezpieczeństwa Jeśli urządzenie ma widoczne uszkodzenia jego uruchamianie jest zabronione. Napraw mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo. W celu przeprowadzenia naprawy należy zwrócić się do działu serwisowego. Otwieranie obiegu chłodzenia jest zabronione! Przenośna lodówka nie nadaje się do transportu substancji drażniących lub zawierających rozpuszczalniki! Artykuły spożywcze mogą być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach lub w odpowiednich pojemnikach. 2.2 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia e Ostrzeżenie zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem! Nigdy nie należy chwytać nieosłoniętymi rękoma gołych przewodów. Dotyczy to przede wszystkim zasilania z sieci prądu przemiennego. Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód i wtyczka są suche. a Do lodówki nie należy wkładać żadnych urządzeń elektrycznych. Urządzenie należy ustawić w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wodą rozbryzgową. Należy chronić urządzenie i przewody przed deszczem i wilgocią. Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia i innych źródeł ciepła (ogrzewanie, silne promieniowanie słoneczne, piec gazowy itp.). Uwaga niebezpieczeństwo przegrzania! Należy zawsze pamiętać, że ciepło powstające przy eksploatacji musi być odpowiednio odprowadzane. Należy uważać, aby nie zakryć otworu wentylacyjnego. Należy zadbać o to, aby urządzenie stało w odpowiedniej odległości od ścian lub przedmiotów, tak by możliwa była cyrkulacja powietrza. 8

9 _CF_35_60_PL.book Seite 9 Montag, 13. Februar :48 09 Zakres dostawy Zanurzanie urządzenia w wodzie jest zabronione. Wypełnianie wewnętrznego pojemnika cieczami i lodem jest zabronione. 3 Zakres dostawy rys. 1, strona 2, przedstawia zakres dostawy. Poz. Ilość Nazwa 1 1 Lodówka przenośna 2 1 Przewód przyłączeniowy do gniazda 12/24 Vg 3 1 Przewód przyłączeniowy do gniazda Vw 4 2 Uchwyt składający się z: 2 elementów mocowanych do ścianki urządzenia 1 drążka 4 śrub mocujących 1 Instrukcja obsługi 4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Lodówka przenośna jest przeznaczona do chłodzenia i mrożenia artykułów spożywczych. Urządzenie nadaje się również do używania na łodziach. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania z gniazdem samochodu 12 Vg lub 24 Vg (np. gniazdo zapalniczki), łodzi lub samochodu kempingowego oraz z siecią prądu przemiennego Vw. a Uwaga zachować ostrożność w przypadku nietrwałych leków! Jeśli urządzenie ma być wykorzystywane do chłodzenia leków, należy upewnić się, czy jego wydajność chłodzenia odpowiada wymogom dotyczącym danego leku. 9

10 _CF_35_60_PL.book Seite 10 Montag, 13. Februar :48 09 Opis funkcji 5 Opis funkcji Lodówka przenośna może chłodzić, utrzymywać w chłodzie i zamrażać artykuły. Chłodzenie odbywa się za pomocą bezobsługowego obiegu chłodzenia z kompresorem. Bardzo dobra izolacja i wydajny kompresor zapewniają wyjątkowo szybkie chłodzenie. Lodówka przenośna to urządzenie mobilne. Podczas stosowania urządzenia na łodziach przechył ciągły może wynosić maksymalnie Zakres funkcji Zasilacz z włączaniem priorytetowym do podłączania do napięcia przemiennego Trzypoziomowy czujnik ochrony akumulatora do zabezpieczenia akumulatora pojazdu Tryb turbo do szybszego chłodzenia Wyświetlacz ze wskaźnikiem temperatury wyłączający się automatycznie w przypadku niskiego napięcia akumulatora Regulacja temperatury: z dwoma klawiszami; dwie opcje wyświetlania C lub F Uchwyty do zamontowania 10

11 _CF_35_60_PL.book Seite 11 Montag, 13. Februar :48 09 Opis funkcji 5.2 Elementy obsługi i wskaźników CF 35, CF 40 Blokada pokrywy: rys. 2 1, strona 2 CF 35, CF 40, CF 50, CF 60 Panel sterowania (rys. 3, strona 2) Poz. Nazwa Legenda 1 ON/OFF (włącz/ wyłącz) 2 POWER (zasilanie) 3 ERROR (błąd) 4 SET (ustawienia) Włącza lub wyłącza przenośną lodówkę, gdy przycisk jest naciskany przez jedną do dwóch sekund Wskaźnik trybu pracy Dioda LED świeci się na zielono: Dioda LED świeci się na pomarańczowo: Dioda LED mruga pomarańczowym światłem: Dioda LED miga czerwonym światłem: Kompresor jest włączony Kompresor jest wyłączony Wyświetlacz został automatycznie wyłączony z powodu niskiego napięcia akumulatora Włączone urządzania nie jest gotowe do użycia Wybiera tryb wprowadzania Regulacja temperatury Określenie trybu wprowadzania Celsjusz lub Fahrenheit Ustawianie czujników ochrony akumulatora 5 Wyświetlacz prezentuje wartości 6 UP + (zwiększ) 7 DOWN (zmniejsz) Jednorazowe naciśnięcie podwyższa wybraną wartość wejściową Jednorazowe naciśnięcie obniża wybraną wartość wejściową 11

12 _CF_35_60_PL.book Seite 12 Montag, 13. Februar :48 09 Obsługa Gniazda przyłączeniowe (rys. 4, strona 3): Poz. Nazwa 1 Gniazdo przyłączeniowe zasilania napięciem przemiennym 2 Gniazdo bezpiecznika 3 Gniazdo przyłączeniowe zasilania napięciem stałym 6 Obsługa 6.1 Przed pierwszym użyciem I Wskazówka Przed pierwszym użyciem lodówki należy, ze względów higienicznych, wyczyścić ją od wewnątrz i z zewnątrz wilgotną ściereczką (patrz również rozdz. Czyszczenie na stronie 20). Montowanie uchwytu Elementy mocowania są dostarczane luzem. W celu ich zamontowania, należy postępować w następujący sposób: Złożyć ze sobą dwa elementy mocowania (rys. 5 1, strona 3) i drążek (rys. 5 2, strona 3), tak aby tworzyły uchwyt. Umieścić uchwyt za pomocą dołączonych śrub w odpowiednich otworach. Przekładanie ogranicznika otworu pokrywy CF 50, CF 60 Jeżeli pokrywa powinna się otwierać z innej strony, można przełożyć ogranicznik otworu pokrywy. W tym celu należy postąpić w następujący sposób: Otworzyć pokrywę i ją wyciągnąć (rys. 6 A, strona 4). Obrócić pokrywę. Ustawić pokrywę w oprawie po przeciwległej stronie przenośnej lodówki (rys. 6 B, strona 4). 12

13 _CF_35_60_PL.book Seite 13 Montag, 13. Februar :48 09 Obsługa Wybór jednostki temperatury Przy ustawianiu temperatury można wybrać wartości wyrażone w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. W tym celu należy postąpić w następujący sposób: Włączyć przenośną lodówkę. Dwukrotnie nacisnąć klawisz SET (rys. 3 4, strona 2). Za pomocą klawiszy UP + (rys. 3 6, strona 2) lub DOWN - (rys. 3 7, strona 2), ustawić jednostkę temperatury Celsjusz lub Fahrenheit. Na wyświetlaczu przez kilka sekund przedstawiona jest ustawiona jednostka temperatury. Wyświetlacz kilkakrotnie mruga przed wyświetleniem aktualnej temperatury. 6.2 Rady dotyczące oszczędzania energii Wybierz miejsce z dobrą wentylacją, nienarażone na promieniowanie słoneczne. Schłódź ciepłe potrawy przed ich wstawieniem do lodówki. Nie otwieraj lodówki częściej, niż jest to konieczne. Nie trzymaj otwartej pokrywy dłużej niż jest to konieczne. Lodówkę należy odszraniać zaraz po wytworzeniu się warstwy lodu. Unikaj zbyt niskiej temperatury wewnętrznej. 6.3 Podłączanie lodówki Podłączanie do akumulatora (pojazdu lub łodzi) Przenośną lodówkę można eksploatować przy napięciu stałym wynoszącym 12 V lub 24 V. e Ostrzeżenie niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! Przed ładowaniem akumulatora za pomocą ładowarki należy odłączyć od niego lodówkę lub inne odbiorniki prądu. Przepięcia mogą uszkodzić elektronikę urządzeń. Przenośną lodówkę wyposażono w zabezpieczenie chroniące przed nieprawidłowym połączeniem biegunów przy podłączeniu akumulatora oraz przed zwarciem. 13

14 _CF_35_60_PL.book Seite 14 Montag, 13. Februar :48 09 Obsługa Włóż przewód przyłączeniowy 12/24 V (rys. 1 2, strona 2) do gniazda napięcia przemiennego i podłącz go do gniazda zapalniczki bądź gniazda 12 V lub 24 V. Podłączanie do sieci prądu przemiennego V (np. w domu lub biurze) e Ostrzeżenie zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem! Zabronione jest manipulowanie wtyczkami i wyłącznikami wilgotnymi rękoma lub stojąc na mokrej powierzchni. e Ostrzeżenie zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem! W przypadku korzystania z przenośnej lodówki na pokładzie statku przy zastosowaniu przyłącza lądowego do sieci prądu przemiennego V konieczne jest włączenie bezpiecznika FI pomiędzy tą siecią a lodówką. Należy skorzystać z porady specjalisty. Przenośne lodówki są wyposażone w zintegrowany przekaźnik z uniwersalnym napięciem z funkcją przełączania priorytetowego służący do podłączania do napięcia przemiennego V. Dzięki przełączaniu priorytetowemu następuje automatyczne przełączenie na zasilanie sieciowe, jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci prądu przemiennego V, również wtedy, gdy przewód przyłączeniowy 12/24 V jest wciąż jeszcze podłączony. Podczas przełączania między siecią prądu przemiennego a zasilaniem akumulatora przez kilka minut może się świecić czerwona dioda LED. Włóż przewód przyłączeniowy V (3, -) do gniazda prądu przemiennego i podłącz do sieci prądu przemiennego V. 14

15 _CF_35_60_PL.book Seite 15 Montag, 13. Februar : Użycie czujnika ochrony akumulatora Obsługa Urządzenie jest wyposażone w wielopoziomowy czujnik ochrony akumulatora, który przy podłączaniu do gniazda wtykowego 12/24 V chroni akumulator pojazdu przed nadmiernym rozładowaniem. Jeżeli lodówka jest eksploatowana przy wyłączonym zapłonie w pojeździe, wyłączy się samodzielnie, gdy napięcie spadnie poniżej możliwej do ustawienia wartości. Lodówka włączy się ponownie, gdy poprzez naładowanie akumulatora uzyskane zostanie napięcie wystarczające do ponownego włączenia. a Uwaga ryzyko uszkodzenia! Po wyłączeniu akumulatora przez jego czujniki ochrony nie ma on już swojej pełnej ładowności, należy więc unikać wielokrotnego uruchamiania lub eksploatowania odbiorników energii bez dłuższych faz ładowania. Należy pamiętać o ponownym naładowaniu akumulatora. W trybie HIGH czujniki akumulatora reagują szybciej niż na poziomie LOW i "MED (patrz poniższa tabela). Tryb czujnika ochrony akumulatora LOW MED HIGH Napięcie wyłączeniowe przy 12 V 10,1 V 11,4 V 11,8 V Napięcie ponownego włączenia przy 12 V 11,1 V 12,2 V 12,6 V Napięcie wyłączeniowe przy 24 V 21,5 V 24,1 V 24,6 V Napięcie ponownego włączenia przy 24 V 23,0 V 25,3 V 26,2 V W celu zmiany trybu czujnika ochrony akumulatora należy postępować w następujący sposób: Włączyć przenośną lodówkę. Trzykrotnie nacisnąć klawisz SET (rys. 3 4, strona 2). Za pomocą klawiszy UP + (rys. 3 6, strona 2) lub DOWN - (rys. 3 7, strona 2), ustawić tryb czujnika ochrony akumulatora. Na wyświetlaczu przez kilka sekund przedstawiony jest ustawiony tryb. Wyświetlacz kilkakrotnie mruga przed wyświetleniem aktualnej temperatury. 15

16 _CF_35_60_PL.book Seite 16 Montag, 13. Februar :48 09 Obsługa I Wskazówka Jeżeli lodówka jest zaopatrzona w baterię rozruchową, należy wybrać tryb HIGH czujnika ochrony akumulatora. Jeżeli lodówka jest podłączona do akumulatora, wystarczający jest tryb LOW czujnika ochrony akumulatora. W przypadku gdy lodówka ma być eksploatowana w sieci prądu przemiennego, należy ustawić czujniki akumulatora na LOW. 6.5 Eksploatacja przenośnej lodówki a Uwaga niebezpieczeństwo przegrzania! Należy zawsze pamiętać, że ciepło powstające przy eksploatacji musi być odpowiednio odprowadzane. Należy uważać, aby nie zakryć otworu wentylacyjnego. Należy zadbać o to, aby urządzenie stało w odpowiedniej odległości od ścian lub przedmiotów, tak by możliwa była cyrkulacja powietrza. Przenośną lodówkę postaw na stałym podłożu. Trzeba pamiętać, aby nie były zakryte otwory wentylacyjne, przez które może uchodzić nagrzane powietrze. I Wskazówka Przenośną lodówkę należy ustawić w sposób przedstawiony na (rys. 1, strona 2). Eksploatowanie lodówki w innej pozycji może spowodować jej uszkodzenie. Podłącz lodówkę, patrz Podłączanie lodówki na stronie 13. I Wskazówka W przypadku gdy lodówka ma być eksploatowana w sieci prądu przemiennego, należy ustawić czujniki akumulatora na LOW. a Uwaga zagrożenie spowodowane zbyt niską temperaturą! Należy uważać, aby w lodówce znajdowały się tylko rzeczy lub produkty, które mogą być chłodzone do wybranej temperatury. Naciskaj przycisk ON/OFF (rys. 3 1, strona 2) przez jedną do dwóch sekund. Świeci się dioda LED POWER. Wyświetlacz (rys. 3 5, strona 2) włącza się i przedstawia aktualną temperaturę chłodzenia. 16

17 _CF_35_60_PL.book Seite 17 Montag, 13. Februar :48 09 Obsługa I Wskazówka Wskazywana jest temperatura panująca pośrodku komory urządzenia. Temperatura panująca w innych miejscach może się różnić od wskazywanej. Przenośna lodówka zaczyna chłodzić komorę. I Wskazówka W przypadku zasilania akumulatorem wyświetlacz automatycznie się wyłączy, jeżeli napięcie akumulatora będzie niskie. Dioda LED POWER miga pomarańczowym światłem. Zamykanie lodówki CF 35, CF 40 Zamknij pokrywę. Dociskaj blokadę (rys. 2 1, strona 2) w dół do momentu, gdy słyszalne będzie jej zatrzaśnięcie. 6.6 Ustawianie temperatury Jednokrotnie naciśnij klawisz SET (rys. 3 4, strona 2). Za pomocą klawiszy UP + (rys. 3 6, strona 2) lub DOWN - (rys. 3 7, strona 2) ustaw temperaturę chłodzenia. Na wyświetlaczu przez kilka sekund wyświetla się ustawiona wymagana temperatura chłodzenia. Wyświetlacz kilkakrotnie mruga przed wyświetleniem aktualnej temperatury. 6.7 Wyłączanie lodówki przenośnej Opróżnij lodówkę. Wyłącz lodówkę. Wyciągnij przewód przyłączeniowy. W przypadku gdy lodówka nie będzie eksploatowana przez dłuższy czas, należy: Pozostawić pokrywę lekko otwartą. Dzięki temu nie wytworzą się nieprzyjemne zapachy. 17

18 _CF_35_60_PL.book Seite 18 Montag, 13. Februar :48 09 Obsługa 6.8 Odszranianie lodówki przenośnej Wilgotne powietrze może się osadzać na parowniku lub wewnątrz lodówki w postaci szronu, który ogranicza wydajność chłodzenia. Należy w odpowiednim czasie odszronić urządzenie. a Uwaga niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! Do usuwania warstw lodu i do oddzielania mocno zamrożonych artykułów od powierzchni zamrażarki nie należy używać twardych lub ostrych narzędzi. Aby odszronić lodówkę przenośną, należy postępować w następujący sposób: Wyjąć chłodzone artykuły. Włożyć je do innego urządzenia chłodzącego, tak aby pozostały zimne. Wyłączyć urządzenie. Pozostawić otwartą pokrywę. Zetrzeć wodę powstałą w wyniku odszraniania. 6.9 Wymiana bezpiecznika urządzenia e Ostrzeżenie zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem! Przed wymianą bezpiecznika urządzenia należy odłączyć przewód przyłączeniowy od źródła napięcia. Wyciągnij przewód przyłączeniowy ze źródła napięcia. Wyjmij wkładkę bezpiecznikową (rys. 4 2, strona 3), np. za pomocą śrubokręta. Wymień wadliwy bezpiecznik na nowy o tej samej wartości (T4AL 250 V). Włóż wkładkę bezpiecznikową do obudowy. 18

19 _CF_35_60_PL.book Seite 19 Montag, 13. Februar : Wymiana bezpiecznika wtyczki (12/24 V) Obsługa Zdejmij tulejkę adaptera (rys. 7 4, strona 4) z wtyczki. Wykręć śrubę (rys. 7 5, strona 4) z górnej części obudowy wtyczki (rys. 7 1, strona 4). Ostrożnie zdejmij górną część obudowy z dolnej (rys. 7 6, strona 4). Wyjmij kołek wtykowy (rys. 7 3, strona 4). Wymień wadliwy bezpiecznik (rys. 7 2, strona 4) na nowy o tej samej wartości (8 A 32 V). Złóż wtyczkę w odwrotnej do podanej powyżej kolejności Wymiana żarnika Naciśnij przełącznik (rys. 8 2, strona 4), tak aby można było wyciągnąć do przodu przezroczystą część (rys. 8 1, strona 4) lampy. Wymień żarnik. I Wskazówka Diody LED w żarniku muszą być skierowane w stronę przezroczystej części lampy. Umieść przezroczystą część lampy w obudowie. 19

20 _CF_35_60_PL.book Seite 20 Montag, 13. Februar :48 09 Czyszczenie 7 Czyszczenie e Ostrzeżenie zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem! Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę. a Uwaga niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! Urządzenia nie należy nigdy czyścić pod bieżącą wodą ani zamaczać w wodzie. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub twardych przedmiotów, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie. Do usuwania warstw lodu i do oddzielania mocno zamrożonych artykułów od powierzchni zamrażarki nie należy używać szczotek, skrobaków, twardych lub ostrych narzędzi. Od czasu do czasu należy czyścić wnętrze urządzenia wilgotną ściereczką. 8 Gwarancja Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu. W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie: kopii rachunku z datą zakupu, informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady. 20

21 _CF_35_60_PL.book Seite 21 Montag, 13. Februar :48 09 Usuwanie usterek 9 Usuwanie usterek Usterka Możliwa przyczyna Proponowane rozwiązanie Urządzenie nie działa, nie świeci się dioda LED. Urządzenie nie chłodzi (wtyczka jest włożona, świeci się dioda LED POWER ). Urządzenie nie chłodzi (wtyczka jest włożona, dioda LED POWER miga pomarańczowym światłem, wyświetlacz jest wyłączony). Zasilanie z gniazda 12/24 V (zapalniczka): Zapłon jest włączony, urządzenie nie działa, nie świeci się dioda LED. Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i wykonać następujące czynności kontrolne. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie (np. Err1 ) i urządzenie nie chłodzi. Brak napięcia w gnieździe 12/24 V pojazdu (gniazdo zapalniczki). Brak napięcia w gnieździe prądu przemiennego. Bezpiecznik urządzenia jest uszkodzony. Zintegrowany zasilacz jest uszkodzony. Uszkodzony kompresor. Napięcie akumulatora jest niewystarczające. Gniazdo zapalniczki samochodowej jest zabrudzone. Wpływa to ujemnie na połączenie elektryczne. Bezpiecznik gniazda 12/24 V jest przepalony. Bezpiecznik pojazdu jest przepalony. Usterki w działaniu spowodowały wyłączenie urządzenia. W większości pojazdów konieczne jest włączenie zapłonu, aby w gnieździe zapalniczki było napięcie. Należy spróbować podłączyć urządzenie do innego gniazda wtykowego. Należy wymienić bezpiecznik, zob. Wymiana bezpiecznika urządzenia na stronie 18. Naprawę może wykonać tylko autoryzowany serwis. Naprawę może wykonać tylko autoryzowany serwis. Należy sprawdzić akumulator i ewentualnie go naładować. Gdy wtyczka w gnieździe zapalniczki jest zbyt ciepła, należy oczyścić gniazdo. Innym powodem może być nieprawidłowo zmontowana wtyczka. Należy wymienić bezpiecznik (8 A) wtyczki 12/24 V, zob. Wymiana bezpiecznika wtyczki (12/24 V) na stronie 19. Należy wymienić bezpiecznik samochodowy gniazda wtykowego 12/24 V (zwykle 15 A) (należy uwzględnić przy tym instrukcje obsługi pojazdu). Naprawę może wykonać tylko autoryzowany serwis. 21

22 _CF_35_60_PL.book Seite 22 Montag, 13. Februar :48 09 Utylizacja 10 Utylizacja Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu. M Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji. 11 Dane techniczne CF 35 CF 40 Pojemność: 31 litrów 37 litrów Zasilanie: 12/24 Vg i Vw Prąd znamionowy: 12 Vg: 6,0 A 6,0 A 24 Vg: 3,0 A 3,0 A Vw: od 1,3 do 0,7 A od 1,3 do 0,7 A Zakres temperatury chłodzenia: +10 C do 18 C (od +50 F do 0 F) Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm: 580 x 385 x x 445 x 360 Waga: 15 kg 16 kg CF 50 CF 60 Pojemność: 47 litrów 57 litrów Zasilanie: 12/24 Vg i Vw Prąd znamionowy: 12 Vg: 7,0 A 7,0 A 24 Vg: 3,0 A 3,0 A Vw: od 1,3 do 0,7 A od 1,3 do 0,7 A Zakres temperatury chłodzenia: +10 C do 18 C (od +50 F do 0 F) Wymiary (szer.x wys. x gł.) w mm: 630 x 480 x x 582 x 360 Waga: 18 kg 21,6 kg I Wskazówka Przy temperaturze otoczenia wynoszącej powyżej 32 C (90 F) nie można osiągnąć minimalnej temperatury. 22

23 _CF_35_60_PL.book Seite 23 Montag, 13. Februar :48 09 Dane techniczne Kontrola/certyfikaty: Wersje, modyfikacje techniczne i opcje dostawy są zastrzeżone. Obieg chłodzący zawiera R134a. 23

24 _CF_35_60_PL.book Seite 24 Montag, 13. Februar :48 09 k Dometic WAECO International GmbH Hollefeldstraße 63 D Emsdetten +49 (0) (0) Mail: Internet: Europe a Dometic Austria GmbH Neudorferstrasse Guntramsdorf Mail: h Dometic Switzerland AG Riedackerstrasse 7a CH-8153 Rümlang (Zürich) Mail: l Dometic Denmark A/S Nordensvej 15, Taulov DK-7000 Fredericia Mail: m Dometic Spain S.L. Avda. Sierra del Guadarrama, 16 E Villanueva de la Cañada Madrid Mail: p Dometic S.N.C. ZA du Pré de la Dame Jeanne F Plailly Mail: q Dometic Finland OY Mestarintie 4 FIN Vantaa Mail: C Dometic Italy S.p.A. Via Virgilio, 3 I Forlì Mail: L Dometic Norway AS Skolmar 24 N-3232 Sandefjord Mail: N Dometic Benelux B.V. Ecustraat 3 NL-4879 NP Etten-Leur Mail: P Dometic Poland Sp. z o.o. Ul. Puławska 435A Warszawa Poland Mail: T Dometic RUS LLC Komsomolskaya square Moscow Russia Mail: U Dometic Scandinavia AB Gustaf Melins gata 7 S Västra Frölunda (Göteborg) Mail: 4 Dometic UK Ltd. Dometic House The Brewery Blandford St. Mary Dorset DT11 9LS Mail: Overseas + Middle East 8 Dometic Australia 1 John Duncan Court Varsity Lakes QLD Mail: 5 WAECO Impex Ltd. Suites /F Tower 1 The Gateway 25 Canton Road, Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong Mail: 7 WAECO Impex Ltd. Taipei Office 2 FL-3 No. 56 Tunhua South Rd, Sec 2 Taipei 106, Taiwan Mail: 6 Dometic AB Regional Office Middle East P O Box Dubai, United Arab Emirates Mail: 0 Dometic Marine Division 2000 N. Andrews Ave. Extension Pompano Beach, FL USA Mail: _PL 02/2012

CDF 18, CDF 25, CDF 35, CDF 45. Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi CDF 45 CDF 35 CDF 18 CDF 25

CDF 18, CDF 25, CDF 35, CDF 45. Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi CDF 45 CDF 35 CDF 18 CDF 25 _CDF_PL.book Seite 1 Dienstag, 14. Februar 2012 8:23 08 CDF 18 CDF 25 CDF 35 CDF 45 CDF 18, CDF 25, CDF 35, CDF 45 PL Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi _CDF_PL.book Seite 2 Dienstag, 14.

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W Nr produktu 857396 Należy bardzo uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i zachować ją na później tak aby można było ponownie

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

VTSS4N REGULOWANA STACJA LUTOWNICZA 48W 150-450 C INSTRUKCJA OBSŁUGI

VTSS4N REGULOWANA STACJA LUTOWNICZA 48W 150-450 C INSTRUKCJA OBSŁUGI VTSS4N REGULOWANA STACJA LUTOWNICZA 48W 150-450 C INSTRUKCJA OBSŁUGI VTSS4N INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH Prawo własności do niniejszej instrukcji należy do firmy Velleman nv. Wszelkie prawa na całym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo