Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013

2 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość 15 UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ 15 ZESPÓŁ REKTORSKI I SENAT 16 STUDENCI 19 DOKTORANCI 20 CUDZOZIEMCY 21 PRACOWNICY 22 PRO BONO UNIVERSITATIS 25 DELab nowa forma współpracy jednostek 25 PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU w 2016 ROKU 26 KSZTAŁCENIE 26 REKRUTACJA 2013/ OFERTA STUDIÓW I, II stopnia ORAZ doktoranckich (III stopnia) 31 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 32 START NA RYNKU PRACY 33 STUDIA PODYPLOMOWE 35 Uniwersytet Otwarty 36 SPRAWY DYSCYPLINARNE 37 BADANIA NAUKOWE 37 Ocena jednostek naukowych 38 finansowanie badań 40 Międzynarodowe granty i nagrody 41 KRAJOWE GRANTY I NAGRODY 44 INNE WYRÓŻNIENIA 45 Rozwój naukowy 46 Publikacje i konferencje 47 ZBIORY BIBLIOTEK UW 48 WSPÓŁPRACA 48 WSPÓŁPRACA NAUKOWA I DYDAKTYCZNA 49 MIĘDZYNARODOWA WYMIANA AKADEMICKA 51 WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM 52 UCZELNIA A OTOCZENIE SPOŁECZNE 55 FINANSE 55 PRZYCHODY 58 KOSZTY 59 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 62 PŁACE 64 INFORMACJE DODATKOWE 66 NIERUCHOMOŚCI, INWESTYCJE, IT NA UCZELNI 66 NIERUCHoMOŚCI 69 INWESTYCJE 72 IT NA UCZELNI 75 ZAŁĄCZNIKI 1

3 Szanowni Państwo, Nie ma bogactwa ponad ludzi to słowa Jeana Bodina, wybitnego XVI-wiecznego teoretyka państwa. Taki był też tytuł wykładu inauguracyjnego, wygłoszonego przez prof. Marka Okólskiego w trakcie inauguracji tego roku akademickiego. To także dobre motto Sprawozdania z działalności naszej uczelni. Uniwersytet to jego ludzie pracownicy, doktoranci i studenci. Uniwersytet to jego ludzie pracownicy, doktoranci i studenci. To dzięki ich pracy i wysiłkowi uczelnia bardzo dobrze sobie radzi nawet w niełatwym czasie zmian demograficznych i społecznych, a także zmian warunków, w jakich funkcjonują uczelnie. Dane zaprezentowane w tym dokumencie mówią same za siebie. Ani kryzys gospodarczy, ani niż demograficzny nie odbiły się negatywnie na kondycji uczelni. Wydaje się nawet, że zmiany demograficzne stały się impulsem do zmian w sposobie funkcjonowania uczelni, które w przyszłości mogą przynieść jej same korzyści. Odpowiadając na rosnące aspiracje młodych Polaków, niektóre wydziały Uniwersytetu koncentrowały się przez lata na kształceniu studentów. Dziś kładziemy większy nacisk na badania, a między obiema sferami działalności uczelni mamy tak potrzebną równowagę. *** Uniwersytet w pełni zasługuje na miano uczelni badawczej. Wydziały i jednostki uczelni nie mają sobie równych w naszym kraju, a nagrody i wyróżnienia dla badaczy potwierdzają ich najwyższą klasę. Uczelnia może pochwalić się największą liczbą jednostek, które otrzymały kategorię A+, w trakcie przeprowadzonej niedawno parametryzacji. Kategoria ta przyznawana jest jednostkom, które prowadzą badania na najwyższym, światowym poziomie. Otrzymały ją nasze wydziały: Chemii, Fizyki, Historyczny, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Ekonomicznych oraz Psychologii, a także Centrum Nowych Technologii. Pracownicy uczelni bardzo aktywnie sięgają po fundusze na badania z różnych źródeł zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Aktywność tę najlepiej chyba obrazuje liczba grantów z Narodowego Centrum Nauki, realizowanych przez pracowników Uniwersytetu w 2013 roku. To ponad 800 projektów. Ich lista jest tak długa, że zdecydowaliśmy się ją opublikować tylko w wydaniu elektronicznym Sprawozdania. Co ważne, o granty z powodzeniem starają się zarówno wydziały ścisłe, które jeszcze parę lat temu wiodły prym w tej dziedzinie, jak i wydziały Filozofii i Socjologii oraz Historyczny. Według raportu Nauka w Polsce, wydanego w 2013 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Historyczny UW wykazał się wręcz największą aktywnością w pozyskiwaniu grantów na badania nie tylko w skali Uniwersytetu, ale i w skali całego kraju. To najlepiej pokazuje, jaki potencjał tkwi w pracownikach wydziałów humanistycznych i społecznych. WSTĘP

4 Bardzo optymistyczne wnioski płyną też z raportu z badań losów absolwentów UW, w których wykorzystano dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Badanie, zakończone pod koniec 2013 roku, było pierwszym tego typu badaniem w Polsce, opartym nie na opiniach ankietowanych, ale wyłącznie na twardych danych zawartych w rejestrach. Z raportu przygotowanego na ich zakończenie wynika jednoznacznie, że większość absolwentów UW nie ma problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. 86 proc. osób, które zostały objęte badaniem, miało doświadczenie w pracy na etacie, a były to osoby, które ukończyły studia w ostatnich latach, czyli już w czasie kryzysu gospodarczego. Nie ma żadnych wątpliwości, że przynajmniej w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego nie mają zastosowania, powtarzane wciąż w debacie publicznej tezy, o tym, że uczelnie to fabryki bezrobotnych, a studenci i absolwenci zostali pozostawieni sami sobie z wiedzą i umiejętnościami, które do niczego im się nie przydadzą. W 2013 powstało też Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Zajmuje się ono głównie wolontariatem kompetencyjnym. Wolontariusze przede wszystkim studenci UW dzielą się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem; tu mogą sprawdzić się w działaniu, przygotować do ról, jakie przychodzi im pełnić w społeczeństwie. Poprawiają się też warunki studiowania i pracy na Uniwersytecie. Powstają nowe gmachy, a zabytkowe są odnawiane. W marcu ubiegłego roku został oddany do użytku budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Za kilka miesięcy studenci i pracownicy Uniwersytetu będą też mogli korzystać z dwóch sąsiednich gmachów Wydziału Fizyki i Centrum Nowych Technologii. Wart odnotowania jest też wzrost wynagrodzeń. Po latach zapowiedzi doczekaliśmy się podwyżek dla pracowników uczelni. Optymizmem mogą też napawać rządowe obietnice dotyczące kolejnych transz na podwyżki, zapowiedzianych na 2014 i 2015 rok. *** Rok 2013 pokazał, że Uniwersytet Warszawski jest instytucją, która szybko reaguje na zmiany i dostosowuje się do nowych warunków. Dzięki takim pracownikom i studentom, jakich mamy, możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Prof. Marcin Pałys Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 3

5 Społeczność studenci doktoranci słuchacze studiów podyplomowych pracownicy obcokrajowcy Badania tematy projekty finansowane z krajowych bądź międzynarodowych programów badawczych w tym: MNiSW 270 NCN 824 NCBiR 42 programy ramowe 74, w tym 7 European Research Council pozostałe programy międzynarodowe 109 kategorie A+ 7 KNOW-y mln 2 6 przychody z badań 350 mln zł publikacje Współpraca partnerów zagranicznych, w tym 960 uczelni partnerskich Erasmus: wyjazdów oraz 719 przyjazdów umowy bilateralne: 188 wyjazdów oraz 278 przyjazdów

6 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 2 2 Kształcenie kandydaci absolwenci WYRÓŻNIENIA: 2 oceny wyróżniające PKA: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, kierunek prawo 2 nagrody MNiSW dla programów zgodnych z KRK oraz najbardziej zaawansowanych systemów poprawy jakości kształcenia: zastosowanie fizyki w biologi i medycynie, chemia Zbiory bibliotek 5,8 mln Finanse i majątek 1,2 mld zł łączny budżet 124 nieruchomości 108 projektów edukacyjnych, badawczych, inwestycyjnych, finansowanych z funduszy strukturalnych 628 tys. m 2 powierzchnia gruntów 5

7 21 stycznia Uniwersytet odwiedził prezydent Mongolii Tsakhiagiin Elbegdorja 27 lutego Doktorat honoris causa dla prof. Michaela G. Müllera, na wniosek Wydziału Historycznego STYCZEŃ LUTY MARZEC stycznia uniwersytecka spółka UWRC sp. z o.o. podpisała umowę z francuską firmą Advanced Accelerator Applications. Spółka UWRC powstała w 2012 roku, jej zadaniem jest komercyjne wykorzystanie substancji wytwarzanych w Ośrodku Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków UW. Ośrodek zajmuje się poszukiwaniem nowych radiofarmaceutyków, czyli substancji promieniotwórczych stosowanych w diagnostyce i leczeniu m.in. nowotworów. Partner UW firma AAA zarządza laboratoriami produkcji oraz dystrybucją i marketingiem radiofarmaceutyków w Unii Europejskiej i Szwajcarii. 18 stycznia powołano Radę sportu na UW, jej zadaniem jest wspieranie sportu akademickiego i promocja ruchu wśród studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Uniwersytet Warszawski od dawna uznawany jest za jedną z najbardziej usportowionych polskich uczelni. Akademicki Związek Sportowy UW jest największą organizacją zrzeszającą sportowców na polskich uczelniach, a jego przedstawiciele zdobywają co roku medale Akademickich Mistrzostw Polski. W zawodach w roku akademickim 2012/2103 UW zajął I miejsce w klasyfikacji uniwersytetów oraz II w klasyfikacji generalnej lutego rozstrzygnięto IX edycję Funduszu Innowacji Dydaktycznych, dzięki któremu uczelnia wspiera nowotarskie pomysły na zajęcia oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne. Nagrodzono 24 wnioski, ich autorom przyznano łącznie 987 tys. zł. W 2013 roku ogłoszono też X edycję FID, której wyniki poznaliśmy w styczniu Wsparcie otrzymało 17 projektów. 7 marca radni Warszawy zadecydowali o nazwie stacji metra powstającej pomiędzy przystankami Świętokrzyska a Centrum Nauki Kopernik. Będzie ona brzmieć Nowy Świat Uniwersytet. 15 marca powołano Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych. Jest to wspólna inicjatywa Uniwersytetu oraz Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem ośrodka jest nie tylko prowadzenie badań, ale też współpraca obejmująca kształcenie na poziomie podyplomowym i doktoranckim. Planowane jest uruchomienie dwóch programów: dla profesorów wizytujących oraz staży postdoktorskich KALENDARIUM

8 21 marca Doktorat honoris causa dla prof. Odeda Starka, na wniosek Wydziału Nauk Ekonomicznych 4 kwietnia Nagroda Lwa Sapiehy dla o. Piotra Rudkouskiego za zasługi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi KALENDARIUM KWIECIEŃ marca otwarto I część Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. To pierwszy z trzech, powstających na Ochocie, budynków dla nauk ścisłych. Chcielibyśmy skupić nasze wysiłki wokół trzech głównych obszarów: nowe źródła energii i energia odnawialna, ochrona środowiska oraz chemia związków biologicznie aktywnych mówił podczas otwarcia prof. Marcin Pałys, rektor UW. Centrum będzie przede wszystkim platformą współpracy między różnymi jednostkami, nie tylko uniwersyteckimi. Będzie to miejsce, do którego może przyjść każdy, kto ma interesujący pomysł z dziedzin biologicznych, chemicznych czy pokrewnych tłumaczył rektor. Więcej na str

9 MAJ CZERWIEC maja rozpoczął się cykl spotkań z pracownikami administracji centralnej oraz wydziałowej, zakończony 9 lipca. W 29 warsztatach wzięło udział pół tysiąca osób. Uczestnicy opisywali pracę własnej jednostki oraz relacje z innymi biurami i wydziałami. Dzięki spotkaniom powstał obraz Uniwersytetu jako instytucji i miejsca pracy, zarysował się schemat wzajemnych relacji jednostek i osób. Powstała lista zmian i usprawnień proponowanych przez pracowników. Wnioski płynące ze spotkań zebrano w raporcie Nasz Uniwersytet. Więcej na str maja opublikowano ranking naukowy uczelni akademickich tygodnika Polityka, oparty o dane dotyczące liczby publikacji i ich cytowań. Jego autorzy wykorzystali indeksy Hirscha (parametry naukometryczne pozwalające ocenić znaczenie dorobku poszczególnych naukowców). Przeanalizowano dane z lat , zawarte w bazie Web of Science. Uniwersytet Warszawski zajął w rankingu pierwsze miejsce, jako instytucja z największą liczbą publikacji (27 484) i ich cytowań ( ), a także najwyższą średnią liczbą cytowań na publikację (14,59). W tym samym miesiącu ukazało się zestawienie najlepszych polskich uczelni, które przygotowują miesięcznik Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita. Uniwersytet Warszawski przegrał rywalizację z Uniwersytetem Jagiellońskim o 0,08 punktu UJ zgromadził 100 punktów, UW 99,92. Wybrano też najlepsze kierunki studiów. Najwyższe noty otrzymało dziesięć programów prowadzonych na UW. Uniwersytet uczestniczy także w rankingach międzynarodowych biorąc pod uwagę ogólną liczbę uczelni badawczych na świecie, która sięga 20 tys., UW należał w 2013 roku do 2% najlepszych szkół wyższych czerwca otwarto dla kandydatów rejestrację w IRK, a tym samym rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2013/2014. Wzięło w niej udział prawie 32 tys. osób. Najwięcej chętnych starało się o przyjęcie na ekonomię, prawo oraz filologię angielską. Najwięcej osób o jeden indeks walczyło na lingwistyce stosowanej (język angielski i włoski) ponad 22. Więcej na str. 26. KALENDARIUM

10 KALENDARIUM LIPIEC czerwca podpisano umowę z władzami Warszawy dotyczącą dzierżawy gruntu na Białołęce pod budowę nowoczesnego centrum zarządzania danymi Centrum Kompetencji OCEAN (Otwarte Centrum Danych i ich Analiz). Projekt centrum zyskał wsparcie NCBiR w programie, z którego finansowany jest rozwój infrastruktury informatycznej. ICM (autor projektu) otrzyma 80 mln zł. Ośrodek umożliwi przechowywanie i przetwarzanie dużych zbiorów danych, będzie również stanowił unikatowe, nie tylko w skali kraju, środowisko rozwijania nowych aplikacji i modeli równoległych. 1 lipca oficjalnie wystartował na uczelni projekt wprowadzania zintegrowanego systemu zarządzania. Uczelnia uzyskała na ten cel 5,8 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. W 2013 roku odbyły się dwa przetargi, w pierwszym wyłoniono system, który będzie stosowany na UW SAP ERP. W drugim przetargu, przeprowadzonym pod koniec roku, wybrano firmę, która skonfiguruje system zgodnie z potrzebami uczelni. Skrót ERP oznacza Enterprise Resource Planning. Platformy tego typu oferują wiele modułów tematycznych, pozwalających obsługiwać właściwie każdą sferę działalności instytucji. UW na razie korzystać będzie z dwóch modułów: kadry i płace oraz finanse i majątek. 30 czerwca zakończył się rok akademicki 2012/2013. Absolwenci tego rocznika jako pierwsi otrzymali dyplomy według nowych wzorów, indywidualnych dla każdej uczelni. Jest to jedna z konsekwencji nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przeprowadzonej w 2011 roku, która zniosła wspólny wzór dyplomu dla wszystkich uczelni. W 2013 roku ponad 10 tys. osób mogło pochwalić się dyplomem z uniwersyteckim orłem. 9

11 12 września Uniwersytet odwiedziła Aung San Suu Kyi (birmańska opozycjonistka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla) WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK września rozpoczęła się XVII edycja Festiwalu Nauki w Warszawie, przez dziesięć dni odbyło się prawie tysiąc spotkań, zorganizowanych przez ponad 120 uczelni, instytutów naukowych, stowarzyszeń, archiwów, muzeów oraz fundacji. W festiwal zaangażowanych było ponad tysiąc naukowców. Swoje sale wykładowe i laboratoria dla publiczności otworzyło 15 uniwersyteckich wydziałów. 30 września ogłoszono wyniki przeprowadzonej według nowych zasad parametryzacji jednostek naukowych. Spośród 963 ocenianych instytucji, 32% uzyskało kategorię A. Po raz pierwszy przyznawano także kategorię A+, przeznaczoną dla ośrodków wzorcowych, prowadzących badania na najwyższym, światowym poziomie. Otrzymało ją 4% ośrodków. Ocenie poddano 29 jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. 7 z nich znalazło się w elitarnej grupie A+: wydziały Historyczny, Psychologii, Fizyki, Chemii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Ekonomicznych, a także Centrum Nowych Technologii. Pozostałe otrzymały kategorię A (15) lub B (7). Więcej na str października uroczyście rozpoczął się 198. w historii uczelni rok akademicki. Podczas przemówienia inauguracyjnego prof. Marcin Pałys, rektor UW, przypominał, że Uniwersytet to nie jest zwykła firma i nie księgowość jest królową nauk. Nasza rola wykracza poza taką codzienność. To jest szczególna instytucja, w której tworzą się nowe idee ( ). Ważne więc, żebyśmy nie zgubili etosu akademickiego i potrafili być też dumni z instytucji, którą razem tworzymy. Lekceważenie roli uniwersyteckiego wykształcenia, swoisty ageizm stosowany przez decydentów, dla których życie naukowca kończy się w dniu 35. urodzin czy postępująca biurokratyzacja szkół to niektóre wątki poruszone przez prof. Pałysa. Na zakończenie inauguracji pierwszy wykład w roku 2013/2014 wygłosił prof. Marek Okólski ( Nie ma bogactwa ponad ludzi czyli dlaczego bardziej opłaca się śledzić trendy demograficzne niż notowania giełdowe ). 1 października otwarto na uczelni żłobek Uniwersyteckie Maluchy, jego powstanie sfinansowano z funduszy unijnych. Do żłobka przyjmowane są dzieci pracowników oraz doktorantów. Na terenie uczelni znajduje się również punkt przedszkolny Smyki ze Smyczkowej, za jego organizację i działanie odpowiadają rodzice przedszkolaków. Kolejnym krokiem jest program Uczelnia przyjazna rodzicom, dzięki któremu na UW zainstalowano przewijaki. KALENDARIUM

12 24 października Uniwersytet odwiedził Dalajlama XIV 29 października Doktorat honoris causa dla prof. Andrzeja Białasa, na wniosek Wydziału Fizyki KALENDARIUM LISTOPAD października podpisano umowę z władzami województwa świętokrzyskiego dotyczącą dofinansowania z funduszy unijnych budowy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Ośrodek powstaje w miejscu dawnego kamieniołomu Korzecko na Górze Rzepka, gdzie utworzono rezerwat przyrody. We wnętrzach znajdą się specjalistyczne laboratoria nie tylko geologiczne, ale również hydrogeochemiczne, geofizyczne czy kartowania. To nie jedyny uniwersytecki projekt w świętokrzyskim, w Chrobrzu planowane jest Europejskie Centrum Edukacji Archeologicznej. Więcej na str listopada prof. Byung Kwon-Cheng z Hankuk University of Foreign Studies w Seulu otrzymał medal UW. Prof. Kwon- Cheng jest twórcą Departamentu Studiów Polskich na Uniwersytecie w Seulu, tłumaczem polskiej literatury, autorem przekładu na język koreański Pana Tadeusza. Oprócz niego w 2013 roku medal UW otrzymał m.in. Tsakhiagiin Elbegdorja, prezydent Mongolii. 4 listopada Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawaną za najważniejsze polskie wyróżnienie naukowe, otrzymał 4 prof. Andrzej K. Tarkowski, twórca polskiej szkoły embriologii doświadczalnej ssaków. Gdy w 2007 roku Nobel w dziedzinie medycyny i fizjologii powędrował do trzech naukowców zajmujących się badaniami nad zarodkowymi komórkami macierzystymi, przypominano, że ich odkrycia nie byłyby możliwe bez fundamentalnych prac w tej dziedzinie autorstwa prof. Tarkowskiego. Do jego wpływu na rozwój światowej embriologii odwołała się także FNP. Badania profesora Tarkowskiego miały kluczowy wpływ na rozwój technik związanych m.in. z klonowaniem i diagnostyką przedimplantacyjną oraz zainspirowały wielu uczonych na świecie do kontynuowania i rozwijania jego odkryć napisano w uzasadnieniu nagrody. Rok 2013 obfitował w wyróżnienia dla pracowników Uniwersytetu znaleźli się oni wśród laureatów Nagród Premiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielu innych. Więcej na str

13 6 listopada Doktorat honoris causa dla prof. Michaela Martinka, na wniosek Wydziału Prawa i Administracji 25 listopada Nagroda Polonicum dla prof. Constantina Geambaşu za zasługi w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej LISTOPAD listopada ogłoszono konkurs na logo oraz hasło jubileuszu 200. rocznicy powstania Uniwersytetu. Napłynęło prawie 300 prac. Do jury, powołanego przez rektora UW, zaproszono przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych oraz miasta stołecznego Warszawy. Za najlepszy projekt uznano logotyp i hasło przygotowane przez warszawską agencję Bravo Bodoni Dwa stulecia. Dobry początek. Znak i hasło będą wykorzystywane przez UW w materiałach informacyjnych i promocyjnych do 2016 roku, obok tradycyjnego uniwersyteckiego orła. Więcej na str listopada Uniwersytet nagrodzono w konkursie EDUinspiracje, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wyróżniono w nim osoby i instytucje, które potrafiły najlepiej skorzystać z unijnych programów takich jak: Erasmus, Comenius, Leonardo czy Grundtvig. Uniwersytet nagrodzono za udział w programie Erasmus. To kolejne wyróżnienie dla UW za wyjątkowo aktywne wspieranie wymiany akademickiej, w poprzednich latach uczelnia otrzymała m.in. Złotego Erazma oraz dwa wyróżnienia Komisji Europejskiej w konkursach Erasmus Success Story. Więcej na str. 50. KALENDARIUM

14 KALENDARIUM GRUDZIEŃ grudnia otwarto Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Ośrodek zajmuje się promocją idei wolontariatu, pomaga w realizacji nowych projektów zgłaszanych przez członków społeczności akademickiej, a także pośredniczy między chętnymi do pomocy a firmami i instytucjami, które tej pomocy potrzebują. UCW wspiera różne formy wolontariatu, ale przede wszystkim wolontariat kompetencyjny, w którym angażująca się w pomoc osoba dzieli się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem z określonej dziedziny. Centrum uczestniczy w Wolontariacie Europejskim, czyli unijnym programie wspierającym międzynarodowe projekty z udziałem młodzieży z całej Europy. 10 grudnia poznaliśmy wyniki kolejnego etapu badania Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Badania prowadzi od 2011 roku Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Tym razem podsumowano prace nad modelem badań ankietowych wśród absolwentów badań panelowych które były prowadzone online. Raport końcowy ze wszystkich etapów badania poznaliśmy w lutym 2014 roku. Więcej na str grudnia wręczono stypendia laureatom piątej, czyli ostatniej edycji konkursu dla młodych doktorów i doktorantów w ramach programu Nowoczesny Uniwersytet. W 2013 dobiegł końca także program dla profesorów wizytujących z kraju i zagranicy. W 2014 roku kontynuowano program staży dla młodych doktorów oraz szkolenia z dydaktyki szkoły wyższej. Od października 2009 do końca 2013 r. z NUW skorzystało ponad 2 tys. osób: 225 młodych badaczy otrzymało stypendia, 77 osób wyjechało na staże, Uniwersytet gościł 62 profesorów z polskich i zagranicznych uczelni, osób wzięło udział w szkoleniach. Więcej na str

15 ( 7).

16 1UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ ZESPÓŁ REKTORSKI I SENAT W 2013 roku władzę na UW sprawował prof. UW dr hab. Marcin Pałys, rektor kadencji , wraz z zespołem: prof. UW dr hab. Anną Gizą-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej, prof. dr hab. Martą Kicińską-Habior, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr. hab. Alojzym Z. Nowakiem, prorektorem ds. badań naukowych i współpracy, prof. dr. hab. Tadeuszem Tomaszewskim, prorektorem ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego. Skład Senatu kadencji znaleźć można w załączniku nr 1. W 2013 roku odbyło się 9 posiedzeń Senatu. Protokoły dostępne są na stronie Zarządzenia, postanowienia i obwieszczenia wydane przez rektora, a także uchwały Senatu dostępne są w Monitorze UW, na stronie 15

17 W 2013 roku działały komisje rektorskie: ds. tytułów honorowych, ds. nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ds. oceny wniosków stypendialnych na UW, ds. zatrudniania na stanowiska profesorów na UW, ds. odznaczeń państwowych i resortowych, ds. przeciwdziałania dyskryminacji, ds. oceny programów kształcenia na studiach doktoranckich, senackie: ds. badań naukowych, ds. budżetu i finansów, ds. organizacji i rozwoju przestrzennego UW, ds. polityki kadrowej, ds. socjalnych, ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia, prawno-statutowa, Załączniki dodatkowe dostępne w wydaniu elektronicznym: I. Komisje rektorskie, senackie i inne. inne: Komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów, Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów, Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich, Uczelniana komisja oceniająca dla nauczycieli akademickich, Odwoławcza komisja oceniająca dla nauczycieli akademickich, Uczelniana komisja wyborcza, Uczelniana komisja rekrutacyjna na UW na rok akademicki 2012/2013, Uczelniana komisja rekrutacyjna na UW na rok akademicki 2013/2014, Uczelniany zespół zapewnienia jakości kształcenia, Rada sportu na UW. Zespołem, który rozpoczął swe prace w 2013 roku, jest Rada sportu, powołana 18 stycznia. Jej zadaniem jest wspieranie sportu akademickiego i promocja ruchu wśród studentów, doktorantów i pracowników uczelni. STUDENCI W roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytecie studiowało studentów (w poprzednim roku ). Na studiach stacjonarnych studiowało osób (w poprzednim roku ), zaś na studiach niestacjonarnych (poprzednio ). Spadek liczby studentów związany jest z niżem demograficznym, którego skutki odczuwają wszystkie polskie uczelnie. Z roku na rok maleje liczba osób w wieku maturalnym, tym samym spada liczba kandydatów na studia. Od 2005 roku liczba osób w wieku lata zmalała z 3,9 mln do około 3 mln, zaś liczba studentów w całym kraju zmniejszyła się z 1,95 mln do około 1,65 mln. Według prognoz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz raportów instytutów badawczych spadkowy trend utrzyma się do roku 2025, na uczelniach studiować ma wtedy 1,25 mln osób, następnie liczba studentów ponownie zacznie rosnąć. UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ

18 Pod względem liczby studentów Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce Rośnie udział studentów studiów stacjonarnych w ogólnej liczbie kształcących się ,6% 31,4% ,8% 34,2% studia niestacjonarne ,4% 59,9% 36,6% 40,1% studia stacjonarne ,5% 43,5% % 44% % 45% Szczegółowe informacje dotyczące liczby studentów dostępne są w załączniku nr 2. Program MOST W programie wymiany akademickiej MOST uczestniczy 20 polskich uniwersytetów, umożliwia on studentom i doktorantom naukę przez 1 rok akademicki na innej niż macierzysta uczelni. W 2013 roku w ramach programu MOST Uniwersytet Warszawski przyjął 211 osób, najwięcej studentów przyjechało na Wydział Prawa i Administracji (39), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (31), Wydział Polonistyki (18), Wydział Historyczny (18). Z UW wyjechały 42 osoby, najwięcej studentów wybrało Uniwersytet Jagielloński (21), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (6), Uniwersytet Gdański (5), Uniwersytet Wrocławski (5). Uniwersytet Warszawski jest najchętniej wybieraną przez studentów uczelnią uczestniczącą w programie MOST. Absolwenci W roku akademickim 2012/2013 studia na Uniwersytecie ukończyło studentów, w tym: na studiach stacjonarnych osób, na studiach niestacjonarnych osób. 17

19 Absolwenci rocznika 2012/2013 jako pierwsi otrzymali dyplom z uniwersyteckim orłem, dzięki nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, która zniosła wspólny wzór dyplomu dla wszystkich uczelni / / / / / / /2007 Załączniki dodatkowe dostępne w wydaniu elektronicznym: II. Sprawność nauczania w roku akademickim 2012/2013, III. Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2012/2013. Podobnie jak w poprzednich latach duża liczba studentów po zakończeniu ostatniego roku studiów nie przystąpiła do egzaminu dyplomowego w terminie regulaminowym. Większość z nich uzyskuje dyplomy w terminie przedłużonym bądź w latach następnych. Samorząd i organizacje studenckie Przedstawiciele studentów uczestniczyli w pracach Senatu UW. Na jednym z posiedzeń zaprezentowali Raport studencki. Edycja z 2013 roku poświęcona była dostępowi studentów do niezbędnych informacji, m.in. na stronach internetowych jednostek. Opracowanie poruszało też kwestie dotyczące nauczania w językach obcych, wymiany zagranicznej oraz domów studenckich. Samorząd studentów wspierał finansowo projekty przygotowane przez samorządy jednostek, koła naukowe oraz organizacje studenckie. W 2013 roku dotacje przeznaczono przede wszystkim na organizację konferencji i warsztatów, objazdów naukowych oraz wydawanie studenckich gazet. Samorząd zajmował się także organizacją wydarzeń kulturalnych i sportowych, m.in. Juwenaliów, turnieju piłki halowej UW Cup, programu Witaj na UW!, skierowanego do studentów I roku, a także pokazów filmowych i teatralnych. Raport studencki oraz wykaz dofinansowanych projektów dostępne są na stronie W 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim działało 241 uczelnianych organizacji studenckich, w tym 31 nowych. Rada konsultacyjna ds. studenckiego ruchu naukowego przyznała dofinansowanie dla 149 projektów zgłoszonych przez koła, na kwotę pół miliona zł. Dzięki wsparciu studenci mogli prowadzić badania terenowe i laboratoryjne, zorganizowali objazdy naukowe, konferencje i seminaria. Sfinansowano także wydawanie publikacji i czasopism naukowych oraz organizację wystaw. Rada zorganizowała 10. edycję Kongresu kół naukowych i artystycznych UW. Studenci, a także osoby z zewnątrz, chętnie angażują się w działalność organizacji sportowych oraz zespołów muzycznych i teatralnych, działających na UW. Reprezentanci Akademickiego Związku Sportowego UW zajęli I miejsce w klasyfikacji uniwersytetów oraz II w klasyfikacji generalnej w Akademickich Mistrzostwach Polski 2012/2013. Chór akademicki, poza udziałem w festiwalach i koncertach, uczestniczy w najważniejszych uroczystościach uniwersyteckich takich jak: inauguracja roku, graduacja, wręczenie tytułu doktora honoris causa lub odnowienie doktoratu; w 2013 roku chór wziął też udział w nagraniach polskiego dubbingu do filmu Uniwersytet Potworny. UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ

20 Teatr Hybrydy zorganizował w 2013 roku I Maraton Teatralny na terenie zabytkowego kampusu uczelni, spektakle odbywały się m.in. w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Pałacu Kazimierzowskim. Zespół Pieśni i Tańca Warszawianka zorganizował XV edycję akcji charytatywnej Podaj Serce na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane. Na mistrzostwach Polski w tańcach polskich para z Warszawianki zdobyła tytuł mistrza Polski w kategorii lat, a w kategorii powyżej 18 lat pary reprezentujące UW zdobyły tytuły mistrza, pierwszego i drugiego vicemistrza Polski. Collegium Musicum UW jest jednym z zespołów występujących w ramach cyklu koncertów z okazji dwustulecia powstania Uniwersytetu, przypadającego w 2016 r. Artyści odtworzą 200 kantat Bacha. Koncerty zyskały wsparcie ministra kultury i dziedzictwa narodowego. DOKTORANCI W porównaniu z poprzednim rokiem liczba uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie wzrosła o 53 osoby i wyniosła studia stacjonarne studia niestacjonarne ogółem w tym: cudzoziemcy osoby, które obroniły pracę doktorską Stale wzrasta liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na UW. uczestnicy studiów niestacjonarnych uczestnicy studiów stacjonarnych Szczegółowe informacje dotyczące liczby doktorantów dostępne są w załączniku nr 3. W 2013 roku stopień naukowy doktora uzyskało 276 osób (w poprzednim roku 256). 19

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo