Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013

2 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość 15 UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ 15 ZESPÓŁ REKTORSKI I SENAT 16 STUDENCI 19 DOKTORANCI 20 CUDZOZIEMCY 21 PRACOWNICY 22 PRO BONO UNIVERSITATIS 25 DELab nowa forma współpracy jednostek 25 PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU w 2016 ROKU 26 KSZTAŁCENIE 26 REKRUTACJA 2013/ OFERTA STUDIÓW I, II stopnia ORAZ doktoranckich (III stopnia) 31 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 32 START NA RYNKU PRACY 33 STUDIA PODYPLOMOWE 35 Uniwersytet Otwarty 36 SPRAWY DYSCYPLINARNE 37 BADANIA NAUKOWE 37 Ocena jednostek naukowych 38 finansowanie badań 40 Międzynarodowe granty i nagrody 41 KRAJOWE GRANTY I NAGRODY 44 INNE WYRÓŻNIENIA 45 Rozwój naukowy 46 Publikacje i konferencje 47 ZBIORY BIBLIOTEK UW 48 WSPÓŁPRACA 48 WSPÓŁPRACA NAUKOWA I DYDAKTYCZNA 49 MIĘDZYNARODOWA WYMIANA AKADEMICKA 51 WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM 52 UCZELNIA A OTOCZENIE SPOŁECZNE 55 FINANSE 55 PRZYCHODY 58 KOSZTY 59 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 62 PŁACE 64 INFORMACJE DODATKOWE 66 NIERUCHOMOŚCI, INWESTYCJE, IT NA UCZELNI 66 NIERUCHoMOŚCI 69 INWESTYCJE 72 IT NA UCZELNI 75 ZAŁĄCZNIKI 1

3 Szanowni Państwo, Nie ma bogactwa ponad ludzi to słowa Jeana Bodina, wybitnego XVI-wiecznego teoretyka państwa. Taki był też tytuł wykładu inauguracyjnego, wygłoszonego przez prof. Marka Okólskiego w trakcie inauguracji tego roku akademickiego. To także dobre motto Sprawozdania z działalności naszej uczelni. Uniwersytet to jego ludzie pracownicy, doktoranci i studenci. Uniwersytet to jego ludzie pracownicy, doktoranci i studenci. To dzięki ich pracy i wysiłkowi uczelnia bardzo dobrze sobie radzi nawet w niełatwym czasie zmian demograficznych i społecznych, a także zmian warunków, w jakich funkcjonują uczelnie. Dane zaprezentowane w tym dokumencie mówią same za siebie. Ani kryzys gospodarczy, ani niż demograficzny nie odbiły się negatywnie na kondycji uczelni. Wydaje się nawet, że zmiany demograficzne stały się impulsem do zmian w sposobie funkcjonowania uczelni, które w przyszłości mogą przynieść jej same korzyści. Odpowiadając na rosnące aspiracje młodych Polaków, niektóre wydziały Uniwersytetu koncentrowały się przez lata na kształceniu studentów. Dziś kładziemy większy nacisk na badania, a między obiema sferami działalności uczelni mamy tak potrzebną równowagę. *** Uniwersytet w pełni zasługuje na miano uczelni badawczej. Wydziały i jednostki uczelni nie mają sobie równych w naszym kraju, a nagrody i wyróżnienia dla badaczy potwierdzają ich najwyższą klasę. Uczelnia może pochwalić się największą liczbą jednostek, które otrzymały kategorię A+, w trakcie przeprowadzonej niedawno parametryzacji. Kategoria ta przyznawana jest jednostkom, które prowadzą badania na najwyższym, światowym poziomie. Otrzymały ją nasze wydziały: Chemii, Fizyki, Historyczny, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Ekonomicznych oraz Psychologii, a także Centrum Nowych Technologii. Pracownicy uczelni bardzo aktywnie sięgają po fundusze na badania z różnych źródeł zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Aktywność tę najlepiej chyba obrazuje liczba grantów z Narodowego Centrum Nauki, realizowanych przez pracowników Uniwersytetu w 2013 roku. To ponad 800 projektów. Ich lista jest tak długa, że zdecydowaliśmy się ją opublikować tylko w wydaniu elektronicznym Sprawozdania. Co ważne, o granty z powodzeniem starają się zarówno wydziały ścisłe, które jeszcze parę lat temu wiodły prym w tej dziedzinie, jak i wydziały Filozofii i Socjologii oraz Historyczny. Według raportu Nauka w Polsce, wydanego w 2013 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Historyczny UW wykazał się wręcz największą aktywnością w pozyskiwaniu grantów na badania nie tylko w skali Uniwersytetu, ale i w skali całego kraju. To najlepiej pokazuje, jaki potencjał tkwi w pracownikach wydziałów humanistycznych i społecznych. WSTĘP

4 Bardzo optymistyczne wnioski płyną też z raportu z badań losów absolwentów UW, w których wykorzystano dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Badanie, zakończone pod koniec 2013 roku, było pierwszym tego typu badaniem w Polsce, opartym nie na opiniach ankietowanych, ale wyłącznie na twardych danych zawartych w rejestrach. Z raportu przygotowanego na ich zakończenie wynika jednoznacznie, że większość absolwentów UW nie ma problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. 86 proc. osób, które zostały objęte badaniem, miało doświadczenie w pracy na etacie, a były to osoby, które ukończyły studia w ostatnich latach, czyli już w czasie kryzysu gospodarczego. Nie ma żadnych wątpliwości, że przynajmniej w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego nie mają zastosowania, powtarzane wciąż w debacie publicznej tezy, o tym, że uczelnie to fabryki bezrobotnych, a studenci i absolwenci zostali pozostawieni sami sobie z wiedzą i umiejętnościami, które do niczego im się nie przydadzą. W 2013 powstało też Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Zajmuje się ono głównie wolontariatem kompetencyjnym. Wolontariusze przede wszystkim studenci UW dzielą się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem; tu mogą sprawdzić się w działaniu, przygotować do ról, jakie przychodzi im pełnić w społeczeństwie. Poprawiają się też warunki studiowania i pracy na Uniwersytecie. Powstają nowe gmachy, a zabytkowe są odnawiane. W marcu ubiegłego roku został oddany do użytku budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Za kilka miesięcy studenci i pracownicy Uniwersytetu będą też mogli korzystać z dwóch sąsiednich gmachów Wydziału Fizyki i Centrum Nowych Technologii. Wart odnotowania jest też wzrost wynagrodzeń. Po latach zapowiedzi doczekaliśmy się podwyżek dla pracowników uczelni. Optymizmem mogą też napawać rządowe obietnice dotyczące kolejnych transz na podwyżki, zapowiedzianych na 2014 i 2015 rok. *** Rok 2013 pokazał, że Uniwersytet Warszawski jest instytucją, która szybko reaguje na zmiany i dostosowuje się do nowych warunków. Dzięki takim pracownikom i studentom, jakich mamy, możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Prof. Marcin Pałys Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 3

5 Społeczność studenci doktoranci słuchacze studiów podyplomowych pracownicy obcokrajowcy Badania tematy projekty finansowane z krajowych bądź międzynarodowych programów badawczych w tym: MNiSW 270 NCN 824 NCBiR 42 programy ramowe 74, w tym 7 European Research Council pozostałe programy międzynarodowe 109 kategorie A+ 7 KNOW-y mln 2 6 przychody z badań 350 mln zł publikacje Współpraca partnerów zagranicznych, w tym 960 uczelni partnerskich Erasmus: wyjazdów oraz 719 przyjazdów umowy bilateralne: 188 wyjazdów oraz 278 przyjazdów

6 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 2 2 Kształcenie kandydaci absolwenci WYRÓŻNIENIA: 2 oceny wyróżniające PKA: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, kierunek prawo 2 nagrody MNiSW dla programów zgodnych z KRK oraz najbardziej zaawansowanych systemów poprawy jakości kształcenia: zastosowanie fizyki w biologi i medycynie, chemia Zbiory bibliotek 5,8 mln Finanse i majątek 1,2 mld zł łączny budżet 124 nieruchomości 108 projektów edukacyjnych, badawczych, inwestycyjnych, finansowanych z funduszy strukturalnych 628 tys. m 2 powierzchnia gruntów 5

7 21 stycznia Uniwersytet odwiedził prezydent Mongolii Tsakhiagiin Elbegdorja 27 lutego Doktorat honoris causa dla prof. Michaela G. Müllera, na wniosek Wydziału Historycznego STYCZEŃ LUTY MARZEC stycznia uniwersytecka spółka UWRC sp. z o.o. podpisała umowę z francuską firmą Advanced Accelerator Applications. Spółka UWRC powstała w 2012 roku, jej zadaniem jest komercyjne wykorzystanie substancji wytwarzanych w Ośrodku Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków UW. Ośrodek zajmuje się poszukiwaniem nowych radiofarmaceutyków, czyli substancji promieniotwórczych stosowanych w diagnostyce i leczeniu m.in. nowotworów. Partner UW firma AAA zarządza laboratoriami produkcji oraz dystrybucją i marketingiem radiofarmaceutyków w Unii Europejskiej i Szwajcarii. 18 stycznia powołano Radę sportu na UW, jej zadaniem jest wspieranie sportu akademickiego i promocja ruchu wśród studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Uniwersytet Warszawski od dawna uznawany jest za jedną z najbardziej usportowionych polskich uczelni. Akademicki Związek Sportowy UW jest największą organizacją zrzeszającą sportowców na polskich uczelniach, a jego przedstawiciele zdobywają co roku medale Akademickich Mistrzostw Polski. W zawodach w roku akademickim 2012/2103 UW zajął I miejsce w klasyfikacji uniwersytetów oraz II w klasyfikacji generalnej lutego rozstrzygnięto IX edycję Funduszu Innowacji Dydaktycznych, dzięki któremu uczelnia wspiera nowotarskie pomysły na zajęcia oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne. Nagrodzono 24 wnioski, ich autorom przyznano łącznie 987 tys. zł. W 2013 roku ogłoszono też X edycję FID, której wyniki poznaliśmy w styczniu Wsparcie otrzymało 17 projektów. 7 marca radni Warszawy zadecydowali o nazwie stacji metra powstającej pomiędzy przystankami Świętokrzyska a Centrum Nauki Kopernik. Będzie ona brzmieć Nowy Świat Uniwersytet. 15 marca powołano Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych. Jest to wspólna inicjatywa Uniwersytetu oraz Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem ośrodka jest nie tylko prowadzenie badań, ale też współpraca obejmująca kształcenie na poziomie podyplomowym i doktoranckim. Planowane jest uruchomienie dwóch programów: dla profesorów wizytujących oraz staży postdoktorskich KALENDARIUM

8 21 marca Doktorat honoris causa dla prof. Odeda Starka, na wniosek Wydziału Nauk Ekonomicznych 4 kwietnia Nagroda Lwa Sapiehy dla o. Piotra Rudkouskiego za zasługi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi KALENDARIUM KWIECIEŃ marca otwarto I część Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. To pierwszy z trzech, powstających na Ochocie, budynków dla nauk ścisłych. Chcielibyśmy skupić nasze wysiłki wokół trzech głównych obszarów: nowe źródła energii i energia odnawialna, ochrona środowiska oraz chemia związków biologicznie aktywnych mówił podczas otwarcia prof. Marcin Pałys, rektor UW. Centrum będzie przede wszystkim platformą współpracy między różnymi jednostkami, nie tylko uniwersyteckimi. Będzie to miejsce, do którego może przyjść każdy, kto ma interesujący pomysł z dziedzin biologicznych, chemicznych czy pokrewnych tłumaczył rektor. Więcej na str

9 MAJ CZERWIEC maja rozpoczął się cykl spotkań z pracownikami administracji centralnej oraz wydziałowej, zakończony 9 lipca. W 29 warsztatach wzięło udział pół tysiąca osób. Uczestnicy opisywali pracę własnej jednostki oraz relacje z innymi biurami i wydziałami. Dzięki spotkaniom powstał obraz Uniwersytetu jako instytucji i miejsca pracy, zarysował się schemat wzajemnych relacji jednostek i osób. Powstała lista zmian i usprawnień proponowanych przez pracowników. Wnioski płynące ze spotkań zebrano w raporcie Nasz Uniwersytet. Więcej na str maja opublikowano ranking naukowy uczelni akademickich tygodnika Polityka, oparty o dane dotyczące liczby publikacji i ich cytowań. Jego autorzy wykorzystali indeksy Hirscha (parametry naukometryczne pozwalające ocenić znaczenie dorobku poszczególnych naukowców). Przeanalizowano dane z lat , zawarte w bazie Web of Science. Uniwersytet Warszawski zajął w rankingu pierwsze miejsce, jako instytucja z największą liczbą publikacji (27 484) i ich cytowań ( ), a także najwyższą średnią liczbą cytowań na publikację (14,59). W tym samym miesiącu ukazało się zestawienie najlepszych polskich uczelni, które przygotowują miesięcznik Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita. Uniwersytet Warszawski przegrał rywalizację z Uniwersytetem Jagiellońskim o 0,08 punktu UJ zgromadził 100 punktów, UW 99,92. Wybrano też najlepsze kierunki studiów. Najwyższe noty otrzymało dziesięć programów prowadzonych na UW. Uniwersytet uczestniczy także w rankingach międzynarodowych biorąc pod uwagę ogólną liczbę uczelni badawczych na świecie, która sięga 20 tys., UW należał w 2013 roku do 2% najlepszych szkół wyższych czerwca otwarto dla kandydatów rejestrację w IRK, a tym samym rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2013/2014. Wzięło w niej udział prawie 32 tys. osób. Najwięcej chętnych starało się o przyjęcie na ekonomię, prawo oraz filologię angielską. Najwięcej osób o jeden indeks walczyło na lingwistyce stosowanej (język angielski i włoski) ponad 22. Więcej na str. 26. KALENDARIUM

10 KALENDARIUM LIPIEC czerwca podpisano umowę z władzami Warszawy dotyczącą dzierżawy gruntu na Białołęce pod budowę nowoczesnego centrum zarządzania danymi Centrum Kompetencji OCEAN (Otwarte Centrum Danych i ich Analiz). Projekt centrum zyskał wsparcie NCBiR w programie, z którego finansowany jest rozwój infrastruktury informatycznej. ICM (autor projektu) otrzyma 80 mln zł. Ośrodek umożliwi przechowywanie i przetwarzanie dużych zbiorów danych, będzie również stanowił unikatowe, nie tylko w skali kraju, środowisko rozwijania nowych aplikacji i modeli równoległych. 1 lipca oficjalnie wystartował na uczelni projekt wprowadzania zintegrowanego systemu zarządzania. Uczelnia uzyskała na ten cel 5,8 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. W 2013 roku odbyły się dwa przetargi, w pierwszym wyłoniono system, który będzie stosowany na UW SAP ERP. W drugim przetargu, przeprowadzonym pod koniec roku, wybrano firmę, która skonfiguruje system zgodnie z potrzebami uczelni. Skrót ERP oznacza Enterprise Resource Planning. Platformy tego typu oferują wiele modułów tematycznych, pozwalających obsługiwać właściwie każdą sferę działalności instytucji. UW na razie korzystać będzie z dwóch modułów: kadry i płace oraz finanse i majątek. 30 czerwca zakończył się rok akademicki 2012/2013. Absolwenci tego rocznika jako pierwsi otrzymali dyplomy według nowych wzorów, indywidualnych dla każdej uczelni. Jest to jedna z konsekwencji nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przeprowadzonej w 2011 roku, która zniosła wspólny wzór dyplomu dla wszystkich uczelni. W 2013 roku ponad 10 tys. osób mogło pochwalić się dyplomem z uniwersyteckim orłem. 9

11 12 września Uniwersytet odwiedziła Aung San Suu Kyi (birmańska opozycjonistka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla) WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK września rozpoczęła się XVII edycja Festiwalu Nauki w Warszawie, przez dziesięć dni odbyło się prawie tysiąc spotkań, zorganizowanych przez ponad 120 uczelni, instytutów naukowych, stowarzyszeń, archiwów, muzeów oraz fundacji. W festiwal zaangażowanych było ponad tysiąc naukowców. Swoje sale wykładowe i laboratoria dla publiczności otworzyło 15 uniwersyteckich wydziałów. 30 września ogłoszono wyniki przeprowadzonej według nowych zasad parametryzacji jednostek naukowych. Spośród 963 ocenianych instytucji, 32% uzyskało kategorię A. Po raz pierwszy przyznawano także kategorię A+, przeznaczoną dla ośrodków wzorcowych, prowadzących badania na najwyższym, światowym poziomie. Otrzymało ją 4% ośrodków. Ocenie poddano 29 jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. 7 z nich znalazło się w elitarnej grupie A+: wydziały Historyczny, Psychologii, Fizyki, Chemii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Ekonomicznych, a także Centrum Nowych Technologii. Pozostałe otrzymały kategorię A (15) lub B (7). Więcej na str października uroczyście rozpoczął się 198. w historii uczelni rok akademicki. Podczas przemówienia inauguracyjnego prof. Marcin Pałys, rektor UW, przypominał, że Uniwersytet to nie jest zwykła firma i nie księgowość jest królową nauk. Nasza rola wykracza poza taką codzienność. To jest szczególna instytucja, w której tworzą się nowe idee ( ). Ważne więc, żebyśmy nie zgubili etosu akademickiego i potrafili być też dumni z instytucji, którą razem tworzymy. Lekceważenie roli uniwersyteckiego wykształcenia, swoisty ageizm stosowany przez decydentów, dla których życie naukowca kończy się w dniu 35. urodzin czy postępująca biurokratyzacja szkół to niektóre wątki poruszone przez prof. Pałysa. Na zakończenie inauguracji pierwszy wykład w roku 2013/2014 wygłosił prof. Marek Okólski ( Nie ma bogactwa ponad ludzi czyli dlaczego bardziej opłaca się śledzić trendy demograficzne niż notowania giełdowe ). 1 października otwarto na uczelni żłobek Uniwersyteckie Maluchy, jego powstanie sfinansowano z funduszy unijnych. Do żłobka przyjmowane są dzieci pracowników oraz doktorantów. Na terenie uczelni znajduje się również punkt przedszkolny Smyki ze Smyczkowej, za jego organizację i działanie odpowiadają rodzice przedszkolaków. Kolejnym krokiem jest program Uczelnia przyjazna rodzicom, dzięki któremu na UW zainstalowano przewijaki. KALENDARIUM

12 24 października Uniwersytet odwiedził Dalajlama XIV 29 października Doktorat honoris causa dla prof. Andrzeja Białasa, na wniosek Wydziału Fizyki KALENDARIUM LISTOPAD października podpisano umowę z władzami województwa świętokrzyskiego dotyczącą dofinansowania z funduszy unijnych budowy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Ośrodek powstaje w miejscu dawnego kamieniołomu Korzecko na Górze Rzepka, gdzie utworzono rezerwat przyrody. We wnętrzach znajdą się specjalistyczne laboratoria nie tylko geologiczne, ale również hydrogeochemiczne, geofizyczne czy kartowania. To nie jedyny uniwersytecki projekt w świętokrzyskim, w Chrobrzu planowane jest Europejskie Centrum Edukacji Archeologicznej. Więcej na str listopada prof. Byung Kwon-Cheng z Hankuk University of Foreign Studies w Seulu otrzymał medal UW. Prof. Kwon- Cheng jest twórcą Departamentu Studiów Polskich na Uniwersytecie w Seulu, tłumaczem polskiej literatury, autorem przekładu na język koreański Pana Tadeusza. Oprócz niego w 2013 roku medal UW otrzymał m.in. Tsakhiagiin Elbegdorja, prezydent Mongolii. 4 listopada Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawaną za najważniejsze polskie wyróżnienie naukowe, otrzymał 4 prof. Andrzej K. Tarkowski, twórca polskiej szkoły embriologii doświadczalnej ssaków. Gdy w 2007 roku Nobel w dziedzinie medycyny i fizjologii powędrował do trzech naukowców zajmujących się badaniami nad zarodkowymi komórkami macierzystymi, przypominano, że ich odkrycia nie byłyby możliwe bez fundamentalnych prac w tej dziedzinie autorstwa prof. Tarkowskiego. Do jego wpływu na rozwój światowej embriologii odwołała się także FNP. Badania profesora Tarkowskiego miały kluczowy wpływ na rozwój technik związanych m.in. z klonowaniem i diagnostyką przedimplantacyjną oraz zainspirowały wielu uczonych na świecie do kontynuowania i rozwijania jego odkryć napisano w uzasadnieniu nagrody. Rok 2013 obfitował w wyróżnienia dla pracowników Uniwersytetu znaleźli się oni wśród laureatów Nagród Premiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielu innych. Więcej na str

13 6 listopada Doktorat honoris causa dla prof. Michaela Martinka, na wniosek Wydziału Prawa i Administracji 25 listopada Nagroda Polonicum dla prof. Constantina Geambaşu za zasługi w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej LISTOPAD listopada ogłoszono konkurs na logo oraz hasło jubileuszu 200. rocznicy powstania Uniwersytetu. Napłynęło prawie 300 prac. Do jury, powołanego przez rektora UW, zaproszono przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych oraz miasta stołecznego Warszawy. Za najlepszy projekt uznano logotyp i hasło przygotowane przez warszawską agencję Bravo Bodoni Dwa stulecia. Dobry początek. Znak i hasło będą wykorzystywane przez UW w materiałach informacyjnych i promocyjnych do 2016 roku, obok tradycyjnego uniwersyteckiego orła. Więcej na str listopada Uniwersytet nagrodzono w konkursie EDUinspiracje, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wyróżniono w nim osoby i instytucje, które potrafiły najlepiej skorzystać z unijnych programów takich jak: Erasmus, Comenius, Leonardo czy Grundtvig. Uniwersytet nagrodzono za udział w programie Erasmus. To kolejne wyróżnienie dla UW za wyjątkowo aktywne wspieranie wymiany akademickiej, w poprzednich latach uczelnia otrzymała m.in. Złotego Erazma oraz dwa wyróżnienia Komisji Europejskiej w konkursach Erasmus Success Story. Więcej na str. 50. KALENDARIUM

14 KALENDARIUM GRUDZIEŃ grudnia otwarto Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Ośrodek zajmuje się promocją idei wolontariatu, pomaga w realizacji nowych projektów zgłaszanych przez członków społeczności akademickiej, a także pośredniczy między chętnymi do pomocy a firmami i instytucjami, które tej pomocy potrzebują. UCW wspiera różne formy wolontariatu, ale przede wszystkim wolontariat kompetencyjny, w którym angażująca się w pomoc osoba dzieli się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem z określonej dziedziny. Centrum uczestniczy w Wolontariacie Europejskim, czyli unijnym programie wspierającym międzynarodowe projekty z udziałem młodzieży z całej Europy. 10 grudnia poznaliśmy wyniki kolejnego etapu badania Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Badania prowadzi od 2011 roku Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Tym razem podsumowano prace nad modelem badań ankietowych wśród absolwentów badań panelowych które były prowadzone online. Raport końcowy ze wszystkich etapów badania poznaliśmy w lutym 2014 roku. Więcej na str grudnia wręczono stypendia laureatom piątej, czyli ostatniej edycji konkursu dla młodych doktorów i doktorantów w ramach programu Nowoczesny Uniwersytet. W 2013 dobiegł końca także program dla profesorów wizytujących z kraju i zagranicy. W 2014 roku kontynuowano program staży dla młodych doktorów oraz szkolenia z dydaktyki szkoły wyższej. Od października 2009 do końca 2013 r. z NUW skorzystało ponad 2 tys. osób: 225 młodych badaczy otrzymało stypendia, 77 osób wyjechało na staże, Uniwersytet gościł 62 profesorów z polskich i zagranicznych uczelni, osób wzięło udział w szkoleniach. Więcej na str

15 ( 7).

16 1UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ ZESPÓŁ REKTORSKI I SENAT W 2013 roku władzę na UW sprawował prof. UW dr hab. Marcin Pałys, rektor kadencji , wraz z zespołem: prof. UW dr hab. Anną Gizą-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej, prof. dr hab. Martą Kicińską-Habior, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr. hab. Alojzym Z. Nowakiem, prorektorem ds. badań naukowych i współpracy, prof. dr. hab. Tadeuszem Tomaszewskim, prorektorem ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego. Skład Senatu kadencji znaleźć można w załączniku nr 1. W 2013 roku odbyło się 9 posiedzeń Senatu. Protokoły dostępne są na stronie Zarządzenia, postanowienia i obwieszczenia wydane przez rektora, a także uchwały Senatu dostępne są w Monitorze UW, na stronie 15

17 W 2013 roku działały komisje rektorskie: ds. tytułów honorowych, ds. nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ds. oceny wniosków stypendialnych na UW, ds. zatrudniania na stanowiska profesorów na UW, ds. odznaczeń państwowych i resortowych, ds. przeciwdziałania dyskryminacji, ds. oceny programów kształcenia na studiach doktoranckich, senackie: ds. badań naukowych, ds. budżetu i finansów, ds. organizacji i rozwoju przestrzennego UW, ds. polityki kadrowej, ds. socjalnych, ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia, prawno-statutowa, Załączniki dodatkowe dostępne w wydaniu elektronicznym: I. Komisje rektorskie, senackie i inne. inne: Komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów, Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów, Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich, Uczelniana komisja oceniająca dla nauczycieli akademickich, Odwoławcza komisja oceniająca dla nauczycieli akademickich, Uczelniana komisja wyborcza, Uczelniana komisja rekrutacyjna na UW na rok akademicki 2012/2013, Uczelniana komisja rekrutacyjna na UW na rok akademicki 2013/2014, Uczelniany zespół zapewnienia jakości kształcenia, Rada sportu na UW. Zespołem, który rozpoczął swe prace w 2013 roku, jest Rada sportu, powołana 18 stycznia. Jej zadaniem jest wspieranie sportu akademickiego i promocja ruchu wśród studentów, doktorantów i pracowników uczelni. STUDENCI W roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytecie studiowało studentów (w poprzednim roku ). Na studiach stacjonarnych studiowało osób (w poprzednim roku ), zaś na studiach niestacjonarnych (poprzednio ). Spadek liczby studentów związany jest z niżem demograficznym, którego skutki odczuwają wszystkie polskie uczelnie. Z roku na rok maleje liczba osób w wieku maturalnym, tym samym spada liczba kandydatów na studia. Od 2005 roku liczba osób w wieku lata zmalała z 3,9 mln do około 3 mln, zaś liczba studentów w całym kraju zmniejszyła się z 1,95 mln do około 1,65 mln. Według prognoz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz raportów instytutów badawczych spadkowy trend utrzyma się do roku 2025, na uczelniach studiować ma wtedy 1,25 mln osób, następnie liczba studentów ponownie zacznie rosnąć. UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ

18 Pod względem liczby studentów Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce Rośnie udział studentów studiów stacjonarnych w ogólnej liczbie kształcących się ,6% 31,4% ,8% 34,2% studia niestacjonarne ,4% 59,9% 36,6% 40,1% studia stacjonarne ,5% 43,5% % 44% % 45% Szczegółowe informacje dotyczące liczby studentów dostępne są w załączniku nr 2. Program MOST W programie wymiany akademickiej MOST uczestniczy 20 polskich uniwersytetów, umożliwia on studentom i doktorantom naukę przez 1 rok akademicki na innej niż macierzysta uczelni. W 2013 roku w ramach programu MOST Uniwersytet Warszawski przyjął 211 osób, najwięcej studentów przyjechało na Wydział Prawa i Administracji (39), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (31), Wydział Polonistyki (18), Wydział Historyczny (18). Z UW wyjechały 42 osoby, najwięcej studentów wybrało Uniwersytet Jagielloński (21), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (6), Uniwersytet Gdański (5), Uniwersytet Wrocławski (5). Uniwersytet Warszawski jest najchętniej wybieraną przez studentów uczelnią uczestniczącą w programie MOST. Absolwenci W roku akademickim 2012/2013 studia na Uniwersytecie ukończyło studentów, w tym: na studiach stacjonarnych osób, na studiach niestacjonarnych osób. 17

19 Absolwenci rocznika 2012/2013 jako pierwsi otrzymali dyplom z uniwersyteckim orłem, dzięki nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, która zniosła wspólny wzór dyplomu dla wszystkich uczelni / / / / / / /2007 Załączniki dodatkowe dostępne w wydaniu elektronicznym: II. Sprawność nauczania w roku akademickim 2012/2013, III. Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2012/2013. Podobnie jak w poprzednich latach duża liczba studentów po zakończeniu ostatniego roku studiów nie przystąpiła do egzaminu dyplomowego w terminie regulaminowym. Większość z nich uzyskuje dyplomy w terminie przedłużonym bądź w latach następnych. Samorząd i organizacje studenckie Przedstawiciele studentów uczestniczyli w pracach Senatu UW. Na jednym z posiedzeń zaprezentowali Raport studencki. Edycja z 2013 roku poświęcona była dostępowi studentów do niezbędnych informacji, m.in. na stronach internetowych jednostek. Opracowanie poruszało też kwestie dotyczące nauczania w językach obcych, wymiany zagranicznej oraz domów studenckich. Samorząd studentów wspierał finansowo projekty przygotowane przez samorządy jednostek, koła naukowe oraz organizacje studenckie. W 2013 roku dotacje przeznaczono przede wszystkim na organizację konferencji i warsztatów, objazdów naukowych oraz wydawanie studenckich gazet. Samorząd zajmował się także organizacją wydarzeń kulturalnych i sportowych, m.in. Juwenaliów, turnieju piłki halowej UW Cup, programu Witaj na UW!, skierowanego do studentów I roku, a także pokazów filmowych i teatralnych. Raport studencki oraz wykaz dofinansowanych projektów dostępne są na stronie W 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim działało 241 uczelnianych organizacji studenckich, w tym 31 nowych. Rada konsultacyjna ds. studenckiego ruchu naukowego przyznała dofinansowanie dla 149 projektów zgłoszonych przez koła, na kwotę pół miliona zł. Dzięki wsparciu studenci mogli prowadzić badania terenowe i laboratoryjne, zorganizowali objazdy naukowe, konferencje i seminaria. Sfinansowano także wydawanie publikacji i czasopism naukowych oraz organizację wystaw. Rada zorganizowała 10. edycję Kongresu kół naukowych i artystycznych UW. Studenci, a także osoby z zewnątrz, chętnie angażują się w działalność organizacji sportowych oraz zespołów muzycznych i teatralnych, działających na UW. Reprezentanci Akademickiego Związku Sportowego UW zajęli I miejsce w klasyfikacji uniwersytetów oraz II w klasyfikacji generalnej w Akademickich Mistrzostwach Polski 2012/2013. Chór akademicki, poza udziałem w festiwalach i koncertach, uczestniczy w najważniejszych uroczystościach uniwersyteckich takich jak: inauguracja roku, graduacja, wręczenie tytułu doktora honoris causa lub odnowienie doktoratu; w 2013 roku chór wziął też udział w nagraniach polskiego dubbingu do filmu Uniwersytet Potworny. UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ

20 Teatr Hybrydy zorganizował w 2013 roku I Maraton Teatralny na terenie zabytkowego kampusu uczelni, spektakle odbywały się m.in. w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Pałacu Kazimierzowskim. Zespół Pieśni i Tańca Warszawianka zorganizował XV edycję akcji charytatywnej Podaj Serce na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane. Na mistrzostwach Polski w tańcach polskich para z Warszawianki zdobyła tytuł mistrza Polski w kategorii lat, a w kategorii powyżej 18 lat pary reprezentujące UW zdobyły tytuły mistrza, pierwszego i drugiego vicemistrza Polski. Collegium Musicum UW jest jednym z zespołów występujących w ramach cyklu koncertów z okazji dwustulecia powstania Uniwersytetu, przypadającego w 2016 r. Artyści odtworzą 200 kantat Bacha. Koncerty zyskały wsparcie ministra kultury i dziedzictwa narodowego. DOKTORANCI W porównaniu z poprzednim rokiem liczba uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie wzrosła o 53 osoby i wyniosła studia stacjonarne studia niestacjonarne ogółem w tym: cudzoziemcy osoby, które obroniły pracę doktorską Stale wzrasta liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na UW. uczestnicy studiów niestacjonarnych uczestnicy studiów stacjonarnych Szczegółowe informacje dotyczące liczby doktorantów dostępne są w załączniku nr 3. W 2013 roku stopień naukowy doktora uzyskało 276 osób (w poprzednim roku 256). 19

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2011 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2010 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Patrzmy w przyszłość. Andrzej Wysmołek. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Patrzmy w przyszłość. Andrzej Wysmołek. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Patrzmy w przyszłość Andrzej Wysmołek Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Fizyki UW w kraju i na świecie Academic Ranking of World Universities in Physics ARWU (ranking szanghajski) od kilku

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim Załącznik nr 3 do protokołu nr 8 posiedzenia Senatu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku 75.0203.25.2017 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 06.07.2015 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński

zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński przygotowanie: Dział Rekrutacji na Studia rok akademicki 2017/2018 dane statystyczne uniwersytet w liczbach podstawowe dane 15 41 800 87 3 900 wydziałów + UCMW UJ-UR

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2012 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1 0 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 201 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału Strategia Wydziału Technologii Drewna do 2022 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ANEKS: B Data aktualizacji: 2015-04-14 Słownik mierników Strategii Wydziału Słownik mierników Strategii

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Załącznik do uchwały nr 20/2010 Senatu WSP TWP z dnia 15 listopada 2010 r. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Ankieta Rekrutacyjna Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

Ankieta Rekrutacyjna Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Ankieta Rekrutacyjna 2015 Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Opis badania Ankieta internetowa realizowana za pomocą aplikacji Ankieter 2. Czas realizacji badania lipiec wrzesień 2015.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2006/2007 Siódmy rok działalności rok akademicki 2006/2007 Październik 2006 uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 W nowym roku studia na pierwszym roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA ADIUNKTÓW, ASYSTENTÓW FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia 2014-31 grudnia 2015) DANE PERSONALNE

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH I. Wstęp Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby,

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie i nie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA WYDZIAŁÓW DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA 17 LISTOPADA 2017 SPRAWOZDANIE

UPRAWNIENIA WYDZIAŁÓW DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA 17 LISTOPADA 2017 SPRAWOZDANIE 17 LISTOPADA 2017 UPRAWNIENIA WYDZIAŁÓW DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I EWALUACJI UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY Poprawa warunków rozwoju doktorantów i młodych naukowców była celem reformy nauki (2010) i reformy szkolnictwa wyższego (2011). DOTACJA NA BADANIA NAUKOWE I PRACE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA PROFESORÓW, PROFESORÓW UJ, DOCENTÓW, DOKTORÓW HABILITOWANYCH FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych.

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych. Zarządzenie nr 43/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF.

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ 2016-2020, DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. UG Szanowni Państwo, Z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego związany

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki oraz Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 2 UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 Na podstawie 75 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Biuro Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych PROGRAM TEAM Celem jest zwiększenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS + WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UKSW Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do programu

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Poz. 16. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Poz. 16. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Poz. 16 UCHWAŁA NR 03/02/2017 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 Warunki i tryb rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 153 ZARZĄDZENIE NR 24 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54 Rektora z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo