PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie"

Transkrypt

1 PODSTAWY PROGRAMOWE PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN Lepszy Koszalin lepsze życie Niebawem zdecydujemy komu powierzyć urząd prezydenta miasta, kogo wybrać na radnych. Potrzeba nam ludzi, którzy potrafią gospodarować majątkiem, zadbają o rozwój miasta, poprawią warunki życia mieszkańców, zapewnią finansowanie z funduszy europejskich i dobrze wykorzystają pieniądze podatników dla wspólnego pożytku. Każdy chce mieć powody do dumy ze swojego miasta. Oczekuje racjonalnych, poważnych inwestycji, które przyczynią się do rozwoju i sprawią, że Koszalin stanie się znany ze swoich walorów turystycznych i gospodarczych, z dobrej jakości życia. Wszyscy potrzebujemy dobrych miejsc pracy, bezpieczeństwa dla swoich rodzin, powszechnie dostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz prawa do udziału w życiu publicznym. Komitet Wyborczy Lepszy Koszalin przygotował program na następne lata oparty na trzech filarach. Każdy z nich dotyczy wszystkich sfer naszego życia. Tworząc zadania priorytetowe widzieliśmy cele podstawowe:. Więcej demokracji. Podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju miasta po rzetelnej dyskusji z mieszkańcami. Wprowadzenie stałego systemu konsultacji społecznych. Jasna wizja Koszalina w perspektywie następnych 15 lat. Zapewnienie gospodarczego rozwoju, wspieranie przedsiębiorczości, prowadzenie inwestycji publicznych użytecznych mieszkańcom.. Zapewnienie koszalińskim rodzinom poczucia bezpieczeństwa, szans na dobrze płatną, stabilną pracę, opiekę nad dziećmi, rozwój zawodowy i samorealizację. PRIORYTETY Jakość życia to poczucie bezpieczeństwa, stabilność pracy i dochodów, ochrona zdrowia, możliwość samorealizacji, szanse na rozwój osobisty, kształcenie dzieci, warunki do wypoczynku i wiele innych. Priorytety programowe są zestawem zadań, które zdaniem Lepszego Koszalina są konieczne do wykonania dla poprawy jakości życia. I. Rodzina Według prognoz demograficznych, w ciągu 20 najbliższych lat liczba mieszkańców Koszalina spadnie do ok. 85 tys. Samorząd ma szansę zatrzymać ten proces przez stwarzanie warunków sprzyjających rodzinom. Wprowadzenie systemu ulg w korzystaniu z usług publicznych przez rodziny wielodzietne Zapewnienie miejsc w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich dzieci Ustalenie reguł, w których jednoznacznie określone zostaną

2 obowiązki placówek i cele opłat wnoszonych przez rodziców. Obniżenie opłat dla rodzin wielodzietnych za przedszkola i żłobki Wybudowanie 400 mieszkań socjalnych i zwiększenie nakładów na budowanie mieszkań komunalnych i w ramach TBS Utworzenie centrum wsparcia osób starszych doradztwo i tanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Zwiększenie pomocy socjalnej rodzinom o niskim statusie ekonomicznym, pokrzywdzonym przez los Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w tworzeniu programu mieszkaniowego dla Koszalina Utworzenie na każdym osiedlu miejsc wypoczynku rodzinnego place zabaw, boiska, doliny sportowe II. Komunikacja Koszalin jest na granicy wydolności komunikacyjnej. Już dzisiaj konieczne jest rozpoczęcie prac nad przebudową systemu drogowego i modyfikacji transportu publicznego Przygotowanie projektu nowego układu komunikacyjnego Koszalina Integracja projektu obwodnic S11 i S6 z układem komunikacyjnym miasta Przebudowa skrzyżowania ul. Stawisińskiego i Zwycięstwa budowa ronda - ponowne otwarcie ul. Piłsudskiego Zbudowanie alternatywnych przejazdów pozwalających na ominięcie najruchliwszych tras: ul. Rolna od Piłsudskiego do Śniadeckich równolegle do Orląt Lwowskich, przejazd Pileckiego i Wojska Polskiego do 4-go Marca, przedłużenie O. Lange do drogi na Skwierzynkę, połączenie Batalionów Chłopskich z Bosmańską Wybudowanie części pierścienia drogowego od ul. Lechickiej do Morskiej i Władysława IV. Odtworzenie nawierzchni ulic Wybudowanie dwóch parkingów wielopoziomowych, które rozwiążą problem miejsc do parkowania na koszalińskich osiedlach. Zmiana organizacji ruchu z częściowym ograniczeniem w śródmieściu Przyjęcie zasady podwyższonych norm jakości budowanych dróg Stworzenie zespołu monitoringu jakości robót na każdym etapie inwestycji Dopuszczenie konkurencji firm komercyjnych do realizacji zadania transportu publicznego, w tym przeprawy przez jezioro Jamno.

3 III. Internet Według ocen specjalistów, rozwój przedsiębiorstw, powstawanie miejsc pracy, zwiększanie potencjału edukacyjnego miasta silnie zależą od jakości dostępu do informacji przez media elektroniczne Internet. Wprowadzenie powszechnego dostępu do Internetu integracja budowanej sieci miejskiej z istniejąca strukturą akademicką i sieciami komercyjnymi Zapewnienie dostępu przedsiębiorstwom do miejskich struktur światłowodowych Więcej demokracji Zapewnienie dostępu do informacji miejskiej i usług edukacyjnych przez Internet Stworzenie internetowego sytemu wyrażania opinii, składania wniosków i głosowania w sprawach publicznych IV. Sport, turystyka i rekreacja Od wielu lat w Koszalinie dyskutuje się o funkcji turystycznej miasta. W styczniu 2010 roku pojawiła się niepowtarzalna szansa na zrealizowanie tej funkcji rozszerzenie granic miasta o Jamno i Łabusz. Osiągniecie celu jest możliwe jeśli realizowane będą jednocześnie zadania na rzecz ruchu turystycznego i dla potrzeb lokalnych, które zwiększą potencjał gospodarczy miasta. Wyznaczenie obszarów rozwoju turystycznego na osiedlu Jamno - Łabusz, z preferencjami dla inwestycji turystycznych Połączenie komunikacyjne osiedla z powstającymi atrakcjami - halą widowiskowo sportową, aquaparkiem, obszarami góry Chełmskiej i filharmonią Wybudowanie trzech obiektów na wzór istniejącej doliny sportowej Budowa 30 km ścieżek Powołanie zespołu obsługi inwestycji turystycznych Stworzenie i rozpoczęcie realizacji wieloletniego programu modernizacji i utrzymania w sprawności infrastruktury sportowej (stadion Gwardii, Orliki, boiska i obiekty sportowe szkół, place osiedlowe). Wprowadzenie nowego systemu finansowania stowarzyszeń i klubów sportowych uzależniającego wysokość finansowania od wyników sportowych i udziału klubu w wychowaniu dzieci i młodzieży Wprowadzenia reguł finansowania sportu kwalifikowanego uzależniających poziom finansowania od uczestnictwa sportowców w realizacji zadań gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

4 V. Społeczność Lokalna Samorząd miasta stanowią wszyscy mieszkańcy. Organy samorządu, prezydent i Rada Miejska realizują zadania w ich imieniu. Każdy sam decyduje o sobie, ale samorząd zobowiązany jest do tworzenia warunków, z których mieszkańcy mogą korzystać na jednakowych prawach. Konieczne jest zagwarantowanie obywatelom miasta udziału w podejmowaniu decyzji. Jednocześnie społeczność Koszalina ma obowiązki wobec osób pokrzywdzonych przez los lub społecznie nieprzystosowanych. System monitorowania wszystkich decyzji o wydatkowaniu środków publicznych. Ciągłe publikowanie informacji w Internecie i lokalnych mediach Więcej demokracji Stałe, otwarte spotkania z mieszkańcami Badania opinii mieszkańców na temat pracy samorządu i uwzględnianie wyników do weryfikacji decyzji Publiczny system głosowania w sprawach miasta Zapewnienie Radom Osiedla udziału w decyzjach dotyczących inwestycji publicznych na ich terenie Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, zwłaszcza w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych Wprowadzenia zasad wspierania przedsięwzięć służących samorealizacji mieszkańców (stowarzyszenia sportowe, grupy wspólnych zainteresowań, organizowanie akcji społecznych, działkowcy) Wzmocnienie instytucji socjalnych, weryfikacja zakresu potrzeb wsparcia socjalnego, zwiększenie pomocy dla rodzin o niskim statusie ekonomicznym Odciążenie Rad Osiedli od obowiązku prowadzenia inwestycji. Przeznaczenie dotychczasowych środków na działalność bieżącą integrującą mieszkańców Współpraca z koszalińskimi spółdzielniami mieszkaniowymi - integracja środowisk mieszkańców, miejskich i spółdzielczych rad osiedli, klubów osiedlowych oraz nieformalnych grup mieszkańców Nowe zasady finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe VI. Infrastruktura Miasta Rozwój miasta w ostatnich latach odbywał się zbyt chaotycznie i bez jednolitego planu. W planach inwestycyjnych miasta umieszczone są zadania niezwykle ważne i o drugorzędnym znaczeniu dla mieszkańców. Konieczne jest zweryfikowanie planów i rezygnacja z zadań kosztownych nie przynoszących istotnych korzyści Koszalinowi. Jednocześnie trzeba wprowadzić inwestycje niezbędne dla rozwoju. Modyfikacja projektu Lotnisko w Zegrzu Pomorskim, ograniczenie kosztów, zamiana na lotnisko rejestrowane do ruchu nieregularnego Modyfikacja projektu System gospodarki odpadami wraz z budową zakładu termicznej utylizacji odpadów dla miast i Gmin Pomorza

5 Prospołeczne Środkowego tzw. spalarni Wykonanie studium komunikacyjnego i zaprojektowanie zmiany układu drogowego Koszalina Zakończenie inwestycji Aquapark, hala widowiskowo sportowa i filharmonia Zrealizowanie projektu Inteligentny Koszalin i Strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej Zwiększenie zakresu funkcjonowania Parku Technologicznego o zadania z zakresu wdrażania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach Wybudowanie ścieżek rowerowych: Łabusz Jamno Aquapark, Aquapark góra Chełmska Sianów oraz tras północ południe i wschód zachód przechodzących przez śródmieście Rozwój infrastruktury (kanalizacja, co, drogi) osiedli peryferyjnych Raduszka, Chełmoniewo, Unii Europejskiej Stworzenie programu odnowy najstarszych zasobów miasta i wymiany źródeł energii cieplnej z pieców na c.o. VII. Edukacja Rozwój miasta zależy od rozwoju osobistego każdego z nas. Dbałość o rodzinę i dzieci wymaga stworzenia dobrych warunków dla edukacji i zdobywania zawodu. Jakość nauczania to nie tylko nauczyciele (tych mamy bardzo dobrych) ale również stan szkół. Dobre wykształcenie da szansę na dobrą pracę. Zatrzyma młodzież w Koszalinie. Modyfikacja Koszalińskiego Systemu Oświaty. Uwzględnienie specyfiki przedszkoli, szkół i młodzieży w sposobie punktowania Prospołeczne Współpraca z koszalińskimi publicznymi i niepublicznymi uczelniami wyższymi. Wspieranie organizacyjne i finansowe rozszerzania oferty edukacyjnej, rozwoju rynku pracy, rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o wiedzę Utworzenie i realizacja wspólnego z uczelniami programu szkolenia studentów i absolwentów pod potrzeby koszalińskich przedsiębiorców Ustalenia zasad dofinansowania publicznych i niepublicznych instytucji kultury lub indywidualnych twórców w ramach konkursów na projekty kulturalne Wspieranie organizacyjne przedsiębiorstw spin off i spin out Utworzenia programu modernizacji szkół, w tym szkoły w Jamnie, jako majątku przejętego przez Gminę. Rozwój Parku Technologicznego jako wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Koszalińskiej i Miasta Koszalina zwiększenie liczby nieruchomości na siedziby firm innowacyjnych

6 VIII. Przedsiębiorczość Liczba miejsc pracy dla koszalińskich rodzin zależy od stabilności i perspektyw rozwoju przedsiębiorstw działających na naszym rynku. Obowiązkiem samorządu jest tworzenie warunków dla inwestowania i likwidacja barier biurokratycznych ograniczających swobodę gospodarczą. Więcej demokracji Dalsze uzbrajanie specjalnej strefy ekonomicznej, realizacja zaplanowanych dróg Inwestowanie w Park Technologiczny SA, przygotowanie siedzib, infrastruktury oraz usług okołobiznesowych dla firm innowacyjnych Kontynuowanie rozwoju strefy zorganizowanej działalności inwestycyjnej Koordynacja inwestycji miejskich z planami inwestycyjnymi sektora gospodarczego Wspólfinansowanie w ramach programów europejskich staży i szkoleń absolwentów w koszalińskich przedsiębiorstwach Współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców Równorzędne traktowanie inwestorów zewnętrznych i koszalińskich Konsultacje planów przestrzennych na etapie ich przygotowania z organizacjami przedsiębiorców Zlecenie zadań z zakresu tworzenia informacji gospodarczej, pozyskiwania inwestorów, kojarzenia przedsięwzięć i poszukiwaniu kapitału dla Koszalina Parkowi Technologicznemu SA oraz Centrum Biznesu w Koszalinie Wydzielenie w strukturze Urzędu Miejskiego jednostki ds. obsługi inwestorów i współpracy z instytucjami około biznesowymi IX. Zarządzanie miastem Gmina ma obowiązek wykonywać codzienne obowiązki związane z realizacją potrzeb publicznych. Dzisiaj wszystkie zadania wykonywane są w rutynowy sposób, tak jak zorganizowano to 20 lat temu. Świat poszedł do przodu. Zmieniły się potrzeby, technika i sami ludzie. Konieczne jest nowe spojrzenie na sposób zarządzania gminą. Skrócenie czasu od wniosku obywatela do wydania decyzji administracyjnej. Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego. Wyposażenie urzędników w kompetencje do podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za skutki. Zakupienie i wdrożenie systemów elektronicznego obiegu informacji i obsługi mieszkańców Zbudowanie zespołu do przygotowania projektów europejskich na okres programowania i Dopuszczenie do realizacji zadań publicznych na zasadach konkurencyjnych (gospodarka komunalna, komunikacja miejska, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, dostawa wody i odbiór ścieków, zadania oświatowe, zadania w zakresie kultury itp.) innych

7 podmiotów niż spółki i agendy miejskie. Zmiana organizacji planowania przestrzennego - nowe zdefiniowanie funkcji miejskiej pracowni urbanistycznej Zmiana gospodarki nieruchomościami tworzenie planów dającej większą swobodę gospodarowania właścicielom terenów i utrzymujących ich wartość rynkową. Przeznaczanie środków ze zbywanych nieruchomości na inwestycje publiczne Zmiana struktury Urzędu Miejskiego. Powołanie specjalizowanego zespołu do spraw środków europejskich, obsługi inwestorów i przedsiębiorców Stworzenie zasad budżetu zadaniowego. Realizacja ambitnego programu wymaga ambitnych i oddanych miastu ludzi, kierowanych przez człowieka o niekwestionowanym autorytecie i umiejętnościach. Komitet Wyborczy Lepszy Koszalin skupia ludzi o wysokich kwalifikacjach, rozumiejących potrzeby społeczne. Zaufaj, zagłosuj na Lepszy Koszalin, a życie w Koszalinie będzie lepsze.

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo