Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera."

Transkrypt

1 Sylwia Filas, CDR O/Kraków Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji część I LIDER POTRZEBNY OD ZARAZ Tytułem wstępu Zapoznając się z różnorodnością stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu, nie sposób nie zgodzić się z opinią, iż przywództwo to jedno z najszerzej badanych, a zarazem najsłabiej rozumiane zagadnienie w naukach społecznych. Nie ma jednej, powszechnie uznanej definicji przywództwa, a wiele spośród istniejących jest niespójnych i wzajemnie sprzecznych. Ze względu na złożoność, wielowymiarowość, wieloaspektowość - przywództwa nie da się zamknąć w jednej formule i wyjaśnić w kilku ładnie brzmiących zdaniach. 1 Ponadto w miarę rozwoju socjologii, politologii, psychologii społecznej, nauki o organizacji i zarządzaniu oraz innych dziedzin naukowych rozumienie zarówno pojęcia przywództwo, jak i zadań przywódcy ulegało zmianom. Powodów zmian należy szukać zarówno w niekompletności wcześniejszych opisów i teorii, jak również w zmieniającym się otoczeniu - nowych wyzwaniach, jakie stawały przed organizacjami i ich liderami. 2 Przywództwo, czyli Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera. Zdaniem R. W. Griffina przywództwo jest zarówno procesem jak i pewną właściwością: przywództwo jako proces polega na użyciu wpływu, bez sięgania po środki przymusu z zamiarem kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiąganie tych celów oraz dopomożenia w zdefiniowaniu kultury grupy lub organizacji. jako właściwość to zestaw cech przypisywanych jednostkom, które są postrzegane jako przywódcy - przywódcy to ludzie, którzy wpływają na zachowania innych bez konieczności uciekania się do użycia siły; przywódcy to osoby akceptowane w tej roli przez innych. 3 Przywództwo jest zdolnością polegającą na wywieraniu wpływu. Prawdziwego przywództwa nie można udzielić w nagrodę, mianować, czy przyznać. Przychodzi ono jedynie z wpływem, a tego nie można komuś przydzielić. Trzeba nań zarobić. 4 1 B. R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006, s R. Mrówka, Przywództwo w otoczeniu burzliwym, (odczyt: ) 3 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999, s J. C. Maxwell, Być liderem. Ponadczasowe zasady przewodzenia grupom i organizacjom, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2007

2 Warunek przywództwa to pozyskanie zwolenników. Jedyną właściwą definicją lidera jest ta, która mówi, że jest to osoba posiadająca zwolenników ( ) bez zwolenników nie ma mowy o liderach. 5 Ponadto przywództwo zdaniem P. Druckera nie oznacza popularności lider nie zawsze jest osobą podziwianą i kochaną. Nie wynika też z pozycji, przywilejów czy tytułów, gdyż przywództwo to odpowiedzialność. Nikt nie może sam siebie ogłosić liderem człowiek jest przywódcą, o ile inni uznają go w tej roli. Przywództwo to postawa życiowa, którą na różnych etapach naszego życia, w jego bardzo różnych obszarach decydujemy się przyjąć. Postawa ta sprawia, że ludzie chcą za nami podążać, a my sami podejmujemy się wzięcia na siebie odpowiedzialności w tym za wskazywanie kierunku. Przywództwo jest zatem swego rodzaju <wyborem>, bo to my sami dokonujemy go w danym momencie ( ). Pod jednym warunkiem podjęcia przez innych decyzji, że z własnej, nieprzymuszonej woli akceptują nas w tej roli. 6 J. Adair podkreśla, iż na szefa powołuje cię zarząd na lidera serca i umysły ludzi. J. C. Maxwell wyraża to jeszcze dobitniej: przywódca, za którym nikt nie podąża, jest tylko spacerowiczem. 7 M. Armstrong definiuje przywództwo, jako osiągnięcie rezultatów za pośrednictwem ludzi. Występuje tam gdzie istnieje cel do zrealizowania lub zadanie do wykonania, i tam gdzie więcej niż jedna osoba jest potrzebna, aby to wykonać. ( ) Przywództwo polega na zachęcaniu i inspirowaniu osób oraz zespołów do tego, aby dali z siebie to, co najlepsze, aby osiągnąć pożądany rezultat. 8 Dla J. Adaira przywództwo polega generalnie na wypełnianiu funkcji niezbędnych do tego, aby grupa mogła zrealizować swoje zadania i utrzymać spójność jako zespół. 9 Efektywnie działający lider w sposób świadomy, umiejętny i adekwatnie do sytuacji, łączy i zaspokaja trzy obszary tj.: potrzeby związane z zadaniem; potrzeby jednostek; potrzeby związane z utrzymaniem zespołu P.F. Drucker, Przedmowa [w] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.) Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997, s J. Kamieński, Idealne czasy dla przywództwa, Personel Plus Nr 08/2012, s J.C. Maxwell, op. cit., s M. Armstrong, Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, s J. Adair, Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s T-Kit 1, Zarzadzanie organizacją, s , (odczyt: ) 2 S t r o n a

3 Rys. 1 Model przywództwa ukierunkowanego na działanie potrzeby związane z zadaniem potrzeby związane z utrzymaniem zespołu potrzeby indywidualne Poniżej zestawienie funkcji. Tab. 1 Funkcje zadania, związane z utrzymaniem zespołu oraz z poszczególnymi członkami grupy Funkcje Funkcje zadania Funkcje związane z utrzymaniem zespołu Funkcje związane z poszczególnymi członkami zespołu - zdefiniowanie zadania - opracowanie planu - rozdzielenie pracy i zasobów - kontrolowanie jakości tempa pracy - sprawdzanie wyników pracy względem planu - określenie norm - wzorów - utrzymywanie dyscypliny - budowanie ducha zespołu - pochwały, motywowanie, tworzenie poczucia celu - wyznaczanie dodatkowych liderów - zapewnienie komunikacji w grupie - szkolenie grupy - zajmowanie się problemami indywidualnymi - pochwały dla poszczególnych osób - nadawanie statusu - rozpoznawanie i wykorzystywanie indywidualnych zdolności - szkolenie poszczególnych osób Atrybuty przywództwa Aby inni chcieli za nim podążać, przywódca musi: być uczciwy to, co twierdzi, musi być spójne z tym, co sam robi; kompetentny czyli taki, z którego zdaniem otoczenie się liczy i który wie, co mówi ; 3 S t r o n a

4 odwoływać się do tego, co powszechnie ważne dla osób, którym ma przewodzić; umieć formułować ciekawy, porywający obraz przyszłości (zwany wizją) ; inspirować innych tzn. wywołać w nas efekt: <aha! nie myślałem o tym w ten sposób>, <to ciekawe>, <warto spróbować>. 11 Należy podkreślić, iż dylemat czy przywódcą można się stać, czy trzeba się nim urodzić odszedł bezpowrotnie do lamusa. Każdy może być liderem (przywódcą). Przywództwo nie jest zapisane w genach (..) to zbiór określonych cech i umiejętności dostępnych dla wszystkich. 12 Według autorów przywództwo to relacja, której podstawą jest wiarygodność, wspieranie i wzmacnianie innych. Prawdziwi przywódcy zmieniają rzeczywistość na lepszą i potrafią docenić wysiłki innych oraz dzielić się radością z odniesionych zwycięstw. Przywództwa można i trzeba się uczyć. Zmiany w postrzeganiu przywództwa Ludzie nie chcą być dzisiaj zarządzani. Ludzie pragną, aby im przewodzić. ( ) Przywódca intelektualny, tak. Przywódca polityczny, tak. Przywódca harcerski. Przywódca lokalny. Przywódca związkowy. Przywódca w biznesie. Oni przewodzą. Oni nie zarządzają. Zapytaj konia. Możesz przewodzić mu w drodze do wody, ale nie możesz zarządzić, żeby pił. Jeśli chcesz kimś zarządzać, zarządzaj sobą. Rób to dobrze, a będziesz gotów przestać zarządzać. Zaczniesz być przywódcą. 13 Współczesne organizacje potrzebują nowych przywódców, liderów. W obecnych czasach osoba przywódcy nie znika, zmieniają się natomiast motywy jej działania, sposób sprawowania władzy oraz ogólny wizerunek. Trudno wyobrazić sobie istnienie organizacji bez przywódców, ale bez wodzów, natchnionych liderów stojących na postumencie i pokazujących się chętnie światu by być podziwianym jak najbardziej. 14 Organizacje potrzebują liderów, którzy inspirują ludzi do działania tworząc jednocześnie przyjazne środowisko pracy. 11 J. Kamieński, op. cit., s J.M. Kouzes, B.Z. Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Aktor Kreator Inspirator, AKADE, Kraków 2000, s M. Czajkowska, Transparentne przywództwo, [w] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 216, Łódź 2011, s. 85 (odczyt: ) 4 S t r o n a

5 Rys 2 - Zmiany w myśleniu o przywództwie 15 lata 50-te lata 70-te lata 90-te XXI wiek cechy lidera są wrodzone lider sprawnie zarządza organizacją (jak maszyną) lider sprawnie zarządza innymi (leadership sytuacyjny i organizacyjny) zarządzając sobą lider kieruje innymi, każdy ma być liderem (samozarządzanie) Idea samoprzywództwa Współcześnie pojawia się pojęcie super lidera osoby, która zachęca innych, by sami siebie prowadzili. Przywództwo według A. K. Koźmińskiego to suma zdolności, umiejętności i talentów oddziaływania jednych członków organizacji na innych po to, aby można było osiągać cele, jakie stawia sobie organizacja. 16 Przywództwo a zarządzanie Opinie na temat związku pomiędzy przywództwem a zarządzaniem są podzielone od przekonania, że przywództwo i zarządzanie to dwa odrębne światy (a co za tym idzie nie jest możliwe pogodzenie tych dwóch funkcji przez jedną osobę), przez traktowanie przywództwa, jako jednego z komponentów zarządzania (narzędzie w ręku menedżera, które może być przez niego wykorzystywane, ale nie musi), po stanowisko, iż zarządzanie i przywództwo to dwa krańce jednego kontinuum. 17 W czym tkwi zasadnicza różnica między zarządzaniem, a przywództwem? Otóż zarządzanie polega na skłanianiu ludzi do robienia właściwych rzeczy, a przywództwo na sprawianiu, by ludzie chcieli robić te rzeczy. 18 Przywództwo i zarządzanie choć są ze sobą powiązane, nie pokrywają się. 19 Cztery obszary, w których dostrzec można znaczące różnice pomiędzy 15 J. Skrzypczyński, Przywództwo przeszłości i przyszłości yk_af_apl_25_09_2012.pdf (odczyt: ) 16 A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa 2004, s M. Noworolska, Zarządzanie a przywództwo [w:] Personel Plus, NR 11/2011, s E. Bojar, A. Rakowska, A. Zarębska, M. Bojar Przywództwo w zarządzaniu rozwojem lokalnym, BFKK, s. 31 (odczyt: ) 19 R.W. Griffin, op. cit, s S t r o n a

6 zarządzaniem a przywództwem to planowanie, organizowanie, kontrolowanie oraz wyniki. Tab.2 Różnice pomiędzy zarządzaniem a przywództwem 20 Zarządzanie Przywództwo Planowanie (tworzenie programu) Planowanie i ustalanie budżetu. Ustalanie szczegółowych kroków i harmonogramów potrzebnych dla osiągnięcia potrzebnych wyników; alokacja zasobów niezbędnych do uzyskania tych wyników. Ustalanie kierunku. Wypracowanie wizji przyszłości, często odległej oraz strategii zmian potrzebnych do osiągnięcia tej wizji. Organizowanie Organizowanie i zatrudnianie. Ustalenie pewnej struktury dla spełnienia wymagań planu, obsadzanie jej ludźmi, delegowanie odpowiedzialności i władzy formalnej, zapewnienie polityki i procedur pomagających kierować ludźmi bez tworzenia metod lub systemów potrzebnych do obserwacji wykonania. Ustawianie ludzi. Przekazywanie kierunku działań słowami i czynami wszystkim tym, których współpraca może być potrzebna, tak aby wpłynąć na tworzenie zespołów i koalicji, które będą rozumiały i akceptowały wizję i strategie. Kontrola (wykonywanie planów) Kontrolowanie i rozwiązywanie problemów. Szczegółowa obserwacja wyników na tle planów. Identyfikowanie odchyleń, a następnie planowanie i organizowanie rozwiązania tych problemów. Motywowanie i inspirowanie. Wyzwalanie energii ludzi w celu przezwyciężenia głównych barier politycznych, biurokratycznych i barier po stronie zasobów przez zaspokojenie całkiem podstawowych, lecz często niespełnionych potrzeb ludzkich. Wyniki Wytwarza pewien zakres przewidywalności i porządku i może w sposób systematyczny wytwarzać podstawowe wyniki oczekiwane przez różnych zainteresowanych (np. klientów zawsze mieszcząc się w harmonogramie; akcjonariuszy zawsze mieszcząc się w budżecie). Wytwarza zmianę, często drastyczną; umożliwia wytworzenie szczególnie użytecznych zmian (np. nowych wyrobów oczekiwanych przez klientów; nowych podejść do stosunków pracowniczych, które pomagają zwiększyć konkurencyjność firmy). 20 Ibidem, s S t r o n a

7 Zarządzanie sprowadza się do tego, by egzekwować, dokonywać, nieść coś na swoich barkach lub być odpowiedzialnym za coś, prowadzić. Przywództwo zaś to wywieranie wpływu, wskazywanie kierunku, drogi, przewodnictwo w działaniu i formułowaniu opinii (W.Bennis) zarządzanie niezbędny środek do uzyskiwania systematycznych wyników przywództwo warunek umożliwiający zmiany W. Bennis podkreśla, iż menedżerowie to osoby, które wykonują działania we właściwy sposób, a liderzy to osoby, które robią to, co trzeba. Różnice tkwią w zadaniach i umiejętnościach. Tym, co odróżnia przywódcę (lidera) od menedżera to przede wszystkim umiejętność stwarzania wizji, za którą podążają współpracownicy. Ponadto lider to twórca prawdziwej komunikacji, opartej na słowach, które oznaczają dla ludzi coś ważnego. To osoba budząca zaufanie dzięki swej determinacji, cierpliwości i wierze. 21 Rys. 3 - Różnice między menedżerami (kierownikami) a przywódcami (liderami) 22 Do skutecznego funkcjonowania organizacji niezbędne jest zarówno zarządzanie jak i przywództwo - zarządzanie i przywództwo to uzupełniające się wzajemnie systemy działań. Pełnienie jednocześnie roli menedżera i przywódcy jest nie tyle możliwe, ale wręcz niezbędne, by osiągnąć sukces. 21 M. Adamiec, B. Kożusznik, op. cit., s E. Bojar, A. Rakowska, A. Zarębska, M. Bojar, op. cit., s.33 7 S t r o n a

8 Balans pomiędzy tymi dwoma biegunami ma decydujący wpływ na funkcjonowanie zespołu. Rys. 4 - Skutki wpływu zarządzania i przywództwa na funkcjonowanie zespołu 23 silne zarządzanie i silne przywództwo dobrze zorganiozwany i zmotywowany zespół silne zarządzanie i słabe przywództwo prawidłowo zarządzany zespół, który cierpi na niedobór inspiracji słabe zarządzanie i silne przywództwo zespół natchniony i zmotywowany, lecz niezorganizowany słabe zarządzanie i słabe przywództwo nie ma nadziei, pewna śmierć Role lidera Skuteczny lider potrafi łączyć w jedną spójną całość działania strategiczne, taktyczne i operacyjne. 24 Na efektywne działanie składają się trzy fazy: 1. kształtowanie własnej tożsamości, wiedzy, kim jestem i co robię oraz przekonania, że mogę to zrobić; 2. stworzenie właściwego wytworu (np. decyzji, projektu); 3. oddziaływanie na otoczenie (wpływ). 25 Rys 5 Trzy fazy efektywnego działania AKTOR (tożsamość) KREATOR (wytwór) INSPIRATOR (otoczenie) 23 M. Noworolska, op. cit., s A. Drzewicki, E. Kubica, Przywództwo wszechstronne. 15 ról liderów i 16 kompetencji skutecznych przywódców, [w:] personel Plus, Nr 11/2011, s M. Adamiec, B. Kożusznik, Sztuka zarządzania sobą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s S t r o n a

9 Poniżej katalog ról pełnionych przez lidera. Rys 6 - Piętnaście ról pełnionych przez skutecznych liderów biznesu 26 role lidera strateg - kreuje wizje, kierunki zmian inspirator - wyjaśnia, porządkuje i upraszcza akumulator - źródło energii dla innych, motywuje i angażuje łożony obraz otoczenia decydent - podejmuje kluczowe decyzje, niejednokrotnie w trudnych i niejednoznacznych sytuacjach centrum komunikacji - informuje, wyjaśnia, słucha i przekonuje; prowadzi odważne rozmowy wojownik - daje przykład jak sprostać wyzwaniom, działa na pierwszej linii ognia facylitator - likwiduje bariery wzór - jest wzorem postępowania (wartości kulturowe, zasady pracy, pożądane zachowania) strażnik - pilnuje obowiązujących standardów, wyłapuje niezgodności mentor - ekspert w danej dziedzinie, coach rozwijający talenty akumulator - źródło energii dla innych, motywuje i angażuje watra - wspiera w trudnych sytuacjach zawodowych i życiowych integrator - dba o spójność i współpracę w zespole strażak - rozwiązuje problemy pośrednik - reprezentuje zespół, organizację, wizję na zewnątrz, zabiera głos w imieniu wszystkich ikona - lider-symbol, wyobrażenie organizacji (działu, zespołu) którą prowadzi Samoświadomość Ze względu na wielość i różnorodność pełnionych ról liderzy stoją przed koniecznością nie tylko ciągłego przekształcania swojego otoczenia, ale przede wszystkim otwartości na zmienianie i rozwijanie samego siebie. 27 Istotą przywództwa, a jednocześnie skuteczności w zarządzaniu jest przewodzenie samemu sobie. Rozwój przywództwa sprowadza się w końcowym efekcie do rozwoju własnej osobowości. (J.M. Kouzes, B.Z. Posner) 26 A. Drzewicki, E. Kubica, op. cit., s Ibidem, s S t r o n a

10 Osobisty cel, system wartości, wizja i odwaga składają się na tożsamość przywódcy/lidera. Ponadto świadomość siebie i akceptacja przyczyniają się do prawidłowych relacji międzyludzkich oraz sukcesów w życiu. Nie jest ważne co myślą o tobie ludzie. Ważne jest kim jesteś dla samego siebie. (Publius Syrus) Tab. 3 - Model głowa, serce, nogi F. Havaleschka 28 Model głowa, serce, nogi - 16 kluczowych cech Głowa Serce Nogi - elastyczność myślenia - szerokie spojrzenie na sytuację - abstrakcyjne myślenie - podejmowanie ryzyka - samokontrola - empatia - kontakt społeczny - elastyczność społeczna - wsparcie - pewność zaufanie - rywalizacja - wpływ - pewność siebie - niezależność - odporność psychiczna - energiczność Inteligencja emocjonalne (IE) Zdaniem D. Golemana tym, co wyróżnia skutecznych menedżerów jest wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Definiuje się ją, jako zdolność do identyfikowania, kontrolowania i wykorzystywania emocji swoich i innych do osiągania sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Nie jest cechą wrodzoną. Tab. 4 Obszary inteligencji emocjonalnej 29 Definicja Zdolność rozpoznawania i rozumienia własnych nastrojów, emocji i pragnień oraz ich wpływu Wskaźniki KOMPETENCJE OSOBISTE Samoświadomość - zaufanie do siebie samego, - realistyczna samoocena, - dystans do siebie, umiejętność żartowania z własnych słabości 28 E. Bojar, A. Rakowska, A. Zarębska, M. Bojar, op. cit., s Ibidem, s S t r o n a

11 na innych Samoregulacja Umiejętność kontrolowania impulsywnych reakcji i nastrojów; skłonność do zawieszania oceny, czyli do myślenia przed działaniem Zaangażowanie w pracy wykraczające poza motywy finansowe lub związane ze statusem; skłonność do energicznego i uporczywego dążenia do celu - samokontrola (kontrolowanie szkodliwych emocji i impulsów) - spolegliwość (utrzymywanie norm uczciwości i poprawności) - sumienność (przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania) adaptacja (tolerancja niepewności, otwartość na zmiany) - innowacyjność (łatwe przyjmowanie nowatorskich pomysłów i informacji) Motywacja - dążenie do osiągnięć (staranie się o lepsze wyniki) - zaangażowanie (utożsamianie swoich celów z celami grupy lub organizacji) - inicjatywa (gotowość do wykorzystania szans i okazji) - optymizm (dążenie do celu mino przeszkód i niepowodzeń) KOMPETENCJE SPOŁECZNE Empatia Zdolność do rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi; umiejętność traktowania ludzi zgodnie z ich reakcjami emocjonalnymi Profesjonalne kierowanie relacjami społecznymi i budowanie sieci; zdolność do identyfikowania wspólnych interesów - rozumienie innych (wyczuwanie uczuć i punktów wiedzenia innych, zainteresowanie ich troskami) - doskonalenie innych (wyczuwanie i realizacja potrzeb rozwoju innych) - nastawienie usługowe (uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów) - wspieranie różnorodności (wykorzystywanie różnych typów ludzi do realizacji zadań) - świadomość polityczna (rozpoznawanie emocjonalnych prądów grupy i stosunków wśród osób z władzy) Umiejętności społeczne - wpływanie na innych (sztuka przekonywania) - porozumienie (słuchanie bez uprzedzeń i formułowanie jasnych komunikatów) - łagodzenie konfliktów - przewodzenie (inspirowanie) - katalizowanie zmian (inicjowanie i kierowanie) - tworzenie więzi (dbanie o relacje) 11 S t r o n a

12 - umiejętności zespołowe (organizowanie współdziałania wszystkich członków grupy dla osiągnięcia celów) Podstawowe wartości, jakimi powinien kierować się przywódca (niezależnie od kontekstu) to konsekwencja i uczciwość. Pozostałe to: sprawiedliwość, spójność w myśleniu i działaniu, odwaga, wiarygodność, odpowiedzialność, pokora i prawdziwość. Kompetencje przywódcy Fakt, że nie ma spójnego, całościowego modelu, jednakowego zestawu cech, nie oznacza, że nie można wyróżnić zbioru pewnych cech wspólnych liderów. 30 Kompetencje to wiedza, umiejętności, cechy osobowości (w tym postawa), które są niezbędne do skutecznego wykonywania pracy. Kluczowe umiejętności przywódcy według W. Bennisa to: umiejętność zaakceptowania ludzi, takimi jakimi są, wejścia w ich skórę, nieosądzania ich lecz rozumienia; umiejętność bazowania na tym, co dzieje się w danej chwili, bez ciągłego odwoływania się do przeszłości i rozpatrywania błędów; umiejętność traktowania najbliższych pracowników z taką samą atencją i uwagą jaką obdarzamy klientów i obcych; umiejętność ufania innym, nawet jeśli jest w tym duża doza ryzyka; umiejętność obywania się bez stałej aprobaty, poklasku i potakiwania ze strony podwładnych i otoczenia. 31 Tab. 5 - Model umiejętności kierowniczych D. Wettena i K. Camerona 32 Model umiejętności kierowniczych Umiejętności osobiste (intrapersonalne) doskonalenie samoświadomości - identyfikacja celów i wartości, - analiza własnego stylu uczenia - poznanie swoich słabych i mocnych stron - identyfikacja obszarów doskonalenia zarządzanie stresem - umiejętność określenia stresorów i zapobieganie im - ustanawianie priorytetów - zarządzanie czasem - zwiększanie odporności na stres 30 A. Drzewiecki, Jak kształtują się liderzy? (odczyt ) 31 M. Adamiec, B. Kożusznik, op. cit., s E. Bojar, A. Rakowska, A. Zarębska, M. Bojar, op. cit., s S t r o n a

13 Umiejętności interpersonalne (społeczne) twórcze rozwiązywanie problemów - radzenie sobie z barierami w twórczym myśleniu - dostrzeganie ograniczeń racjonalnego modelu decyzyjnego - przełamywanie stereotypów komunikowanie się - formułowanie przekazu - empatia - identyfikacja barier komunikacji - skuteczne słuchanie - pisanie raportów zdobywanie władzy i wpływu - identyfikacja źródeł władzy osobistej - właściwe wykorzystanie strategii wykorzystania władzy motywowanie innych - charyzmatyczne przywództwo - stosowanie właściwych strategii motywacyjnych skuteczne delegowanie - wybór odpowiedniej osoby i zadania - sposób przekazu - nadzór nad zadaniem - delegowanie, jako droga rozwoju i budowania zaufania grupowe podejmowanie decyzji - zebrania - publiczne prezentacje zarządzanie konfliktami i negocjacje - rozpoznanie źródeł konfliktów - style rozwiązywania konfliktów - strategie i techniki negocjacji Podstawą efektywnych działań kierowniczych jest: plastyczność i otwartość (działania pozbawione dogmatyzmu i dostosowane do ludzi); branie pod uwagę kontekstów, okoliczności (myślenie globalne, systemowe); cnota umiarkowania (złoty środek w każdej sytuacji) M. Adamiec, B. Kożusznik, op. cit., s S t r o n a

14 Na potencjał przywódczy (predyspozycję do przewodzenia, talent przywódczy) składają się cztery cechy osobowe lidera (tzw. kamienie węgielne) tj.: optymizm, ambicja, odwaga i wytrwałość. Optymizm pozwala widzieć szanse i wierzyć w sukces, ambicja ukierunkowuje optymizm na realizację trudnych celów, odwaga skłania do podejmowania ryzykownych działań, a wytrwałość utrzymuje zaangażowanie. 34 Rys. 7 Cztery kamienie węgielne optyzmizm ambicja odwaga wytrwałosć pozytywne nastawienie, także w obliczu kryzysów i wyzwań niezachwiana wiara w świat, ludzi i możliwosć osiągniecia sukcesów dążenie do osiagniecia trudnych celów wysokie standardy działania, zaangażowanie stałe dążenie do doskonałości i brak zadowolenia z osiągniętego stanu podejmowanie trudnych decyzji i działań pomimo strachu lub obaw podejmowanie ryzyka w sytuacji niepewności świadomość lęków, ich kontrolowanie konsekwencja w działaniu zaangażowanie w sprawy determinacja; koncentracja na realizacji postanowień Poza powyższymi kamieniami węgielnymi autorzy identyfikują sześć dodatkowych cech: 1. inteligencja zdolność pojmowania natury rzeczy; umiejętność łączenia i analizy faktów 2. wyobraźnia i kreatywność - zdolność tworzenia abstrakcyjnych obrazów rzeczywistości 3. komunikatywność - zdolność jasnego wyrażania swoich poglądów; logicznego argumentowania; słuchania z uwagą w celu zrozumienia i porozumienia 4. odpowiedzialność dążenie do reagowania na zastaną sytuację; brania sprawy w swoje ręce; ponoszenie konsekwencji swoich działań 34 A. Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu, Oficyna WoltersKluwer business, Warszawa 2011, s S t r o n a

15 5. pracowitość gotowość do ciężkiej, ponadnormatywnej pracy w długim okresie; angażowanie się całym sobą 6. ciekawość świata dążenie do uczenia się i rozumienia; otwartość na różnorodność i chęć poznawania otaczającej rzeczywistości Cechy mają znaczny wpływ na stosowany przez liderów styl przywództwa. Poniżej zestawienie kompetencji skutecznych liderów. 35 Rys 8 Szesnaście kompetencji skutecznych liderów kompetencje skutecznych liderów szczerość i integralność profesjonalizm i eksperctwo analiza i rozwiązywanie problemów innowacyjność rozwój siebie koncentracja na rezultatach wyznaczanie ambitnych celów przejmowanie inicjatywy szeroka i silna komunikacja inspirowanie i motywowanie innych budowanie relacji rozwijanie innych współpraca i promowanie pracy zespołowej rozwijanie strategicznej perspektywy przewodzenie zmianie łączenie wewnętrznego świata organizacji ze światem zewnętrznym Style przywódcze Styl przywództwa lub styl kierowania jest to sposób postępowania przełożonego w stosunku do podwładnych, odzwierciedlający najczęściej jego cechy osobowościowe lub przekonania o skutecznym zarządzaniu personelem. Nie istnieje jeden uniwersalny styl kierowania, efektywny w każdej sytuacji. Nie ma przepisu na sukces przywódcy. Dobry lider musi umieć miksować różne style zarządzania w tym samym czasie używać ich według potrzeb i zawsze być przy tym wiarygodny A. Drzewicki, E. Kubica, op. cit. s H. Oliver, Przywództwo, które rozwija w czasie kryzysu [w:] Personel Plus Nr 08/2012, s S t r o n a

16 Rys. 9 - Style przywódcze według D. Golemana 37 nakazowy wymaga natychmiastowego posłuchania "rób co mówię" zorientowany na wyniki, inicjatywę kiedy najlepiej: czas kryzysu, zmiany, problemy z zespołem wpłw na atmosferę: negatywnie wizjonerski moblilizuje do realizacji wizji "chodź ze mną" pewnosć siebie, empatia, zmiana, katalizator kiedy najlepiej: zmiana, potrzeba wizji, jasnych wytycznych wpłw na atmosferę: bardzo pozytywnie afiliacyjny buduje harmonię i więzi między ludźmi "najważniejsi są ludzie" empatia, budowanie relacji, komunikacja kiedy najlepiej: leczy podziały, motywuje wpłw na atmosferę: pozytywnie demokratyczny buduje konsensus poprzez partycypację "co o tym sądzisz?" kolaboracja, komunikacja, przywództwo zespołowe, kiedy najlepiej: buduje konsensus, wydobywa najlepsze cechy pracowników wpłw na atmosferę: pozytywnie normatywny ustawia wysoki standard implementacji "rób to jak ja" dążenie do wyników "z ludzką twarzą" kiedy najlepiej: szybkie wyniki z pomocą zmotywowanego i dynamicznego zespołu wpłw na atmosferę: negatywnie 37 Ibidem, s S t r o n a

17 trenerski rozwija ludzi na przyszłość "spróbuj" rozówj empatii i świadomości innych kiedy najlepiej: poprawia wyniki pracowników i długofalowo wzmacnia kompetencje wpłw na atmosferę: pozytywnie Idealnym przywództwem jest miksowanie tych czterech stylów: wizjonerskiego, afiliacyjnego, demokratycznego i coachingowego (...). Tworzą one pozytywny klimat w organizacji. Pozostałe dwa - czyli nakazowy i procesowy należy używać jednak bardzo ostrożnie, nie nadużywając żadnego z nich. 38 W przeciwnym razie doprowadzimy do wypalenia, zmęczenia i porażek. Styl nakazowy i normatywny stają się ważne w sytuacjach krytycznych i w kryzysie, kiedy najważniejsze działania muszą być podjęte błyskawicznie i zrealizowane dokładnie z planem. Na zakończenie jak być pozytywnym przywódcą? Najlepsi przywódcy to ci niewidoczni widoczne (zauważalne) powinno być tylko ich działanie. Najlepsi przywódcy to tacy, których istnienia ludzie nie dostrzegają. Stopień niżej - to tacy, których ludzie cenią i szanują. Potem tacy, których się boją; wreszcie tacy, których nienawidzą. Kiedy najlepszy z przywódców kończy swoją pracę, ludzie mówią: <zrobiliśmy to sami? >. Lao-Tse Pozytywny przywódca: traktuje trudne sytuacje jak okazje do rozwoju; okazuje wdzięczność; realnie ocenia sytuację i możliwości; rozwija kulturę "małych zwycięstw"; daje pozytywny feedback. 39 Korzyści pozytywnego przywództwa to przede wszystkim efektywniejsza praca zespołu, zwiększona kreatywność oraz lepsza motywacja. Zdolność prowadzenia zespołu to obok umiejętności kierowania sobą dwie najważniejsze umiejętności efektywnego menedżera. Ale o tym, następnym razem 38 Instynkt lidera rozmowa z Hilary Oliver [w:] Personel Plus Nr 08/2012, s H. Piasecka, Witamina szczęścia [w] Personel Plus Nr 08/12, s S t r o n a

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga Wprowadzenie 5 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 7 Co oznacza empowerment?... 7 Dlaczego empowerment jest konieczny?...10 Korzyści wynikające z przekazywania władzy pracownikom...13 Bariery

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy!

Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy! Projekt sposród Paritätischer NRW Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy! Profil kompetencji dla trenerów wspomagajacych nabywanie wiedzy opracowany

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności URSZULA GRALEWSKA NORBERT KARASZEWSKI LAURA PIOTROWSKA KATARZYNA SALAMON-BOBIŃSKA Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności Poniższy tekst poświęcony jest wymaganiom związanym

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo