Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera."

Transkrypt

1 Sylwia Filas, CDR O/Kraków Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji część I LIDER POTRZEBNY OD ZARAZ Tytułem wstępu Zapoznając się z różnorodnością stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu, nie sposób nie zgodzić się z opinią, iż przywództwo to jedno z najszerzej badanych, a zarazem najsłabiej rozumiane zagadnienie w naukach społecznych. Nie ma jednej, powszechnie uznanej definicji przywództwa, a wiele spośród istniejących jest niespójnych i wzajemnie sprzecznych. Ze względu na złożoność, wielowymiarowość, wieloaspektowość - przywództwa nie da się zamknąć w jednej formule i wyjaśnić w kilku ładnie brzmiących zdaniach. 1 Ponadto w miarę rozwoju socjologii, politologii, psychologii społecznej, nauki o organizacji i zarządzaniu oraz innych dziedzin naukowych rozumienie zarówno pojęcia przywództwo, jak i zadań przywódcy ulegało zmianom. Powodów zmian należy szukać zarówno w niekompletności wcześniejszych opisów i teorii, jak również w zmieniającym się otoczeniu - nowych wyzwaniach, jakie stawały przed organizacjami i ich liderami. 2 Przywództwo, czyli Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera. Zdaniem R. W. Griffina przywództwo jest zarówno procesem jak i pewną właściwością: przywództwo jako proces polega na użyciu wpływu, bez sięgania po środki przymusu z zamiarem kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiąganie tych celów oraz dopomożenia w zdefiniowaniu kultury grupy lub organizacji. jako właściwość to zestaw cech przypisywanych jednostkom, które są postrzegane jako przywódcy - przywódcy to ludzie, którzy wpływają na zachowania innych bez konieczności uciekania się do użycia siły; przywódcy to osoby akceptowane w tej roli przez innych. 3 Przywództwo jest zdolnością polegającą na wywieraniu wpływu. Prawdziwego przywództwa nie można udzielić w nagrodę, mianować, czy przyznać. Przychodzi ono jedynie z wpływem, a tego nie można komuś przydzielić. Trzeba nań zarobić. 4 1 B. R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006, s R. Mrówka, Przywództwo w otoczeniu burzliwym, (odczyt: ) 3 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999, s J. C. Maxwell, Być liderem. Ponadczasowe zasady przewodzenia grupom i organizacjom, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2007

2 Warunek przywództwa to pozyskanie zwolenników. Jedyną właściwą definicją lidera jest ta, która mówi, że jest to osoba posiadająca zwolenników ( ) bez zwolenników nie ma mowy o liderach. 5 Ponadto przywództwo zdaniem P. Druckera nie oznacza popularności lider nie zawsze jest osobą podziwianą i kochaną. Nie wynika też z pozycji, przywilejów czy tytułów, gdyż przywództwo to odpowiedzialność. Nikt nie może sam siebie ogłosić liderem człowiek jest przywódcą, o ile inni uznają go w tej roli. Przywództwo to postawa życiowa, którą na różnych etapach naszego życia, w jego bardzo różnych obszarach decydujemy się przyjąć. Postawa ta sprawia, że ludzie chcą za nami podążać, a my sami podejmujemy się wzięcia na siebie odpowiedzialności w tym za wskazywanie kierunku. Przywództwo jest zatem swego rodzaju <wyborem>, bo to my sami dokonujemy go w danym momencie ( ). Pod jednym warunkiem podjęcia przez innych decyzji, że z własnej, nieprzymuszonej woli akceptują nas w tej roli. 6 J. Adair podkreśla, iż na szefa powołuje cię zarząd na lidera serca i umysły ludzi. J. C. Maxwell wyraża to jeszcze dobitniej: przywódca, za którym nikt nie podąża, jest tylko spacerowiczem. 7 M. Armstrong definiuje przywództwo, jako osiągnięcie rezultatów za pośrednictwem ludzi. Występuje tam gdzie istnieje cel do zrealizowania lub zadanie do wykonania, i tam gdzie więcej niż jedna osoba jest potrzebna, aby to wykonać. ( ) Przywództwo polega na zachęcaniu i inspirowaniu osób oraz zespołów do tego, aby dali z siebie to, co najlepsze, aby osiągnąć pożądany rezultat. 8 Dla J. Adaira przywództwo polega generalnie na wypełnianiu funkcji niezbędnych do tego, aby grupa mogła zrealizować swoje zadania i utrzymać spójność jako zespół. 9 Efektywnie działający lider w sposób świadomy, umiejętny i adekwatnie do sytuacji, łączy i zaspokaja trzy obszary tj.: potrzeby związane z zadaniem; potrzeby jednostek; potrzeby związane z utrzymaniem zespołu P.F. Drucker, Przedmowa [w] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.) Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997, s J. Kamieński, Idealne czasy dla przywództwa, Personel Plus Nr 08/2012, s J.C. Maxwell, op. cit., s M. Armstrong, Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, s J. Adair, Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s T-Kit 1, Zarzadzanie organizacją, s , (odczyt: ) 2 S t r o n a

3 Rys. 1 Model przywództwa ukierunkowanego na działanie potrzeby związane z zadaniem potrzeby związane z utrzymaniem zespołu potrzeby indywidualne Poniżej zestawienie funkcji. Tab. 1 Funkcje zadania, związane z utrzymaniem zespołu oraz z poszczególnymi członkami grupy Funkcje Funkcje zadania Funkcje związane z utrzymaniem zespołu Funkcje związane z poszczególnymi członkami zespołu - zdefiniowanie zadania - opracowanie planu - rozdzielenie pracy i zasobów - kontrolowanie jakości tempa pracy - sprawdzanie wyników pracy względem planu - określenie norm - wzorów - utrzymywanie dyscypliny - budowanie ducha zespołu - pochwały, motywowanie, tworzenie poczucia celu - wyznaczanie dodatkowych liderów - zapewnienie komunikacji w grupie - szkolenie grupy - zajmowanie się problemami indywidualnymi - pochwały dla poszczególnych osób - nadawanie statusu - rozpoznawanie i wykorzystywanie indywidualnych zdolności - szkolenie poszczególnych osób Atrybuty przywództwa Aby inni chcieli za nim podążać, przywódca musi: być uczciwy to, co twierdzi, musi być spójne z tym, co sam robi; kompetentny czyli taki, z którego zdaniem otoczenie się liczy i który wie, co mówi ; 3 S t r o n a

4 odwoływać się do tego, co powszechnie ważne dla osób, którym ma przewodzić; umieć formułować ciekawy, porywający obraz przyszłości (zwany wizją) ; inspirować innych tzn. wywołać w nas efekt: <aha! nie myślałem o tym w ten sposób>, <to ciekawe>, <warto spróbować>. 11 Należy podkreślić, iż dylemat czy przywódcą można się stać, czy trzeba się nim urodzić odszedł bezpowrotnie do lamusa. Każdy może być liderem (przywódcą). Przywództwo nie jest zapisane w genach (..) to zbiór określonych cech i umiejętności dostępnych dla wszystkich. 12 Według autorów przywództwo to relacja, której podstawą jest wiarygodność, wspieranie i wzmacnianie innych. Prawdziwi przywódcy zmieniają rzeczywistość na lepszą i potrafią docenić wysiłki innych oraz dzielić się radością z odniesionych zwycięstw. Przywództwa można i trzeba się uczyć. Zmiany w postrzeganiu przywództwa Ludzie nie chcą być dzisiaj zarządzani. Ludzie pragną, aby im przewodzić. ( ) Przywódca intelektualny, tak. Przywódca polityczny, tak. Przywódca harcerski. Przywódca lokalny. Przywódca związkowy. Przywódca w biznesie. Oni przewodzą. Oni nie zarządzają. Zapytaj konia. Możesz przewodzić mu w drodze do wody, ale nie możesz zarządzić, żeby pił. Jeśli chcesz kimś zarządzać, zarządzaj sobą. Rób to dobrze, a będziesz gotów przestać zarządzać. Zaczniesz być przywódcą. 13 Współczesne organizacje potrzebują nowych przywódców, liderów. W obecnych czasach osoba przywódcy nie znika, zmieniają się natomiast motywy jej działania, sposób sprawowania władzy oraz ogólny wizerunek. Trudno wyobrazić sobie istnienie organizacji bez przywódców, ale bez wodzów, natchnionych liderów stojących na postumencie i pokazujących się chętnie światu by być podziwianym jak najbardziej. 14 Organizacje potrzebują liderów, którzy inspirują ludzi do działania tworząc jednocześnie przyjazne środowisko pracy. 11 J. Kamieński, op. cit., s J.M. Kouzes, B.Z. Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Aktor Kreator Inspirator, AKADE, Kraków 2000, s M. Czajkowska, Transparentne przywództwo, [w] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 216, Łódź 2011, s. 85 (odczyt: ) 4 S t r o n a

5 Rys 2 - Zmiany w myśleniu o przywództwie 15 lata 50-te lata 70-te lata 90-te XXI wiek cechy lidera są wrodzone lider sprawnie zarządza organizacją (jak maszyną) lider sprawnie zarządza innymi (leadership sytuacyjny i organizacyjny) zarządzając sobą lider kieruje innymi, każdy ma być liderem (samozarządzanie) Idea samoprzywództwa Współcześnie pojawia się pojęcie super lidera osoby, która zachęca innych, by sami siebie prowadzili. Przywództwo według A. K. Koźmińskiego to suma zdolności, umiejętności i talentów oddziaływania jednych członków organizacji na innych po to, aby można było osiągać cele, jakie stawia sobie organizacja. 16 Przywództwo a zarządzanie Opinie na temat związku pomiędzy przywództwem a zarządzaniem są podzielone od przekonania, że przywództwo i zarządzanie to dwa odrębne światy (a co za tym idzie nie jest możliwe pogodzenie tych dwóch funkcji przez jedną osobę), przez traktowanie przywództwa, jako jednego z komponentów zarządzania (narzędzie w ręku menedżera, które może być przez niego wykorzystywane, ale nie musi), po stanowisko, iż zarządzanie i przywództwo to dwa krańce jednego kontinuum. 17 W czym tkwi zasadnicza różnica między zarządzaniem, a przywództwem? Otóż zarządzanie polega na skłanianiu ludzi do robienia właściwych rzeczy, a przywództwo na sprawianiu, by ludzie chcieli robić te rzeczy. 18 Przywództwo i zarządzanie choć są ze sobą powiązane, nie pokrywają się. 19 Cztery obszary, w których dostrzec można znaczące różnice pomiędzy 15 J. Skrzypczyński, Przywództwo przeszłości i przyszłości yk_af_apl_25_09_2012.pdf (odczyt: ) 16 A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa 2004, s M. Noworolska, Zarządzanie a przywództwo [w:] Personel Plus, NR 11/2011, s E. Bojar, A. Rakowska, A. Zarębska, M. Bojar Przywództwo w zarządzaniu rozwojem lokalnym, BFKK, s. 31 (odczyt: ) 19 R.W. Griffin, op. cit, s S t r o n a

6 zarządzaniem a przywództwem to planowanie, organizowanie, kontrolowanie oraz wyniki. Tab.2 Różnice pomiędzy zarządzaniem a przywództwem 20 Zarządzanie Przywództwo Planowanie (tworzenie programu) Planowanie i ustalanie budżetu. Ustalanie szczegółowych kroków i harmonogramów potrzebnych dla osiągnięcia potrzebnych wyników; alokacja zasobów niezbędnych do uzyskania tych wyników. Ustalanie kierunku. Wypracowanie wizji przyszłości, często odległej oraz strategii zmian potrzebnych do osiągnięcia tej wizji. Organizowanie Organizowanie i zatrudnianie. Ustalenie pewnej struktury dla spełnienia wymagań planu, obsadzanie jej ludźmi, delegowanie odpowiedzialności i władzy formalnej, zapewnienie polityki i procedur pomagających kierować ludźmi bez tworzenia metod lub systemów potrzebnych do obserwacji wykonania. Ustawianie ludzi. Przekazywanie kierunku działań słowami i czynami wszystkim tym, których współpraca może być potrzebna, tak aby wpłynąć na tworzenie zespołów i koalicji, które będą rozumiały i akceptowały wizję i strategie. Kontrola (wykonywanie planów) Kontrolowanie i rozwiązywanie problemów. Szczegółowa obserwacja wyników na tle planów. Identyfikowanie odchyleń, a następnie planowanie i organizowanie rozwiązania tych problemów. Motywowanie i inspirowanie. Wyzwalanie energii ludzi w celu przezwyciężenia głównych barier politycznych, biurokratycznych i barier po stronie zasobów przez zaspokojenie całkiem podstawowych, lecz często niespełnionych potrzeb ludzkich. Wyniki Wytwarza pewien zakres przewidywalności i porządku i może w sposób systematyczny wytwarzać podstawowe wyniki oczekiwane przez różnych zainteresowanych (np. klientów zawsze mieszcząc się w harmonogramie; akcjonariuszy zawsze mieszcząc się w budżecie). Wytwarza zmianę, często drastyczną; umożliwia wytworzenie szczególnie użytecznych zmian (np. nowych wyrobów oczekiwanych przez klientów; nowych podejść do stosunków pracowniczych, które pomagają zwiększyć konkurencyjność firmy). 20 Ibidem, s S t r o n a

7 Zarządzanie sprowadza się do tego, by egzekwować, dokonywać, nieść coś na swoich barkach lub być odpowiedzialnym za coś, prowadzić. Przywództwo zaś to wywieranie wpływu, wskazywanie kierunku, drogi, przewodnictwo w działaniu i formułowaniu opinii (W.Bennis) zarządzanie niezbędny środek do uzyskiwania systematycznych wyników przywództwo warunek umożliwiający zmiany W. Bennis podkreśla, iż menedżerowie to osoby, które wykonują działania we właściwy sposób, a liderzy to osoby, które robią to, co trzeba. Różnice tkwią w zadaniach i umiejętnościach. Tym, co odróżnia przywódcę (lidera) od menedżera to przede wszystkim umiejętność stwarzania wizji, za którą podążają współpracownicy. Ponadto lider to twórca prawdziwej komunikacji, opartej na słowach, które oznaczają dla ludzi coś ważnego. To osoba budząca zaufanie dzięki swej determinacji, cierpliwości i wierze. 21 Rys. 3 - Różnice między menedżerami (kierownikami) a przywódcami (liderami) 22 Do skutecznego funkcjonowania organizacji niezbędne jest zarówno zarządzanie jak i przywództwo - zarządzanie i przywództwo to uzupełniające się wzajemnie systemy działań. Pełnienie jednocześnie roli menedżera i przywódcy jest nie tyle możliwe, ale wręcz niezbędne, by osiągnąć sukces. 21 M. Adamiec, B. Kożusznik, op. cit., s E. Bojar, A. Rakowska, A. Zarębska, M. Bojar, op. cit., s.33 7 S t r o n a

8 Balans pomiędzy tymi dwoma biegunami ma decydujący wpływ na funkcjonowanie zespołu. Rys. 4 - Skutki wpływu zarządzania i przywództwa na funkcjonowanie zespołu 23 silne zarządzanie i silne przywództwo dobrze zorganiozwany i zmotywowany zespół silne zarządzanie i słabe przywództwo prawidłowo zarządzany zespół, który cierpi na niedobór inspiracji słabe zarządzanie i silne przywództwo zespół natchniony i zmotywowany, lecz niezorganizowany słabe zarządzanie i słabe przywództwo nie ma nadziei, pewna śmierć Role lidera Skuteczny lider potrafi łączyć w jedną spójną całość działania strategiczne, taktyczne i operacyjne. 24 Na efektywne działanie składają się trzy fazy: 1. kształtowanie własnej tożsamości, wiedzy, kim jestem i co robię oraz przekonania, że mogę to zrobić; 2. stworzenie właściwego wytworu (np. decyzji, projektu); 3. oddziaływanie na otoczenie (wpływ). 25 Rys 5 Trzy fazy efektywnego działania AKTOR (tożsamość) KREATOR (wytwór) INSPIRATOR (otoczenie) 23 M. Noworolska, op. cit., s A. Drzewicki, E. Kubica, Przywództwo wszechstronne. 15 ról liderów i 16 kompetencji skutecznych przywódców, [w:] personel Plus, Nr 11/2011, s M. Adamiec, B. Kożusznik, Sztuka zarządzania sobą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s S t r o n a

9 Poniżej katalog ról pełnionych przez lidera. Rys 6 - Piętnaście ról pełnionych przez skutecznych liderów biznesu 26 role lidera strateg - kreuje wizje, kierunki zmian inspirator - wyjaśnia, porządkuje i upraszcza akumulator - źródło energii dla innych, motywuje i angażuje łożony obraz otoczenia decydent - podejmuje kluczowe decyzje, niejednokrotnie w trudnych i niejednoznacznych sytuacjach centrum komunikacji - informuje, wyjaśnia, słucha i przekonuje; prowadzi odważne rozmowy wojownik - daje przykład jak sprostać wyzwaniom, działa na pierwszej linii ognia facylitator - likwiduje bariery wzór - jest wzorem postępowania (wartości kulturowe, zasady pracy, pożądane zachowania) strażnik - pilnuje obowiązujących standardów, wyłapuje niezgodności mentor - ekspert w danej dziedzinie, coach rozwijający talenty akumulator - źródło energii dla innych, motywuje i angażuje watra - wspiera w trudnych sytuacjach zawodowych i życiowych integrator - dba o spójność i współpracę w zespole strażak - rozwiązuje problemy pośrednik - reprezentuje zespół, organizację, wizję na zewnątrz, zabiera głos w imieniu wszystkich ikona - lider-symbol, wyobrażenie organizacji (działu, zespołu) którą prowadzi Samoświadomość Ze względu na wielość i różnorodność pełnionych ról liderzy stoją przed koniecznością nie tylko ciągłego przekształcania swojego otoczenia, ale przede wszystkim otwartości na zmienianie i rozwijanie samego siebie. 27 Istotą przywództwa, a jednocześnie skuteczności w zarządzaniu jest przewodzenie samemu sobie. Rozwój przywództwa sprowadza się w końcowym efekcie do rozwoju własnej osobowości. (J.M. Kouzes, B.Z. Posner) 26 A. Drzewicki, E. Kubica, op. cit., s Ibidem, s S t r o n a

10 Osobisty cel, system wartości, wizja i odwaga składają się na tożsamość przywódcy/lidera. Ponadto świadomość siebie i akceptacja przyczyniają się do prawidłowych relacji międzyludzkich oraz sukcesów w życiu. Nie jest ważne co myślą o tobie ludzie. Ważne jest kim jesteś dla samego siebie. (Publius Syrus) Tab. 3 - Model głowa, serce, nogi F. Havaleschka 28 Model głowa, serce, nogi - 16 kluczowych cech Głowa Serce Nogi - elastyczność myślenia - szerokie spojrzenie na sytuację - abstrakcyjne myślenie - podejmowanie ryzyka - samokontrola - empatia - kontakt społeczny - elastyczność społeczna - wsparcie - pewność zaufanie - rywalizacja - wpływ - pewność siebie - niezależność - odporność psychiczna - energiczność Inteligencja emocjonalne (IE) Zdaniem D. Golemana tym, co wyróżnia skutecznych menedżerów jest wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Definiuje się ją, jako zdolność do identyfikowania, kontrolowania i wykorzystywania emocji swoich i innych do osiągania sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Nie jest cechą wrodzoną. Tab. 4 Obszary inteligencji emocjonalnej 29 Definicja Zdolność rozpoznawania i rozumienia własnych nastrojów, emocji i pragnień oraz ich wpływu Wskaźniki KOMPETENCJE OSOBISTE Samoświadomość - zaufanie do siebie samego, - realistyczna samoocena, - dystans do siebie, umiejętność żartowania z własnych słabości 28 E. Bojar, A. Rakowska, A. Zarębska, M. Bojar, op. cit., s Ibidem, s S t r o n a

11 na innych Samoregulacja Umiejętność kontrolowania impulsywnych reakcji i nastrojów; skłonność do zawieszania oceny, czyli do myślenia przed działaniem Zaangażowanie w pracy wykraczające poza motywy finansowe lub związane ze statusem; skłonność do energicznego i uporczywego dążenia do celu - samokontrola (kontrolowanie szkodliwych emocji i impulsów) - spolegliwość (utrzymywanie norm uczciwości i poprawności) - sumienność (przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania) adaptacja (tolerancja niepewności, otwartość na zmiany) - innowacyjność (łatwe przyjmowanie nowatorskich pomysłów i informacji) Motywacja - dążenie do osiągnięć (staranie się o lepsze wyniki) - zaangażowanie (utożsamianie swoich celów z celami grupy lub organizacji) - inicjatywa (gotowość do wykorzystania szans i okazji) - optymizm (dążenie do celu mino przeszkód i niepowodzeń) KOMPETENCJE SPOŁECZNE Empatia Zdolność do rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi; umiejętność traktowania ludzi zgodnie z ich reakcjami emocjonalnymi Profesjonalne kierowanie relacjami społecznymi i budowanie sieci; zdolność do identyfikowania wspólnych interesów - rozumienie innych (wyczuwanie uczuć i punktów wiedzenia innych, zainteresowanie ich troskami) - doskonalenie innych (wyczuwanie i realizacja potrzeb rozwoju innych) - nastawienie usługowe (uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów) - wspieranie różnorodności (wykorzystywanie różnych typów ludzi do realizacji zadań) - świadomość polityczna (rozpoznawanie emocjonalnych prądów grupy i stosunków wśród osób z władzy) Umiejętności społeczne - wpływanie na innych (sztuka przekonywania) - porozumienie (słuchanie bez uprzedzeń i formułowanie jasnych komunikatów) - łagodzenie konfliktów - przewodzenie (inspirowanie) - katalizowanie zmian (inicjowanie i kierowanie) - tworzenie więzi (dbanie o relacje) 11 S t r o n a

12 - umiejętności zespołowe (organizowanie współdziałania wszystkich członków grupy dla osiągnięcia celów) Podstawowe wartości, jakimi powinien kierować się przywódca (niezależnie od kontekstu) to konsekwencja i uczciwość. Pozostałe to: sprawiedliwość, spójność w myśleniu i działaniu, odwaga, wiarygodność, odpowiedzialność, pokora i prawdziwość. Kompetencje przywódcy Fakt, że nie ma spójnego, całościowego modelu, jednakowego zestawu cech, nie oznacza, że nie można wyróżnić zbioru pewnych cech wspólnych liderów. 30 Kompetencje to wiedza, umiejętności, cechy osobowości (w tym postawa), które są niezbędne do skutecznego wykonywania pracy. Kluczowe umiejętności przywódcy według W. Bennisa to: umiejętność zaakceptowania ludzi, takimi jakimi są, wejścia w ich skórę, nieosądzania ich lecz rozumienia; umiejętność bazowania na tym, co dzieje się w danej chwili, bez ciągłego odwoływania się do przeszłości i rozpatrywania błędów; umiejętność traktowania najbliższych pracowników z taką samą atencją i uwagą jaką obdarzamy klientów i obcych; umiejętność ufania innym, nawet jeśli jest w tym duża doza ryzyka; umiejętność obywania się bez stałej aprobaty, poklasku i potakiwania ze strony podwładnych i otoczenia. 31 Tab. 5 - Model umiejętności kierowniczych D. Wettena i K. Camerona 32 Model umiejętności kierowniczych Umiejętności osobiste (intrapersonalne) doskonalenie samoświadomości - identyfikacja celów i wartości, - analiza własnego stylu uczenia - poznanie swoich słabych i mocnych stron - identyfikacja obszarów doskonalenia zarządzanie stresem - umiejętność określenia stresorów i zapobieganie im - ustanawianie priorytetów - zarządzanie czasem - zwiększanie odporności na stres 30 A. Drzewiecki, Jak kształtują się liderzy? (odczyt ) 31 M. Adamiec, B. Kożusznik, op. cit., s E. Bojar, A. Rakowska, A. Zarębska, M. Bojar, op. cit., s S t r o n a

13 Umiejętności interpersonalne (społeczne) twórcze rozwiązywanie problemów - radzenie sobie z barierami w twórczym myśleniu - dostrzeganie ograniczeń racjonalnego modelu decyzyjnego - przełamywanie stereotypów komunikowanie się - formułowanie przekazu - empatia - identyfikacja barier komunikacji - skuteczne słuchanie - pisanie raportów zdobywanie władzy i wpływu - identyfikacja źródeł władzy osobistej - właściwe wykorzystanie strategii wykorzystania władzy motywowanie innych - charyzmatyczne przywództwo - stosowanie właściwych strategii motywacyjnych skuteczne delegowanie - wybór odpowiedniej osoby i zadania - sposób przekazu - nadzór nad zadaniem - delegowanie, jako droga rozwoju i budowania zaufania grupowe podejmowanie decyzji - zebrania - publiczne prezentacje zarządzanie konfliktami i negocjacje - rozpoznanie źródeł konfliktów - style rozwiązywania konfliktów - strategie i techniki negocjacji Podstawą efektywnych działań kierowniczych jest: plastyczność i otwartość (działania pozbawione dogmatyzmu i dostosowane do ludzi); branie pod uwagę kontekstów, okoliczności (myślenie globalne, systemowe); cnota umiarkowania (złoty środek w każdej sytuacji) M. Adamiec, B. Kożusznik, op. cit., s S t r o n a

14 Na potencjał przywódczy (predyspozycję do przewodzenia, talent przywódczy) składają się cztery cechy osobowe lidera (tzw. kamienie węgielne) tj.: optymizm, ambicja, odwaga i wytrwałość. Optymizm pozwala widzieć szanse i wierzyć w sukces, ambicja ukierunkowuje optymizm na realizację trudnych celów, odwaga skłania do podejmowania ryzykownych działań, a wytrwałość utrzymuje zaangażowanie. 34 Rys. 7 Cztery kamienie węgielne optyzmizm ambicja odwaga wytrwałosć pozytywne nastawienie, także w obliczu kryzysów i wyzwań niezachwiana wiara w świat, ludzi i możliwosć osiągniecia sukcesów dążenie do osiagniecia trudnych celów wysokie standardy działania, zaangażowanie stałe dążenie do doskonałości i brak zadowolenia z osiągniętego stanu podejmowanie trudnych decyzji i działań pomimo strachu lub obaw podejmowanie ryzyka w sytuacji niepewności świadomość lęków, ich kontrolowanie konsekwencja w działaniu zaangażowanie w sprawy determinacja; koncentracja na realizacji postanowień Poza powyższymi kamieniami węgielnymi autorzy identyfikują sześć dodatkowych cech: 1. inteligencja zdolność pojmowania natury rzeczy; umiejętność łączenia i analizy faktów 2. wyobraźnia i kreatywność - zdolność tworzenia abstrakcyjnych obrazów rzeczywistości 3. komunikatywność - zdolność jasnego wyrażania swoich poglądów; logicznego argumentowania; słuchania z uwagą w celu zrozumienia i porozumienia 4. odpowiedzialność dążenie do reagowania na zastaną sytuację; brania sprawy w swoje ręce; ponoszenie konsekwencji swoich działań 34 A. Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu, Oficyna WoltersKluwer business, Warszawa 2011, s S t r o n a

15 5. pracowitość gotowość do ciężkiej, ponadnormatywnej pracy w długim okresie; angażowanie się całym sobą 6. ciekawość świata dążenie do uczenia się i rozumienia; otwartość na różnorodność i chęć poznawania otaczającej rzeczywistości Cechy mają znaczny wpływ na stosowany przez liderów styl przywództwa. Poniżej zestawienie kompetencji skutecznych liderów. 35 Rys 8 Szesnaście kompetencji skutecznych liderów kompetencje skutecznych liderów szczerość i integralność profesjonalizm i eksperctwo analiza i rozwiązywanie problemów innowacyjność rozwój siebie koncentracja na rezultatach wyznaczanie ambitnych celów przejmowanie inicjatywy szeroka i silna komunikacja inspirowanie i motywowanie innych budowanie relacji rozwijanie innych współpraca i promowanie pracy zespołowej rozwijanie strategicznej perspektywy przewodzenie zmianie łączenie wewnętrznego świata organizacji ze światem zewnętrznym Style przywódcze Styl przywództwa lub styl kierowania jest to sposób postępowania przełożonego w stosunku do podwładnych, odzwierciedlający najczęściej jego cechy osobowościowe lub przekonania o skutecznym zarządzaniu personelem. Nie istnieje jeden uniwersalny styl kierowania, efektywny w każdej sytuacji. Nie ma przepisu na sukces przywódcy. Dobry lider musi umieć miksować różne style zarządzania w tym samym czasie używać ich według potrzeb i zawsze być przy tym wiarygodny A. Drzewicki, E. Kubica, op. cit. s H. Oliver, Przywództwo, które rozwija w czasie kryzysu [w:] Personel Plus Nr 08/2012, s S t r o n a

16 Rys. 9 - Style przywódcze według D. Golemana 37 nakazowy wymaga natychmiastowego posłuchania "rób co mówię" zorientowany na wyniki, inicjatywę kiedy najlepiej: czas kryzysu, zmiany, problemy z zespołem wpłw na atmosferę: negatywnie wizjonerski moblilizuje do realizacji wizji "chodź ze mną" pewnosć siebie, empatia, zmiana, katalizator kiedy najlepiej: zmiana, potrzeba wizji, jasnych wytycznych wpłw na atmosferę: bardzo pozytywnie afiliacyjny buduje harmonię i więzi między ludźmi "najważniejsi są ludzie" empatia, budowanie relacji, komunikacja kiedy najlepiej: leczy podziały, motywuje wpłw na atmosferę: pozytywnie demokratyczny buduje konsensus poprzez partycypację "co o tym sądzisz?" kolaboracja, komunikacja, przywództwo zespołowe, kiedy najlepiej: buduje konsensus, wydobywa najlepsze cechy pracowników wpłw na atmosferę: pozytywnie normatywny ustawia wysoki standard implementacji "rób to jak ja" dążenie do wyników "z ludzką twarzą" kiedy najlepiej: szybkie wyniki z pomocą zmotywowanego i dynamicznego zespołu wpłw na atmosferę: negatywnie 37 Ibidem, s S t r o n a

17 trenerski rozwija ludzi na przyszłość "spróbuj" rozówj empatii i świadomości innych kiedy najlepiej: poprawia wyniki pracowników i długofalowo wzmacnia kompetencje wpłw na atmosferę: pozytywnie Idealnym przywództwem jest miksowanie tych czterech stylów: wizjonerskiego, afiliacyjnego, demokratycznego i coachingowego (...). Tworzą one pozytywny klimat w organizacji. Pozostałe dwa - czyli nakazowy i procesowy należy używać jednak bardzo ostrożnie, nie nadużywając żadnego z nich. 38 W przeciwnym razie doprowadzimy do wypalenia, zmęczenia i porażek. Styl nakazowy i normatywny stają się ważne w sytuacjach krytycznych i w kryzysie, kiedy najważniejsze działania muszą być podjęte błyskawicznie i zrealizowane dokładnie z planem. Na zakończenie jak być pozytywnym przywódcą? Najlepsi przywódcy to ci niewidoczni widoczne (zauważalne) powinno być tylko ich działanie. Najlepsi przywódcy to tacy, których istnienia ludzie nie dostrzegają. Stopień niżej - to tacy, których ludzie cenią i szanują. Potem tacy, których się boją; wreszcie tacy, których nienawidzą. Kiedy najlepszy z przywódców kończy swoją pracę, ludzie mówią: <zrobiliśmy to sami? >. Lao-Tse Pozytywny przywódca: traktuje trudne sytuacje jak okazje do rozwoju; okazuje wdzięczność; realnie ocenia sytuację i możliwości; rozwija kulturę "małych zwycięstw"; daje pozytywny feedback. 39 Korzyści pozytywnego przywództwa to przede wszystkim efektywniejsza praca zespołu, zwiększona kreatywność oraz lepsza motywacja. Zdolność prowadzenia zespołu to obok umiejętności kierowania sobą dwie najważniejsze umiejętności efektywnego menedżera. Ale o tym, następnym razem 38 Instynkt lidera rozmowa z Hilary Oliver [w:] Personel Plus Nr 08/2012, s H. Piasecka, Witamina szczęścia [w] Personel Plus Nr 08/12, s S t r o n a

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 9 grudnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Co to jest inteligencja

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych

Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych Elektrotim S.A. Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych z punktu widzenia ELEKTROTIM S.A. Andrzej Diakun Kraków,15 marca 2012 r. Elektrotim S.A. Porządek prezentacji: I. Pożądane

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Idealny lider grupy to ja Dr Marcin Stencel Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Style kierowania i ich wpływ na nasze życie Karolina Cyran Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rzeszów, 17.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Animacja Liderów Lokalnych Liderzy na nowe czasy. Joanna Czabajska

Animacja Liderów Lokalnych Liderzy na nowe czasy. Joanna Czabajska Animacja Liderów Lokalnych Liderzy na nowe czasy Joanna Czabajska Pojęcia Lider przewodzi grupie tworząc wizję działao i poszukując rozwiązao, organizując grupę do współpracy Animator pobudza, zachęca,

Bardziej szczegółowo

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji ze swoim otoczeniem i poczucia spełnienia się w życiu.

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Style kierowania i ich wpływ na nasze życie Emilia Kijanka Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 marca 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

WIDEOAKADEMIA HR. Nina Sosińska

WIDEOAKADEMIA HR. Nina Sosińska WIDEOAKADEMIA HR Nina Sosińska Nina Sosińska Autorka książki Magia Rozwoju Talentów Laureatka konkursu Dyrektor Personalny 2004 Zwyciężczyni konkursu Najlepsza Strategia HR 2006. 16 lat jako pracownik

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Centrum Konferencyjne Krzyżowa, dn. 28-30.09.2009 r. Projekt systemowy

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA TEMAT PRACY : KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO MARTA TRZONKOWSKA

PODSTAWY ZARZĄDZANIA TEMAT PRACY : KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO MARTA TRZONKOWSKA PODSTAWY ZARZĄDZANIA TEMAT PRACY : KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO WYKONAŁY: ADA NOWICKA MARTA TRZONKOWSKA PROWADZĄCY: MGR. MARCIN DARECKI ZARZĄDZANIE Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kryteriów do wyboru

Wykaz kryteriów do wyboru Załącznik nr 3 Wykaz kryteriów do wyboru Kryterium 1. Wiedza specjalistyczna Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań. 2. Umiejętność obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Miękkie aspekty zarządzania zespołem ludzkim czynnikiem sukcesu organizacji. www.houseofchange.pl

Miękkie aspekty zarządzania zespołem ludzkim czynnikiem sukcesu organizacji. www.houseofchange.pl Miękkie aspekty zarządzania zespołem ludzkim czynnikiem sukcesu organizacji. Plan prezentacji Zespoły ludzkie siłą napędową współczesnych organizacji Co decyduje o skutecznym zarządzaniu zespołem ludzkim?

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w biznesie

Przywództwo w biznesie Nowe koncepcje przywództwa w biznesie dr hab. Sławomir Winch Przywództwo w biznesie Seminarium dla nauczycieli Warszawa, 25.11.2016 r. Przywództwo wybrane definicje Przywództwo jest to zdolność wpływania

Bardziej szczegółowo

Liderzy w społeczności lokalnej - liderzy na nowe czasy

Liderzy w społeczności lokalnej - liderzy na nowe czasy Liderzy w społeczności lokalnej - liderzy na nowe czasy Irena Krukowska- Szopa Kurs jest realizowany w ramach projektu pn.: Liderzy Natury ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów

Bardziej szczegółowo

LIDER w grupie spływowej

LIDER w grupie spływowej LIDER w grupie spływowej Typy liderów w grupie spływowej Lider formalny Lider prowodyr Lider nieformalny a autorytet autorytet wiedzy autorytet przechodzi na tych, którzy wiedzą jak postąpić w danej, trudnej

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacyjna i styl zarządzania w szpitalu W poszukiwaniu kultury przywództwa

Kultura organizacyjna i styl zarządzania w szpitalu W poszukiwaniu kultury przywództwa Kultura organizacyjna i styl zarządzania w szpitalu W poszukiwaniu kultury przywództwa Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Kultura organizacji tak ważna a tak

Bardziej szczegółowo

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność Aktywne poszukiwanie pracy rozeznanie w sytuacji na rynku pracy, poznanie źródeł i metod poszukiwania pracy, nabycie wiedzy o wymogach pracodawców wobec potencjalnych pracowników. poznanie i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Umiejętności przywódcze

Umiejętności przywódcze Umiejętności przywódcze XII Spotkanie Zawodowe WEiTI PW Warszawa, 5 grudnia 2013 Wyzwania czyli po co rozwijać umiejętności przywódcze u studentów i absolwentów WEiTI? Model lidera sektorze ICT - czyli

Bardziej szczegółowo

Przywództwo OiZ (AS) PRZYWÓDZTWO ==============

Przywództwo OiZ (AS) PRZYWÓDZTWO ============== PRZYWÓDZTWO ============== 1 Wybitne jednostki, zdolne do wpływania na grupy ludzkie w sposób przez nie zamierzony od dawna fascynowały ludzi. Wielcy przywódcy przez swe działania zmieniali rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

Pokazujemy jak ratownictwo wygląda naprawdę

Pokazujemy jak ratownictwo wygląda naprawdę Lao tse, powiedział: Najlepsi przywódcy to tacy, których istnienia ludzie nie dostrzegają. Stopień niżej to tacy, których ludzie cenią i szanują. Potem tacy, których się boją; wreszcie tacy, których nienawidzą....

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Samorząd a dyrektorzy szkół

Samorząd a dyrektorzy szkół VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Samorząd a dyrektorzy szkół Marlena Ewa Kazoń W Harmonii Szkolenia i Doradztwo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dajcie ludziom swobodę działania,

Bardziej szczegółowo

Firma o międzynarodowym zasięgu, utworzona w 1966 przez Paula J. Meyera

Firma o międzynarodowym zasięgu, utworzona w 1966 przez Paula J. Meyera LMI Kim jesteśmy Firma o międzynarodowym zasięgu, utworzona w 1966 przez Paula J. Meyera Obecni w 80 krajach W Polsce od 2004 roku LMI Kim jesteśmy Z autobiografii Paula J. Meyera: O rodziców odziedziczyłem

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Sporządzony dla: HR 24 SP. Z O.O. / ŚCIŚLE POUFNE / Osoba badana: Jan Kowalski Data wykonania testu: 2012-07-20 Data sporządzenia raportu: 2012-07-25 i Informacje

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w bibliotece

Przywództwo w bibliotece Przywództwo w bibliotece Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCY: Daniel Lichota PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Daniel Lichota* COACHING oparty na wymianie i dialogu proces wspierania w rozwoju Zamiast o

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Literatura: S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacjach S. P. Robbins Zachowania w organizacji B. Kożusznik Zachowania

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Funkcje zarządzania: PRZYWÓDZTWO. Bądź więcej niż tylko szefem!

Funkcje zarządzania: PRZYWÓDZTWO. Bądź więcej niż tylko szefem! Magdalena Kusińska Funkcje zarządzania: PRZYWÓDZTWO. Bądź więcej niż tylko szefem! W życiu każdego pracownika jego szef jest jedną z najważniejszych osób. Od przełożonego zależy zawodowe być lub nie być

Bardziej szczegółowo

Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu. dr Aleksandra Piotrowska Ambasador marki MAC Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Uniwersytet Warszawski

Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu. dr Aleksandra Piotrowska Ambasador marki MAC Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Uniwersytet Warszawski Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu dr Aleksandra Piotrowska Ambasador marki MAC Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Uniwersytet Warszawski Istota zdolności Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu nakreśla podstawowe cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w technikum i szkołach branżowych.

Załącznik nr 1 Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w technikum i szkołach branżowych. Załącznik nr 1 Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w technikum i szkołach branżowych. OBSZAR Zdrowie edukacja zdrowotna. Nabycie dostrzegania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania PROCES GRUPOWY 19.0.2011, Łódź Iwona Kania Człowiek jest istotą nastawioną na bycie z innymi i jego życie w większości wiąże się z grupami. Pierwszą grupą, z jaką się styka, i w której się rozwija, jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym IT

Zarządzanie zespołem projektowym IT Zarządzanie Zarządzanie zespołem projektowym IT zespołem projektowym IT OKREŚLANIE CELU Straciwszy ostatecznie cel z oczu, podwoiliśmy wysiłki Mark Twain Ludzie, którzy efektywnie wykorzystują swój czas,

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Preferencje stylu zachowania a sukces w roli - jak wspierać menadżera w podejmowaniu trafnych decyzji personalnych

Preferencje stylu zachowania a sukces w roli - jak wspierać menadżera w podejmowaniu trafnych decyzji personalnych Preferencje stylu zachowania a sukces w roli - jak wspierać menadżera w podejmowaniu trafnych decyzji personalnych Marzena Budziszewska-Pettyn HR Manager CEE De Lage Landen Leasing Polska S.A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Rola LIDERa w kontekście rozwoju grupy szkoleniowej

Rola LIDERa w kontekście rozwoju grupy szkoleniowej Rola LIDERa w kontekście rozwoju grupy szkoleniowej Typy liderów w grupie szkoleniowej Lider formalny autorytet pozycji i stanowiska Zrób to, bo ja jestem szefem! Lider prowodyr autorytet wiedzy autorytet

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU Szkoły z mocą zmieniania świata, nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe szkolenie...

Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo skuteczne zarządzanie w dobie kryzysu Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo to świadomy wybór, a nie zajmowane stanowisko Stephen R. Covey Korzyści z udziału w szkoleniu Rozpoznanie własnego stylu

Bardziej szczegółowo

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność Oferta szkoleniowa Elastyczność Jak działamy? prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji Rzetelność nie akceptujemy status quo szukamy najlepszych rozwiązań dokładne zapoznajemy

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE. KSZTAŁCENIE, DOSKONALENIE, WSPARCIE DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK. Dr Roman Dorczak Uniwersytet Jagielloński

PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE. KSZTAŁCENIE, DOSKONALENIE, WSPARCIE DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK. Dr Roman Dorczak Uniwersytet Jagielloński PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE. KSZTAŁCENIE, DOSKONALENIE, WSPARCIE DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK Dr Roman Dorczak Uniwersytet Jagielloński Stan kształcenia dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych w Polsce Pomysł

Bardziej szczegółowo

Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka

Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka Czym jest motywacja wewnętrzna? motywacja to coś, co pobudza nas do działania i powoduje, że możemy w tym działaniu wytrwać. Motywacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w ochronie zdrowia. Plan wystąpienia. Znani przywódcy polskiego sektora ochrony zdrowia

Przywództwo w ochronie zdrowia. Plan wystąpienia. Znani przywódcy polskiego sektora ochrony zdrowia Przywództwo w ochronie zdrowia Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Plan wystąpienia Wprowadzenie Istota Cechy przywódcy w ochronie zdrowia Poziom w polskim podmiotach

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Coaching wspomaganie pracowników w codziennej pracy Coaching istota procesu Coaching to proces,w którym stosując szereg rozmów o określonej strukturze pomagasz pracownikom podnieść jakość ich pracy zarówno

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY WYKAZ KRYTERIÓW OCENY Załącznik nr 1 do Zasad dokonywania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi KRYTERIA OBOWIĄZKOWE: Kryterium Opis kryterium 1. Sumienność Wykonywanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Rola liderów w dopasowaniu pracowników do organizacji, pracy i zespołu. dr Agnieszka Wojtczuk-Turek Instytut Kapitału Ludzkiego, SGH

Rola liderów w dopasowaniu pracowników do organizacji, pracy i zespołu. dr Agnieszka Wojtczuk-Turek Instytut Kapitału Ludzkiego, SGH Rola liderów w dopasowaniu pracowników do organizacji, pracy i zespołu dr Agnieszka Wojtczuk-Turek Instytut Kapitału Ludzkiego, SGH LIDER A DOPASOWANIE Prawdziwy lider to nie jest ktoś wyjątkowy, lecz

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

Składa się on z czterech elementów:

Składa się on z czterech elementów: Asertywność umiejętność powiedzenia nie, odmowy lub obrony własnych postaw, granic, psychologicznych w taki sposób, aby z jednej strony nie odczuwać wyrzutów sumienia, że sie powidzialo nie, kiedy ktoś

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA ORGANIZACJA I JEJ POTRZEBY

NOWOCZESNA ORGANIZACJA I JEJ POTRZEBY NOWOCZESNA ORGANIZACJA I JEJ POTRZEBY Kontekst zarządzania sprawnością społeczną Zarzadzanie projektami szkoleniowymi Opracowanie: aneta stosik PRZYSZŁOŚĆ Otoczenie współczesnej organizacji Następują istotne

Bardziej szczegółowo

Czego lub kogo jest najmniej na świecie?

Czego lub kogo jest najmniej na świecie? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Idealny lider grupy to ja Jak budować i sprawnie zarządzać zespołem Magdalena Wilman Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 28 marca 2012r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Wojciech Męciński, HR Online 6 lutego 2014 Agenda Po co badamy kompetencje? Czym jest kompetencja? Model a profil

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE W SŁUŻBIE PARTNERSTWA HR Z BIZNESEM. Katarzyna Mirkiewicz

KOMPETENCJE COACHINGOWE W SŁUŻBIE PARTNERSTWA HR Z BIZNESEM. Katarzyna Mirkiewicz KOMPETENCJE COACHINGOWE W SŁUŻBIE PARTNERSTWA HR Z BIZNESEM Katarzyna Mirkiewicz 19.11.2014 Agenda Trudności w budowaniu partnerstwa Rola działu HR Czym jest partnerstwo? Jak budować partnerstwo? Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Spis treści PRZEDMOWA Część I ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE KIEROWANIE I KIEROWNICY Organizacje i potrzeba kierowania Proces kierowania Rodzaje kierowników Poziom zarządzania a umiejętności Wyzwania stawiane

Bardziej szczegółowo

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni Misja szkoły Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im podejmować naukę i pracę w kraju i za granicą. Cechuje ich wrażliwość i otwartość

Bardziej szczegółowo