Przywódca potrzebny od zaraz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przywódca potrzebny od zaraz"

Transkrypt

1 Przywódca potrzebny od zaraz Umiejętność przewodzenia innym, jednoczenia ludzi wokół jakiegoś celu, organizowania ich wysiłku, brania na siebie odpowiedzialności za zbiorowe działanie od tych właśnie cech zależy powodzenie zarówno w małych społecznościach, jak i wielkich organizacjach: partiach czy całym społeczeństwie. W każdym społeczeństwie, także demokratycznym, przywódcy odgrywają niezwykle ważną rolę. Na zajęciach uczniowie dowiadują się, jakie cechy i umiejętności powinien posiadać przywódca i w jaki sposób postępować, by dobrze wypełnić swoje zadanie. Cele Po zajęciach uczniowie powinni umieć: wyjaśnić, na czym polega przewodzenie grupie; wymienić umiejętności niezbędne do kierowania grupą; wskazać różnice między liderem grupy a liderem ruchu politycznego lub społecznego. Środki dydaktyczne 1. Lista cech decydujących o predyspozycjach przywódczych. 2. Tekst Typy przywódców. 3. Lista umiejętności, jakimi powinni dysponować przywódcy. 4. Tekst Zadania liderów. 5. Style kierowania grupą. 6. Fragmenty komiksu Jacka Fedorowicza i Jana Marka Owsińskiego Solidarność 500 pierwszych dni. Przebieg zajęć 1. Zaproponuj klasie burzę mózgów na temat: Jakimi cechami musi odznaczać się przywódca?. Postarajcie się wspólnie na podstawie wymienionych przez uczniów cech stworzyć definicję człowieka zasługującego na miano przywódcy. Zwróć uwagę, że przewodzenie to nie to samo, co rządzenie, i poproś o wskazanie różnic ilustrowanych przykładami z życia, literatury, filmu. Wprowadź także wyraźne rozróżnienie między liderami małych grup czy organizacji a przywódcami wielkich ruchów społecznych, politycznych czy obywatelskich. Pierwsza część zajęć dotyczyć będzie liderów małych grup, a druga wielkich. 2. Rozdaj materiał pomocniczy nr 1 i poproś, aby każdy z uczniów odnalazł w nim trzy swoje mocne i trzy słabe strony jako potencjalnego lidera, a następnie sprawdził, do której kategorii liderów jest zbliżona jego osobowość (por. Typy przywódców ). Zapytaj, co sprawia im największe trudności, a co z opisanych działań przychodzi im najłatwiej. 3. Przeprowadź dyskusję, w trakcie której postaraj się uświadomić uczniom, że każdy z nich może spełniać i spełnia czasami rolę lidera. Zapytaj, w jakich okolicznościach zdarzało im się przewodzić grupie. 4. Podziel klasę na cztery grupy i rozdaj materiał pomocniczy nr 3. Poproś, by uczniowie pracując w grupach ustalili kolejność umiejętności potrzebnych liderom według ich przydatności w przewodzeniu grupie. Przedstawiciele zespołów prezentują swoje ustalenia, uzasadniając ustaloną hierarchię umiejętności. Komentując wypowiedzi uczniów zwróć uwagę, że w konkretnych okolicznościach mogą one zyskiwać lub tracić na znaczeniu, a także, iż większość z nich można zdobyć i wyćwiczyć. 5. Zapytaj, w jaki sposób przywódca może wpływać na funkcjonowanie i pracę grupy. Odpowiedzi zapisz na tablicy, a następnie rozdaj tekst Zadania liderów (materiał pomocniczy nr 4) i poproś uczniów o jego porównanie z ich wcześniejszymi propozycjami. 6. Poleć klasie zapoznanie się z materiałem pomocniczym nr 5 i zapytaj, jaki styl kierowania grupą jest najbardziej efektywny i w jakich okolicznościach. Przedyskutujcie wspólnie ten problem ilustrując zgłaszane tezy przykładami znanymi z życia klasy, szkoły oraz wielkiej historii. 7. Podkreśl, że przywódca w grupie to co innego niż lider polityczny czy społeczny: ten drugi niekoniecznie musi mieć cechy dobrego przywódcy grupy, ten pierwszy może nie być zainteresowany funkcją lidera w większych społecznościach. Poinformuj, że druga część zajęć będzie dotyczyć właśnie przywódców wielkich ruchów politycznych i społecznych. Rozdaj fragment komiksu Jacka Fedorowicza Solidarność pierwszych 500 dni i poproś o skomentowanie rysunków. Sprawdź, czy uczniowie rozpoznają postaci z komiksu. Możecie przy tej okazji podyskutować na temat: Przywódca przypadek czy przeznaczenie?. 8. Poproś następnie uczniów o podanie nazwisk kilkunastu znanych przywódców (oczywiście nie muszą to być wyłącznie politycy) zapisz je na tablicy. Poleć, aby każda grupa (ewentualnie każdy uczeń) wybrała jedną z postaci i przygotowała na podstawie encyklopedii, prac historycznych i artykułów prasowych jej sylwetkę bio- 21

2 graficzną, wskazując na te momenty, które zdecydowały o tym, że stała się ona liderem. Poleć uczniom, by postarali się uwypuklić czynniki psychologiczne, społeczne i historyczne, które ukształtowały tych przywódców. Wskazane jest także zgromadzenie materiałów fotograficznych i graficznych na temat ich działalności, sukcesów i momentów przełomowych. Zebrane przez uczniów materiały powinny zostać zaprezentowane w formie teczek albo klasowej (a może nawet ogólnoszkolnej) wystawy. Uwaga: chodzi tu o przwódców, których z perspektywy historii można ocenić pozytywnie, a nie ludzi takich jak Stalin czy Hitler, którzy mieli wprawdzie cechy przywódcze, ale zapisali się w dziejach przez rozmiar swoich zbrodni. Pojęcia i terminy lider przywódca negocjacje charyzma wizjoner mediacja styl przywódczy MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Lista cech decydujących o predyspozycjach przywódczych Mocne strony 1. Umiem patrzeć na sprawy całościowo. 2. Wiem, jak rozwiązać wiele problemów. 3. Umiem słuchać. 4. Umiem planować. 5. Biorę pod uwagę obecność innych ludzi. 6. Potrafię połączyć wiele koncepcji w jedną. 7. Interesują mnie inni ludzie. 8. Jestem wrażliwy na uczucia i ideały. 9. Lubię być kompetentny. 10. Radzę sobie z chaosem. 11. Jestem elastyczny. 12. Potrafię włączyć innych do współpracy. 13. Na każdą sprawę umiem spojrzeć całościowo. 8. Bywam niepraktyczny. 9. Mam skłonności do zastraszania grupy. 14. Jestem twórczy. 10. Czasami jestem niekonsekwentny. 15. Lubię otwarte, nawet chaotyczne dyskusje. 11. Nie zawsze słucham innych. 16. Lubię być widoczny. 17. Budzę zaufanie. 18. Jestem bezpośredni. 19. Potrafię nakłonić grupę do wykonywania 12. Nie lubię podejmować ryzyka. konkretnych zadań. 13. Zdarza mi się nie zwracać uwagi na 20. Potrafię dopracować szczegóły planu. uczucia innych. 21. Różnicy zdań nie traktuję osobiście. 14. Czasami nie potrafię sobie stworzyć pełnego obrazu danego zagadnienia. 22. Nie rezygnuję szybko z pomysłów. 15. Rzadko bywam spontaniczny. Słabe strony 1. Trudno mi zajmować stanowisko i go bronić. 2. Bywam zbyt logiczny. 3. Często odkładam decyzję na później. 4. Przypisuję innym własne reakcje. 5. Czasami prowadzę grupę w złym kierunku. 6. Bywam zbyt elastyczny. 7. Czasami za wolno reaguję. 22

3 MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 Typy przywódców Cechy mocne od 1 do 6 i słabe 1 3 opisują lidera, którego można nazwać poszukiwaczem ścieżek albo sprzyjającym innym takich ludzi z reguły nie uważa się za przywódców, ale bardzo często to do nich zwracamy się z prośbą o radę. Zwykle myślą logicznie i umieją słuchać innych. Chętnie w rozmowie porządkują koncepcje i problemy, nie czując przy tym potrzeby kontrolowania sytuacji. Nie starają się oczarowywać innych. Ich siła wynika z otwartości, w naturalny sposób wciągają innych do współpracy. Czasami jednak, w sytuacjach konfliktowych, może się to okazać słabością, ponieważ poszukiwacz ścieżek nie potrafi być stanowczy ani pewny siebie. Cechy 7 12 i słabe 4 7 opisują styl nazywany graczem tacy ludzie traktują świat trochę jak grę, starają się więc ustalić, jakie są jej reguły. Ich celem często nie jest osiągnięcie sukcesu, ale gra sama w sobie. Trudno u nich o spontaniczne reakcje, większość zachowań jest przygotowanych, choć gracz nie odczuwa potrzeby kontrolowania sytuacji. Gracze nie będą się starali narzucać innym swoich opinii, skoncentrują się tylko na odegraniu swojej roli. Nie interesuje ich manipulowanie grupą i dobrze współpracują z innymi. Cechy mocne i słabe 8 11 to cechy ludzi używających perswazji tacy ludzie muszą nadać sens wszystkiemu, co ich otacza; lubią kontrolować sytuacje i ludzi. Choć na zewnątrz grają rolę bardzo pewnych siebie, tak naprawdę wcale nie są pewni własnych opinii, nie polegają na swoich pomysłach dopracowują je wraz z innymi. Bardzo dbają za to o wiarygodność grupy, przekazują idee, wizje, cele i potrzeby. Ponieważ wzbudzają zaufanie, grupa zwykle współpracuje z nimi harmonijnie i bez protestów. Czasem jednak nie mają grupie do zaoferowania nic poza chęcią zdobycia nad nią kontroli. Cechy mocne i słabe opisują styl nazwany dramaturgicznym ludzi skłonnych do kontrolowania otoczenia i jednocześnie do introwertycznych przemyśleń, starających się wpływać na innych przez staranne planowanie okoliczności, a nie bezpośrednie oddziaływanie. Najchętniej zajmują się więc planowaniem sami wolą pozostać w cieniu, pozwalając innym odegrać na scenie przewidziane przez siebie role. Dramaturdzy starają się stwarzać sytuacje prowadzące do zamierzonego przez nich efektu. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3 Umiejętności liderów Kształtowanie wizji i celów grupy wizjonerstwo (umiejętność określania potrzeb i możliwości, przekładanie wizji na słowa, formułowanie konkretnych celów). Pomaganie grupie w podejmowaniu decyzji (sposób podejmowania decyzji wpływa na ich jakość i zaangażowanie członków grupy, dlatego przywódcy muszą wiedzieć, kogo włączać w podejmowanie decyzji, i pomagać w wypracowaniu konsensusu). Rozstrzyganie konfliktów negocjowanie (konflikty mogą paraliżować grupę, dlatego umiejętność takiego negocjonowania rozwiązań, by wszystkie strony czuły, że coś zyskały, mogą mieć podstawowe znaczenie dla konsolidacji grupy). Motywowanie członków grupy rozdzielanie korzyści i nagród (przywódcy muszą dbać, by korzyści płynące ze wspólnego działania docierały do członków grup w odpowiedni sposób i w odpowiednim momencie, co pozwala utrzymać ich zaangażowanie na odpowiednio wysokim poziomie). 23

4 Tworzenie podstaw dla pomocy z zewnątrz kształtowanie wizerunku grupy na zewnątrz (większość grup w jakimś momencie potrzebuje przywódców, którzy potrafią ukształtować ich wizerunek). Wzmacnianie tożsamości i trwałości grupy budowanie wzajemnego zaufania i wiarygodności grupy (grupy oprócz celu potrzebują poczucia własnej wiarygodności). Mobilizowanie sojuszników na zewnątrz i reprezentowanie grupy (gdy grupy o coś walczą, potrzebują rzeczników, którzy będą umieli wyjaśnić innym, jakie są cele i zalety grupy). Uzyskiwanie poparcia innych grup tworzenie koalicji (współpraca z innymi grupami to trudne zadanie, do wykonania którego potrzebny jest przywódca potrafiący tworzyć i utrzymywać koalicje). Rozumienie innych ludzi ich motywacji i celów. Materiały pomocnicze nr 1 3 na podstawie: R. B. Woyach, Jak zostać przywódcą?, CODN, Warszawa 1992 MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4 Zadania przywódców Przywódcy w różnych momentach mają do spełnienia odmienne zadania, ale zawsze oczekuje się od nich aktywności przy wyznaczaniu celów grupy czy organizacji, zwiększaniu zaangażowania innych we wspólną pracę, mobilizowaniu osób spoza grupy do jej poparcia. Przywódca może wpływać na pracę grupy, planując i realizując bieżące przedsięwzięcia, rozdzielając nagrody i osiągane przez grupy korzyści, rozstrzygając konflikty personalne, podtrzymując zewnętrzny wizerunek grupy, dążąc do osiągnięcia jednomyślności. Tworzy on także nowe wizje i cele, przedstawiając grupie korzyści, które przyniesie zrealizowanie tych celów, dąży w negocjacjach do przezwyciężenia konfliktów z innymi grupami oraz wybiera odpowiednie metody podejmowania decyzji i ocenia możliwości grupy. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5 Style kierowania grupą Przyjrzyjcie się opisanym poniżej stylom kierowania grupą i odpowiedzcie na pytanie, który z nich jest: a) najbardziej efektywny, gdy grupa ma do wykonania bardzo trudne zadania, których rozwiązywaniu sam lider mógłby nie podołać; b) najbardziej efektywny w momencie, gdy grupa ma do wykonania bardzo proste i krótkotrwałe zadanie, a o sukcesie decyduje dyscyplina i organizacja; c) najbardziej efektywny, gdy grupa jest zagrożona agresją z zewnątrz lub gdy ktoś inny próbuje przejąć władzę. 1. Styl demokratyczny przywódca współpracuje ze wszystkimi członkami grupy, jest otwarty na ich propozycje, decyzje podejmowane są zgodnie z wolą większości, przywódca jedynie koordynuje podział i wykonywanie zadań. 2. Styl autokratyczny przywódca podejmuje decyzje indywidualnie, domaga się posłuszeństwa, nie toleruje sprzeciwu. 3. Styl anarchistyczny przywódca zgadza się ze wszystkimi propozycjami, nawet sprzecznymi ze sobą, a wydając polecenia nie domaga się ich spełnienia. 24

5 MATERIAŁ POMOCNICZY NR 6 J. M. Owsiński, J. Fedorowicz, Solidarność 500 pierwszych dni, ETHOS, Olsztyn

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

Bolesław Bielak. Jaki zawód wybrać?

Bolesław Bielak. Jaki zawód wybrać? Bolesław Bielak Jaki zawód wybrać? Scenariusze zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum (pomoc metodyczna do grupowego prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego przez wychowawców klasowych)

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo