Raport BIG. Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA MAJ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport BIG. Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA MAJ 2015"

Transkrypt

1 MAJ 2015 Raport BIG Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA Mimo poprawiającej się koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa mają nadal problemy z odzyskiwaniem należności w niektórych branżach skala zatorów płatniczych wzrosła. (s. 5) Firmy z sektora MŚP zazwyczaj nie korzystają z miękkiej windykacji efekt? Średnio 42 proc. ich należności jest opóźnionych. (s. 12)

2 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): ź Wymienia informacje gospodarcze (informacje o dłużnikach - konsumentach i przedsiębiorcach) pomiędzy bankami, a wszystkimi sektorami gospodarki; ź Prowadzi Rejestr Dłużników BIG oraz jako jedyny z BIGów w Polsce posiada bezpośredni dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich (ponad 6,1 mln informacji i danych o zaległym zadłużeniu); ź Raporty z BIG InfoMonitor pobierają, średnio co 4 sekundy, banki komercyjne i spółdzielcze oraz przedsiębiorcy z większości branż (firmy pożyczkowe, leasingowe, telekomunikacyjne itp.). ź Wysyła do dłużnika wezwania do zapłaty, z informacją o konsekwencjach niespłacenia długu, a potem wpis do Rejestru Dłużników BIG jest skuteczny. ODZYSKUJ SWOJE NALEŻNOŚCI Motywacją dłużnika do spłaty zobowiązań jest świadomość konsekwencji wpisania do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor. W efekcie dłużnikowi odmawia się udzielenia kredytów, pożyczek, przedstawia mniej korzystne warunki współpracy. SPRAWDZAJ SWOICH KONTRAHENTÓW Zanim podejmiesz współpracę z nowym kontrahentem, sprawdź czy spłaca on swoje zobowiązania. Wczesne wykrycie nierzetelnych kontrahentów to ograniczenie ryzyka poniesienia strat finansowych. POTWIERDZAJ SWOJĄ WIARYGODNOŚĆ Zdobądź Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo i dołącz do grona solidnych przedsiębiorców z zasadami.

3 Raport BIG 1 Raport BIG Indeks Zatorów Płatniczych BIG MAJ EDYCJA SPIS TREŚCI Najważniejsze liczby Wstęp Indeks BIG Indeks BIG w wybranych branżach Zatory płatnicze przeszkadzają firmom Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw Czekając na zapłatę Problem nieterminowych płatności wśród MŚP Szacunkowa wartość przeterminowanych należności Konsekwencje zatorów płatniczych w firmach Płynność finansowa Hierarchia terminowych płatności Komu pomaga gospodarka? Prognozy przyszłości finansowej firm O badaniu Informacja o przypisaniu kodów PKD do wybranych branż

4 2 Raport BIG NAJWAŻNIEJSZE LICZBY Najważniejsze liczby z raportu uwzględniają odpowiedzi firm z przeterminowanymi należnościami, o zatrudnieniu od 10 do 249 osób. 12,6 pkt. wartość Indeksu Zatorów Płatniczych BIG 81 % 61 % 42 % 69,5 tys. zł. małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) borykających się z zatorami płatniczymi uważa je za poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności MŚP wskazuje, że opóźnione płatności za produkty i usługi są elementem ich codzienności. W porównaniu z wrześniem 2014 r. odsetek ten wzrósł o 11 pkt. proc. średnio tyle należności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest opóźnionych to szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną rmę 54 % MŚP posiada przeterminowane należności o wartości powyżej 50 tys. zł 62 % rm pozytywnie ocenia możliwości kontrahentów do płacenia w terminie (brak zmiany w porównaniu z poprzednią edycją badania) 47 % rm ma problem z zachowaniem wypłacalności 36 % rm deklaruje, że nie reguluje zobowiązań w terminie 47 % rm uważa, że warunki gospodarcze im sprzyjają, 44 proc., że nie 31 % przedsiębiorstw oczekuje, że jego sytuacja nansowa w najbliższych 12 miesiącach się poprawi, 14 proc. rm obawia się, że ich sytuacja pogorszy się, 51 proc. ankietowanych nie przewiduje zmian

5 Raport BIG 3 WSTĘP Szanowni Państwo, Przedstawiamy już 28 edycję Raportu BIG na temat zatorów płatniczych, występujących w polskiej gospodarce. Badaniem objęte zostały firmy, które deklarowały, że część ich należności nie jest regulowana terminowo (posiadają należności przeterminowane). Ta grupa przedsiębiorców po raz kolejny podzieliła się z nami opiniami na temat bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej oraz wpływu sytuacji gospodarczej na kondycję finansową swoich firm. Koncentrujemy się na małych i średnich firmach zatrudniających od 10 do 249 osób, bo to one w największym stopniu narażone są na ryzyko niedotrzymywania warunków umowy przez partnerów biznesowych. Wyniki badania wydają się zaskakujące, bo mimo że Polska ma za sobą siedem kwartałów zauważalnego wzrostu gospodarczego, przybyło ocen negatywnych. Indeks Zatorów Płatniczych BIG obniżył się z 16 do 12,6 pkt., co oznacza, że opóźnienia w płatnościach za towary i usługi wzrosły. Jeszcze bardziej znaczący spadek wskaźnika widać w zestawieniu rok do roku. Najwyraźniej obserwowane na początku zeszłego roku przyspieszenie gospodarki na ponad 3 procent przyrostu PKB, wywoływało większe nadzieje na udrożnienie płatności, niż okazało się to w rzeczywistości. Trzeba jednak pamiętać, że w tym czasie doszło też do pogorszenia relacji handlowych z Rosją, co szczególnie odczuli rolnicy, firmy produkcyjne i przetwórcze, a także transportowe. Dwie ostatnie branże dołączyliśmy do naszego najnowszego badania, do prezentowanych już od lat: dostawców usług finansowych, dostawców usług masowych, budownictwa, turystyki, e -commerce oraz przedsiębiorców i innych branż. Szersza baza oraz geopolityczne zawirowania sprawiły, że średni odsetek płatności, na które czekają małe i średnie firmy wzrósł w nowej odsłonie badania z 32 do 42 proc. mówimy tu o grupie przedsiębiorstw z problemami, bo tę badamy. Generalnie dla MŚP na całym rynku odsetek ten kształtuje się na poziomie kilkunastu procent. Szersza baza oraz geopolityczne zawirowania sprawiły, że średni odsetek płatności, na które czekają małe i średnie firmy wzrósł w nowej odsłonie badania z 32 do 42 proc. mówimy tu o grupie przedsiębiorstw z problemami, bo tę badamy. Generalnie dla MŚP na całym rynku odsetek ten kształtuje się na poziomie kilkunastu procent. Do nieregulowania swoich zobowiązań w terminie przyznaje się więcej niż jedna trzecia MŚP. Co robią, gdy zmuszone są wybierać za co zapłacić w pierwszej kolejności? Na pewno nie sięgają po faktury kontrahentów. Przede wszystkim regulują ZUS, podatki i wynagrodzenia pracowników, dalej leasing, kredyty, dopiero na końcu opłacają zobowiązania wobec firm kooperujących. SŁAWOMIR GRZELCZAK Prezes Zarządu Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

6 4 Raport BIG WSTĘP PROGNOZA KONDYCJI FINANSOWEJ FIRM Co trzecia firma liczy na poprawę sytuacji finansowej w nadchodzących 12 miesiącach, ponad połowa ocenia, że jej kondycja co najmniej pozostanie bez zmian, jedynie co piętnasta uważa, że może być gorzej. Przedsiębiorcom nie brakuje jednak optymizmu, prawie co trzecia firma liczy na poprawę sytuacji finansowej w nadchodzących 12 miesiącach, ponad połowa ocenia, że jej kondycja co najmniej pozostanie bez zmian, jedynie co piętnasta uważa, że może być gorzej. MŚP, wprawdzie nieśmiało, ale jednak spodziewają się też lepszej ściągalności płatności za towary i usługi. Jedna piąta ankietowanych zakłada, że w najbliższych trzech miesiącach wierzytelności będą oddawane szybciej, ponad 60 proc., że tak jak dotychczas, a niewiele ponad 10 proc. prognozuje pogorszenie. Kto będzie miał rację, czas pokaże, a my niezwłocznie poinformujemy o tym w kolejnym raporcie. Nie ma jednak wątpliwości, że na poprawę nie należy czekać z założonymi rękami. Zawsze można skorzystać z miękkiej windykacji, jaką jest wpisanie nierzetelnego kontrahenta do bazy biura informacji gospodarczej, utrudniając mu tym samym funkcjonowanie i ostrzegając innych. Warto też pamiętać, że każdorazowo przed podjęciem decyzji o współpracy, dzięki BIG, można zweryfikować wiarygodność finansową przyszłego odbiorcy usług czy towarów. Zapraszam do lektury!

7 Raport BIG 5 Indeks BIG W artość Indeksu Zatorów Płatniczych BIG (wcześniej Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej BIG) od momentu poprzedniego badania obniżyła się o 3,4 pkt. i obecnie wynosi 12,6 pkt. Oznacza to, że wbrew optymizmowi Indeks BIG przedsiębiorców widocznym we wrześniu, problem zatorów płatniczych w małych i średnich firmach pogłębił się. Skalę problemu pokazują dane PONT Info, według jego statystyki małym i średnim przedsiębiorcom z opóźnieniami wpływa do kas co dziewiąta złotówka, czyli około 21 mld zł. WARTOŚĆ INDEKSU BIG zmalała o 3,4 pkt. obecnie wynosi 12,6 pkt. 8,6 5,4 9,1 14,1 17,8 19,3 14,3 16,0 12,6 XII 2012 III 2013 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 IV 2015 Mimo lepszych warunków gospodarczych przedsiębiorstwom, których kontrahenci nie regulują terminowo zobowiązań, nie udaje się poprawić sytuacji i w pełni uczestniczyć w lepszej koniunkturze. Szczególnie widoczne jest to w branży budowlanej. 8,6 5,4 9,1 Indeks BIG a PKB 14,1 Indeks BIG 17,8 Spadek liczby upadłości w stosunku do początku zeszłego roku i niezła sytuacja gospodarcza, nie pomagają. Znacznie więcej firm związanych z budownictwem podkreśla, że w porównaniu z 2014 r. więcej kontrahentów spowolniło płatności, niż przyspieszyło. IV kwartał 2012 II kwartał 2013 IV kwartał 2013 II kwartał 2014 IV kwartał 2014 I kwartał 2013 III kwartał 2013 I kwartał 2014 III kwartał 2014 prognoza I kwartał ,3 14,3 16,0 12,6 IV 2015 IX 2014 VI 2014 III 2014 XII 2013 IX 2013 VI 2013 III 2013 XII 2012 PKB Indeks BIG

8 6 Raport BIG Indeks BIG W WYBRANYCH BRANŻACH Do spadku indeksu, w najnowszej edycji badania, dołożyły się również dołączone do próby nowe branże: produkcja i przetwórstwo oraz transport. Obie zostały najbardziej narażone na konsekwencje związane z geopolitycznymi wydarzeniami 2014 r. Produkcja i przetwórstwo mocno odczuły sankcje nałożone przez Rosję na kraje UE. A w przypadku przewoźników poza ograniczeniem transportu na wschód, w grę weszła też obawa przed skutkami wprowadzenia płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców wjeżdżających do Niemiec. Indeks BIG w wybranych branżach WARTOŚĆ INDEKSU BIG Dostawcy usług nansowych Dostawcy usług masowych Przedsiębiorcy (inne branże) Branża turystyczna Branża budowlana E-commerce Transport Produkcja i przetwórstwo Ogółem (wszystkie branże) wynosi: 12,6 pkt. 17,6 pkt 14,0 pkt 13,0 pkt 24,0 pkt 5,4 pkt 11,6 pkt 4,0 pkt 11,1 pkt

9 Raport BIG 7 Indeks BIG W WYBRANYCH BRANŻACH Przed sezonem letnim optymizm wykazują hotele i biura podróży. Wskaźnik zatorów płatniczych wyłącznie dla tej branży uplasował się na poziomie nienotowanym od lat. Dobrze mają się dostawcy usług masowych, którzy zawsze najlepiej radzą sobie z egzekwowaniem przeterminowanych płatności. Wciąż w dobrym nastroju są także dostawcy usług finansowych. Uczestniczący w badaniu głównie pośrednicy finansowi wyrażają już jednak niepokój o spadek sprzedaży i ewentualne pogorszenie płatności za swoje usługi. EGZEKWOWANIE PRZETERMINOWANYCH PŁATNOŚCI Dobrze mają się dostawcy usług masowych, którzy zawsze najlepiej radzą sobie z egzekwowaniem przeterminowanych płatności. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 19,3 34,1 21,6 11,4 16,2 15,4 17,5 Indeks BIG w wybranych branżach, zmiany w czasie 25,0 19,8 8,6 14,3 18,8 2,5 12,0 16,0 22,3 9,3 16,8 21,0 8,1 18,9 12,6 17,6 14,0 13,0 24,0 5,4 11,9 4,0 11,1 III 2014 VI 2014 IX 2014 IV 2015 dostawcy usług nansowych dostawcy usług masowych przedsiębiorcy (inne branże) branża turystyczna branża budowlana e-commerce transport produkcja i przetwórstwo ogółem (wszystkie branże)

10 8 Raport BIG ZATORY PŁATNICZE PRZESZKADZAJĄ FIRMOM POZYTYWNE NASTROJE Większość branż, mimo nienajlepszej oceny wpływu gospodarki na ich biznes, spodziewa się jednak w najbliższych miesiącach poprawy zachowania kontrahentów. Ostatecznie w kwietniowym badaniu mamy więcej firm postrzegających nieterminowe regulowanie płatności przez swoich klientów jako poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej niż przed siedmioma miesiącami. Przybyło przedsiębiorstw, u których nieterminowe płatności 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% występują często. Większość branż, mimo nienajlepszej oceny wpływu gospodarki na ich biznes, spodziewa się jednak w najbliższych miesiącach poprawy zachowania kontrahentów, wyjątek stanowią wspomniane już wcześniej finanse. Niemal co trzecie przedsiębiorstwo liczy również, że jego kondycja finansowa w ciągu roku poprawi się. Jak regulowane są płatności za produkty, towary i usługi przez odbiorców / kontrahentów w porównaniu do ubiegłego roku szybciej, czy później? 8% 16% 5% 10% 9% 9% 5% 18% 14% 14% 5% 27% 0% 13% 11% 22% 13% 20% Usługi masowe Usługi nansowe Przedsiębiorstwa Branża budowlana Branża turystyczna Ogółem Produkcja i przetwórstwo E-commerce Transport szybciej później

11 Raport BIG 9 ZATORY PŁATNICZE PRZESZKADZAJĄ FIRMOM 90% 75% 60% 45% 30% 15% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 37% Ogółem 61% Czy problem nieterminowego regulowania należności, wśród firm z Pana(i) branży, występuje często czy rzadko? 60% Usługi nansowe 38% 39% Usługi masowe 57% 44% 53% Przedsiębiorcy rzadko 43% Branża turystyczna 57% 20% Branża budowlana często 79% 38% E-commerce 63% 18% Transport 76% 33% 66% Produkcja i przetwórstwo Biorąc pod uwagę obecną sytuację, czy przewiduje Pan(i), że poziom wierzytelności, których termin płatności mija w okresie 60 dni w ciągu następnych 3 miesięcy, w przypadku klientów \ partnerów biznesowych wzrośnie, nie zmieni się, zmaleje, trudno powiedzieć? Ogółem Usługi nansowe Usługi masowe Przedsiębiorcy Branża turystyczna Branża budowlana E-commerce Transport wzrośnie nie zmieni się zmaleje trudno powiedzieć Produkcja i przetwórstwo CO TO JEST INDEKS ZATORÓW PŁATNICZYCH BIG Indeks pokazuje na ile dotkliwe dla firm są opóźnienia w zapłacie za sprzedane produkty i usługi. Na ogólną wartość indeksu wpływają opinie małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników, wyłącznie tych, które mają lub w ostatnich trzech miesiącach miały do czynienia z należnościami przeterminowanymi o ponad 60 dni. Wartość indeksu może wahać się w przedziale od minus 100 pkt do 100 pkt. Im wyższy poziom tym mniejsze kłopoty z zatorami płatniczymi. Ankietowane firmy podzielone są na osiem branż: dostawców usług finansowych, czyli firmy pośrednictwa finansowego i mniejsze banki; dostawców usług masowych m.in.: gazownie, elektrownie, spółdzielnie mieszkaniowe; turystykę: hotele, biura podróży; budownictwo od przygotowania terenu pod budowę, po roboty wykończeniowe; e-commerce czyli handel w sieci i poza placówkami; transport wodny i lądowy oraz firmy pracujące na jego rzecz; produkcję i przetwórstwo oraz kategorię przedsiębiorców, w której mieszczą się inne segmenty gospodarki. Przedstawiciele firm wymienionych branż oceniają m.in.: ź w jakim stopniu opóźnienia w płatnościach są przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej, ź skalę problemu nieterminowych należności w swojej branży, ź terminowość płatności klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych, ź możliwą zmianę poziomu wierzytelności w najbliższych trzech miesiącach.

12 10 Raport BIG SYTUACJA FINANSOWA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYTUACJA FINANSOWA MŚP Ponad połowa (57 proc.) firm ocenia obecną sytuację finansową jako dobrą, a tylko mniej niż co dziesiąta (8 proc.) uważa stan swoich finansów za zły. Wyniki badania nastrojów firm z sektora MŚP w I kwartale 2015 r. pokazują, że sytuacja firm, które mają problem z nieterminowymi płatnościami kontrahentów, nie uległa pozytywnym zmianom w porównaniu z poprzednim badaniem. Pomimo optymistycznego nastawienia, które przedsiębiorcy prezentowali we wrześniu 2014 r., teraz co piąta firma jest zdania, że I kwartał 2015 przyniósł pogorszenie ich sytuacji finansowej w porównaniu z poprzednimi 3 miesiącami. Większość, bo ponad 60 proc. firm, nie widzi ani pozytywnych, ani negatywnych zmian. Pomimo to, ponad połowa (57 proc.) firm ocenia obecną sytuację finansową jako dobrą, a tylko mniej niż co dziesiąta (8 proc.) uważa stan swoich finansów za zły. W tak wydawałoby się niezłych warunkach nieterminowe płatności dotykają więcej niż co trzecią małą lub średnią firmę i wpędzają je w utratę płynności finansowej. Brak zmian nie jest więc zwiastunem stabilizacji i spokoju. Należy raczej traktować to jako ostrzeżenie przed kłopotami z wypłacalnością, w przypadku braku istotnych modyfikacji w zasadach zarządzania ryzykiem finansowym w MŚP. Ocena obecnej sytuacji nansowej MŚP w porównaniu do poprzedniego kwartału WSZYSTKIE BRANŻE Ocena obecnej sytuacji finansowej MŚP Ocena obecnej sytuacji nansowej przez MŚP WSZYSTKIE BRANŻE 20% 18% 8% 57% 62% poprawiła się pogorszyła się bez zmian 35% dobra zła przeciętna

13 Raport BIG 11 CZEKAJĄC NA ZAPŁATĘ 61 proc. MŚP wskazuje, że opóźnione płatności za produkty i usługi są elementem ich codzienności. W porównaniu z wrześniem 2014 r. odsetek ten wzrósł o 11 pkt. proc. Problemy najczęściej mają firmy z branży budowlanej (w porównaniu z wynikami z września 2014 r. tutaj nastąpił największy wzrost nieterminowego regulowania płatności z 64 proc. na 79 proc.) i transportowej (trzy na cztery), co jest już stałą cechą obu biznesów. Na nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów narzekają także przedsiębiorstwa produkcyjne i przetwórcze oraz e-commerce. Najrzadziej problem zatorów płatniczych dotyka dostawców usług finansowych. Ale już przewidywania co do opóźnień w przyszłości właśnie w tej branży są najbardziej pesymistyczne. Obawy w mniejszym stopniu dotyczą płatności klientów indywidualnych 24 proc. a bardziej firm 38 proc. Poza finansami jeszcze tylko w transporcie przyszłe zachowania kontrahentów rodzą więcej lęków niż nadziei. W pozostałych branżach więcej firm liczy 61 proc. MŚP wskazuje, że opóźnione płatności za produkty i usługi są elementem ich codzienności. W porównaniu z wrześniem 2014 r. odsetek ten wzrósł o 11 pkt. proc. na poprawę ściągalności płatności, niż niepokoi się wzrostem opóźnień. Nawet firmy budowlane uznały, że gorzej być nie może. Szczególnie optymistycznie na przyszłe płatności spoglądają firmy związane z turystyką. TERMINOWE PŁATNOŚCI Maksymalnie ¼ należności klienci płacą w terminie. Maksymalnie jedną czwartą należności klienci płacą w terminie 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% Ogółem 10% 5% Usługi nansowe 6% 9% Usługi masowe 10% 15% Przedsiębiorcy 10% 14% Branża turystyczna 6% 19% Branża budowlana 10% 25% E-commerce 16% 20% Transport 0% 17% Produkcja i przetwórstwo 0% kwiecień 2015 r. wrzesień 2014 r.

14 12 Raport BIG PROBLEM NIETERMINOWYCH PŁATNOŚCI WŚRÓD MŚP TERMINOWE PŁATNOŚCI MŚP 15 proc. firm deklaruje, że maksymalnie ¼ należności wpływa w terminie. Średni odsetek nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów wszystkich badanych branż wynosi 42 proc. Niektóre przedsiębiorstwa mogą jednak pozazdrościć takich statystyk. W co szóstej firmie w zatorach płatniczych utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług i towarów. W poprzednim badaniu kłopoty na taką skalę sygnalizowała co dziesiąta firma. Częstotliwość nieterminowych płatności w MŚP nieterminowo regulowane należności występują często 38% WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH 57% 53% 57% 79% 63% 76% 66% dostawcy usług nansowych dostawcy usług masowych przedsiębiorcy branża turystyczna branża budowlana e-commerce transport produkcja i przetwórstwo nieterminowo regulowane należności występują rzadko 60% 39% 44% 43% 20% 38% 18% 33% WSZYSTKIE BRANŻE 61% 2% 37% nieterminowo regulowane należności występują rzadko nieterminowo regulowane należności występują często trudno powiedzieć

15 Raport BIG 13 SZACUNKOWA WARTOŚĆ PRZETERMINOWANYCH NALEŻNOŚCI Szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną firmę to obecnie 69,5 tys. złotych. Jak pokazują wyniki badania ponad połowa (54 proc.) firm z sektora MŚP posiada przeterminowane należności o wartości powyżej 50 tys. zł. Od września 2014 r. nastąpił wzrost odsetka tej grupy aż o 10 pkt. proc. Równocześnie zwiększył się także o 5 pkt. proc. udział firm, których wierzytelności przekroczyły 100 tys. złotych i obecnie stanowią one już 32 proc., czyli niemal 1/3 wszystkich firm z sektora MŚP. PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI 69,5 tys zł szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadających na jedną firmę. Szacunkowy poziom przeterminowanych wierzytelności wszystkie branże 8% 8% 17% 16% 5% 10% 5% 26% 1% 4% dostawcy usług nansowych dostawcy usług masowych przedsiębiorstwa (inne branże) branża turystyczna branża budowlana e-commerce transport produkcja i przetwórstwo 5% 2% 10% 10% 2% 5% 57% 2% 7% 8% 7% 10% 17% 7% 6% 6% 32% 3% 5% 21% 14% 14% 14% 3% 5% 5% 1% 18% 3%3% 14% 29% 29% 14% 14% 7% 4% 5% 18% 6% 13% 5% 1% 38% 2%2% 38% 38% 13% 13% 7% 4% 15% 11% 4% 18% 9% 24% 2% 7% 4% 5% 13% 22% 5% 10% 7% 27% 4% 2% do 5 tys. zł (5) 5,1-10 tys. zł (7,5) 10,1-20 tys. zł (62,5) 20,1-50 tys. zł (35) 50,1-75 tys. zł (62,5) 75,1-100 tys. zł (87,5) 100,1-150 tys. zł (125) powyżej 150 tys. zł (150) miał takie wierzytelności, ale już ich nie ma nie wiem/trudno powiedzieć

16 14 Raport BIG KONSEKWENCJE ZATORÓW PŁATNICZYCH W FIRMACH SKALA PROBLEMU Dla 81 proc. przedsiębiorstw zatory płatnicze stanowią poważną przeszkodę. Skala problemu nieterminowego regulowania płatności przez kontrahentów firm z sektora MŚP, powoduje, że dla 81 proc. przedsiębiorstw zatory płatnicze stanowią poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Rzadziej niż co piąta firma uznaje, że nie jest to utrudnienie, które ma wpływ na jej funkcjonowanie. Postrzeganie nieterminowych płatności jako poważnej przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej nasiliło się w porównaniu z poprzednim pomiarem. Od tego czasu udział firm, dla których stanowi to problem, wzrósł o 9 pkt. proc. Nieterminowe płatności ze strony kontrahentów stanowią największe wyzwanie dla branży finansowej oraz budowlanej, w najmniejszym stopniu ten problem dotyka branży turystycznej. Jak poważną przeszkodą jest nieterminowe regulowanie płatności? WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH poważna przeszkoda niewielka przeszkoda 88% dostawcy usług nansowych 12% 80% 79% 71% 88% 75% 85% 79% dostawcy usług masowych przedsiębiorcy branża turystyczna branża budowlana e-commerce transport produkcja i przetwórstwo 20% 19% 29% 12% 13% 15% 21% 19% WSZYSTKIE BRANŻE niewielka przeszkoda 81% poważna przeszkoda

17 Raport BIG 15 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Jedną z poważniejszych konsekwencji zatorów płatniczych dla firm z sektora MŚP są kłopoty z zachowaniem płynności finansowej. Wśród przedsiębiorstw, które mają należności przeterminowane o co najmniej 60 dni (tylko takie uczestniczą w badaniu) aż 47 proc. ma problemy z zachowaniem płynności finansowej. W przypadku 1/3 przedsiębiorstw problemy mają charakter sezonowy, 12 proc. ma je w różnych momentach roku, natomiast 2 proc. firm zmaga się z nimi cały czas. Najbardziej stabilne pod względem płynności finansowej są firmy z branży finansowej, dostawcy usług masowych oraz przedsiębiorcy z pozostałych branż. Najwięcej trudności z trwałym utrzymaniem płynności mają branże: budowlana, turystyczna, e-commerce oraz produkcja i przetwórstwo. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Wśród przedsiębiorstw, które mają należności przeterminowane o co najmniej 60 dni (tylko takie uczestniczą w badaniu) aż 47 proc. ma problemy z zachowaniem płynności finansowej. Zachowanie płynności finansowej w ciągu roku trudności / brak płynności nansowej WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH 12% 30% 38% 71% 63% 63% 44% 54% dostawcy usług nansowych dostawcy usług masowych przedsiębiorcy branża turystyczna branża budowlana e-commerce transport produkcja i przetwórstwo rma zachowuje płynność nansową przez cały rok 88% 70% 62% 29% 37% 38% 56% 46% 12% 33% 2% 53% WSZYSTKIE BRANŻE rma zachowuje płynność nansową przez cały rok w zasadzie cały czas rma ma trudności z utrzymaniem płynności trudności z utrzymaniem płynności nansowej pojawiają się w rmie w różnych okresach są okresy w których rma ma trudności z utrzymaniem płynności nansowej

18 16 Raport BIG HIERARCHIA TERMINOWYCH PŁATNOŚCI TERMINOWE PŁATNOŚCI 64 proc. przedsiębiorców deklaruje, że terminowo płaci swoim kontrahentom. Zatory płatnicze mają nie tylko wpływ na zachowanie płynności finansowej, czy realizację planów inwestycyjnych, ale także wstrzymywanie płatności. Jak wynika z badania terminowo płaci swoim kontrahentom niespełna 2/3 przedsiębiorców, ponad 1/3 przyznaje, że zdarzają się im opóźnienia. Najczęściej o czasie nie płacą właśnie firmy działające w branżach najbardziej narażonych na zatory płatnicze. Jeśli pojawiają się trudności z rozliczeniami w pierwszej kolejności przedsiębiorcy uzupełniają zaległości w płacach pracowniczych oraz te związane z ZUS-em, i podatkami, dalej są kredyty i leasing. Najniżej w hierarchii terminowych płatności firm znajdują się zobowiązania wobec kontrahentów oraz opłaty takie jak czynsz za wynajem i właśnie zobowiązania wobec kontrahentów. REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ W TERMINIE Tak Nie 64% TAK 83% 73% 66% 57% 56% 50% 64% 62% Kolejność regulowania zobowiązań 36% REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ W TERMINIE W PODZIALE NA BRANŻE dostawcy usług nansowych dostawcy usług masowych przedsiębiorcy branża turystyczna branża budowlana e-commerce transport produkcja i przetwórstwo HIERARCHIA REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ ZUS\podatki płace pracownicze kredyty\leasingi zobowiązania stałe: rachunki za prąd, media czynsz za wynajem lokalu należności wobec kontrahentów NIE 17% 27% 34% 43% 44% 50% 36% 38% 46% 42% 6% 4% 1% 1%

19 Raport BIG 17 KOMU POMAGA GOSPODARKA? Przedsiębiorcy spolaryzowali się w ocenach wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na rozwój firm. 47 proc. uważa, że gospodarka im Wpływ sytuacji gospodarczej na rozwój firm nie sprzyja WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH 76% 34% 46% 57% 37% 38% 35% 29% dostawcy usług nansowych dostawcy usług masowych przedsiębiorcy branża turystyczna branża budowlana e-commerce transport produkcja i przetwórstwo pomaga, a 44 proc., że nie. Spora grupa, bo aż 9 proc. nie wie po której stronie się opowiedzieć. sprzyja 24% 47% 41% 43% 50% 63% 51% 57% SYTUACJA GOSPODARCZA A ROZWÓJ FIRM ź 47 proc. firm uważa, że sytuacja gospodarcza sprzyja ich rozwojowi; ź 44 proc. firm uważa, że sytuacja gospodarcza nie sprzyja ich rozwojowi. 9% WSZYSTKIE BRANŻE 47% sprzyja trudno powiedzieć nie sprzyja 44%

20 18 Raport BIG PROGNOZY PRZYSZŁOŚCI FINANSOWEJ FIRM POZYTYWNA PROGNOZA Niemal co trzecie przedsiębiorstwo (31 proc.) ocenia, że nadchodzące 12 miesięcy przyniesie pozytywną zmianę w sytuacji finansowej. Mimo że niemal co druga badana firma ocenia obecną sytuację gospodarczą, jako niesprzyjającą dla swojego rozwoju, jedynie 14 proc. z nich uważa, że w ciągu nadchodzącego roku ich sytuacja finansowa pogorszy się. Zdecydowana większość (51 proc.) uznaje, że prawdopodobnie nic w tej kwestii się nie zmieni. A niemal co trzecie przedsiębiorstwo (31 proc.) ocenia, że nadchodzące 12 miesięcy przyniesie pozytywną zmianę w sytuacji finansowej. Dominuje więc oczekiwanie stabilności sfery finansowej przedsiębiorstw. Z punktu widzenia podziału na branże najbardziej optymistycznie na nadchodzący rok patrzą przedstawiciele: turystycznej, budowlanej, produkcji i przetwórstwa oraz branży e-commerce. Prognoza sytuacji finansowej MŚP w czasie nadchodzących 12 miesięcy pogorszy się WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH 36% 5% 17% 14% 13% 0% 15% 10% dostawcy usług nansowych dostawcy usług masowych przedsiębiorcy branża turystyczna branża budowlana e-commerce transport produkcja i przetwórstwo poprawi się 19% 16% 25% 43% 41% 38% 25% 45% 14% 4% WSZYSTKIE BRANŻE 31% poprawi się trudno powiedzieć pogorszy się 51% pozostanie bez zmian

21 Raport BIG 19 O BADANIU Po raz 28. BIG InfoMonitor publikuje raport prezentujący sytuację małych i średnich firm, które zmagają się z zatorami płatniczymi. Jak pokazują dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny zaległe i utracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym i dotykają 1/3 firm z sektora MŚP. Od listopada 2007 r. przeprowadzamy badanie wśród przedsiębiorców, posiadających przeterminowane należności, w którym badamy jaki wpływ na sytuację finansową firm z sektora MŚP mają zatory płatnicze. Systematycznie sprawdzamy, czy problem się pogłębia, w jaki sposób firmy radzą sobie z nieterminowym regulowaniem należności i jaki wpływ na nie ma nieregulowanie zobowiązań przez partnerów biznesowych w wyznaczonym czasie. Badanie zrealizowano w formie wywiadów telefonicznych (CATI wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowo kwotowej próbie firm działających w Polsce, które obecnie posiadają lub posiadały w ciągu ostatnich 3 miesięcy należności (od klientów indywidualnych bądź partnerów biznesowych) przeterminowane o co najmniej 60 dni. W porównaniu z dotychczasowym badaniem próba uległa zmianie, zarówno ze względu na jej wielkość, jak również włączenie do niego firm reprezentujących takie branże jak transport oraz produkcja i przetwórstwo. Łączna wielkość próby wyniosła N=645, w tym: dostawcy usług finansowych dostawcy usług masowych przedsiębiorcy (inne branże) branża turystyczna branża budowlana e-commerce transport produkcja i przetwórstwo Różna wielkość prób w przypadku wymienionych branż wynika z różnego stopnia natężenia badanego zjawiska. Aby zachować porównywalność wyników pomiędzy poszczególnymi pomiarami podczas obliczania wyników dla wszystkich branży przyjęto taki sam udział każdej z badanych branży. Wywiady zrealizowano z: ź firmami, których klienci lub kontrahenci posiadają obecnie, bądź posiadali w ciągu ostatnich 3 miesięcy, przeterminowane o co najmniej 60 dni płatności wobec firmy respondenta, ź z osobami decydującymi lub współdecydującymi o kwestiach finansowych w firmie. Najnowsza edycja badania prezentuje również analizę sposobów odzyskiwania należności przez MŚP. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat naszego raportu, a także liczymy na sugestie, co do zmian i udoskonalenia jego zawartości merytorycznej. Uwagi prosimy kierować na adres PARTNER MERYTORYCZNY BADANIE WYKONANE PRZEZ: AUTOR: BIG InfoMonitor S.A. ul. Z. Modzelewskiego Warszawa Raport jest opracowywany przez zespół w składzie: BIG InfoMonitor: Diana Borowiecka, Sławomir Grzelczak, Mariusz Hildebrand, Halina Kochalska BIK: Alina Stahl, Waldemar Rogowski MSLGROUP: Elżbieta Czerwińska Każdorazowe wykorzystanie i cytowanie danych zawartych w niniejszym raporcie wymaga podania źródła oraz wiodącego autora raportu Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

22 20 Raport BIG INFORMACJA O PRZYPISANIU KODÓW PKD DO WYBRANYCH BRANŻY Kody na podstawie PKD 2004 Branża turystyczna: ź Hotele ź Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe ź Działalność związana z turystyką Dostawcy usług masowych: ź Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej ź Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw ź Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) ź Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej ź Zarządzanie nieruchomościami ź Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne Branża budowlana: ź Przygotowanie terenu pod budowę ź Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna ź Wykonywanie instalacji budowlanych ź Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Transport: ź Transport, gospodarka magazynowa i łączność transport lądowy; transport rurociągowy ź Transport wodny ź Transport lotniczy ź Działalność wspomagająca transport ź Transport lądowy pozostały Dostawcy usług finansowych: ź Pośrednictwo pieniężne ź Pośrednictwo finansowe pozostałe ź Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej ź Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym ź Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi E-commerce: ź Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej ź Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową

23

24

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A G r u d z i e ń 20 24. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Luty E D Y C J A

Luty E D Y C J A Luty 0 7 E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach 7 Nieterminowe

Bardziej szczegółowo

C z e r w i e c 26. E D Y C J A

C z e r w i e c 26. E D Y C J A C z e r w i e c 2014 26. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Kilka faktów dotyczących zadłużenia Polaków 42 41 40 mld

Bardziej szczegółowo

Październik E D Y C J A

Październik E D Y C J A Październik 2011 16 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

M a r z e c 25. E D Y C J A

M a r z e c 25. E D Y C J A M a r z e c 01 5. E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Maj E D Y C J A

Maj E D Y C J A Maj 12 18 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach (1/2)

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Spadek odsetek należności regulowanych w terminie 7 Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

G R U D Z I E Ń 2 0. E D Y C J A

G R U D Z I E Ń 2 0. E D Y C J A G R U D Z I E Ń 2 0 2 2 0. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A C Z E R W I E C 203 22. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Wzrasta odsetek należności regulowanych w terminie 7 Ocena stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Kwiecień E D Y C J A

Kwiecień E D Y C J A Kwiecień 2011 1 4 E D Y C J A Spis treści Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Warszawa, 20.02.2017r. BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Decyzja o konieczności pożyczenia pieniędzy do łatwych nie należy. Zdecydowana większość Polaków odczuwa stres

Bardziej szczegółowo

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6 BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA W OBROCIE GOSPODARCZYM - raport Spis treści Barometr Bezpieczeństwa Badanie 3 Barometr Bezpieczeństwa 4 BOG w grupach 5 Nieuregulowane należności 6 Nierzetelność płatnicza jako

Bardziej szczegółowo

M A R Z E C 21. E D Y C J A

M A R Z E C 21. E D Y C J A M A R Z E C 20 2. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5

Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5 BOG w grupach 6 Firmy wobec kryzysu 7 Przyszłość w opinii przedstawicieli firm 9 Informacja gospodarcza w opinii

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. styczeń 2011 r.

Informacja sygnalna. styczeń 2011 r. Informacja sygnalna styczeń 11 r. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń 11 r. Informacja sygnalna 4Portfel należności polskich przedsiębiorstw styczeń 11 r. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w. gospodarczego. Czerwiec 2013

Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w. gospodarczego. Czerwiec 2013 Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w czasach spowolnienia gospodarczego Czerwiec 2013 Plan 1. Jak zarządzać ryzykiem w czasach kryzysu? 2. Efekt kryzysu wzrost liczny zadłużonych 3. Jak sprawdzać

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce Wyniki badania dotyczącego terminów rozliczeń pomiędzy polskimi mikro- i małymi przedsiębiorcami a ich kontrahentami EGB Finanse sp. z o.o., kwiecień 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG Lipiec Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG Lipiec Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce 7 Nieterminowe płatności

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2013 R.

KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2013 R. KONFERENCJA PRASOWA I kwartał 2013 R. Warszawa, 7 lutego 2013 Konferencja prasowa I kwartał 2013 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport BIG. Indeks Zatorów Płatniczych BIG 31. EDYCJA GRUDZIEŃ 2016

Raport BIG. Indeks Zatorów Płatniczych BIG 31. EDYCJA GRUDZIEŃ 2016 GRUDZIEŃ Raport BIG Indeks Zatorów Płatniczych BIG 31. EDYCJA U producentów od kwietnia odsetek klientów wydłużających termin płatności zwiększył się z 9 do 17 proc., a w firmach zatrudniających od 10

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa polskich firm

Sytuacja finansowa polskich firm Sytuacja finansowa polskich firm Prognoza sytuacji finansowej polskich firm w kolejnym kwartale Problem z egzekwowaniem należności Prognoza problemu z egzekwowaniem należności Odsetek należności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2011. Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Wskaźnik Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2011. Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce 7 Nieterminowe

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym lipiec Badanie 3. Najważniejsze liczby 4. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5

Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym lipiec Badanie 3. Najważniejsze liczby 4. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5 BOG w poszczególnych grupach 6 Wzrasta odsetek należności regulowanych po terminie 7 Firmy wobec kryzysu 8

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Raport z V fali badania sektora MSP Warszawa, kwiecień 2013 Komentarz Dyrektora Generalnego Szanowni Państwo, Kwietniowa edycja naszego badania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 5 lutego 2014 r.

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 5 lutego 2014 r. KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. Konferencja prasowa. I kwartał 2014 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności

Bardziej szczegółowo

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r.

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r. Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności 12 maja 2016 r. Agenda Skala problemów wybrane statystyki Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach MŚP

Lepsze nastroje w firmach MŚP 1 z 6 04.05.2017, 13:53 Szuk aj w serwisie Biznes Lepsze nastroje w firmach MŚP Czwartek, 4 maja (06:00) Znacząco polepszyły się nastroje przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 20.09.2016 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews), czyli ankiety, którą badani wypełniają samodzielnie przez

Bardziej szczegółowo

InfoDług Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, w mieście

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 3q2016 Data publikacji: sierpień 2016 SKANER MŚP 1

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 3q2016 Data publikacji: sierpień 2016 SKANER MŚP 1 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 3q2016 Data publikacji: sierpień 2016 SKANER MŚP 1 Czym jest Skaner MŚP? Jak jest realizowany? Co go wyróżnia? SKANER MŚP 3Q2016 2 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja na niskim poziomie

Stabilizacja na niskim poziomie Luty PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. +. Stabilizacja na niskim poziomie Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lutowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ Warszawa, 9 listopada 2016 r.

KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ Warszawa, 9 listopada 2016 r. KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2016 Warszawa, 9 listopada 2016 r. Konferencja prasowa. IV kwartał 2016 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe i kondycja polskich firm

Podróże służbowe i kondycja polskich firm Podróże służbowe i kondycja polskich firm Metodologia badania 500 przedsiębiorstw z sektora MSP z całej Polski 32% 5% Usługi 55% Handel 28% Produkcja Produkcja rolna Czas realizacji badania: 21-30.09.2015

Bardziej szczegółowo

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce 1 2 3 4 5 6 Historia rynku wierzytelności w Polsce Podział rynku windykacji Determinanty rynku usług windykacji Otoczenie konkurencyjne Statystyki

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 1Q2016

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 1Q2016 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 1Q2016 Data publikacji: luty 2016 Wydawca raportu: Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B www.keralla.pl SKANER MŚP 1Q2016 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 19.01.2017 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 00 roku Agencja Badań Rynku OPINIA, styczeń 009 Spis treści Informacje o badaniu... Problematyka badania... Informacje o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

TEST REGULACYJNY. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

TEST REGULACYJNY. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. TEST REGULACYJNY 2. Nazwa dokumentu, data utworzenia Projekt założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2010. Badanie 3. NajwaŜniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2010. Badanie 3. NajwaŜniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 NajwaŜniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Wzrasta odsetek naleŝności regulowanych w terminie 7 Ocena stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w branży budowlanej

Koniunktura w branży budowlanej 0 Smart Investments Koniunktura w branży budowlanej Analiza: I półrocze 2011 r. vs I półrocze 2010 r. Sierpień 2011 Rentownośd projektów deweloperskich CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r.

II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r. II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r. AGENDA OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. I kwartał 2011 r.

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. I kwartał 2011 r. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH I kwartał 2011 r. Portfel należności polskich przedsiębiorstw Od 4 do 15 kwietnia 2011 r. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i Konferencja Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ13 / IIQ13) Data badania: styczeń 13 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. Przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego pierwsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP Przedsiębiorcy coraz optymistyczniej oceniają

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Przemysł i budownictwo Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo