Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl"

Transkrypt

1 DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA PL Ważna od Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Budownictwo Motoryzacja Przemysł

2 SPIS TREŚCI Podstawy systemu Wprowadzenie Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń Podstawy wykorzystania ciepła geotermalnego w warstwie przypowierzchniowej Dobór i projektowanie systemów geotermalnych Podstawowe informacje dotyczące materiałów Dolne źródło ciepła do pomp ciepła RAUGEO Sondy pionowe RAUGEO i osprzęt Opis systemu Dane techniczne Projektowanie Montaż Osprzęt Kolektory poziome RAUGEO i osprzęt Opis systemu Dane techniczne Projektowanie Montaż Osprzęt Kolumny geotermalne RAUGEO i osprzęt Opis systemu Dane techniczne Projektowanie Montaż Osprzęt Sonda spiralna RAUGEO Helix i osprzęt Opis systemu Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dane techniczne Projektowanie Montaż Osprzęt Sonda współosiowa RAUGEO i osprzęt Opis systemu Dane techniczne Projektowanie Montaż Osprzęt

3 Studnia rozdzielaczowa midi Ogólny opis produktu Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dane techniczne Montaż Osprzęt Studnia rozdzielaczowa large Ogólny opis produktu Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dane techniczne Montaż Osprzęt Rozdzielacz modułowy RAUGEO Ogólny opis produktu Dane techniczne Montaż Osprzęt RAUGEO Dane techniczne Montaż Technika połączeń typu tuleja zaciskowa Opis systemu Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dane techniczne Montaż Zawory kulowe REHAU Opis produktu Dane techniczne Technika połączeń za pomocą mufy elektrooporowej Opis ogólny Specjalne wskazówki bezpieczeństwa Dane techniczne Montaż...90 Załącznik - diagramy strat ciśnienia...91 Załącznik - formularz obiektowy...94 Normy i przepisy prawne obowiązujące w Polsce...97 Gwarancja REHAU Warunki gwarancji

4 1 PODSTAWY SYSTEMU 1.1 Wprowadzenie Niniejsza Informacja Techniczna obowiązuje przy projektowaniu, układaniu i podłączaniu rur instalacji RAUGEO z kształtkami, osprzętem i narzędziami w ramach opisanych poniżej obszarów zastosowania, norm i wytycznych. Normy / przepisy prawne Prawo górnicze i geologiczne Prawo wodne Rekomendacje Techniczne COCH PN-EN 255-1:2000 PN-EN 255-2:2000 PN-EN 255-3:2000 PN-EN 255-4:2000 PN-EN 378-1:2002 PN-EN 378-2:2002 PN-EN 378-3:2002 PN-EN 378-4:2002 PN-EN 805:2002 PN-EN :2004 PN-EN 1610:2002 PN-EN 1861:2001 PN-EN :2006 PN-EN :2011 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO :2005 PN-B-02480:1986 PN-B-03020:1981 PN-S-02205:1998 ATV-A 127 VDI Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń Objaśnienie stosowanych symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówka prawna Ważna informacja Informacja w Internecie Korzyści Aktualność Informacji Technicznej Dla zachowania bezpieczeństwa i zapewnienia prawidłowego stosowania produktów REHAU należy regularnie sprawdzać, czy została wydana nowa wersja Informacji technicznej. Data wydania Informacji technicznej jest podana zawsze w lewym dolnym rogu strony tytułowej. Aktualna wersja Informacji technicznej jest dostępna w Biurze Handlowo-Technicznym REHAU oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej REHAU: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje obsługi --dla bezpieczeństwa własnego i innych osób przed rozpoczęciem prac montażowych należy w całości przeczytać instrukcje obsługi --instrukcje obsługi należy zachować do wglądu --w przypadku pytań i niejasności dotyczących poszczególnych wytycznych montażowych proszę się zwrócić do Biura Handlowo- -Technicznego REHAU. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem System RAUGEO może być projektowany, instalowany i użytkowany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Informacji technicznej. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i tym samym niedopuszczalne. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie montażu, instalacji, BHP i bezpieczeństwa BHP oraz wskazówek zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Obszary zastosowań, które wykraczają poza zakres Informacji Technicznej (zastosowania specjalne) wymagają konsultacji z działem technicznym REHAU. W celu konsultacji należy się zwrócić do Biura Handlowo-Technicznego REHAU. Wskazówki dotyczące projektowania i montażu dotyczą bezpośrednio konkretnych produktów REHAU i odnoszą się do fragmentów ogólnie obowiązujących norm i przepisów. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących wytycznych, norm i przepisów. Należy stosować się do szczegółowych norm, przepisów i wytycznych dotyczących projektowania, montażu i użytkowania systemów geotermalnych, które nie są zawarte w Informacji technicznej. Ogólne środki ostrożności --Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i usunąć z niego zbędne przedmioty --Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy --Nie dopuszczać do miejsca montażu dzieci i zwierząt domowych oraz nieupoważnionych osób --Należy stosować wyłącznie komponenty REHAU przeznaczone do danego systemu instalacyjnego. Zastosowanie komponentów nie należących do systemu REHAU lub użycie narzędzi, które nie pochodzą z danego systemu REHAU może prowadzić do wypadków lub innych zagrożeń. 4

5 Wymagania dotyczące personelu Temperatura ( C) --Nasze systemy mogą być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel --Prace przy urządzeniach i przewodach elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Ubranie robocze Głębokość (m) Luty Maj Sierpień Listopad --Podczas montażu należy nosić odpowiednie ubranie ochronne takie jak okulary ochronne, rękawiczki, obuwie ochronne i osłonę na długie włosy --Nie należy zakładać obszernych ubrań ani biżuterii, ponieważ ruchome elementy narzędzi i instalacji mogą o nie zawadzać --Przy wykonywaniu prac montażowych na wysokości głowy lub powyżej należy zakładać kask ochronny Głębsze warstwy gruntu Normy i przepisy prawne Przy projektowaniu, transporcie, montażu, użytkowaniu, obsłudze i pracach konserwacyjnych należy przestrzegać: Rys. 1: Poziom temperatury gruntu w zależności od głębokości --powszechnie obowiązujących przepisów BHP dotyczących zapobiegania wypadkom i zasad bezpieczeństwa --przepisów dotyczących ochrony środowiska --obowiązujących ustaw, norm, wytycznych i przepisów jak np. PN, DIN, ISO, EN, DVGW, TRGI, TRF i VDE --przepisów lokalnych firm dostarczających media i energię 1.3 Podstawy wykorzystania ciepła geotermalnego w warstwie przypowierzchniowej W geologii określenie przypowierzchniowy oznacza obszar rozciągający się od powierzchni ziemi do głębokości kilkuset metrów (do ok. 400 m). Jest to obszar, który można eksploatować za pomocą kolektorów poziomych, sond pionowych i spiralnych Helix oraz kolumn geotermalnych. Rys. 1 przedstawia poziom temperatur na głębokości do 20 m. Zgodnie z przedstawionym wykresem na głębokości 1,2 1,5 m utrzymuje się w ciągu roku temperatura w zakresie 7 C - 13 C, natomiast na głębokości ok. 18 m utrzymuje się przez cały rok temperatura w wysokości ok. 10 C. Z reguły temperatura wzrasta co każde 100 m o 2 do 3 C. Na głębokości 100 m temperatura wynosi zazwyczaj ok. 12 C, na głębokości 200 m - ok. 15 C. Ten poziom temperatur może być bardzo skutecznie wykorzystywany za pomocą pompy ciepła do celów ogrzewania lub chłodzenia (chłodzenie aktywne wzgl. pasywne). Podczas dokonywania obliczenia instalacji geotermalnej należy rozróżnić między mocą cieplną wzgl. mocą chłodniczą a pracą ogrzewania wzgl. pracą chłodzenia możliwą do wykonania w ciągu roku. W przypadku mniejszych instalacji, których moc cieplna wynosi 30 kw, wytyczna VDI 4640 podaje zasady dokonywania pomiarów. Dla dużych instalacji >30 kw zaleca się wykonanie dokładnych obliczeń na podstawie programów symulacyjnych oraz dokładnego badania geotechnicznego gruntu (Thermal Response Test test reakcji termicznej). Wpływ na środowisko naturalne Pompy ciepła sprzężone z kolektorami gruntowymi, których wymiary zostały zaniżone, mogą wpływać miejscowo na proces wegetacji (przedłużenie okresu niskich temperatur). Z reguły zaniżenie wydajności skutkuje mniejszymi temperaturami źródeł ciepła, a przez to mniejszą liczbą okresów pracy w ciągu roku. W ekstremalnym przypadku temperatury źródeł ciepła mogą występować na niższych granicach zastosowania pompy ciepła. Również w przypadku pomp ciepła sprzężonych z sondami geotermalnymi zaniżone wydajności w trybie pełnego obciążenia mogą skutkować przez krótki czas bardzo niskimi temperaturami źródeł ciepła aż do dolnej granicy zastosowania pompy ciepła. W najgorszym przypadku długotrwałe użytkowanie może prowadzić do wyczerpania się źródła ciepła. 1.4 Dobór i projektowanie systemów geotermalnych Przy projektowaniu należy wybrać najkorzystniejszą dla danej lokalizacji formę wykorzystania ciepła geotermalnego i na tej podstawie dobrać odpowiednie komponenty systemowe. Można zastosować następujące alternatywne technologie: - sondy RAUGEO - do odwiertów pionowych na głębokości m - sondy współosiowe RAUGEO - do odwiertów ukośnych (np. GRD) o długości m 5

6 - sondy spiralne RAUGEO Helix - krótka sonda w kształcie spirali montowana pionowo na głębokości 2-5 m - kolektory geotermalne RAUGEO poziomo montowane obwody geotermalne na głębokości ok. 1,5 m - kolumny energetyczne RAUGEO - rury obwodu geotermalnego wbudowane w palowanie fundamentowe Wybór najbardziej odpowiedniego systemu geotermalnego jest uwarunkowany przez: - miejscowe warunki geologiczne (np. warstwy gruntu, poziom wód gruntowych) - wytyczne urzędowe (np. na terenach szkód górniczych, na obszarach objętych ochroną zasobów wodnych) - uwarunkowania budowlane (np. nowe budownictwo, renowacja istniejących budynków, rodzaj budynku) - wymaganą / dostępną powierzchnię Przy projektowaniu systemu geotermalnego należy wziąć pod uwagę następujące kryteria techniczne dotyczące instalacji: - zapotrzebowanie na ciepło i moc jednostkową pompy ciepła, z czego wynika moc parownika - natężenie przepływu pompy ciepła (karta charakterystyki pompy ciepła) - specyficzna wydajność poboru ciepła z ziemi - projektowana wydajność systemu odbierającego ciepło geotermalne - liczba godzin pracy systemu w ciągu roku wzgl. liczba godzin pracy przy pełnym obciążeniu - szczytowe obciążenie źródła ciepła (peak load) Oblicza się je na podstawie wydajności grzewczej i współczynnika wydajności cieplnej pompy ciepła: Moc parownika [W] = Moc grzewcza [W] (współczynnik wydajności cieplnej 1) Współczynnik wydajności cieplnej Współczynnik wydajności cieplnej pompy ciepła jest zawarty w dokumentacji technicznej pompy ciepła. Na podstawie obliczonej mocy parownika wymiaruje się system geotermalny. Obliczenia do wymiarowania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nadają się do urządzeń o mocy do 30kW. W przypadku instalacji grzewczych o mocy grzewczej pompy ciepła > 30 kw lub dodatkowego wykorzystywania źródła ciepła (np. chłodzenie) należy przeprowadzić dokładne obliczenia. Obejmują one np. roczny rozkład zapotrzebowania budynku na ogrzewanie i chłodzenie oraz dokładne parametry gruntu ustalone na podstawie badań Thermal Response Test. W każdym przypadku należy przestrzegać wytycznych dyrektywy VDI REHAU chętnie udzieli Państwu wsparcia przy projektowaniu. W tym celu należy wypełnić formularz obiektowy załączony do Informacji Technicznej i przesłać do Biura Handlowo-Technicznego REHAU. Pompa ciepła musi być projektowana zawsze w oparciu o uwarunkowania dotyczące konkretnej inwestycji. Dlatego przy wymiarowaniu niezbędne jest uwzględnienie danych technicznych zastosowanej pompy ciepła, aby przyporządkować współczynnik wydajności cieplnej pompy ciepła do obliczonej wydajności grzewczej i rodzaju eksploatacji. Punktem wyjścia do wymiarowania systemu geotermalnego jest zawsze wydajność parownika pompy ciepła, tj. ciepło pobierane z gruntu, wzgl. w przypadku chłodzenia ciepło odprowadzane do gruntu. 6

7 1.5 Podstawowe informacje dotyczące materiałów PE-Xa PE-RC PE100 Materiał wysokociśnieniowo sieciowany polietylen PE100-RC (polyethylen resistant to crack) polietylen z ochronną warstwą zewnętrzną UV wg PAS 1075 Zgodny z normą PN-EN ISO PN-EN , wg PAS 1075 PN-EN Kolor szary czarny Ciśnienie nominalne PN 15 PN 16 Rekomendacja Techniczna COCH RT/ , RT/ RT/ , RT/ RT/ , RT/ Wytrzymałość czasowa (współcz. bezpiecz. SF=1,25) Rury SDR 11 (20 1,9; 25 2,3; 32 2,9; 40 3,7) 20 C 100 lat/15 bar 100 lat/15,7 bar 30 C 100 lat/13,3 bar 50 lat/13,5 bar 40 C 100 lat/11,8 bar 50 lat/11,6 bar 50 C 100 lat/10,5 bar 15 lat/9,5 bar 60 C 50 lat/9,5 bar 5 lat/7,7 bar 70 C 50 lat/8,5 bar 2 lata/6,2 bar 80 C 25 lat/7,6 bar - 90 C 15 lat/6,9 bar - Zakres temperatur użytkowania 40 C do 95 C 20 C do 40 C Minimalna temperatura układania 30 C 10 C Minimalne promienie gięcia 20 1,9 25 2,3 32 2,9 40 3,7 25 2,3 32 2,9 40 3,7 20 C 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm 65 cm 80 cm 10 C 30 cm 40 cm 50 cm 65 cm 85 cm 110 cm 140 cm 0 C 40 cm 50 cm 65 cm 80 cm 125 cm 160 cm 200 cm Odporność na zgniecenie doskonała bardzo dobra dobra Rozprzestrzenianie się rys przy FNCT (full notch creep test) > h > 3300 h h Podsypka grunt rodzimy piasek Chropowatość rur 0,007 mm 0,04 mm Średni termiczny współczyn. rozszerzalności liniowej 0,15 mm/(m*k) 0,20 mm/(m*k) Klasa materiałów budowlanych wg DIN 4102 B2 Odporność chemiczna patrz Załącznik 1 do DIN 8075 Gęstość 0,94 g/cm³ 0,95 g/cm³ Wytrzymałość wysoce wytrzymały (brak rozchodzenia się rys powstałych podczas transportu lub układania) bardzo wytrzymały (bardzo powolne rozchodzenie się rys powstałych podczas transportu lub układania) wytrzymały (powolne rozchodzenie się rys powstałych podczas transportu lub układania) Wymogi stawiane materiałom dla strefy instalacji rodzimy materiał podsypka piaskowa geotermalnej (posiada z reguły wyższą przewodność cieplną niż podsypka piaskowa) Absorbowanie ciepła nieograniczone ograniczone (temperatura użytkowania do 95 C) (temperatura użytkowania do 40 C) Przydatność przy chłodzeniu agregatem chłodniczym tak (temperatura użytkowania do 95 C) ograniczona (temperatura użytkowania do 40 C) Stosowana solanka wg wytycznej VDI 4640 Współczynnik płynięcia MFR - 0,2-0,5 g/10 min Technika połączeń złączki skręcane, mufa elektrooporowa, tuleja zaciskowa złączki skręcane, mufa elektrooporowa, zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie rotacyjne Tabela 1 Podstawowe informacje o materiałach PE-Xa plus Tworzywo PE-Xa plus poza wszystkimi właściwościami PE-Xa posiada dodatkowo warstwę antydyfuzyjną EVOH, która spełnia wymagania DIN Rur PE-Xa plus (z warstwą EVOH) nie można łączyć za pomocą muf elektrooporowych. 7

8 2 DOLNE ŹRÓDŁO CIEPŁA DO POMP CIEPŁA RAUGEO System RAUGEO służy do transportu wody lub solanki w celu wykorzystywania energii geotermalnej do chłodzenia, ogrzewania lub magazynowania ciepła. Zasadniczo wyróżnić można następujące zakresy zastosowania: - ogrzewanie pomieszczeń (za pomocą ogrzewania bazującego na grzejnikach, ogrzewania podłogowego lub ściennego oraz poprzez wykorzystanie stropów chłodząco-grzewczych) - chłodzenie pomieszczeń (za pomocą systemów chłodzenia sufitowego i podłogowego lub poprzez stropy chłodząco-grzewcze) - uzdatnianie wody - ogrzewanie wolnych powierzchni - sezonowe magazynowanie ciepła Z reguły systemy ogrzewania i chłodzenia wykorzystują pompę ciepła wzgl. agregaty chłodnicze, aby uzyskać wymagane temperatury robocze. W przypadku ogrzewania płaszczyznowego, szczególnie przy systemach stropów chłodząco-grzewczych, możliwe jest również, przynajmniej przez okres przejściowy, bezpośrednie chłodzenie bez konieczności włączania w międzyczasie pompy ciepła/agregatu chłodniczego. Korzyści z użytkowania ciepła geotermalnego Użytkowanie ciepła geotermalnego oferuje następujące korzyści: - ekonomiczne źródło energii, w dużym stopniu niezależne od warunków pogodowych oraz pory roku, które regeneruje się regularnie dzięki ciepłu z wnętrza Ziemi oraz poprzez nasłonecznienie - znaczne zmniejszenie emisji CO 2 - oszczędności energii podczas ogrzewania i chłodzenia aż o 75% - w powiązaniu z ogrzewaniem płaszczyznowym istnieje możliwość zarówno chłodzenia, jak i ogrzewania za pomocą jednego systemu. - w połączeniu z kolektorami słonecznymi możliwość gromadzenia nadwyżki ciepła w gruncie W celu optymalnego wykorzystania zalet ciepła geotermalnego system RAUGEO oferuje następujące rozwiązania: --Sonda pionowa RAUGEO Podwójne lub pojedyncze sondy U są montowane pionowo z reguły na głębokości do 300 m w celu efektywnego wykorzystania stałej temperatury panującej w głębszych warstwach gruntu do ogrzewania i chłodzenia --Kolektor poziomy RAUGEO Kolektor RAUGEO to system rur układanych poziomo na głębokości ok. 1,5 m. Stanowi dobrą alternatywę dla sond, kiedy przy budynku jest dostępny grunt o wystarczającej powierzchni --Sonda spiralna RAUGEO Helix RAUGEO Helix to krótka sonda w kształcie spirali do montażu na głębokości 2-5 m, która jest stosowana w szczególności na obiektach z małą powierzchnią działki lub w przypadku ograniczeń w zakresie wykonywania odwiertów --Kolumny geotermalne RAUGEO Kolumny RAUGEO to rury obwodów geotermalnych wbudowane w palowanie fundamentowe, które wspomagają ogrzewanie i chłodzenie dużych budynków --Sonda współosiowa RAUGEO Sonda współosiowa to rozwiązanie typu rura-w-rurze przeznaczone do odwiertów ukośnych o długości m (np. GRD). Ten system idealnie nadaje się do wykorzystania w renowacji budynków mieszkalnych, ponieważ odwierty są wykonywane z jednego punktu i dzięki temu uszkodzenia powierzchni gruntu są minimalne. Do wszystkich rozwiązań systemowych RAUGEO jest dostępny kompletny program osprzętu i komponentów począwszy od materiału wypełniającego do odwiertów poprzez różne typy studni rozdzielaczowych, przewodów przyłączeniowych i techniki połączeń aż po przejścia szczelne instalacji do budynku. W kolejnych rozdziałach znajdą Państwo wyczerpujące informacje dotyczące wszystkich produktów, takie jak: --szczególne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa --dane techniczne --wytyczne do projektowania i wymiarowania --wskazówki montażowe --osprzęt 8

9 Rys. 2: Sonda pionowa RAUGEO Rys. 3: Kolektor poziomy RAUGEO Rys. 4: Sonda spiralna RAUGEO Helix Rys. 5: Sonda współosiowa RAUGEO Rys. 6: Sonda pionowa RAUGEO w budynkach wielkokubaturowych Rys. 7: Kolumna geotermalna RAUGEO w budynkach wielkokubaturowych 9

10 3 SONDY PIONOWE RAUGEO I OSPRZĘT 3.1 Opis systemu Sondy RAUGEO zajmują mało miejsca i stanowią ekonomiczne rozwiązanie wykorzystywania ciepła geotermalnego. Pozwalają na pozyskiwanie z wnętrza ziemi nawet 75% ciepła potrzebnego do ogrzewania. W zależności od zapotrzebowania na energię głębokość i liczba odwiertów mogą być różne, aby osiągnąć wymaganą wydajność. Wymagana temperatura zasilania dla systemów ogrzewania jest osiągana w połączeniu z pompą ciepła. Przy chłodzeniu pomieszczeń latem system może pracować bez pompy ciepła. Sonda RAUGEO PE-Xa Głowica sondy PE-Xa jest wykonana z wygiętej rury, która jest umieszczona w żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. W głowicy sondy nie ma połączeń spawanych. Produkcja sond jest kontrolowana zewnętrznie. System Sondy RAUGEO PE-Xa posiada Rekomendację Techniczną Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie COCH RT/ Instalacja geotermalna RAUGEO sonda z dnia Sonda RAUGEO PE 100/PE-RC Głowica sond PE 100 i PE-RC ma bardzo małą średnicę i jest spawana fabrycznie. System Sondy RAUGEO PE-100/PE-RC posiada Rekomendację Techniczną Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie COCH RT/ Instalacja geotermalna RAUGEO sonda z dnia Dane techniczne Strata ciśnienia w sondach RAUGEO (sondy U) Glikol etylenowy 23 % / -5 C Przepływ burzliwy Strumień objętości [m 3 /h] Sonda pojedyncza U 32 Sonda podwójna U 32 Sonda pojedyncza U 40 Sonda podwójna U 40 Strata ciśnienia na jeden metr odwiertu [bar/m] Rys. 8: Diagram straty ciśnienia sondy U 10

11 Sonda RAUGEO PE-Xa 32 x 2,9 Materiał: PE-Xa Średnica głowicy sondy: 110 mm Forma dostawy: sonda podwójna (= dwie sondy pojedyncze) na palecie, owinięta folią, ze śrubami do montażu głowicy sondy Nr art. Długość d s Ciężar Pojemność rury [m] [mm] [kg/sonda] [l] , , , , , , , , , , Sonda RAUGEO PE-Xa 40 x 3,7 Materiał: PE-Xa Średnica głowicy sondy: 134 mm Forma dostawy: sonda podwójna (= dwie sondy pojedyncze) na palecie, owinięta folią, ze śrubami do montażu głowicy sondy Nr art. Długość d s Ciężar Pojemność rury [m] [mm] [kg/sonda] [l] , , , , , , , , , , , , ,

12 Sonda podwójna RAUGEO PE-RC 32 x 2,9 Sonda podwójna, średnica rury 32 2,9 Materiał: PE-RC Średnica głowicy sondy: 96 mm (podwójna) / 82 mm (pojedyncza) Forma dostawy: podwójna sonda U (= dwie sondy pojedyncze U) na palecie, owinięta folią Nr art. Długość d s Ciężar Pojemność rury [m] [mm] [kg/sonda] [l] , , , , , , , , , , , , Sonda podwójna RAUGEO PE-RC 40 x 3,7 Sonda podwójna, średnica rury 40 3,7 Materiał: PE-RC Średnica głowicy sondy: 118 mm (podwójna)/98 mm (pojedyncza) Forma dostawy: podwójna sonda U (= dwie sondy pojedyncze U) na palecie, owinięta folią Nr art. Długość d s Ciężar Pojemność rury [m] [mm] [kg/sonda] [l] , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 Sonda podwójna RAUGEO PE 32 x 2,9 Sonda podwójna, średnica rury 32 2,9 Materiał: PE 100 Średnica głowicy sondy: 96 mm (podwójna) / 82 mm (pojedyncza) Forma dostawy: podwójna sonda U (= dwie sondy pojedyncze U) na palecie, owinięta folią Nr art. Długość d s Ciężar Pojemność rury [m] [mm] [kg/sonda] [l] , , , , , , , , , , , , Sonda podwójna RAUGEO PE 40 x 3,7 Sonda podwójna, średnica rury 40 3,7 Materiał: PE 100 Średnica głowicy sondy: 118 mm (podwójna)/98 mm (pojedyncza) Forma dostawy: podwójna sonda U (= dwie sondy pojedyncze U) na palecie, owinięta folią Nr art. Długość d s Ciężar Pojemność rury [m] [mm] [kg/sonda] [l] , , , , , , , , , , , , , , , , Sondy pojedyncze RAUGEO PE-Xa, PE-RC, PE 100 powstają w wyniku rozdzielenia sondy podwójnej. Szczegóły i parametry techniczne są dostępne w aktualnym cenniku RAUGEO PL. 13

14 3.3 Projektowanie / wymiarowanie Szczegółowe wytyczne dotyczące wymiarowania i montażu sond geotermalnych są zawarte w dyrektywie VDI Przy projektowaniu sond ciepła geotermalnego dla potrzeb eksploatacji pomp ciepła miarodajna jest wydajność poboru ciepła wzgl. moc parownika. W poniższej tabeli przedstawiono wartości, które mogą być zastosowane dla małych instalacji grzewczych 30 kw z pompami ciepła przy maksymalnej długości sond wynoszącej 100 m. Rodzaj gruntu decyduje o wydajności poboru ciepła przez sondę. Informacje o rodzajach gruntu podać może urząd geologiczny lub firma wiertnicza. Firma wiertnicza może również ustalić rodzaj gruntu podczas pierwszego wiercenia. Przykład projektu: Moc parownika: 6,8 kw (6800 W) Czas eksploatacji: 2400 h/a Wilgotny grunt: wydajność poboru ciepła: 50 W/m A z tego wynika następująca wartość: Długość sondy [m] = Moc parownika [W] Wydajność poboru ciepła [W/m] co daje 136 m wymaganej długości sondy. Czas eksploatacji 1800 h 2400 h Grunt specyficzna wydajność poboru w W/m sondy Ogólne wskaźniki: Słabe podłoże gruntowe (suchy osad, λ < 1,5 W/mK) Normalne podłoże gruntowe - skała lita i osad nasycony wodą (λ < 3,0 W/mK) Skała lita o wysokiej przewodności cieplnej (λ > 3,0 W/mK) Poszczególne skały: Żwir, piasek suchy < 25 < 20 Żwir, piasek wodonośny Przy silnym przepływie wody gruntowej w żwirze i piasku, dla pojedynczych instalacji Ił, glina wilgotna Wapień (lity) Piaskowiec Kwaśne skały magmowe (np. granit) Zasadowe skały magmowe (np. bazalt) Gnejs Podane wartości mogą ulegać znacznym wahaniom z powodu zmian zachodzących w skałach, takich jak pękanie, łupkowatość i wietrzenie. Tabela 2: Specyficzna wydajność poboru ciepła przez sondy (Źródło: VDI 4640) Projektowanie dużych instalacji geotermalnych W przypadku instalacji grzewczych o mocy grzewczej pompy ciepła > 30 kw lub dodatkowego wykorzystywania źródła ciepła (np. chłodzenie) należy przeprowadzić dokładne obliczenia. W tym celu należy określić zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie i chłodzenie, które będzie stanowić podstawę do obliczeń. Rysunek 9 przedstawia przykład rocznego zapotrzebowania budynku na ogrzewanie i chłodzenie, obliczone przez program symulacyjny. 14

15 100, 0 Zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie i chłodzenie OGRZEWANIE [KW] CHŁODZENIE [KW] 80, 0 60, 0 40, 0 20, 0 0, 0-20, 0-40, 0-60, Godziny Rys. 9: Przykład - charakterystyka zapotrzebowania budynku na ogrzewanie i chłodzenie Przy ustaleniu wymiarów sondy w przypadku niepewnej sytuacji geologicznej i hydrogeologicznej należy przeprowadzić wiercenie próbne. Ewentualnie można wykonać test reakcji termicznej tzn. Thermal Response Test (TRT). Na podstawie otrzymanych wyników można obliczyć przy zastosowaniu programu symulacyjnego możliwą wydajność poboru ciepła w ciągu roku odpowiednio dla projektowanego czasu eksploatacji instalacji. Tabela obliczeniowa dla długości sondy (głębokości odwiertu) przy wskaźniku COP=4 pompy ciepła (0/35) i wydajności poboru ciepła 50 W/m: Wymagana moc Moc parownika Min. długość sondy Propozycja długości sondy grzewcza [kw] [kw] [m] RAUGEO [ilość] sonda po 60 m 6 4, sonda po 90m lub 2 sondy po 50 m sonda po 120m lub 2 sondy po 60 m 10 7, sonda po 150m lub 2 sondy po 80 m sonda po 185m lub 2 sondy po 90 m 14 10, sonda po 225m lub 2 sondy po 110m lub 3 sondy po 70 m sonda po 250m lub 2 sondy po 120m lub 3 sondy po 80 m 18 13, sonda po 275m lub 2 sondy po 140m lub 3 sondy po 90 m sonda po 300m lub 2 sondy po 150m lub 3 sondy po 100 m Tabela 3: Wymagana długość sondy w zależności od mocy grzewczej i mocy parownika 15

16 3.4 Montaż Sondy wymagają uzyskania zezwolenia stosownych urzędów zgodnie z lokalnym prawem. O ile przepisy i normy obowiązujące w danym kraju nie zawierają innych wytycznych odnośnie montażu, należy stosować się do poniższych zasad. Odległość od budynku Należy zachować minimalną odległość od budynku wynoszącą 2 m. Nie wolno naruszyć stabilności budynku. Przy montażu sond pod budynkiem nie wolno naruszyć jego stabilności. W przypadku zastosowania kilku sond ciepła geotermalnego o długości > 50 m minimalna odległość między nimi, zgodnie z VDI 4640, powinna wynosić 6 m (dla głębokości m). Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w obowiązujących ustawach i normach. Odległość sond od pozostałych sieci zaopatrzenia powinna wynosić 70 cm. W przypadku zmniejszenia tej odległości rury należy zaopatrzyć w odpowiednią ochronną izolację lub zastosować rury preizolowane. Kontrola sondy Po dostawie należy sprawdzić, czy sondy nie zostały uszkodzone podczas transportu. Nie wolno montować sond z widocznymi uszkodzeniami. Bezpośrednio przed wprowadzeniem sondy w odwiert należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, aby sprawdzić, czy sonda jest nienaruszona oraz wykluczyć uszkodzenia powstałe podczas magazynowania i transportu. Sondę można montować dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu ciśnieniowego. Warunki badania oraz wyniki należy wpisać do protokołu badań. Wprowadzanie sondy do otworu wiertniczego Aby ułatwić wprowadzanie sondy w przypadku wypełnionego wodą otworu wiertniczego, zaleca się napełnić sondę wodą. W przypadku suchych otworów wiertniczych sondę należy napełnić wodą najpóźniej przed wypełnieniem otworu wiertniczego. W celu kompensacji siły wyporu podczas wprowadzania sondy w otwór i wypełniania otworu wiertniczego należy zamontować odpowiedni obciążnik. Rury sondy muszą być szczelnie zamknięte aż do wykonania przyłącza, aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do środka. Sonda wpuszczana jest do otworu wiertniczego za pomocą rozwijarki, która przymocowana jest do wieży wiertniczej. Rura wypełniająca wsuwana jest wraz z sondą do otworu wiertniczego. Przy większej głębokości może być potrzebna dodatkowa rura wypełniająca, aby zapewnić równomierne wypełnienie. Sondę można wprowadzać w otwór tylko za pomocą rozwijarki! Po wprowadzeniu całej sondy w otwór wiertniczy i przed wypełnieniem otworu wiertniczego zaleca się przeprowadzenie próby przepływu i szczelności, aby wykryć ewentualne uszkodzenia powstałe podczas montażu. Wypełnianie otworu wiertniczego Wypełnianie otworu wiertniczego należy przeprowadzić zgodnie z VDI 4640 cz. 2 tak, aby zapewnić trwałe, stabilne fizycznie i chemicznie połączenie sondy z otoczeniem skalnym. W wypełnieniu otworu sondy nie mogą znajdować się pęcherzyki powietrzne ani puste przestrzenie. Wyłącznie należycie przeprowadzone włożenie sondy i wypełnienie otworu zgodnie z VDI 4640 zapewnia odpowiednie funkcjonowanie szczególnie głębszych sond. W przypadku suchych otworów wiertniczych należy wypełnić sondę wodą najpóźniej przed wypełnieniem otworu. Aby nie przekroczyć dopuszczalnego ciśnienia zaleca się, szczególnie dla sond o długości powyżej 150 m, całkowite odpowietrzenie sond przed wypełnieniem otworu, dokładne uszczelnienie i użycie ciśnieniomierza do kontroli ciśnienia wewnętrznego. Podczas wypełniania otworu nie może ono przekroczyć 21 bar. Materiał do wypełnienia przestrzeni otworu wiertniczego należy wybrać uwzględniając wymagane właściwości (np. przewodność cieplną, brak szkodliwego wpływu na środowisko, gęstość, przepuszczalność wody, mrozoodporność). Zaleca się stosowanie wyłącznie materiałów wypełniających RAUGEO therm. Przyłącze sondy / próba szczelności Po wypełnieniu otworu wiertniczego przeprowadza się kontrole końcowe sondy napełnionej i odpowietrzonej zgodnie z VDI Wynik badania należy zapisać w protokole i przekazać inwestorowi. Jeżeli sonda nie może zostać bezpośrednio podłączona i występuje niebezpieczeństwo zamarznięcia, należy opróżnić sondę do 2 m poniżej powierzchni terenu. Można to wykonać poprzez otwarcie na jednej stronie przyłącza sprężonego powietrza i zapewnienie niskiego ciśnienia. Wówczas na drugiej stronie dojdzie do wypłynięcia wody. Gdy zabraknie ciśnienia, słup wody ustabilizuje się na żądanym poziomie we wnętrzu sondy. Rury sondy muszą być szczelnie zamknięte i zabezpieczone przed zabrudzeniami aż do momentu podłączenia. Przewody zasilające i powrotne sond należy podłączyć do belki rozdzielacza. Rury należy poprowadzić do rozdzielacza w równoległych obwodach. Rozdzielacz z urządzeniem odpowietrzającym należy zainstalować w najwyższym miejscu. Rozdzielacze można wyposażyć w przepływomierze służące do regulacji przepływu medium w sondach. Przed uruchomieniem całego systemu należy przeprowadzić próbę szczelności, np. zgodnie z PN-EN 805. Należy również sprawdzić, czy we wszystkich sondach odbywa się równomierny przepływ i sporządzić protokół z próby szczelności. 16

DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA GEOTERMALNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE CENNIK 827300/5 PL

DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA GEOTERMALNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE CENNIK 827300/5 PL DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA GEOTERMALNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE CENNIK 827300/5 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA www.rehau.pl Ważny od lipca 2015 Zastrzegamy sobie prawo do zmian

Bardziej szczegółowo

dolne źródła ciepła RAUGEO do pomp ciepła

dolne źródła ciepła RAUGEO do pomp ciepła dolne źródła ciepła RAUGEO do pomp ciepła INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od lutego 2010 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl spis treści Strona 1......Zakres zastosowania...3

Bardziej szczegółowo

NIETYPOWE DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA DO POMP CIEPŁA Jakub Koczorowski DZIAŁ SPRZEDZAśY I MARKETINGU INFRASTRUKTURA I INśYNIERIA ŚRODOWISKA

NIETYPOWE DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA DO POMP CIEPŁA Jakub Koczorowski DZIAŁ SPRZEDZAśY I MARKETINGU INFRASTRUKTURA I INśYNIERIA ŚRODOWISKA NIETYPOWE DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA DO POMP CIEPŁA Jakub Koczorowski DZIAŁ SPRZEDZAśY I MARKETINGU INFRASTRUKTURA I INśYNIERIA ŚRODOWISKA WIADOMOŚCI OGÓLNE CZYM JEST ENERGIA GEOTERMALNA? Energia geotermalna

Bardziej szczegółowo

Źródła ciepła darmowego

Źródła ciepła darmowego Źródła ciepła darmowego Woda gruntowa Pionowy wymiennik gruntowy Poziomy wymiennik gruntowy Powietrze Efektywność Dostępność VDI 4640 1 Temperatury y dolnych źródeł ciepła 30 o 15 o Powietrze zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz modułowy RAUGEO. instrukcja montażu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

Rozdzielacz modułowy RAUGEO. instrukcja montażu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Rozdzielacz modułowy RAUGEO instrukcja montażu Ważna od grudnia 2008 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Zestaw montażowy

Bardziej szczegółowo

RAUBASIC press SYSTEM 6 BAR DO INSTALACJI WODY PITNEJ I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

RAUBASIC press SYSTEM 6 BAR DO INSTALACJI WODY PITNEJ I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW RAUBASIC press SYSTEM 6 BAR DO INSTALACJI WODY PITNEJ I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW Cennik 901301/8 PL Ważny od marca 2007 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł OPŁACALNOŚĆ WSKAZUJĄCA KIERUNKI ROZWOJU RAUFRIGO FIRMY REHAU OTWIERA NOWY WYMIAR W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Nowe standardy dolnych źródeł VDI 4640, cz.2 oraz projekt Thermo Map

Nowe standardy dolnych źródeł VDI 4640, cz.2 oraz projekt Thermo Map Nowe standardy dolnych źródeł VDI 4640, cz.2 oraz projekt Thermo Map Jakub Koczorowski, PORT PC Źródła przy opracowaniu niniejszej prezentacji: - Prezentacje z VDI-Expertenforum 27.04.2015 - Inż. Manfred

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła GWC

Gruntowy wymiennik ciepła GWC Gruntowy wymiennik ciepła GWC Zasada działania polega na wykorzystaniu stałej, wyższej od 0 0 C temperatury gruntu poniżej strefy przemarzania do ogrzania powietrza, które następnie jest dalej użytkowane

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

systemy rehau do budowy biogazowni kompletne rozwiązanie z jednej ręki program dostaw 817210 PL

systemy rehau do budowy biogazowni kompletne rozwiązanie z jednej ręki program dostaw 817210 PL systemy rehau do budowy biogazowni kompletne rozwiązanie z jednej ręki program dostaw 817210 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Ważny od września 2013 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJĄTKOWO PROSTY INSTRUKCJA MONTAŻU EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJĄTKOWO PROSTY INSTRUKCJA MONTAŻU EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJĄTKOWO PROSTY INSTRUKCJA MONTAŻU EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA www.rehau.pl Ważna od czerwca 2013 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Budownictwo Motoryzacja Przemysł SPIS

Bardziej szczegółowo

System kolektorów gruntowych Uponor Geo KATALOG PRODUKTOWY 2015

System kolektorów gruntowych Uponor Geo KATALOG PRODUKTOWY 2015 System kolektorów gruntowych Uponor KATALOG PRODUKTOWY 2015 System kolektorów gruntowych Uponor > Oznaczenia Oznaczenia skrót jednostka opis A [m²] powierzchnia b [] szerokość d [] średnica d1 [] średnica

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE WEWNĘTRZNE WODA/WODA POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA. Specjaliści od pomp ciepła

USTAWIENIE WEWNĘTRZNE WODA/WODA POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA. Specjaliści od pomp ciepła USTAWIENIE WEWNĘTRZNE POMPY CIEPŁA WODA/WODA POMPY CIEPŁA Specjaliści od pomp ciepła WODA TO ŹRÓDŁO ENERGII Jedno z najwydajniejszych źródeł ciepła W skrócie: od 10 kw do 44 kw bardzo cicha praca temperatura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

SPIRAFLEX. efektywne przewodzenie energii

SPIRAFLEX. efektywne przewodzenie energii SPIRAFLEX efektywne przewodzenie energii efektywna rura do wymienników ciepła i zimna firmy BRUGG Maksymalna wymiana ciepła bez odkładania się osadu wapiennego W przypadku rur spiralnie pofalowanych dochodzi

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca CALPEX przyłącza niskoparametrowe system rurowy, który się opłaca jakość CALPEX Testowanie i monitorowanie Produkcja Nawijanie Rury CALPEX stosuje się przede wszystkim w sieciach centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A W Y R O B U B U D O W L A N E G O SZAFKA ROZDZIELACZOWA NOMO R

K A R T A T E C H N I C Z N A W Y R O B U B U D O W L A N E G O SZAFKA ROZDZIELACZOWA NOMO R K A R T A T E C H N I C Z N A W Y R O B U B U D O W L A N E G O Cecha wyrobu: Układ hydrauliczny równoważony rotametrami Producent: ASPOL-FV Łódź, ul. Helska 39/45 www.aspol.com.pl Produkt Energeo: SZAFKA

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Akademia MW budownictwo str. 1. Zalety pali JACBO to:

Akademia MW budownictwo str. 1. Zalety pali JACBO to: Akademia MW budownictwo str. 1 PALE SYSTEMU JACBO Zalety pali JACBO to: Szeroki zakres zastosowań Gwarancja wysokiej jakości Zachowanie czystości środowiska Niska emisja hałasu Bez wstrząsowe wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim.

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. www.heliosin.pl 1 ) Zestawienie tabelaryczne elementów składowych zestawu montażowego koletorów rurowych Heliosin AKT20. - elementy

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe)

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) 1. Nazwa Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Szafki Capricorn służą do zabudowy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

ogólne wskazówki, budowa, zastosowanie

ogólne wskazówki, budowa, zastosowanie ogólne wskazówki, budowa, zastosowanie 1 z 6 1. Spis treści Ogólne wskazówki strona 1 Wymiary rur strona 2 Transport, rozładunek i układanie rur strona 2, 3 Przygotowanie rur do łączenia strona 4, 5 Montaż

Bardziej szczegółowo

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka Oława, 13 maja 2014 roku Jarosław Ozimek, DPS Sp. z o.o. Dolne źródło pompy ciepła odwierty pionowe praktyka Dobór długości oraz ilości odwiertów Realizacja

Bardziej szczegółowo

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl IWITSNT10 - NMC sa, 2012 - Resp. Publisher: NMC sa - Gert-Noël-Str. - B-4731 B-Eynatten NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI - z uwagi na planowaną rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni Grudzień

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła? Jak działają pompy ciepła? Pompy ciepła Pompa ciepła to rodzaj ekologicznego urządzenia, zapewniającego możliwość korzystania z naturalnych zasobów darmowej energii. Gruntowe pompy ciepła wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Krzysztof Kempkiewicz Dolne źródło ciepła - Podstawy projektowania kolektora gruntowego poziomego

Dr inż. Krzysztof Kempkiewicz Dolne źródło ciepła - Podstawy projektowania kolektora gruntowego poziomego Dr inż. Krzysztof Kempkiewicz Dolne źródło ciepła - Podstawy projektowania kolektora gruntowego poziomego Wstęp Pompy ciepła są urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Pompa ciepła pobiera

Bardziej szczegółowo

Zehnder Carboline. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder Carboline. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Dokumentacja techniczna Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Przegląd modeli Wymiary standardowych paneli promiennikowych 3000 x 600 mm 625 x 625 mm 2400 x 600 mm 1250 x 625 mm 1800

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania i montażu kształtek segmentowych z polietylenu PE

Instrukcja stosowania i montażu kształtek segmentowych z polietylenu PE EL-68-1/II-2014 Instrukcja stosowania i montażu kształtek segmentowych z polietylenu PE EL-68-1/II-2014 1/5 1. Postanowienia ogólne Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami,

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Rury ZASTOSOWANIE KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK. Cała gama dla doskonałej instalacji. Comap oferuje szeroką gamę kompletnych

Rury ZASTOSOWANIE KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK. Cała gama dla doskonałej instalacji. Comap oferuje szeroką gamę kompletnych ZASTOSOWANIE System połączeń Comap łączy różne technologie złączek z rurami z różnych materiałów tak aby zapewnić jak największą liczbę możliwych zastosowań. KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK Złączki typ marka

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia MPEC KONIN Sp. z o.o. przy montażu zaworów wg procedury wcinki na gorąco

Doświadczenia MPEC KONIN Sp. z o.o. przy montażu zaworów wg procedury wcinki na gorąco Doświadczenia MPEC KONIN Sp. z o.o. przy montażu zaworów wg procedury wcinki na gorąco Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o. Konin, 14 listopad 2013 r. Porządek spotkania: Cel

Bardziej szczegółowo

Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS-B 800 z pompami do ścieków. Zastosowanie. Opis

Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS-B 800 z pompami do ścieków. Zastosowanie. Opis PKS-B 800 z pompami do ścieków Zastosowanie Zabezpieczona przed działaniem siły wyporu studzienka, stosowana jest jako gotowa przepompownia w systemach kanalizacji ciśnieniowej oraz jako kolektorowa studzienka

Bardziej szczegółowo

Pantanet Fortinet. Pantanet Family. Instrukcja. (na 100 mb ogrodzenia) www.betafence.com. siatka rolek 4 4 4 4. słup naciągowy sztuk 5 5 5 5

Pantanet Fortinet. Pantanet Family. Instrukcja. (na 100 mb ogrodzenia) www.betafence.com. siatka rolek 4 4 4 4. słup naciągowy sztuk 5 5 5 5 Pantanet Family (na 100 mb ogrodzenia) siatka rolek 4 4 4 4 wysokość [cm] 102 122 152 183 słup naciągowy sztuk 5 5 5 5 wysokość [m] 1,7 2,0 2,3 2,5 średnica [mm] 48 48 60 60 słup pośredni sztuk 36 36 36

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MONTAŻU I WYKONANIA RUROWEGO POWIERZTNEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA. FIRMY ECOPLASTOL Sp. z o.o.

TECHNOLOGIA MONTAŻU I WYKONANIA RUROWEGO POWIERZTNEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA. FIRMY ECOPLASTOL Sp. z o.o. TECHNOLOGIA MONTAŻU I WYKONANIA RUROWEGO POWIERZTNEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA FIRMY ECOPLASTOL Sp. z o.o. SYSTEM 1. WSTĘP Rurowy Gruntowy Wymiennik Ciepła firmy ECOPLASTOL sp. z o.o. służy do wspomagania

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę.

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Tiefbau galabau aquabau sportbau DRAINFIX TWIN Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Stosowane na obszarach narożnych na ruch samochodów osobowych. Zagospodarowując wodę

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi rozdzielacza DSM Art. Nr FBWMRST0240122P0- FBWMRST1240122P0

Instrukcja montażu i obsługi rozdzielacza DSM Art. Nr FBWMRST0240122P0- FBWMRST1240122P0 1. Zastosowanie Rozdzielacze ze stali nierdzewnej nadają się do stosowania w wodnych systemach ogrzewania zgodnie z normą EN 12828 oraz systemów chłodzenia powierzchniowego zgodnie z normą PN-EN 1264.

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ

Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ Opis produktu Studnia wodomierzowa EMROZ produkcji EOTECH przeznaczona jest do montażu na terenach charakteryzujących się zarówno niskim jak i wysokim poziomem

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo