Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku."

Transkrypt

1 Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

2 Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone z następującymi materiałami referencyjnymi: Ta Instrukcja obsługi zawiera informacje konieczne do skonfigurowania urządzenia i zainstalowania dostarczonego oprogramowania. Jej częścią są również szczegółowe instrukcje dotyczące wykorzystania urządzenia jako drukarki, skanera i kopiarki oraz informacje dotyczące konserwacji i rozwiązywania problemów z urządzeniem. Zawartość tej instrukcji może zostać zmieniona bez powiadomienia. W żadnym przypadku firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikające z obsługi urządzenia. Copyright Centronics to znak towarowy firmy Centronics Data Computer Corporation. IBM i IBM PC to znaki towarowe firmy International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 oraz Windows XP to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. TrueType to znak towarowy firmy Apple Computer, Inc. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów to znaki towarowe odpowiednich firm lub organizacji.

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas korzystania z urządzenia należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy W tej instrukcji zostały użyte następujące ważne symbole: NIEBEZPIECZEŃSTWO: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, w której brak postępowania zgodnego z instrukcjami może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. OSTRZEŻENIE: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, w której brak postępowania zgodnego z instrukcjami może spowodować mniejsze lub większe obrażenia lub uszkodzenie własności. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przewód zasilania należy podłączać bezpośrednio do gniazdka sieciowego i nie należy nigdy używać przedłużacza. Wtyczkę zasilania należy wyłączyć (ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel), jeśli kabel zasilający lub wtyczka zostanie nadtopiona lub uszkodzona w inny sposób. Aby uniknąć niebezpiecznego porażenia prądem lub wystawienia na promieniowanie lasera, nie należy zdejmować żadnych pokryw ani nie odkręcać śrubek, jeśli nie jest to określone w podręczniku. Jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę zasilania (ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel): Jeśli na urządzenie zostanie rozlany płyn. Jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie wymaga serwisu lub naprawy. Obudowa zewnętrzna urządzenia została uszkodzona. Nie należy palić rozsypanego tonera ani tonera zużytego. Pył tonera może zapalić się przy wystawieniu na działanie płomienia. Toner można wyrzucić u autoryzowanego sprzedawcy. Zużytą butelkę tonera należy wyrzucić zgodnie z przepisami lokalnymi. W pobliżu urządzenia nie wolno używać łatwopalnych cieczy, gazów i aerozoli. W przeciwnym wypadku może nastąpięć pożar lub porażenie prądem. ii

4 OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy chronić przed wilgocią lub złymi warunkami atmosferycznymi, jak na przykład deszczem lub śniegiem. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilania z gniazdka sieciowego. Podczas przenoszenia urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilania nie ulegnie uszkodzeniu poprzez przyciśnięcie go urządzeniem. Odłączając wtyczkę z gniazdka sieciowego, zawsze należy ciągnąć za wtyczkę (nie za kabel). Nie należy dopuścić, aby do wnętrza urządzenia dostały się spinacze do papieru, zszywki lub inne metalowe obiekty. Toner (zużyty lub nie) należy przechowywać w butelce poza zasięgiem dzieci. Podczas sięgania do wnętrza urządzenia w celu usunięcia papieru należy uważać, aby nie skaleczyć się o ostre krawędzie. Ze względu na konieczność ochrony środowiska nie należy wyrzucać urządzenia ani zużytych materiałów eksploatacyjnego do kosza z odpadami pochodzenia domowego. Materiały te można wyrzucać tylko u autoryzowanego sprzedawcy. Wnętrze urządzenia może być bardzo gorące. Nie należy dotykać części oznaczonych etykietą hot surface (gorąca powierzchnia). W przeciwnym przypadku można doznać obrażeń. Zasilanie Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu produktu i powinno być łatwo dostępne. Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu Ten produkt podczas pracy generuje ozon. Normalnie poziom ozonu jest bezpieczny dla operatorów. Jeśli czuć będzie ozon, należy przewietrzyć pomieszczenie. W przypadku faksu i telefonu Nie należy używać produktu w pobliżu wody, na przykład wanny, zlewu, pralni, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu. Należy unikać używania telefonu podczas burzy. Istnieje ryzyko porażenia prądem spowodowanego piorunem. Nie należy używać telefonu w pobliżu wycieku gazu w celu zgłoszenia takiego wycieku. Bezpieczeństwo lasera: To urządzenie jest urządzeniem laserowym klasy 1. To urządzenie zawiera diodę laserową AlGaAs o mocy 5 miliwatów i długości fali nanometrów. Następujące oznaczenia umieszczone są z tyłu urządzenia. Ostrzeżenie: Użycie elementów kontrolnych urządzenia innych niż określone w tej instrukcji obsługi lub dostosowywanie i modyfikowanie opisanych w niej procedur może spowodować wystawienie na działanie niebezpiecznego promieniowania. W przypadku Ameryki Północnej Bezpieczeństwo lasera: To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi produktów laserowych klasy 1, 21 CFR, podrozdział J. To urządzenie zawiera diodę laserową AlGaAs o mocy 5 miliwatów i długości fali nanometrów. iii

5 Ostrzeżenie: Użycie elementów kontrolnych urządzenia innych niż określone w tej instrukcji obsługi lub dostosowywanie i modyfikowanie opisanych w niej procedur może spowodować wystawienie na działanie niebezpiecznego promieniowania. Deklaracja zgodności Uwaga dla użytkowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) Ten produkt jest zgodny z istotnymi wymaganiami i postanowieniami Dyrektywy Rady 1999/ 5/EC Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 1999 roku o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności. Uwaga dla użytkowników uzyskujących dostęp do analogowych publicznych komutowanych sieci telefonicznych (PSTN) w krajach EEA Ten produkt został zaprojektowany tak, aby mógł uzyskać dostęp do analogowych publicznych komutowanych sieci telefonicznych (PSTN) we wszystkich krajach EEA. Lokalna zgodność z PSTN zależy od ustawień oprogramowania przełączającego. W przypadku przenoszenia urządzenia do innego kraju należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. W przypadku problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z przedstawicielem serwisu. FAX2210L/LF215m: Deklaracja zgodności CE jest dostępna w sieci Internet pod następującym adresem: IF3050: Deklaracja zgodności CE jest dostępna pod następującym adresem URL: i po wybraniu odpowiedniego produktu. iv

6 Lokalizacja oraz cechy charakterystyczne etykiet WARNING (NIEBEZPIECZEŃSTWO) oraz CAUTION (OSTRZEŻENIE) Na urządzeniu etykiety WARNING (NIEBEZPIECZEŃSTWO) oraz CAUTION (OSTRZEŻENIE) znajdują się w następujących miejscach. W celu zachowania bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z instrukcjami i obchodzić się z urządzeniem we wskazany sposób. * * *Ta etykieta jest umieszczona na gorących powierzchniach. Należy uważać, aby nie dotknąć tych obszarów. Zgodnie z normą IEC urządzenie to wykorzystuje następujące symbole określające główny włącznik zasilania: oznacza WŁĄCZONE ZASILANIE. oznacza WYŁĄCZONE ZASILANIE. v

7 UWAGA Uwaga dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Stosowanie tych reguł ma zapewniać odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie wytwarza, stosuje i może emitować promieniowanie w zakresie częstotliwości radiowych. Jeżeli nie będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Tym niemniej nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń poprzez podjęcie następujących działań: Zmianę położenia anteny odbiornika. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego znajdującego się w innym obwodzie niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik. Konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy. Ostrzeżenie Zmiany lub modyfikacje, które nie są jawnie dopuszczone przez organ odpowiedzialny za zgodność, mogą naruszyć prawo użytkownika do używania urządzenia. Uwaga na temat Ustawy o ochronie konsumenta usług telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) (ważne tylko na terenie Stanów Zjednoczonych) Ustawa o ochronie konsumenta usług telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 czyni niezgodnym z prawem wysyłanie przy użyciu komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym faksu, wiadomości, jeśli taka wiadomość nie zawiera czytelnie umieszczonych w górnym lub dolnym marginesie każdej wysyłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji informacji o dacie i czasie wysłania, danych pozwalających na identyfikację firmy, jednostki lub osoby wysyłającej wiadomość oraz numeru telefonu urządzenia nadawczego, firmy, jednostki lub osoby. (Podany numer telefonu nie może być numerem 900 lub innym numerem, z którym połączenie jest droższe niż opłata za połączenia lokalne lub międzymiastowe). Aby zaprogramować te informacje w faksie, należy wykonać następujące kroki: Należy postępować zgodnie z procedurą programowania nagłówka faksu, zawartą w rozdziale Programowanie w Instrukcji obsługi, aby wprowadzić dane identyfikujące firmę oraz numer telefonu urządzenia lub firmy. Ta informacja jest wysyłana razem z dokumentem przez funkcję nagłówka faksu. Oprócz tych informacji należy upewnić się, aby w urządzeniu zaprogramować datę i godzinę. vi

8 USA Wymagania FCC 1. Ten sprzęt jest zgodny z częścią 68. przepisów FCC i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Na pokrywie tego urządzenia znajduje się etykieta zawierająca, oprócz innych informacji, identyfikator produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXXX. Jeśli to konieczne, należy dostarczyć ten numer firmie telefonicznej. 2. Ten sprzęt korzysta z gniazdka RJ11C USOC. 3. Wtyczka i gniazdko użyte do podłączenia sprzętu do okablowania budynku i sieci telefonicznej muszą być zgodne z częścią 68. przepisów FCC i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Do produktu zostały dołączone kabel telefoniczny i wtyczka, spełniające te wymagania. Kabel ten został zaprojektowany do podłączenia z odpowiednim gniazdem, które również jest zgodna. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja instalacji. 4. Numer REN jest używany do określenia liczby urządzeń, które mogą być podłączone do linii telefonicznej. Nadmierna liczba REN na linii telefonicznej może spowodować, że urządzenie nie będzie sygnalizować połączeń przychodzących. W większości, ale nie we wszystkich obszarach, suma REN nie powinna przekroczyć pięciu (5,0). Aby upewnić się, jaka jest liczba urządzeń, które można podłączyć do linii (określona przez wartość REN), należy skontaktować się z lokalnym operatorem telekomunikacyjnym. Liczba REN dla tego produktu jest częścią identyfikatora produktu, który ma format US:AAAEQ##TXXXXX. Cyfry reprezentowane przez ## to numer REN bez kropki dziesiętnej (np. 03 to REN równe 0,3). 5. Jeśli to urządzenie spowoduje uszkodzenie sieci telefonicznej, operator telekomunikacyjny poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem, że wymagane może być tymczasowe przerwanie świadczenia usług. Jeśli jednak powiadomienie z wyprzedzeniem nie będzie wykonalne, operator telekomunikacyjny powiadomi klienta tak szybko, jak to tylko możliwe. Ponadto użytkownik zostanie poinformowany o prawie do złożenia skargi do FCC, jeśli użytkownik uzna to za stosowne. 6. Operator telekomunikacyjny może wprowadzić zmiany w urządzeniach, wyposażeniu i działaniu procedur, które mogą wpłynąć na działanie sprzętu. Jeśli tak się stanie, operator telekomunikacyjny z wyprzedzeniem poinformuje użytkownika o konieczności wprowadzenia modyfikacji w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług. 7. Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem, w celu naprawy lub uzyskania informacji o gwarancji należy skontaktować się z firmą RICOH CORP. CUSTOMER SUPPORT DEPT. pod numerem telefonu FASTFIX. Jeśli urządzenie powoduje problemy w sieci telefonicznej, operator telekomunikacyjny może zażądać odłączenia urządzenia aż do czasu naprawienia problemu. 8. W przypadku problemów z działaniem (zacięcie dokumentów, zacięcie kopii, błąd komunikacji) należy zapoznać się z podrozdziałem dotyczącym rozwiązywania problemów, znajdującym się w tej instrukcji. 9. Połączenie z usługą party line" podlega opłatom stanowym. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze stanową komisją publicznej użyteczności, publiczną komisją usług lub komisją korporacyjną. PODCZAS PROGRAMOWANIA NUMERÓW AWARYJNYCH I/LUB WYKONYWANIA POŁACZEŃ TESTOWYCH Z NUMERAMI ALARMOWYMI: 1. Należy pozostać na linii i przed rozłączeniem się krótko wytłumaczyć dyspozytorowi powód wykonania połączenia. 2. Takie czynności należy wykonywać w poza godzinami szczytu, jak na przykład wcześnie rano lub późno wieczorem. KANADA Numer REN (Ringer Equivalence Number) określa maksymalną liczbę urządzeń, które można podłączyć do interfejsu telekomunikacyjnego. Zakończenie interfejsu może składać się z dowolnej kombinacji urządzeń, pod warunkiem zgodności z wymaganiem, aby suma REN dla wszystkich urządzeń nie przekroczyła pięciu. Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich specyfikacji przemysłu kanadyjskiego. Uwaga: To urządzenie klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. vii

9 NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy demontować urządzenia, ponieważ może dojść do porażenia prądem elektrycznym. W przypadku drukowania dużej liczby kopii powierzchnia tacy wydruków może się nagrzać. Należy uważać, aby nie dotknąć powierzchni dotyczy to zwłaszcza dzieci. viii

10 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Konfigurowanie urządzenia Rozpakowywanie Wybór lokalizacji Rozmieszczenie komponentów Widok z przodu Widok z tyłu Funkcje panelu operacyjnego Dołączanie akcesoriów Podstawka na dokumenty wyjściowe Instalowanie kasety z tonerem Ładowanie papieru Nawiązywanie połączeń Podłączanie do komputera Włączanie urządzenia Instalacja oprogramowania Informacje o oprogramowaniu Funkcje sterownika drukarki Instalowanie oprogramowania w systemie Windows Wymagania systemowe Instalowanie oprogramowania w systemie Windows Naprawa oprogramowania Usuwanie oprogramowania Konfigurowanie systemu urządzenia Zmiana języka interfejsu Ustawianie identyfikatora urządzenia Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Ustawianie daty i czasu Zmiana trybu zegara Ustawianie Typu papieru i Rozmiaru Ustawianie dźwięku Głośnik, Dzwonek, Dźwięk klawiszy oraz Dźwięk alarmu Głośność głośnika Korzystanie z trybu oszczędzania energii Tryb oszczędzania energii ix

11 Rozdział 2: Obchodzenie się z papierem Wybór materiałów drukarskich Typ, Źródła wprowadzania oraz Pojemności Wskazówki dotyczące stosowania papieru i materiałów specjalnych Wybór lokalizacji wydruków Drukowanie do przedniej tacy wyjściowej (strona zadrukowana skierowana w dół) Drukowanie do tylnej tacy wyjściowej (strona zadrukowana skierowana w górę) Ładowanie papieru do kasety na papier Używanie podajnika ręcznego Ustawianie Typu papieru i Rozmiaru dla Podajnika ręcznego Rozdział 3: Kopiowanie Ładowanie papieru do kopiowania Przygotowywanie dokumentu Tworzenie kopii Ustawianie opcji kopiowania Kontrast Typ oryginału Liczba kopii Zmniejszone/powiększone kopiowanie Zmiana ustawień domyślnych Ustawienie opcji Limit czasu Kopiowanie z sortowaniem Rozdział 4: Wysyłanie faksu Wysyłanie faksu Zmiana opcji Konfiguracji faksu Dostępne opcje konfiguracji faksu Ładowanie dokumentu Dostosowanie rozdzielczości dokumentu Automatyczne wysyłanie faksu Ręczne wysyłanie faksu Ponowne wybieranie ostatniego numeru Potwierdzanie transmisji Automatyczne ponowne wybieranie Odbieranie faksu Informacje o trybach odbierania Ładowanie papieru w celu odebrania faksów Automatyczne odbieranie w trybie faksu x

12 Automatyczne odbieranie w trybie Odp/Fax Odbieranie ręczne w trybie Tel Odbieranie ręczne za pomocą kodu rozpoczęcia zdalnego odbierania Odbieranie faksów za pomocą trybu DRPD Odbieranie faksów w pamięci Automatyczne wybieranie Wybieranie jednoprzyciskowe Zapisywanie numeru dla wybierania jednoprzyciskowego Wysyłanie faksu za pomocą numeru wybierania jednoprzyciskowego Szybkie wybieranie Zapisywanie numeru dla szybkiego wybierania Wysyłanie faksu za pomocą numeru szybkiego wybierania Wybieranie grupowe Ustawianie numeru wybierania grupowego Edycja numerów wybierania grupowego Wysyłanie faksu za pomocą wybierania grupowego (Transmisja wieloadresowa) Wyszukiwanie numeru w pamięci Wyszukiwanie sekwencyjne w pamięci Wyszukiwanie według określonej pierwszej litery 4.21 Drukowanie listy pozycji w książce telefonicznej Zaawansowane funkcje faksu Wysyłanie faksów rozsyłania Wysyłanie opóźnionego faksu Wysyłanie faksu priorytetowego Pobieranie faksu z urządzenia zdalnego Dodawanie dokumentów do zaplanowanego faksu Anulowanie faksu zaplanowanego Dodatkowe funkcje Używanie trybu bezpiecznego odbierania Drukowanie raportów Używanie zaawansowanych funkcji faksu Zmiana opcji ustawień Zaawansowane opcje konfiguracji faksu Korzystanie z panelu zdalnego sterowania xi

13 Rozdział 5: Drukowanie Drukowanie dokumentu w systemie Windows Anulowanie zadania drukowania Korzystanie z ustawień Ulubione Korzystanie z pomocy Ustawianie właściwości papieru Ustawianie właściwości graficznych Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru 5.11 Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego Dopasowanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony Drukowanie plakatów Stosowanie znaków wodnych Stosowanie istniejących znaków wodnych Tworzenie znaków wodnych Edycja znaków wodnych Usuwanie znaków wodnych Stosowanie nakładek Co to jest nakładka? Tworzenie nowej nakładki strony Stosowanie nakładek stron Usuwanie nakładek stron Konfigurowanie drukarki udostępnionej lokalnie W systemie Windows 9x/Me Windows NT 4.0/2000/XP Rozdział 6: Skanowanie Podstawy skanowania Proces skanowania za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN xii

14 Rozdział 7: Konserwacja Czyszczenie pamięci Dostosowanie zacieniowania Czyszczenie urządzenia Czyszczenie na zewnątrz Czyszczenie wewnątrz Czyszczenie modułu skanera Konserwacja kasety z tonerem Rozprowadzanie tonera Wymiana kasety z tonerem Ustawianie opcji Info toner Czyszczenie bębna Ignorowanie komunikatu o braku tonera Rozdział 8: Rozwiązywanie problemów Usuwanie zacięcia dokumentów Usuwanie zakleszczeń papieru W Kasecie W Kasecie Przy wyjściu drukarki W obszarze utrwalacza lub w okolicach kasety z tonerem W podajniku ręcznym Jak uniknąć zakleszczeń Usuwanie komunikatów o błędach na wyświetlaczu LCD Rozwiązywanie problemów Problemy z podawaniem papieru Problemy drukowania Problemy z jakością druku Problemy z kopiowaniem Problemy skanowania Problemy z faksowaniem xiii

15 Rozdział A: Dodatek Instalacja opcjonalnej kasety... A.2 Ustawianie Kasety 2 we Właściwościach drukowania... A.4 Ustawianie typu i rozmiaru papieru w kasecie 2.. A.4 Dane techniczne... A.5 Specyfikacje ogólne... A.5 Dane techniczne skanera... A.6 Dane techniczne kopiarki... A.6 Dane techniczne drukarki... A.7 Specyfikacja faksu... A.8 Specyfikacje papieru... A.9 xiv

16 1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego wielofunkcyjnego produktu. To urządzenie oferuje funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania! Niniejszy rozdział zawiera instrukcje krok po kroku, dotyczące konfigurowania tego urządzenia. Niniejszy rozdział zawiera: Konfigurowanie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfigurowanie systemu urządzenia

17 Konfigurowanie urządzenia Rozpakowywanie Wyjmij urządzenie i wszystkie akcesoria z opakowania. Upewnij się, że urządzenie zostało spakowane z elementami wymienionymi poniżej. Jeśli któregoś z elementów brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zostało kupione urządzenie: Pierwsza kaseta z tonerem Przewód zasilania AC * Przewód telefoniczny* Płyta CD-ROM ** Skrócony podręcznik instalacji Skrócony podręcznik Podkładka na dokumenty wyjściowe Kabel USB (tylko na rynek amerykański) 1.2 WPROWADZENIE

18 1 Naklejka firmowa *** (W niektórych krajach może już być naklejona na urządzenie) Arkusz układu klawiszy (tylko w przypadku Europy / W niektórych krajach może już być naklejony na urządzenie) * Wygląd przewodu zasilania oraz przewodu telefonicznego może się różnić w zależności od kraju. ** Płyta CD-ROM zawiera sterownik Type 2200, Instrukcję użytkowania oraz program Adobe Acrobat Reader. ***Odklej podkład z firmowych naklejek i przyklej je w lewym rogu panelu operacyjnego. UWAGI: Należy używać kabla telefonicznego, który został dostarczony z urządzeniem. W przypadku wymiany kabla na kabel innego producenta powinien to być kabel telefoniczny AWG #26 lub większy. Przewód zasilający musi być włączony do uziemionego gniazda sieciowego. Dołączone elementy mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży. Zdejmij taśmę pakunkową z przodu, tyłu i boków urządzenia. Taśma WPROWADZENIE 1.3

19 Wybór lokalizacji Wybierz płaskie, stabilne miejsce z odpowiednią ilością wolnego miejsca, umożliwiającą przepływ powietrza. Dodatkowa przestrzeń powinna być pozostawiona w celu umożliwienia otwierania pokryw i podajników. Miejsce to powinno być dobrze wentylowane i powinno znajdować się z dala od źródeł światła słonecznego, ciepła, zimna oraz wilgotności. Nie należy umiejscawiać urządzenia w pobliżu krawędzi biurka lub stołu. Wolna przestrzeń Przód: 482,6 mm (wystarczająca do wyjęcia podajnika papieru) Tył: 250 mm (wystarczająca do wentylacji) Prawa: 100 mm Lewa: 100 mm (wystarczająca do wentylacji) 1.4 WPROWADZENIE

20 Rozmieszczenie komponentów 1 Oto główne elementy urządzenia: Widok z przodu Prowadnice dokumentów Automatyczny podajnik dokumentów Panel operacyjny (Patrz strona 1.6) Taca wyjściowa na dokumenty Przednia taca wyjściowa (Strona zadrukowana do zadrukowana skierowana w dół) Rozszerzenie wyjścia papieru Pokrywa przednia Kaseta z tonerem Wskaźnik poziomu papieru Opcjonalna kaseta na papier 2. (Podajnik 2) Prowadnice podajnika ręcznego Podajnik ręczny Kaseta na papier(podajnik 1) Widok z tyłu Pokrywa tylna Złącze równoległe Złącze USB Gniazdo przewodu Podajnika 2 Tylna taca wyjściowa Otwór (Strona zadrukowana do skierowana w górę) Line Jack EXT.Jack Gniazdko EXT* Włącznik zasilania Gniazdo Line Złącze przewodu zasilającego AC * Jeśli w kraju użytkownika obowiązuje inny system podłączania telefonu, to gniazdo może być zaślepione. WPROWADZENIE 1.5

21 Funkcje panelu operacyjnego 1 Używana do przechowywania często wybieranego numeru faksu i wybierania go za pomocą naciśnięcia przycisków. Pozwala na przełączenie klawiszy wybierania jednoprzyciskowego do numerów od 21 do 40. Przechodzi przez opcje dostępne dla wybranej pozycji menu. 2 Przycisk Akceptacja zatwierdza wybór na wyświetlaczu. Wchodzi w tryb Menu i przechodzi przez dostępne opcje menu. Powraca do menu wyższego poziomu. 3 Wyświetla bieżący status i monituje podczas wykonywania operacji. 1.6 WPROWADZENIE

22 4 F A K S Umożliwia wybór trybu odbierania faksu. Umożliwia przechowanie najczęściej wybieranych numerów faksów jako jedno- lub dwucyfrowych numerów szybkiego wybierania albo jako numeru grupy w celu automatycznego wybierania i edycji przechowywanych numerów. Umożliwia drukowanie listy pozycji Książki telefonicznej. Dostosowuje rozdzielczość dokumentów w bieżącym zadaniu faksu. Umożliwia wysłanie faksu do wielu odbiorców. 1 WłPrzycisk Praca głośnomów. włącza linię telefoniczną. 5 Wybiera ponownie ostatnio wybierany numer w trybie gotowości lub wstawia pauzę w numerze faksu w trybie edycji. Wybiera numer lub wprowadza znaki alfanumeryczne. 6 K O P I A Dostosowuje jasność dokumentów w bieżącym zadaniu kopiowania. *1 Ten przycisk w tej instrukcji nazywany jest Kontrast.. Wybiera typ dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. *2 Ten przycisk w tej instrukcji nazywany jest Typ orygin.. Przycisk Zmniej/Powięk. tworzy kopię mniejszą lub większą od oryginalnego dokumentu. Wybiera liczbę kopii. 7 Przycisk Zeruj/Zatrzymaj zatrzymuje działanie w dowolnej chwili. W trybie Gotowości usuwa lub zatrzymuje opcje kopiowania, takie jak kontrast, ustawienie typu dokumentu, rozmiar kopii i liczba kopii. Rozpoczyna zadanie. WPROWADZENIE 1.7

23 Dołączanie akcesoriów Podstawka na dokumenty wyjściowe Włóż dwie wypustki znajdujące się na dostarczonej podstawce na dokumenty wyjściowe do otworów po obu stronach podajnika papieru. Wysuń przedłużenie, jeśli to konieczne. UWAGA: podczas odłączania kontrast należy go odłączyć poprzez naciśnięcie jego przedniej części, jak to pokazano na rysunku. Mimo iż teraz da się słyszeć stłumiony odgłos, komponenty są bezpieczne i nie uległy uszkodzeniu. 1.8 WPROWADZENIE

24 Instalowanie kasety z tonerem 1 1 Otwórz pokrywę przednią. 2 Wyjmij początkową kasetę z tonerem z opakowania. Delikatnie przekręć kasetę 5 lub 6 razy, aby równomiernie rozmieścić znajdujący się wewnątrz toner. Dokładne obracanie kasety zapewni możliwość uzyskania z niej maksymalnej liczby kopii. UWAGI: Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy wystawiać kasety z tonerem na działanie światła przez okres dłuższy niż kilka minut. Jeśli kaseta ma być wystawiona na dłużej, należy ją przykryć kartką papieru. Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą szmatką i wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży. WPROWADZENIE 1.9

25 3 Wsuń kasetę z tonerem do urządzenia, aż zostanie całkowicie zablokowana we właściwym miejscu. 4 Zamknij przednią pokrywę. Upewnij się, że pokrywa jest dobrze zamknięta WPROWADZENIE

26 Ładowanie papieru 1 Można załadować do 250 arkuszy. Aby załadować stos papieru o rozmiarze Letter, należy: 1 Otworzyć kasetę na papier i wyjąć go z urządzenia. 2 Nacisnąć płytkę dociskającą, aż zostanie zablokowana we właściwym miejscu. 3 Powachlować krawędzie stosu papieru, aby rozdzielić kartki. Następnie wyrównać stos papieru, uderzając nim o płaską powierzchnię. WPROWADZENIE 1.11

27 4 Włożyć stos papieru do kasetę na papier, stroną do druku skierowaną w górę. UWAGA: Aby załadować papier o innym rozmiarze, należy dostosować prowadnice papieru. Aby uzyskać więcej informacji, patrz strona Należy zwrócić uwagę na wskaźnik limitu papieru, znajdujący się po lewej stronie na wewnętrznej ściance kasety. Przeładowanie papieru może doprowadzić do jego zacięcia. 6 Włóż i wsuń kasetę na papier z powrotem do urządzenia. UWAGA: Po załadowaniu papieru należy skonfigurować urządzenie na typ i rozmiar załadowanego papieru. Patrz strona 1.31 w celu uzyskania informacji na temat kopiowania lub faksowania albo strona 5.7 w celu uzyskania informacji na temat drukowania z komputera WPROWADZENIE

28 Zmiana Rozmiaru papieru w Kasecie na papier Aby załadować dłuższy papier, taki jak papier o rozmiarze Legal, należy dostosować prowadnice papieru, aby przedłużyć Kasetę na papier. 1 Po naciśnięciu i odblokowaniu blokad prowadnic wysuń całkowicie prowadnicę długości papieru, aby maksymalnie przedłużyć Kasetę na papier. 1 P 2 Po włożeniu papieru do kasety wsuń prowadnicę do momentu dotknięcia przez nią stosu papieru. W przypadku papieru o rozmiarze mniejszym niż Letter dostosuj przednią prowadnicę długości papieru. WPROWADZENIE 1.13

29 3 Ściskając prowadnicę szerokości papieru tak, jak to pokazano, przesuń ją w kierunku papieru, aż dotknie boku stosu papieru. UWAGI: Nie dopychaj prowadnicy szerokości papieru, aby nie spowodowała wygięcia się materiału. Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie dopasowana, może to doprowadzić do zacinania się papieru. Nawiązywanie połączeń Podłącz przewód linii telefonicznej do gniazda LINE, a drugi koniec do gniazdka telefonicznego. Do gniazdka na ścianie 1.14 WPROWADZENIE

30 Aby użyć urządzenia do odbierania zarówno faksów, jak i połączeń głosowych, należy podłączyć do urządzenia telefon oraz automatyczną sekretarkę. 1 WPROWADZENIE 1.15

31 UWAGA: Dotyczy Wielkiej Brytanii: jeśli do gniazda EXT w urządzeniu podłączony jest telefon lub automatyczna sekretarka pracująca z przewodem trójżyłowym (przewód SHUNT, starszy sprzęt), podłączony sprzęt nie będzie dzwonić podczas odbierania połączenia przychodzącego, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane do współpracy z najnowszą technologią. Aby uniknąć tej niekompatybilności, należy używać telefonów lub automatycznych sekretarek korzystających z przewodów dwużyłowych (nowszy sprzęt). Podłączanie do komputera Podłącz kabel USB drukarki do złącza z tyłu drukarki. Należy użyć kabla zgodnego ze standardem USB 2.0, o długości nieprzekraczającej 3 m. Aby podłączyć drukarkę za pomocą kabla równoległego, należy kupić kabel równoległy zgodny ze standardem IEEE 1284 i podłączyć go do złącza równoległego w urządzeniu. Dociśnij metalowe zaciski, aby weszły w szczeliny wtyczki kabla. UWAGI: Należy podłączyć tylko jeden z wymienionych powyżej kabli. Nie należy w tym samym czasie używać kabla równoległego i USB. W przypadku używania kabla USB systemem operacyjnym musi być Windows 98/Me/2000/XP. W przypadku używania połączenia USB urządzenie oferuje dwa tryby USB: Szybko oraz Wolno. Tryb pełnej prędkości to tryb domyślny. Niektórzy użytkownicy komputerów PC mogą odczuć niewłaściwe działanie funkcji USB w trybie domyślnym. Jeśli tak się stanie, należy wybrać tryb niskiej prędkości, aby uzyskać pomyślne rezultaty. Szczegóły dotyczące zmiany trybu USB zawiera WPROWADZENIE

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: 50241 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Kabel zasilający Drukarka Instrukcja Zasilacz Oprogramowanie Kabel USB 2. Główne akcesoria i funkcje

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej konfiguracji

Podręcznik szybkiej konfiguracji FAX-2920 Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej konfiguracji, zawiera on instrukcję, jak prawidłowo skonfigurować urządzanie.

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: 50240 www.qoltec.pl WSTĘP Dziękujemy za zakup drukarki Qoltec. Drukarka jest zaprojektowana do druku w czasie rzeczywistym i wsadowym, aby usprawnić

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zasad zapewni

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zasad zapewni Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zasad zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację. O Podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z opcjonalnego zasobnika etykiet

Korzystanie z opcjonalnego zasobnika etykiet Drukarka wyposażona jest w dwa standardowe źródła nośników, zasobnik na 250 arkuszy (zasobnik standardowy) oraz podajnik uniwersalny. Dalsze informacje można znaleźć wrozdziale Ładowanie i korzystanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 67P4573 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad X Series. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Rozpoczęcie pracy Czerwiec 2002 www.lexmark.com Oświadczenie o zgodności z przepisami komisji FCC (Federal Communications Commission) Niniejszy produkt spełnia ograniczenia dla

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

LP2GO. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI

LP2GO. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 312643 LP2GO Strona 1 z 5 PREWODNIK QUICKSTART Upewnij się, że pudełko zawiera następujące elementy: Przewodnik Quick Start Instrukcje bezpieczeństwa i książeczka gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 92P1933 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad serii X. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo