Ważna relacja, nauczyciel rodzic. Kształtowanie stosunku dziecka do dorosłych przez nauczycieli i rodziców.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ważna relacja, nauczyciel rodzic. Kształtowanie stosunku dziecka do dorosłych przez nauczycieli i rodziców."

Transkrypt

1 Ważna relacja, nauczyciel rodzic. Kształtowanie stosunku dziecka do dorosłych przez nauczycieli i rodziców. To nauczyciele i rodzice kształtują i wpływają na system wartości naszych dzieci. Na ich poglądy, opinie, przekonania, idee co w konsekwencji wpływa na zachowanie dziecka. To właśnie nauczyciele i rodzice najczęściej oddziałują przykładem, modelując wiele zachowań dzieci. To właśnie nauczyciele i rodzice mają ogromny wpływ na sposób myślenia, komunikacji, poczucia własnej wartości i godności naszych dzieci, ich relacji z otoczeniem - rówieśnikami, dorosłymi, babciami, dziadkami i innymi ludźmi. To właśnie nauczyciele i rodzice pokazują dzieciom jak rozwiązywać konflikty, radzić sobie w sytuacjach trudnych, radzić sobie z emocjami, złością, wyrażać opinie. To właśnie nauczyciele i rodzice uczą szacunku, tolerancji, miłości, troski o innych ludzi...rodzice i nauczyciele nigdy nie powinni zapominać o tym, że kształtują stosunek dziecka do dorosłych. Rodzice Moje dziecko jest takie niegrzeczne to zdanie często można usłyszeć z ust zniechęconych rodziców, którzy przyczyn trudności wychowawczych zazwyczaj upatrują u dzieci. Czy słusznie? Większość rodziców jest przekonana, że do wychowywania dzieci nie potrzeba żadnego specjalnego wykształcenia. Dorośli rzadko zastanawiają się czy ich problemy z dziećmi, nie wynikają przypadkiem z nieskuteczności metod wychowawczych, które stosują. W przypadku kłopotów bardziej oczywiste wydaje się zaprowadzenie dziecka do specjalisty. Kogoś, kto udzieli porady, a najlepiej sam naprawi źle działające dziecko. W Polsce wciąż niewielu rodziców myśli o tym, by przygotowywać się do swojej roli jako rodzica podczas profesjonalnych szkoleń. Okazuje się, że jednak nie zawsze wystarcza kochać własne dzieci. To prawda miłość jest najważniejsza, ale z pewnością każdy rodzic doświadczył sytuacji, w której jeśli nie potrafił zmienić zachowania dziecka był zły i niezadowolony. Wówczas patrzył na dziecko przez pryzmat własnych zablokowanych potrzeb, często

2 nadużywając swojej rodzicielskiej władzy np. krzycząc- jesteś okropny, wstrętny, niedobry, grożąc - nigdzie nie pójdziesz, jak nie posprzątasz, za chwilę dostaniesz klaspa itp. Wygląda na to, że rodzic jest po prostu człowiekiem, a sama miłość nie zawsze wystarczy, aby skutecznie postępować z dzieckiem. Może być jednak motorem napędzającym i zachętą do poszukiwania właściwej drogi. Władza nic nie da Nadużywanie władzy rodzicielskiej może mieć niekorzystny wpływ na relacje z dzieckiem, która jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Dorośli mają ogromny wpływ na to, jak wyglądają więzi w rodzinie. Może to mieć jednak zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Dlatego tak ważne jest właściwe przygotowanie do roli rodzica i pamięć o tym, że dziecko wychowuje się od całkowitej zależności do zupełnej niezależności - o tym właśnie jest Trening Skutecznego Rodzica. Co to takiego Trening Skutecznego Rodzica? Twórcą Treningu Skutecznego Rodzica jest psycholog dr Thomas Gordon trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Dr T. Gordon zaobserwował, że rodzice często nie radzą sobie, kiedy pojawiają się problemy z dziećmi, czsami nawet są z tego powodu obwiniani, bądź sami się obwiniają. Stąd właśnie wziął się pomysł kursu, który pomógłby w wykonywaniu tego trudnego zadania jakim jest rodzicielstwo dając odpowiedź na wiele pytań dręczących rodziców. Dzięki TSR rodzice potrafią lepiej zrozumieć, że nieakceptowane zachowanie ich pociechy nie jest rezultatem złego dziecka, ale jest spowodowane tym, że wyraża ono własne potrzeby. Niejednokrotnie określone zachowanie jest jedynym sposobem w jaki może to pokazać. Często to co jest postrzegane jako złe zachowanie jest wołaniem o pomoc lub płaczem o chwilę uwagi. Podczas kursu rodzice uczą się sposobów komunikacji w rodzinie, w których odchodzi się od przekonania, że w procesie wychowania niezbędne jest stosowanie systemu nagród i kar. Metoda Gordona nie polega także na sterowaniu zachowaniem, ale budowaniu trwałych, opartych na zaufaniu relacji z dziećmi. Towarzyszy rodzinom i inspiruje ich do wyrażania i okazywania we wzajemnych relacjach miłości i szacunku. Nauczyciele Nauczyciele wiedzą jak uczyć swojego przedmiotu, są dobrymi dydaktykami. Natomiast problemem dla wielu jest codzienna komunikacja z uczniami. A przecież bez tej kluczowej umiejętności trudno jest dobrze i skutecznie nauczać. Tak naprawdę praca nauczyciela polega głównie na komunikacji.

3 Aby pomóc pedagogom skuteczniej uczyć, Thomas Gordon opracował Trening Skutecznego Nauczyciela. Metoda Gordona dotyczy relacji międzyludzkich, daje narzędzia i uczy siedmiu głównych umiejętności: oobserwacji zachowań, by zindentyfikować potrzeby własne i innych osób, co w rezultacie redukuje stres nauczyciela. oidentyfikowania: kto ma problem, by zastosować odpowiednie umiejętności. Wiedza ta wpływa na zwiększenie poczucia kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych. opodstawowego i Aktywnego Słuchania, by nauczyć się pomagania drugiej osobie w znalezieniu rozwiązania jej własnego problemu. W ten sposób nauczyciel zrzuca z siebie ciężar szukania rozwiązań problemów uczniów. owyrażania siebie (odsłaniania się), by budować opartą na obopólnym szacunku relację z innymi osobami. Powoduje to wzmocnienie relacji. oskutecznej konfrontacji, by inne osoby miały możliwość zmiany swojego nieakceptowanego zachowania na zachowania przez nas akceptowane. orozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez przegranych tak, by obie strony były zadowolone z rozwiązania. Dzięki temu obie strony zaspokajają swoje potrzeby bez uciekania się do używania siły. ostrategii rozwiązywania konfliktów wartości, by budować autorytet w oparciu o wpływ zamiast siły. Podczas treningu nauczyciele rozwijają praktyczne umiejętności. Uczą się, jak wprowadzać i utrzymywać dyscyplinę w klasie, zdobywają kompetencje komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania problemów, dzięki temu mogą skuteczniej asystować uczniom w rozwiązywaniu problemów. Dowiadują się także, w jaki sposób motywować uczniów do zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania. Dzięki tym kompetencjom nauczyciele czują się lepiej w swojej roli, są bardziej efektywni. Trening Skutecznego Nauczyciela pomaga nauczycielom samodzielnie odnajdywać optymalne, dopasowane do zaistniałej sytuacji rozwiązania. Nauczyciel też człowiek Każdy nauczyciel chce pozytywnie wpływać na swoich uczniów oraz osiągać wyznaczone cele nauczania. To jest powód, dla którego naucza. Nauczyciel posiadający wysokie kompetencje komunikacyjne robi to skuteczniej. Potwierdziły to liczne badania, m.in. D. Aspy i F. Roebuck porównywali postawy, zachowania i wyniki w nauce uczniów, których nauczyciele byli szkoleni w umiejętnościach komunikacyjnych, dzięki którym potrafili wyrazić empatię, zrozumienie i akceptację oraz tych, których wychowawcy i nauczyciele nie przechodzili podobnych szkoleń. Okazało się, że ci pierwsi uczniowie: - rzadziej opuszczali lekcje, - mieli lepsze wyniki w nauce oraz w testach na inteligencję,

4 - byli bardziej spontaniczni i pomysłowi, wykazywali większą zdolność myślenia, - popełniali mniej aktów wandalizmu wobec własności szkolnej, - sprawiali mniej problemów, rzadziej naruszali dyscyplinę, a ponadto częściej zabierali głos podczas lekcji, zadawali więcej pytań, mieli bogatsze słownictwo, lepiej rozwiązywali problemy, byli bardziej zainteresowani nauką, otwarci na wiedzę, twórczy i dynamiczni. Jedną z najważniejszych korzyści, którą uzyskują nauczyciele sprawni w komunikacji, jest zmniejszenie nieakceptowanego zachowania uczniów. Od czego zacząć? Metoda Gordona to nie tylko techniki, wymaga ona zmian w myśleniu i postawie. Te zmiany dotyczą wielu poglądów, przekonań np.: że dziecko jest zdolne znaleźć rozwiązanie dla swoich problemów, że konflikt można rozwiązać tak, by każdy wygrał, że etykiety mogą zadać wiele bólu i warto ich unikać, że odsłanianie siebie w relacjach jest podstawą jej budowania, że skuteczność nagród i kar jest często przeceniana, że dzieci i młodzież nie zachowują się źle, tylko próbują zaspokoić swoje własne potrzeby. Nauczyciele często oddzielają siebie od... swojego przedmiotu, zapominają, że pracują przede wszystkim sobą i ich sposób komunikacji się z uczniami jest decydujący. Wielu nauczycieli sądzi, że musi w klasie zamrozić swoje emocje i swoje potrzeby. Walcząc ze swoimi prawdziwymi uczuciami, tłumiąc je, powodują, że często ujawniają się one pod postacią złości, agresji, fałszywej akceptacji lub fałszywej nieakceptacji. Nie łatwo jest wyrażać siebie (odsłaniać się), powiedzieć do swoich uczniów np. Miałam zły dzień... bo... lub Jestem dzisiaj jak pole minowe, ale można się tego nauczyć. Cel Treningu Skutecznego Nauczyciela Nauczyciele w swojej pracy doświadczają wielu trudności: problemów z dyscypliną, presji ze strony rodziców i dyrekcji, dużej ilości papierkowej pracy, niewystarczającego czasu na efektywne nuczanie swojego przedmiotu podczas lekcji. Jest to powodem stresu i frustracji. Trening Skutecznego Nauczyciela wydłuża czas efektywnego nauczania i uczenia się, bowiem nauczyciel zdobywa konkretne narzędzia, dzięki którym pokona przeróżne rafy czy wyboje w kontakcie z uczniem podczas lekcji. Gdy mamy problemy z dyscypliną w klasie, często wystarczy modyfikacja otoczenia, by zapobiec nieakceptowanym zachowaniom uczniów. Modyfikując otoczenie, konfrontujemy się z fizycznymi i psychologicznymi właściwościami pomieszczenia klasowego, a nie z uczniami. Wiemy przecież, że najczęściej klasy są źle zaprojektowane. Otoczenie klasowe rozprasza uczniów, nudzi, powoduje, że uczniowie zachowują się niewłaściwie i utrudniają proces nauczania. Modyfikując otoczenie warto wziąć pod uwagę trzy aspekty: dodawanie i usuwanie z otoczenia oraz jego zmienianie. Dodawanie do otoczenia czy inaczej jego poszerzanie ma na celu zwiększenie przestrzeni do stymulowania określonego zachowania. Usuwanie z otoczenia ma na celu ograniczenie bodźców czy innych stymulatorów, wywołujących niepożądane zachowania, np. sprzątnięcie wszystkich materiałów nieużywanych podczas danych zajęć, stworzenie

5 indywidualnych miejsc do nauki, usunięcie ze ścian w klasie niepotrzebnych obrazków, informacji. Zmiany w otoczeniu mają ułatwić samodzielne i niezależne funkcjonowanie uczniów w klasie czy szkole. Modyfikowanie otoczenia warto przeprowadzać z uczniami oni na pewno znajdą pomysły na zmiany. Rodzice i nauczyciele Tak ważne osoby w życiu każdego dziecka, a w rzeczywistości działają raczej niezależnie i w odrębny sposób. Choć każda strona ma ważną relację z dzieckiem, między tymi stronami często nie ma dobrych relacji i częstych kontaktów. Pomimo wzajemnego zainteresowania zachowaniem drugiej strony, pomiędzy rodzicami a nauczycielami rzadko istnieje ścisły kontakt i dobra komunikacja. Mają oni bardzo ograniczony czas na rozmowę. Rodzice zatem mają niewielki wpływ na nauczyciela, by doprowadził do pewnych zmian, podobnie jak nauczyciel bywa bezsilny, gdy próbuje wpłynąć na zminą postawy czy zachwania rodzica. Rodzice często cierpią, kiedy relacja dziecko - nauczyciel jest nie najlepsza, a nauczyciele cierpią, kiedy obserwują, że dzieje się coś w relacji rodzic- dziecko. Rozmowa Większość rodziców i nauczycieli odczuwa niepokój, kiedy mają porozmawiać ze sobą inaczaj niż w zdawkowy czy powierzchowny sposób. Nawet jeżeli ustalonym celem spotkania rodzic-nauczyciel jest omówienie zachowania dziecka, każdy nauczyciel wie, jak dalece dyskusja może odejść od tematu. Dla wielu z nich może być frustrujące oraz kłopotliwe, bo nie są przygotowani na poradzenie sobie z pojawiającymi się wieloma uczuciami rodziców w trakcie rozmowy. Rodzice kochają dzieci i chcą je chronić. Chcą, aby nauczyciele ich usłyszeli, zrozumieli i zaakceptowali. Kiedy dzieci sprawiają kłopty w szkole czy przedszkolu, rodzice często są zawiedzeni sami sobą. Kiedy rodzic jest zalany emocjami lub ma problem nie odczyta intencji nauczyciela, który wysyła komunikat : Pani powinna porozmawiać z Jaśkiem, on się okropnie zachowuje, jest opryskliwy..., Kasia jest bardzo niegrzeczna, bije inne dzieci, Proszę się zastanowić jakie wyciągniecie Państwo konsekwencje w stosunku do Pawła za jego ostatnie zachowanie....

6 Poczuje się raczej obwiniony, zawstydzony, sfrustrowany, itp. Takie komunikaty spychają rodzica na pozycje obronne. Blokują otwartość w relacji. Sprawiają, że coraz mocniej wzbierają u niego uczucia. Stosowanie barier w komunikacji nie pomaga. Z tego wszystkiego wynika jasno jak ważne są umiejętności komunikacyjne. Każdy nauczyciel pracuje przede wszystkim sobą... Nauczyciele po kursie Treningu Skutecznego Nauczyciela potrafią rozpoznać dokładniej kiedy słuchać, a kiedy mówić, co znacznie ułatwie proces komunikacji interpersonalnej. Mając określone narzędzia, mimo wcześniej opisanych obaw mogą za pomocą aktywnego słuchania, komunikatów ja i metody bez przegranych wywierać pozytywny wpływ na rodziców. Przykłady rozmów Przykład I: rozmowa nauczyciela z uczniem Dlaczego znowu nie odrobiłeś pracy domowej? (bariera komunikacyjna pytanie, obwiniający opis zachowania). Nie mogłem... Co to znaczy, że nie mogłeś? Wiesz, że teraz dostaniesz jedynkę. (bariera komunikacyjna wypytywanie, straszenie). Wiem... To Cię w ogóle nie obchodzi? (bariera komunikacyjna diagnozowanie). (cisza, spuszczony wzrok). Siadaj! (bariera komunikacyjna - rozkaz). Kiedy nauczyciel korzysta z 12 barier komunikacyjnych rozmowa zwykle jest krótka, pełna np. wypytywania i obwiniania, co zamyka i powstrzymuje ucznia przed odpowiedzią. Ten sposób komunikacji nie sprzyja budowaniu relacji pomiędzy nauczycielami a uczniami i często zamiast motywować do nauki przynosi odmienny skutek. Wywołuje opór i strach, sprawia, że uczniowie czują się niewiele warci. Stosowanie barier często uderza w ich poczucie godności. Przykład I: Rozmowa z wykorzystaniem metody Gordona: Jestem zawiedziona Adamie, Już trzeci raz w tym tygodniu nie odrobiłeś pracy domowej, a to powstrzymuje mnie przed wprowadzeniem nowego materiału. (konfrontacyny komunikat typu ja) Nie mogłem... Wydaje się, że miałeś jakiś ważny powód i dlatego nie odrobiłeś pracy domowej. (podstawowe i aktywne słuchanie faktów) Ja naprawdę chciałem zrobić to zadanie. Bardzo Ci na tym zależało. (aktywne słuchanie)

7 Tak, ale ja w ogóle tego nie rozumiem. Chcesz powiedzieć, że masz problem ze zrozumieniem tego, co teraz przerabiamy i nie najlepiej się z tym czujesz. (podstawowe i aktywne słuchanie faktów i uczuć) Tak, geometria jest dla mnie za trudna. To sprawia, że tracisz motywację do nauki geometrii. (podstawowe i aktywne słuchanie faktów i uczuć) No właśnie, a może Pani mi to wytłumaczyć po lekcjach. (uczeń sam znajduje rozwiązanie problemu) Oczywiście, ale po lekcjach nie mogę zostać. Może przyjdziesz w czwartek na koło matematyczne. (nauczyciel dbając o swoje potrzeby, proponuje inne rozwiązanie) Dobrze. (obie strony są zadowolone z rozwiązania) Nauczyciel, który słucha faktów i uczuć ucznia pomaga mu w indentyfikacji i zwerbalizowaniu problemu. Pomaga to obu stronom w znalezieniu wspólnego rozwiązania zadowalającego nauczyciela i ucznia. Ponadto wpływa na budowanie relacji w oparciu o wzajemny szacunek. Przykład II: rozmowa nauczyciela z rodzicem Pani zadaje tak dużo prac domowych, że Robert spędza każdego wieczoru kilka godzin na odrabianiu lekcji. W ogóle nie może wychodzić na podwórko. Wstyd mi, że muszę o tym mówić, ale nauka jest dużo ważniejsza od wychodzenia na podwórko. Może to robić w weekend. (bariera komunikacyjna - pouczanie, gotowe rozwiązanie) Mój syn potrzebuje odpoczynku. Czy Pani po powrocie do domu pracuje codziennie po dwie lub trzy godziny? Oczywiście, a jak Pani myśli, kto sprawdza te wszystkie prace domowe. (bariera komunikacyjna- moralizowanie) Gdyby zadawała Pani mniej uczniom, to miałaby Pani mniej pracy. Pani wybaczy, ale ja wiem, jak wykonywać swój zawód. Proszę mnie nie pouczać! (bariera komunikacyjna - rozkazywanie) Przepraszam, nie miałam takiego zamiaru. Nie można popuszczać dzieciom. (bariera komunikacyjna - prawienie kazań) Pani jest bardzo surowa i w ogóle nie dba o dobro dzieci. Większość rodziców nie ma do mnie zastrzeżeń. Trudno mi się z Panią rozmawia. (bariera komunikacyjna - odwracanie uwagi, wycofanie się) No cóż chyba muszę porozmawiać z dyrektorem. Tego typu rozmowa nauczyciela z rodzicem, pozostawia wiele niedomówień po obu stronach, spycha rodzica i nauczyciela na pozycje obronne. Zachęca do stosowania rozwiązań siłowych. Blokuje otwartość rodzica w sytuacjach, gdy doświadcza on trudności. Komunikuje brak akceptacji, wywołuje opór. Przykład II: Rozmowa z wykorzystaniem metody Gordona:

8 - Pani zadaje tak dużo prac domowych, że Robert spędza każdego wieczoru kilka godzin na odrabianiu lekcji. W ogóle nie może wychodzić na podwórko. Martwi się Pani, że Robert ma za mało czasu na zabawę, bo musi odrabiać dużo lekcji.(podstawowe i aktywne słuchanie uczuć i faktów) Mój syn potrzebuje odpoczynku. Czy Pani po powrocie do domu pracuje codziennie po dwie lub trzy godziny? Myśli Pani, że to jest stanowczo za dużo. Uważa Pani, że dzieci powinny mieć też czas na zabawę. (podstawowe i aktywne słuchanie faktów) Tak, on nie chce siedzieć tyle nad lekcjami. Czuje się Pani bezradna, bo nie wie Pani co zrobić, żeby go do tego zachęcić. (podstawowe i aktywne słuchanie uczuć i faktów) Tak, muszę stale go pilnować i być przy nim. Zabiera to Pani mnóstwo czasu i potem brakuje go Pani dla siebie i na inne obowiązki domowe.(podstawowe i aktywne słuchanie faktów) Tak, ja już nie wiem, jak go zmotywować do nauki. Chciałaby Pani być jak najlepszym rodzicem, który dobrze wychowa swoje dziecko. (podstawowe i aktywne słuchanie faktów) No właśnie. Pani Janik, bardzo mi zależy na tym, aby przygotować dobrze uczniów do testu kompetencji. Te prace domowe są jednym ze sposobów. (komunikat deklaracyjny typu ja) Rozumiem, Pani jest dobrym nauczycielem, córka mojej sąsiadki nie może się Pani nachwalić. Dziękuję. Doceniam to, że mi Pani o tym powiedziała, zrobiło mi się bardzo miło, jak usłyszałam, że ktoś tak o mnie mówi. (komunikat pozytywny typu ja) Rozmowa przeprowadzona w taki sposób komunikuje akceptację, zachęca do otwarcia się, często pomaga dotrzeć rozmówcy do sedna problemu. Pozostawia otwarte drzwi do dialogu i szukania najlepszych niesiłowych rozwiązań. Przykład III: rozmowa nauczyciela z rodzicem - Jasiek ostatnio żle się zachowuje, bije inne dzieci, to niedopuszczalne. - Ale jak to, w domu zchowuje sie normalnie... - Być może, ale niestety w przedszkolu jest niegrzeczny, może coś się ostatnio wydarzyło u Państwa w rodzinie, co powoduje takie jego zachowanie? - Co Pani sugeruje? - Nic takiego, mam obowiązek poinformować Panią o tym, że Jaśka zachowanie się zmieniło. - W domu jest wszystko w porządku, porozmawim z mężem, może do niego przemówi. - Koniecznie, tak dalej być nie może, inne dzieci cierpią, Jasiek jest większy i silniejszy. - Dobrze, porozmawiam z nim.

9 Tego typu rozmowa nauczyciela z rodzicem, pozostawia wiele niedomówień po obu stronach, spycha rodzica i nauczyciela na pozycje obronne. Zachęca do stosowania rozwiązań siłowych. Blokuje otwartość rodzica w sytuacjach, gdy doświadcza on trudności. Komunikuje brak akceptacji, wywołuje opór. Dwoje znaczących ludzi w życiu Jaśka... po dwóch stronach barykady. Poza tym taka rozmowa przypomina troszeczkę...sąd nad Jaśkiem. Przykład III: Rozmowa z wykorzystaniem metody Gordona: - Pani Kowalska martwię się, bo Jasiek ostatnio zachowuje się inaczej niż zwykle, dzisiaj po raz kolejny popchnął Bartka, który niemal nie upadł, strasznie się przestraszyłam. - Ale jak to, w domu zchowuje sie normalnie. - Czuje się Pani zaskoczona, ponieważ w domu jest wszystko w porządku. - Tak jestem zdziwiona, bo niczego nie zauważyłam. - I to Panią martwi. - No tak bardzo, przecież oboje z mężem bardzo się staramy dbać o syna jak najlepiej. - Chcecie Państwo być jak najlepszymi rodzicami dla Jaśka. - No oczywiście, choć... ostatnio mąż trochę więcej pracuje i zaczął wyjazdy służbowe. - Hmm, rozumiem, że tato Jaśka czasem jest niobecny, a wcześniej tak nie było. - Tak, myśli Pani, że to może być powód zmiany zachowania Jaśka? - Nie wiem czy w przypadku Jaśka tak jest, ale doświadczenie pokazuje, że to może być prawdopodobna przyczyna. Pozwoli Pani, że zapytam? - Proszę... - Czy rozmawialiście o tym z Jaśkiem, przygotowaliście go na tę zmianę w pracy Pani męża? - No nie wiem, może nie do końca... - Moim zdaniem należałoby powiedzieć Jaśkowi o wyjazdach taty i uprzedzać go wcześniej, kiedy to ma nastąpić. - Nie sądziliśmy, że to konieczne, to takie dwudniowe wyjazdy, a Jasiek jest jeszcze mały. - Trudno Pani uwierzyć, że to mogło wywołać taką zmianę w zachowaniu synka. - Tak, naprawdę. - Rozumiem, myślę, że ta rozmowa wiele mi wyjaśniła. Bardzo dziękuję. Trzeba teraz dać wsparcie Jaśkwi - Państwo w domu, a ja w przedszkolu. Kiedy spotkamy się następnym razem zobaczymy jaki będzie tego efekt. - Dobrze, bardzo Pani dziękuję. Rozmowa przeprowadzona w taki sposób komunikuje akceptację, zachęca do otwarcia się, często pomaga dotrzeć rozmówcy do sedna problemu. Pozostawia otwarte drzwi do dialogu i szukania najlepszych niesiłowych rozwiązań.

10 Pwiedz to inaczej Rozmowa I nauczyciela przedszkolnego z dzieckiem z wykorzystaniem metody Gordona Nauczyciel: Maćku zdenerwowałam się kiedy oplułeś Kasię. Maciek: Kasia zburzyła mi wieżę. (nachmurzony) N:Zezłościło Cię to. (aktywne słuchanie uczuć) M:Tak N:Napracowałeś się przy budowie wieży i teraz musisz zacząć od początku. (aktywne słuchanie faktów i uczuć) M:Tak, zrobiłem taką wysoką wieżę, a teraz jest taka... N:Byłeś dumny bo była taka wysoka. (nauczyciel pokazuje jak wysoka, aktywne słuchając faktów i uczuć) M:Tak N:Wygląda na to Maćku, że oplułeś Kasię bo ona zepsuła Twoją wieżę, a Ty się zdenerwowałeś... M. Tak... N. Rozumiem to, lecz nie zgadzam się na takie zachowanie, to mnie zasmuca. Zależy mi na tym, abyś przypomniał sobie zasadę, która mówi o tym co trzeba zrobić jak się zachowa wobec innych dzieci tak jak Ty wobec Kasi. (aktywne słuchanie faktów i uczuć, komunukat konfrontacyjny - zmiana biegów) M:Hmm. Wiem... przeprosić, ale Kasia popsuła mi wieżę! N:Czujesz, że ona też powinna Cię przeprosić, że to by było sprawiedliwe. (aktywne słuchanie faktów i uczuć) M: Tak N:Wiesz co, mam pomysł pójdziemy razem do Kasi... (rola mediatora) c.d. Rozmowa II nauczyciela przedszkolnego z dzieckiem z wykorzystaniem metody Gordona Nauczyciel: Aniu daj zabawkę Zuzi, ona też chciałby się nią pobawić. Ania: Nie! N: Trudno Ci się nią podzielić, bardzo lubisz ten domek.(aktywne słuchanie uczuć) A: Tak, on jest mój! N: Bardzo Ci się podoba i chciałbyś mieć go tylko dla siebie. (aktywne słuchanie uczuć) A: Tak N: Aniu, ale ja nie mogę pozwolić, abyś tylko Ty bawiła się tym domkiem, bo on został kupiony dla wszystkich dzieci w przedszkolu, masz pomysł jak możemy rozwiązać ten problem, bo ja myślę, że...

11 Nauczyciel, który słucha faktów i uczuć dziecka pomaga mu w indentyfikacji i zwerbalizowaniu problemu oraz dojściu do równowagi na poziomie uczuć. Dzięki temu łatwiej znaleźć wspólne rozwiązanie zadowalające nauczyciela i dziecko. Taki sposób komunikacji wpływa na budowanie relacji w oparciu o wzajemny szacunek. Wzmacnia poczucie zaufania dziecka do nauczyciela, uczy rozwiązywania problemów. Rozmowa I rodzica z dzieckiem z wykorzystaniem metody Gordona Dziecko: Mamo popatrz narysowałem domek! Ładny? Rodzic: Ooo, wygląda na to, że jesteś z siebie dumny i bardzo chcesz się nim pochwalić.(aktywne słuchanie) Dz: Tak, popatrz to jest komin. R: No, no, no chcesz powiedzieć, że narysowaeś nawet komin, bo to ważna część domu. (aktywne słuchanie ) Dz: A Hania odgapiła ode mnie i też narysowała komin. R: Nie lubisz, kiedy ktoś się tak zachowuje. (aktywne słuchanie) Dz: Nie, tylko ciągle mi przeszkadzała. R: Aaa, to nie denerwowało Ciebie, że też rysuje komin, po prostu nie lubisz jak Ci się przeszkadza, kiedy rysujesz. (aktywne słuchanie uczuć i faktów) Dz: Tak, a pojedziemy obok pracy taty? R: Nie, bo tam jest teraz rozkopana droga. A wiesz synku jestem ciekawa jak było w przedszkolu? Jeśli chciałbyś mi opowiedzieć chętnie posłucham. (informacja, pytanie otwarte) Dz: Pani Ala... R: Hmm (podstawowe słuchanie) Rozmowa II rodzica z dzieckiem z wykorzystaniem metody Gordona Rodzic: Martuniu, jak było w przedszkolu, zjadłaś cały obiadek? Dziecko: Taaak! (złości się) R: Nie lubisz, kiedy pytam czy wszystko zjadłaś. (aktywne słuchanie faktów, uczuć) Dz: Mamo, a Michał mnie dzisiaj popchnął. R: Och, jest Ci bardzo smutno, bo to twój najlepszy kolega i jego zachowanie sprawiło Ci przykrość. (aktywne słuchanie faktów, uczuć) Dz: Tak, ja mu tylko pokazałam język. R: Wygląda na to, że on Cię popchnął po tym jak Ty pokazałaś mu język. (aktywne słuchanie faktów)

12 Dz: Tak, ale to było jak się bawiliśmy, on zabierał mi czerwone klocki. R: Zdenerwowałaś się, że zabierał Ci klocki i pokazałaś mu wtedy język. (aktywne słuchanie faktów, uczuć) Dz: Tak, ale on mnie popchnął mocniej. R: Kochanie, uważam, że pokazywanie języka i popychanie nie rozwiązuje problemów i tylko sprawia, że dwie osoby mogą się pogniewać na siebie i potem smucić się... Dz: Mamo, ale my się już nie gniewamy, dalej bawimy się razem. R: Aaa, rozumiem, że się pogodziliście i przeprosiliście nawzajem. (aktywne słuchanie uczuć i faktów) Dz: No...nie przeprosiliśmy, ale bawimy się razem. R: Moim zdaniem dobrze jest przeprosić jak się kogoś popchnie, uderzy, pokaże język czy powie przykre słowa, to ważne żeby umieć powiedzieć: Przepraszam, że Ci pokazałam język, ale nie lubię jak mnie popychasz. Dz: A jak jutro przeproszę, to się będzie liczyło. R: Tak córeczko. Rozmowa przeprowadzona w taki sposób komunikuje dziecku akceptację, brak nadmiernego wypytywania zachęca do otwarcia się i nie wywołuje niepotrzebnych napięć. Stwarza przestrzeń do wyrażenia przez rodzica własnej opini, wartości, poglądów, uczy i wychowuje. Wychowanie bez porażek Thomas Gordon jest autorem wielu książek wydanych aż w 28 językach. W Polsce ukazały się między innymi tytuły: Wychowanie bez porażek oraz Wychowanie bez porażek w szkole. Metody Gordona nie można jednak nauczyć się z książek. Czym innym jest czytanie o metodzie, a czym innym nauka jej stosowania w praktyce. Rodzice i nauczyciele uczą się komunikować w określony sposób przez wiele lat, mają swoje nawyki, przyzwyczajenia. Metody wychowawcze też wynieśli z domu. Rodzicowi i nauczycielowi, który nie doświadczy na własnej skórze innego sposobu komunikowania się, dużo trudniej będzie dokonać pewnych zmian w sobie, a co za tym idzie zaufać tej metodzie, bo nie uwierzy, że ona działa. Tak więc być może nauczy się pewnych technik z książki Thomasa Gordona, ale używając ich będzie, np. manipulował i dalej forsował swoje racje podczas konfliktów, ponieważ w jego sposobie porozumiewania zmieni się tylko opakowanie, ale nie zawartość. Bez zrozumienia filozofii metody Gordona, używając tylko technik zawartych w książkach robi się to w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym obszarze i nie odnosi sukcesu, później często szukając winy na zewnątrz czy krytykując metodę. Kursy Gordona prowadzone pod okiem trenera dają szansę na zainicjowanie się pewnych

13 fundamentalnych zmian, które mogą sprawić, że rodzic zechce ich doświadczyć w swoim życiu, by mieć pozytywny wpływ na relacje z własnymi dziećmi. Trening Skutecznego Rodzica jest bardzo dobrze dopracowany merytorycznie i metodycznie, poparty materiałami wizualnymi, książką i zeszytem ćwiczeń dla rodziców. Dużo daje także interaktywny sposób prowadzenia zajęć. Główne zalety metody Gordona Są prowadzone w 48 krajach od ponad 50 lat co zapewnia ich uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Daje to gwarancję, że zostały sprawdzone w praktyce i uczestnicząc w nich rodzice bądź przyszli rodzice mogą być pewni, że nie zmarnują swojego czasu i pieniędzy. Dotyczą relacji międzyludzkich i dają konkretne narzędzia do: rozwiązywania konfliktów tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez przegranych dr Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowań). Prowadzone są w grupach szkoleniowych gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów. Zawierają materiały szkoleniowe oraz prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz po kursie w domu, ponieważ w materiałach zawarta jest cała wiedza z kursu. Umiejętności zdobyte podczas kursu TSR znajdują swoje zastosowanie nie tylko w relacjach z dziećmi, ale także relacjach partnerskich czy życiu zawodowym. W Polsce do prowadzenia kursów TSR są uprawnieni tylko certyfikowani trenerzy GTI poprzez swojego reprezentanta w Polsce. Więcej informacji można uzyskać na stronie Dr Thomas Gordon to nieżyjący już amerykański psycholog, psychoterapeuta i doradca rodzinny. Był konsultantem i doradcą Białego Domu do spraw rodziny oraz członkiem rzeczywistym Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 1999 r. odebrał złoty medal za zasługi dla psychologii w służbie społecznej. Był trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Violetta Kruczkowska jest psychologiem, psychoterapeutą systemowym, prezesem Fundacji Wychowanie bez porażek i założycielką Centrum Komunikacji Gordona. Jest licencjonowanym reprezentantem Gordon Training International i najbardziej doświadczonym trenerem metody Gordona w Polsce.

14 Propaguje ideę dr Thomasa Gordona trzykrotnie nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla i wprowadza do Polski jego programy szkoleniowe. Uważa, że sposób komunikowania się w bliskich relacjach jest niezwykle ważny, a bardzo szczególny między rodzicami a dziećmi. Wierzy, że rodzice i nauczyciele odgrywają wiodącą rolę w stwarzaniu atmosfery, która będzie sprzyjała rozkwitowi prawdziwych wartości u dzieci. W 2005r. po uzyskaniu licencji do reprezentowania Gordon Training International w Polsce założyła wraz z mężem Centrum Komunikacji Gordona. Nazwa Centrum Komunikacji Gordona ma podkreślić jego niepowtarzalny charakter związany ściśle z osobą dr Thomasa Gordona.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. SZKOŁA dla RODZICÓW Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (...) Dzieci potrzebują tego, aby ich uczucia były akceptowane i doceniane. Kto pyta nie błądzi. Jak pomóc

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Nie da się sformułować gotowej recepty, jak pomagać dziecku. Do każdego należy podchodzić indywidualnie. Rodzice i nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

PRZEKRACZANIE PROGU EDUKACYJNEGO Z KLASY TRZECIEJ DO CZWARTEJ

PRZEKRACZANIE PROGU EDUKACYJNEGO Z KLASY TRZECIEJ DO CZWARTEJ PRZEKRACZANIE PROGU EDUKACYJNEGO Z KLASY TRZECIEJ DO CZWARTEJ Właściwości rozwojowe typowe dla tego wieku: dojrzałość poznawczo intelektualna - wzbogacenie mowy i zasobu słownictwa - wzrost aktywności

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY Efektywna edukacja Rodzic i nauczyciel partnerzy procesu edukacji Aleksandra Mikulska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 22 maja 2017 r. DZIEŃ DOBRY KTO? Aleksandra Mikulska

Bardziej szczegółowo

AUDIO B1 KONFLIKT POKOLEŃ (wersja dla studenta)

AUDIO B1 KONFLIKT POKOLEŃ (wersja dla studenta) AUDIO B1 KONFLIKT POKOLEŃ (wersja dla studenta) 1. Proszę napisać odpowiedzi na pytania: 1. Jak rozumiecie tytuł tekstu? 2. Czy wy buntowaliście się przeciw rodzicom i nauczycielom? W jaki sposób i dlaczego?

Bardziej szczegółowo

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI 2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI 2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS 10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI Jedną z najlepszych rzeczy, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to okazywać szacunek dla ich mamy. Jeśli jesteś żonaty, dbaj

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EMPATYCZNA KOMUNIKACJA W RODZINIE Monika Korczak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2016 r. Komunikacja interpersonalna wymiana informacji między jej

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko chodzi do szkoły...

Moje dziecko chodzi do szkoły... Moje dziecko chodzi do szkoły... Jak mu pomóc rozwijać samodzielność? Opracowanie: Joanna Kiedrowicz psycholog Jak pomóc dziecku oswoić szkołę? Nie zmieniaj swoich decyzji. Nie wprowadzaj atmosfery pośpiechu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA INTELIGENCJA EMOCJONALNA JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA WSPÓŁCZESNEGO DYREKTORA Wiesława Krysa Nauczyciel dyplomowany Coach Trener w edukacji Lilianna Kupaj Coach Master Trainer ICI, Trener Transforming Comunication

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA Pochwała jest jednym z czynników decydujących o prawidłowym rozwoju psychicznym i motywacyjnym dziecka. Jest ona ogromnym bodźcem motywującym dzieci do działania oraz potężnym

Bardziej szczegółowo

akceptuję siebie, choć widzę też własne akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie Copyright by Danuta Anna

akceptuję siebie, choć widzę też własne akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie Copyright by Danuta Anna akceptuję siebie, choć widzę też własne wady akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie 1 1. Uległy (wycofany): Druga osoba jest ważniejsza niż ja 2. Agresywny (intruzywny):

Bardziej szczegółowo

PRZEKRACZANIE PROGU EDUKACYJNEGO Z KLASY TRZECIEJ DO CZWARTEJ

PRZEKRACZANIE PROGU EDUKACYJNEGO Z KLASY TRZECIEJ DO CZWARTEJ PRZEKRACZANIE PROGU EDUKACYJNEGO Z KLASY TRZECIEJ DO CZWARTEJ Właściwości rozwojowe typowe dla tego wieku: dojrzałość poznawczo intelektualna - opanowanie myślenia abstrakcyjnego - wzbogacenie mowy i zasobu

Bardziej szczegółowo

1 Informacja zwrotna. IZ jest dialogiem nauczyciela z uczniem mającym pomóc uczniowi w uczeniu się

1 Informacja zwrotna. IZ jest dialogiem nauczyciela z uczniem mającym pomóc uczniowi w uczeniu się 1 Informacja zwrotna IZ jest dialogiem nauczyciela z uczniem mającym pomóc uczniowi w uczeniu się 2 Informacja zwrotna dla nauczyciela 3 Światła drogowe Zielony daję sobie świetnie radę, wszystko rozumiem

Bardziej szczegółowo

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska Nasza ziemia jest zdegenerowana, dzieci przestały być posłuszne rodzicom Tekst przypisywany egipskiemu kapłanowi

Bardziej szczegółowo

Co to jest asertywność

Co to jest asertywność ASERTYWNOŚĆ Co to jest asertywność To umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc w rozwoju swojemu dziecku? I NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW WIĘKSZOŚCI RODZICÓW

Jak pomóc w rozwoju swojemu dziecku? I NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW WIĘKSZOŚCI RODZICÓW Jak pomóc w rozwoju swojemu dziecku? I NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW WIĘKSZOŚCI RODZICÓW im bardziej wyręczamy dzieci w rozwoju, tym bardziej zabieramy im możliwości uczenia się i doświadczania Nie odrabiaj za

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna i przyjazna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna i przyjazna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017 Bezpieczna i przyjazna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, 30 wrzesień 2016r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

7 Złotych Zasad Uczestnictwa

7 Złotych Zasad Uczestnictwa 7 Złotych Zasad Uczestnictwa Złota Zasada nr 1: Zrozumienie moich praw Powinno mi się przekazać informacje dotyczące przysługujących mi praw. Muszę zrozumieć, dlaczego ważne jest, aby mnie słuchano i poważnie

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2 Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Bunt nastolatka

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Bunt nastolatka Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bunt nastolatka Magdalena Łabuś Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Jak przetrwać trudny

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci. Program Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów

Bardziej szczegółowo

Mediacja, jako sposób rozwiązywania sporów. Daria Bernaś Mediacje i negocjacje społeczne Rok II, sem. II, studia II stopnia, stacjonarne

Mediacja, jako sposób rozwiązywania sporów. Daria Bernaś Mediacje i negocjacje społeczne Rok II, sem. II, studia II stopnia, stacjonarne Mediacja, jako sposób rozwiązywania sporów Daria Bernaś Mediacje i negocjacje społeczne Rok II, sem. II, studia II stopnia, stacjonarne Drogi Nauczycielu! 1. Czym jest mediacja? 2. Procedura mediacji 3.

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 Bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, wrzesień 2013r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE AKADEMIA RODZICA Jak wychować szczęśliwe dziecko PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE Wyjątkowe warsztaty psychoedukacyjne w oparciu o: Szkołę dla Rodziców i Wychowawców oraz metodę KID S SKILLS-DAM

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci

Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci dr Julia Kaleńska-Rodzaj Katedra Psychologii UP Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów KODA kalenska@up.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co sprzyja uczeniu się? DEFINICJE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE TO PRZEKAZYWANIE UCZNIOWI INFORMACJI W TAKI SPOSÓB, KTÓRY POMAGA MU SIĘ UCZYĆ.

Bardziej szczegółowo

Składa się on z czterech elementów:

Składa się on z czterech elementów: Asertywność umiejętność powiedzenia nie, odmowy lub obrony własnych postaw, granic, psychologicznych w taki sposób, aby z jednej strony nie odczuwać wyrzutów sumienia, że sie powidzialo nie, kiedy ktoś

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Paweł Podgórski Trener EDUKATOR ZZPN E-mail: kontakt@sport-edukacja.pl CEL GŁÓWNY w pracy z najmłodszymi CEL SZKOLENIOWY

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie komunikować się z rodzicami.

Jak efektywnie komunikować się z rodzicami. Jak efektywnie komunikować się z rodzicami. Współpraca dwóch najważniejszych środowisk wychowawczych domu i szkoły jest podstawą właściwego rozwoju dziecka. oczekiwania O Rodzicow O Nauczycieli Moja rola

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w każdej rodzinie. O tym jakie skutki będzie miał on dla dziecka w dużej mierze zależy od postawy rodziców. Decyzja o

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIE jako choroba całej rodziny

UZALEŻNIENIE jako choroba całej rodziny UZALEŻNIENIE jako choroba całej rodziny Uzależnienie jest chorobą całej rodziny Relacje w rodzinie, której ktoś pije nadmiernie, zazwyczaj ulegają dużym zmianom. Każdy na swój sposób próbując poradzić

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA

ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA dr Barbara Trzcińska 10 marca 2009 PODSTAWOWE PYTANIA Jak wspomagać rozwój osobisty dziecka? Jak przygotować je do dalszej edukacji? Jak doradzać oraz budować

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każde dziecko jest zdolne!

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE Wprowadzenie do tematyki szkolenia Wiek dorastania wiąże się z szeregiem trudności, które rodzą frustrację rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia psychoedukacyjne Zajęcia psychoedukacyjne W szkole prowadzone są w obszarze profilaktyki wychowawczej zajęcia psychoedukacyjne realizowane w klasach gimnazjum i liceum ogólnokształcącego przez pedagoga. W trakcie roku

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Załącznik nr 1 Ankiety Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole. Odpowiedz na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 Wymiar I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum Krakowska kademia im. ndrzeja Frycza Modrzewskiego Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum utor: gnieszka Guzik, Patrycja Huget Instrukcja: Poniżej przedstawione zostały do wyboru po dwa stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania PROCES GRUPOWY 19.0.2011, Łódź Iwona Kania Człowiek jest istotą nastawioną na bycie z innymi i jego życie w większości wiąże się z grupami. Pierwszą grupą, z jaką się styka, i w której się rozwija, jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Empatyczna komunikacja w rodzinie Beata Kosiacka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 27 marca 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów Ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas IV V w Szkole Podstawowej nr 79. Jej celem zbadanie atmosfery panującej wśród uczniów w szkole, korelacji nauczyciel

Bardziej szczegółowo

GOLDEN 5. Integracja i klimat klasy, Współpraca nauczyciela z rodzicami.

GOLDEN 5. Integracja i klimat klasy, Współpraca nauczyciela z rodzicami. GOLDEN 5 Integracja i klimat klasy, Współpraca nauczyciela z rodzicami. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Ankieta dla rodziców Ankieta jest anonimowa. Państwa odpowiedzi będą wykorzystane do podniesienia

Bardziej szczegółowo

Jak motywować uczniów do nauki

Jak motywować uczniów do nauki Jak motywować uczniów do nauki Właściwa nagroda/ pochwała zawiera konkretne i precyzyjne informacje, które dokładnie wskazują, co dziecko osiągnęło, w czym się poprawiło docenianie nie tylko końcowego

Bardziej szczegółowo

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę.

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę. AKADEMIA KOMPETENCJI TRENERSKICH WPROWADZENIE: POTENCJAŁ ZAWODOWY I OSOBISTY TRENERA Magdalena Bergmann Toruń, 9 września 2011 r. Fundacja Gospodarcza Pro Europa www.fundacja-proeuropa.org.pl Człowieka

Bardziej szczegółowo

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zakończenie Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Do problemu głównego zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe, które przedstawię poniżej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Kosiorek nauczyciel zawodu Zespól Szkól Samochodowych i Licealnych nr 2 ul. Jana Pawła II 69 Warszawa

Zbigniew Kosiorek nauczyciel zawodu Zespól Szkól Samochodowych i Licealnych nr 2 ul. Jana Pawła II 69 Warszawa Zbigniew Kosiorek nauczyciel zawodu Zespól Szkól Samochodowych i Licealnych nr 2 ul. Jana Pawła II 69 Warszawa ASERTYWNOŚĆ Codziennie w domu, w pracy, w szkole na ulicy spotykamy innych ludzi, swoich bliskich,

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V Zachowania organizacyjne Ćwiczenia V Skuteczna komunikacja Język prosty, zrozumiały, pozbawiony wieloznaczności Zsynchronizowanie mowy werbalnej i niewerbalnej Pozytywny wydźwięk wypowiedzi: Gorzej: Nie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD K A T A R Z Y N A O R K I S Z S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z D Z I E C I Z N A D P O B U D L I W O Ś C I Ą P S Y C H O R U C H O W Ą Moment narodzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM Dlaczego trudno być rodzicami nastolatka? W okresie wczesnej dorosłości następuje: budowanie własnego systemu wartości (uwalnianie się od wpływu

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia kandydata na beneficjentów projektu. Europraktyki autostradą do zawodowego sukcesu młodzieży POWERVET PL01-KA

Ankieta dla ucznia kandydata na beneficjentów projektu. Europraktyki autostradą do zawodowego sukcesu młodzieży POWERVET PL01-KA Ankieta dla ucznia kandydata na beneficjentów projektu Europraktyki autostradą do zawodowego sukcesu młodzieży POWERVET-2016-1-PL01-KA102-25904 Imię:. Nazwisko:. Branża:. Zawód:.. (PO WER) I. Część językowa.

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

Powody niechęci dziecka do przedszkola można podzielić na kilka grup...

Powody niechęci dziecka do przedszkola można podzielić na kilka grup... Dlaczego dziecko nie chce iść do przedszkola? Zapytaliśmy Eksperta dlaczego maluchy nie chcą chodzić do przedszkola. Bez względu na to, czy Twój maluch buntuje się sporadycznie, czy nagminnie się awanturuje

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI Prowadzący - dr Sylwia Szymańska - trener FPL Każda sytuacja wywołuje emocje

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

- mężczyźni błędnie oferują rozwiązania lub czują się obwiniani, kiedy kobieta mówi o swoich problemach

- mężczyźni błędnie oferują rozwiązania lub czują się obwiniani, kiedy kobieta mówi o swoich problemach Podstawowe różnice między kobietami i mężczyznami. Błędy jakie popełniamy w kontaktach z płcią przeciwną: - mężczyźni błędnie oferują rozwiązania lub czują się obwiniani, kiedy kobieta mówi o swoich problemach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Informacja o realizacji pilotażu programu w roku szkolnym 2010/11 Cele ewaluacji i pytania kluczowe

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJI DOŚWIADCZENIA PRZEZ UCZNIA ZJAWISKA HEJTU. materiał dla uczniów

JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJI DOŚWIADCZENIA PRZEZ UCZNIA ZJAWISKA HEJTU. materiał dla uczniów JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJI DOŚWIADCZENIA PRZEZ UCZNIA ZJAWISKA HEJTU materiał dla uczniów SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. STAŁEM SIĘ ODBIORCĄ HEJTU 2.1 DLACZEGO MNIE TO SPOTKAŁO? 2.2 CO MOŻESZ ZROBIĆ JAKO ODBIORCA

Bardziej szczegółowo

Czyli, jak efektywnie współpracować z rodzicami. Radom 2012

Czyli, jak efektywnie współpracować z rodzicami. Radom 2012 Czyli, jak efektywnie współpracować z rodzicami Radom 2012 Katarzyna Ziomek doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli katarzyna.ziomek@rodon.radom.pl Są doskonałym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

GADKI, czyli proste rozmowy na trudne tematy. Rozmowy z dzieckiem dotyczące unikania zagrożeń związanych z wykorzystaniem seksualnym.

GADKI, czyli proste rozmowy na trudne tematy. Rozmowy z dzieckiem dotyczące unikania zagrożeń związanych z wykorzystaniem seksualnym. GADKI, czyli proste rozmowy na trudne tematy. Rozmowy z dzieckiem dotyczące unikania zagrożeń związanych z wykorzystaniem seksualnym. Na podstawie kampanii Fundacji Dzieci Niczyje - przygotowała Agata

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów?

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów? 1. Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania autoagresywne Do czynników środowiskowych wskazujących na źródła agresji zalicza się rodzinę, także jej dalszy wpływ na wielopokoleniowe rodziny, przekazywanie

Bardziej szczegółowo