ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona."

Transkrypt

1 opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119 syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. Sprawcą zbrodni jest zredukowany majster fabryczny Edward Ciesiftskl Po dokonanej operacji dyr. Kon zmarł w lecznicy Unifas" Wczoraj o godz. 10 wieczorem na ul. Targowe] 51 dokonano zamachu na syna przemysłowca łódzkiego prezesa Widzewskie] Manufaktury, Oskaia Kona, 23-LETN1EGO ALBERTA KONA zamieszkałego w pałacu przy ulicy Targowe] 61. Zamachu dokonał zredukowany ma]? ter fabryczny 21-LETNI EDWARD CIESINSKI, zamieszkały przy ulicy Brzezińskie] 58. Zamachowiec oddał do Kona 6 strzałów rewolwerowych, z których TRZY TRAFIŁY W LEWĄ RĘKĘ, DWIE W OKOLICĘ BRZUCHA, Jedna zaś utkwiła w kieszeni kamizelki w paczce papierów. Albert Kon, w obronie własnego życia począł strzelać do napastnika, RANIĄC GO CIĘŻKO W BRZUCH. Cłeslński, po dokonaniu zamachu, do czołgał się do komendy policji przy ulicy Kilińskiego 152, gdzie SAM ZAMELDOWAŁ DYŻURNEMU OFICEROWI O DOKONANYM ZA MACHU I ODDAL REWOLWER. Natychmiast powiadomiono o tem władze, które zjechały samochodami do gmachu komendy policji. O godzinie przesłuchano go w obecności pprok. kameralnego d-ra Jana Markowskiego, komendanta polic]! na ni. Łódź, podinspektora Elsesser-Nled ziałkowskiego oraz naczelnika w y działu śledczego nadkom. Wevera. Do komendy policji zostało zawezwane pogotowie ratunkowe, którego lekarz, po udzieleniu pierwsze] pomocy, odwiózł Edwarda Cieslńskiego W STANIE AGONJI DO SZPITALA ŚW. JÓZEFA. Do rannego dyr. Kona, do pałacu przy ul. Targowe] 61 zawezwano również pogotowie ratunkowe, którego lekarz, po udzieleniu pierwsze] pomocy, przewiózł go do lecznicy Unitas", przy ul- Puste], gdzie DOKONANO OPERACJI WYJĘCIA KUL. O godzinie 1 m. 40 w nocy, dyrektor Kon, po dokonane] operacji, ZMARŁ, NIE ODZYSKAWSZY PRZYTOMNOŚCI. Delegaci M. S. Wojsk. no posiedzeniu komisji budictowei senatu. Warszawski korespondent Republiki"(B) teleionuje: Komisja budżetowa senatu obradowa ła wczoraj nad budżetem M. S. Wojsk. Pewną niespodzianką było zjawienie si$ na posiedzeniu komisji wice-ministra spraw wojskowych gen. Konarzewskiego w towarzystwie kilkunastu oficerów i wyższych wojskowych, reprezentujących poszczególne departamenty ministerstwa. Jak wiadomo, na posiedzenie sejmowej komisji budżetowej przy rozpatrywaniu budżetu wojska nie zjawił się z ra mierna marszałka Piłsudskiego nikt. Komisja senatu potraktowana została zupełnie inaczej. Obrady komisji toczyły sie w tonie zupełnie spokojnym, ściśle rzeczowym. Gen. Konarzewski u- dzlelał licznych wyjaśnień, jak również i towarzyszący mu oficerowie. Głosowanie nad budżetem w komisji senatu odbędzie się dopiero oo zakończeniu prac budżetowych przez sejm, tymczasem zaś odbywa się tylko dysku sja. (Premier (Bartel wyjechał do Xa&ooane&o. Warszawa, 13 stycznia. (Polska Agenda Telegraficzna). Prezes rady ministrów prof. Bartel wyjechał do Zakopanego w celu odwiedzenia bawiącego tam Prezydenta Rzeczypospolitej i złożenia mu w dniu 1 lutego życzeń imieninowych imieniem rzą du. Powrót premj. Bartla nastąpi w niedzielę, 3 b. m. Groźba strejftu górnifców Warszawski korespondent Republiki" (B.) telefonuje: Z Zagłębia Dąbrowskiego donoszą do Warszawy, że wybuch stroiku górników. Jest bardzo prawdopodobny. Strelk rozpocząć się ma w dniu 11 lutego. O- stateczna decyzja zapadnie na zgromadzeniach górników, wyznaczonych na niedzielę w Sosnowcu i Dąbrowie Górnicze]. Trocki opnaśeił Rosie; ł znafdule sle fuł w droiize do Turcfl? BERLIN. 31 stycznia. CPolska Agencja Telegraficzna) pobliżu Berlina. TeL Union donosi w związku z tem, że rząd Rzeszy nie będzie stawiał Agencja Tel. Union donosi z Moskwy trudności Trockiemu w via Kowno, że Trocki Wyjechać miał z przyjeździe do Niemiec, jeżeli zgodzi się Moskwy wśród wielkich środków o- on żyć jak zwykły cudzoziemiec 1 podporządkować strożnoścl. Moskwa otrzymała dla Trockiego się prawom niemieckim. od ambasady tureckie! wizę właz Jednocześnie jednak z drugiej strony a- dowa do Turcji na 6 miesięcy. Rząd turecki gencja ta notuje pogłoski z kół urzędo miał na prośbę Moskwy otoczyć wych, według których rząd Rzeszy nie Trockiego baczną opieką policyjną ze zajirlował się jeszcze sprawa ewentualnego pozwolenia na przyjazd względu na groźbę zamachów ze strony Trockiego emigrantów. Trocki chce udać się do i nie wiadomo, jak wobec te] ewentualności rząd się Niemiec, gdzie zamierza osiedlić się w zachowa. Dyskusja szczegółowa nad budżetem rozpocznie sle w Warszawski korespondent Republiki" (B.) telefonuje: Wczorajsze posiedzenie sejmu trwało od godziny 10 rano do godziny 9 wieczorem przy zupełnie pustych ławach rządowych i przy prawie pustej sali poselskiej. Ten braik zainteresowania nie był zresztą czemś dziwnym. Dyskusja była tak nieciekawa i przemawiali mówcy tak marnych autoramentów, -z wy;atkiem jedynie byłego marszałka sejmu p. Rataja (Piast), że marszałek i wice-m i<rszałkowie, którzy kolejno przewodniczyli odrabiali prawdziwą pańszczyznę. Do głosu przychodzili przedstawiciele większych ugrupowań sejmowych, a w dniu dzisiefsztyim. końcu przedstawiciele mniejszości narodov ych. Wśród tych ostatnich przemawiał ob szernie poseł Crynbaum (koło żydowskie), który poruszał szeroko zagadnienie niedopuszczania żydów do posad państwowych. Mówca przytoczył kilka jaskrawych wypadków wydalenia ze służby państwowe] żydów, nie mówi iv Już o tem, że żadni żydzi nie są przjmowani na stanowiska państwowe, nawet najniższe. Dyskusja generalna nad budżetem została zakończona i dziś rozpocznie się dyskusja szczegółowa nad budżetem Prezydenta Rzplitej, sejmu, senatu, najwyższej izby kontroli państwa, oraz ministerstwa spraw wewnętrznych. Proces o ordynację nieświeską roipoagna sie w dniu azlsiefsigm NOWOGRÓDEK, 31 stycznia. obecnemu ordynacji ks. Albrechtowi Radziwiłłowi. Proces ten wywołał olbrzy (Polska Asencja Telegraficzna). Jutro rozpoczyna się w tutelszym są mie zainteresowanie, z uwagi na to, że dzle okręgowym proces o ordynację nłeśwleską. Powództwo wnosi ks. Aleksan złożonych w złocie. suma powództwa wynosi 125 miljoitów der Radziwiłł przeciwko posiadaczowi Narada podatkowa odbędzie się donieno n> przyszłym tygodniu Warszawski korespondent Republiki" 03.) telefonuje: Narada podatkowa, która sie miała odbyć wczoraj w prezydjum rady ministrów z udziałem premjera Bartla, ministra skarbu Czechowicza oraz posłów klubu BB., reprezentujących sfery gospodarcze, została odwołana i odbędzie się dopiero w przyszłym tygodniu. Powodem odwołania jest zarówno dyskusja budżetowa, która toczyła się przez cały dzień dzisiejszy w sejmie, jak i to, że p. premjer Bartel wyjechał z Warszawy do Zakopanego dla złożenia osobistych gratulacji p. prezydentowi Rzplitej Mościckiemu, który w dniu jutrzejszym obchodzi imieniny. Zniżki kolejowe no (fowszeenną "tłustawe wv (foznaniu. Warszawski korespondent Republiki" 03.) telefonuje: Ministerstwo komunikacji zdecydowało się przyznać szerokie ulgi. kolejowe dla osób, udających się na pówszech ną wystawę krajową w Poznaniu. Ulga wynosić będzie 66 proc. ceny biletu w drodze powrotnej, czyli taka sama, jak się ją uzyskiwało przy wyjeździe z miej scowości uzdrowiskowych. Wystawcy i personel firm wystawiających korzysta z 50 proc. zniżek kolejowych, jedynie za okazaniem legitymacji wystawowej. Zniżki ważne b^dą na 7 dni przed otwarciem i na 7 dni po zamknięciu wystawy. Tunel pod La Manche f»edxie bosattomal 30 mit fonów funtów. Londyn. 31 stycznia. W izbie gmin obradowali wczoraj zwolennicy budowy tunelu pod kanałem La Manche, przyczem obliczono, że tunel będzie kosztował 30 milionów funt. szterlingów. Koszty te będą podzielone miedzy Anglję a Francję.

2 Str. 2. MI 1929 rnr. 32 Piątek dnia 1 lutego r. b. odbędzie się w trzech wspaniałych salach przy ul. Sienkiewicza 64. W i e l k a M a s k a r a d a p n. Nor. n a R i v i e r Wefście 10 złotych. Przygrywać b«dą 3 orkiestry. Mnóstwo niespodzianek. Wspaniała dekoracia sal. Parkiet, szklany daneing. Obfity bufet i ciepła kuchnia na miei<cu. Dziś i dni następn. Passe-Parłout i bilety ulgowe n e ważne! Początek o godz Orkiestra doudvr ikantora Arcyprzaból sezonu! IWANA PETROWICCA Korona twórczeicl! w filmie p«tl powieści GABRIELI ZAPOLSKIEJ p. t. C A R E W I C Z wzruszający dramat miłości następcy tronu. Symfonia pieśni i miłości! Zwyczaje i obyczaje lado rosyishiego. Zamach bombowy aa carewicza. Intrygi dworu rosy skiego. Przepych wystawy. Porywająca gra artystów. Iwaia: Soniilid (la \w filmu 2 MHB.IT: lilalam I iva\m IBKBI Bunt wojska w Hiszpanji wywołał b. premier Guerra, przywódca partji konserwatywnej. BERLIN. 31 stycznia. Według doniesień z Madrytu wielką sensację wywołała w kołach politycznych Hiszpanji wiadomość o aresztowaniu przywódcy partji konserwatystów 1 b. premjcra Jose Sanchez Guerra, który od dłuższego czasu zamieszkiwał we Francji na dobrowolnem uchodźtwie. Dy rekcja generalna służby bezpieczeństwa wydała w środę w tej sprawie następujący komunikat: Dziś w południe Jose Sanchez Guerra, któy w towarzystwie syna swego Rafaela, przybył na parowcu..oksala" we wtorek o g. 10 ej wieczór z portu francuskiego Yendres do Valencii 1 udał słę-nn ląd pod fałszywem nazwiskiem, został aresztowany w chwili, gdy próbo wal skłonić pewną część garnizonu do przyłączenia się do nieudanego zamachu stanu w Cludad Real. Jose Sanchez zost, ł osaczony wraz z synem w więzieniu wojskowem w Valencii. Z aresztowania tego można wnioskować, kończy komunikat, z jakich kół wychodził ruch wywrotowy.' PARYŻ, 31 stycznia. Korespondent Ouotldien" donosi z Bordeaux, że według krążących tam pogłosek, ruch przeciwko rządowi w Misz panji bynajmniej Jeszcze nie Jest stłuinio ny. Pułk artylerii w Cludad Real nie Jest Jedynym ze zbuntowanych pułków, z których kilka jeszcze nie rozpoczęły Jaw II aj akcji. Ruch jest skierowany przeciw ko dyrektoriatowi oraz osobiście przeciwko gen. Primo de Rlvera. Bvć może, iż jeszcze w tym tygodniu ruch się rozszerzy. Tak samo donoszą z Hendaye nad granica francusko-hiszpańska, że postępowanie rządu zdradza wielki niepokój, (tanki otrzymały ostrzeżenie, aby się i<le wdawały w żadne interesy z zagranicą. PARYŻ, 31 stycznia. Donoszą z Madrytu, że gen. Orgaz kazał w Ciudad Real aresztować wszystkich oficerów zbuntowanego pułku artylerjl. Żołnierze mają być surowo ukarani. Trzech oficerów, z których Jeden uciekł, skazano na śmierć. Król ma zatwierdzić ten wyrok. Śledztwo prowadzi płk. Castro, któ we Francji hlszpanów Le Roux Gamboa 1 radykalnego przywódcę Alba. Krążą pogłoski, że głównym kierownikiem nieudanego rokoszu jest b. minister wojny I b. przewodniczący Najwyższej Rady Wojmnej gen. Aguielera, który sam pochodzi z Ciudad Real. Gen. Aguielera jest podobno aresztowany. Preztjc9eii&f C o o l i d g e ustala skiacm i»rząi$xsego rządu. Waszyngton. 31 stycznia. I rzucaląc tę nominację senat wychodził Polska Agencla Telegraficzna. z założenia, iż żądaniem prokuratora ge- Podczas krótkiego swego pobytu w, neralncgo jest przedewszystkiem strze- Waszyngtonie po powrocie z południo- żerne interesów państwa przed nadużyciami trustów, a właśnie Warren był wej Ameryki, oraz obecnie podczas swych wywczasów" we Florydzie, pre przed laty obrońcą trustów w stanie Michigan, oskarżonych o pogwałcenie zydcnt-clekt Hoover zajmuje sic prze an-' dewszystkiem spfa^ą^rwe^ó^rzysżie'- 5 go gabinetu. Wybór dziesięciu!' członków gabinetu przysługuje ^Wlaczńiflf- prezydentowi, z zastrzeżeniem, że muszą oni być zatwierdzeni na swych wysokich urzędach przez senat. Jest to iednakże do pewnego stopnia formalność. W ciągu póuorawiekowego istnienia Stanów Zjednoczonych raz się tylko zdarzyło, że senat odmówił zatwierdzenia jednego z członków gabinetu, a stało sie to właśnie podczas rządów Coolidga, któremu setiat odmówił aprobaty na nominację Ch. Warrena prokuratorem generalnym, t. j. ministrem sprawiedliwości. Od ty;rusiowej ustawy Shermana. Zdaje się, że nominacje członków ga binetu Hoovcra nastąpią w tym roku raczej później i bardzo być może nieko mecznie będą po myśli zawodowych polityków stronnictwa republikańskiego. Sekretarz stanu Kellog oświadczył już publicznie, że z dn. 4 marca wycofuje s'ę z życia publicznego. O sekretarzu skarbu Mellonie wiadomo, że pozostanie jogo przy tece skarbu zależy tylko od niego. Hoover układy swoje z przy wód cami oraz ewentualnymi kandydatami na ministrów osłania dotychczas tajemnicą. (Bmwmia przeciw (fwusom Mza.d żąda Medale dla oficerów i szeregowych policji Warszawski korespondent Republiki" (B) telefonuje: Minister gen. Składkowskl wystosował w dniu dzisiejszym pismo do głównego komendanta policji w sprawie przy znania oficerom policji i szeregowym medalu 10-lecia odzyskania niepodległości. Medal przyznay będzie przez komendantów wojewódzkich. Minister zabrania przyznania medalu tvm oficerom i szeregowym policji, którzy karani byli sądownie, lub wydaleni z policji na podstawie śledztwa dyscyplinarnego. Przyznanie medalu zależne jest od posiadania pięcioletniej służby czynnej. Dwa odszradowanta *v wusoności 3 i pói miliarda moren. Berlin, 31 stycznia. (Polska Agen.ia telegraficzna) wych. Bawarja żąda od Prus odszkodo wań w wysokości 3 i pół miljarda ma Beri. Tgb." podaje oświadczenie rek z tytułu odstąpionych pewnych te sensacyjne premjera bawarskiego łielta, rytorjów. Rząd pruski stara się brutal ministra finansów Schmelzego i mi nie utrzymać prymat Prus nad kraja nistra sprawiedliwości Guertlcra, złożone mi związkowemi. Największym na na poufnej konferencji prasowej szym wrogiem są Prusy, których stano dziennikom prorządowym o stosunku wisko nazwać należy bezczelnością, Bawarji do Prus. Premjer wystąpił z nieznaną w historii. Ogłoszenie tych o- oskarżenia Prus w sprawach odszkodowań, świadczeń uważane jest w kołach rzątują oświadczając, że Prusy sabodowych Bawarji za naruszenie zaufa wykonywanie traktatów państwonia i pociągnie dalsze konsekwencje. Dom towarowy Tiefza spłonął. Demonstracio homunislów podcias l»oźcirii. pociągi zderzyły się w tunelu TtS osób MOStnio rannurfi PARYŻ. 31 stycznia. (Pniaka Aecncla I elrcratlcznał Okazuje się, że wbrew poprzednim obawom w czasie zderzenia w tunelu dwuch pociągów podmiejskich, nikt z pa sażerów nie zginął. Jest tylko 28 osób rannych, w ozem 6 cużko. ffotomeh samuela Zaboron>sSzte n u n o r! n> Ameryfe. Nowy Jork, 31 stycznia. (Polska AEencja I eleitraficzna). W Paterson zmarł w 87 roku żyda jeden z najstarszych osadników polskich w Stanach Zjednoczonych Józef Zborowski, zostawił wdowę oraz trzech synów i córkę; wszyscy są zamerykanizowani i maią za żony amerykanki. Zmarły był potomkiem Samuela Zborowskiego. - &toxsivv etanie oficerów n> Guatemati. Guatemala, 31 stycznia. (Polska Aiancia I el s^raflcznal Wykonano tu wyrok śmierci na płk. Fernando Morales i ppłk. Depeon Regil, uznanych przez sąd wojenny winnymi zbrodni buntu. Egzekucja ta kładzie kres ruchowi rewolucyjnemu, który wybuchł ostatnio w połudnlowo-zachodnich prowincjach Guatemali. famolof. bióru m l a l n>yirvie ł euraneleumfrón) m Jiabutu, Katłincąt. Londyn, 31 stycznia (Polska Agencla Telegraficzna) Daily Telegraph" donosi z Peszewaru, iż wzrasta tam coraz bardziej troska o losy samolotu wojskowego, który we wtorek odleciał z Peszewaru do Kabulu, aby zabrać stamtąd członków kolonji europejskiej, nie dotarł jednak do celu, a fatalna pogoda panująca obecnie w Afganistanie wzmaga te obawy. Samolot wywiadowczy, który udał się na poszukiwanie zaginionego samolotu, ni«natrafił na jego ślad. Drugi samolot, który we czwartek ma przybyć do Kabulu, odleci tego samego dnia z powrotem, zabierając dalszą grupę obywateli europej skich. ry oświadczył, że będzie ono trwało riłjiższy czas, celem wykrycia wszystkich osób cywilnych, które stawały (Polska Agencja I elegraficzna) musiała opróżnić, gdyż ściany tego do Berlin, 31 stycznia. na, a Jeden z domów pobliskich policja poza oficerami. Pożar, który wczoraj wybuchł w do mu popękały 1 zarysowały się. W całej Hiszpanii zaprowadzono o mu towarowym Hermana Tietza przy AKCJĘ RATUNKOWA W PEWNYM Rozmowy Pana Prenfera strą cenzurę. Granicę sa pilnie strzeżone. Paszporty starannie sprawdzane. U- największych pożarów z całej serji ka DEMONSTRACYJNY KOMUNISTÓW KAZIMIERZA BARTLA ul. Szosowej w Berlinie jest jednym z,momencie UTRUDNIŁ POCHÓD rzędy telegraficzne przyjmują depesze tastrof ogniowych, które nawiedziły w maszerujących z czerwoneml sztandarami przez ulice, na której płonął po z Przemysłowcami prywatne z wielkieml trudnościami. roku bieżącym Berlin. Wśród inicjatorów ruchu przeclw- CAŁY DOM TOWAROWY TIETZA żar. Uczestnicy pochodu stawiali opór,ądowego wymieniają przebywających SPŁONĄŁ DOSZCZĘTNIE. urzędnikom policyjnym, którzy pochodu nie chcieli przepuścić obok pożaru. ukazały się w druku Pożar przybrał tak wielkie rozmiary, CENA EGZEMP. ZŁ. i.50. że wskutek gorąca strażacy ule mogli 12 oddziałów straży pożarnej czynnych,, Komisja opiumowa stwierdziła, ie Zl zbliżyć się do płonącego gmachu, a dra było przez cała noc. Straty, wyrzadzo»«*ao główny: instytut Wydawniczy ;Vw ratyfikowało konwencje genewska. Po- blny okute żelazem wyginały się od ne przez pożar wynoszą kilka milionów.aje Jednak w dalszym cl«gu 33 uczestników c-:icji haskiej, którzy nie przvstaolli do gorąca. marek. icuejł genewskiej. W sąsiednich domach popękały ok-

3 M Str. 3 ściągane przez gminy i magistraty, różne, nieskoordynowane, częste, małe i wielkie te są, wedle określenia ministra, prawdziwa plaga płatnika. A do nich przyłączają się dopiero świadczenia socjalne", alimentów anie kas chorych, funduszu bezrobocia i t. d. i t. d. Obliczenia najzupełniej miarodajne wykazują, że ogólne obciążenie społeczeństwa polskiego świadczeniami wyraża się sumą około 8 miljardów złotych rocznie. Z tego kasy skarbowe pochłaniają około 4-ch miliardów. Reszta, a więc druga POŁOWA to świadczenia na rzecz samorządów i instytucji publicznych, pobierających opłaty przymusowe na podstawie uprawnień ustawowych. Niezwykle wszechstronna w tym roku dyskusja budżetowa wykazała, że lwia część społeczeństwa, a przynajmniej jego przedstawiciele zdają sobie sprawę ze szkodliwości takiego stanu rzeczy, a jednocześnie, że rząd gotów jest do stopniowego przykładania hamulca na rozpędzone koła polityki skarbowej samorządów. Późno ale przyjść to musi. Autonomia w Polsce przestała się już cieszyć tak wielkiem uznaniem ogółu, ażeby przykrócenie rozmachu miejskich 1 wiejskich ministrów skarbu" o skromnych tytułach ławników, ale nieskromnych ambicjach DYKTATORÓW FINAN SOWYCH mogło rządowi nie zjednać szczerego poklasku. Polityka finansowa, a szczególnie podatkowa magistratów i gmin nie wielu już ma obrońców. Rozmach demokratyczny, jaki ogarnął Rzeczpospolitą w pierwszych latach budowania swego bytu niepodległego stwo rzył z autonomji coś jakby tabu". Rada miejska, rada gminna, magistrat i gmina stały się źrenicami wolności". Rozumiemy, że i dziś w pewnych kołach głos domagający si$ ograniczenia praw samorządów w nakładaniu ciężarów finansowych na obywateli może być w pewnych kołach okrzyknięty jako faszystowski wybryk antydemokratyczny", ale tem nie mniej ważymy się na podniesienie takiego hasła w przeświadczeniu, że ABSURD przeciążenia podatkowego stał się już dziś ZBYT OCZYWISTY, ażeby dla zapobieżenia KATASTROFIE nie sięgnąć do ŹRÓDEŁ złego Generalny referent budżetu i prezes komisji budżetowej sejmu, poseł dr. Wła dysław Byrka, jeden z najznakomitszych naszych znawców spraw fiskalnych ujął wczoraj zagadnienie o którem mowa w ten sposób: Stosunek władzy państwowej do autonomji w dziedzinie skarbowości tu trzeba mleć zawsze na oku, że objekt eksploatacji jest ten sam i dla Przeciążenie podatkowe miast. Na tle rozgrywającej się kampanii o państwa i dla samorządu. Mam wrażenie że autonomia nie ma dość nym staje z całą jaskrawością konieczłecznego, i świadczeń społecznych, Z drugiej strony na porządku dziendowę naszego ustawodawstwa spo zmniejszenie świadczeń finansowych społeczeństwa na rzecz państwa doszło względu na to, że jednak siła podatkowa społeczeństwa bardzo osłabia CHORYCH I O FUNDUSZU BEZRO dobywa się ze społeczeństwa a użyność nowelizacji ustaw o KASACH ale szkoda każdego grosza, który wy do stwierdzenia faktu zresztą nie rewelacyjnie nowego, ale kierującego się podatkami autonomlcznemi na cele, które nie są konieczne. SPŁAT na te cele. BOCIA w kierunku ZMNIEJSZENIA wa w sposób nieekonomiczny!... wysiłek sfer gospodarczych i prasy niezależnej nietylko przeciwko zachłanność! kas państwowych. Samorząd wszędzie wprowadza tycznej rozbudowie samorządów tak Analogicznie jak przy ultra-demokra Obie instytucje, których niedocenianie byłoby głupstwem, poiączonem ze Minister Czechowicz na posiedzeniu wydatki bez porozumienia z władzami skarbowemi, a min. spraw wewno-publicznych opieki społecznej u- i przy stanowieniu o instytucjach praw- złą wolą, wykazują jednak nadmiar środ komisji budżetowej sejmu, omawiając ków obrotowych i to właśnie wtedy, budżet swego resortu i poświęcając obszerny ustęp sprawie REFORMY PO nia objekcyj skarbu wskutek czego dzonej Rzeczypospolitej chciał być jaknętrznych także często nie uwzględ stawodawca w zaraniu dziejów odro gdy wszystkie warsztaty gospodarstwa społecznego cierpią na brak tych środków. DATKOWEJ wskazał pierwszy, że skar budżety autonomiczne w ciągu roku najbardzle] hojny dla tych zakładów. gi na zbytnie obciążenie podatkowe nie skaczą o kilkadziesiąt procent w górę. Otóż w związku z przedłożenia- Trudno przecież przyjąć ze spokojem wie na całości gospodarstwa, a obecnie Hojność jednak odbiła się zbyt dotkli zawsze wywołane są świadczeniami z tytułu PODATKÓW PAŃSTWOWYCH. mi podatkowemi powinniśmy te rzeczy wiadomości o tem, że kasy chorych i stała się jednym z dominujących spół- PODATKI PAŃSTWOWE, podatki, uregulować w ten sposób, że poczynników obciążenia podatkowego. datki do pewnej wysokości uchwalałaby autonomia we własnym zakre sie bez zezwolenia władzy nadzorczej, do wyższej wysokości w porozumieniu z województwem 1 prezesem izby skarbowej, przyczem w razie sporu rozstrzygałaby władza cen tralna, zaś podatki w jeszcze wyższej wysokości musiałoby zatwierdzać ministerstwo spraw wewnętrznych w porozumieniu z min. skarbu. I to jest ujęcie sprawy należyte! Wzmocniona kontrola władzy nadzorczej samorządów przy współpracy ministerstwa skarbu i jeszcze przy zastrzc źeniu dla tego resortu prawa veta" (to trzeba jednak przeprowadzić ustawowo!) może być środkiem zbawiennym. Może zmniejszyć obciążenie podat kowe społeczeństwa. (ferment w armii fundusz bezrobocia przystopują do IN- WESTYCYJ BUDOWLANYCH i to na niezwykle szeroką miarę zakrojonych. Czyż to jest celem tych instytucji?!.. Znów przytoczymy wczoraj wypowiedziane słowa prezesa dr. Byrki: Pęd do budowania jednak jest trochę zaraźliwy i działa ujemnie także na liczne związki prawa publicznego które są alimentowane przymusoweml składkami obywateli i składkami państwa. Lokowanie funduszów kas chorych w budowie gma chów tych kas trochę za duże rozmiary przyjęło. Zupełnie niedopuszczalne jest budowanie budynków dla państwowego Funduszu Bezrobocia, który jest z natury rzeczy czemś przejśclowem. Jeżeli wkładki są tak duże, że dozwalają na takie rezerwy, to nnbży te wkładki zmniejszyć. Nie należę do ludzi zwalczających rozbu litewskiej CfUerontie titc..,tn emigrują, do 0Vus i na &tn>ę. KOWNO, 31 stycznia. BERLIN. 31 stycznia. W poszczególnych garnizonach Utew Korespondent Berliner Tageblatt' skjch, jnk twierdzą dobrze polnormowa- donosi z Kowna, że na następcę Piecha ni przedstawiciele stronnictw ooozycyj- wicłiisa na stanowisku szefa sztabu genych, organizują oficerowie grupy Ple- neralnego upatrzony Jest pułk. Kubilius, chawiciusa powstanie wojskowe, które j który pełnił już poprzednio czasowo funk ma się zakończyć wypędzeniem Walde-1 eję szefa sztabu. marasa 1 Smełony z Litwy. Gdy Waldemaras ofiarował stanowisko szefa sztabu dotychczasowemu zastępcy szefa sztabu generał. Litwy, ten że oświadczył Waldemarasowi. że jako wojskowy słucha w te] chwili rozkazu ministra, wojny Wałdemarasa. że jednak w najbliższych dniach już złoży wniosek o dymisję, ponieważ nie może pracować przeciw uznanym za słuszne wytycznym pułk. Piechawiclusa. KRÓLEWIEC. 31 stycznia. Z nad granicy litewskie! donoszą, że szereg oficerów wyższych armii litewskiej w przebraniu cywilnem wyemigrował przez granice litewska do Prus wschodnich. Kilku oficerów ziawilo się w Tylży, a kilku przybyło do Królewca. Jak donoszą, także inni wojskowi zaangażowani w ruchu wojskowym przeciwko Waldemarasowi. schronił! się na terytorjum Łotwy. Niezadowolenie w armii litewskiej wzrasta z godziny na godzinę. lepii! od iodoej innej Gdańsk, 31 stycznia. Baltische Presse" donosi z Królew ca o nadchodzących z granicy niemiec ko - litewskiej informacjach, według których pułkownik Plechoyitius przygotowywał we wszystkich garnizonach przewrót wojskowy, który miał mieć miejsce w nocy z 7 na 8 lutego i być przeprowadzony w ten sam sposób, w jaki dokonano zamachu 17 grudnia 1926 r., gdy Plechovitius zmusił ówczesnego prezydenta republiki Griniusa do ustąpienia. Plechovitius zamierzał zaproponować objęcie stanów, prezesa rady ministrów b. min. Bystrasowi ze stronnictwa chrzęść, demokracji albo b. premjerowi Galwanauskasowi. W ostatnich dniach odbył on szereg konferencji z przywódcami stronnictw opo zycyjnych. Waldemaras poinformowany był o tych przygotowaniach przez swych szpiegów. W armji panować ma nastrój nieprzychylny dla Wałdemarasa. Poszczególne garnizony, a zwłaszcza kłajpedzki oświadczają się za Plechovitiusem. ffloiu. Wiedeń, 31 stycznia. Polska Agencja Telegraficzna. Prasa donosi z Waszyngtonu: O sta nowisku przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Hoovera do kwestji flotowej dał poseł Bretten, przewodniczący komisji marynarki, następujące wyjaśnienia w izbie posłów: Hoover życzy sobie, by przedłożenia flotowe przyjęte zostały z klauzulą terminową, według której budowa 15-tu krążowników nastąpić ma w przeciągu trzech lat. Hoover jest zdania, że flota Stanów Zjednoczonych nie może być mniejsza od żadnej inne] floty na świecie. Jak wiadomo, prezydent Coolidge i senator Borah są przeciwnikami klauzuli terminowej, ponieważ pragną, aby rząd zachował wolną rękę w kwestji rozbrojeniowej, względnie w przeprowadzaniu budowy krążowników. Możliwość budowania i zakupywania gmachów przez instytucje absolutnie do tego nie powołane świadczy przecież aż nazbyt dobitnie o PRZEŁA DOWANIU KAS tych instytucji środkami wypompowanymi siłą z gospodarstwa i przez to gospodarstwo z największą szkodą dla samego siebie oddanymi. Przed trzema tygodniami, donosząc o planach budowlanych Funduszu Bezrobocia redakcja Republiki" opatrzyła te wiadomość komentarzem, wielce sceptycznie odnosząc się do celowości takiej akcji i powątpiewając szczerze, czy Fundusz ma prawo wogóle do tego rodzaju poczynań. Możemy dziś powołać się na dr. Byrkę i stwierdzić, że znawca tej miary podziela nasze poglądy. Wład. Best. Burmistrz Sztokholmu Ramdutlatem do nagrody Jftobla. Sztokholm. 31 stycznia. (Polska Agencja Telegraficzna) Jak donoszą z Tallina grupa międzyparlamentarna sejmu estońskiego uchwa lila jednomyślnie zaproponować komitetowi fundacji im. Nobla w Oslo. aby tegoroczną nagrodę Nobla przyznać burmistrzowi Sztokholmu p. Karolowi Lindhagerowi. Posłowie Darlamentu szwedz kiego, którzy w roku zeszłym postawili taki sam wniosek, obecnie wniosek ten ponowili. &łzeczoxn<un> i& amernhańscu udaia sie. do Łuronn- Waszyngton, 31 stycznia. (Polska Agencja telegraficzna) Jak podaje agencja Havasa. Morgan i Oven Young odbyli konferencje z prezydentem Coolidge'm a następnie rozmawiali z Mellonem i Kellogiem, który udał się z kolei do Białego Domu. Rzeczoznawcy odjadą do Europy w piątek w nocy. Jimanuflah panem sytuacji. Moskwa. 31 stycznia. Polska Agencja Telegraficzna. Guliam Nabi-Chan, ambasador afgan ski w Moskwie, w wywiadzie prasowym oświadcza, że do ambasady napły wają z Aganistanu wiadomości, które po zwalają oczekiwać z optymizmem zmian sytuacji w Afganistanie. Większość najważniejszych miast i prowincii złożyła przysięgę na wierność Amanullahowi, który, wziąwszy w swe ręce najwyższe kierownictwo krajem, obrał za miejsce swego pobytu Kandahar. (Franio roifftorcace dla ftobict n> 9recfi. Ateny. 31 stycznia. (Polska Agencja I elegraficzna) VenizeIos oświadczył, że zamierza przyznać kobietom prawo glosowania w wyborach do ciał samorządowych.

4 Str : Ks 32 Dziś i dni następnych! C A S I N O ŚWIETLANA GWIAIDA BSLSL FI I IMIIW LILIANA W IIBlillBMMaMMrjaMBP ======FIEMOWA WICHER w najnowszej swej kieacji wielkim potężnym dramacie kob e ego serca i orgji rozpętanych żywiołów p. t. Dziś i dni następnych! GISH Wstrząsający swą silą film, tchnący grozą rozhukany* h żywiołów i potęgą rozszalałych nam ętności. ; Orkiestra symfoniczna pod dyrekcfą p. L. KANTORA. FocząleK przedstawień o P L. E N D I D F W LASACH POLSKICH podług głośnej powieści JJ. Realizacja TURKÓW* w głównych: much DIANA BLUMFELD, SILWEN RIC Chór wykona pieśni cmaswcflzma, synatsodasna rcastroiowe. Podafhi w lutym. W lutym płatne są następujące podatki państwowe: Podatek gruntowy od 15 lutego pierw Orkiestra pod batutą A. Czudnowskiego. Począ^K seansów o godz pp. sza rata; podatek od nieruchomości miej W dniu wczorajszym powrócił z War kapitałem a pracą, położyli inspektorzy skich i niektórych wiejskich za czwarty szawy p, inspekt t pracy okręgu łódzkiego inż. Wojtkiewicz, który brał udział Z kolei zapoznano obecnych z proje pracy. kwartał 10iK r.; podatek ud obrotu płatny do 15 lutego; podatek dochodowy od J w zjeździe okręgowych inspektorów, jaki się odbył w ciągli póhledzfsłkn; wtor mianowicie z projektem ustawy, dotyktami nowych dwóch ustaw socjalnych, uposażeń służbowych, emerytur i t. p. wj 7 dni od wypłaty, oraz podatek od lokali ku i środy w ministerstwie pracy i opieki społecznej. P. inspektor Wojtkiewicz stawy dotyczącej likwidowania zatargów czącej zawierania umów zbiorowych i u- za 4 kwartał Z podatków komunalnych płatny jest udzielił nam ciekawych informacji na temat zjazdu. obecnie zostaną przesłane minister zbiorowych. Proiekty te -już są gotowe I podatek lokalowy i od zbytku lokalowego za pierwszy kwartłil 1929 r. (b) W zjeździe wzięło udział 12 okręgowych inspektorów pracy, oraz szereg in W referacie o ochronie pracy kobiet stwom do uzgodnienia. ODZNAKA WOJSKOWEJ STRAŻY spektorów obwodów i inspektorek - kobiet, które interesowały się specjalnie dania żłobków w fabrykach dla niemo i młodocianych poruszono sprawę zakła KOLEJOWEJ. W celu upamiętnienia i honorowego działem ochrony pracy kobiet. wląt. Wskazano iż obecnie nie tylko fabryki państwowe. lecz również srereg fa Odznaczenia zasłużonych funkcionarjuszów b. wojskowej straży kolejowej, ministra Jurkiewicza, główny inspektor Zjazd zagaił, z powodu choroby p. bryk prywatnych buduje już u siebie która w latach zaszczytnie p. Klott. który podkreślił, iż konferencja żłobki, w naibliższym czasie zaś sprawa spcłirajac swój obowiązek niejedną dorzuciła cegiełkę do budowy wolnego nie nie inspekcji pracy. ta odbywa się właśnie w 10-Iechi istnie ta będzie załatwiona n«stnwowo i wszystkie fabrvki beda miały obowiązek utrzyci. podległego państwa polskiego, b. dowód mania żłobków. ca główny E. Baer wystąpił do minister Ogólny rzut porównawczy wskazuje, W końcu główny inspektor pracy podzielił się wrażeniami z wizytacji po stwa spraw wojskowych o nadesłanie ile dokonano w ciągu tych lat 10-ciu tym funkcjonariuszom odznaki pamiątkowej w formie krzyża bojowego, który powstawały przed dziesięciu lntv należa niejące jes7cze braki i niedomagania na tem polu. Niezliczone zatargi, które szczególnych okreeów wskazując na ist w byłby symbolem czynów dokonanych i ło niezwykle ostrożnie I z wielkim taktem łagodzić, nie było bowiem ustaw I na kolosalne znaczenie sadów nracy, któ organizacri i.ispekcjł nracy. Wskazał też zespoleniem moralnem tych wszystkich, którzy zawsze gotowi będa stanąć na nie było przepisów, na których możnaby re odciąża zakres działalności i"spektorów, a najważnieisze w szybkiem tem pierwszy zew zagrożonej przez wrogów się opierać. P. Klott. konkludując, podkreślił, że w tym okresie czasu, kiedy u-pie załatnwiać będą wsrelkie sprawy pożar. Walący się mui zabił oficera stra Ojczyzny. Ministerstwo spraw woiskowych stawy dopiero powstawały, i tworzyły oporne, kierowane do nich przez Inspek źtorów pracy. sło rany. ogniowej. Uwuch strażaków odnio przychylnie załatwiając tę prośbę dekre sle. d"źe zasłuef w kierunku ugruntowania ładu i porządku w stosunkach między Na tem zakończony został zjazd. (-Is) tem ogłoszonym w dzienniku rozkazów Pqluri antek. wojskowych z dn a : r. za Nr. Dziś w nocy dyżurują apteki: E, Wńlclo 26 rozk. X G. M przedstawiony sobie wzór odznaki zatwierdziło i jednocześnie mianowało komisje nadawczą. Tragedia polaków w Paryżu B. funkcjonariusze okręgu łódzkiego, Resiaurador zastrzelił tonę, a sam którzy dotychczas jeszcze nie otrzymali omawianej odznaki, zechcą sie zgłosić si^ ranił Dr. mcci. w dniu 2 lutego r. b. o godz. 11-ej rano Piętnaście lat temu 33-letni Karol Je-1 Tyle tylko można było wywniosko- przy ul. Piotrkowskiej Nr lokal b. szkoły tkackiej (drugie podwórze, parter, strona lewa) w celu zarejestrowania się, bowiem prace komisii dobiegają końca i lista odznaczonych zostanie zam knicta.. ( -) A. Mackiewicz b. Inspektor II Oddziału Łódź. KOMUNIKAT. Łódzka Straż Ogniowa Ochotnicza komunikuje, ze zjawili sle na mieście niepowołani inkasenci w cywilu, którzy Inkasują kupony maskaradowe na dzień 1 lutego r. b-, jednocześnie oświadcza się, że Inkasentów w mundurz* Łódzka Straż Ogniowa Ochotnicza, wysyłać b<j dzie po maskaradzie celem inkasowania tychże Również komunikujemy, że nie znany nam osobnik, zbiera ofiary na terenie Bałut, na bu> dowę oddziału w Datiitach. oświadczamy kategorycznie, że nie upoważniliśmy nikogo do zbierania ofiar. Zjazd inspektorów pracy obradował a»rz«z 3 dni w Warszawie Jfforuumtj. Człowiek i życie. Kiedy życic obiecuje głośno: esnv '. odszepnij cicho:,,dość", kiedy szepce cicho: dość", odkrzyknij głośno:.jeszcze!". * * Kto wychodzi naprzeciw swemu życiu, może być przez nic zatrzymany, lecz nic może sle z ulem minąć.... a Pokusy życia to gwiazdy w otcłi'nnnej ciemni Jego nieba: niechaj podług nich cl tylko się kierują, którzy potiafa colkow.cie Im zaufać, którzy wyruszają w drogę bez kompasu. Korzenie sle przed swem życiem jest rachun kłem oszukanego: spłacaniem długów nlczaclag- gnletych-»» Bezmiary możliwości tycia są bardzo małe, Jeśli nie mieszczą choć Jedne] lego niemożliwoś * * Życie rzadko pieści, częściej rozpieszcza; na tomlast cz«sto wini, rządzie* untcwlnnta (fozar parku autotao&lion>e$o. Moguncja, 31 stycznia. (Polska ^izencia I elegrafkzna) W parku automobilowym wybuch! klego (Napiórkowskiego 27), W. DanicIcckicRO (Piotrkowska 1?7). Ilnickieeo I Cymera (Wólczańska 37), J Hartmana (Młynarska l). J. Kahana (Aleksandrowska 80). (b). J. POLAK ziorski ożenił się z 19-letnią Salomeą Ma- wać z listu, bo nazwiska winowajcy pani kowską. Młoda para wyemigrowała do Salomeą za nic w świecie wyjawić nie Francji i osiadła w Paryżu. Małżeństwo chciała, nie zapierając się już stosunku, wydawało się bardzo szczęśliwe, tem bar wobec niezbitych dowodów 1 głucha pozostając na błaganie męża, aby go nie o- Piotrkowska 121, m. 3 fr. II p. ASCLNC lutu.ookrzywka. m\m dziej, że żyjące w dostatku. Zachowanie się pani Jeziorskiej było puszczala. tel przyimuie od lł-ei do t-el bez zarzutu, ale że była bardzo piękna, W ten sposób w domu pp. Jeziorskich a męża często nie było w domu, serce jego zaczęła nurtować podejrzliwość i zaz która wnet wybuchła. W płatek dnia 25 nakże tylko lekko. powstała atmosfera, nasycona tragedią, rował we własną skroń, raniąc się jeddrość, które zawsze jednak okazywały b m. pp. Jeziorscy zjedli kolację w towarzystwie dwu polek: Szulkówny I Jałoń-cych w jego domu panienek, które na od Następnie wpadł do pokoju goszczą się nieuzasadnione. Dopiero kilka miesięcy temu mąż zauważył zmianę w zachowaniu sic żony. do sypialni, gdzie wywiązała się pomięwołał : skiej. Po kolacji małżonkowie udali się głos strzałów zerwały się z łóżek, l za Sposępniała I nieznacznie zaczęła się od dzy nimi niekończąca się dyskusja na temat: Kto on?" i Nie opuszczaj mnie!" dół do dozorcy, niech biegnie po lekarza! Raniłem. Salomee! Proszę zejść na niego oddalać. Mąż zapytał ja o przyczy nę, nie ona go raz jeszcze uspokoiła. Ale dozorca I policja, zjawiws//.' się Niestety, w jego ręce wpadł list. który nie pozostawiał wątpliwości: żona je-natrłvm szałem, wyskoczył z łóżka, por ską nieżywą, a Jeziorskiego!\r\v»hce- W ciągu dyskusji Jeziorski, ogarnięty wnet w mieszkaniu, znaleźli już p. Jeziorgo mhła adoratora któremu nie była nie waprzychylna, człowieka żonatego... trafiając ją w głowę. Ostatnią kulę U;ic-ici.i: soli: brzytwą żyły w bratming i dal kilka strzałów do żony I go / rany na głowie I USllifją,» 'c- rv:c.

5 ttś Str. 5 A b^ishhhbib ąmmmbmmbbmmba^a^a^malmmalmmmm^ Żądajcie KART DO GRY śyst. PIATNIKA PzU: Ignacego łutra Oczysczczenie NMP Wschód słońca o g /schód' słońca o g Wschód ks. o g Zachód ki. o g Długość dnia: Przybyło dnia; Błędy w metrykach będą prosi tranc bez orzeczenia stadu. Forma i sposób spisywania aktów stanu cywilnego trwają od stu lat w niezmienionej postaci. Forma ta jest stanowczo przestarzała i w dzisiejszych czasach ani nie odpowiada koniecznościom ' prawnym, ani tempu życia społecznego. Toteż w praktyce wynikają rzeczy, których konsekwencję ponosić musi w następstwie ludność. Podczas zgłaszania się obywateli do urzędów gminnych celem otrzymania dowodów osobistych stwierdza władza odpowiednia w przedstawionych dokumentach, mianowicie w wypisach metrycznych I aktach ślubnvch dużo omyłek. Omyłki te dotyczą Imion I nazwisk I często się zdarza, że jedna i ta sama osoba w akcie metrycznym noshrin inne nazwisko, w kaźdvm razie Inaczej pisane niż w akcie ślubnym. Omyłki takie powoduią komplikacje, albowiem nie mogą one być poprawione Inaczej, Jak za pomocą specjalnego orzeczenia władzy sądowej. Ponieważ, jak zostnfo stwierdzone w drodze praktyki 90 na 100 osób zainteresowanych posiada błędnie spisane dokumenty metryczne, nrzeto gdyby wszyscy mieli się zgłosić do sądów powstałby zator na kilkadziesiąt lat. Toteż wkrótce rozpoczną sle w ministerstwie sprawiedliwości w porozumieniu z ministerstwem spraw wewnętrznych narady co do uproszc7en!a sprawy korekty aktów stanu cywilnego. N*e wolno myć otfen bez pasónp ochronnych, Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie nowe rozporządzenie p. wojewodzy Jaszczołta dotyczące mycia okien zarówno w domach prywatnych, jak w gmachach publicznych. Według nowego rozporządzenia zabrania się mycia okien we wszystkich po mieszczeniach znajdujących się powyżej parteru bez dostatecznego zabezpieczenia przed upadkiem osób, spełniających tę czynność. Obowiązek przestrzegania stosowania środków zabezpieczających przed u- padkiem, ciąży tak na osobach wydających zlecenia mycia okien, jak i na osobach myjących okna. Obowiązek powyższy ciąży również ną posiadających mieszkania jeśli wiedzieli o myciu okien w Ich mieszkaniach» bez użycia środków zabezpieczających zezwolili na mycie okien i nie wydali w swym zakresie odpowiednich zarządzeń co do stosowania środków zabezpieczających. W razie przekroczenia powyższego rozporządzenia, winni podlegną karze grzywny do 500 złotych, lub karze do 14 dni, albo tym karom łącznie. Rozporządzenie to podyktowane zostało wzrastającą w ostatnich czasach ilością nieszczęśliwych wypadków, które nastąpiły w czasie mycia okien bez należytego zabezpieczenia, (j) 99 Spiral ŁODZ. Podleśna 10 róg Żeromskiego. Sprężyny dla przemysłu włókienniczego, obrączki dla przędzalń, artykuły techniczne. Sprężyny samochodowe i motocyklowe. ^ Krakowską Fabryka KartdoGry^^^^^^^^JJ^ Spór o majątek miasta zatacza coraz szersze kręgi. tzij prawa własności zostały przedawnione. W dniu wczorajszym odbyło sle. po skich. Sprawa z sądu siedzenie komitetu organizacyjnego o- bywateli łódzkich, którzy, jak już dono siliśmy, podejmują akcją zbiorową prze ciwko magistratowi o zwrot terenów, rzekomo nieprawnie znajdujących się pod zarządem miasta. Na posiedzeniu omawiano w pierwszym rzędzie sprawę przedawnienia pra wa własności. Od rozstrzygnięcia tej kwestji bowiem zależy skuteczność całej akcji. Wskazano przy tem, iż, pomijając fakt, że akty gwałtu zaborców nie mogą być poczytywane za akt prawny, istnieją zupełnie realne dowody, zaprze czające przedawnieniu. Otóż w 1900 roku niektórzy obywatele wystąpili ze skargą indywidualną przeciwko magistratowi, żądając zwrotu majątków ziem okręgowego w Piotrkowie przeszła do sądu odwoławczego w Warszawie, stamtąd zaś powędrowała do senatu. Rozpatrywanie jej w poszczególnych instancjach trwało lat 14 i do wybuchu wojny sprawa nie została rozstrzygnięta ani na korzyść miasta ani też skarżących obywateli. Akta sprawy pozostały w senacie, gdzie, jeśli nie zostały zniszczone, znajdują się zapewne po dziś dzień. Nie może być więc w tym wypadku mowy o przedawnieniu, gdyż do rokn 1900 upłynęło zaledwie 23 lata od chwili, gdy władze rosyjskie oddały sporne majątki pod nadzór magistratu. Z kolei zastanawiano się nad sprawą zdobycia potrzebnych dokumentów. W dniu 31 stycznia 1929 roku zmarł, przeżywszy lat 62 i. 1*p. Jan Olesza Naczelny LeKarz Weterynaryjny Rzeźni Bałuckiej W zmarłym tracimy pracownika o wyjątkowych zaletach charakteru, zasłużonego dz ałacza na polu medycyny weterynaryjnej, poświęcającego się z urn łowaniem swej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Cześć Jego pamięci. [istrat m. Łodzi. Zabójca b. p. Króla na na sumieniu 12 napadów bandyckich. W dniu wczorajszym członkowie szaj kl Szczecińskiego 1 Kaczmarka zostali przetranslokowani z urzędu śledczego do więzienia przy ulicy Kopernika. Hersztów bandy, Szczecińskiego, Kaczmarka i Kukułę osadzono w oddzielnych cehch. kowie pow. brzezińskiego oraz za cztery Jak się dowiadujemy, zabójca b. p. włamania w powiecie łódzkim, łęczyckim Króla Roman Szczeciński oędzle odpowiadał przed sądem za Kaczmarek będzie odpowiadał za 24 i łaskim. dwanaście napadów, napady I włamania, K-ikula za 16, pozostali za mniejszą Ilość przestępstw. a więc: za zabójstwo b. p. Króla, napad bandycki na Szlamę Wołkowicza w Aleksandrowie, napad bandycki na folwark my, policja aresztowała 48 bandytów. Naogół, jak to już zresztą donosiliś Słowak w powiecie łódzkim, napad bandycki na Zeliga Katennana w Aleksan prócz Szczecińskiego stanie przed sądem W związku z zabójstwem b. p. Króla drowie, Franciszka Nowaka w Wie- Szlojma Jakub Golcman. d wlórczynie powiatu łaskiego, napad bandycki w Brześciu Kujawskim, za zabójstwo Abe Wolczyńsklego w Sompolnie pow. Kolskiego, za napad bandycki na handlarza koni Abrama Goldberga w Będ Stwierdzono, iż dokumenty wystarczają ce dla udowodnienia prawa własności, są w posiadaniu obywateli, zgłaszających pretensje, to też sprawa wystąpienia przeciwko miastu nie będzie zbyt długo trwała. Dokumenty te były przygotowane przez obywateli już w rokn 1889, kiedy t zw. komisarz do spaw likwi włościańskich sporządzał tabele dacyjne spornych gruntów. Władze rosyjskie drogą obwieszczeń wezwały obywateli do wykazania swych pretensji, lecz ostatecznie komisarz sporządził tabele likwidacyjne na podstawie zeznań świadków, nie wzywając do siebie pretendentów do majątku ziemskiego. To właśnie spowodowało wytoczenie procesu, o którym wyżej wspominaliśmy. Komitet organizacyjny jest wreszcie w posiadaniu kopji spisu majątku miejskiego z owego czasu, w którym sporne grunta nie są wymienione. W końcu posiedzenia komitet posta nowil wezwać wszystkich obywateli, po siadających uzasadnione pretensje do majątku miejskiego, by w sobotę, dnia 2 lutego przybyli na walne zebranie, któ re zadecyduje o dalszych krokach. Jak się dowiadujemy, do najpoważniejszych pretendentów do spornych gruntów należy również p. M a 1 g o - r z a t a H o l c g r e b e r, sio. stra obecnego prezesa r a d y m i e j s k i e j, występująca w imieniu rodziny i p. A. Balie, właściciel znanego biura porad prawnych w Łodzi. s. Magistrat buduje szpital powszechny n> Jtodzi. W dniu 8 lutego r. b. odbędzie się po siedzenie komitetu budowy szpitala powszechnego w Łodzi. Na posiedzeniu tem dokonany zostanie wybór komisji fachowo-technicznej, finansowej i gospodarczej, której powierzone zostanie zadanie wybrania w poro zumieniu z komisją zakupu gruntów odpowiednich terenów pod budowę szpitala. Podjęcie prac przez komitet budowy szpitala pozostaje w związku z uchwałą magistratu, ha mocy której do budżetu inwestycyjnego wstawiona została pozy cja 1 miljon złotych na zapoczątkowanie budowy tego szpitala. Trzy programy budowlane wiedeński, niemiecki i francuski. Który z nich zastosuje Polska jeszcze niewiadomo. Doniesienia pewnych pism o młanowa niu dyktatora budowlanego" i o programie budowlan\ m premjera Bartla" są jak dotychczas przedwczesne. Prawdą jest jedynie, że premjer Bartci zamierza rzeczywiście zreformować iloty.chczasowe metody organizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego. Dotychczas nie został jeszcze sformułowany nowy program. W tej sprawie odbywają się jeszcze badania i kenferen '.jc z udziałem fachowców i przedstawicie'i sfer gospodarczych. Obecnie można tylko powiedzieć, że ważą się szale między trzema zasadniczemi programami akcji budownictwa mieszkaniowego: /) wiedeńskim (monopol faktyczny samorządu na budowę I eksploatacja domów mieszkalnych z podatków specjalnych, pozostawienie wybudowanych domów w eksploatacji gminy miejskiej): Sfinansowanie budownictwa ze specjalnych źródeł podatkowych (podwyż 2) niemieckim (budowanie domów przez różne instytucje społeczne i prywatne szony podatek lokatorski 1 od nieruchodzielniom i odstępowanie icl. następnie spółmości) oraz z funduszów obltgacyj dłuszony 1 osobom prywatnym) oraz goterminowych z udziałem kapitałów 3) francuskim, zwanym systemem prywatnych i publicznych (rządowych I Louchera, który polega na finansowaniu samorządowych) na pokrywanie różnicy przez państwo budowy domów mieszkalnych oprocentowania. przez wielkie' ugrupowania przemysłowcówcją System pierwszy łąc,zy się z koncep budownictwa społecznego", popiera Ożywione narady z przedstawicielami Lewjatana" wskazują, że premjer Spotyka on jednak silny opór zarówno ze nego przez ministra Moraczewskiego. Bartel interesuje sie i tym ostatnim systemem. właścicieli nieruchomości. System drugi strony organizacyj lokatorskich jak 1 Który z tych systemów będzie ostatecznie łączy się ze sprawą podniesienia komordzać. wybrany, obecnie trudno przesąnego w domach starych, dla zrównania Nie ulega tylko wątpliwości, że go z czynszem w domach nowych, u- najważniejszą jist snrawa wynalezienia względniającym odpowiednie oprocentowanie W kapitału. odpowiednich źródeł finansowych. tym zakresie istnieją dwie zasadnicze Z tych względów rozstrzygnięcie zagadnienia tego jest bardzo koncepcje: trudne. 1

6 Str :Nr. Zł DziS po raz ostatni! Kochankowie z udziałem wyśnionej pary kochanków mima Banhy i Ronald Colman Ponadto: ORDONÓWNA i baletmistrz opery warszawskiej SOBISIEWSKI pokazuią iek należy łań- IIJarCTUU anta" czyć nainowkt laniec IlDIlun UllńlJ CAPITOŁ tim T M Mnlnti IW1W1 rhhh UW m Mistrz u,ytwor o«cl wytwór ności ADOLF MENJOU w. i ZA 3EDMA NOC w. ierw. 8 el kreacll dramatvc«ne' 8,^^MBA«««>MHMMMRNAVFAIHI Róg Zawadzkiej i Zachodniej W rolach głównych parlnerka Janningse I nrr i 11 w.ostatnim Rozkazie" Evelina Brutt i Wiliam CoSlier* m^mm tm^ Dziś I dni następnych! Dramat podług sztuk' Wiktora Sardou p ł. Kapitan Ferraoł". UWAGA, c, S y m f o n c z n a p o d b a t u t 1 ««oncertnvstrza Sz. BAJGELM ANA. mielte na 1..., w dni powszedni, oraz w.obory. niedzl.1. i święta od 12-t.i do godz. 3-i 50 9r. I 1.1. TFATP BIAŁE IYCODN1E TEATR MIEJSKI. NPyffmallon" Shaw'a zdobył dzięki znakomite] grze oraz Imponującej oprnw.e dekoracyjnej pełne powodzenie u publiczności I entuzjastyczną wręcz ocenę u całej bez wyjątku prasy łódzkiej- Pomimo to świetna ta sztuka genialnego pisarza angielskiego wobec kończącej sle gościny Al. Węgierki będzie m :gla być grana Jesz cze tylko pleć razy mianowicie: dziś, piatcft, Jutrc t. J. sobota wieczór, w n'ejz:c.ę, we wtorek I czwartek przyszłego tygodnia. Dziś I Jutro wieczorem ceny popularne, w niedziele normalne zniżone. Carewicz" Zapolskiej dany będzie jutro o godz. 4 popołudniu po raz bezwzględnie ostatni (poniedziałkowe przedstawienie Carewicza zostało zakupione przez Związki). Ceny popularne. OSTATNIE POWTÓRZENIA SEKRETARKI PANA PREZESA" dane będą: pojutrze t. J w niedziele o g'dz. 4 popołudniu (ceny popularne) oraz w śroov przyszłego tygodnia po cenach najniższych. Po tych przedstawieniach rekordowa co do powi, dzcnla komcdja (40-ty z kolei spektakl) zejdzie zupełnie z afisza. TEATR KAMERALNY. Ł/wa tanie przedstawienia popołudniowi. Murzyna Warszawskiego" dane będą: Jutro \ J. sobota o godz. 5 popołudniu 1 pojutrze, t. J. w niedziele o g. 5-cJ. Ceny od 1 zl. Wobec bliskiego zejścia z afisza Murzyna będą to ostatnie przedstawienia popołudniowe sensacyjnej komedji Słonimskiego Dziś wieczo rem oraz w dalszym ciągu do środy przyszłego tygodnia ostatnie wieczorowe powtórzeni,, Murzyna Warszawskiego". Jutro (sobota) I pu jutrze (niedziela) ceny normalne (od 2 zł). TEATR POPULARNY. Dziś I codziennie o godz. 820 wiecz. 12 ton Jafcta". ARARAT. Dziś w pląłek jutro w sobotę przedstawienia są zawieszone 1 to z powodu balów, które się odbywają w lokalu Araratu. W niedzielę, jak zwykle 2 przedstawieni* programu p. n. Maskarada", o godz (ceny popularne) I 10 wiecz. TRADYCYJNY DAL DOMU SIEROT" ul. Północna 38. Dziewiętnaście razy opuszczali goście balów da$q możność K o n s u m e n t o m zaopatrzenia s i ę w tow a t u w ł ó k i e n n i c z e po cenach, fabrycznych. W społeczeństwach całego świata nurtuje idea doprowadzenia do potanienia cen materjalów wszelkiego rodzaju towarów. Do celu tego wiedzie przedewszystkiem jedna droua; ominiecie kosztownego pośrednictwa hurtownika i detalisty. Na tej podstawie rozwija się spółdzielczość, która usuwa właściwie tylko detal ; stę, sama bowiem spółdzielnia jest hurtownikiem, a więc pewna różnica miedzy ceną zakupywanych przez spółdzielnie towarów u wytwórcy, a cenami po których spółdzielnia sprzedaje towar konsumentowi musi istnieć. Otóż taki ciekawy eksperyment, polecający na pominięciu zupelnem żarów no hurtownika, jak i detalisty, eksperyment który zmierza do wprowadzenia bezpośrednio kontaktu wytwórcy z kon ERBATA sumentem przeprowadzają zakłady żyrardowskie. Zakłady żyrardowskie po wojnie nie uruchomiły oddziałów sprzedaży detalicznej w większych miastach Polski, zanrast w.ęc tych punktów detalicznej sprzedaży urządza : ą one t, zw. białe tysrodnic". Jeden lub dwa razy do roku. Taki właśnie najbliższy t.biały tydzień" rozpoczyna si$ dziś. za parę zaś tygodni urządzony będzie specjalny tydzień kąpielowy". Takie tygodnie sprzedaży detalicznej mają jeszcze i inne korzyści praktyczne. Mimo że produkcja białych towarów jest w Polsce rozwinięta bardzo silnie, wciąż jeszcze niestety, chociaż w sto- Minkowo niewielkich ilościach białe tosprowadzane są z zagranicy. Otóż taki biały tydzień da konsumentowi moż LYONS'A Herbata, którą pije cala Anglji. Co usłyszymy przez radjo. RADJO. sierocych podwoje sali balowej I dziewiętnaście razy falowali, że urocza noc dobiegła koń-.wskiego Obserwatorium Astronomicznego, hel- Oodz Sygnał czasu z Warszaca. te skończyła się zabawa, że blady świt zaj 1 n a Ł Wieży Mariackiej w Krakowie, komunikat rzat w okna. Dwudziesty raz przyjdziecie wszyscy, stall goście na bal do sali filharmonii w sobotę dn. 2-go lutego po szampańskiej zabawie opuszczać go będzie z żalem. Ale Jedna wam. pozostanie satysfakcja: że zabawa wasza przysporzyła funduszów na odzianie, nakarmienie I wychowanie najnieszczęśliwszych Istot pod słońcem, na ulżenie doli sierocej. Znikoma Ilość biletów do nabycia w składzie W. P Kantora w gmachu Orand Hotelu". ARTYSTYCZNY WIECZÓR TOWARZYSKI p.t.,bal Galganlarzy" urządza zespół Artystów teatrów miejskich w sali Malinowej Urand Hotelu w czwartek dn Oryginalno*, tego wieczoru polegać będzie, poza całym szeregiem niespodzianek, także I na tern, że zarówno dla Pań Jak dla panów, obok strojów wieczorowych obowiązywać bedą ubiory ro dzajowe z przedmieść wielkomiejskich, apaszowskie Itp. Dwum najoryginalniejszym kostjurnom przy znane będą nagrody. Skład jury podany będzn. w najbliższych dniach. Wejście tylko za zaproszeniami. Wszelkich Informacji udziela zamówienta na stoliki przyjmuje w kancelarii teatru miej. sklcgo pan Kijowski od 1 3 w pol. te.w fon 116. ODCZYTY T. WIENIAWY - DŁUGOSZOWSKIEGO. W sobotę i niedzielę t. J. 2 3 lutego red. T. W.-Dlugoszowskl wygłosi w Lodzi i Zgierzu vm dwa odczyty: 1) w sali kina.mewa", ulica Rzgowska 94 o godz rano, dn. 2 lutemu n. t. Zmartwychwstanie": 2) 3 lutego w sali Filharmonii o godz rano na temat: Ulata śmierć" (wyprąw u Amundsena)). W Zelerzu dn. 2 lutego o godz. 2 po pol. na temat..żydzi w Polsce", dnia 3 lutego na temat:,sąd nad kobietą upadłą" o godzinie 4 po pot. Ponieważ odczyt p. t. Blala śmierć" wzbudził ogólne zainteresowanie, należy bilety nabywać wcześniej, aby uniknąć natłoku. W c* ble od 1.50 do 50 gr. w kasie Filharmoniilotnlczo-meteorologiczny Kon cert z płyt gramofonowych dla wsi Przegląd wydawnictw periodycznych" omówił prof. Henryk Mościcki ' Aktualia wygłosi p O. Missuna Koncert z płyt gramofonowych- 1) Gricg: Sonata a-moll na wlolnczelę I fortepian; 2) Muzyka lek ka i taneczna Koncert popołudniowy orkiestry domrzystów pod dyr. Bazylego Zubrzyckiego Rozmaitości a) Przemówienie p Zygmunta wieści Wtktoryna Sardou (Kapitan Eerreol). Chamca, naczelnego dyrektora Polskiego Rad- 1 Dosknn»fv Doskonały ten łilm stanowi dla widza poniekąd 1 miła nlespodzlenkę, Adolf Menjou znany Ja" z okazji Imienin p. Prezydenta Rzcczypospc, 1 litej prol Ignacego Mościckiego; b. Odczyt p.t. nam byt dotąd jako niezrównany odtwórca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prof Ignacy Mościcki. Jako uczony badacz", wygłosi sugestionując nas swą subtelną grą i wprosi uwodriclell kobiet I czarnych charakterów", prof. dr. Zenon. Martynowicz, dyr. Chemlczneg. przysłowiową elegancją. Instytutu Badawczego Sygnał W filmie.za Jedną noc" pierwiastek dramatyczny czasu z Warszawskiego Obserwatorium Astn. scenariusza pozwala mu na odsło nomlcznego Transmisja z Pilharmonn nięcie nowych zdolności artystycznych. Znika Warszawskie) koncertu symfonicznego. Wykonawcy: więc ironiczny uśmieszek dotąd nieodłączny Orkiestra filharmonlczna pod dyr. Jerze go Bojanowskiego I Bolesław Kon (fort.). jego obliczu t jedynie elegancja i subtelna precyzja gry indywidualizują w dalszym clagu ar Karnawał uciesznych przygód sto przedziwnie pikantnych awanturek i n.esamow.cie humorystycznych historji przeżywa HARRY LIEDTKE jako wkrótce w CASIMIE* ność przekonania się o wartości towarów krajowych. Należy tu zaznaczyć, że zakłady żyrardowskie wprowadziły u siebie cały szereg najrozmaitszych ulepszeń technicznych i wypuściły nowe catunki prze wyższające jakością nietylko wyroby przedwojenne, ale i zagraniczne, chociaż pewnej części nieuświadomioneko spoeczeństwa ciągle jeszcze się zdaje, że to jest najlepsze, co nosi stempel zagranicznej fabryki. Zwłaszcza odnosi się do gatunków towarów stołowych i bieliźmanych, które jakością swa zasługują na miano bezkonkurencyjnych i jakich u nas w kraju dotychczas nie znano. Produkcja tych gatunków rozpoczęta została dopiero w tym roku. W ten sposób zakłady żvrardowsk'e konsekwentnie torują polskiemu przemy slowi włókienniczemu drogę do bezpośredniego kontaktu z konsumentem. Nim towar z fabryki dojdzie do konsumenta, staje się on dla przcciętncro obywatela niemożliwy do nabycia. Powoduje to stratę obopólna bowiem wytwórca narzeka na szczupłość krajowego rynku zbytu, konsument zaś musi nie bywałe ograniczać swe zapotrzebowanie. KwestJs te w sposób zadowalający rozwiązują ę właśnie białe tygodnie". Każdy bowiem może nabyć potrzebne mu ilości towaru bezpośrednio ze składu fabrycznego 1 po cenach fabrycznych. Za jedną noc". Za Jedną noc", dramat osnuty na tle po tystę, który szlachetną postać kapitana 1'c reola odtwarza po mistrzowsku. Dobra gra Evellny Brent I Wiliama Collicra dopełnia n*. der udatnej całości Illmu, który pomi swew dramatycznego napięcia nie przytłacza widz* swym ciężarem, jak to ma miejsce w filmach niemieckich. BAL ROSYJSKIEGO T-WA DOBROCZyN- NOŚCI. W dnia dzisiejszym w salach Męskiego T-wa Śpiewaczego odbędzie sie tradycyjny hal rosylskiego t-wa dobroczynności w PoKce, który zapowiada sle nader pomyślnie. Urządzony w Jednej z nallepszych sal w Łodzi, świetnie udekorowanej i zalanej morzem światła, niezliczonej ilości lampionów, bez wątpienia będzie najlepsza rozrywka w tym sezonie t każdy gość z przyjemnością spędzi tam kilki godzin, zapominając o wszystkich troskach I nieprzyjemnościach życia codziennego. Przy sposobności przypominamy, że bal rozpocznie sle o godz. 10-eJ wieczorem, lak również, ie wszyscy pragnący zaszczycić bal swa obecnością, a którzy jeszcze zaproszenia n.t otrzymali, mogą, powołuląc się na iednego z członków zarządu balu zaproszenie otrzymać w lokalu Męskiego T-wa Śpiewaczego. Piotrkowska nr. 243 od godz. 8 do godz. 9-eJ wieczorem Nadmieniamy, że wejście wyłącznie za okazaniem zaproszenia. Przechodząc przez ulic* roz* rzy* s'e uważnie unikaiesz Kalectwa i śmierci.

7 tfs 32 '929 Str. 7 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX g 11 LUTEGO wsal Wwbór królowel Łodzi i 4 dam dworu. Ruleta. Dwie orkiestry. p. n. Pożegnanie Karnawału" 11 LUTEGO f!! IEZ ii II!! Niespodzianki. Atrakcje. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXX»XXXUXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX żegnana Miss Poloni przez koleżanki i Koleśóm łódzkich. Poniżę) umieszczamy list wysłany w dniu wczorajszym przez koleżanki i kolegów łódzkich do p. Władysławy Kostakówny, naipicknk-iszuj niewiasty polskiej, wyjeżdżające) do Paryża, gdzie 7-go lutego zostanie wybrana królowa. Europy" Red. Łódź walczy z pijaństwem. Kolegium antyalkoholowe nakłada surowe kary na pijaków. Echa awoninr w Sali Malinowe! gistratu wraz z ławnikami, starosta grodzki, jako przewodniczący, przedstawidebski. Purtal, dr. Margnlis, Harasz, A- zydent dr. Wleliński. ławnicy Kuk, Iz Pani, wieść o Tobie rozniosło echo, zamiast do domu. odprowadził g lak Polska długa i szeroka. Traiila ona komisariatu. ciel urzędu akcyz i monopoli oraz przedstawiciel urzędu zdrowia. nik Micherski. z urzędu zdrowia dr. Wey damskl. z ramienia skarbowości naczel wiec i w warkot wrzecion, szum maszyn, Dwaj inni, chcąc zemścić się na właścicielu restauracji, kupili w niedzielę u pęd transmisji, huk rozdygotanych motorów polskiego Manchesteru. s l Ho referent, naczelnik oddziału niego dwie butelki wódki, a następnie Kolegjum odbyło ostatnio 3 posiedzenia. Na pierwszem omawiano sprawę karnego Rajn. land Stoisz teraz w pełnym blasku młodzieńcze} krasv Swej przed naszemi olś- zgłosili się ze skargą do komisarjatu policji. przystosowania ilości miejsc wyszynku i sprzedaży alkoholu do ilości mieszkańców, przyczem stwierdzono, że w Lodzi Kolegium w trzech wypadkach postanowiło Następnie poruszono sprawę nowelinionemi oczami. Ze sprawozdań i fotografii powinno pism być takich wiemy, te Twoja prześliczna, miejsc 187 a w rzeczywistości nozbawić w'a* ci cieli restauracji zacji ustawy antyalkoholowej konces}! przyczem przesubtelna, jest Ich 219. nn sprzedaż alkoholu, nohoważ wbrew wskazywano, że nikt nie stosuic się do pełna nlcwys'nwionego urokn t wdzięku, Postanowiono przystąpić dn redukcji "stawie sprzedawali alkohol w dni niedozwolone, a w dodatku w dniach straj niedziele, a nieliczni, którzy chcą uniknąć zakazu sprzedaży alkoholu w soboty 1 twarzyczka i postać, przedstawia sobą miejsc wyszynku w ten sposób, że po najideolnlejszy. niezmiernie rzadki typ, dwukrotnem ukaraniu właściciela lokalu ku wł^knhrzy, gdv wydany bvł przez kolizji z ustawą zamykają swe :akłady prawdziwego, sarmackiego dziecka. za przekroczenie ustawy, otrzyma on starocte Str^cmlń^kl^o specjalny zakaz. w soboty po południu i w niedzielę. UistotrUaś symfonia swej półroczny słodkie} termin dla u- likwidacji Moresu Nastrpnir. znalazła się sprawa Ławnik Kuk poruszył sprawę zwrócenia się do ministra spraw wewnętrz rody Piękno. Wcieleniem I koncesia polskie} zostacie mu wiosny iesteś dziś, choć zima naokół nas pamiętnych awantur w Malinowe}" odebrana. Nn dru glem posiedrenlu ro/natrywano 40. odwołań od wymarzonych kar I w niekt^rycn stawy. gdyż przeprowadzenie prohibicji nych z wnioskiem o znowelizowanie u- trwa. i kolegium ukarało odpowiedzialnego kie Wiec w porywie radości, ie tytuł najpiękniejszej kobiety polskiej w godne do wysokości 200 zł. a konsumenta równika iwurscij IWdern irzywną w wynadkach karv zmhhszono. w Innych wykazuje wprost przeciwne rezultaty. zwiększono. nr7v<"7em. karv dofvczvłv W rezultacie uchwalono jednogłośnie stał sic rączęta, ośmielamy sie przesłać właścicieli zakładów ra sprzedał alkoholu w sobotę no n tych kilka słów. O. Kisslna na 30 d*i bezwzględnego stosować ustawę wraz z jej sankcjami Z nifhf we naszvch ślemy tyrzcia: o, "dniu \ w niedzielę, a aresztu. karnemi, a przewodniczący starosta post^etrólne o^ow za W iednrm odwołaniu ukarany pijak Strzemiński zamknął posiedzenie oznajmieniem, że przebieg posiedzenia poda do gdy dziecko eenialnego umyciu Stephensona uwięzie Cię z nasze} niestosowne drogiej -ffiwnflf się lłnmnczvł w stanie się. że cierpiał tylko na zawrót Warszawy do stolicy świata, nlechai nietrzeźwym. głowy i nie zaczepiał ludzi, a jedynie pro wiadomości swej władzy zwierzchniej, b Paryż z zachwytem klęknie u Twoich stón: niech niewymowny czar Twó} sprawi, by uznano Cie za najpiękniejsze dziewcze narodów caiei Europy; Niewinni nie będą trzymani w więzieniu nłrrlr łtnle Twoie. Pani. ohle.gnle ziemski płoh I rozbawi piek*o*ó Półek: i nlechai spełnia sie tyczenia &ozfoan>ienie Twe, ofonmateia wolności moie nastąpić byś swolpj chorei. drogiel mateńce, w zwycięskim naprzód pochodzie stawy, tat&o na m&ctf decuzh sądu. dać motta to, co Twoje czyste, kochane serd"szko nrauneio: Śledztwo łączne z dochodzeniem trwać będzie najwyże] 6 miesięcy. statek! duto. duto sionka w mieszkaniu Polski kodeks i do postępowania karnego wodawcy konstytucyjnego stało się, wowego terminu, t. j. w ciągu 48 godzin dostarczyć podejrzanego do odleg wchodzi w życie z dn. 1 licea r. b. Od rzecz prosta, podstawą i wytyczną ujęc Źrenice swoic utkwione tej chwili będziemy na całem terytorium Rzeczypospolitej działać będzie jednolita proce przez Komisję Kodyf.kacyjną w opraco mógłby być przesłuchany wówczas mleć w drobniutkie literki donem z Zachodu. Z zapartym trhrrn dura śledzić karna hed^i"- wprowadzająca szereg wanym przez nią kodeksie postępowa zachodzi pytanie, czy podejrzanego na : a problemu aresztu zapobiegawczego łego od miejsca zatrzymania sadu, gdzie my n"rvkn walł?tt. Mv*f no*"*" zmian istotnych vi"u*tannie hiec będzie ku Tobie pojęcach Pani, i zasadach wraz postępowania z wo Tymczasowe aresztowanie głosi wolności dłużej, czy też należy go wy w dotychczasowyhc nia karnego. leży przetrzymać w stanie pozbawienia tnr?łn</>m. "ornmm nrnnr>ir>nlcm: bec osób oskarżonych o dokonanie przestępstwapi tylko na mocy postanowienia sąau. Prawodawca polski, obawiając się art. IM nowej procedury, może nastąpuścić. stań sic pierwsza między plerwszemlf Zasadą naczelną procedur dziś obowiązujących jest obowiązek władzy są administracyjnych w przetrzymywaniu Na postanowienie w tym przedmiocie słusznie ewentualnej samowoli władz Odwagi! Odwagi! Odwagi! dowej zastosowania wobec osoby podejrzanej o spełnienie przestępstwa środka Wróć dn nas w glorii tryumfu! obywateli bez decyzji sądu w aresztach A leili sznlony rytm i upajający zapobiegającego wir rozstrzygnął sprawę kategorycznie: po uchylaniu sić tej osoby nadsekwańskifj stolicy nlg cd śledztwa przesłoni i sadu. Ci upływie 48 godzm od zatrzymania należy zatrzymanego wypuścić na wol obrazu dalekiej ojczyzny prosimy Cię, Pani: Najsurowszym środkiem zapobiegawszym stosowanym wobec podejrzaność, o ile nie doręczono mu odoisu decyzji sadu o aresztowaniu. wspomntl. I skreśl do nas, nieznanych nych po ich przesłuchań u jest. iak wiadomo areszt. Areszt prewencyjny jest prewencyjnego praktyka dzisiejsza zna Cl, Choć i-ijl-n stów. W związku ze stosowaniem aresztu GRUPA KM F> ANEK l środkiem KOł.EGÓW najostrzejszym z tego względu, iż pozbawia wolności człowieka, któ oskarżeni przebywają w wiezieniu dłu bardzo liczne. n urzędników z lodzi. : e6tety. wypadki, gdzie f.ć*< Mn li stycznia l')?9 r. txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> Bi.JHerszfink.el dać rehabilitację, rtlc jednak cofnąć już Specj. chor. dzieci. Zawadzka 15, tel pttyim. od 8 v'/j r. i od 3 5 po pol. Dr. mad. Gn Rozenben choroby żoł»<! «a, klarck, wątroby mm H, lei ZMI "powrócił W wykonaniu ustawy antyalkoholo wej, powołane zostało w Lodzi kolegium, w skład którego wchodzi prezydjum ma ry może nasteonle zostać w drodze wyroku uniewinnionym. Wyrok sądowy może obywatelowi nie może hańby i przerść. związanych z przebywaniem osoby niewinnej w areszcie prewencyjnym. Na straży prawa wolności staje konstytucja marcowa w artykule 97. który zarządza, iż ograniczenie wolności oso b'stej. a zwłaszcza aresztowanie dopusz czane Jest tylko w wypadkach orawem przepisanych 1 w sposób określony usta w?mi, na podstawie polecenia władz sądowych". Aresztowani, którym w przeciągu 48 godzin nie podano na piśmie z nodp ; sem władz sądowych przyczyny aresztowa nia odzyskują niezwłocznie wolność.. Powyżej zacytowane stanowisko pra Na ostatnlem posiedzeniu pod przewodnictwem starosty Strzemińskiego o- becni byli prezydent Ziemieekl. wicepre służy zażalenie. Ale tymczasowe aresztowanie nawet z decyzji sadu nie zawsze iest możliwe, a mianowicie sąd może nakazać aresztowanie tvlko w wypadkach następuiących: 1) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie się ukrywał: 2) gdy sprawa toczy sie o przestępstwo zagrożone cięższa kara. a zachodzi obawa, że oskarżony będzie nakłaniał świadków do fałsz"wvch z n znpń. łub w inny sposób stara! s'e o i'shni n c!e dowodów orzestępstwa: 3) gdy oskarżony nie ma w krąhi ani st^hiro m'e'sca pobytu, ani zajęcia; 41 gdy oskarżany Jest przestępcą nałogowym, lub recydywista. Z powyższego tekstu wynika jasno, iż sąd przy powzięciu decyzji o zastosowaniu aresztu winien ustalić obligatorv! nte czy zachodzi jedna z svtuacvj wskazanych, któraby usprawidliwiata pozbawieni obvwnte'a wolności. Aresz towanie jak powiedzieliśmy wyżej, zarządza sąd tylko w ściśle określonych wynad'kach. Dalszy etap postępowania wobec za trzymanego, to przesłuchanie co w sądzie i decyzja o zwolnieniu, badź o aresz fnwan! u M^żf s'e zdarzyć w ora'<(vce n. p. w odległej miejscowości na kresach, Iż poleją nie zdąży w ciągu usta sił ich, by odprowadzili go do domu, jednak nikt propozycji tej nie przyją.l z wyjątkiem posterunkowego, który gie miesiące w oczekiwaniu rozprawy sądowej, która im przynosi wyrok uniewinn : ający. lub łagodnie skazujący. Chcąc tej szkodliwej z punktu widzenia polityki kryminalnej praktyce kres położyć prawodawca nasz ograniczył czas jaki może trwać aresztowanie osoby po dejrzanej. _ Okres aresztowania w toku dochodzenia śledztwa łącznie z dochodzen : em aresztowania może trwać najwyżej szość m'es'ęcy. Przedłużenie tego czasokresu może udzielić sad tylko w wvpadkach wyjątkowych. Na podstawie powyższych, ogólnlko wych uwag możemy śmiało dojść do wniosku iż prob'errat aresztu prewencyjnego został w procedurze polskiej u- Jyty w snosób odpowiada! acv najnowszym zdobyczom i doświadczeniom kryminalistyki. K. KI.

8 Str : :Ms 32 ukochany nasz syn, brat i szwagier zmarł tragiczną śmiercią dn. 31 stycznia, w wieku lat 26. Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś dnia 1 lutego o g. 12-ej w południe z lecznicy Unitas". i Nieutuleni w żalu i Rodzeństwo mm M H M L MB F *m\

9 B. P. Dyrektor Zarządu widzewskiej Manufaktury" Spółka Akcyina padł ofiarą skrytobójczej dłoni dnia 31-go stycznia 1929 r. Wyprowadzenie zwłok nastąpi z lecznicy Unitas" dziś dnia 1 lutego o godz. 12-ej w południe. I Cześć Jego pamięci! Zarząd Widzewskiej Manufaktury" Sp. Ahc.

10 USIR.KPDBUKI Łódź I lutego 1929 KURJER HANDLOWY 1LDSTR.REPUBLIKA Łódź 1 lutego 1929 Wymiary dodatkowe Głos priemysłowca o nowych okoliczńościach przy podatku dochodowym. Od bardzo wybitnego przemysłowca, otrzymaliśmy z wielkim temperamentem napisany artykuł na lamach nowych okoliczności" przy wymiarach podatku dochodowego, świadczy on o ważności problemu jego zaognieniu. Wyrażamy nadzieje, iż miarodajne czynniki w łódzkie] iźble skarbowej, mimo polemicznego tonu autora zechcą, sprecyzować swoje stanowiska wobec pozostawionych pytali. Ze względu na pozycję, Jaką w przemyśle zajmuje firma autora, jakotez Jego kwalifikacje osobiste, należy wnosić. Iż poruszone w artykule sprawy posiadają dla Łodzj pierwszorzędne znaczenie. W tych warunkach wyjaśnienie władz może mleć podwójne dodatnie skutki. Z jednej strony usunie pewne wątpliwości, precyzując swe stanowisko do wskazanych w artykule wypadków, z drugie wptynht uspokajająco na umysły podatników. Dla wytworzenia bowiem atmosfery zaufania, przeciążonego podatkami miasta, do władz skarbowych, sprawujących niewdzięczną role egzekutorów podatków rzeczowa dyskusja prasowa ma pierwszorzędne znaczenie. Red. Chcemy dać parę przykładów. Pewna firma spłaciła swe długi zagraniczne i wykazała w swoim bilansie powiedzmy za rok 1923 straty na różnicach kursowych, a izba skarbowa na podstawie tego przez siebie sprawdzonego zeznania, choć jest to faktem nieistotnym, wydała nakaz płatniczy, który stał się prawomocnym. Po kliku latach, jednak przed terminem przedawnienia zjeżdża do miasta, w którem owa firma ma swą siedzibę, nowy buchalter i czy to na podstawie przeprowadzonej przez siebie z wszelkiemi kautelami powtórnej rewizji, czy też na podstawie starych aktów wymiarowych, gdyż przeprowadzenie rewizji nie jest istotne, dochodzi do przekonania, iż potrącenie różnic kursowych było niesłuszne 1 ustawowo nieuzasadnione. Przypuśćmy nawet, że to zapatrywa nie nowego buchaltera Jest prawnie uzasadnione, choć w rzeczywistości uzasadnlonem nie Jest, to aktualnem staje się pytanie, czy izba skarbowa ma prawo w powyższym wypadku na zasadzie rze komo nowych okoliczności" na iaw wyszłych, wydać dodatkowy nakaz pła tnlczy. Albo drugi przykład. Pewna firma strąciła z zysku bilansowego ofiary wypłacone na cele publiczne. Izba skarbowa po dokonaniu rewizji potrącenie to uznała i wydała nakaz płatniczy, który się uprawomocnił. Po kiiku latach, lecz przed upływam lat pięciu, zjawia się buchalter, rewiduje raz Jeszcze księgi tej samej iirmy, czy też może nawet nie rewiduje, lecz przeglądając stare akta wymiarowe, dochodzi do słusznego nawet przekonania, że potrącenie uczynione przez firmę nie było dopuszczalne. Czy Izba skarbowa ma prawo na podstawie tego świeżo ujaw cepcja buchalteryjna, to oczywiście zostawia się izbie skarbowej możność o- kładanla podatników tylu nowymi wymiarami, ilu jest w dane] izbie skarbowej nowych" buchalterów i nowych pomysłów. Widocznie jednak minister skarbu nie uważa każdego nowego" buchaltera za ustawowo dopuszczalne źródło tryskające nowemi okolicznościami", skoro wobec zbyt częstych, a mało uzasadnionych dodatkowych rewizji, uważał za potrzebne publicznie ogłoszonym okólnikiem ostudzić nieco nadmierną gorliwość podwładnych buchalterów. Kio bi;dzie prezesem izby? stanowisko wielkiego priemysłu nie uległo zmianie. URZĘDOWA CFTHUA CHEł DY WALUTOWE i CZEKI: Londyn /4. Nowy Jork 8.9o, Paryż Praga 26 38, Szwajcaria , Wiedeń , Włochy 46.69, Marka niemiecka PAPIERY PAflSTWCWE 1 LISTY ZASTAWNE Pożyczka inwestycyjna , , Dolarówka , 104, 103, 5 proc. konwersyjna 67, 5 proc. konwers. kol. 59 kolejowa 102.5U, 8 proc. B-ku Qosp. Krajowego 94, 4 proc. listy zastawne ziemskie zł. 43, 4 l pół proc. listy zastawne ziemskie zł. 50, 49.65, 8 proc listy zastawne ziemskie zł. 75, 75,50, 8 proc. m. Warszawy zł , , 8 proc. m. Łodzi , 10 proc m. Radomia 76. AKCJE. Bank Dyskontowy 138, Bank Polski 192, , Bank Zarobkowy 86, Sita i Światło 128, 132, Cukier Firley 55 Łazy 7, Węgiel 96, Nobel 22.50, Ostrowieckie, Serja A. 93, 9b, Parowozy 28, Rudzki 44, Starachowice , Haberbusch 225. NOTOWANIA BAWEŁNY. Liverpool, 30 stycznia Bawełna amerykańska, zamknięcie: styczeń 10.06, luty 10.06, marzec 10.12, kwiecień 10.12, maj cze,- wiec lipiec 1016, sierpień 10.13, wrzesień 10.08, październik 10.13, listopad 10.00, grudzień 10.01, loco Liverpool. 30 stycznia Bawełna egipska, zamknięcie: styczeń 17.72, marzec 17.97, maj 18.17, lipiec 18.32, wrzesień 18.24, listopad loco Aleksandria. 30 stycznia Bawełna egipska, zamknięcie. Sakellarldis: marzec 36.83, mai 37.23, listopad Ashmouni: luty kwie cień 22.28, czerwiec 22.72, sierpień 23.03, październik Nowy Jork. 30 stycznia Bawełna amerykańska. Otwarcie: marzec , maj , lipiec październik Środek I (w nawiasach śr II) marzec ( ) (19.68). lipiec (19.37), październik (19.16). Zamknięcie: wrzesień 19.22, październik 19.05, listopad Pozostałych notowań nie otrzymano z powodu przeszkód atmosferycznych. Nowy Orleans, 30 stycznia Bawełna ami rykańska, zamknięcie: marzec S, maj , Upiec , paździeinik , grudzień 1876 loco Tkalnia zarobkowa i skręcalnla przyjmuje wszelką przędzę do wyrobu towarów bawełnianych lub wełnianych, (Zwirnen) warsztaty cali. Majster wybitny fachowiec. Nawrot 33. Nawrot 35. okoliczność stanowić może fakt opuszczenia pewnych pozycji, sztucznego zmniejszenia rzeczywistych dochodów, względnie inne tym podobne fakty, które z ksiąg samych nie wynikają, a które doszły do wiadomości władzy skarbowej drogą postronną. Jeżeli zatem nie może być nieporozu mień co do istoty nowych okoliczności", od których zależą dodatkowe rewizje I wymiary, to chyba nie powinno też być trudności przy ocenieniu prawnem dodatkowych wymiarów uskutecznionych na zasadzie niedopuszczalnych rewizji. A więc nowy fakt, nowa okoliczność, P. minister okólnikiem swoim obronił na przyszłość tych wszystkich, któ to nie Jest Jeszcze nowy buchalter, ani nowy jego pomysł, to tylko i jedynie no rzy dotąd nie zaznali jeszcze słodyczy nionego zapatrywania prawnego nowego" buchaltera wydać firmie dodat inny, który stanowić może faktyczną ujawnienia nowych okoliczności. wy materjał faktyczny: cyfrowy lub dodatkowych rewizji i wymiarów, bez Duże poruszenie wywoła! w sferach przemysło-handlowych ostatni okólnik kowy nakaz?. podstawę wymiaru, A NIE BYL I NIE Czyż podatnicy, którzy już stall sie ministra skarbu, zalecający wstrzymanie nieuzasadnionych nowymi okollcz czną stanowić miałby nie nowy niater MIAROWEJ PRZY PIERWSZYM WY nych rewizji i wymiarów i którzy z tego Skoro więc nową okoliczność fakty MÓGŁ BYC ZNANY WŁADZY WY ofiarami tych ustawowo niedopuszczal ilościami rewizji podatkowych za lata lał faktyczny, ale nowy pomysł, nowe MIARZE. powodi\ mieli 1 mają być w gorszem położeniu dlatego tylko, że wymiar już ubiegłe. Wydanie tego okólnika stwierdzono fakt, iż tego rodzaju rewizje a na zapatrywanie prawne, czy też nowa kon Dla przykładu podajemy, iż nową Jest dokonany. Ich podstawie stosowane dodatkowe wy Wszak przy rozważaniu tej sprawy miary musiały zdarzać się dość często należy mieć na względzie, że okólnik skoro minister uważał za stosowne wydanie okólnika. rzecz podatników, ani zmniejszenia usta ministra nie stanowi żadnej koncesji na Skoro więc ważność rewizji i wymiarów dodatkowych zależy wedle usta wowych uprawnień władz skarbowych, ani ulgi w stosowaniu ustawy. Widocznie tylko p. minister zgorszony ustawo wy, której moc prawną minister okólnikiem przywrócił, jedynie I wyłącznie od wo nieuzasadniona gorliwością swoich W związku z zamianowaniem 6 radców izby przemysłowo - handlowej i bli Od owego czasu zaszły jednak perektora łódzkiej Izby. ujawnienia nowych okoliczności, przeto skim już prawdopodobnie terminie zwoła wne zmiany wtrącamy. Wszak o osobie dyrektora decydować będzie, jako incić chciał i przywrócił stan prawny, we podwładnych wydając okólnik przywró aktualnem staje się pytanie, co należy nia pierwszego organizacyjnego posiedzenia, na którem dokonany ma być wystancja rozumieć pod pojęciem nowych okolicz ostateczna minister przemysłu dle którego wolno władzom skarbowym noścl". bór prezydjum izby, zwróciliśmy się do i handlu. aż do głównego wymiaru rewidować Ile p. prezesa Roberta Geyera z zapytaniem: rzeczy oświadcza p. Geyer. Pragnęli To nie zmienia jednakże postaci Ogłoszone w środowej Republice" chcą, A PO USKUTECZNIONYM WYinformacje urzędowe dotykają tylko for MIARZE I JEGO UPRAWOMOCNIE Jakie będzie stanowisko radców z śmy sprawę załatwić w zgoła inny sposób. Niestety, nie udało się, a wobec tego małnej strony kweslji, a nie wchodzą w NIU TYLKO NA WYPADEK UJAWNIĘ wielkiego przemysłu w sprawie wyboru meritum sprawy. Rozstrzygnąć należy prezydjum izby? stanowisko nasze nie uległo i nie ulegnie NIA NOWYCH OKOLICZNOŚCI FAKpytanie czy przez nowe okoliczności" W odpowiedzi p. Geyer oświadczył zmianie. TYCZNYCH. należy rozumieć tylko nowy materjał nam: A to znaczy? Krokiem tym dał p. minister dowód faktyczny, mogący stanowić podstawę Nasze stanowisko jest znane. Zakomunikowaliśmy je również p. minisdzieć: deklaracja nasza była zupełnie Nie mogę prawie nic więcej powie nietylko wielkiego rozumu ale 1 przezornej dalekowzroczności. dodatkowego wymiaru, czy też za nowa okoliczność" uchodzić może już no trowi przemysłu i handlu w znanej deklaracji w sprawie obsady stanowiska dymaga, -i Skoro bowiem ciężary podatkowe wyraźna i dalszych komentarzy nie wy wa Interpretacja prawna, nowy pomysł spadające przedewszystklem na przemysł i handel są w Polsce nadmierne 1 prawny, nowe buchalteryjne ujęcie istniejącego już 1 dostępnego izbie skarbowej GIEŁDY. ze względów fiskalnych z dnia na dzień przy pierwszym wymiarze materia zmniejszone być nie mogą, przeto leży łu cyfrowego. Zagadnienie to pozosta Je nadal otwarte. nie tylko w interesie skarbu, ale Jest wprost interesem państwowym, aby o- barczona dużemi podatkami ludność mla ła przynajmniej tu uczucie, że władze skarbowe przy wymiarze i ściąganiu podatków jak najściślej przestrzegają Skoro więc przez zbytnią gorliwość poszczególnych funkcjonariuszy ustawa ta zostaje naruszoną minister skarbu nie waha się publicznym okólnikiem przywrócić należny ustawie szacunek. Minister skarbu pilnując równowagi budżetowe] trzymać musi twardo rękę na śrubie podatkowe] mimo nadmiernego opodatkowania. Wydając wspomniany okólnik stwierdził jednak, iż ma zrozumienie dla wytworzonej sytuacji. Stąd też sfery gospodarcze wyrażają nadzieję, że krzywda wyrządzona podatnikom przez bezprawne wymiary dodatkowe będzie w całości naprawiona. NA IMPORT DO POLSKI - Jak wiadomo zezwolił rząd Niemcom w roku zeszłym w związku z zawarciem traktatu drzewnego. Chodzi o szereg produktów i artykułów, figurujących na liście zakazanych (wyroby porcelanowe, chemikalia, przyrządy Itp.). Obecnie, Jak się dowiadujemy, rząd polskł zgodził się na wyznaczenie takich kontyngent I tów j na rok bieżący w zakresie i r,./miarach takich samych, jak w roku zeszłym.

11 tts 32 MAX I ALEX FlaCHER. Reporterzy. Onegdaj po poł. zawezwał mnie do siebie redaktor (.Największego Dziennika" Ernest Poutrache i powiedział: Zgadzam się na zaangażowanie pana do mego pisma w charakterze reportera. Proszę mi przynieść jutro pierwszy pański artykuł, pojutrze zrana ukaże się artykuł pański w piśmie. Chodziło mi o to, ażeby pierwszy mój artykuł w Największym Dzienniku" stał się rzeczywiście największą sensacją. Dwie godziny zastanawiałem się nad tem. czy wydrzeć wywiad prezesowi rady, czy też kogoś zamordować. Nagle przyszedł mi do głowy zupełnie inny oryginalny pomysł. A gdybyś tak, Janie Fardot, rze kłem do siebie poszedł się raz przespać pod arkady mostu Aleksandrą 3. a potem opisał tę noc z apaszami? Tego nie zrobił jeszcze dotychczas żaden paryski reporter, nawet świetny Maurycy Bal z Paryskiej Gazety". W kilka godzin później przystąpiłem do realizacji mojego projektu, a dziś zrana przegląda jąc świeży numer..największego Dziennika" przeczytałem mój artykuł. Oto jak on brzmiał: PRAWDZIWE mi J/JSebublOk 1929 istr. 11 ZDARZENIE. Noc pod mostem Aleksandra III. Nocuję poza domem. Mój sąsiad z łóżka. Klika słów o elegancji apasów. Stenogram oryginalne! rozmowy. Była właśnie ciemna noc, gdy w czapce z szerokim daszkiem, w brudnej kurtce aksamitnej i połatanych spodniach zbliżyłem się do mostu Aleksandra III. Byłem przygotowany na wszystko, ale muszę przyznać, że gdy przy slabem świetle księżyca ujrzałem pierwszego lokatora tej spelunki, z całą swobodą zainstalowanego pod mostem, dreszcz grozy przeleciał mi po plecach. Ubierając się tak dziwacznie, byłem przekonany, że tak samo wyglągają a- pasze, dopiero strój mojego towarzysza przekonał mnie, że jestem raczej apaszem z operetki. Prawdziwy apasz mial na głowie czapkę cyk istówkę, brunatny płaszcz wcięty w pasie I sportowe spodnie. Oczywiście rozmowa z takim indywiduum była bardzo ciekawa. By pozyskać jego zauianie zeznałem między innemj. że poprzedniego dnia zamordowałem jakiegoś starca na drodze za mia stem, który nie chciał mi oddać swego portfelu i zegarka. Towarzysz mój odpłacił mi pięknem za nadobne i począł się również zwierzać przede mną. Proszę sobie wyobrazić, że człowiek którego miałem przed sobą, zadusił własnoręcznie staruszkę z Rue Haudriette, by zrabować 12 franków z kasy sklepiku". ^ Jan Fardot. Po przeczytaniu tego artykułu miałem zamiar wyjść z domu i udać się do redakcji po zasłużone honorarium, gdy w drzwiach natknąłem się na chłopca z redakcji Największego Dziennika". Chłopiec wręczył mi od naczelnego redaktora p. Ernesta Poutrache'a list i nu mer Paryskiej Gazety". Przedarłem kopertę i przeczytałem co następuje: Czy kupuje Pan czasem Paryską Gazetę", panie Fardot? Polecam panu przeczytanie dzisiejszego numeru. Jest tam pewien artykuł, który pana niewąt pliwie zainteresuje. Ernest Poutrache". Kupiłem konkurencyjne pismo. W ja ki sposób mam opisać moje zdumienie? Na pierwszej stronie widniała moja fotografia w kostiumie apasza, a pod nią podobny artykuł, podpisany przez reportera konkurencyjnego pisma Maurycego Bala. Oto jak brzmiał artykuł: PRAWDZIWE ZDARZENIE. Noc pod mostem Aleksandra III. Klika godzin wśród apaszów. Sen bez wygód. Znajomość z pewnym panem, który nie traci czasu. Mówi się często o apaszach, ale nie wielu jednak widziało ich na własne o- czy. To też mała wycieczka do królestwa tych panów zaciekawi niewątpliwie każ dego czytelnika. Wczoraj wieczorem wyrzekłem się na jedną noc wygód mego mieszkania, włożyłem cyklistowską czapkę, brunatny płaszcz wcięty w pasie, spodnie sportowe mocno zniszczone i udałem się pod most Aleksandra III. Po 10 minutach oczekiwania zjawił się jakiś podejrzany osobnik. Przyznaję, że na myśl o tych kilku chwilach spędzonych z tym człowiekiem, dreszcz zgrozy przebiega mi po plecach. Już sam Jego wygląd, czapka z szerokim daszkiem aksamitna kurtka i poplamione spodnie, wskazywała, że mam do czynienia z prawdziwym apaszem. 1 jeżeli dodać do tego spojrzenia rzucane z podełba- odstające uszy i niskie czoło będziecie mieli całkowity obraz przestępcy, zbrodniarza i degenerata". 9 LUTEGO - SALIFILHARMOH3I CZ-Y-il Y ZYSK NA S EROTY ŻOŁNIERSKIE cii a- a ń Ml. Łpdzl % podaje do wiadomości, łe IV część rejestru poborczego na f 1928 rok, zawierająca platników z ulic: bpowej. Nawrot, ^ Narutowicza, Stenk>ewicza Składowej, Skwerowej, 6-go S'etpnia, e Wólczańskiej, Zachodniej, zostaje wyłożona, stosownie do ist- S niejhcych przepisów, do przeglądu w przeciągu 8 dni, t ). *p od dnia 1 do 10 lutego r. b włącznie w Kancelarii Gminy H przy PI Wolności Nr. 6, w god/inach od 9 do 12 w poł- E Lodź, dnia 31 stycznia 1929 roku. g PRACOWNIA OKRYĆ oamskich J. GOLOKOPF Łddź, Ceqielnian.-> 18 Telefon Poleca Sz. Klijenteli najnowsze modele Speclalnoś< futra. Obwieszczefen. Syndyk Tymczasowy Masy Upadłości Zellga oraz Chila-Malera Lipszyców zawiadamia, 2t ostateczny termin zgłaszania wierzytelności wy znaczony został na czas od 1 do 15.lutego 1929 roku w którym to terminie wierzyciele zgłaszać sle winni u Syndyka (w Lodzi przy ulicy Przejazd 46) lub w kancelarii.wydziału Handlowego." Po upływie tego terminu w dniu ls-go lutego 1929 r. o godz. 13 w kancelarii tegoż Wy działu Sadu Okręgowego w Łodzi odbędzie się kontradyktoryjne sprawozdanie wierzytelności przed Sędzia - Komisarzem. Wierzyciele nie zgłaszający s>c ulegną skus-. kom przewidzianym w art. 513 Kod. tlandl. Syndyk Tymczasowy ALFRED ZAUBERMAN. apl. adwok. :&XXXXXXXXXXXXXXXXX» 1 2 POKOJE w najlepszym punkcie handlowym m. st. Warszawy DO WYNAJĘCIA. Mogę także przystąpić Jako wspólnik do Jakiegokolwiek Interesu branży bleliźnlanci. Zwra cać się: Warszawa, Przechodnia 3, m 15. paryskie. Specjalnoi* futra a-, tixxxxx? Poszukuje się doświadczonego sprzedawcy barwników na Łódź. Oferty składać pod.j. P." do admin. pisma. NA RATY na dogodnych warun kach Konfeucję tj.-ms: a. Mtjiibą Dziecinną Obuw e Bielizną Meble Rowery F-r.<n'<i oraz wszelkie inne przedmioty w zakres gospodarstwa weho dzące H Sztnalewicz Pomorska 6, m. 11, prawa ofie 2 welscie. i nięlio Przy kupnie zwraca,się kos-u tramwaiu oi. mmmm Specjalista chorób skórnych i wenerycznych Piotrka-* sita 09 TEL przyimuie od 12 4 po poł i 8 9 wiecz w niedziele i święta oo Dr. med. Rszen choroby dzieci Przyjmuje od g pp. Cegielniana 2 tel I. Dr. przeprowadziła s ę Sienkiewicza 95 przyimuie w choro bach skórnych ł wenerycznych od 12 do 4 i 7-8 codziennie ly ko kobiely i dzieci Dr. med. róg Dr.Grosglh Choroby skórne i weneryczne. Instytut KBntgen leczniczy i światło leczniczy. Lampa kwarcowa Al. nostiiisz.li 27-4 Tel. Dr. Si-7d. med spec allsta chorób skórnych i wenerycznych przeprowadził sle na ul. Andrzeja 5 Teł Przyimuie od 8 10 i od 5-9. Oddzielna pocze kalnia dlo pań. LBkarz-Denfysta i lais- PiotrKowsKa 51 tel Godz. przycjć 3 7. Lekarz - Leotysra orzyjmute w leci nicy pizy ni. Ploti< kowskiei 294 codtiennle od 2- i O buwie, firanki, swetry, bielizna, manufaktura na raty tanio KREDYT Nawrot Ht 15, I-szc pięlro, front, s. Dr. med. Specjajista chorób weneryczny- li. skór nych. wiórów i moczopłciowych, Leczenie lampą kwarcową i promie niami Kcnt^'ena,.otrHowska Ul Ewangielickiei wejście Ewangelicką 2, Telelon Lokal fabryczny parter z siłą ł parą z kotła czynnego, nadający się na a- preturę i t. p. w śród mieścin zaraz do wynaięcia. Of. pod Fabryka" do Republiki. Potrzebny tiłflpidt do drobnych prac biurowych. Zgłosić się osobiście do Sekretariatu Szkoły Przemysłowej ul. Pomorska 46,48 Dnia 14 lutego r. b. o godz. 3 pp. odbędzie się w lokalu naszym przy ul- Piotrkowskiej Nr. 46 w pierwszym terminie OGÓLNE DOROCZNE ZEBRANIE członków Centralnego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości m. Łodzi i Województwa Łódzkiego w Łodzi z następującym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór prezydjum, 2) Zatwierdzenie bilansu i sprawozdanie Zarządu 1 Komisji Rewizyjnej za rok 192g, Wybór członków Zarządu I kandydatów na miejsce ustępujących. 5) Wybór członków Komisji Rewizyjnej. 6) Sprawa Ogólnego Zebrania członków Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi, 7) Wnioski. UWAGA: W razie nledojśda do skutku w terminie powyższym Ogólne Zebranie odbędzie się w drugim terminie dnia 24 lutego b. r. o godz. 5-eJ po poł. w lokalu własnym przy ul. Piotrkowskiej 46 i będzie prawomocne bez względu na lość przybyłych członków. Zarząd Centralnego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości m- Łodzi I Województwa Łódzkiego w Łodzi. Telefon Telefon DO WIADOMOŚCI P. T. zainteresowanych podaję, że firmc Poradnlk" przy ul. Moniuszki 1 zlikwidowano- Załatwiam wszelkie sprawy podatkowe, akcyzowe, podatki spadkowe, opłat stemplowych, prace buchaltcryjne 1 bilansowe, sprawy administracyjne, oraz przyjmuję administrację domów. Długoletnia moja praktyka na stanowisku kierownika urzędu skarbowego gwarantuje należyte załatwienie poruczonych mi spraw nawet bardzo zawiklanych. Na czasie: Zeznania o obrocie i dochodzie. Przyjmuję codziennie od godziny 5 do 7-ej przy ul. Nawrot 2, drugie wejście, 111 ptr. front tel

12 Str. 12: Mj 32 LECZNICA lekarz ł specjalistów I gabinet den ty styczny ort} tiórnvm Rynko Piotrkowska 294. tel (przy przystanku tramw. pabjank kich 1 przynnuje chorych «choro bacb wszystkich specjalności od i lu rano do 7-ei po pol Szczepienie ospy. analizy (moczu. kalu. krwi plwocin etc) operacje, opatrunki Porada 3 złote Wizyty na mieście. Zabiegi I operacje od umowy Kąpiele świetlne. Naświetlania lampa kwar oow» Roentgen, Elektryzacja Zęby sztuczne, korony złote, platynowe I mosty. W niedziele l święta do godz. 2 po p WYJAZD DO WARSZAWY ZBY TECZNY! Załatwiamy wszelkie zlecenia» sadach, urzędach państwowych I komunalnych. Instytucjach finansowych : wszystkich Innych w Warszawie, całej Polsce I zagranicą Legalizacje dokumentów, sprawy konsularne, spadkowe, poszukiwanie rodzin, etc. Interwencje, zastępstwa, porady, Informacje, pośrednutwo we wszelkich sprawach Windykacje weksli Egzekwowanie należności Wywiady. BIURO POMOC PRAWNO - HANDLOWA' Warszawa Nowy Świat 2g. Korespondenci w każdej miejscowości potrzebni. AUTOMATY ZRĘCZNOŚCI koncesjonowane na całe Województwo Łódzkie przez Urząd Wojewódz ki w Lodzi, wypożycza, wydzier żawla I sprzedaje na bardzo dogojnych warunkach oraz załatwia wsze kle formalności związane z autotna-, taml zrecznościowemi. Oddział Hnadlowy Związku Inwalidów Wojen, i Związku strzeleckiego. Okręg Lód/ Andrzeja 43, m. 13 od godziny 9 do 1 i od 3 do 6. Czystość" Piotrkowska 44, telefon Towarzystwo Wielkiego Młyna Reich ćć Chmielnicki w Kaliszu poszukuje do natychmiastowego wstąpienia samodzielnego RUTYNOWANEGO KORESPON DENTA polsko. niemieckiego, piszącego biegle na maszynie stenografującego przynajmniej w Jednym jeżyku. Szczegółowe oferty wraz z odpisami świadectw i podaniem referencyj należy kierować na ręce Dyrekcji za równoczesnem podaniem warunków. Do interesu fabrykacji Jakiejbądź, i kapitałem od 20 DO 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH I zdolnością do pracy poszukuję spólnika. Oferty pod Z. Z.". ODDZIAŁY: KOCIOŁKOWE ODKURZACZE i froterki elektryczne ROTOS Fabrykat Zakładów SIEMENSA CENTRALA: Warszawa, Nowy Świat 30, tel ŁÓDŹ, ul PiotrKowsKa 96, tel, HraKów, ul. SlawKowsKa 10, tel Lw6w. ul Lindego 8, tel Wilno, ul. WileńsKa 23. PROSIMY ŻĄDAĆ BEZPŁATNYCH POKAZÓW. ;oooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>; Zawiadomienie* H W najbliższych dniach zostanie otwarta wykwintnie urządzona Restauracja Bar EMPIR" przy ul. Sienkiewicza 40, pod zarządem długoletniego fachowca. Bufet stale będzie zaopatrzony w wyborowe zakąski zimne i gorące. Kuchnia warszawska. Spirytualja. wjna krajowe i zagraniczne najprzedniejszych firm. Codziennie koncert znakomitego zespołu muzycznego. 0 TO«XXXXYXTOOOeX)CXXX»«XX» Zarząd. rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxx»ocxxxxłooooo Do sprzedania 'lin 11 klu Ul.l UliUIIIU U U l U I l l l l bwiusiu, składaią- e się z 2 kopulaków, 2 kranów po 10 t. nośności, z nich jeden z napędem elektrycznym i własnym generatorem, l żórawia 3 t. nosn,. windy dla gichty, maszyn do formowania, czyszczenia odlewów i mieszania piasku, urządzedzenie suszarni i skrzynki formiarskie, jak również większa ilość różnych modeli Lokale ESPERANTOLERNEJO 2 de februaro 4 horo komencigos, Cegielniana 75, specjala kurso de eksteriodzaj korr.petentuloj por preparj kursgvldantoj. 1 MIESZKANIA, lokale, pokoje umeblowane poszukuje i poleca Biuro agent lekcji i korepetycji. Zapóżnlonym me STUDENT wyższego semestru udziela Polruch" Traugutta_4. Tel _30 todą skróconą. Przygotowuje do egzaminów. Specjalność: matematyka pol POKÓJ jednookienny. widny, częśclo 1 skl. Gdańska 23, m. 2, fr. I piętro. 1 wo umeblowany w centrum miasta wynajmę solidnej osobie. Oterty sub: Natychmiast" do Republiki". ELEOANCKO umeblowany Irontowy i pokój z używalnością łazienki do wynajęcia, dzw. telefon i Rozmaite. CHOROBY serca. Basadow. astma. Sanatorium Salus" D-ra Kupczyka, POKÓJ umeblowany z centralnem o-kraków, Szujskiego. grzewanlem od zaraz do wynajęcia, czek pocztowy na przesyłkę. Przejazd 40, m. 10. } MASKARADOWE nowe kostiumy POKÓJ umeblowany do wynajęcia damskie, męskie w dużym wyborze Narutowicza 49/19 od 2 5 pp. 1 wypożyczam 6-go Sierpnia 26- Eugenja Szulc. I ZARAZ do odnajęcia duży pokój o 2-ch oknach, słoneczny, umeblowany PRZYBLAKAŁ się chart. Wiadomość: z wszelkieml wygodami, z łazienka do Przędzalniana 84 m. 8. zastać można dyspozycji. Orla 3, front II piętro, w sobotę 2.II w niedzielę 3. U od 9-eJ mleszk do 2-ej po pol. 3 przyimuie cvklinowanie, drutowanie, ODNA.IME fortepian na godziny na roterowanie oraz sprzątanie biur i pokp ćwiczenia. Ul. 6-go Sierpnia 19 m Czyszczenie szyb. Posady POTRZEBNY Inteligentny swat. Zgłosić się ul. 6-go Sierpnia 32, m. 12. Oferty sub Reflektant na odlewni-, do.adm. pisma. ENERGICZNY MŁODY CZŁOWIEK MŁODY przystojny, prawnik, znający! poszukuje jakiejkolwiek pracy, możli- języki poszukuje odpowiednie] r " - ' t t t» ś t t K» M > t l > > i M t >»» Doktór 2er. u rs^ zrofa odnychtrńcow r sady, chętnie sekretarza doradcy.l baletm. fioł. L Dferty, Signum-justitie" do adm. Jt Zagubione dokum. pierwszorzędne. Łask. oferty pod ul. Kilińskiego 85, (w podwórzu ne prawo).«tel Uczciwy 51" do Republiki". Związek Prac. Poczt i Telegr. ffikiijrti, BIURALISTKA z dłuższą praktyką sa} Rozpoczyna dnia 3 lutego b. r. w grupach i pojedynczo nowe k n 0d a ^l n a«b n C fl"ml^ni; ^Z^T^^EtA kwity * y]nt *ydane PIERWSZORZĘDNA SIŁA kursą taneczne. Wyucza się elegancko i dokładnie tańczyć. Ceolelnlana 25. Sic S e OfeHy suh S k r o r r L! P"«Ł ó d * k i e l o w - Elektryczne aa li> wykwalifikowany fachowiec w branży pończosznicze] z kilkuletnią prak Spec'atłsla chorób Telefon Zgłoszenia przyimuie sekretariat stknły codziennie od.4 6 magan a" do admin S k r o m,, e ^ czniki w moich mieszkaniach: Nowomagania do admin. ^miejska 3 Cegielniana 33. Znalazca pop. i od 7 9 wiecz. Tel Lekcie w domach pry tyką przy maszynach cottonowych skórnych, wenetycz Przejazd watnych. Tańce snlowo-baletnwe wyuczam poczem ułat oraz okrągłych (pończoszn. I skarpj nych. Leczenie lam ABSOLWENtka Szkoły Handlowej po'" c h Ł e o d d a ć : W " S p e k t o r ' i wiaro otrzymanie engagement. obejmie odpowiednią posadę. Referencje pierwszorzędne. Oferty sub: Enci ^ teoeeeeai Przyjmuje od godz bezpłatnie 5 K-" J. M. FUKS zgubił kwit Nr i pą kwarcową. szukuje pralctyki płatnej ewentualnie' giczny" do adm. nin. pisma i 4 8 dn wydany przez Bank Zw. Spó Ogłoszenie. w niedz. i święta 9-1 SUBJEKT fryzjerski f chłopiec poszukiwani od zaraz, Południowa nr tych który to unieważniam- i lek Zarób, w Łodzi na 7 weksli zło Wielu nabywców działek leśnych w osiedlu letniskowem Tuszyn-Las" INTELIGENTNA osoba umiejąca do ZGUBIŁEM paszport oraz wyciąg lud brze gotować, poszukuje posady na nie dotrzymało warunków umowy, zawartej z Magistratem m. Tuszyna, al kasyna. Łaskawe oferty do Republi ności w Łodzi Nazywam się Kopel przychodnie do większego domu lub Zachman, Aleksandrów,' Kościelna 13, poszukuje umeblowanego pokoju ewdwuch w centrum miasta z używalnobowiem w terminach nie-wpłaciło należnych rat za kl" pod L. S. B.". SIMEK Henryk zgubił dowód osobiścią telefonu. Oferty sub:, D. J." działki. Okazyfitfc do sprzedania MM Wobec powyższego Magistrat m. Tus/yna podaje do wiadomości, że o ile do dnia 15 lutego r. b. zainteresowani nie uregulują zobowiązań, umowy zostaną z nimi rozwiązane, a działki sprzedane nowym reflektantom. faa Burmistrz m. Tuszyna (-) JÓZEF DOMOWICZ. Tuszyn, dnia 29/1-29 r. Ogłoszenia drobne. Dr Rózaner Dzielna Vs i. Tel «fr -'K-93. Specialista chorób skórnych wenerycznych i mo czoplciowych. Przyimuie od 8 10 ' od 5 8 Leczenie lamią kwarcową Oddzielna poczekalnia dla ^ań. Dla Pań od 3 5 po pot NAUCZYCIELKA - wychowawczyni ma wolne przedpołudnie. Olerty pod.młoda". 1 sty, wyd. przez Łódzkie Starostwo Orodzkle. * MOSZKOWICZ Szyja, Nowo-Cegielniana 22, zgubił książeczkę z Kasy POTRZEBNI sprzedawcy,. sprzedaw> chorych- \ czynie. Zgłoszenia Główna 31 w Zwią zku.praca". 'ZAGINĘŁA książeczka wojskowa wy ' 'dana w Łodzi I legitymacja zapdmop( ZECER wykwalifikowany J??"." 1 ', e 8 w a Jednorazowa, wydana na imię posady. Zgłoszenia do adm. Republi- gen* Koziowsk'l,"'zam.' w Łodzi. ki" pod R. 100" O 1SW* LI- 1 r....,,,- J t.! ZGUBIONO zaprotestpwany weksel FREBLANKA inteligentna z dobremi n a zi i p,_ l2. i., wystawca Leon świadectwami na popołudnie do 6-clo, E p s t e i n i p 0 dhajcy, na zlec. I. J. Maletniego chłopczyka potrzebna. Zgta-' re l, weksel zostaje unieważniony Her MŻUTERJĘ kupuję. Pełną wartość pla szać ^TX się Lipowa 64, m. 9 od od l g e s c ] e p r 1 cę. Solidne traktowanie. Precyzja" Piotrkowska 123 w podwórzu. SZCZEPAN Kleibert, zam. Kilińskiego POTRZEBNA dziewczynka do zakładu fotograficznego. Piotrkowska 84. fabryce Oeyera. nr. 256 zagubił nadkartę wydaną w 1^ ZAKŁAD fryzjerski z mieszkaniem, 1 pokój z kuchnia, do sprzedania. Wiadomość: Konstantynowska 72, sklep galanteryjny.. Nauka i wychowanie! Kupno i sprzedaż X PRACOWNIA artystyczna poleca wszelkie roboty wchodzące w zakres UDZIELAM lekcji elektrotechniki, fimiejscu lckcje-lzykl, matematyki, lezyka niemieckie- PIANINO zagraniczne w dobrym sta sztuki stosowanej. Na e do sprzedania, Nawrot 35, m Przejazd 30, m go. Piotrkowska 103. m. 37. HONIOSBERG Szulem zgubił kartę odroczenia, wyd. w Łodzi. 3t i inne, suknie trikotinow* i t, p. ;nkój jadalny w stylu angielskim, ro SPRZEDAM sklep galanteryino - spo-wykwintna bieliznę damską, mę-'niemka (Reichsdeutsche) udziela :>oty Wutke, 4 lampy, sprzęty kucheti- żvwczy Kilińskiego 104, róg Nawrot, ska. pończochy skarpetki, rękawiczki konwersacji, prowadzi lekcje tnteiesu- przyimuie do reperacji, 2 1 IC i inne. V Kiżmierczak fvkotaże I i II gatunku poleca fir- j a c o i zapewnia szydklc postępy. Ol. ul. 6-go Sierpnia 76, III piętro Oglądać można sobota, niedziela ^.ima.bnn-ton" Łódź. ul. Zielona nr 6 Główna nr 41. m. 7, II p. front. Tel. Tanio, bo w prywatnem mieszkaniu il 11 2, Aleje Kościuszki 32 m. 3 SPRZEDAM piwiarnię z powodu zmiąc* 1 konkurencyjne od wieczny interesu zaraz ul- Nawrot 98. 4' Redakcja i Administracja, PiotrkowskaJ^^djiny.przejęć Redakcji 6 7 po poł. Telefon Administracji Telefony Redakcji: 27-24, 36-43, _ ze wszystkimi dodatkami wynosi v Łodzi zł Oołoszenla: ZWYCZAJNE: 10 gr. za wiersz milimetrowy (na stronie 10-szpalt;) za odnoszenie do domu 40 gr z przesyłką pocztową w kraiu zl zagranicą zł. 10.,,f;xpre.ss' W TEKŚCIE: 40 gr. za wiersz milimetrowy na stronie 4-szpalt.) Prenumerata NEKROLOGI: 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz, i zaślub, po tekście 10 zi.. Za.Ilustrowanej Republiki" miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiejscowe o 50 proc. zasrdniczne o 100 proc. drożej! i Republika" wraz z odnoszeniem 9.00 złotych Za terminowy druk ogłoszeń administracja nie odpowiada. Drobne 12 groszy. Najmniejsze Wydawca: Władysław Polak. Redaktor: Wacław SmóiskC" zł. 1.20, poszuk. pracy 10 groszy. W drukarni Republiki" sp. z ogr. odp. Pibtfkowska 40! ri4.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 66 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r.

Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r. Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego NOW-020-1-2010 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. Pan Tomasz Machała Redaktor Naczelny natemat.pl Na podstawie art. 31 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r.

Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-20-09 Druk nr 1743 Warszawa, 20 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, OPINIA PRAWNA Dotyczy: lekarzy weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich, granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii, w dalszej treści zwanymi lekarzami weterynarii na stanowiskach kierowniczych

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Zawiadamiający: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu

Zawiadamiający: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Do: Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie ul. Wiślicka 6 02-114 Warszawa Zawiadamiający: ul. Krakowskie Przedmieście 6 00-325 Warszawa Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹) USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. 1. Zagwarantowane

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 02 czerwca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99 200 Poddębice, posiadającym numer statystyczny REGON 000524275. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

Inne organy w systemie państwa poziom centralny

Inne organy w systemie państwa poziom centralny Inne organy w systemie państwa poziom centralny Maciej M. Sokołowski WPiA UW KRRiT Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175).

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 274(4)/08 Warszawa, 2 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384).

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-116/(4)/13 Warszawa, 11 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r. Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 96 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Sygn. akt III SW 49/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880).

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA - 140-19 (2) /07 Warszawa, 1 lutego 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO DO ROKU BUDŻETOWEGO 2005 UZASADNIENIE

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO DO ROKU BUDŻETOWEGO 2005 UZASADNIENIE Luksemburg, 21 lipca 2005 r. WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO DO ROKU BUDŻETOWEGO 2005 UZASADNIENIE 1 Na mocy decyzji 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. Rada ustanowiła Sąd do spraw Służby

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 RADA MINISTRÓW Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Pozycję ustrojową Rady Ministrów określa 5 cech: 1. Jest jednym z dwu podstawowych organów władzy wykonawczej 2. Rada Ministrów i jej poszczególni

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2013 r. Poz. 1144 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 września 2013 r. Poz. 1144 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2013 r. Poz. 1144 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Od momentu powstania Wojskowej Akademii Medycznej w 1958 roku działało

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 3147/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.11.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 280 A SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

Na jakie aspekty gospodarki finansowej w jednostkach sektora publicznego w 2010 r. warto zwrócić uwagę w związku z tą ustawą?

Na jakie aspekty gospodarki finansowej w jednostkach sektora publicznego w 2010 r. warto zwrócić uwagę w związku z tą ustawą? Na jakie aspekty gospodarki finansowej w jednostkach sektora publicznego w 2010 r. warto zwrócić uwagę w związku z tą ustawą? W dniu 16.7.2009 r. Sejm uchwalił nową ustawę o finansach publicznych (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-229/12-3/PM Data 2012.08.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych -->

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r.

UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r. STATUT FUNDACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZIELONYCH RP UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r. 1. 1. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1007 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii Wśród spraw z zakresu geodezji i kartografii dominowały sprawy oznaczone podsymbolem 6120, dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Głównym zagadnieniem, poruszanym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 209 12289 Poz. 1246 1246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko MKIDN. Treść uwagi. zgłaszający. 1. Minister Finansów

Stanowisko MKIDN. Treść uwagi. zgłaszający. 1. Minister Finansów Tabela rozbieżności do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Lp. Resort zgłaszający Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk

Bardziej szczegółowo