UCHWAŁA nr 1/ 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.w przedmiocie udzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA nr 1/ 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.w przedmiocie udzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium."

Transkrypt

1 UCHWAŁA nr 1/ 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.w przedmiocie udzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium. czerwca 1994r, (tekst jednolity Dz.Uz2000 r Nr 80 poz.903,z późn. zm.) uchwala co następuje: 1. Na podstawie złożonych sprawozdań, udziela Zarządowi Wspólnoty absolutorium. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia UCHWAŁA nr 2/ 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.w przedmiocie ustalenia wysokości zaliczek i zatwierdzenia planu gospodarczego na 2009r. Wspólnota Mieszkaniowa nr.iii w Niewiadowie działając na podstawie art. 22 ust. 3 pkt l, 2 i 3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r (tekst jednolity Dz.U / 2000 rnr 80 poz.903,z późn. zm.) postanawia 1. Zatwierdzić plan finansowy Wspólnoty na rok 2010 przedstawiony w załączniku nr l do niniejszej uchwały 2. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w 2009 r. ustala się jednostkową stawkę zaliczki miesięcznej w wysokości 2,2 zł/m2, w tym na fundusz remontowy 1,55 zł/m2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l kwietnia 2010 UCHWAŁA nr 3/ 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów Wspólnota Mieszkaniowa nr.iii w Niewiadowie działając na podstawie art. 22 ust.3 pkt.5 i 5a oraz art.. 23 uwl z dnia 24 czerwca 1994r. (tekst jednolity Dz.U z 2000 rnr 80 poz.903,z późn. zm.) postanawia: 1. Wyrazić zgodę na dokonanie przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr III w Niewiadowie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, polegających na zmianie (sprostowaniu) błędnie obliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej wg. nowego wykazu właścicieli i przypadających im udziałów, po inwentaryzacji powierzchni stanowiącego załącznik nrl do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralna część 2. Udzielić Zarządowi Wspólnoty pełnomocnictwa do dokonania czynności o jakich mowa w ust.1 3. Koszt y związane ze zmianą wysokości udziałów tj. koszty aktów notarialnych i wpisów do ksiąg wieczystych ponosi Gmina Ujazd 4. Zasady rozliczeń wynikające z nowej struktury udziałów, określonej w wykazie o którym mowa w pkt 1 obowiązują od dnia l marca2010 UCHWAŁA nr 4/ 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie niewykorzystanej zaliczki opłatyeksploatacyjnej z 2009r. na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku Przenieść niewykorzystaną zaliczkę z funduszu eksploatacyjnego z roku 2009 w kwocie ,60zł na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku 2010 UCHWAŁA nr 5 / 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, HI w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.w przedmiocie wyrażenia na przeniesienie niewykorzystanej zaliczki z funduszu remontowegow roku 2009 na pokrycie kosztów remontów w roku Wspólnota Mieszkaniowa nr.iii w Niewiadowie działając na podstawie ustawy o własności lokali z dnia24 2. Przenieść niewykorzystaną zaliczkę z funduszu remontowego z roku 2009 w kwocie 98926,09 na pokrycie kosztów remontów w roku 2010

2 UCHWAŁA nr 6 / 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze licytacji lokalu mieszkalnego 17/39 1. Wyrazić zgodę na wytoczenie powództwa sądowego o sprzedaż w drodze licytacji lokalu mieszkalnego 17/39 w Os. Niewiadów i egzekucję z nieruchomości na podstawie przepisów kpc. ( KW obr. geodezyjny PGR Niewiadów Mącznik, działka 152/18 i 30/8) 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA nr 7/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.ustalenia wysokości opłat za dzierżawę powierzchni strychu adaptowanej na powiększenie lokalu 1. Ustala się wysokość opłat za dzierżawę powierzchni strychu adaptowanego na powiększenie lokalu nr 16 w bloku 10 w wysokości obowiązujących opłat na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej tj. opłaty eksploatacyjnej + funduszu remontowego 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem l marca 2010 UCHWAŁA nr 8/ 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.w przedmiocie wyrażenia zgody na remont instalacji c.o niskociśnieniowej czerwca 1994r. (tekst jednolity Dz.U z 2000 rnr 80 poz.903,z późn. zm.), postanawia: 1. Wyrazić zgodę remont instalacji c.o niskocisnieniowej stanowiącej własność Gminy Ujazd zlokalizowanej na działkach stanowiących współwłasność Gminy Ujazd i właścicieli indywidualnych ujętych w KW Koszt remontu instalacji c.o polegające na wymianie starych rur na preizolowane ponosi Gmina Ujazd UCHWAŁA nr 9/ 2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.w przedmiocie ustalenia zasad rozliczania kosztów podgrzania wody w blokach Wspólnota Mieszkaniowa nr.iii w Niewiadowie działając na podstawie art. 22 ust.3 pkt.5 i 5a orazart..23 uwl z dnia 24 czerwca 1994r. (tekst jednolity Dz.U z 2000 rnr 80 poz.903,z późn. zm.) postanawia: 1. Rozliczać indywidualne koszty podgrzania wody przy zastosowaniu opłat stałych i zmiennych Wysokość miesięcznej opłaty stałej dla każdego lok. w bl wynika z podzielenia kosztów stałych, przez ilość lokali (4775 zł/m-c / 360 lokali = 13,27zl/lok/mies) Do kosztów stałych zaliczamy sumę opłat: za moc zamówioną+stałą opłatę przesyłową+ abonament 2. Wysokość miesięcznej opłaty zmiennej dla każdego lokalu wynika z podzielenia sumy kosztów zmiennych, przez ilość wody ciepłej zużytej w danym miesiącu we wszystkich lokalach bl , pomnożoną przez ilość wody ciepłej zużytej w danym lokalu. Do kosztów zmiennych zaliczamy sumę opłat: za zużyte ciepło + opłatę zmienną przesyłową 3. Zaliczka na podgrzanie wody będzie rozliczana co miesiąc podobnie jak gaz,smieci, woda, prąd 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem l marca 2010 UCHWAŁA nr 10/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, Ul w Niewiadowie z dnia 26 lutego 2010r.w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości wspólnej ( strych o pow,12,12m2) 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż p.wagnerom zam.osiedłu Niewiadów 10/16 części nieruchomości wspólnej tj. strychu o pow!2,12 m2, który po zaadaptowaniu powiększył lokal mieszkalny nr 16 stanowiący własność p. Wagnerów 2. Ustala się cenę sprzedaży odpowiadającą 50% ceny rynkowej lokali mieszkalnych w danej okolicy tj 2000 zł /m2. Cena sprzedaży wynosi 2000*0,5*12,2 = 12200zł 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

3 UCHWAŁA nr 1/ 2011 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 18 lutego 201 Ir. w przedmiocie udzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium. czerwca 1994r. (tekst jednolity Dz.U z 2000 r Nr 80 poz.903,z późn. zm.) uchwala co następuje: 1. Na podstawie złożonych sprawozdań, udziela Zarządowi Wspólnoty absolutorium. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia UCHWAŁA nr 2/2011 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 18 lutego 2011r.w przedmiocie ustalenia wysokości zaliczek i zatwierdzenia planu gospodarczego na 2011 r. Wspólnota Mieszkaniowa nr.iii w Niewiadowie działając na podstawie art 22 ust. 3 pkt l, 2 i 3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r (tekst jednolity Dz.U z 2000 r Nr 80 poz.903,z późn. zm.) postanawia 1. Zatwierdzić plan finansowy Wspólnoty na rok 2011 przedstawiony w załączniku nr l do niniejszej uchwały 2. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w 2011 r. ustala się jednostkową stawkę zaliczki miesięcznej w wysokości l,5 zł/m2, w tym na fundusz remontowy O s 97zł/m2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 UCHWAŁA nr 3/2011 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 18 lutego 2011r.w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie niewykorzystanej zaliczki opłaty eksploatacyjnej z 2010 r. na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku Przenieść niewykorzystaną zaliczkę z funduszu eksploatacyjnego z roku 2010 w kwocie 23040,86zł na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku 2011 UCHWAŁA nr 4/2011 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 18 lutego 2011r. w przedmiocie wyrażenia na przeniesienie niewykorzystanej zaliczki z funduszu remontowego w roku 2010 na pokrycie kosztów remontów w roku Przenieść niewykorzystaną, zaliczkę z funduszu remontowego z roku 2010 w kwocie 32541,20 zł na pokrycie kosztów remontów w roku 2011 UCHWAŁA nr 5/2011 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 18 lutego 2011r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup podzielników ciepła dla lokali w bl 23,24,25,26 1. Wyrazić zgodę na zakup podzielników ciepła dla lokali w b!23,24,25,26 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA nr 6/2011 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 18 lutego 2011r. w przedmiocie wyrażenia na wystąpienie z pozwem przeciw ZSP Niewiadów 1. Wyrazić zgodę na wytoczenie powództwa sądowego o odszkodowanie przeciw ZSP Niewiadów za zerwanie umowy na dostawę ciepła 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

4 UCHWAŁA nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r. w przedmiocie udzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium. 1 Wspólnota Mieszkaniowa nr.iii w Niewiadowie działając na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz. U. Nr 85, poz.388 z późn. zmianami), uchwala co następuje:.2 Na podstawie złożonych sprawozdań, udziela Zarządowi Wspólnoty absolutorium.3 Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia UCHWAŁA nr 2/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r.w przedmiocie ustalenia wysokości zaliczek i zatwierdzenia planu gospodarczego na 2012r..1 Wspólnota Mieszkaniowa nr.iii w Niewiadowie działając na podstawie art, 22 ust. 3 pkt l, 2 i 3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r (Dz. U. Nr 85, poz.388 z późn. zmianami), postanawia:.2 Zatwierdzić plan finansowy Wspólnoty na rok 2012 przedstawiony w załączniku nr l do niniejszej uchwały.3 Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w 2012 r. ustala się jednostkową stawkę zaliczki miesięcznej w wysokości l,5 zł/m2, w tym na fundusz remontowy 0,97 zł/m2 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA nr 3/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r.w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie niewykorzystanej zaliczki opłaty eksploatacyjnej z 2011 r. na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku Przenieść niewykorzystaną zaliczkę z funduszu eksploatacyjnego z roku 2011 w kwocie 34866,09 zł na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku 2012 UCHWAŁA nr 4/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r.w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie niewykorzystanej zaliczki z funduszu remontowego z 2011r. na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku Przenieść niewykorzystaną zaliczkę z funduszu remontowego z roku 2011 w kwocie 90115,94 zł na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku 2012 UCHWAŁA nr 5/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r.w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej tj działki nr 30/7.1.2 Wyrazić zgodę na przeznaczenie części działki nr30/7 pod budowę miejsc parkingowych na ok. 45 sam Miejsca parkingowe usytuowane będą wzdłuż drogi zlokalizowanej na działce 30/12 na całej długości działki 30/7 tzn. począwszy od działki 30/23 (sklepu), do drogi wjazdowej do szkoły za blokiem 26 Ogrodzenie placu zabaw od strony drogi zostanie przesunięte o ok.5 m w kierunku płyty lodowiska

5 UCHWAŁA nr 6/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, TU w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r. w przedmiocie wyrażenia własności działki 152/2 obr. geod. PGR Niewiadów-Mącznik.I Wspólnota Mieszkaniowa nr.iii w Niewiadowie działając na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz. U. Nr 85, poz.388 zpóźn. zmianami), postanawia:.2 Wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Ujazd udziałów właścicieli indywidualnych w prawie własności gruntu działki położonej w miejscowości Osiedle Niewiadów oznaczonej w ewidencji gruntów nr 152/2 o pow. 0, Upoważnia się zarząd wspólnoty do dokonania w imieniu właścicieli czynności formalno- prawnych tj. do zawarcia umowy zbycia udziałów o których mowa w paragrafie drugim. UCHWAŁA nr 7I2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, 111 w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r. w przedmiocie wyrażenia własności działki 152/5 obr. geod. PGR Niewiadów-Mącznik z dnia 24 czerwca 1994r, (Dz. U. Nr 85, poz.388 z późn. zmianami), postanawia:.2 Wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Ujazd udziałów właścicieli indywidualnych w prawie własności gruntu działki położonej w miejscowości Osiedle Niewiadów oznaczonej w ewidencji gruntów nr 152/5 o pow. 0, Upoważnia się zarząd wspólnoty do dokonania w imieniu właścicieli czynności formalno- prawnych tj. do zawarcia umowy zbycia udziałów o których mowa w paragrafie drugim UCHWAŁA nr 8/ 2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r. w przedmiocie wyrażenia własności działki 152/8 obr. geod. PGR Niewiadów-Mącznik.1.2 Wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Ujazd udziałów właścicieli indywidualnych w prawie własności gruntu działki położonej w miejscowości Osiedle Niewiadów oznaczonej w ewidencji gruntów nr!52/8 o pow 0, Upoważnia się zarząd wspólnoty do dokonania w imieniu właścicieli czynności formalno- prawnych tj. do zawarcia umowy zbycia udziałów o których mowa w paragrafie drugim UCHWAŁA nr 9/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r. w przedmiocie wyrażenia własności działki 30/12 obr. geod. PGR Niewiadów-Mącznik z dnia 24.2 Wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Ujazd udziałów właścicieli indywidualnych w prawie własności gruntu działki położonej w miejscowości Osiedle Niewiadów oznaczonej w ewidencji gruntów nr 30/12 o pow. 0, Upoważnia się zarząd wspólnoty do dokonania w imieniu właścicieli czynności formalno- prawnych tj. do zawarcia umowy zbycia udziałów o których mowa w paragrafie drugim

6 UCHWAŁA nr 10/ 2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r.w przedmiocie wyrażenia własności działki 30/22 obr. geod. PGR Niewiadów-Mącznik z dnia 24.2 Wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Ujazd udziałów właścicieli indywidualnych w prawie własności gruntu działki położonej w miejscowości Osiedle Niewiadów oznaczonej w ewidencji gruntów nr 30/22 o pow 0, Upoważnia się zarząd wspólnoty do dokonania w imieniu właścicieli czynności formalno- prawnych tj. do zawarcia umowy zbycia udziałów o których mowa w paragrafie drugim UCHWAŁA nr 11/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r.w przedmiocie odwołania członka zarządu wspólnoty z dnia 24.2 Odwołać Jerzego Tamillę z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nr III UCHWAŁA nr 12/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, 111 w Niewiadowie z dnia 24 lutego 2012r.w sprawie wyrażeniazgody na dobudowę balkonu z dnia 24.2 Wyrazić zgodę na dobudowę balkonu do lokalu nr 12 płożonego na pierwszym piętrze bloku nr 10 na ścianie połudnowej o wym 1,5m * 0,8 m na koszt właściciela przedmiotowego lokalu po uzyskaniu pozwolenia na budowę Koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dobudowanego balkonu obciążają właściciela w/w lokalu UCHWAŁA nr 13/ 2012 Wspólnoty Mieszkaniowej nr, III w Niewiadowie z dnia 12 marca 2012r.w sprawie upoważnienia zarządu do dokonania czynności formalno-prawnych.1.2 Upoważnić zarząd wspólnoty do dokonania w imieniu właścicieli czynności formalno- prawnych koniecznych do realizacji uchwał 5/2012 oraz 12/2012 UCHWAŁA nr 1/ 2013 w przedmiocie udzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium.. 1 Wspólnota Mieszkaniowa nr.iii w Niewiadowie działając na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz. U. Nr 85, poz.388 z późn. zmianami), uchwala co następuje:. 2 Na podstawie złożonych sprawozdań, udziela Zarządowi Wspólnoty absolutorium.. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia

7 UCHWAŁA nr 2/ 2013 w przedmiocie ustalenia wysokości zaliczek i zatwierdzenia planu gospodarczego na 2013r..1 Wspólnota Mieszkaniowa nr.iii w Niewiadowie działając na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r (Dz. U. Nr 85, poz.388 z późn. zmianami), postanawia:.2 Zatwierdzić plan finansowy Wspólnoty na rok 2013 przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.3 Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w 2013 r. ustala się jednostkową stawkę zaliczki miesięcznej w wysokości 1,5 zł/m2, w tym na fundusz remontowy 0,65 zł/m2 UCHWAŁA nr 3/ 2013 w przedmiocie wyrażenia zgody na pokrycie niedoboru zaliczki opłaty eksploatacyjnej z 2012r. przychodami z zaliczek na rok 2013 z dnia 24.2 Pokryć niedobór z wydatków z opłaty eksploatacyjnej z roku 2012 w kwocie ,94 zł przychodem z zaliczek na rok 2013 UCHWAŁA nr 4/ 2013 w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie niewykorzystanej zaliczki z funduszu remontowego z 2012r. na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku 2013 z dnia 24.2 Przenieść niewykorzystaną zaliczkę z funduszu remontowego z roku 2012 w kwocie ,09 zł na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku 2013 UCHWAŁA nr 6/ 2013 w przedmiocie ustalenia zasad naliczania opłat zależnych od ilości osób w lokalu z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz. U. Nr 85, poz.388 z późn. zmianami), uchwala, co następuje:.2 Za podstawę naliczania opłat zależnych od ilości osób przyjmuje się ilość osób faktycznie zamieszkałych w lokalu.3 Właściciel lokalu zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o ilości faktycznie zamieszkałych osób, jeśli ilość osób zamieszkałych jest inna od ilości osób zameldowanych.4 Jeśli właściciel lokalu zadeklarował mniejszą liczbę osób, niż wynika to z obserwacji współmieszkańców, to do rozliczania przyjmuje się liczbę osób wskazaną w podpisanym w oświadczeniu przez trzech współmieszkańców.5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA INTENCYJNA nr 7/ 2013 wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej działki 152/15 z dnia 24.2 Wyrazić wstępną zgodę na zmianę przeznaczenia części działki 152/15 na budowę miejsc parkingowych.3 Upoważnić zarząd do przygotowania w bieżącym roku terenu pod w/w zadanie tj.wycięcia 12 sz. drzew oraz przygotowania dokumentacji ( uzyskania warunków zabudowy i wykonanie projektu)

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013 1 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2011

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2011 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2011 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010. Działają na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2007. Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orłów Piastowskich 84. z dnia 23 marca 2007 roku

Uchwała nr 1/2007. Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orłów Piastowskich 84. z dnia 23 marca 2007 roku Uchwała nr 1/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wspólnoty za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Przyjąć sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej Villa Eden

Uchwała Nr 1/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej Villa Eden Uchwała Nr 1/2010 dot. zatwierdzenia nazwy r.) Wspólnota Mieszkaniowa Villa Eden zatwierdza nazwę wspólnoty w następującym brzmieniu: Wspólnota Mieszkaniowa Villa Eden. Uchwała Nr 2/2010 dot. wyboru Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grójecka 66 w Warszawie z dnia.2015 r.

UCHWAŁA Nr 1/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grójecka 66 w Warszawie z dnia.2015 r. UCHWAŁA Nr 1/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grójecka 66 w Warszawie z dnia.2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Poznań, 2013-05-06 r. Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku z dnia 17.02.2014r.

UCHWAŁA NR. Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku z dnia 17.02.2014r. UCHWAŁA NR. Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku z dnia 17.02.2014r. w sprawie: zbycia lokalu użytkowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe wraz z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.)

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.) UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.) UCHWAŁA Nr 81/10/2009 Rady Nadzorczej MSM GRABÓW" z dnia 08-10-2009 r. Stosownie do 26 ust. 2 pkt 5 statutu MSM Grabów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 1/2016 w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 rok. Działając na podstawie 39 ust. 2 statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013 Uchwała nr 1 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. Uchwała nr 2 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie odbytego w dniach 31 maja; 1-2 czerwca 2016r.

UCHWAŁA NR 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie odbytego w dniach 31 maja; 1-2 czerwca 2016r. UCHWAŁA NR 1/2016 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015r. Na podstawie art.38 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze /Dz.U. zmianami zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu 17.11.2015 r. roku w Krakowie pomiędzy: Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. Wspólnotą Mieszkaniową Czarnogórska 10, 10B, 10C w Krakowie, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 46/IV/11 z dnia 29.03.2011r. Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. par.1......

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. par.1...... REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne par.1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości...... tworzy Wspólnotę Mieszkaniową w oparciu o Ustawę o własności lokali

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali

USTAWA z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 marca 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 29, poz. 355. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2014. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Gryfinie przy ulicy... nr... Rozdział I Przepisy ogólne

S T A T U T. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Gryfinie przy ulicy... nr... Rozdział I Przepisy ogólne S T A T U T Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Gryfinie przy ulicy... nr... Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Wspólnotę Mieszkaniową tworzy ogół Właścicieli, których lokale wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/18 Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości położonej w Krakowie przy reprezentowanym przez następujące osoby: a), b), c), zwanym

Bardziej szczegółowo

podejmuje uchwałę II. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi S.M. Metalurg.

podejmuje uchwałę II. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi S.M. Metalurg. Uchwała nr WZ/..d./06/2015 w sprawie: odwołania od Uchwały nr 12/2014 Rady Nadzorczej SM Metalurg z dnia 17 grudnia 2014 roku dotyczącej wykluczenia z rejestru członków Spółdzielni Pana Wiesława Brodowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CICHY KĄCIK 14 MAJA 2012 24 MAJA 2012 PROJEKTY UCHWAŁ

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CICHY KĄCIK 14 MAJA 2012 24 MAJA 2012 PROJEKTY UCHWAŁ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CICHY KĄCIK 14 MAJA 2012 24 MAJA 2012 PROJEKTY UCHWAŁ Spółdzielni Mieszkaniowej,,Cichy Kącik we Wrocławiu część.. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 2014r.

z dnia 20 października 2014r. Zarządzenie Nr 1209/257/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła i ciepłej wody w budynkach zarządzanych przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA W SZCZECINIE ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 24, 25, r.

UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA W SZCZECINIE ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 24, 25, r. Załącznik nr 31 do Protokołu Walnego Członków SM Kielnia z dn. 28.06.2010r UCHWAŁA NR 1 W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz bilansu za rok 2009 Na podstawie art. 38 1 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w... przy ul...., dla której Sąd Rejonowy... Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia... r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok 2016. Na podstawie art. 219 ust. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus w dniu 29.05.2010 r.

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus w dniu 29.05.2010 r. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus w dniu 29.05.2010 r. Walne Zgromadzenie podjęło 26 uchwał. Wykonanie uchwał nr 1 18, 22 23

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA WŁAŚCICIELI LOKALI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ul. Ruczajowa 16-22 w Zielonej Górze w dniu 23.03.2016r.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA WŁAŚCICIELI LOKALI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ul. Ruczajowa 16-22 w Zielonej Górze w dniu 23.03.2016r. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA WŁAŚCICIELI LOKALI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ul. Ruczajowa 16-22 w Zielonej Górze w dniu 23.03.2016r. 1. Otwarcie obrad i ustalenie prawomocności zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER" w Szczecinie 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ przy ul.... w Gdyni reprezentowaną przez Zarząd w osobach:......... zwaną w dalszej części umowy "Wspólnotą"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 16/15. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Druk Nr 16/15. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... z dnia... Druk Nr 16/15 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Pacholskiego na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w przedmiocie rozliczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w S.M. Perspektywa w Mrągowie, z dnia 09.01.1998 r. 1/0. Koszty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu PROGRAM SZKOLENIA Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu 8 godzin edukacyjnych 1. Cel istnienia wspólnoty mieszkaniowej; - zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ``````````````````````````````````````````````````````````` ZARZĄDZENIE Nr 3594/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.12.2015 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ 1. Zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową 2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową 3. Zasady wnoszenia opłat przez właścicieli lokali 4. Zasady rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR.I /09 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 07 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.I /09 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 07 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.I.0151-00352/09 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie:ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia S.M. Spółdzielca z dnia 10.06.2014 r.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia S.M. Spółdzielca z dnia 10.06.2014 r. Uchwała nr 1 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. W oparciu o 73 pkt.16 w związku z 81 Statutu, I część Walnego Zgromadzenia S.M. Spółdzielca, postanawia : Ustalić liczbę członków Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ...

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ... Uchwała Nr 1/2012 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie określenia liczby oraz parytetu wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi Pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Złotoryi Al. Miła 2, wpisanym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu. I.POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 UCHWAŁA NR.. SM NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 z dnia 7 marca 2007 roku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku.

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku. R e g u l a m i n Rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Katowicach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę. 1. 1. Za

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 28 1891 Poz. 148 148 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Poz. 1378 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr...z dnia... REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin... dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 997/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 997/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 997/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.04.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 51/2010

U C H W A Ł A nr 51/2010 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2011r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Piechowice, dnia r.

Piechowice, dnia r. RG.6840.1.5.2014 Piechowice, dnia 19.03.2014 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I. 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowska nr 1 w Piechowicach, obręb:0004

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia w Gdańsku

zawarta dnia w Gdańsku wzór (duża wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia w Gdańsku Umowę zawierają: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości, położonej w, którą reprezentuje Zarząd powołany uchwałą

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej NR 33 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALYCH W BUDYNKACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

REGULAMIN ROZLICZEŃ DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALYCH W BUDYNKACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W PILE REGULAMIN ROZLICZEŃ DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALYCH W BUDYNKACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i zasady postępowania przy: 1. włączeniu do powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo