PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych"

Transkrypt

1 PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY WARTOŚĆ PKB PERU I DYNAMIKA JEGO WZROSTU W LATACH PROJEKCJE DOTYCZĄCE DYNAMIKI WZROSTU WARTOŚCI PKB W PERU I INNYCH KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W LATACH POZYCJA PERU W RANKINGU NAJWIĘKSZYCH GOSPODAREK ŚWIATA ZADŁUŻENIE PUBLICZNE PERU HANDEL ZAGRANICZNY PERU 9 2. NAPŁYW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU WARTOŚĆ INWESTYCJI W KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W 2012 ROKU NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU W LATACH ZACHĘTY DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W PERU KORZYSTNE DLA PERU WYNIKI RAPORTU BANKU ŚWIATOWEGO DOING BUSINESS W 2013 ROKU NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU WEDŁUG SEKTORA I KRAJU POCHODZENIA GŁÓWNE KORPORACJE TRANSNARODOWE INWESTUJĄCE W PERU DWUSTRONNA WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU UMOWA O WOLNYM HANDLU MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I PERU WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I KRAJAMI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY PERU I KRAJAMI NALEŻACYMI DO UNII EUROPEJSKIEJ POTENCJALNA STRUKTURA DWUSTRONNEJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY POLSKĄ I PERU STRUKTURA EKSPORTU POLSKIEGO W 2012 ROKU GŁÓWNE GRUPY PRODUKTÓW IMPORTOWANYCH PRZEZ PERU OGÓŁEM GŁÓWNE PRODUKTY EKSPORTOWANE Z POLSKI DO PERU 23 2

3 4. STRUKTURA GOSPODARKI PERUWIAŃSKIEJ I ZWIĄZANE Z NIĄ PERSPEKTYWY EKSPORTOWE DLA POLSKI PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY PRZEMYSŁ CHEMICZNY PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY PRZEMYSŁ TEKSTYLNY, ODZIEŻOWY I SKÓRZANO- OBUWNICZY PRZEMYSŁ METALURGICZNY PRZEMYSŁ DRZEWNO- PAPIERNICZY GÓRNICTWO I ENERGETYKA GÓRNICTWO ENERGETYKA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDOWNICTWO ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO GOTOWE PRODUKTY PRZYRZĄDY, URZĄDZENIA, APARATURA I AKCESORIA DLA SEKTORA USŁUG MEDYCZNYCH WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE TARGI BRANŻOWE REALIZOWANE W PERU 52 3

4 WPROWADZENIE Podstawą sukcesu ekonomicznego Peru było konsekwentne wdrażanie kompleksowych rozwiązań gospodarczych oraz spójnych i przejrzystych reform politycznych, które przyczyniły się do osiągnięcia przez państwo statusu solidnego i przewidywalnego gracza na arenie międzynarodowej. Gospodarka peruwiańska, rozwijając się w tempie przekraczającym nieco 6%, była w minionej dekadzie jedną z najszybciej rozwijających się na świecie. Projekcje Agencji Promocji Inwestycji Prywatnych w Peru Proinversion, wskazują, że średnie tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) Peru w latach wyniesie 5.7%, zapewniając mu pozycję lidera wśród najszybciej rozwijających się państw Ameryki Łacińskiej. Dynamiczny rozwój gospodarczy, który stymuluje sprzyjająca przedsiębiorczości oraz napływowi inwestycji zagranicznych polityka państwa, wpływa na przyśpieszenie procesu konwergencji ekonomicznej Peru. W latach zanotowano czterokrotny wzrost wartości PKB, z poziomu 53 mld USD do 211 mld USD. Napływ inwestycji zagranicznych w latach wzrósł aż 5,5 razy, z poziomu 2,2 mld USD do 12,2 mld USD. Doskonałym potwierdzeniem atrakcyjności rynku peruwiańskiego jest również prognoza jednego z największych holdingów finansowych na świecie HSBC, według której Peru w rankingu największych gospodarek świata ma awansować z pozycji 46 w 2010 roku na pozycję 26 w 2050 roku. Dla porównania, Polska we wspomnianym rankingu w 2050 roku ma znaleźć się na pozycji 25. Powyższe dane znakomicie odzwierciedlają ogromny potencjał rozwojowy, który posiada Peru. Tak dynamiczny rozwój ekonomiczny oraz systematyczny wzrost inwestycji, zarówno państwowych (publicznych oraz prywatnych), jak i zagranicznych, w kluczowych sektorach gospodarczych, czyli przemyśle, górnictwie oraz energetyce i przemyśle naftowym implikuje rosnące zapotrzebowanie na dobra kapitałowe, czyli maszyny, 4

5 urządzenia i narzędzia, stanowiąc jednocześnie atrakcyjny potencjalny rynek zbytu dla polskich wyrobów. Faktem jest, że możliwości handlowe między Polską i Peru nie są jeszcze w pełni wykorzystywane. Na intensyfikację bilateralnej wymiany handlowej, wpłynie bez wątpienia ratyfikowanie w 2013 roku Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską oraz Peru, a tym samym zniesienie opłat celnych, ograniczenie barier handlowych, ułatwienie dostępu do inwestycji, liberalizacja rynku usług oraz zamówień publicznych, a także ułatwienie procedur rozstrzygania sporów. Priorytetowym celem poniższego opracowania jest, dzięki przedstawieniu pozytywnych tendencji na rynku peruwiańskim oraz wyszczególnieniu licznych grup produktów, rozwiązań oraz technologii, które powinny spotkać się z zainteresowaniem na rynku peruwiańskim, zwrócenie uwagi polskiego odbiorcy na istnienie bardzo dużego potencjału w wymianie handlowej między Polską i Peru. 5

6 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Stabilna sytuacja polityczna, dynamiczny wzrost gospodarczy na średnim poziomie 6.4% w latach , pozytywne prognozy ekonomiczne, a także konsekwentna polityka otwarcia, sprawiają, że rynek peruwiański postrzegany jest przez ekspertów jako bardzo atrakcyjny zarówno dla inwestorów, jak i przedsiębiorstw zagranicznych zainteresowanych nawiązaniem współpracy handlowej z podmiotami peruwiańskimi. Peru posiada ponadto stabilną i mocną, sprzyjającą importowi walutę, stanowiąc tym samym perspektywiczny rynek docelowy dla eksportu realizowanego przez Polskę WARTOŚĆ PKB PERU I DYNAMIKA JEGO WZROSTU W LATACH W latach wartość produktu krajowego brutto (PKB) Peru wzrosła aż czterokrotnie, z poziomu 53 mld USD w 2000 roku, do 221 mld USD w 2014 roku. WARTOŚĆ PKB PERU W LATACH * (mld USD) * *Projekcja Źródło: Centralny Bank Rezerwy w Peru Stopa wzrostu PKB Peru w ostatnich latach była zrównoważona i utrzymywała się na stosunkowo wysokim średnim poziomie, szacowanym na 6.3% w latach Jedynie w 2009 roku zanotowano zmianę tendencji wzrostowej PKB, co związane było z wpływem na rynek peruwiański światowego kryzysu gospodarczego, ale już 6

7 w 2010 roku nastąpił wzrost wartości PKB aż o 8.8% (dla porównania wzrost PKB Polski w tym samym roku był na poziomie 3.9%). W kolejnych latach tempo wzrostu PKB Peru nieznacznie spadło, co związane było z korektą wynikająca z procesu stabilizowania gospodarki po kryzysie. Obecnie tendencje zachodzące w gospodarce peruwiańskiej są pozytywne i według Agencji Promocji Inwestycji Prywatnych w Peru- Proinversion, wzrost wartości PKB w 2014 roku będzie na poziomie 6.2% PROJEKCJE DOTYCZĄCE DYNAMIKI WZROSTU WARTOŚCI PKB W PERU I INNYCH KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W LATACH Z projekcji Proinversion wynika, że średni wzrost gospodarczy w latach , będzie w Peru najszybszy z wszystkich państw Ameryki Łacińskiej. Wynik ten świadczy o bardzo dobrym stanie koniunktury i dynamicznym rozwoju gospodarczym kraju. 7

8 1.3. POZYCJA PERU W RANKINGU NAJWIĘKSZYCH GOSPODAREK ŚWIATA Według prognozy banku HSBC, w 2050 roku Peru będzie szóstym najszybciej rozwijającym się gospodarczo państwem na świecie, w wyniku czego jego pozycja w rankingu największych gospodarek świata wzrośnie z 46 w 2010 roku, do 26 w 2050 roku. Dla porównania, Polska we wspomnianym rankingu w 2050 roku ma znaleźć się na pozycji 25. 8

9 1.4. ZADŁUŻENIE PUBLICZNE PERU Jednym z bardzo ważnych wskaźników stabilności gospodarczej państwa jest poziom zadłużenia publicznego. W Peru utrzymuje się on na stosunkowo niskim poziomie, jednym z najniższych wśród najważniejszych gospodarek Ameryki Łacińskiej HANDEL ZAGRANICZNY PERU Handel zagraniczny, reprezentujący 11% PKB, jest bardzo istotny dla peruwiańskiej gospodarki. Przychody do skarbu państwa z tytułu handlu zagranicznego systematycznie wzrastają. Coraz więcej eksportuje się z Peru produktów przetworzonych, co jest wynikiem rozwoju gospodarki i upodobniania się jej struktury do struktur gospodarek państw rozwiniętych. W 2012 roku wartość peruwiańskiego eksportu wyniosła 46,2 mld USD, przy wartości importu 42,5 mld USD, co zaowocowało dodatnim saldem na poziomie 3,7 mld USD. Prognoza wskazuje na nieznaczne zmiany w tendencji kształtowania się salda handlu zagranicznego w najbliższych latach. Istotny z punktu widzenia polskiego rynku jest 9

10 fakt, że wartość importu peruwiańskiego będzie systematycznie wzrastała, co daje polskim eksporterom większe szanse na znalezienie w Peru chłonnego rynku zbytu na swoje produkty. 60 SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO PERU W LATACH * (w MLD USD) ,4 46,2 42,5 43,4 41,2 38,2 46,5 44,4 49,3 50, ,2 3, ,2-2,1-0, * Eksport Import Saldo *Projekcja Źródło: Bank Rezerwy Centranlej w Peru 2. NAPŁYW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU Nie ulega wątpliwości, że Peru jest jednym z najbardziej atrakcyjnych państw Ameryki Łacińskiej pod względem możliwości lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wartości zwrotu z tytułu ich posiadania WARTOŚĆ INWESTYCJI W KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W 2012 ROKU W 2012 roku łączna wartość inwestycji publicznych oraz prywatnych w stosunku do PKB wyniosła aż 26.9%, dając Peru pierwsze miejsce wśród państw Ameryki 10

11 Łacińskiej w tej kategorii. Rezultat ten jest odzwierciedleniem polityki państwa, koncentrującej się na wspieraniu działalności inwestycyjnej, która postrzegana jest w Peru jako kluczowy element dynamicznego oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU W LATACH Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Peru jest zrównoważony i w latach charakteryzował się tendencją wzrostową. W 2002 roku kwota z tytułu napływu BIZ wyniosła 2,2 mld USD, a dziesięć lat później aż 5,5 razy więcej, czyli 12,2 mld USD. Ten imponujący wynik wskazuje na bardzo wysoką atrakcyjność inwestycyjną rynku peruwiańskiego, wynikającą m.in. ze sprzyjającej inwestorom polityki państwa. 11

12 NAPŁYW NETTO BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU W LATACH * (w MLD USD) 12,2 12,0 8,5 8,2 5,5 6,9 6,4 2,2 1,3 1,6 2,6 3, * *Projekcja Źródło: Proinversion- Agencja Promocji Inwestycji prywatnych w Peru 2.3. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W PERU Ciągły wzrost liczby zagranicznych inwestorów, jest spowodowany faktem, że w Peru oferowane są korzystne ramy prawne i zachęcające warunki prowadzenia działalności gospodarczej, jak na przykład: Brak dyskryminacji: zagraniczni inwestorzy są traktowani identycznie jak inwestorzy lokalni. Nieograniczony dostęp do większości sektorów gospodarki *. Bezpłatny transfer kapitału. Wolna konkurencja. Gwarancja własności prywatnej. Możliwość zakupu akcji państwowych. Swobodny dostęp do kredytowania wewnętrznego i zewnętrznego. Możliwość umorzenia należności licencyjnych. Dostęp do międzynarodowych mechanizmów rozstrzygania sporów. 12

13 Peru jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i promuje wdrażanie wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. * Inwestycje, które wymagają zezwolenia: usytuowane w odległości do 50 km od granicy oraz te powiązane z bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi. W przypadku realizowania morskich lub powietrznych przewozów kabotażowych, wymagane jest posiadanie lokalnego partnera biznesowego KORZYSTNE DLA PERU WYNIKI RAPORTU BANKU ŚWIATOWEGO DOING BUSINESS W 2013 ROKU Według raportu Banku Światowego Doing Business, który ocenia warunki prowadzenia biznesu w 189 państwach świata, Peru w 2013 roku znalazło się na 43 pozycji. W raporcie analizuje się takie czynniki jak: warunki zakładania firmy, procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, czas i koszt uzyskania przyłącza elektrycznego, procedury związane z rejestrowaniem własności, możliwości otrzymania kredytu, zakres ochrony inwestorów, kwestie podatkowe, warunki prowadzenia działalności eksportowej oraz importowej, procedury związane z zawieraniem umów oraz warunki likwidacji przedsiębiorstwa. Dla porównania warto zaznaczyć, że Polska znalazła się w tym samym rankingu na niższej niż Peru pozycji- 46. Może dać to wyobrażenie o aktualnym poziomie rozwoju Peru oraz atrakcyjności warunków oferowanych inwestorom zagranicznym NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU WEDŁUG SEKTORA I KRAJU POCHODZENIA Obserwując napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Peru, można zidentyfikować najprężniej rozwijające się oraz najbardziej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych sektory gospodarki peruwiańskiej. 13

14 Główne sektory, w których lokowane były bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w 2013r. to: górnictwo, które przyciągnęło aż 24% ich ogólnej wartości, usługi finansowe, absorbując 19% oraz łączność, przyciągając 17% ogólnej wartości BIZ. Pozostałe działy gospodarki, które również okazały się atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów to przemysł (14%) oraz energetyka (12%). 14

15 46% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodziła z krajów europejskich: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Europejscy inwestorzy są w Peru bardzo pozytywnie postrzegani i chętnie przyjmowani, co stanowi zachętę dla polskich inwestorów zainteresowanych tym rynkiem. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Peru zainteresowani znajdą informacje dotyczące możliwości inwestowania w Peru. Inne istotne informacje dotyczące sytuacji gospodarczej oraz politycznej państwa można znaleźć w języku angielskim na stronie Ministerstwa Ekonomii i Finansów oraz Centralnego Banku Rezerwy Peru. Pomocna może być również strona Agencji Promocji Inwestycji Prywatnych w Peru- Proinversion, gdzie umieszczona jest obszerna informacja o możliwościach inwestycyjnych, dane dotyczące głównych przedsiębiorstw zagranicznych obecnych na rynku peruwiańskim oraz aktualnie realizowanych i planowanych projektów. 15

16 2.6. GŁÓWNE KORPORACJE TRANSNARODOWE INWESTUJĄCE W PERU Główne korporacje transnarodowe, które w latach dokonały inwestycji kapitałowych, bądź nabyły akcje przedsiębiorstw peruwiańskich, są następujące: KORPORACJA TRANSARODOWA PAŃSTWO SEKTOR TELEFONICA LATINOAMERICA HISZPANIA TELEKOMUNIKACJA HOLDING, S.L. VOTORANTIM METAIS LTDA. BRAZYLIA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO CYPRUS CLIMAX METALS COMPANY STANY GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ZJEDNOCZONE PERU COPPER SYNDICATE LTD. WIELKA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO BRYTANIA SN POWER HOLDING PERU PTE LTD SINGAPUR ENERGETYKA ANGLO QUELLAVECO SARL LUXEMBURG GÓRNICTWO I KOPALNICTWO COMPAÑÍA MINERA LATINO AMERICANA LTDA. (CMLA) CHILE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SMM CERRO VERDE NETHERLANDS HOLANDIA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO B.V. MVM RESOURCES INTERNATIONAL HOLANDIA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO B.V. IC POWER HOLDINGS (KALLPA) BERMUDY ENERGETYKA LIMITED DIA BRAS EXPLORATION INC. KANADA FINANSE GERDAU S.A. BRAZYLIA PRZEMYSŁ 16

17 3. DWUSTRONNA WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU Faktem jest, że poziom wymiany handlowej między Polską i Peru wzrasta w sposób systematyczny i stabilny, jednak wciąż nie na tyle dynamiczny, na co wskazywać mógłby potencjał handlowy obydwu państw. Perspektywy na przyśpieszenie rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy nimi, otworzyło podpisanie w 2013 roku z Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską i Peru. Wprowadzając ułatwienia w wymianie handlowej, niewątpliwie wpłynie ona na zwiększenie przepływu towarów oraz usług pomiędzy Polską i Peru UMOWA O WOLNYM HANDLU MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I PERU Bardzo istotnym wydarzeniem, z punktu widzenia rozwoju handlu między Polską i Peru, było ratyfikowanie Umowy o Wolnym Handlu między Unia Europejską i Peru. Jej głównym celem ma być ożywienie handlu oraz inwestycji między stronami, dzięki zniesieniu opłat celnych, ograniczeniu barier handlowych, ułatwieniu dostępu do inwestycji, liberalizacji rynku usług oraz zamówień publicznych, a także ułatwieniu procedur rozstrzygania sporów i. Porozumienie to przyczynić się ma również do zwiększenia praworządności oraz skuteczniejszego egzekwowania międzynarodowych norm w zakresie praw pracowniczych, a tym samym do wzrostu zaufania i pewności przy nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomiędzy inwestorami z krajów należących do Unii Europejskiej i Peru. 17

18 3.2. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące dwustronnej wymiany handlowej między Polską i Peru w latach (w mln USD). ROK EKSPORT IMPORT SALDO ,4 59,8-6, ,4 33,3 18, ,6 55,2-18,6 Źródło: International Trade Center (ITC) należące do Światowej Organizacji Handlu Należy zaznaczyć, że przedstawione dane mogą być zaniżone i tym samym nie odzwierciedlać w pełni współpracy gospodarczej między państwami. Związane jest to z faktem, że dostępne dane obejmują jedynie dostawy bezpośrednie, pomijając tym samym handel poprzez pośredników z innych krajów i nie uwzględniają współpracy inwestycyjnej ani wymiany usług 1. Tendencje zachodzące w ostatnich latach w wymianie handlowej między Polską i Peru świadczą o bardzo dużym wzroście zainteresowania polskimi produktami na rynku peruwiańskim. Wartość eksportu z Polski do Peru wzrosła w tym okresie aż o 45.9%, natomiast wartość importu do Polski z Peru o 8.3%. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo pozytywnych tendencji zachodzących w dwustronnej wymianie handlowej, potencjał istniejący między Polską i Peru nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Wartość eksportu z Polski do Peru w 2013 roku wyniosła 53,4 mln USD, przy całkowitej wartości eksportu polskiego na poziomie 199,7 mld USD. Wartość importu polskiego z Peru w 2013 roku wyniosła 59,8 mln USD, natomiast całkowita wartość importu polskiego zrealizowanego w 2013 roku 201,8 mld USD. 1 Portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej 18

19 Udział polskiego eksportu do Peru w całkowitej wartości polskiego eksportu zrealizowanego w 2013 roku, podobnie jak udział importu z Peru w całkowitej wartości importu zrealizowanego przez Polskę, był nieznaczny i zdecydowanie nie odzwierciedlał możliwości handlowych istniejących między tymi dwoma państwami. Jednakże, biorąc pod uwagę stały wzrost dwustronnej wymiany handlowej między Polską i Peru, spowodowany systematycznym otwieraniem się rynków oraz ratyfikowaniem w 2013 roku Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską i Peru, istnieją interesujące perspektywy rozwoju bilateralnej wymiany handlowej WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I KRAJAMI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ Aby zobrazować istniejące możliwości handlowe, warto przeanalizować dane dotyczące wielkości wymiany handlowej między Polską i najważniejszymi krajami Ameryki Łacińskiej. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I KRAJAMI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W 2013 ROKU (w mln USD). KRAJ EKSPORT IMPORT SALDO BRAZYLIA 906,5 578,9 327,6 ARGENTYNA 802,7 143,6 659,1 MEKSYK 356,0 523,9-167,9 CHILE 257,9 97,1 160,8 KOLUMBIA 60,0 49,0 11,0 PERU 59,8 53,4 6,4 WENEZUELA 34,9 83,9-49,0 BOLIWIA 15,9 4,6 11,3 Źródło: International Trade Center (ITC) należące do Światowej Organizacji Handlu Najważniejszym odbiorcą polskich produktów w 2013 roku była Brazylia. Wartość eksportu z Polski do tego kraju była ponad 10 razy wyższa niż do Peru. Podobnie, do Meksyku zostało wysłane prawie 10 razy więcej polskich produktów niż do Peru. 19

20 Argentyna przyjęła ponad 2,5 razy więcej polskich produktów niż Peru, Chile 1,8 razy więcej, natomiast Wenezuela ponad 1,5 więcej. Wartość eksportu polskich produktów na rynek peruwiański jest obecnie poniżej potencjalnego poziomu, na który wskazywać mogłyby możliwości eksportowe Polski oraz zainteresowanie polskimi produktami w innych państwach Ameryki Łacińskiej WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY PERU I KRAJAMI NALEŻACYMI DO UNII EUROPEJSKIEJ W celu zobrazowania potencjalnych możliwości handlowych między Polską i Peru, warto przeanalizować również wielkość wymiany handlowej między Peru i krajami należącymi do Unii Europejskiej. W tabeli przedstawiono państwa europejskie, z których wartość importu zrealizowanego przez Peru w 2013 roku była najwyższa. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY PERU I KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 ROKU (w mln USD). KRAJ EKSPORT IMPORT SALDO NIEMCY 1.296, ,8 10,1 HISZPANIA 1.914,5 851, ,6 WŁOCHY 1.037,4 604,3 433,1 BELGIA 671,2 383,3 287,9 HOLANDIA 644,2 226,1 418,1 FINLANDIA 486,8 111,2 375,6 FRANCIA 405,7 272,9 132,8 WIELKA BRYTANIA 360,7 262,3 98,4 SZWECJA 226,6 214,3 12,3 DANIA 91,3 80,3 11,0 POLSKA 53,4 59,8-6,4 Źródło: International Trade Center (ITC) należące do Światowej Organizacji Handlu 20

21 Wartość importu zrealizowanego przez Peru z Polski w 2013 roku była znacznie niższa niż wartość importu peruwiańskiego z innych krajów Unii Europejskiej. Wartość importu peruwiańskiego z Niemiec była 21,5 razy wyższa, z Hiszpanii 14,3 razy wyższa, z Włoch 10,3 razy wyższa, z Belgii 6,4 razy wyższa, z Francji 4,6 razy wyższa, z Wielkiej Brytanii 4,4 razy wyższa, z Holandii 3,8 razy wyższa, ze Szwecji 3,6 razy wyższa, z Finlandii 1,9 razy wyższa i ostatecznie z Danii 1,3 razy wyższa niż wartość importu peruwiańskiego z Polski. Dane te świadczą o bardzo dużej chłonności rynku peruwiańskiego, będąc równocześnie potwierdzeniem niewykorzystanych jeszcze możliwości eksportowych Polski do Peru POTENCJALNA STRUKTURA DWUSTRONNEJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY POLSKĄ I PERU W celu określenia polskich możliwości eksportowych na rynek peruwiański, warto przeanalizować z jednej strony ofertę eksportową Polski oraz z drugiej strony strukturę importu peruwiańskiego, a także produkty, które są aktualnie eksportowane z Polski do Peru STRUKTURA EKSPORTU POLSKIEGO W 2012 ROKU W poniższej tabeli przedstawiono strukturę eksportu polskiego w 2012 roku. Prawie 38% wszystkich wyeksportowanych produktów stanowiły maszyny, urządzenia oraz sprzęt transportowy. Towary przemysłowe sklasyfikowane według surowca oraz pozostałe wyroby przemysłowe, reprezentowały razem prawie 34% całkowitej wartości eksportu. Wśród najchętniej eksportowanych polskich towarów figurowały również: żywność i zwierzęta żywe, stanowiąc 10.5% całkowitej wartości eksportu polskiego oraz chemikalia i produkty pokrewne, reprezentujące około 9% tej wartości. Nieco mniejszą ilość wyeksportowano paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (4.9%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (2.4%) oraz napojów i tytoniu (1.3%). Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne oraz 21

22 pozostałe towary i transakcje stanowiły razem 0,6% całej wartości eksportu polskiego zrealizowanego w 2012 roku. STRUKTURA EKSPORTU POLSKIEGO W 2012 ROKU STRUKTURA EKSPORTU WEDŁUG SEKCJI NOMENKLATURY SITC W 2012 ROKU MLN USD OGÓŁEM 100% ,0 Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 37.4% ,2 Towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca 21.1% ,5 Różne wyroby przemysłowe 12.7% ,9 Żywność i zwierzęta żywe 10.5% ,4 Chemikalia i produkty pokrewne 9.1% ,2 Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne 4.9% 9 048,4 Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 2.4% 4 431,9 Napoje i tytoń 1.3% 2 400,6 Pozostałe towary i transakcje 0.4% 738,6 Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne 0.2% 369,3 Źródło: Główny Urząd Statystyczny 22

23 GŁÓWNE GRUPY PRODUKTÓW IMPORTOWANYCH PRZEZ PERU OGÓŁEM Główne grupy produktów jakie Peru importuje, wraz z ich udziałem procentowym w całkowitej wartości importu realizowanego przez ten kraj są następujące: 1. Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (15%). 2. Paliwa i oleje mineralne oraz produkty ich destylacji (13%). 3. Pojazdy silnikowe do przewozu osób i towarów (12%). 4. Aparaty telefoniczne, telewizory i artykuły powiązane (9%). 5. Produkty, półprodukty i wyroby z żeliwa i stali (6%). 6. Tworzywa sztuczne i ich wyroby (5%). 7. Zboża (3%). 8. Różnorodne wyroby chemiczne (2%) GŁÓWNE PRODUKTY EKSPORTOWANE Z POLSKI DO PERU Główne produkty, które w 2013 roku zostały wyeksportowane z Polski do Peru, wraz z ich procentowym udziałem w całkowitej wartości eksportu z Polski do Peru to: 1. Gumowe pasy i taśmy przenośnikowe lub napędowe (13.4%). 2. Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych (9.2%). 3. Pojazdy samochodowe do transportu towarowego (8.8%). 4. Żarówki oraz lampy (6.3%). 5. Przyrządy do automatycznej regulacji temperatury lub ciśnienia (6.1%). 6. Zagęszczone produkty mleczne (4.2%). 7. Oleje z ropy naftowej i z materiałów bitumicznych (3.9%). 8. Ciągniki (3.3%). 9. Kable oraz przewody elektryczne (3.0%). 10. Maszyny dla przemysłu spożywczego (2.5%). 23

24 WNIOSKI: Biorąc pod uwagę z jednej strony profil eksportowy Polski oraz z drugiej strony najbardziej popularne produkty, które importowane są przez Peru, a także strukturę istniejącej już wymiany handlowej miedzy Polską i Peru, można określić potencjalne grupy polskich produktów mogące znaleźć rynek zbytu w Peru. Są nimi: 1. Maszyny i urządzenia używane w przemyśle spożywczym, elektromaszynowym, chemicznym, tekstylnym, metalurgicznym oraz drzewno- papierniczym. 2. Maszyny, sprzęt i akcesoria dla górnictwa (do działalności wydobywczej i przetwórczej). 3. Maszyny, sprzęt i akcesoria dla rolnictwa. 4. Pojazdy do transportu osób i towarów. 5. Urządzenia dla przemysłu gazowego. 6. Produkty chemiczne, tworzywa sztuczne i ich wyroby. 7. Aparatura elektryczna, kable oraz przewody elektryczne. 24

25 4. STRUKTURA GOSPODARKI PERUWIAŃSKIEJ I ZWIĄZANE Z NIĄ PERSPEKTYWY EKSPORTOWE DLA POLSKI Poniżej zaprezentowano wykres przedstawiający najważniejsze gałęzie gospodarki, z punktu widzenia ich udziału w peruwiańskim PKB. Zestawienie tej informacji z generalną tendencją w eksporcie produktów polskich do Peru i biorąc pod uwagę profil polskiej gospodarki, jest kolejnym ciekawym sposobem na zidentyfikowanie najbardziej atrakcyjnej polskiej oferty eksportowej dla rynku peruwiańskiego. Warto zauważyć, że aż 38.9% całkowitej wartości peruwiańskiego PKB generują działy gospodarki, w których zapotrzebowanie na dobra kapitałowe, czyli maszyny, urządzenia oraz narzędzia, jest bardzo wysokie. Są to: przemysł przetwórczy, górnictwo i energetyka, transport, budownictwo oraz rolnictwo i rybołówstwo. Stanowi to bez wątpienia ciekawą perspektywę dla polskich eksporterów maszyn, urządzeń oraz narzędzi, którzy poszukują rynku zbytu dla swoich produktów za granicą. 25

26 Poniżej przedstawiono poszczególne działy gospodarki peruwiańskiej wraz z przykładowymi produktami polskimi, mogącymi spotkać się z zainteresowaniem w Peru. Poza maszynami i sprzętem, chłonny rynek zbytu mogą znaleźć również gotowe produkty oraz rozwiązania technologiczne dla różnych branż przemysłowych PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY Na poniższej mapie przedstawiono poszczególne regiony Peru wraz z dominującymi w nich gałęziami przemysłu. GŁÓWNE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH PERU Źródło: EY, Przewodnik biznesowy i inwestycyjny po Peru 26

27 Przemysł przetwórczy, który wytwarza aż 14.4% PKB, będąc tym samym najważniejszą gałęzią gospodarki peruwiańskiej, charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem oraz, związanym z nim, rosnącym zapotrzebowaniem na różnego typu maszyny i urządzenia. Na poniższym wykresie przedstawiono poszczególne gałęzie przemysłu przetwórczego, aby następnie przeanalizować je pod kątem zapotrzebowania na maszyny oraz urządzenia. 27

28 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY Przemysł spożywczy jest bardzo istotny dla gospodarki peruwiańskiej, co związane jest z dynamicznym rozwojem rolnictwa oraz rybołówstwa oraz pozytywną tendencją w eksporcie produktów tych sektorów. W latach nastąpił średni wzrost o 4% w rolnictwie oraz o 5% w rybołówstwie. Obecnie Peru jest największym na świecie eksporterem szparagów, papryki, bananów oraz kawy organicznej. Jest również drugim najważniejszym na świecie eksporterem organicznego kakao, trzecim- oliwek, szóstym- winogron, siódmym- mango oraz ósmym- karczochów. Peru jest również najważniejszym na świecie producentem mączki rybnej, odpowiadając za 30% jej całkowitej produkcji światowej. Ponadto jest też istotnym eksporterem wielu innych produktów spożywczych oraz rybnych, które w 2013 roku zostały wysłane do 135 krajów z całego świata. Część z wyżej wymienionych produktów eksportuje się jako świeże lub schłodzone, część natomiast poddawana jest obróbce, dlatego też w Peru występuje zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia do produkcji, przyrządzania oraz obróbki: owoców i warzyw, nasion, ziaren, zbóż, orzechów, ryb, a także mięsa i drobiu, przetworów mlecznych, wyrobów piekarniczych oraz cukierniczych, słodyczy, kakao i czekolady, napojów bezalkoholowych i alkoholowych. Wśród produktów, które mogą znaleźć zainteresowanie na rynku peruwiańskim znajdują się zarówno całe linie technologiczne, jak i pojedyncze urządzenia procesowe, maszyny czy akcesoria. Ponadto istnieje rynek zbytu dla maszyn rozlewczych, pakujących, pasteryzujących oraz etykietujących. Zapotrzebowanie występuje także na meble dla gastronomii, urządzenia chłodnicze, służące do przechowywania i eksponowania produktów oraz urządzenia grzewcze. 28

29 Targi gastronomiczne, rolnicze oraz związane z sektorem rybołówstwa realizowane w Peru: EXPOALIMENTARIA Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Najważniejsze targi o tematyce gastronomicznej w regionie, na których prezentuje się 650 firm. VI edycja- sierpień 2014r. EXPO PESCA & ACUIPERU Międzynarodowe Targi Wyposażenia dla Sektora Rybołówstwa i Akwakultury Najważniejsze targi o tematyce rybołówstwa w regionie. V edycja- listopad 2013r. (odbywa się do dwa lata). TECNOAGRO PERÚ Międzynarodowe Targi Technologii Rolniczych, Agrobiznesu oraz Eksportu Produktów Rolnych V edycja- lipiec 2014r. GASTROMAQ Międzynarodowe Targi Maszyn, Wyposażenia i Akcesoriów dla Przemysłu Gastronomicznego I edycja- maj 2014r. 29

30 EXPOFRIO Międzynarodowe Targi Chłodnictwa, Wentylacji oraz Klimatyzacji III edycja- lipiec 2014r PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY Jednym z najważniejszych dla peruwiańskiej gospodarki sektorem jest górnictwo oraz energetyka. W Peru zaczęto produkować maszyny i sprzęt dla tego sektora, co implikuje wzrost zapotrzebowania na technologie oraz gotowe produkty używane w procesie montowania urządzeń. Ponadto rynek zbytu mogą znaleźć w Peru polskie produkty służące do obróbki i profilowania metali, jak na przykład frezarki, tokarki, szlifierki, przecinarki, piły, wiertarki oraz prasy hydrauliczne. Z związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury transportowej, w Peru zaczyna powstawać coraz więcej zakładów specjalistycznych, ukierunkowanych na produkcję środków transportu. Wśród nich dominują montownie autobusów. Występuje w związku z tym zapotrzebowanie na linie technologiczne oraz systemy do ich montażu PRZEMYSŁ CHEMICZNY Duże szanse na spotkanie się z zainteresowaniem w Peru mają nowoczesne i kompleksowe rozwiązania technologiczne oraz solidne maszyny do produkcji gotowych wyrobów, które są niewątpliwym atutem polskiego przemysłu chemicznego. 30

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

EKWADOR DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ PARTNER GOSPODARCZY

EKWADOR DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ PARTNER GOSPODARCZY EKWADOR DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. EKWADOR PARTNEREM HANDLOWYM POLSKI 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 2 Maroko realizuje reformy i kontynuuje program uniezależniania się od tzw. ciężkich paliw kopalnych. Jest pionierem na kontynencie afrykańskim w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Plomba plastikowa HSA :37:

Plomba plastikowa HSA :37: Plomba plastikowa HSA 001 2015-10-30 11:37:35.870394 2 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres instytucji/firmy ogłaszającej ofertę Merkat - Krzysztof Kaftański 62-023 Kamionki, Brylantowa 2 1,

Bardziej szczegółowo

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 2 Perspektywiczne dziedziny eksportu polskich towarów, współpracy handlowej i inwestycyjnej z Marokiem to przede wszystkim budownictwo i roboty publiczne,

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?*

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, Wydział

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Nr 146 / 2013 22 11 13 INSTYTUT ZACHODNI im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań Autor: Piotr Misztal Handel

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 2 Polska dla Portugalii jest największym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast wartość polskich inwestycji w Portugalii jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 2 Algieria należy do liczących się eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Sytuacja ekonomiczna i finansowa kraju zależy więc głównie od światowego

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY

SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY FAST AND CHEAP TRANSFERS FROM GREAT BRITAIN TO POLAND FOR 2 IN HALF HOURS 2016-10-26 16:15:44.752884 2 3 Ta oferta nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23

Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23 Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23 2 Polskie owoce i warzywa, ale też sprzęt do przechowywania żywności, maszyny rolnicze czy sprzęt medyczny, mają największe szanse,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza w I kwartale 2016 r. 2016-05-26 17:04:19

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza w I kwartale 2016 r. 2016-05-26 17:04:19 Polsko-portugalska współpraca gospodarcza w I kwartale 2016 r. 2016-05-26 17:04:19 2 Analiza obrotów towarowych Polski z Portugalią zarejestrowanych w okresie styczeń-marzec 2016 r. wskazuje na niewielki

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011 Małgorzata Fronczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011 Wprowadzenie Handel zagraniczny jest jednym z istotnych czynników

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03 Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu 2015-07-29 16:01:03 2 Utrzymujący się wysoki kurs franka szwajcarskiego, sprawia, iż szwajcarscy eksporterzy patrzą

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Perspektywy polskiego eksportu do Belgii Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Belgia kraj na pograniczu 3 kultur 2 Dane podstawowe Głowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ameryka Południowa 2015-07-29 14:50:06

Ameryka Południowa 2015-07-29 14:50:06 Ameryka Południowa 2015-07-29 14:50:06 2 Ameryka Łacińska to ponad 380 mln ludzi i 20 państw - region mocno zróżnicowany społecznie, ekonomicznie i politycznie. Nominalne PKB tego regionu wynosi ponad

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Sznajder Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza

Ryszard Sznajder Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Ryszard Sznajder Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Rys historyczny. Liberalizacja gospodarki. Charakterystyka gospodarki indyjskiej Indie w rankingach międzynarodowych Przewaga konkurencyjna gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo