PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych"

Transkrypt

1 PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY WARTOŚĆ PKB PERU I DYNAMIKA JEGO WZROSTU W LATACH PROJEKCJE DOTYCZĄCE DYNAMIKI WZROSTU WARTOŚCI PKB W PERU I INNYCH KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W LATACH POZYCJA PERU W RANKINGU NAJWIĘKSZYCH GOSPODAREK ŚWIATA ZADŁUŻENIE PUBLICZNE PERU HANDEL ZAGRANICZNY PERU 9 2. NAPŁYW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU WARTOŚĆ INWESTYCJI W KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W 2012 ROKU NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU W LATACH ZACHĘTY DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W PERU KORZYSTNE DLA PERU WYNIKI RAPORTU BANKU ŚWIATOWEGO DOING BUSINESS W 2013 ROKU NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU WEDŁUG SEKTORA I KRAJU POCHODZENIA GŁÓWNE KORPORACJE TRANSNARODOWE INWESTUJĄCE W PERU DWUSTRONNA WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU UMOWA O WOLNYM HANDLU MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I PERU WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I KRAJAMI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY PERU I KRAJAMI NALEŻACYMI DO UNII EUROPEJSKIEJ POTENCJALNA STRUKTURA DWUSTRONNEJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY POLSKĄ I PERU STRUKTURA EKSPORTU POLSKIEGO W 2012 ROKU GŁÓWNE GRUPY PRODUKTÓW IMPORTOWANYCH PRZEZ PERU OGÓŁEM GŁÓWNE PRODUKTY EKSPORTOWANE Z POLSKI DO PERU 23 2

3 4. STRUKTURA GOSPODARKI PERUWIAŃSKIEJ I ZWIĄZANE Z NIĄ PERSPEKTYWY EKSPORTOWE DLA POLSKI PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY PRZEMYSŁ CHEMICZNY PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY PRZEMYSŁ TEKSTYLNY, ODZIEŻOWY I SKÓRZANO- OBUWNICZY PRZEMYSŁ METALURGICZNY PRZEMYSŁ DRZEWNO- PAPIERNICZY GÓRNICTWO I ENERGETYKA GÓRNICTWO ENERGETYKA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDOWNICTWO ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO GOTOWE PRODUKTY PRZYRZĄDY, URZĄDZENIA, APARATURA I AKCESORIA DLA SEKTORA USŁUG MEDYCZNYCH WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE TARGI BRANŻOWE REALIZOWANE W PERU 52 3

4 WPROWADZENIE Podstawą sukcesu ekonomicznego Peru było konsekwentne wdrażanie kompleksowych rozwiązań gospodarczych oraz spójnych i przejrzystych reform politycznych, które przyczyniły się do osiągnięcia przez państwo statusu solidnego i przewidywalnego gracza na arenie międzynarodowej. Gospodarka peruwiańska, rozwijając się w tempie przekraczającym nieco 6%, była w minionej dekadzie jedną z najszybciej rozwijających się na świecie. Projekcje Agencji Promocji Inwestycji Prywatnych w Peru Proinversion, wskazują, że średnie tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) Peru w latach wyniesie 5.7%, zapewniając mu pozycję lidera wśród najszybciej rozwijających się państw Ameryki Łacińskiej. Dynamiczny rozwój gospodarczy, który stymuluje sprzyjająca przedsiębiorczości oraz napływowi inwestycji zagranicznych polityka państwa, wpływa na przyśpieszenie procesu konwergencji ekonomicznej Peru. W latach zanotowano czterokrotny wzrost wartości PKB, z poziomu 53 mld USD do 211 mld USD. Napływ inwestycji zagranicznych w latach wzrósł aż 5,5 razy, z poziomu 2,2 mld USD do 12,2 mld USD. Doskonałym potwierdzeniem atrakcyjności rynku peruwiańskiego jest również prognoza jednego z największych holdingów finansowych na świecie HSBC, według której Peru w rankingu największych gospodarek świata ma awansować z pozycji 46 w 2010 roku na pozycję 26 w 2050 roku. Dla porównania, Polska we wspomnianym rankingu w 2050 roku ma znaleźć się na pozycji 25. Powyższe dane znakomicie odzwierciedlają ogromny potencjał rozwojowy, który posiada Peru. Tak dynamiczny rozwój ekonomiczny oraz systematyczny wzrost inwestycji, zarówno państwowych (publicznych oraz prywatnych), jak i zagranicznych, w kluczowych sektorach gospodarczych, czyli przemyśle, górnictwie oraz energetyce i przemyśle naftowym implikuje rosnące zapotrzebowanie na dobra kapitałowe, czyli maszyny, 4

5 urządzenia i narzędzia, stanowiąc jednocześnie atrakcyjny potencjalny rynek zbytu dla polskich wyrobów. Faktem jest, że możliwości handlowe między Polską i Peru nie są jeszcze w pełni wykorzystywane. Na intensyfikację bilateralnej wymiany handlowej, wpłynie bez wątpienia ratyfikowanie w 2013 roku Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską oraz Peru, a tym samym zniesienie opłat celnych, ograniczenie barier handlowych, ułatwienie dostępu do inwestycji, liberalizacja rynku usług oraz zamówień publicznych, a także ułatwienie procedur rozstrzygania sporów. Priorytetowym celem poniższego opracowania jest, dzięki przedstawieniu pozytywnych tendencji na rynku peruwiańskim oraz wyszczególnieniu licznych grup produktów, rozwiązań oraz technologii, które powinny spotkać się z zainteresowaniem na rynku peruwiańskim, zwrócenie uwagi polskiego odbiorcy na istnienie bardzo dużego potencjału w wymianie handlowej między Polską i Peru. 5

6 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Stabilna sytuacja polityczna, dynamiczny wzrost gospodarczy na średnim poziomie 6.4% w latach , pozytywne prognozy ekonomiczne, a także konsekwentna polityka otwarcia, sprawiają, że rynek peruwiański postrzegany jest przez ekspertów jako bardzo atrakcyjny zarówno dla inwestorów, jak i przedsiębiorstw zagranicznych zainteresowanych nawiązaniem współpracy handlowej z podmiotami peruwiańskimi. Peru posiada ponadto stabilną i mocną, sprzyjającą importowi walutę, stanowiąc tym samym perspektywiczny rynek docelowy dla eksportu realizowanego przez Polskę WARTOŚĆ PKB PERU I DYNAMIKA JEGO WZROSTU W LATACH W latach wartość produktu krajowego brutto (PKB) Peru wzrosła aż czterokrotnie, z poziomu 53 mld USD w 2000 roku, do 221 mld USD w 2014 roku. WARTOŚĆ PKB PERU W LATACH * (mld USD) * *Projekcja Źródło: Centralny Bank Rezerwy w Peru Stopa wzrostu PKB Peru w ostatnich latach była zrównoważona i utrzymywała się na stosunkowo wysokim średnim poziomie, szacowanym na 6.3% w latach Jedynie w 2009 roku zanotowano zmianę tendencji wzrostowej PKB, co związane było z wpływem na rynek peruwiański światowego kryzysu gospodarczego, ale już 6

7 w 2010 roku nastąpił wzrost wartości PKB aż o 8.8% (dla porównania wzrost PKB Polski w tym samym roku był na poziomie 3.9%). W kolejnych latach tempo wzrostu PKB Peru nieznacznie spadło, co związane było z korektą wynikająca z procesu stabilizowania gospodarki po kryzysie. Obecnie tendencje zachodzące w gospodarce peruwiańskiej są pozytywne i według Agencji Promocji Inwestycji Prywatnych w Peru- Proinversion, wzrost wartości PKB w 2014 roku będzie na poziomie 6.2% PROJEKCJE DOTYCZĄCE DYNAMIKI WZROSTU WARTOŚCI PKB W PERU I INNYCH KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W LATACH Z projekcji Proinversion wynika, że średni wzrost gospodarczy w latach , będzie w Peru najszybszy z wszystkich państw Ameryki Łacińskiej. Wynik ten świadczy o bardzo dobrym stanie koniunktury i dynamicznym rozwoju gospodarczym kraju. 7

8 1.3. POZYCJA PERU W RANKINGU NAJWIĘKSZYCH GOSPODAREK ŚWIATA Według prognozy banku HSBC, w 2050 roku Peru będzie szóstym najszybciej rozwijającym się gospodarczo państwem na świecie, w wyniku czego jego pozycja w rankingu największych gospodarek świata wzrośnie z 46 w 2010 roku, do 26 w 2050 roku. Dla porównania, Polska we wspomnianym rankingu w 2050 roku ma znaleźć się na pozycji 25. 8

9 1.4. ZADŁUŻENIE PUBLICZNE PERU Jednym z bardzo ważnych wskaźników stabilności gospodarczej państwa jest poziom zadłużenia publicznego. W Peru utrzymuje się on na stosunkowo niskim poziomie, jednym z najniższych wśród najważniejszych gospodarek Ameryki Łacińskiej HANDEL ZAGRANICZNY PERU Handel zagraniczny, reprezentujący 11% PKB, jest bardzo istotny dla peruwiańskiej gospodarki. Przychody do skarbu państwa z tytułu handlu zagranicznego systematycznie wzrastają. Coraz więcej eksportuje się z Peru produktów przetworzonych, co jest wynikiem rozwoju gospodarki i upodobniania się jej struktury do struktur gospodarek państw rozwiniętych. W 2012 roku wartość peruwiańskiego eksportu wyniosła 46,2 mld USD, przy wartości importu 42,5 mld USD, co zaowocowało dodatnim saldem na poziomie 3,7 mld USD. Prognoza wskazuje na nieznaczne zmiany w tendencji kształtowania się salda handlu zagranicznego w najbliższych latach. Istotny z punktu widzenia polskiego rynku jest 9

10 fakt, że wartość importu peruwiańskiego będzie systematycznie wzrastała, co daje polskim eksporterom większe szanse na znalezienie w Peru chłonnego rynku zbytu na swoje produkty. 60 SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO PERU W LATACH * (w MLD USD) ,4 46,2 42,5 43,4 41,2 38,2 46,5 44,4 49,3 50, ,2 3, ,2-2,1-0, * Eksport Import Saldo *Projekcja Źródło: Bank Rezerwy Centranlej w Peru 2. NAPŁYW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU Nie ulega wątpliwości, że Peru jest jednym z najbardziej atrakcyjnych państw Ameryki Łacińskiej pod względem możliwości lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wartości zwrotu z tytułu ich posiadania WARTOŚĆ INWESTYCJI W KRAJACH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W 2012 ROKU W 2012 roku łączna wartość inwestycji publicznych oraz prywatnych w stosunku do PKB wyniosła aż 26.9%, dając Peru pierwsze miejsce wśród państw Ameryki 10

11 Łacińskiej w tej kategorii. Rezultat ten jest odzwierciedleniem polityki państwa, koncentrującej się na wspieraniu działalności inwestycyjnej, która postrzegana jest w Peru jako kluczowy element dynamicznego oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU W LATACH Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Peru jest zrównoważony i w latach charakteryzował się tendencją wzrostową. W 2002 roku kwota z tytułu napływu BIZ wyniosła 2,2 mld USD, a dziesięć lat później aż 5,5 razy więcej, czyli 12,2 mld USD. Ten imponujący wynik wskazuje na bardzo wysoką atrakcyjność inwestycyjną rynku peruwiańskiego, wynikającą m.in. ze sprzyjającej inwestorom polityki państwa. 11

12 NAPŁYW NETTO BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU W LATACH * (w MLD USD) 12,2 12,0 8,5 8,2 5,5 6,9 6,4 2,2 1,3 1,6 2,6 3, * *Projekcja Źródło: Proinversion- Agencja Promocji Inwestycji prywatnych w Peru 2.3. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W PERU Ciągły wzrost liczby zagranicznych inwestorów, jest spowodowany faktem, że w Peru oferowane są korzystne ramy prawne i zachęcające warunki prowadzenia działalności gospodarczej, jak na przykład: Brak dyskryminacji: zagraniczni inwestorzy są traktowani identycznie jak inwestorzy lokalni. Nieograniczony dostęp do większości sektorów gospodarki *. Bezpłatny transfer kapitału. Wolna konkurencja. Gwarancja własności prywatnej. Możliwość zakupu akcji państwowych. Swobodny dostęp do kredytowania wewnętrznego i zewnętrznego. Możliwość umorzenia należności licencyjnych. Dostęp do międzynarodowych mechanizmów rozstrzygania sporów. 12

13 Peru jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i promuje wdrażanie wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. * Inwestycje, które wymagają zezwolenia: usytuowane w odległości do 50 km od granicy oraz te powiązane z bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi. W przypadku realizowania morskich lub powietrznych przewozów kabotażowych, wymagane jest posiadanie lokalnego partnera biznesowego KORZYSTNE DLA PERU WYNIKI RAPORTU BANKU ŚWIATOWEGO DOING BUSINESS W 2013 ROKU Według raportu Banku Światowego Doing Business, który ocenia warunki prowadzenia biznesu w 189 państwach świata, Peru w 2013 roku znalazło się na 43 pozycji. W raporcie analizuje się takie czynniki jak: warunki zakładania firmy, procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, czas i koszt uzyskania przyłącza elektrycznego, procedury związane z rejestrowaniem własności, możliwości otrzymania kredytu, zakres ochrony inwestorów, kwestie podatkowe, warunki prowadzenia działalności eksportowej oraz importowej, procedury związane z zawieraniem umów oraz warunki likwidacji przedsiębiorstwa. Dla porównania warto zaznaczyć, że Polska znalazła się w tym samym rankingu na niższej niż Peru pozycji- 46. Może dać to wyobrażenie o aktualnym poziomie rozwoju Peru oraz atrakcyjności warunków oferowanych inwestorom zagranicznym NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO PERU WEDŁUG SEKTORA I KRAJU POCHODZENIA Obserwując napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Peru, można zidentyfikować najprężniej rozwijające się oraz najbardziej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych sektory gospodarki peruwiańskiej. 13

14 Główne sektory, w których lokowane były bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w 2013r. to: górnictwo, które przyciągnęło aż 24% ich ogólnej wartości, usługi finansowe, absorbując 19% oraz łączność, przyciągając 17% ogólnej wartości BIZ. Pozostałe działy gospodarki, które również okazały się atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów to przemysł (14%) oraz energetyka (12%). 14

15 46% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodziła z krajów europejskich: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Europejscy inwestorzy są w Peru bardzo pozytywnie postrzegani i chętnie przyjmowani, co stanowi zachętę dla polskich inwestorów zainteresowanych tym rynkiem. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Peru zainteresowani znajdą informacje dotyczące możliwości inwestowania w Peru. Inne istotne informacje dotyczące sytuacji gospodarczej oraz politycznej państwa można znaleźć w języku angielskim na stronie Ministerstwa Ekonomii i Finansów oraz Centralnego Banku Rezerwy Peru. Pomocna może być również strona Agencji Promocji Inwestycji Prywatnych w Peru- Proinversion, gdzie umieszczona jest obszerna informacja o możliwościach inwestycyjnych, dane dotyczące głównych przedsiębiorstw zagranicznych obecnych na rynku peruwiańskim oraz aktualnie realizowanych i planowanych projektów. 15

16 2.6. GŁÓWNE KORPORACJE TRANSNARODOWE INWESTUJĄCE W PERU Główne korporacje transnarodowe, które w latach dokonały inwestycji kapitałowych, bądź nabyły akcje przedsiębiorstw peruwiańskich, są następujące: KORPORACJA TRANSARODOWA PAŃSTWO SEKTOR TELEFONICA LATINOAMERICA HISZPANIA TELEKOMUNIKACJA HOLDING, S.L. VOTORANTIM METAIS LTDA. BRAZYLIA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO CYPRUS CLIMAX METALS COMPANY STANY GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ZJEDNOCZONE PERU COPPER SYNDICATE LTD. WIELKA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO BRYTANIA SN POWER HOLDING PERU PTE LTD SINGAPUR ENERGETYKA ANGLO QUELLAVECO SARL LUXEMBURG GÓRNICTWO I KOPALNICTWO COMPAÑÍA MINERA LATINO AMERICANA LTDA. (CMLA) CHILE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SMM CERRO VERDE NETHERLANDS HOLANDIA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO B.V. MVM RESOURCES INTERNATIONAL HOLANDIA GÓRNICTWO I KOPALNICTWO B.V. IC POWER HOLDINGS (KALLPA) BERMUDY ENERGETYKA LIMITED DIA BRAS EXPLORATION INC. KANADA FINANSE GERDAU S.A. BRAZYLIA PRZEMYSŁ 16

17 3. DWUSTRONNA WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU Faktem jest, że poziom wymiany handlowej między Polską i Peru wzrasta w sposób systematyczny i stabilny, jednak wciąż nie na tyle dynamiczny, na co wskazywać mógłby potencjał handlowy obydwu państw. Perspektywy na przyśpieszenie rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy nimi, otworzyło podpisanie w 2013 roku z Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską i Peru. Wprowadzając ułatwienia w wymianie handlowej, niewątpliwie wpłynie ona na zwiększenie przepływu towarów oraz usług pomiędzy Polską i Peru UMOWA O WOLNYM HANDLU MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I PERU Bardzo istotnym wydarzeniem, z punktu widzenia rozwoju handlu między Polską i Peru, było ratyfikowanie Umowy o Wolnym Handlu między Unia Europejską i Peru. Jej głównym celem ma być ożywienie handlu oraz inwestycji między stronami, dzięki zniesieniu opłat celnych, ograniczeniu barier handlowych, ułatwieniu dostępu do inwestycji, liberalizacji rynku usług oraz zamówień publicznych, a także ułatwieniu procedur rozstrzygania sporów i. Porozumienie to przyczynić się ma również do zwiększenia praworządności oraz skuteczniejszego egzekwowania międzynarodowych norm w zakresie praw pracowniczych, a tym samym do wzrostu zaufania i pewności przy nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomiędzy inwestorami z krajów należących do Unii Europejskiej i Peru. 17

18 3.2. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I PERU W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące dwustronnej wymiany handlowej między Polską i Peru w latach (w mln USD). ROK EKSPORT IMPORT SALDO ,4 59,8-6, ,4 33,3 18, ,6 55,2-18,6 Źródło: International Trade Center (ITC) należące do Światowej Organizacji Handlu Należy zaznaczyć, że przedstawione dane mogą być zaniżone i tym samym nie odzwierciedlać w pełni współpracy gospodarczej między państwami. Związane jest to z faktem, że dostępne dane obejmują jedynie dostawy bezpośrednie, pomijając tym samym handel poprzez pośredników z innych krajów i nie uwzględniają współpracy inwestycyjnej ani wymiany usług 1. Tendencje zachodzące w ostatnich latach w wymianie handlowej między Polską i Peru świadczą o bardzo dużym wzroście zainteresowania polskimi produktami na rynku peruwiańskim. Wartość eksportu z Polski do Peru wzrosła w tym okresie aż o 45.9%, natomiast wartość importu do Polski z Peru o 8.3%. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo pozytywnych tendencji zachodzących w dwustronnej wymianie handlowej, potencjał istniejący między Polską i Peru nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Wartość eksportu z Polski do Peru w 2013 roku wyniosła 53,4 mln USD, przy całkowitej wartości eksportu polskiego na poziomie 199,7 mld USD. Wartość importu polskiego z Peru w 2013 roku wyniosła 59,8 mln USD, natomiast całkowita wartość importu polskiego zrealizowanego w 2013 roku 201,8 mld USD. 1 Portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej 18

19 Udział polskiego eksportu do Peru w całkowitej wartości polskiego eksportu zrealizowanego w 2013 roku, podobnie jak udział importu z Peru w całkowitej wartości importu zrealizowanego przez Polskę, był nieznaczny i zdecydowanie nie odzwierciedlał możliwości handlowych istniejących między tymi dwoma państwami. Jednakże, biorąc pod uwagę stały wzrost dwustronnej wymiany handlowej między Polską i Peru, spowodowany systematycznym otwieraniem się rynków oraz ratyfikowaniem w 2013 roku Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską i Peru, istnieją interesujące perspektywy rozwoju bilateralnej wymiany handlowej WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I KRAJAMI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ Aby zobrazować istniejące możliwości handlowe, warto przeanalizować dane dotyczące wielkości wymiany handlowej między Polską i najważniejszymi krajami Ameryki Łacińskiej. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY POLSKĄ I KRAJAMI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W 2013 ROKU (w mln USD). KRAJ EKSPORT IMPORT SALDO BRAZYLIA 906,5 578,9 327,6 ARGENTYNA 802,7 143,6 659,1 MEKSYK 356,0 523,9-167,9 CHILE 257,9 97,1 160,8 KOLUMBIA 60,0 49,0 11,0 PERU 59,8 53,4 6,4 WENEZUELA 34,9 83,9-49,0 BOLIWIA 15,9 4,6 11,3 Źródło: International Trade Center (ITC) należące do Światowej Organizacji Handlu Najważniejszym odbiorcą polskich produktów w 2013 roku była Brazylia. Wartość eksportu z Polski do tego kraju była ponad 10 razy wyższa niż do Peru. Podobnie, do Meksyku zostało wysłane prawie 10 razy więcej polskich produktów niż do Peru. 19

20 Argentyna przyjęła ponad 2,5 razy więcej polskich produktów niż Peru, Chile 1,8 razy więcej, natomiast Wenezuela ponad 1,5 więcej. Wartość eksportu polskich produktów na rynek peruwiański jest obecnie poniżej potencjalnego poziomu, na który wskazywać mogłyby możliwości eksportowe Polski oraz zainteresowanie polskimi produktami w innych państwach Ameryki Łacińskiej WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY PERU I KRAJAMI NALEŻACYMI DO UNII EUROPEJSKIEJ W celu zobrazowania potencjalnych możliwości handlowych między Polską i Peru, warto przeanalizować również wielkość wymiany handlowej między Peru i krajami należącymi do Unii Europejskiej. W tabeli przedstawiono państwa europejskie, z których wartość importu zrealizowanego przez Peru w 2013 roku była najwyższa. WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY PERU I KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 ROKU (w mln USD). KRAJ EKSPORT IMPORT SALDO NIEMCY 1.296, ,8 10,1 HISZPANIA 1.914,5 851, ,6 WŁOCHY 1.037,4 604,3 433,1 BELGIA 671,2 383,3 287,9 HOLANDIA 644,2 226,1 418,1 FINLANDIA 486,8 111,2 375,6 FRANCIA 405,7 272,9 132,8 WIELKA BRYTANIA 360,7 262,3 98,4 SZWECJA 226,6 214,3 12,3 DANIA 91,3 80,3 11,0 POLSKA 53,4 59,8-6,4 Źródło: International Trade Center (ITC) należące do Światowej Organizacji Handlu 20

21 Wartość importu zrealizowanego przez Peru z Polski w 2013 roku była znacznie niższa niż wartość importu peruwiańskiego z innych krajów Unii Europejskiej. Wartość importu peruwiańskiego z Niemiec była 21,5 razy wyższa, z Hiszpanii 14,3 razy wyższa, z Włoch 10,3 razy wyższa, z Belgii 6,4 razy wyższa, z Francji 4,6 razy wyższa, z Wielkiej Brytanii 4,4 razy wyższa, z Holandii 3,8 razy wyższa, ze Szwecji 3,6 razy wyższa, z Finlandii 1,9 razy wyższa i ostatecznie z Danii 1,3 razy wyższa niż wartość importu peruwiańskiego z Polski. Dane te świadczą o bardzo dużej chłonności rynku peruwiańskiego, będąc równocześnie potwierdzeniem niewykorzystanych jeszcze możliwości eksportowych Polski do Peru POTENCJALNA STRUKTURA DWUSTRONNEJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY POLSKĄ I PERU W celu określenia polskich możliwości eksportowych na rynek peruwiański, warto przeanalizować z jednej strony ofertę eksportową Polski oraz z drugiej strony strukturę importu peruwiańskiego, a także produkty, które są aktualnie eksportowane z Polski do Peru STRUKTURA EKSPORTU POLSKIEGO W 2012 ROKU W poniższej tabeli przedstawiono strukturę eksportu polskiego w 2012 roku. Prawie 38% wszystkich wyeksportowanych produktów stanowiły maszyny, urządzenia oraz sprzęt transportowy. Towary przemysłowe sklasyfikowane według surowca oraz pozostałe wyroby przemysłowe, reprezentowały razem prawie 34% całkowitej wartości eksportu. Wśród najchętniej eksportowanych polskich towarów figurowały również: żywność i zwierzęta żywe, stanowiąc 10.5% całkowitej wartości eksportu polskiego oraz chemikalia i produkty pokrewne, reprezentujące około 9% tej wartości. Nieco mniejszą ilość wyeksportowano paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (4.9%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (2.4%) oraz napojów i tytoniu (1.3%). Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne oraz 21

22 pozostałe towary i transakcje stanowiły razem 0,6% całej wartości eksportu polskiego zrealizowanego w 2012 roku. STRUKTURA EKSPORTU POLSKIEGO W 2012 ROKU STRUKTURA EKSPORTU WEDŁUG SEKCJI NOMENKLATURY SITC W 2012 ROKU MLN USD OGÓŁEM 100% ,0 Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 37.4% ,2 Towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca 21.1% ,5 Różne wyroby przemysłowe 12.7% ,9 Żywność i zwierzęta żywe 10.5% ,4 Chemikalia i produkty pokrewne 9.1% ,2 Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne 4.9% 9 048,4 Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 2.4% 4 431,9 Napoje i tytoń 1.3% 2 400,6 Pozostałe towary i transakcje 0.4% 738,6 Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne 0.2% 369,3 Źródło: Główny Urząd Statystyczny 22

23 GŁÓWNE GRUPY PRODUKTÓW IMPORTOWANYCH PRZEZ PERU OGÓŁEM Główne grupy produktów jakie Peru importuje, wraz z ich udziałem procentowym w całkowitej wartości importu realizowanego przez ten kraj są następujące: 1. Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (15%). 2. Paliwa i oleje mineralne oraz produkty ich destylacji (13%). 3. Pojazdy silnikowe do przewozu osób i towarów (12%). 4. Aparaty telefoniczne, telewizory i artykuły powiązane (9%). 5. Produkty, półprodukty i wyroby z żeliwa i stali (6%). 6. Tworzywa sztuczne i ich wyroby (5%). 7. Zboża (3%). 8. Różnorodne wyroby chemiczne (2%) GŁÓWNE PRODUKTY EKSPORTOWANE Z POLSKI DO PERU Główne produkty, które w 2013 roku zostały wyeksportowane z Polski do Peru, wraz z ich procentowym udziałem w całkowitej wartości eksportu z Polski do Peru to: 1. Gumowe pasy i taśmy przenośnikowe lub napędowe (13.4%). 2. Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych (9.2%). 3. Pojazdy samochodowe do transportu towarowego (8.8%). 4. Żarówki oraz lampy (6.3%). 5. Przyrządy do automatycznej regulacji temperatury lub ciśnienia (6.1%). 6. Zagęszczone produkty mleczne (4.2%). 7. Oleje z ropy naftowej i z materiałów bitumicznych (3.9%). 8. Ciągniki (3.3%). 9. Kable oraz przewody elektryczne (3.0%). 10. Maszyny dla przemysłu spożywczego (2.5%). 23

24 WNIOSKI: Biorąc pod uwagę z jednej strony profil eksportowy Polski oraz z drugiej strony najbardziej popularne produkty, które importowane są przez Peru, a także strukturę istniejącej już wymiany handlowej miedzy Polską i Peru, można określić potencjalne grupy polskich produktów mogące znaleźć rynek zbytu w Peru. Są nimi: 1. Maszyny i urządzenia używane w przemyśle spożywczym, elektromaszynowym, chemicznym, tekstylnym, metalurgicznym oraz drzewno- papierniczym. 2. Maszyny, sprzęt i akcesoria dla górnictwa (do działalności wydobywczej i przetwórczej). 3. Maszyny, sprzęt i akcesoria dla rolnictwa. 4. Pojazdy do transportu osób i towarów. 5. Urządzenia dla przemysłu gazowego. 6. Produkty chemiczne, tworzywa sztuczne i ich wyroby. 7. Aparatura elektryczna, kable oraz przewody elektryczne. 24

25 4. STRUKTURA GOSPODARKI PERUWIAŃSKIEJ I ZWIĄZANE Z NIĄ PERSPEKTYWY EKSPORTOWE DLA POLSKI Poniżej zaprezentowano wykres przedstawiający najważniejsze gałęzie gospodarki, z punktu widzenia ich udziału w peruwiańskim PKB. Zestawienie tej informacji z generalną tendencją w eksporcie produktów polskich do Peru i biorąc pod uwagę profil polskiej gospodarki, jest kolejnym ciekawym sposobem na zidentyfikowanie najbardziej atrakcyjnej polskiej oferty eksportowej dla rynku peruwiańskiego. Warto zauważyć, że aż 38.9% całkowitej wartości peruwiańskiego PKB generują działy gospodarki, w których zapotrzebowanie na dobra kapitałowe, czyli maszyny, urządzenia oraz narzędzia, jest bardzo wysokie. Są to: przemysł przetwórczy, górnictwo i energetyka, transport, budownictwo oraz rolnictwo i rybołówstwo. Stanowi to bez wątpienia ciekawą perspektywę dla polskich eksporterów maszyn, urządzeń oraz narzędzi, którzy poszukują rynku zbytu dla swoich produktów za granicą. 25

26 Poniżej przedstawiono poszczególne działy gospodarki peruwiańskiej wraz z przykładowymi produktami polskimi, mogącymi spotkać się z zainteresowaniem w Peru. Poza maszynami i sprzętem, chłonny rynek zbytu mogą znaleźć również gotowe produkty oraz rozwiązania technologiczne dla różnych branż przemysłowych PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY Na poniższej mapie przedstawiono poszczególne regiony Peru wraz z dominującymi w nich gałęziami przemysłu. GŁÓWNE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH PERU Źródło: EY, Przewodnik biznesowy i inwestycyjny po Peru 26

27 Przemysł przetwórczy, który wytwarza aż 14.4% PKB, będąc tym samym najważniejszą gałęzią gospodarki peruwiańskiej, charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem oraz, związanym z nim, rosnącym zapotrzebowaniem na różnego typu maszyny i urządzenia. Na poniższym wykresie przedstawiono poszczególne gałęzie przemysłu przetwórczego, aby następnie przeanalizować je pod kątem zapotrzebowania na maszyny oraz urządzenia. 27

28 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY Przemysł spożywczy jest bardzo istotny dla gospodarki peruwiańskiej, co związane jest z dynamicznym rozwojem rolnictwa oraz rybołówstwa oraz pozytywną tendencją w eksporcie produktów tych sektorów. W latach nastąpił średni wzrost o 4% w rolnictwie oraz o 5% w rybołówstwie. Obecnie Peru jest największym na świecie eksporterem szparagów, papryki, bananów oraz kawy organicznej. Jest również drugim najważniejszym na świecie eksporterem organicznego kakao, trzecim- oliwek, szóstym- winogron, siódmym- mango oraz ósmym- karczochów. Peru jest również najważniejszym na świecie producentem mączki rybnej, odpowiadając za 30% jej całkowitej produkcji światowej. Ponadto jest też istotnym eksporterem wielu innych produktów spożywczych oraz rybnych, które w 2013 roku zostały wysłane do 135 krajów z całego świata. Część z wyżej wymienionych produktów eksportuje się jako świeże lub schłodzone, część natomiast poddawana jest obróbce, dlatego też w Peru występuje zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia do produkcji, przyrządzania oraz obróbki: owoców i warzyw, nasion, ziaren, zbóż, orzechów, ryb, a także mięsa i drobiu, przetworów mlecznych, wyrobów piekarniczych oraz cukierniczych, słodyczy, kakao i czekolady, napojów bezalkoholowych i alkoholowych. Wśród produktów, które mogą znaleźć zainteresowanie na rynku peruwiańskim znajdują się zarówno całe linie technologiczne, jak i pojedyncze urządzenia procesowe, maszyny czy akcesoria. Ponadto istnieje rynek zbytu dla maszyn rozlewczych, pakujących, pasteryzujących oraz etykietujących. Zapotrzebowanie występuje także na meble dla gastronomii, urządzenia chłodnicze, służące do przechowywania i eksponowania produktów oraz urządzenia grzewcze. 28

29 Targi gastronomiczne, rolnicze oraz związane z sektorem rybołówstwa realizowane w Peru: EXPOALIMENTARIA Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Najważniejsze targi o tematyce gastronomicznej w regionie, na których prezentuje się 650 firm. VI edycja- sierpień 2014r. EXPO PESCA & ACUIPERU Międzynarodowe Targi Wyposażenia dla Sektora Rybołówstwa i Akwakultury Najważniejsze targi o tematyce rybołówstwa w regionie. V edycja- listopad 2013r. (odbywa się do dwa lata). TECNOAGRO PERÚ Międzynarodowe Targi Technologii Rolniczych, Agrobiznesu oraz Eksportu Produktów Rolnych V edycja- lipiec 2014r. GASTROMAQ Międzynarodowe Targi Maszyn, Wyposażenia i Akcesoriów dla Przemysłu Gastronomicznego I edycja- maj 2014r. 29

30 EXPOFRIO Międzynarodowe Targi Chłodnictwa, Wentylacji oraz Klimatyzacji III edycja- lipiec 2014r PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY Jednym z najważniejszych dla peruwiańskiej gospodarki sektorem jest górnictwo oraz energetyka. W Peru zaczęto produkować maszyny i sprzęt dla tego sektora, co implikuje wzrost zapotrzebowania na technologie oraz gotowe produkty używane w procesie montowania urządzeń. Ponadto rynek zbytu mogą znaleźć w Peru polskie produkty służące do obróbki i profilowania metali, jak na przykład frezarki, tokarki, szlifierki, przecinarki, piły, wiertarki oraz prasy hydrauliczne. Z związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury transportowej, w Peru zaczyna powstawać coraz więcej zakładów specjalistycznych, ukierunkowanych na produkcję środków transportu. Wśród nich dominują montownie autobusów. Występuje w związku z tym zapotrzebowanie na linie technologiczne oraz systemy do ich montażu PRZEMYSŁ CHEMICZNY Duże szanse na spotkanie się z zainteresowaniem w Peru mają nowoczesne i kompleksowe rozwiązania technologiczne oraz solidne maszyny do produkcji gotowych wyrobów, które są niewątpliwym atutem polskiego przemysłu chemicznego. 30

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa

Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa Patron honorowy Kontakt Jacek Bajger Doradztwo podatkowe Italian Desk Partner E: jbajger@kpmg.pl Mariusz Strojny Zarządzanie Wiedzą i Badania Rynkowe Starszy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Anna Silska Autor Anna Silska Korekta i redakcja Ewa Skrzypkowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo