MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 12/02. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 12/02. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL"

Transkrypt

1 MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie / Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL

2 Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP Instrukcja Obsługi Podaje informacje o właściwościach przekształtnika MICROMASTER 44, instalacji, uruchamianiu, trybach sterowania, strukturze parametrów systemowych, wykrywaniu i usuwaniu błędów, danych technicznych. Ponadto Instrukcja Obsługi zawiera informacje o dostępnych opcjach przekształtnika MICROMASTER 44. Lista Parametrów Lista Parametrów zawiera opis wszystkich parametrów ułożony w porządku funkcjonalnym, jak również szczegółowy opis parametrów. Dodatkowo Lista Parametrów zawiera schematy funkcjonalne przedstawiające funkcje przekształtnika w formie graficznej. Katalog Katalog zawiera informacje potrzebne do doboru określonego przekształtnika, jak i filtrów, dławików, paneli obsługi lub opcji komunikacyjnych.

3 Lista parametrów MICROMASTER 44 Schematy funkcjonalne Błędy i alarmy Lista Parametrów Dokumentacja Użytkownika Ważne dla Wydanie / Typ przekształtnika Wersja oprogramowania MICROMASTER 44. Wydanie /

4 Wydanie /! Ostrzeżenie Proszę przeczytać wszystkie definicje i ostrzeżenia, które są zawarte w Instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi znajduje się na płycie CD, która jest dostarczana razem z Państwa przekształtnikiem. Jeśli nie dysponują Państwo taką płytą CD, to mogą ją Państwo zamówić w lokalnym przedstawicielstwie firmy Siemens pod numerem zamówieniowym: 6SE64-5AD-AP. Dalsze informacje są dostępne w internecie pod adresem: Oprogramowanie oraz szkolenia prowadzone przez firmę Siemens są zgodne z normą zapewnienia jakości DIN ISO 9, Nr Rej. 6- Powielanie, przekazywanie lub używanie tej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone, włączając prawa patentowe i rejestracyjne urządzenia, prawa modelu lub wzornictwa. Siemens AG,. Wszystkie prawa zastrzeżone. MICROMASTER jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Siemens. Mogą być dostępne inne funkcje, które nie są opisane w tej dokumentacji. Fakt ten jednak nie zobowiązuje do udostępnienia tych funkcji z nowym sterowaniem lub przy pracach serwisowych. Sprawdziliśmy zawartość tej dokumentacji pod względem zgodności opisywanego sprzętu i oprogramowania. Jednak nie można wykluczyć pewnych odchyłek i gwarantujemy pełnej zgodności. Informacje zawarte w tej dokumentacji są regularnie sprawdzane, a niezbędne poprawki zostaną zawarte w następnych wydaniach. Będziemy wdzięczni za propozycje ulepszeń. Zawartość niniejszej dokumentacji została wydrukowana na przyjaznym dla środowiska bezchlorowym papierze pochodzącym z uprawialnych i odnawialnych surowców. Do druku i oprawy nie używano żadnych rozpuszczalników. Zmiany techniczne zastrzeżone. Siemens AG. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

5 Wydanie / Parametry Parametry przekształtnika MICROMASTER 44 Niniejszą Listę Parametrów należy używać tylko w połączeniu z Instrukcją Obsługi lub Podręcznikiem Referencyjnym MICROMASTER 44. Szczególnie należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tych podręcznikach. Spis zawartości Parametry Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER Szybkie uruchamianie (P=).... Przegląd zestawów danych napędowych i rozkazowych....4 Parametry wejść binektorowych Parametry wejść konektorowych Parametry wyjść binektorowych Parametry wyjść konektorowych Parametry wyjść konektorowych/binektorowych Opis parametrów... Schematy funkcjonalne... 7 Komunikaty błędów i alarmów Komunikaty błędów Komunikaty alarmów MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

6 Parametry Wydanie / Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

7 Wydanie / Parametry Parametry. Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER 44 Opis parametrów ma następujący wygląd: Nr par. Nazwa parametru 9 Min: [Indeks] StatU: 5 Typ danych 7 Jedn.: Fabr: 4 GrupaP: 6 Aktywny: 8 SU Max: : Opis:. Numer parametru Określa numer danego parametru. Używane liczby składają się z czterech cyfr w zakresie od do Liczby poprzedzone przez "r" wskazują, że parametr jest zabezpieczony przed zapisem i wyświetla określoną wartość, jednak nie może być zmieniony poprzez podanie innej wartości (w takich przypadkach przy "Jedn. ", "Min", "Fabr" i "Max" w nagłówku opisu parametru będzie podany myślnik "-" ). Wszystkie inne parametry poprzedzone są przez "P". Wartości tych parametrów mogą być zmieniane bezpośrednio w zakresie podanym w ustawieniach "Min" i "Max" w nagłówku. [Indeks] oznacza, że dany parametr jest indeksowany i określa ilość dostępnych indeksów.. Nazwa parametru Podaje nazwę danego parametru. Określone parametry zawierają następujące skrócone prefiksy: BI, BO, CI i CO i następujący po nich dwukropek. Skróty te mają następujące znaczenia: BI = P9999.C Wejście binektorowe, tzn. parametr wybiera źródło () sygnału binarnego BO = r9999 Wyjście binektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał binarny CI = P9999.D (999:9) Wejście konektorowe, tzn. parametr wybiera źródło sygnału analogowego CO = r9999 [99] Wyjście konektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał analogowy CO/BO = r9999 r9999 Wyjście binektorowe/konektorowe, tzn. parametr łączy się jako sygnał analogowy i/lub jako sygnał binarny Aby umożliwić korzystanie z techniki BICO, potrzebują Państwo dostępu do całej listy parametrów. Na tym poziomie możliwe jest wiele nowych ustawień parametrów, włącznie z funkcjonalnością BICO. Funkcjonalność BICO jest innym elastycznym sposobem ustawiania i łączenia funkcji wejść i wyjść. W większości przypadków może ona być używana w połączeniu z prostymi ustawieniami u. MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

8 Parametry Wydanie / Technika BICO umożliwia programowanie kompleksowych funkcji. Można tworzyć zależności Boolea i matematyczne pomiędzy wejściami (binarnymi, analogowymi, szeregowymi itp.) i wyjściami (prąd przekształtnika, częstotliwość, wyjścia analogowe, przekaźniki itp.).. StatU Status uruchomieniowy parametru. Możliwe są trzy stany: Uruchamianie U Praca P Gotowość do pracy G Wskazuje to, kiedy dany Parametr może być zmieniany. Mogą być podane jeden, dwa lub wszystkie stany. Jeśli podane są wszystkie trzy stany oznacza to, że ustawienie parametru można zmieniać we wszystkich trzech stanach przekształtnika. 4. GrupaP Określa grupę funkcjonalną danego parametru. Uwaga Parametr P4 (filtr parametrów) działa jako filtr i udostępnia parametry odpowiednio do wybranej grupy funkcjonalnej. 5. Typ danych Dostępne typy danych zestawione są w poniższej tabeli. Oznaczenie Znaczenie U6 U I6 I 6-bit bez znaku -bit bez znaku 6-bit całkowite -bit całkowite Float Zmiennoprzecinkowe 6. Aktywny Określa, czy: Natychmiast zmiany wartości parametru będą efektywne natychmiast po ich wprowadzeniu, lub Po potw. żeby zmiany były efektywne musi zostać naciśnięty przycisk "P" na panelu obsługi (BOP lub AOP). 7. Jedn. Określa jednostkę miary stosowaną do wartości parametru 8. SU Określa, czy (Tak lub Nie) parametr może być zmieniany tylko podczas szybkiego uruchamiania, tzn., gdy P (grupy parametrów dla szybkiego uruchamiania) jest ustawione na (szybkie uruchamianie). 9. Min Podaje najniższą wartość jaką można ustawić dla danego parametru.. Fabr Podaje wartość fabryczną, tzn. wartość, która jest ważna, gdy użytkownik nie wprowadził własnej określonej wartości dla danego parametru.. Max Podaje najwyższą wartość jaką można ustawić dla danego parametru.. Określa poziom dostępu użytkownika. Istnieją cztery poziomy dostępu: Standardowy, Rozszerzony, Ekspert i Serwisowy. Ilość parametrów, które ukazują się w danej grupie funkcjonalnej zależy od poziomu dostępu ustawionego w parametrze P (poziom dostępu użytkownika). Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

9 Wydanie / Parametry. Opis Opis parametru zawiera niżej zestawione sekcje i zawartości. Niektóre z tych sekcji i zawartości są opcjonalne i od przypadku do przypadku będą pomijane, jeśli nie mają zastosowania. Opis: Krótkie objaśnienie funkcji parametru. Diagram: Opcjonalny diagram do ilustracji działania parametrów przy pomocy np. wykresu Ustawienia: Lista stosowanych ustawień. Zawierają one: możliwe ustawienia, najczęściej stosowane ustawienia, indeks i pola bitowe Przykład: Opcjonalny przykład efektu działania określonego ustawienia parametru. Wszystkie warunki, które muszą być spełnione w połączeniu z danym parametrem. Również wszystkie specjalne skutki działania, jakie ma ten parametr na inne lub, jakie mają inne parametry na ten parametr. Ostrzeżenie / Uwaga / Ważne informacje, które muszą być przestrzegane aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych / Specjalne informacje, które muszą być przestrzegane aby uniknąć problemów / Informacje, które mogą być pomocne dla użytkownika Dalsze szczegóły: Wszystkie źródła bardziej szczegółowych informacji dotyczących danego parametru. MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

10 Parametry Wydanie /. Szybkie uruchamianie (P=) Następujące parametry są potrzebne do szybkiego uruchamiania (P=): Szybkie uruchamianie (P=) Nr Nazwa dostępu P Europa / Ameryka Pn. U P5 Zastosowanie przekształtnika U P Wybór typu silnika U P4 Napięcie znamionowe silnika U P5 Prąd znamionowy silnika U P7 Moc znamionowa silnika U P8 Znamionowy współczynnik mocy silnika U P9 Sprawność znamionowa silnika U P Częstotliwość znamionowa silnika U P Prędkość znamionowa silnika U P Prąd magnesowania silnika UG P5 Chłodzenie silnika UG StatU P64 Współczynnik przeciążalności silnika [%] UPG P7 Wybór źródła rozkazów UG P Wybór wartości zadanej częstotliwości UG P8 Częstotliwość minimalna UPG P8 Częstotliwość maksymalna UG P Czas przyspieszania UPG P Czas hamowania UPG P5 Czas hamowania WYŁ UPG P Tryb sterowania UG P5 Wybór wartości zadanej momentu UG P9 Wybór identyfikacji danych silnika UG P96 Optymalizacja regulatora prędkości UG P9 Koniec szybkiego uruchamiania U Jeśli wybrane jest P=, to można użyć parametru P (poziom dostępu użytkownika) w celu wybrania parametrów, które mają być dostępne. Parametr ten umożliwia wybór zdefiniowanej przez użytkownika listy parametrów dla szybkiego uruchamiania. Na koniec szybkiego uruchamiania ustawić P9 =, w celu przeprowadzenia wymaganych obliczeń silnika, i ustawienia wszystkich innych parametrów (nie zawartych w P=) z powrotem na ich ustawienia fabryczne. Uwaga Obowiązuje to tylko dla szybkiego uruchamiania. Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER 44-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

11 Wydanie / Parametry Przywracanie ustawień fabrycznych W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, należy wykonać następujące ustawienia parametrów: P=. P97=. Uwaga Proces przywracania ustawień fabrycznych może trwać około minuty. Wyświetlacz siedmiosegmentowy Struktura wyświetlacza siedmiosegmentowego jest następująca: Bit segmentu Bit segmentu Znaczenie właściwego bitu na wyświetlaczu opisane jest w parametrach słowa stanu i słowa sterowania. MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

12 Parametry Wydanie /. Przegląd zestawów danych napędowych i rozkazowych Zestawy danych rozkazowych Nr P. Nazwa parametru P7[] Wybór źródła rozkazów P7[] Funkcja wejścia binarnego P7[] Funkcja wejścia binarnego P7[] Funkcja wejścia binarnego P74[] Funkcja wejścia binarnego 4 P75[] Funkcja wejścia binarnego 5 P76[] Funkcja wejścia binarnego 6 P77[] Funkcja wejścia binarnego 7 P78[] Funkcja wejścia binarnego 8 P79[] Wybór źródła rozkazów/wart. zad. P7[] BI: Funkcja wyjścia binarnego P7[] BI: Funkcja wyjścia binarnego P7[] BI: Funkcja wyjścia binarnego P8[] BI: Ładowanie zestawu parametrów P8[] BI: Ładowanie zestawu parametrów P84[] BI: ZAŁ/WYŁ P84[] BI: ZAŁ/WYŁ z rewersem P844[] BI:. WYŁ P845[] BI:. WYŁ P848[] BI:. WYŁ P849[] BI:. WYŁ P85[] BI: Zwolnienie impulsów P[] Wybór stałej częstotliwości P[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit P[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit P[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit P[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit P6[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit 4 P8[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit 5 P5[] BI: Wybór pot. siln. MOP - Wyżej P6[] BI: Wybór pot. siln. MOP - Niżej P55[] BI: Wybór JOG w prawo P56[] BI: Wybór JOG w lewo P7[] CI: Wybór głównej wartości zadanej P7[] CI: Wybór skalowania gł. wart. zad. P74[] BI: Blokada dod. wartości zadanej P75[] CI: Wybór dod. wartości zadanej P76[] CI: Wybór skalowania dod. w. zad. P[] BI: Blokada ujemnej wartości zadanej P[] BI: Wybór zmiany kierunku obrotów Nr P. P4[] P4[] P4[] P4[] P[] P[] P477[] P478[] P5[] P5[] P5[] P5[] P5[] P5[] Nazwa parametru BI: Wybór czasów ramp JOG BI: Wybór zwolnienia ZR BI: Wybór startu ZR BI: Wybór zwolnienia wart. zad. ZR BI: Zwolnienie hamowania DC CI: Wartość zadana napięcia BI: Ustawienie wart. integratora r. pr. CI: Ustawienie wart. integratora r. pr. Wybór wartości zadanej momentu BI: Regulacja prędkości <-> momentu CI: Wartość zadana momentu CI: Dod. wart. zadana momentu CI: Górna wart. gr. momentu CI: Dolna wart. gr. momentu P[] BI: Źródło kwitowania błędu P4[] BI: Źródło kwitowania błędu P6[] P5[] P5[] P[] BI: Błąd zewnętrzny CI: Wart. zad. prędk. dla komunikatu CI: Prędkość akt. dla komunikatu BI: Zwolnienie regulatora PID P[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit P[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit P[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit P[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit P6[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit 4 P8[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit 5 P5[] P6[] P5[] P54[] P64[] BI: Źródło pot. sil. PID -Wyżej BI: Źródło pot. sil. PID -Niżej CI: Wartość zadana PID CI: Źródło dod. wart. zadanej PID CI: Wartość rzeczywista PID Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER 44-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

13 Wydanie / Parametry Zestawy danych napędowych Nr P. Nazwa parametru P5[] Wybór wyświetlacza roboczego r5[] CO: Temperatura silnika P9[] Ochrona przekształtnika P[] Wybór typu silnika P4[] Napięcie znamionowe silnika P5[] Prąd znamionowy silnika P7[] Moc znamionowa silnika P8[] Znam. współczynnik mocy silnika P9[] Sprawność znamionowa silnika P[] Częstotliwość znamionowa silnika P[] Prędkość znamionowa silnika r[] Liczba par biegunów silnika P4[] Liczba par biegunów silnika P[] Prąd magnesowania silnika r[] Poślizg znamionowy silnika r[] Prąd znam. magnesowania silnika r[] Znam. współczynnik mocy silnika r[] Moment znamionowy silnika P5[] Chłodzenie silnika P4[] Obliczenie parametrów silnika P4[] Moment bezwładności sil. [kg*m^] P4[] Stosunek bezwładności (całk./silnik) P44[] Ciężar silnika r45[] Czas rozruchu silnika P46[] Czas magnesowania P47[] Czas rozmagnesowywania P5[] Rezystancja stojana (faza-faza) P5[] Rezystancja kabla P54[] Rezystancja wirnika P56[] Indukcyjność rozproszenia stojana P58[] Indukcyjność rozproszenia wirnika P6[] Indukcyjność główna P6[] Strumień ch-ki magnesowania P6[] Strumień ch-ki magnesowania P64[] Strumień ch-ki magnesowania P65[] Strumień ch-ki magnesowania 4 P66[] Prąd ch-ki magnesowania P67[] Prąd ch-ki magnesowania P68[] Prąd ch-ki magnesowania P69[] Prąd ch-ki magnesowania 4 r7[] Rezystancja stojana [%] r7[] Rezystancja kabla [%] r7[] Rezystancja znamionowa stojana [%] Nr P. Nazwa parametru r74[] Rezystancja wirnika [%] r76[] Rezystancja znamionowa wirnika [%] r77[] Całkowita reakt. rozproszenia [%] r8[] Reaktancja główna [%] r84[] r86[] P4[] P48[] P49[] P49[] P494[] P5[] P5[] P5[] P6[] P64[] P65[] P66[] P67[] P68[] r6[] r6[] r6[] r6[] Stała czasowa wirnika Stała czas. rozproszenia całkowitego Wybór typu enkodera Liczba impulsów enkodera Reakcja na utratę sygnału prędkości Dopuszczalna różnica prędkości Opóźnienie reakcji na utratę sygn. pr. Aplikacja techniczna Jednostka sygnału pozycjonowania Przeliczenie jednostek Czujnik temperatury silnika Próg alarmu przegrzania silnika Temperatura otoczenia silnika Przegrzanie żelaza stojana Przegrzanie uzwojenia stojana Przegrzanie uzwojenia wirnika CO: Temperatura otoczenia CO: Temperatura żelaza stojana CO: Temperatura uzwojenia stojana CO: Temperatura uzwojenia wirnika P64[] Współ. przeciążalności silnika [%] P[] Stała częstotliwość P[] Stała częstotliwość P[] Stała częstotliwość P4[] Stała częstotliwość 4 P5[] Stała częstotliwość 5 P6[] Stała częstotliwość 6 P7[] Stała częstotliwość 7 P8[] Stała częstotliwość 8 P9[] Stała częstotliwość 9 P[] Stała częstotliwość P[] Stała częstotliwość P[] Stała częstotliwość P[] Stała częstotliwość P4[] Stała częstotliwość 4 P5[] Stała częstotliwość 5 P[] Pamięć wartości zadanej MOP P4[] Wart. zad. potencjometru silnikowego P58[] Częstotliwość JOG w prawo MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

14 Parametry Wydanie / Nr P. Nazwa parametru P59[] Częstotliwość JOG w lewo P6[] Czas przyspieszania JOG P6[] Czas hamowania JOG P8[] Częstotliwość minimalna P8[] Częstotliwość maksymalna P9[] Częstotliwość pomijana P9[] Częstotliwość pomijana P9[] Częstotliwość pomijana P94[] Częstotliwość pomijana 4 P[] Szerokość pasma częst. pomijanej P[] Czas przyspieszania P[] Czas hamowania P[] Czas zaokrąglania pocz. r. przysp. P[] Czas zaokrąglania końc. r. przysp. P[] Czas zaokrąglania pocz. r. hamow. P[] Czas zaokrąglania końc. r. hamow. P4[] Typ zaokrąglania P5[] Czas hamowania WYŁ P[] Prąd silnika: lotny start P[] Szybkość przeszukiwania: lotny start P[] Prąd hamowania DC P[] Czas trwania hamowania DC P4[] Częst. początkowa hamowania DC P6[] Hamowanie mieszane P4[] Konfiguracja regulatora Udc P4[] Wsp. dynamiki regulatora Udc-max P45[] Próg zał. buforowania kinetycznego r46[] CO: Próg zał. buforowania kinet. P47[] Współ. dynamiki buforowania kinet. P5[] Współ. wzmocnienia regulatora Udc P5[] Czas całkowania regulatora Udc P5[] Czas różniczkowania regulatora Udc P5[] Ograniczenie wyj. regulatora Udc P56[] Reakcja buforowania kinetycznego P57[] Częstotl. gr. dla buforowania kinet. P[] Tryb sterowania P[] Ciągłe forsowanie napięcia P[] Forsowanie nap. przy przyspieszaniu. P[] Forsowanie napięcia przy rozruchu P6[] Częstotl. końcowa forsowania nap. P[] Progr. częstotl. koordynacji U/f P[] Progr. napięcie koordynacji U/f P[] Progr. częstotl. koordynacji U/f P[] Progr. napięcie koordynacji U/f P4[] Progr. częstotl. koordynacji U/f Nr P. Nazwa parametru P5[] Progr. napięcie koordynacji U/f P[] P5[] P6[] P8[] P4[] P4[] P45[] P46[] P5[] P4[] P44[] P45[] P46[] P46[] P47[] P47[] P488[] P489[] P49[] P496[] P499[] P5[] P5[] P55[] P5[] P5[] P57[] P574[] P58[] P58[] P596[] P6[] P6[] P654[] P75[] P77[] P75[] P755[] P756[] P758[] P759[] P764[] P767[] P78[] Częstotliwość początkowa dla FCC Kompensacja poślizgu Ograniczenie poślizgu Wzmocnienie tłumienia rezonansu U/f Wzm. prop. częstotl. regulatora Imax Czas całk. regulatora częstotl. Imax Wzm. prop. regulatora napięcia Imax Czas całk. regulatora napięcia Imax Łagodny wzrost napięcia Konfiguracja regulacji prędkości Czas filtrowania dla prędk. akt. Czas filtrowania dla pr. akt. (SLVC) Współ. wzmocnienia regulatora pr. Czas całkowania regulatora prędkości Wzm. regulatora prędkości (SLVC) Czas całkowania reg. pr. (SLVC) Źródło statyki Skalowanie statyki Zwolnienie statyki Skal. przysp. wyster. wstępnego Skal. przysp. regulacji momentu CO: Górna wartość gr. momentu CO: Dolna wartość gr. momentu Skal. dolnej wartości gr. momentu Wartość gr. mocy silnikowej Wartość gr. mocy generatorowej CO: Stała wart. zadana strumienia Dynamiczna rezerwa napięcia Optymalizacja sprawności Czas wygładzania w. zad. strumienia Czas całk. reg. osłabiania pola Ciągłe forsowanie momentu (SLVC) Forsowanie mom. przy przysp. Czas wygładzania wart. zadanej Isq Wsp. wzmocnienia regulatora prądu Czas całkowania regulatora prądu Słowo sterowania modelu silnika Częst. pocz. modelu silnika (SLVC) Częst. histerezy modelu sil. (SLVC) Czas oczekiwania po przej. do SLVC Czas oczekiwania do zak. adaptacji n Kp adaptacji n (SLVC) Tn adaptacji n (SLVC) Słowo sterowania adaptacji Rs/Rw Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

15 Wydanie / Parametry Nr P. P78[] P786[] P8[] P8[] P99[] P[] P[] P[] P[] r4[] P5[] P5[] P55[] P56[] P57[] P58[] P59[] P6[] P6[] P6[] P6[] P64[] P65[] P66[] P67[] P68[] P7[] P7[] P7[] P7[] P74[] P76[] P77[] P78[] P8[] Nazwa parametru Tn adaptacji Rs Tn adaptacji Xm Modulacja maksymalna Odwrócenie kolejności faz wyj. Słowo ster. identyfikacji danych sil. Częstotliwość odniesienia Napięcie odniesienia Prąd odniesienia Moment odniesienia Moc odniesienia Częstotliwość histerezy f_his Stała czasowa filtra prędkości Wartość progowa częstotliwości f_ Czas opóźnienia częst. progowej f_ Wartość progowa częstotliwości f_ Czas opóźnienia częst. progowej f_ Wartość progowa częstotliwości f_ Czas opóźnienia częst. progowej f_ Minimalna wart. częst. progowej Częst. histerezy przy nadmiernej pr. Dopuszczalny uchyb częstotliwości Histereza uchybu częstotliwości Czas opóźnienia dop. uchybu Czas opóźnienia zakończenia rozr. Częstotliwość wyłączenia f_wył Czas opóźnienia T_wył Wartość progowa prądu I_prog Czas opóźnienia wart. prog. prądu Wart. progowa napięcia obwodu DC Czas opóźnienia napięcia obw. DC Górna wart. progowa momentu Czas opóźnienia wart. prog. momentu Czas op. przy zablokowanym silniku Czas opóźnienia przy utyku silnika Kontrola momentu obciążenia Nr P. Nazwa parametru P8[] Częst. prog. kontroli mom. obc. P8[] Częst. prog. kontroli mom. obc. P84[] Częst. prog. kontroli mom. obc. P85[] Górna wart. prog. momentu M_g P86[] Dolna wart. prog. momentu M_d P87[] Górna wart. prog. momentu M_g P88[] Dolna wart. prog. momentu M_d P89[] Górna wart. prog. momentu M_g P9[] Dolna wart. prog. momentu M_d P9[] Czas op. kontroli momentu obc. P[] Stała wartość zadana PID P[] Stała wartość zadana PID P[] Stała wartość zadana PID P4[] Stała wartość zadana PID 4 P5[] Stała wartość zadana PID 5 P6[] Stała wartość zadana PID 6 P7[] Stała wartość zadana PID 7 P8[] Stała wartość zadana PID 8 P9[] Stała wartość zadana PID 9 P[] Stała wartość zadana PID P[] Stała wartość zadana PID P[] Stała wartość zadana PID P[] Stała wartość zadana PID P4[] Stała wartość zadana PID 4 P5[] Stała wartość zadana PID 5 P[] Pamięć wartości zadanej PID-MOP P4[] Wartość zadana PID-MOP P48[] Tryb pozycjonowania P48[] Wejście stosunku przekładni P48[] Wyjście stosunku przekładni P484[] Ilość obrotów wału = jednostka P487[] Korekcja błędu pozycjonowania P488[] Droga / Ilość obrotów MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

16 Parametry Wydanie /.4 Parametry wejść binektorowych Nr P. Nazwa parametru P7[] BI: Funkcja wyjścia binarnego P7[] BI: Funkcja wyjścia binarnego P7[] BI: Funkcja wyjścia binarnego P8[] BI: Ładowanie zestawu parametrów P8[] BI: Ładowanie zestawu parametrów P8 BI: ZDR bit (lokalne / zdalne) P8 BI: ZDR bit P8 BI: Zest. danych nap. (ZDN) bit P8 BI: Zest. danych nap. (ZDN) bit P84[] BI: ZAŁ/WYŁ P84[] BI: ZAŁ/WYŁ z rewersem P844[] BI:. WYŁ P845[] BI:. WYŁ P848[] BI:. WYŁ P849[] BI:. WYŁ P85[] BI: Zwolnienie impulsów P[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit P[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit P[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit P[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit P6[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit 4 P8[] BI: Wybór stałej częstotliwości - Bit 5 P5[] BI: Wybór pot. sil. MOP - Wyżej P6[] BI: Wybór pot. sil. MOP - Niżej P55[] BI: Wybór JOG w prawo P56[] BI: Wybór JOG w lewo P74[] BI: Blokada dod. wart. zadanej P[] BI: Blokada ujemnej wart. zadanej P[] BI: Wybór zmiany kier. obrotów P4[] BI: Wybór czasów ramp JOG P4[] BI: Zwolnienie zadajnika rozr. ZR P4[] BI: Start zadajnika rozruchu ZR P4[] BI: Zwolnienie wart. zadanej ZR P[] BI: Zwolnienie hamowania DC P477[] BI: Ustawienie całk. reg. prędkości Nr P. P5[] P[] P4[] P6[] P[] Nazwa parametru BI: Regulacja prędkości <-> momentu BI:. źródło kwitowania błędu BI:. źródło kwitowania błędu BI: Błąd zewnętrzny BI: Zwolnienie regulatora PID P[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit P[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit P[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit P[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit P6[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit 4 P8[] BI: Wybór stałej wart. zad. PID bit 5 P5[] P6[] BI: Źródło pot. sil. PID -Wyżej BI: Źródło pot. sil. PID -Niżej P8[] BI: Bramka AND P8[] BI: Bramka AND P84[] BI: Bramka AND P86[] BI: Bramka OR P88[] BI: Bramka OR P8[] BI: Bramka OR P8[] BI: Bramka XOR P84[] BI: Bramka XOR P86[] BI: Bramka XOR P88 BI: Bramka NOT P8 BI: Bramka NOT P8 BI: Bramka NOT P84[4] BI: Przerzutnik D P87[4] BI: Przerzutnik D P84[] BI: Przerzutnik RS P84[] BI: Przerzutnik RS P846[] BI: Przerzutnik RS P849 BI: Timer P854 BI: Timer P859 BI: Timer P864 BI: Timer 4 Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

17 Wydanie / Parametry.5 Parametry wejść konektorowych Nr P. P95[] P77[] P7[] P7[] P75[] P76[] P[] P478[] P5[] P5[] P5[] P5[] P6[8] P9[8] Nazwa parametru CI: Wybór sygnałów PZD CI: Przetwornik cyfrowo-anal. DAC CI: Wybór głównej wartości zadanej CI: Wybór skalowania gł. wart. zad. CI: Wybór dod. wartości zadanej CI: Wybór skalowania dod. w. zad. CI: Wartość zadana napięcia CI: Ustawienie wart. integratora r. pr. CI: Wartość zadana momentu CI: Dod. wart. zadana momentu CI: Górna wart. gr. momentu CI: Dolna wart. gr. momentu CI: PZD na złączu BOP (USS) CI: PZD na złączu COM (USS) Nr P. Nazwa parametru P5[8] CI: PZD na mod. komunikacji CB P5[] CI: Wartość zadana PID P54[] CI: Źródło dod. wart. zadanej PID P64[] CI: Wartość aktualna PID P869[] CI: Układ sumacyjny ADD P87[] CI: Układ sumacyjny ADD P87[] CI: Układ różnicowy SUB P875[] CI: Układ różnicowy SUB P877[] CI: Układ mnożący MUL P879[] CI: Układ mnożący MUL P88[] CI: Układ dzielący DIV P88[] CI: Układ dzielący DIV P885[] CI: Komparator CMP P887[] CI: Komparator CMP.6 Parametry wyjść binektorowych Nr P. Nazwa parametru r75 BO: Słowo stanu ADC r BO: Słowo ster. ze zł. BOP (USS) r BO: Słowo ster. ze zł. BOP (USS) r6 BO: Słowo ster. ze zł. COM (USS) r7 BO: Słowo ster. ze zł. COM (USS) r9 BO: Słowo sterowania z CB r9 BO: Słowo sterowania z CB r8 BO: Bramka AND r8 BO: Bramka AND r85 BO: Bramka AND r87 BO: Bramka OR r89 BO: Bramka OR r8 BO: Bramka OR r8 BO: Bramka XOR r85 BO: Bramka XOR r87 BO: Bramka XOR r89 BO: Bramka NOT r8 BO: Bramka NOT r8 BO: Bramka NOT r85 BO: Wyjście Q przerzutnika D Nr P. Nazwa parametru r86 BO: Wyjście NOT-Q przerzutnika D r88 BO: Wyjście Q przerzutnika D r89 BO: Wyjście NOT-Q przerzutnika D r84 BO: Wyjście Q przerzutnika RS r84 BO: Wyj. NOT-Q przerzutnika RS r844 BO: Wyjście Q przerzutnika RS r845 BO: Wyj. NOT-Q przerzutnika RS r847 BO: Wyjście Q przerzutnika RS r848 BO: Wyj. NOT-Q przerzutnika RS r85 BO: Wyjście timera r85 BO: Wyjście NOT timera r857 BO: Wyjście timera r858 BO: Wyjście NOT timera r86 BO: Wyjście timera r86 BO: Wyjście NOT timera r867 BO: Wyjście timera 4 r868 BO: BO: Wyjście NOT timera 4 r886 BO: Wyjście komparatora CMP r888 BO: Wyjście komparatora CMP MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

18 Parametry Wydanie /.7 Parametry wyjść konektorowych Nr P. Nazwa parametru r CO: Wart. zad. przed zad. rozruchu r CO: Wygładzona częst. wyjściowa r4 CO: Wygładzona częst. wyj. przekszt. r5 CO: Wygładzone napięcie wyj. r6 CO: Wygładzone napięcie obw pośr. r7 CO: Wygładzone prąd wyjściowy r9 CO: Prąd tworzący strumień (Isd) r CO: Prąd tworzący moment (Isq) r CO: Wygładzony moment r CO: Wygładzona moc aktualna r5[] CO: Temperatura silnika r6 CO: Wykorzystanie obc. przekszt. r7[5] CO: Temperatura przekształtnika [ C] r8 CO: Wpół. mocy rzeczywistej r9 CO: Licznik zużycia energii [kwh] r5 CO/BO: Aktywny zest. d. rozk. ZDR r5[] CO: Aktywny zest. d. nap. ZDN r6 CO: Prędkość wirnika r6 CO: Wartość zadana prędkości r6 CO: Prędkość r64 CO: Uchyb regulacji regulatora n r65 CO: Częstotliwość poślizgu r66 CO: Częstotl. wyj. przekształtnika r67 CO: Ograniczony prąd wyjściowy r68 CO: Nieodfiltrowany prąd wyjściowy r69[6] CO: Prądy fazowe r7 CO: Nieodfiltrowane nap. obw. DC r7 CO: Maksymalne napięcie wyjściowe r7 CO: Napięcie wyjściowe r74 CO: Stopień modulacji r75 CO: Wartość zadana prądu Isd r76 CO: Prąd Isd r77 CO: Wartość zadana prądu Isq r78 CO: Prąd Isq r79 CO: Wart. zadana momentu (całk.) r8 CO: Aktualny moment obrotowy r84 CO: Strumień szczeliny powietrznej r86 CO: Prąd czynny r9 CO: Kąt wirnika r94 CO: Rezystancja stojana IGBT [%] r95 CO: Łączna rezystancja stojana [%] r96 CO: Rezystancja wirnika r6[] CO: Temperatura otoczenia r6[] CO: Temperatura żelaza stojana r6[] CO: Temperatura uzwojenia stojana r6[] CO: Temperatura uzwojenia wirnika r755[] CO: Wart. ADC po skal. [4h] r4 CO: Aktualna stała częstotliwość Nr P. r5 r78 r79 r4 r9 r7 r4 r46[] r5 r7 r4 r44 r48 r445 r48 r49 r58 r55 r58 P5[] P5[] r56 r57 r56 r57 r58 r59 P57[] r58 r597 r598 r78 r79 r7 r74 r75 r78 r77 r77 r778 r8 r5[8] r8[8] r5[8] r69 r4 r5 r6 Nazwa parametru CO: Częstotliwość wyjściowa MOP CO: Wskazanie łącznej wart. zad. CO: Wybór wartości zadanej CO: Wart. zad. po zmianie kier. obr. CO: Wart. zad. przed zad. rozr. ZR CO: Wartość zadana po ZR CO: załączenia reg Udc-max CO: zał. buforowania kinet. CO: Łączne forsowanie napięcia CO: Częstotliwość poślizgu U/f CO: Wyjście Imax reg. częstotliwości CO: Wyjście Imax regulatora napięcia CO: Wart. zadana do regulatora CO: Odfiltrowana częstotl. aktualna CO: Część całk. wyj. reg. prędkości CO: Częstotliwość statyki CO: Wartość zadana momentu CO: Dod. wart. zadana momentu CO: Moment dynamiczny CO: Górna wartość gr. momentu CO: Dolna wartość gr. momentu CO: Górna wartość gr. momentu CO: Dolna wartość gr. momentu CO: Maks. skł. silnikowa pr. mom. CO: Maks. skł. regenerat. pr. mom. CO: G. wart. gr. momentu (całkowita) CO: D. wart. gr. momentu (całkowita) CO: Stała wart. zad. strumienia sil. CO: Wart. zad. strumienia (wygładz.) CO: Wyjście reg. osłabiania pola. CO: Wart. zad. momentu (łącznie) CO: Wyjście regulatora Isq CO: Część całkowania reg. Isq CO: Wyjście regulatora Isd CO: Część całkowania reg. Isd CO: Maks. część całk. reg. Isd CO: Napięcie rozsprzęgnięcia CO: Wyjście prop. adaptacji n CO: Wyjście całk. adaptacji n CO: Różnica kąta strumienia CO: Aktualna częstotl. pulsowania CO: PZD ze złącza BOP (USS) CO: PZD ze złącza COM (USS) CO: PZD z mod. komunikacji CB CO: Odfiltrowana częstotl. aktualna CO: Aktualna stała wart. zad. PID CO: Aktualna wart. zad. PID-MOP CO: W. zad PID po zad. rozruchu PID Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

19 Wydanie / Parametry Nr P. Nazwa parametru r6 CO: Odfiltr. wart. zad. PID po ZR r66 CO: Odfiltr. wart. rzeczywista PID r7 CO: Wyskalowana wart. rzecz. PID r7 CO: Uchyb regulatora PID r94 CO: Aktualne wyjście PID r87 CO: Wyjście ukł. sumacyjnego ADD r87 CO: Wyjście ukł. sumacyjnego ADD r874 CO: Wyjście ukł. różnicowego SUB Nr P. Nazwa parametru r876 CO: Wyjście ukł. różnicowego SUB r878 CO: Wyjście ukł. mnożącego MUL r88 CO: Wyjście ukł. mnożącego MUL r88 CO: Wyjście ukł. dzielącego DIV r884 CO: Wyjście ukł. dzielącego DIV P889 CO: Stała wartość zadana w [%] P89 CO: Stała wartość zadana w [%].8 Parametry wyjść konektorowych/binektorowych Nr P. Nazwa parametru r9 CO/BO: Słowo sterowania BOP r5 CO/BO: Słowo stanu r5 CO/BO: Słowo stanu r54 CO/BO: Słowo sterowania r55 CO/BO: Dodatkowe słowo sterowania r56 CO/BO: Słowo stanu regulacji silnika Nr P. Nazwa parametru r4 CO/BO: Akt. słowo stanu enkodera r7 CO/BO: Stan wejść binarnych r747 CO/BO: Stan wyjść binarnych r47 CO/BO: Słowo stanu regulacji sil. r97 CO/BO: Słowo kontrolne r98 CO/BO: Słowo kontrolne MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

20 Parametry Wydanie /.9 Opis parametrów Parametry poziomu 4 nie są widoczne przy pomocy BOP lub AOP. r Wyświetlacz roboczy Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ZAWSZE Max: - Wyświetla parametr ustawiony w P5 w stanie PRACA. Naciskanie przycisku "Fn" przez co najmniej sekundy powoduje wyświetlanie kolejno aktualnych wartości napięcia obwodu pośredniego, prądu wyjściowego, częstotliwości wyjściowej, napięcia wyjściowego i parametru ustawionego w P5. r Stan przekształtnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla aktualny stan przekształtnika. Możliwe ustawienia: Tryb uruchamiania (P!= ) Gotowość do pracy Aktywny błąd Ładowanie wstępne obwodu pośredniego 4 Praca 5 Zatrzymywanie po rampie hamowania Stan jest widoczny tylko podczas ładowania wstępnego obwodu pośredniego z zamontowanym modułem komunikacji zasilanym z zewnętrznego źródła. P dostępu Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4 Ustala poziom dostępu do parametrów. Dla większości prostych aplikacji wystarczające jest ustawienie fabryczne (Standardowy). Możliwe ustawienia: Lista zdefiniowana przez użytkownika (patrz P). Standardowy: dostęp do najczęściej używanych parametrów. Rozszerzony: dostęp rozszerzony, np. do funkcji wejść/wyjść przekształtnika. Ekspert: tylko dla doświadczonych użytkowników. 4 Serwisowy: Tylko do autoryzowanego personelu serwisu z ochroną hasłem. P4 Filtr parametrów Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Filtruje dostępne parametry odpowiednio do ich funkcjonalności, dla celniejszego dostępu do parametrów przy uruchamianiu. Możliwe ustawienia: Wszystkie parametry Przekształtnik Silnik 4 Czujnik prędkości 5 Aplikacja technologiczna / jednostki 7 Rozkazy i wejścia/wyjścia binarne 8 Wejścia/wyjścia analogowe Kanał wartości zadanej / zadajnik rozruchu ZR Właściwości napędu Regulacja silnika Komunikacja Alarmy / ostrzeżenia / kontrola Regulator technologiczny (np. PID) Przykład: P4 = specyfikuje, że wyświetlane będą tylko parametry regulatora PID. Parametry, których nagłówek zawiera informację "SU: Tak", mogą być zmieniane tylko przy P = (szybkie uruchamianie). Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER 44-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

21 Wydanie / Parametry P5[] Wybór wyświetlacza roboczego Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4 Wybiera parametr, który będzie wyświetlany w r. P5[] :. Zestaw danych napędowych (ZDN) P5[] :. Zestaw danych napędowych (ZDN) P5[] :. Zestaw danych napędowych (ZDN) Najczęstsze ustawienia: Częstotliwość wyjściowa (r) 5 Napięcie wyjściowe (r5) 6 Napięcie obwodu pośredniego (r6) 7 Prąd wyjściowy (r7) Uwaga: Ustawienia te odnoszą się do parametrów tylko do odczytu ("rxxxx"). Szczegóły: Dalsze informacje znajdą Państwo w opisie dotyczących parametrów "rxxxx". P6 Tryb wyświetlania Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 4 Ustala tryb wyświetlania dla r (wyświetlacz roboczy). Możliwe ustawienia: : Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością zadaną i częstotliwością wyjściową Praca: wyświetlanie częstotliwości wyjściowej : Gotowość do pracy: wyświetlanie wartości zadanej Praca: wyświetlanie częstotliwości wyjściowej : Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością P5 i wartością r Praca: wyświetlanie wartości P5 : Gotowość do pracy: przełączanie pomiędzy wartością r i wartością r Praca: wyświetlanie wartości r. 4: Wyświetlanie tylko P5 we wszystkich stanach pracy. Jeśli przekształtnik nie pracuje na przemian będą wyświetlane wartości "Nie pracuje" i "Praca". Odpowiednio do ustawienia fabrycznego będą wyświetlane na przemian wartość zadana częstotliwości (r) i częstotliwość wyjściowa (r). P7 Podświetlenie wyświetlacza Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Ustala czas, po którym będzie wyłączone podświetlenie wyświetlacza, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Wartości: P7 = : Podświetlenie wyświetlacza zawsze załączone (ustawienie fabryczne) P7 = - : Ilość sekund, po których nastąpi wyłączenie podświetlenia. MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

22 Parametry Wydanie / P Grupy parametrów dla uruchamiania Min: StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: ZAWSZE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Filtruje parametry tak, że wybierane są tylko parametry przyporządkowane do określonej grupy funkcjonalnej. Możliwe ustawienia: Gotowość Szybkie uruchamianie Przekształtnik 9 Ładowanie Przywracanie ustawień fabrycznych Ustawić z powrotem na, żeby przekształtnik pracował. P (poziom dostępu) ustala dostęp do parametrów. P = Przekształtnik może być bardzo szybko i bezproblemowo uruchomiony przez ustawienie P na. Po tym wyświetlane są tylko ważne parametry (np. P4, P5 itd.). Poszczególne wartości parametrów muszą być wprowadzane jeden po drugim. Szybkie uruchamianie jest zakończane i rozpoczynane wewnętrzne obliczenie, jeśli ustawi się P9 na -. Ostatecznie parametr P zostanie automatycznie ustawiony z powrotem na. P = Tylko dla celów serwisowych. P = 9 Do przeniesienia pliku parametrów przy pomocy narzędzia programowego PC (np. DriveMonitor, STARTER) parametr ten jest przestawiany na 9 przez narzędzie programowe. Po zakończeniu ładowania danych narzędzie programowe ustawia P z powrotem na. P = Przy resetowaniu parametrów przekształtnika P musi być ustawiony na. Resetowanie parametrów rozpoczyna się po ustawieniu parametru P97 na. Przekształtnik automatycznie ustawia wszystkie własne parametry na ustawienia fabryczne. Może to być przydatne jeśli podczas konfiguracji wystąpią problemy i konfiguracja powinna być przeprowadzona od nowa. Do przywrócenia ustawień fabrycznych potrzebne jest około 6 s. Jeśli zostanie ustawione P9 na wartość inną niż ( jest ustawieniem standardowym), parametr P zostanie z powrotem ustawiony na. P Blokada parametrów dla P Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Szczegóły: Patrz parametr P (parametry zdefiniowane przez użytkownika). P Klucz parametrów dla P Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Szczegóły: Patrz parametr P (parametry zdefiniowane przez użytkownika). Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER 44-8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

23 Wydanie / Parametry P[] Lista parametrów użytkownika Min: StatU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Aktywny: Po potw. SU Nie Max: 6555 Ustala wybór parametrów, do których ma dostęp użytkownik końcowy. Instrukcje użycia: Krok : ustawić P = (Ekspert). Krok : Poprzez indeksy do 6 parametru P ustalić listę użytkownika, tzn. wybrać odpowiedni indeks. Krok : W indeksach do 6 parametru P wprowadzić numery parametrów, które powinny być wyświetlane w liście zdefiniowanej przez użytkownika. Następujące wartości są ustawione fabrycznie i nie mogą być zmieniane: - P-Indeks 9 = (Klucz dla parametrów zdefiniowanych przez użytkownika) - P-Indeks 8 = (filtr parametrów uruchamiania) - P-Indeks 7 = (poziom dostępu użytkownika) Krok 4: ustawić P =, aby uaktywnić listę parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. P[] :. Parametr użytkownika P[] :. Parametr użytkownika P[] :. Parametr użytkownika P[] : 4. Parametr użytkownika P[4] : 5. Parametr użytkownika P[5] : 6. Parametr użytkownika P[6] : 7. Parametr użytkownika P[7] : 8. Parametr użytkownika P[8] : 9. Parametr użytkownika P[9] :. Parametr użytkownika P[] :. Parametr użytkownika P[] :. Parametr użytkownika P[] :. Parametr użytkownika P[] : 4. Parametr użytkownika P[4] : 5. Parametr użytkownika P[5] : 6. Parametr użytkownika P[6] : 7. Parametr użytkownika P[7] : 8. Parametr użytkownika P[8] : 9. Parametr użytkownika P[9] :. Parametr użytkownika Najpierw ustawić P ("blokada parametrów ") na wartość inną niż P ("klucz parametrów "), dla zapobiegnięcia zmianom w liście zdefiniowanej przez użytkownika. Następnie ustawić P na, aby uaktywnić listę parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Gdy lista jest zablokowana i parametry zdefiniowane przez użytkownika są uaktywnione, jedyną możliwością wyjścia z parametrów zdefiniowanych przez użytkownika i wyświetlania innych parametrów, jest ustawienie P ("klucz parametrów ") na wartość wprowadzoną w P ("blokada parametrów "). Alternatywnie można przywrócić ustawienia fabryczne dla wszystkich parametrów; w tym celu ustawić P = (grupy parametrów dla uruchamiania = przywracanie ustawień fabrycznych) i P97 = (ustawienia fabryczne). Ustawienia fabryczne parametrów P ("blokada parametrów") i P ("klucz parametrów") są identyczne." MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

24 Parametry Wydanie / P4[] Pamięć (RAM/EEPROM) Min: StatU: UT Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: - Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Ustawia tryb zapisu dla parametrów ("ulotnie" (RAM) lub "nieulotnie" (EEPROM)). Możliwe ustawienia: ulotnie (RAM) nieulotnie (EEPROM) P4[] : Złącze szeregowe COM P4[] : Złącze szeregowe BOP P4[] : PROFIBUS / CB. Przy panelu BOP parametry zawsze są zapisywane w EEPROM.. Sam parametr P4 jest zawsze zapisywany w EEPROM.. P4 nie będzie zmieniony, jeśli wykonywany jest reset do ustawień fabrycznych (P = i P97 = ). 4. P4 może być przetransferowany podczas ładowania parametrów (P = 9). 5. Przy "żądaniu zapisu przez USS/CB = ulotnie (RAM)" i "P4[x] = ulotnie (RAM)" wszystkie dane mogą być zapisane nieulotnie w EEPROM przez P Jeśli "żądanie zapisu przez USS/CB" i P4[x] są niezgodne, to zawsze wyższy priorytet posiada ustawienie "P4[x] = zapis nieulotny (EEPROM)". Żądanie zapisu przez USS/CB EEPROM EEPROM RAM RAM Wartość P4[x] RAM EEPROM RAM EEPROM Rezultat EEPROM EEPROM RAM EEPROM r8 Wersja oprogramowania Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla numer wersji zainstalowanego oprogramowania. r9 CO/BO: Słowo sterowania BOP Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla status rozkazów panela BOP. Opisane poniżej ustawienia przy podłączeniu do parametrów wejściowych BICO są używane jako "źródła" dla wprowadzania z klawiatury. Pola bitowe: Bit ZA / WY NIE Bit WY : Stop elektryczny TAK NIE Bit8 JOG w prawo NIE Bit Zmiana kierunku obrotûw NIE Bit Potencjometr silnikowy MOP Wyżej NIE Bit4 Potencjometr silnikowy MOP Niżej NIE Przy użyciu techniki BICO do powiązania funkcji z określonymi przyciskami panela obsługi, parametr ten wyświetla aktualny status właściwego rozkazu. Następujące funkcje mogą być przypisane do pojedynczych przycisków: - ZAŁ/WYŁ, - WYŁ, - JOG, - ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW, - WYŻEJ, - NIŻEJ r CO: Wartość zadana przed zadajnikiem rozruchu ZR Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną wartość zadaną częstotliwości (wejście zadajnika rozruchu). Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

25 Wydanie / Parametry r CO: Wygładzona częstotliwość wyjściowa Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną częstotliwość wyjściową przekształtnika (r4) bez kompensacji poślizgu, tłumienia rezonansu i ograniczenia częstotliwości. r Wygładzona prędkość wirnika Min: - Typ danych: Float Jedn. /min Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla obliczoną prędkość wirnika odpowiednio do częstotliwości wyjściowej przekształtnika [Hz] x / liczba biegunów. Przy tym obliczeniu nie jest uwzględniany poślizg zależny od obciążenia. r4 CO: Wygładzona częstotliwość wyjściowa przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla aktualną częstotliwość wyjściową przekształtnika. W przeciwieństwie do częstotliwości wyjściowej (r) w r4 zawarte są: kompensacja poślizgu, tłumienie rezonansu i ograniczenie częstotliwości. r5 CO: Wygładzone napięcie wyjściowe Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla wartość skuteczną napięcia podawanego na silnik. r6 CO: Wygładzone napięcie obwodu pośredniego Min: - Typ danych: Float Jedn. V Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla aktualne napięcie obwodu pośredniego. r7 CO: Wygładzony prąd wyjściowy Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla wartość skuteczną prądu silnika [A]. r9 CO: Prąd tworzący strumień (Isd) Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla składową prądu wytwarzającą strumień. Składowa prądu wytwarzająca strumień bazuje na strumieniu znamionowym, który jest obliczany przez parametry silnika (P4 obliczenie parametrów silnika). Obowiązuje tylko, gdy w P (tryb sterowania) wybrane jest sterowanie wektorowe, w innym przypadku będzie wyświetlana wartość. Składowa prądu tworząca strumień jest w zasadzie stała do prędkości bazowej silnika; powyżej prędkości bazowej składowa ta będzie słabsza (osłabianie pola), przez co uzyskuje się wzrost prędkości silnika, ale przy zredukowanym momencie. r CO: Prąd tworzący moment Isq Min: - Typ danych: Float Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla składową prądu wytwarzającą moment. Składowa prądu wytwarzająca moment obliczana jest przez wartości zadane momentu, które są dostarczane z regulatora prędkości. Obowiązuje tylko, gdy w P (tryb sterowania) wybrane jest sterowanie wektorowe, w innym przypadku będzie wyświetlana wartość. Przy silnikach asynchronicznych obliczane jest ograniczenie składowej prądu wytwarzającej moment (w połączeniu z maksymalnym dopuszczalnym napięciem wyjściowym (r7), mocą strat silnika i aktualnym osłabianiem pola (r77)), które zapobiega utykowi silnika. r CO: Wygładzony moment Min: - Typ danych: Float Jedn. Nm Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla moment silnika. MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

26 Parametry Wydanie / r CO: Wygładzona moc aktualna Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla moc silnika. Wartość jest wyświetlana w [kw] lub [hp] zależnie od ustawienia w P (praca w Europie / Ameryce Pn.). r5[] CO: Temperatura silnika Min: - Typ danych: Float Jedn. C Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświetla zmierzoną temperaturę silnika. r5[] :. Zestaw danych napędowych (ZDN) r5[] :. Zestaw danych napędowych (ZDN) r5[] :. Zestaw danych napędowych (ZDN) r6 CO: Wykorzystanie obciążalności przekształtnika Min: - Typ danych: Float Jedn. % Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - 4 Wyświetla wykorzystanie przekształtnika, które zostało obliczone przy pomocy modelu It. Wartość aktualna It odniesiona do maksymalnej możliwej wartości It daje wykorzystanie przeciążalności w [%]. Jeśli nie zostanie przekroczony prąd znamionowy przekształtnika, to będzie wyświetlane wykorzystanie obciążalności %. Jeśli prąd przekroczy wartość progową dla P94 (alarm przeciążenia It przekształtnika), to zostanie wygenerowany alarm A54 (przegrzanie przekształtnika) i zostanie zredukowany prąd wyjściowy przekształtnika przez P9 (reakcja przekształtnika przy przeciążeniu). Jeśli zostanie osiągnięte wykorzystanie przeciążalności %,zostanie wyzwolony błąd F5 (It przekształtnika). r7[5] CO: Temperatura przekształtnika [ C] Min: - Typ danych: Float Jedn. C Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla zmierzoną temperaturę radiatora i temperaturę złącza IGBT obliczoną na podstawie modelu termicznego. r7[] : Zmierzona temperatura radiatora r7[] : Temperatura modułu IGBT r7[] : Temperatura prostownika wejściowego r7[] : Temperatura otoczenia r7[4] : Temperatura karty sterowania r8 CO: Współczynnik mocy rzeczywistej Min: - Typ danych: Float Jedn. - Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświetla współczynnik mocy. Obowiązuje tylko, gdy w P (tryb sterowania) wybrane jest sterowanie U/f; w innym przypadku wyświetlana będzie wartość. r9 CO: Licznik zużycia energii [kwh] Min: - Typ danych: Float Jedn. kwh Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświetla energię elektryczną, która została zużyta przez przekształtnik od ostatniego skasowania licznika (patrz P4 kasowanie licznika zużycia energii). Wartość ta zostanie skasowana, gdy: P4 = (kasowanie licznika zużycia energii). P4 Kasowanie licznika energii P9 Min: StatU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Aktywny: Po potw. SU Nie Max: Ustawia wartość parametru r9 (licznik zużycia energii) z powrotem na. Możliwe ustawienia: Brak kasowania Kasowanie r9 do Dla skasowania wartości nacisnąć "P". Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów

27 Wydanie / Parametry r5 CO/BO: Aktywny zestaw danych rozkazowych Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla aktualnie wybrany zestaw danych rozkazowych i aktywny zestaw danych BICO (binektory i konektory). Możliwe ustawienia:. Zestaw danych rozkazowych (ZDR). Zestaw danych rozkazowych (ZDR). Zestaw danych rozkazowych (ZDR) Szczegóły: Patrz parametr P8. r5[] CO: Aktywny zestaw danych napędowych Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla aktualnie wybrany i aktywny zestaw danych napędowych. Możliwe ustawienia:. Zestaw danych napędowych (ZDN). Zestaw danych napędowych (ZDN). Zestaw danych napędowych (ZDN) r5[] : Wybrany zestaw danych napędowych r5[] : Aktywny zestaw danych napędowych Szczegóły: Patrz parametr P8. MICROMASTER 44 Siemens Sp. z o.o. Lista Parametrów -8 Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax ()

28 Parametry Wydanie / r5 CO/BO: Słowo stanu Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświetla pierwsze aktywne słowo stanu przekształtnika (format bitowy) i może być używany do diagnozy stanu przekształtnika. Pola bitowe: Bit Gotowość do zaączenia NIE Bit Gotowość do pracy NIE Bit Praca / zwolnienie impulsûw NIE Bit Aktywny bąd NIE Bit4 Aktywny WY TAK NIE Bit5 Aktywny WY TAK NIE Bit6 Aktywna blokada zaączenia NIE Bit7 Aktywny alarm NIE Bit8 Uchyb wart. zadana / wart. aktualna TAK NIE Bit9 Sterowanie z PLC (sterowanie PZD) NIE Bit Osiągnięto częstotliwość maksymalną NIE Bit Alarm: Wartość graniczna prądu silnika TAK NIE Bit Aktywny hamulec trzymający silnika NIE Bit Przeciążenie silnika TAK NIE Bit4 Prawy kierunek obrotûw silnika NIE Bit5 Przeciążenie przeksztatnika TAK NIE r5 bit "aktywny błąd" Wyjście bitu (błąd) jest odwracane na wyjściu binarnym (poziom niski = błąd, poziom wysoki = brak błędu). r5 bit4 "prawy kierunek obrotów" ZAŁ/WYŁ r54 bit Rewers r54 bit ZAŁ t t f rzecz t Praca r5 bit Silnik obraca się w r5 prawo Bit 4 lewo nie zdefiniowane wyświetlany jest ostatni stan Wyświetlacz 7-segmentowy dla słowa stanu jest przedstawiony w rozdziale "Wprowadzenie do parametrów systemowych MICROMASTER 44". Siemens Sp. z o.o. MICROMASTER Warszawa, ul. Żupnicza, tel. () 87 98, fax () Lista Parametrów t t

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie /6 Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie /6 Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL MICROMASTER 40 Lista Parametrów Wydanie 0/0 Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL Dokumentacja do MICROMASTER 40 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 09/2004. micromaster MICROMASTER 420. Przekształtniki częstotliwości 0,12 kw do 11 kw

Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 09/2004. micromaster MICROMASTER 420. Przekształtniki częstotliwości 0,12 kw do 11 kw Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 9/24 micromaster MICROMASTER 42 Przekształtniki częstotliwości,12 kw do 11 kw Ostrzeżenia, środki ostrożności i wskazówki Wydanie 4/4 Ostrzeżenia, środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 03/05. sinamics SINAMICS G110. Przekształtniki częstotliwości 0,12 kw do 3 kw

Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 03/05. sinamics SINAMICS G110. Przekształtniki częstotliwości 0,12 kw do 3 kw Kompaktowa Instrukcja Obsługi Wydanie 3/5 sinamics SINAMICS G Przekształtniki częstotliwości,2 kw do 3 kw Kompaktowa wersja instrukcji obsługi dotyczy przeważającej części typowych zastosowań. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn LWBM-3 Falownikowy układ napędowy Instrukcja do ćwiczenia Opracował:

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih tandardowe & właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 i5 ih Obudowa IP IP EMA1 Dane znamionowe Jednofazowe,4 ~, kw,4 ~ 1,5kW Trójfazowe,4 ~ 4kW,75 ~ 75kW 3 ~ 8kW Ze stałym momentem Ze zmiennym

Bardziej szczegółowo

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu Właściwości

Architektura systemu Właściwości sinamics G110 Architektura systemu Właściwości Ekonomiczne wejście do świata napędów z regulacją prędkości Optymalne rozwiązanie dla sieci 1-fazowych Kompaktowy i poręczny Wielostronny i możliwy do stosowania

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi Falownik TCO 510 Skrócona instrukcja obsługi Strona 2 z 12 Przewodnik ten ma pomóc w zainstalowaniu i uruchomieniu falownika oraz sprawdzeniu poprawnego działania jego podstawowych funkcji. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ. Wskazówki bezpieczeństwa i deklaracja kompatybilności. Parametry trybu wyświetlania. Parametry trybu podstawowego

ZAWARTOŚĆ. Wskazówki bezpieczeństwa i deklaracja kompatybilności. Parametry trybu wyświetlania. Parametry trybu podstawowego ZAWARTOŚĆ Rozdział 1 Wskazówki bezpieczeństwa i deklaracja kompatybilności Rozdział 2 Wstęp Rozdział 3 Instalacja mechaniczna Rozdział 4 Instalacja elektryczna Rozdział 5 Przykłady zastosowań Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Opis stanowiska sterowania prędkością silnika 3-fazowego Opracował: mgr inż. Arkadiusz Cimiński Data: październik, 2016 r. Opis

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Sterowanie częstotliwościowe wg. zasady U/f = const.

Sterowanie częstotliwościowe wg. zasady U/f = const. Sterowanie częstotliwościowe wg. zasady U/f = const. Program i sposób przeprowadzenia ćwiczenia 1. Przygotowanie zespołu obciążającego i układów pomiarowych. 1.1. Połączyć i uruchomić napęd z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3

Bardziej szczegółowo

falowniki JX - 9 Tabele danych strona - Wprowadzenie Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika...

falowniki JX - 9 Tabele danych strona - Wprowadzenie Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika... falowniki JX Tabele danych - 9 strona - Wprowadzenie...262 - Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego...262 Dystrybutor falowników OMRON WEBSYSTEM Aleja Jana Pawła 85, 26-700 Zwoleń,

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL MICROMASTER 40 Lisa Paramerów Wydanie 07/05 Dokumenacja Użykownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL Dokumenacja do MICROMASTER 40 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP-2.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp ZASADA DZIAŁANIA Jednym z flagowych produktów firmy Apator Control są zestawy systemów sterowania pompami typu ASQ. Jest to rozwiązanie autorskie kadry inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

B pl. Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D. Specyfikacja projektowa do B 1091

B pl. Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D. Specyfikacja projektowa do B 1091 B 1091-1 pl Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D Specyfikacja projektowa do B 1091 Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D Specyfikacja projektowa do

Bardziej szczegółowo

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR. Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK. (do central Flexomix )

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR. Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK. (do central Flexomix ) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK (do central Flexomix 0150-1550) Spis treści Połączenie kabli Opis funkcji Dane techniczne Strona

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe 8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI MULTI-CONTROL

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI MULTI-CONTROL vacon nxl PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI MULTI-CONTROL vacon 1 Aplikacja Multi-Control firmy Vacon (oprogramowanie ALFIFF20), wer. 3.5 INDEKS 1. Wprowadzenie... 2 2. Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Liczniki nastawne, elektroniczne Licznik nastawny LED - Codix 560

Liczniki nastawne, elektroniczne Licznik nastawny LED - Codix 560 Wyświetlacz LED Napięcie zasilania Temperatura pracy Wymiary Stopień ochrony Częstotliwość zliczania Dokładny Programowalny pomiar niskich częstotliwości Wielofunkcyjny Wskaźnik pozycji Zliczanie serii

Bardziej szczegółowo

Falownik VZ1000 Omron

Falownik VZ1000 Omron Falownik VZ1000 Omron Wyższa wydajność, lepsza jakość, mniejsze rozmiary Wektorowa regulacja prądu Wysoki początkowy moment obrotowy (200% / 0,5 Hz) Zakres regulacji prędkości 1:100 Dwa tryby pracy ND

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5 IsoBar ControlModul Instrukcja Obsługi Spis Treści Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2 Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3 Sterowania w trybie ISOBAR 4 Sterowanie ręczne 5 Ustawienie trybu

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P

Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P 1 Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P Od zasilaczy laboratoryjnych wymaga się przede wszystkim regulowania napięcia i prądu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu E001 E002 Brak / / 1) Chwilowa utrata zasilania 2) Napięcie zasilające nie spełnia założonych wymogów Niskie napięcie 3) Uszkodzenie mostka szyny DC prostowniczego i rezystancji buforującej 4) Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

GEO Solo II. Nr produktu

GEO Solo II. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI GEO Solo II Nr produktu 001198360 Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Solo II Energie Skrócona instrukcja Doświadczyć energii inhome mobil online pierwsze kroki: www.energynote.de/erste-schritte

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu (Modbus TCP) wersja 8.x

Regulator przepływu (Modbus TCP) wersja 8.x Regulator przepływu (Modbus TCP) wersja 8.x Listopad 2011 r. Systemy Sterowania i Ważenia Marek Chwierut, Zenon Garczarek sp.j. ul. Żółkiewskiego 3 63-400 Ostrów Wielkopolski tel/fax + 48 62 737 27 48,

Bardziej szczegółowo

STACJA PAMIĘCI SP2005

STACJA PAMIĘCI SP2005 STACJA PAMIĘCI SP2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE ELBOK s. c. 40-772 KATOWICE, ul. Nad Strumieniem 3 www.elbok.com.pl e-mail: elbok@elbok.com.pl Katowice

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Model Prąd znamionowy

Model Prąd znamionowy ASTOR SERWONAPĘDY ASTRAADA SRV 6.3 WZMACNIACZE Wzmacniacz musi być dobrany na taką samą moc, jak silnik z nim współpracujący. Dostępne modele wzmacniaczy: Model Wejście Napięcie (V) Wyjście Moc (kw) Prąd

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

A LIO COMBIVIS. Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa

A LIO COMBIVIS. Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa Analiza oscyloskop: 4-o kanałowy oscyloskop do graficznej kontroli i optymalizacji napędu. PC-Software: Uniwersalne i efektywne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC System DMS Co to jest system DMS? - elektroniczny, bezkontaktowy system z bardzo dokładnym czujnikiem położenia - sterowanie siłowników bez elementów elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI _PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI PA16000D SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Panel kontrolny... 4 III. Sposób podłączenia czujnika typu IEPE... 5 IV. Zasilanie... 6 V. Menu cd... 7 V.1. Edycja danych... 7 V.2.

Bardziej szczegółowo