Identyfikator: Strona: 2/22. Modernizacja instalacji ścieków oczyszczonych 2014 EBAB/14-010/IM-01/0003. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Identyfikator: Strona: 2/22. Modernizacja instalacji ścieków oczyszczonych 2014 EBAB/14-010/IM-01/0003. Spis treści"

Transkrypt

1

2 Strona: 2/22 Spis treści I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CEL ZADANIA OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO OGÓLNYCH I BRANŻOWYCH Pompa Silniki elektryczny OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES: LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: GRANICE ZAMÓWIENIA: Granice zakresu realizacji prac:... 6 II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI: ORGANIZACJA ROBÓT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO NIE DOTYCZY RUCH PRÓBNY PRÓBY KOŃCOWE POMIARY ODBIOROWE NIE DOTYCZY ODBIORY ROBÓT DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ZARZĄDZANIE ZADANIEM PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT (POR) III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania realizacyjne: Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót Organizacja Robót Szkolenie obsługi Nie dotyczy Instrukcja rozruchu, eksploatacji i remontów Nie dotyczy Ochrona istniejącej infrastruktury V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO WYMAGANIA OGÓLNE Dla projektów wykonawczych wszystkich branż Dla techniki wykonania dokumentacji wykonawczej Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ VI. ZAŁĄCZNIKI FRAGMENT DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ (RYS C ; NR PROJ U-14213) FOTOGRAFIE Z WIZJI LOKALNEJ (WIZJA LOKALNA ) LOKALIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNO SOCJALNEGO WYMIARY ISTNIEJĄCEGO ZAWIESIA SCHEMAT ZASADNICZY (RYS E ; NR PROJ U-14329/2)... 22

3 Strona: 3/22 6. BRANŻOWE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI UMÓW W GRUPIE EDF POLSKA SYGN: CUW/DIN/13/0045_07A WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU ORGANIZACJI ROBÓT (POR) PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC - ODNOŚNIK CUW/DIN/13/ KARTA ODBIORÓW ETAPOWYCH PRAC

4 Strona: 4/22 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. CEL ZADANIA Celem prac jest zapewnienie wysokiej dyspozycyjności i optymalnej sprawności agregatów pomp ścieków oczyszczonych (PSO) w EDF Kraków. Zrealizowanie ww. celu planuje się osiągnąć poprzez etapowe umożliwienie użytkowania na istniejących stanowiskach pompowych pomp o parametrach dopasowanych do okresowych wymagań technologicznych (sezon grzewczy - ~ m 3 /h; sezon poza grzewczy i przejściowy m 3 /h). 2. OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO OGÓLNYCH I BRANŻOWYCH Pompy PSO (pompy ścieków oczyszczonych) zainstalowane są na terenie oczyszczalni ścieków przemysłowo deszczowych nr 1 w EDF Kraków. Pompy przetłaczają wodę, oczyszczoną z łatwo opadających zawiesin, do wykorzystania w obiegu wody chłodzącej (po wcześniejszym uzdatnieniu w akcelatorach wody stacji uzdatniania dekarbonizacja i koagulacja). Jako pompy PSO projektowo zastosowano agregaty zatapialne o parametrach jak niżej: 2.1. Pompa typ - Fa D firmy EMU. wydajność - Q nom = 550 [m 3 /h] wysokość podnoszenia - H = 0,55 [MPa] 2.2. Silniki elektryczny typ - T 422-4/51 moc - P = 132 [kw] U = 380/660 [V] n = 1450 [obr/min] Podczas modernizacji w 2013 r. w jednej z pomp założono wirnik o średnicy 430 mm. Pomimo tej drobnej modyfikacji układ pompowy nie pracuje optymalnie. Potrzeby technologiczne w ostatnim okresie ( m3/h) wymaga dużego dławienia na poziomie do 0,3 MPa. Stan taki negatywnie wpływa zarówno na trwałość agregatu jak i na wysokie koszty pompowania.

5 Strona: 5/22 Pompy zainstalowane są w zbiorniku żelbetonowym usytuowanym poniżej poziomu terenu. Nad lukiem transportowym zbiornika (poziom gruntu) zabudowane są suwnice z wciągnikami elektrycznymi o nośności 2t patrz załączniki 1 i 2. Schemat zasadniczy obecnego układu elektrycznego przedstawia załącznik 5. Pompa zasilana jest z położonej na terenie oczyszczalni rozdzielni 0.4 kv oznaczonej jako OCD (~50 m) 3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES: Zakres usługi obejmuje: 1. Inwentaryzację stanu istniejącego, opracowanie projektu modernizacji. 2. Opracowanie Aneksu do Istniejącej Instrukcji Eksploatacyjnej uwzględniającego dokonane zmiany (zwiększenie możliwych wariantów pracy, wytyczne/wymagania obsługowe dla nowego agregatu pompowego ). 3. Przebudowę istniejącego pola zasilającego rozdzielni elektrycznej dla potrzeb obecnego i nowego silnika agregatu pompowego. 4. Przegląd ocena stanu technicznego rurociągów i armatury na tłoczeniu pompy. 5. Dostawę i montaż agregatu pompowego typ FA D + silnik lub równoważnego pod kątem: a. Parametrów (H[MPa], Q[m 3 /h], NPSHR[m], η ap, [%]), b. Sposobu montażu c. Wymiarów przyłączeniowych. 6. Przegląd ocenę stanu technicznego starych pompy. 7. Dostawę, kontrolę i wymianę oleju w komorze uszczelniającej agregatu pompowego pompy PSO nr Kontrolę oleju w komorze uszczelniającej pompy PSO nr Pomiary stanu izolacji starych silników 132 kw i ich wyposażenia (DI) 10. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zamontowanych na stanowiskach PSO 1-2 agregatów pompowych. 11. Próby skuteczności blokad i zabezpieczeń agregatów pompowych na stanowiskach PSO Rozruch i próby nowego agregatu pompowego (H, Q, η ap ) 13. Techniczne pomiary i rejestracja parametrów (H, Q, η ap ) starego agregatu pompowego na stanowiskach PSO Dostawę i wymiana rurociągu tłocznego pompy na stanowisku PSO1 15. Serwis w okresie gwarancyjnym.

6 4. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Strona: 6/22 EDF Polska S.A Oddział I w Krakowie Kraków, ul. Ciepłownicza Oczyszczalnia ścieków przemysłowo deszczowych nr 1 GPS: N: ,08 ; E: ,52 5. GRANICE ZAMÓWIENIA: 5.1. Granice zakresu realizacji prac: Całe agregaty pompowe na stanowisku pracy z kablami elektrycznymi Od wózka rozdzielni elektrycznej do skrzynki zasilającej przy pompie z odpięciem i podpięcia kabla w skrzynce zasilającej Od kołnierza kolana sprzęgającego PSO1 do kołnierza DN 400 na kolektorze zbiorczym. II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI: 1. ORGANIZACJA ROBÓT Prace prowadzone będą zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym Projektem Organizacji Robót. Zaplecze techniczno socjalne dla objętych zakresem prac, zlokalizowane zostanie na placu przy pompowni ścieków oczyszczonych patrz załącznik 3. Prace prowadzone będą w sposób wymagający odstawienie pompowni z ruchu na okres nie dłuższy niż 5 dni. 2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 2.1. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej Dostarczony agregat będzie: a. Kompatybilny z istniejącą stopą sprzęgającą i istniejącym sposobem opuszczania. b. Zdolny tłoczyć wodę (20 st. C; 998 kg/m3 ) w zakresie wydajności m3/h na wysokość nie mniejszą niż 22,00 m sł wody

7 Strona: 7/22 c. Posiadał wirnik wykonany z żeliwa sferoidalnego i zabezpieczony przed erozją powłoką typu ceram C3+C Zawiasie nowego agregatu Przewiduje się wykorzystanie istniejącego zawiesi. Wymiary istniejącego zawiesia przedstawiono w załączniku 4. Jeżeli będzie konieczne, Wykonawca dostosuje istniejące zawiesie agregatu pompowego poprzez jego stosowne przedłużenie. Elementy przedłużenia będą posiadać nośność 2 t i wykonane będą ze stali kwasoodpornej typu lub równoważnej pod kątem składu chemicznego, wytrzymałości i odporności korozyjnej Nowy rurociąg tłoczny. a. Wykonany zostanie ze stali kwasoodpornej wg PN-EN lub równoważnej uzgodnionej z Zamawiającym. b. Zastosowane zostaną kołnierze ze stali kwasoodpornej wg PN-EN lub równoważnej uzgodnionej z Zamawiającym. c. Wszystkie spoiny wykonane zostaną metodą TIG z zastosowaniem właściwego dla spawanej stali spoiwa. d. wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej A2 wg PN-EN ISO 3506 lub równoważnej uzgodnionej z Zamawiającym Uszczelki. Zastosowane zostaną uszczelki gumowe do wody przemysłowej z wkładką stalową np.. jak na poniższym rysunku Olej W istniejących pompach zastosowany zostanie olej zalecany przez producenta pompy (patrz poniższa tabela) lub inny równoważny zaakceptowany przez przedstawiciela zamawiającego. Oleje nie będą mieszane. Lista smarowań Komora uszczelnienia

8 Strona: 8/22 Rodzaj smarowania Smar Oznaczenia według DIN Olej transformatorowy DIN VDE 0370 Olej biały Isolan T Diala D UNIVOLT 56 MARCOL 52 Energol JS - R Energol WM 2 Eltec GK 2 KG 2 Pharmaceutical 30/40 Ilość oleju w komorze uszczelniającej istniejących pompy FA 15.99: - 44 dm Pozostałe wymagania zgodnie z Branżowymi Wymaganiami Szczegółowymi Obowiązującymi przy realizacji Umów w Grupie EDF Polska sygn: CUW/DIN/13/0045_07A załącznik 6, o ile powyżej nie określono inaczej Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej Wymagania dla silnika nowego agregatu: 1. Typ suchy, nie wypełniony olejem, bez obiegu chłodzenia (ciepło będzie oddawane do otaczającej silnik wody). 2. Liczba biegunów Przyłącze sieciowe: 400 V, 3~, 50 Hz. 4. Tryb pracy, w pozycji zanurzonej: S1. 5. Temperatura pompowanej wody 5-40 C. 6. Zapas mocy silnika: 5-10% (w odniesieniu do mocy pompy).

9 7. Sprawność przy mocy nominalnej: 89% 8. Stopień ochrony: IP Klasa izolacji: min F Strona: 9/ Łożyskowanie agregatu bezobsługowe o trwałości > 35 tys. godz. pracy 11. Uszczelnienie silnika: kasetowe (podwójne mechaniczne z SiC) trwałość > 17,5 tys. godz. pracy. 12. Wał: stal nierdzewna typu Zabezpieczenie uzwojeń silnika przed przegrzaniem, termistorowe PTC (czujniki muszą być zgodne z normą DIN 44082). 14. Monitorowanie przecieku do komory uszczelniającej (wskaźnik suchości DI) i możliwość kontroli zewnętrznej (króciec z zaworem i korkiem) Zalecenia dla silnika nowego agregatu: 1. Monitorowanie temperatury łożysk PTC (czujniki muszą być zgodne z normą DIN 44082) 2. Monitorowanie przecieku do silnika (komora listwy zaciskowej i komora wirnika silnika wskaźnik suchości) Układ sterowniczo-zasilający: 1..Z uwagi na wymaganą uniwersalność stanowiska agregatu pompowego PSO nr 1 (zasilenie obecnego agregatu o mocy 132 kw i nowo dostarczonego ~52 kw) przewiduje się pozostawienie dotychczasowego toru zasilania z wymianą lub przestawieniem zabezpieczenia silnika RIza-6s na tego samego typu z ustawieniem najechaniem zabezpieczenia. 2. W przypadku wymiany, zastosowane urządzenia będą jakości nie niższej niż obecne zastosowane tj: a. - rozłączniki z moduły zabezpieczeniowe SCHNEIDER ELECTRIC b. - styczniki SC1Fxxx (np. LC1F185) SCHNEIDER ELECTRIC c. - przekładniki Lumel, ABB, 3. Pozostałe wymagania branży elektrycznej - zgodnie z Branżowymi Wymaganiami Szczegółowymi Obowiązującymi przy realizacji Umów w Grupie EDF Polska sygn: CUW/DIN/13/0045_07A załącznik WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO NIE DOTYCZY

10 Strona: 10/22 4. RUCH PRÓBNY 1. Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym. 2. Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli objęte zakresem prac urządzenia nie będą wykazywać usterek w okresie 72 godzin. 3. Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę. 4. Odbioru ruchu dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 5. PRÓBY KOŃCOWE POMIARY ODBIOROWE NIE DOTYCZY 6. ODBIORY ROBÓT 1. Zakończenie robót będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłasza pisemnie przedstawicielowi zamawiającego ( , fax) wpisem do Dziennika Realizacji Prac. 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w ST dokumentów które będą potrzebne do odbioru końcowego. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennika Realizacji Prac, Aprobat technicznych, deklaracji zgodności, protokołów pomiaru drgań w miejscu pracy dostarczanych pomp, pomiarów eksploatacyjnych wydajności i ciśnienia. 4. Jeżeli przeprowadzenie odbioru częściowego lub końcowego uniemożliwia Wykonawcy jakaś przyczyna, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający lub inny Wykonawca zatrudniony przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni, to należy przyjąć, że Zamawiający przejął prace z dniem, w którym odbiory częściowy lub końcowy zostałyby przeprowadzone gdyby nie wystąpiła przeszkoda. 5. Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową. 6. osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego na 2 dni robocze naprzód. 7. W ciągu 2 dni roboczych od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru.

11 Strona: 11/22 8. Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po odbiorze. 9. Datą odbioru prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (końcowego). 7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Dokumentacja powykonawcza składa się z projektów powykonawczych oraz z dokumentacji robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt powykonawczy będzie zawierać stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie (plik / pliki w formacie pdf) komplet wszystkich istotnych dokumentów w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np.:, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, karty gwarancyjne, DTR wszystkich urządzeń, Karty Odbiorów Etapowych Prac wraz z ujętymi w nich protokołami, protokoły odbiorowe, 8. ZARZĄDZANIE ZADANIEM 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i przekazywania przedstawicielowi Zamawiającego cotygodniowych raportów i co miesięcznych sprawozdań z wykonywanych przez siebie prac. 9. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT (POR) Opracowany przez Wykonawcę POR będzie spełniać wytyczne instrukcji Wytyczne Przygotowania Projektu Organizacji Robót (POR) przed Rozpoczęciem Prac wypracowanej przez sieć BHP Grupy EDF w Polsce, odnośnik CUW/DIN/13/0182 załącznik 7 III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH Dla zakresu prac projektowych

12 Strona: 12/ Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA oraz niskoprądowej: 1. Dokumentacja modernizacji wykonana zostanie na bazie dostarczonej dokumentacji (z zachowaniem struktury schematów) z uwzględnieniem wszystkich istniejących blokad i powiązań z układami zewnętrznymi. 2. Wykonawca naniesie zmiany związane z modernizacją pompowni w dokumentacjach obiektowych, 3. Pozostałe wymagania - zgodnie z Branżowymi Wymaganiami Szczegółowymi Obowiązującymi przy realizacji Umów w Grupie EDF Polska sygn: CUW/DIN/13/0045_07A załącznik 6. IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Wymagania realizacyjne: Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji prac muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zakończeniu prac dokumenty te będą stanowić integralną część dokumentacji powykonawczej Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z: Opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem organizacji robót (POR). zapisami ST. z profesjonalną starannością. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, dostarczony na teren EDF Polska S.A. Oddział I Kraków, musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu ( atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp. ) oraz normy jakości Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując prace, między innymi koszty: transportu poziomego i pionowego, uczestnictwa w szkoleniach BHP i operatywkach, dojazdu, Wykonawca podczas realizacji prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

13 Strona: 13/ Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót Protokolarne przejęcie odebranie strefy prowadzenia prac Realizacja robót zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektami, opisami, harmonogramami Delegowanie do wykonania prac osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. (Świadectwo zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Dz. U z późniejszymi zmianami.) Otwieranie, przerywanie i zamykanie poleceń pisemnych na wykonywane prac Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu Wykonawca przed przystąpieniem do prac wejściem na teren EDF Polska S.A Oddział I Kraków - dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty: Listę pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, Listę pracowników wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji prac Projekt Organizacji Robót (zawartość zgodna z wytycznymi EDF Polska S.A.) Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie Zasad dotyczących bhp, bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska oraz Instrukcji Organizacji i Kontroli Ruchu Pieszego i Kołowego na terenie EDF Polska S.A/ w Krakowie oraz będzie prowadził prace zgodnie z ww zasadami W przypadku pięciokrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawcę w/w przepisów na terenie EDF Kraków, Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku będą miały zastosowanie klauzule Umowy o karach umownych Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego przy wykonywaniu prac, która zachowuje się w sposób

14 Strona: 14/22 sprzeczny z przepisami BHP i ppoż., stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na Terenu wykonywania prac lub też naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć bezpieczne wykonanie prac pożarowo-niebezpiecznych na własny koszt Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla wykonania zakresu prac, Wykonawca w czasie trwania prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie prowadzenia prac. Po ukończeniu prac Wykonawca usunie cały Sprzęt Wykonawcy i pozostawi terenie prowadzenia prac czysty i uporządkowany Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób w związku z badaniem stanu trzeźwości Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do wyrobienia kart identyfikacyjnych dla pracowników biorących udział przy ich realizacji. Sposób postępowania i wymagane dane opisano w Instrukcji Organizacji i Kontroli Ruchu Pieszego i Kołowego na terenie EDF Polska S.A/ w Krakowie Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac, do zwrotu identyfikatorów. W przypadku nie zwrócenia identyfikatorów, należność za niezwrócone identyfikatory 25 zł / szt. + VAT zostanie potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia a dokumentem rozliczeniowym będzie wystawiona przez Zamawiającego faktura VAT Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania do służb BHP Zamawiającego oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy) informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców które nastąpiły podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania robót częstotliwość spotkań może ulec zmianie Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i przekazania przedstawicielowi Zamawiającego cotygodniowych raportów i co miesięcznych sprawozdań z wykonywanych przez siebie prac.

15 Strona: 15/ Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentów wg wzoru obowiązującego w Grupie EDF Polska Osoby odpowiedzialne za nadzór ze strony Wykonawcy będą przeprowadzały codzienne kontrole miejsca pracy pod względem BHP. Kontrolowane będą brygady własne i podwykonawców. Potwierdzeniem Przeprowadzenia kontroli miejsca pracy będzie odpowiedni zapis w karcie Kontroli Miejsca Pracy (załącznik do polecenia pisemnego) Zgłaszanie do odbiorów etapowych prac ujętych w Karcie Odbiorów Etapowych (KOE) i pisemne potwierdzanie przeprowadzonych odbiorów Sporządzenie protokołów wyszczególnionych w KOE Organizacja Robót Organizacja terenu wykonywania prac Przez teren wykonywania prac / strefę prac, rozumie się cały teren na którym będą prowadzone roboty wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym dla potrzeb pracowników wykonawcy. Teren wykonywania prac zostanie uzgodniony i przekazany w formie pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do robót W ramach organizacji terenu wykonywania prac Wykonawcy nieodpłatnie zostanie udostępniona energia elektryczna, woda, energia cieplna, a ścieki zostaną odebrane w ramach istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej Na czas wykonywania prac, Wykonawcy zostaną udostępnione pomieszczenia z dostępem do WC i umywalka Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na teren realizacji prac bez zgody Kierownika Robót. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym Zabezpieczenie terenu wykonywania prac Zamawiający zapewni zabezpieczenie terenu wykonywania prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt.

16 Strona: 16/ Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: materiałów i części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, wykonania prac Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego Wykonawca od chwili rozpoczęcia prac do chwili zakończenia odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu wykonywania prac strefy pracy Porządek na terenu wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu wykonywania prac w należytym porządku między innymi poprzez: składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji prac, składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów (armatura, siłowniki, silniki, itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy, zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu, w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów (z wyjątkiem odpadów metalowych) do kontenerów, które dostarczy Wykonawca remontu. Kontenery mają być zamykane i oznaczone nazwą Wykonawcy, oraz nazwą i kodem odpadów Gospodarka odpadami W wyniku realizacji zadania przewiduje się wytworzenia odpadów w postaci 44 kg zużytego oleju Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania służbom Zamawiającego nieprzydatnych elementów metalowych i przepracowanych olejów, które powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy Spełnienie norm hałasu Dostarczony agregat pompowy spełniać będą normy dotyczące hałasu. Poziom hałasu w odległości 1 m od pracującej pompy nie będzie wyższy niż 85 db Komunikacja w miejscu prac Dziennik remontu / montażu dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada Wykonawca.

17 Strona: 17/ W trakcie realizacji prac, dziennik przechowywany będzie w kontenerze biurowym Wykonawcy ustawionym w strefie prowadzenia prac. W czasie wykonywania prac Wykonawca zapewni dla przedstawicieli Zamawiającego nieograniczony dostęp do Dziennika Każdy wpis do dziennika powinien być potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela drugiej Strony. O każdym wpisie Wykonawca winien bezzwłocznie powiadomić przedstawiciela Zamawiającego W celu zapewnienia sprawnej łączności na placu budowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów Kontrola jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny pod względem typów i ilości z opracowanym przez Wykonawcę projektem organizacji robót Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania Na żądanie inspektora nadzoru wykonawca udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami Szkolenie obsługi Nie dotyczy 1.5. Instrukcja rozruchu, eksploatacji i remontów Nie dotyczy 1.6. Ochrona istniejącej infrastruktury. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.

18 Strona: 18/22 O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi na terenie Polski, musi zawierać w swoim zakresie opisy koncepcji rozwiązań technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwiązań we wszystkich branżach W przypadku dokumentacji związanych, np. - fabryczne instrukcje obsługi; - DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp.; - - dokumentacja montażowa, - atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury; - karty gwarancyjne; - opisy techniczne; - rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, - inne związane; muszą one być wykonane w języku polskim. 1. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich. 2. Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3. Dokumentacja i rozwiązania w niej zawarte stanowić będą własność Zamawiającego i bez jego zgody Wykonawca nie może jej upowszechniać. W sytuacji, gdy Wykonawcy w odniesieniu do utworu powstałego w bezpośrednim związku z realizacją zamówienia przysługują prawa autorskie, przenosi on na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).w razie powstania takiego utworu wskutek realizacji zamówienia w toku tej realizacji, Zamawiającemu przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do tego utworu. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w toku realizacji

19 Strona: 19/22 zamówienia, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Wymienione wyżej prawa autorskie i prawa własności przemysłowej przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru prac projektowych. Wykonawca realizując zamówienie nie może naruszać praw osób trzecich z zakresu praw autorskich i praw własności przemysłowej. 4. Inwentaryzacje, ekspertyzy - Wykonawca, we własnym zakresie, dokona przeglądu, inwentaryzacji i oceny technicznej istniejących obiektów i urządzeń, sieci, instalacji, itp. w szczególności pod kątem przydatności dla nawiązania się do projektowanej części. Dla tego zakresu Wykonawca sporządzi stosowną dokumentację, a Zamawiający umożliwi dostęp do elementów inwentaryzowanych oraz możliwe do uzyskania parametry techniczne. 5. Każdy wydzielony tom dokumentacji (w tym wykonawczej) musi posiadać ocenę zgodności z przepisami, poprzez naniesienie odpowiedniej klauzuli odpowiedniego Rzeczoznawcy BHP, P. Poż., ( jest to wymóg Zamawiającego, niezależnie od wymogów prawa ) Dla projektów wykonawczych wszystkich branż 1. Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przedmiotowych robót z wyjaśnieniami opisowymi w odniesieniu do: Obiektu lub jego części; Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych; Instalacji; Wyposażenia technologicznego oraz technicznego Dla techniki wykonania dokumentacji wykonawczej Dokumentacje należy opracować wg zasad j.n.: W przypadku dokumentacji wykonawczej: w 2 egzemplarzach w formie papierowej, w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nośnik elektroniczny CD-ROM. Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji Dla wykonywanej dokumentacji obowiązują następujące formaty: a) Rysunki techniczne format plików: dwg program: AutoCAD 2007

20 Strona: 20/22 b) Rysunki techniczne elektryczne format plików: dwg program: AutoCAD 2007 c) Pliki bitmapowe w niskiej jakości format plików: jpg kompresja: 85-90% rozdzielczość: 200 DPI d) Pliki bitmapowe w wysokiej jakości format plików: tif kompresja: możliwa LZW rozdzielczość: 300 DPI dla kolorowych, 300 DPI dla skali szarości, 600 DPI dla czarno-białych e) Pliki tekstowe edytowalne format plików: docx program: MS Word uwaga: Zapis pojedynczych stron w pliku typu docx jest niedopuszczalne - jeden dokument w jednym pliku. Formatowanie dokumentów wykonane zostanie z użyciem styli. Każdy dokument będzie posiadać automatyczny spis treści. f) Arkusze kalkulacyjne format plików: xlsx program: MS Excel i) Pliki bazodanowe (Access) format plików: mdbx program: MS Access j) Pliki zarchiwizowane format plików: rar program: WinRAR k) Pliki nieedytowalne format plików: pdf program: Adobe Acrobat Uwagi: 1. plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony. Załączniki do konkretnego dokumentu będą załączone do pliku PDF - dokument PDF i załączniki do niego to jeden plik PDF. 2. Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej będą posiadać wypełnione metadane jednoznacznie identyfikujecie dokument. 3. Pliki PDF będą drukowane z aplikacji macierzystych z pełnym wykorzystaniem właściwości dokumentu (warstw, zakładek, spisów treści, )

21 Strona: 21/22 2. MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI W fazie uzgodnień dokumentację należy dostarczać do przedstawiciela zamawiającego, za pisemnym potwierdzeniem. Dokumentacja do uzgodnień będzie spełniać wyżej wyspecyfikowane wymagania. Uzgodnioną dokumentację należy przekazać do archiwum Zamawiającego za pisemnym potwierdzeniem przekazania dokumentacji. Potwierdzenie stanowi niezbędny załącznik do protokołu odbioru prac. 3. OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego Opracowany projekt modernizacji podlegać będzie opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu do 5 dni roboczych od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia przewiduje się trzy sytuacje: zwrot do korekty z uwagami, przyjęcie dokumentacji bez uwag, przyjęcie dokumentacji z uwagami. Brak opinii w terminie 5 dni roboczych od jego przekazania będzie równoznaczny z akceptacją Zamawiającego o ile przed upływem tego terminu Zamawiający nie wystąpi do Wykonawcy z wnioskiem o prolongatę terminu, z podaniem przyczyny zwłoki i propozycji nowego terminu. Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne podanie przyczyn ich nie ujęcia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bądź niezgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie, owo, faksowo) rozwiązań projektowych na bieżąco w szczególności co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu.

22 Strona: 22/22 VI. ZAŁĄCZNIKI 1. FRAGMENT DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ (RYS C ; NR PROJ U ) 2. FOTOGRAFIE Z WIZJI LOKALNEJ (WIZJA LOKALNA ) 3. LOKALIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNO SOCJALNEGO 4. WYMIARY ISTNIEJĄCEGO ZAWIESIA 5. SCHEMAT ZASADNICZY (RYS E ; NR PROJ U-14329/2) 6. BRANŻOWE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI UMÓW W GRUPIE EDF POLSKA SYGN: CUW/DIN/13/0045_07A 7. WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU ORGANIZACJI ROBÓT (POR) PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC - ODNOŚNIK CUW/DIN/13/ KARTA ODBIORÓW ETAPOWYCH PRAC.

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Numer identyfikacyjny:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji kolorystyki zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik

Opracowanie koncepcji kolorystyki zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik 1/11 zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik Status: FUSE Liczba stron: 11 Rewizja Imię Nazwisko Opracował Sprawdził Zatwierdził Data Podpis Imię Nazwisko Data Podpis Imię Nazwisko Data Podpis AA Marcin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, czerwiec 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia3 2. Opis stanu istniejącego3 3. Szczegółowy zakres prac3 4. Uwagi dodatkowe3 Strona 2 z 6 1.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego zespołu pompowego pompy diagonalnej oraz podłączenie do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r.

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Projekt umowy Nie wypełniać pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Remont pompy obiegowej

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Remont pompy obiegowej Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, lipiec 2015 Strona 1 z 6 Zawartość Zawartość... 2 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 4. Wymagane parametry pracy pompy po remoncie...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna < ST > Dla

Specyfikacja Techniczna < ST > Dla Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Techniczna < ST > Dla zadania pod nazwą Remontu kapitalny wózka kontenerowego SMV 4531 TA5 będącego własnością Euroterminal Sławków Sp. z o.o. w Sławkowie.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK 1 DO UMOWY NR./PM/PMR-ELB/ZK/KP/2016 Opis przedmiotu zamówienia pn. Przystosowanie układów pomocniczych generatora bl 2 do wymagań obowiązujących przepisów Dyrektywa 99/92/EC, Dyrektywa 94/9/EC

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji hydrantowej w budynkach siedziby Oddziału PSE S.A. w Poznaniu ul. Marcelińska 71, w ramach przystosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław. pl. Nowy Targ Wrocław ZAMAWIAJĄCY PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wrocław. pl. Nowy Targ Wrocław ZAMAWIAJĄCY PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Wrocław ZAMAWIAJĄCY pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław NAZWA ZADANIA Prace przygotowawcze i eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Wydziału Chemii we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 14

Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Wydziału Chemii we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 14 - WZÓR- Postępowanie nr BZP.2422.17.2014.JS Załącznik nr 4 Do Umowy nr KARTA GWARANCYJNA określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) tj. Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu jako uprawnionego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU INSTALACJI SCHŁADZAJĄCEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM AGREGATU SCHŁADZAJĄCEGO, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA ISO 9001/14001 NA STACJI A-18 PLAC WILSONA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY INFRA EKO ZASTOSOWANIE Pompowanie ścieków o dużej zawartości ciał stałych, ciał włóknistych, tłoczenie wody z zawartością piasku, szlamu i innych zanieczyszczeń. Tłoczenie gnojówki i fekalii. Znajdują

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna. z siedzibą: ul. Elektryczna 5, Ostrołęka

ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna. z siedzibą: ul. Elektryczna 5, Ostrołęka ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Elektryczna 5, 07 401 Ostrołęka Ostrołęka, dn. 07 czerwca 2013 r. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR : pomiędzy:. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, a. REGON.., NIP.., reprezentowanym przez: 1..., zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

5. Obowiązki Wykonawcy

5. Obowiązki Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE PN 1/2016 W dniu... w Potoczku, pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku NIP 862-10-07-586, REGON 00009778, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 2 z 15 Spis treści 1 Wymagania ogólne dla dokumentacji... 5 1.1 Zakres i standard dokumentacji... 5 1.2 Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Remont pomp wody chłodzącej FLYGT Lublin, Marzec 2013 Strona 1 z 5 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres prac...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO CZĘŚĆ A - DOSTAWA

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO CZĘŚĆ A - DOSTAWA Pieczęć nagłówkowa Zakładu PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO DOTYCZY UMOWY NR z dnia CZĘŚĆ A - DOSTAWA W dniu dzisiejszym dostarczono do w n/w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE Tłoczenie ścieków zwierzęcych, gnojówki, fekalii, cieczy zanieczyszczonych miękkimi ciałami stałymi, cieczy z zanieczyszczeniami włóknistymi,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Pawilon I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o Ul. Uzdrowiskowa 63 ZAKRES ROBÓT : Remont niecki basenu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009 U M O W A NR./2009 Załącznik Nr 6 wzór umowy na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi przy Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain MTS

Opis serii: Wilo-Drain MTS Opis serii: Wilo-Drain MTS H/m 35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Wilo-Drain MTS 40 MTS 40/39 MTS 40/35 MTS 40/31 MTS 40/27 MTS 40/24 MTS 40/21 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści:

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści: Umowa nr Dnia w Pabianicach, pomiędzy: 1.Gminą Miejską Pabianice Szkołą Podstawową nr 3 w Pabianicach, z siedzibą przy ul. Mokrej 28/34, posiadającym NIP 731-11-29-567, REGON 001385002 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo