SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

2 Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono także niektóre późniejsze zmiany personalne i organizacyjne Redakcja: inż. Anna Gemza mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz Opracowanie typograficzne, skład i łamanie: Monika Kolęda Opracowanie graficzne, projekt okładki: mgr Monika Kolęda Fotografie: Paweł Golusik, Monika Kolęda ISBN Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2014 Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. S. Kulczyńskiego Nakład: 500 egz.

3 SPIS TREŚCI WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Komisje Senackie Komisje Rektorskie Komisje Dyscyplinarne Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Komisja Etyki Komisja Funduszu im. dr. Emila Niedźwirskiego Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Uczelni Zespół ds. Punktacji Dorobku Naukowego Pełnomocnicy Rektora WYDZIAŁ LEKARSKI Rada Wydziału Dziekanat Wydziału Lekarskiego Katedra Patomorfologii Zakład Patomorfologii Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Katedra Biofizyki Zakład Biofizyki Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii Katedra i Zakład Farmakologii Katedra i Zakład Fizjologii Katedra i Zakład Higieny Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Katedra Medycyny Sądowej Zakład Medycyny Sądowej Zakład Prawa Medycznego... 74

4 Zakład Technik Molekularnych Katedra i Zakład Mikrobiologii Katedra Patofizjologii Zakład Patofizjologii Zakład Elektrokardiologii i Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych Katedra i Zakład Genetyki Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Katedra Pedagogiki Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej Zakład Pedagogiki Zdrowia Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedra Medycyny Ratunkowej Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Klinika Medycyny Ratunkowej I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętnicznego I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedra i Klinika Neonatologii Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY Rada Wydziału Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Katedra Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Katedra Protetyki Stomatologicznej

5 SPIS TREŚCI Zakład Protetyki Stomatologicznej Zakład Materiałoznawstwa Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedra Periodontologii Zakład Periodontologii Zakład Patologii Jamy Ustnej Zakład Anatomii Stomatologicznej Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Klinika Chirurgii Plastycznej Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Zakład Otolaryngologii Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii Studium Szkolenia Podyplomowego Filia nr 2. Biblioteka Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Rada Wydziału Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Katedra Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Zakład Chirurgii Endowaskularnej Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Katedra i Klinika Chirurgii Serca Katedra Chirurgii Urazowej Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Zakład Medycyny Sportowej Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

6 SPIS TREŚCI Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Samodzielna Pracownia Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Katedra Gastroenterologii i Hepatologii Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Zakład Dietetyki Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Katedra i Klinika Kardiologii Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny (ROK) do Przeszczepu Nerki Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Katedra i Klinika Neurochirurgii Katedra Neurologii Klinika Neurologii Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej Katedra i Klinika Okulistyki Katedra Onkologii Klinika Onkologii Ginekologicznej Zakład Chirurgii Onkologicznej Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Zakład Rehabilitacji Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Katedra Psychiatrii Klinika Psychiatrii Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc Katedra Radiologii Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

7 SPIS TREŚCI Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Katedra i Zakład Medycyny Społecznej WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rada Wydziału Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Katedra Analityki Medycznej Zakład Hematologii Laboratoryjnej Zakład Chemii Klinicznej Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych z Pracownią Agroekologii Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Katedra i Zakład Chemii Leków Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Katedra i Zakład Chemii Organicznej Zakład Farmacji Przemysłowej Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Katedra i Zakład Technologii Leków Katedra i Zakład Farmakognozji Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych Katedra i Zakład Toksykologii Diagnostyczne Laboratorium Dydaktyczne Oddziału Analityki Medycznej Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Wydziału Farmaceutycznego Muzeum Farmacji Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Filia nr 1. Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego

8 SPIS TREŚCI WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Rada Wydziału Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Katedra Zdrowia Publicznego Zakład Organizacji i Zarządzania Zakład Medycznych Nauk Społecznych Zakład Promocji Zdrowia Zakład Farmakoekonomiki Zakład Gerontologii Zakład Alergologii Zakład Ratownictwa Medycznego Zakład Nauk Podstawowych Zakład Nauki Zawodu Katedra Fizjoterapii Zakład Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej Katedra Ginekologii i Położnictwa Zakład Ginekologii Zakład Położnictwa Zakład Położnictwa Praktycznego Zakład Dietetyki Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego Zakład Specjalności Zabiegowych Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Zakład Chorób Układu Nerwowego Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego Zakład Pediatrii Społecznej Zakład Pulmonologii Pediatrycznej Katedra Chorób Serca Klinika Chorób Serca

9 SPIS TREŚCI Samodzielna Pracownia Badań Układu Krążenia Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Filia Nr 3. Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu MIĘDZYWYDZIAŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Biblioteka Główna Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ADMINISTRACJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Władze administracyjne Jednostki Podległe Rektorowi Biuro Obsługi Rektora i Prorektorów Komisja Bioetyczna Zespół Radców Prawnych Zespół Rewidentów Inspektorat BHP i PPOŻ Inspektorat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Audytor Wewnętrzny Jednostki Podległe Prorektorowi ds. Nauki Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą Sekcja Fotografii Jednostki Podległe Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni Dział ds. Projektów Europejskich Biuro Zespołów Projektowych Jednostki Podległe Prorektorowi ds. Dydaktyki Dział Spraw Studenckich Dziekanat Wydziału Lekarskiego Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademickie Biuro Karier Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

10 ADMINISTRACJA Jednostki Podległe Prorektorowi ds. Klinicznych Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi Jednostki Podległe Kanclerzowi Sekretariat Kanclerza Dział Spraw Pracowniczych Dział Organizacyjny Ośrodek Sieciowo-Komputerowy Stanowisko ds. Systemu Jakości ISO Zakład Usług Pralniczych i Różnych Max Jednostki Podległe Zastępcy Kanclerza Kwestor Zastępca Kwestora Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planownia Dział Kosztów Dział Finansowy Dział Płac Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku Dział Planowania i Analiz Jednostki Podległe Zastępcy Kanclerza ds. Logistyki Dział Techniczny Dział Aparatury Naukowej Dział Eksploatacji Dział Transportu i Zaopatrzenia Jednostki Podległe Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji Zespół ds. Zamówień Publicznych Zespół ds. Inwestycji Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji Dział Utrzymania Ruchu Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Organizacje Związkowe Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Uniwersytetu Medycznego Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkoły Wyższe i Nauka w Uniwerytecie Medycznym i Szpitalach Klinicznych NSZZ Solidarność 80 Region Dolny Śląsk przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1, Uniwersytecie Przyrodniczym i 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

11 ADMINISTRACJA Dolnośląska Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Szkół Wyższych Ogólnopolskiego Akademickiego Związku Zawodowego (OAZZ) Samorząd Studentów PLACÓWKI LECZNICZE Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu (SPSK1) Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ścinawie Ośrodek Alzheimerowski Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu INDEKS

12 PLACÓWKI LECZNICZE Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejw Ścinawie Ośrodek Alzheimerowski Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Akademicka Poliklinika Stomatologiczna Wielospecjalistyczna Przychodnia lekarska Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu INDEKS Indeks nazwisk

13 Władze Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

14 14

15 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU SENAT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek Prorektor do Spraw Nauki prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak Prorektor do Spraw Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Jacek Szepietowski Prorektor do Spraw Dydaktyki prof. dr hab. Michał Jeleń Prorektor do Spraw Klinicznych prof. dr hab. Romuald Zdrojowy Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego dr hab. Beata Kawala, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Joanna Rymaszewska Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Joanna Rosińczuk 15

16 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Członkowie Senatu Lilia Aplas prof. dr hab. Grażyna Bednarek- Tupikowska dr Dariusz Biały Natasza Blek Michał Błoch prof. dr hab. Andrzej Boznański Mariusz Czarnecki mgr Dagmara Drozd Magdalena Jaworska prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Tomasz Konopka dr Ewa Kuriata Fryderyk Menzel prof. dr hab. Marek Mędraś prof. dr hab. Halina Milnerowicz dr Marek Murawski dr Artur Owczarek prof. dr hab. Piotr Ponikowski Marta Pysz dr hab. Beata Sobieszczańska, prof. nadzw. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska Ewelina Sieradzka dr Anna Wojakowska dr Dobrochna Zeńczak- Więckiewicz prof. dr hab. Piotr Ziółkowski W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym kanclerz mgr Elżbieta Urban zastępca kanclerza kwestor mgr Renata Sławińska dyrektor Biblioteki Głównej UMW oraz jeden przedstawiciel z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni (osoby te nie wchodzą w skład Senatu, tylko w nim uczestniczą) 16

17 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJE SENACKIE W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym jeden przedstawiciel z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni KOMISJA BADAŃ NAUKOWYCH prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Kielan prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Tomasz Konopka prof. dr hab. Leszek Paradowski prof. dr hab. Piotr Ponikowski prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska dr hab. Agata Mulak dr Marek Murawski dr Artur Owczarek mgr Teresa Bęć dokt. Michał Kazanowski stud. Fryderyk Menzel stud. Marta Pysz Obsługa Komisji Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, Sekcja Nauki KOMISJA ROZWOJU KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Grażyna Bednarek- Tupikowska prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Piotr Ponikowski dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów, prof. nadzw. dr hab. Hanna Gerber dr hab. Agnieszka Piwowar dr Dariusz Biały dr Andrzej Stawarski dr Piotr Świątek dokt. Kalina Welz-Kubiak stud. Amelia Głowaczewska stud. Fryderyk Menzel Obsługa Komisji Dział Spraw Pracowniczych 17

18 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA DYDAKTYKI I WYCHOWANIA prof. dr hab. Michał Jeleń przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Kielan prof. dr hab. Adam Szeląg dr hab. Bohdan Gworys, prof. nadzw. dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wróbel, prof. nadzw. dr hab. Izabela Fecka dr hab. Joanna Rosińczuk dr Marta Rzeszutko dr Hanna Woytoń-Górawska dr Dobrochna Zeńczak- Więckiewicz mgr Renata Majak dokt. Julita Porwolik stud. Mariusz Czarnecki stud. Fryderyk Menzel Obsługa Komisji Dział Spraw Studenckich KOMISJA FINANSOWO-BUDŻETOWA prof. dr hab. Joanna Rymaszewska przewodnicząca prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak prof. dr hab. Jacek Szepietowski dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. dr hab. Joanna Rosińczuk dr hab. Beata Kawala, prof. nadzw. dr hab Irena Kustrzeba-Wójcicka prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska dr Rafał Dobek dr Dorota Kamińska dr Artur Owczarek mgr Elżbieta Urban dokt. Mateusz Głód stud. Jarosław Nawrot stud. Joanna Ścieszka Obsługa Komisji Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania 18

19 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA WYDAWNICZA prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Piotr Dzięgiel prof. dr hab. Andrzej Kiejna prof. dr hab. Tomasz Konopka prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska dr hab. Adam Reich, prof. nadzw. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith, prof. nadzw. dr Dominik Krzyżanowski dr Marek Murawski mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz mgr Renata Sławińska dokt. Milena Ściskalska stud. Wojciech Czak stud. Amelia Głowaczewska Obsługa Komisji Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni KOMISJA ODZNACZEŃ prof. dr hab. Michał Jeleń przewodniczący prof. dr hab. Krzysztof Grabowski prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska prof. dr hab. Mieczysław Woźniak prof. dr hab. Piotr Ziółkowski dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw. dr Przemysław Kowalski dr Jan Kazanowski Maria Elżbieta Surowiec dokt. Katarzyna Kowalska stud. Magdalena Jaworska Obsługa Komisji Dział Spraw Pracowniczych KOMISJA REMONTÓW KAPITALNYCH I INWESTYCJI prof. dr hab. Grażyna Bednarek- Tupikowska przewodnicząca prof. dr hab. Krzysztof Grabowski prof. dr hab. Piotr Ziółkowski 19

20 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU dr hab. Barbara Królak- Olejnik, prof. nadzw. dr hab. Beata Sobieszczańska, prof. nadzw. dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw. dr hab. Adam Matkowski dr Ewa Kuriata dr Artur Owczarek mgr Renata Sławińska dokt. Ewelina Sieradzka stud. Zofia Kielan stud. Maciej Krawiec Obsługa Komisji Dział Techniczny KOMISJA ARBITRAŻOWA prof. dr hab. Marek Mędraś przewodniczący prof. dr hab. Rajmund Adamiec prof. dr hab. Andrzej Boznański prof. dr hab. Andrzej Kiejna prof. dr hab. Halina Milnerowicz prof. dr hab. Piotr Ponikowski prof. dr hab. Piotr Ziółkowski dr Dariusz Biały dr Anna Bohdanowicz- Pawlak dr Marek Murawski dr Anna Wojakowska dokt. Patryk Woytala stud. Natasza Blek stud. Michał Błoch Obsługa Komisji Dział Organizacyjny 20

21 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA STATUTOWA prof. dr hab. Romuald Zdrojowy przewodniczący prof. dr hab. Tomasz Konopka prof. dr hab. Marek Mędraś prof. dr hab. Leszek Paradowski prof. dr hab. Adam Szeląg dr Dariusz Biały dr Tadeusz Niezgoda Bożena Szlegel dokt. Mateusz Sokolski stud. Natasza Blek stud. Marta Pysz Obsługa Komisji Dział Organizacyjny KOMISJE REKTORSKIE W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym jeden przedstawiciel z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni KOMISJA DS. SZPITALI KLINICZNYCH, LECZNICTWA I LABORATORIÓW prof. dr hab. Romuald Zdrojowy przewodniczący prof. dr hab. Szymon Dragan prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz prof. dr hab. Wojciech Kielan prof. dr hab. Tomasz Kręcicki prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło prof. dr hab. Piotr Wiland prof. dr hab. Dariusz Wołowiec dr hab. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw. dr hab. Jan Skóra, prof. nadzw. dr Maciej Przestalski lek. Marek Ściebura Obsługa Komisji Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych 21

22 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA DS. RESTRUKTURYZACJI UCZELNI I SZPITALI KLINICZNYCH prof. dr hab. Romuald Zdrojowy przewodniczący prof. dr hab. Rajmund Adamiec prof. dr hab. Szymon Dragan prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Dariusz Patkowski prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska prof. dr hab. Andrzej Szuba prof. dr hab. Dariusz Wołowiec dr hab. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw. dr hab. Jan Skóra, prof. nadzw. dr hab. Janusz Dembowski dr Jerzy Medyński Obsługa Komisji Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych KOMISJA SOCJALNO-MIESZKANIOWA dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. przewodnicząca dr hab. Wojciech Baran dr hab. Marek Cegielski dr Anna Bohdanowicz- Pawlak dr Maria Drzewicka dr Urszula Kanaffa-Kilijańska dr Wiesława Karnas-Kalemba dr Sylwia Krzemińska dr Piotr Napadłek dr Krystyna Poręba mgr Maria Krystyna Dziedziul mgr Marzena Terpiłowska dokt. Ewelina Sieradzka Obsługa Komisji Dział Eksploatacji KOMISJA DS. SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Hendrich 22

23 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU prof. dr hab. Jerzy Liebhart prof. dr hab. Janusz Pluta prof. dr hab. Anna Skoczyńska prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska prof. dr hab. Dariusz Wołowiec prof. dr hab. Mieczysław Woźniak prof. dr hab. Danuta Zwolińska prof. dr hab. Krzysztof Kałwak dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw. dr hab. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Radwan- Oczko, prof. nadzw. dr hab. Anna Brzecka dr hab. Izabela Fecka dr hab. Jerzy Garcarek dr hab. Joanna Rosińczuk dr hab. Robert Śmigiel dr Tomasz Jurek mgr Monika Michalak Obsługa Komisji Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego KOMISJA DS. WYNALAZCZOŚCI prof. dr hab. Stanisław Ryng przewodniczący prof. dr hab. Piotr Dzięgiel prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas dr hab. Marek Bochnia, prof. nadzw. dr hab. Izabela Fecka dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska dr hab. Marcin Mikulewicz dr Dariusz Biały dr Wojciech Dziewiszek dr Agata Górniak dr Radosław Kempiński dr Małgorzata Matusiewicz dr Marcin Mączyński dr Piotr Świątek Obsługa Komisji Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 23

24 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PLAGIATOM prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Tomasz Konopka prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas prof. dr hab. Leszek Paradowski prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz dr Aleksander Pietkiewicz Obsługa Komisji Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni KOMISJE DYSCYPLINARNE KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH prof. dr hab. Halina Milnerowicz przewodnicząca prof. dr hab. Marek Bolanowski zastępca przewodniczącej prof. dr hab. Jerzy Lewczuk zastępca przewodniczącej prof. dr hab. Tomasz Kręcicki prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas prof. dr hab. Marek Sąsiadek prof. dr hab. Anna Skoczyńska prof. dr hab. Wacław Weyde dr hab. Lidia Hirnle, prof. nadzw. dr hab. Bożena Płonka- Syroka, prof. nadzw. dr hab. Beata Sobieszczańska, prof. nadzw. dr hab. Justyna Brasuń dr hab. Janusz Dembowski dr hab. Robert Śmigiel dr hab. Andrzej Teisseyre dr Dorota Frydecka dr Alina Jankowska-Konsur dr Jan Nienartowicz mgr Renata Sławińska stud. Michał Błoch 24

25 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU stud. Dorota Kozłowska RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH prof. dr hab. Julia Bar prof. dr hab. Wojciech Kosmala prof. dr hab. Marek Mędraś prof. dr hab. Wanda Nawrocka prof. dr hab. Krzysztof Simon prof. dr hab. Piotr Wiland prof. dr hab. Piotr Ziółkowski dr hab. Jan Skóra, prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw. dr hab. Anna Wolańczyk-Mędrala, prof. nadzw. dr hab. Piotr Milejski dr hab. Maryta Nittner-Marszalska KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW Członkowie nauczyciele akademiccy prof. dr hab. Joanna Rymaszewska przewodnicząca prof. dr hab. Urszula Kaczmarek prof. dr hab. Dariusz Janczak dr hab. Irena Kustrzeba- Wójcicka dr hab. Agnieszka Piwowar dr hab. Joanna Rosińczuk dr Tomasz Dawiskiba dr Katarzyna Jankowska dr Monika Kantorska-Janiec dr Tomasz Pietraszkiewicz Członkowie doktoranci Irena Duś Klaudia Konikowska Katarzyna Kowalska Maria Lepucka Kuba Ptaszkowski Bartłomiej Stańczykiewicz Dorota Szcześniak Patryk Woytala 25

26 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW Członkowie nauczyciele akademiccy prof. dr hab. Krzysztof Grabowski przewodniczący dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw. dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska dr Żaneta Czyżnikowska dr Ewa Drabik-Danis dr Natalia Stawińska dr Ryszard Ślęzak dr Krzysztof Tupikowski dr Paweł Wróblewski mgr Jolanta Grzebieluch mgr Sylwia Płaczkowska Członkowie doktoranci Łucja Cwynar-Zając Beata Guzak Marta Jakubik Andrzej Janus Katarzyna Juszczyńska Tomasz Kraśnicki Kamil Nelke Agnieszka Rogula Agnieszka Salomon Marta Woźniak RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. DOKTORANTÓW prof. dr hab. Grażyna Bidzińska-Speichert prof. dr hab. Wojciech Kielan prof. dr hab. Tomasz Konopka dr hab. Robert Śmigiel dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw. dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska Obsługa Komisji Dział Spraw Studenckich 26

27 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW Członkowie nauczyciele akademiccy prof. dr hab. Piotr Dzięgiel przewodniczący dr hab. Grażyna Durek, prof. nadzw. dr hab. Beata Ponikowska, prof. nadzw. dr hab. Iwona Taranowicz dr Iwona Bednarz dr Anna Paradowska-Stolarz dr Irena Porębska dr Anna Turno-Kręcicka dr Joanna Urbaniak dr Igor Mucha dr Bożena Bogut Członkowie studenci Marcin Ziała Przemysław Dzierżek Julian Maciaszek Jakub Dulanowski Natalia Grychowska Oksana Długosz Jakub Burak Tomasz Buczek Barbara Frąckiewicz Edyta Świetlicka ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW Członkowie nauczyciele akademiccy prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas przewodniczący dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw. dr hab. Bożena Regulska-Ilow, prof. nadzw. dr hab. Agata Mulak dr hab. Grzegorz Terlecki dr Anna Felińczak dr Lilla Pawlik-Sobecka dr Iwona Pirogowicz dr Małgorzata Szulc lek. Bartosz Szetela mgr Przemysław Skibiński 27

28 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Członkowie studenci Fryderyk Menzel Amelia Głowaczewska Joanna Ścieszka Wojciech Czak Maciej Krawiec Zofia Kielan Kalina Pawłowska Dominika Ceglecka Bartosz Kapkowski Joanna Pidzik RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. STUDENTÓW prof. dr hab. Andrzej Gamian dr hab. Joanna Antoszewska-Smith, prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. dr hab. Witold Pilecki dr hab. Krzysztof Reczuch dr Michał Gleńsk dr Tomasz Jurek dr Jan Nienartowicz dr Andrzej Obojski dr Izabella Uchmanowicz Obsługa Komisji Dział Spraw Studenckich KOMISJA BIOETYCZNA PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU prof. dr hab. Jan Kornafel przewodniczący prof. dr hab. Jan Kolasa zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Karol Bal prof. dr hab. Krzysztof Grabowski prof. dr hab. Jerzy Liebhart prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski ks. dr Janusz Czarny 28

29 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU dr hab. Sławomir Sidorowicz dr Henryk Kaczkowski dr Andrzej Wojnar mgr Irena Knabel-Krzyszowska Danuta Tarkowska KOMISJA ETYKI prof. dr hab. Leszek Paradowski przewodniczący prof. dr hab. Adam Szeląg zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło prof. dr hab. Zbigniew Hruby prof. dr hab. Maria Iwona Kątnik-Prastowska prof. dr hab. Jerzy Liebhart dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw. dr hab. Jacek Daroszewski dr hab. Zbigniew Rybak dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska dr Joanna Pieczyńska mgr Teresa Szymankiewicz Ewelina Sieradzka doktorant Piotr Galiński student W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni. Obsługa Komisji Sekretariat Prorektora ds. Nauki KOMISJA FUNDUSZU IM. DR. EMILA NIEDŹWIRSKIEGO prof. dr hab. Bernard Panaszek przewodniczący mgr Dominika Gniazdowska sekretarz prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas prof. dr hab. Anna Skoczyńska prof. dr hab. Adam Szeląg dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów, prof. nadzw. dr hab. Jacek Daroszewski dr hab. Grzegorz Terlecki 29

30 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU ZESPÓŁ DS. AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Julia Bar prof. dr hab. Piotr Ponikowski prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska dr hab. Tomasz Wróbel, prof. nadzw. dr hab. Anna Kołodziej W posiedzeniach Zespołu uczestniczą Konsultanci ds. Klinicznych: dyrektor USK Piotr Pobrotyn, dyrektor SPSK1 Piotr Nowicki Obsługa Komisji Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni ZESPÓŁ DS. PUNKTACJI DOROBKU NAUKOWEGO prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Tomasz Konopka prof. dr hab. Piotr Ponikowski prof. dr hab. Joanna Rymaszewska prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski dr hab. Jerzy Heimrath, prof. nadzw. dr hab. Beata Kawala, prof. nadzw. mgr Renata Sławińska Obsługa Zespołu Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni 30

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym Nazwa SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK letnim 1. Biologia molekularna, Prof. dr hab. Andrzej Hendrich 10 25 5 6 Egzamin 6/40 genetyka 2. Biofizyka Prof. Krystyna Michalak

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY (realizowany, nowy) Liczba godzin w semestrze zimowym

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY (realizowany, nowy) Liczba godzin w semestrze zimowym I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY (realizowany, nowy) Lp. Nazwa zimowym letnim / godz. 1. Biologia molekularna, genetyka Dr hab. Andrzej Hendrich prof. nadzw. 10 25 5 6 Egzamin 6/40 2. Biofizyka Prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Opracowanie typograficzne, skład i łamanie: Monika Kolęda. Opracowanie graficzne, projekt okładki: mgr Monika Kolęda

Opracowanie typograficzne, skład i łamanie: Monika Kolęda. Opracowanie graficzne, projekt okładki: mgr Monika Kolęda SKŁAD OSOBOWY Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono także niektóre późniejsze

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63 Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata - oraz kategoria przyznana na rok 2005 Lp. Jednostka 1. Katedra i Klinika Onkologii i adioterapii 1672,50 71,63 2. Zakład mmunopatologii

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta naukowo-dydaktyczna za rok 2012 RANKING* Lp Wydział / kod Nazwa jednostki SUMA PKT. liczba 1. 2WL 2M11 Klinika Dermatologii i Wenerologii 553 2 276,50 2. 1WL 1WY

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G 1. 1WY Zakład Genetyki Medycznej 333,00 3 111,00 2. NZT Zakład Immunologii i Żywienia 208,00 2 104,00 3. 1W44 Klinika Pediatrii 1173,79 12,25 95,82 4. 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK zaliczenia letnim przedm. 1. Biologia molekularna, genetyka Prof. dr hab. Andrzej Hendrich 10 25 5 6 Egzamin 6/40 2. Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

LISTA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH 01.07. 2014 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE

LISTA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH 01.07. 2014 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE LISTA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH 01.07. 2014 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE L.P. Dziedzina Imię i Nazwisko ADRES KONTAKTOWY 1 anestezjologia i intensywna terapia wakat 2 chirurgia dziecięca prof. dr hab. n. med.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -276/17 Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie

Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie Lp. Dziedzina Imię i nazwisko Tytuł lub stopień naukowy Data powołania Adres do korespondencji (tel/fax) 1 alergologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz konsultantów stan na dzień 1 sierpnia 2014 r. Województwo dolnośląskie

Wykaz konsultantów stan na dzień 1 sierpnia 2014 r. Województwo dolnośląskie Wykaz konsultantów stan na dzień 1 sierpnia 2014 r. Województwo dolnośląskie Lp. Dziedzina Imię i nazwisko Tytuł lub stopień naukowy Data powołania Adres do korespondencji (tel/fax) 1 alergologia Bernard

Bardziej szczegółowo

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii jednostka nazwa nr jednostki I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii 206 Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i jednostka nazwa nr jednostki Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 4 Klinika

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 24 września 2015 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Id. Wydział: Katedra / : 1 ul. Narutowicza 60 2 Oddział Nauk Biomedycznych i 3 Kształcenia Podyplomowego Adres: Nr, nazwa Sali: Rodzaj Sali: Koordynator

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 23 lutego 2016 r. Województwo dolnośląskie

Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 23 lutego 2016 r. Województwo dolnośląskie Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 23 lutego 2016 r. Województwo dolnośląskie Lp. Dziedzina Imię i nazwisko Tytuł lub stopień naukowy Data powołania Adres do korespondencji (tel/fax) 1 alergologia

Bardziej szczegółowo

Wyk. Ćw. Sem. ECTS. 1. Anatomia dr hab. Bohdan Gworys prof. nadzw , ,5 Egzamin ,5

Wyk. Ćw. Sem. ECTS. 1. Anatomia dr hab. Bohdan Gworys prof. nadzw , ,5 Egzamin ,5 SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Z DNIA 23 KWIETNIA 2015 ROKU I ROK - KIERUNEK LEKARSKI

Bardziej szczegółowo

Wyk. Ćw. Sem. ECTS. 1. Anatomia dr hab. Bohdan Gworys prof. nadzw , ,0 Egzamin ,5

Wyk. Ćw. Sem. ECTS. 1. Anatomia dr hab. Bohdan Gworys prof. nadzw , ,0 Egzamin ,5 SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Z DNIA 16 CZERWCA 2014 ROKU I ROK - KIERUNEK LEKARSKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny

Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny Nazwa jednostki Nr jednostki Biblioteka 159 Centralne Laboratorium Naukowe 299 Centrum Edukacji Medycznej 318 Dział Wdrażania Usług

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

LISTA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH 2013 r.

LISTA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH 2013 r. LISTA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH 2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE L.P. Dziedzina Imię i Nazwisko ADRES KONTAKTOWY 1 anestezjologia i intensywna terapia dr n. med. Jakub Śmiechowicz im. Mikulicza Radeckiego

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 20 października 2016 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI KATEDRY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI KATEDRY Aktualizowany na dzień 24 czerwca 2010 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii 1. Zakład Immunopatologii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Aktualizowany na dzień 21 pażdziernika 2011r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii

Bardziej szczegółowo

LISTA KODÓW, ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

LISTA KODÓW, ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych LISTA KODÓW, ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1W I WYDZIAŁ LEKARSKI 1W11 1W12 1W13 1W2 I Zakład Radiologii Klinicznej II Zakład Radiologii Klinicznej Zakład Medycyny Nuklearnej Instytut

Bardziej szczegółowo

Wydział Wojskowo- Lekarski

Wydział Wojskowo- Lekarski Wydział Wojskowo- Lekarski Kierunek Lekarski PROGRAM 2014/2015 IV ROK Semestr zimowy Semestr letni Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Ch. wewn. - choroby

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu. Nazwa przedmiotu obowiązkowego. Lp.

Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu. Nazwa przedmiotu obowiązkowego. Lp. SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Z DNIA 16 CZERWCA 2014 ROKU II ROK - KIERUNEK LEKARSKI

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI KATEDRY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI KATEDRY Aktualizowany na dzień 26 marca 2009 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w ŁODZI nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Anatomii 1. Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 2. Zakład Angiologii

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek OZNACZENIE NAMIOTU/ STANOWISKA CHIRURGIA OGÓLNA, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 1 CHIRURGIA OGÓLNA I GASTROENTEROLOGICZNA 2 NEUROCHIRURGIA 3 CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 4 CHIRURGIA OGÓLNA I TRANSPLANTACYJNA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć. 11:30-13:00 Podst. Pielęgniarstwa. s II-22 V. Podst. Pielęgniarstwa. Gr. V ćw. s II-22 V. Podst.

Harmonogram zajęć. 11:30-13:00 Podst. Pielęgniarstwa. s II-22 V. Podst. Pielęgniarstwa. Gr. V ćw. s II-22 V. Podst. Harmonogram zajęć Pielęgniarstwo I rok, studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestr letni, rok akademicki 2016/2017 Opiekun roku mgr Elżbieta Pięta, e-mail: elzbieta.pieta@umed.wroc.pl Poniedziałek 7:30-9:45

Bardziej szczegółowo

PWSZ Ciechanów Obsada zajęć dydaktycznych

PWSZ Ciechanów Obsada zajęć dydaktycznych Nazwisko i imię nauczyciela Wykładany przedmiot Prof. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne: Chirurgia Rehabilitacja i pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM 2009/2010 WYDZIAŁ WOJSKOWO LEKARSKI I ROK STUDIÓW

PROGRAM 2009/2010 WYDZIAŁ WOJSKOWO LEKARSKI I ROK STUDIÓW PROGRAM 2009/2010 WYDZIAŁ WOJSKOWO LEKARSKI I ROK STUDIÓW Wykłady 1 Anatomia Prof. Stanisław Orkisz 20 80 zalicz. 11 30 80 egzamin 12 2 Biologia medyczna Prof. Tomasz Ferenc 4 20 zalicz. 4 20 egzamin 4

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć. 11:30-13:00 Podst. Pielęgniarstwa. s II-22 V. Podst. Pielęgniarstwa. Gr. V ćw. s II-22 V. Podst.

Harmonogram zajęć. 11:30-13:00 Podst. Pielęgniarstwa. s II-22 V. Podst. Pielęgniarstwa. Gr. V ćw. s II-22 V. Podst. Harmonogram zajęć Pielęgniarstwo I rok, studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestr letni, rok akademicki 2016/2017 Opiekun roku mgr Elżbieta Pięta, e-mail: elzbieta.pieta@umed.wroc.pl Poniedziałek 7:30-9:45

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2017/2018 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH oraz nadanych symboli. (stan na dzień 18 marca 2015 r.)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH oraz nadanych symboli. (stan na dzień 18 marca 2015 r.) 1, 2,3 Załącznik nr 3 do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r.) WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH oraz nadanych symboli (stan na dzień 18 marca

Bardziej szczegółowo

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach.

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach. Rok akademicki 207/208 3 4 7 9 3. Anatomia Zakład Anatomii Prawidłowej 90 2, 30 4 20 2, EGZAMIN 2. BHP Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 4 0 4 0 0 3. Biochemia Katedra i Zakład Biochemii i

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Lp. Imię i nazwisko Tytuł Specjalność naukowa Prowadzone zajęcia dydaktyczne 1. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny Załącznik do uchwały nr 51/13/P-VI PNRL z dnia 8 marca 2013 r I. Wykaz specjalności lekarskich: Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma Rok I semestr I i II w roku akademickim 2013/2014 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata Nr Umowy z NFZ: 0901001602201001 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni 1 DIABETOLOGICZNA Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201101 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Czackiego 2 Specjalizacja i 1 DIABETOLOGICZNA Serewko Zbigniew Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1.

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1. PLAN STUDIÓW rok akadem. 2015/16 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: analityka medyczna Rok: I Semestr: I II Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite magisterskie Czas trwania studiów: 10 semestrów

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY FUM NA 2016 rok

PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY FUM NA 2016 rok L.p. Wnioskodawca Przedmiot finansowania Kwota PLN Uwagi 1. Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej (prof. dr hab. Urszula Kaczmarek- Kierownik Katedry i 2. Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo