SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

2 Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono także niektóre późniejsze zmiany personalne i organizacyjne Redakcja: inż. Anna Gemza mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz Opracowanie typograficzne, skład i łamanie: Monika Kolęda Opracowanie graficzne, projekt okładki: mgr Monika Kolęda Fotografie: Paweł Golusik, Monika Kolęda ISBN Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2014 Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. S. Kulczyńskiego Nakład: 500 egz.

3 SPIS TREŚCI WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Komisje Senackie Komisje Rektorskie Komisje Dyscyplinarne Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Komisja Etyki Komisja Funduszu im. dr. Emila Niedźwirskiego Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Uczelni Zespół ds. Punktacji Dorobku Naukowego Pełnomocnicy Rektora WYDZIAŁ LEKARSKI Rada Wydziału Dziekanat Wydziału Lekarskiego Katedra Patomorfologii Zakład Patomorfologii Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Katedra Biofizyki Zakład Biofizyki Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii Katedra i Zakład Farmakologii Katedra i Zakład Fizjologii Katedra i Zakład Higieny Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Katedra Medycyny Sądowej Zakład Medycyny Sądowej Zakład Prawa Medycznego... 74

4 Zakład Technik Molekularnych Katedra i Zakład Mikrobiologii Katedra Patofizjologii Zakład Patofizjologii Zakład Elektrokardiologii i Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych Katedra i Zakład Genetyki Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Katedra Pedagogiki Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej Zakład Pedagogiki Zdrowia Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedra Medycyny Ratunkowej Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Klinika Medycyny Ratunkowej I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętnicznego I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedra i Klinika Neonatologii Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY Rada Wydziału Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Katedra Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Katedra Protetyki Stomatologicznej

5 SPIS TREŚCI Zakład Protetyki Stomatologicznej Zakład Materiałoznawstwa Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedra Periodontologii Zakład Periodontologii Zakład Patologii Jamy Ustnej Zakład Anatomii Stomatologicznej Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Klinika Chirurgii Plastycznej Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Zakład Otolaryngologii Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii Studium Szkolenia Podyplomowego Filia nr 2. Biblioteka Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Rada Wydziału Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Katedra Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Zakład Chirurgii Endowaskularnej Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Katedra i Klinika Chirurgii Serca Katedra Chirurgii Urazowej Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Zakład Medycyny Sportowej Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

6 SPIS TREŚCI Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Samodzielna Pracownia Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Katedra Gastroenterologii i Hepatologii Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Zakład Dietetyki Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Katedra i Klinika Kardiologii Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny (ROK) do Przeszczepu Nerki Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Katedra i Klinika Neurochirurgii Katedra Neurologii Klinika Neurologii Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej Katedra i Klinika Okulistyki Katedra Onkologii Klinika Onkologii Ginekologicznej Zakład Chirurgii Onkologicznej Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Zakład Rehabilitacji Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Katedra Psychiatrii Klinika Psychiatrii Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc Katedra Radiologii Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

7 SPIS TREŚCI Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Katedra i Zakład Medycyny Społecznej WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rada Wydziału Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Katedra Analityki Medycznej Zakład Hematologii Laboratoryjnej Zakład Chemii Klinicznej Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych z Pracownią Agroekologii Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Katedra i Zakład Chemii Leków Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Katedra i Zakład Chemii Organicznej Zakład Farmacji Przemysłowej Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Katedra i Zakład Technologii Leków Katedra i Zakład Farmakognozji Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych Katedra i Zakład Toksykologii Diagnostyczne Laboratorium Dydaktyczne Oddziału Analityki Medycznej Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Wydziału Farmaceutycznego Muzeum Farmacji Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Filia nr 1. Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego

8 SPIS TREŚCI WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Rada Wydziału Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Katedra Zdrowia Publicznego Zakład Organizacji i Zarządzania Zakład Medycznych Nauk Społecznych Zakład Promocji Zdrowia Zakład Farmakoekonomiki Zakład Gerontologii Zakład Alergologii Zakład Ratownictwa Medycznego Zakład Nauk Podstawowych Zakład Nauki Zawodu Katedra Fizjoterapii Zakład Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej Katedra Ginekologii i Położnictwa Zakład Ginekologii Zakład Położnictwa Zakład Położnictwa Praktycznego Zakład Dietetyki Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego Zakład Specjalności Zabiegowych Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Zakład Chorób Układu Nerwowego Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego Zakład Pediatrii Społecznej Zakład Pulmonologii Pediatrycznej Katedra Chorób Serca Klinika Chorób Serca

9 SPIS TREŚCI Samodzielna Pracownia Badań Układu Krążenia Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Filia Nr 3. Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu MIĘDZYWYDZIAŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Biblioteka Główna Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ADMINISTRACJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Władze administracyjne Jednostki Podległe Rektorowi Biuro Obsługi Rektora i Prorektorów Komisja Bioetyczna Zespół Radców Prawnych Zespół Rewidentów Inspektorat BHP i PPOŻ Inspektorat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Audytor Wewnętrzny Jednostki Podległe Prorektorowi ds. Nauki Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą Sekcja Fotografii Jednostki Podległe Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni Dział ds. Projektów Europejskich Biuro Zespołów Projektowych Jednostki Podległe Prorektorowi ds. Dydaktyki Dział Spraw Studenckich Dziekanat Wydziału Lekarskiego Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademickie Biuro Karier Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

10 ADMINISTRACJA Jednostki Podległe Prorektorowi ds. Klinicznych Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi Jednostki Podległe Kanclerzowi Sekretariat Kanclerza Dział Spraw Pracowniczych Dział Organizacyjny Ośrodek Sieciowo-Komputerowy Stanowisko ds. Systemu Jakości ISO Zakład Usług Pralniczych i Różnych Max Jednostki Podległe Zastępcy Kanclerza Kwestor Zastępca Kwestora Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planownia Dział Kosztów Dział Finansowy Dział Płac Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku Dział Planowania i Analiz Jednostki Podległe Zastępcy Kanclerza ds. Logistyki Dział Techniczny Dział Aparatury Naukowej Dział Eksploatacji Dział Transportu i Zaopatrzenia Jednostki Podległe Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji Zespół ds. Zamówień Publicznych Zespół ds. Inwestycji Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji Dział Utrzymania Ruchu Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Organizacje Związkowe Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Uniwersytetu Medycznego Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkoły Wyższe i Nauka w Uniwerytecie Medycznym i Szpitalach Klinicznych NSZZ Solidarność 80 Region Dolny Śląsk przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1, Uniwersytecie Przyrodniczym i 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

11 ADMINISTRACJA Dolnośląska Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Szkół Wyższych Ogólnopolskiego Akademickiego Związku Zawodowego (OAZZ) Samorząd Studentów PLACÓWKI LECZNICZE Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu (SPSK1) Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ścinawie Ośrodek Alzheimerowski Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu INDEKS

12 PLACÓWKI LECZNICZE Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejw Ścinawie Ośrodek Alzheimerowski Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Akademicka Poliklinika Stomatologiczna Wielospecjalistyczna Przychodnia lekarska Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu INDEKS Indeks nazwisk

13 Władze Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

14 14

15 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU SENAT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek Prorektor do Spraw Nauki prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak Prorektor do Spraw Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Jacek Szepietowski Prorektor do Spraw Dydaktyki prof. dr hab. Michał Jeleń Prorektor do Spraw Klinicznych prof. dr hab. Romuald Zdrojowy Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego dr hab. Beata Kawala, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Joanna Rymaszewska Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Joanna Rosińczuk 15

16 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Członkowie Senatu Lilia Aplas prof. dr hab. Grażyna Bednarek- Tupikowska dr Dariusz Biały Natasza Blek Michał Błoch prof. dr hab. Andrzej Boznański Mariusz Czarnecki mgr Dagmara Drozd Magdalena Jaworska prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Tomasz Konopka dr Ewa Kuriata Fryderyk Menzel prof. dr hab. Marek Mędraś prof. dr hab. Halina Milnerowicz dr Marek Murawski dr Artur Owczarek prof. dr hab. Piotr Ponikowski Marta Pysz dr hab. Beata Sobieszczańska, prof. nadzw. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska Ewelina Sieradzka dr Anna Wojakowska dr Dobrochna Zeńczak- Więckiewicz prof. dr hab. Piotr Ziółkowski W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym kanclerz mgr Elżbieta Urban zastępca kanclerza kwestor mgr Renata Sławińska dyrektor Biblioteki Głównej UMW oraz jeden przedstawiciel z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni (osoby te nie wchodzą w skład Senatu, tylko w nim uczestniczą) 16

17 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJE SENACKIE W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym jeden przedstawiciel z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni KOMISJA BADAŃ NAUKOWYCH prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Kielan prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Tomasz Konopka prof. dr hab. Leszek Paradowski prof. dr hab. Piotr Ponikowski prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska dr hab. Agata Mulak dr Marek Murawski dr Artur Owczarek mgr Teresa Bęć dokt. Michał Kazanowski stud. Fryderyk Menzel stud. Marta Pysz Obsługa Komisji Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, Sekcja Nauki KOMISJA ROZWOJU KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Grażyna Bednarek- Tupikowska prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Piotr Ponikowski dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów, prof. nadzw. dr hab. Hanna Gerber dr hab. Agnieszka Piwowar dr Dariusz Biały dr Andrzej Stawarski dr Piotr Świątek dokt. Kalina Welz-Kubiak stud. Amelia Głowaczewska stud. Fryderyk Menzel Obsługa Komisji Dział Spraw Pracowniczych 17

18 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA DYDAKTYKI I WYCHOWANIA prof. dr hab. Michał Jeleń przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Kielan prof. dr hab. Adam Szeląg dr hab. Bohdan Gworys, prof. nadzw. dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wróbel, prof. nadzw. dr hab. Izabela Fecka dr hab. Joanna Rosińczuk dr Marta Rzeszutko dr Hanna Woytoń-Górawska dr Dobrochna Zeńczak- Więckiewicz mgr Renata Majak dokt. Julita Porwolik stud. Mariusz Czarnecki stud. Fryderyk Menzel Obsługa Komisji Dział Spraw Studenckich KOMISJA FINANSOWO-BUDŻETOWA prof. dr hab. Joanna Rymaszewska przewodnicząca prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak prof. dr hab. Jacek Szepietowski dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. dr hab. Joanna Rosińczuk dr hab. Beata Kawala, prof. nadzw. dr hab Irena Kustrzeba-Wójcicka prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska dr Rafał Dobek dr Dorota Kamińska dr Artur Owczarek mgr Elżbieta Urban dokt. Mateusz Głód stud. Jarosław Nawrot stud. Joanna Ścieszka Obsługa Komisji Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania 18

19 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA WYDAWNICZA prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Piotr Dzięgiel prof. dr hab. Andrzej Kiejna prof. dr hab. Tomasz Konopka prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska dr hab. Adam Reich, prof. nadzw. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith, prof. nadzw. dr Dominik Krzyżanowski dr Marek Murawski mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz mgr Renata Sławińska dokt. Milena Ściskalska stud. Wojciech Czak stud. Amelia Głowaczewska Obsługa Komisji Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni KOMISJA ODZNACZEŃ prof. dr hab. Michał Jeleń przewodniczący prof. dr hab. Krzysztof Grabowski prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska prof. dr hab. Mieczysław Woźniak prof. dr hab. Piotr Ziółkowski dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw. dr Przemysław Kowalski dr Jan Kazanowski Maria Elżbieta Surowiec dokt. Katarzyna Kowalska stud. Magdalena Jaworska Obsługa Komisji Dział Spraw Pracowniczych KOMISJA REMONTÓW KAPITALNYCH I INWESTYCJI prof. dr hab. Grażyna Bednarek- Tupikowska przewodnicząca prof. dr hab. Krzysztof Grabowski prof. dr hab. Piotr Ziółkowski 19

20 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU dr hab. Barbara Królak- Olejnik, prof. nadzw. dr hab. Beata Sobieszczańska, prof. nadzw. dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw. dr hab. Adam Matkowski dr Ewa Kuriata dr Artur Owczarek mgr Renata Sławińska dokt. Ewelina Sieradzka stud. Zofia Kielan stud. Maciej Krawiec Obsługa Komisji Dział Techniczny KOMISJA ARBITRAŻOWA prof. dr hab. Marek Mędraś przewodniczący prof. dr hab. Rajmund Adamiec prof. dr hab. Andrzej Boznański prof. dr hab. Andrzej Kiejna prof. dr hab. Halina Milnerowicz prof. dr hab. Piotr Ponikowski prof. dr hab. Piotr Ziółkowski dr Dariusz Biały dr Anna Bohdanowicz- Pawlak dr Marek Murawski dr Anna Wojakowska dokt. Patryk Woytala stud. Natasza Blek stud. Michał Błoch Obsługa Komisji Dział Organizacyjny 20

21 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA STATUTOWA prof. dr hab. Romuald Zdrojowy przewodniczący prof. dr hab. Tomasz Konopka prof. dr hab. Marek Mędraś prof. dr hab. Leszek Paradowski prof. dr hab. Adam Szeląg dr Dariusz Biały dr Tadeusz Niezgoda Bożena Szlegel dokt. Mateusz Sokolski stud. Natasza Blek stud. Marta Pysz Obsługa Komisji Dział Organizacyjny KOMISJE REKTORSKIE W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym jeden przedstawiciel z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni KOMISJA DS. SZPITALI KLINICZNYCH, LECZNICTWA I LABORATORIÓW prof. dr hab. Romuald Zdrojowy przewodniczący prof. dr hab. Szymon Dragan prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz prof. dr hab. Wojciech Kielan prof. dr hab. Tomasz Kręcicki prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło prof. dr hab. Piotr Wiland prof. dr hab. Dariusz Wołowiec dr hab. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw. dr hab. Jan Skóra, prof. nadzw. dr Maciej Przestalski lek. Marek Ściebura Obsługa Komisji Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych 21

22 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA DS. RESTRUKTURYZACJI UCZELNI I SZPITALI KLINICZNYCH prof. dr hab. Romuald Zdrojowy przewodniczący prof. dr hab. Rajmund Adamiec prof. dr hab. Szymon Dragan prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Dariusz Patkowski prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska prof. dr hab. Andrzej Szuba prof. dr hab. Dariusz Wołowiec dr hab. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw. dr hab. Jan Skóra, prof. nadzw. dr hab. Janusz Dembowski dr Jerzy Medyński Obsługa Komisji Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych KOMISJA SOCJALNO-MIESZKANIOWA dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. przewodnicząca dr hab. Wojciech Baran dr hab. Marek Cegielski dr Anna Bohdanowicz- Pawlak dr Maria Drzewicka dr Urszula Kanaffa-Kilijańska dr Wiesława Karnas-Kalemba dr Sylwia Krzemińska dr Piotr Napadłek dr Krystyna Poręba mgr Maria Krystyna Dziedziul mgr Marzena Terpiłowska dokt. Ewelina Sieradzka Obsługa Komisji Dział Eksploatacji KOMISJA DS. SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Hendrich 22

23 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU prof. dr hab. Jerzy Liebhart prof. dr hab. Janusz Pluta prof. dr hab. Anna Skoczyńska prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska prof. dr hab. Dariusz Wołowiec prof. dr hab. Mieczysław Woźniak prof. dr hab. Danuta Zwolińska prof. dr hab. Krzysztof Kałwak dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw. dr hab. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Radwan- Oczko, prof. nadzw. dr hab. Anna Brzecka dr hab. Izabela Fecka dr hab. Jerzy Garcarek dr hab. Joanna Rosińczuk dr hab. Robert Śmigiel dr Tomasz Jurek mgr Monika Michalak Obsługa Komisji Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego KOMISJA DS. WYNALAZCZOŚCI prof. dr hab. Stanisław Ryng przewodniczący prof. dr hab. Piotr Dzięgiel prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas dr hab. Marek Bochnia, prof. nadzw. dr hab. Izabela Fecka dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska dr hab. Marcin Mikulewicz dr Dariusz Biały dr Wojciech Dziewiszek dr Agata Górniak dr Radosław Kempiński dr Małgorzata Matusiewicz dr Marcin Mączyński dr Piotr Świątek Obsługa Komisji Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 23

24 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PLAGIATOM prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Tomasz Konopka prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas prof. dr hab. Leszek Paradowski prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz dr Aleksander Pietkiewicz Obsługa Komisji Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni KOMISJE DYSCYPLINARNE KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH prof. dr hab. Halina Milnerowicz przewodnicząca prof. dr hab. Marek Bolanowski zastępca przewodniczącej prof. dr hab. Jerzy Lewczuk zastępca przewodniczącej prof. dr hab. Tomasz Kręcicki prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas prof. dr hab. Marek Sąsiadek prof. dr hab. Anna Skoczyńska prof. dr hab. Wacław Weyde dr hab. Lidia Hirnle, prof. nadzw. dr hab. Bożena Płonka- Syroka, prof. nadzw. dr hab. Beata Sobieszczańska, prof. nadzw. dr hab. Justyna Brasuń dr hab. Janusz Dembowski dr hab. Robert Śmigiel dr hab. Andrzej Teisseyre dr Dorota Frydecka dr Alina Jankowska-Konsur dr Jan Nienartowicz mgr Renata Sławińska stud. Michał Błoch 24

25 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU stud. Dorota Kozłowska RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH prof. dr hab. Julia Bar prof. dr hab. Wojciech Kosmala prof. dr hab. Marek Mędraś prof. dr hab. Wanda Nawrocka prof. dr hab. Krzysztof Simon prof. dr hab. Piotr Wiland prof. dr hab. Piotr Ziółkowski dr hab. Jan Skóra, prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw. dr hab. Anna Wolańczyk-Mędrala, prof. nadzw. dr hab. Piotr Milejski dr hab. Maryta Nittner-Marszalska KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW Członkowie nauczyciele akademiccy prof. dr hab. Joanna Rymaszewska przewodnicząca prof. dr hab. Urszula Kaczmarek prof. dr hab. Dariusz Janczak dr hab. Irena Kustrzeba- Wójcicka dr hab. Agnieszka Piwowar dr hab. Joanna Rosińczuk dr Tomasz Dawiskiba dr Katarzyna Jankowska dr Monika Kantorska-Janiec dr Tomasz Pietraszkiewicz Członkowie doktoranci Irena Duś Klaudia Konikowska Katarzyna Kowalska Maria Lepucka Kuba Ptaszkowski Bartłomiej Stańczykiewicz Dorota Szcześniak Patryk Woytala 25

26 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW Członkowie nauczyciele akademiccy prof. dr hab. Krzysztof Grabowski przewodniczący dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw. dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska dr Żaneta Czyżnikowska dr Ewa Drabik-Danis dr Natalia Stawińska dr Ryszard Ślęzak dr Krzysztof Tupikowski dr Paweł Wróblewski mgr Jolanta Grzebieluch mgr Sylwia Płaczkowska Członkowie doktoranci Łucja Cwynar-Zając Beata Guzak Marta Jakubik Andrzej Janus Katarzyna Juszczyńska Tomasz Kraśnicki Kamil Nelke Agnieszka Rogula Agnieszka Salomon Marta Woźniak RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. DOKTORANTÓW prof. dr hab. Grażyna Bidzińska-Speichert prof. dr hab. Wojciech Kielan prof. dr hab. Tomasz Konopka dr hab. Robert Śmigiel dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw. dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska Obsługa Komisji Dział Spraw Studenckich 26

27 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW Członkowie nauczyciele akademiccy prof. dr hab. Piotr Dzięgiel przewodniczący dr hab. Grażyna Durek, prof. nadzw. dr hab. Beata Ponikowska, prof. nadzw. dr hab. Iwona Taranowicz dr Iwona Bednarz dr Anna Paradowska-Stolarz dr Irena Porębska dr Anna Turno-Kręcicka dr Joanna Urbaniak dr Igor Mucha dr Bożena Bogut Członkowie studenci Marcin Ziała Przemysław Dzierżek Julian Maciaszek Jakub Dulanowski Natalia Grychowska Oksana Długosz Jakub Burak Tomasz Buczek Barbara Frąckiewicz Edyta Świetlicka ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW Członkowie nauczyciele akademiccy prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas przewodniczący dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw. dr hab. Bożena Regulska-Ilow, prof. nadzw. dr hab. Agata Mulak dr hab. Grzegorz Terlecki dr Anna Felińczak dr Lilla Pawlik-Sobecka dr Iwona Pirogowicz dr Małgorzata Szulc lek. Bartosz Szetela mgr Przemysław Skibiński 27

28 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Członkowie studenci Fryderyk Menzel Amelia Głowaczewska Joanna Ścieszka Wojciech Czak Maciej Krawiec Zofia Kielan Kalina Pawłowska Dominika Ceglecka Bartosz Kapkowski Joanna Pidzik RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. STUDENTÓW prof. dr hab. Andrzej Gamian dr hab. Joanna Antoszewska-Smith, prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. dr hab. Witold Pilecki dr hab. Krzysztof Reczuch dr Michał Gleńsk dr Tomasz Jurek dr Jan Nienartowicz dr Andrzej Obojski dr Izabella Uchmanowicz Obsługa Komisji Dział Spraw Studenckich KOMISJA BIOETYCZNA PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU prof. dr hab. Jan Kornafel przewodniczący prof. dr hab. Jan Kolasa zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Karol Bal prof. dr hab. Krzysztof Grabowski prof. dr hab. Jerzy Liebhart prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski ks. dr Janusz Czarny 28

29 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU dr hab. Sławomir Sidorowicz dr Henryk Kaczkowski dr Andrzej Wojnar mgr Irena Knabel-Krzyszowska Danuta Tarkowska KOMISJA ETYKI prof. dr hab. Leszek Paradowski przewodniczący prof. dr hab. Adam Szeląg zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło prof. dr hab. Zbigniew Hruby prof. dr hab. Maria Iwona Kątnik-Prastowska prof. dr hab. Jerzy Liebhart dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw. dr hab. Jacek Daroszewski dr hab. Zbigniew Rybak dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska dr Joanna Pieczyńska mgr Teresa Szymankiewicz Ewelina Sieradzka doktorant Piotr Galiński student W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni. Obsługa Komisji Sekretariat Prorektora ds. Nauki KOMISJA FUNDUSZU IM. DR. EMILA NIEDŹWIRSKIEGO prof. dr hab. Bernard Panaszek przewodniczący mgr Dominika Gniazdowska sekretarz prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas prof. dr hab. Anna Skoczyńska prof. dr hab. Adam Szeląg dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów, prof. nadzw. dr hab. Jacek Daroszewski dr hab. Grzegorz Terlecki 29

30 WŁADZE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU ZESPÓŁ DS. AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Julia Bar prof. dr hab. Piotr Ponikowski prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska dr hab. Tomasz Wróbel, prof. nadzw. dr hab. Anna Kołodziej W posiedzeniach Zespołu uczestniczą Konsultanci ds. Klinicznych: dyrektor USK Piotr Pobrotyn, dyrektor SPSK1 Piotr Nowicki Obsługa Komisji Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni ZESPÓŁ DS. PUNKTACJI DOROBKU NAUKOWEGO prof. dr hab. Jacek Szepietowski przewodniczący prof. dr hab. Marian Klinger prof. dr hab. Tomasz Konopka prof. dr hab. Piotr Ponikowski prof. dr hab. Joanna Rymaszewska prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski dr hab. Jerzy Heimrath, prof. nadzw. dr hab. Beata Kawala, prof. nadzw. mgr Renata Sławińska Obsługa Zespołu Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni 30

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005 Załącznik do Komunikatu Nr 12 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego. WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2002-2004

WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2002-2004 Załącznik do Komunikatu Nr 10 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA

Bardziej szczegółowo

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie www.krosno.med.pl Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 13 43 78 426

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu Kontakt z urzędem Adres email: powiat@bochnia.pl, sekretariat@powiat.bochnia.pl Adres skrzynki EPUAP: /SPBochnia/skrytka Centrala telefoniczna: 146 153 700 Starosta i Wicestarosta: łączy sekretariat 146

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA Jeżeli nauczyciel nie umie badać tego co robi Nigdy nie będzie postępu w dydaktyce. Leon Leja PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA I. Podstawa prawna oraz źródła planowania

Bardziej szczegółowo

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889 WSTĘPNE WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681 L. uprawnionych 39917 L. uprawnionych - A 39889 L. uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Rocznik Wpłata Zgłoszenie Lp. Nazwisko i Imię. 1. Adamczewski Jerzy - 1970 1. Andrzejewska Ewa Olencewicz 1984

Rocznik Wpłata Zgłoszenie Lp. Nazwisko i Imię. 1. Adamczewski Jerzy - 1970 1. Andrzejewska Ewa Olencewicz 1984 Opcja A Opcja B Spotkanie absolwentów w auli + poczęstunek Spotkanie absolwentów w auli + poczęstunek + bal Lp i imię Rocznik Wpłata Zgłoszenie Lp i Imię 1 Adamczewski Jerzy - 1970 1 Andrzejewska Ewa Olencewicz

Bardziej szczegółowo

Mini Maraton. 23.05.2015r. Jarosław. Wyniki- kategorie wiekowe K14. Miejsce Nr Imię i nazwisko Rok ur. Płeć Miejscowość Klub Wynik.

Mini Maraton. 23.05.2015r. Jarosław. Wyniki- kategorie wiekowe K14. Miejsce Nr Imię i nazwisko Rok ur. Płeć Miejscowość Klub Wynik. Mini Maraton K K14 1. 171 Izabela Hanasiewicz 1999 K Jarosław 0:19:54.3 2. 201 Weronika Perczyńska 1999 K Jarosław 0:20:28.7 3. 267 Sabina Bartłomowicz 1999 K Jarosław 0:20:36.9 4. 186 Monika Rząsa 2000

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW

V MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Redakcja Muzykoterapia Polska Transdyscyplinarność muzykoterapii V MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia w SGH, rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia w SGH, rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 0 Lp. ABRAMOWSKI KONRAD KAMIL 78 262 77 2 ADAMCZYK AGNIESZKA 592 266 685 3 ADAMCZYK KAMIL RAFAŁ 373 289 4 ADAMCZYK KAMIL PIOTR 262 77 5 ADAMOVICH VERONIKA VERONIKA 267 290 6 AJCHEL ZUZANNA 60 7 ALEKSANDROVICH

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIENIA AKCJI FŁT-Kraśnik S.A.

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIENIA AKCJI FŁT-Kraśnik S.A. 1. ABRAM JAN 25 4 30 KONSTANTY JADWIGA 2. ABRAM KONSTANTY 23 4 8 JAN ROZALIA 3. ABRAMEK ANNA 36 3 15 JAN KRYSTYNA 4. ABRAMEK MARIA 26 5 4 JÓZEF JADWIGA 5. ADACH ALINA 35 11 14 STANISŁAW BRONISŁAWA 6. ADACH

Bardziej szczegółowo

Msc Nr ZM Drużyna/ Firma Płeć Dystans (m) Start Czas Czas indywid. Czas zespołu 1 546 MALECHINY.PL - firma: FREERIDE Sp. z o.o. 01:17:20 546 1 TOMASZ

Msc Nr ZM Drużyna/ Firma Płeć Dystans (m) Start Czas Czas indywid. Czas zespołu 1 546 MALECHINY.PL - firma: FREERIDE Sp. z o.o. 01:17:20 546 1 TOMASZ Msc Nr ZM Drużyna/ Firma Płeć Dystans (m) Start Czas Czas indywid. Czas zespołu 1 546 MALECHINY.PL - firma: FREERIDE Sp. z o.o. 01:17:20 546 1 TOMASZ JABŁOŃSKI M 5000 00:00:00 00:18:20 00:18:20 01:17:20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Lista osób zdających egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy

Lista osób zdających egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy Lista osób zdających egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy 2015 05 06 sala 109 1. Kozłowska Anna E 2. Kroczak Justyna E 3. Majsak Tomasz, Michał E 4. Mendrykowski Tomasz, Jan E 5. Murdza

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku stopień naukowy nazwisko imię adres dziedzina zakres informacje dodatowe dr nauk med. Carewicz Romuald

Bardziej szczegółowo

Wyniki. Klasyfikacja wg czasów netto (z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników) Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl

Wyniki. Klasyfikacja wg czasów netto (z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników) Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl 1 66 Szymon Kulka 4Flex Sport Team 1993 M20 1 1 00:15:35 (2) 00:30:43 00:30:42 2 99 Joel Kosgei Komen Eldoret 1987 M25 1 2 00:15:34 (1) 00:31:12 00:31:10 3 96 Marcin Fehlau Poznań Świat Biegacza Poznań

Bardziej szczegółowo

III Bieg FAIR PLAY Warszawa

III Bieg FAIR PLAY Warszawa 1 887 KAROLKIEWICZ DANIEL WARSZAWA ENTRE.PL TEAM MEDICOVER RUNNERS Polska 1986 3:24 17,6 00:17:01 00:17:01 1 2 855 ORZEŁ MICHAŁ WARSZAWA ENTRE.PL TEAM MEDICOVER RUNNERS Polska 1981 3:29 17,2 00:17:26 00:17:27

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo