Tworzywa sztuczne Fakty 2014 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzywa sztuczne Fakty 2014 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie"

Transkrypt

1 Tworzywa sztuczne Fakty 2014 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie 1

2 Tworzywa sztuczne - Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia i odzysku tworzyw sztucznych, bilans handlowy, a także informacje o zatrudnieniu i obrotach w branży tworzyw sztucznych. Niniejsze opracowanie daje również obraz tego, jak przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się do rozwoju gospodarki w Europie, z uwzględnieniem całego cyklu życia materiału. Dane przedstawione w niniejszym raporcie zgromadzono dzięki współpracy PlasticsEurope (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych), EuPC (Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych), Plastics Recyclers Europe (Europejskiego Stowarzyszenia Recyklerów Tworzyw Sztucznych) i EPRO (Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych). Danych na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne (wykorzystywane jako surowce do przetwórstwa) dostarczyła Grupa Badań i Statystyki Rynku Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope (PEMRG). Pomoc w ocenie danych dotyczących powstawania i odzysku odpadów zapewniła firma Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH. Dane dotyczące odzysku odpadów tworzyw sztucznych, a także dane handlowe pochodzą z oficjalnych statystyk instytucji europejskich i krajowych, jak również od organizacji zajmujących się gospodarką odpadami. W celu uzupełnienia brakujących informacji wykorzystano także badania i ekspertyzy konsultantów. Zamieszczone w niniejszej publikacji dane liczbowe nie zawsze można bezpośrednio porównać z danymi za poprzednie lata ze względu na korekty oszacowań. Uaktualnienie wcześniejszych szacunkowych danych pozwoliło np. prześledzić rzeczywisty postęp, jaki na przestrzeni ostatniej dekady dokonał się w dziedzinie wykorzystania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w całej Europie. 2

3 Tworzywa materiał XXI wieku 3

4 Przez ostatnie 150 lat, materiały polimerowe umożliwiały powstawanie innowacji i przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa i wzrostu jego dobrobytu. Więcej informacji o tym, jak tworzywa zmieniały świat można znaleźć na 4

5 Europejski przemysł tworzyw: podstawowe dane Europejska branża tworzyw sztucznych obejmuje producentów tworzyw, przetwórców tworzyw oraz producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw w krajach członkowskich UE27 Miejsca pracy Przemysł tworzyw sztucznych daje zatrudnienie dla ponad 1,45 mln osób w Europie Przedsiębiorstwa W całym sektorze tworzyw sztucznych działa ponad firm (głównie średnich i małych przedsiębiorstw) Obroty Łączne obroty europejskiego przemysłu tworzyw wyniosły 320 miliardów euro w 2013 r. Efekt mnożnikowy Efekt mnożnikowy PKB dla europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych wynosi 2,4 a 1 nowe miejsce pracy generuje 3 nowe w innych sektorach*. Innowacje Przemysł tworzyw sztucznych to jeden z pięciu najbardziej innowacyjnych sektorów w UE, z którego pochodzi aż 4% zgłoszeń patentowych w latach Recykling Ponad6,6 mln ton odpadów tworzyw zostało poddane recyklingowi w 2012 r. * 2013, Raport European House Ambrosetti, dane dla Włoch 5

6 Przemysł tworzyw sztucznych: zatrudnienie, wzrost, konkurencyjność 6

7 Europejski przemysł tworzyw sztucznych: filar społeczno-gospodarczy mld Obroty (mld ) 150 Producenci tworzyw Przetwórcy tworzyw rok Wzrost sprzedaży w krajach UE ( ) Źródło: Eurostat Producenci tworzyw Przetwórcy tworzyw pracowników 1 pracowników 1 Liczba pracowników w 2013 Podatek od wynagrodzeń oraz Wkład w finanse koszty ubezpieczenia społecznego publiczne i ubezpieczenie Dane szacunkowe dla krajów UE27, 2013 Podatek od osób prawnych ~26,3 mld Wkład przemysłu tworzyw w finanse publiczne i ubezpieczenie społeczne to około 26,3 mld Źródło 1: Eurostat 7

8 Tworzywa sztuczne: ważne źródło wzrostu, nowych miejsc pracy, innowacji i zrównoważonego rozwoju Przemysł tworzyw sztucznych jest dziś strategicznym filarem sektora produkcyjnego w Europie, którego wzrost i konkurencyjność ma bezpośredni wpływ na inne kluczowe obszary gospodarki. Przemysł tworzyw sztucznych jest z natury innowacyjny i umożliwia wprowadzenie innowacji w innych sektorach, takich jak ochrona zdrowia, energetyka, kosmonautyka, przemysł motoryzacyjny, przemysł morski, budownictwo, elektronika, opakowania, czy przemysł włókienniczy. Żaden z wymienionych sektorów gospodarki nie osiągnąłby takiego wzrostu i innowacyjności bez zastosowania rozwiązań wykorzystujących tworzywa sztuczne. Wzrost gospodarczy i rozwój innowacji w Europie jest uzależniony od przetwórstwa przemysłowego, w tym w dużej mierze od przemysłu tworzyw sztucznych. Badania przeprowadzone w 2013 roku przez włoską organizację ekspercką European House Ambrosetti wykazały znaczący efekt mnożnikowy przemysłu tworzyw sztucznych: Przemysł tworzyw sztucznych jest jednym z sektorów mających największy udział w produkcji UE. Dziesięcioprocentowy wzrost wartości dodanej w europejskim sektorze tworzyw sztucznych może prowadzić do wzrostu o 4,4% wartości dodanej w całym sektorze produkcyjnym w UE. Na szczeblu krajowym (na przykładzie Włoch): Każde nowe miejsce pracy w sektorze tworzyw sztucznych powoduje powstanie prawie 3 dodatkowych miejsc pracy w gospodarce, Wzrost PKB o 100 euro w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych generuje wzrost PKB o 238 euro w gospodarce. Co więcej, wyjątkowe cechy tworzyw sztucznych powodują, że ich zastosowanie znacząco przyczynia się do tworzenia Europy rozwijającej się w sposób bardziej zrównoważony środowiskowo i efektywnie korzystającej z zasobów. Lekkie, uniwersalne i trwałe tworzywa sztuczne mają swój wkład w oszczędność energii i zasobów w ważnych sektorach np. w handlu detalicznym, budownictwie, ochronie zdrowia, przemyśle motoryzacyjnym, w sektorze energii odnawialnej. Dodatkowo, znacznej poprawie uległy parametry ekologiczne zarówno samego procesu produkcji tworzyw, jak i zagospodarowania odpadów. Efekt mnożnikowy przemysłu tworzyw dla gospodarki i społeczeństwa Energia odnawialna Ochrona zdrowia Motoryzacja Opakowania Lotnictwo Tworzywa sztuczne Elektronika Włókiennictwo Budownictwo 8

9 Światowe wyzwania dla konkurencyjności europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych Duże inwestycje w przemysł chemiczny w Chinach, również ze strony państwa. Chiny w 2010 r. wyprzedziły Europę w zakresie produkcji tworzyw sztucznych. Trzeci światowy eksporter urządzeń do przetwórstwa (udział globalny - 11,6%, za Niemcami i Japonią) Zmniejszenie kosztów energii dzięki paliwom niekonwencjonalnym (gaz łupkowy stanowi obecnie 10% produkcji energii w USA, wzrost do 36% w 2035 r.) 33% biotworzyw produkuje się w Ameryce Łacińskiej. Szanse dla brazylijskiego przemysłu petrochemicznego. Bliski Wschód ma bezpośredni dostęp do zasobów kopalnych (67% światowych rezerw ropy naftowej i 45% światowych rezerw gazu). Ekspansja na rynki zewnętrzne, integracja poprzez wydłużenie łańcucha przetwarzania. Intensywny wzrost przetwórstwa tworzyw sztucznych w Indiach (ponad spółek i 4 miliony pracowników). Kluczowe czynniki rozwoju: demografia i przemysł (motoryzacyjny itp.) Źródło: Raport European House Ambrosetti, 2013

10 Tworzywa Dane rynkowe 10

11 Produkcja tworzyw na świecie stale wzrasta, w Europie pozostaje stabilna Produkcja tworzyw sztucznych w Europie (w mln ton) Produkcja tworzyw sztucznych na świecie (w mln ton) Produkcja tworzyw sztucznych w Europie i na świecie W tym: tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające oraz włókna z PP. Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic Światowa produkcja tworzyw sztucznych od połowy ubiegłego wieku systematycznie wzrasta. W 2013 r. osiągnęła blisko 299 mln ton co oznacza wzrost o 3,9% w porównaniu z rokiem W Europie, po gwałtownym spadku w 2009 roku, produkcja tworzyw w 2013 roku ustabilizowała się. Aktualny poziom produkcji jest zbliżony do poziomu z roku

12 Europa zajmuje drugie miejsce w światowej produkcji tworzyw Europa (EU27+Szwajcaria, Norwegia) WNP 20% 2,9% 24,8% Chiny NAFTA 19,4% Produkcja tworzyw wg regionów 250 mln ton 4,8% Ameryka Łacińska 7,3% 16,4% 4,4% Japonia Bliski Wschód, Afryka Inne kraje Azji Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2013 r. (tworzywa termoplastyczne i poliuretany); z wyłączeniem tworzyw termoutwardzalnych, klejów, powłok i materiałów uszczelniających oraz włókien z PP Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic 12

13 Dodatni bilans handlowy wynoszący 18 mld mld Produkcja tworzyw sztucznych (surowce do przetwórstwa) Bilans handlowy z państwami spoza UE mld Przetwórstwo tworzyw sztucznych (produkcja wyrobów z tworzyw) Bilans handlowy z państwami spoza UE rok rok Import (z państw spoza UE27) Eksport (do państw spoza UE27) Bilans handlowy Przemysł tworzyw sztucznych UE 27: Bilans handlowy z państwami spoza UE Źródło: Eurostat Najważniejsi partnerzy handlowi 2013 r. Źródło: Eurostat Eksport (do państw spoza UE27) Import (z państw spoza UE27) Produkcja tworzyw sztucznych Przetwórstwo tworzyw sztucznych 1. Turcja (14,3%) 1. USA 1. USA (12.6%) (12,6%) 2. Chiny (11,8%) 2. Rosja (11,4%) 3. USA (10,3%) 3. Szwajcaria (11,3%) 4. Rosja (8,5%) 4. Chiny (7,7%) 5. Szwajcaria (6,3%) 5. Turcja (5,7%) 1. USA (23,9%) 1. USA (21,7%) 2. Arabia Saudyjska (15,8%) 2. Szwajcaria (15,5%) 3. Korea Płd. (10,4%) 3. Chiny (12,8%) 4. Szwajcaria (6,7%) 4. Turcja (10,7%) 5. Japonia (5,7%) 5. Japonia (6,6%) 13

14 Pięć krajów odpowiada za 2/3 całkowitego zużycia tworzyw w Europie Niemcy Włochy Francja Wielka Brytania Hiszpania Polska Belgia i Luksemburg Holandia Czechy Austria Szwecja Portugalia Szwajcaria Węgry Rumunia Grecja Finlandia Dania Słowacja Bułgaria Irlandia Norwegia Słowenia Litwa Łotwa Estonia Cypr/Malta Niemcy Inni 25,4% Włochy 14,3% Zapotrzebowanie na tworzywa w Europie 46,3 mln ton 35,5% 9,7% Francja 7,6% 7,5% Wielka Brytania Hiszpania mln ton Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie wg krajów (mln ton/rok) Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD

15 Tworzywa sztuczne obecne w wielu sektorach gospodarki W Europie największym obszarem zastosowań tworzyw sztucznych jest sektor opakowań, który zużywa 39,6% wszystkich tworzyw sztucznych. Drugim pod względem wielkości sektorem wykorzystania tworzyw sztucznych jest branża budowlana i konstrukcyjna, której udział w ogólnym zużyciu tworzyw sztucznych wynosi 20,3%. Na trzecim miejscu znajduje się branża motoryzacyjna z udziałem 8,5%. Zastosowania w przemyśle elektrycznym i elektronicznym odpowiadają za 5,6% zużycia tworzyw sztucznych, zaś następny w kolejności sektor rolniczy - za 4,3%. W pozostałych obszarach zastosowań, obejmujących m.in. urządzenia i artykuły gospodarstwa domowego, meble czy wyroby medyczne łącznie zużywa się 21,7% tworzyw sztucznych. Inne (w tym artykuły gospodarstwa domowego, meble, sport, zdrowie i bezpieczeństwo) Rolnictwo E&E Motoryzacja 21,7% 4,3% 46,3 mln ton 5,6% 8,5% 20,3% Budownictwo 39,6% Opakowania Zużycie tworzyw sztucznych w Europie* wg segmentów zastosowań (2013) Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD * UE27 + Norwegia, Szwajcaria 15

16 Tworzywa sztuczne w różnych zastosowaniach Torby polietylenowe (z PE-LD) Osłony kabli z PE-LLD Zderzaki z PP Kubeczki na jogurty z PS Kubki z PS Kalosze z PVC Okna z PVC Teczki i segregatory z PP Doniczki z PP Gąbki poliuretanowe (PUR) Pojemniki z PE-HD PE-LD, PE-LLD PP Oprawki okularów z PS PS, EPS Izolacja z PUR PVC PUR Zabawki z PE-HD PE-HD Klocki z ABS Butelki z PET PET Inne Patelnia z pokryciem teflonowym (tj. z PTFE) Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie* wg rodzajów tworzyw (2013) Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD * UE27 + Norwegia, Szwajcaria 16

17 Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wzrosło o 1% w roku 2013 PP PE-LD, PE-LLD PE-HD, PE-MD Inne PVC PUR PET PS EPS PA Inne tworzywa konstrukcyjne Zapotrzebowanie na tworzywa w Europie 46,3 mln ton ABS, SAN PC PMMA mln ton Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie* wg rodzajów tworzyw Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD * UE27 + Norwegia, Szwajcaria

18 Opakowania, budownictwo i motoryzacja to trzy główne segmenty zastosowań tworzyw sztucznych Opakowania 39,6% Budownictwo 20,3% Motoryzacja 8,5% E&E 5,6% Inne 26,0% PE-LD, PE-LLD PE-HD PP PS EPS PVC PET ABS, ASA, SAN PMMA PA PC Inne tworzywa konstrukcyjne Zużycie tworzyw sztucznych w Europie* wg segmentów zastosowań i rodzajów tworzyw (2013) Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD * UE27 + Norwegia, Szwajcaria 18 PUR

19 Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych 19

20 Odzysk odpadów tworzyw sztucznych w 2012 wyniósł 62% W 2012 r. w pokonsumenckich odpadach znalazło się 25,2 mln ton zużytych tworzyw sztucznych. 62% zostało odzyskane w procesach recyklingu i odzysku energii, a pozostałe 38 % trafiło na wysypisko. Recykling Odzysk energii 26% 25 mln ton poużytkowych odpadów tworzyw 36% 38% Składowanie Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w EU27 plus Norwegia i Szwajcaria Źródło: Consultic 20

21 Od 2006 roku recykling i odzysk energii wzrósł Średnia roczna ilość wytwarzanych odpadów pokonsumenckich w latach wynosi 25 mln ton mln ton 15 12,9 Składowanie -26% ,0 4,7 9,6 8,9 6,6 Odzysk energii +27% Recykling +40% 0 rok Łączny odzysk i recykling odpadów tworzyw sztucznych w latach Źródło: Consultic 21

22 .lecz składowanie to wciąż główny sposób zagospodarowania odpadów tworzyw w wielu krajach UE Składowanie odpadów tworzyw sztucznych (2012) 2016 Powyżej 66% Szkocja 50% do 66% 33% do 50% poniżej 10% tj. praktyczny zakaz składowania Data wprowadzenia zakazu składowania Ogłoszona data wprowadzenia zakazu składowania Źródło: Consultic 22

23 Zero odpadów tworzyw na wysypiskach - duże korzyści, ale i duże wyzwania mln ton Składowanie tworzyw na wysypiskach w Europie Spadek w latach (- 26%) Linia trendu (ekstrapolacja) Scenariusz zaniechania składowania tworzyw do roku = 60 mln ton tworzyw sztucznych nie poddanych składowaniu to ekwiwalent 750 mln baryłek ropy naftowej lub 60 mld euro 23

24 Kraje z zakazem składowania osiągają wyższe poziomy recyklingu Kraje z zakazem składowania Szwajcaria Niemcy Austria Luksemburg Belgia Dania Szwecja Holandia Norwegia Finlandia Francja Estonia Irlandia Słowacja Włochy Słowenia Czechy Portugalia Hiszpania Węgry Polska Rumunia Wielka Brytania Łotwa Bułgaria Grecja Litwa Cypr Malta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zagospodarowanie pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych w roku 2012 (EU 27 +2) Źródło: Consultic Recykling Odzysk energii Składowanie 24

25 Odpady tworzyw to cenne surowce z którego wytwarzane są nowe wyroby. Energia zawarta w tworzywach sztucznych jest wykorzystywana do produkcji elektryczności, ciepła lub do chłodzenia dla milionów gospodarstw domowych a następnie przetwarzane w regranulat... Alternatywnie, odpady tworzyw mogą być wykorzystane jako paliwo w procesach przemysłowych, zastępując paliwa kopalne RECYKLING jest preferowaną opcją odzysku ODZYSK ENERGII jest opcją uzupełniającą, która umożliwi pełne odejście od składowania tworzyw na wysypiskach Odpady tworzyw są sortowane, rozdrabniane na płatki, myte, suszone i ponownie sortowane Emisje z tych instalacji podlegają restrykcyjnym normom i procedurom kontrolnym. Odpady tworzyw, których nie można poddać recyklingowi w sposób ekonomicznie opłacalny oraz korzystny dla środowiska, można wykorzystać w wydajnych instalacjach odzysku energii z odpadów do produkcji ciepła i elektryczności 9,6 mln ton odpadów tworzyw jest składowane na wysypiskach w Europie każdego roku mln o tyle mieszkańców więcej mogłoby być zaopatrywanych w energię pochodzacą z odpadów tworzyw 41 % to średni poziom recyklingu opakowań z tworzyw w czołowych krajach UE 25

26 Recykling i odzysk energii - uzupełniające się sposoby odzysku wartości odpadów tworzyw sztucznych Zmiany poziomów odzysku tworzyw wg krajów - porównanie 2012 vs Estonia Finlandia Irlandia Słowenia Rumunia* Polska Portugalia Grecja Słowacja Węgry Litwa Czechy Bułgaria* Luksemburg Niemcy Norwegia Hiszpania Cypr Łotwa Holandia Belgia Włochy Francja Austria Wielka Brytania Malta Szwecja Szwajcaria Dania -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Dotyczy pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych Odzysk energii Źródło: Consultic * dla Bułgarii i Rumunii - porównanie 2012 vs Recykling 26

27 Austria Luksemburg Niemcy Szwajcaria Dania Szwecja Belgia Holandia Norwegia Finlandia Estonia Włochy Czechy Słowenia Słowacja Francja Polska Irlandia Rumunia Węgry Hiszpania Portugalia Łotwa Bułgaria Litwa Wielka Brytania Grecja Cypr Malta Odpady opakowaniowe z tworzyw osiągają najwyższe wskaźniki recyklingu i odzysku energii 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Całkowity wskaźnik odzysku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wg krajów (2012) (dotyczy pokonsumenckich odpadów opakowań z tworzw sztucznych) Źródło: Consultic Recykling Odzysk energii 27

28 H Cykl życia butelki plastikowej: opcje recyklingu 0 H HH 0 H H C C C C 0 0 H HH H H n Składniki ropy naftowej są wyodrębniane w procesie destylacji. Główny surowiec do produkcji tworzyw stanowi benzyna surowa W procesie krakowania benzyny surowej powstają mniejsze cząsteczki takie jak np. eten, propen i buten. Te małe cząsteczki (monomery) są bardzo reaktywne i łącza się ze sobą, tworząc długie łańcuchowe cząsteczki (polimery) Usieciowanie (wzajemnie połączenie przestrzenne) łańcuchów polimerowych determinuje plastyczność i właściwości mechaniczne tworzyw, stąd podział na termoplasty i duroplasty Granulki tworzywa podgrzewane są do postaci lepkiej cieczy, z której w procesach wtryskiwania i rozdmuchiwania formowana jest butelka. Kształt utrwala się po ochłodzeniu formy. Butelka PET Politereftalan etylenu to obecnie podstawowy polimer z grupy poliestrów Wstępne wysortowywanie butelek PET Optoelektroniczna separacja butelek PET wg kolorów Folie termoformowane Przetwarzanie płatków na granulki (tzw. regranulat) w procesach wytłaczania Automatyczne kolorystyczne rozdzielanie płatków do dalszego przetwórstwa Optoelektroniczne rozdzielanie wg kolorów Rozdzielanie materiału ze względu na różnice gęstości. Procesy suszenia Mycie Rozdrabnianie do postaci tzw. płatków Produkcja włókien PET z recyklingu stanowi surowiec do produkcji tkanin typu polar 20% regranulatu dodaje się do produkcji nowych butelek 28

29 Podsumowanie 29

30 W 2013 roku produkcja tworzyw wciąż nie osiągnęła poziomu sprzed kryzysu Wskaźnik 140 Wskaźnik produkcji (2010=100, linia trendu oraz dane wyrównane sezonowo) Tworzywa sztuczne w formach podstawowych Maszyny do przetwórstwa Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych rok Produkcja w branży tworzyw sztucznych w UE 27 Źródło: Eurostat 30

31 W 2015 r. przewidywany jest niewielki wzrost produkcji tworzyw sztucznych Wskaźnik 120 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych w UE 28 Wskaźnik 2010=100, kwartalnie : Wzrost w branżach powiązanych przyniósł korzystny impuls dla europejskich producentów tworzyw 2014: Utrzymana tendencja wzrostowa, przyspieszenie w drugiej połowie roku 2015: Umiarkowany wzrost 90 Wzrost: 2013: +2,6% 2014*: +1,5% 2015*: +1,0% Wskaźnik produkcji Wartości średnioroczne Prognoza Źródło: Eurostat, VCI, PlasticsEurope, *dane szacunkowe 31

32 Wykaz skrótów ABS ASA Consultic terpolimer akrylonitryl-butadien-styren terpolimer akrylonitryl-styren-akrylan Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH PE-LLD PE-MD PEMRG liniowy polietylen małej gęstości (liniowy polietylen wysokociśnieniowy) polietylen średniej gęstości PlasticsEurope Market Research Group ECEBD EPR E&E NAFTA Eastern and Central European Business Development Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ang. Extended Producer Responsibility) sprzęt elektryczny i elektroniczny Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu PET PKB PMMA PP PS EPS politereftalan etylenu produkt krajowy brutto polimetakrylan metylu polipropylen polistyren polistyren do spieniania PA poliamid PUR poliuretan PC poliwęglan PVC polichlorek winylu PE PE-HD polietylen polietylen dużej gęstości (polietylen niskociśnieniowy) RDF SAN stałe paliwa z odpadów (ang. Refuse Derived Fuel) kopolimer styren-akrylonitryl PE-LD polietylen małej gęstości (polietylen wysokociśnieniowy) WNP Wspólnota Niepodległych Państw 31

33 PlasticsEurope PlasticsEurope, stowarzyszenie zrzeszające producentów tworzyw sztucznych należy do czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, a jego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii i Turcji, wynosi powyżej 90%. Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC). EuPC jest branżowym zrzeszeniem reprezentującym przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem tworzyw sztucznych w Europie. Działalność organizacji obejmuje wszystkie sektory branży przetwórstwa tworzyw, łącznie z ich recyklingiem. Głównym celem EuPC jest reprezentowanie i ochrona interesów europejskich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych poprzez: prezentowanie stanowiska branży w kontaktach z instytucjami europejskimi i międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi; utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w Europie i na świecie; przeprowadzanie analiz i badań ekonomicznych, realizacja projektów badawczych we wszystkich dziedzinach przetwórstwa tworzyw sztucznych. Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych (EPRO). EPRO jest stowarzyszeniem krajowych organizacji odpowiedzialnych za prowadzenie i promocję recyklingu oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie. EPRO stworzyło jedyne w swoim rodzaju forum grupujące czołowych specjalistów w dziedzinie gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych w Europie. Do głównych zadań stowarzyszenia należy wymiana doświadczeń i pomysłów, opracowywanie zintegrowanych strategii zagospodarowywania zużytych opakowań z tworzyw sztucznych oraz wspieranie rozwoju technologicznego. 3 32

34 Konigin Astridlaan Wemmel Belgium Phone +32 (0) Fax +32 (0) Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/ Brussels Belgium Phone +32 (0) Fax +32 (0) PlasticsEurope. All rights reserved. 33

Tworzywa sztuczne Fakty 2015 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Tworzywa sztuczne Fakty 2015 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie Tworzywa sztuczne Fakty 2015 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie 1 Tworzywa sztuczne - Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia i

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne Fakty 2013 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Tworzywa sztuczne Fakty 2013 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie Tworzywa sztuczne Fakty 2013 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie Dane przedstawione w niniejszym raporcie zgromadzono dzięki współpracy PlasticsEurope (Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe

Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe Kazimierz Borkowski Fundacja PlasticsEurope Polska Warszawa, 8.12.2016 O PlasticsEurope Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych Prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zbyt cenne, by je wyrzucać

Zbyt cenne, by je wyrzucać Fot.: www.sxc.hu Zbyt cenne, by je wyrzucać PlasticsEurope Tworzywa sztuczne to prawdziwi mistrzowie pod względem oszczędności zasobów, ponieważ jest to materiał pozwalający zaoszczędzić więcej surowców

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne Fakty Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Tworzywa sztuczne Fakty Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie Tworzywa sztuczne Fakty 2016 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie Tworzywa sztuczne - Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia i odzysku

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Katedra Technologii Chemicznej PW Światowa produkcja tworzyw sztucznych w latach

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Recykling tworzyw sztucznych w Polsce. Czy można go zwiększyć

Recykling tworzyw sztucznych w Polsce. Czy można go zwiększyć Recykling tworzyw sztucznych w Polsce. Czy można go zwiększyć Dr inż. Kazimierz Borkowski Fundacja PlasticsEurope Polska Warszawa, 27.10.2017 O PlasticsEurope Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia... w sprawie oznaczania opakowań.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia... w sprawie oznaczania opakowań. Projekt Z dnia 26 lipca 2002 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia... w sprawie oznaczania opakowań. Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 - ŚWIAT Tendencje w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Warszawa, dnia 02-11-2015 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Janusz Ostapiuk DGO-III.070.1.2015.MK Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na pismo

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne - mistrzowie zrównoważonego wzrostu i innowacji w Europie. Tworzywa sztuczne - Fakty 2012

Tworzywa sztuczne - mistrzowie zrównoważonego wzrostu i innowacji w Europie. Tworzywa sztuczne - Fakty 2012 Tworzywa sztuczne - mistrzowie zrównoważonego wzrostu i innowacji w Europie Tworzywa sztuczne - Fakty 2012 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w roku 2011 11 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne są zbyt cenne, by je wyrzucać

Tworzywa sztuczne są zbyt cenne, by je wyrzucać Tworzywa sztuczne fakty 2011 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w roku 2010 Tworzywa sztuczne są zbyt cenne, by je wyrzucać Tworzywa sztuczne to wyjątkowy materiał,

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER ZAPRASZAMY DO ŚWIATA TECNOFER W obliczu wyzwań o ochronę środowiska - emisje zanieczyszczeń, zmiany klimatyczne, ograniczona dostępność wody, inne zasoby nieodnawialne i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER ZAPRASZAMY DO ŚWIATA TECNOFER Polityka naszej firmy odzwierciedla pewne wartości takie jak odwaga i intelektualna dociekliwość, które są inspiracją dla egzystencji oraz

Bardziej szczegółowo

Recyrkulacja tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie

Recyrkulacja tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie ADAM MROZIŃSKI, Koło Naukowe TOPgarn Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Recyrkulacja tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie Streszczenie: W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy. Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011

Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy. Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011 Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011 O PlasticsEurope Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Deficyt finansowania ochrony zdrowia

Deficyt finansowania ochrony zdrowia Deficyt finansowania ochrony zdrowia Łukasz Zalicki Warszawa, 19 marca 2013 Wydatki na ochronę zdrowia porównanie międzynarodowe Polska ma obecnie jeden z niższych poziomów wydatków na ochronę zdrowia

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce. dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r.

Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce. dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r. Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r. Tezy 1. Rynek stali i usług z jej udziałem jest rynkiem globalnym. Walka konkurencja przekracza granice

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo