Tworzywa sztuczne Fakty 2014 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzywa sztuczne Fakty 2014 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie"

Transkrypt

1 Tworzywa sztuczne Fakty 2014 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie 1

2 Tworzywa sztuczne - Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia i odzysku tworzyw sztucznych, bilans handlowy, a także informacje o zatrudnieniu i obrotach w branży tworzyw sztucznych. Niniejsze opracowanie daje również obraz tego, jak przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się do rozwoju gospodarki w Europie, z uwzględnieniem całego cyklu życia materiału. Dane przedstawione w niniejszym raporcie zgromadzono dzięki współpracy PlasticsEurope (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych), EuPC (Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych), Plastics Recyclers Europe (Europejskiego Stowarzyszenia Recyklerów Tworzyw Sztucznych) i EPRO (Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych). Danych na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne (wykorzystywane jako surowce do przetwórstwa) dostarczyła Grupa Badań i Statystyki Rynku Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope (PEMRG). Pomoc w ocenie danych dotyczących powstawania i odzysku odpadów zapewniła firma Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH. Dane dotyczące odzysku odpadów tworzyw sztucznych, a także dane handlowe pochodzą z oficjalnych statystyk instytucji europejskich i krajowych, jak również od organizacji zajmujących się gospodarką odpadami. W celu uzupełnienia brakujących informacji wykorzystano także badania i ekspertyzy konsultantów. Zamieszczone w niniejszej publikacji dane liczbowe nie zawsze można bezpośrednio porównać z danymi za poprzednie lata ze względu na korekty oszacowań. Uaktualnienie wcześniejszych szacunkowych danych pozwoliło np. prześledzić rzeczywisty postęp, jaki na przestrzeni ostatniej dekady dokonał się w dziedzinie wykorzystania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w całej Europie. 2

3 Tworzywa materiał XXI wieku 3

4 Przez ostatnie 150 lat, materiały polimerowe umożliwiały powstawanie innowacji i przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa i wzrostu jego dobrobytu. Więcej informacji o tym, jak tworzywa zmieniały świat można znaleźć na 4

5 Europejski przemysł tworzyw: podstawowe dane Europejska branża tworzyw sztucznych obejmuje producentów tworzyw, przetwórców tworzyw oraz producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw w krajach członkowskich UE27 Miejsca pracy Przemysł tworzyw sztucznych daje zatrudnienie dla ponad 1,45 mln osób w Europie Przedsiębiorstwa W całym sektorze tworzyw sztucznych działa ponad firm (głównie średnich i małych przedsiębiorstw) Obroty Łączne obroty europejskiego przemysłu tworzyw wyniosły 320 miliardów euro w 2013 r. Efekt mnożnikowy Efekt mnożnikowy PKB dla europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych wynosi 2,4 a 1 nowe miejsce pracy generuje 3 nowe w innych sektorach*. Innowacje Przemysł tworzyw sztucznych to jeden z pięciu najbardziej innowacyjnych sektorów w UE, z którego pochodzi aż 4% zgłoszeń patentowych w latach Recykling Ponad6,6 mln ton odpadów tworzyw zostało poddane recyklingowi w 2012 r. * 2013, Raport European House Ambrosetti, dane dla Włoch 5

6 Przemysł tworzyw sztucznych: zatrudnienie, wzrost, konkurencyjność 6

7 Europejski przemysł tworzyw sztucznych: filar społeczno-gospodarczy mld Obroty (mld ) 150 Producenci tworzyw Przetwórcy tworzyw rok Wzrost sprzedaży w krajach UE ( ) Źródło: Eurostat Producenci tworzyw Przetwórcy tworzyw pracowników 1 pracowników 1 Liczba pracowników w 2013 Podatek od wynagrodzeń oraz Wkład w finanse koszty ubezpieczenia społecznego publiczne i ubezpieczenie Dane szacunkowe dla krajów UE27, 2013 Podatek od osób prawnych ~26,3 mld Wkład przemysłu tworzyw w finanse publiczne i ubezpieczenie społeczne to około 26,3 mld Źródło 1: Eurostat 7

8 Tworzywa sztuczne: ważne źródło wzrostu, nowych miejsc pracy, innowacji i zrównoważonego rozwoju Przemysł tworzyw sztucznych jest dziś strategicznym filarem sektora produkcyjnego w Europie, którego wzrost i konkurencyjność ma bezpośredni wpływ na inne kluczowe obszary gospodarki. Przemysł tworzyw sztucznych jest z natury innowacyjny i umożliwia wprowadzenie innowacji w innych sektorach, takich jak ochrona zdrowia, energetyka, kosmonautyka, przemysł motoryzacyjny, przemysł morski, budownictwo, elektronika, opakowania, czy przemysł włókienniczy. Żaden z wymienionych sektorów gospodarki nie osiągnąłby takiego wzrostu i innowacyjności bez zastosowania rozwiązań wykorzystujących tworzywa sztuczne. Wzrost gospodarczy i rozwój innowacji w Europie jest uzależniony od przetwórstwa przemysłowego, w tym w dużej mierze od przemysłu tworzyw sztucznych. Badania przeprowadzone w 2013 roku przez włoską organizację ekspercką European House Ambrosetti wykazały znaczący efekt mnożnikowy przemysłu tworzyw sztucznych: Przemysł tworzyw sztucznych jest jednym z sektorów mających największy udział w produkcji UE. Dziesięcioprocentowy wzrost wartości dodanej w europejskim sektorze tworzyw sztucznych może prowadzić do wzrostu o 4,4% wartości dodanej w całym sektorze produkcyjnym w UE. Na szczeblu krajowym (na przykładzie Włoch): Każde nowe miejsce pracy w sektorze tworzyw sztucznych powoduje powstanie prawie 3 dodatkowych miejsc pracy w gospodarce, Wzrost PKB o 100 euro w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych generuje wzrost PKB o 238 euro w gospodarce. Co więcej, wyjątkowe cechy tworzyw sztucznych powodują, że ich zastosowanie znacząco przyczynia się do tworzenia Europy rozwijającej się w sposób bardziej zrównoważony środowiskowo i efektywnie korzystającej z zasobów. Lekkie, uniwersalne i trwałe tworzywa sztuczne mają swój wkład w oszczędność energii i zasobów w ważnych sektorach np. w handlu detalicznym, budownictwie, ochronie zdrowia, przemyśle motoryzacyjnym, w sektorze energii odnawialnej. Dodatkowo, znacznej poprawie uległy parametry ekologiczne zarówno samego procesu produkcji tworzyw, jak i zagospodarowania odpadów. Efekt mnożnikowy przemysłu tworzyw dla gospodarki i społeczeństwa Energia odnawialna Ochrona zdrowia Motoryzacja Opakowania Lotnictwo Tworzywa sztuczne Elektronika Włókiennictwo Budownictwo 8

9 Światowe wyzwania dla konkurencyjności europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych Duże inwestycje w przemysł chemiczny w Chinach, również ze strony państwa. Chiny w 2010 r. wyprzedziły Europę w zakresie produkcji tworzyw sztucznych. Trzeci światowy eksporter urządzeń do przetwórstwa (udział globalny - 11,6%, za Niemcami i Japonią) Zmniejszenie kosztów energii dzięki paliwom niekonwencjonalnym (gaz łupkowy stanowi obecnie 10% produkcji energii w USA, wzrost do 36% w 2035 r.) 33% biotworzyw produkuje się w Ameryce Łacińskiej. Szanse dla brazylijskiego przemysłu petrochemicznego. Bliski Wschód ma bezpośredni dostęp do zasobów kopalnych (67% światowych rezerw ropy naftowej i 45% światowych rezerw gazu). Ekspansja na rynki zewnętrzne, integracja poprzez wydłużenie łańcucha przetwarzania. Intensywny wzrost przetwórstwa tworzyw sztucznych w Indiach (ponad spółek i 4 miliony pracowników). Kluczowe czynniki rozwoju: demografia i przemysł (motoryzacyjny itp.) Źródło: Raport European House Ambrosetti, 2013

10 Tworzywa Dane rynkowe 10

11 Produkcja tworzyw na świecie stale wzrasta, w Europie pozostaje stabilna Produkcja tworzyw sztucznych w Europie (w mln ton) Produkcja tworzyw sztucznych na świecie (w mln ton) Produkcja tworzyw sztucznych w Europie i na świecie W tym: tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające oraz włókna z PP. Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic Światowa produkcja tworzyw sztucznych od połowy ubiegłego wieku systematycznie wzrasta. W 2013 r. osiągnęła blisko 299 mln ton co oznacza wzrost o 3,9% w porównaniu z rokiem W Europie, po gwałtownym spadku w 2009 roku, produkcja tworzyw w 2013 roku ustabilizowała się. Aktualny poziom produkcji jest zbliżony do poziomu z roku

12 Europa zajmuje drugie miejsce w światowej produkcji tworzyw Europa (EU27+Szwajcaria, Norwegia) WNP 20% 2,9% 24,8% Chiny NAFTA 19,4% Produkcja tworzyw wg regionów 250 mln ton 4,8% Ameryka Łacińska 7,3% 16,4% 4,4% Japonia Bliski Wschód, Afryka Inne kraje Azji Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2013 r. (tworzywa termoplastyczne i poliuretany); z wyłączeniem tworzyw termoutwardzalnych, klejów, powłok i materiałów uszczelniających oraz włókien z PP Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic 12

13 Dodatni bilans handlowy wynoszący 18 mld mld Produkcja tworzyw sztucznych (surowce do przetwórstwa) Bilans handlowy z państwami spoza UE mld Przetwórstwo tworzyw sztucznych (produkcja wyrobów z tworzyw) Bilans handlowy z państwami spoza UE rok rok Import (z państw spoza UE27) Eksport (do państw spoza UE27) Bilans handlowy Przemysł tworzyw sztucznych UE 27: Bilans handlowy z państwami spoza UE Źródło: Eurostat Najważniejsi partnerzy handlowi 2013 r. Źródło: Eurostat Eksport (do państw spoza UE27) Import (z państw spoza UE27) Produkcja tworzyw sztucznych Przetwórstwo tworzyw sztucznych 1. Turcja (14,3%) 1. USA 1. USA (12.6%) (12,6%) 2. Chiny (11,8%) 2. Rosja (11,4%) 3. USA (10,3%) 3. Szwajcaria (11,3%) 4. Rosja (8,5%) 4. Chiny (7,7%) 5. Szwajcaria (6,3%) 5. Turcja (5,7%) 1. USA (23,9%) 1. USA (21,7%) 2. Arabia Saudyjska (15,8%) 2. Szwajcaria (15,5%) 3. Korea Płd. (10,4%) 3. Chiny (12,8%) 4. Szwajcaria (6,7%) 4. Turcja (10,7%) 5. Japonia (5,7%) 5. Japonia (6,6%) 13

14 Pięć krajów odpowiada za 2/3 całkowitego zużycia tworzyw w Europie Niemcy Włochy Francja Wielka Brytania Hiszpania Polska Belgia i Luksemburg Holandia Czechy Austria Szwecja Portugalia Szwajcaria Węgry Rumunia Grecja Finlandia Dania Słowacja Bułgaria Irlandia Norwegia Słowenia Litwa Łotwa Estonia Cypr/Malta Niemcy Inni 25,4% Włochy 14,3% Zapotrzebowanie na tworzywa w Europie 46,3 mln ton 35,5% 9,7% Francja 7,6% 7,5% Wielka Brytania Hiszpania mln ton Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie wg krajów (mln ton/rok) Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD

15 Tworzywa sztuczne obecne w wielu sektorach gospodarki W Europie największym obszarem zastosowań tworzyw sztucznych jest sektor opakowań, który zużywa 39,6% wszystkich tworzyw sztucznych. Drugim pod względem wielkości sektorem wykorzystania tworzyw sztucznych jest branża budowlana i konstrukcyjna, której udział w ogólnym zużyciu tworzyw sztucznych wynosi 20,3%. Na trzecim miejscu znajduje się branża motoryzacyjna z udziałem 8,5%. Zastosowania w przemyśle elektrycznym i elektronicznym odpowiadają za 5,6% zużycia tworzyw sztucznych, zaś następny w kolejności sektor rolniczy - za 4,3%. W pozostałych obszarach zastosowań, obejmujących m.in. urządzenia i artykuły gospodarstwa domowego, meble czy wyroby medyczne łącznie zużywa się 21,7% tworzyw sztucznych. Inne (w tym artykuły gospodarstwa domowego, meble, sport, zdrowie i bezpieczeństwo) Rolnictwo E&E Motoryzacja 21,7% 4,3% 46,3 mln ton 5,6% 8,5% 20,3% Budownictwo 39,6% Opakowania Zużycie tworzyw sztucznych w Europie* wg segmentów zastosowań (2013) Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD * UE27 + Norwegia, Szwajcaria 15

16 Tworzywa sztuczne w różnych zastosowaniach Torby polietylenowe (z PE-LD) Osłony kabli z PE-LLD Zderzaki z PP Kubeczki na jogurty z PS Kubki z PS Kalosze z PVC Okna z PVC Teczki i segregatory z PP Doniczki z PP Gąbki poliuretanowe (PUR) Pojemniki z PE-HD PE-LD, PE-LLD PP Oprawki okularów z PS PS, EPS Izolacja z PUR PVC PUR Zabawki z PE-HD PE-HD Klocki z ABS Butelki z PET PET Inne Patelnia z pokryciem teflonowym (tj. z PTFE) Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie* wg rodzajów tworzyw (2013) Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD * UE27 + Norwegia, Szwajcaria 16

17 Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wzrosło o 1% w roku 2013 PP PE-LD, PE-LLD PE-HD, PE-MD Inne PVC PUR PET PS EPS PA Inne tworzywa konstrukcyjne Zapotrzebowanie na tworzywa w Europie 46,3 mln ton ABS, SAN PC PMMA mln ton Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie* wg rodzajów tworzyw Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD * UE27 + Norwegia, Szwajcaria

18 Opakowania, budownictwo i motoryzacja to trzy główne segmenty zastosowań tworzyw sztucznych Opakowania 39,6% Budownictwo 20,3% Motoryzacja 8,5% E&E 5,6% Inne 26,0% PE-LD, PE-LLD PE-HD PP PS EPS PVC PET ABS, ASA, SAN PMMA PA PC Inne tworzywa konstrukcyjne Zużycie tworzyw sztucznych w Europie* wg segmentów zastosowań i rodzajów tworzyw (2013) Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD * UE27 + Norwegia, Szwajcaria 18 PUR

19 Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych 19

20 Odzysk odpadów tworzyw sztucznych w 2012 wyniósł 62% W 2012 r. w pokonsumenckich odpadach znalazło się 25,2 mln ton zużytych tworzyw sztucznych. 62% zostało odzyskane w procesach recyklingu i odzysku energii, a pozostałe 38 % trafiło na wysypisko. Recykling Odzysk energii 26% 25 mln ton poużytkowych odpadów tworzyw 36% 38% Składowanie Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w EU27 plus Norwegia i Szwajcaria Źródło: Consultic 20

21 Od 2006 roku recykling i odzysk energii wzrósł Średnia roczna ilość wytwarzanych odpadów pokonsumenckich w latach wynosi 25 mln ton mln ton 15 12,9 Składowanie -26% ,0 4,7 9,6 8,9 6,6 Odzysk energii +27% Recykling +40% 0 rok Łączny odzysk i recykling odpadów tworzyw sztucznych w latach Źródło: Consultic 21

22 .lecz składowanie to wciąż główny sposób zagospodarowania odpadów tworzyw w wielu krajach UE Składowanie odpadów tworzyw sztucznych (2012) 2016 Powyżej 66% Szkocja 50% do 66% 33% do 50% poniżej 10% tj. praktyczny zakaz składowania Data wprowadzenia zakazu składowania Ogłoszona data wprowadzenia zakazu składowania Źródło: Consultic 22

23 Zero odpadów tworzyw na wysypiskach - duże korzyści, ale i duże wyzwania mln ton Składowanie tworzyw na wysypiskach w Europie Spadek w latach (- 26%) Linia trendu (ekstrapolacja) Scenariusz zaniechania składowania tworzyw do roku = 60 mln ton tworzyw sztucznych nie poddanych składowaniu to ekwiwalent 750 mln baryłek ropy naftowej lub 60 mld euro 23

24 Kraje z zakazem składowania osiągają wyższe poziomy recyklingu Kraje z zakazem składowania Szwajcaria Niemcy Austria Luksemburg Belgia Dania Szwecja Holandia Norwegia Finlandia Francja Estonia Irlandia Słowacja Włochy Słowenia Czechy Portugalia Hiszpania Węgry Polska Rumunia Wielka Brytania Łotwa Bułgaria Grecja Litwa Cypr Malta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zagospodarowanie pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych w roku 2012 (EU 27 +2) Źródło: Consultic Recykling Odzysk energii Składowanie 24

25 Odpady tworzyw to cenne surowce z którego wytwarzane są nowe wyroby. Energia zawarta w tworzywach sztucznych jest wykorzystywana do produkcji elektryczności, ciepła lub do chłodzenia dla milionów gospodarstw domowych a następnie przetwarzane w regranulat... Alternatywnie, odpady tworzyw mogą być wykorzystane jako paliwo w procesach przemysłowych, zastępując paliwa kopalne RECYKLING jest preferowaną opcją odzysku ODZYSK ENERGII jest opcją uzupełniającą, która umożliwi pełne odejście od składowania tworzyw na wysypiskach Odpady tworzyw są sortowane, rozdrabniane na płatki, myte, suszone i ponownie sortowane Emisje z tych instalacji podlegają restrykcyjnym normom i procedurom kontrolnym. Odpady tworzyw, których nie można poddać recyklingowi w sposób ekonomicznie opłacalny oraz korzystny dla środowiska, można wykorzystać w wydajnych instalacjach odzysku energii z odpadów do produkcji ciepła i elektryczności 9,6 mln ton odpadów tworzyw jest składowane na wysypiskach w Europie każdego roku mln o tyle mieszkańców więcej mogłoby być zaopatrywanych w energię pochodzacą z odpadów tworzyw 41 % to średni poziom recyklingu opakowań z tworzyw w czołowych krajach UE 25

26 Recykling i odzysk energii - uzupełniające się sposoby odzysku wartości odpadów tworzyw sztucznych Zmiany poziomów odzysku tworzyw wg krajów - porównanie 2012 vs Estonia Finlandia Irlandia Słowenia Rumunia* Polska Portugalia Grecja Słowacja Węgry Litwa Czechy Bułgaria* Luksemburg Niemcy Norwegia Hiszpania Cypr Łotwa Holandia Belgia Włochy Francja Austria Wielka Brytania Malta Szwecja Szwajcaria Dania -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Dotyczy pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych Odzysk energii Źródło: Consultic * dla Bułgarii i Rumunii - porównanie 2012 vs Recykling 26

27 Austria Luksemburg Niemcy Szwajcaria Dania Szwecja Belgia Holandia Norwegia Finlandia Estonia Włochy Czechy Słowenia Słowacja Francja Polska Irlandia Rumunia Węgry Hiszpania Portugalia Łotwa Bułgaria Litwa Wielka Brytania Grecja Cypr Malta Odpady opakowaniowe z tworzyw osiągają najwyższe wskaźniki recyklingu i odzysku energii 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Całkowity wskaźnik odzysku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wg krajów (2012) (dotyczy pokonsumenckich odpadów opakowań z tworzw sztucznych) Źródło: Consultic Recykling Odzysk energii 27

28 H Cykl życia butelki plastikowej: opcje recyklingu 0 H HH 0 H H C C C C 0 0 H HH H H n Składniki ropy naftowej są wyodrębniane w procesie destylacji. Główny surowiec do produkcji tworzyw stanowi benzyna surowa W procesie krakowania benzyny surowej powstają mniejsze cząsteczki takie jak np. eten, propen i buten. Te małe cząsteczki (monomery) są bardzo reaktywne i łącza się ze sobą, tworząc długie łańcuchowe cząsteczki (polimery) Usieciowanie (wzajemnie połączenie przestrzenne) łańcuchów polimerowych determinuje plastyczność i właściwości mechaniczne tworzyw, stąd podział na termoplasty i duroplasty Granulki tworzywa podgrzewane są do postaci lepkiej cieczy, z której w procesach wtryskiwania i rozdmuchiwania formowana jest butelka. Kształt utrwala się po ochłodzeniu formy. Butelka PET Politereftalan etylenu to obecnie podstawowy polimer z grupy poliestrów Wstępne wysortowywanie butelek PET Optoelektroniczna separacja butelek PET wg kolorów Folie termoformowane Przetwarzanie płatków na granulki (tzw. regranulat) w procesach wytłaczania Automatyczne kolorystyczne rozdzielanie płatków do dalszego przetwórstwa Optoelektroniczne rozdzielanie wg kolorów Rozdzielanie materiału ze względu na różnice gęstości. Procesy suszenia Mycie Rozdrabnianie do postaci tzw. płatków Produkcja włókien PET z recyklingu stanowi surowiec do produkcji tkanin typu polar 20% regranulatu dodaje się do produkcji nowych butelek 28

29 Podsumowanie 29

30 W 2013 roku produkcja tworzyw wciąż nie osiągnęła poziomu sprzed kryzysu Wskaźnik 140 Wskaźnik produkcji (2010=100, linia trendu oraz dane wyrównane sezonowo) Tworzywa sztuczne w formach podstawowych Maszyny do przetwórstwa Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych rok Produkcja w branży tworzyw sztucznych w UE 27 Źródło: Eurostat 30

31 W 2015 r. przewidywany jest niewielki wzrost produkcji tworzyw sztucznych Wskaźnik 120 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych w UE 28 Wskaźnik 2010=100, kwartalnie : Wzrost w branżach powiązanych przyniósł korzystny impuls dla europejskich producentów tworzyw 2014: Utrzymana tendencja wzrostowa, przyspieszenie w drugiej połowie roku 2015: Umiarkowany wzrost 90 Wzrost: 2013: +2,6% 2014*: +1,5% 2015*: +1,0% Wskaźnik produkcji Wartości średnioroczne Prognoza Źródło: Eurostat, VCI, PlasticsEurope, *dane szacunkowe 31

32 Wykaz skrótów ABS ASA Consultic terpolimer akrylonitryl-butadien-styren terpolimer akrylonitryl-styren-akrylan Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH PE-LLD PE-MD PEMRG liniowy polietylen małej gęstości (liniowy polietylen wysokociśnieniowy) polietylen średniej gęstości PlasticsEurope Market Research Group ECEBD EPR E&E NAFTA Eastern and Central European Business Development Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ang. Extended Producer Responsibility) sprzęt elektryczny i elektroniczny Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu PET PKB PMMA PP PS EPS politereftalan etylenu produkt krajowy brutto polimetakrylan metylu polipropylen polistyren polistyren do spieniania PA poliamid PUR poliuretan PC poliwęglan PVC polichlorek winylu PE PE-HD polietylen polietylen dużej gęstości (polietylen niskociśnieniowy) RDF SAN stałe paliwa z odpadów (ang. Refuse Derived Fuel) kopolimer styren-akrylonitryl PE-LD polietylen małej gęstości (polietylen wysokociśnieniowy) WNP Wspólnota Niepodległych Państw 31

33 PlasticsEurope PlasticsEurope, stowarzyszenie zrzeszające producentów tworzyw sztucznych należy do czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, a jego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii i Turcji, wynosi powyżej 90%. Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC). EuPC jest branżowym zrzeszeniem reprezentującym przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem tworzyw sztucznych w Europie. Działalność organizacji obejmuje wszystkie sektory branży przetwórstwa tworzyw, łącznie z ich recyklingiem. Głównym celem EuPC jest reprezentowanie i ochrona interesów europejskich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych poprzez: prezentowanie stanowiska branży w kontaktach z instytucjami europejskimi i międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi; utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w Europie i na świecie; przeprowadzanie analiz i badań ekonomicznych, realizacja projektów badawczych we wszystkich dziedzinach przetwórstwa tworzyw sztucznych. Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych (EPRO). EPRO jest stowarzyszeniem krajowych organizacji odpowiedzialnych za prowadzenie i promocję recyklingu oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie. EPRO stworzyło jedyne w swoim rodzaju forum grupujące czołowych specjalistów w dziedzinie gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych w Europie. Do głównych zadań stowarzyszenia należy wymiana doświadczeń i pomysłów, opracowywanie zintegrowanych strategii zagospodarowywania zużytych opakowań z tworzyw sztucznych oraz wspieranie rozwoju technologicznego. 3 32

34 Konigin Astridlaan Wemmel Belgium Phone +32 (0) Fax +32 (0) Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/ Brussels Belgium Phone +32 (0) Fax +32 (0) PlasticsEurope. All rights reserved. 33

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo