PROCES PRODUKCJI PIWA. Jakość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES PRODUKCJI PIWA. Jakość"

Transkrypt

1 81 PROCES PRODUKCJI PIWA Autor: Adam Dąbek Kierownik Warzelni Browaru Leżajsk S.A., Grupa Żywiec S.A. Piwo jest to napój otrzymywany w wyniku fermentacji brzeczki piwnej, roztworu przygotowanego z wody i surowców skrobiowych (słód jęczmienny) oraz chmielu pod wpływem drożdży piwowarskich. Jakość Produkując piwo browar staje przed bardzo trudnym zadaniem dostosowania produktu do oczekiwań klienta. Różnorodność technologii, stosowanych surowców oraz wielu innych czynników powodują bardzo dużą ilość rodzajów piwa dostępnego konsumentowi. Podstawowym oczekiwaniem konsumenta jest przekonanie, że to co kupuje jest bezpieczne i dobrej jakości. Piwo należy produkować w ten sposób by w pełni spełniało oczekiwania konsumenta, należy dokonać wszelkich starań by osiągnąć zadowolenie klienta, a jednocześnie mieć pewność, że będzie ono bezpieczne, smaczne i trwałe. Systemy zapewnienia jakości ISO i HACCP mają na celu dostarczenie klientowi oczekiwanego produktu. Aby osiągnąć zamierzony cel potrzebna jest współpraca załogi, na wszystkich szczeblach. Pracownicy mają pierwszy kontakt z surowcem, procesem, produktem, wpływając bezpośrednio na końcową jakość wyrobu. Pracownicy są kluczowym elementem na każdym z etapów wprowadzania jakości. Podstawowe surowce stosowane do produkcji piwa: Słód jęczmienny Woda Chmiel Drożdże Słód Słód jest to produkt przerobu jęczmienia browarnego w procesie słodowania. Dlaczego jęczmień jest używany w browarnictwie? posiada wysoką zawartość skrobi - ok. 67 % s.s. korzystną zawartość białka, najlepiej % łuska jęczmienia spełnia funkcję ochronną w procesie słodowania, a w dalszym procesie na warzelni stanowi naturalny materiał filtracyjny posiada korzystny wpływ na własności smakowe piwa.

2 82 Do produkcji słodu nadaje się jęczmień jary, bez zanieczyszczeń i o wysokiej sile witalnej, tzn. wysokiej zdolności kiełkowania. Cel słodowania: uaktywnienie, produkcja i wykorzystanie działania enzymów z jęczmienia Woda W browarnictwie wodę zużywamy: - do słodowania jęczmienia - do celów technicznych (kotłownia, chłodzenie) - do mycia urządzeń i opakowań - do zacierania słodu i wyprodukowania brzeczki słodowej Wymagania jakościowe dla wody jako surowca i wszędzie tam, gdzie następuje jej kontakt z piwem, jęczmieniem są określane Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dla wody zdatnej do picia. Ponadto wodę poddaje się korekcie składu chemicznego w zależności od ph oraz zawartości różnych soli wapnia, magnezu, żelaza, manganu. Każda woda pitna, zarówno bardzo miękka jak i bardzo twarda nadaje się do produkcji piwa. Jest tylko pytanie, jakim kosztem następuje jej uzdatnianie. Zużycie wody do produkcji piwa, w zależności od stanu technicznego browaru waha się od 3,5 do 12 hl na 1 hl wyrobu gotowego. Chmiel Uważany często za główny składnik piwa. Szyszki chmielowe zawierają żywice, którym piwo zawdzięcza charakterystyczny gorzki smak, oraz olejki eteryczne. W tych ostatnich dzięki chromatografii gazowej zidentyfikowano ponad 200 różnych składników aromatycznych. Nic dziwnego, że w chmielowym napoju spotykamy takie bogactwo smaku i zapachu. Rozróżnia się odmiany chmielu: aromatyczne i goryczkowe. Odmiany te różnią się zawartością olejków chmielowych oraz substancji goryczkowych określanych jako: -kwasy i -kwasy. Szyszki chmielowe zbierane z plantacji są jak najszybciej przetwarzane, aby zapobiec starzeniu się chmielu. Drożdże Drożdże - są to drobnoustroje jednokomórkowe, należące do grupy grzybów. Celem stosowania drożdży jest przeprowadzenie fermentacji alkoholowej, podczas której następuje zamiana cukrów (maltoza, glukoza, fruktoza) na alkohol etylowy i dwutlenek węgla. C 6 H 12 O C 2 H 5 OH + 2CO 2 + energia cieplna

3 83 Rozróżnia się drożdże fermentacji dolnej i górnej fermentacji. Drożdże górnej fermentacji charakteryzują się tym, że fermentują w wyższych temperaturach (15-25 C) i podczas fermentacji zbierają się na powierzchni piwa tworząc kożuch. Drożdże dolnej fermentacji fermentują w niższych temperaturach (6-12 C), a po zakończonej fermentacji osiadają na dno naczynia, co określa się kłaczkowaniem drożdży. Produkcja brzeczki Podstawowe etapy w produkcji brzeczki to: 1. Śrutowanie słodu 2. Zacieranie 3. Filtracja zacieru 4. Gotowanie brzeczki 5. Oddzielenie osadów w kadzi osadowej Whirpool 6. Chłodzenie brzeczki Śrutowanie słodu W czasie procesu zacierania enzymy rozkładają związki nierozpuszczalne w związki rozpuszczalne, aby enzymy mogły oddziaływać na substancje zawarte w słodzie słód należy rozdrobnić. Śrutowanie jest procesem mechanicznego rozdrobnienia, w którym należy chronić łuskę słodu przed rozdrobnieniem, ponieważ jest ona potrzebna jako materiał filtracyjny w trakcie filtracji zacieru. Zacieranie Zacieranie jest najważniejszym procesem przy wytwarzaniu brzeczki. W trakcie zacierania śruta zostaje wymieszana z wodą i substancje zawarte w słodzie przechodzą do roztworu jako składniki ekstraktu. Większość substancji zawartych w słodzie jest nierozpuszczalna a do piwa mogą przechodzić tylko substancje rozpuszczalne, dlatego konieczne jest przeprowadzenie nierozpuszczalnych substancji śruty w rozpuszczalne, czyli wytworzenie dużej ilości ekstraktu. Substancje rozpuszczalne to: cukry, substancje mineralne i określone substancje białkowe. Substancje nierozpuszczalne to skrobia, celuloza. Celem zacierania jest zupełny rozkład skrobi do cukrów i dekstryn. Główna ilość ekstraktu powstaje podczas działania enzymów w ich optymalnych warunkach. W trakcie zacierania temperaturę zacieru podnosi się do optymalnych temperatur dla działania enzymów. Stosowane są następujące przerwy dla działania enzymów:

4 Temperatura [ o C] Przerwa białkowa i β-glukanowa o C Rozkład skrobi musi być poprzedzony rozkładem β-glukanów otaczających cząsteczki skrobi. β-glukan substancja, która przy źle prowadzonym procesie zacierania może zmienić swoje właściwości i przejść w formę żelu znacznie utrudniając proces filtracji zacieru, podwyższając lepkość brzeczki. W wyniku enzymatycznego rozkładu substancji białkowych tworzą się niskocząsteczkowe substancje białkowe szczególnie peptydy i aminokwasy, które stanowią niezbędne pożywienie dla drożdży. Zbyt długa przerwa białkowa daje jednak złą pianę (na pienistość korzystnie wpływają wysokocząsteczkowe substancje białkowe). 2. Przerwa maltozowa. Przerwa w temperaturze od 62 do 65 C jest optymalna dla działania β-amylazy, która od nieredukującego końca łańcucha skrobi odszczepia cząsteczki maltozy. Przez dłuższe zacieranie w tej temperaturze uzyskujemy piwa z wyższym ostatecznym stopniem odfermentowania. 3. Przerwa docukrzania Przerwa w temperaturze od 72 C do 75 C stwarza optymalne warunki dla działania α- amylazy. Długie łańcuchy skrobi α-amylaza rozkłada do mniejszych dekstryn. 4. Zakończenie zacierania w temperaturze 78 C W zależności od sposobu prowadzenia zacierania rozróżniamy dwie grupy procesów zacierania: 1. Procesy infuzyjne 2. Procesy dekokcyjne zasyp grysu + 40 śrutowanie 35 zacieru I część śrutowanie II część Czas [min] Rys. 1. Wykres zacierania dekokcyjno-infuzyjnego

5 85 Filtracja zacieru Głównym celem prowadzenia filtracji zacieru jest oddzielenie części stałych [łuski, zarodków, i innych] zwanych wysłodzinami lub młótem, które w procesie zacierania nie rozpuszczają się, od roztworu zawierającego rozpuszczalne składniki czyli brzeczki. Gotowanie brzeczki Celem gotowania brzeczki jest: - Rozpuszczenie i przemiana substancji chmielu - Wytwarzanie i wytrącenie związków białkowo-garbnikowych - Odparowanie wody - Sterylizacja brzeczki - Zakwaszenie brzeczki - Zniszczenie enzymów - Wzrost zabarwienia brzeczki - Wytworzenie substancji redukujących - Obniżenie zawartości DMS i innych lotnych substancji Wybicie brzeczki Przez wybicie brzeczki rozumie się wypompowanie wygotowanej brzeczki z kotła warzelnego do kadzi osadowej z zawirowaniem. Kadź osadowa Whirpool jest to urządzenie do oddzielania osadu gorącego z brzeczki. Zbiornik ten stanowi pierwszy element linii chłodzenia brzeczki. W chwili rozpoczęcia wybicia do kotła warzelnego dodawany jest ZnSO 4. Cynk wzmaga syntezę białka w komórce drożdży. Fermentacja brzeczki Aby brzeczka stała się piwem zawarte w niej cukry muszą zostać przetworzone przez enzymy drożdży w etanol i dwutlenek węgla. Istotne jest również zjawisko wytwarzania bardzo wielu produktów ubocznych fermentacji, które mają bardzo istotny wpływ na jakość produkowanego piwa Fazy fermentacji Faza I nastawienie fermentacji. Drożdże w pierwszym okresie fermentacji muszą się przyzwyczaić do nowych warunków. Środowisko brzeczki jest dla nich stresujące inna jest temperatura, ph, koncentracja cukrów jest wysoka. Ta faza trwa zazwyczaj kilka godzin. Faza II faza logarytmicznego wzrostu

6 86 Po zaadaptowaniu się do nowych warunków drożdże zaczynają czerpać z bardzo bogatego otoczenia wszystkie substancje potrzebne do życia. Warunki są dla nich idealne ponieważ w brzeczce znajdują się : - Aminokwasy do budowy struktur komórkowych - Fosforany do tworzenia w mitochondriach wysokoenergetycznego związku o nazwie ATP - Kwasy tłuszczowe do budowy błon komórkowych - Cukry do gromadzenia substancji zapasowych [glikogen] - Mikroelementy [Zn, Ca] do przebiegu procesów enzymatycznych Z chwilą gdy tlen rozpuszczony w brzeczce zostanie wyczerpany na oddychanie komórek, muszą one ograniczyć swoją gospodarkę energetyczną do beztlenowego procesu glikolizy, pozwalające uzyskać niezbędne im do życia skromne ilości energii przez fermentację - przemianę cukrów na alkohol i CO 2. III faza dofermentowanie W brzeczce nie ma już praktycznie cukrów łatwo dostępnych, co powoduje, że drożdże zaczynają wykorzystywać zgromadzone zapasy. Stężenie niekorzystnych metabolitów wpływa hamująco na procesy życiowe drożdży. Drożdże zaczynają zbierać się w konglomeraty [kłaczki], które powoli zaczynają powoli opadać. W tej fazie drożdże wydzielają do otoczenia enzymy i produkty przemiany materii. Słabsze komórki obumierają i na skutek autolizy błon komórkowych zawartość komórki wylewa się. W tej fazie należy drożdże odebrać IV faza leżakowanie W tej fazie mimo niskich temperatur procesy życiowe drożdży przebiegają nadal. Energię do ich prowadzenia komórki czerpią głównie z rozkładu i fermentacji substancji zapasowych zgromadzonych wcześniej. Następuje kłaczkowanie drożdży (drożdże łączą się w aglomeraty w postaci kłaczków i osiadają na dnie tanku). Stabilizuje się bukiet smakowo aromatyczny piwa. Wysycenie piwa CO 2. Filtracja piwa Celem procesu filtracji piwa jest otrzymanie trwałego produktu bez wyraźnych zmętnień, czy też opalizacji. Z piwa w procesie filtracji powinny być usunięte substancje, które w czasie przechowywania mogłyby spowodować powstanie zmętnień obniżających jakość piwa.

7 87 Technologia HGB Stosowana metoda HGB polega na wyprodukowaniu brzeczki o stężeniu wyższym niż piwo gotowe i następnie normalizacji przefermentowanego piwa do założonych parametrów technologicznych przy pomocy specjalnie przygotowanej wody. Technologia HGB wymaga specjalnego podejścia do procesu: - brzeczka ma wyższe stężenie proces fermentacji trwa nieco dłużej - brzeczka musi mieć odpowiedni skład zwłaszcza jeśli chodzi o substancje białkowe frakcji odpowiedzialnych za tworzenie piany - w czasie fermentacji tworzy się więcej ubocznych produktów fermentacji (głownie estrów i alkoholi wyższych). Piwo a zdrowie konsumenta Współcześnie troskę o jakość piwa powinni przejawiać producenci ze względu na naukowo dowiedzione pozytywne oddziaływanie tego napoju na zdrowie konsumenta. Piwo: - pobudza trawienie i łagodzi pragnienie, - ma zbliżoną wartość kaloryczną do wartości mleka - zawiera witaminy z grupy B (B1, B2, B6), - posiada korzystniejszą zawartość jonów wapnia, potasu i magnezu od wielu uznanych wód mineralnych, - działa moczopędnie, korzystnie w niektórych chorobach nerek - działa łagodząco i zapobiegawczo w chorobach krążenia i osteoporozie, a nawet wykazuje działanie antynowotworowe dzięki zawartości związków polifenolowych.

Zasady prowadzenia ciasta żytniego.

Zasady prowadzenia ciasta żytniego. Zasady prowadzenia ciasta żytniego. Zasady prowadzenia ciasta żytniego. Proces technologiczny ciasta żytniego różni się od produkcji ciasta pszennego. Różni się głównie przygotowaniem ciasta i prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05 Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec t e l.: +48 33 861 99 99, f a x : +48 33 861

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

METODY UDOSKONALANIA JAKOŚCI NA PRZYKŁADZIE POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH WĘGIERKOWYCH

METODY UDOSKONALANIA JAKOŚCI NA PRZYKŁADZIE POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH WĘGIERKOWYCH METODY UDOSKONALANIA JAKOŚCI NA PRZYKŁADZIE POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH WĘGIERKOWYCH Aleksandra Wójtowicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie W dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu każde przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

PROCES TECHNOLOGiCzNy FLOTTWEG do PROdukCji SOkóW OWOCOWyCH i WaRzyWNyCH Od owocu do soku

PROCES TECHNOLOGiCzNy FLOTTWEG do PROdukCji SOkóW OWOCOWyCH i WaRzyWNyCH Od owocu do soku PROCES TECHNOLOGiCzNy FLOTTWEG do PROdukCji SOkóW OWOCOWyCH i WaRzyWNyCH Od owocu do soku TECHNOLOGia PRzETWaRzaNia FLOTTWEG do PROdukCji SOku WaRzyWNEGO i OWOCOWEGO Niezawodne rozwiązania kompletne z

Bardziej szczegółowo

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY ISSN 2080 489X 4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY Opłacalność produkcji świń dr Marian Kamyczek Uwierzyć w swój sukces! Anna Klimecka 2 OD REDAKCJI Dwumiesięcznik Trouw i MY 4(16)/2011 Szanowni Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski*

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 45, 2010 r. Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Rozwój metod biotechnologicznych produkcji biopaliw ze źródeł odnawialnych Development of biotechnological

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU JANUSZRYCZKOWSKI,PAWEŁSOBIESZEK 1 Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 20 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Rozdział VI: Środki antyadhezyjne... Rozdział VI ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Istnieje duża grupa środków przeznaczonych do ułatwiania uwalniania wyrobów z form. Dotychczas nie zostały

Bardziej szczegółowo

Możliwość opalania kotłów energetycznych roztworem wodnym mieszanek oleju rzepakowego z olejami ropopochodnymi

Możliwość opalania kotłów energetycznych roztworem wodnym mieszanek oleju rzepakowego z olejami ropopochodnymi Henryk Karcz, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Agnieszka Kosiorek, ZBUS Combustion Jan Butmankiewicz, Dariusz Maciejak, TKW Combustion Możliwość opalania kotłów energetycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

Produkcja papieru. Dział Techniczny SCA Publication Paper

Produkcja papieru. Dział Techniczny SCA Publication Paper Produkcja papieru Dział Techniczny SCA Publication Paper Surowiec Wstęp Zadaniem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi wiedzy dotyczącej surowców jak i procesów stosowanych we współczesnej

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI PURE project on urban reduction of eutrophication Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy

Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy Jadwiga Malczewska Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój i właściwe

Bardziej szczegółowo

PROCES SAMOOCZYSZCZANIA W EKOSYSTEMACH RZECZNYCH SELF-PURIFICATION PROCESS IN RIVER ECOSYSTEMS

PROCES SAMOOCZYSZCZANIA W EKOSYSTEMACH RZECZNYCH SELF-PURIFICATION PROCESS IN RIVER ECOSYSTEMS S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 4 2007 PROCES SAMOOCZYSZCZANIA W EKOSYSTEMACH RZECZNYCH SELF-PURIFICATION PROCESS IN RIVER ECOSYSTEMS Anna Jarosiewicz Akademia Pomorska Zakład Ekologii

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Informacja Techniczna KURY NIOSKI JAJ KONSUMPCYJNYCH BROWN. Wariant brązowy

Informacja Techniczna KURY NIOSKI JAJ KONSUMPCYJNYCH BROWN. Wariant brązowy 2014 Informacja Techniczna KURY NIOSKI JAJ KONSUMPCYJNYCH BROWN Wariant brązowy DROGI PRODUCENCIE, Potencjał genetyczny stad komercyjnych Hy-Line Brown może być wykorzystany tylko wtedy, gdy podczas zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II (lipiec 2000)

Jan Paweł II (lipiec 2000) Brak wody moŝe być najwaŝniejsza kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliŝszej przyszłości. Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Boczniewicz Władysław Szumowski Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo