INFORMACJE DLA LEKARZY I DIETETYKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DLA LEKARZY I DIETETYKÓW"

Transkrypt

1 INFORMACJE DLA LEKARZY I DIETETYKÓW NOVO jest nowym podejściem naukowym do zindywidualizowanego odżywiania pacjenta. Program NOVO opiera się na dobrze zbadanej i wysoce efektywnej drodze prowadzącej do utraty wagi, zwiększenia energii i polepszenia ogólnego samopoczucia. Program bazuje na zasadach związanych z procesami odpornościowymi i metabolicznymi. Uzasadnieniem jest fakt, że częściowo strawione składniki pokarmowe wywołują odpowiedź immunologiczną. Prawidłowe procesy metaboliczne zachodzą, jeśli produkty trawienia - glukoza i kwasy tłuszczowe - ulegają wchłanianiu do komórek organizmu, gdzie są metabolizowane w celu uzyskania energii. Jednakże, powyżej pewnego progu odpowiedzi immunologicznej, błony komórkowe ulegają zmianom, redukując pobieranie przez komórki glukozy. To prowadzi do nadmiaru glukozy, która nie zostaje przekształcona w energię, a często ulega zmagazynowaniu jako tłuszcz. Ponadto, ta odpowiedź immunologiczna może powodować wahanie się poziomów insuliny oraz produkcję wolnych rodników; obydwa te czynniki wykazują własny wpływ na stan zdrowia. NOVO zapewnia pacjentom indywidualne określenie, które z 114 typów pokarmów powodują silną odpowiedź immunologiczną (leukocyty) a które nie. Pacjenci objęci programem otrzymują tabelę pokazującą, które pokarmy mogą jeść, a których powinni unikać, przygotowaną w oparciu o indywidualne reakcje immunologiczne wobec 114 typów pokarmów. Program NOVO również zapewnia pacjentom możliwość konsultacji telefonicznych oraz bezpośrednie wsparcie przez 12 tygodni od momentu rozpoczęcia. W praktyce, pacjenci dostarczają próbkę krwi, która jest przetwarzana w ciągu około 75 minut przy użyciu testu krwi NOVO. Koncentrujemy się na aktywacji białych krwinek, a test przeprowadzony przy użyciu analizatora krwi CD 4000/Sapphire mierzy około komórek dla każdego typu pokarmu. Odpowiada to około 2,5 mln komórek przypadających na test jednego pacjenta. Podłoże teoretyczne i naukowe NOVO Fizjologiczny proces trawienia powoduje przekształcanie pokarmu w postać, która może być wykorzystana przez komórki, przede wszystkim glukozę i kwasy tłuszczowe. Glukoza uwolniona ze znajdujących się w diecie węglowodanów, wnika do komórek, gdzie ulega metabolizmowi w procesie glikolizy i cyklu Krebsa. Kwasy tłuszczowe pochodzące z diety są również ważnym źródłem energii dla wielu tkanek, szczególnie dla mięśni i są metabolizowane poprzez proces β-oksydacji, a produkty (acetylo CoA) włączają się w cykl Krebsa i podlegają dalszym przemianom. Zazwyczaj proces trawienia zmienia pokarm z substancji obcej w własną. Jednakże, częściowo strawione cząsteczki pokarmu są czasami identyfikowane przez układ odpornościowy jako nie-własne, co stymuluje reakcję immunologiczną o charakterze zapalnym, która ma dramatyczne konsekwencje dla metabolizmu komórkowego, ponieważ zaburza mechanizm, który odpowiada za przechodzenie glukozy do wnętrza komórek. Kiedy glukoza nie może dostać się do komórek aby ulec spalaniu, część tego nadmiaru jest przetwarzana w glikogen w wątrobie, ale większość wraz z kwasami tłuszczowymi ulega przekształceniu w zapasy tłuszczu jako trójacyloglicerol. Produkcja tłuszczu z glukozy zachodzi głównie w wątrobie i komórkach tłuszczowych. Uprzednio wspomniana odpowiedź immunologiczna, która wzmaga magazynowanie tłuszczu, toczy się wokół małej, niestrawionej cząsteczki pokarmowej, która nie podlega całkowitemu rozłożeniu w procesie trawienia i ulega wchłonięciu do organizmu na drodze trzech mechanizmów: poprzez błonę śluzową ściany jelita poprzez błonę komórek nabłonka jelita lub enterocytów (droga przezkomórkowa) poprzez ciasne połączenia pomiędzy enterocytami ( droga okołokomórkowa)

2 Znajdujące się w krwioobiegu agregaty cząsteczek mogą stać się antygenami i rozpocząć reakcję immunologiczną. Odpowiedź immunologiczna zaczyna się w kępkach Peyera błony śluzowej jelita cienkiego, niebawem jednak ulega rozprzestrzenieniu się, co związane jest z przedostaniem się agregatów cząsteczkowych do krwioobiegu. Powyższe procesy immunologiczne oraz ich skutki o charakterze zapalnym stanowią podłoże dla programu NOVO. Odpowiedź immunologiczna w jelicie oraz krwioobiegu Niecałkowite trawienie Transport makromolekuł z jelita do krwi Spożycie pokarmu Całkowite trawienie Brak skutków zapalnych Ściana jelita, będąc często narażoną na kontakt z czynnikami chorobotwórczymi, posiada mechanizmy pozwalające składnikom odżywczym na przejście do krwioobiegu, a zapobiegające przedostawania się do krwi czynnikom patogennym, takim jak np. bakterie. W celu ochrony przed czynnikami szkodliwymi ściana jelita zawiera różnorodne komórki odpowiedzi immunologicznej, takie jak limfocyty T i B, komórki fagocytowe jak makrofagi, komórki MAST, eozynofile i neutrofile. Niestrawione cząsteczki pokarmowe (agregaty makromolekularne) osiągając światło jelita cienkiego, czasem wchodzą w reakcję z komórkami MAST błony śluzowej i wywołują odpowiedź immunologiczną podobną do reakcji na czynniki patogenne. Program NOVO pozwala na określenie, które agregaty cząsteczkowe powodują taką reakcję, a co za tym idzie, umożliwia pacjentowi na ich unikanie. Kiedy następuje stymulacja odpowiedzi immunologicznej przez agregaty cząsteczkowe, komórki MAST, poprzez uwolnienie cytokin chemotaktycznych takich jak czynnik nekrozy guza alfa (TNF alfa), powodują przechodzenie neutrofili z krwioobiegu do światła jelita. Neutrofile następnie uwalniają mediatory zapalne, jak TNF alfa oraz interferon gamma (IFN gamma). W pewnych przypadkach dochodzi do degranulacji komórek MAST, co powoduje uwalnianie jeszcze większej ilości cytokin, co z kolei przyciąga kolejne neutrofile oraz powoduje uwalnianie innych enzymów zapalnych oraz rodników tlenowych. Paradoksalnie, mechanizm przyciągania neutrofili do jelita zwiększa przepuszczalność nabłonka jelita, co z kolei umożliwia makromolekułom pokarmowym (traktowanym już jako antygeny) dostanie się do krwioobiegu, powodując dalszy rozwój procesu zapalnego. Obecność makromolekuł w krwi również umożliwia zaistnienie zjawiska nieudanej fagocytozy, kiedy komórka fagocytarna nie będąc w stanie pochłonąć kompleksów pokarmowych (z powodu ich wielkości lub nadmiaru) uwalnia ze swoich fagosomów enzymy bezpośrednio do otoczenia. Uwolnienie enzymów i mediatorów zapalnych powoduje dalsze pogorszenie sytuacji. Powyższa reakcja immunologiczna powoduje zaburzenie metabolizmu glukozy i kwasów tłuszczowych. wgłobienie Niecałkowite trawienie wgłobienie Przejście makromolekuł do krwi Transport makromolekuł z jelita do krwi Spożycie pokarmu Przejście makromolekuł do krwi Transport makromolekuł z jelita do krwi Spożycie pokarmu wzrost przepuszczalności jelita Całkowite trawienie Brak skutków zapalnych wzrost przepuszczalności jelita Metabolizm glukozy i kwasów tłuszczowych w obecności reakcji immunologicznej GLUKOZA Niecałkowite trawienie Całkowite trawienie Brak skutków zapalnych Komórki mięśni oraz tkanki tłuszczowej mogą pobierać glukozę jedynie w obecności insuliny. Insulina powoduje, że transportery glukozy, znane jako GLUT4, zbliżają się do powierzchni komórek mięśniowych i tłuszczowych, a następnie transportują glukozę do wnętrza komórek, gdzie ulega ona procesom metabolicznym prowadzącym do wytworzenia energii. Inny hormon - insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) może również aktywować GLUT4 i pobudzać przechodzenie glukozy do wnętrza komórek. wgłobienie Przejście makromolekuł do krwi wzrost przepuszczalności jelita

3 Komórki mięśniowe i tłuszczowe wchodzą w interakcję z insuliną i IGF-1 poprzez receptor kinazy tyrozynowej. Ta interakcja powoduje, że receptory GLUT4 przemieszczają się z pęcherzyków cytoplazmatycznych leżących w środku komórek mięśniowych w kierunku powierzchni komórkowej. Tam receptory GLUT4 mogą brać udział w transporcie glukozy. Jednakże, reakcje immunologiczne spowodowane przez agregaty cząsteczek pokarmowych, szczególnie TNF alfa, poważnie zaburzają powyższy transport glukozy. IGF-1 również wiąże się z innym receptorem powierzchniowym - receptorem integryny. Receptor integryny oraz receptor kinazy tyrozynowej występują normalnie w równej ilości na powierzchni błony komórkowej. TNF alfa powoduje zwiększenie receptorów integryny, które rywalizują z receptorami kinazy tyrozynowej o możliwość wiązania się z IGF- 1. Kiedy IGF-1 ulega związaniu z większą ilością receptorów integryny niż kinazy tyrozynowej, receptory GLUT4 cofają się z powrotem do cytoplazmy komórki, wstrzymując tym metabolizm glukozy (nawet w obecności insuliny). KWASY TŁUSZCZOWE Zjawisko dotyczące zapobieganiu metabolizmowi glukozy przez TNF alfa, nawet w obecności insuliny, zwane jest opornością insulinową. Nadmiar glukozy jest wtedy pobierany przez komórki wątroby (proces niezależny od insuliny) i przekształcany w trójacyloglicerole, które kierowane są jako paliwo do komórek mięśni oraz odkładane w komórkach tłuszczowych. Zatem, chociaż mniej glukozy dostaje się do komórek tłuszczowych (adypocytów), więcej gotowego tłuszczu przybywa z wątroby w celu zmagazynowania. Zmiana metabolizmu komórek tłuszczowych również powoduje wejście glukozy na boczną ścieżkę przemian metabolicznych zwaną szlakiem biosyntezy heksozaminy, a powstające w nim produkty są obecnie uznawane za czynniki wspomagające proces zapalny oraz oporność insulinową. TNF alfa jest również produkowany przez komórki tkanki tłuszczowej i jego obecność wzrasta w przypadku otyłości. Ponadto, TNF alfa aktywuje wrażliwą na hormony lipazę, pobudzając skutkiem tego Wolne Kwasy Tłuszczowe (FFAs), które przedostają się do krwioobiegu. FFAs mogą powodować znaczącą hyperlipidemię, która jest ważnym czynnikiem ryzyka dla rozwoju chorób układu krążenia. Inną ważną cytokiną produkowaną przez komórki tłuszczowe jest interleukina-6 (IL-6), której poziom w krwioobiegu jest, podobnie jak TNF alfa, podwyższony w przypadku otyłości. Zarówno TNF alfa jaki i IL-6 hamują lipazę lipoproteinową (obecną w nabłonku ścian naczyń włosowatych), zatem usuwanie krążących we krwi FFAs ulega zmniejszeniu. Ponieważ komórki tłuszczowe same produkują TNF alfa, powoduje to zaostrzenie miejscowego procesu zapalnego zapoczątkowanego przez pobudzone leukocyty. Otyłość zatem może być uznana za przewlekłe zaburzenie o charakterze zapalnym. Metabolizm glukozy i kwasów tłuszczowych jak powinien wyglądać oraz rozwiązanie proponowane przez NOVO GLUKOZA Program NOVO pozwala na uniknięcie powstania reakcji immunologicznej wywołanej przez agregaty cząsteczek pokarmowych. Kiedy pokarm trawiony jest bez wywołania reakcji immunologicznych, komórki mięśni i tkanki tłuszczowej są w stanie prawidłowo metabolizować glukozę i kwasy tłuszczowe. W wyniku spożycia i trawienia węglowodanów, wzrasta poziom insuliny i wiąże się ona z receptorami kinazy tyrozynowej na powierzchni komórek mięśniowych i tłuszczowych. To powoduje autofosforylację resztek tyrozynowych w obrębie podjednostek-β, rozpoczynając transdukcję sygnalizowania insuliny, a pęcherzyki cytoplazmatyczne ulegają połączeniu z błoną komórkową. Transportery glukozy GLUT4 ulegają następnie włączeniu do błony plazmatycznej, pozwalając glukozie na wejście do wnętrza komórki. Uwolnienie insuliny po posiłku powoduje 30-krotny wzrost współczynnika pobierania glukozy przez komórki tłuszczowe. Po wejściu do komórki glukoza wchodzi na szlak metaboliczny glikolizy w celu wytworzenia energii, lub jest przekształcana w trójacyloglicerole i magazynowana w postaci tłuszczy jako rezerwa energetyczna. Kiedy poziom insuliny we krwi ponownie spada, receptory kinazy tyrozynowej nie są zajęte, a defosforylacja tyrozyny kończy sygnalizowanie insulinowe. W rezultacie transportery glukozy wracają do cytoplazmy, a glukoza nie może dostawać się do wnętrza komórki. TŁUSZCZ W uwalnianie kwasów tłuszczowych z komórek tłuszczowych zaangażowane są dwa główne enzymy: hormonowrażliwa lipaza (HSL) i lipaza lipoproteinowa(lpl). Tłuszcz jest magazynowany w postaci trójacylogliceroli wewnątrz komórek tłuszczowych, z obecnością pewnej ilości wolnych kwasów tłuszczowych w krwioobiegu. Kiedy poziom glukozy we krwi jest niski, wolne kwasy tłuszczowe stają się ważnym alternatywnym źródłem energii, zwłaszcza dla komórek mięśniowych. W tej sytuacji trzustka zaprzestaje produkcji insuliny, a zamiast tego wydziela hormon spalający tłuszcz - glukagon. Glukagon blokuje magazynowanie tłuszczu oraz pobudza uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych z zapasów w tkance tłuszczowej poprzez aktywację hormonalnie wrażliwej lipazy obecnej w komórkach tłuszczowych.

4 HSL hydrolizuje trójacyloglicerydy (zwane również trójglicerydami) na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Glicerol jest następnie metabolizowany na drodze glikolizy, natomiast wolne kwasy tłuszczowe opuszczają komórkę i w krwioobiegu wiążą się z albuminami. FFAs są następnie transportowane do tkanek wykazujących zapotrzebowanie na energię, takich jak mięśnie szkieletowe i mięsień serca. FFAs mogą dostać się do komórki na drodze prostej dyfuzji lub przy udziale transportującej kwasy tłuszczowe proteiny 1 (FATP1-syntetaza acylo-coa) występującej w pewnych tkankach, zwłaszcza w mięśniach szkieletowych i komórkach tkanki tłuszczowej. Co ciekawe, komórki mięśniowe wolą wykorzystywać FFAs jako źródło energii, ponieważ jest to bardziej wydajna biologicznie droga pozyskiwania energii niż przy użyciu glukozy. Drugi enzym biorący udział w metabolizmie tłuszczu-lipaza lipoproteinowa (LPL) jest również produkowany przez komórki tłuszczowe, ale część dostaje się do krążenia i osadza na śródbłonku naczyń włosowatych. LPL pomaga kontrolować równowagę pomiędzy poziomem trójacylogliceroli zmagazynowanych w tkance tłuszczowej, FFAs transportowanych do komórek i ilością FFAs uwalnianych ze znajdujących się w surowicy krwi trójacylogliceroli. IGF-1 jest uwalniany w ograniczonych ilościach z wątroby i innych tkanek w odpowiedzi na działanie hormonu wzrostu. Co dzieje się, kiedy organizm reaguje na spożywany pokarm? Receptor integryny (szlak immunologiczny) oraz receptor kinazy tyrozynowej (metabolizm glukozy) są regulowane przez insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1). Poziom IGF-1 w organizmie jest ograniczony, zatem jeśli jeden z receptorów wykorzystuje więcej IGF-1, jest on mniej dostępny dla drugiego z receptorów. Kiedy organizm wykazuje reakcję immunologiczną wobec określonego pokarmu, zachodzi szereg procesów. Kiedy organizm identyfikuje obcy pokarm, wysyła sygnały do komórek, które zapoczątkowują odpowiedź immunologiczną. Wynikiem tego duża ilość wolnego IGF-1 wiąże się z receptorami integryny (aktywatory układu immunologicznego), aby zarządzać komórkami mającymi na celu zwalczenie obcej substancji. W wyniku tego mniejsza ilość IGF-1 jest dostępna wiązaniu z receptorem kinazy tyrozynowej (metabolizm), który wzmaga pobór glukozy przez komórkę. W rezultacie, mniejsza ilość glukozy dostaje się do wnętrza komórki, a zamiast tego ulega w wątrobie przemianom prowadzącym do powstania trójacylogliceroli, które są magazynowane w postaci tłuszczu. Dalszym skutkiem tego procesu jest fakt, że mięśnie otrzymują mniej energii, wysyłają zatem do mózgu sygnał, aby jeść więcej, w celu uzyskania większej ilości energii. NOVO identyfikuje pokarmy, które wywołują odpowiedź immunologiczną u danej osoby. Eliminacja tych pokarmów z diety redukuje odpowiedź immunologiczną i pozwala na bardziej zrównoważoną interakcję pomiędzy IGF-1, receptorem kinazy tyrozynowej i receptorem integryny. Skutek reakcji na pokarm Wolne IGF Po wyeliminowaniu reakcji immunologicznej na pokarm Wolne IGF Immunologia Metabolizm Immunologia Metabolizm Podwyższony poziom energii redukcja wagi i redukcja apetytu Podwyższony poziom energii obniżenie wagi i zmniejszenie apetytu na przekąski NOVO - program dla pacjentów Immogenics NOVO jest zindywidualizowanym planem żywieniowym, który obejmuje analizę krwi pod kątem wrażliwości na pokarm oraz program dietetyczny oparty o rezultaty tej analizy. NOVO zapewnia pacjentom ocenę 114 różnych produktów żywnościowych pod kątem wywoływanej przez nie reakcji immunologicznej, w skali od braku reakcji do silnej odpowiedzi immunologicznej (odpornościowej).

5 Badanie krwi Badanie rozpoczyna się od pobrania próbki krwi (całość 25ml ).Pacjenci mają do wyboru zabranie zestawu do badania krwi do swojego lekarza pierwszego kontaktu lub udanie się do wyznaczonego przez NOVO centrum medycznego lub szpitala. Próbki krwi są następnie wysyłane do laboratorium Immogenics i badane pod kątem 114 produktów żywnościowych. Produkty te są następnie podzielone na kategorie w zależności od reakcji immunologicznej, którą wywołują. Tabela produktów spożywczych Rezultaty badania NOVO są przekazane pacjentowi w postaci prostej i zrozumiałej tabeli produktów żywnościowych. Każdy z 114 badanych pokarmów umieszczony jest na liście produktów wywołujących odpowiedź immunologiczną w zależności od stopnia intensywności. Grupa produktów na zielonej liście, to te które podczas badania nie wyzwalają reakcji immunologicznej. Pokarmy wywołujące taką reakcję znajdują się na czerwonej liście produktów i są ułożone w kolejności zależnej od siły wywołanej reakcji. Najsilniej stymulujące umieszczane są na szczycie listy. Indywidualny plan żywienia jest zatem całkowicie oparty o produkty umieszczone na liście wyników badania. Program Program NOVO zapewnia optymalne wykorzystanie pożywienia (energii) w procesach metabolicznych organizmu, co minimalizuje magazynowanie tłuszczu, zwiększa witalność i wiąże się z takimi korzystnymi efektami jak poprawa stanu skóry oraz zmniejszenie problemów związanych z trawieniem (np. zespół jelita drażliwego). W odróżnieniu od wielu innych diet odchudzających, program NOVO nie wymaga liczenia kalorii, ograniczając lub eliminując z diety dane grupy pokarmów. Program jest bardzo prosty i opiera się całkowicie na tabeli produktów spożywczych. Program żywieniowy przeprowadzany jest w dwóch fazach, po to, aby zapewnić układowi immunologicznemu (odpornościowemu) regenerację, dzięki eliminacji substancji stale powodujących jego aktywację. Podczas pierwszej fazy (minimum 5 tygodni) pokarmy z czerwonej listy (produkty wywołujące reakcję) powinny być całkowicie wyeliminowane. Spożywane mogą być wyłącznie produkty z zielonej listy, które są bezpieczne, ponieważ nie wywołują odpowiedzi immunologicznej ze strony organizmu. Powoduje to całkowite wyeliminowanie ryzyka pobudzenia układu odpornościowego, co pozwala na jego odnowę i wzmocnienie. Procesowi temu mogą towarzyszyć łagodne objawy takie jak zawroty głowy, zmęczenie, bóle mięśniowe, nudności, objawy grypopodobne, bóle głowy, zmiany skórne (objawy często towarzyszące przystosowaniu się organizmu do zmiany diety), które zwykle znikają po upływie pierwszych kilku tygodni. Podczas drugiej fazy produkty z zielonej listy mogą być swobodnie spożywane, podobnie jak w fazie poprzedniej programu. Pokarmy znajdujące się na czerwonej liście (produkty wyzwalające reakcję immunologiczną) są stopniowo pojedynczo wprowadzane do diety. W tym czasie obserwuje się ewentualne pojawianie się objawów ubocznych występujących po ich spożyciu. Monitorowanie tych objawów umożliwia pacjentowi określenie, które produkty mogą być przez nich bezpiecznie spożywane, a których należy unikać przez dłuższy czas. W niektórych przypadkach pacjenci mogą zechcieć opóźnić wprowadzanie pewnych rodzajów produktów lub zdecydować o całkowitym ich wykluczeniu na dłużej. Może to dotyczyć zwłaszcza produktów zaznaczonych na liście pogrubionym drukiem. Opieka bezpośrednia oraz telefoniczna Program NOVO jest całkowicie zindywidualizowany i dotyczy jedynie zmiany w doborze produktów spożywczych. Dlatego też przestrzeganie zaleceń tego programu jest łatwe i bezpieczne. Pacjenci objęci programem NOVO otrzymują dokładny przewodnik zawierający pomocne wskazówki, najczęściej zadawane pytania, informacje o przetestowanych pokarmach i najczęściej spotykanych zagrożeniach. Pacjenci mają również dostęp do wykwalifikowanych dietetyków oraz ekspertów medycznych, którzy służą pomocą w trakcie trwania programu. Zespół obsługi klienta złożony ze specjalistów do spraw żywienia jest również dostępny na naszej infolinii telefonicznej, aby służyć pomocą pacjentom mającym pytania lub udzielić indywidualnej porady związanej z prowadzonym programem. Dodatkowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Immogenics oraz poprzez KLUB NOVO (na razie dostępny tylko w Wielkiej Brytanii), które są specjalnie poświęcone uczestnikom programu NOVO. Proces technologiczny Pobieranie próbek i inkubacja z ekstraktem produktu żywnościowego Próbka krwi jest pobierana na antykoagulant (SACD). Następnie krew dzielona jest pomiędzy 114 probówek inkubacyjnych zawierających ekstrakty produktów żywnościowych. Ekstrakty zawierające 114 niekompletnie strawionych produktów będących na poziomie makromolekularnym (stopień strawienia mogący wywołać odpowiedź immunologiczną) są następnie inkubowane z próbkami krwi przez minimum 20 minut.

6 Analiza próbek Kiedy pokarm wyzwala reakcję immunologiczną, krwinki białe ulegają aktywacji. Proces aktywacji obejmuje uwolnienie cytokin prozapalnych, takich jak TNF alfa, jak również fagocytozę, degranulację lub śmierć komórki. Zjawiskom tym towarzyszą zmiany morfologiczne, które mogą być rozpoznane przy zastosowaniu zaawansowanej technologii laserowej. Po odbyciu inkubacji w obecności ekstraktów produktów żywnościowych, próbki są przepuszczane przez analizator CD4000/Sapphire, który umożliwia wykrycie aktywowanych leukocytów. W przeciągu 75 minut komórek jest analizowanych w przypadku każdego pokarmu oraz ponad 4 mln komórek jest analizowanych w przeliczeniu na jedno badanie. Interpretacja wyników Badanie ocenia wrażliwość neutrofili pacjenta w stosunku do każdego typu badanego pokarmu: im silniejsza jest reakcja, tym silniejsza odpowiedź immunologiczna wobec typu pokarmu oraz wpływ na zdolność pacjenta do metabolizowania pożywienia oraz magazynowania tłuszczu jako rezerwy energetycznej. Jeśli dla danego typu pokarmu test nie wykazuje obecności aktywowanych krwinek białych (WBC) (patrz ryc.1), pokarm zostaje umieszczony w grupie Zielonej, która obejmuje produkty nie wyzwalające odpowiedzi immunologicznej, a zatem bezpieczne. Jeśli natomiast test stwierdzi obecność aktywowanych WBC, ocenia się proporcje komórek wykazujących reakcje toksyczne (ryc.2,3), reakcje toksyczne wraz z fagocytozą (ryc.4), degranulację lub śmierć komórki (ryc.5). Poziom nasilenia reakcji wskazuje, gdzie produkt jest umiejscowiony na czerwonej liście (produkty wyzwalające reakcję), przy czym pokarmy działające najsilniej znajdują się na szczycie listy. ryc. 1 ryc. 2 ryc. 3 ryc. 4 ryc. 5 Rezultaty testu są następnie udostępniane pacjentowi w postaci listy, która stanowi podłoże programu NOVO (ryc.6). BT Sport ul. Dąbrowskiego Częstochowa Tel. 34/ Fax. 34/ Strona internetowa:

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała Profil metaboliczny róŝnych organów ciała Uwaga: tkanka tłuszczowa (adipose tissue) NIE wykorzystuje glicerolu do biosyntezy triacylogliceroli Endo-, para-, i autokrynna droga przekazu informacji biologicznej.

Bardziej szczegółowo

Dieta ketogenna ARKADIUSZ KOGUT

Dieta ketogenna ARKADIUSZ KOGUT Dieta ketogenna ARKADIUSZ KOGUT Odżywianie oparte na tłuszczach jest coraz częściej stosowane w sportach wytrzymałościowych. Jakie korzyści płyną ze wzrostu spożycia lipidów i kiedy można stosować taką

Bardziej szczegółowo

TIENS L-Karnityna Plus

TIENS L-Karnityna Plus TIENS L-Karnityna Plus Zawartość jednej kapsułki Winian L-Karnityny w proszku 400 mg L-Arginina 100 mg Niacyna (witamina PP) 16 mg Witamina B6 (pirydoksyna) 2.1 mg Stearynian magnezu pochodzenia roślinnego

Bardziej szczegółowo

Źródła energii dla mięśni. mgr. Joanna Misiorowska

Źródła energii dla mięśni. mgr. Joanna Misiorowska Źródła energii dla mięśni mgr. Joanna Misiorowska Skąd ta energia? Skurcz włókna mięśniowego wymaga nakładu energii w postaci ATP W zależności od czasu pracy mięśni, ATP może być uzyskiwany z różnych źródeł

Bardziej szczegółowo

a problemy z masą ciała

a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała Badanie NATPOL PLUS (2002): reprezentatywna grupa dorosłych Polek: wiek 18-94 lata Skutki otyłości choroby układu sercowo-naczyniowego cukrzyca

Bardziej szczegółowo

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje pakietów Genodiet Pakiet konsultacji genetycznych Genodiet składaja się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki

Bardziej szczegółowo

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185 SpiS treści 1. Znaczenie nauki o żywieniu człowieka...9 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu...9 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka...9 1.3. Problemy żywieniowe Polski i świata...11 1.4. Organizacje

Bardziej szczegółowo

TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDS. - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS TM

TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDS. - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS TM TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Odpowiednia pasza na daną porę roku Ryby to organizmy zmiennocieplne. Temperatura środowiska wpływa na pobieranie

Bardziej szczegółowo

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju SLIMXL Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju GRUPA DOCELOWA SlimXL to suplement diety przeznaczony dla kobiet: - z nadwagą i otyłością - które chcą tygodniowo zrzucić

Bardziej szczegółowo

African Mango - recenzja, opis produktu

African Mango - recenzja, opis produktu African Mango - recenzja, opis produktu African mango to popularne obecnie suplementy diety wspomagające odchudzanie, stworzone na bazie pestek afrykańskiego mango. Skutecznie pomagają w utracie nadmiaru

Bardziej szczegółowo

OFERTA OD PAŹDZIERNIKA 2016 R. Nazwa testu Badanie wykonane w celu Wynik i zalecenia Cena

OFERTA OD PAŹDZIERNIKA 2016 R. Nazwa testu Badanie wykonane w celu Wynik i zalecenia Cena OFERTA OD PAŹDZIERNIKA 2016 R. Nazwa testu Badanie wykonane w celu Wynik i zalecenia Cena Blossom genetycznych: 13 predyspozycie do otyłości, genetyczne uwarunkowania efektu jo-jo, wykluczenia produktów,

Bardziej szczegółowo

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin Suplementy Wilkasy 2014 Krzysztof Gawin Suplementy diety - definicja Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub

Bardziej szczegółowo

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje testów Genodiet Test Genodiet składają się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki do poznania indywidualnych zasad zdrowia. Identyfikacja typu

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia człowieka 1. Które z białek występujących w organizmie człowieka odpowiedzialne są za kurczliwość mięśni? 2. Co to są neurony i w jaki sposób stykają się między sobą i efektorami?

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE.

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE. ZAGADNIENIA KIERUNKOWE www.ams.wroclaw.pl Trening personalny Trener personalny Kulturystyka Sporty siłowe Trening motoryczny Zajęcia funkcjonalne Wysiłek fizyczny Zmęczenie Zakwasy; glikogen TRENING PERSONALNY

Bardziej szczegółowo

TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH

TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH TIENS SKONCENTROWANY EKSTRAKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH Główny surowiec Skoncentrowanego Ekstraktu z Daktyli Chińskich TIENS to najwyższej jakości owoce głożyny

Bardziej szczegółowo

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Zestaw witamin i składników mineralnych przygotowany

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Niedożywienie może występować u osób z nadwagą (powyżej 120% masy należnej) niedowagą (poniżej 80%

Bardziej szczegółowo

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie H. Dyląg, 1 H. Weker 1, M. Barańska 2 1 Zakład Żywienia 2 Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej karmienie na żądanie 7-5 posiłków 3 posiłki

Bardziej szczegółowo

Powszechne mity dotyczące diety. Zofia Kwiatkowska

Powszechne mity dotyczące diety. Zofia Kwiatkowska Powszechne mity dotyczące diety 1 Zofia Kwiatkowska Struktura prezentacji O Historia O Czym jest dieta? O Czym jest żywienie? O Zasady zdrowego żywienia O Najczęstsze mity dotyczące diety O Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Sportu. Biochemiczne wskaźniki przetrenowania. Zakład Biochemii. mgr Konrad Witek

Instytut Sportu. Biochemiczne wskaźniki przetrenowania. Zakład Biochemii. mgr Konrad Witek Instytut Sportu Zakład Biochemii Biochemiczne wskaźniki przetrenowania Przetrenowanie (overtraining)- długotrwałe pogorszenie się dyspozycji sportowej zawodnika, na skutek kumulowania się skutków stosowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W ujęciu fizjologicznym jest to: każda

Bardziej szczegółowo

NIETOLERANCJA A ALERGIA POKARMOWA

NIETOLERANCJA A ALERGIA POKARMOWA NIETOLERANCJA A ALERGIA POKARMOWA Nietolerancja i alergia pokarmowa to dwie mylone ze sobą reakcje organizmu na pokarmy, które dla zdrowych osób są nieszkodliwe. Nietolerancja pokarmowa w objawach przypomina

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011

OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011 OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011 DLACZEGO DOROSŁY CZŁOWIEK (O STAŁEJ MASIE BIAŁKOWEJ CIAŁA) MUSI SPOŻYWAĆ BIAŁKO? NIEUSTAJĄCA WYMIANA BIAŁEK

Bardziej szczegółowo

-Trening Personalny : -Trener Personalny: -Kulturystyka: -Sporty siłowe: -Trening motoryczny: -Zajęcia funkcjonalne: -Wysiłek fizyczny : -Zmęczenie:

-Trening Personalny : -Trener Personalny: -Kulturystyka: -Sporty siłowe: -Trening motoryczny: -Zajęcia funkcjonalne: -Wysiłek fizyczny : -Zmęczenie: -Trening Personalny : -Trener Personalny: -Kulturystyka: -Sporty siłowe: -Trening motoryczny: -Zajęcia funkcjonalne: -Wysiłek fizyczny : -Zmęczenie: -Zakwaszenie: -Glikogen: Trening personalny: Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTMEIAA. Dr n. ekon. lek. med. Dorota Wydro

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTMEIAA. Dr n. ekon. lek. med. Dorota Wydro Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTMEIAA Dr n. ekon. lek. med. Dorota Wydro Warszawa 06-2014 GRELINA TKANKA TŁUSZCZOWA LEPTYNA CRP CHOLECYSTOKININA IRYZYNA INSULINA ADIPONEKTYNA 1.Asakawa A, et al. Gut.

Bardziej szczegółowo

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE Czym jest cellulit? cellulit= skórka pomarańczowa = nierównomierne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, wody i produktów przemiany materii w tkankach skóry, widoczne wgłębienia i guzkowatość skóry, występująca

Bardziej szczegółowo

MIRELA BANY studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. Aktywność fizyczna podstawowy warunek zdrowia

MIRELA BANY studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. Aktywność fizyczna podstawowy warunek zdrowia MIRELA BANY studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Aktywność fizyczna podstawowy warunek zdrowia Aktywność fizyczna - jest to dowolna forma ruchu ciała

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Testy wodorowe biogo.pl

Testy wodorowe biogo.pl Testy wodorowe Wodorowy test oddechowy pozwala na sprawdzeniu przebiegu procesu trawienia i wchłaniania węglowodanów przez organizm. W badaniu określa się poziom wodoru w wydychanym powietrzu na czczo

Bardziej szczegółowo

Ostre infekcje u osób z cukrzycą

Ostre infekcje u osób z cukrzycą Ostre infekcje u osób z cukrzycą Sezon przeziębień w pełni. Wokół mamy mnóstwo zakatarzonych i kaszlących osób. Chorować nikt nie lubi, jednak ludzie przewlekle chorzy, jak diabetycy, są szczególnie podatni

Bardziej szczegółowo

Nukleotydy w układach biologicznych

Nukleotydy w układach biologicznych Nukleotydy w układach biologicznych Schemat 1. Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy Schemat 2. Dinukleotyd NADP + Dinukleotydy NAD +, NADP + i FAD uczestniczą w procesach biochemicznych, w trakcie których

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY Zagadnienia : 1.Bilans energetyczny - pojęcie 2.Komponenty masy ciała, 3.Regulacja metabolizmu

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE RACJONALNIE = ZDROWO Zdrowa dieta jest jednym z najważniejszych elementów umożliwiających optymalny wzrost, rozwój i zdrowie. Ma przez to wpływ na fizyczną i umysłową

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE A SŁODYCZE

ZDROWE ODŻYWIANIE A SŁODYCZE ZDROWE ODŻYWIANIE A SŁODYCZE Diana Fydryk SKN Zdrowia Publicznego sekcja Promocja Zdrowia 13.11.2014r. ZDROWE ODŻYWIANIE SŁODYCZE Gotowe produkty spożywcze o słodkim smaku i zazwyczaj o stałej konsystencji,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE?

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE? CATOSAL: SKŁAD Per ml: Butafosfan Witamina B12 WSKAZANIA 100 mg ] Źródło aktywnego fosforu ] 0,050 mg ] Składniki Dodatek witaminowy aktywne Zaleca się stosowanie preparatu przy zaburzeniach przemiany

Bardziej szczegółowo

BILANS ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA. Prof. Dr hab. Janusz Stanisław KELLER

BILANS ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA. Prof. Dr hab. Janusz Stanisław KELLER BILANS ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA Prof. Dr hab. Janusz Stanisław KELLER TRZY ZASADNICZE NIEPOROZUMIENIA I. Bilans energetyczny =//= bilans ciepła II. W procesach uwalniających energię uwalniają się: energia

Bardziej szczegółowo

Podstawy diety i wspomagania w sporcie - przedmiotowe zasady oceniania.

Podstawy diety i wspomagania w sporcie - przedmiotowe zasady oceniania. Podstawy diety i wspomagania w sporcie - przedmiotowe zasady oceniania. W czasie zajęć ocenie podlegają wyłącznie zaangażowanie i aktywność ucznia na zajęciach. Planowane są w semestrze: - 3 oceny z zadań

Bardziej szczegółowo

50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 20-50% sięga

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle pomagają zachować sprawność, poprawiają odporność, wspomagają

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016 ODCHUDZANIE I UJĘDRNIANIE > Model : 8688701 Producent : - SKUTECZNY SPOSÓB NA ORZEŹWIAJĄCE ODCHUDZANIE! Idealna propozycja na nadchodzące lato Mrożona kawa o pysznym waniliowym smaku. Sprawdzona kompozycja

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla organizmu człowieka Umiejętności i wiadomości na

Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla organizmu człowieka Umiejętności i wiadomości na Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Podstawy żywienia człowieka Przedmiotowy system oceniania Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Formuła 2 Zestaw witamin i minerałów dla kobiet

Formuła 2 Zestaw witamin i minerałów dla kobiet KARTA OŚWIADCZEŃ PRODUKTOWYCH Formuła 2 Zestaw witamin i minerałów dla kobiet GŁÓWNE OŚWIADCZENIA Równowaga hormonalna: Zawiera witaminę B6 przyczyniającą się do regulacji aktywności hormonalnej. Metabolizm

Bardziej szczegółowo

OLIMP_ksiazeczka_THERM_12_2005.i1 1 2006-01-16 13:40:02

OLIMP_ksiazeczka_THERM_12_2005.i1 1 2006-01-16 13:40:02 REWOLUCJA W ODCHUDZANIU!!! OGNIU W TŁUSZCZ SPAL THERM line OLIMP_ksiazeczka_THERM_12_2005.i1 1 2006-01-16 13:40:02 Zgub zbędne kilogramy z u Dlaczego przybieramy na wadze? Czy to wina wieku lub uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

VITA-MIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport.

VITA-MIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport. Witaminy i minerały > Model : Producent : Olimp VITAMIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport. DZIAŁA PROZDROWOTNIE WZMACNIA SYSTEM ODPORNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Cena : 169,00 zł Producent : Olimp Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. superodzywki.pl

Cena : 169,00 zł Producent : Olimp Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. superodzywki.pl Olimp Bcaa XPLODE 500 g + Glutamine XPLODE 500 g Cena : 169,00 zł Producent : Olimp Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-01-2017 BCAA Xplode to produkt, który wreszcie

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Praktyczny przewodnik WSTĘP Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii dla

Bardziej szczegółowo

Podczas przyjmowania witamin i minerałów mogą wystąpić problemy z ich wchłanianiem z kilku powodów:

Podczas przyjmowania witamin i minerałów mogą wystąpić problemy z ich wchłanianiem z kilku powodów: Synergizm i antagonizm witamin oraz składników mineralnych Witaminy i składniki mineralne, ze względu na odmienną budowę, wchodzą w interakcje pomiędzy sobą i z innymi składnikami powodując ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 06 styczeń 2017

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 06 styczeń 2017 ODCHUDZANIE I UJĘDRNIANIE > Model : 8239002 Producent : OLIMP LABORATORIES DLACZEGO PRZYBIERAMY NA WADZE? Czy to wina wieku lub uwarunkowań genetycznych? A może zbyt dobrze lubimy zjeść lub za mało się

Bardziej szczegółowo

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07 Zmęczenie to mechanizm obronny, chroniący przed załamaniem funkcji fizjologicznych (wyczerpaniem) Subiektywne objawy zmęczenia bóle mięśni, uczucie osłabienia i wyczerpania, duszność, senność, nudności,

Bardziej szczegółowo

TIENS Kubek H-Cup. Wybór doskonałości

TIENS Kubek H-Cup. Wybór doskonałości TIENS Kubek H-Cup Wybór doskonałości Woda jest niezbędna do życia Badania nad wysoce uwodornioną wodą Rok 2007 Prof. Ohsawa z Uniwersytetu Medycznego w Japonii opublikował pracę na temat wodoru jako przeciwutleniacza,

Bardziej szczegółowo

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP Konferencja firm cateringowych - CATERING SZPITALNY

Bardziej szczegółowo

Dla kogo dieta? Dbam o ładną sylwetkę przez całe życie. Natalia Niedźwiedzka 2016-02-12

Dla kogo dieta? Dbam o ładną sylwetkę przez całe życie. Natalia Niedźwiedzka 2016-02-12 Dla kogo dieta? Dbam o ładną sylwetkę przez całe życie. Natalia Niedźwiedzka 2016-02-12 Spis treści 1. Co to dieta?... 2 2. Dlaczego ludzie przechodzą na dietę?... 3 3. Od czego zależy jaki rodzaj diety

Bardziej szczegółowo

Dietetyk stacjonarny. biogo.pl

Dietetyk stacjonarny. biogo.pl Dietetyk stacjonarny biogo.pl Konsultacje dietetyczne odbywają się w gabinecie znajdującym się przy ulicy Szewskiej 18 we Wrocławiu. W zależności od wybranego pakietu pacjent ma możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK CIAŁ I ZDRWIE WSZECHŚWIAT KMÓREK RGANIZM RGANY TKANKA SKŁADNIKI DŻYWCZE x x KMÓRKA x FUNDAMENT ZDRWEG ŻYCIA x PRZEMIANA MATERII WSZECHŚWIAT KMÓREK Komórki są budulcem wszystkich żywych istot, również nasze

Bardziej szczegółowo

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które DROGI RODZICU Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowiązuje zasada,

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dietetyczne. biogo.pl

Konsultacje dietetyczne. biogo.pl Konsultacje dietetyczne biogo.pl Jesteś tu. Postawiłeś pierwszy kroczek w swojej drodze ku zdrowszemu odżywianiu. Przeprowadzamy konsultacje dietetyczne w zakresie: alergii i nietolerancji pokarmowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU

ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU ( na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu internetowym www.wp.pl zebrał i opracował administrator strony www.atol.org.pl ) Przewlekłe nadużywanie

Bardziej szczegółowo

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego Krew jest płynną tkanką łączną, krążącą ciągle w ustroju, umożliwiającą stałą komunikację pomiędzy odległymi od siebie tkankami.

Bardziej szczegółowo

ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI. Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit

ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI. Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit W przypadku choroby nasze jelita mają niewiele możliwości zwrócenia na siebie naszej uwagi. Typowe

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA SPORTOWA OXIBLOCK SPIN ACTIVITY + VITALITY + VITALITY SPORT. Rzeszów, Naruszewicza 9, 35-055 www.weron.pl 17 855 46 48

MEDYCYNA SPORTOWA OXIBLOCK SPIN ACTIVITY + VITALITY + VITALITY SPORT. Rzeszów, Naruszewicza 9, 35-055 www.weron.pl 17 855 46 48 MEDYCYNA SPORTOWA OXIBLOCK SPIN ACTIVITY + VITALITY + VITALITY SPORT Rzeszów, Naruszewicza 9, 35-055 www.weron.pl 17 855 46 48 DEFINICJA OxiBlock Spin Przeciwutleniacz, suplement diety, zawiera lycopene,

Bardziej szczegółowo

Trizer to zestaw składający się ze spalacza tłuszczu i spersonalizowanej diety.

Trizer to zestaw składający się ze spalacza tłuszczu i spersonalizowanej diety. Trizer spalacz tłuszczu wykorzystujący siłę natury! Trizer to zestaw składający się ze spalacza tłuszczu i spersonalizowanej diety. Obecnie na rynku suplementów jest wiele spalaczy obiecujących spektakularne

Bardziej szczegółowo

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała Żywienie dziecka dr n.med. Jolanta Meller Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników?

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? 3 Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? Najważniejsze punkty zu kobiet występuje różne nasilenie objawów; u niektórych objawy mogą być ciężkie, u innych nieznaczne. zobjawami zespołu PCOS mogą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Pamiętaj o codziennym spożywaniu produktów zawartych w piramidzie! PRODUKTY ZBOŻOWE ( mąki, kasza, ryż, płatki, pieczywo i makarony) Sągłównym

Bardziej szczegółowo

5 PRODUKTÓW, KTÓRE NISZCZĄ TWOJE JELITA

5 PRODUKTÓW, KTÓRE NISZCZĄ TWOJE JELITA 5 PRODUKTÓW, KTÓRE NISZCZĄ TWOJE JELITA Jestem maniaczką jelitową :) Uważam, że są one podstawą, by zachować zdrowie, dobrą kondycję i dobre samopoczucie. Jak to możliwe? Otóż coraz więcej prac naukowych

Bardziej szczegółowo

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomaga osiągnąć gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują wgłębienia potwierdzona naukowo metoda zabiegów estetycznych

Bardziej szczegółowo

MOJE SZCZENIĘ MA BIEGUNKĘ! CO ROBIĆ?

MOJE SZCZENIĘ MA BIEGUNKĘ! CO ROBIĆ? MOJE SZCZENIĘ MA BIEGUNKĘ! CO ROBIĆ? Biegunka to nic innego jak oddawanie przez szczenię, z większą niż zazwyczaj częstotliwością, rzadkiego, nieuformowanego kału. Jeżeli dodatkowo podczas biegunki występują

Bardziej szczegółowo

Węglowodanowa pułapka Węglowodanowa pułapka

Węglowodanowa pułapka Węglowodanowa pułapka Węglowodanowa pułapka 1 / 5 Zdań na temat czy unikać, czy wręcz przeciwnie, postawić na węglowodany w naszej diecie, jest mnóstwo. Kwestie żywienia są zawsze względne i zależne od sytuacji w jakiej się

Bardziej szczegółowo

Homeostaza glukozy. Tematy HOMEOSTAZA GLUKOZY. Stan pomiędzy posiłkami. Stan sytości. Stan głodzenia

Homeostaza glukozy. Tematy HOMEOSTAZA GLUKOZY. Stan pomiędzy posiłkami. Stan sytości. Stan głodzenia 7 Tematy Porównanie ustrojowych stanów głodu i sytości. Efekty działania insuliny i glukagonu w zakresie metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów. Porównanie cukrzycy typu I i II. Omówienie zmian patologicznych

Bardziej szczegółowo

WITAMINY I MINERAŁY DLA OSÓB DIALIZOWANYCH

WITAMINY I MINERAŁY DLA OSÓB DIALIZOWANYCH Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego WITAMINY I MINERAŁY DLA OSÓB DIALIZOWANYCH Zestaw witamin i składników mineralnych przygotowany w oparciu o doniesienia naukowe oraz przyjęte

Bardziej szczegółowo

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl Ogół przemian biochemicznych, które zachodzą w komórce składają się na jej metabolizm. Wyróżnia się dwa antagonistyczne procesy metabolizmu: anabolizm i katabolizm. Szlak metaboliczny w komórce, to szereg

Bardziej szczegółowo

Co to jest dietetyka?

Co to jest dietetyka? Co to jest dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

Sportowa dieta kobiet

Sportowa dieta kobiet Sportowa dieta kobiet Poradnik żywieniowy dla kobiet uprawiających kolarstwo ARKADIUSZ KOGUT Uprawianie sportów wytrzymałościowych, w tym kolarstwa, wiąże się z utratą dużej ilości energii. U kobiet prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu.

Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu. RUCH TO ZDROWIE Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu. P A M I Ę T A J Dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na

Bardziej szczegółowo

Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E. Omega-3. Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię

Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E. Omega-3. Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię Dlaczego kwasy tłuszczowe są tak ważne? Kwasy tłuszczowe należą do grupy

Bardziej szczegółowo

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D.

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D. I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Zadanie Napisz, czym zajmuje się anatomia............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Best Body. W skład FitMax Easy GainMass wchodzą:

Best Body. W skład FitMax Easy GainMass wchodzą: Gainery > Model : - Producent : Fitmax Easy GainMass - to produkt przeznaczony jest szczególnie dla sportowców trenujących dyscypliny siłowe, szybkościowo-siłowe oraz wytrzymałościowe. Doskonale dopracowany

Bardziej szczegółowo

Trawienie i wchłanianie substancji odżywczych

Trawienie i wchłanianie substancji odżywczych Trawienie i wchłanianie substancji odżywczych Człowiek, aby mógł się rozwijać, wzrastać i wykonywać podstawowe funkcje życiowe musi się odżywiać. Poprzez ten proces każda komórka organizmu otrzymuje niezbędne

Bardziej szczegółowo

www.kulturystyka.sklep.pl

www.kulturystyka.sklep.pl SWANSON Razberi-K - Ketony z malin Suplement diety ze Stanów stworzony, by pomóc ci walczyć ze zbędnymi kilogramami! Silny i skuteczny środek na odchudzanie zawiera wyłącznie naturalny wyciąg z malin -

Bardziej szczegółowo

Karty pracy dla grup Przykładowe odpowiedzi

Karty pracy dla grup Przykładowe odpowiedzi Jama ustna Karty pracy dla grup Przykładowe odpowiedzi Karta pracy I 1. Wykonaj schematyczny rysunek zęba i podpisz jego najważniejsze części. 2. Uzupełnij tabelę. Zęby Rozdrabnianie pokarmu Język Gruczoły

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PLUS FIRMY TIENS

PRODUKTY PLUS FIRMY TIENS PRODUKTY PLUS FIRMY TIENS PRODUKTY PLUS FIRMY TIENS TIENS POLSKA PRZEDSTAWIA NOWĄ SERIĘ PRODUKTÓW PLUS 5000 lat chińskiej tradycji i wiedzy połączone z najnowszą technologią z Europy PRODUTY PLUS FIRMY

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wzajemne oddziaływanie substancji leczniczych, suplementów diety i pożywienia może decydować o skuteczności i bezpieczeństwie terapii. Nawet przyprawy kuchenne mogą w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Czynność wątroby. Fizjologia człowieka

Czynność wątroby. Fizjologia człowieka Czynność wątroby Fizjologia człowieka Wątroba (hepar) Jest największym gruczołem, Zbudowana jest w 80% z komórek miąższowych hepatocytów, w 16% z komórek siateczkowo-śródbłonkowych gwieździstych Browicza-Kupffera

Bardziej szczegółowo

Best Body. SCITEC Green Coffee Complex 90 kap. Spalacze tłuszczu > SCITEC Green Coffee Complex 90 kap. Utworzono : 11 styczeń 2017

Best Body. SCITEC Green Coffee Complex 90 kap. Spalacze tłuszczu > SCITEC Green Coffee Complex 90 kap. Utworzono : 11 styczeń 2017 Spalacze tłuszczu > Model : - Producent : Scitec Green Coffee Complex - to suplement nowej generacji który rozwiąże twoje problemy z tkanką tłuszczową. Zawiera zaawansowany kompleks 6 aktywnych czynnych

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie na Odchudzanie

Wyzwanie na Odchudzanie Wyzwanie na Odchudzanie Gratulacje! Dzisiejszy temat: DLACZEGO DIETY NIE DZIAŁAJĄ Statystyki otyłości i chorób w Polsce: 61,6% mężczyzn ma nadwagę lub otyłość. 50,3% kobiet ma nadwagę lub otyłość. Na przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW. Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki

Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW. Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki Metabolizm całokształt przemian biochemicznych i towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Tułów człowieka [ BAP_ doc ]

Tułów człowieka [ BAP_ doc ] Tułów człowieka [ ] Prezentacja Wstep Ciało człowieka jest najpiękniejszym i najbardziej skomplikowanym mechanizmem na świecie. W naszym ciele rozgrywa się bez przerwy tysiące zdarzeń. Nasze płuca pracują,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH CUKRZYCA.? cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynika

Bardziej szczegółowo

Best Body. OMEGA SPORTS Burn kap. Spalacze tłuszczu > OMEGA SPORTS Burn kap. Utworzono : 17 styczeń 2017

Best Body. OMEGA SPORTS Burn kap. Spalacze tłuszczu > OMEGA SPORTS Burn kap. Utworzono : 17 styczeń 2017 Spalacze tłuszczu > Model : - Producent : Omega Sports Omega Burn 24 - najskuteczniejszy spalacz tłuszczu pozbawiony wszelkich stymulantów i składników o działaniu termogenicznym. Zawiera zupełnie unikalne

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo