Compensa Mój Dom. kunszt ubezpieczeń. Ten najszczęśliwszy, kto znajduje spokój w domu swoim. Johann Wolfgang Goethe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Compensa Mój Dom. kunszt ubezpieczeń. Ten najszczęśliwszy, kto znajduje spokój w domu swoim. Johann Wolfgang Goethe"

Transkrypt

1 Compensa Mój Dom Ten najszczęśliwszy, kto znajduje spokój w domu swoim Johann Wolfgang Goethe kunszt ubezpieczeń

2 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu nasze pakietowe ubezpieczenie dla gospodarstw domowych Compensa Mój Dom. Opracowując ofertę chcieliśmy, aby można było dostosować ją do potrzeb najbardziej wymagających Klientów. Przeanalizowaliśmy różne rodzaje zagrożeń, a następnie nasi najlepsi eksperci przygotowali produkt, który trzymacie Państwo w rękach. Jest on ciekawy z kilku powodów: Gwarantuje pełne bezpieczeństwo rodziny i majątku z uwagi na szeroki zakres ochrony Proponujemy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk), a także od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu. Dodatkowo oferujemy klauzule poszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej rodziny, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i inne. Pakiet dopełnia ubezpieczenie assistance dostępne w dwóch wariantach sprawdzony sposób na szybkie rozwiązanie codziennych problemów. Propaguje nowoczesne podejście do kwestii ubezpieczenia Compensa Mój Dom to nie tylko ubezpieczenie mienia od wszystkich, nawet najbardziej nieprzewidywalnych zdarzeń to także możliwość swobodnego wyboru sum ubezpieczenia i dopasowania ochrony do indywidualnych potrzeb. Szanujemy Państwa czas uprościliśmy i skróciliśmy procedury obsługi sprzedażowej. Służymy doradztwem i gwarantujemy sprawną likwidację szkód. Zapewniamy Państwu szybki kontakt, rozbudowaną sieć Agentów, całodobową infolinię oraz usługi assistance. Jestem przekonany, że Compensa Mój Dom to właściwy wybór, zapewniający bezpieczeństwo Państwa majątku i rodziny. Z poważaniem Franz Fuchs Prezes Zarządu 3

3 Grupa VIG Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group działamy na polskim rynku od 1990 roku, należymy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej, stosujemy nowoczesne rozwiązania w ubezpieczeniach. Sukcesywnie rośnie liczba Klientów, którym zapewniamy stale wysoki standard usług, udział w rynku i wypracowywany zysk, liczba naszych placówek oraz współpracujących z nami wykwalifikowanych Agentów. Udoskonalamy serwis posprzedażowy zapewniamy sprawną i szybką likwidację szkód oraz uproszczone procedury, oferujemy szeroki pakiet assistance. Zapewniamy stały kontakt Compensa Kontakt: całodobowa infolinia informująca o ofercie, przyjmująca zgłoszenie szkody lub wezwanie pomocy assistance, adres dla naszych Klientów: strona internetowa prezentująca naszą firmę, ofertę i placówki Compensy. 4

4 Docenia nas rynek Compensa Lider Rynku W maju 2012 Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group otrzymała nagrodę Lider Rynku w kategorii Firma, jako najlepsza w Polsce firma w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Compensa Firma Najlepszym Produktem dla Biznesu 2011 Compensa została wyróżniona za przygotowanie szerokiej i elastycznej oferty pakietowego ubezpieczenia Compensa Firma, będącej odpowiedzią na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Compensa Odpowiedzialny Pracodawca Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group została wyróżniona prestiżowym tytułem Odpowiedzialny Pracodawca Lider Branży Ubezpieczeń

5 Compensa Mój Dom pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla wymagających Klientów. Najszerszy zakres ubezpieczenia Pakiet Compensa Mój Dom opiera się na modelu ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich, co oznacza, że Compensa odpowiada za wszystkie zdarzenia, w wyniku których doszło do powstania szkody (zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia) z małymi wyjątkami, które szczegółowo opisane są w 5. ogólnych warunków ubezpieczenia. Jeżeli jakiekolwiek zdarzenie doprowadziło do uszkodzenia lub zniszczenia Twojego mienia, a czytając wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie znalazłeś zapisu wyłączającego takie zdarzenie, możesz być pewien, że pakiet Compensa Mój Dom zapewnia ochronę ubezpieczeniową. Co można ubezpieczyć dom mieszkalny z elementami stałymi, mieszkanie z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, komórki, schowki itp.) z ich elementami stałymi. Ubezpieczając dom mieszkalny lub mieszkanie, uzyskujesz możliwości ubezpieczenia: budynków gospodarczych, budowli. Nie zapomnieliśmy o ruchomościach domowych, które mogą znajdować się w domu mieszkalnym lub mieszkaniu, pomieszczeniach i budynkach gospodarczych, budowlach lub na posesjach. Dajemy możliwość ochrony rzeczy, które mamy ze sobą wychodząc z domu do pracy lub wyjeżdżając w podróż. Ważne dla właścicieli domów jednorodzinnych Przewidzieliśmy możliwość ubezpieczenia: siłowników i automatyki bram od zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży, ruchomości znajdujących się na posesji również od kradzieży, drzew i krzewów również od kradzieży, elementów zewnętrznych również od kradzieży. 6

6 Elastycznie kreujesz zakres swojego ubezpieczenia Każdy z nas ma inne potrzeby ubezpieczeniowe i dlatego przygotowaliśmy długą listę ryzyk, które rozszerzają zakres odpowiedzialności Compensy w zależności od indywidualnych oczekiwań tj.: kradzież z włamaniem i rabunek, kradzież (bez śladów włamania) dla wybranego mienia, zniszczenie mienia powstałe w wyniku zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym, uszkodzenia mienia wskutek przepięcia nie będącego skutkiem uderzenia pioruna, zniszczenie mienia powstałe wskutek wandalizmu, zniszczenie mienia powstałe wskutek graffiti, zalania spowodowane przenikaniem wód gruntowych. Dodatkowo możliwe jest rozszerzenie zakresu o następujące ubezpieczenia dodatkowe: assistance w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bagażu poza miejscem ubezpieczenia (bagaż podręczny i bagaż podróżny), kosztów ochrony prawnej rodziny, domu letniskowego, następstw nieszczęśliwych wypadków. Compensa Mój Dom najlepszą ofertą: nie klasyfikujemy domów na palne i niepalne. Nie ubezpieczamy jedynie domów mieszkalnych, których pokrycie dachu wykonane jest z drewna (deski, wióry, gont), materiałów drewnopochodnych lub słomy, trzciny, trawy (strzecha), zapewniamy szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący ryzyko powodzi rozumianej jako zalanie terenu w wyniku podniesienia wody w korytach wód płynących lub stojących niezależnie od przyczyny, oferujemy ubezpieczenie assistance, które w zakresie podstawowym obejmującym home i medical assistance jest bezpłatne. Ubezpieczenie assistance w zakresie rozszerzonym obejmuje pomoc w przypadku awarii urządzeń AGD/RTV/PC, szeroki zakres usług concierge i informacyjnych: infolinia prawna, medyczna, drogowa, podróżna, rodzinna i inne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące w ubezpieczonym domu mieszkalnym lub mieszkaniu. Zakres ochrony można rozszerzyć na cały świat, oferujemy atrakcyjne ubezpieczenie NNW dla całej rodziny, które gwarantuje bardzo wysokie świadczenie, zwłaszcza w najcięższych wypadkach, które prowadzą do trwałej niezdolności do pracy, oferujemy ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej rodziny obejmujące wszystkie osoby zamieszkujące w ubezpieczonym domu mieszkalnym lub mieszkaniu, oferujemy ubezpieczenie bagażu podręcznego, czyli przedmiotów noszonych w torebkach lub teczkach ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące w ubezpieczonym domu mieszkalnym lub mieszkaniu, oferujemy ubezpieczenie bagażu podróżnego, czyli toreb, walizek, plecaków i ich zawartości, w tym także przenośnych komputerów, kamer i sprzętu fotograficznego ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące w ubezpieczonym domu mieszkalnym lub mieszkaniu. 7

7 Ważne, zapamiętaj! Mieszkanie lub dom mieszkalny mogą zostać ubezpieczone jedynie na rzecz właściciela, Przedmiotem ubezpieczenia mogą być domy mieszkalne nieposiadające końcowego odbioru technicznego pod warunkiem dokonania wszystkich częściowych odbiorów technicznych i wprowadzeniu na polisie zapisu: Dom mieszkalny posiada wszystkie częściowe odbiory techniczne; brak odbioru końcowego, Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód spowodowanych powodzią powstaje po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy (karencja). Karencji nie stosuje się w przypadku nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia w Compensie, Odszkodowanie wypłacane jest do sumy ubezpieczenia nie stosujemy zasady proporcji, zgodnie z którą odszkodowanie jest pomniejszane w przypadku niedoubezpieczenia. Odśnieżanie czy znasz swoje obowiązki? Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Za odśnieżanie chodników nie jest odpowiedzialna gmina. Obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielach przyległych nieruchomości. Warto o tym pamiętać, jeśli chce się uniknąć mandatu. Okresowe kontrole czy znasz swoje obowiązki? Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli: co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 8 Kontrole, o których mowa wyżej powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Należy pamiętać, że konsekwencją nie wywiązywania się z tych obowiązków może być ograniczenie lub nawet odmowa wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

8 Czy wiesz jak zabezpieczyć się przed pożarem? Co roku w Polsce płonie kilkadziesiąt tysięcy mieszkań i domów. Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów? wadliwe działanie urządzeń grzewczych, pozostawienie niedopałków papierosów lub zapałek, pozostawienie bez nadzoru przygotowywanych posiłków na kuchni gazowej, awarie urządzeń elektrycznych, nieostrożne posługiwanie się otwartym ogniem. Pamiętaj! W naszych mieszkaniach i domach gromadzimy znaczne ilości materiałów palnych. Jak ustrzec się pożaru? Klika prostych zaleceń zmniejszających ryzyko pożaru. Jeżeli: używasz do ogrzania elektrycznych dmuchaw ustaw urządzenie w odległości większej niż 50 cm od firan, kotar i mebli. planujesz zainstalować kominek pomyśl o niepalnym podłożu w pobliżu paleniska i prawidłowym odprowadzeniu spalin znad komory paleniskowej. Nigdy: nie ustawiaj elektrycznej dmuchawy na lub pod krzesłem, fotelem, kanapą, łóżkiem. nie wyrzucaj zgaszonych zapałek lub papierosów do kosza na śmieci przed wyrzuceniem zamocz je w wodzie. W pośpiechu nie zauważysz, że zapałka czy papieros jeszcze się żarzy. nie pal w łóżku, na kanapie czy sofie możesz zasnąć, a papieros, cygaro czy fajka nie zgasną. nie wychodź z domu na chwilę z pozostawionym na działającej kuchni przygotowywanym posiłkiem chwile często przedłużają się do godzin. Kup: małą gaśnicę GWP 2xAF trzymaj ją w kuchni lub przy wejściu do domu. Pokaż wszystkim domownikom gdzie jest i jak jej użyć. czujkę dymu z samodzielnym zasilaniem (bateria). Zainstaluj ją w kuchni i w garażu. Koszty to ok. 100 zł. Pamiętaj! Gaśnicę musisz wymienić po dwóch latach. 9

9 Co zrobić, gdy wydarzy się szkoda? Wiemy jak ważne jest otrzymanie środków finansowych na naprawę lub zakup uszkodzonego lub utraconego mienia, dlatego stale doskonalimy i usprawniamy proces likwidacji szkód. W przypadku zagrożenia mienia należy użyć wszelkich środków w celu jego ratowania i zabezpieczenia (kodeks cywilny art. 826). Koszty ratowania mienia pokrywa Compensa. Zabezpiecz miejsce szkody. Zadbaj o rzeczy, które nie zostały zniszczone. Jeżeli przypuszczasz, że doszło do przestępstwa: wezwij policję 997 straż pożarną 998, jeżeli zachodzi taka potrzeba pogotowie ratunkowe 999, jeżeli zagrożone jest zdrowie lub życie ludzi Zapamiętaj telefon alarmowy 112 UWAGA koniecznie uzyskaj pisemne potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia Zabezpiecz mienie tak, aby pozostało w stanie nienaruszonym do przyjazdu likwidatora, a szkoda się nie powiększała. W przypadku zalania mienia: powiadom właściciela, zarządcę, spółdzielnię mieszkaniową. W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej: powiadom poszkodowanego o posiadaniu ubezpieczenia poszkodowany może sam skierować roszczenie bezpośrednio do Compensy. W przypadku szkody z ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej rodziny: powiadom Compensę. Opisz okoliczności zdarzenia nie zaciągając żadnych zobowiązań i podpisz je wraz z poszkodowanym, a następnie przekaż do Compensy. Jak zgłosić szkodę? 10 Wystarczy zadzwonić pod numer: , a następnie zgodnie z komunikatem wybrać właściwą cyfrę. Połączycie się Państwo z pracownikiem Compensy, który przyjmie zgłoszenie i poinformuje o dalszych krokach. Zgłosiłem szkodę i co dalej? po zgłoszeniu szkody na infolinię likwidator Compensy oddzwoni i poinformuje o szczegółowym trybie likwidacji i ewentualnym zaangażowaniu likwidatora mobilnego w celu oględzin miejsca szkody (likwidator mobilny uzgodni telefonicznie termin oględzin), w ciągu 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia szkody Compensa prześle na Twój adres pismo z informacją jakie dokumenty należy przygotować, wypełnij dokumenty, wskazane formularze i przekaż wraz z wymaganą dokumentacją do Compensy, po zakończeniu likwidacji otrzymasz pisemne stanowisko Compensy, wypłata należnego odszkodowania nastąpi w ciągu 30 dni po zgłoszeniu szkody. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wypłatę odszkodowania otrzymasz w ciągu 14 dni od skompletowania wszystkich dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji szkody.

10 Ubezpieczenie assistance Atrakcyjną ofertę uzupełnia pakiet usług assistance z gwarancją pomocy w codziennym życiu. Compensa Mój Dom oferuje jeden z najszerszych na rynku pakietów usług assistance, dostępny w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym. Zakres ubezpieczenia w wariancie podstawowym, bezpłatnie dodawanym do ubezpieczenia Compensa Mój Dom, znajdziesz szeroki zakres świadczeń z zakresu home assistance (np. hydraulik, elektryk czy stolarz), jak również medical assistance (np. wizyta lekarza w razie nagłego zachorowania), w wariancie rozszerzonym dodatkowo możesz liczyć na pomoc m.in. w przypadku awarii ubezpieczonego sprzętu AGD/RTV i sprzętu PC. To również możliwość skorzystania z usług informacyjnych za pośrednictwem infolinii tematycznych (np. prawnej, medycznej, weterynaryjnej, podróżnej). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Jeżeli w wyniku awarii pralki zalejemy mieszkanie sąsiadom, gdy nasze dziecko wybije szybę w witrynie sklepowej, gdy nasz czworonożny przyjaciel zerwie się ze smyczy i zniszczy komuś ubranie to finansowe konsekwencje tych zdarzeń spadną na nas. Aby zapewnić ochronę w takich sytuacjach, niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Compensy obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie osobom trzecim w związku z posiadaniem lub użytkowaniem mieszkania, domu mieszkalnego, domu letniskowego, jak również szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności życia prywatnego w Europie i na świecie. Sumy gwarancyjne do złotych. Ubezpieczenie OC daje dodatkowo możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód:» spowodowanych podczas używania jednostek pływających,» wyrządzonych z Twojej winy, np. w wynajmowanym mieszkaniu lub domu mieszkalnym,» które wyrządziłeś w mieniu należącym do najemców Twojego mieszkania,» powstałych w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych,» wyrządzonych przez zwierzęta domowe, w tym psy uznawane za agresywne,» szkód wyrządzonych w mieniu służbowym, które otrzymałeś jako narzędzie pracy np. służbowy laptop lub telefon komórkowy,» szkód wyrządzonych w mieniu wypożyczonym i czasowo znajdującym się w Twoim posiadaniu. 11

11 Ubezpieczenie bagażu poza miejscem ubezpieczenia Coraz większą część naszego życia spędzamy poza domem. Nosimy przy sobie coraz więcej rzeczy (np. torebkę, teczkę, komórkę, klucze, notesy, okulary), które mogą stać się łupem złodzieja. Ubezpieczenie bagażu to możliwość ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia, dostępne w dwóch wariantach. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie bagażu podręcznego, tj. przedmioty codziennego użytku takie jak: torebka/teczka, gotówka, klucze do mieszkania, telefony komórkowe, które mogą zostać utracone w wyniku rabunku czy kradzieży z włamaniem w dowolnym miejscu w Polsce. Ubezpieczenie bagażu podróżnego obejmujące poza przedmiotami ubezpieczonymi jako bagaż podręczny również walizkę, sprzęt sportowy czy przenośny komputer (w tym także palmtopy, ipady, itp.), które możesz utracić w wyniku rabunku czy kradzieży z włamaniem lub w wyniku wypadku komunikacyjnego. Ubezpieczenie ochrony prawnej rodziny Warsztat samochodowy wykonał źle usługę, firma remontowa nie dotrzymała terminu i uszkodziła Twoje meble. Chcesz uzyskać odszkodowanie za poniesione szkody, ale obawiasz się wysokich kosztów pomocy prawnej i kosztów sądowych? Compensa proponuje ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej rodziny. Zakres ubezpieczenia Compensa gwarantuje refundację kosztów pomocy prawnej poniesionych w celu obrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z jego życiem codziennym, w tym kosztów: porad, opinii i konsultacji prawnych, wynagrodzenia adwokata albo radcy prawnego, sądowych, procesu zwracanych stronie przeciwnej w wypadku przegranej sprawy, podróży do sądów poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Ubezpieczenie domu letniskowego Weekend poza miastem to marzenie wielu z nas. Jeśli jesteś tym szczęściarzem i posiadasz dom letniskowy lub nawet niewielką altankę na działce możesz ją ubezpieczyć wraz z mieszkaniem lub domem mieszkalnym. Ubezpieczenie gwarantuje szeroki zakres ochrony nieruchomości jak i wszystkich ruchomości zgromadzonych w domu, z ubezpieczeniem ich od ryzyka kradzieży i rabunku włącznie. Ochrona ubezpieczeniowa działa również w okresie zimowym, gdy dom pozostaje pusty i bez opieki. 12

12 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Czy zastanawiasz się co może oferować ubezpieczenie NNW i dlaczego jest potrzebne Tobie i Twoim najbliższym? Czy wiesz ile poważnych wypadków wydarza się każdego dnia? Każdego roku dochodzi do: ponad wypadków drogowych, ponad wypadków przy pracy, kilkuset tysięcy wypadków w życiu prywatnym. Compensa przygotowała ofertę, która zagwarantuje wsparcie finansowe w procesie leczenia i rehabilitacji po nieszczęśliwych wypadkach, które mogą się zdarzyć na całym świecie. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dostępne w ramach pakietu Compensa Mój Dom umożliwia dopasowanie ochrony ubezpieczeniowej do Twoich potrzeb, a sumy ubezpieczenia możesz ustalić samodzielnie dla wszystkich zdarzeń. Sumy ubezpieczenia nawet do złotych. 13

13 Budowle Anteny SAT/TV Okna dachowe Meble ogrodowe, mienie na posesji Kolektory, baterie, solary Elewacja Elementy dachu, rynny, dachówki Ogrodzenie Poszukiwanie przyczyn szkody

14 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, Warszawa KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP Kapitał zakładowy: ,00 zł - opłacony w całości Compensa Kontakt: /2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej. REGULAMIN OFERTY PAKIET BARDZO POMOCNY 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty Pakiet Bardzo Pomocny, zwanej dalej Ofertą, w Banku Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia FRU.PL TU Europa S.A., zwane dalej WU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/354/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia wstępne...... str. 1 Rozdział 2 Definicje............

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Travel World. Szczegółowe zapisy są niezbędne, aby dokładnie zrozumieć zakres ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER ustalone uchwałą nr UZ/148/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne............

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo