ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PYTANIE. Kończę gimnazjum publiczne prowadzone przez Miasto Wrocław. Wypełniłem elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i zapisałem go, tj. użyłem opcji Zapisz po wypełnieniu całego wniosku. Następnie zgubiłem hasło. Co mam zrobić, by je odzyskać? ODPOWIEDŹ. Masz dwie drogi, by odzyskać hasło. Droga pierwsza udać się do swojego gimnazjum i poprosić o wygenerowanie nowego hasła. Droga druga odzyskaj hasło poprzez opcję Przypomnij hasło. Instrukcja Jak odzyskać utracone hasło? znajduje się na stronie w zakładce Aktualności. PYTANIE. Kończę gimnazjum niepubliczne (lub gimnazjum spoza Wrocławia). Wcześniej ukończyłem szkołę podstawową niepubliczną (lub szkołę spoza Wrocławia). Wypełniłem, z użyciem PESELA, elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, zapisałem go i wygenerowałem sobie login i hasło, które zgubiłem. Co mam zrobić, by odzyskać hasło? ODPOWIEDŹ. Zapisałeś wypełniony wniosek, więc jesteś już w systemie elektronicznej rekrutacji, nie możesz więc ponownie użyć PESELA do wygenerowania hasła. Masz dwie drogi, by odzyskać hasło. Droga pierwsza udać się do szkoły pierwszego wyboru z Twojej listy preferencji, którą utworzyłeś wypełniając wniosek i w tej szkole poprosić o wygenerowanie nowego hasła. Droga druga odzyskaj hasło poprzez opcję Przypomnij hasło. Instrukcja Jak odzyskać utracone hasło? znajduje się na stronie w zakładce Aktualności. PYTANIE. Nie jestem uczniem gimnazjum prowadzonego przez Miasto Wrocław. Wcześniej ukończyłem szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Wrocław. Od kogo otrzymam login i hasło do systemu elektronicznej rekrutacji? ODPOWIEDŹ. Byłeś uczniem szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Wrocław, więc Twoje dane są już w systemie elektronicznym. Powinieneś udać się do swojej dawnej szkoły podstawowej i tam otrzymasz login i hasło do systemu.

2 PYTANIE. Jestem uczniem pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i chciałbym ponownie się rekrutować do klasy pierwszej w innej szkole ponadgimnazjalnej. Co powinienem zrobić w tej sytuacji oraz od kogo otrzymam login i hasło do systemu? ODPOWIEDŹ. Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, to nie możesz ponownie rekrutować się do szkoły ponadgimnazjalnej. Najpierw musisz zrezygnować ze szkoły ponadgimnazjalnej (do której uczęszczałeś), wybrać dokumenty i poprosić w tej szkole (z której rezygnujesz) o wygenerowanie loginu i hasła. Dopiero wtedy możesz ponownie uczestniczyć w rekrutacji. PYTANIE. Wybieram ten sam zawód w dwóch różnych szkołach. Czy w takiej sytuacji muszę z obu szkół zawodowych pobrać skierowania na badania lekarskie? ODPOWIEDŹ. W przypadku tego samego zawodu skierowanie na badania lekarskie pobiera się tylko z jednej szkoły. PYTANIE. Jaki dokument należy przedłożyć, by wykazać wielodzietność rodziny kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej? ODPOWIEDŹ. W przypadku rodziny wielodzietnej (troje lub więcej dzieci) rodzic kandydata składa oświadczenie o wielodzietności rodziny, zaopatrzone klauzulą Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia PYTANIE. Jaki dokument należy przedłożyć, by wykazać samotne wychowywanie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej z powodu separacji lub rozwodu? ODPOWIEDŹ. Należy przedłożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód albo separację w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia PYTANIE. Jaki dokument należy przedłożyć, by wykazać samotne wychowywanie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej z powodu zgonu rodzica? ODPOWIEDŹ. Należy przedłożyć akt zgonu rodzica w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

3 PYTANIE. Jaki dokument należy przedłożyć, by wykazać samotne wychowywanie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku, gdy rodzic nigdy nie był w związku małżeńskim, a samotnie wychowuje dziecko? ODPOWIEDŹ. Należy przedłożyć oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia PYTANIE. Jakie dokumenty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w okresie od czerwca 2015 r.? ODPOWIEDŹ. Kandydat w szkole pierwszego wyboru w wyznaczonym terminie, powinien złożyć wniosek podpisany przez rodzica oraz wychowawcę (w przypadku kandydatów spoza Wrocławia - na wniosku nie jest wymagany podpis wychowawcy). Do wniosku załącza się kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył za zgodność z oryginałem: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Do wniosku załącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych kryteriów, opisanych w Zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w rozdziale III. Składanie dokumentów (strona 3). Dokument ten znajduje się w Aktualnościach na stronie PYTANIE. Wybieram dwa zawody w dwóch różnych szkołach, tj. w technikum i w zasadniczej szkole zawodowej. Gdzie mam zanieść zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu? ODPOWIEDŹ. Oba zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydat zanosi wraz z wnioskiem i innymi wymaganymi dokumentami do szkoły pierwszego wyboru. PYTANIE. Czy badania lekarskie do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej są darmowe jeżeli wybieram dwa różne zawody? ODPOWIEDŹ. Kandydat do technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej powinien odpowiednio wcześniej pobrać w sekretariacie tych szkół skierowanie na badania lekarskie do placówek służby zdrowia, których lista znajduje się pod adresem

4 Uwaga! Kandydat do trzech szkół prowadzących kształcenie zawodowe musi pobrać skierowania na badania lekarskie z tych trzech szkół. Badania dla kandydata są bezpłatne. PYTANIE. Gdzie uczniowie spoza Wrocławia mogą otrzymać hasło do logowania? ODPOWIEDŹ. W dniach r. kandydaci spoza Wrocławia do wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych wchodzą na portal Wybierają zakładkę Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, gdzie są wszystkie potrzebne informacje o procesie rekrutacji oraz wniosek do wypełnienia. I tu generują swój login i hasło. Na stronie znajduje się instrukcja Jak zalogować się do systemu elektronicznej rekrutacji oraz wypełnić wniosek do szkół ponadgimnazjalnych. PYTANIE. Czy można mieszać klasy w systemie elektronicznej rekrutacji? ODPOWIEDŹ. Uczeń może wybrać trzy szkoły. Z każdej szkoły może wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas). Tworząc listę preferencji uczeń może wybrane oddziały wstawić do systemu w dowolnej kolejności. Przykład. Uczeń wybrał trzy szkoły: Liceum X (z oddziałami 1A, 1B, 1D) Liceum Y (z oddziałami 1A, 1C) Technikum Z (z oddziałami 1C, 1D) Uczeń, uwzględniając przedmioty rozszerzone i uzupełniające oraz swoje zainteresowania, stworzył swoją listę preferencji w następujący sposób: 1. 1A liceum X 2. 1A liceum Y 3. 1B liceum X 4. 1D liceum X 5. 1C technikum Z 6. 1D technikum Z 7. 1C liceum Y W tym przykładzie szkołą pierwszego wyboru jest Liceum X, gdyż na pierwszym miejscu tej listy jest oddział (klasa) z tego liceum. PYTANIE. Czy można wybrać tylko jedną szkołę w systemie? ODPOWIEDŹ. Tak, można wybrać jedną szkołę w systemie elektronicznej rekrutacji. Jednak doświadczenie pokazuje, iż każdego roku w pierwszym naborze kilkuset absolwentów gimnazjum nie zostaje przyjętych do żadnej z wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego należy wybierać więcej szkół w myśl zasady niech szkoła pierwszego wyboru będzie szkołą moich marzeń, a szkoła trzeciego wyboru - szkołą moich możliwości.

5 PYTANIE. Czy można rekrutować się do szkoły publicznej i niepublicznej? ODPOWIEDŹ. Uczeń może wybrać maksymalnie trzy szkoły publiczne (elektroniczny system rekrutacji we Wrocławiu nie pozwoli na wybór większej ilości szkół niż trzy). Szkoły niepubliczne nie uczestniczą w elektronicznym systemie rekrutacji, więc absolwent gimnazjum, który w pierwszym naborze nie został przyjęty do żadnej ze szkół ponadgimnazjalnych publicznych, może złożyć dokumenty w drugim naborze do szkoły publicznej, w której są jeszcze miejsca lub do szkoły niepublicznej. PYTANIE. Czy oba języki obce muszą być kontynuacją z gimnazjum? ODPOWIEDŹ. Jeden język obcy powinien być kontynuacją z gimnazjum, a drugi może być. PYTANIE. Czy mogę wybrać w systemie pierwszą szkołę technikum, a drugą zasadniczą szkołę zawodową? ODPOWIEDŹ. Można tak wybrać. Przykład: Uczeń gimnazjum pragnie zostać technikiem ze znajomością języka angielskiego. We Wrocławiu są trzy szkoły kształcące w zawodach : - Technikum Nr 2, ul. Borowska Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, ul. Borowska Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5, ul. Dawida 5/7 W poniższej tabeli ujęte są wszystkie oddziały (klasy), którymi zainteresował się uczeń, gdyż jeśli nie dostanie się do technikum, to najpierw skończy zasadniczą szkołę zawodową o później zdobędzie tytuł technika. Szkoła Oddział Języki Szkoła I wyboru Technikum Nr 2 1TC technik 1TD technik angielski / / angielski

6 Szkoła II wyboru Szkoła III wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 1ZA mechanik 1ZB mechanik 1ZC elektromechanik 1MA mechanik 1WZ4 elektromechanik angielski Uwzględniając swoje zainteresowania i możliwości uczeń ułożył poniższą listę preferencji: Oddział Szkoła Nazwa klasy 1TC 1ZA 1TD 1ZB 1MA 1WZ4 1ZC T Nr 2 ZSZ Nr 2 T Nr 2 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 ZSZ Nr 5 ZSZ Nr 2 technik ang/niem mechanik - ang technik niem/ang mechanik - niem mechanik - niem elektromechanik - niem elektromechanik - niem Szkołą pierwszego wyboru jest Technikum Nr 2, ul. Borowska 105, gdyż najwyższy priorytet ma oddział (klasa) 1TC z tego technikum. PYTANIE. Czy jak wybiorę rozszerzenie z jakiegoś przedmiotu w klasie pierwszej, to będę musiał zdawać je na maturze? ODPOWIEDŹ. Nie. Jest to zapisane w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w 54 punkt d) ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 4. Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole. ;

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji działa według następującej zasady: kandydat

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Jak wprowadzić wniosek? Gimnazjalisto! Po zarejestrowaniu/zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać szkołę i klasę? Drogi Gimnazjalisto!

Jak wybrać szkołę i klasę? Drogi Gimnazjalisto! Drogi Gimnazjalisto! Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Może on potrwać dwa, trzy lub nawet cztery lata. To, gdzie i w jaki sposób je spędzisz, zależy w dużej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Etap I wprowadzenie regulaminów oraz oferty edukacyjnej

Etap I wprowadzenie regulaminów oraz oferty edukacyjnej Etap I wprowadzenie regulaminów oraz oferty edukacyjnej Na wstępie realizacji pierwszego etapu funkcjonowania systemu, należy dla każdej szkoły obsługiwanej przez Punkt Naboru wprowadzić treść regulaminu

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo