PORADNIK DLA INSTALATORÓW. Tablice naprężeń i zwisów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK DLA INSTALATORÓW. Tablice naprężeń i zwisów"

Transkrypt

1 PORADIK DLA ISALAORÓW ablice naprężeń i zwisów 1

2 2

3 SPIS REŚCI Wprowadzenie...4 Wykaz zastosowanych symboli...5 GREEPAS CCSWK 20 kv...6 GREEPAS CCSXWK 20 kv...8 Ochrona przeciwdrganiowa...10 Wyniki obliczeń dla przewodu GREEPAS CCSWK 20 kv o przekroju znamionowym 50mm Wyniki obliczeń dla przewodu GREEPAS CCSWK 20 kv o przekroju znamionowym 70mm Wyniki obliczeń dla przewodu GREEPAS CCSWK 20 kv o przekroju znamionowym 95mm Wyniki obliczeń dla przewodu GREEPAS CCSWK 20 kv o przekroju znamionowym 120mm

4 WPROWADZEIE: ablice naprężeń i zwisów dla przewodów GREEPAS CCSWK 20 kv obliczono zgodnie z zaleceniami normy SEP-E-003 stanowiącej uzupełnienie normy P-E :1998. Obliczenia przeprowadzono dla zakresu naprężeń podstawowych od 100MPa do 55MPa dla przęseł płaskich o rozpiętościach od 40m do 160m dla stre obciążenia sadzią SI i SIa wg P-E :1998, które obejmują dominującą część obszaru kraju. W obliczeniach wykorzystano parametry rozpatrywanych przewodów GREEPAS CCSWK 20 kv ujęte w poniższej tablicy: Przekrój znamionowy przewodu Moduł sprężystości przewodu Współczynnik wydłużenia temperaturowego przewodu Obciążenie objętościowe przewodu Obciążenie objętościowe przewodu z sadzią normalną Obciążenie objętościowe przewodu z sadzią katastroalną [mm 2 ] [GPa] [1/oC] [MPa/m] [MPa/m] [MPa/m] x ,5x x x x ,3 x x x x ,5 x x x x ,0 x x x Dla każdego przekroju przewodu przedstawiono na wstępie w postaci zestawieniowej naprężenia i zwisy w warunkach normalnych (tj. w warunkach -25 o C, przy braku sadzi oraz w warunkach -5 o C przy sadzi normalnej) oraz katastroalnych (tj. w warunkach -5 o C przy sadzi katastroalnej). Ponadto przedstawiono naprężenia i zwisy w znamionowej temperaturze granicznej roboczej żyły przewodu celem możliwości oszacowania zwisu normalnego przewodu. W tablicach szczegółowych zestawiono w poszczególnych kolumnach temperaturę przewodu, naprężenie obliczeniowe przewodu, zwis przewodu oraz naciąg przewodu dla poszczególnych przekrojów znamionowych, rozpiętości przęseł i naprężeń podstawowych przewodu. aprężenie podstawowe zgodnie z P-E jest rozumiane jako naprężenie w najniższym punkcie rozpiętego w prześle przewodu, czyli w istocie jako składowa pozioma naprężenia naciągu w warunkach normalnych. Analogiczny sens posiada naprężenie obliczeniowe - jest

5 to również składowa pozioma naprężenia naciągu. aciąg w przewodzie odpowiada wartości siły maksymalnej na długości rozpatrywanego przęsła. Jest ona obliczana jako iloczyn naprężenia maksymalnego na długości przewodu w przęśle i przekroju znamionowego przewodu przy określonych warunkach. Reprezentuje to stan obciążenia przewodu w okolicach mocowania przewodu do konstrukcji wsporczej. W analizowanych przypadkach zróżnicowanie między naprężeniem obliczeniowym a naprężeniem maksymalnym w określonych warunkach najczęściej jest niewielkie i mieści się w granicach błędu pomiaru siły przez konwencjonalne siłomierze stosowane podczas instalacji przewodów. WYKAZ ZASOSOWAYCH SYMBOLI: - temperatura przewodu, - naprężenie obliczeniowe w przewodzie, - naprężenie podstawowe w przewodzie, max - maksymalne naprężenie w przewodzie (przy uchwycie w okolicach konstrukcji wsporczej), a - rozpiętość przęsła, - zwis przewodu, - naciąg w przewodzie (przy uchwycie w okolicach konstrukcji wsporczej), g - obciążenie objętościowe przewodu bez sadzi, g sn - obciążenie objętościowe przewodu w warunkach występowania sadzi normalnej, g sk - obciążenie objętościowe przewodu w warunkach występowania sadzi katastroalnej, SI, SIa - strey obciążenia sadzią wg P-E :1998 5

6 PRZEWÓD GREEPAS CCSWK 20 kv MAX +70 C MI -20 C RoHS UV 6 Przewody w osłonie izolacyjnej do linii napowietrznych orma: P-E , E CHARAKERYSYKA Żyła Żyła zagęszczana ze stopu Al-Mg-Si, aluminium w gatunku AL3 wg E 50183; uszczelniona specjalnym proszkiem zapobiegającym wzdłużnej migracji wilgoci Warstwa półprzewodząca Specjalna mieszanka odpowiedzialna za równomierny rozkład pola elektrycznego Izolacja Dwuwarstwowa izolacja polietylenowa LDPE i HDPE Barwa izolacji Przeźroczysta/zielona apięcie przemienne U 0 /U 12/20 kv Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu C emperatura otoczenia podczas pracy przewodu ułożonego na stałe od C do C Minimalny promień gięcia 15 D Zastosowanie Do linii energetycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 20kV Pakowanie Bębny drewniane po 500 lub 1000 metrów. Inne długości odcinków wedle zamówień i uzgodnień z Klientem

7 Przekrój przewodu Grubość warstwy półprzewodzącej Grubość izolacji polietylenowej (LDPE) Grubość izolacji polietylenowej (HDPE) Przybliżona średnica przewodu Orientacyjna waga przewodu Maksym. rezystancja przewodu Dopuszcz. prąd zwarciowy 1s Kwiecień-październik Obciążalność max. Listopad-marzec mm 2 mm mm mm mm kg/km Ω/km ka A Przekrój przewodu Moduł sprężystości Współczynnik rozszerzalności liniowej Siła zrywająca przewód Wytrzymałość udarowa piorunowa izolacji mm 2 GPa 1/ 0 C k kv x x x x

8 PRZEWÓD GREEPAS CCSXWK 20 kv MAX +90 C MI -20 C RoHS UV 8 Przewody w osłonie izolacyjnej do linii napowietrznych orma: P-E , E CHARAKERYSYKA Żyła Żyła zagęszczana ze stopu Al-Mg-Si, aluminium w gatunku AL3 wg E 50183; uszczelniona specjalnym proszkiem zapobiegającym wzdłużnej migracji wilgoci Warstwa półprzewodząca Specjalna mieszanka odpowiedzialna za równomierny rozkład pola elektrycznego Izolacja Dwuwarstwowa izolacja polietylenowa XLPE wg E :2006 Barwa izolacji Przeźroczysta/zielona apięcie przemienne U 0 /U 12/20 kv Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu C emperatura otoczenia podczas pracy przewodu ułożonego na stałe od C do C Minimalny promień gięcia 15 D Zastosowanie Do linii energetycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 20kV Pakowanie Bębny drewniane po 500 lub 1000 metrów. Inne długości odcinków wedle zamówień i uzgodnień z Klientem

9 Przekrój przewodu Grubość warstwy półprzewodzącej Grubość izolacji polietylenowej (XLPE) Przybliżona średnica przewodu Orientacyjna waga przewodu Maksym. rezystancja przewodu Dopuszcz. prąd zwarciowy 1s Kwiecień-październik Obciążalność max. Listopad-marzec mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km ka A Przekrój przewodu Moduł sprężystości Współczynnik rozszerzalności liniowej Siła zrywająca przewód Wytrzymałość udarowa piorunowa izolacji mm 2 GPa 1/ 0 C k kv x x x x

10 Zalecenia w zakresie stosowania aktywnej ochrony przeciwdrganiowej przewodów GREEPAS CCSWK 20 kv produkcji ELE-FOIKA Kable stosowanych w liniach napowietrznych projektowanych i budowanych wg -SEP-E-003. Podstawy opracowania Linie napowietrzne mogą posiadać bierną lub aktywną ochronę przeciwdrganiową. W przypadku ochrony aktywnej wymagane jest zastosowanie specjalnie dobranych tłumików drgań. Ochrona bierna polega na obniżeniu roboczych naprężeń naciągu przewodów do bezpiecznego poziomu. radycyjnie poziom ochrony biernej linii projektowano w oparciu o tzw. EDS (Every Day Stress). Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że takie podejście jest niewystarczające. Obecnie preerowane jest określanie zakresu dopuszczalnej ochrony biernej zaproponowane przez Clarena. Koncepcję ta wykorzystało w swoich analizach CIGRE. Zakresy parametrów dopuszczalnej ochrony biernej dla przewodów GREEPAS CCSWK 20 kv oszacowano na bazie zaleceń CIGRE raport no 273 Overhead Conductor Sae Design ension With Respect o Aeolian Vibrations oraz Sae Design ension with Respect to aeolian vibraions Part 1 single unprotected conductors, Electra no 186. Zalecenia obowiązują wyłącznie na terenie Polski dla strey obciążenia sadzią SI i SIa. 10 Ochronę bierną określono indywidualnie dla czterech znamionowych rodzajów terenu (deiniowanych wg CIGRE) na których budowane są linie napowietrzne. Krótką charakterystykę terenów przedstawiono w tabl. 1. Warunki klimatyczne odpowiadające średniej temperaturze najzimniejszego miesiąca w roku przyjęto na podstawie danych statystycznych z czterdziestu lat dla wybranych stacji meteorologicznych w Polsce z obszaru SI i SIa. emperaturę najzimniejszego miesiąca (tj. stycznia) ustalono na -3 0 C.

11 abl. 1. Syntetyczna charakterystyka rodzajów terenów wg CIGRE. Kategoria terenu wg CIGRE Syntetyczna charakterystyka terenu 4 eren zabudowany z drzewami, miasta, tereny podmiejskie, lasy 3 2 eren otwarty z pagórkami lub teren płaski, teren rolniczy z wieloma drzewami, żywopłotami zaroślami itp. eren otwarty teren płaski bez drzew, bez przeszkód, brak śniegu, (narażenia wiatrowe głównie w okresie letnim) 1 eren otwarty, teren płaski, brak drzew, śnieg, okolice zbiorników wody, tereny pustynne 11

12 Zakres przeciwdrganiowej ochrony biernej linii W tablicy 2 przedstawiono graniczne rozpiętości przęseł, poniżej których konieczne jest zastosowanie aktywnej ochrony przeciwdrganiowej. abl. 2. Graniczne rozpiętości przęseł płaskich wyrażone w metrach, poniżej których konieczne jest zastosowanie aktywnej ochrony przeciwdrganiowej (znak - oznacza brak konieczności stosowania ochrony aktywnej)* 12 aprężenie podstawowe Kategoria terenu wg CIGRE GREEPAS CCSWK 20 kv, przekrój przewodu 50mm m 80m 90m 100m 90 60m 70m 70m 80m m 60m GREEPAS CCSWK 20 kv, przekrój przewodu 70mm m 120m 130m 150m 90 80m 90m 100m 120m 80-70m 70m 90m m

13 aprężenie podstawowe Kategoria terenu wg CIGRE GREEPAS CCSWK 20 kv, przekrój przewodu 95mm m 170m 210m zawsze m 130m 150m 180m m 100m 120m m 90m GREEPAS CCSWK 20 kv, przekrój przewodu 120mm 2 Warunki ochrony biernej po indywidualnym uzgodnieniu z producentem przewodu * UWAGI: - w tabl. 1 opisano przybliżoną charakterystykę terenów znamionowych wg CIGRE; kwaliikacji terenu na którym na być budowana linia powinien każdorazowo dokonać projektant posiadający odpowiednie uprawnienia. - wg normy -SEP-E-003 dopuszczalne naprężenie normalne przewodów może wynosić 40% ich znamionowej wytrzymałości. W przypadku konieczności stosowania naprężeń podstawowych z zakresu wykraczającego poza ujęty z tabl. 2 warunki ochrony biernej należy skonsultować z Producentem przewodu. - przedstawione zalecenia obowiązują wyłącznie dla przewodów produkcji ele-fonika Kable z uwagi na specjalną technologię przetwarzania stopu AlMgSi gwarantującą wysoką odporność zmęczeniową. - warunki biernej ochrony przeciwdrganiowej dla stre innych niż SI i SIa powinny zostać każdorazowo uzgodnione z producentem przewodu. - w przypadku instalowania przewodów w przęsłach bardzo krótkich (o rozpiętości <50m) warunki biernej ochrony przeciwdrganiowej należy każdorazowo uzgodnić z producentem przewodu. - w przypadku lokalizacji linii na terenach, gdzie średnia temperatura najzimniejszego miesiąca jest niższa niż przyjęta do analiz warunki biernej ochrony linii powinny zostać uzgodnione z projektantem posiadającym odpowiednie uprawnienia. 13

14 14 Wyniki obliczeń dla przewodu GREEPAS CCSWK 20 kv o przekroju znamionowym 50mm 2

15 a warunki mrozu warunki sadzi normalnej warunki sadzi katastroalnej warunki temperatury granicznej roboczej żyły g max g sn max g sk max g max [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] ,47 0,20 0, , ,00 0,64 0,176 55, ,23 0,80 0,307 77, ,97 0,99 0,0445 9, ,27 0,44 0, , ,00 1,00 0,176 55, ,10 1,18 0,307 81, ,05 1,38 0, , ,29 0,86 0, , ,00 1,44 0,176 55, ,75 1,65 0,307 84, ,85 1,85 0, , ,70 1,38 0, , ,00 1,96 0,176 55, ,93 2,19 0,307 86, ,44 2,38 0, , ,88 1,99 0, , ,00 2,56 0,176 55, ,61 2,80 0,307 88, ,89 2,99 0, , ,83 2,68 0, , ,00 3,24 0,176 55, ,93 3,50 0,307 90, ,23 3,68 0, , ,16 3,44 0, , ,00 4,00 0,176 55, ,98 4,26 0,307 91, ,50 4,45 0, , ,71 0,00 0, , ,00 4,84 0,176 55, ,83 5,11 0,307 92, ,71 5,30 0, , ,38 5,21 0, , ,00 5,76 0,176 56, ,51 6,04 0,307 93, ,88 6,22 0, , ,14 6,21 0, , ,00 6,76 0,176 56, ,07 7,04 0,307 94, ,01 7,23 0, , ,95 7,29 0, , ,00 7,84 0,176 56, ,54 8,13 0,307 95, ,12 8,31 0, , ,80 8,46 0, , ,00 9,00 0,176 56, ,93 9,29 0,307 95, ,22 9,47 0, , ,69 9,69 0, , ,00 10,24 0,176 56, ,25 10,54 0,307 96, ,29 10,71 0, , ,00 0,14 0, , ,92 0,54 0,176 65, ,23 0,71 0,307 86, ,07 0,88 0, , ,45 0,27 0, , ,00 0,85 0,176 65, ,75 1,06 0,307 91, ,37 1,22 0, , ,59 0,52 0, , ,00 1,22 0,176 65, ,33 1,46 0,307 94, ,35 1,62 0, , ,88 0,91 0, , ,00 1,66 0,176 65, ,26 1,93 0,307 97, ,10 2,08 0, , ,20 1,41 0, , ,00 2,17 0,176 65, ,62 2,47 0, , ,67 2,60 0, , ,61 1,99 0, , ,00 2,74 0,176 65, ,56 3,06 0, , ,12 3,19 0, , ,05 2,64 0, , ,00 3,38 0,176 65, ,15 3,72 0, , ,48 3,84 0, , ,04 3,36 0, , ,00 4,10 0,176 65, ,46 4,44 0, , ,74 4,57 0, , ,34 4,14 0, , ,00 4,87 0,176 65, ,56 5,24 0, , ,99 5,34 0, ,23

16 a warunki mrozu warunki sadzi normalnej warunki sadzi katastroalnej warunki temperatury granicznej roboczej żyły g max g sn max g sk max g max [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] ,83 4,99 0, , ,00 5,72 0,176 66, ,48 6,09 0, , ,17 6,20 0, , ,45 5,91 0, , ,00 6,63 0,176 66, ,25 7,01 0, , ,33 7,11 0, , ,15 6,90 0, , ,00 7,62 0,176 66, ,91 8,00 0, , ,45 8,10 0, , ,92 7,95 0, , ,00 8,66 0,176 66, ,47 9,06 0, , ,56 9,15 0, , ,73 0,16 0, , ,00 0,59 0,176 60, ,85 0,75 0,307 82, ,52 0,93 0,0445 9, ,14 0,34 0, , ,00 0,92 0,176 60, ,90 1,12 0,307 86, ,71 1,30 0, , ,99 0,67 0, , ,00 1,32 0,176 60, ,23 1,55 0,307 89, ,60 1,73 0, , ,07 1,13 0, , ,00 1,80 0,176 60, ,75 2,05 0,307 92, ,27 2,22 0, , ,10 1,69 0, , ,00 2,35 0,176 60, ,78 2,62 0,307 94, ,78 2,79 0, , ,44 2,32 0, , ,00 2,97 0,176 60, ,41 3,26 0,307 96, ,18 3,42 0, , ,42 3,02 0, , ,00 3,67 0,176 60, ,73 3,97 0,307 97, ,49 4,12 0, , ,74 3,79 0, , ,00 4,44 0,176 60, ,80 4,75 0,307 99, ,74 4,90 0, , ,26 4,64 0, , ,00 5,28 0,176 60, ,68 5,60 0, , ,93 5,75 0, , ,90 5,56 0, , ,00 6,20 0,176 61, ,41 6,52 0, , ,10 6,67 0, , ,63 6,56 0, , ,00 7,19 0,176 61, ,02 7,52 0, , ,23 7,66 0, , ,43 7,62 0, , ,00 8,25 0,176 61, ,53 8,59 0, , ,34 8,73 0, , ,26 8,76 0, , ,00 9,39 0,176 61, ,97 9,73 0, , ,43 9,87 0, , ,00 0,13 0, , ,77 0,52 0,176 67, ,70 0,69 0,307 88, ,41 0,85 0, , ,38 0,23 0, , ,00 0,79 0,176 70, ,31 1,01 0,307 95, ,06 1,15 0, , ,34 0,41 0, , ,00 1,13 0,176 70, ,30 1,39 0,307 99, ,12 1,53 0, , ,46 0,73 0, , ,00 1,54 0,176 70, ,42 1,84 0, , ,94 1,96 0, , ,17 1,17 0, , ,00 2,01 0,176 70, ,17 2,34 0, , ,57 2,44 0, ,68

17 a warunki mrozu warunki sadzi normalnej warunki sadzi katastroalnej warunki temperatury granicznej roboczej żyły g max g sn max g sk max g max [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] ,54 1,70 0, , ,00 2,55 0,176 70, ,41 2,89 0, , ,07 2,99 0, , ,19 2,30 0, , ,00 3,14 0,176 70, ,27 3,51 0, , ,46 3,60 0, , ,69 2,97 0, , ,00 3,80 0,176 70, ,84 4,19 0, , ,78 4,27 0, , ,68 3,69 0, , ,00 4,53 0,176 70, ,15 4,93 0, , ,04 4,99 0, , ,96 4,49 0, , ,00 5,31 0,176 70, ,27 5,73 0, , ,25 5,79 0, , ,43 5,34 0, , ,00 6,16 0,176 71, ,22 6,59 0, , ,42 6,64 0, , ,02 6,25 0, , ,00 7,07 0,176 71, ,03 7,51 0, , ,57 7,55 0, , ,70 7,23 0, , ,00 8,05 0,176 71, ,73 8,49 0, , ,69 8,53 0, , ,00 0,11 0, , ,87 0,48 0,176 73, ,91 0,65 0,307 94, ,17 0,80 0, , ,32 0,18 0, , ,00 0,69 0,176 80, ,10 0,92 0, , ,56 1,03 0, , ,91 0,29 0, , ,00 0,99 0,176 80, ,49 1,27 0, , ,76 1,36 0, , ,04 0,49 0, , ,00 1,35 0,176 80, ,31 1,67 0, , ,69 1,74 0, , ,48 0,78 0, , ,00 1,76 0,176 80, ,72 2,12 0, , ,43 2,17 0, , ,74 1,19 0, , ,00 2,23 0,176 80, ,35 2,63 0, , ,01 2,65 0, , ,75 1,70 0, , ,00 2,75 0,176 80, ,71 3,18 0, , ,48 3,18 0, , ,59 2,27 0, , ,00 3,33 0,176 80, ,76 3,78 0, , ,86 3,77 0, , ,52 2,91 0, , ,00 3,96 0,176 80, ,53 4,44 0, , ,17 4,41 0, , ,08 3,60 0, , ,00 4,65 0,176 80, ,06 5,14 0, , ,43 5,10 0, , ,05 4,35 0, , ,00 5,39 0,176 80, ,39 5,90 0, , ,64 5,85 0, , ,28 5,15 0, , ,00 6,19 0,176 81, ,55 6,72 0, , ,82 6,65 0, , ,96 5,94 0, , ,00 7,04 0,176 81, ,56 7,58 0, , ,97 7,51 0, , ,00 0,10 0, , ,53 0,44 0,176 80, ,50 0,62 0,307 99, ,09 0,74 0, ,12

18 a warunki mrozu warunki sadzi normalnej warunki sadzi katastroalnej warunki temperatury granicznej roboczej żyły g max g sn max g sk max g max [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] ,00 0,15 0, , ,65 0,63 0,176 86, ,76 0,87 0, , ,70 0,95 0, , ,61 0,23 0, , ,00 0,88 0,176 90, ,26 1,18 0, , ,62 1,20 0, , ,06 0,36 0, , ,00 1,20 0,176 90, ,44 1,55 0, , ,64 1,55 0, , ,12 0,56 0, , ,00 1,56 0,176 90, ,11 1,96 0, , ,44 1,93 0, , ,95 0,84 0, , ,00 1,98 0,176 90, ,23 2,42 0, , ,09 2,36 0, , ,70 1,22 0, , ,00 2,44 0,176 90, ,55 2,92 0, , ,61 2,84 0, , ,87 1,69 0, , ,00 2,96 0,176 90, ,80 3,47 0, , ,04 3,36 0, , ,74 2,24 0, , ,00 3,52 0,176 90, ,94 4,06 0, , ,38 3,93 0, , ,98 2,85 0, , ,00 4,13 0,176 90, ,88 4,70 0, , ,67 4,55 0, , ,03 3,51 0, , ,00 4,79 0,176 90, ,60 5,39 0, , ,92 5,21 0, , ,60 4,23 0, , ,00 5,50 0,176 90, ,11 6,12 0, , ,12 5,93 0, , ,53 4,99 0, , ,00 6,26 0,176 91, ,46 6,90 0, , ,29 6,69 0, , ,00 0,09 0, , ,71 0,40 0,176 87, ,49 0,58 0, , ,25 0,67 0, , ,00 0,14 0, , ,37 0,59 0,176 93, ,40 0,83 0, , ,00 0,87 0, , ,00 0,20 0, , ,04 0,80 0,176 99, ,95 1,11 0, , ,61 1,08 0, , ,49 0,29 0, , ,00 1,08 0, , ,18 1,44 0, , ,89 1,37 0, , ,68 0,43 0, , ,00 1,41 0, , ,18 1,83 0, , ,72 1,72 0, , ,51 0,62 0, , ,00 1,78 0, , ,80 2,26 0, , ,39 2,11 0, , ,74 0,89 0, , ,00 2,20 0, , ,11 2,72 0, , ,94 2,54 0, , ,26 1,24 0, , ,00 2,66 0, , ,89 3,23 0, , ,38 3,01 0, , ,58 1,68 0, , ,00 3,17 0, , ,79 3,76 0, , ,75 3,52 0, , ,65 2,20 0, , ,00 3,72 0, , ,78 4,36 0, , ,05 4,08 0, ,23

19 a warunki mrozu warunki sadzi normalnej warunki sadzi katastroalnej warunki temperatury granicznej roboczej żyły g max g sn max g sk max g max [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] [ o C] [MPa/m] ,15 2,79 0, , ,00 4,31 0, , ,93 4,98 0, , ,31 4,68 0, , ,59 3,42 0, , ,00 4,95 0, , ,81 5,65 0, , ,53 5,32 0, , ,69 4,11 0, , ,00 5,63 0, , ,49 6,36 0, , ,71 6,01 0, ,98 19

20 20 =55MPa, a=40m, SI, SIa [k] ,47 0,20 2, ,75 0,22 1, ,50 0,26 1, ,84 0,30 1, ,88 0,34 1, ,62 0,39 1, ,06 0,44 1, ,94 0,50 0, ,29 0,55 0, ,96 0,60 0, ,86 0,64 0, ,95 0,69 0, ,19 0,73 0, ,53 0,77 0, ,96 0,81 0, ,47 0,85 0, ,03 0,89 0, ,64 0,92 0, ,29 0,96 0, ,97 0,99 0,451 =55MPa, a=50m, SI, SIa [k] ,27 0,44 1, ,76 0,50 1, ,86 0,56 1, ,43 0,62 1, ,49 0,68 1, ,87 0,74 0, ,52 0,79 0, ,39 0,85 0, ,43 0,90 0, ,60 0,95 0, ,90 1,00 0, ,25 1,05 0, ,69 1,10 0, ,19 1,14 0, ,74 1,18 0, ,34 1,23 0, ,97 1,27 0, ,64 1,31 0, ,33 1,35 0, ,05 1,38 0,506

21 =55MPa, a=60m, SI, SIa [k] ,29 0,86 1, ,63 0,93 1, ,22 0,99 1, ,02 1,05 0, ,98 1,11 0, ,08 1,17 0, ,28 1,23 0, ,58 1,29 0, ,95 1,34 0, ,39 1,39 0, ,89 1,44 0, ,43 1,49 0, ,01 1,54 0, ,62 1,59 0, ,27 1,63 0, ,94 1,68 0, ,64 1,72 0, ,36 1,76 0, ,09 1,81 0, ,85 1,85 0,547 =55MPa, a=70m, SI, SIa [k] ,70 1,38 0, ,81 1,45 0, ,02 1,51 0, ,32 1,57 0, ,69 1,63 0, ,11 1,69 0, ,59 1,75 0, ,11 1,80 0, ,67 1,86 0, ,27 1,91 0, ,89 1,96 0, ,54 2,01 0, ,22 2,06 0, ,91 2,11 0, ,63 2,16 0, ,36 2,21 0, ,11 2,25 0, ,88 2,29 0, ,65 2,34 0, ,44 2,38 0,577 21

22 22 =55MPa, a=80m, SI, SIa [k] ,88 1,99 0, ,33 2,05 0, ,83 2,12 0, ,37 2,17 0, ,93 2,23 0, ,54 2,29 0, ,16 2,35 0, ,82 2,40 0, ,49 2,46 0, ,18 2,51 0, ,89 2,56 0, ,62 2,61 0, ,36 2,66 0, ,12 2,71 0, ,89 2,76 0, ,67 2,81 0, ,46 2,86 0, ,26 2,90 0, ,07 2,95 0, ,89 2,99 0,601 =55MPa, a=90m, SI, SIa [k] ,83 2,68 0, ,45 2,74 0, ,10 2,80 0, ,77 2,86 0, ,46 2,91 0, ,16 2,97 0, ,88 3,03 0, ,62 3,08 0, ,37 3,14 0, ,13 3,19 0, ,90 3,24 0, ,68 3,29 0, ,47 3,34 0, ,27 3,40 0, ,08 3,44 0, ,90 3,49 0, ,72 3,54 0, ,55 3,59 0, ,39 3,64 0, ,23 3,68 0,612

23 =55MPa, a=100m, SI, SIa [k] ,16 3,44 0, ,89 3,50 0, ,62 3,56 0, ,37 3,62 0, ,13 3,68 0, ,91 3,73 0, ,69 3,79 0, ,48 3,84 0, ,28 3,90 0, ,08 3,95 0, ,90 4,00 0, ,72 4,05 0, ,55 4,11 0, ,38 4,16 0, ,22 4,21 0, ,07 4,26 0, ,92 4,31 0, ,77 4,36 0, ,63 4,40 0, ,50 4,45 0,635 =55MPa, a=110m, SI, SIa [k] ,71 4,28 0, ,49 4,35 0, ,29 4,40 0, ,09 4,46 0, ,90 4,52 0, ,72 4,57 0, ,55 4,63 0, ,38 4,68 0, ,21 4,74 0, ,05 4,79 0, ,90 4,84 0, ,75 4,90 0, ,61 4,95 0, ,47 5,00 0, ,33 5,05 0, ,20 5,10 0, ,07 5,15 0, ,95 5,20 0, ,82 5,25 0, ,71 5,30 0,647 23

24 24 =55MPa, a=120m, SI, SIa [k] ,38 5,21 0, ,21 5,27 0, ,05 5,32 0, ,89 5,38 0, ,73 5,44 0, ,59 5,49 0, ,44 5,55 0, ,30 5,60 0, ,16 5,66 0, ,03 5,71 0, ,90 5,76 0, ,78 5,81 0, ,65 5,87 0, ,53 5,92 0, ,42 5,97 0, ,30 6,02 0, ,19 6,07 0, ,08 6,12 0, ,98 6,17 0, ,88 6,22 0,658 =55MPa, a=130m, SI, SIa [k] ,14 6,21 0, ,00 6,27 0, ,86 6,33 0, ,73 6,38 0, ,60 6,44 0, ,48 6,49 0, ,36 6,55 0, ,24 6,60 0, ,12 6,66 0, ,01 6,71 0, ,90 6,76 0, ,79 6,82 0, ,69 6,87 0, ,59 6,92 0, ,48 6,97 0, ,39 7,02 0, ,29 7,07 0, ,20 7,12 0, ,10 7,18 0, ,01 7,23 0,667

25 =55MPa, a=140m, SI, SIa [k] ,95 7,29 0, ,84 7,35 0, ,72 7,41 0, ,61 7,46 0, ,50 7,52 0, ,40 7,57 0, ,29 7,63 0, ,19 7,68 0, ,09 7,74 0, ,00 7,79 0, ,90 7,84 0, ,81 7,89 0, ,72 7,95 0, ,63 8,00 0, ,54 8,05 0, ,45 8,11 0, ,37 8,15 0, ,29 8,20 0, ,20 8,26 0, ,12 8,31 0,674 =55MPa, a=150m, SI, SIa [k] ,80 8,46 0, ,71 8,51 0, ,61 8,57 0, ,52 8,62 0, ,42 8,68 0, ,33 8,73 0, ,24 8,79 0, ,16 8,84 0, ,07 8,90 0, ,99 8,95 0, ,90 9,00 0, ,82 9,06 0, ,74 9,11 0, ,66 9,16 0, ,58 9,22 0, ,51 9,26 0, ,43 9,32 0, ,36 9,37 0, ,29 9,42 0, ,22 9,47 0,682 25

26 26 =55MPa, a=160m, SI, SIa [k] ,69 9,69 0, ,60 9,75 0, ,52 9,81 0, ,44 9,86 0, ,36 9,92 0, ,28 9,97 0, ,20 10,03 0, ,13 10,08 0, ,05 10,14 0, ,98 10,19 0, ,90 10,24 0, ,83 10,30 0, ,76 10,35 0, ,69 10,40 0, ,62 10,46 0, ,55 10,51 0, ,49 10,56 0, ,42 10,61 0, ,36 10,66 0, ,29 10,71 0,688

27 =60MPa, a=40m, SI, SIa [k] ,73 0,16 2, ,52 0,18 2, ,56 0,20 2, ,98 0,23 1, ,90 0,27 1, ,46 0,31 1, ,74 0,36 1, ,70 0,41 1, ,26 0,46 0, ,36 0,51 0, ,82 0,56 0, ,58 0,61 0, ,55 0,66 0, ,69 0,70 0, ,96 0,74 0, ,34 0,78 0, ,79 0,82 0, ,33 0,86 0, ,89 0,90 0, ,52 0,93 0,478 =60MPa, a=50m, SI, SIa [k] ,14 0,34 2, ,31 0,38 1, ,07 0,43 1, ,44 0,49 1, ,41 0,55 1, ,91 0,61 1, ,86 0,67 1, ,18 0,73 0, ,78 0,78 0, ,61 0,84 0, ,61 0,89 0, ,76 0,94 0, ,02 0,99 0, ,37 1,04 0, ,80 1,09 0, ,29 1,13 0, ,83 1,18 0, ,42 1,22 0, ,05 1,26 0, ,71 1,30 0,538 27

28 28 =60MPa, a=60m, SI, SIa [k] ,99 0,67 1, ,13 0,74 1, ,92 0,80 1, ,04 0,87 1, ,42 0,93 1, ,04 1,00 1, ,86 1,06 0, ,84 1,12 0, ,96 1,18 0, ,18 1,24 0, ,49 1,29 0, ,87 1,35 0, ,32 1,40 0, ,82 1,45 0, ,36 1,50 0, ,95 1,55 0, ,57 1,59 0, ,22 1,64 0, ,90 1,68 0, ,60 1,73 0,584 =60MPa, a=70m, SI, SIa [k] ,07 1,13 1, ,64 1,20 1, ,40 1,27 1, ,31 1,34 1, ,36 1,41 0, ,51 1,47 0, ,75 1,54 0, ,08 1,60 0, ,47 1,65 0, ,91 1,71 0, ,41 1,77 0, ,94 1,82 0, ,52 1,88 0, ,12 1,93 0, ,76 1,98 0, ,42 2,03 0, ,10 2,08 0, ,80 2,13 0, ,53 2,18 0, ,27 2,22 0,618

29 =60MPa, a=80m, SI, SIa [k] ,10 1,69 1, ,26 1,76 1, ,50 1,83 0, ,81 1,89 0, ,18 1,96 0, ,61 2,02 0, ,09 2,08 0, ,60 2,14 0, ,15 2,20 0, ,74 2,26 0, ,35 2,32 0, ,99 2,37 0, ,66 2,43 0, ,34 2,48 0, ,04 2,54 0, ,76 2,59 0, ,50 2,64 0, ,24 2,69 0, ,01 2,74 0, ,78 2,79 0,645 =60MPa, a=90m, SI, SIa [k] ,44 2,32 0, ,89 2,39 0, ,37 2,45 0, ,89 2,52 0, ,45 2,58 0, ,04 2,64 0, ,65 2,71 0, ,28 2,77 0, ,94 2,83 0, ,62 2,88 0, ,32 2,94 0, ,03 3,00 0, ,75 3,05 0, ,50 3,11 0, ,25 3,16 0, ,01 3,22 0, ,79 3,27 0, ,58 3,32 0, ,37 3,37 0, ,18 3,42 0,667 29

30 30 =60MPa, a=100m, SI, SIa [k] ,42 3,02 0, ,02 3,09 0, ,65 3,15 0, ,30 3,22 0, ,94 3,28 0, ,65 3,34 0, ,35 3,40 0, ,06 3,46 0, ,79 3,52 0, ,53 3,58 0, ,29 3,64 0, ,05 3,70 0, ,83 3,75 0, ,61 3,81 0, ,41 3,86 0, ,21 3,91 0, ,02 3,97 0, ,83 4,02 0, ,66 4,07 0, ,49 4,12 0,684 =60MPa, a=110m, SI, SIa [k] ,74 3,79 0, ,44 3,86 0, ,15 3,92 0, ,88 3,99 0, ,62 4,05 0, ,37 4,11 0, ,13 4,17 0, ,90 4,23 0, ,68 4,29 0, ,47 4,35 0, ,27 4,41 0, ,07 4,47 0, ,88 4,52 0, ,70 4,58 0, ,53 4,63 0, ,36 4,69 0, ,20 4,74 0, ,04 4,79 0, ,88 4,85 0, ,74 4,90 0,698

31 =60MPa, a=120m, SI, SIa [k] ,26 4,64 0, ,02 4,71 0, ,79 4,77 0, ,58 4,83 0, ,37 4,89 0, ,16 4,96 0, ,97 5,02 0, ,78 5,08 0, ,60 5,13 0, ,42 5,19 0, ,25 5,25 0, ,09 5,31 0, ,93 5,37 0, ,77 5,42 0, ,62 5,48 0, ,48 5,53 0, ,34 5,59 0, ,20 5,64 0, ,06 5,70 0, ,93 5,75 0,709 =60MPa, a=130m, SI, SIa [k] ,90 5,56 0, ,71 5,63 0, ,53 5,69 0, ,35 5,75 0, ,18 5,81 0, ,01 5,87 0, ,85 5,93 0, ,69 5,99 0, ,54 6,05 0, ,39 6,11 0, ,24 6,17 0, ,10 6,23 0, ,96 6,28 0, ,83 6,34 0, ,75 6,37 0, ,57 6,45 0, ,45 6,51 0, ,33 6,56 0, ,21 6,62 0, ,10 6,67 0,720 31

32 32 =60MPa, a=140m, SI, SIa [k] ,63 6,56 0, ,48 6,62 0, ,32 6,68 0, ,17 6,74 0, ,03 6,80 0, ,89 6,86 0, ,75 6,92 0, ,62 6,98 0, ,48 7,04 0, ,36 7,10 0, ,23 7,16 0, ,11 7,22 0, ,99 7,27 0, ,87 7,33 0, ,76 7,39 0, ,65 7,44 0, ,54 7,50 0, ,43 7,56 0, ,33 7,61 0, ,23 7,66 0,729 =60MPa, a=150m, SI, SIa [k] ,43 7,62 0, ,29 7,68 0, ,16 7,74 0, ,04 7,80 0, ,91 7,87 0, ,79 7,93 0, ,67 7,99 0, ,56 8,04 0, ,44 8,11 0, ,33 8,16 0, ,22 8,22 0, ,12 8,28 0, ,01 8,34 0, ,91 8,39 0, ,81 8,45 0, ,71 8,51 0, ,62 8,56 0, ,52 8,62 0, ,43 8,67 0, ,34 8,73 0,736

33 =60MPa, a=160m, SI, SIa [k] ,26 8,76 0, ,15 8,82 0, ,03 8,88 0, ,93 8,94 0, ,82 9,00 0, ,71 9,06 0, ,61 9,12 0, ,51 9,18 0, ,41 9,24 0, ,31 9,30 0, ,22 9,36 0, ,12 9,42 0, ,03 9,47 0, ,94 9,53 0, ,85 9,59 0, ,76 9,65 0, ,68 9,70 0, ,59 9,76 0, ,51 9,81 0, ,43 9,87 0,743 33

34 34 =65MPa, a=40m, SI, SIa [k] ,00 0,14 3, ,54 0,15 2, ,23 0,17 2, ,15 0,19 2, ,39 0,22 2, ,07 0,25 1, ,34 0,29 1, ,29 0,34 1, ,96 0,39 1, ,33 0,44 1, ,16 0,49 0, ,46 0,54 0, ,10 0,59 0, ,98 0,64 0, ,05 0,68 0, ,27 0,73 0, ,61 0,77 0, ,02 0,81 0, ,52 0,85 0, ,07 0,88 0,505 =65MPa, a=50m, SI, SIa [k] ,45 0,27 2, ,79 0,30 2, ,52 0,34 2, ,76 0,39 1, ,59 0,44 1, ,03 0,50 1, ,08 0,55 1, ,68 0,61 1, ,64 0,67 1, ,99 0,73 0, ,63 0,79 0, ,48 0,84 0, ,50 0,90 0, ,66 0,95 0, ,93 1,00 0, ,30 1,05 0, ,73 1,09 0, ,23 1,14 0, ,78 1,18 0, ,37 1,22 0,571

35 =65MPa, a=60m, SI, SIa [k] ,59 0,52 1, ,60 0,58 1, ,17 0,64 1, ,25 0,71 1, ,86 0,77 1, ,74 0,84 1, ,01 0,91 1, ,55 0,97 1, ,30 1,04 0, ,22 1,10 0, ,28 1,16 0, ,47 1,22 0, ,74 1,27 0, ,10 1,33 0, ,52 1,38 0, ,01 1,43 0, ,53 1,48 0, ,10 1,53 0, ,71 1,58 0, ,35 1,62 0,621 =65MPa, a=70m, SI, SIa [k] ,88 0,91 1, ,65 0,99 1, ,71 1,06 1, ,05 1,13 1, ,62 1,21 1, ,38 1,27 1, ,29 1,34 1, ,34 1,41 0, ,50 1,47 0, ,74 1,54 0, ,07 1,60 0, ,46 1,66 0, ,90 1,71 0, ,40 1,77 0, ,94 1,82 0, ,51 1,88 0, ,12 1,93 0, ,75 1,98 0, ,41 2,03 0, ,10 2,08 0,660 35

36 36 =65MPa, a=80m, SI, SIa [k] ,20 1,41 1, ,89 1,49 1, ,75 1,57 1, ,73 1,64 1, ,82 1,71 1, ,00 1,78 1, ,26 1,85 0, ,60 1,91 0, ,99 1,98 0, ,43 2,04 0, ,92 2,10 0, ,45 2,16 0, ,02 2,22 0, ,61 2,28 0, ,23 2,34 0, ,88 2,39 0, ,55 2,45 0, ,24 2,50 0, ,95 2,55 0, ,67 2,60 0,689 =65MPa, a=90m, SI, SIa [k] ,61 1,99 1, ,78 2,07 1, ,03 2,14 1, ,34 2,22 1, ,71 2,29 0, ,14 2,35 0, ,60 2,42 0, ,11 2,49 0, ,65 2,55 0, ,23 2,61 0, ,82 2,68 0, ,45 2,74 0, ,10 2,80 0, ,77 2,86 0, ,45 2,92 0, ,16 2,97 0, ,88 3,03 0, ,61 3,08 0, ,36 3,14 0, ,12 3,19 0,713

37 =65MPa, a=100m, SI, SIa [k] ,05 2,64 1, ,47 2,72 1, ,95 2,79 1, ,45 2,86 0, ,99 2,93 0, ,56 3,00 0, ,15 3,06 0, ,77 3,13 0, ,41 3,20 0, ,07 3,26 0, ,75 3,32 0, ,45 3,38 0, ,16 3,44 0, ,88 3,50 0, ,62 3,56 0, ,37 3,62 0, ,13 3,68 0, ,90 3,73 0, ,68 3,79 0, ,48 3,84 0,733 =65MPa, a=110m, SI, SIa [k] ,04 3,36 1, ,61 3,43 0, ,22 3,50 0, ,84 3,57 0, ,49 3,64 0, ,15 3,71 0, ,83 3,77 0, ,53 3,84 0, ,24 3,90 0, ,96 3,97 0, ,70 4,03 0, ,44 4,09 0, ,20 4,15 0, ,97 4,21 0, ,75 4,27 0, ,53 4,33 0, ,33 4,39 0, ,13 4,45 0, ,94 4,51 0, ,74 4,57 0,747 37

38 38 =65MPa, a=120m, SI, SIa [k] ,34 4,14 0, ,01 4,21 0, ,70 4,28 0, ,41 4,35 0, ,12 4,42 0, ,85 4,49 0, ,59 4,55 0, ,34 4,62 0, ,10 4,68 0, ,88 4,75 0, ,65 4,81 0, ,44 4,87 0, ,24 4,93 0, ,04 4,99 0, ,85 5,05 0, ,66 5,11 0, ,49 5,17 0, ,31 5,23 0, ,15 5,29 0, ,99 5,34 0,761 =65MPa, a=130m, SI, SIa [k] ,83 4,99 0, ,57 5,06 0, ,32 5,13 0, ,08 5,20 0, ,85 5,27 0, ,63 5,33 0, ,41 5,40 0, ,20 5,47 0, ,01 5,53 0, ,81 5,59 0, ,62 5,66 0, ,44 5,72 0, ,27 5,78 0, ,10 5,84 0, ,93 5,90 0, ,77 5,96 0, ,61 6,02 0, ,46 6,08 0, ,32 6,14 0, ,17 6,20 0,772

39 =65MPa, a=140m, SI, SIa [k] ,45 5,91 0, ,24 5,98 0, ,03 6,05 0, ,83 6,11 0, ,64 6,18 0, ,45 6,25 0, ,27 6,31 0, ,09 6,38 0, ,92 6,44 0, ,76 6,51 0, ,60 6,57 0, ,44 6,63 0, ,29 6,69 0, ,14 6,75 0, ,00 6,81 0, ,85 6,88 0, ,72 6,94 0, ,58 7,00 0, ,45 7,06 0, ,33 7,11 0,782 =65MPa, a=150m, SI, SIa [k] ,15 6,90 0, ,98 6,96 0, ,80 7,03 0, ,64 7,10 0, ,47 7,16 0, ,31 7,23 0, ,16 7,29 0, ,01 7,36 0, ,86 7,42 0, ,72 7,49 0, ,58 7,55 0, ,44 7,61 0, ,31 7,67 0, ,18 7,74 0, ,05 7,80 0, ,92 7,86 0, ,80 7,92 0, ,68 7,98 0, ,57 8,04 0, ,45 8,10 0,791 39

40 40 =65MPa, a=160m, SI, SIa [k] ,92 7,95 0, ,77 8,01 0, ,63 8,08 0, ,48 8,15 0, ,34 8,21 0, ,20 8,28 0, ,07 8,34 0, ,94 8,41 0, ,81 8,47 0, ,68 8,54 0, ,56 8,60 0, ,44 8,66 0, ,32 8,73 0, ,21 8,78 0, ,09 8,85 0, ,98 8,91 0, ,88 8,97 0, ,77 9,03 0, ,67 9,09 0, ,56 9,15 0,798

41 =70MPa, a=40m, SI, SIa [k] ,00 0,13 3, ,45 0,14 3, ,02 0,16 2, ,76 0,18 2, ,74 0,20 2, ,08 0,23 1, ,89 0,26 1, ,31 0,30 1, ,44 0,35 1, ,27 0,40 1, ,73 0,45 0, ,72 0,50 0, ,11 0,55 0, ,81 0,60 0, ,74 0,65 0, ,85 0,69 0, ,10 0,74 0, ,45 0,78 0, ,90 0,82 0, ,41 0,85 0,522 =70MPa, a=50m, SI, SIa [k] ,38 0,23 3, ,25 0,25 2, ,37 0,28 2, ,84 0,32 2, ,74 0,36 1, ,19 0,41 1, ,24 0,46 1, ,90 0,52 1, ,14 0,58 1, ,88 0,64 1, ,01 0,69 1, ,47 0,75 0, ,19 0,81 0, ,11 0,86 0, ,18 0,92 0, ,39 0,97 0, ,69 1,02 0, ,08 1,06 0, ,54 1,11 0, ,06 1,15 0,606 41

42 42 =70MPa, a=60m, SI, SIa [k] ,34 0,41 2, ,31 0,46 2, ,77 0,52 1, ,76 0,58 1, ,30 0,64 1, ,36 0,71 1, ,93 0,77 1, ,82 0,84 1, ,08 0,91 1, ,60 0,97 1, ,34 1,04 0, ,26 1,10 0, ,32 1,16 0, ,50 1,21 0, ,77 1,27 0, ,12 1,32 0, ,55 1,38 0, ,03 1,43 0, ,55 1,48 0, ,12 1,53 0,659 =70MPa, a=70m, SI, SIa [k] ,46 0,73 1, ,11 0,80 1, ,24 0,87 1, ,85 0,94 1, ,67 1,02 1, ,87 1,10 1, ,33 1,17 1, ,00 1,24 1, ,84 1,31 1, ,82 1,38 0, ,92 1,44 0, ,12 1,50 0, ,14 1,59 0, ,78 1,62 0, ,18 1,68 0, ,65 1,74 0, ,17 1,80 0, ,70 1,85 0, ,32 1,90 0, ,94 1,96 0,701

43 =70MPa, a=80m, SI, SIa [k] ,52 1,17 1, ,52 1,25 1, ,79 1,33 1, ,29 1,41 1, ,98 1,48 1, ,82 1,56 1, ,79 1,63 1, ,87 1,71 1, ,05 1,78 1, ,31 1,84 0, ,64 1,91 0, ,03 1,97 0, ,47 2,04 0, ,96 2,10 0, ,48 2,16 0, ,04 2,22 0, ,64 2,28 0, ,26 2,33 0, ,90 2,39 0, ,57 2,44 0,734 =70MPa, a=90m, SI, SIa [k] ,54 1,70 1, ,31 1,78 1, ,21 1,86 1, ,23 1,94 1, ,34 2,02 1, ,54 2,09 1, ,80 2,17 1, ,14 2,24 1, ,53 2,31 0, ,97 2,38 0, ,45 2,44 0, ,96 2,51 0, ,51 2,57 0, ,10 2,63 0, ,70 2,70 0, ,34 2,76 0, ,99 2,82 0, ,67 2,88 0, ,36 2,93 0, ,07 2,99 0,760 43

44 44 =70MPa, a=100m, SI, SIa [k] ,19 2,30 1, ,36 2,38 1, ,61 2,46 1, ,92 2,54 1, ,28 2,61 1, ,69 2,69 1, ,15 2,76 1, ,64 2,83 0, ,16 2,90 0, ,72 2,97 0, ,31 3,04 0, ,91 3,11 0, ,55 3,17 0, ,20 3,23 0, ,87 3,30 0, ,56 3,36 0, ,27 3,42 0, ,99 3,48 0, ,72 3,54 0, ,46 3,60 0,781 =70MPa, a=110m, SI, SIa [k] ,69 2,97 1, ,10 3,05 1, ,55 3,12 1, ,04 3,20 1, ,55 3,28 1, ,10 3,35 1, ,68 3,42 0, ,28 3,49 0, ,90 3,56 0, ,54 3,63 0, ,20 3,70 0, ,88 3,76 0, ,57 3,83 0, ,28 3,90 0, ,00 3,96 0, ,74 4,02 0, ,48 4,08 0, ,24 4,14 0, ,01 4,20 0, ,78 4,27 0,798

45 =70MPa, a=120m, SI, SIa [k] ,68 3,69 1, ,23 3,77 1, ,81 3,85 1, ,41 3,92 1, ,03 4,00 1, ,68 4,07 0, ,33 4,14 0, ,01 4,21 0, ,70 4,28 0, ,40 4,35 0, ,12 4,42 0, ,85 4,49 0, ,59 4,55 0, ,34 4,62 0, ,10 4,68 0, ,87 4,75 0, ,65 4,81 0, ,44 4,87 0, ,24 4,93 0, ,04 4,99 0,813 =70MPa, a=130m, SI, SIa [k] ,96 4,49 1, ,61 4,56 1, ,27 4,64 1, ,95 4,71 1, ,65 4,78 0, ,35 4,86 0, ,07 4,93 0, ,80 5,00 0, ,55 5,07 0, ,30 5,14 0, ,06 5,21 0, ,83 5,27 0, ,61 5,34 0, ,39 5,41 0, ,19 5,47 0, ,99 5,53 0, ,79 5,60 0, ,61 5,66 0, ,43 5,72 0, ,25 5,79 0,825 45

46 46 =70MPa, a=140m, SI, SIa [k] ,43 5,34 1, ,14 5,41 1, ,87 5,49 1, ,60 5,56 0, ,35 5,63 0, ,11 5,71 0, ,87 5,78 0, ,65 5,85 0, ,43 5,92 0, ,21 5,99 0, ,01 6,05 0, ,81 6,12 0, ,62 6,19 0, ,43 6,26 0, ,25 6,32 0, ,08 6,38 0, ,91 6,45 0, ,74 6,51 0, ,58 6,58 0, ,42 6,64 0,836 =70MPa, a=150m, SI, SIa [k] ,02 6,25 1, ,78 6,33 1, ,55 6,40 0, ,33 6,47 0, ,12 6,55 0, ,91 6,62 0, ,71 6,69 0, ,52 6,76 0, ,33 6,83 0, ,15 6,90 0, ,97 6,96 0, ,80 7,03 0, ,63 7,10 0, ,47 7,16 0, ,31 7,23 0, ,15 7,30 0, ,00 7,36 0, ,85 7,43 0, ,71 7,49 0, ,57 7,55 0,845

47 =70MPa, a=160m, SI, SIa [k] ,70 7,23 1, ,50 7,30 0, ,30 7,38 0, ,12 7,45 0, ,93 7,52 0, ,76 7,59 0, ,58 7,66 0, ,42 7,73 0, ,25 7,80 0, ,09 7,87 0, ,94 7,94 0, ,79 8,00 0, ,64 8,07 0, ,49 8,14 0, ,35 8,21 0, ,21 8,27 0, ,08 8,34 0, ,95 8,40 0, ,82 8,47 0, ,69 8,53 0,853 47

48 48 =80MPa, a=40m, SI, SIa [k] ,00 0,11 4, ,34 0,12 3, ,74 0,13 3, ,25 0,15 3, ,89 0,17 2, ,74 0,19 2, ,89 0,21 2, ,44 0,24 1, ,54 0,28 1, ,30 0,33 1, ,78 0,37 1, ,94 0,43 1, ,68 0,48 0, ,88 0,53 0, ,43 0,58 0, ,26 0,62 0, ,28 0,67 0, ,46 0,71 0, ,77 0,76 0, ,17 0,80 0,560 =80MPa, a=50m, SI, SIa [k] ,32 0,18 3, ,79 0,19 3, ,36 0,21 3, ,08 0,23 3, ,00 0,26 2, ,19 0,29 2, ,73 0,33 2, ,75 0,37 1, ,31 0,42 1, ,49 0,47 1, ,28 0,53 1, ,62 0,59 1, ,46 0,65 1, ,67 0,71 0, ,19 0,76 0, ,95 0,82 0, ,90 0,87 0, ,01 0,93 0, ,23 0,98 0, ,56 1,03 0,680

49 =80MPa, a=60m, SI, SIa [k] ,91 0,29 3, ,81 0,32 3, ,94 0,36 2, ,37 0,40 2, ,18 0,44 2, ,44 0,50 2, ,23 0,55 1, ,56 0,62 1, ,43 0,68 1, ,77 0,75 1, ,55 0,82 1, ,71 0,88 1, ,14 0,95 1, ,80 1,01 0, ,66 1,07 0, ,67 1,13 0, ,80 1,19 0, ,04 1,25 0, ,36 1,30 0, ,76 1,36 0,741 =80MPa, a=70m, SI, SIa [k] ,04 0,49 2, ,81 0,54 2, ,99 0,59 2, ,62 0,65 2, ,75 0,72 1, ,36 0,79 1, ,44 0,87 1, ,96 0,94 1, ,82 1,02 1, ,01 1,09 1, ,45 1,16 1, ,10 1,23 1, ,92 1,30 1, ,90 1,37 0, ,99 1,44 0, ,18 1,50 0, ,46 1,56 0, ,81 1,62 0, ,23 1,68 0, ,69 1,74 0,788 49

50 50 =80MPa, a=80m, SI, SIa [k] ,48 0,78 2, ,59 0,86 2, ,14 0,93 1, ,14 1,01 1, ,50 1,10 1, ,20 1,18 1, ,31 1,26 1, ,61 1,34 1, ,13 1,42 1, ,84 1,49 1, ,69 1,57 1, ,68 1,64 1, ,78 1,71 1, ,96 1,78 1, ,23 1,85 0, ,57 1,92 0, ,96 1,98 0, ,41 2,04 0, ,90 2,11 0, ,43 2,17 0,826 =80MPa, a=90m, SI, SIa [k] ,74 1,19 1, ,23 1,28 1, ,83 1,37 1, ,90 1,46 1, ,16 1,55 1, ,63 1,63 1, ,28 1,71 1, ,08 1,80 1, ,00 1,88 1, ,04 1,96 1, ,17 2,03 1, ,38 2,11 1, ,67 2,18 1, ,01 2,25 1, ,41 2,32 0, ,85 2,39 0, ,35 2,46 0, ,87 2,52 0, ,43 2,58 0, ,01 2,65 0,856

51 =80MPa, a=100m, SI, SIa [k] ,75 1,70 1, ,05 1,79 1, ,54 1,88 1, ,19 1,97 1, ,99 2,06 1, ,90 2,15 1, ,92 2,23 1, ,03 2,31 1, ,22 2,40 1, ,48 2,47 1, ,80 2,55 1, ,17 2,63 1, ,59 2,70 1, ,05 2,77 1, ,55 2,85 0, ,08 2,92 0, ,64 2,98 0, ,23 3,05 0, ,85 3,12 0, ,48 3,18 0,881 =80MPa, a=110m, SI, SIa [k] ,59 2,27 1, ,43 2,37 1, ,37 2,46 1, ,41 2,55 1, ,53 2,64 1, ,72 2,72 1, ,98 2,81 1, ,29 2,89 1, ,66 2,97 1, ,07 3,05 1, ,52 3,13 1, ,01 3,20 1, ,53 3,28 1, ,08 3,35 1, ,65 3,43 0, ,26 3,49 0, ,88 3,56 0, ,52 3,63 0, ,18 3,70 0, ,86 3,77 0,901 51

52 52 =80MPa, a=120m, SI, SIa [k] ,52 2,91 1, ,67 3,00 1, ,89 3,09 1, ,17 3,18 1, ,50 3,27 1, ,88 3,35 1, ,30 3,44 1, ,75 3,52 1, ,24 3,60 1, ,76 3,68 1, ,31 3,76 1, ,89 3,83 1, ,48 3,91 1, ,10 3,99 1, ,74 4,06 0, ,39 4,13 0, ,07 4,20 0, ,75 4,27 0, ,46 4,34 0, ,17 4,41 0,918 =80MPa, a=130m, SI, SIa [k] ,08 3,60 1, ,44 3,70 1, ,85 3,78 1, ,28 3,87 1, ,76 3,96 1, ,26 4,04 1, ,79 4,12 1, ,35 4,21 1, ,93 4,29 1, ,53 4,37 1, ,15 4,44 1, ,79 4,52 1, ,45 4,60 1, ,12 4,67 1, ,81 4,75 1, ,51 4,82 0, ,22 4,89 0, ,94 4,96 0, ,68 5,03 0, ,43 5,10 0,933

53 =80MPa, a=140m, SI, SIa [k] ,05 4,35 1, ,55 4,44 1, ,07 4,53 1, ,62 4,62 1, ,20 4,70 1, ,79 4,78 1, ,40 4,87 1, ,03 4,95 1, ,68 5,03 1, ,34 5,11 1, ,02 5,19 1, ,71 5,26 1, ,42 5,34 1, ,13 5,42 1, ,86 5,49 1, ,60 5,56 0, ,34 5,64 0, ,10 5,71 0, ,87 5,78 0, ,64 5,85 0,945 =80MPa, a=150m, SI, SIa [k] ,28 5,15 1, ,87 5,24 1, ,49 5,33 1, ,12 5,41 1, ,76 5,50 1, ,42 5,58 1, ,10 5,66 1, ,78 5,75 1, ,48 5,83 1, ,20 5,90 1, ,92 5,98 1, ,65 6,06 1, ,39 6,14 1, ,14 6,21 1, ,90 6,29 1, ,67 6,36 0, ,45 6,43 0, ,23 6,51 0, ,02 6,58 0, ,82 6,65 0,956 53

54 54 =80MPa, a=160m, SI, SIa [k] ,96 5,94 1, ,35 6,10 1, ,03 6,18 1, ,72 6,27 1, ,42 6,35 1, ,13 6,43 1, ,85 6,52 1, ,58 6,60 1, ,33 6,68 1, ,08 6,76 1, ,83 6,84 1, ,60 6,91 1, ,37 6,99 1, ,15 7,07 1, ,94 7,14 1, ,74 7,21 1, ,53 7,29 0, ,34 7,36 0, ,15 7,44 0, ,97 7,51 0,965

PRZEWODY DO LINII NAPOWIETRZNYCH

PRZEWODY DO LINII NAPOWIETRZNYCH PRZEWODY DO LINII NAPOWIETRZNYCH www.eltrim.com.pl eltrim_final.indd 1 KATALOG PRODUKTÓW 05.09.2014 12:08 Historia Firmy Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM powstał w 1989 roku jako jeden z

Bardziej szczegółowo

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kabel XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Rezystancja żyły dla temperatury 20 C Żyła miedziana - Cu Ohm/km maksymalna wartość Żyła aluminiowa - Alu Ohm/km 25 0,727 1,20 35

Bardziej szczegółowo

1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12

1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12 1. Charakterystyka przewodów. Tabela 1. Parametry przewodów miedzianych (Cu) gołych. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12 znamionowy obliczeniowy Liczba drutów Średnica drutu Średnica

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy PSE-TS.PRODGR.NN PL/2013 yl TYTUŁ : PRZEWODY ODGROMOWE DO LINII 220 i 400 kv OPRACOWANO: DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: NIP MT-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: NIP MT-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Projektowanie linii Rok akademicki: 2013/2014 Kod: NIP-2-202-MT-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Materiały i technologie

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE LINIA NAPOWIETRZNA 400 kv ZAŁĄCZNIK 5 Numer Kodowy: PSE-SF.Linia 400kV.5 PL/2013v1 PRZEWODY ODGROMOWE STALOWO-ALUMINIOWE

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1kV. Kable elektroenergetyczne

KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1kV. Kable elektroenergetyczne KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO kv Kable elektroenergetyczne KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO kv SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable elektroenergetyczne 0,6/kV YKY(żo) YKXS(żo) YnKY (żo) YKYFtly(żo)

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable energetyczne bezhalogenowe NHXMH-J(O) N2XH-J(O) N2XCH Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe (ekw)

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy PSE-TS.PR350.NN PL/2013y1 TYTUŁ : PRZEWÓD STALOWO-ALUMINIOWY TYPU 357-AL1/46-ST1A OPRACOWANO: DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu końcówki przewodu wysokonapięciowego nr kat.:

Instrukcja montażu końcówki przewodu wysokonapięciowego nr kat.: Instrukcja montażu końcówki przewodu wysokonapięciowego nr kat.: 30100105 Dziękujemy za wybranie przewodu wysokonapięciowego firmy ELKO-BIS. Przewód izolowany wysokonapięciowy stosuje się w miejscach,

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS

Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS GENEZA PROBLEMU GENEZA PROBLEMU możliwości zwiększania zdolności przesyłowych linii elektroenergetycznych podwyższenie napięcia linii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/03 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego SMO/ST/2007/09 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego 1. Warunki ogólne Zamawiane kable muszą podlegać Ustawie z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn

Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 10 elektroenergetyczne SN i nn Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Biuro Zarządzania Eksploatacją

Bardziej szczegółowo

Kable i przewody elektroenergetyczne

Kable i przewody elektroenergetyczne Kable i przewody elektroenergetyczne 2 SPIS TREŚCI TELE-FONIKA KABLE 2 POTENCJAŁ PRODUKCYJNY 3 PRZEWODY GOŁE DO ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE

KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE 2009 KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE kable energetyczne 1 Spis treści: Kable i przewody energetyczne na napięcie 0,6/1kV 3 YKY(żo) 4 Y(X)KXS(żo) 9 YKYFt(l,Zn)y(żo) 13 YKYektmy(żo) 17 YKYFoy(żo) 20 NYCY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE Przewody jednożyłowe w izolacji z PCV Przewody o izolacji z gumy silikonowej PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

YKYFtly, YKYFtly-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

YKYFtly, YKYFtly-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1 Kable z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce opancerzone taśmami stalowymi lakierowanymi KONSTRUKCJA Żyły: Izolacja: Wypełnienie: Pancerz: Powłoka: Kolor powłoki: Identyfikacja żył: YKYFty 2-żyłowe:

Bardziej szczegółowo

Wymagane ogólne. Wymagane parametry techniczne

Wymagane ogólne. Wymagane parametry techniczne Załącznik nr 5 Wymagane ogólne 1. Wykonawca winien przy każdorazowej dostawie kabli średnich napięć dostarczyć protokoły badań wytrzymałościowych odcinka technologicznego oraz atest dla każdego dostarczanego

Bardziej szczegółowo

ENERGY PROTOMONT NSSHOEU.../3E. Górnicze przewody oponowo-gumowe z żyłami ekranowanymi indywidualnie drutami miedzianymi na napięcie 0,6/1 kv

ENERGY PROTOMONT NSSHOEU.../3E. Górnicze przewody oponowo-gumowe z żyłami ekranowanymi indywidualnie drutami miedzianymi na napięcie 0,6/1 kv ENERGY PROTOMONT NSSHOEU.../3E Górnicze przewody oponowo-gumowe z żyłami ekranowanymi indywidualnie drutami miedzianymi na napięcie 0,6/1 kv Kryteria doboru elektryczne Nazwa Oznaczenie PROTOMONT NSSHOEU.../3E

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym.

Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym. Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym www.helukabel.pl A SOLARFLEX -X PV1-F przewód do instalacji fotowoltaicznych, 2-standardowy Dane techniczne ETIM Class-ID: EC000993 Opis klasy:

Bardziej szczegółowo

ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU. Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku

ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU. Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku elektryczne Nazwa Oznaczenie PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU lub NTSKCGECWOEU Normy/ Dopuszczenia DIN VDE 0250, cz.

Bardziej szczegółowo

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych KOD: ES1C 710

Bardziej szczegółowo

Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych

Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych mgr inż. WINICJUSZ BORON mgr inż. MAREK BOGACZ Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych W artykule przedstawiono rodzaje izolacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*:

Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*: Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn Wersja: 05 Data wydania: 31.07.2015 r. Informacje formalne: Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku *(w zależności od formy wydania

Bardziej szczegółowo

YSLY-OZ (300/500 V) YSLY-JZ (300/300 V)

YSLY-OZ (300/500 V) YSLY-JZ (300/300 V) KARTA KATALOGOWA YSLY-JZ; -OZ 300/500 V strona 1 z 6 YSLY-OZ (300/500 V) YSLY-JZ (300/300 V) Przewody sterownicze słaboprądowe z żyłami numerowanymi z żyłą ochronną (YSLY-JZ) lub bez (YSLY-OZ) przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r.

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r. Prognoza stopnia zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie Mapy zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIECI PRZESYŁOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System elektroenergetyczny elektrownie (wszyscy wytwórcy energii elektrycznej) sieć

Bardziej szczegółowo

ALBUM PROJEKTOWY LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15-20 kv

ALBUM PROJEKTOWY LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15-20 kv SICAME GROUP ALBUM PROJEKTOWY LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15-20 kv wykonanych przewodami niepełnoizolowanymi o przekroju 50-120 mm 2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych typu E Album

Bardziej szczegółowo

Przewody do systemów alarmowych

Przewody do systemów alarmowych KABLE SŁABOPRĄDOWE Przewody do systemów alarmowych Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości Przewody do TV przemysłowej, z żyłami sterowniczymi Przewody montażowe /krosówka/ SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Przewody

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania I. Wstęp...2 1. Przedmiot dokumentacji....2 2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...2 3. Zakres opracowania...2 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa...3 5. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY BUDOWA LINII 220 KV RADKOWICE KIELCE PIASKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ STACJI KIELCE PIASKI I STACJI RADKOWICE ROZDZIAŁ II A SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LINIA 220 KV RADKOWICE

Bardziej szczegółowo

AUDYT ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 110 KV GRANICZNA - POŁUDNIE

AUDYT ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 110 KV GRANICZNA - POŁUDNIE AUDYT ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 110 KV 1-9-34 GRANICZNA - POŁUDNIE Katowice, wrzesień 2012 Wydział Analiz Systemów Energetycznych ul. Jordana 25., 40-056 Katowice tel.: (032) 257 86 87 fax:

Bardziej szczegółowo

ETILINE OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY ETILINE. Energia pod kontrolą

ETILINE OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY ETILINE. Energia pod kontrolą BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY 400 400 403 OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Energia pod kontrolą 399 Bezpieczniki napowietrzne Bezpieczniki napowietrzne typu BN Zalety: budowa

Bardziej szczegółowo

Kable Górnicze. Średnie Napięcie

Kable Górnicze. Średnie Napięcie Kable Górnicze Średnie Napięcie Spis treści BiTmining NTSCGEWOEU-W.../3... BiTmining NTSCGEWOEU-W.../3E... N)TSKCGECWOEU-CH... N)TSKCGECWOEU-FN... N)TSCGEWOEU-F... N)TSCGEWOEU-R... N)TSCGEWOEU-SR... N)TSCGEWOEU-TR...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv

ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv Nazwa Oznaczenie Normy/ Dopuszczenia Zastosowanie (wg DIN VDE 0168 oraz 0118) CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU J/ O DIN VDE 0250, cz. 814; VDE Reg.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH Należy zwrócić uwagę, że wyznaczenie i zobrazowanie na odpowiednich mapach obszaru pod linią, w którym natężenie pola elektrycznego przekracza wartość 1 kv/m jest szczególne ważne dla jakości wykonywanego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Zeszyt 6 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Publikacja zatwierdzona przez Centralną

Bardziej szczegółowo

Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon

Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon H07RN-F, < HAR>, power and control cable, 450/750 V,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy ZADANIE.. W linii prądu przemiennego o napięciu znamionowym 00/0 V, przedstawionej na poniższym rysunku obliczyć:

Bardziej szczegółowo

Kable i przewody GÓRNICZE

Kable i przewody GÓRNICZE Kable i przewody GÓRNICZE KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGENFREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES Zakłady Kablowe BITNER Polski producent kabli i przewodów Zakłady Kablowe

Bardziej szczegółowo

Zircon Poland Sp. z o.o.

Zircon Poland Sp. z o.o. Porównanie ACCC z Lo-Sag Warszawa, wrzesień 2013 1 Przewody ACCC Trapezoidalne druty z wyżarzonego aluminium o czystości 99,7% Rdzeń kompozytowy z włókien węglowych otoczonych włóknami szklanymi, w specjalnie

Bardziej szczegółowo

BADANIA CHARAKTERYSTYK MECHANICZNYCH PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

BADANIA CHARAKTERYSTYK MECHANICZNYCH PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ALUMINIUM PROCESSING Redaktor odpowiedzialny: dr hab. inż. WOJCIECH LIBURA, prof. nzw. TADEUSZ KNYCH ANDRZEJ MAMALA BEATA SMYRAK PIOTR ULIASZ EWA DZIEDZIC Rudy Metale R5 7 nr 8 UKD 537.31:61.315: :669.715

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv

Przewody elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv Specyfikacja techniczna Załącznik nr 21 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 15 Data publikacji: elektroenergetycznych linii Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Menadżer

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy 400kV.0 PL/2013y1 TYTUŁ LINIA NAPOWIETRZNA OPRACOWANO: DEPARTAMENT EKSPLOATACJI ZATWIERDZONO DO STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻALNOŚC PRĄDOWA KABLI UŁOŻONYCH W ZIEMI Franciszek Lesiak Oddział Krakowski SEP

OBCIĄŻALNOŚC PRĄDOWA KABLI UŁOŻONYCH W ZIEMI Franciszek Lesiak Oddział Krakowski SEP OBCIĄŻALNOŚC PRĄDOWA KABLI UŁOŻONYCH W ZIEMI Franciszek Lesiak Oddział Krakowski SEP 1.Wstęp Wprowadzona w maju 2011 norma zharmonizowana PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 5-52

Bardziej szczegółowo

Badanie kabli wysokiego napięcia

Badanie kabli wysokiego napięcia Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia (zagadnienia wybrane)

Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia (zagadnienia wybrane) n i e z b ę d n i k e l e k t r y k a Julian Wiatr Marcin Orzechowski od Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia (zagadnienia wybrane) WLZ ΔU WLZ ΔU 4 ieć a P WLZ ΔU WL [kw] [%] [% 100

Bardziej szczegółowo

Luminaires 2003 WSKAZÓWKI MONTAŻU KABLI UNIWERSALNYCH EXCEL I AXCES E-A/1/2008

Luminaires 2003 WSKAZÓWKI MONTAŻU KABLI UNIWERSALNYCH EXCEL I AXCES E-A/1/2008 Luminaires 2003 WSKAZÓWKI MONTAŻU KABLI UNIWERSALNYCH EXCEL I AXCES E-A/1/2008 02 Spis treści Wstęp 3 Narzędzia 3 Wyznaczenie miejsca pod bęben kablowy 4 Przygotowanie końca kabla 4 Rozciąganie kabla 5

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Jednoelementowy prefabrykat silikonowy ze zintegrowanym elementem sterującym.

Wyposażenie Jednoelementowy prefabrykat silikonowy ze zintegrowanym elementem sterującym. Głowica wnętrzowa -żyłowa typu CAE-I na wszystkie -żyłowe kable o izolacji polimerowej do 36 kv Zastosowanie Głowice typu CAE-I są zaprojektowane do kabli -żyłowych o izolacji polimerowej (PCV, PE, XLPE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania jakości Definicje Deklaracje zgodności... 3

1. Wymagania jakości Definicje Deklaracje zgodności... 3 Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Deklaracje zgodności... 3 1.3. Certyfikaty Zgodności (wymóg dla osprzętu do kabli o przekrojach 120 mm 2 i 240 mm 2 na napięcie 8,7/15 kv,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 4 LINIE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Wersja 04 2011 Zatwierdzono dnia 30.12.2011r. Wszelkie prawa do powielania, rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

YKY, YKY-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC

YKY, YKY-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce PVC KONSTRUKCJA Żyły: miedziane jednodrutowe okrągłe klasa 1 (RE), wielodrutowe okrągłe klasa 2 (RM), wielodrutowe okrągłe zagęszczane

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU UTP FTP UTPw UTPwn FTPw FTPwn UTP Patch Cable FTP Patch Cable SFTP STP SSTP Charakterystyka kabli teleinformatycznych 41 42 43 43 44 44 45 46 47 48 49 50 40

Bardziej szczegółowo

ensta z prędkością światła! SP. Z O.O. KATALOG PRODUKTÓW ensta Ensta sp. z o.o. ul. Rybna Myszków NIP: KRS:

ensta z prędkością światła! SP. Z O.O. KATALOG PRODUKTÓW ensta Ensta sp. z o.o. ul. Rybna Myszków NIP: KRS: z prędkością światła! PRZEWODY opgw, adss i htls DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ ensta KATALOG PRODUKTÓW ensta Ensta sp. z o.o. ul. Rybna 10 42-300 Myszków NIP: 9542749503 KRS: 0000509418 web: www.ensta.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH

PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH OPRACOWANO NA BAZIE INFORMACJI OTRZYMANYCH OD PGE DYSTRYBUCJA S.A. : REJON ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK TEREN Załączniki rysunkowe: rys EK-1 Kolizja K-4 z linią oświetleniową

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv RELACJI GRUDZIĄDZ PELPLIN GDAŃSK PRZYJAŹŃ CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

tel. / fax. (16) NIP Projekt wykonawczy

tel. / fax. (16) NIP Projekt wykonawczy Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 37 200, P R Z E W O R S K tel. / fax. (16) 648-78-36 NIP 794-118-03-11 Projekt wykonawczy Zadanie: Lokalizacja: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

LINIE KABLOWE ŒREDNIEGO I NISKIEGO NAPIÊCIA Z ZASTOSOWANIEM KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH O Y ACH MIEDZIANYCH WYTYCZNE PROJEKTOWANIA

LINIE KABLOWE ŒREDNIEGO I NISKIEGO NAPIÊCIA Z ZASTOSOWANIEM KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH O Y ACH MIEDZIANYCH WYTYCZNE PROJEKTOWANIA LINIE KABLOWE ŒREDNIEGO I NISKIEGO NAPIÊCIA Z ZASTOSOWANIEM KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH O Y ACH MIEDZIANYCH WYTYCZNE PROJEKTOWANIA Wydanie drugie zaktualizowane Wroc³aw, wrzesieñ 2004 Niniejszy Album Projektowy

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. wydanie szóste z dnia 26 sierpnia 2016 roku

Specyfikacja techniczna. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. wydanie szóste z dnia 26 sierpnia 2016 roku Załącznik nr 3 do Procedury Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA w ramach procesu Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych w megaprocesie Rozwój majątku OSD. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

kable i przewody górnicze

kable i przewody górnicze Przewód OnGcekżi-G 0,/ kv - wielożyłowy - od do żył Przewody górnicze z indywidualnie ekranowanymi Ŝyłami na napięcie znamionowe 0,/ kv NORMA: ZN-9/MP--K CHARAKTERYSTYKA: y y robocze, ochronna i pomocnicze:

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV)

1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV) Spis treści 1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV)... 2 1.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 1.2 Moce i uzyski z instalacji fotowoltaicznej... 2 1.3 Moduły fotowoltaiczne w technologii microac-si... 3 1.4

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 0 ka Wyłączniki różnicowoprądowe zgodne z IEC / E 6008- Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy c 0 ka oraz 4-bieguny Znamionowy prąd 30, 00, 300 ma Prąd znamionowy do

Bardziej szczegółowo

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010.

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA UśYTKOWANIA UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/N UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/L Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. APLISENS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv RELACJI GRUDZIĄDZ PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, luty 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach

Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy z certyfikatem GL, specjalna odporność na ogień, zgodny z IEC 60332-3,

Bardziej szczegółowo

Badanie kabli wysokiego napięcia

Badanie kabli wysokiego napięcia POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTOTECHNIKI I INFOMATYKI KATEDA UZĄDZEŃ ELEKTYCZNYCH I TWN LABOATOIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 14 Badanie kabli wysokiego napięcia Grupa dziekańska... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

MODUŁY SOLARNE SOLARFLEX Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. PRODUKTY LINII SOLARFLEX Cennik

MODUŁY SOLARNE SOLARFLEX Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. PRODUKTY LINII SOLARFLEX Cennik MODUŁY SOLARNE SOLARFLEX Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. PRODUKTY LINII SOLARFLEX Cennik Nr Indeks Typ paneli Komponenty zestawu Moc szczytowa Cena netto jedn. sprzedaży 1 SOLARFLEX 36W

Bardziej szczegółowo

H05V-U /DY/, H05V-R /LY/, H05V-K /LgY/ 300/500V H05V2-U /DYc/, H05V2-R /LYc/, H05V2-K /LgYc/ 300/500V

H05V-U /DY/, H05V-R /LY/, H05V-K /LgY/ 300/500V H05V2-U /DYc/, H05V2-R /LYc/, H05V2-K /LgYc/ 300/500V Przewody H05V-U /DY/, H05V-R /LY/, H05V-K /LgY/ 300/500V H05V2-U /DYc/, H05V2-R /LYc/, H05V2-K /LgYc/ 300/500V Przewody jednożyłowe o polwinitowej, do układania na stałe NORMA: PN-HD 21.3, PN-HD 21.7 DIN

Bardziej szczegółowo

Proces produkcji kabli elektrycznych

Proces produkcji kabli elektrycznych Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESY PRODUKCYJNE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESY PRODUKCYJNE WSTĘP TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. jest największym producentem kabli i przewodów w Europie Środkowej i Wschodniej. Pod względem wielkości sprzedaży zajmuje 4 miejsce na liście największych europejskich

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA LABORATORIUM APARATÓW I URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Końcówki kablowe aluminiowe, złączki rurowe i do karbowania

Końcówki kablowe aluminiowe, złączki rurowe i do karbowania OSPRZĘT KABLOWY Końcówki kablowe aluminiowe, złączki rurowe i do karbowania Uchwyty kablowe typu UKB Uchwyt służy do mocowania kabli i rur o średnicach 25-46mm na słupach i we wnętrzowych obiektach energetycznych.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. Budynek PT KRUS Białobrzegi Tablica rozdzielcza TK

Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. Budynek PT KRUS Białobrzegi Tablica rozdzielcza TK ałącznik nr 1.1 Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. udynek PT KRUS iałobrzegi Tablica rozdzielcza Przyjęte założenia: 1. namionowe obciążenie 1 punktu abonenckiego : P 400 W. Współczynnik

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Przewody sterownicze

Przewody sterownicze Przewody sterownicze Nexans Centrala: Paryż (Francja) Centrala dla Europy Śr-Wsch: Mönchengladbach (Niemcy) Liczba pracowników: 20.000 Obroty 2005: 5,5 MLD Euro Liczba fabryk: 72 Przedstawicielstwa krajowe:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

380-440V (kw) 3 7,5 11 15 18,5 22 33 41 500-690V (kw) - 7,5 11 15 18,5 22 30 37 110V (kw) 0,35 0,55 1,5 2,2 2,5 3 - - AC 3-3 fazowy

380-440V (kw) 3 7,5 11 15 18,5 22 33 41 500-690V (kw) - 7,5 11 15 18,5 22 30 37 110V (kw) 0,35 0,55 1,5 2,2 2,5 3 - - AC 3-3 fazowy ETICAM - Łączniki krzywkowe typu EŁK Zastosowanie - ETI łączniki krzywkowe EŁK są stosowane w obwodach głównych i pomocniczych instalacji niskiego napięcia. Służą do ręcznego łączenia obwodów prądu. Mogą

Bardziej szczegółowo