Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią"

Transkrypt

1 Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO

2 Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł 1 SYGNAŁY DO ZMIAN

3 SPIS TREŚ CI 1. SYGNAŁY DO ZMIAN 1.1 Konieczność innowacji Zrozumienie zmian Kłopot z technologią Budowania zestawu narzędzi Podsumowanie STRATEGIA TECHNOLOGICZNA 2.1 Wprowadzenie do strategii technologicznej Analiza strategiczna Wybór strategiczny Planowanie strategiczne Podsumowanie POZYSKANIE TECHNOLOGII 3.1 Opcje pozyskania technologii Dobór właściwych opcji Opcje pozyskania technologii - ujęcie szczegółowe Podsumowanie WDRAŻANIE TECHNOLOGII 4.1 Wprowadzenie Projekty rozwoju technologii Projekty gotowej technologii Problemy wdrażania Organizacja projektu Wdrażanie równoległe Zarządzanie zmianami Od planu do działania Podsumowanie UCZENIE SIĘ JAK DOSKONALIĆ ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ 5.1 Wprowadzenie Uczenie się jak doskonalić zarządzanie technologią Metody uczenia się Stałe doskonalenie Audyt zarządzania technologią Podsumowanie

4 Moduł ten zajmuje się pierwszym etapem procesu zmiany technologii i badaniem: 1. Wyzwań w nowym otoczeniu - badaniem aktualnych zagrożeń i szans wynikających z: rosnącej liczby i źródeł konkurencji rosnącej globalizacji handlu liberalizacji handlu zmieniających się podstaw konkurencyjności rozmieszczenia nowych technologii zmiany ram prawnych nowego paradygmatu (wzorca) technoekonomicznego 2. Pojawiających się przyszłych zagrożeń i szans w nowym otoczeniu zmian technologicznych i ich oddziaływania na bariery wejścia na rynek nowych rynków i segmentacji istniejących rynków 3. Uczenia się o otoczeniu - narzędzi i technik poszukiwania i przetwarzania sygnałów badań rynku i prognozowania śledzenia rozwoju technologii i prognozowania ram dla analizy konkurenta benchmarkingu Zarządzanie technologią 5

5 Żeby przeżyć we wrogim i konkurencyjnym świecie, organizacje muszą zrobić dwie rzeczy: dostosować i zmienić oferowane produkty i usługi oraz dostosować i zmienić sposoby ich wytwarzania. Te dwie koncepcje są określane jako innowacja produktu i innowacja procesu. Istnieje wiele sposobów doskonalenia tej zdolności. Można robić coś, na przykład, szybciej, w lepszej jakości, taniej, dając klientom szerszy wybór, itp. W każdym przypadku zastosowanie tej zdolności będzie wymagać zmiany w organizacji. Może tobyć zmiana urządzeń używanych do wytwarzania danego produktu lub usługi albo może tobyć sposób, w jaki proces jest zorganizowany lub skonstruowany. Zmiany nie zawsze muszą być wielkimi skokami do przodu lub dotyczyć radykalnych nowych pomysłów. Najczęściej następują one stopniowo, posuwając się do przodu jako następujące po sobie drobne, kumulujące się usprawnienia. Na przykład, chociaż wynalezienie żarówki elektrycznej było dramatycznym przełomem, drobne usprawnienia w jej konstrukcji i procesie wytwarzania doprowadziły do spadku cen o przeszło 80% między 1880 rokiem a 1896 rokiem. W bliższych nam czasach dramatyczny wzrost i sukcesy japońskiego przemysłu samochodowego są głównie wynikiem czterdziestoletniego programu systematycznego i stałego doskonalenia projektowania produktów i procesów. Zarządzanie technologią 6

6 Innowacja - zmiana technologiczna jest podstawowym wymogiem dla biznesu, żeby odnosić sukcesy. Tempo i zakres zmian w otoczeniu wskazują, że nie ma alternatywy i wybór jest prosty: dostosować się lub zginąć. W istocie, innowacja jest sposobem, w jaki firmy dostosowują się, żeby przeżyć niektóre bardziej skutecznie, inne mniej. Przeżycie nie jest obowiązkowe. Otrzeźwiające jest stwierdzenie, że z listy 500 czołowych firm magazynu Fortune z 1975 roku, przeszło jedna trzecia zniknęła do 1985 roku. Dla mniejszych firm szanse są znacznie gorsze, mówiąc po prostu - zmiana jest koniecznością. Dla niektórych firm wyzwanie jest oczywiste. Weźmy, na przykład, przemyśl drukarski. Tutaj wszelkie reguły gry zostały na nowo określone przez zmiany technologiczne i rynkowe, które wywróciły całą branżę do góry nogami. Firmy, które nie dostrzegają potrzeby zmian, po prostu znikają, natomiast te, które dostrzegają, że musimysię zmieniać, wykorzystują to do budowania nowej, szybko rosnącej działalności gospodarczej. Nie wszystkie firmy dostrzegają potrzebę zmian; niektórym wydaje się, że ichwielkość lub poprzednie sukcesy technologiczne zapewniają im bezpieczeństwo. Weźmy przypadek IBM gigantycznej firmy, która słusznie może twierdzić, że stworzyła podstawy przemysłu technologii informatycznej i która zdominowała architekturę sprzętu, oprogramowania oraz sposobów sprzedaży komputerów. Ale takie głębokie przekonanie o swojej potędze może czasami stać się przeszkodą w dostrzeganiu potrzeby zmian, co zdarzyło się właśnienapoczątku lat, kiedy firma działała bardzo powolnie dla odparowania zagrożeń ze strony technologii sieciowych i o mało co nie przepadła w tym procesie. To jest często problemem w dużych korporacjach GM i Kodak dostarczają dwóch innych przykładów. Dla mniejszych firm, nie posiadających tak wielkich zasobów, może to stanowić śmiertelne zagrożenie. Zarządzanie technologią 7

7 Czasami tempo zmian okazuje się powolne i tradycyjne reakcje zdają się wystarczać. Przedstawicielom danej branży wydaje się, że dobrze znają reguły gry i że panują nad rozwojem odpowiednich technologii, które mogłyby zmienić obecny stan rzeczy. Ale czasami może się tak zdarzyć, że zmiany nadejdą spoza branży i zanim główni gracze z tej branży zdążą zareagować, jestjuż za późno. Na przykład, w końcu XIX wieku kwitnącą branżą w Nowej Anglii w USA był przemysł lodowy. U szczytu jego rozkwitu możliwe było pozyskiwanie i wysyłanie statkami setek ton lodu na cały świat w rejsach trwających do sześciu miesięcy, a pomimo to przeszło połowa ładunku docierała na miejsce. Pod koniec lat największych firm w rejonie Bostonu pozyskiwało około 700 tys. ton lodu rocznie i zatrudniało wiele tysięcy ludzi. Przemysł ten używał wielu udoskonalonych technik cięcia, izolacji i transportu lodu po całym świecie. Ale branżę tę całkowicie powaliły następstwa wynalezienia chłodziarki przez Lindego i rozwój nowoczesnego przemysłu chłodniczego. Problem polega na tym, jak wskazuje wswojejksiążce profesor Utterback z MIT po przestudiowaniu szeregu branż, że aktualni przedstawiciele danej branży często nie reagują dość szybko na sygnały dochodzące spoza branży. A trzy czwarte innowacji zmieniających oblicze danej gałęzi przemysłu, które zbadał, pochodziło spoza tej branży przemysłu! (Utterback 1994) Nowa technologia może powalić całe gałęzie przemysłu (i tak się stało); na przykład, maszyny do pisania ustąpiły miejsca komputerom i procesorom tekstowym, elektroniczne zegarki cyfrowe zastąpiły zegarki mechaniczne, samochody przejęły rynek wozów zaprzężonych w konie. Lista nie ma końca. Sztuka polega na tym, żeby dostrzec, że dokonuje się zmiana technologiczna i raczej starać się ją wykorzystać niż ją ignorować. Zarządzanie technologią 8

8 Oczywiście, dla innych takie warunki stwarzają szansę wybijanie się w tej grze i ustalania nowych jej reguł. Przykładem może być bankowość: przez wiele lat branża bankowa w Wielkiej Brytanii była środowiskiem stosunkowo stabilnym. Dokonywały się drobne zmiany, ale główni aktorzy dotrzymywali im kroku i utrzymywali swoje udziały w rynku. Ale w latach nastąpiły wydarzenia, które radykalnie wstrząsnęły branżą ubezpieczeniową i jeden czy dwa banki zaczęły ustalać nowe reguły gry wprowadzając usługi bankowości telefonicznej w oparciu o skomplikowane systemy technologii informatycznej. Wyniki postrzegano z punktu widzenia klientów - jako olbrzymie usprawnienie poziomu usług; już nie musieli czekać na otwarcie banków i mieli dostęp do usług przez 24 godziny i wszystkie dni w roku. Zwiększył się zakres usług, które można było zaoferować, telefon stał się sklepem, w którym za jedną wizytą można było załatwić wiele bankowych i innych usług finansowych. A jeśli chodzi o banki, to nastąpiła olbrzymia redukcja kosztów i odejście od drogiej infrastruktury fizycznej oddziałów z liczną obsługą na ulicach większości miast do odchudzonego i profesjonalnego centrum telefonicznego w jednym mieście, obsługującego wszystkich klientów w całej Wielkiej Brytanii. Zarządzanie technologią 9

9 Zmiana bez wyczucia kierunku nie ma szans powodzenia; jeśli wystartujesz nie wiedząc dokąd zmierzasz,to prawdopodobnie wylądujesz zupełnie gdzie indziej! Zmiany technologiczne wymagają pokierowania i zarządzania; nie ma gwarancji sukcesu, ale kilka użytecznych lekcji na podstawie doświadczeń może zwiększyć twoje szanse. Pierwszym krokiem jest zrozumienie charakteru zagrożeń i szans, które występują w otoczeniu jak szukać sygnałów, jak je interpretować i jak wybierać opcje, które stworzą największeszanseprzeżycia w konkurencyjnym świecie. Dzisiejsze wyzwania przyjmują różne formy, od bezpośrednich zagrożeń, jak rosnąca konkurencja lub zastępowanie starych technologii nowymi, aż po nowe możliwości, jakie otwierają pojawiające się technologie lub powstawanie nowych rynków. W następnych rozdziałach przyjrzymy się bardziej szczegółowo niektórym z najważniejszych tendencji. Zarządzanie technologią 10

10 Kiedy Henry Ford zbudował w latach swój model T, stworzył takie podejściedojegowytwarzania,którew owych czasach było prawdopodobnie najbardziej efektywne na świecie. Można było wyprodukować samochody od rudy żelaza do gotowego produktu w ciągu niewiele ponad trzy dni, jakość była wysoka, poziom braków niewielki, części płynęły przez zakład nie zatrzymując się na dłużej w kolejkach i cały zakład osiągał niezwykle wysoki poziom wydajności. W miarę jak firma uczyła się i doskonaliła swoje metody, poprawa wydajności utrzymywała się i kiedy produkcja była w pełnym rozkwicie, obniżka nakładów pracy na jeden wóz była rzędu 90% w porównaniu do metod starego stylu rzemieślniczego. Nie tylko dawało to wielką przewagę nad konkurencją, ale pozwoliło Fordowi obniżyć cenę już konkurencyjnego modelu T o dalsze dwie trzecie. Nic więc dziwnego, że model T odnosił wielkie sukcesy, sprzedano 15 milionów samochodów i zdobył 60% rynku amerykańskiego, zanim ostatecznie zaprzestano jego produkcji w 1927 roku. Wytwarzanie rzeczy w ten sposób nie było bezproblemowe. Dbano o lepsze wykorzystanie materiałów, siły roboczej, energii i innych czynników produkcji. Ale to nie stwarzało trwałego i efektywnego modelu obsługi wygłodniałych rynków z wysokim popytem. Z czasem doprowadziło to do koncepcji ekonomii skali, czyli zasady, że czym większa skala tym większa efektywność. Dzisiejsze otoczenie jest znacznie trudniejsze dla producentów. Minęły już czasy, kiedy można było sprzedać wszystko, co się wyprodukowało, kiedy produkcja była podstawowym celem. Obecnie kombinacja gwałtownie nasilającej się konkurencji oraz coraz bardziej wybrednych i decydujących o wszystkim konsumentów spowodowała wyraźne przesunięcie w stronę popytu. Od wielu lat przemysł odchodzi od tradycyjnego modelu dużego wolumenu/małej różnorodności produkcji, który charakteryzował fabryki Forda na początku, w kierunku oferowania różnych modeli obsługujących poszczególne nisze rynkowe. W ramach każdego z tych segmentów występuje znaczna różnorodność w zakresie konstrukcji (samochody dwudrzwiowe, czterodrzwiowe, kabriolety, limuzyny, wersje sportowe itp.) oraz w zakresie mocy i parametrów silników. A w ramach każdego typu modelu istnieje różnorodność kolorów, stylizacji, wykończenia, wyposażenia, dostosowanych do różnych segmentów rynku. Dalsze komplikacje wynikają, ponieważ skraca się okres zastępowania produktów, a przez to wzrasta częstotliwość wprowadzania nowych modeli. Za każdym razem, gdy następuje zmiana modelu, potencjalnie potrzebna będzie nowa linia produkcyjna ze wszystkim towarzyszącymi jej inwestycjami, nie tylko w urządzenia produkcyjne, ale również w urządzenia do przeładunku i transportu, magazynowania, nowe rozmieszczenie produkcji w zakładzie oraz co najważniejsze nowe umiejętności uzyskane poprzez szkolenie. O ile dwadzieścia lat temu cykl życia modelu samochodu wynosił 10 lat, to potem okres przygotowania nowego modelu był stale skracany. W firmach zachodnich w latach wynosił on od 5 do 7 lat, natomiast w Japonii około 4 lat. Obecnie dla większości producentów średni okres wynosi 24 miesiące, a Nissan dąży w najnowszych swoich modelach do 14 miesięcy. Na pewnym etapie producenci japońscy wprowadzali zmiany modelu w tempie przeszło 100 rocznie! Zarządzanie technologią 11

11 Jednocześnie zmniejsza się wielkość fabryki samochodów zapewniająca opłacalną produkcję. Niektórzy producenci twierdzą, że są w stanie funkcjonować ekonomicznie produkując mniej niż 200 tys. samochodów rocznie, w porównaniu do tradycyjnego obrazu, że potrzebna jest produkcja od 2 do 3 milionów rocznie. Kluczowym przesłaniem tej krótkiej wycieczki do przemysłu samochodowego jest to, że słynne powiedzenie Forda możesz mieć samochód w każdym kolorze, pod warunkiem, że jest to kolor czarny dziś nie ma zastosowania do otoczenia, które wymaga stałych zmian. Ten sam model fragmentaryzacji popytu jest odczuwany w całym przemyśle. Dobrym przykładem jest margaryna, prosty produkt, który wyrósł z wojennych braków masła i który od tego czasu stał się jednym z podstawowych towarów, typowym dla przemysłu spożywczego. W produkcji margaryny oleje jadalne są utwardzane i homogenizowane są to stosunkowo proste procesy, które zwykle były prowadzone w zakładach na dużą skalę. Ale obecnie popyt podzielił się na różne fragmenty na produkty o niskiej zawartości tłuszczu, o niskiej zawartości cholesterolu, ze względu na różne produkty wyjściowe takie jak olej słonecznikowy po nowsze wersje produktów, które są z dodatkiem maślanki itp. Krótki rzut oka do lady chłodniczej w supermarkecie potwierdzi fakt, że nawet coś tak przyziemnego jak margaryna jest obecnie produktem konsumpcyjnym występującym w wielu odmianach. W Wielkiej Brytanii, Van der Bergh, dział koncernu Unilever zajmujący się margaryną i pokrewnymi produktami, wytwarza obecnie około 200 różnych odmian i oczekuje, że wielkość wytwarzanych partii będzie nadal spadać, a liczba odmian wzrastać. Narodowa Spółka Rowerowa Japonii oferuje obecnie 18 podstawowych modeli do wyboru w 19 kolorach i z 6 różnymi napisami, co daje potencjalny wybór zawrotnej liczby wariantów! Producent zegarków Seiko oferuje obecnie przeszło 3000 różnych wzorów zegarków, a nawet producent dóbr inwestycyjnych Westinghouse oferuje przeszło 50 tys. różnych wzorów turbin. Inny przykład pochodzi z przemysłu papierniczego, który tradycyjnie też był dziedziną działalności opierającą się na ekonomii skali. Na branżę tę wywierały nacisk najrozmaitsze zmiany, w tym wzrost kosztów energii i materiałów i rosnąca dbałość o zagadnienia ochrony środowiska. Konkurencja wymusiła na tej branży duży stopień dywersyfikacji produktów na początku lat i trend ten uległ przyspieszeniu w ostatnich latach prowadząc dodużej różnorodności, zwłaszcza w dziedzinie cienkich papierów i tkanin papierowych. Przewaga konkurencyjna zależy dziś od takich czynników poza cenowych jak jakość, krótki czas dostawy, ilości dostosowane do potrzeb klientów i zaspokajanie specjalnych potrzeb. Zarządzanie technologią 12

12 W takich gałęziach przemysłu jak elektronika użytkowa częstotliwość zmian jest bardzo duża, czasami kilka razy do roku. I chociaż często nie wymagają one tego samego poziomu inwestycji w odpowiednie urządzenia produkcyjne, to stwarzają istotne problemy związane ze zmianami w montażu, testowaniu i innych procedurach. Na przykład, typowy cykl życia telewizora czy magnetowidu jest mierzony w miesiącach i typowy producent oferuje między 30 a 40 różnych modeli, a niektórzy nawet 70 różnych produktów. W Niemczech występuje obecnie około 1500 różnych modeli telewizorów pochodzących od 70 producentów i przynajmniej 500 różnych magnetowidów. Inny, pojawiający się trend to odchodzenie od produkcji o niskich kosztach w kierunku dużej wartości dodanej, wynikającej z czynników poza cenowych jak jakość i wzornictwo. Dobry przykład można znaleźć w dziedzinie produkcji tekstylnej, gdzie ze względu na wysoką wartość jena przemysł japoński odczuł silne pogorszenie sytuacji, zwłaszcza w stosunku do tańszych producentów z Tajwanu i Korei Południowej. Zastosowano strategię odchodzenia od konkurencji cenowej w kierunku wyższej wartości dodanej i rozwoju produktu, kładąc naciskna osiąganie lepszych wyników. Inny przykład można znaleźć wbranży pończoszniczej. Tradycyjnie marketing pończoch, skarpetek i rajstop opierał się na cenie. I rzeczywiście w latach stały się one produktami sprzedawanymi w supermarketach na zasadzie układaj je w wysokie stosy i sprzedawaj tanio często oferując produkty w jednym rozmiarze i kolorze. Ale obecnie branża ta z powodzeniem przekształciła się w działalność gospodarczą związaną zmodą. WWielkiej Brytanii jej produkcja jest warta 400 milionów rocznie i cechuje ją pojawianie się specjalistycznych sklepów detalicznych ze skarpetkami (Sock Shop), których jest przeszło 100 i sprzedają niewiele innych rzeczy poza wyrobami pończoszniczymi. Udział importu jest bardzo niski w porównaniu z innymi segmentami przemysłu odzieżowego i wynosi około 20%, a ostatnio przemysł ten zwiększa produkcję raczej pod względem wartości (pięć razy szybciej) niż ilości, co świadczy o nacisku położonym na jakość, wzornictwo i innowacje produktu. Ważne jest dostrzeżenie, że tu nie chodzi po prostu o zwiększenie różnorodności. Zmiany są potrzebne w kilku wymiarach jednocześnie. Odchodzi się od czynników cenowych w kierunku szeregu czynników poza cenowych, które decydują o tym, czy klient kupi od danego dostawcy. W niektórych przypadkach cena nie ma znaczenia, ponieważ klient jest gotowy zapłacić więcej za rzecz, jeśli pakiet czynników poza cenowych odpowiada jego potrzebom. Na przykład, w Republice Dominikany producentowi kartonów tekturowych powiedziano, że klienci w branży kosmetyków i farmaceutyków są gotowi płacić 60% premię, gdyby mógł dostarczać opakowania w małych partiach, o bardzo wysokiej jakości i przy bardzo krótkich terminach dostawy. Zarządzanie technologią 13

13 Nie można już nawet przyjąć, że produkty są dane raz na zawsze. O ile kiedyś życie typowego produktu mierzono w latach, a nawet w dziesiątkach lat, to dzisiaj cykl życia wielu produktów sprowadza się do miesięcy. Niektóre produkty konsumpcyjne jak telewizory czy systemy stereo przechodzą kilka zmian w ciągu roku. Szacuje się, że do 80% nowych produktów, które będziemy kupować za 10 lat, jeszcze nie zostało wynalezionych! Efektem tego jest rzucenie wyzwania idei, że gałęzie przemysłu przechodzą etapy od nowych, młodych i innowacyjnych, kojarzonych z nowymi produktami, do dojrzałych gałęzi, w których produkty i sposób ich wytwarzania jest już ustalony. Nacisk na skrócenie cyklu życia produktu oznacza, że przemysły muszą znajdować sposoby stałego odnawiania się. Chociaż uwaga przesunęła się w kierunku roli czynników poza cenowych w określaniu konkurencyjności, nie zwalnia to nas z tradycyjnego dbania o produktywność efektywne wykorzystanie kapitału, siły roboczej, surowców, energii itp. Przy rosnących kosztach robocizny, energii i wielu surowców zagadnienie efektywnego wykorzystania tych czynników nabiera zasadniczego znaczenia. Zagadnienia te dotyczą nie tylko mniejszego zużycia, ale zmniejszania strat czasu, przestrzeni, materiałów, energii itp. W fabrykach dba się o obniżenie poziomu braków i skrócenie czasu produkcji (a przez to czasu, kiedy materiał jest przetrzymywany w formie niewykończonej), tak żeby szybciej sprzedać produkt i żeby pieniądze szybciej wróciły do przedsiębiorstwa. Podobnie, pomimo olbrzymiego postępu w zakresie oszczędności energetycznych od czasu kryzysu energetycznego lat dla wielu producentów istnieją ciągle problemy z procesami energochłonnymi, nawet w okresach stosunkowo niskich kosztów energii. I chociaż ogólnie udział zatrudnienia w przemyśle obniżył się w większości krajów rozwiniętych do 10% - 15% globalnego zatrudnienia, to rzeczywisty koszt robocizny zmienił się niewiele. Oczywiście, mniejszy jest udział pracy bezpośredniej (w wielu branżach kształtuje się on poniżej 5%), ale wyrównuje to często zwiększenie nakładów pośrednich prac pomocniczych. Ponadto, rosnący udział kosztów płacowych odnosi się do wyżej wykwalifikowanej, a więc droższej siły roboczej. Zarządzanie technologią 14

14 Taka jest istota środowiska produkcyjnego w latach 1990., z silną presją konkurencyjną, zmuszającą firmy do większej elastyczności, czujności, nastawienia się na usługi oraz zwracania uwagi na jakość, a wszystko w oparciu o niskie ceny. Model produkcji znajduje zwierciadlane odbicie w usługach, a potrzeba zmian jest tam nawet większa, ponieważ wzrost produktywności w tej dziedzinie przez dłuższy czas był powolny. Wyłaniający się model masowego dostosowywania się do potrzeb klienta, który kładzie nacisk na takie czynniki poza cenowe jak jakość, szybkość i dostosowanie do potrzeb klienta, w równym stopniu znajduje zastosowanie w bankowości, opiece szpitalnej, programach telewizyjnych, szkolnictwie i transporcie lotniczym jak w produkcji przemysłowej. Nawet w tych dziedzinach, które tradycyjnie uważamy za nie komercyjne szkolnictwo, ochrona zdrowia, usługi socjalne, usługi prawne itp. można stwierdzić podobny obrazek z rosnącym naciskiem na stwarzanie klientowi możliwości wyboru i na czynniki poza cenowe. Co gorsze, problem ten jest próbą trafienia w ruchomy cel. Czynniki, które są ważne dzisiaj, mogą być mniej istotne jutro, kiedy pojawią się nowe. Dbanie o takie czynniki jak jakość stało się tak powszechne, że o ile dawniej był to tylko czynnik różnicujący, to obecnie jeśli nie osiąga się pewnego poziomu jakości, to nie ma czego szukać na rynku. Tradycyjny przetarg między ceną ijakością, czymiędzy ceną imożliwością wyboru jest podważany i obecnie klienci żądają konkurencyjnych cen i całego zestawu czynników poza cenowych. Zarządzanie technologią 15

15 W praktyce oznacza to, że firmy muszą mocno pracować nad tym, żeby możliwie precyzyjnie zrozumieć specyficzny zestaw potrzeb wychodzących z rynku. Pożytecznym mechanizmem podejścia do tego zagadnienia jest rozróżnienie między czynnikami kwalifikującymi zamówienia, a czynnikami wygrywającymi zamówienia. Czynniki kwalifikujące zamówienia to te, które mają zasadnicze znaczenie, żeby pozostać w grze. Na przykład, cena jest zwykle elementem kwalifikującym zamówienia, ponieważ jeślitwojacenaróżni się od innych, to klienci wybiorą innych dostawców. Obecnie takie elementy, jak jakość i pewność dostaw, stają się czynnikami kwalifikującymi;poprostufirmy,któreniepotrafią im sprostać, niemają nawet szans otworzyć swój kram na rynku. W niektórych przypadkach jest to sformalizowane, na przykład dostarczanie dużym producentom jest obecnie uzależnione od tego, czy dostawca zapewnia jakość spełnianiem międzynarodowych norm (ISO 9000). Czynniki wygrywające to takie, których oferowanie wyróżnia ciebie i twoje produkty/usługi od konkurencji. Zrozumienie, jakie są twoje czynniki wygrywające i jak duży dystans dzieli ciebie od konkurencji, jest zasadniczym elementem rozpoczęcia procesu zmiany technologicznej. Zarządzanie technologią 16

16 Oprócz zmiany podstaw, na jakich przebiega dziś konkurencja, musimy również zdawać sobie sprawę ze zmieniającego się otoczenia, w jakim się to dokonuje. Jest wiele czynników wpływających na to, a w tym: rosnące tendencje w kierunku globalizacji rosnąca siła konsumentów zmieniające się regulacje prawne rosnąca liberalizacja handlu Czynniki te wywierają wpływ na twoją organizację niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę czy nie. Wyzwanie zaczyna się od zrozumienia, że czynniki te są realne i że mają wpływ na twoją działalność gospodarczą. Natymsię jednak nie kończy. Trzeba zrozumieć specyficzne cechy tego oddziaływania i trzeba opracować iwdrożyć strategię zajęcia się tymi czynnikami, żeby zapewnić sobie stałe przetrwanie. Zarządzanie technologią 17

17 Jesteśmy świadkami masowego wzrostu konkurencji ze strony rosnącej liczby dostawców dóbr i usług, zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Ale zagranica nie oznacza już garstki firm z krajów zaawansowanych przemysłowo, obsługujących silnie uzależnione i opanowane rynki kolonialne/imperialne. Obecnie mamy wiele nowych krajów uprzemysławiających się, agresywnie konkurujących o udział nie tylko w swoich rynkach lokalnych, ale również w sercu starych krajów przemysłowych. Przykład sukcesów japońskiego modelu eksportu jest naśladowany przez inne kraje basenu Pacyfiku w takim stopniu, że ich stopy wzrostu gospodarczego należą do najwyższych na świecie. Sytuacja międzynarodowa jest dodatkowo skomplikowana na skutek obecności wielkich korporacji ponadnarodowych, których obroty czasami przekraczają PKB wielu całkiem pokaźnych krajów. Ich misterne sieci produkcji, sprzedaży i dystrybucji są rozmieszczone na całym świecie i łatwość poruszania się między tymi lokalizacjami geograficznymi dla zapewnienia sobie optymalnych warunków handlowych jest dodatkowym, kluczowym elementem skomplikowanego otoczenia lat Dalsze zmiany wynikają z tendencji tworzenia jednolitych bloków handlowych takich jak NAFTA, wspólny rynek europejski i podobne inicjatywy w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej. Konsekwencją rosnącej internacjonalizacji handlu jest sposób lokalizacji firm. Koncerny międzynarodowe przenoszą produkcję i dystrybucję tak, żeby wykorzystać sprzyjające warunki lokalne lub uzyskać dostęp do nowych bloków rynkowych. Dobrą ilustracją tego procesu jest stałe przesuwanie się produkcji i montażu elektroniki w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. Jednocześnie rośnie wykorzystanie zaawansowanych technologii łączności dla umożliwienia operacji globalnych i wykonywania wielu podstawowych procesów. Na przykład, wiele programów komputerowych powstaje obecnie w Indiach i wiele firm wykorzystuje takie oddalone lokalizacje do wykonywania zadań w zakresie biurowego przetwarzania danych jak obsługa biletowa czy przetwarzanie danych o zamówieniach. Globalizacja/internacjonalizacja prowadzą do znacznie przyspieszonego rozprzestrzeniania się nowych pomysłów i technik. O ile na upowszechnienie się pomysłu produkcji masowej Henry Forda potrzeba było dziesiątek lat, to nowsze pomysły i technologie mogą być kopiowane i przejmowane błyskawicznie. Zarządzanie technologią 18

18 Dla klienta zakres możliwości wyboru produktów jest dezorientujący. Staje się jednak jasne, że konkurowanie o klientów daje im w ręce dużą władzę. Mogą obecnie zacząć żądać wyższego poziomu usług, lepszej jakości produktów, lepszych warunków dostaw i dodatkowych usług oraz dokładnego określenia tego, co kupują. Taka władza często koncentruje się wrękach kluczowej grupy, jak detaliczne sklepy spożywcze, które mogą wywierać olbrzymi wpływ na producentów dyktując, co mają produkować. A kiedy oni to produkują, pojawiasię rosnące zainteresowanie zarządzaniem łańcuchem dostaw i dystrybucji z naciskiem na eliminowanie zapasów buforowych i zapasów trzymanych na wszelki wypadek pojawienia się problemów. Zamiast tego obecnie panuje nastawienie na produkowanie i dostarczanie dokładnie na czas wtedy, kiedy coś ma być zużyte lub sprzedane. Związany z tym jest rosnący wpływ opinii publicznej na to, co wytwarzają producenci. Na przykład, tendencja w wielu krajach w kierunku produktów i usług bardziej przyjaznych dla środowiska jest podsycana przez zdecydowane demonstracje opinii publicznej. Nowe produkty i procesy, na przykład pieluszki jednorazowe bez potrzeby używania wybielaczy, wykorzystywanie papieru z makulatury, pojawiają się jako wynik działania silnych grup nacisku. Szacunki wskazują, że znaczna cześć konsumentów, zwłaszcza kobiet, jest gotowa zapłacić więcej za produkty, które mają pozytywny wizerunek oddziaływania na środowisko. Zarządzanie technologią 19

19 Innym źródłem wpływu są regulacje prawne obowiązujące w kraju i pomiędzy krajami. Mogą one kształtować tempo i kierunek zmian; na przykład, ustanawiając kontrole prawne wobec niektórych rodzajów produktów lub procesów. Przypadek ustawodawstwa dotyczącego zanieczyszczania środowiska ma w ostatnich latach znaczący wpływ na to, co firmy mogą robić oraz na koszty związane z różnymi podejściami do produkcji. Regulacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa są inną dziedziną, któramoże w znacznym stopniu kształtować tempo i kierunki działalności innowacyjnej. Po stronie działań pozytywnych niektóre kraje aktywnie promują określone kierunki poprzez różnego rodzaju inicjatywy wspierające zarówno finansowe jak i nie finansowe. Może to obejmować politykę promowania produktów energooszczędnych, produktów w małym stopniu zanieczyszczających środowisko albo takich, które przyczyniają się do oszczędności materiałów lub ich ponownego użycia. Zarządzanie technologią 20

20 Innym czynnikiem, który wprowadził do otoczenia znaczny brak stabilności, jest coraz bardziej wyraźna tendencja liberalizacji handlu. W wielu krajach siły zewnętrzne (zwłaszcza czołowe instytucje finansowe jak MFW i Bank Światowy) działały w kierunku obniżenia ceł i innych barier w handlu oraz otwarcia rynków na konkurencję. Stanowi to poważne zagrożenie dla wielu firm, które tradycyjnie były odizolowane od pełnego działania konkurencji globalnej. Wyzwaniem jest uznanie, często w krótkim okresie czasu, nowych reguł gry i stworzenie zdolności do konkurowania w takich warunkach. Zwykle będzie to wymagać znacznych zmian technologicznych. Innym ważnym czynnikiem jest liberalizacja i prywatyzacja instytucji sektora publicznego takich jak produkcja i dystrybucja energii, telekomunikacja i transport. Tendencje te mogą mieć aspekty pozytywne i negatywne. Na przykład, prywatyzacja telekomunikacji w Wenezueli przyniosła znaczną poprawę nie tylko w poziomu usług dla konsumentów, ale także bazy technologicznej firm związanych z tą branżą. Otwarcie krajowej branży przewozów lotniczych w Indiach dla międzynarodowych graczy takich jak Lufthansa podniosło usługi świadczone przez krajowych przewoźników do poziomu międzynarodowego praktycznie z dnia na dzień. Zagrożone masowym przejściem klientów do wspólnego przedsięwzięcia indyjsko-niemieckiego Modi- Luft, linie Air India podjęły wysiłki dla usprawnienia swoich usług. Liberalizacja handlu wzmocniła pozycje obu firm i zapewniła podróżnym w Indiach punktualne usługi i większy komfort podróżowania. Zarządzanie technologią 21

Elżbieta Wojnicka WSIiZ Rzeszów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Elżbieta Wojnicka WSIiZ Rzeszów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elżbieta Wojnicka WSIiZ Rzeszów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacja Innowacja - zmiana technologiczna jest podstawowym wymogiem dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem i innowacjami

Zarządzanie projektem i innowacjami Zarządzanie projektem i innowacjami Dr inż. Aleksander Moczała 06.06.2012r. SEMINARIUM UNIDO/ICS ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego Wiedeń, Austria Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM prof. UWM, dr hab. Małgorzata Juchniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Główne tendencje: Wprowadzenie stale rosnąca złożoność otoczenia

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak tworzyć strategie przedsiębiorstw? Analiza otoczenia i potencjału strategicznego, strategie rozwoju, strategie konkurencji Warsztaty: Tworzenie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne drukowanie kolorów marek

Precyzyjne drukowanie kolorów marek Precyzyjne drukowanie kolorów marek Druk z rozszerzonym gamutem stanowi alternatywę dla druku kolorów dodatkowych bez niepotrzebnych nakładów produkcyjnych. przy użyciu stałego zestawu farb Wyzwanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Rozwiązanie problemu można znaleźć w miejscu, gdzie nikt zazwyczaj nie zagląda.

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Rozwiązanie problemu można znaleźć w miejscu, gdzie nikt zazwyczaj nie zagląda. Analiza Rozwiązanie problemu można znaleźć w miejscu, gdzie nikt zazwyczaj nie zagląda. Jeśli chcesz stworzyć nową koncepcję fastfood, przyjrzyj się restauracjom, ale inspirację dla innowacyjnych koncepcji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Globalny kontekst zarządzania Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Plan wykładu

Wykład 8. Plan wykładu Wykład 8 Skutki napływu BIZ Plan wykładu 1. Wpływ na dochód 2. Wpływ na pracowników 3. Wpływ na handel zagraniczny 4. Wpływ na firmy w kraju goszczącym 5. BIZ w sektorze finansowym 1 1. Wpływ na dochód

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl https://www..pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 12 Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Plan wykładu Przewaga konkurencyjna Łańcuch wartości Wartość organizacji Przewaga konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 1 / 15 .pl Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadrowe budownictwa

Zasoby kadrowe budownictwa Targi INFRASTRUKTURA 1010 Konferencja Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego Warszawa, 14.10.2010 Zasoby kadrowe budownictwa Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze budownictwa Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne 1 Zarządzanie strategiczne Metody i narzędzia BCG rafal.trzaska@ue.wroc.pl www.ksimz.ue.wroc.pl www.rafaltrzaska.pl BCG metoda portfelowa powstała 1969 model nazywany niekiedy Growth-ShareMatrix skonstruowana

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Model podejmowania decyzji 1. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 2. Analiza rynków docelowych 3. Analiza ryzyka 4. Określenie celów ekspansji zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO Polska jest istotnym producentem owoców, warzyw i pieczarek w skali Unii Europejskiej, zaś w przypadku jabłek wręcz największym wytwórcą w Europie. Przy bogatej tradycji,

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Dane PMI Interpretacja badań

Dane PMI Interpretacja badań Dane PMI Interpretacja badań Związki między wybranymi ekonomicznymi wskaźnikami z badań PMI Poufne Prawa autorskie 2017 IHS Markit Ltd Cykl wzrostu spadku koniunktury Przedstawiamy typowy, choć bardzo

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU Nazwa powstałego projektu: UCZESTNIK: 1. IMIĘ... 2. NAZWISKO. 3. NR INDEKSU. Data i miejsce opracowania: STRESZCZENIE/ZAŁOŻENIA Proszę opisać w kilku

Bardziej szczegółowo

Bariery innowacyjności polskich firm

Bariery innowacyjności polskich firm Bariery innowacyjności polskich firm Anna Wziątek-Kubiak Seminarium PARP W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnej gospodarki 1 luty, 2011 Na tle UE niski jest udział firm innowacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej.

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. ANALITYKA BIZNESOWA Dla Handlu Detalicznego W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. Codzienne Pytania Managera Jakie produkty zalegają w magazynie? Czy lepiej organizować promocje

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT Anna Raulin, Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Warsztaty pt. Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego i skórzanego wobec importu towarów z Chin i innych

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego.

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. System do Analityki Biznesowej Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. 1 Znamy Twoje codzienne pytania Czy lepiej organizować promocje krótkoczy długoterminowe? Jakie produkty zalegają w magazynie?

Bardziej szczegółowo

Poprawa dla cierpliwych

Poprawa dla cierpliwych Poprawa dla cierpliwych Zielone światło dla co czwartej branży na świecie Global Sector Outlook uzupełnienie 1 Globalne ożywienie nie jest jeszcze na tyle wystarczające, aby w pełni skorzystała z niego

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONKURS DLA LICEALISTÓW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONKURS DLA LICEALISTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONKURS DLA LICEALISTÓW Zadaniem jest kompleksowe przygotowanie strategii marketingowej dla nowo powstałego sklepu internetowego z regionalnym rękodziełem i pamiątkami, która pozwoli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Ćwiczenia Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 1983 - początek działalności 1985 - sprzedaż komputerów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku

Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku Renata Grochowska Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna Kraków, 25 października 2013 r. 1 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MACIERZ BCG ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jesteś producentem telewizorów.

Bardziej szczegółowo

Stawianie na innowacje właściwa odpowiedź na spowolnienie gospodarcze? Warszawa, 29 stycznia 2009

Stawianie na innowacje właściwa odpowiedź na spowolnienie gospodarcze? Warszawa, 29 stycznia 2009 Stawianie na innowacje właściwa odpowiedź na spowolnienie gospodarcze? Warszawa, 29 stycznia 2009 KRYZYS STRACH OSTROśNOŚĆ DOBRE JEST TO, CO PEWNE MUSIMY OGRANICZYĆ RYZYKO NOWOŚCI CYKLE KONIUNKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo