dla obecnych Abonentów, którzy spełniają warunki wiarygodności płatniczej 2) Cena promocyjna rozkładana na 24, 36 lub 48 rat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla obecnych Abonentów, którzy spełniają warunki wiarygodności płatniczej 2) Cena promocyjna rozkładana na 24, 36 lub 48 rat"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji Nowy Internet Power LTE ze sprzętem już za 0 zł na start z dnia r. obowiązuje od r. do r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Nowy Internet Power LTE ze sprzętem już za 0 zł na start z dnia r. (dalej Regulamin Promocji ) określa warunki promocyjnej sprzedaży ratalnej Tabletów, Laptopów, Konsoli i Telewizora dostępnych w wybranych ofertach Internetu Cyfrowego Polsatu przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (03 878) przy ul. Łubinowej 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi: ,64 złotych wpłacony w całości (dalej Cyfrowy Polsat ). 2. Z niniejszej Promocji Nowy Internet Power LTE ze sprzętem już za 0 zł na start (dalej Promocja ) na warunkach określonych w Regulaminie Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne (dalej Abonenci ), które w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupu sprzętu na raty w ramach niniejszej Promocji wraz z zawarciem w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w formie pisemnej lub przedłużeniem obowiązującej umowy (ale nie wcześniej niż 180 dni przed końcem Okresu podstawowego obowiązującego Abonenta), na Okres Podstawowy 24 Okresy rozliczeniowe (dalej Umowa ) w ofertach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Promocja obowiązuje od dnia r. do r. albo do odwołania lub do wyczerpania zapasów Tabletów/ Laptopów/ Konsol / Telewizorów. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników Promocji przed dniem jej odwołania. 2 Opis Promocji 1. W celu skorzystania z Promocji konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: a) Przedłożenie dokumentów wymaganych przez Cyfrowy Polsat do zawarcia Umowy oraz wyrażenie zgody na sporządzenie i przechowywanie przez Cyfrowy Polsat kserokopii tychże dokumentów; b) Pozytywna ocena wiarygodności płatniczej osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy; c) Brak zaległości płatniczych wobec Cyfrowego Polsatu; d) Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu. 2. W ramach Promocji osoba spełniająca warunki opisane w 1 ust 2 oraz w 2 ust. 1, otrzymuje możliwość zakupu sprzętu lub zestawu sprzętów na raty w promocyjnej cenie. 3. Abonent zawierający Umowę lub Abonent przedłużający Umowę, w ramach Promocji ma możliwość zakupu sprzętu na raty na następujących warunkach: Konfiguracje sprzętu 1) Cena niepromocyjna zestawu dla obecnych Abonentów, którzy spełniają warunki wiarygodności płatniczej 2) rozkładana na 5) 6) 24, 36 lub 48 rat Opłata początkowa dla nowych Abonentów lub obecnych Abonentów, którzy nie spełniają warunków 3) 4) wiarygodności płatniczej (Suma Opłaty początkowej i pozostałej kwoty rozkładanej 5) 6) na 24, 36 lub 48 rat Opłata początkowa Tablet Manta MID9701 9,7 Wi-Fi 910 zł 360 zł 0 zł 409 zł 49 zł Tablet Manta MID802 8 Wi-Fi 910 zł 360 zł 0 zł 409 zł 49 zł Tablet 499 zł 360 zł 0 zł 459 zł 99 zł Dwa Tablety Manta MID9701 9,7 Wi-Fi zł 720 zł 0 zł 769 zł 49 zł Dwa Tablety Manta MID802 8 Wi-Fi zł 720 zł 0 zł 769 zł 49 zł Dwa Tablety 998 zł 720 zł 0 zł 819 zł 99 zł zł zł 0 zł zł 149 zł Laptop Acer Aspire E zł zł 0 zł zł 149 zł Laptop Lenovo G zł zł 0 zł zł 149 zł Laptop HP 250 G zł zł 0 zł zł 149 zł z tabletem Manta MID9701 9,7 Wi-Fi / zł 1 440,01 zł 0 zł 1 589,01 zł 149 zł Manta MID802 8 Wi-Fi Laptop Acer Aspire E1-570 z tabletem Manta MID9701 9,7 Wi-Fi / Manta MID802 8 Wi-Fi zł 1 920,01 zł 0 zł 2 069,01 zł 149 zł Laptop Lenovo G50-30 z tabletem Manta MID9701 9,7 Wi-Fi / Manta MID zł 1 440,01 zł 0 zł 1 589,01 zł 149 zł

2 1) 2) 3) 4) 5) 6) Wi-Fi Laptop HP 250 G3 z tabletem Manta MID9701 9,7 Wi-Fi / Manta MID zł 1 920,01 zł 0 zł 2 069,01 zł 149 zł Wi-Fi z tabletem zł 1 440,01 zł 0 zł 1 589,01 zł 149 zł Laptop Acer Aspire E1-570 z tabletem zł 1 920,01 zł 0 zł 2 069,01 zł 149 zł Laptop Lenovo G50-30 z tabletem Prestigio MultiPad 8.0 HD zł 1 440,01 zł 0 zł 1 589,01 zł 149 zł Laptop HP 250 G3 z tabletem Prestigio MultiPad 8.0 HD zł 1 920,01 zł 0 zł 2 069,01 zł 149 zł z tabletem Ferguson S3 7 DVB-T zł 1 440,01 zł 0 zł 1 589,01 zł 149 zł Laptop Acer Aspire E1-570 z tabletem Ferguson S3 7 DVB-T zł 1 920,01 zł 0 zł 2 069,01 zł 149 zł z Tabletem LG G Pad 8.0 LTE zł zł 0 zł zł 149 zł Laptop Acer Aspire E1-570 z Tabletem LG G Pad 8.0 LTE zł zł 0 zł zł 149 zł Laptop Lenovo G50-30 z Tabletem LG G Pad 8.0 LTE zł zł 0 zł zł 149 zł Laptop Lenovo G50-30 z Tabletem Huawei MediaPad T1 8.0 LTE zł zł 0 zł zł 149 zł Laptop HP 250 G3 z Tabletem LG G Pad 8.0 LTE zł zł 0 zł zł 149 zł Laptop HP 250 G3 z Tabletem Huawei MediaPad T1 8.0 LTE zł zł 0 zł zł 149 zł Konsola Sony PlayStation zł zł 0 zł zł 149 zł Konsola Sony PlayStation 3 z tabletem Manta MID9701 9,7 Wi-Fi zł zł 0 zł zł 149 zł Konsola Sony PlayStation 3 z tabletem Manta MID802 8 Wi-Fi zł zł 0 zł zł 149 zł Konsola Sony PlayStation 3 z tabletem zł zł 0 zł zł 149 zł Telewizor LG Smart TV 42LB5700 z modułem LG AN-WF zł zł 0 zł zł 149 zł Telewizor LG Smart TV 47LB5700 z modułem LG AN-WF zł zł 0 zł zł 149 zł Modele oraz konfiguracje sprzętu dostępne w ofercie mogą ulec zmianie. Ceny zawierają podatek VAT. Zestawy dostępne tylko w ramach Promocji. Obecny Abonent to taki, który w chwili zakupu jest stroną, innej niż zawierana w niniejszej Promocji, pisemnej umowy o świadczenia usług przez Cyfrowy Polsat. Nowy Abonent to taki, który w chwili zakupu nie jest stroną, innej niż zawierana w niniejszej Promocji, pisemnej umowy o świadczenie usług przez Cyfrowy Polsat. Abonent wiarygodny płatniczo to taki, który na podstawie umowy o świadczenie usług przez Cyfrowy Polsat, wpłacił kwotę co najmniej 500 zł lub opłacił co najmniej 12 faktur VAT, za okresy rozliczeniowe poprzedzające bezpośrednio okres w którym dokonano zakupu. Ilość rat nie uwzględnia Opłaty początkowej, która stanowi pierwszą ratę płatną przy zawarciu Umowy. Cena zakupu Tableta lub Tabletów rozkładana na 24 lub 36 rat; cena zakupu Laptopa, Konsoli, Konsoli z Tabletem lub Telewizora rozkłdana na 24, 36 lub 48 rat. 3 Sprzęt z dodatkową kartą SIM 1. Abonent zawierający Umowę lub Abonent przedłużający Umowę, w ramach Promocji ma możliwość zakupu na raty, wskazanych w tabeli poniżej Tabletów z wbudowanym modemem, pod warunkiem jednoczesnego skorzystania z oferty Ekstra SIM w Power LTE na warunkach określonych w Regulaminie promocji Ekstra SIM w Power LTE (z zastrzeżeniem ust. 3) lub pod warunkiem skorzystania z oferty "Internet Power LTE Tylko SIM : Konfiguracje sprzętu 7) Cena niepromocyjn a zestawu dla obecnych Abonentów, którzy spełniają warunki wiarygodności 8) 10) płatniczej rozkładana na 24 lub 36 rat 11) Opłata początkowa dla nowych Abonentów lub obecnych Abonentów, którzy 9) 10) nie spełniają warunków wiarygodności płatniczej (Suma Opłaty początkowej i pozostałej kwoty rozkładanej na 24 lub 36 rat 11) Opłata początkowa Tablet Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE 12) zł 720 zł 0 zł 769 zł 49 zł Tablet Samsung Galaxy Tab II 7.0 P zł 540 zł 0 zł 589 zł 49 zł Tablet Huawei MediaPad LTE 12) zł 720 zł 0 zł 769 zł 49 zł Tablet Huawei MediaPad zł 720 zł 0 zł 769 zł 49 zł

3 Link LTE 150 Tablet LG G Pad 8.0 LTE 12) zł 720 zł 0 zł 869 zł 149 zł Tablet Prestigio MultiPad 2 Ultra DUO 8.0 3G zł 540 zł 0 zł 589 zł 49 zł Tablet Modecom FreeTAB 8001 IPS X2 3G zł 540 zł 0 zł 589 zł 49 zł Tablet Prestigio MultiPad 2 Ultra DUO 8.0 3G z Tabletem zł 900 zł 0 zł 949 zł 49 zł MID802 8 Wi-Fi Tablet Modecom FreeTAB 8001 IPS X2 3G+ z Tabletem zł 900 zł 0 zł 949 zł 49 zł MID802 8 Wi-Fi Tablet Prestigio MultiPad 2 Ultra DUO 8.0 3G z tabletem zł 900 zł 0 zł 949 zł 49 zł Tablet Modecom FreeTAB 8001 IPS X2 3G+ z tabletem zł 900 zł 0 zł 949 zł 49 zł Tablet Prestigio MultiPad Ranger 8.0 3G 720 zł 540 zł 0 zł 589 zł 49 zł Dwa tablety LG G Pad 8.0 LTE 12) zł zł 0 zł zł 149 zł Telewizor LG Smart TV 42LB5700 z modułem LG AN- WF500 z Tabletem LG G Pad zł zł 0 zł zł 149 zł 8.0 LTE 13) Telewizor LG Smart TV 47LB5700 z modułem LG AN- WF500 z Tabletem LG G Pad zł zł 0 zł zł 149 zł 8.0 LTE 13) Tablet Huawei MediaPad T1 8.0 LTE 12) zł 720 zł 0 zł 869 zł 149 zł 7) Modele oraz konfiguracje sprzętu dostępne w ofercie mogą ulec zmianie. Ceny zawierają podatek VAT. Zestawy dostępne tylko w ramach Promocji. 8) Obecny Abonent to taki, który w chwili zakupu jest stroną, innej niż zawierana w niniejszej Promocji, pisemnej umowy o świadczenia usług przez Cyfrowy Polsat. 9) Nowy Abonent to taki, który w chwili zakupu nie jest stroną, innej niż zawierana w niniejszej Promocji, pisemnej umowy o świadczenie usług przez Cyfrowy Polsat. 10) Abonent wiarygodny płatniczo to taki, który na podstawie umowy o świadczenie usług przez Cyfrowy Polsat, wpłacił kwotę co najmniej 500 zł lub opłacił co najmniej 12 faktur VAT, za okresy rozliczeniowe poprzedzające bezpośrednio okres w którym dokonano zakupu. 11) Ilość rat nie uwzględnia Opłaty początkowej, która stanowi pierwszą ratę płatną przy zawarciu Umowy. 12) Tablet dostępny od abonamentu 29,90 zł. 13) Zestaw dostępny od abonamentu 39,90 zł (dotyczy ofert Nowy Internet Power LTE Tylko SIM) lub 59,90 zł (dotyczy ofert Nowy Internet Power LTE z modemem, routerem lub ODU-IDU). 2. Modele urządzeń wskazane w niniejszym paragrafie nie są dostępne w ofercie promocyjnej Internet Domowy Power LTE 2w1. 3. Abonent, który w chwili zawarcia Umowy dokupi dodatkową kartę SIM w ramach Promocji Ekstra SIM w Power LTE, zostanie obciążony Opłatą miesięczną za dodatkową kartę SIM przez czas trwania Okresu podstawowego. 4 Sprzedaż na raty 1. Abonenci którzy skorzystają z niniejszej Promocji mają prawo zakupu na raty sprzętu do odbioru Usług w cenie płatnej w ratach, bez naliczania odsetek z tytułu sprzedaży na raty. 2. Rodzaj sprzętu oraz ilość rat zależy od wyboru Abonenta, którego Abonent dokonuje w ramach określonych przez Cyfrowy Polsat, w niniejszym Regulaminie. 3. Pierwsza rata stanowi opłatę początkową, która jest płatna w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, przy zawarciu Umowy o świadczenie Usług (dalej Opłata początkowa ). Wysokość Opłaty początkowej zależy od oceny wiarygodności płatniczej Abonenta i wybranej oferty. Wysokość pozostałych rat zależy od ceny sprzętu po odliczeniu Opłaty początkowej oraz ilości rat dostępnych w danej ofercie. 4. Kwoty poszczególnych rat, terminy płatności oraz numer rachunku bankowego do wpłat określa harmonogram spłaty rat (dalej Harmonogram ), który Abonent otrzymuje w chwili zawarcia Umowy o świadczenia Usług. 5. Abonent który zakupił sprzęt w ramach niniejszej Promocji zobowiązany jest do terminowej wpłaty wszystkich rat zgodnie z Harmonogramem. 6. Abonent jest uprawniony do spłat jednej lub kliku rat przed terminem płatności, z tym że w takim przypadku zobowiązany jest powiadomić o tym Cyfrowy Polsat w formie pisemnej na adres Cyfrowego Polsatu (ul. Łubinowa 4 a, Warszawa) lub telefonicznie na numer Centrum Obsługi Klienta lub poprzez formularz kontaktowy w Internetowym Centrum Obsługi Klienta (ICOK). 7. Szczegółowe warunki sprzedaży na raty określa Umowa o świadczenie Usług.

4 8. W przypadku gdy wpłata dokonana przez Abonenta w danym Okresie Rozliczeniowym jest niższa niż suma wymagalnych należności z tytułu rat i opłat za Usługi, wpłata zostanie w pierwszej kolejności rozliczeniona na należności z tytułu rat. 5 Postanowienia końcowe 1. Abonent korzystający z niniejszej Promocji nie jest uprawniony do skorzystania z oferty Internet na próbę. 2. Cyfrowy Polsat może uzależnić zawarcie umowy na warunkach niniejszej promocji od złożenia przez Abonenta Kaucji, o której mowa w par. 13 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat S.A. w kwocie określonej poniżej: a) 300 zł - w przypadku określonym w ust. 1 lit. e w stopniu niskim, b) 760 zł - w przypadku określonym w ust. 1 lit. a, b, c, d, f, g oraz e w stopniu średnim, c) 7600 zł - w przypadku określonym w ust. 1 lit. b oraz e w stopniu wysokim lub w przypadku naruszenia więcej niż jednej przyczyny. 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w tym w zakresie definicji pojęć pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych odmiennie w Regulaminie promocji, zastosowanie znajdują postanowienia obowiązującego Regulaminu świadczenia Usług oraz Regulaminów promocji, które zostały wymienione w niniejszym Regulaminie, w tym w Załączniku nr 2.

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Regulaminu Promocji Nowy Internet Power LTE ze sprzętem już za 0 zł na start z dnia r. Lista Tabletów, Laptopów, Konsoli, Telewizora dostępnych w Promocji Nowy Internet Power LTE ze sprzętem już za 0 zł na start wraz z opisem wszystkich elementów przekazanych w chwili zakupu. 1. Tablet Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE a) Tablet Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE b) Ładowarka dwuelementowa (korpus ładowarki, wtyczka do gniazda 230V) c) Kabel USB d) Słuchawki douszne (w komplecie z 2 gumkami dousznymi) e) Dodatkowe, wymienne gumki douszne (6 szt.) f) Instrukcja obsługi g) Karta gwarancyjna 2. Tablet Huawei MediaPad 10.1 LTE 150 a) Tablet Huawei MediaPad 10.1 LTE 150 b) Zasilacz ładowarki z rozłączanym kablem USB c) Instrukcja obsługi w języku polskim d) Karta gwarancyjna 3. Tablet Samsung Galaxy Tab II 7.0 P3100 a) Tablet Samsung Galaxy Tab II 7.0 P3100 d) Zasilacz ładowarki 4. Tablet Manta MID9701 9,7 Wi-Fi a) Tablet Manta MID9701 9,7 Wi-Fi d) Przejściówka micro USB gniazdo HOST USB e) Przejściówka micro USB USB f) Zasilacz ładowarki 5. Tablet Manta MID802 8 Wi-Fi a) Tablet Manta MID802 8 Wi-Fi d) Przejściówka micro USB gniazdo HOST USB e) Przejściówka micro USB USB f) Zasilacz ładowarki 6. Tablet Ferguson S3 7 DVB-T a) Tablet Ferguson S3 7 DVB-T b) Ładowarka sieciowa c) Ładowarka samochodowa d) Uchwyt samochodowy e) Przejściówka dla zewnętrznej anteny DVB-T f) Kabel USB do komputera g) Kabel USB dla urządzeń USB h) Słuchawki 7. Tablet Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G a) Tablet Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G d) Przejściówka micro USB gniazdo HOST USB e) Ładowarka USB 5V 2A łącznie z przejściówką micro USB f) Etui skórzane 8. Tablet Modecom FreeTAB 8001 IPS X2 3G+ a) Tablet Modecom FreeTAB 8001 IPS X2 3G+ d) Ładowarka USB 5V 2A łącznie z przejściówką micro USB e) Słuchawki 9. Tablet Huawei MediaPad 10 Link LTE 150 a) Tablet Huawei MediaPad 10 Link LTE 150 d) Zasilacz ładowarki z rozłączanym kablem USB 10. Laptop Acer Aspire E1-570 a) Laptop Acer Aspire E1-570 f) Warunki gwarancji międzynarodowej g) Deklaracja zgodności CE w języku polskim h) Informacje dot. bezpiecznego użytkowania laptopa 11. Laptop Acer Aspire E1-530 a) Laptop Acer Aspire E1-530 f) Warunki gwarancji międzynarodowej g) Deklaracja zgodności CE w języku polskim h) Informacje dot. bezpiecznego użytkowania laptopa 12. Laptop Acer Aspire E5-511 a) Laptop Acer Aspire E5-511 f) Warunki gwarancji międzynarodowej g) Deklaracja zgodności CE w języku polskim h) Informacje dot. bezpiecznego użytkowania laptopa 13. Konsola Sony PlayStation 3 Super Slim 500 GB a) Konsola Sony PlayStation 3 Super Slim 500GB b) Sony PlayStation Move Motion Controller (+ kamera) c) Gamepad Sony DualShock 3 d) Gra Gran Turismo 6 e) Gra Sport Champions 2 f) Przewód komponentowy AV g) Kabel zasilający h) Kabel USB 14. Tablet a) Tablet d) Zewnętrzna ładowarka 5V 2A e) przejściówka micro USB f) przejściówka micro USB - gniazdo HOST USB g) Etui skórzane 15. Tablet LG G Pad 8.0 LTE a) Tablet LG G Pad 8.0 LTE b) Ładowarka c) Kabel USB d) Karta gwarancyjna

6 16. Tablet Prestigio MultiPad Ranger 8.0 3G a) Tablet Prestigio MultiPad Ranger 8.0 3G b) Ładowarka c) Kabel USB d) Karta gwarancyjna 17. Telewizor LG Smart TV 42LB5700 a) Telewizor LG Smart TV 42LB5700 b) stopki podstawy x2szt c) pilot d) baterie do pilota AAAx2szt e) przewód zasilający f) elementy dystansowe uchwytu ściennego x2szt g) wkręty do mocowania podstawy x4szt h) uchwyt przytrzymujący przewody x2szt i) opaska/uchwyt do przewodów x2szt j) instrukcja obsługi k) karta gwarancyjna (plus naklejka z telefonami do serwisów) l) informacja o klasach energetycznych telewizorów 18. Moduł Wi-Fi a) moduł b) kabel USB mini-usb c) rzep do przymocowania modułu do obudowy TV d) instrukcja obsługi e) karta gwarancyjna 19. Telewizor LG Smart TV 47LB5700 a) Telewizor LG Smart TV 47LB5700 b) stopki podstawy x2szt c) pilot d) baterie do pilota AAAx2szt e) przewód zasilający f) elementy dystansowe uchwytu ściennego x2szt g) wkręty do mocowania podstawy x4szt h) uchwyt przytrzymujący przewody x2szt i) opaska/uchwyt do przewodów x2szt j) instrukcja obsługi k) karta gwarancyjna (plus naklejka z telefonami do serwisów) l) informacja o klasach energetycznych telewizorów 20. Laptop Lenovo G50-30 a) Laptop Lenovo G50-30 f) Warunki gwarancji 21. Tablet Huawei MediaPad T1 8.0 LTE a) Tablet Huawei MediaPad T1 8.0 LTE b) Ładowarka c) Kabel USB (do ładowarki i do PC) d) Skrócona instrukcja obsługi e) Karta gwarancyjna 22. Laptop HP 250 G3 a) Laptop HP 250 G3 f) Warunki gwarancji

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Regulaminu Promocji Nowy Internet Power LTE ze sprzętem już za 0 zł na start z dnia r. Lista promocji, w których klient może kupić wybrany sprzęt na raty: Regulamin Promocji Nowy Internet Power LTE Regulamin Promocji Nowy Internet Power LTE ze sprzętem na własność Regulamin Promocji Nowy Internet Power LTE Trafny Wybór Regulamin Promocji Nowy Internet Power LTE Tylko SIM Regulamin Promocji Internet Power LTE dla stałych Abonentów Regulamin Promocji Internet Power LTE - Tylko SIM dla stałych Abonentów Regulamin Promocji Multimedialna - więcej danych dla stałych Abonentów Regulamin Promocji Multimedialna - więcej danych z rabatem dla stałych Abonentów Regulamin Promocji Nowy Internet Domowy Power LTE

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania MAS/PDF74/0414 Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania Nowy telefon co 12 miesięcy (dalej: Promocja ) to promocja dostępna dla abonentów: zawierających

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Z niniejszej oferty promocyjnej mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy Regulamin Oferty Promocyjnej 4.0 iphone1 6 m-cy obowiązuje od 2L września 2012 r( do odwołania( (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej Operator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Pakiet 15 zł za 10zł. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo