Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laserowe urządzenie wielofunkcyjne"

Transkrypt

1 Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

2 Zawartość tej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. W żadnym przypadku firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikające z obsługi urządzenia. Copyright Centronics jest znakiem towarowym firmy Centronics Data Computer Corporation. PCL i PCL 6 są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP, Windows 2003 i Windows Vista to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. PostScript 3 jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems, Inc. UFST i MicroType jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter i Macintosh to znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.

3 ZAWARTOŚĆ 1. Wprowadzenie Funkcje specjalne Omówienie drukarki Opis diody LED Status Więcej informacji Wybieranie lokalizacji Konfiguracja systemu Przegląd menu Zmiana języka wyświetlacza Ustawianie daty i godziny Zmiana domyślnego trybu Ustawianie dźwięku Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Korzystanie z trybów oszczędzania Ustawianie limitu czasu zadania drukowania Przegląd oprogramowania Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Wymagania systemowe Konfiguracja sieci Wprowadzenie Obsługiwane systemy operacyjne Konfigurowanie protokołu TCP/IP Konfigurowanie sieci EtherTalk Ustawianie szybkości sieci Ethernet Przywracanie konfiguracji sieci Drukowanie strony konfiguracji sieci Wkładanie oryginałów i nośników druku Wkładanie oryginałów Wybieranie nośnika wydruku Wkładanie papieru Ustawianie rozmiaru i typu papieru Wybieranie miejsca odbioru Kopiowanie Wybieranie podajnika papieru Kopiowanie Zmienianie ustawień dla każdej kopii Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Kopiowanie na obu stronach papieru Ustawianie limitu czasu kopiowania

4 7. Podstawowe zadania drukowania Drukowanie dokumentu Anulowanie zadania drukowania Skanowanie Podstawy skanowania Skanowanie do aplikacji za pomocą połączenia lokalnego Skanowanie za pomocą połączenia sieciowego Zmienianie ustawień dla każdego zadania skanowania Zmienianie domyślnych ustawień skanowania Konfigurowanie Książki adresowej Faksowanie Wysyłanie faksu Ustawianie nagłówka faksu Dopasowanie ustawień dokumentu Automatyczne wysyłanie faksu Ręczne wysyłanie faksu Potwierdzanie transmisji Automatyczne ponowne wybieranie numeru Ponowne wybieranie ostatniego numeru Odbieranie faksu Wybieranie podajnika papieru Zmienianie trybów odbierania Automatyczny odbiór w trybie Faks Ręczny odbiór w trybie Telefon Ręczne odbieranie za pomocą telefonu wewnętrznego Automatyczny odbiór w trybie Odb./Faks Odbieranie faksów w trybie DRPD Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania Odbieranie faksów do pamięci Drukowanie odebranych faksów z obu stron papieru Inne sposoby faksowania Wysyłanie faksu do wielu odbiorców Wysyłanie faksu z opóźnieniem Wysyłanie priorytetowego faksu Przekazywanie faksów Konfiguracja faksu Zmienianie opcji konfiguracji faksu Zmienianie domyślnych ustawień dokumentu Automatyczne drukowanie raportu wysłanych faksów Zmiana ustawień wykrywania sygnału wybierania Konfigurowanie ksiązki telefonicznej Korzystanie z pamięci flash USB Informacje o pamięci USB Podłączanie urządzenia pamięci USB Skanowanie do urządzenia pamięci USB Drukowanie z urządzenia pamięci USB Wykonywanie kopii zapasowych danych Zarządzanie pamięcią USB

5 12. Materiały eksploatacyjne i akcesoria Kasety z tonerem Akcesoria Konserwacja Drukowanie raportów Czyszczenie urządzenia Konserwacja kasety z tonerem Zarządzanie urządzeniem z witryny internetowej Sprawdzenia numeru seryjnego urządzenia Rozwiązywanie problemów Usuwanie zacięcia dokumentów Usuwanie zacięć papieru Opis komunikatów na wyświetlaczu Komunikaty związane z kasetą z tonerem Rozwiązywanie innych problemów Instalowanie akcesoriów Środki ostrożności podczas instalowania akcesoriów Instalowanie modułu pamięci DIMM Dane techniczne Ogólne dane techniczne Dane techniczne drukarki Dane techniczne skanera i kopiarki Dane techniczne faksu Indeks

6 Informacje o bezpieczeństwie Podczas korzystania z urządzenia należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy W tej instrukcji zostały użyte następujące ważne symbole: OSTRZEŻENIE: Sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń, jeśli nie będą przestrzegane odpowiednie zalecenia. PRZESTROGA: Sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną niewielkich lub średnich obrażeń, jeśli nie będą przestrzegane odpowiednie zalecenia. OSTRZEŻENIE: Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka (pociągnij za wtyczkę, a nie za przewód), jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Aby uniknąć porażenia prądem lub działania promieniowania laserowego, nie należy zdejmować osłon ani wykręcać śrub innych niż te, o których mowa w niniejszej instrukcji. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka (pociągnij za wtyczkę, a nie za przewód) w następujących sytuacjach: Na urządzenie została rozlana ciecz. Urządzenie może wymagać konserwacji lub naprawy. Obudowa zewnętrzna urządzenia została uszkodzona. Nie należy podpalać zużytego toneru lub pojemników z tonerem. Toner może zapalić się w zetknięciu z otwartym ogniem. Zużytą kasetę można zwrócić do przetworzenia u autoryzowanego sprzedawcy. Zużyte pojemniki z tonerem należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie należy trzymać z dala od łatwopalnych płynów, gazów i aerozoli. Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do takiego źródła zasilania, jakie zostało opisane na wewnętrznej stronie okładki niniejszego podręcznika. Przewód zasilania należy podłączać bezpośrednio do gniazdka sieciowego i nie należy używać przedłużacza. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia lub przerwania przewodu zasilania, ani nie wolno go modyfikować. Nie należy na nim stawiać ciężkich przedmiotów. Nie należy go mocno ciągnąć ani wyginać bardziej niż jest to konieczne. Te czynności mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wywołać pożar. Jeśli przewód zasilania zostanie uszkodzony (żyły zostaną odsłonięte, nastąpi rozłączenie itp.), należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu, aby wymienić go na nowy. Korzystanie z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. PRZESTROGA: Urządzenie należy chronić przed wilgocią lub złymi warunkami atmosferycznymi, np. deszczem lub śniegiem. Przed przesunięciem urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Podczas przesuwania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Przed przesunięciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie zewnętrzne połączenia zostały odłączone, a w szczególności że odłączono przewód zasilania od gniazdka sieciowego. Uszkodzone przewody zasilania powodują ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Przewód należy wyciągać z gniazdka, pociągając za wtyczkę, a nie za sam przewód. W celu odłączenia przewodu zasilania, należy ciągnąć go za wtyczkę. Nie należy ciągnąć za sam przewód. Może to spowodować uszkodzenie przewodu, prowadzące do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Ze względów bezpieczeństwa należy odłączać przewód zasilania od gniazdka sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, na przykład podczas świąt. Należy uważać, aby do urządzenia nie dostały się spinacze, zszywki lub inne małe metalowe przedmioty. Toner (zużyty lub nie) oraz pojemniki z tonerem należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ze względu na konieczność ochrony środowiska nie należy wyrzucać urządzenia ani zużytych materiałów eksploatacyjnych do kosza z odpadami pochodzenia domowego. Zużyte urządzenia/materiały można zwrócić do przetworzenia u autoryzowanego sprzedawcy. Wnętrze urządzenia może być bardzo gorące. Nie dotykać elementów oznaczonych etykietą wysoka temperatura. W przeciwnym razie można się poparzyć. Obszar utrwalania w urządzeniu może być bardzo gorący. Podczas usuwania zakleszczonego papieru należy zachować ostrożność. Urządzenie należy trzymać z dala od wilgoci i kurzu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej lub pochyłej powierzchni. Jeśli się ono przewróci, może spowodować urazy. Nie należy używać folii aluminiowej, kalki lub innych przewodzących typów papieru, aby uniknąć pożaru lub awarii urządzenia. Należy upewnić się, że miejsce w którym używane jest urządzenie jest dobrze wentylowane i przestronne. Dobra wentylacja jest szczególnie istotna, gdy urządzenie jest intensywnie eksploatowane. Nie należy na siłę otwierać pojemników z tonerem. Toner może się rozsypać, pobrudzić ubranie lub ręce, lub ulec przypadkowemu zapłonowi. W przypadku dostania się toneru lub zużytego toneru do gardła wraz z powietrzem należy przepłukać usta dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli toner lub zużyty toner dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody. Jeśli to konieczne, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli toner lub zużyty toner zostanie połknięty, należy go rozcieńczyć wypijając dużą ilość wody. Jeśli to konieczne, należy skonsultować się z lekarzem. i

7 PRZESTROGA: Podczas wyjmowania zakleszczonego papieru lub wymiany toneru należy uważać, aby toner nie dostał się na ubranie lub skórę. W przypadku kontaktu skóry z tonerem należy umyć ją dokładnie wodą i mydłem. Jeśli toner dostanie się na ubranie, należy go zmyć zimną wodą. Gorąca woda spowoduje utrwalenie toneru na materiale, co uniemożliwi usunięcie plam. Nie wolno patrzeć prosto na lampę - może ona uszkodzić wzrok. W przypadku ładowania papieru należy uważać, aby nie przytrzasnąć lub zranić palców. W trakcie pracy, wałki przenoszące papier i oryginały obracają się. Zainstalowane urządzenie zabezpieczające umożliwia bezpieczną obsługę urządzenia. Należy jednak uważać, aby nie dotknąć wałków podczas pracy. W przeciwnym razie może dojść do urazów. Nagromadzenie się dużych ilości kurzu wewnątrz urządzenia może być przyczyną pożaru lub awarii. Skonsultuj się z przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat czyszczenia wnętrza maszyny i opłat za takie usługi. Jeśli konieczne jest przesunięcie urządzenia z zamontowanym opcjonalnym zasobnikiem papieru, nie należy pchać górnej części głównej jednostki. Może to spowodować odłączenie opcjonalnego zasobnika papieru i skutkować obrażeniami. Uwaga: Korzystanie z elementów sterujących lub zmiana albo wykorzystanie procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji mogą skutkować narażeniem na działanie szkodliwego promieniowania. W przypadku Ameryki Północnej Przepisy CDRH To urządzenie jest zgodne z zarządzeniem 21 CFR, podrozdział J, dotyczącym produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera diodę laserową AlGaAs o mocy 5 miliwatów o długości fali nanometrów. Urządzenie nie emituje niebezpiecznego promieniowania, ponieważ wiązka jest całkowicie zamknięta we wszystkich trybach eksploatacji i konserwacji. Ostrzeżenie: Korzystanie z elementów sterujących lub zmiana albo wykorzystanie procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji mogą skutkować narażeniem na działanie szkodliwego promieniowania. Zasilanie Gniazdko zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu Ten produkt podczas pracy generuje ozon. Zazwyczaj poziom ozonu jest bezpieczny dla operatorów. Jeśli czuć zapach ozonu, należy przewietrzyć pomieszczenie. W przypadku faksu i telefonu Podczas używania telefonu należy przestrzegać następujących podstawowych zasad, minimalizujących ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń. Nie używać produktu w pobliżu wody, np. w pobliżu wanien, umywalek, zlewów lub pralek, w wilgotnych piwnicach lub w pobliżu basenów. Unikać używania telefonu w czasie burzy z piorunami. Istnieje ryzyko porażenia prądem spowodowanego piorunem. Nie należy używać telefonu w pobliżu wycieku gazu w celu zgłoszenia takiego wycieku. Używać wyłącznie przewodu telefonicznego o numerze 26 AWG lub wyższym. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE. Bezpieczeństwo lasera: To urządzenie należy do grupy urządzeń laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera diodę laserową o mocy 5 miliwatów o długości fali nanometrów. Z tyłu urządzenia znajduje się następujące oznaczenie. ii

8 Deklaracja zgodności Uwaga dla użytkowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ten produkt jest zgodny z istotnymi wymaganiami i postanowieniami dyrektywy Rady 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 roku o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności. Uwaga dla użytkowników linii analogowych PSTN w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Urządzenie zaprojektowano w sposób umożliwiający korzystanie z linii analogowych PSTN w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodność z lokalną siecią PSTN zależy od ustawień oprogramowania centrali. W przypadku przenoszenia urządzenia do innego kraju należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. W przypadku problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z przedstawicielem serwisu. Aficio SP 3200SF/SP 3200SF : Deklaracja zgodności CE jest dostępna w Internecie pod adresem: Informacje o oznaczeniach CE (dla krajów Unii Europejskiej) Producent: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan Autoryzowany przedstawiciel: RICOH EUROPE B.V. Prof. W.H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen The Netherlands Lokalizacje naklejek i etykiet i PRZESTROGA OSTRZEŻENIE W różnych miejscach urządzenia pokazanych poniżej znajdują się znaki OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. Ze względów bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze wskazówkami i korzystać z urządzenia w sposób zalecany w niniejszej instrukcji. * Ta etykieta znajduje się na gorących powierzchniach. Nie należy ich dotykać. Zgodnie z normą IEC w niniejszym urządzeniu wykorzystano następujące symbole głównego wyłącznika zasilania: oznacza WŁĄCZONE. oznacza WYŁĄCZONE. Program ENERGY STAR Informacje dla użytkownika o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Użytkownicy na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii Nasze produkty zawierają elementy wysokiej jakości, które są zaprojektowane w sposób umożliwiający utylizację. Nasze produkty oraz ich opakowania są oznaczone poniższym symbolem. Ten symbol oznacza, że produktu nie można traktować jako odpadów komunalnych. Produkt należy utylizować oddzielnie, korzystając z możliwości jego zwrotu lub oddania do punktu utylizacji odpadów. Postępowanie według niniejszych instrukcji zapewnia właściwe przetworzenie produktu, co pomaga zmniejszyć potencjalny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby ucierpieć w przypadku niewłaściwych działań. Utylizacja produktów pomaga oszczędzać zasoby naturalne i chronić środowisko. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat systemów zwrotu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się ze sklepem, w którym został on zakupiony lub z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub serwisu. iii Program ENERGY STAR zachęca do oszczędzania energii poprzez promowanie energooszczędnych komputerów i innych urządzeń biurowych. W ramach programu wspierane jest projektowanie i dystrybucja produktów z funkcjami oszczędzania energii. Jest to program otwarty, w którym producenci biorą udział dobrowolnie. Dotyczy on takich produktów jak: komputery, monitory, drukarki, faksy, kopiarki, skanery i urządzenia wielofunkcyjne. Standardy i logo Energy Star są takie same na całym świecie.

9 UWAGA Uwaga dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Stosowanie tych reguł ma zapewniać odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie wytwarza, stosuje i może emitować promieniowanie w zakresie częstotliwości radiowych. Jeżeli nie będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. W przypadku, gdy niniejsze urządzenie powoduje występowanie szkodliwych zakłóceń w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które zanikają po wyłączeniu tego urządzenia, zaleca się, aby użytkownik podjął próbę usunięcia tych zakłóceń przy zastosowaniu następujących metod: Zmiana położenia anteny odbiornika. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego znajdującego się w innym obwodzie niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik. Skontaktowanie się z przedstawicielem handlowym lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Ostrzeżenie Zmiany lub modyfikacje, które nie są jawnie dopuszczone przez organ odpowiedzialny za zgodność, mogą naruszyć prawo użytkownika do używania urządzenia. Uwagi dotyczące amerykańskiej ustawy o ochronie konsumenta usług telefonicznych Telephone Consumer Protection Act (obowiązuje tylko w USA) Ustawa o ochronie konsumenta usług telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 czyni niezgodnym z prawem wysyłanie przy użyciu komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym faksu, wiadomości, jeśli taka wiadomość nie zawiera czytelnie umieszczonych na górnym lub dolnym marginesie każdej wysyłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji informacji o dacie i godzinie wysłania, danych pozwalających na identyfikację firmy, jednostki lub osoby wysyłającej wiadomość oraz numeru telefonu urządzenia nadawczego, firmy, jednostki lub osoby. (Podany numer telefonu nie może być numerem 900 lub innym numerem, z którym połączenie jest droższe niż opłata za połączenia lokalne lub międzymiastowe). Aby wprowadzić te informacje do urządzenia faksującego, przejdź do rozdziału Ustawianie ID urządzenia Aby wprowadzić do urządzenia identyfikator firmy oraz numer telefonu firmowego lub przesyłającego faks, postępuj zgodnie z opisaną poniżej procedurą. Ta informacja jest wysyłana razem z dokumentem przez funkcję nagłówka faksu. Poza tymi informacjami należy pamiętać o zaprogramowaniu w urządzeniu daty i godziny. USA Wymagania FCC 1. Ten sprzęt jest zgodny z częścią 68 przepisów FCC i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Na pokrywie tego urządzenia znajduje się etykieta zawierająca, oprócz innych informacji, identyfikator produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXXX. Numer ten należy ujawnić na żądanie operatora sieci telefonicznej. 2. Ten sprzęt korzysta z gniazdka RJ11C USOC. 3. Wtyczka i gniazdko użyte do podłączenia sprzętu do okablowania budynku i sieci telefonicznej muszą być zgodne z częścią 68 przepisów FCC i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Do urządzenia dołączony jest zgodny z wymogami FCC telefoniczny kabel połączeniowy i wtyczka modułowa. Podłącza się ją do zgodnego gniazda modułowego, które także musi być zgodne z odpowiednimi przepisami. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja instalacji. 4. Numer REN służy do określania liczby urządzeń, które mogą być podłączone do linii telefonicznej. Zbyt duża liczba REN na linii telefonicznej może spowodować, że urządzenie nie będzie sygnalizować połączeń przychodzących. W większości, ale nie we wszystkich obszarach, suma REN nie powinna przekroczyć pięciu (5,0). Informacje na temat liczby urządzeń dających się podłączyć do linii można uzyskać od miejscowego operatora sieci telefonicznej. Numer REN niniejszego produktu jest zawarty w identyfikatorze produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXXX. Numerowi REN odpowiadają cyfry zastąpione tutaj znakami ## bez kropki dziesiętnej, np. 03 odpowiada numerowi REN 0,3. 5. Jeśli to urządzenie spowoduje zak ócenia w sieci telefonicznej, operator telekomunikacyjny poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem, że wymagane może być tymczasowe przerwanie świadczenia usług. W sytuacji, gdy zawiadomienie z wyprzedzeniem okaże się niemożliwe, operator sieci powiadomi użytkownika najszybciej, jak to będzie to możliwe. Ponadto użytkownik zostanie poinformowany o możliwości złożenia skargi do FCC. 6. Operator telekomunikacyjny może wprowadzić zmiany w urządzeniach, wyposażeniu i działaniu procedur, które mogą wpłynąć na działanie sprzętu. W takiej sytuacji operator powiadomi użytkownika o takich zmianach z wyprzedzeniem, aby umożliwić wprowadzenie zmian niezbędnych do zapewnienia nieprzerwanego działania. 7. W przypadku wystąpienia problemów z niniejszym urządzeniem lub w celu uzyskania informacji na temat napraw i gwarancji należy skontaktować się z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA firmy Ricoh American Corporation pod numerem FASTFIX. Jeżeli sprzęt zakłóca działanie sieci telefonicznej, operator sieci może zwrócić się do użytkownika z żądaniem jego odłączenia do czasu rozwiązania problemu. 8. W przypadku wystąpienia problemów z eksploatacją urządzenia (zacinanie się dokumentów, kopii, błędy komunikacji) należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów w niniejszej instrukcji. 9. Połączenie z usługą party line podlega opłatom stanowym. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze stanową komisją publicznej użyteczności, publiczną komisją usług lub komisją korporacyjną. 10. Jeżeli w domu stosowany jest system alarmowy podłączony do linii telefonicznej, należy sprawdzić, czy montaż tego urządzenia nie powoduje jego wyłączenia. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z operatorem telefonicznym lub wykwalifikowanym instalatorem. iv

10 PODCZAS PROGRAMOWANIA WAŻNYCH NUMERÓW I/LUB WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ PRÓBNYCH Z TYMI NUMERAMI: 1. Nie rozłączaj się i krótko opisz sytuację dyspozytorowi. 2. Takie czynności należy wykonywać poza godzinami szczytu, na przykład wcześnie rano lub późno wieczorem. KANADA Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich specyfikacji przemysłu kanadyjskiego. Numer REN (Ringer Equivalence Number) przypisany każdemu terminalowi przyłączonemu do linii telefonicznej stanowi wskazówkę przy określaniu maksymalnej liczby terminali, które można przyłączyć do jednej linii. Zakończenie interfejsu może składać się z dowolnej kombinacji urządzeń, pod warunkiem zgodności z wymaganiem, aby suma REN dla wszystkich urządzeń nie przekroczyła pięciu. v

11 1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego wielofunkcyjnego produktu. Urządzenie to udostępnia funkcje drukowania, kopiowania i faksowania. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: Funkcje specjalne Omówienie drukarki Opis diody LED Status Więcej informacji Wybieranie lokalizacji Funkcje specjalne Nowe urządzenie ma funkcje specjalne poprawiające jakość druku. Urządzenie zapewnia: Druk o doskonałej jakości i z dużą szybkością Można drukować z rozdzielczością do dpi [Best]. Patrz sekcja Oprogramowanie. Urządzenie drukuje na papierze w formacie A4 z szybkością do 28 ppm a, a na papierze o rozmiarze letter z szybkością do 30 ppm. W przypadku druku dwustronnego urządzenie drukuje na papierze w formacie A4 z szybkością do 19 ipm b, a na papierze o rozmiarze letter z szybkością do 21 ipm. Wygodne podawanie papieru Podajnik uniwersalny obsługuje papier z 250 nagłówkiem, koperty, etykiety, folie przezroczyste, nośniki o niestandardowych rozmiarach, karty pocztowe oraz ciężki papier. Podajnik uniwersalny mieści do 50 arkuszy zwykłego papieru. Podajnik 1 na 250 arkuszy i opcjonalny podajnik 2 na 250 arkuszy obsługuje zwykły papier o różnych rozmiarach. Tworzenie profesjonalnych dokumentów Drukowanie znaków wodnych. Dokumenty można dostosować za pomocą takich napisów, jak Poufne. Patrz sekcja Oprogramowanie. Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy na każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na arkuszach papieru, które następnie można skleić razem w celu uzyskania plakatu. Patrz sekcja Oprogramowanie. Oszczędność czasu i pieniędzy Można także drukować wiele stron na jednym arkuszu w celu oszczędzania papieru. Można używać wstępnie zadrukowanych formularzy oraz zwykłego papieru z nagłówkiem. Patrz sekcja Oprogramowanie. To urządzenie automatycznie oszczędza energie elektryczną w istotny sposób zmniejszając zużycie energii, gdy nie jest używane. Rozszerz możliwości urządzenia Urządzenie ma 96 MB pamięci, którą można rozszerzyć do 320 MB. Do urządzenia można dodać opcjonalny podajnik 2 na 250 arkuszy. Ten podajnik umożliwia rzadsze uzupełnianie papieru w urządzeniu. Emulacja Zoran IPS* (PS) umożliwia drukowanie w formacie PS. * Emulacja Zoran IPS zgodna z PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 i OneImage są znakami towarowymi firmy Zoran Corporation. * 136 czcionek PS3 Zawiera UFST i MicroType firmy Monotype Imaging Inc. Drukowanie w różnych środowiskach Można drukować w systemie Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/ Vista. Urządzenie jest zgodne z wieloma systemami Macintosh. Drukarka jest wyposażona zarówno w interfejs USB, jak i równoległy. Korzystanie z urządzeń pamięci flash USB Jeśli jest używane urządzenie pamięci USB, urządzenie może je obsługiwać na różne sposoby. Można zeskanować dokumenty i zapisać je w takim urządzeniu. Można bezpośrednio wydrukować zapisane tam dane. Można wykonać kopię zapasową danych i przywrócić pliki kopii zapasowej do pamięci urządzenia. a. stron na minutę b. obrazów na minutę 1.1 <Wprowadzenie>

12 Omówienie drukarki Oto główne elementy urządzenia: Widok z przodu Widok z tyłu 1 APD (automatyczny podajnik dokumentów) 1 10 podajnik 1 2 dokument z prowadnicami 11 opcjonalny podajnik 2 3 podajnik wejściowy dokumentu 12 podajnik uniwersalny 4 pokrywa skanera 13 wspornik wyjściowy 5 zasobnik wyjściowy dokumentów 14 port pamięci USB 6 panel sterowania 15 rozszerzenie podajnika uniwersalnego 7 zasobnik wyjściowy 16 prowadnice szerokości papieru podajnika uniwersalnego 8 pokrywa przednia 17 szyba skanera 9 wskaźnik poziomu papieru 18 kaseta z tonerem 1 pokrywa płyty sterującej 7 gniazdo rozszerzenia telefonu (EXT) 2 port sieci 8 zespół druku dwustronnego 3 port USB 9 złącze zasilania 4 port równoległy 10 przełącznik zasilania 5 złącze kabla opcjonalnego podajnika 2 6 gniazdo linii telefonicznej (LINE) 11 pokrywa tylna 1. W tym przewodniku użytkownika automatyczny podajnik dokumentów jest określany skrótem APD. 1.2 <Wprowadzenie>

13 Omówienie panelu sterowania 1 Przyciski szybkiego wybierania: Umożliwiają zapisanie często wybieranych numerów faksów i adresów oraz wprowadzenie ich po nacisnięciu kilku przycisków. 2 Shift: Umożliwia zmianę przycisków szybkiego wybierania w celu uzyskania dostępu do numerów od 16 do Address Book: Umożliwia zapisanie często używanych numerów faksów w pamięci lub wyszukanie zapisanych numerów faksów lub adresów . Umożliwia również wydrukowanie listy Książki adresowej/ksiązki telefonicznej list. 4 Resolution: Dopasowuje rozdzielczość dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. 5 Redial/Pause: W trybie gotowości powoduje ponowne wybranie ostatniego numeru, a w trybie edycji wstawia pauzę do numeru faksu. 13 Back: Przejście do wyższego poziomu menu. 14 Status: Pokazuje stan urządzenia. Patrz strona Darkness: Dopasowuje jasność dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. 16 Original Type: Wybiera typ dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. 17 Reduce/Enlarge: Zmniejszanie lub powiększanie kopii w stosunku do oryginału. 6 Fax: Włącza tryb Fax. 18 USB Print: Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików zapisanych w urządzeniu pamięci USB po włożeniu go do portu pamięci USB z przodu urządzenia. 7 Copy: Aktywuje tryb kopiowania. 19 Duplex: Umożliwia drukowanie na obu stronach papieru. 8 Scan/ Aktywuje tryb skanowania. 20 Toner Save: Umożliwia oszczędzenie toneru poprzez zmniejszenie jego zużycia podczas drukowania. 9 Wyświetlacz: Pokazuje bieżący stan i wyświetla monit podczas działania. 21 Klawiatura numeryczna: Wybiera numer lub wprowadza znaki alfanumeryczne. 10 Menu: Przełącza do trybu Menu i przewija dostępne menu. 22 On Hook Dial: Włącza linię telefoniczną. 11 Przyciski przewijania: Umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości. 23 Stop/Clear: Zatrzymuje działanie w dowolnej chwili. W trybie gotowości zeruje/anuluje opcje kopiowania, takie jak zaciemnienie, ustawienie typu dokumentu, rozmiar kopii i liczba kopii. 12 OK: Potwierdza wybór na ekranie. 24 Start: Rozpoczyna zadanie. 1.3 <Wprowadzenie>

14 Opis diody LED Status Dioda LED Status panelu sterowania pokazuje stan urządzenia. Patrz tabela poniżej, aby dowiedzieć się o stanie urządzenia. Wyłączony Stan Opis Urządzenie pracuje w trybie off-line. Urządzenie jest w trybie oszczędzania energii. Po odebraniu danych lub naciśnięciu dowolnego przycisku, włącza się ono automatycznie. Zielony Włączone Urządzenie jest włączone i można go używać. Miganie Gdy podświetlenie miga powoli, urządzenie odbiera dane z komputera. Gdy podświetlenie szybko miga, urządzenie drukuje dane. Stan Opis Czerwony Włączone Kaseta z tonerem jest całkowicie pusta. Usuń starą kasetę z tonerem i zainstaluj nową. Patrz strona Nastąpiło zakleszczenie papieru. Aby rozwiązać problem, patrz strona Pokrywa przednia jest otwarta. Zamknij pokrywę przednią. Nie ma papieru w zasobniku. Włóż papier do podajnika. Zainstalowana kaseta z tonerem nie jest oryginalna i wybrano opcję Stop po wyświetleniu monitu Nieoryg. toner. Patrz strona Upłynął okres eksploatacji kasety z tonerem i wybrano opcję Stop po wyświetleniu monitu Toner wyczerpany. Patrz strona Maszyna się zatrzymała z powodu poważnego błędu. Sprawdzić komunikat o błędzie na wyświetlaczu. Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem znaczeń komunikatów o błędach, patrz strona Miganie Wystąpił drobny błąd i urządzenie czeka na jego usunięcie. Sprawdzić komunikat o błędzie na wyświetlaczu. Po usunięciu problemu urządzenie wznawia pracę. Zainstalowana kaseta z tonerem nie jest oryginalna i wybrano opcję Kontynuuj po wyświetleniu monitu Nieoryg. toner. Patrz strona Upłynął okres eksploatacji kasety z tonerem i wybrano opcję Kontynuuj po wyświetleniu monitu Toner wyczerpany. Patrz strona Niski poziom toneru w kasecie. Zamów nową kasetę z tonerem. Jakość druku można chwilowo poprawić przez rozprowadzenie toneru w kasecie. Patrz strona <Wprowadzenie>

15 Więcej informacji Więcej informacji dotyczących konfigurowania i korzystania z urządzenia można znaleźć w następujących zasobach, w wersji drukowanej lub elektronicznej. Skrócona instrukcja instalacji Elektroniczna wersja Przewodnika użytkownika Zawiera informacje o konfiguracji urządzenia, w związku z czym należy postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami, aby przygotować urządzenie do pracy. Zawiera szczegółowe instrukcje korzystania z wszystkich funkcji urządzenia oraz informacje dotyczące konserwacji urządzenia, rozwiązywania problemów oraz instalowania akcesoriów. Ten przewodnik zawiera również sekcję Oprogramowanie zawierającą informacje o sposobie drukowania dokumentów za pomocą urządzenia w różnych systemach operacyjnych oraz korzystania z dostarczanych programów narzędziowych. Wybieranie lokalizacji Wybierz równe, stabilne miejsce z odpowiednią ilością wolnej przestrzeni, umożliwiającą przepływ powietrza. Dodatkowa przestrzeń powinna być pozostawiona w celu umożliwienia otwierania pokryw i podajników. Miejsce powinno być dobrze wentylowane i powinno znajdować się z dala od światła słonecznego, źródeł ciepła, zimna oraz wilgoci. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu krawędzi biurka lub stołu. Odstępy Przód: 482,6 mm (miejsce niezbędne do wyjęcia podajnika papieru) Tył: 100 mm (potrzebne do wentylacji) Strona prawa: 100 mm (potrzebne do wentylacji) Strona lewa: 100 mm (potrzebne do wentylacji) Uwaga Podręczniku użytkownika w innych językach dostępne są w folderze Manual na dysku CD Sterowniki drukarki i skanera oraz programy narzędziowe do urządzenia Type 104. Przewodnik użytkownika drukarki sieciowej Dysk CD Sterowniki drukarki i skanera oraz programy narzędziowe do urządzenia Type 104 zawiera informacje dotyczące konfiguracji i podłączania urządzenia do sieci. Pomoc sterownika drukarki Zawiera informacje pomocy dotyczące właściwości sterownika drukarki oraz instrukcje konfiguracji właściwości do drukowania. Aby przejść do ekranu pomocy sterownika drukarki, kliknij opcję Pomoc w oknie dialogowym właściwości drukarki. 1.5 <Wprowadzenie>

16 2 Konfiguracja systemu Ten rozdział zawiera przegląd menu dostępnych w urządzeniu oraz szczegółowe instrukcje konfiguracji systemów urządzenia. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: Przegląd menu Zmiana języka wyświetlacza Ustawianie daty i godziny Zmiana domyślnego trybu Ustawianie dźwięku Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Korzystanie z trybów oszczędzania Ustawianie limitu czasu zadania drukowania Przegląd menu Panel sterowania udostępnia różne menu umożliwiające skonfigurowanie urządzenia lub skorzystanie z jego funkcji. Dostęp do menu jest możliwy po naciśnięciu przycisku Menu. Patrz poniższy schemat. Menu dostępne w trybie Fax, Copy lub Scan są różne. Funk. faksu Zaciemnienie Wysyl.do wielu Wysyl. opozn. Wysyl.prioryt. Wys. przekaz. Odb. przekaz. Bezp. odbier. Dodaj strone Anuluj zadanie Konfig. faksu Wysylanie Licz.powt.wyb. War. wyb. pon. Prefiks wyb. Tryb ECM Rap. wysylania Obr. potw.odb. Odbieranie Tryb odb. Licz.syg. odb. Naz.stemp.odb. Kod rozp. odb. Autom. zmniej. Odrzuc rozmiar Kon. faks.-sm. Tryb DRPD Zmien domyslne Rozdzielczosc Zaciemnienie Raport autom. Funkcja kopiowania Sort. kopii 2 str. na ark. 4 str. na ark. Kopia ID Kopia plakat. Kopia klon Usun tlo Konfig. kopii Zmien domyslne Kopie Zmn./powieksz Zaciemnienie Typ oryginalu Funkcja skanowania Pamiec USB Rozmiar skan. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. Format skan. Rozmiar skan. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. FTP Rozmiar skan. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. SMB Rozmiar skan. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. Sieć TCP/IP EtherTalk Szyb. Ethernet Wyczysc ustaw. Inf. o sieci Konfiguracja systemu (ciąg dalszy) Dzwiek/Glosn. Dzwiek klaw. Dzwiek alarmu Glosnik Dzwonek Raport Konserwacja Wyczysc beben Ignoruj toner Us. kom. braku Mat. eksploat. Numer seryjny Wyczysc ustaw. Konfiguracja systemu Konfig.urzadz. ID urzadzenia Nr faksu Data i czas Tryb zegara Jezyk Tryb domyslny Oszcz. energii Sk.tryb.osz.en Limit czasu Lim.cz.sk.sie. Lim.czasu zad. Importuj ust. Eksportuj ust. Konfig. pap. Format pap. Typ papieru Zrodlo papieru Konfiguracja skanowania Zmien domyslne Pamiec USB FTP SMB 2.1 <Konfiguracja systemu>

17 Zmiana języka wyświetlacza Aby zmienić język wyświetlany na panelu sterowania, należy wykonać następujące czynności: 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Jezyk, a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego języka, a następnie naciśnij.ok. 5 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Ustawianie daty i godziny Bieżąca data i godzina są pokazywane na wyświetlaczu, gdy urządzenie jest włączone i gotowe do pracy. Na wszystkich faksach wydrukowana będzie data i godzina. Uwaga Jeśli zasilanie urządzenia zostanie odcięte, po przywróceniu zasilania należy ustawić ponownie właściwą godzinę i datę. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Data i czas, a następnie naciśnij OK. 4 Wprowadź prawidłową datę i godzinę za pomocą klawiatury numerycznej. Miesiąc = 01 do 12 Dzień = 01 do 31 Rok = wymaga czterech cyfr Godzina = 01 do 12 (tryb 12-godzinny) 00 do 23 (tryb 24-godzinny) Minuta = 00 do 59 6 Naciśnij OK, aby zapisać godzinę i datę. W przypadku wprowadzenia złej liczby zostanie wyświetlony komunikat Poza zakresem i urządzenie nie przejdzie do następnej czynności. W takim przypadku wystarczy ponownie wprowadzić prawidłowa liczbę. 7 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Zmiana trybu zegara Urządzenie umożliwia wyświetlanie bieżącego czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Tryb zegara, a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania, aby wybrać inny tryb, a następnie naciśnij OK. 5 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Zmiana domyślnego trybu Urządzenie jest wstępnie ustawione w trybie Fax. Tryb domyślny można przełączać pomiędzy trybami Fax i Copy. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Tryb domyslny, a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego domyślnego trybu, a następnie naciśnij OK. 5 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Uwaga Format daty może różnić się w zależności od kraju. Można również użyć przycisków przewijania, aby przenieść kursor pod cyfrę, którą należy skorygować, i wprowadzić nową wartość. 5 Aby wybrać AM lub PM w przypadku formatu 12-godzinnego, naciśnij przycisk lub albo dowolny przycisk cyfry. Gdy kursor nie znajduje się na wskaźniku AM lub PM, naciśnięcie przycisku lub powoduje natychmiastowe przesunięcie kursora do tego wskaźnika. Tryb zegara można zmienić na 24-godzinny (np. 01:00 PM na 13:00) Szczegółowe informacje zostały podane w następnej sekcji. 2.2 <Konfiguracja systemu>

18 Ustawianie dźwięku Kontrolować można następujące dźwięki: Dzwiek klaw.: Włącza i wyłącza dźwięk klawiszy. Ustawienie tej opcji na Wl. powoduje odtworzenie sygnału dźwiękowego przy każdym naciśnięciu klawisza. Dzwiek alarmu: Włącza i wyłącza dźwięk alarmu. Ustawienie tej opcji na Wl., powoduje odtworzenie dźwięku alarmu w przypadku wystąpienia błędu lub zakończeniu komunikacji faksu. Glosnik: Włącza i wyłącza odtwarzane przez głośnik dźwięki linii telefonicznej, takie jak sygnał wybierania lub sygnał faksu. Ustawienie tej opcji na Komunikacja, co oznacza wspólne, powoduje, że głośnik jest włączony do chwili odpowiedzi zdalnego urządzenia. Głośność można regulować za pomocą On Hook Dial. Dzwonek: Reguluje głośność dzwonka. Dla głośności dzwonka są dostępne następujące wartości Wyl., Nisk., Srodek i Wys. Głośnik, dzwonek, dźwięk klawiszy i dźwięk alarmu 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Dzwiek/ Glosn., a następnie naciśnij OK. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanej opcji dźwięku, a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego stanu lub głośności wybranego dźwięku, a następnie naciśnij OK. 5 W razie potrzeby powtórz czyności od 3 do 5, aby ustawić inne dźwięki. 6 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Głośność głośnika 1 Naciśnij On Hook Dial. Z głośnika zostanie wyemitowany sygnał wybierania. 2 Naciskaj przyciski przewijania do chwili ustawienia żądanej głośności. 3 Naciśnij On Hook Dial, aby zapisać zmiany i powrócić do trybu gotowości. Uwaga Głośność głośnika można dostosować tylko wtedy, gdy linia telefoniczna jest podłączona. Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Podczas wykonywania różnych czynności trzeba wpisywać nazwy i numery. Na przykład podczas konfigurowania urządzenia należy wprowadzić własne nazwisko lub nazwę firmy i numer faksu. Podczas zapisywania numerów faksu lub adresów w pamięci można również wprowadzić odpowiednie nazwy. Wprowadzanie znaków alfanumerycznych 1 Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie litery zlokalizuj przycisk oznaczony znakiem, który ma być wprowadzony. Naciskaj przycisk, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona właściwa litera. Aby wprowadzić na przykład literę O, naciśnij klawisz 6 oznaczony MNO. Po każdym naciśnięciu przycisku 6 na wyświetlaczu pojawia się kolejny znak: M, N, O, a następnie 6. Można wprowadzić znaki specjalne, takie jak spacja, znak plus itp. Szczegółowe informacje zostały podane w poniższej sekcji. 2 Aby wprowadzić dodatkowe litery, powtarzaj czynność 1. Jeśli następna litera znajduje się na tym samym przycisku, przesuń kursor, naciskając prawy przycisk przewijania, a następnie naciśnij przycisk oznaczony żądaną literą. Kursor przesunie się w prawo, a na wyświetlaczu pojawi się kolejna litera. Naciskając dwukrotnie przycisk 1, można wprowadzić spację. 3 Po zakończeniu wprowadzania liter naciśnij OK. Litery i cyfry na klawiaturze Klawisz 1 1 Spacja 2 A B C a b c 2 3 D E F d e f 3 4 G H I g h i 4 5 J K L j k l 5 6 M N O m n o 6 Przypisane cyfry, litery lub znaki 7 P Q R S p q r s 7 8 T U V t u v 8 9 W X Y Z w x y z ,. / * # <Konfiguracja systemu>

19 Poprawianie numerów lub nazw Jeśli został popełniony błąd podczas wprowadzania numeru lub nazwy, naciśnij lewy przycisk przewijania, aby usunąć ostatnią cyfrę lub znak. Następnie wprowadź prawidłową cyfrę lub znak. Wstawianie pauzy W telefonach niektórych systemów należy wybrać kod dostępu (np. 9) i poczekać na drugi ton wybierania. W takich przypadkach w numerze telefonu należy umieścić pauzę. Pauzę można wstawić podczas konfigurowania przycisków szybkiego wybierania lub numerów szybkiego wybierania. Aby wstawić pauzę, naciśnij przycisk Redial/Pause w odpowiednim miejscu podczas wpisywania numeru telefonu. W odpowiednim miejscu na wyświetlaczu pojawi się znak -. Korzystanie z trybów oszczędzania Tryb oszczędzania toneru Tryb oszczędzania toneru umożliwia użycie mniejszej ilości toneru podczas wydruku każdej strony. Uruchomienie tego trybu wydłuża żywotność kasety z tonerem w porównaniu z trybem standardowym, ale obniża jakość wydruku. Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb, naciśnij Toner Save. Uwaga Podczas drukowania z komputera tryb oszczędzania toneru można włączyć lub wyłączyć we właściwościach drukarki. Patrz sekcja Oprogramowanie. Tryb oszczędzania energii Tryb oszczędzania energii umożliwia zmniejszenie poboru prądu przez urządzenie, gdy jest ono nieużywane. Ten tryb można włączyć przez wybór czasu, przez który urządzenie będzie czekać po wydrukowaniu zadania, zanim przełączy się w stan zmniejszonego zużycia prądu. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Oszcz. energii, a następnie naciśnij OK. Tryb oszczędzania energii skanera Tryb oszczędzania energii skanera umożliwia zaoszczędzenie energii przez wyłączenie lampy skanera. Lampa skanera pod szybą skanera wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest aktualnie używana, w celu zmniejszenia zużycia energii i przedłużenia okresu eksploatacji lampy. Lampa automatycznie włącza się po nagrzaniu przy rozpoczęciu skanowania. Można ustawić czas oczekiwania lampy po wykonaniu zadania skanowania przed przejściem do trybu oszczędzania energii. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Sk.tryb.osz.en, a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu, a następnie naciśnij OK. 5 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Ustawianie limitu czasu zadania drukowania Można ustawić czas aktywności pojedynczego zadania drukowania, przed upływem którego musi ono zostać wydrukowane. Urządzenie obsługuje przychodzące dane jako jedno zadanie, jeśli zostaną one przesłane w ramach określonego czasu. W przypadku wystąpienia błędu podczas przetwarzania danych z komputera i przepływ danych zostanie zatrzymany, urządzenie będzie czekać przez określony czas, a następnie anuluje drukowanie, jeśli przepływ nie zostanie wznowiony. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Lim.czasu zad., a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu, a następnie naciśnij OK. 5 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Wl., a następnie naciśnij OK. 5 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu, a następnie naciśnij OK. 6 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. 2.4 <Konfiguracja systemu>

20 3 Przegląd oprogramowania Ta sekcja zawiera przegląd oprogramowania dostarczanego z urządzeniem. Szczegółowe informacje dotyczące instalowania i korzystania z oprogramowania zostały podane w sekcji Oprogramowanie. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Wymagania systemowe Dostarczane oprogramowanie Po skonfigurowaniu urządzenia i podłączeniu go do komputera należy zainstalować oprogramowanie drukarki i skanera z dostarczanych dysków CD. Na każdym dysku CD znajduje się następujące oprogramowanie: Dysk CD Sterowniki drukarki i skanera oraz programy narzędziowe do urządzenia Type 104 Środowisko Windows Zawartość Sterownik drukarki: Użycie sterownika pozwala na korzystanie ze wszystkich możliwości drukarki. Plik opisu drukarki Postscript (PPD): Sterownik PostScript służy do drukowania dokumentów ze złożonymi czcionkami i grafiką w języku PS. Sterownik skanera: Do skanowania dokumentów w urządzeniu służą sterowniki TWAIN i WIA (Windows Image Acquisition). Monitor stanu: Ten program umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. SmarThru 1 : Jest to dodatkowe oprogramowanie dla systemu Windows do urządzenia wielofunkcyjnego. Program do ustawiania opcji drukarki: Umożliwia tworzenie i edytowanie wpisów w książce telefonicznej za pomocą komputera oraz ustawianie opcji systemowych drukowania i skanowania. ScanClair: Ten program umożliwia skanowanie dokumentu w urządzeniu i zapisanie go na komputerze podłączonym do sieci. Dysk CD Sterowniki drukarki i skanera oraz programy narzędziowe do urządzenia Type 104 (ciąg dalszy) Środowisko Windows Komputery Macintosh Zawartość Podręcznik użytkownika w formacie PDF Set IP: Ten program służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. Podręcznik użytkownika drukarki sieciowej w formacie PDF Plik opisu drukarki Postscript (PPD): Ten plik umożliwia uruchomienie urządzenia z komputera Macintosh i drukowanie dokumentów. Sterownik skanowania: Sterownik TWAIN umożliwia skanowanie dokumentów w urządzeniu. 1. Umożliwia edycję zeskanowanego obrazu na różne sposoby za pomocą zaawansowanego edytora obrazu oraz wysłanie obrazu pocztą elektroniczną. Z programu SmarThru można również otworzyć inny program edytora obrazu, taki jak Adobe Photoshop. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ekranowej programu SmarThru. 3.1 <Przegląd oprogramowania>

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: 50241 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Kabel zasilający Drukarka Instrukcja Zasilacz Oprogramowanie Kabel USB 2. Główne akcesoria i funkcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: 50240 www.qoltec.pl WSTĘP Dziękujemy za zakup drukarki Qoltec. Drukarka jest zaprojektowana do druku w czasie rzeczywistym i wsadowym, aby usprawnić

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo