Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laserowe urządzenie wielofunkcyjne"

Transkrypt

1 Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

2 Zawartość tej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. W żadnym przypadku firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikające z obsługi urządzenia. Copyright Centronics jest znakiem towarowym firmy Centronics Data Computer Corporation. PCL i PCL 6 są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP, Windows 2003 i Windows Vista to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. PostScript 3 jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems, Inc. UFST i MicroType jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter i Macintosh to znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.

3 ZAWARTOŚĆ 1. Wprowadzenie Funkcje specjalne Omówienie drukarki Opis diody LED Status Więcej informacji Wybieranie lokalizacji Konfiguracja systemu Przegląd menu Zmiana języka wyświetlacza Ustawianie daty i godziny Zmiana domyślnego trybu Ustawianie dźwięku Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Korzystanie z trybów oszczędzania Ustawianie limitu czasu zadania drukowania Przegląd oprogramowania Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Wymagania systemowe Konfiguracja sieci Wprowadzenie Obsługiwane systemy operacyjne Konfigurowanie protokołu TCP/IP Konfigurowanie sieci EtherTalk Ustawianie szybkości sieci Ethernet Przywracanie konfiguracji sieci Drukowanie strony konfiguracji sieci Wkładanie oryginałów i nośników druku Wkładanie oryginałów Wybieranie nośnika wydruku Wkładanie papieru Ustawianie rozmiaru i typu papieru Wybieranie miejsca odbioru Kopiowanie Wybieranie podajnika papieru Kopiowanie Zmienianie ustawień dla każdej kopii Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Kopiowanie na obu stronach papieru Ustawianie limitu czasu kopiowania

4 7. Podstawowe zadania drukowania Drukowanie dokumentu Anulowanie zadania drukowania Skanowanie Podstawy skanowania Skanowanie do aplikacji za pomocą połączenia lokalnego Skanowanie za pomocą połączenia sieciowego Zmienianie ustawień dla każdego zadania skanowania Zmienianie domyślnych ustawień skanowania Konfigurowanie Książki adresowej Faksowanie Wysyłanie faksu Ustawianie nagłówka faksu Dopasowanie ustawień dokumentu Automatyczne wysyłanie faksu Ręczne wysyłanie faksu Potwierdzanie transmisji Automatyczne ponowne wybieranie numeru Ponowne wybieranie ostatniego numeru Odbieranie faksu Wybieranie podajnika papieru Zmienianie trybów odbierania Automatyczny odbiór w trybie Faks Ręczny odbiór w trybie Telefon Ręczne odbieranie za pomocą telefonu wewnętrznego Automatyczny odbiór w trybie Odb./Faks Odbieranie faksów w trybie DRPD Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania Odbieranie faksów do pamięci Drukowanie odebranych faksów z obu stron papieru Inne sposoby faksowania Wysyłanie faksu do wielu odbiorców Wysyłanie faksu z opóźnieniem Wysyłanie priorytetowego faksu Przekazywanie faksów Konfiguracja faksu Zmienianie opcji konfiguracji faksu Zmienianie domyślnych ustawień dokumentu Automatyczne drukowanie raportu wysłanych faksów Zmiana ustawień wykrywania sygnału wybierania Konfigurowanie ksiązki telefonicznej Korzystanie z pamięci flash USB Informacje o pamięci USB Podłączanie urządzenia pamięci USB Skanowanie do urządzenia pamięci USB Drukowanie z urządzenia pamięci USB Wykonywanie kopii zapasowych danych Zarządzanie pamięcią USB

5 12. Materiały eksploatacyjne i akcesoria Kasety z tonerem Akcesoria Konserwacja Drukowanie raportów Czyszczenie urządzenia Konserwacja kasety z tonerem Zarządzanie urządzeniem z witryny internetowej Sprawdzenia numeru seryjnego urządzenia Rozwiązywanie problemów Usuwanie zacięcia dokumentów Usuwanie zacięć papieru Opis komunikatów na wyświetlaczu Komunikaty związane z kasetą z tonerem Rozwiązywanie innych problemów Instalowanie akcesoriów Środki ostrożności podczas instalowania akcesoriów Instalowanie modułu pamięci DIMM Dane techniczne Ogólne dane techniczne Dane techniczne drukarki Dane techniczne skanera i kopiarki Dane techniczne faksu Indeks

6 Informacje o bezpieczeństwie Podczas korzystania z urządzenia należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy W tej instrukcji zostały użyte następujące ważne symbole: OSTRZEŻENIE: Sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń, jeśli nie będą przestrzegane odpowiednie zalecenia. PRZESTROGA: Sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną niewielkich lub średnich obrażeń, jeśli nie będą przestrzegane odpowiednie zalecenia. OSTRZEŻENIE: Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka (pociągnij za wtyczkę, a nie za przewód), jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Aby uniknąć porażenia prądem lub działania promieniowania laserowego, nie należy zdejmować osłon ani wykręcać śrub innych niż te, o których mowa w niniejszej instrukcji. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka (pociągnij za wtyczkę, a nie za przewód) w następujących sytuacjach: Na urządzenie została rozlana ciecz. Urządzenie może wymagać konserwacji lub naprawy. Obudowa zewnętrzna urządzenia została uszkodzona. Nie należy podpalać zużytego toneru lub pojemników z tonerem. Toner może zapalić się w zetknięciu z otwartym ogniem. Zużytą kasetę można zwrócić do przetworzenia u autoryzowanego sprzedawcy. Zużyte pojemniki z tonerem należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie należy trzymać z dala od łatwopalnych płynów, gazów i aerozoli. Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do takiego źródła zasilania, jakie zostało opisane na wewnętrznej stronie okładki niniejszego podręcznika. Przewód zasilania należy podłączać bezpośrednio do gniazdka sieciowego i nie należy używać przedłużacza. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia lub przerwania przewodu zasilania, ani nie wolno go modyfikować. Nie należy na nim stawiać ciężkich przedmiotów. Nie należy go mocno ciągnąć ani wyginać bardziej niż jest to konieczne. Te czynności mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wywołać pożar. Jeśli przewód zasilania zostanie uszkodzony (żyły zostaną odsłonięte, nastąpi rozłączenie itp.), należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu, aby wymienić go na nowy. Korzystanie z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. PRZESTROGA: Urządzenie należy chronić przed wilgocią lub złymi warunkami atmosferycznymi, np. deszczem lub śniegiem. Przed przesunięciem urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Podczas przesuwania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Przed przesunięciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie zewnętrzne połączenia zostały odłączone, a w szczególności że odłączono przewód zasilania od gniazdka sieciowego. Uszkodzone przewody zasilania powodują ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Przewód należy wyciągać z gniazdka, pociągając za wtyczkę, a nie za sam przewód. W celu odłączenia przewodu zasilania, należy ciągnąć go za wtyczkę. Nie należy ciągnąć za sam przewód. Może to spowodować uszkodzenie przewodu, prowadzące do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Ze względów bezpieczeństwa należy odłączać przewód zasilania od gniazdka sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, na przykład podczas świąt. Należy uważać, aby do urządzenia nie dostały się spinacze, zszywki lub inne małe metalowe przedmioty. Toner (zużyty lub nie) oraz pojemniki z tonerem należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ze względu na konieczność ochrony środowiska nie należy wyrzucać urządzenia ani zużytych materiałów eksploatacyjnych do kosza z odpadami pochodzenia domowego. Zużyte urządzenia/materiały można zwrócić do przetworzenia u autoryzowanego sprzedawcy. Wnętrze urządzenia może być bardzo gorące. Nie dotykać elementów oznaczonych etykietą wysoka temperatura. W przeciwnym razie można się poparzyć. Obszar utrwalania w urządzeniu może być bardzo gorący. Podczas usuwania zakleszczonego papieru należy zachować ostrożność. Urządzenie należy trzymać z dala od wilgoci i kurzu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej lub pochyłej powierzchni. Jeśli się ono przewróci, może spowodować urazy. Nie należy używać folii aluminiowej, kalki lub innych przewodzących typów papieru, aby uniknąć pożaru lub awarii urządzenia. Należy upewnić się, że miejsce w którym używane jest urządzenie jest dobrze wentylowane i przestronne. Dobra wentylacja jest szczególnie istotna, gdy urządzenie jest intensywnie eksploatowane. Nie należy na siłę otwierać pojemników z tonerem. Toner może się rozsypać, pobrudzić ubranie lub ręce, lub ulec przypadkowemu zapłonowi. W przypadku dostania się toneru lub zużytego toneru do gardła wraz z powietrzem należy przepłukać usta dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli toner lub zużyty toner dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody. Jeśli to konieczne, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli toner lub zużyty toner zostanie połknięty, należy go rozcieńczyć wypijając dużą ilość wody. Jeśli to konieczne, należy skonsultować się z lekarzem. i

7 PRZESTROGA: Podczas wyjmowania zakleszczonego papieru lub wymiany toneru należy uważać, aby toner nie dostał się na ubranie lub skórę. W przypadku kontaktu skóry z tonerem należy umyć ją dokładnie wodą i mydłem. Jeśli toner dostanie się na ubranie, należy go zmyć zimną wodą. Gorąca woda spowoduje utrwalenie toneru na materiale, co uniemożliwi usunięcie plam. Nie wolno patrzeć prosto na lampę - może ona uszkodzić wzrok. W przypadku ładowania papieru należy uważać, aby nie przytrzasnąć lub zranić palców. W trakcie pracy, wałki przenoszące papier i oryginały obracają się. Zainstalowane urządzenie zabezpieczające umożliwia bezpieczną obsługę urządzenia. Należy jednak uważać, aby nie dotknąć wałków podczas pracy. W przeciwnym razie może dojść do urazów. Nagromadzenie się dużych ilości kurzu wewnątrz urządzenia może być przyczyną pożaru lub awarii. Skonsultuj się z przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat czyszczenia wnętrza maszyny i opłat za takie usługi. Jeśli konieczne jest przesunięcie urządzenia z zamontowanym opcjonalnym zasobnikiem papieru, nie należy pchać górnej części głównej jednostki. Może to spowodować odłączenie opcjonalnego zasobnika papieru i skutkować obrażeniami. Uwaga: Korzystanie z elementów sterujących lub zmiana albo wykorzystanie procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji mogą skutkować narażeniem na działanie szkodliwego promieniowania. W przypadku Ameryki Północnej Przepisy CDRH To urządzenie jest zgodne z zarządzeniem 21 CFR, podrozdział J, dotyczącym produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera diodę laserową AlGaAs o mocy 5 miliwatów o długości fali nanometrów. Urządzenie nie emituje niebezpiecznego promieniowania, ponieważ wiązka jest całkowicie zamknięta we wszystkich trybach eksploatacji i konserwacji. Ostrzeżenie: Korzystanie z elementów sterujących lub zmiana albo wykorzystanie procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji mogą skutkować narażeniem na działanie szkodliwego promieniowania. Zasilanie Gniazdko zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu Ten produkt podczas pracy generuje ozon. Zazwyczaj poziom ozonu jest bezpieczny dla operatorów. Jeśli czuć zapach ozonu, należy przewietrzyć pomieszczenie. W przypadku faksu i telefonu Podczas używania telefonu należy przestrzegać następujących podstawowych zasad, minimalizujących ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń. Nie używać produktu w pobliżu wody, np. w pobliżu wanien, umywalek, zlewów lub pralek, w wilgotnych piwnicach lub w pobliżu basenów. Unikać używania telefonu w czasie burzy z piorunami. Istnieje ryzyko porażenia prądem spowodowanego piorunem. Nie należy używać telefonu w pobliżu wycieku gazu w celu zgłoszenia takiego wycieku. Używać wyłącznie przewodu telefonicznego o numerze 26 AWG lub wyższym. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE. Bezpieczeństwo lasera: To urządzenie należy do grupy urządzeń laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera diodę laserową o mocy 5 miliwatów o długości fali nanometrów. Z tyłu urządzenia znajduje się następujące oznaczenie. ii

8 Deklaracja zgodności Uwaga dla użytkowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ten produkt jest zgodny z istotnymi wymaganiami i postanowieniami dyrektywy Rady 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 roku o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności. Uwaga dla użytkowników linii analogowych PSTN w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Urządzenie zaprojektowano w sposób umożliwiający korzystanie z linii analogowych PSTN w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodność z lokalną siecią PSTN zależy od ustawień oprogramowania centrali. W przypadku przenoszenia urządzenia do innego kraju należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. W przypadku problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z przedstawicielem serwisu. Aficio SP 3200SF/SP 3200SF : Deklaracja zgodności CE jest dostępna w Internecie pod adresem: Informacje o oznaczeniach CE (dla krajów Unii Europejskiej) Producent: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan Autoryzowany przedstawiciel: RICOH EUROPE B.V. Prof. W.H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen The Netherlands Lokalizacje naklejek i etykiet i PRZESTROGA OSTRZEŻENIE W różnych miejscach urządzenia pokazanych poniżej znajdują się znaki OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. Ze względów bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze wskazówkami i korzystać z urządzenia w sposób zalecany w niniejszej instrukcji. * Ta etykieta znajduje się na gorących powierzchniach. Nie należy ich dotykać. Zgodnie z normą IEC w niniejszym urządzeniu wykorzystano następujące symbole głównego wyłącznika zasilania: oznacza WŁĄCZONE. oznacza WYŁĄCZONE. Program ENERGY STAR Informacje dla użytkownika o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Użytkownicy na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii Nasze produkty zawierają elementy wysokiej jakości, które są zaprojektowane w sposób umożliwiający utylizację. Nasze produkty oraz ich opakowania są oznaczone poniższym symbolem. Ten symbol oznacza, że produktu nie można traktować jako odpadów komunalnych. Produkt należy utylizować oddzielnie, korzystając z możliwości jego zwrotu lub oddania do punktu utylizacji odpadów. Postępowanie według niniejszych instrukcji zapewnia właściwe przetworzenie produktu, co pomaga zmniejszyć potencjalny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby ucierpieć w przypadku niewłaściwych działań. Utylizacja produktów pomaga oszczędzać zasoby naturalne i chronić środowisko. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat systemów zwrotu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się ze sklepem, w którym został on zakupiony lub z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub serwisu. iii Program ENERGY STAR zachęca do oszczędzania energii poprzez promowanie energooszczędnych komputerów i innych urządzeń biurowych. W ramach programu wspierane jest projektowanie i dystrybucja produktów z funkcjami oszczędzania energii. Jest to program otwarty, w którym producenci biorą udział dobrowolnie. Dotyczy on takich produktów jak: komputery, monitory, drukarki, faksy, kopiarki, skanery i urządzenia wielofunkcyjne. Standardy i logo Energy Star są takie same na całym świecie.

9 UWAGA Uwaga dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Stosowanie tych reguł ma zapewniać odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie wytwarza, stosuje i może emitować promieniowanie w zakresie częstotliwości radiowych. Jeżeli nie będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. W przypadku, gdy niniejsze urządzenie powoduje występowanie szkodliwych zakłóceń w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które zanikają po wyłączeniu tego urządzenia, zaleca się, aby użytkownik podjął próbę usunięcia tych zakłóceń przy zastosowaniu następujących metod: Zmiana położenia anteny odbiornika. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego znajdującego się w innym obwodzie niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik. Skontaktowanie się z przedstawicielem handlowym lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Ostrzeżenie Zmiany lub modyfikacje, które nie są jawnie dopuszczone przez organ odpowiedzialny za zgodność, mogą naruszyć prawo użytkownika do używania urządzenia. Uwagi dotyczące amerykańskiej ustawy o ochronie konsumenta usług telefonicznych Telephone Consumer Protection Act (obowiązuje tylko w USA) Ustawa o ochronie konsumenta usług telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 czyni niezgodnym z prawem wysyłanie przy użyciu komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym faksu, wiadomości, jeśli taka wiadomość nie zawiera czytelnie umieszczonych na górnym lub dolnym marginesie każdej wysyłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji informacji o dacie i godzinie wysłania, danych pozwalających na identyfikację firmy, jednostki lub osoby wysyłającej wiadomość oraz numeru telefonu urządzenia nadawczego, firmy, jednostki lub osoby. (Podany numer telefonu nie może być numerem 900 lub innym numerem, z którym połączenie jest droższe niż opłata za połączenia lokalne lub międzymiastowe). Aby wprowadzić te informacje do urządzenia faksującego, przejdź do rozdziału Ustawianie ID urządzenia Aby wprowadzić do urządzenia identyfikator firmy oraz numer telefonu firmowego lub przesyłającego faks, postępuj zgodnie z opisaną poniżej procedurą. Ta informacja jest wysyłana razem z dokumentem przez funkcję nagłówka faksu. Poza tymi informacjami należy pamiętać o zaprogramowaniu w urządzeniu daty i godziny. USA Wymagania FCC 1. Ten sprzęt jest zgodny z częścią 68 przepisów FCC i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Na pokrywie tego urządzenia znajduje się etykieta zawierająca, oprócz innych informacji, identyfikator produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXXX. Numer ten należy ujawnić na żądanie operatora sieci telefonicznej. 2. Ten sprzęt korzysta z gniazdka RJ11C USOC. 3. Wtyczka i gniazdko użyte do podłączenia sprzętu do okablowania budynku i sieci telefonicznej muszą być zgodne z częścią 68 przepisów FCC i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Do urządzenia dołączony jest zgodny z wymogami FCC telefoniczny kabel połączeniowy i wtyczka modułowa. Podłącza się ją do zgodnego gniazda modułowego, które także musi być zgodne z odpowiednimi przepisami. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja instalacji. 4. Numer REN służy do określania liczby urządzeń, które mogą być podłączone do linii telefonicznej. Zbyt duża liczba REN na linii telefonicznej może spowodować, że urządzenie nie będzie sygnalizować połączeń przychodzących. W większości, ale nie we wszystkich obszarach, suma REN nie powinna przekroczyć pięciu (5,0). Informacje na temat liczby urządzeń dających się podłączyć do linii można uzyskać od miejscowego operatora sieci telefonicznej. Numer REN niniejszego produktu jest zawarty w identyfikatorze produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXXX. Numerowi REN odpowiadają cyfry zastąpione tutaj znakami ## bez kropki dziesiętnej, np. 03 odpowiada numerowi REN 0,3. 5. Jeśli to urządzenie spowoduje zak ócenia w sieci telefonicznej, operator telekomunikacyjny poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem, że wymagane może być tymczasowe przerwanie świadczenia usług. W sytuacji, gdy zawiadomienie z wyprzedzeniem okaże się niemożliwe, operator sieci powiadomi użytkownika najszybciej, jak to będzie to możliwe. Ponadto użytkownik zostanie poinformowany o możliwości złożenia skargi do FCC. 6. Operator telekomunikacyjny może wprowadzić zmiany w urządzeniach, wyposażeniu i działaniu procedur, które mogą wpłynąć na działanie sprzętu. W takiej sytuacji operator powiadomi użytkownika o takich zmianach z wyprzedzeniem, aby umożliwić wprowadzenie zmian niezbędnych do zapewnienia nieprzerwanego działania. 7. W przypadku wystąpienia problemów z niniejszym urządzeniem lub w celu uzyskania informacji na temat napraw i gwarancji należy skontaktować się z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA firmy Ricoh American Corporation pod numerem FASTFIX. Jeżeli sprzęt zakłóca działanie sieci telefonicznej, operator sieci może zwrócić się do użytkownika z żądaniem jego odłączenia do czasu rozwiązania problemu. 8. W przypadku wystąpienia problemów z eksploatacją urządzenia (zacinanie się dokumentów, kopii, błędy komunikacji) należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów w niniejszej instrukcji. 9. Połączenie z usługą party line podlega opłatom stanowym. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze stanową komisją publicznej użyteczności, publiczną komisją usług lub komisją korporacyjną. 10. Jeżeli w domu stosowany jest system alarmowy podłączony do linii telefonicznej, należy sprawdzić, czy montaż tego urządzenia nie powoduje jego wyłączenia. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z operatorem telefonicznym lub wykwalifikowanym instalatorem. iv

10 PODCZAS PROGRAMOWANIA WAŻNYCH NUMERÓW I/LUB WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ PRÓBNYCH Z TYMI NUMERAMI: 1. Nie rozłączaj się i krótko opisz sytuację dyspozytorowi. 2. Takie czynności należy wykonywać poza godzinami szczytu, na przykład wcześnie rano lub późno wieczorem. KANADA Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich specyfikacji przemysłu kanadyjskiego. Numer REN (Ringer Equivalence Number) przypisany każdemu terminalowi przyłączonemu do linii telefonicznej stanowi wskazówkę przy określaniu maksymalnej liczby terminali, które można przyłączyć do jednej linii. Zakończenie interfejsu może składać się z dowolnej kombinacji urządzeń, pod warunkiem zgodności z wymaganiem, aby suma REN dla wszystkich urządzeń nie przekroczyła pięciu. v

11 1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego wielofunkcyjnego produktu. Urządzenie to udostępnia funkcje drukowania, kopiowania i faksowania. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: Funkcje specjalne Omówienie drukarki Opis diody LED Status Więcej informacji Wybieranie lokalizacji Funkcje specjalne Nowe urządzenie ma funkcje specjalne poprawiające jakość druku. Urządzenie zapewnia: Druk o doskonałej jakości i z dużą szybkością Można drukować z rozdzielczością do dpi [Best]. Patrz sekcja Oprogramowanie. Urządzenie drukuje na papierze w formacie A4 z szybkością do 28 ppm a, a na papierze o rozmiarze letter z szybkością do 30 ppm. W przypadku druku dwustronnego urządzenie drukuje na papierze w formacie A4 z szybkością do 19 ipm b, a na papierze o rozmiarze letter z szybkością do 21 ipm. Wygodne podawanie papieru Podajnik uniwersalny obsługuje papier z 250 nagłówkiem, koperty, etykiety, folie przezroczyste, nośniki o niestandardowych rozmiarach, karty pocztowe oraz ciężki papier. Podajnik uniwersalny mieści do 50 arkuszy zwykłego papieru. Podajnik 1 na 250 arkuszy i opcjonalny podajnik 2 na 250 arkuszy obsługuje zwykły papier o różnych rozmiarach. Tworzenie profesjonalnych dokumentów Drukowanie znaków wodnych. Dokumenty można dostosować za pomocą takich napisów, jak Poufne. Patrz sekcja Oprogramowanie. Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy na każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na arkuszach papieru, które następnie można skleić razem w celu uzyskania plakatu. Patrz sekcja Oprogramowanie. Oszczędność czasu i pieniędzy Można także drukować wiele stron na jednym arkuszu w celu oszczędzania papieru. Można używać wstępnie zadrukowanych formularzy oraz zwykłego papieru z nagłówkiem. Patrz sekcja Oprogramowanie. To urządzenie automatycznie oszczędza energie elektryczną w istotny sposób zmniejszając zużycie energii, gdy nie jest używane. Rozszerz możliwości urządzenia Urządzenie ma 96 MB pamięci, którą można rozszerzyć do 320 MB. Do urządzenia można dodać opcjonalny podajnik 2 na 250 arkuszy. Ten podajnik umożliwia rzadsze uzupełnianie papieru w urządzeniu. Emulacja Zoran IPS* (PS) umożliwia drukowanie w formacie PS. * Emulacja Zoran IPS zgodna z PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 i OneImage są znakami towarowymi firmy Zoran Corporation. * 136 czcionek PS3 Zawiera UFST i MicroType firmy Monotype Imaging Inc. Drukowanie w różnych środowiskach Można drukować w systemie Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/ Vista. Urządzenie jest zgodne z wieloma systemami Macintosh. Drukarka jest wyposażona zarówno w interfejs USB, jak i równoległy. Korzystanie z urządzeń pamięci flash USB Jeśli jest używane urządzenie pamięci USB, urządzenie może je obsługiwać na różne sposoby. Można zeskanować dokumenty i zapisać je w takim urządzeniu. Można bezpośrednio wydrukować zapisane tam dane. Można wykonać kopię zapasową danych i przywrócić pliki kopii zapasowej do pamięci urządzenia. a. stron na minutę b. obrazów na minutę 1.1 <Wprowadzenie>

12 Omówienie drukarki Oto główne elementy urządzenia: Widok z przodu Widok z tyłu 1 APD (automatyczny podajnik dokumentów) 1 10 podajnik 1 2 dokument z prowadnicami 11 opcjonalny podajnik 2 3 podajnik wejściowy dokumentu 12 podajnik uniwersalny 4 pokrywa skanera 13 wspornik wyjściowy 5 zasobnik wyjściowy dokumentów 14 port pamięci USB 6 panel sterowania 15 rozszerzenie podajnika uniwersalnego 7 zasobnik wyjściowy 16 prowadnice szerokości papieru podajnika uniwersalnego 8 pokrywa przednia 17 szyba skanera 9 wskaźnik poziomu papieru 18 kaseta z tonerem 1 pokrywa płyty sterującej 7 gniazdo rozszerzenia telefonu (EXT) 2 port sieci 8 zespół druku dwustronnego 3 port USB 9 złącze zasilania 4 port równoległy 10 przełącznik zasilania 5 złącze kabla opcjonalnego podajnika 2 6 gniazdo linii telefonicznej (LINE) 11 pokrywa tylna 1. W tym przewodniku użytkownika automatyczny podajnik dokumentów jest określany skrótem APD. 1.2 <Wprowadzenie>

13 Omówienie panelu sterowania 1 Przyciski szybkiego wybierania: Umożliwiają zapisanie często wybieranych numerów faksów i adresów oraz wprowadzenie ich po nacisnięciu kilku przycisków. 2 Shift: Umożliwia zmianę przycisków szybkiego wybierania w celu uzyskania dostępu do numerów od 16 do Address Book: Umożliwia zapisanie często używanych numerów faksów w pamięci lub wyszukanie zapisanych numerów faksów lub adresów . Umożliwia również wydrukowanie listy Książki adresowej/ksiązki telefonicznej list. 4 Resolution: Dopasowuje rozdzielczość dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. 5 Redial/Pause: W trybie gotowości powoduje ponowne wybranie ostatniego numeru, a w trybie edycji wstawia pauzę do numeru faksu. 13 Back: Przejście do wyższego poziomu menu. 14 Status: Pokazuje stan urządzenia. Patrz strona Darkness: Dopasowuje jasność dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. 16 Original Type: Wybiera typ dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. 17 Reduce/Enlarge: Zmniejszanie lub powiększanie kopii w stosunku do oryginału. 6 Fax: Włącza tryb Fax. 18 USB Print: Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików zapisanych w urządzeniu pamięci USB po włożeniu go do portu pamięci USB z przodu urządzenia. 7 Copy: Aktywuje tryb kopiowania. 19 Duplex: Umożliwia drukowanie na obu stronach papieru. 8 Scan/ Aktywuje tryb skanowania. 20 Toner Save: Umożliwia oszczędzenie toneru poprzez zmniejszenie jego zużycia podczas drukowania. 9 Wyświetlacz: Pokazuje bieżący stan i wyświetla monit podczas działania. 21 Klawiatura numeryczna: Wybiera numer lub wprowadza znaki alfanumeryczne. 10 Menu: Przełącza do trybu Menu i przewija dostępne menu. 22 On Hook Dial: Włącza linię telefoniczną. 11 Przyciski przewijania: Umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości. 23 Stop/Clear: Zatrzymuje działanie w dowolnej chwili. W trybie gotowości zeruje/anuluje opcje kopiowania, takie jak zaciemnienie, ustawienie typu dokumentu, rozmiar kopii i liczba kopii. 12 OK: Potwierdza wybór na ekranie. 24 Start: Rozpoczyna zadanie. 1.3 <Wprowadzenie>

14 Opis diody LED Status Dioda LED Status panelu sterowania pokazuje stan urządzenia. Patrz tabela poniżej, aby dowiedzieć się o stanie urządzenia. Wyłączony Stan Opis Urządzenie pracuje w trybie off-line. Urządzenie jest w trybie oszczędzania energii. Po odebraniu danych lub naciśnięciu dowolnego przycisku, włącza się ono automatycznie. Zielony Włączone Urządzenie jest włączone i można go używać. Miganie Gdy podświetlenie miga powoli, urządzenie odbiera dane z komputera. Gdy podświetlenie szybko miga, urządzenie drukuje dane. Stan Opis Czerwony Włączone Kaseta z tonerem jest całkowicie pusta. Usuń starą kasetę z tonerem i zainstaluj nową. Patrz strona Nastąpiło zakleszczenie papieru. Aby rozwiązać problem, patrz strona Pokrywa przednia jest otwarta. Zamknij pokrywę przednią. Nie ma papieru w zasobniku. Włóż papier do podajnika. Zainstalowana kaseta z tonerem nie jest oryginalna i wybrano opcję Stop po wyświetleniu monitu Nieoryg. toner. Patrz strona Upłynął okres eksploatacji kasety z tonerem i wybrano opcję Stop po wyświetleniu monitu Toner wyczerpany. Patrz strona Maszyna się zatrzymała z powodu poważnego błędu. Sprawdzić komunikat o błędzie na wyświetlaczu. Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem znaczeń komunikatów o błędach, patrz strona Miganie Wystąpił drobny błąd i urządzenie czeka na jego usunięcie. Sprawdzić komunikat o błędzie na wyświetlaczu. Po usunięciu problemu urządzenie wznawia pracę. Zainstalowana kaseta z tonerem nie jest oryginalna i wybrano opcję Kontynuuj po wyświetleniu monitu Nieoryg. toner. Patrz strona Upłynął okres eksploatacji kasety z tonerem i wybrano opcję Kontynuuj po wyświetleniu monitu Toner wyczerpany. Patrz strona Niski poziom toneru w kasecie. Zamów nową kasetę z tonerem. Jakość druku można chwilowo poprawić przez rozprowadzenie toneru w kasecie. Patrz strona <Wprowadzenie>

15 Więcej informacji Więcej informacji dotyczących konfigurowania i korzystania z urządzenia można znaleźć w następujących zasobach, w wersji drukowanej lub elektronicznej. Skrócona instrukcja instalacji Elektroniczna wersja Przewodnika użytkownika Zawiera informacje o konfiguracji urządzenia, w związku z czym należy postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami, aby przygotować urządzenie do pracy. Zawiera szczegółowe instrukcje korzystania z wszystkich funkcji urządzenia oraz informacje dotyczące konserwacji urządzenia, rozwiązywania problemów oraz instalowania akcesoriów. Ten przewodnik zawiera również sekcję Oprogramowanie zawierającą informacje o sposobie drukowania dokumentów za pomocą urządzenia w różnych systemach operacyjnych oraz korzystania z dostarczanych programów narzędziowych. Wybieranie lokalizacji Wybierz równe, stabilne miejsce z odpowiednią ilością wolnej przestrzeni, umożliwiającą przepływ powietrza. Dodatkowa przestrzeń powinna być pozostawiona w celu umożliwienia otwierania pokryw i podajników. Miejsce powinno być dobrze wentylowane i powinno znajdować się z dala od światła słonecznego, źródeł ciepła, zimna oraz wilgoci. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu krawędzi biurka lub stołu. Odstępy Przód: 482,6 mm (miejsce niezbędne do wyjęcia podajnika papieru) Tył: 100 mm (potrzebne do wentylacji) Strona prawa: 100 mm (potrzebne do wentylacji) Strona lewa: 100 mm (potrzebne do wentylacji) Uwaga Podręczniku użytkownika w innych językach dostępne są w folderze Manual na dysku CD Sterowniki drukarki i skanera oraz programy narzędziowe do urządzenia Type 104. Przewodnik użytkownika drukarki sieciowej Dysk CD Sterowniki drukarki i skanera oraz programy narzędziowe do urządzenia Type 104 zawiera informacje dotyczące konfiguracji i podłączania urządzenia do sieci. Pomoc sterownika drukarki Zawiera informacje pomocy dotyczące właściwości sterownika drukarki oraz instrukcje konfiguracji właściwości do drukowania. Aby przejść do ekranu pomocy sterownika drukarki, kliknij opcję Pomoc w oknie dialogowym właściwości drukarki. 1.5 <Wprowadzenie>

16 2 Konfiguracja systemu Ten rozdział zawiera przegląd menu dostępnych w urządzeniu oraz szczegółowe instrukcje konfiguracji systemów urządzenia. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: Przegląd menu Zmiana języka wyświetlacza Ustawianie daty i godziny Zmiana domyślnego trybu Ustawianie dźwięku Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Korzystanie z trybów oszczędzania Ustawianie limitu czasu zadania drukowania Przegląd menu Panel sterowania udostępnia różne menu umożliwiające skonfigurowanie urządzenia lub skorzystanie z jego funkcji. Dostęp do menu jest możliwy po naciśnięciu przycisku Menu. Patrz poniższy schemat. Menu dostępne w trybie Fax, Copy lub Scan są różne. Funk. faksu Zaciemnienie Wysyl.do wielu Wysyl. opozn. Wysyl.prioryt. Wys. przekaz. Odb. przekaz. Bezp. odbier. Dodaj strone Anuluj zadanie Konfig. faksu Wysylanie Licz.powt.wyb. War. wyb. pon. Prefiks wyb. Tryb ECM Rap. wysylania Obr. potw.odb. Odbieranie Tryb odb. Licz.syg. odb. Naz.stemp.odb. Kod rozp. odb. Autom. zmniej. Odrzuc rozmiar Kon. faks.-sm. Tryb DRPD Zmien domyslne Rozdzielczosc Zaciemnienie Raport autom. Funkcja kopiowania Sort. kopii 2 str. na ark. 4 str. na ark. Kopia ID Kopia plakat. Kopia klon Usun tlo Konfig. kopii Zmien domyslne Kopie Zmn./powieksz Zaciemnienie Typ oryginalu Funkcja skanowania Pamiec USB Rozmiar skan. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. Format skan. Rozmiar skan. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. FTP Rozmiar skan. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. SMB Rozmiar skan. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. Sieć TCP/IP EtherTalk Szyb. Ethernet Wyczysc ustaw. Inf. o sieci Konfiguracja systemu (ciąg dalszy) Dzwiek/Glosn. Dzwiek klaw. Dzwiek alarmu Glosnik Dzwonek Raport Konserwacja Wyczysc beben Ignoruj toner Us. kom. braku Mat. eksploat. Numer seryjny Wyczysc ustaw. Konfiguracja systemu Konfig.urzadz. ID urzadzenia Nr faksu Data i czas Tryb zegara Jezyk Tryb domyslny Oszcz. energii Sk.tryb.osz.en Limit czasu Lim.cz.sk.sie. Lim.czasu zad. Importuj ust. Eksportuj ust. Konfig. pap. Format pap. Typ papieru Zrodlo papieru Konfiguracja skanowania Zmien domyslne Pamiec USB FTP SMB 2.1 <Konfiguracja systemu>

17 Zmiana języka wyświetlacza Aby zmienić język wyświetlany na panelu sterowania, należy wykonać następujące czynności: 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Jezyk, a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego języka, a następnie naciśnij.ok. 5 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Ustawianie daty i godziny Bieżąca data i godzina są pokazywane na wyświetlaczu, gdy urządzenie jest włączone i gotowe do pracy. Na wszystkich faksach wydrukowana będzie data i godzina. Uwaga Jeśli zasilanie urządzenia zostanie odcięte, po przywróceniu zasilania należy ustawić ponownie właściwą godzinę i datę. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Data i czas, a następnie naciśnij OK. 4 Wprowadź prawidłową datę i godzinę za pomocą klawiatury numerycznej. Miesiąc = 01 do 12 Dzień = 01 do 31 Rok = wymaga czterech cyfr Godzina = 01 do 12 (tryb 12-godzinny) 00 do 23 (tryb 24-godzinny) Minuta = 00 do 59 6 Naciśnij OK, aby zapisać godzinę i datę. W przypadku wprowadzenia złej liczby zostanie wyświetlony komunikat Poza zakresem i urządzenie nie przejdzie do następnej czynności. W takim przypadku wystarczy ponownie wprowadzić prawidłowa liczbę. 7 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Zmiana trybu zegara Urządzenie umożliwia wyświetlanie bieżącego czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Tryb zegara, a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania, aby wybrać inny tryb, a następnie naciśnij OK. 5 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Zmiana domyślnego trybu Urządzenie jest wstępnie ustawione w trybie Fax. Tryb domyślny można przełączać pomiędzy trybami Fax i Copy. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Tryb domyslny, a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego domyślnego trybu, a następnie naciśnij OK. 5 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Uwaga Format daty może różnić się w zależności od kraju. Można również użyć przycisków przewijania, aby przenieść kursor pod cyfrę, którą należy skorygować, i wprowadzić nową wartość. 5 Aby wybrać AM lub PM w przypadku formatu 12-godzinnego, naciśnij przycisk lub albo dowolny przycisk cyfry. Gdy kursor nie znajduje się na wskaźniku AM lub PM, naciśnięcie przycisku lub powoduje natychmiastowe przesunięcie kursora do tego wskaźnika. Tryb zegara można zmienić na 24-godzinny (np. 01:00 PM na 13:00) Szczegółowe informacje zostały podane w następnej sekcji. 2.2 <Konfiguracja systemu>

18 Ustawianie dźwięku Kontrolować można następujące dźwięki: Dzwiek klaw.: Włącza i wyłącza dźwięk klawiszy. Ustawienie tej opcji na Wl. powoduje odtworzenie sygnału dźwiękowego przy każdym naciśnięciu klawisza. Dzwiek alarmu: Włącza i wyłącza dźwięk alarmu. Ustawienie tej opcji na Wl., powoduje odtworzenie dźwięku alarmu w przypadku wystąpienia błędu lub zakończeniu komunikacji faksu. Glosnik: Włącza i wyłącza odtwarzane przez głośnik dźwięki linii telefonicznej, takie jak sygnał wybierania lub sygnał faksu. Ustawienie tej opcji na Komunikacja, co oznacza wspólne, powoduje, że głośnik jest włączony do chwili odpowiedzi zdalnego urządzenia. Głośność można regulować za pomocą On Hook Dial. Dzwonek: Reguluje głośność dzwonka. Dla głośności dzwonka są dostępne następujące wartości Wyl., Nisk., Srodek i Wys. Głośnik, dzwonek, dźwięk klawiszy i dźwięk alarmu 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Dzwiek/ Glosn., a następnie naciśnij OK. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanej opcji dźwięku, a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego stanu lub głośności wybranego dźwięku, a następnie naciśnij OK. 5 W razie potrzeby powtórz czyności od 3 do 5, aby ustawić inne dźwięki. 6 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Głośność głośnika 1 Naciśnij On Hook Dial. Z głośnika zostanie wyemitowany sygnał wybierania. 2 Naciskaj przyciski przewijania do chwili ustawienia żądanej głośności. 3 Naciśnij On Hook Dial, aby zapisać zmiany i powrócić do trybu gotowości. Uwaga Głośność głośnika można dostosować tylko wtedy, gdy linia telefoniczna jest podłączona. Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Podczas wykonywania różnych czynności trzeba wpisywać nazwy i numery. Na przykład podczas konfigurowania urządzenia należy wprowadzić własne nazwisko lub nazwę firmy i numer faksu. Podczas zapisywania numerów faksu lub adresów w pamięci można również wprowadzić odpowiednie nazwy. Wprowadzanie znaków alfanumerycznych 1 Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie litery zlokalizuj przycisk oznaczony znakiem, który ma być wprowadzony. Naciskaj przycisk, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona właściwa litera. Aby wprowadzić na przykład literę O, naciśnij klawisz 6 oznaczony MNO. Po każdym naciśnięciu przycisku 6 na wyświetlaczu pojawia się kolejny znak: M, N, O, a następnie 6. Można wprowadzić znaki specjalne, takie jak spacja, znak plus itp. Szczegółowe informacje zostały podane w poniższej sekcji. 2 Aby wprowadzić dodatkowe litery, powtarzaj czynność 1. Jeśli następna litera znajduje się na tym samym przycisku, przesuń kursor, naciskając prawy przycisk przewijania, a następnie naciśnij przycisk oznaczony żądaną literą. Kursor przesunie się w prawo, a na wyświetlaczu pojawi się kolejna litera. Naciskając dwukrotnie przycisk 1, można wprowadzić spację. 3 Po zakończeniu wprowadzania liter naciśnij OK. Litery i cyfry na klawiaturze Klawisz 1 1 Spacja 2 A B C a b c 2 3 D E F d e f 3 4 G H I g h i 4 5 J K L j k l 5 6 M N O m n o 6 Przypisane cyfry, litery lub znaki 7 P Q R S p q r s 7 8 T U V t u v 8 9 W X Y Z w x y z ,. / * # <Konfiguracja systemu>

19 Poprawianie numerów lub nazw Jeśli został popełniony błąd podczas wprowadzania numeru lub nazwy, naciśnij lewy przycisk przewijania, aby usunąć ostatnią cyfrę lub znak. Następnie wprowadź prawidłową cyfrę lub znak. Wstawianie pauzy W telefonach niektórych systemów należy wybrać kod dostępu (np. 9) i poczekać na drugi ton wybierania. W takich przypadkach w numerze telefonu należy umieścić pauzę. Pauzę można wstawić podczas konfigurowania przycisków szybkiego wybierania lub numerów szybkiego wybierania. Aby wstawić pauzę, naciśnij przycisk Redial/Pause w odpowiednim miejscu podczas wpisywania numeru telefonu. W odpowiednim miejscu na wyświetlaczu pojawi się znak -. Korzystanie z trybów oszczędzania Tryb oszczędzania toneru Tryb oszczędzania toneru umożliwia użycie mniejszej ilości toneru podczas wydruku każdej strony. Uruchomienie tego trybu wydłuża żywotność kasety z tonerem w porównaniu z trybem standardowym, ale obniża jakość wydruku. Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb, naciśnij Toner Save. Uwaga Podczas drukowania z komputera tryb oszczędzania toneru można włączyć lub wyłączyć we właściwościach drukarki. Patrz sekcja Oprogramowanie. Tryb oszczędzania energii Tryb oszczędzania energii umożliwia zmniejszenie poboru prądu przez urządzenie, gdy jest ono nieużywane. Ten tryb można włączyć przez wybór czasu, przez który urządzenie będzie czekać po wydrukowaniu zadania, zanim przełączy się w stan zmniejszonego zużycia prądu. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Oszcz. energii, a następnie naciśnij OK. Tryb oszczędzania energii skanera Tryb oszczędzania energii skanera umożliwia zaoszczędzenie energii przez wyłączenie lampy skanera. Lampa skanera pod szybą skanera wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest aktualnie używana, w celu zmniejszenia zużycia energii i przedłużenia okresu eksploatacji lampy. Lampa automatycznie włącza się po nagrzaniu przy rozpoczęciu skanowania. Można ustawić czas oczekiwania lampy po wykonaniu zadania skanowania przed przejściem do trybu oszczędzania energii. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Sk.tryb.osz.en, a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu, a następnie naciśnij OK. 5 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Ustawianie limitu czasu zadania drukowania Można ustawić czas aktywności pojedynczego zadania drukowania, przed upływem którego musi ono zostać wydrukowane. Urządzenie obsługuje przychodzące dane jako jedno zadanie, jeśli zostaną one przesłane w ramach określonego czasu. W przypadku wystąpienia błędu podczas przetwarzania danych z komputera i przepływ danych zostanie zatrzymany, urządzenie będzie czekać przez określony czas, a następnie anuluje drukowanie, jeśli przepływ nie zostanie wznowiony. 1 Naciskaj przycisk Menu do chwili wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij OK. 2 Naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Konfig.urzadz. 3 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Lim.czasu zad., a następnie naciśnij OK. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu, a następnie naciśnij OK. 5 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. 4 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia opcji Wl., a następnie naciśnij OK. 5 Naciskaj przyciski przewijania do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu, a następnie naciśnij OK. 6 Naciśnij Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. 2.4 <Konfiguracja systemu>

20 3 Przegląd oprogramowania Ta sekcja zawiera przegląd oprogramowania dostarczanego z urządzeniem. Szczegółowe informacje dotyczące instalowania i korzystania z oprogramowania zostały podane w sekcji Oprogramowanie. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Wymagania systemowe Dostarczane oprogramowanie Po skonfigurowaniu urządzenia i podłączeniu go do komputera należy zainstalować oprogramowanie drukarki i skanera z dostarczanych dysków CD. Na każdym dysku CD znajduje się następujące oprogramowanie: Dysk CD Sterowniki drukarki i skanera oraz programy narzędziowe do urządzenia Type 104 Środowisko Windows Zawartość Sterownik drukarki: Użycie sterownika pozwala na korzystanie ze wszystkich możliwości drukarki. Plik opisu drukarki Postscript (PPD): Sterownik PostScript służy do drukowania dokumentów ze złożonymi czcionkami i grafiką w języku PS. Sterownik skanera: Do skanowania dokumentów w urządzeniu służą sterowniki TWAIN i WIA (Windows Image Acquisition). Monitor stanu: Ten program umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. SmarThru 1 : Jest to dodatkowe oprogramowanie dla systemu Windows do urządzenia wielofunkcyjnego. Program do ustawiania opcji drukarki: Umożliwia tworzenie i edytowanie wpisów w książce telefonicznej za pomocą komputera oraz ustawianie opcji systemowych drukowania i skanowania. ScanClair: Ten program umożliwia skanowanie dokumentu w urządzeniu i zapisanie go na komputerze podłączonym do sieci. Dysk CD Sterowniki drukarki i skanera oraz programy narzędziowe do urządzenia Type 104 (ciąg dalszy) Środowisko Windows Komputery Macintosh Zawartość Podręcznik użytkownika w formacie PDF Set IP: Ten program służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. Podręcznik użytkownika drukarki sieciowej w formacie PDF Plik opisu drukarki Postscript (PPD): Ten plik umożliwia uruchomienie urządzenia z komputera Macintosh i drukowanie dokumentów. Sterownik skanowania: Sterownik TWAIN umożliwia skanowanie dokumentów w urządzeniu. 1. Umożliwia edycję zeskanowanego obrazu na różne sposoby za pomocą zaawansowanego edytora obrazu oraz wysłanie obrazu pocztą elektroniczną. Z programu SmarThru można również otworzyć inny program edytora obrazu, taki jak Adobe Photoshop. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ekranowej programu SmarThru. 3.1 <Przegląd oprogramowania>

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika

Xerox WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika Wrzesień 2012 702P01017 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika UWAGA: Ten dokument zastępuje część Bezpieczeństwo w Przewodniku użytkownika. 2012 Xerox Corporation. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo Moto G zdjęcie Rzut oka Start t Ekran główny i aplikacje Sterowanie iwłasn własne ustawienia Rozmowy telefoniczne Kontakty Wiadomości Poczta e-mail Pisanie Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo