Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP5 5.2.4."

Transkrypt

1 Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP PRZEGLĄD I ANALIZA RYNKU TRANSPORTU NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH ODRY I WISŁY Author Instytut Morski w Gdańsku Partner Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Place&Date Gdańsk

2 GDAOSK 2012 Praca wykonana w Zakładzie Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdaosku na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza w ramach realizacji projektu INWAPO Unowocześnienie śródlądowych szlaków wodnych i portów morskich Kierownik Zakładu mgr Urszula Kowalczyk Autorzy: Marcin Burchacz, Marcin Kalinowski, Rafał Koba, Urszula Kowalczyk, Witold Kuszewski, Krzysztof Luks, Barbara Łuczak, Jakub Piotrowicz, Karolina Sienkiewicz Gdaosk, grudzieo

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 SPIS RYSUNKÓW... 6 SPIS TABLIC... 7 WSTĘP... 8 Częśd I Przegląd i analiza rynku transportu, logistyki oraz istniejących usług na wodach śródlądowych Odry i Wisły w latach Systemy logistyczne na Odrze i Wiśle Usługi oferowane na śródlądowych wodach Odry i Wisły Przewozy ładunków transportem wodnym śródlądowym Import ładunków transportem wodnym śródlądowym Przewozy ładunków według grup towarów Eksport ładunków według grup produktów Import ładunków według grup produktów Transport pasażerski Częśd II Przegląd stanu infrastruktury tri-modalnej wzdłuż rzek Odry i Wisły Stan infrastruktury transportowej wzdłuż rzeki Odry Stan infrastruktury transportowej wzdłuż rzeki Wisły Podsumowanie stanu infrastruktury Częśd III Analiza rynku według wybranych sektorów gospodarki w relacji Odry i Wisły Rodzaje ładunków posiadające największy potencjał do przeniesienia na drogi wodne śródlądowe Przemysł motoryzacyjny Diagnoza stanu istniejącego Fabryki samochodowe Dostawcy dla branży samochodowej Dystrybucja nowych pojazdów Utylizacja zużytych samochodów Przemysł chemiczny Diagnoza stanu istniejącego Produkcja Import

4 Eksport Dobre praktyki żegluga śródlądowa Wnioski i perspektywy rozwoju Sektor surowców wtórnych i odpadów komunalnych Diagnoza stanu istniejącego Produkcja Import/ Eksport Dobre praktyki żegluga śródlądowa Wnioski i perspektywy na przyszłośd Sektor budowlany Diagnoza stanu istniejącego Produkcja Import/ Eksport Dobre praktyki żegluga śródlądowa Wnioski i perspektywy rozwoju Puste kontenery Diagnoza stanu istniejącego Import Eksport Dobre praktyki żegluga śródlądowa Wnioski i perspektywy rozwoju Odnawialne źródła energii Diagnoza stanu istniejącego Drewno Eksport/ import Zastosowanie drewna Skrobia Oleje roślinne i zwierzęce Włókna naturalne i pulpa Dobre praktyki żegluga śródlądowa Wnioski i perspektywy rozwoju Ładunki ciężkie i ponadgabarytowe Diagnoza stanu istniejącego Produkcja i montaż

5 Import Eksport Dobre praktyki żegluga śródlądowa Wnioski i perspektywy rozwoju Wnioski koocowe i rekomendacje Dane stat. zebrane wg SGN for Transport Statistics

6 SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Przewozy ładunków na Odrze i Wiśle w tys. ton w latach Rys. 2. Import ładunków Odrą i Wisłą w tys. ton w latach Rys. 3. Eksport ładunków Odrą i Wisłą w tys. ton w latach Rys. 4. Przewozy ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Rys. 5. Eksport ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Rys. 6. Import ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Rys. 7. Przewozy pasażerskie na Odrze i Wiśle w tys. pasażerów w latach Rys. 8. Transport śródlądowy na rzece Odrze Rys. 9. Stan infrastruktury kolejowej wzdłuż Odry Rys. 10. Stan infrastruktury drogowej wzdłuż Odry Rys. 11. Dolna Wisła odcinek od Płocka do ujścia do Zatoki Gdaoskiej Rys. 12. Obszar dystrybucji towarów z portów Gdyni i Gdaoska wzdłuż rzeki Wisły Rys. 13. Wielkośd przeładunków w portach morskich Gdaoska i Gdyni w latach (mln ton) Rys. 14. Stan infrastruktury drogowej wzdłuż rzeki Wisły Rys. 15. Stan infrastruktury kolejowej wzdłuż rzeki Wisły Rys. 16. Dynamika importu produkcji chemicznej ogółem (łącznie z produkcją wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych) w latach Rys. 17. Dynamika eksportu produkcji chemicznej ogółem (łącznie z produkcją wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych) w latach Rys. 18. Rozładunek wkładów kominowych Rys. 19. Załadunek zbiornika o średnicy 4,8m, długości 16m, masie 160 ton

7 SPIS TABLIC Tabl. 1. Struktura przewozów ładunków w Polsce według udziału % wielkości przewozów w tonach 9 Tabl. 2. Przewozy ładunków na Odrze i Wiśle w tys. ton w latach Tabl. 3. Eksport ładunków Odrą i Wisłą w tys. ton w latach Tabl. 4. Przewozy ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Tabl. 5. Eksport ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Tabl. 6. Import ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Tabl. 7. Przewozy pasażerskie na Odrze i Wiśle w tys. pasażerów w latach Tabl. 8. Wielkośd transportu towarów przemysłu samochodowego na Wiśle i Odrze w 2011 r Tabl. 9. Przewozy kontenerów żeglugą śródlądową w UE tys. TEU-km Tabl. 10. Przewozy drewna i wyrobów z drewna w latach wg rodzaju i kierunku transportu Tabl. 11. Przewóz ładunków wyrażony w tysiącach ton, w podziale na poszczególne grupy towarowe zgodnie z EUs Standard Goods Nomenclature for Transport Statistics

8 WSTĘP Niniejsze opracowanie wykonane zostało na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, jako partnera projektu INWAPO Unowocześnienie śródlądowych szlaków wodnych i portów morskich, zgodnie z umową z dnia 7 grudnia 2012 r. Projekt INWAPO współfinansowany jest z środków, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europa Środkowa. Zgodnie z umową, opracowanie ma charakter ekspertyzy i zawiera elementy określone ściśle przez zamawiającego. Mieści się ono w założeniach sformułowanych w projekcie INWAPO oraz poszukiwania rozwiązao sprzyjających aktywizacji śródlądowych szlaków wodnych i rozwoju transportu szczególnie na rzece Odrze i Wiśle. Celem opracowania była analiza i ocena dotychczasowych warunków przewozów towarów na śródlądowych szlakach wodnych Odry i Wisły oraz określenie perspektyw ich rozwoju w przyszłości Praca składa się z trzech części: Częśd I dotyczy przeglądu i analizy rynku transportu, logistyki oraz istniejących usług na wodach śródlądowych Odry i Wisły w latach Częśd II dotyczy przeglądu stanu infrastruktury tri-modalnej (pociąg samochód i statek) wzdłuż rzek Odry i Wisły Częśd III dotyczy analizy rynku według wybranych sektorów gospodarki w relacji Odry i Wisły zgodnie z załącznikami 1 i 2 umowy Autorzy pracy zebrali dostępne dane i opinie od pracowników grupy OT Logistics S.A., głównego obecnie przewoźnika na analizowanych szlakach śródlądowych, a także od przewoźników lądowych. W sprawach związanych z transportem morskim informacje dla Odry uzyskano w Zarządzie Zespołu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście dla Wisły w Zarządach Morskich Portów Gdaoska i Gdyni. Autorzy opracowania dokonali przeglądu dostępnych raportów dotyczących żeglugi śródlądowej, aby uzupełnid zebrane dane i opinie. 8

9 Część I Przegląd i analiza rynku transportu, logistyki oraz istniejących usług na wodach śródlądowych Odry i Wisły w latach Żegluga śródlądowa ma marginalne znaczenie w wielkości przewozów towarowych na polskim rynku transportowym. Udział tej gałęzi transportu w łącznych przewozach towarowych w Polsce wynosił 0,3% w 2011 roku. Ponadto intensywny rozwój gospodarczy w obszarze południowego Bałtyku związany z realizacją dużych inwestycji, wiąże się często z zapotrzebowaniem na przewozy żeglugą śródlądową surowców, ładunków ponadnormatywnych, materiałów budowlanych itp. Tabl. 1. Struktura przewozów ładunków w Polsce według udziału % wielkości przewozów w tonach Rodzaj transportu Kolejowy 21,4 18,9 19, ,9 11,8 13,0 Drogowy 72,2 75,9 75,2 79,2 80,9 84,3 84,4 83,5 Lotniczy Rurociągowy 4 3,8 3,8 3, ,1 2,8 Śródlądowy 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 Morski 1,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 Źródło: GUS Drogi wodne śródlądowe w Polsce należą do najbardziej zaniedbanych elementów polskiego systemu transportowego. W Polsce głównym przedmiotem przewozów żeglugą śródlądową są takie ładunki jak: węgiel kamienny, rudy metali, piasek, żwir, kamienie, surowce wtórne i odpady komunalne. Przewozy wykonywane są głównie zestawami pchanymi, co wynika przede wszystkim ze struktury posiadanej floty rzecznej. Z punktu widzenia postępującej integracji europejskiego systemu dróg wodnych śródlądowych główną uwaga w Polsce zwrócona jest na funkcję transportową drogi wodnej Odry a także na ewentualne reaktywowanie drogi wodnej E-70 jako głównego połączenia Europy Zachodniej z rosyjskim systemem dróg wodnych śródlądowych. Droga wodna Wisły z uwagi na mocno zaniedbany stan techniczny może byd brana pod uwagę w nieco bardziej odległej perspektywie. W warunkach rosnącego znaczenia żeglugi śródlądowej w Europie Zachodniej oraz rozwoju europejskiej sieci transportowej opartego na komplementarnym funkcjonowaniu różnych gałęzi 9

10 transportu, należy podjąd zdecydowane działania w celu aktywizacji polskich dróg wodnych śródlądowych Systemy logistyczne na Odrze i Wiśle Realizację usług transportowo - logistycznych świadczonych w portach rzecznych umożliwiają znajdujące się w nich elementy wyposażenia technicznego 1. Porty rzeczne, wymienione i opisane w części dotyczącej infrastruktury transportowej Odry i Wisły, pełnią funkcje przeładunkową, załadunkową i dalszego transportu, poprzez przylegające obszary i powierzchnię wodną do miejsc, gdzie są realizowane czynności za- i wyładunkowe oraz manipulacyjne przy pomocy dostępnych urządzeo technicznych i technologii. Porty rzeczne służą również, jako miejsce magazynowania poszczególnych towarów i sortowania ich do transportu kombinowanego oraz rozwożenia i zwożenia przesyłek lądowymi środkami transportu. Dodatkowo pełnią również funkcje dostarczania usług specjalistycznych 2. Do obsługi stałych serwisów kontenerowych porty rzeczne na Odrze i Wiśle nie są przystosowane. Wprawdzie niektóre porty odrzaoskie mogłyby pełnid funkcje węzłów przeładunkowych, dzięki odpowiednim połączeniom z zapleczem transportowym, jednak brakuje w nich odpowiednio wyposażonych terminali przeładunkowych umożliwiających regularną obsługę kontenerów i innych ładunków zjednostkowanych. Największą szansę włączenia w systemy logistyczne ma Port Gliwice, którego funkcje już dzisiaj wykraczają poza standardowe usługi przeładunkowe i magazynowo składowe. O możliwości wykorzystania portu handlowego w Gliwicach w realizacji funkcji logistycznych przede wszystkim zadecydowały następujące czynniki: korzystne połączenie z zapleczem (drogi kołowe, bocznica kolejowa), uniwersalny charakter portu (możliwośd obsługi towarów masowych, jak i drobnicowych), znaczny potencjał magazynowo składowy (90 tys. m 2, który także może byd wykorzystany do składowania kontenerów), znaczna zdolnośd przeładunkowa (2mln ton rocznie), rezerwy zdolności przeładunkowej (zdolnośd przeładunkowa jest wykorzystana w ponad 70%). 3 1 Dyczkowska J.: Śródlądowy transport wodny a zintegrowany system logistyczny. Logistyka 2/2011, s Ibidem, s Ibidem, s

11 Przykładem rozwoju zintegrowanego systemu logistycznego jest Śląskie Centrum Logistyki. Oferuje ono kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki i transportu oraz zapewnia dostęp zarówno do powierzchni socjalnych jak i magazynowych, składowych, biurowych oraz ma połączenie kanałem Gliwickim z portem rzecznych w Gliwicach, co sprawia że Śląskie Centrum Logistyki można nazwad tri modalnym. W zakresie działania systemów logistycznych na Odrze i Wiśle jest wiele do zrobienia nie tylko w Śląskim Centrum Logistyki, lecz przede wszystkim w wielu innych portach rzecznych na Odrze a w późniejszym okresie także na Wiśle Usługi oferowane na śródlądowych wodach Odry i Wisły Usługi transportowe wzdłuż dróg wodnych Odry i Wisły są słabo rozwinięte. Większośd funkcjonującej punktowej infrastruktury rzecznej na Odrze i Wiśle oferuje usług składowania oraz magazynowania ładunków, głównie kruszyw i ładunków sypkich. Port w Gliwicach oferuje także usługi celne, udostępnia powierzchnie biurowe oraz bocznice kolejowe, parkingi, wolny obszar celny oraz posiada możliwości przeładunkowe. W porcie w Ścinawie jest stacja przesypowa cementu. W Porcie Zakładów Aparatury Chemicznej METALCHEM istnieje możliwośd przeładunku urządzeo ponadgabarytowych, np. turbogeneratorów, dzięki wyposażeniu w suwnicę o udźwigu 400 t. Port Katedralny w Głogowie świadczy usługi wydobywania kruszywa z dna rzeki. Port Cementowni Górażdże (Chorula) oferuje przeładunek kruszyw i załadunek urządzeo ponadgabarytowych przez samojezdne dźwigi. Nabrzeże w Ognicy umożliwia przeładunek płodów rolnych. Stocznia Atut S.C w Januszkowicach oprócz usług typowo załadunkowych i przeładunkowych w swoim zakresie oferuje również remont jednostek pływających oraz budowę statków, kadłubów i ich części. Podobne usługi świadczy również Stocznia Konstal w Nowej Soli, która zajmuje się budową i remontem jednostek pływających. Stocznia Malbo w Wrocławiu natomiast wytwarza kadłuby, kontenery oraz elementy konstrukcji dla budownictwa lądowego Przewozy ładunków transportem wodnym śródlądowym Żeglugą śródlądową w Polsce przetransportowano w 2011 r. łącznie 5,1 mln ton ładunków co stanowiło jedynie 0,3% całości przewozów towarowych w Polsce. Dla porównania średnia dla 11

12 Europy Zachodniej wynosi około 5,9%, co plasuje Polskę w grupie krajów o najniższym wykorzystaniu tego rodzaju transportu wśród krajów UE posiadających sied dróg wodnych. Przewozy ładunków na Odrze i Wiśle na przestrzeni lat wykazywały tendencję malejącą. W roku 2008 na obu rzekach przetransportowano 8,1 mln ton (0,5% ogółu przewozów ładunków w Polsce 4 ), co wówczas stanowiło jedynie niewielki procent wielkości przewozu ładunków transportem wodnym śródlądowym. Główne ładunki przewożone żeglugą śródlądową w Polsce to przede wszystkim ruda żelaza, przewożona w relacji Szczecin Wrocław, Świnoujście - Wrocław (lub Górny Śląsk). Dośd często występują również ładunki ponadgabarytowe, np. kadłuby jachtów, konstrukcje przemysłowe, reaktory, generatory itp. Ponadto, transportowane są również: koncentrat miedzi, rzepak, magnetyt. Niekorzystne warunki nawigacyjne często uniemożliwiają regularny przewóz Odrą potencjalnych ładunków. 5 Tabl. 2. Przewozy ładunków na Odrze i Wiśle w tys. ton w latach Rok Przewozy w tys. ton , ,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011, W Polsce przewozy malały kolejno o 2434 tys. ton w 2009 ( spadek o 30%), o 513,5 tys. ton w 2010 (spadek o 9%), o 48,2 tys. ton w 2011 (spadek o 1%). Sytuacja ta została przedstawiona na rys Transport Wyniki Działalności w Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, s Jóźwiak Z.: Problematyka recyklingu jednostek w żegludze śródlądowej. Logistyka 6/

13 30% Rys. 1. Przewozy ładunków na Odrze i Wiśle w tys. ton w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011, W krajach o największym potencjale przewozowym w tej gałęzi transportu, tj. Holandii (w 2008 roku przetransportowano 344,8 mln ton ponad 42 krotnie więcej niż w Polsce, a w 2011 roku 344,1 mln 6 ton tj. ponad 67 krotnie więcej niż w Polsce) Import ładunków transportem wodnym śródlądowym Import ładunków transportem wodnym śródlądowym, mimo nieznacznego wzrostu w 2010r., w stosunku do roku poprzedzającego (wzrost o 54,2 tys. ton, tj. 35%), charakteryzuje się trendem spadkowym. W roku 2008 importowano 342 tys. ton ładunków Odrą i Wisłą. W tym roku wszystkimi gałęziami transportu przewieziono łącznie 50,4 mln ton, z czego wynika, że udział żeglugi śródlądowej wynosi jedynie 0,67%. W 2009 roku przewozy spadły o 186 tys. ton (spadek o 45,6%), zmniejszającym tym samym udział w rynku do 0,23%. W 2010 jak wspomniano powyżej nastąpił nieznaczny wzrost, po czym w roku 2011 przewozy ładunków zmalały o 28,2 tys. ton (spadek o 13,4%). 6 EUROSTAT 13

14 Rys. 2. Import ładunków Odrą i Wisłą w tys. ton w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011, Eksport ładunków transportem wodnym śródlądowym Eksport ładunków Odrą i Wisłą, podobnie jak import, charakteryzuje się trendem spadkowym i również rok 2010 przyniósł nieznaczny wzrost przewozów o 65,9 tys. ton, w stosunku do roku poprzedzającego (tj. o 7,1%). W pozostałych latach, w przedziale , odnotowane zostały spadki przewozów ładunków żeglugą śródlądową. Tabl. 3. Eksport ładunków Odrą i Wisłą w tys. ton w latach Rok Przewozy w tys. ton , ,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011, W 2008 r. eksport wyniósł 1741 tys. ton i stanowił 0,003% ogółu ładunków eksportowanych wszystkimi gałęziami transportu. Przykład ten wskazuje, że udział eksportu ładunków transportem wodnym śródlądowym w rynku jest nieznaczny. W roku 2009 wielkośd przewozów zmniejszyła się do 928 tys. ton z 1741 tys. ton w roku 2008, co oznacza spadek o ponad 53%. Rok 2011 nie 14

15 przyniósł niespodzianek i także zarejestrowany został spadek o 2,3%, w porównaniu do roku 2010 (rys. 3). Rys. 3. Eksport ładunków Odrą i Wisłą w tys. ton w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011, Przewozy ładunków według grup towarów Żeglugą śródlądową transportuje się głównie produkty masowe pochodzące z górnictwa i kopalnictwa, takie jak piasek i żwir oraz inne, poza węglem produkty górnictwa i kopalnictwa, co stanowi 40% transportowanych towarów. Węgiel kamienny stanowi 26% ogółu przewozów śródlądowymi drogami wodnymi. Pomimo ogólnego spadku przewozów tą gałęzią transportu, niektórych produktów transportuje się coraz więcej. Takim przykładem mogą byd produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe. Wielkośd ich przewozów w latach systematycznie rosła. Przewozy poszczególnych grup produktów w latach ilustruje poniższa tabela. Tabl. 4. Przewozy ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Produkt Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa Ropa naftowa i gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny , ,4 1050,5 15

16 Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa, torf, uran i tor Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyroby ze słomy i materiałów używanych do wyplatania; włókno, papier oraz wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki ,7 2182, ,5 156, ,6 127,4 Koks i produkty rafinacji ropy naftowej ,7 9,6 Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, gumy i tworzywa sztuczne, paliwo jądrowe Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych ,8 230, ,0 332,5 Podstawowe metale; metalowe wyroby gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeo ,5 222,6 Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, maszyny biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; urządzenia radiowe, - 5 1,7 3,6 telewizyjne i telekomunikacyjnych; medyczne, precyzyjne i optyczne, zegary i zegarki Sprzęt transportowy ,7 15,3 Surowce wtórne; odpady komunalne i inne ,1 412,7 odpady Źródło: Opracowanie własne na podstawie Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011, Począwszy od roku 2008, w którym przetransportowano 85 tys. ton, poprzez kolejne lata w 2009 roku 99 tys. ton, w 2010 roku 120,5 tys. ton i koocząc na 156,5 tys. ton w roku Na przestrzeni tych 4 lat przewozy wzrosły o ponad 84%, co oznacza średni roczny wzrost o 22,7%. Najmniej transportuje się maszyn biurowych i komputerów, urządzeo radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, urządzeo medycznych oraz precyzyjnych takich jak zegarki. Ich tendencje wzrostowe lub spadkowe zobrazowane są na rysunku 4. 16

17 Rys. 4. Przewozy ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011, W porównaniu z portami położonymi na Odrze, przeładunki w portach na drodze wodnej Wisły mają znaczenie marginalne, co jest odzwierciedleniem stanu tej drogi wodnej. Pomimo istniejącej w portach wiślanych infrastruktury przeładunki są niewielkie (port Sandomierz piasek) i sporadyczne (port Toruo), bądź są one wykorzystywane do przeładunków materiałów budowlanych dla celów własnych (port Puławy), czy wręcz do magazynowania towarów przemysłowych (Warszawa-Praga). W obrocie krajowym najwięcej towarów zostało przewiezione na terenie województwa zachodniopomorskiego (723 tys. ton), kujawsko-pomorskiego (467 tys. ton), pomiędzy województwami śląskim i dolnośląskim (430 tys. ton) oraz w samym województwie dolnośląskim (197 tys. ton) i województwie opolskim (123 tys. ton). W handlu zagranicznym głównym partnerem są Niemcy. Najwięcej towarów zostało przewiezione do tego kraju z terenu województwa 17

18 zachodniopomorskiego tys. ton oraz w odwrotnym kierunku tys. ton. Również w tranzycie najwięcej towarów pochodziło z Niemiec (2.137 tys. ton). 7 Największe znaczenie w przewozie ładunków odgrywają szlaki wodne w oparciu o rzekę Odrę (w 2011 r. 4,940 mln ton), Wisłę (152,8 tys. ton) i połączenie Odry przez Bydgoszcz do Wisły i Zalewu Wiślanego. Pozostałe drogi wodne mają niewielkie znaczenie dla przewozu towarów Eksport ładunków według grup produktów W eksporcie ładunków Odrą i Wisłą zdecydowanie przeważają ropa naftowa i produkty ropopochodne, które w roku 2011 stanowiły 61,8% całego eksportu Odrą i Wisłą. W przeciwieostwie do importu, w eksporcie produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe charakteryzują się bardzo nieznacznymi wielkościami przewozów. Wielkośd eksportu w latach przedstawia tabl. 5. Tabl. 5. Eksport ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Produkt Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa Ropa naftowa i gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa, torf, uran i tor Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyroby ze słomy i materiałów używanych do wyplatania; włókno, papier oraz wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki ,6 34, , ,1 7,1 1-0, ,1 19,1 Koks i produkty rafinacji ropy naftowej 8-3,6 5,8 Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, gumy i tworzywa sztuczne, paliwo jądrowe Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych ,7 119, ,5 7 Kowalski B.: Żegluga śródlądowa w Polsce na przykładzie Górnej Odry stan obecny, znaczenie dla regionu i możliwości rozwoju. Luty

19 Podstawowe metale; metalowe wyroby gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeo Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, maszyny biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; urządzenia radiowe, telewizyjne i telekomunikacyjnych; medyczne, precyzyjne i optyczne, zegary i zegarki ,3 47,6-0,3 0,7 0,1 Sprzęt transportowy - 3 0,1 - Surowce wtórne; odpady komunalne i inne odpady ,2 109,1 139,7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011, W roku 2008 wyniosły one tyle samo ile w roku 2011, co świadczy o tym, że popyt na eksport tych produktów żeglugą śródlądową jest stały ale równocześnie bardzo niski. Najmniej natomiast eksportowanych było maszyn biurowych i komputerów, urządzeo radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, urządzeo medycznych oraz precyzyjnych takich jak zegarki. Wprawdzie eksport tych produktów w latach wykazywał tendencję wzrostową, ale w 2011 odnotowano spadek o prawie 86%. W roku 2009 eksportowano tych produktów 300 ton a w roku 2011 już tylko 100 ton. Stwierdzid więc można, że eksport w tym wypadku ma charakter incydentalny. Poniżej na rysunku 5 przedstawiono tendencje rozwoju eksportu według klasyfikowanych grup ładunków. 19

20 Rys. 5. Eksport ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011, Import ładunków według grup produktów Import ładunków jest znacznie mniejszy od eksportu. Masa importowanych produktów jest śladowa względem całego transportu w Polsce. Podobnie jak w eksporcie, importowano śladowe ilości maszyn biurowych i komputerów, urządzeo radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, urządzeo medycznych oraz precyzyjnych takich jak zegarki. Transport tych produktów nie jest systematyczny i można go uznad za incydentalny. Na przestrzeni lat najwięcej importowano podstawowych metali, metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeo. Jednak w 2011 odnotowano spadek importu tych produktów w stosunku do roku poprzedzającego z 163,4 tys. ton do 120,3 tys. ton, tj. o 43,1 tys. ton ( spadek o 26,4%). W tablicy 6 oraz na rysunku 6 przedstawiono tendencje importu ładunków w latach wszystkich klasyfikowanych grup produktów. 20

21 Tabl. 6. Import ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Produkt Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa Ropa naftowa i gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa, torf, uran i tor Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyroby ze słomy i materiałów używanych do wyplatania; włókno, papier oraz wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki 9 0,4 10,2 10, ,0 1, ,9 14, , ,6 Koks i produkty rafinacji ropy naftowej Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, gumy i tworzywa sztuczne, paliwo jądrowe Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych 4 3 5,2 4, ,1 13,1 Podstawowe metale; metalowe wyroby gotowe, z wyłączeniem maszyn i ,4 120,3 urządzeo Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, maszyny biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; urządzenia - 1-0,1 radiowe, telewizyjne i telekomunikacyjnych; medyczne, precyzyjne i optyczne, zegary i zegarki Sprzęt transportowy - 0,2 - - Surowce wtórne; odpady komunalne i 25 52,1 20,4 15,8 inne odpady Źródło: Opracowanie własne na podstawie Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011,

22 Rys. 6. Import ładunków Odrą i Wisłą według grup produktów w tys. ton w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Transport Wyniki Działalności w 2008, 2009, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2010, 2011, Transport pasażerski W roku 2008 z żeglugi śródlądowej skorzystało 1,11 mln pasażerów. W kolejnych latach nastąpił spadek, który ostatecznie w roku 2010 doprowadził do liczby 853 tys. pasażerów. Oznacza to spadek o 23,5%. Wielkośd przewozów przedstawiono w tabl. 7. Tabl. 7. Przewozy pasażerskie na Odrze i Wiśle w tys. pasażerów w latach Rok Liczba przewiezionych pasażerów w tys Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gospodarka Morska Przegląd Statystyczny 2009, 2010, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdaosku, Gdaosk 2009, 2010,

23 Transport pasażerski, podobnie jak transport ładunków na Odrze i Wiśle ma tendencje spadkową i z każdym rokiem, coraz mniej turystów wybiera tę formę transportu w celach turystycznych. W porównaniu z przewozami pasażerskimi w krajach sąsiednich, liczba przewiezionych pasażerów w Polsce jest niewielka. Według szacunków, przedsiębiorstwa żeglugowe w Niemczech, w ramach wycieczek jednodniowych, rocznie przewożą prawie 15 mln pasażerów. 8 Rys. 7. Przewozy pasażerskie na Odrze i Wiśle w tys. pasażerów w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gospodarka Morska Przegląd Statystyczny 2009, 2010, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdaosku, Gdaosk 2009, 2010, Mimo spadkowej tendencji liczby przewiezionych pasażerów w żegludze śródlądowej wydaję się, że przewozy pasażerskie mają lepsze perspektywy rozwoju niż transport ładunków. W miarę wzrostu zamożności społeczeostwa rośnie popyt na rekreację, więc istnieje szansa, że turystyczne przewozy pasażerskie zaczną się rozwijad. Obecnie wykonywane są przewozy w rejonie Krakowa, Kazimierza Dolnego, czy Warszawy. W przyszłości mogą się okazad opłacalne także w Płocku, Włocławku, Grudziądzu czy Tczewie. Możliwe są też rejsy między tymi portami przy założeniu powrotu pasażerów autobusem. Wpływają na to działania samorządów, które w skrócie można określid jako powrót miast nad rzeki. Potencjalny popyt może stanowid czynnik pobudzający modernizację taboru w kierunku jego lepszego dostosowania do małych głębokości. 8 Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R.: Mapa śródlądowych dróg wodnych. Diagnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Sopot 2008, s

24 Część II Przegląd stanu infrastruktury tri-modalnej (pociąg samochód i statek) wzdłuż rzek Odry i Wisły 2.1. Stan infrastruktury transportowej wzdłuż rzeki Odry Długośd Odry w granicach Polski wynosi 741,9km. Powierzchnia dorzecza to 106,05 tys. km 2 (w Polsce). Rzeka Odra płynie przez województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Swoje źródło ma w Czechach, w Sudetach Wschodnich. W Polsce przepływa przez Kotlinę Raciborską, Pradolinę Wrocławską, Obniżenie Ścinawskie, Kotlinę Kargowską, Pradolinę Głogowską, Dolinę Środkowej i Dolnej Odry. Uchodzi do Zalewu Szczecioskiego, tworząc odnogę, która przepływa przez jezioro Dąbie. W dolnym biegu stanowi granicę między Polską i Niemcami. 9 Droga wodna rzeki Odry zwana Odrzaoską Drogą Wodną E30 (ODW) jest ogniwem łączącym aglomerację szczecioską oraz zespół portowy Szczecin Świnoujście z południem kraju, a w szczególności z aglomeracją wrocławską i górnośląską. Parametry ODW nie spełniają jednak wymogów dróg objętych umową AGN - European Agreement on Main Inland Waterweays of International Importance (Umowa Europejska o Głównych Drogach Wodnych Międzynarodowego Znaczenia). Niektóre jej odcinki nie spełniają nawet minimalnych warunków żeglugowych 10. Głębokośd tranzytowa na Odrze uregulowanej wynosi 180cm. Uzyskanie stałej, minimalnej głębokości żeglugowej na Odrze osiągalne jest dzięki obecności budowli hydrotechnicznych takich jak tamy podłużne i ostrogi (które są w większości w złym stanie technicznym) oraz przez odpowiednie zasilanie ze zbiorników retencyjnych. Obecnie najwięcej utrudnieo i ograniczeo dla żeglugi występuje na odcinku rzeki od Brzegu Dolnego po ujście Warty. Odcinek Odry od ujścia Warty w Kostrzynie po jezioro Dąbie w Szczecinie jest drogą wodną klas III i Vb o minimalnej głębokości od 150 cm do 220 cm, chociaż miejscami występują również mniejsze głębokości. W ramach Programu dla Odry do roku 2016 przewidziane zostały roboty zarówno na odcinku skanalizowanym jak i na rzece swobodnie płynącej. Realizacja tego programu ma spowodowad poprawę głębokości tranzytowych do wielkości zbliżonych do t = 1,8 m, a więc do parametrów Kotowska I.: Analiza i ocena potencjału przewozowego Odrzaoskiej Drogi Wodnej. Logistyka 6/2011, s

25 eksploatacyjnych Odry skanalizowanej, odpowiadających III klasie drogi wodnej o znaczeniu regionalnym. 11 W opinii OT logistics S.A. stwierdzono, iż w przypadku uregulowania środkowego odcinka Odry od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej i dalej do Szczecina (Dolna Odra), wolumen transportowanego do Berlina węgla i import węgla do Polski, a także transport biomasy w górę i w dół Odry mógłby wynieśd rocznie ok. 1 mln ton. W przypadku modernizacji śluz Kanału Gliwickiego, dostawy węgla do Elektrowni Opole drogą wodną (z przeładownią dla barek w rejonie Dobrzenia) wyniosłyby rocznie również ok. 1 mln ton. Niektóre przedsiębiorstwa, jak przykładowo browar w Żywcu, mogłyby byd zainteresowane połączeniem dróg wodnych Polski i Europy w celu eksportowania nimi swoich wyrobów (dot. głównie kanału Odra Wisła). Podobne zainteresowanie wyraziła też stocznia w Kędzierzynie Koźlu, która zainteresowana jest rozbudową i modernizacją Odrzaoskiej Drogi Wodnej w celu umożliwienia nią spławu swoich wyrobów. W przypadku poprawy jakości dróg wodnych, potencjalne ładunki, które mogłyby byd przewożone drogami wodnymi można znaleźd w okolicach Bydgoszczy (Fabryka Kabli), Włocławka - produkty przemysłu chemicznego (Anwil), Płocka - produkty rafinacji ropy naftowej i ropa (Orlen) i Torunia. Na wzrost przewozów drogami wodnymi będą też miały wpływ planowane w Niemczech inwestycje w infrastrukturę drogi wodnej łączącej Berlin z granicą polską (dalej możliwe jest połączenie z drogą wodną E-70 *połączenie Odra Wisła - Zalew Wiślany+. Niezbędnym uzupełnieniem drogi wodnej (infrastruktury liniowej) są porty i przeładownie (stanowiące elementy infrastruktury punktowej). Port rzeczny to obszar wody i lądu określony granicą, gdzie odbywa się przeładunek ładunków ze środków transportu lądowego na wodny i odwrotnie oraz ma miejsce obsługa ładunku, statku i środków transportu dowozowo - odwozowego. W porcie często następuje współdziałanie kilku gałęzi transportu, stąd port określany jest również jako węzeł transportowy 12. Główną funkcją portu rzecznego jest funkcja transportowa. Podstawowym zadaniem portu jest zatem przemieszczanie przedmiotu przewozu na styku transportu wodnego i lądowego oraz wiążąca się z tym obsługa środków transportowych. Oprócz tego może on pełnid np. funkcję handlową i przemysłową. 11 Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce. ECORYS, Warszawa 2011, s Ekonomika transportu, red. J.Burnewicz, UG Gdaosk. 25

26 Lokalizacja portów śródlądowych jest zdeterminowana przede wszystkim rozmieszczeniem sieci żeglownych dróg wodnych oraz zgodnością ich kierunku z kierunkami ładunków podatnych do przewozu tą gałęzią transportu. Dlatego też większośd z funkcjonujących obecnie ważniejszych portów rzecznych zlokalizowana jest na drodze wodnej Odry, charakteryzującej się stosunkowo najlepszym stopniem zagospodarowania wśród polskich dróg śródlądowych. Na Odrze istnieje obecnie wiele obiektów rzecznej infrastruktury transportowej, które mają największy potencjał przeładunkowy oraz w długiej perspektywie możliwośd stworzenia infrastruktury tri-modalnej 13. Należą do nich m.in.: Port Miejski we Wrocławiu, port posiada połączenie drogowe oraz kolejowe, ale nie ma możliwości jego rozbudowy w celu obsługi kontenerów. Długośd nabrzeża wynosi 2156m, a na terenie portu znajdują się magazyny (13 100m 2 ) oraz place składowe (pow m 2. Częśd obiektów jest zniszczona, a ogólny stan techniczny portu jest niedostateczny. Port Gliwice, zlokalizowany jest na Kanale Gliwickim i jest częścią Śląskiego Centrum Logistyki. Jest jednym z elementów centrum logistycznego, w skład którego wchodzą również baza magazynowa, terminal celny, stacja kolejowa, biura, parkingi i wolny obszar celny. Długośd nabrzeży przeładunkowych wynosi 3 040m, a postojowych i innych 450m. Port jest wyposażony w urządzenia przeładunkowe o maksymalnym udźwigu 20 ton. Port Malczyce, port ma połączenie drogowe i kolejowe. Długośd nabrzeży wynosi 1 754m. Na terenie portu znajdują się magazyny (pow m 2 ) oraz place składowe (pow m 2 ). Ogólny stan techniczny portu jest zły, wejście do portu jest bardzo zamulone, a rzeka rejonie portu uległa silnej erozji. Port w Ścinawie, port posiada połączenie drogowe oraz na jego terenie zlokalizowana jest bocznica kolejowa. Długośd jego nabrzeża wynosi łącznie 400m. Nie posiada on odpowiednich urządzeo portowych. Obecnie znajduje się na nim stacja przesypowa cementu. Port Zakładów Aparatury Chemicznej METALCHEM, port posiada połączenie drogowe i kolejowe, co umożliwia przeładunek najcięższych ładunków (np. turbogeneratorów). Wyposażony jest w suwnicę o udźwigu 400t. Port Koźle, port ten jest położony u Ujścia Kanału Gliwickiego. Od kilku lat podejmowane są próby utworzenia tri-modalnego centrum logistycznego, które integrowałoby transport wodny śródlądowy, samochodowy i kolejowy, jednak jak do tej pory nieskutecznie. Obecnie port jest nieczynny. Znajduje się w nim 3,185km nabrzeży przeładunkowych oraz 635m nabrzeży postojowych i innych, elewator zbożowy (pojemnośd 10 tys. ton) oraz place składowe (pow m 2 ; głównie 13 Informacje zaczerpnięto z opracowania przygotowanego przez firmę ECORYS na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury pt.: Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce, Warszawa

27 nieutwardzone). Nabrzeża są przystosowane do obsługi ładunków także w czasie wysokiej wody żeglownej. W porcie nadal istnieje możliwośd przejściowego składowania do 300 tys. ton materiałów (głównie węgla), Port w Opolu (Zakrzów), port posiada połączenie drogowe oraz kolejowe z siecią PKP. Nabrzeże wynosi 600m, a na wyposażenie składa się dźwig samojezdny do wyładunku kruszywa, zarośnięte place składowe oraz magazyny wynajęte pod działalnośd nie żeglugową. Obecnie port jest nieczynny, Port w Oławie, port posiada połączenie drogowe oraz kolejowe. Długośd nabrzeża wynosi 130m; port obecnie jest nieczynny, Port Katedralny w Głogowie, obecnie port oddany jest w dzierżawę firmie Konpasz, która zajmuje się wydobyciem kruszywa z dna rzeki. Długośd nabrzeża wynosi 400m. Na terenie portu znajdują się place składowe o powierzchni 4 000m 2, Port cementowni Górażdże (Chorula), obecnie wykorzystywany jest do przeładunku kruszyw i załadunku urządzeo ponad gabarytowych przez samojezdne dźwigi, Port rzeczno- morski Zakładów Chemicznych Police, Małe porty i przystanie Zalewu Szczecioskiego, np. Stępnica, Port Zimowy w Głogowie, wykorzystywany jest do prac remontowych, MPWiK Wrocław, jest to port wyładunkowy i obejmuje tereny składowe MPWiK. Nie posiada on urządzeo portowych. Obecnie nie jest eksploatowany, Port Kozanów we Wrocławiu, jest to nieużywany poradziecki port, który wymaga remontu, Port przeładunkowy na Kanale Kędzierzyoskim, port przeładunkowy na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn, który obecnie jest praktycznie niewykorzystywany, Port Cigacice, port jest praktycznie nieużytkowany i wymaga modernizacji, Port Kostrzyo, port jest zlokalizowany w km rzeki Warty. Dawniej obsługiwał zakłady znajdujące się w okolicach Kostrzynia i Słubic, ale od 2 lat już nie jest wykorzystywany, Przeładownia Elektrociepłowni Wrocław, wykorzystywana jest do przeładunku miału węglowego, Nabrzeże przeładunkowe w Głogowie, wykorzystywane jest przy rozładunku kruszywa do budowy posadzek w wyeksploatowanych szybach zagłębia miedziowego, Nabrzeże w Bielinku i Chlewicach, wykorzystywane jest przez kopalnie kruszywa naturalnego, Nabrzeże w Ognicy, wykorzystywane jest do przeładunku płodów rolnych, Przeładownia Pogolewo Wielkie (górne), przeładownia była wykorzystywana do transportu ceramiki i wyładunku węgla, lecz obecnie jest zniszczona, Przeładownie w Kanale Żeglugowym we Wrocławiu, prawie nie wykorzystywane. Nabrzeże przeładunkowe w Urazie, nie użytkowane, 27

28 Nabrzeże przeładunkowe zakładów chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym, nie użytkowane. Nabrzeża przeładunkowe w Malczycach, obecnie są nieczynne, a wcześniej należały do cukrowni i fabryki celulozy. Źródło: Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Rys. 8. Transport śródlądowy na rzece Odrze Ponadto do infrastruktury transportowej na rzece Odrze zaliczyd można stocznie rzeczne, które świadczą usługi na rzec taboru rzecznego znajdującego się w posiadaniu polskich armatorów: Atut s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stocznia Januszkowice, Stocznia Koźle Sp. z o.o., jest to stocznia remontowa zlokalizowana w mieście Kędzierzyn Koźle, 3km poniżej portu Koźle. Wykorzystywana jest do remontów jednostek pływających oraz budowy statków kadłubów i ich części, Stocznia DamenShipyards Koźle, wykorzystywana jest do budowy statków i kadłubów, Stocznia Konstal Wrocław Sp. z o.o., stocznia oferuje usługi budowy i remontu jednostek pływających, Stocznia Malbo Sp. z o.o., stocznia wytwarza kadłuby, kontenery oraz elementy konstrukcji dla budownictwa lądowego (np. mosty). Dysponuje pochylnia o długości 60m i urządzeniami o udźwigu do 240 ton, Stocznia Konstal Nowa Sól Sp. z o.o., obecnie stocznia wykonuje kadłuby statków rzecznych każdego typu, montuje wszelkiego rodzaju wyposażenia i systemy rurociągów oraz oferuje usługi budowy i remontu jednostek pływających, Odratrans Stocznia Sp. z o.o., stocznia zlokalizowana jest na terenie dawnej Wrocławskiej Stoczni Rzecznej. Składa się ona z traserni, dwóch hal kadłubowych, pochylni i nabrzeża wyposażeniowego. Stocznia została zlikwidowana. 28

29 Śródlądowe drogi wodne łączą się często ze szlakami transportu morskiego. Ma to miejsce w portach morskich zlokalizowanych w ujściach rzek. Wykorzystanie śródlądowego transportu wodnego jako transportu zapleczowego może byd bardzo atrakcyjne dla portów i żeglugi morskiej. Korzyści wynikające ze współpracy śródlądowego transportu wodnego z transportem morskim wpływają na wzrost popytu na przewozy drogami wodnymi w relacjach z portami morskorzecznymi. Jedynym portem morskim zlokalizowanym u ujścia Odry jest zespół portów morskich Szczecin Świnoujście. Ma on zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania transportu śródlądowego w Polsce. Z punktu widzenia istniejącej infrastruktury do obsługi statków żeglugi śródlądowej lepiej przystosowany jest port w Świnoujściu, pomimo tego, że wejście do portu przez Zalew Szczecioski jest utrudnione z powodu dużego falowania i częstych zamgleo. W porcie Szczecin obsługa barek jest natomiast utrudniona, ze względu na brak wyspecjalizowanego sprzętu i wydzielonych nabrzeży dla statków żeglugi śródlądowej. Poza tym eksploatowane urządzenia portowe są już w znacznym stopniu zniszczone. Elementem infrastruktury w porcie jest system połączeo transportowych z zapleczem. W porcie rzecznym portowy układ transportowy zwykle połączony jest z siecią kolejową i drogową. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i techniczne mają charakter i układ uzależniony od indywidualnych potrzeb i możliwości oraz od udziału poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze portu. Istotny wpływ na rozwiązania portowe będzie miał proces przeładunkowy, tj. czy przeładunek ze środków transportu wodnego na środki transportu lądowego będzie miał charakter bezpośredni, czy konieczne będzie składowanie. Infrastruktura kolejowa i drogowa wzdłuż rzeki Odry Na poniższych mapach przestawione zostały istniejąca sied kolejowa i drogowa w połączeniu z przebiegiem rzeki Odry. Oznaczone są również ważniejsze czynne i użytkowane elementy infrastruktury rzecznej, które mają potencjał infrastruktury tri-modalnej. Wizualizują one dostępnośd tej infrastruktury do najważniejszych linii kolejowych oraz dróg. 29

30 E-59 Litwa Morze Bałtyckie Obwód Kaliningradzki Zespół portów Szczecin i Świnoujście zachodnio - pomorskie pomorskie warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie podlaskie Białoruś CE-59 Niemcy lubuskie Odra E-20 CE-20 wielkopolskie mazowieckie E-59 Legenda: C-59/1 dolnośląskie Rzeka Linie kolejowe Nr linii kolejowej opolskie Województwo E-59 Port Malczyce CE-59 E-30 CE-30 CE-59/2 E-59 Port Koźle Port w Ścinawie CE-59 CE-30 E-59 E-30 łódzkie Port w Opolu (Zakrzów) Port miejski we Wrocławiu opolskie CE-5 C-59 E-59 Port w Oławie CE-65 śląskie Port Gliwice ZMCh METALCHEM małopolskie świętokrzyskie podkarpackie lubelskie Ukraina C-63 Czechy Austria Słowacja Rys. 9. Stan infrastruktury kolejowej wzdłuż Odry Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktualnej mapy sieci kolejowej, Węgry 30

31 Litwa Morze Bałtyckie Obwód Kaliningradzki A6 pomorskie S3 Zespół portów Szczecin i Świnoujście S6 zachodnio - pomorskie S3 warmińsko - mazurskie S3 kujawsko - pomorskie podlaskie Białoruś Niemcy lubuskie Odra A2 wielkopolskie mazowieckie A4 opolskie A18 A4 Legenda: S3 A4 dolnośląskie Port Malczyce Rzeka Drogi Nr linii kolejowej Województwo A8 Port Koźle A4 Port w Ścinawie łódzkie Port w Opolu (Zakrzów) S8 Port miejski we Wrocławiu Port w Oławie ZMCh METALCHEM opolskie świętokrzyskie A4 śląskie A1 Port Gliwice S1 A4 małopolskie Czechy S1 S69 podkarpackie lubelskie Ukraina Słowacja Rys. 10. Stan infrastruktury drogowej wzdłuż Odry Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktualnej mapy sieci dróg krajowych i autostrad, W skład infrastruktury drogowej i kolejowej drogi wodnej Odry wchodzi głównie Droga Krajowa Nr S1; S3; S6; S8, autostrady A2; A4; A6; A18 oraz niewielki odcinek autostrady A1 leżący w województwie śląskim. Linie kolejowe ciążące do Odrzaoskiej Drogi Wodnej to: E-59; CE-59, E-20; CE-20; E-30; CE-30 i południowy odcinek linii kolejowej CE65. 31

32 2.2. Stan infrastruktury transportowej wzdłuż rzeki Wisły Długośd Wisły wynosi 1047,5 km, a powierzchnia jej dorzecza zajmuje prawie 54% powierzchni kraju. Wisła żeglowna zaczyna się od ujścia Przemszy, gdzie przyjmuje się zerowy kilometr rzeki. Dlatego też długośd Wisły (żeglownej) określana jest na 941,3 km 14. Z uwagi na przeszkody naturalne i warunki hydrotechniczne prowadzenie żeglugi towarowej i pasażerskiej na całym odcinku drogi wodnej Wisły jest bardzo utrudnione. Jedną z głównych przyczyn jest ograniczona głębokośd tranzytowa która jest wynikiem powstawania odsypisk w korycie rzeki i zamuleniem awanportów 15. Wieloletnie zaniedbania oraz brak inwestycji powodowany brakiem środków finansowych nie pozwala na szybką poprawę warunków technicznych do prowadzenie usług transportowych na rzece Wiśle. Obecnie nie ma możliwości przepłynięcia między innymi przez śluzę: Smolice, Kościuszko i Dąbie (zamulenie dolnych awanportów śluz) oraz przez śluzę Przewóz ze względu na znaczną erozję denną poniżej stopnia wodnego. Warunki nawigacyjne na rzece Wiśle, są bardzo zróżnicowane. Zarówno w zakresie głębokości tranzytowych, szerokości szlaku, jak również prześwitów pod mostami i innymi urządzeniami krzyżującymi się z droga wodną. Żegluga może się odbywad tylko w tzw. ruchu lokalnym, w obrębie kilku kilometrów i tylko w ograniczonym zakresie. Pokonywanie całego odcinka np. od Krakowa do Sandomierza, czy też dalej do Warszawy i innych miejsc, może byd prowadzona tylko przy stanach wody w rzece określanych jako górna strefa stanów średnich. Z uwagi na brak zewnętrznych połączeo i małe zainteresowanie transportem wodnym, spowodowane głównie degradacją szlaku żeglugowego, przewozy na górnym odcinku rzeki ograniczają się jedynie do przewozu piasku i żwiru z likwidacji odsypisk oraz kamienia na potrzeby nielicznych robót regulacyjnych. Wydobywane w kilkunastu miejscach z koryta rzeki kruszywo jest transportowane barakami na odległośd do około 10 kilometrów. Podobna sytuacja występuje na odcinku Wisły od Annopola tj. (295 km) aż do Płocka (tj. 620 km). Transport i żegluga są praktycznie niemożliwe za wyjątkiem transportu lokalnego. Na całej długości tego odcinka Wisły nie jest zapewniona głębokośd tranzytowa odpowiednia dla drogi wodnej klasy Ib, tj. głębokośd 1,60 m i szerokośd szlaku równa 20 m. Ponadto koryto rzeki jest rozczłonkowane, zdewastowane i bardzo zapiaszczone. Występują przemiały i wypłycenia, a istniejące budowle 14 Dane RZDW. 15 Awanport częśd akwenu pomiędzy redą a nabrzeżami. Na tym akwenie dokonuje się koniecznych manewrów statku związanych z podejściem do nabrzeża lub wyjściem z portu. Głębokośd awanportu musi byd co najmniej równa największej głębokości w porcie. 32

33 regulacyjne są znacznie uszkodzone lub całkowicie zniszczone. Dla umożliwienia warunków żeglugowych drogi wodnej wymagana jest m.in. generalna modernizacja tj. naprawa i przebudowa zabudowy regulacyjnej, usunięcie przemiałów i wykonanie kompleksowych robót czyszczących. Wisła od 684 km do Torunia tj. 718 km, pomimo zakwalifikowania do klasy Ib o znaczeniu regionalnym, nie spełnia wymagao tej klasy w zakresie głębokości tranzytowej. Głębokości tranzytowe w odniesieniu do wody średniej wynoszą odcinkami 1,2 m. W czasie niżówek głębokości spadają poniżej 1,0 m, osiągając nierzadko nie więcej niż 0,6 0,7 m. Gwarancja wymaganej dla tej klasy głębokości tranzytowej wynosi zaledwie 5% całego okresu nawigacyjnego (tzn. kilkanaście dni). Obecnie nawigacja w takich warunkach odbywa się odbywa się jedynie pomiędzy istniejącymi w korycie rzeki naturalnymi przeszkodami i jest szczególnie trudna, a czasami, w okresie niskich stanów wody wręcz niemożliwa (przy większych zanurzeniach jednostek pływających). Tranzyt jednostek pływających na tym odcinku Wisły może odbywad się praktycznie tylko pod warunkiem zwiększonego zrzutu wody przez stopieo we Włocławku. Zainteresowani armatorzy we własnym zakresie ustalają z administracją czasowe zwiększenie przepływu przez stopieo celem umożliwienia spływu jednostek w dół Wisły. Rys. 11. Dolna Wisła odcinek od Płocka do ujścia do Zatoki Gdaoskiej Źródło: na podstawie Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat. Wyd. Nowa Era, Wrocław

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD I ANALIZA RYNKU TRANSPORTU NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH ODRY I WISŁY

PRZEGLĄD I ANALIZA RYNKU TRANSPORTU NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH ODRY I WISŁY PRZEGLĄD I ANALIZA RYNKU TRANSPORTU NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH ODRY I WISŁY Instytut Morski w Gdaosku GDAOSK 2012 1 Praca wykonana w Zakładzie Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdaosku na zlecenie Agencji

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny i parametry dróg wodnych

Stan techniczny i parametry dróg wodnych Stan techniczny i parametry dróg wodnych Poza naturalnymi warunkami atmosferycznymi i hydrologicznymi, występującymi w dorzeczu Odry, żegluga napotyka również na trudności spowodowane stanem technicznym

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT DROGOWY W POLSCE wybrane dane RAPORT 2013. wrzesień 2014

TRANSPORT DROGOWY W POLSCE wybrane dane RAPORT 2013. wrzesień 2014 TRANSPORT DROGOWY W POLSCE wybrane dane RAPORT 2013 wrzesień 2014 Tytuł prezentacji - edytuj go w stopce Warszawa 01.01.2013 r. LICZBA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Liczba samochodów ciężarowych (łącznie z ciężarowo-osobowymi)

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS OT Logistics S.A. to nowoczesna firma logistyczna operująca na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół której powstała Grupa Kapitałowa składająca

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 5 września 2016 r.

Szczecin, 5 września 2016 r. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 - rola Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych - Wspólne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r.

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Przemysław Daca Zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Konferencja pt. Rzeki dla zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły IV Posiedzenie Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły Gdańsk 10 kwietnia 2013r. Regulacje krajowe odnośnie klasyfikacji dróg wodnych Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Opracował: Robert Urbanik Pojęcie infrastruktury Czynniki produkcji transportowej Infrastruktura (obiekty i urządzenia) Suprastruktura (środki przewozowe) Drogi transportowe Węzły

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Firma Euro Terminal to wielozadaniowy terminal z dedykowaną

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu działań poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych dla transportu i turystyki wodnej.

Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu działań poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych dla transportu i turystyki wodnej. Załącznik Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Materiał na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Senat - 10 lipca 2008 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH KRZYSZTOF WOŚ WARSZAWA- 09 LUTY 2016R. CEL PROGRAMU Analiza obecnego stanu polskich śródlądowych dróg wodnych i na jej podstawie wskazanie

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

4.2.3. Transport wodny

4.2.3. Transport wodny 4.2.3. Transport wodny 4.2.3.1. Transport drogą wodną Uwarunkowania zewnętrzne, a znaczenie ODW Droga wodna nie może być rozpatrywana jako wydzielony element z pewnej całości. Sama droga, jej parametry

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Efektywna logistyka narzędziem zwiększenia konkurencyjności. Górnictwo/Energetyka Katowice,, 20.11.2009

Efektywna logistyka narzędziem zwiększenia konkurencyjności. Górnictwo/Energetyka Katowice,, 20.11.2009 Efektywna logistyka narzędziem zwiększenia konkurencyjności ci polskiego górnictwa g Górnictwo/Energetyka Katowice,, 20.11.2009 1 Import węgla, a zaostrzenie konkurencji na rynku 2 Polski węgiel logistyka

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień r. na godz. 5:00 UTC (7:00 CEST)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień r. na godz. 5:00 UTC (7:00 CEST) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 15.05.2014 r. na godz. 5:00 UTC (7:00 CEST) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Informacja prasowa (Luty 2017 r.) KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. W porcie: WYDARZENIA 2016 Zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) m/v Greenland (pierwszy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Konferencja Budowa kanału żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną Elbląg, 7 kwietnia 2016 r. Elbląg

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

Co chcemy zrobić? Ile to będzie kosztować?

Co chcemy zrobić? Ile to będzie kosztować? ZałoŜenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Ministerstwo Rozwoju, 26 kwietnia 2016 r. P Slajd 1 PZ1 Poprawki na polecenie MInistra Materny:slajd

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW)

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW) REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW) (POPDOW) Komponent 1: Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry POPDOW ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo