a 1, a 2, a 3,..., a n,...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a 1, a 2, a 3,..., a n,..."

Transkrypt

1 III. Ciągi liczbowe. 1. Definicja ciągu liczbowego. Definicja 1.1. Ciągiem liczbowym nazywamy funkcję a : N R odwzorowującą zbiór liczb naturalnych N w zbiór liczb rzeczywistych R i oznaczamy przez {a n }. Używamy zapisu a n = a(n). Ciąg {a n } można też zapisywać w postaci a 1, a 2, a 3,..., a n,... Liczbę a n nazywamy n-tym wyrazem ciągu {a n }. Przykłady określania ciągów liczbowych:. wzorem, np. a n = 3 n, b n = n 1 n, c n = n n ; rekurencyjnie, np. a 1 = 3, a n+1 = a n + 2 ciąg arytmetyczny, b 1 = 1, b n+1 = 3b n ciąg geometryczny; opisowo, np. a n - n-ta liczba pierwsza. 1

2 Przykłady ciągów liczbowych:. ciąg liczb parzystych dodatnich a n = 2n; ciąg liczb nieparzystych dodatnich a n = 2n 1; ciąg arytmetyczny a n = p + (n 1)d (p - pierwszy wyraz ciągu, d - różnica ciągu); ciąg geometyczny a n = pq n 1 (p - pierwszy wyraz ciągu, q - iloraz ciągu); ciąg stały a n = c (c - dowolna liczba); a n = ( n) n; 1, +1, 1, +1,..., ( 1) n ; 1, 2, 3 3, 4 4,..., n n. 2. Monotoniczność i ograniczoność ciągu liczbowego. Definicja 2.1. Mówimy, że ciąg {a n } jest: rosnący, jeżeli dla każdego n N a n < a n+1 niemalejący, jeżeli dla każdego n N malejący, jeżeli dla każdego n N a n a n+1 a n > a n+1 nierosnący, jeżeli dla każdego n N a n a n+1. 2

3 Ciągi rosnące, niemalejące, malejące i nierosnące nazywamy ciągami monotonicznymi. Można mówić o ciągach monotonicznych od pewnego miejsca tj. pewnego numeru n 0 N. Uwaga. Monotoniczność dowolnego ciągu {a n } można ustalić badając znak różnicy a n+1 a n, a ciągu {b n } o wyrazach dodatnich porównując iloraz z liczbą 1. b n+1 b n Przykład. Sprawdzimy, że ciąg a n = n 2 n jest rosnący. Otrzymujemy a n+1 a n = (n+1) 2 (n+1) (n 2 n) = n 2 +2n+1 n 1 n 2 +n = 2n > 0 dla wszystkich n N. Zatem a n < a n+1 dla n N. Przykład. Sprawdzimy, że ciąg b n = n! n n n N badamy iloraz b n+1 b n. Otrzymujemy b n+1 b n = jest malejący. Ponieważ b n > 0 dla wszystkich (n + 1)! nn (n + 1) (n+1) n! = dla wszystkich n N. Zatem b n+1 < b n dla n N. ( ) n n < 1, n + 1 Definicja 2.2. Ciąg {a n } nazywamy ograniczonym, jeżeli istnieją takie liczby m 1 i m 2, że dla wszystkich n N m 1 a n m 2, lub równoważnie, jeżeli istnieje taka liczba M > 0, że dla wszystkich n N a n M. 3

4 3. Granica ciągu liczbowego. Definicja 3.1. Liczbę g nazywamy granicą ciągu {a n }, jeżeli dla dowolnego ɛ > 0 można dobrać taką liczbę n 0 N, że dla każdego n > n 0 zachodzi nierówność zapisywana równoważnie w postaci a n g < ɛ, g ɛ < a n < g + ɛ. Mówimy, że ciąg {a n } jest zbieżny do granicy g, co zapisujemy lim a n = g. n Ciągi posiadające granicę nazywamy ciągami zbieżnymi. Twierdzenie 3.2. (o jednoznaczności granicy) Ciąg zbieżny nie może mieć dwóch różnych granic. Przykłady ważnych ciągów zbieżnych: lim n c = c; lim n 1 n = 0; lim n q n = 0 dla q < 1; lim n n a = 1 dla a > 0;; lim n n n = 1; lim n ( n) n = e 2,

5 Przykład. n (a) Wykażemy, że lim n n+1 = 1. Zgodnie z definicją należy pokazać, że n ɛ > 0 n 0 N N n > n 0 1 < ɛ. n + 1 Weźmy dowolny ɛ > 0. Nierówność epsilonową n względu na n. Otrzymujemy n+1 n n < ɛ n > 1 ɛ. ɛ 1 < ɛ rozwiązujemy ze Zatem przyjmując n 0 := [ 1 ɛ ɛ + 1], gdzie symbol [x] oznacza część całkowitą z liczby x, otrzymamy, że dla wszystkich n > n 0 zachodzi nierówność n 1 < ɛ. n + 1 (b) Rozważmy ciąg a n = 2 ( 1) n. Mamy a 2n = 2, a 2n 1 = 2 dla n N. Przypuśćmy, że ciąg {a n } ma granicę g < 2. Wtedy przyjmując ɛ = 2 g 2 otrzymujemy, że żaden wyraz a 2n nie spełnia nierówności a 2n g < ɛ, czyli g nie może być granicą ciągu {a n }. Podobnie pokazuje się, że granicą nie może być żadna liczba g 2. Zatem granica ciągu {a n } nie istnieje. 5

6 4. Twierdzenia o ciągach zbieżnych. Twierdzenie 4.1. (o jednoznaczności granicy) Ciąg zbieżny nie może mieć dwóch różnych granic. Twierdzenie 4.2. Ciąg zbieżny jest ograniczony. Twierdzenie 4.3. Ciąg monotoniczny i ograniczony jest zbieżny. Twierdzenie 4.4. (o arytmetyce granic) Załóżmy, że ciągi {a n } i {b n } są zbieżne, tzn. lim n a n = a i lim n b n = b. Wówczas 1. lim n (a n + b n ) = lim n a n + lim n b n = a + b; 2. lim n (a n b n ) = lim n a n lim n b n = a b; 3. lim n (c a n ) = c lim n a n = c a; 4. lim n (a n b n ) = lim n a n lim n b n = a b; 5. lim n a n bn = lim n a n lim n b n = a b, o ile b n 0; 6. lim n (a n ) p = (lim n a n ) p, gdzie p Z \ {0}; 7. lim n k a n = k lim n a n, gdzie k N \ {1}. W dwóch ostatnich wzorach zakłada się, że wyrażenia po obu stronach równości mają sens. Przykład. ( Obliczymy lim n n n n 4 +5n 1 3n 4 2n + 4n +3 n 2 8 n +7 ). n 6

7 Twierdzenie 4.5. (o trzech ciągach) Jeżeli ciągi {a n }, {b n }, {c n } spełniają warunki: (i) a n b n c n dla n n 0 (n 0 - pewna liczba naturalna); (ii) lim n a n = lim n c n = g, to lim n b n = g. Przykład. Obliczymy lim n n 2 n + 3 n + 5 n. Twierdzenie 4.6. Jeżeli lim n a n = 0 i ciąg b n jest ograniczony, to lim (a n b n ) = 0. n Przykład. Obliczymy lim n n sin n n Twierdzenie 4.7. Ciąg e n = ( n) n jest rosnący i ograniczony z góry. Wniosek 4.7. Ciąg e n = ( n) n jest zbieżny. Definicja 4.8. Granicę ciągu {e n } oznaczamy przez e, tj. lim n ( n) n = e. 7

8 5. Ciągi rozbieżne do nieskończoności. Definicja 5.1. Mówimy, że ciąg {a n } jest rozbieżny do nieskończoności, co zapisujemy lim a n =, n jeżeli dla dowolnej liczby M można dobrać taką liczbę naturalną n 0, że dla wszystkich n > n 0 zachodzi nierówność a n > M. Mówimy, że ciąg {a n } jest rozbieżny do minus nieskończoności, co zapisujemy lim a n =, n jeżeli dla dowolnej liczby M można dobrać taką liczbę naturalną n 0, że dla wszystkich n > n 0 zachodzi nierówność a n < M. Jeżeli ciąg {a n } jest rozbieżny do + lub, to mówimy, że ciąg ten ma granicę niewłaściwą. Przykład. Pokażemy, że ciąg a n = n jest rozbieżny do +. Weźmy dowolną liczbę M. Należy tak dobrać n 0, aby dla n > n 0 zachodziła nierówność n > M. Mamy n n + 2 > M o ile n > M 2. Wystarczy więc przyjąć n 0 = [M 1] Twierdzenie Jeżeli a n 0 i a n > 0, to 1 a n 2. Jeżeli a n 0 i a n < 0, to 1 a n 3. Jeżeli a n ±, to 1 a n Jeżeli a n + i b n b > 0, to a n b n Jeżeli a n + i b n b < 0, to a n b n. 6. Jeżeli a n + i b n +, to a n + b n Jeżeli a n + i {b n } jest ograniczony, to a n + b n +. 8

9 Uwaga. Jeżeli c n = a n b n oraz a n 0 i b n +, to bezpośrednio z takiej postaci ciągu {c n } nie można nic wywnioskować na temat granicy tego ciągu. O ciągu {c n } mówimy, że jest ciągiem typu 0 lub nieoznaczonością typu 0. Wyróżniamy następujące symbole nieoznaczone : 0,,, 0 0, 00, 1, 0. Przykład. Obliczymy lim n ( n 2 + n n). Twierdzenie 5.3. (o dwóch ciągach) Załóżmy, że ciągi {a n } i {b n } spełniają nierówność a n b n dla n n 0, gdzie n 0 - pewna liczba naturalna. 1. Jeżeli lim n a n = +, to lim n b n = Jeżeli lim n b n =, to lim n a n =. Przykład. ( Wykażemy, że lim n ) n = +. Twierdzenie 5.4. Jeżeli a n > 0 dla n N i lim n a n = +, to lim n (1 + 1 a n ) an = e. Przykład. ( Obliczymy lim 3n+1 n. n 3n+4) 9

10 W poprzednim materiale proszę zwrócić uwagę na stronę 4, Twierdzenie 4.4 (o arytmetyce granic) i Przykład po nim następujący. Ważne jest też Twierdzenie 4.5 (o trzech ciągach) i Przykład oraz Twierdzenie 5.2 o symbolach nieoznaczonych i Uwaga po nim. O jednej z najważniejszych stałych w matematyce mówi Twierdzenie 5.4. A w następnej części pochodzącej z książki Mariana Gewerta i Zbigniewa Skoczylasa ten sam materiał jest jeszcze raz podany w Twierdzeniach o numerach 1.3.4, 1.3.7, , 1.4.3, 1.4.5,

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Ciagi liczbowe i ich własności. Ciagi liczbowe. Granica ciagu. Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 1/30

23 Ciagi Ciagiem nazywamy każdą funkcjęf, której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych N (lub zbiór N 0 = N {0}) (ciąg nieskończony) f: N A (lubf: N 0 A) lub skończony początkowy podzbiór zbioru liczb naturalnych {1,2,3,...,k} (ciąg skończony). f:{1,2,3,...,k} A Wartość funkcjif dla argumentun,f(n), nazywamyn-tym wyrazem ciagu i oznaczamy symbolema n : a n =f(n). AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 2/30

24 Ciagi liczbowe Ciąg o wyrazacha n zapisujemy symbolicznie jako(a n ). Wyrazami ciągu mogą być elementy dowolnego zbioru A. Jeśli zbiór A jest zbiorem liczb rzeczywistych, tj. A=R, (lub zespolonych, tj. A=C), to ciąg nazywamy ciagiem liczbowym. Jeżeli A=R, to a 2 a n a n AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 3/30

25 Sposoby opisu ciagów liczbowych: Wzór ogólny - podaje zależność międzyn-tym wyrazem ciągu a jego numeremn(wskaźnikiemn), np. a n = n+2 2 5n, b n =( 1) nn2 2 n, c n =2 n, d n =5+3n. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 4/30

26 Sposoby opisu ciagów liczbowych: Wzór rekurencyjny (indukcyjny) - wyraza n ciągu zostaje wyrażony przy pomocy poprzednich wyrazów tego ciągu, przy czym musi zostać podany wyraz pierwszya 1, np. a 1 =3 a n+1 =a n +2n+1 u 0 =0 u 1 =1 ciąg Fibonacciego. u n+2 =u n +u n+1, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 5/30

27 Sposoby opisu ciagów liczbowych: Nie każdy ciąg liczbowy daje się przedstawić przy pomocy wzorów (ogólnych lub rekurencyjnych). Istnieją ciągi, które możemy określać opisowo, np.a n =n-ta liczba po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczbyπ. π=3, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 6/30

28 Ciagi ograniczone Ciąg(a n ) jest ograniczony z dołu, jeżeli a n m R n N a n m. m n AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 7/30

29 Ciagi ograniczone Ciąg(a n ) jest ograniczony z góry, jeżeli M R n N a n M. M a n n AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 8/30

30 Ciagi ograniczone Ciąg(a n ) jest ograniczony, jeżeli m,m R n N m a n M. M a n m n Ciąg jest ograniczony def M R n N a n M. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 9/30

31 Ciag rosnacy Ciąg(a n ) nazywamy rosnacym, jeżeli n N a n+1 >a n tzn. każdy następny wyraz jest większy od poprzedniego. a n n AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 10/30

32 Ciag niemalejacy Ciąg(a n ) nazywamy niemalejacym, jeżeli n N a n+1 a n każdy następny wyraz jest nie mniejszy od poprzedniego (większy bądź równy). a n n AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 11/30

33 Ciag malejacy Ciąg(a n ) nazywamy malejacy, jeżeli n N a n >a n+1 tzn. każdy następny wyraz jest mniejszy od poprzedniego. a n n AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 12/30

34 Ciag nierosnacy Ciąg(a n ) nazywamy nierosnacym, jeżeli n N a n a n+1 każdy następny wyraz jest nie większy od poprzedniego (mniejszy bądź równy). a n n AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 13/30

35 Ciag stały Ciąg(a n ) nazywamy stałym, jeżeli n N a n+1 =a n tzn. wszystkie wyrazy ciągu są takie same. a n n AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 14/30

36 Ciagi monotoniczne Ciąg stały jest nierosnący i niemalejący jednocześnie. Ciąg nierosnący lub niemalejący nazywamy monotonicznym, ciąg rosnący lub malejący nazywamy ściśle monotonicznym. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 15/30

37 Monotoniczność ciagu Aby zbadać monotoniczność ciagu wyznaczamy różnicę a n+1 a n i badamy jej znak. Ponadto monotoniczność ciągu(b n ) o wyrazach dodatnich możemy ustalić porównując znak ilorazu b n+1 b n z 1. a n+1 a n b n+1 b n Ciag >0 >1 rosnący <0 <1 malejący 0 1 niemalejący 0 1 nierosnący =0 =1 stały AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 16/30

38 Granica ciagu Liczbęg spełniającą dla danego ciągu nieskończonego(a n ) warunek: ε>0 n0 N n N [n>n 0 a n g <ε] nazywamy granica właściwa tego ciagu, co symbolicznie zapisujemy w postacilim n a n =g. lim a n n=g def ε>0 n0 N n N [n>n 0 a n g <ε] AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 17/30

39 Granica ciagu g+ε g g ε a n n Granica ciągu jest wyznaczona jednoznacznie. Z definicji wynika, że liczbag jest granicą ciągu(a n ), jeśli prawie wszystkie wyrazy tego ciągu (tzn. wszystkie wyrazy ciągu nieskończonego bez pewnej liczby jego początkowych wyrazów) należą do przedziału(g ε,g+ε). Mówiąc inaczej dla coraz większychn, różnica pomiędzy liczbąg, a wyrazem a n jest coraz mniejsza. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 18/30

40 Ciag rozbieżny do+ Ciąg nazywamy rozbieżnym do+ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczbym prawie wszystkie wyrazy tego ciągu są większe odm. lim a n n=+ def M R n0 N n N [n>n 0 a n >M]. Z definicji wynika, że ciąg jest rozbieżny do nieskończoności, jeśli jego kolejne wyrazy są coraz większe. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 19/30

41 Ciag rozbieżny do+ a n M n AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 20/30

42 Ciag rozbieżny do Ciąg(a n ) nazywamy rozbieżnym do wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczbym prawie wszystkie wyrazy tego ciągu są mniejsze odm. lim a n n= def M R n0 N n>n0 n N [n>n 0 a n <M]. Z definicji wynika, że ciąg jest rozbieżny do minus nieskończoności, jeśli jego kolejne wyrazy są coraz mniejsze i ujemne. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 21/30

43 Ciagi zbieżne i rozbieżne Ciag majacy granicę właściwa nazywamy ciagiem zbieżnym. Ciag nie majacy granicy właściwej nazywamy ciagiem rozbieżnym. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 22/30

44 Podciag ciagu Niech(a n ) będzie dowolnym ciągiem i(k n ) będzie rosnącym ciągiem liczb naturalnych. Podciągiem ciągu(a n ) nazywamy ciąg(b n ) określony wzorem def b n =a kn,n N. Twierdzenie: Każdy podciąg ciągu zbieżnego jest zbieżny do tej samej granicy. Każdy podciąg ciągu rozbieżnego do± jest rozbieżny do tej samej granicy. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 23/30

45 Twierdzenia o ciagach zbieżnych Każdy ciąg zbieżny jest ograniczony. Każdy ciąg ograniczony i monotoniczny jest zbieżny. Granicą ciągu stałego o wyrazach równychajest liczbaa. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 24/30

46 Twierdzenia o ciagach zbieżnych Jeżeli ciągi(a n ) i(b n ) są zbieżne, przy czym lim a n=ai n + lim b n=b, to zbieżne są też ciągi(a n +b n ),(a n b n ), n + (a n b n ), a przy założeniu, żeb 0 ib n 0 jest zbieżny ciąg ( ) an b n i zachodzą związki: lim (a n+b n )=a+b. n + lim (a n b n )=a b. n + lim (a n b n )=a b. n + a n lim = a n + b n b. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 25/30

47 Twierdzenia o ciagach zbieżnych Dla dowolnej liczby rzeczywistejk R i ciągu(a n ) o granicy a zachodzi: lim k a n=k a. n + Twierdzenie o trzech ciagach: Jeżeli ciągi(a n ) i(b n ) są zbieżne do tej samej granicyg i jeśli(c n ) jest ciągiem, którego prawie wszystkie wyrazy spełniają zależność:a n c n b n, to ciąg(c n ) jest zbieżny do granicyg. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 26/30

48 Twierdzenia o ciagach zbieżnych Jeśli Ciąge n = lim a n=±, to n + lim n + 1 a n =0. ( 1+ 1 n) n jest rosnący i ograniczony z góry, a zatem zbieżny. Granicę tego ciągu oznaczamy przeze: ( e= lim 1+ 1 n. n + n) e 2, Jeżelilim n a n =0 oraza n 0dlan N, to lim (1+a n n) 1 an =e. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 27/30

49 Twierdzenia o ciagach zbieżnych Granice niektórych ciagów: 1. lim n + a=a. 2. lim n + 3. lim n + 4. lim n + 5. lim n + 6. lim n + 1 n =0. n a=1, dlaa>0. n n=1. a n =0, dlaa>0. n! a n nk=+, dlaa>1ik>1. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 28/30

50 Twierdzenia o ciagach zbieżnych Granice niektórych ciagów: ( 1+ n) 1 n =e. 7. lim n + 8. lim n + 9. lim n lim n + an = ( 1 1 n) n = 1 e. ( 1+ a n) n=e a, dlaa R. 0, gdya (0,1) 1, gdya=1. +, gdya>1 AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 29/30

51 Dziękuję za uwagę AUTOMATYKA I ROBOTYKA, SEM. I, rok. akad. 2009/2010 Ciagi liczbowe i ich własności. str. 30/30

52 Szeregi liczbowe Szeregi liczbowe i ich kryteria zbieżności Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 1/25 c Małgorzata Wyrwas

53 Szereg liczbowy Niech (a n ) będzie ciągiem liczbowym. SZEREGIEM liczbowym o wyrazach a n nazywamy wyrażenie postaci a 1 + a 2 + a 3 + = n=1 a n. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 2/25 c Małgorzata Wyrwas

54 Sumy Sumy częściowe szeregu S 1 = a 1 S 2 = a 1 + a 2. S n = a 1 + a a n n=1 a n nazywamy sumami częściowymi szeregu n=1 a n. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 3/25 c Małgorzata Wyrwas

55 Sumy częściowe szeregu n=1 a n Liczbę a n nazywamy n-tym wyrazem szeregu, a sumę S n def = a 1 + a a n nazywamy n-ta suma częściowa szeregu a n. Ciąg n=1 (S n ) będziemy nazywać ciagiem sum częściowych powstałych z ciągu (a n ). Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 4/25 c Małgorzata Wyrwas

56 Przykład Weźmy następujący szereg ( 1 n=1 n 1 n + 1 Wypiszmy wybrane sumy częściowe tego szeregu ). S 1 = 1 2 S 2 = = 2 3. S n = n 1 n + 1 = 1 1 n + 1. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 5/25 c Małgorzata Wyrwas

57 Szereg zbieżny i rozbieżny Szereg liczbowy n=1 a n nazywamy zbieżnym, jeżeli jego ciąg sum częściowych (S n ) jest ciągiem zbieżnym (ma granicę skończoną), tzn. lim S n = S. n + Liczbę S nazywamy suma tego szeregu, tzn. n=1 a n = a 1 + a 2 + a 3 + = S. Jeżeli ciąg sum częściowych (S n ) jest rozbieżny (tzn. ma granicę niewłaściwą + lub albo nie ma granicy) to mówimy, że szereg jest rozbieżny. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 6/25 c Małgorzata Wyrwas

58 Reszta szeregu n-ta reszta szeregu zbieżnego n=1 a n nazywamy liczbę R n def = k=n+1 a k Uwaga. Zmiana skończonej liczby początkowych wyrazów szeregu nie ma wpływu na jego zbieżność. Uwaga. Jeżeli szereg ma wyrazy nieujemne, to jest zbieżny albo rozbieżny do +. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 7/25 c Małgorzata Wyrwas

59 Rozważmy szereg n=1 Przykład ( 1 n 1 ) n + 1 Wtedy n-ta suma częściowa tego szeregu ma postać (1) S n = n 1 n + 1 = 1 1 n + 1. ( Ponieważ n lim S n = n lim 1 1 ) = 1, więc ( n n 1 ) = 1, czyli szereg (1) jest zbieżny. n + 1 n=1 Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 8/25 c Małgorzata Wyrwas

60 Rozważmy szereg Przykład n=1 1 (2) Wtedy n-ta suma częściowa tego szeregu ma postać S n = = n. Ponieważ n lim S n = n lim n = +, więc szereg (2) jest rozbieżny. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 9/25 c Małgorzata Wyrwas

61 Warunek konieczny zbieżności szeregów liczbowych Jeżeli szereg liczbowy n=1 a n jest zbieżny, to lim a n n = 0. Uwaga. Jeżeli warunek konieczny nie jest spełniony, tzn. n lim a n 0 albo n lim a n nie istnieje, to szereg n=1 a n jest rozbieżny. Jeżeli warunek konieczny jest spełniony, to nie wiemy czy szereg jest zbieżny czy rozbieżny. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 10/25 c Małgorzata Wyrwas

62 Przykład Rozważmy szereg n=1 n 2n + 1. (3) n Wówczas n lim 2n + 1 = 1, więc warunek konieczny 2 nie jest spełniony, zatem szereg (3) jest rozbieżny. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 11/25 c Małgorzata Wyrwas

63 Przykład Rozważmy szereg n=1 1 n. (4) 1 Ponieważ n lim n = 0, więc warunek konieczny jest spełniony, ALE n-ta suma częściowa szeregu (4) ma postać S n = = n = n. 2 3 n n n n n Wówczas lim n S n = +, więc szereg (3) jest rozbieżny. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 12/25 c Małgorzata Wyrwas

64 Szereg geometryczny Szeregiem geometrycznym nazywamy szereg postaci n=1 a 1 q n 1. (5) Szereg geometryczny jest sumą wyrazów ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie a 1 i ilorazie q. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 13/25 c Małgorzata Wyrwas

65 Zbieżność szeregu geometrycznego Jeżeli a 1 = 0, to szereg ma sumę równą 0. n=1 Jeżeli a 1 0 i q 1, to szereg rozbieżny. a 1 q n 1 jest zbieżny i n=1 Jeżeli a 1 0 i q < 1, to szereg zbieżny i n=1 a 1 q n 1 jest a 1 q n 1 jest S n = a 1 + a 1 q + a 1 q 2 + a 1 q n 1 = a 1 1 q n 1 q. 1 q n Wtedy n lim S n = n lim a 1 1 q gdy q <1 ===== a 1 1 q. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 14/25 c Małgorzata Wyrwas

66 Szereg harmoniczny Szereg harmoniczny to szereg postaci n=1 1 n. (6) Szereg harmoniczny rzędu p (szereg Dirichleta) to szereg postaci 1 n. (7) p n=1 Twierdzenie. Szereg harmoniczny rzędu p > 1 jest zbieżny. Twierdzenie. Szereg harmoniczny rzędu p 1 jest rozbieżny. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 15/25 c Małgorzata Wyrwas

67 Kryterium całkowe Niech funkcja f : n 0, + ) 0, + ) będzie nierosnąca, gdzie n 0 N. Wówczas szereg szereg n=n 0 f(n) jest zbieżny całka n=n 0 f(n) jest rozbieżny całka n 0 n 0 f(x)dx jest zbieżna. def Uwaga. Reszta tego szeregu, to jest wyrażenie R n = spełnia oszacowanie: n+1 f(x)dx R n f(x)dx jest rozbieżna. n f(x)dx. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 i=n+1 f(i), Szeregi liczbowe str. 16/25 c Małgorzata Wyrwas

68 Kryterium porównawcze zbieżności szeregów Jeżeli mamy dwa szeregi liczbowe szereg n=1 n=1 a n, n=1 b n i b n jest zbieżny oraz od pewnego miejsca n 0 dla każdego n N, takiego że n n 0 spełniona jest nierówność 0 a n b n, to szereg n=1 a n również jest zbieżny. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 17/25 c Małgorzata Wyrwas

69 Kryterium porównawcze rozbieżności szeregów Jeżeli mamy dwa szeregi liczbowe szereg n=1 n=1 a n, n=1 b n i a n jest rozbieżny oraz od pewnego miejsca n 0 dla każdego n N, takiego że n n 0 spełniona jest nierówność 0 a n b n, to szereg n=1 b n również jest rozbieżny. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 18/25 c Małgorzata Wyrwas

70 Kryterium d Alemberta Niech lim n a n+1 a n = g. Wtedy szereg n=1 a n jest zbieżny, jeżeli g < 1. jest rozbieżny, jeżeli g > 1. W przypadku, kiedy g = 1, to zbieżność szeregu należy badać za pomocą innego kryterium, ponieważ z tej informacji nie wynika zbieżność ani rozbieżność szeregu. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 19/25 c Małgorzata Wyrwas

71 Kryterium Cauchye go n Niech n lim an = g. Wtedy szereg liczbowy n=1 jest zbieżny, jeżeli g < 1. jest rozbieżny, jeżeli g > 1. Jeżeli g = 1, to kryterium nie rozstrzyga zbieżności lub rozbieżności. a n Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 20/25 c Małgorzata Wyrwas

72 Szereg naprzemienny Szereg liczbowy postaci n=1 ( 1) n a n, (8) gdzie dla każdego n N a n 0 nazywamy naprzemiennym. Przykład. Szereg postaci ( 1) n+1 = 1 1 n=1 n jest przykładem 4 szeregu naprzemiennego. Będziemy nazywać go szeregiem anharmonicznym. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 21/25 c Małgorzata Wyrwas

73 Kryterium Leibniza Jeżeli mamy dany szereg naprzemienny ( 1) n a n, taki że spełnione są warunki: ciąg (a n ) jest nierosnący, lim a n n = 0, to szereg jest zbieżny. n=1 Uwaga. Z kryterium Leibniza wynika, że szereg anharmonicznym ( 1) n+1 = 1 1 n jest zbieżny ponieważ 4 n=1 ciąg a n = 1 n jest ciągiem malejącym dążącym do zera. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 22/25 c Małgorzata Wyrwas

74 Zbieżność bezwzględna szeregów Szereg liczbowy n=1 a n nazywamy szeregiem bezwzględnie zbieżnym, jeżeli szereg (bezwzględnych wartości) n=1 a n jest zbieżny. Szereg liczbowy, który jest zbieżny a nie jest bezwzględnie zbieżny nazywamy warunkowo zbieżnym. Twierdzenie. Jeżeli dany szereg liczbowy jest bezwzględnie zbieżny, to jest zbieżny. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 23/25 c Małgorzata Wyrwas

75 Podsumowanie Szeregi liczbowe - definicje i podstawowe twierdzenia. Kryteria zbieżności szeregów. Zbieżność bezwzględna szeregów. Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 24/25 c Małgorzata Wyrwas

76 Dziękuję za uwagę Automatyka i Robotyka, sem. I, Białystok, rok. akad. 2008/2009 Szeregi liczbowe str. 25/25 c Małgorzata Wyrwas

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna Rozdział 9 Funkcja pierwotna 9. Funkcja pierwotna Definicja funkcji pierwotnej. Niech f będzie funkcją określoną na przedziale P. Mówimy, że funkcja F : P R jest funkcją pierwotną funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus ANALIZA ZESPOLONA IV semestr 203/4 oprac. Janina Kotus Spis treści. Poj ecia podstawowe str. 5. Rzut stereograficzny str. 5.2 Metryki w C i C str. 6 2. Funkcje zespolone str. 8 2. Granica i ciag lość str.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

Matematyka Dyskretna Zestaw 2

Matematyka Dyskretna Zestaw 2 Materiały dydaktyczne Matematyka Dyskretna (Zestaw ) Matematyka Dyskretna Zestaw 1. Wykazać, że nie istnieje liczba naturalna, która przy dzieleniu przez 18 daje resztę 13, a przy dzieleniu przez 1 daje

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA LICZB FIBONACCIEGO I LUCASA

POLITECHNIKA GDAŃSKA LICZB FIBONACCIEGO I LUCASA POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Marcin Krzywkowski RÓŻNE DOWODY WŁASNOŚCI LICZB FIBONACCIEGO I LUCASA Praca magisterska wykonana w Zakładzie Matematyki Dyskretnej

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Anna Gwiżdż Funkcja ζ Riemanna Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Kraków 7 Składam serdeczne podziękowania opiekunowi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 4. Wartości własne i wektory własne 4.1. Podstawowe definicje, własności i twierdzenia 4.2. Lokalizacja wartości własnych 4.3. Metoda potęgowa znajdowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów.

1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów. 1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów. Teoria mnogości inaczej nazywana teorią zbiorów jest to teoria matematyczna badająca własności zbiorów (mnogość dawna

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie. Renata Jurasińska. Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie

Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie. Renata Jurasińska. Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie Renata Jurasińska Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie I. Średnie liczbowe i zaleŝności między nimi Średnie liczbowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Grupy. Permutacje 1. (G2) istnieje element jednostkowy (lub neutralny), tzn. taki element e G, że dla dowolnego a G zachodzi.

Grupy. Permutacje 1. (G2) istnieje element jednostkowy (lub neutralny), tzn. taki element e G, że dla dowolnego a G zachodzi. Grupy. Permutacje 1 1 Definicja grupy Niech G będzie zbiorem. Działaniem na zbiorze G nazywamy odwzorowanie (oznaczane, jak mnożenie, przez ) przyporządkowujące każdej parze uporządkowanej (a, b) G G element

Bardziej szczegółowo

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku.

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku. Historia liczby Liczba e początkow weszła do matematyki w bardzo niewielkim zakresie. Jest rok 1618, kiedy to w pracy napisanej przez Napiera o logarytmach pojawia się tablica, która przedstawia logarytm

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo