R00 1:50 INSTALACJE SANITARNE. BUDYNEK DMUCHAW WODA TECHNOLOGICZNA RZUT ob. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R00 1:50 INSTALACJE SANITARNE. BUDYNEK DMUCHAW WODA TECHNOLOGICZNA RZUT ob. 2"

Transkrypt

1 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w M. BRZOZA gm. NOWA WIEŚ WIELKA 00 R00 INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK DMUCHAW WODA TECHNOLOGICZNA RZUT ob. 2 PW 1:50

2 BIOREAKTOR Ob. 3A BIOREAKTOR Ob. 3B STACJA DMUCHAW Ob. 2 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w M. BRZOZA gm. NOWA WIEŚ WIELKA 00 R00 INSTALACJE SANITARNE PB 1:50 BUDYNEK STACJI DMUCHAW OBIEKT NR 2 INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA

3 Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEX Braniewo ul. Warmińska 28 tel. / fax. 55 / ; tel. kom rodzaj opracowania Projekt wykonawczy zakres Instalacje sanitarne budynku stacji dmuchaw ob. 2 nazwa inwestycji Inwestor Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Brzoza gm. Nowa Wieś Wielka dz. 264/2,264/5 obr Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa Nowa Wieś Wielka projektował inż. Andrzej Grundland upr.bud. w spec. instalacyjnej MAZ/0223/PWOS/04 mgr inż. Krzysztof Goch asystent sprawdziła mgr inż. Anna Beisteiner upr.bud w spec. instalacyjno-inżynieryjnej St-61/8 Braniewo, wrzesień 2013r. 1

4 S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJE PODSTAWOWE PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA OGRZEWANIA INSTALACJA WENTYLACJI WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYTYCZNE BHP TABELA OZNACZEŃ NA PROJEKCIE, WYJAŚNIENIE OZNACZEŃ Z PODANIEM PARAMETRÓW I WYMAGAŃ DLA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH DLA TYCH OZNACZEŃ ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ SPIS RYSUNKÓW 1. Plan zagospodarowania terenu 1: 200 P /13 ZG Budynek stacji dmuchaw. Obiekt Nr 2 Instalacja wentylacji i ogrzewania Budynek stacji dmuchaw. Obiekt Nr 2 Instalacja wody dla celów technologii 1: 50 1:50 P /13 P /13 BD-VE BD-WW

5 1. INFORMACJE PODSTAWOWE INWESTYCJA INWESTOR PROJEKTANT Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Brzoza gm. Nowa Wieś Wielka dz. 264/2,264/5 obr Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa Nowa Wieś Wielka Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEX Braniewo ul. Warmińska PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje wewnętrzne: ogrzewania oraz wentylacji w budynku stacji dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków. Niniejszy projekt jest częścią kompleksowego wielobranżowego projektu wykonawczego oczyszczalni ścieków. 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych w budynku stacji dmuchaw opracowano na podstawie: 1. projektu technologicznego oczyszczalni ścieków 2. projektu architektoniczno-budowlanego budynku stacji dmuchaw 3. obowiązujących norm i wytycznych projektowania 4. wytycznych i uzgodnień międzybranżowych dokonanych na etapie projektowania 3

6 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. INSTALACJA OGRZEWANIA Głównym źródłem ciepła do ogrzewania budynku będzie ciepło pochodzące od pracujących urządzeń. Sumaryczna ilość zysków ciepła od urządzeń to około 21 kw. Odpowiednią cyrkulację powietrza zapewnią wentylatory (patrz p-t 4.2. wentylacja). Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie budynku to 11,5 kw. Ciepło generowane przez urządzenia technologiczne znacznie przekracza tą wartość. Rozprowadzenie ciepła będzie bazowało na instalacji wentylacji, pozostała ilość ciepła będzie odprowadzana na zewnątrz. W budynku stacji dmuchaw, pomieszczenie techniczne (01) jako ogrzewanie awaryjne zaprojektowano dogrzewanie nagrzewnicą elektryczną o mocy 8/12 kw wyposażoną w termostat. Dla nagrzewnicy przewidziano oddzielny obwód elektryczny pozwalający na sterowanie termostatem temperatury wewnętrznej. Założona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimą = +8 C. Urządzenie będzie działało tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy ciepło oddawane przez urządzenia technologiczne nie będzie w stanie utrzymać zimą temperatury +8 C. Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. BD-VE INSTALACJA WENTYLACJI Pomieszczenie techniczne (01) W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną. Wentylację wywiewną zapewniają dwa wentylatory wywiewne VE-01 i VE-02. Wentylatory VE-01 i VE-02 o wydajności 4000 m 3 /h każdy, wywiewają powietrze z obszaru dmuchaw. W układzie nawiewnym przewidziano klapy żaluzjowe zapobiegające zbyt intensywnej wymianie powietrza w okresie zimowym. Zastosowanie klap chroni przed nadmiernym wychłodzeniem, a jednocześnie uniemożliwia cyrkulację grawitacyjną poprzez układ w czasie gdy wentylatory wywiewne nie pracują. Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie świeżego powietrza poprzez czerpnię CS-01, CS-02 umiejscowione na ścianach zewnętrznych. Wymiary podano w części rysunkowej. W normalnym trybie pracy wentylatorów wyciągowych VE-01, VE-02 przewidziano ich włączanie i wyłączanie termostatem. Gdy temperatura w tym pomieszczeniu przekroczy temp. max +25 C (ustawioną na termostacie zamontowanym w pomieszczeniu dmuchaw) włączy się wentylator VE-02, VE-01, wywiewając ciepłe powietrze z pomieszczenia technicznego. Sposób rozwiązania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczną wentylację pomieszczeń oraz oszczędność energii elektrycznej przy wykorzystaniu zysków ciepła od pracujących dmuchaw zimą. Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. BD-VE

7 5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne należy wykonać zgodnie z: dokumentacją techniczną Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji War. Techn. Wyk. I Odbioru Robót Bud.-Mont. cz. II Instalacje sanit. i przemysłowe Wytycznymi montażu urządzeń zastosowanych w projektowanych instalacjach (wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) określonymi przez ich producentów. Wszelkie prace budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) Zastosowane urządzenia i materiały muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać niezbędne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania. UWAGA: Rozwiązania materiałowe (urządzeń i przyborów sanitarnych) są rozwiązaniami przykładowymi. Dopuszcza się możliwość zmiany typów i producentów pod warunkiem zachowania parametrów i jakości. Nie dopuszcza się zmiany materiałów z jakich zostały zaprojektowane przewody wody zimnej i kanalizacji oraz sposobu ich połączeń. 6. WYTYCZNE BHP Na obiekcie należy umieścić tablicę informacyjną z nazwą obiektu. Bieżącą eksploatację obiektu oraz okresowe prace remontowe i konserwacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacyjną i BHP, którą należy opracować po zakończeniu rozruchu, oraz zgodnie z ogólnymi przepisami BHP obowiązującymi dla Zakładu (oczyszczalni), przez odpowiednio przeszkolony w tym zakresie personel. W szczególności należy uwzględnić te przepisy zawarte w Rozporządzeniu MGPiB z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96, poz. 43). Obowiązuje zakaz używania otwartych źródeł ognia zgodnie z wymaganymi instrukcjami opracowanymi dla oczyszczalni (patrz 18 Rozporządzenia Dz.U. Nr 96 poz. 438). 7. TABELA OZNACZEŃ NA PROJEKCIE, WYJAŚNIENIE OZNACZEŃ Z PODANIEM PARAMETRÓW I WYMAGAŃ DLA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH DLA TYCH OZNACZEŃ Przykładowy dobór materiałów i technologii wykonania obiektów oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji technologicznych oraz instalacji elektrycznych dobrano na bazie doświadczeń projektanta. 5

8 Projektant dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Projektant wykonawcy proponujący materiały lub rozwiązania równoważne wykonania obiektów, sieci i instalacji zobowiązany będzie opracować projekt zamienny z podaniem proponowanych materiałów lub rozwiązań równoważnych, załączyć opisy i rysunki architektoniczno-konstrukcyjne oraz załączyć karty katalogowe zastosowanych materiałów na etapie składania ofert. Wprowadzone rozwiązania równoważne wykonania oczyszczalni ścieków nie mogą zmieniać zaprojektowanych procesów technologicznych i gabarytów komór technologicznych. Ocena możliwości zastosowania proponowanych materiałów lub rozwiązań równoważnych powinna zawierać minimum analizę; parametrów technicznych proponowanych materiałów i rozwiązań równoważnych, zgodność parametrów technicznych proponowanych materiałów lub rozwiązań równoważnych wykonania obiektów, sieci i instalacji z wymogami dla zaprojektowanych obiektów oraz zaprojektowanych instalacji, innych informacji potwierdzających równoważność proponowanego urządzenia. W przypadku wystąpienia niezgodności z uzyskanymi na etapie prac projektowych uzgodnieniami, uzyskanymi decyzjami lub w przypadku konieczności zmian konstrukcyjnych obiektów budowlanych naruszających warunki pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków wykonawca zobowiązany jest uzyskać nowe pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane w projekcie w ramach rozwiązań równoważnych. Oznaczenie na projekcie PVC, PCW PVC-U PE Laminat PS HD-PE PP PN1 PN10 PN16 SPIRO W8 F50 F100 Polichlorek winylu Wyjaśnienie oznaczenia Niezmiękczony polichlorek winylu do systemów kanalizacyjnych Polietylen Laminat poliestrowo-szklany Polietylen o gęstości od 0,94 do 0,96 g/cm Polipropylen Ciśnienie nominalne 1 bar Ciśnienie nominalne 10 bar Ciśnienie nominalne 16 bar Rury zwijane Beton o minimalnej zdolność do przeciwstawiania się przepływowi wody i nie wykazującej oznak przesiąkania, dla próbki betonowej o grubości 15 cm poddanej ciśnieniu wody 80 MPa. Minimalna liczba cykli zamrażania i odmrażania równa 50, jaką może przetrwać beton bez znacznego uszczerbku masy i wytrzymałości. Minimalna liczba cykli zamrażania i odmrażania równa 100, jaką może przetrwać beton bez znacznego uszczerbku masy i wytrzymałości. 6

9 ABC Tynk kategorii III cegła ceramiczna kl.10 zaprawa cementowa kl. M7 Zaprawa cementowowapienna kl. M2 Obudowa typu Box Podlasie 2 B/I B/II B/III Gaśnica o właściwościach do gaszenia pożarów minimum: ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy, cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły, gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu Tynk pospolity trójwarstwowy składający się z obrzutki narzutu i gładzi. Wymiary: 6,5 x 25 x 12 cm, wytrzymałość cegły na ściskanie 10 MPa Objętościowa proporcja cementu do piasku 1 : 4,5 Proporcja objętościowa składników suchych cement : ciasto wapienne lub hydratyzowane : piasek 1 : 1 : 9 Szalunki wykopów typu lekkiego, nadają się idealnie do budowy średnich i małych kanalizacji jak również nie wymagają ciężkich maszyn budowlanych. Wykonywanie wykopu na budowie odbywa się analogicznie jak przy korzystaniu zestawów o większych wymiarach. Rozpory tak samo jak w szalunkach ciężkich są łatwe w montażu z możliwością regulacji rozstawu ścian. Montaż ogranicza się do łączenia kołnierzy regulatorów z łącznikiem za pomocą śrub M12 x 55 lub inne Podstawa bez prostki przewodowej i regulacji Podstawa z prostką przewodową bez regulacji Podstawa z prostką przewodową i regulacją przepływu ilości powietrza Oznaczenie na projekcie Parametry materiałów i technologii wykonania obiektów, sieci i instalacji zawartych w projekcie opis minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. Wymagania dopuszczające C8/10 Wymagania dotyczące; C12/15 C16/20 C20/25 C30/37 C35/45 (B15) C12/15 (B25) C20/25 składników betonu, właściwości mieszanki betonowej i betonu oraz ich weryfikacji, ograniczeń dotyczących składu betonu, specyfikacji betonu, dostaw mieszanki betonowej, procedur kontroli produkcji, kryteriów zgodności i ich ocen precyzuje norma PN-EN 206: Norma określa również klasy ekspozycji betonu. Beton o porównywalnych lub lepszych parametrach. Dopuszcza się inne rozwiązanie równoważne wykonania obiektów np. wykonanie projektowanych zbiorników żelbetowych w innej technologii zapewniającej odpowiednią wytrzymałość i trwałość, 7

10 (B30) C25/30 Klasa stali A-III gatunek 34GS A-IIIN A-0 (St0S) St0S-b Klasa stali AIIIN gatunek stali RB500W gatunek stali BSt500S gatunek stali RB500W gatunek stali 34GS gatunek stali St 0 gatunek stali St Stal zbrojeniowa o parametrach wg PN-EN :2 (EC2): charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 410 MPa klasy ciągliwości B Stal zbrojeniowa o parametrach minimalnych wg PN-EN :2 (EC2): charakterystycznej granicy plastyczności min. fyk = 490 MPa klasa ciągliwości min A Stal gładka o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 220 MPa Stal zbrojeniowa o parametrach: charakterystycznej granicy plastyczności fyk=500 MPa klasy ciągliwości A Stal zbrojeniowa o parametrach wg PN-EN :2 (EC2): charakterystycznej granicy plastyczności fyk=500 MPa klasy ciągliwości B Stal zbrojeniowa o parametrach wg PN-EN :2 (EC2): charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa klasy ciągliwości A Stal zbrojeniowa o parametrach wg PN-EN :2 (EC2): charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 410 MPa klasy ciągliwości B Stal gładka o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 220 MPa Stal gładka o charakterystycznej granicy 8 nie niższą niż przewidziana dla konstrukcji żelbetowych. Stal zbrojeniowa żebrowana o porównywalnych lub Stal zbrojeniowa żebrowana o porównywalnych lub Stal gładka o porównywalnych lub Stal zbrojeniowa żebrowana o porównywalnych lub Stal zbrojeniowa żebrowana o porównywalnych lub Stal zbrojeniowa żebrowana o porównywalnych lub Stal zbrojeniowa żebrowana o porównywalnych lub Stal gładka o porównywalnych lub Stal gładka o porównywalnych lub

11 Stal A-II Stal (0H18N9) nadproże L Strop gęstożebrowy Teriva-F-I Superflex 10 Eurolan 3k Nobimastik plastyczności fyk = 220 MPa Stal żebrowana o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 355 MPa Stal wysokostopowa - kwasoodporna chromowoniklowo o składzie: C 0,07 Si 1,00 Mn 2,00 P 0,045 S 0,015 N 0,011 Cr 17,00 19,50 Ni 8,00 10,50 Belka żelbetowa w kształcie litery L o wysokość cm służąca do wykonywania nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi w murach wewnętrznych i zewnętrznych Certyfikat Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Betonów CEBET Strop gęsto żebrowy. Strop składający się min: z kratownicowych belek stalowych, pustaków i betonu monolitycznego, całkowite obciążenie obliczeniowe min 7 [kn/m 2 ] Odporność ogniowa min 1h Izolacyjność akustyczna Elastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniającą, przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechującą się odpornością na starzenie i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia ""mocno agresywne"". Wiąże na skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporna na deszcz. Odporna na alkalia emulsja bitumiczna o uniwersalnym zastosowaniu. Emulsja bitumiczna odporna na kwasy i ługi. Jako grunt pod izolacje bitumiczne. Grubopowłokowa farba epoksydowa dwuskładnikowa. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża stalowego (również niezbyt dokładnie odczyszczonego z rdzy), alumiinowego i betonowego. Farba 9 Stal o porównywalnych Stal o porównywalnych Belka żelbetowa lub w innej technologii wykonania o równoważnych lub Strop o parametrach porównywalnych lub lepszych w dowolnej technologii wykonania lub Masa uszczelniająca o podobnych lub Emulsja bitumiczna o podobnych lub lepszych parametrach lub Farba o podobnych lub

12 ER 146 ER 346 OK toleruje ślady wilgoci na podłożu. Powłoka farby jest wytrzymała elastycznie i mechanicznie. Jest odporna na działanie wody, wody morskiej, roztworów soli, rozpuszczalników aromatycznych, ropy naftowej, paliw płynnych, a także na oddziaływanie oparów kwasów i zasad. Powłoka może zmieniać barwę pod wpływem światła słonecznego. Elektroda (różowa) średniootulona elektroda w otulinie rutylowej z dodatkiem celulozy do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne (konstrukcje okrętowe, budowlane, tabor komunikacyjny itp.), zalecana do prac montażowych. Typowy skład stopiwa: C-0,08 %; Mn-0,5 %; Si- 0,2 %. Elektroda (czarna) elektroda grubo otulona w otulinie rutylowej do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne (kotły, zbiorniki,elektroda o podobnych rurociągi, instalacje przemysłowe) Typowy skład stopiwa: C-0,08%; Mn-0,6%; Si- 0,1%. elektroda LMA ze stali nierdzewnej o bardzo małej zawartości węgla, zasilana prądem przemiennym lub stałym (AC/DC), przeznaczona do spawania stali typu 19Cr10Ni, a także do spawania stabilizowanych stali nierdzewnych o podobnym składzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy trzeba uzyskać odporność na pełzanie właściwą dla materiału bazowego. Zajarzanie łuku przy użyciu elektrody OK jest bardzo łatwe, uzyskane spoiny cechuje doskonały wygląd, a powstały żużel daje się bardzo łatwo usuwać. Typowy skład stopiwa: Pierwiastek C - znamionowa wartość procentowa <0.03 % Pierwiastek Si - znamionowa wartość procentowa 0.75 % Pierwiastek Mn - znamionowa wartość procentowa 0.9 % Pierwiastek Cr - znamionowa wartość procentowa 19.5 % Pierwiastek Ni - znamionowa wartość procentowa 10 % Pierwiastek Mo - znamionowa wartość procentowa <0.5 % 10 Elektroda o podobnych Elektroda o podobnych Elektroda o podobnych

13 TURBOWEN T Pierwiastek Cu - znamionowa wartość procentowa <0.5 % Obrotowa nasada kominowa, urządzenie dynamicznie wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina nasady powinna obracać się zawsze w jedną i tę samą stronę. Maksymalna temperatura pracy: do 150 [ o C] Układ obrotowy: łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym Poziom mocy akustycznej: do 26 db Obrotowa nasada kominowa o podobnych Membrana Varnamo EPDM Greenseal HA EA Membrana charakteryzująca się wyjątkowo wysoką odpornością na wpływy atmosferyczne. Działanie wiatru, wody, słońca, lodu oraz zanieczyszczenie powietrza, przez całe dekady nie zmniejsza w sposób istotny wodoszczelności, wytrzymałości lub elastyczności membrany. Membrana chemicznie trwała i termostabilna, zachowująca elastyczność i wytrzymałość w temperaturze od -40 C do +120 C. Membrana nie może zawierać żadnych dodatków ani domieszek uplastyczniających, które mogłyby z czasem zostać wypłukane lub wyparować. Dla utrzymania odporności na wpływy atmosferyczne nie potrzebna jest konserwacja ani pokrycie ochronne. Przydatność izolacji min 30 lat. Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze do węża zabezpieczający układ wodociągowy przed cofającym się płynem kategorii 1 i 2 wg normy PN-EN1717. Kategoria 1 Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do użytkowania przez człowieka do celów konsumpcyjnych. Kategoria 2 Płyn nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka. Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka, łącznie z wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej, gdzie mogły nastąpić zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia). Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru zabezpieczający układ wodociągowy przed cofającym się płynem kategorii 1 i 2 wg normy PN-EN1717. Kategoria 1 Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do użytkowania przez 11 Membrana o podobnych Izolator przepływów zwrotnych o podobnych Zawór antyskażeniowy o podobnych lub

14 BA JS A15 B125 D400 AROT PE 80, PE 100 SDR11, człowieka do celów konsumpcyjnych. Kategoria 2 Płyn nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka. Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka, łącznie z wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej, gdzie mogły nastąpić zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia). Izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru chroniący układ wodociągowy przed cofającym się płynem kategorii 1, 2, 3 i 4 wg normy PN-EN1717. Kategoria 1 Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do użytkowania przez człowieka do celów konsumpcyjnych. Kategoria 2 Płyn nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka. Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka, łącznie z wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej, gdzie mogły nastąpić zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia). Kategoria 3 Płyn stanowiący pewne zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji szkodliwych.* Kategoria 4 Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji toksycznych lub bardzo toksycznych* albo jednej lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych bądź Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny o do wody zimnej Właz żeliwny o wytrzymałości obciążeniowej 15 kn, zastosowanie w terenach zielonych i powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów Właz żeliwny o wytrzymałości obciążeniowej 125 kn, zastosowanie drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych. Właz żeliwny o wytrzymałości obciążeniowej 400 kn, zastosowanie jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. Rura ochronna (osłonowa) wykonana z HD-PE, giętka, dwuścienna posiadająca karbowaną ściankę zewnętrzną i gadką ściankę wewnętrzną. Przy usuwaniu kolizji z istniejącą infrastrukturą dopuszczalne są rury osłonowe dwudzielne. Rury z PE wg normy PN-EN A1: Izolator przepływów zwrotnych o podobnych Wodomierz o podobnych Właz o podobnych lub Właz o podobnych lub Właz o podobnych lub Rura ochronna o podobnych lub Rury z tworzyw sztucznych o podobnych

15 SDR17 PVC-U Rury z PVC-U do instalacji wewnętrznych wg normy PN-EN : Rury z PVC-U do instalacji zewnętrznych wg normy PN-EN :2009 PP Rury z PP wg normy PN-EN :2001 Odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN Multiline V Odwodnienie liniowe z polimerobetonu Szerokość w świetle kanału min mm Ruszt żeliwny o obciążeniu 400 kn Profil kanału umożliwiający samooczyszczanie kanału Rury z tworzyw sztucznych o podobnych Rury z tworzyw sztucznych o podobnych Odwodnienie o podobnych lub Multipor Przejście szczelne GP- SR Abizol R Płyty izolacyjne z betonu komórkowego o gęstości do 115 kg/m 3, współczynniku przenikania ciepła max 0,042 W/mK, odporny ogniowo. Uszczelnienie przeznaczone do uszczelniania przewodu rurowego w przegrodzie budowlanej. Uszczelnienie zakładane do osadzonej tulei osłonowej lub bezpośrednio do wywierconego wiertnicą otworu w przegrodzie. zapewnia szczelność do 0,25 MPa, zabezpiecza przed migracją cieczy materiał docisku stal kwasoodporna materiał uszczelniający guma etylenopropyleno-dienowego-monomeru (EPDM). temperatura pracy (-30 o C-100 o C) Masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa, roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego. Pyta izolacyjna o podobnych lub lepszych parametrach lub rozwiązanie. Uszczelnienie o podobnych lub lepszych parametrach lub Masa gruntująca o podobnych lub lepszych parametrach lub Abizol P Masa bitumiczna powłokowa, modyfikowana kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego 13 Masa powłokowa o podobnych lub lepszych parametrach lub

16 8. ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ UWAGA: Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne należy uzyskać zgodę Inwestora na ich zamianę i muszą być nie gorsze niż zaproponowane w tabeli poniżej. Za parametry równoważne uznaje się parametry techniczne i jakościowe urządzeń i wyposażenia podanego w opisie technicznym. Lp. Nr. urządz. 1. CS-01 CS KŻ-01, KŻ CS-03 CS-04 CS-05 CS KR-01 KR-02 Charakterystyka techniczna Jedn. Ilość Typ urządzenia Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynkowanej 850x850 mm szt. 2 Kratka żaluzjowa z tworzywa sztucznego samozamykająca się 850x850 mm szt. 2 Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynkowanej 500x500 mm szt. 4 Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynkowanej 800x600 mm szt. 2 np. typ ST-JWN prod. Frapol np. PER 800W prod. Venture Industries np. typ ST-JWN prod. Frapol np. typ ST-JWN prod. Frapol 5. VE-01, VE TL-01, TL-02 Wentylator kanałowy z blachy stalowej ocynkowanej V max = 5150 m 3 /h; n=820 obr./min; P=0,38 kw; szt. 2 Tłumik akustyczny z blachy stalowej galwanizowanej 1000x800x498 mm dla V max = 5150 m 3 /h szt KR-03 Wyrzutnia ścienna z blachy stalowej ocynkowanej KR x600 mm 8. 1 Nagrzewnica elektryczna 8,0/12,0 kw 14 szt. 2 szt. 1 np. typ IBF/6-500S prod. Venture Industries np. typ RCS-80/50 prod. Venture Industries np. typ ST-JUW prod. Frapol np. typ AIRPULS 412 prod. Airelec

17 9. Zawór do przyłączy domowych z odwodnieniem DN 2 PN16 Z obudową telesokopową 10. Zawór ze złączką do węża DN25 szt. 1 szt Rury do wody / z kształtkami / z HDPE PN10 ø 32 mb 12 np. typ 2491 prod. HAWLE np. prod. VALVEX. np. prod. Wavin lub inny równoważny 15

18 O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczamy niniejszym; na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2003 r. nr 207 poz z późniejszymi zmianami, że projekt wykonawczy Instalacje sanitarne budynków technicznych oczyszczalni ścieków * budynek dmuchaw dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Brzoza gm. Nowa Wieś Wielka dz. 264/2,264/5 obr Brzoza sporządziłam-sprawdziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. projektował inż. Andrzej Grundland upr.bud. w spec. instalacyjnej MAZ/0223/PWOS/04 sprawdziła mgr inż. Anna Beisteiner upr.bud. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej St-61/87 8

19 R12 00 ZAGOSPODAROWANIE PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PB 1:200

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Rondo Plus

System kominowy Schiedel Rondo Plus System kominowy Schiedel Rondo Plus Opis wyrobu Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. n Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. n Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax 013-446 26 63, 791 926 382 www.eko-pro.za.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT : INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW...2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...2 4.1. INSTALACJA WODY PITNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI...2

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Budynek Basenu -Rut poziomu 01 Instalacja wody... Pw / TII / Sanit / 0 /2a 2. Budynek Basenu -Rut poziomu 01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL THERMO RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL THERMO RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY KARTA OPIS WYROBU Schiedel Thermo Rondo Plus 18-20+W to trójwarstwowy, dwuścienny system kominowy wyprodukowany przez Schiedel Sp. z o.o., w którym obudowę zewnętrzna stanowi innowacyjny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT KARTA OPIS WYROBU Powietrzno spalinowy system kominowy Schiedel Avant składa się z profili wewnętrznych z ceramiki technicznej, pierścieni dystansowych oraz obudowy z pustaków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Paderewskiego... Wentylacja mechaniczna

Przedmiar. Paderewskiego... Wentylacja mechaniczna 0815 Brzeszcze, świetlica os. Paderew. -went. Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 1452) strona nr: 1 Przedmiar Koszrorys nr 2289.W/1/08. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa wymiennikowni ciepła na świetlicę

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni Prodlew ul. Senatorska 2 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 7 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 80 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Avant

System kominowy Schiedel Avant System kominowy Schiedel Avant Opis wyrobu Powietrzno spalinowy system kominowy Schiedel Avant składa się z profili wewnętrznych z ceramiki technicznej, pierścieni dystansowych oraz obudowy z pustaków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo to zestaw, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych, produkcji Schiedel Sp. z o.o. n Systemy kominowe Schiedel Rondo złożone

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010r

WENTYLACJA. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010r WENTYLACJA Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010r 52 WENTYLACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 453 KLASY: 4533 KATEGORIE: 45331 Spis treści wg Wspólnego Słownika Zamówień...

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo