Wykorzystanie techniki bracketing'u ekspozycji do tworzenia obrazów o wysokiej dynamice (High Dynamic Range HDR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie techniki bracketing'u ekspozycji do tworzenia obrazów o wysokiej dynamice (High Dynamic Range HDR)"

Transkrypt

1 Wykorzystanie techniki bracketing'u ekspozycji do tworzenia obrazów o wysokiej dynamice (High Dynamic Range HDR) autor: mgr inż. Stefan Nawrocki, starszy wykładowca w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej W niniejszym wykładzie przedstawię Państwu technikę umożliwiającą poszerzenie zakresu tonalnego matrycy aparatu cyfrowego. Na czym polega problem? Proszę spojrzeć na ekran. (Slajd 2) Widzimy tu trzy zdjęcia. (To są zdjęcia mostu nad Odrą w Ścinawie). Zdjęcie nr 1 zostało naświetlone tak, żeby najciemniejsze elementy (tutaj elementy konstrukcyjne mostu) zostały naświetlone prawidłowo. Jak widzimy spowodowało to zupełną utratę szczegółów w jasnych partiach zdjęcia (chmury). W związku z tym zrobiłem zdjęcie nr 2, które naświetliłem tak, żeby najjaśniejsze elementy fotografowanej sceny (czyli chmury) nie zostały prześwietlone. Tu z kolei co prawda chmury zostały naświetlone prawidłowo, ale elementy konstrukcyjne mostu zbyt ciemne. Po prawej stronie widzimy zdjęcie nr 3, które powstało ze złożenia zdjęć nr 1 i 2. Na tym zdjęciu widać zarówno chmury, jak elementy konstrukcyjne mostu. Zakres tonalny na tym zdjęciu jest większy niż na zdjęciach nr 1 i nr 2. Takie zdjęcie nazywamy zdjęciem HDR (jest to skrót z języka angielskiego - High Dynamic Range, czyli wysoki zakres dynamiki). W dalszej części wykładu postaram się wyjaśnić algorytm, który kryje się w programie do tworzenia takich zdjęć, ale wcześniej wyjaśnię kilka pojęć podstawowych związanych z tematem. (Slajd 3) Pojęciem często wykorzystywanym w fotografii (a także w literaturze dotyczącej tematu HDR) jest Ekspozycja. Ekspozycja, to ilość światła padającego na materiał światłoczuły (niektórzy autorzy dodają, że jest to ilość światła niezbędna do osiągnięcia prawidłowego naświetlenia materiału, ale nawet jeśli materiał nie zostanie prawidłowo naświetlony, to i tak wystąpiła jakaś ekspozycja). Ekspozycję (czyli tę potrzebną ilość światła) dobieramy za pomocą dwóch elementów, tj.: przysłony obiektywu (która reguluje strumień światła) i migawki (która ustala czas naświetlania). Zajmiemy się teraz przez chwilę tymi elementami. 1. Przysłona obiektywu. (Slajd 4) Przysłona obiektywu to otwór o regulowanej średnicy, przez który strumień światła dostaje się do wnętrza korpusu aparatu. Stopień otwarcia przysłony określamy za pomocą liczby przysłony. Liczba przysłony jest odwrotnością otworu względnego obiektywu, który definiowany jest jako średnica soczewki w obiektywie podzielona przez ogniskową obiektywu.

2 Celem takiego zdefiniowania liczby przysłony jest uzyskanie efektu polegającego na tym, że ilość światła wpadającego przez różne obiektywy (w tym obiektywy o różnych ogniskowych) jest taka sama, jeśli wybrano dla nich te same liczby przysłony. Liczby przysłony ustawiono w szereg, w którym każda kolejna wartość jest o pierwiastek z dwóch większa od poprzedniej. Czyli na obiektywie znajdziemy ciąg liczb: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32, itd. Zwróćmy uwagę na fakt, zwiększenie liczby przysłony o pierwiastek z dwóch oznacza dwukrotne zwiększenie pola powierzchni otworu, przez który przedostaje się światło, a więc zmiana przysłony o jeden stopień powoduje dwukrotne zwiększenie ilości wpadającego do aparatu światła. Drugim elementem, którym wpływamy na wielkość ekspozycji jest migawka 2. Migawka. (Slajd 5) Migawka to urządzenie mechaniczne (lub elektroniczne), które reguluje czas, przez który światło pada na materiał światłoczuły. Ten czas nazywamy czasem naświetlania. Czasy naświetlania ustawiono w szereg, w którym każdy kolejny czas jest dwukrotnie krótszy lub dłuższy od poprzedniego. Np. 1 sek.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; itd. Cechą charakterystyczną ekspozycji dobieranej za pomocą tak zdefiniowanych przysłon i czasów jest fakt, że tę samą ekspozycję uzyskamy dla różnych kombinacji czasu i przysłony. Np. przysłona 2 i czas 1/250 sek. da taki sam efekt, jak przysłona 4 i czas 1/60. Wykorzystując omówione wyżej zależności stworzono tzw. tabelę ekspozycji. Podstawą do stworzenia tej tabeli jest jednostka ekspozycji o nazwie EV (ang. Exposure Value). Wartość 0 EV oznacza ekspozycję przy przysłonie 1:1 przez czas 1 sekundy. (Slajd 6) Jak widzimy, tę samą ekspozycję możemy uzyskać stosując różne kombinacje przysłony i czasu naświetlania. (Slajd 7) Stopień zaczernienia materiału światłoczułego zależy od jego czułości, omówionej wyżej ekspozycji oraz oświetlenia fotografowanej sceny. 1. Czułość materiału światłoczułego jest miarą jego zdolnością do reakcji na padające światło. Im większa czułość, tym mniej światła jest potrzebne, aby wywołać określony stopień zaczernienia. Czułość również wyskalowano tak, aby dwukrotne zwiększenie czułości powodowało ten sam efekt, co dwukrotna zmiana czasu lub zmiana przysłony o jeden stopień. (Slajd 8) 2. Ekspozycja jak widzimy ekspozycja nie oznacza wprost stopnia zaczernienia materiału światłoczułego, ale jedynie określoną kombinację czasu i przysłony. Czy kombinacja ta będzie wystarczająca do osiągnięcia określonego zaczernienia zależy od wspomnianej wyżej czułości oraz od oświetlenia sceny. 3. Oświetlenie to najważniejszy element w fotografii. Bez oświetlenia nie ma zdjęcia. Problemem fotografii cyfrowej jest brak zdolności rejestrowania scen

3 o zbyt dużej różnicy w oświetleniu poszczególnych części fotografowanej sceny. W warunkach naturalnego oświetlenia, różnice między partiami oświetlonymi, a zacienionymi mogą sięgać 20 EV. Tymczasem matryca aparatu cyfrowego ma zdolność do rejestrowania scen o rozpiętości do około 8 EV. Jeśli rozpiętość tonalna (czyli różnica między jasnością partii oświetlonych, a jasnością partii zacienionych) fotografowanej sceny jest większa od rozpiętości tonalnej matrycy (czyli większa od około 8 EV) nastąpi utrata informacji. Część obrazu (albo w tzw. światłach, albo w cieniach ) nie zostanie zarejestrowana. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Aby rozwiązać ten problem można wykonać kilka zdjęć tej samej sceny dobierając ekspozycję tak, aby na kolejnych zdjęciach zarejestrować różne zakresy tonalne fotografowanej sceny. Następnie zdjęcia te należy ze sobą połączyć w odpowiedni sposób po to, aby informacje zarejestrowane dla poszczególnych zakresów tonalnych złożyć w jedno zdjęcie. (Slajd 9) Słupek pierwszy po lewej stronie slajdu reprezentuje rozpiętość tonalną fotografowanej sceny. Słupek drugi odpowiada zdjęciu tzw. prześwietlonemu. Na takim zdjęciu tony ciemne są odwzorowane prawidłowo, ale w zakresie tonów jasnych matryca aparatu osiąga pełne nasycenie (czyli na ekranie widzimy maksymalną jasność) szybciej niż to ma miejsce w naturze. Innymi słowy, na ekranie widzimy maksymalnie jasne to, co w naturze jest jeszcze w pewnym stopniu szare. Ten obszar (prześwietlenia) na słupku drugim zaznaczyłem kolorem czerwonym. Słupek trzeci odpowiada zdjęciu tzw. niedoświetlonemu. Na takim zdjęciu prawidłowo odwzorowane są tony jasne, natomiast tony ciemne osiągają na zdjęciu pełną czerń, podczas gdy w naturze temu zaczernieniu odpowiada jeszcze jakiś (niezupełnie czarny) stopień szarości. Ten obszar na słupku trzecim zaznaczyłem kolorem zielonym. Technika HDR polega na takim połączeniu tych dwóch zdjęć, aby w zdjęciu wynikowym wykorzystać z obu zdjęć te obszary, które zostały naświetlone prawidłowo, a odrzucić obszary prześwietlone lub niedoświetlone. W tym celu na zdjęcie pierwsze zostaną selektywnie nałożone pewne obszary ze zdjęcia drugiego. Aby ustalić te obszary wprowadzimy parametr poziom odcinania. Wszystkie obszary zdjęcia drugiego jaśniejsze od poziomu odcinania zastąpią odpowiednie obszary na zdjęciu pierwszym, natomiast obszary ciemniejsze od poziomu odcinania zostaną po prostu odrzucone. Sytuację tę obrazuje słupek czwarty na slajdzie. Jak widzimy na naszym schemacie zabieg taki spowodował powstanie nieciągłości w skali szarości. Tzn. tony ciemne od czarnego do pewnego poziomu wzrastają liniowo, po czym po osiągnięciu wartości ustalonej jako poziom odcinania następuje gwałtowne obniżenie jasności (ponieważ od tego poziomu wartości szarości są pobierane z drugiego zdjęcia, które jest ciemniejsze). Aby zachować liniową skalę szarości wprowadzamy drugi parametr, nazwany przesunięcie. Fragmenty nałożone ze zdjęcia drugiego należy rozjaśnić o wartość parametru przesunięcie. Słupek piąty obrazuje sytuację, która powstanie po zastosowaniu przesunięcia. Jak widzimy nie jest to sytuacja, która by nam odpowiadała, ponieważ ubocznym efektem przesunięcia jest powstanie obszarów prześwietlonych (na slajdzie zaznaczonych na czerwono). Aby pozbyć się tego prześwietlenia wprowadzamy kolejny parametr, o nazwie skalowanie. Parametr ten to po prostu liczba zmiennoprzecinkowa, przez którą należy pomnożyć wszystkie wartości szarości zdjęcia na słupku piątym. Innymi

4 słowy parametr skalowanie zmniejsza kontrast zdjęcia HDR tak, aby mogło być ono wyświetlone na zwykłym monitorze. W tym miejscu można zapytać po co te zabiegi z nakładaniem zdjęć. Czy nie wystarczyłoby parametru skalowanie zastosować do słupka nr 2 lub 3, aby zmniejszyć ich kontrast? Otóż nie. Każde ze zdjęć składowych nie zawiera pełnej informacji o fotografowanej scenie. Dopiero złożenie dwóch zdjęć powoduje, że mamy więcej informacji niż dla każdego zdjęcia osobno. Możemy też mieć inną wątpliwość, a mianowicie, czy obszar prześwietlony zaznaczony na czerwono na słupku piątym nie powoduje utraty informacji (tak jak to miało miejsce na słupku drugim). Tak nie jest, ponieważ obszar zaznaczony na czerwono na słupku piątym jest prześwietlony tylko dla monitora. Powszechnie używane monitory wyświetlają obraz kolorowy za pomocą trzech składowych, tj. składowej R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski) przy czym każda składowa (każdy kanał) jest reprezentowany za pomocą 256 poziomów szarości. Ta liczba 256 wynika z ograniczeń technicznych, ponieważ dane są pamiętane na pojedynczych bajtach, a jeden bajt może pamiętać 256 różnych stanów. Zwiększenie liczby poziomów szarości na monitorze wiązałoby się ze zwiększeniem rozmiaru pamięci potrzebnej do obsługi takiego monitora. To oczywiście jest możliwe i z pewnością w przyszłości w powszechnym użytku będą monitory pozwalające obrazować zdjęcia z większą liczbą poziomów szarości, ale póki co jest tak, że dysponujemy 256 poziomami szarości. Tak więc obszar czerwony na słupku piątym oznacza poziomy szarości o wartościach powyżej 256 (np. jeśli po złożeniu zdjęć w jakimś miejscu poziom szarości był 230 i zastosowaliśmy parametr przesunięcie równy 30, to po operacji przesuwania poziom szarości w tym miejscu wynosi 260, czyli o 4 przekracza wartość maksymalną wyświetlaną przez monitor. Tym niemniej wartość ta (260) nie jest tracona bezpowrotnie (jak to ma miejsce dla słupka drugiego), ale po zastosowaniu skalowania jest sprowadzana do wartości akceptowanej przez monitor. Etap skalowania jest w technice HDR nazywany mapowaniem tonów (ang. tonemapping) i nie musi być wcale operacją liniową. Tzn. można różnym tonom w zdjęciu HDR przypisać różne tony wyświetlane na ekranie monitora. W tym zakresie panuje duża swoboda i różni autorzy tworzą różne algorytmy, które w skrajnych wypadkach powodują odrealnienie obrazu sprowadzając go niemal do grafiki. (Slajd 10) To jest np. zdjęcie uzyskane za pomocą algorytmu Fattal. Myślę, że teraz możemy przejść do praktyki, czyli do programu, który napisałem specjalnie na potrzeby tego wykładu. Otwieramy program i wczytamy do niego dwa zdjęcia (są to te same zdjęcia mostu, które prezentowałem na początku wykładu). W programie po prawej stronie na dole widzimy dwa zdjęcia. Jako pierwsze powinno być załadowane zdjęcie najjaśniejsze. Widzimy wypalone światła, za to w cieniach widoczne są szczegóły. Popatrzmy teraz na zdjęcie drugie. Widzimy, że te obszary, które na pierwszym zdjęciu były wypalone tu są ładnie odwzorowane, ale za to tzw. cienie są zbyt ciemne. Wyłączymy zdjęcie pierwsze, a włączymy drugie i teraz suwakiem poziom odcinania ustalamy, które części obrazu drugiego zostaną dodane do zdjęcia pierwszego.

5 Jeśli teraz włączymy zdjęcie pierwsze, to obszary puste zostaną wypełnione danymi ze zdjęcia pierwszego. Na tym etapie widzimy uskoki w obszarach, w których jasność zmienia się stopniowo. Efekt ten omawiałem wcześniej. Pamiętamy, że aby temu zaradzić należy przesunąć (czyli rozjaśnić) zdjęcie nakładane tak, żeby wyrównać poziomy szarości w miejscu uskoku. Przesuwam więc zdjęcie drugie tak, aby zlikwidować wspomniany wcześniej uskok. Przy okazji widzimy, że chmury, które przy przesunięciu zerowym były prawidłowo naświetlone teraz stały się zbyt jasne. Możemy włączyć w programie opcję pokazywania obszarów prześwietlonych i wtedy na czerwono widzimy zaznaczone obszary, które w efekcie przesuwania niejako wyjechały poza skalę monitora. Pamiętamy też, że receptą na zlikwidowanie efektu prześwietlenia (który powstał w wyniku przesuwania zdjęcia drugiego) jest zastosowanie skalowania. Dobieram więc parametr skalowanie tak, aby zlikwidować czerwone obszary co będzie oznaczało, że cała fotografowana scena mieści się w zakresie tonalnym obsługiwanym przez monitor. Po tym zabiegu widzimy, że efektu uskoku nie ma, a chmury są teraz prawidłowo odwzorowane. Popatrzmy jeszcze raz na zdjęcia składowe i na wynik działania programu. Daje się zauważyć to, że zdjęcia składowe mają większy kontrast, natomiast zdjęcie wynikowe jest mniej kontrastowe. Ale to jest właśnie to, o co nam chodziło. Zdjęcia składowe ze względu na zbyt duży kontrast nie mogły oddać w całości fotografowanej sceny. Program dopasował informacje zawarte na zdjęciach składowych do poziomu akceptowalnego przez monitor. Na tym etapie możemy jeszcze poprawić nieco wygląd zdjęcia wynikowego przez edycję parametrów takich jak: jasność, kontrast, współczynnik gamma, balans bieli i nasycenie kolorów. Edycji tych parametrów dokonamy na zakładce Wyjście. Zwróćmy uwagę, że parametry tu edytowane wpływają na całe zdjęcie. Te same parametry możemy też edytować dla każdego zdjęcia osobno za pomocą suwaków na zakładce Wejście. Popatrzmy jak to działa. Po przejściu na zakładkę Wejście dla pierwszego zdjęcia mogę regulować np. jego jasność, a to spowoduje, że tylko pewne obszary będą ulegały zmianie. Wróćmy jeszcze na chwilę na zakładkę Nakładanie, na której dobieramy parametry nakładania zdjęć. Pod suwakami Przesunięcie i Skalowanie widzimy dwa znaczniki Auto. Otóż oba parametry (tzn. o ile zdjęcie należy przesunąć, aby pozbyć się uskoku, jak i o jaką wartość należy zdjęcie przeskalować) da się wyliczyć. Jeśli włączymy znaczniki Auto, program te parametry będzie wyliczał automatycznie, co nie oznacza oczywiście, że te obliczenia zawsze dają najlepszy efekt. Dlatego też możemy zawsze wyłączyć automaty i przejść na sterowanie ręczne. Na zakładce widzimy też suwak opisany Wtapianie. Co robi ten parametr. Otóż możemy wrócić do stanu początkowego i zamiast użyć parametru Przesuwanie, możemy zlikwidować uskok w skali szarości przez rozmycie uskoku. Zobaczmy jak to działa. Zdjęcia tak otrzymane nie odpowiadają rzeczywistości, ale mogą stanowić ciekawą alternatywę dla zdjęć rzeczywistych. Popatrzmy na przykład. Otwieram zdjęcie chaty. I zamiast rozjaśniać zdjęcie drugie (aby usunąć uskok między chmurami, a niebem) włączam wtapianie. Efekty widzimy na ekranie.

6 I jeszcze trzeci przykład. Otwieramy zdjęcie wnętrza kościoła św. Trójcy w Krakowie. Do tej pory dysponowaliśmy dwoma zdjęcia. Ale nie zawsze dwa zdjęcia wystarczają do przeniesienia całego zakresu tonalnego sceny. Popatrzmy jak to wygląda w tym wypadku. Zdjęcie pierwsze w części dolnej naświetlone prawidłowo w części górnej po prawej stronie jest prześwietlone. Włączamy zdjęcie drugie. Widzimy poprawę sytuacje, ale nadal fragment zdjęcia jest zbyt jasny. Dodajemy zdjęcie trzecie i sytuacja jeszcze trochę się poprawiła, choć przydałoby się jeszcze jedno zdjęcie, którego niestety już nie mam. A szkoda. Oczywiście obróbka zdjęcia nie kończy się na tym etapie. Po zrobieniu HDR-a zdjęcie należy wyprostować (jeśli zachodzi taka potrzeba) i ewentualnie wyretuszować. To samo zdjęcie mogłoby wyglądać po tych zabiegach tak (pokazuję zdjęcie). Te operacje nie są jednak tematem dzisiejszego wykładu, osoby zainteresowane zapraszam na wykłady z fotografii, które będę prowadził na semestrze zimowym. Pozostała nam do omówienia ostatnia sprawa, a mianowicie jak zrobić zdjęcia składowe potrzebne do utworzenia obrazu HDR? Otóż nie jest takie proste, a trudność polega na tym, że zdjęcia muszą się idealnie pokrywać. Inaczej po złożeniu powstaną nieprzyjemne obwódki wokół ostrych krawędzi, co spowoduje wrażenie nieostrości. Oczywiście rozwiązaniem podstawowym jest statyw. Ale nawet użycie statywu nie gwarantuje nam tego, że kiedy po zrobieniu pierwszego zdjęcia będziemy chcieli zmienić parametry ekspozycji nie przesuniemy o ułamek milimetra aparatu. Dlatego producenci aparatów wprowadzili funkcję, która nazywa się bracketingiem ekspozycji. Funkcja ta działa w ten sposób, że ustalamy liczbę zdjęć oraz krok ekspozycji (podany w EV), który będzie stosowany dla poszczególnych zdjęć dodatkowych. Np. ustalamy liczbę zdjęć w bracketingu na 3 i krok bracketingu na 2 EV. Wykonujemy zdjęcie (najczęściej aparat musi być wtedy w trybie zdjęć seryjnych), co powoduje wykonanie trzech zdjęć. Pierwsze jest wykonane z ekspozycją -2EV (względem ustawienia normalnego, czyli podanego przez światłomierz), drugie z ekspozycję OEV (czyli taką jak podał światłomierz) i trzecie z ekspozycją +2 EV. Zastosowanie tej funkcji eliminuje konieczność dotykania aparatu w czasie wykonywania poszczególnych zdjęć składowych, ale - tu jeszcze mała uwaga - należy użyć wężyka spustowego bądź pilota, gdyż wyzwalanie ręczne migawki zawsze spowoduje mikrodrgania aparatu, co w przypadku zdjęć HDR zawsze odbije się na ich jakości. Na tym zakończyłbym część teoretyczno-praktyczną tego wykładu. Na zakończenie zapraszam na krótką prezentację zdjęć mojego autorstwa, które w zdecydowanej większości są zdjęciami HDR. Zapraszam do obejrzenia i dziękuję za uwagę.

Dodatek B - Histogram

Dodatek B - Histogram Dodatek B - Histogram Histogram to nic innego, jak wykres pokazujący ile elementów od czarnego (od lewej) do białego (prawy koniec histogramu) zostało zarejestrowanych na zdjęciu. Może przedstawiać uśredniony

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Prześwietlenie

1. Wstęp. 2. Prześwietlenie walka z prześwietleniem Mała rozpiętość tonalna w jaśniejszych partiach obrazu to jedna z największych niedoskonałości fotografii cyfrowej. Jej efektem jest prześwietlenie i rozczarowanie fotografującego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FUNKCJE APARATÓW

PODSTAWOWE FUNKCJE APARATÓW PODSTAWOWE FUNKCJE APARATÓW Aby robienie zdjęć stało się prostsze, producenci sprzętu fotograficznego wprowadzili do konstrukcji aparatów wiele przydatnych funkcji, pozwalających lepiej kontrolować proces

Bardziej szczegółowo

Obrazy High-Key W fotografiach high-key dominują jasne, delikatnie wyróżnione tony, a oświetlenie sceny jest miękkie.

Obrazy High-Key W fotografiach high-key dominują jasne, delikatnie wyróżnione tony, a oświetlenie sceny jest miękkie. Oryginalna wersja tekstu na stronie www.minoltaphotoworld.com Zone Matching - dopasowanie stref Na atmosferę, charakter i przesłanie zdjęcia znacząco wpływa rozkład jasnych i ciemnych obszarów w kolorystyce

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r.

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. RAFAŁ MICHOŃ rmichonr@gmail.com Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. - Główne zagadnienia (ekspozycja, czułość, przysłona, głębia ostrości, balans

Bardziej szczegółowo

Simp-Q. Porady i wskazówki

Simp-Q. Porady i wskazówki Simp-Q Porady i wskazówki ROZWÓJ ZESTAWÓW BEZCIENIOWYCH Pierwsza generacja Najnowsza generacja Profesjonalne studio idealne dla zawodowych fotografów. Zestawy bezcieniowe Simp-Q to rewolucyjne i kompletne

Bardziej szczegółowo

P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o t o g r a f o w a n i e 1 www.e-bookowo.pl

P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o t o g r a f o w a n i e 1 www.e-bookowo.pl P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o t o g r a f o w a n i e 1 Piotr Ślaski ŁATWE FOTOGRAFOWANIE Jedyny tak prosty poradnik dla początkujących amatorów fotografii P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI

Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI TROCHĘ TECHNIKI Przysłona (źrenica) regulowany otwór w obiektywie pozwalający na kontrolę ilości padającego

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja i tryby fotografowania

Ekspozycja i tryby fotografowania Ekspozycja i tryby fotografowania Ekspozycja to ilość światła padającego na matrycę (w przypadku analogowych aparatów na film) potrzebna do zrobienia prawidło naświetlonego zdjęcia. Główny wpływ na naświetlenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października 2010. ggoralski.com

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października 2010. ggoralski.com Wstęp do fotografii ggoralski.com element światłoczuły soczewki migawka przesłona oś optyczna f (ogniskowa) oś optyczna 1/2 f Ogniskowa - odległość od środka układu optycznego do ogniska (miejsca w którym

Bardziej szczegółowo

Dwie wersje. Opis techniki wykonania. Panorama długiego, wąskiego pokoju. Jacek Kwaśniewski. wersja wersja 2006.

Dwie wersje. Opis techniki wykonania. Panorama długiego, wąskiego pokoju. Jacek Kwaśniewski. wersja wersja 2006. Jacek Kwaśniewski Panorama długiego, wąskiego pokoju Dwie wersje wersja 2008 Opis techniki wykonania wersja 2006 Styczeń 2008 1 Wersja 2006 aparat: kompakt Sony P200 ilość zdjęć cząstkowych: 120 ogniskowa:

Bardziej szczegółowo

Synteza i obróbka obrazu HDR. Obrazy o rozszerzonym zakresie dynamiki

Synteza i obróbka obrazu HDR. Obrazy o rozszerzonym zakresie dynamiki Synteza i obróbka obrazu HDR Obrazy o rozszerzonym zakresie dynamiki Dynamika obrazu Zakres dynamiki (dynamicrange) to różnica między najciemniejszymi i najjaśniejszymi elementami obrazu. W fotografii

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4

Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4 Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4 Za wikipedią: Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós światło; gráphō piszę, graphein rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) zbiór wielu różnych technik,

Bardziej szczegółowo

Obiektywy fotograficzne

Obiektywy fotograficzne Obiektywy fotograficzne Wstęp zadaniem obiektywu jest wytworzenie na powierzchni elementu światłoczułego (film lub matryca) obrazu przedmiotu fotografowanego obraz powinien być jak najwierniejszy najważniejsza

Bardziej szczegółowo

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy w fotogrametrii aparat musi być wyposażony w obiektyw stałoogniskowy z jednym aparatem można

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z efektów soczewek

Korzystanie z efektów soczewek Korzystanie z efektów soczewek Witamy w programie Corel PHOTO-PAINT, wszechstronnym programie do edytowania obrazków w postaci map bitowych, który umożliwia retuszowanie istniejących już zdjęć oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

HDR. Obrazy o rozszerzonym zakresie dynamiki

HDR. Obrazy o rozszerzonym zakresie dynamiki Synteza i obróbka obrazu HDR Obrazy o rozszerzonym zakresie dynamiki Dynamika obrazu Zakres dynamiki (dynamicrange) to różnica między najciemniejszymi i najjaśniejszymi elementami obrazu. W fotografice

Bardziej szczegółowo

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Nowe funkcje dostępne dzięki tej aktualizacji oprogramowania sprzętowego i ich działanie są opisane tutaj. Proszę przejść do części Instrukcja obsługi. 2011 Sony Corporation A-E1L-100-51(1)

Bardziej szczegółowo

Energetyk-Elektronik-Bytom.net

Energetyk-Elektronik-Bytom.net Moje miasto nocą Autor: Krystian Czerny 5a 1961 08.02.2010. Zmieniony 13.03.2010. Dostałem do sprawdzenia (testowania) aparat z prawdziwego zdarzenia, a mianowicie Canon EOS 3D. Nie zastanawiając się długo,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia grafiki komputerowej 30 h

Zajęcia grafiki komputerowej 30 h Zajęcia grafiki komputerowej 30 h Poniższe tematy do wyboru. Właściwa tematyka zajęć zostanie ustalona z uczestnikami zajęć GRAFIKA Klonowanie i korygowanie elementów obrazu Retusz portretów usuwanie znamion,

Bardziej szczegółowo

Priorytet Przysłony. Angielska nazwa dzisiejszego trybu kreatywnego pochodzi od słowa APERATURE czyli PRZYSŁONA.

Priorytet Przysłony. Angielska nazwa dzisiejszego trybu kreatywnego pochodzi od słowa APERATURE czyli PRZYSŁONA. Priorytet Przysłony Angielska nazwa dzisiejszego trybu kreatywnego pochodzi od słowa APERATURE czyli PRZYSŁONA. Przysłona to te małe blaszki w obiektywie, które nachodząc na siebie układają się w pierścień.

Bardziej szczegółowo

Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej

Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej Trudno jest w czasie wykonywania fotografii widzieć i myśleć o wszystkim! Zasady ogólne wykonywania zdjęć (od strony wygody ich późniejszej edycji): 1. maksymalna

Bardziej szczegółowo

Lampa błyskowa i oświetlenie w fotografii

Lampa błyskowa i oświetlenie w fotografii Lampa błyskowa i oświetlenie w fotografii Lampa błyskowa w fotografii Elektroniczne lampy błyskowe, z angielskiego zwane fleszami, pojawiły się początkowo w USA podczas drugiej wojny światowej. Mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa Ćwiczenie drugie Podstawowe przekształcenia obrazu 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników kursu Diagnostyka obrazowa z podstawowymi przekształceniami obrazu wykonywanymi

Bardziej szczegółowo

PRACA Z PLIKAMI RAW W COREL PHOTO-PAINT X5 NA PRZYKŁADOWYM ZDJĘCIU

PRACA Z PLIKAMI RAW W COREL PHOTO-PAINT X5 NA PRZYKŁADOWYM ZDJĘCIU PRACA Z PLIKAMI RAW W COREL PHOTO-PAINT X5 NA PRZYKŁADOWYM ZDJĘCIU Nasz tutorial składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiłyśmy krótki opis narzędzi jaki oferuje Corel Draw Photo-Paint X5, natomiast

Bardziej szczegółowo

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tutaj opisano nowe funkcje oferowane przez zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe i ich działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały

Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały W większości aparatów cyfrowych istnieje możliwośd fotografowania w czerni i bieli. Nie polecam jednak używania tego trybu, ponieważ wtedy bezpowrotnie tracimy

Bardziej szczegółowo

5.1. Światłem malowane

5.1. Światłem malowane https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/39232 5.1. Światłem malowane DOWIESZ SIĘ, JAK poprawić podstawowe parametry zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystykę), skorygować niekorzystne krzywizny obrazu,

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Tryby mieszania warstw 2015-01- 10 Spis treści Tryby mieszania warstw... 2 Menu trybów mieszania... 2 Przykłady mieszania warstw... 3 Wykonał gladiatorx1 Strona

Bardziej szczegółowo

APARAT FOTOGRAFICZNY Aparat fotograficzny aparat -

APARAT FOTOGRAFICZNY Aparat fotograficzny aparat - APARATY CYFROWE APARAT FOTOGRAFICZNY Aparat fotograficzny, potocznie aparat - urządzenie służące do wykonywania zdjęć fotograficznych. Pierwowzorem aparatu fotograficznego było urządzenie nazywane camera

Bardziej szczegółowo

Trochę informacji Na początek

Trochę informacji Na początek Betty Book Foto Rozdział 1 Wstęp Fotografia jest sztuką, która nie ustępuje niczym malarstwu i innym dziedzinom sztuk pięknych. Tak jak malarz ma nieskończone możliwości używania barw i technik malarskich,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fotograficzne plan wynikowy

Zajęcia fotograficzne plan wynikowy Zajęcia fotograficzne plan wynikowy GIMNAZJUM Dział zeszytu tematycznego Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Podstawy 1. Lekcja organizacyjna kryteria

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Camera RAW 2015-01- 16 Spis treści Część VI Camera RAW... 2 Format zapisu RAW... 2 Praca z camerą RAW... 2 Otwieranie plików... 2 Interfejs programu... 5 Wywoływanie

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o t o g r a f o w a n i e 1 Piotr Ślaski ŁATWE FOTOGRAFOWANIE Jedyny tak prosty poradnik dla początkujących amatorów fotografii P i o t r Ś l a s k i : Ł a t w e f o

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

Światłomierz Polaris Dual 5. Pomiar światła ciągłego

Światłomierz Polaris Dual 5. Pomiar światła ciągłego Światłomierz Polaris Dual 5. Pomiar światła ciągłego Zdjęcie zostało wykonane przy oświetleniu naturalnym tuż przed zmierzchem. W tej sytuacji oświetleniowej jedynym źródłem światła jest kopuła niebieska

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO Niezwykle uŝyteczną cechą programu Word jest łatwość, z jaką przy jego pomocy moŝna tekst wzbogacać róŝnymi obiektami graficznymi, np. zdjęciami, rysunkami czy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd. Operon) Wymagania na poszczególne stopnie szkolne - zajęcia techniczne fotograficzne

Bardziej szczegółowo

Teoria światła i barwy

Teoria światła i barwy Teoria światła i barwy Powstanie wrażenia barwy Światło może docierać do oka bezpośrednio ze źródła światła lub po odbiciu od obiektu. Z oka do mózgu Na siatkówce tworzony pomniejszony i odwrócony obraz

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Część III kursu zawiera opis interfejsu edytora zdjęć w TRYBIE SZYBKIEJ EDYCJI 2014-12- 12 Spis treści Część III- Edytor zdjęć... 2 Tryb Szybka edycja... 2

Bardziej szczegółowo

Głębia ostrości zależy od przysłony

Głębia ostrości zależy od przysłony Głębia ostrości. Przez głębię ostrości rozumiemy zakres przestrzeni mierzony wzdłuż osi obiektywu, w którym obiekty są widziane ostro. Na obrazie o dużej głębi ostrości wszystkie plany są widoczne wyraźnie,

Bardziej szczegółowo

Ustawienia materiałów i tekstur w programie KD Max. MTPARTNER S.C.

Ustawienia materiałów i tekstur w programie KD Max. MTPARTNER S.C. Ustawienia materiałów i tekstur w programie KD Max. 1. Dwa tryby własności materiału Materiał możemy ustawić w dwóch trybach: czysty kolor tekstura 2 2. Podstawowe parametry materiału 2.1 Większość właściwości

Bardziej szczegółowo

Automatyczne nastawianie ostrości

Automatyczne nastawianie ostrości Automatyczne nastawianie ostrości Systemy automatycznego nastawiania ostrości (AF) - budowa, działanie, zalety, wady, zastosowanie, algorytmy wyostrzania - przykłady Jakub Skalak http://www.fis.agh.edu.pl/~4skalak/

Bardziej szczegółowo

GIMP GNU Image Manipulation Program. Narzędzia Informatyki

GIMP GNU Image Manipulation Program. Narzędzia Informatyki GIMP GNU Image Manipulation Program Narzędzia Informatyki GIMP Darmowy program do edycji grafiki rastrowej" Rozwijany od 1995 r." Alternatywa dla Adobe Photoshop" Obsługuje tylko 8 bitów na kanał" Wersje

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu?

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Po zainstalowaniu DigitLabu na komputerze otrzymujemy pakiet programów niezbędnych do przygotowania cyfrowych wersji obiektów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Technika fotografowania.

Temat ćwiczenia: Technika fotografowania. Uniwersytet Uniwersytet Rolniczy Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru

Bardziej szczegółowo

Jak usunąć dominantę koloru tutorial

Jak usunąć dominantę koloru tutorial Jak usunąć dominantę koloru tutorial Tutorial przygotowany został w programie Adobe Photoshop w wersji CS3 ENG. W najnowszych wersjach aplikacji operacja przebiega praktycznie identycznie (min. wersja

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? Akcja. partnerska

GSMONLINE.PL. Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? Akcja. partnerska GSMONLINE.PL Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? 2017-05-07 Akcja partnerska Aparat fotograficzny w smartfonie jest obecnie czymś znacznie więcej niż jednym z podzespołów elektronicznych telefonu.

Bardziej szczegółowo

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 1. Budowa ogólna lustrzanek Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 1 - Matryca - układ wielu elementów światłoczułych wykonaną w technologii

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii.

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii. L.p. Zadanie h Tematy zajęć ocenę dopuszczającą I Planowanie pracy II Wstęp do 1 Planowanie pracy na rok szkolny. 2 Krótka historia. Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia artystyczne fotografia (klasy III).

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MULTIMEDIACY

PROJEKT MULTIMEDIACY PROJEKT MULTIMEDIACY PROJEKT MULTIMEDIACY JAK POWSTAJE FOTOGRAFIA CYFROWA 1. PRZEDNIA SOCZEWKA 2. OBIEKTYW 3. ŚWIATŁO SKUPIONE 4. MATRYCA 5. WIZJER 6. SPUST MIGAWKI 7. LAMPA BŁYSKOWA 8. PAMIĘĆ TRYB MANUALNY

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Narzędzie rekompozycja 2015-01- 04 Spis treści Narzędzie rekompozycja... 2 Opcje narzędzia... 2 Przykłady zastosowania narzędzia... 3 Wykonał gladiatorx1 Strona

Bardziej szczegółowo

Akwizycja obrazów HDR

Akwizycja obrazów HDR Akwizycja obrazów HDR Radosław Mantiuk radoslaw.mantiuk@gmail.com 1 Składanie HDRa z sekwencji zdjęć LDR (1) Seria zdjęć sceny wykonanych z różnymi ustawieniami ekspozycji 2 Składanie HDRa z sekwencji

Bardziej szczegółowo

oraz kilka uwag o cyfrowej rejestracji obrazów

oraz kilka uwag o cyfrowej rejestracji obrazów oraz kilka uwag o cyfrowej rejestracji obrazów Matryca CCD i filtry Bayera Matryca CCD i filtry Bayera Demozaikowanie Metody demozaikowania Tradycyjne metody interpolacyjne (nienajlepsze efekty) Variable

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP wskazówki dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 20. Efekty specjalne w fotografii Kolorowy element na szarobiałym tle Otwieramy obraz w programie

Bardziej szczegółowo

Odwrócimy macierz o wymiarach 4x4, znajdującą się po lewej stronie kreski:

Odwrócimy macierz o wymiarach 4x4, znajdującą się po lewej stronie kreski: Przykład 2 odwrotność macierzy 4x4 Odwrócimy macierz o wymiarach 4x4, znajdującą się po lewej stronie kreski: Będziemy dążyli do tego, aby po lewej stronie kreski pojawiła się macierz jednostkowa. Na początek

Bardziej szczegółowo

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWC-100-51(1) 2010 Sony Corporation

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWC-100-51(1) 2010 Sony Corporation DSLR-A900/DSLR-A850 Opisano tutaj nowe funkcje oferowane w tej zaktualizowanej wersji i ich działanie. Więcej szczegółów zawiera Instrukcja obsługi dostarczona z aparatem. 2010 Sony Corporation A-DWC-100-51(1)

Bardziej szczegółowo

PROSTY SŁOWNIK FOTOGRAFICZNY. Wszystko co musisz wiedzieć, na początku swojej przygody z fotografią.

PROSTY SŁOWNIK FOTOGRAFICZNY. Wszystko co musisz wiedzieć, na początku swojej przygody z fotografią. PROSTY SŁOWNIK FOTOGRAFICZNY Wszystko co musisz wiedzieć, na początku swojej przygody z fotografią. A Aberracja (abberation) - wada soczewki, błąd optyczny, który objawia się nieprawidłowym odwzorowaniem

Bardziej szczegółowo

MS Office Picture Manager

MS Office Picture Manager MS Office Picture Manager Edycja obrazów cyfrowych Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Ś WIATŁ OMIERZ CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ś WIATŁ OMIERZ CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Ś WIATŁ OMIERZ CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis światłomierza: 1. Element światłoczuły 8. Kopułka do pomiaru światła padającego 2. Przycisk wybierania funkcji 9. Przycisk pomiaru / wyzwalania błysku 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz MODELE KOLORÓW O czym mowa? Modele kolorów,, zwane inaczej systemami zapisu kolorów,, są różnorodnymi sposobami definiowania kolorów oglądanych na ekranie, na monitorze lub na wydruku. Model RGB nazwa

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Wyostrzanie 2015-01- 15 Spis treści Wyostrzanie... 2 Maska wyostrzająca... 2 Wyostrzenie krawędzi... 7 Dopasuj ostrość... 9 Górnoprzepustowy... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

1 Warta Mobile Manual

1 Warta Mobile Manual 1 Warta Mobile Manual 2 Ekran powitalny po uruchomieniu aplikacji Ekran daje następujące opcje do wyboru: możliwość zgłoszenia szkody kanałem telefonicznym, możliwość rejestracji w aplikacji w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Światłomierze Polaris

Światłomierze Polaris Światłomierze Polaris Udoskonalenie systemów wewnętrznego pomiaru światła w kamerach małoobrazkowych i formatu 6x4,5 cm spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na światłomierze zewnętrzne. Coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

"Fotomontaż- proste i szybkie efekty"

Fotomontaż- proste i szybkie efekty "Fotomontaż- proste i szybkie efekty" Komputerowa edycja i przetwarzanie grafiki rastrowej. Witam. W tym projekcie pokażemy jak zrobić kilka prostych a jednocześnie ciekawych efektów na zdjęciach. Więc

Bardziej szczegółowo

Komputerowa obróbka zdjęć. Komputerowa obróbka zdjęć

Komputerowa obróbka zdjęć. Komputerowa obróbka zdjęć Komputerowa obróbka zdjęć. Komputerowa obróbka zdjęć. Nawet najlepsi fotograficy czasami korzystają z komputera, aby poprawić drobne niedociągnięcia na swoich zdjęciach. Obecnie retusz fotografii to czynność

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Podstawy techniki fotograficznej

Ćwiczenie 1. Podstawy techniki fotograficznej Ćwiczenie 1 Podstawy techniki fotograficznej Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie ma charakter wybitnie eksperymentalny, w związku z tym nie wymaga skomplikowanego przygotowania teoretycznego. Jego celem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG.

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Porównanie zdjęć wykonanych na fantomie.... 4 2.1. Test osiowości.... 4 2.2. Test rozdzielczości....

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 W IV części kursu omówiony został tryb z asystą. 2014-12- 14 Spis treści Część IV- Edytor zdjęć... 2 Z asystą... 2 Interfejs programu... 2 Przegląd podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Transformacje skali szarości obrazów

Ćwiczenie 6. Transformacje skali szarości obrazów Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 6. Transformacje skali szarości obrazów 1. Obraz cyfrowy Obraz w postaci cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

TUI FERIENHAUS. Instrukcja fotografowania kwatery turystycznej.

TUI FERIENHAUS. Instrukcja fotografowania kwatery turystycznej. Instrukcja fotografowania kwatery turystycznej Zdjęcie mówi więcej niż słowa. Klient jako pierwsze widzi zdjęcia Państwa kwatery i dopiero wtedy decyduje, czy czytać opis. Jeśli zdjęcia go nie przekonają,

Bardziej szczegółowo

Światło w fotografii. Światło. Czym jest światło?

Światło w fotografii. Światło. Czym jest światło? Światło w fotografii Krzysztof Komoszka Poniedziałek 12 Marzec 2007 O tym, że fotografia to światło złapane w chemiczną lub fizyczną pułapkę już wiemy. Ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

kolorami komplementarnymi.

kolorami komplementarnymi. Koło barw Pracując z kolorami warto mieć na uwadze tzw. koło barw. Kolory na tym kole nie są ułożone przypadkowo. Są one ułożone w taki sposób aby tworząc pary nawzajem się uzupełniać Takie pary kolorów,

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Wybrane określenia i parametry związane z fotografią cyfrową

Wybrane określenia i parametry związane z fotografią cyfrową Opracowanie :Ludwik Musiał Dla potrzeb warsztatów fotograficznych w ZSŁ Kraków 2010r. Wybrane określenia i parametry związane z fotografią cyfrową Spis treści 1.Wybrane pojęcia i określenia 2.Aparat klasyczny

Bardziej szczegółowo

Poza przedstawionymi tutaj obserwacjami planet (Jowisza, Saturna) oraz Księżyca, zachęcamy również do obserwowania plam na Słońcu.

Poza przedstawionymi tutaj obserwacjami planet (Jowisza, Saturna) oraz Księżyca, zachęcamy również do obserwowania plam na Słońcu. Zachęcamy do eksperymentowania z amatorską fotografią nieba. W przygotowaniu się do obserwacji ciekawych zjawisk może pomóc darmowy program Stellarium oraz strony internetowe na przykład spaceweather.com

Bardziej szczegółowo

Budowa, zasada działania i podstawowe parametry cyfrowego aparatu fotograficznego. Część 1

Budowa, zasada działania i podstawowe parametry cyfrowego aparatu fotograficznego. Część 1 Budowa, zasada działania i podstawowe parametry cyfrowego aparatu fotograficznego Część 1 Podstawowe elementy aparatu cyfrowego Matryca światłoczuła Układ optyczny (obiektyw) Procesor sygnałowy 2 Zasada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

1 Warta Mobile Manual

1 Warta Mobile Manual 1 Warta Mobile Manual 2 Ekran powitalny po uruchomieniu aplikacji Ekran daje następujące opcje do wyboru: możliwość zgłoszenia szkody kanałem telefonicznym, możliwość rejestracji w aplikacji w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Polecenie ŚWIATPUNKT - ŚWIATŁO PUNKTOWE

Polecenie ŚWIATPUNKT - ŚWIATŁO PUNKTOWE Polecenie ŚWIATPUNKT - ŚWIATŁO PUNKTOWE Tworzy światło punktowe emitujące światło we wszystkich kierunkach. Lista monitów Wyświetlane są następujące monity. Określ położenie źródłowe : Podaj wartości

Bardziej szczegółowo

Dlaczego fotografia czarno-biała?

Dlaczego fotografia czarno-biała? Dlaczego fotografia czarno-biała? W trzeciej części cyklu "Jak lepiej fotografować" Izabela Jaroszewska tym razem broni fotografii czarno-białej. Wiemy juŝ, w jakich sytuacjach najlepiej spisuje się fotografii

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać. filtr polaryzacyjny? Przemysław Oziemblewski. Kiedy jest on przydatny, a kiedy nie? Darmowy fragment ebooka

Jak wykorzystać. filtr polaryzacyjny? Przemysław Oziemblewski. Kiedy jest on przydatny, a kiedy nie? Darmowy fragment ebooka Jak wykorzystać filtr polaryzacyjny? Przemysław Oziemblewski Kiedy jest on przydatny, a kiedy nie? Darmowy fragment ebooka Copyright 2012 Przemysław Oziemblewski. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights

Bardziej szczegółowo

Wstęp posiadaczem lustrzanki cyfrowej

Wstęp posiadaczem lustrzanki cyfrowej Budowa aparatu Wstęp aparat robi zdjęcie, nie każde stanie się fotografią kupując nowoczesną lustrzankę cyfrową stajemy się... posiadaczem lustrzanki cyfrowej oczywiście lepszy i nowocześniejszy sprzęt

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne.

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne. Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera. Uwagi: Do automatycznego podajnika dokumentów nie

Bardziej szczegółowo

Automatyka ekspozycji

Automatyka ekspozycji Funkcje aparatu Wstęp każdy aparat musi umożliwić ustawienie podstawowych parametrów ekspozycji (ostrość, czas, przysłona) oprócz nich konstruktorzy aparatów wprowadzili wiele dodatkowych funkcji pozwalają

Bardziej szczegółowo

1Poradnik fotograficzny

1Poradnik fotograficzny 1Poradnik fotograficzny Wartość ekspozycji (EV) Prawo wzajemności (zob. s. 58) stwierdza, że związek pomiędzy czasem naświetlania i wielkością przysłony jest proporcjonalny. W rezultacie poprawne naświetlenie

Bardziej szczegółowo

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź. Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji I. Uruchom/zatrzymaj projekcję Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji: 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Wprowadzenie Utworzone elementy bryłowe należy traktować jako wstępnie wykonane elementy, które dopiero po dalszej obróbce będą gotowymi częściami

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo