ZAŁĄCZNIK 2 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata z perspektywą na lata Aktualizacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 2 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2011 z perspektywą na lata 2012 2019 Aktualizacja"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 2 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata z perspektywą na lata Aktualizacja Poznań, marzec 2008

2 SPIS TREŚCI Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez CZO Piotrowo... 3 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZUO Clean City... 6 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZUO Piła... 8 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZUOK Orli Staw Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Gniezno Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Jarocin Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Kępno Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Konin Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Koźmin Ostrów Wlkp Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Nowe Toniszewo - Kopaszyn Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Poznań Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Trzebania Zgłoszone inwestycje z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi

3 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez CZO Piotrowo L.p. Nazwa zadania Jednostka 1 Uporządkowanie zbiórki odpadów komunalnych, UG Czempiń, objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym CZO Piotrowo zbieraniem odpadów komunalnych 2 Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania Firma wywozowa, odpadów komunalnych 3. Rozwój systemu gromadzenia i segregacji odpadów 4. Zwiększenie skuteczności selektywnego zbierania odpadów surowcowych od mieszkańców i podmiotów gospodarczych UG Granowo UG Czempiń, CZO Piotrowo UG Czempiń, CZO Piotrowo 5. Segregacja workowa odpadów UM w Mosinie, ZUK 6. Segregacja pojemnikowa UM w Mosinie, ZUK 7. Zbieranie odpadów ulegających biodegradacji UM w Mosinie, ZUK 8. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych UM w Mosinie, ZUK 9. WdroŜenie i rozwój selektywnego zbierania PGKiM w Śremie odpadów roślinnych celem ich kompostowania Sp. z o.o. 10. Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin 11. WdroŜenie i rozwój selektywnego zbierania zuŝytych baterii i innych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 12. Organizacja zbioru zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji przez promowanie kompostowania przydomowego realizacji Środki własne, Środki własne, Środki własne, Środki własne Środki własne Środki własne Środki własne Środki własne UG Kamienic Środki własne, gminny fundusz ochrony PGKiM w Śremie Sp. z o.o Środki własne i organizacji odzysku PGKiM w Śremie Sp. z o.o Środki własne UG Kamieniec Środki własne, gminny fundusz ochrony 3

4 L.p. Nazwa zadania Jednostka 14. Ograniczenie składowania odpadów ulegających Firma wywozowa, biodegradacji poprzez promowanie kompostowania UG Granowo przydomowego 15. Budowa instalacji do przetwarzania szkła odpadowego 16. Rozbudowa Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Mateuszewie o kwaterę o powierzchni itd. 3 ha 1 PGKiM w Śremie Sp. z o.o. Porozumienie komunalne gmin Śrem, Brodnica, Zaniemyśl i Dolsk realizacji Koszty (tys. zł) Źródła finansowania Środki własne, GFOŚ Środki własne, wojewódzki fundusz ochrony i/lub fundusze UE Środki własne gmin porozumienia komunalnego i/lub wojewódzki fundusz ochrony i/lub fundusze UE 17. Rozbudowa składowiska w Powodowie etap II 1 ZMO Środki własne, 18. Modernizacja sortowni ręcznej 1 PUK Rokietnica, UG Rokietnica Środki własne, ZMO Środki własne, 19. Budowa stacji przeładunkowej z sortownią i kompostownią Budowa lokalnej kompostowni 1 PUK Rokietnica, UG Rokietnica 21. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych 22. Rekultywacja wypełnionych kwater na m Składowisku Odpadów Komunalnych w Mateuszewie Środki własne, UG Dopiewo Środki własne, srodowiska PGKiM w Śremie Sp. z o.o. 23. Rekultywacja składowiska w Kopanicy Urząd Gminy Siedlec Środki własne gmin porozumienia komunalnego i/lub wojewódzki fundusz ochrony i/lub fundusze UE Środki własne, 4

5 L.p. Nazwa zadania Jednostka 24. Rekultywacja I i II kwatery składowiska w Powodowie realizacji Koszty (tys. zł) Źródła finansowania ZMO Środki własne, 25. Rekultywacja składowiska w Reklinku ZMO Środki własne, 26. Rekultywacja składowiska w Siekówku ZMO Środki własne, 27. Monitoring zrekultywowanego składowiska w Górze 28. Monitoring zrekultywowanego mogilnika w Mateuszewie 29. Monitorowanie wskaźników wytwarzania odpadów oraz wspieranie działań związanych z badaniem charakterystyki odpadów 30. BieŜąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów 1 inwestycja realizowana w ramach CZO Piotrowo UM w Śremie Środki własne PGKiM w Śremie Sp. z o.o Środki własne CZO Selekt 2008, 2012, Środki własne 2016 UG Dopiewo Środki własne 5

6 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZUO Clean City L.p. Nazwa zadania Jednostka realizacji 1. Usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych typu komunalnego UG Miedzichowo Środki własne, 2. Rozszerzenie selektywnego zbierania odpadów o kolejne frakcje 5. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenach zabudowy jednorodzinnej we wszystkich miejscowościach 6. Wyznaczenie i utworzenie lokalnego punktu gromadzenia odpadów (LPOG) na terenie 7. Usprawnienie zbiórki selektywnej odpadów niebezpiecznych od mieszkańców 8. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenach zabudowy jednorodzinnej 9. Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów o kolejnej frakcje odpadów (opakowania wielowarstwowe) 10. Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji 1 UG Miedzichowo, przedsiębiorcy UG Miedzichowo, przedsiębiorcy Środki własne, Środki własne, UG Kuślin 2010 Środki własne, UG Kuślin, starostwo, przedsiębiorcy UG Kuślin, przedsiębiorcy UG Kuślin, przedsiębiorcy UMiG Szamotuły, ZGK 11. Budowa II kwatery na składowisku w Piotrkówku 1 UMiG Szamotuły, ZGK 12. Rekultywacja nieczynnego składowiska UG Chrzypsko Wlk Środki własne, Środki własne, Środki własne, Środki własne Środki własne Środki własne 13. Monitoring nieczynnego składowiska UG Chrzypsko Wlk Środki własne 6

7 L.p. Nazwa zadania Jednostka realizacji 14. Monitoring zamkniętego składowiska w Bolewicach UG Miedzichowo Środki własne, 1 inwestycja realizowana w ramach ZUO Clean City 7

8 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZUO Piła L.p. Nazwa zadania Jednostka 1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania UG ŁobŜenica, odpadów komunalnych 100% mieszkańców Gminy ZGKiM (w tym zakup samochodu śmieciarki przez ZGKiM ŁobŜenica, ŁobŜenica ) Altvater Piła 2. PilotaŜowy program segregacji odpadów u źródła UMiG Wyrzysk, przedsiębiorcy 3. Rozszerzenie segregacji odpadów w źródła UG Miasteczko Krajeńskie 4. WdroŜenie programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych UMiG Wyrzysk, przedsiębiorcy ZGKiM ŁobŜenica, Altvater Piła realizacji Środki własne, Środki własne UMiG i przedsiebiorstw PFOŚiGW, GFOŚiGW, budŝet Środki własne,, środki własne przedsiębiorstw Środki własne, 6. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów UG Połajewo Środki własne 7. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów UGiM Jastrowie Środki własne 8. Promowanie kompostowania przydomowego UG Połajewo Środki własne 9 Prowadzenie selektywnego gromadzenia odpadów UG Lubasz Środki własne, 10. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w szczególności odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie UG ŁobŜenica Środki własne, 8

9 L.p. Nazwa zadania Jednostka przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe) 11. Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów UG ŁobŜenica odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych 12. Organizacja punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych 13 Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych wdroŝenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców - kontynuacja 14. Organizacja zbierania odpadów niebezpiecznych, w tym występujących w strumieniu odpadów niebezpiecznych 15. Wprowadzenie odzysku zuŝytego sprzętu RTV i AGD 16. Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin 17. Zwiększenie ilości pojemników do zbiórki surowców wtórnych 18. Rozszerzenie segregacji odpadów u źródła (z zakupem pojemników) 19. Organizacja Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych wraz z zakupem pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych UG Miasteczko Krajeńskie Altvater, UG Szydłowo realizacji Koszty (tys. zł) Źródła finansowania Środki własne, 8 8 PFOŚiGW, WFOŚiGW, GFOŚiGW Środki własne, UG Lubasz ,5 36,5 Środki własne, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. UG ŁobŜenica Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Zarządca składowiska Środki własne 20. Zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych UM KrzyŜ Wlkp Środki własne, Środki własne Środki własne, odpadów UM KrzyŜ Wlkp Środki własne, 9

10 L.p. Nazwa zadania Jednostka realizacji i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 21 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych UMiG Wyrzysk, przedsiębiorcy Środki własne UMiG i przedsiebiorstw 22. Zakup i montaŝ wagi na składowisku odpadów UG Połajewo Środki własne 23. Zakup pojemników na bioodpady Miejski Zakład Środki własne Komunalny Sp. z o.o. 24. Zakup pojemników na przeterminowane leki do Gmina Miasta 2008 GFOŚiGW nowo powstałych aptek Czarnków 25. Zakup pojemników do zbiórki odpadów UGiM Jastrowie GFOŚiGW, środki własne 26. Sukcesywna wymiana zuŝytych pojemników na baterie Gmina Miasta Czarnków, Organizacja W zaleŝności od potrzeb Bez środków finansowych 27. Zakup linii do segregacji odpadów, modernizacja hali do surowców wtórnych 28. Zakup pojemników, worków do selektywnej zbiórki odpadów 29 Modernizacja zaplecza składowiska odpadów w Zofiowie zgodnie z zaleceniami ujętymi w pozwoleniu zintegrowanym 30. Modernizacja zaplecza składowiska odpadów w Zofiowie pod kątem moŝliwości przeróbki gruzu betonowego (kruszarka) 31. Modernizacja zaplecza odzysku odpadów baza MZK odzysku Reba UG Trzcianka Ok Ok Środki własne, UG Drawsko Środki własne,, fundusze unijne Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. WFOŚiGW, środki pomocowe, środki własne WFOŚiGW, środki pomocowe, środki własne WFOŚiGW, środki pomocowe, środki własne 32. Budowa i wyposaŝenie Gminnego Punktu UG Połajewo Środki własne Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 33. Budowa kompostowni w KrzyŜu Wlkp. 1 UG Drawsko, UG Środki własne, 10

11 L.p. Nazwa zadania Jednostka KrzyŜ Wlkp. realizacji Koszty (tys. zł) Źródła finansowania, fundusze unijne 34. Rozbudowa kompostowni w Zofiowie, zwiększenie przepustowości kompostowni 1 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o WFOŚiGW, środki pomocowe, środki własne 35. Budowa drugiej kwatery na miejsko gminnym składowisku odpadów w Trzciance 1 UG Trzcianka Ok Ok Środki własne, fundusze unijne 36. Budowa kompostowni 1 UG Trzcianka 2011 Ok. 300 Ok. 300 Środki własne, 37. Budowa rurociągu tłocznego od zbiornika na odcieki do przepompowni ścieków UG Trzcianka Ok. 150 Ok. 150 Środki własne, 38. Budowa spalarni biogazu UG Trzcianka Ok. 500 Ok. 500 Środki własne, 39. Budowa instalacji do spalania biogazu w pochodni, zgodnie z Decyzją Wojewody z dnia r. znak SR.V / Przygotowanie drugiej kwatery do eksploatacji - foliowanie 1 Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć Sp. z o.o Środki własne, fundusze unijne Środki własne, fundusze unijne 41. Budowa kompostowni 1 UM KrzyŜ Wlkp Środki własne, 42. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie Rozbudowa składowiska przy zakładzie zagospodarowania odpadów 1 Związek Gmin Krajna, członkowskie ZUO Piła, UG ŁobŜenica Środki własne Związku Gmin Krajna, fundusze unijne, Fundusze Ochrony, środki gmin członkowskich Środki własne, 11

12 L.p. Nazwa zadania Jednostka realizacji Koszty (tys. zł) Źródła finansowania ZUO Piła Środki własne, 44. Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda gm. Szydłowo Zamknięcie i składowiska odpadów komunalnych UG Lipka Środki własne, 46. Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów 47. Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Luchowie 48. Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Hucie Szklanej UMiG Wyrzysk UG ŁobŜenica, ZGKiM Środki własne, UM KrzyŜ Wlkp Środki własne, 49. Rekultywacja składowiska odpadów UGiM Jastrowie Środki własne, poŝyczka, WFOŚiGW 50. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence 51. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Wysoka Wlk. 52. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w m. Wysoka Wlk. Gim Krajenka WRPO Priorytet III, środki własne UMiG Wysoka Środki własne, UMiG Wysoka Środki własne, 12

13 L.p. Nazwa zadania Jednostka realizacji 53. Monitoring składowisk UG Lubasz Środki własne 54. Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi 1 inwestycja realizowana w ramach ZUO Piła UG ŁobŜenica, Związek Gmin Krajna Środki własne, Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZUOK Orli Staw L.p. Nazwa zadania Jednostka 2. Prowadzenie selektywnej zbiórki i odbioru odpadów 3. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w śelazkowie UG śelazków realizacji ogółem Wg potrzeb BudŜet, UG śelazków BudŜet, 5. Rekultywacja składowisk UG Stawiszyn Kredyt z Funduszu Ochrony 13

14 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Gniezno L.p. Nazwa zadania Jednostka realizacji 1. Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów UG Września Środki własne, przedsiębiorcy 2. DoposaŜenie przedsiębiorstw w sprzęt do zbiórki odpadów problemowych i wielkogabarytowych UG Września, przedsiębiorcy Środki własne, przedsiębiorcy Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Jarocin L.p. Nazwa zadania Jednostka realizacji ogółem Objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców UG Dobrzyca Środki własne, gminny fundusz ochrony 2. Wprowadzenie efektywnego systemu zbiórki selektywnej UG Środa Wlkp Środki własne, 3. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych UG Dominowo Środki własne przedsiębiorstw, 4. Wspieranie selektywnego zbierania odpadów UMiG Kórnik Środki własne, gminny fundusz ochrony 5. WdroŜenie systemu selektywnego zbierania odpadów i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów remontowo - budowlanych UG Dobrzyca Środki własne, gminny fundusz ochrony 6. Rozwój systemu zbierania odpadów UG Dobrzyca Środki własne, 14

15 L.p. Nazwa zadania Jednostka niebezpiecznych Koszty (tys. zł) realizacji ogółem Źródła finansowania gminny fundusz ochrony 7. Wspieranie Programu odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest UMiG Kórnik Środki własne, fundusze ochrony 8. Zakup wagi na składowisko odpadów UG w Czerminie Środki własne 9. Zakup samochodu specjalistycznego i 2 przyczep UMiG śerków, ZZO Jarocin 10. Uzupełnienie infrastruktury na składowisku w Gizałkach UG Gizałki, Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach Środki własne, Środki własne 11. Wykonanie piezometru przy składowisku odpadów UG w Czerminie Środki własne 12. Sortownia 1 UG Środa Wlkp Środki własne, 13. Stacja przeładunkowa 1 UG Środa Wlkp Środki własne, 14. Zamknięcie składowiska w Dobrej Nadziei Gminy: Pleszew, Chocz, Dobrzyca, Gołuchów 15. Zamykanie i rekultywacja składowisk Gminy, przedsiębiorcy Środki własne, Środki własne, 16. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Pęczkowie UG Krzykosy Środki własne, fundusze UE 17. Rekultywacja składowiska w Czmoniu Spółka SATER bd KÓRNIK 18. Rekultywacja składowiska w Brzóstkowie UMiG śerków Środki własne, 15

16 L.p. Nazwa zadania Jednostka 19. Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania odpadów zawierających azbest, określonych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest Koszty (tys. zł) realizacji ogółem Źródła finansowania UG Dobrzyca Środki własne, gminny fundusz ochrony, dotacje zewnętrzne 20. Udział w organizacji systemu w ramach ZZO UMiG Kórnik Środki własne, fundusze ochrony 1 inwestycja realizowana w ramach ZZO Jarocin 16

17 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Kępno L.p. Nazwa zadania Jednostka realizacji ogółem Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych UG Bralin, przedsiębiorcy, ZZO Środki własne, 2. Organizacja selektywnego gromadzenia odpadów Gmina Doruchów Środki własne 3. Rozbudowa składowiska odpadów w Nowej Wsi KsiąŜęcej 1 UG Bralin, ZZO Środki własne, 4. Modernizacja kwatery składowania odpadów komunalnych na składowisku w Mianowicach, będącej elementem zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowie Gmina Kępno Środki własne, poŝyczka WFOŚiGW 5. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Nowej Wsi KsiąŜęcej 6. Eliminowanie uciąŝliwości dla związanych z eksploatacją składowisk, w tym zamykanie i rekultywacja składowiska Razem 1 zadanie realizowane jako element ZZO Kępno UG Bralin, ZZO Środki własne, Gmina Doruchów Środki własne 17

18 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Konin L.p. Nazwa zadania Jednostka realizacji ogółem Zwiększenie liczby punktów do selektywnego zbierania odpadów UG Brudzew Środki własne, fundusze UE 2 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów UG Przykona, Przedsiębiorcy Działania Środki własne oraz przedsiębiorców 3 Rozszerzenie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w terenie, pomoc przy budowie kompostowników przydomowych UG Powidz ,7 2,7 Środki własne, 4 Zakup kompaktora Gmina Kleczew Fundusze ochrony, środki własne 5 Zakup duŝych pojemników na odpady gromadzone UG Wierzbinek Środki własne selektywnie w miejscach publicznych 6 Usprawnienie gminnej gospodarki odpadami UG Wierzbinek Środki własne zakup śmieciarki 7 Zakup worków do selektywnej zbiórki u źródła (co roku) 8 WyposaŜenie punktów do gromadzenia odpadów, wielkogabarytowych niebezpiecznych w Władysławowie, Wyszynie, Kunach, Międzylesiu 9 Pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów 30 kpl UG Wierzbinek, jednostki organizacyjne UG Władysławów, Związek Koniński Region Komunalny UG Władysławów, Związek Koniński Region Komunalny Środki własne Fundusz Spójności, BudŜet JST, NFOŚiGW, WFOŚiGW Fundusz Spójności, BudŜet JST, NFOŚiGW, WFOŚiGW 10 DoposaŜenie obiektów gospodarowania odpadami 1 Gmina Kleczew Środki własne 11 MontaŜ sit do przesiewania odpadów 1 Gmina Kleczew Środki własne 12 Modernizacja i doposaŝenie punktu segregacji odpadów w m. Zbójno Związek Środki własne, Fundusz spójności 18

19 13 Budowa i wyposaŝenie 130 punktów selektywnego gromadzenia odpadów Koniński Region Komunalny, UG Kłodawa Gmina Miejska Koło Środki własne, 14 Budowa II kwatery składowiska 1 UG Powidz Środki własne, 15 Budowa drugiej kwatery na składowisku odpadów UG Wierzbinek Środki własne komunalnych w m. Zielonka, Gm. Wierzbinek 16 Budowa kwatery na składowisku odpadów 1 UG Ślesin Środki własne, fundusze unijne 17 Budowa stacji odbioru odpadów zmieszanych 1 Gmina Miejska Koło Środki własne, UG Brudzew Środki własne 18 Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 1, wojewódzki fundusz ochrony, środki własne przedsiębiorstw 19 Sortownia, pomieszczenia do demontaŝu odpadów wielkogabarytowych, plac do przygotowania biomasy oraz kompostownia 1 Gmina Kleczew Fundusze ochrony, środki własne Gmina Kleczew Środki własne, 20 Uruchomienie istniejącej kwatery składowania odpadów 1 wojewódzki fundusz ochrony 21 Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami 22 Budowa urządzeń do selektywnego gromadzenia odpadów w ramach projektu: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Związek Koniński Region Komunalny, Związek Koniński Region Środki zewnętrzne, środki własne Środki własne, 19

20 Konińskiego Komunalny 23 Budowa i wyposaŝenie 40 punktów selektywnego gromadzenia odpadów Związek Koniński Region Komunalny, UG Środki własne, Fundusz spójności 24 Budowa i wyposaŝenie punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych 25 Budowa i wyposaŝenie punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych niebezpiecznych w Poloniuszu - zadanie realizowanie w ramach projektu pn. Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego 26 Budowa i wyposaŝenie 39 punktów selektywnego gromadzenia odpadów- zadanie realizowanie w ramach projektu pn. Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego 27 Budowa zakładów zagospodarowania odpadów (w tym instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji) 1 28 Budowa stacji odbioru odpadów zmieszanych z wyposaŝeniem w wagę, prasę, pojemniki cysterny, budynek socjalny 1 29 Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych ( składowiska o pow. 9000m 2 w miejscowości Russocice oraz o pow m 2 w miejscowości Stawki) Kłodawa Związek Koniński Region Komunalny, UG Kłodawa Związek Koniński Region Komunalny Związek Koniński Region Komunalny UG Władysławów, Związek Koniński Region Komunalny UG Władysławów, Związek Koniński Region Komunalny UG Związek Koniński Region Komunalny 30 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów UG Przykona, Przedsiębiorcy Środki własne, Fundusz spójności Środki własne, fundusz unijne, Fundusz Spójności, BudŜet JST, NFOŚiGW, WFOŚiGW Fundusz Spójności, BudŜet JST, NFOŚiGW, WFOŚiGW Środki własne, przedsiębiorców, 20

21 fundusze ekologiczne 31 Rekultywacja zapełnionej kwatery Gmina Kleczew Środki własne 32 Rekultywacja składowiska w Zbójnie Związek Koniński Region Komunalny, UG Kłodawa 33 Rekultywacja składowiska odpadów o pow m 2 w śurawieńcu - zadanie realizowanie w ramach projektu pn. Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego 34 Projekt Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego 35 Udział w przedsięwzięciu pn. Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego, wskazanego przez Ministra do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności 36 Organizacja gminnego konkursu Najpiękniejsza i przyjazna środowisku posesja w gminie Razem 1 inwestycja realizowana w ramach ZZO Konin Związek Koniński Region Komunalny Związek Koniński Region Komunalny UG Wierzbinek Środki własne, Fundusz spójności Fundusz spójności, środki własne UG Brudzew Środki własne, wojewódzki fundusz ochrony 21

22 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Koźmin Ostrów Wlkp. L.p. Nazwa zadania Jednostka 1. Budowa obiektu w Ostrowie Wlkp. jako elementu Gmina Miasto ZZO Koźmin Ostrów Wlkp. Ostrów Wlkp., ZOiGO MZO 2. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych (szkło, tworzywa sztuczne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe) S.A. UMiG Grabów nad Prosną 3. Rekultywacja składowiska odpadów UM Sulmierzyce 4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów u UM źródła Sulmierzyce 5. Realizowanie zadań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów 6. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne m.in. akumulatory, baterie, farby, lakiery, odpady ropopochodne, azbest) 7. Zmniejszenie masy składowanych odpadów poprzez akcje proekologiczne mobilizujące właścicieli nieruchomości do selektywnego segregowania odpadów komunalnych i odpadów realizacji ogółem Środki własne, Środki własne Środki własne, środki UE Środki własne, wojewódzki fundusz ochrony UG RozdraŜew Środki własne, Gminny Fundusz Ochrony UG Mikstat, przedsiębiorcy UG Mikstat BudŜet 4 4 BudŜet UMiG Pleszew Środki własne, biodegradowalnych 8. Punkt selekcji odpadów na składowisku w Dobrej Nadziei 1 9. Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych 1 UMiG Pleszew Środki własne, 22

23 10. Punkt recyklingu odpadów budowlanych 1 UMiG Pleszew Środki własne, 11. Punkt DemontaŜu Odpadów Wielkogababrytowych 1 UMiG Pleszew Środki własne, 12. Budowa kompostowni 1 UMiG Pleszew Środki własne, 13. PrzedłuŜenie terminu zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Ostrzeszowie do roku Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Daniszynie 15. Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Moszczance 1 inwestycja realizowana w ramach ZZO Koźmin Ostrów Wlkp. Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. UG Ostrów Wlkp. Gmina i Miasto Raszków Środki własne Środki własne Środki własne, 23

24 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Nowe Toniszewo - Kopaszyn L.p. Nazwa zadania Jednostka 1 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych realizacji ogółem Gmina Budzyń Środki własne, 2 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów UG Damasławek Środki własne, fundusze UE 3 Zakup pojemników do segregacji odpadów UM ChodzieŜ Środki własne, 4 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki UMiG Szamocin Środki własne 5 Udział Gminy Miejskiej ChodzieŜ w rozbudowie składowiska odpadów komunalnych Kopaszyn Toniszewo 6 Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Budzyniu UM ChodzieŜ, UM Wągrowiec Środki własne miejskiej ChodzieŜ Gmina Budzyń Środki własne, 7 Rekultywacja składowiska odpadów UMiG Szamocin Środki własne, fundusze UE 24

25 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Poznań L.p. Nazwa zadania Jednostka 1 Prowadzenie selektywnego zbierania i odebrania Zakład odpadów komunalnych Gospodarki Komunalnej, 2 Opracowanie programu rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych Przedsiębiorcy Urząd MiG Swarzędz, Zakład Gospodarki Komunalnej 3 Otwarcie II kwatery składowiska 1 Urząd MiG Swarzędz, Zakład Gospodarki Komunalnej 4 Rekultywacja I kwatery składowiska Urząd MiG Swarzędz, Zakład Gospodarki Komunalnej 5. Budowa sortowni 1 Urząd MiG Swarzędz, Zakład Gospodarki Komunalnej 6. Budowa kompostowni 1 Urząd MiG Swarzędz, Zakład Gospodarki Komunalnej 7. Budowa kompostowni (na terenie gm. Czerwonak i Remondis gm. Luboń) 1 Sanitech Poznań Sp. z o.o. 1 zadanie realizowane w ramach ZZO Poznań realizacji ogółem Środki własne, Gminny Fundusz Ochrony Środki własne Środki własne Środki własne, Eko fundusz Środki własne, Eko fundusz Środki własne, Eko fundusz Środki własne 25

26 Propozycje lokalizacji obiektów gospodarowania odpadami zgłoszone przez z obszary obsługiwanego przez ZZO Trzebania L.p. Nazwa zadania Jednostka Wkład własny gmin: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (w ramach powyŝszych kosztów) Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Leszno, realizacji ogółem Środki własne, Leszno 2966, ,700 Rydzyna 363, ,825 Osieczna 391, ,875 Krzeminiewo 396, ,000 Święciechowa 316, ,800 Wijewo 158, ,400 Włoszakowice 386, ,100 Lipno 251, ,625 Gostyń 1300, ,200 Krobia 596, ,475 Pogorzela 238, ,425 Poniec 367, ,950 Pępowo 279, ,675 Krzywiń 461, ,175 Śmigiel 810, ,150 Rawicz 1360, ,425 Bojanowo 414, ,150 Miejska Górka 428, ,175 Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Leszno, Wkład własny gmin: Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów: Środki własne, Leszno 2251, ,828 Rydzyna 275, ,734 Osieczna 296, ,944 Krzeminiewo 300, ,479 Święciechowa 240, ,383 26

27 L.p. Nazwa zadania Jednostka Koszty (tys. zł) realizacji ogółem Wijewo 120, ,192 Włoszakowice 0,000 0,000 Lipno 190, ,893 Gostyń 986, ,279 Krobia 452, ,487 Pogorzela 0,000 0,000 Poniec 279, ,269 Pępowo 212, ,103 Krzywiń 349, ,970 Śmigiel 615, ,099 Rawicz 1032, ,235 Bojanowo 314, ,620 Miejska Górka 0,000 0, Zakup dodatkowych pojemników na odpady UM w Miejskiej Górce Razem Źródła finansowania Środki własne 27

28 L.p. Nazwa zadania Jednostka 1. Suszenie i termiczne przekształcanie osadu przy zastosowaniu technologii Glasspack z planowaną lokalizacją w Gminie Jarocin 2. Modernizacja poletka składowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 3. I etap modernizacji spalarni odpadów medycznych Szpitala Specjalistycznego w Pile 4. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Gm. Pniewy 5. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koźminie Wlkp. Zgłoszone inwestycje z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi realizacji ogółem Przedsiębiorstwo Środki własne, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z, środki o. o. w Jarocinie UE UG Drawsko Środki własne, Szpital , ,4 EKOFUNDUSZ, WFOŚiGW, PFOŚiGW Gmina Pniewy, HTCW Polska Sp. z o.o., Centrum Kapitału Wiedzy CKW Gmina Krotoszyn, HTCW Polska Sp. z o.o., Centrum Kapitału Wiedzy CKW Środki własne, kredyty Środki własne, kredyty 28

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów miasto Chodzież 22,52 gmina Budzyń 21,65 gmina Chodzież_ 23,08 miasto-gmina Margonin 20,48 miasto-gmina Szamocin 20,08

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa wielkopolskiego

Ranking gmin województwa wielkopolskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa wielkopolskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 Informacje o projektodawcy Nazwa projektodawcy Miejski Zakład Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zapobieganie powstawaniu odpadów (unikanie wytwarzania) Minimalizacja wytwarzanych odpadów Zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata 2004 2007 T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Odpowiedzialny Unikanie powstawania Uświadomienie społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami GMINA ZAWIERCIE Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Mgr inż. Marta Majka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami GMINA ZAWIERCIE

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 5. PRZYJĘTE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Planowana gospodarka w powiecie, w zakresie założonych celów będzie zgodna z celami wyznaczonymi w projekcie aktualizacji WPGO. Strategia powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne

a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 1 z 9 BĘDZIN w gminie Będzin w latach 2004-2006 1. Budowa Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym Punktem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016 Gizałki, 24.04.2017 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2016. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z terenu Związku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Tabela 1. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Tabela Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 2. Zapewnienie zakładanych poziomów odzysku z selektywnej zbiórki w wysokości - wielkogabarytowych 50% budowlanych wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GLIWICKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GLIWICKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GLIWICKIEGO Rozdział II - cz. 5 2.5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DO 2015 ROKU 2.5.1. Gospodarka odpadami komunalnymi Aby osiągnąć limity odzysku i recyklingu

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy Płock, 7 czerwca 2013 roku 1 O Firmie ZUOK został powołany Uchwałą RMP dn. 27.01.1998 r. nr 902/LVIII/98. Organem założycielskim i 100%

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK Grzegorzew, 25 kwietnia 2017r. I. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na

5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. Kołbiel, dnia 29 kwietnia 2016r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnie za rok 2014.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnie za rok 2014. Urząd Gminy Sośnie Ul. Wielkopolska 47 63-435 Sośnie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnie za rok 2014. Opracowała: Jadwiga Duszyńska Sośnie, dnia 22 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Urząd Miast i Gminy Koźmin Wielkopolski ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI ZA 2013 ROK

Urząd Miast i Gminy Koźmin Wielkopolski ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI ZA 2013 ROK Urząd Miast i Gminy Koźmin Wielkopolski ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI ZA 2013 ROK Koźmin Wielkopolski, 2015 1 Spis treści I. Wprowadzenie...2 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie [ilość odpadów]

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie [ilość odpadów] Na podstawie art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Burmistrz Kłodawy przedstawia poniżej analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZAPLINEK Z WYKONANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZAPLINEK ZA LATA

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZAPLINEK Z WYKONANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZAPLINEK ZA LATA Załącznik do Uchwały Nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 9 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZAPLINEK Z WYKONANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZAPLINEK ZA LATA 2004-2006

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Wągrowca. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Wągrowca na lata 2004-2015 za lata 2009-2010

Burmistrz Miasta Wągrowca. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Wągrowca na lata 2004-2015 za lata 2009-2010 Burmistrz Miasta Wągrowca Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Wągrowca na lata 2004-2015 Wągrowiec, marzec 2011 SPIS TREŚCI. I. Wprowadzenie str.3 II. Stan gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014 Gizałki, 28.04.2015 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2014. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań

ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań 1. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego: 2. Adres organu wykonawczego: 3. Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zestawienia

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych Sadlno. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2014 r.

Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych Sadlno. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2014 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2014 r. Wierzbinek 30 kwietnia 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Rok października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu.

Rok października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu Koniec 2015 roku Rok 2003 01.04.2003 r. zostaje powołana Spółka pod nazwą: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, która

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015 Gizałki, 25.04.2016 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2015. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA

I. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA SPRAWOZDANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT MINISTER ŚRODOWISKA I. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Margonin. za rok Margonin, dnia 30 kwietnia 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Margonin. za rok Margonin, dnia 30 kwietnia 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Margonin za rok 2015 Margonin, dnia 30 kwietnia 2016 r. 1. Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307172-2015:text:pl:html Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S 168-307172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych Sadlno. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2015 r.

Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych Sadlno. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2015 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2015 r. Wierzbinek 27 kwietnia 2016 1. Wprowadzenie 1.1. Cel

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARCE ODPADAMI NA POZIOMIE REGIONALNYM I INŻYNIERIA FINANSOWA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARCE ODPADAMI NA POZIOMIE REGIONALNYM I INŻYNIERIA FINANSOWA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARCE ODPADAMI NA POZIOMIE REGIONALNYM I INŻYNIERIA FINANSOWA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest samodzielną instytucją

Bardziej szczegółowo

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji

Bardziej szczegółowo

7. ZADANIA STRATEGICZNE

7. ZADANIA STRATEGICZNE 7. ZADANIA STRATEGICZNE Osiągnięcie załoŝonych celów oraz wdroŝenie właściwego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta Krakowa, wymaga podjęcia w latach 2008-2015 następujących działań strategicznych:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. KOREKTA III SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r.

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejsza analiza stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie gospodarki odpadami Finansowanie gospodarki odpadami dr MAŁGORZATA SKUCHA Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW 1 Rok 2009 jest pierwszym rokiem

Bardziej szczegółowo